Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Актуалізація документознавчих знань в сучасному суспільстві: перспективи розвитку (на прикладі історичного факультету БєлДУ)

Дата конвертації10.01.2019
Розмір7.06 Kb.
Типреферат

Актуалізація документознавчих знань в сучасному суспільстві: перспективи розвитку (на прикладі історичного факультету БєлДУ)

Дробина О.С.

Діяльність сучасних організацій протікає в умовах динамічних змін зовнішнього і внутрішнього середовища: посилюється конкурентна боротьба, розвиваються і реалізуються якісно нові товари, розширюється асортимент послуг, що надаються. Ефективно діяти в складних умовах ринкових відносин можуть тільки ті фірми, організації і установи, які володіють потужним кадровим потенціалом. [1]. Ефективність діяльності керівного складу в значній мірі визначається інформаційної та організаційної підтримки з підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень як довготривалого і стратегічного характеру, так і оперативних, пов'язаних з поточною, повсякденною роботою. Таку підтримку в цілому забезпечує весь управлінський персонал, але немислима діяльність сучасних фірм, організацій без документообігу і діловодства, від рівня організації яких багато в чому залежить якісний результат. Організація і ведення діловодства вимагає професійних знань і навичок, тому цю роботу в установі, фірмі ведуть спеціальні підрозділи і фахівці: управління справами, канцелярії, загальні відділи, документознавці, діловоди, секретарі, редактори, технічні секретарі, секретарі і т. Д.

У нашому університеті по даній професійній діяльності готують студентів на історичному факультеті за спеціальністю 350800 «Документознавство та документаційне забезпечення управління». Ринок праці відчуває нестачу в фахівцях-документознавців. Об'єктивна оцінка студентом його майбутньої професії дозволить з'ясувати, який відсоток випускників піде працювати за фахом. Нами була поставлена ​​мета, реалізація якої допоможе виявити уявлення нинішніх студентів, пов'язані з обраною спеціальністю.

З кваліфікаційної характеристики випускника спеціальності «Документознавство та документаційне забезпечення управління» [2] слід, що документознавець підготовлений до професійної роботи в державних органах федерального рівня, суб'єктів Федерації, муніципального рівня, в державних, громадських, кооперативних і комерційних установах, організаціях, фірмах, підприємствах в службах документаційного забезпечення управління на посадах, що вимагають вищої освіти, в тому числі керівником служби делопроізводс ва, офіс-менеджером і секретарем-референтом керівника організації.

Джерелом інформації було анкетування, яке ми провели серед студентів історичного факультету очної форми навчання спеціальності «Документознавство та документаційне забезпечення управління» 5-7 березня 2008 року. Вибірка склала 182 людини - це 80,5% від загальної кількості студентів, які навчаються за даною спеціальністю. Анкета включала в себе 11 питань, що дозволяють отримати загальну інформацію про респондента: вік, стать, курс навчання, місце прописки і інформацію, яка формує думку студента про професію - джерело інформації про спеціальності, перелік найбільш цікавих дисциплін та ін.

Випускників БелГУ за даною спеціальністю ще немає і, тому було цікаво дізнатися про джерело інформації про спеціальності «Документознавство та ДОП». Анкетування дало наступні результати:

Результати дозволяють зробити висновок, що основним джерелом є люди - друзі, знайомі, батьки, так само великий відсоток становить профорієнтаційна робота університету / факультету. З даного питання на пункт «Ваш варіант» відповідями були такі варіанти, як «Інтернет», «Довідник абітурієнта» і т.д.

Вибір професії дуже важливий крок у житті кожної людини. Іноді бажання абітурієнта не збігається з поглядами батьків, або на надходження впливають інші причини. Тому наступне питання анкети дозволяв з'ясувати, яку роль зіграли ті чи інші фактори при надходженні на дану спеціальність:

Результати по даному питанню показали, що основний відсоток студентів усвідомлено пішли вчитися за фахом «Документознавство та ДОП» - обрана спеціальність навчаються студентам подобатися, що призведе до позитивного результату, тобто основна маса нинішніх студентів піде працювати за фахом.

Одним із завдань дослідження була: виявити ступінь відповідності очікуваних вимог до майбутньої професії і реально отриманих знань і умінь. Проаналізувавши інформацію, отриману з відповідей на питання «Чи збігаються Ваші уявлення про професію до надходження і в даний час?» - ми отримали наступні результати:

З'ясувалося, що з кожним роком навчання бачення професії в процесі отримання знань глобально змінюється: думка про доступність і простоті навчання архівної справи переростає в усвідомлення міждисциплінарності, інтегрованості і складності майбутньої професії.

З цього питання випливає наступний, який створює картину про задоволеність процесом навчання:

На 1, 2 і 3 курсах відсоток задоволеності процесом навчання гранично високий, на 4 курсі цей відсоток трохи нижче.

Наступне питання анкети був спрямований на виявлення придатності знань на практиці, результати аналізу якого досить позитивні: 85% відповіли «так», 9% - «частково» і лише 5% - «ні». Оцінка студентів дуже висока, слід, що викладачі проводять величезну роботу для того, щоб було отримано максимум знань і умінь.

Прищеплюючи професійні якості, ми, перш за все, звертаємося до теоретичних питань, які черпаємо з дисциплін, закріплених в навчальному плані і Державному освітньому стандарті спеціальності. Респондентам пропонувалося згадати і назвати дисципліни, які, на їхню думку, є найбільш цікавими. Основними «фаворитами» є предмети:

Результати показали, що найбільш цікавими є дисципліни загальнопрофесійного блоку і блоку спеціалізації, тобто студенти роблять упор на профілюючі предмети. Це ще раз підтверджує, що вибір спеціальності зроблений усвідомлено.

На наступне питання: «Як Ви вважаєте, чи затребувані випускники даної спеціальності на ринку праці?» - 82% відповіли - «так», 15% - сумніваюся », 3% -« ні ». І найголовнішою нашим завданням було з'ясувати чи підуть нинішні студенти працювати за фахом, в результаті чого 89% з опитаних відповіли «так».

Все вищесказане свідчить про те, що наша спеціальність «Документознавство та документаційне забезпечення управління» є перспективною, а фахівці-документознавці затребуваними на ринку праці.

Список літератури

Секретарська справа (зразки документів, організація і технологія роботи): учеб.- практ. посібник / В.В. Галахов, І.К. Корнєєв; під ред. І.К. Корнєєва. - М., 2007.-608с.

Державний освітній стандарт вищої професійної освіти. Спеціальність 350800 Документознавство та документаційне забезпечення управління (Дата затвердження 02.03.2000 № 686).