Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Аналіз інтегрованого уроку історії і літератури "Русский характер"

Дата конвертації17.02.2018
Розмір9.03 Kb.
ТипаналізАналіз відкритого інтегрованого уроку літератури та історії на тему «Російський характер».

Дата відвідування: 19.04.2016

Учитель: Терентьєва Олена Вікторівна, учитель історії та суспільствознавства МБОУ «ЗОШ № 3».

На уроці були присутні: Лінсцер М. В., керівник ШМО вчителів російської мови і літератури; розробник інноваційної програми МБОУ «ЗОШ № 3» за темою «Навчання російській мові дітей-мігрантів в контексті сучасних педагогічних технологій», керівник ГМО вчителів історії і суспільствознавства Шалагина Е.Ф.

Тема: «Російський характер».

Мета: визначити сутність російського національного характеру.

завдання:

  1. Вивчити епізод з історії країни і життя цілого народу.

  2. Проаналізувати образи головних героїв твору, виявити якості російського національного характеру.

  3. Виховати почуття патріотизму і гуманізму.


Мета особистісно значима, реальна, конкретна. Досягається через рішення задач уроку, поставлені питання, навчальні ситуації, застосування життєвого досвіду учнів. Мета досягнута у всіх аспектах.

Форми роботи: Фронтальна - на етапі визначення мети.

Групова - на етапі роботи з новим матеріалом (тому що провідний вид діяльності підлітків - спілкування, побудова відносин з однолітками)

Індивідуальна - на етапі рефлексії.

Метод: Проблемно - дослідний.

Час: Раціонально розподілено на всі етапи уроку.

Рефлексія: Проведено.

Зміст уроку відповідає поставленій меті та завданням. Ретельно продуманий кожен етап уроку, логічно вибудуваний перехід від однієї частини уроку до другой.Тема уроку відповідає навчальній програмі та змістом підручника.

Обрана учителем форма проведення інтегрованого уроку нестандартна і цікава. Олена Вікторівна використовує різні види роботи протягом уроку, підтримує увагу учнів на високому рівні, що дозволяє говорити про достатню ефективність уроку. Структура і зміст уроку передбачає використання різних форм навчання з переважанням груповий, яка передбачає спільну діяльність, розподіл ролей, ефективну комунікацію.

Учитель реалізує на уроці системно-діяльнісний підхід, застосовуючи, кейс-технології, інтерактивні технології (кластер - при складанні схеми характеристики теми уроку) .На уроці неодноразово створюється учебнаясітуація, спрямована на разрешеніепроблеми, спільно з учителем або самостійно організовується пошук способу розв'язання навчального завдання. П рименение на уроці інформаційно-комунікативних тих нологій дозволило збагатити зміст уроку, підвищити ефективність відтв іятія досліджуваного матеріалу.

Роль педагога зводиться до ролі організатора пізнавального процес. Всі діти включені в процес навчання, спілкування вчителя і учнів відбувається в формі діалогу.

З точки зору психології і методики викладання всі використані на уроці прийоми роботи відповідають віковим можливостям учнів.

Олена Вікторівна використовує емоційну мотивацію (заохочення, ситуацію успіху), пізнавальну (учнями самостійно організовується пошук способу розв'язання навчального завдання), соціальну (створювалася ситуація взаємодопомоги: хлопці були зацікавлені в результатах колективної роботи).

Для досягнення мети і завдань уроку вчитель застосовує проблемно-діалогічний метод навчання.

Педагог організовує і проводить роботу по досягненню учнями метапредметних результатів за допомогою особистісно-орієнтованого навчання. Ефективно вибудовує індивідуальну освітню траєкторію для кожного учня.

Урок має чітку логічну структуру. Компоненти змісту відповідають меті та завданням, діяльність вчителя і учнів спрямована на їх досягнення.

Зміст уроку оптимально для вивчення даної теми. Матеріал характеризується науковістю, доступністю, практичною спрямованістю, оптимальним обсягом. У конспекті уроку закладена можливість змістити акценти при вивченні теми, скоротивши одні змістовні елементи і посиливши інші в залежності від рівня підготовки учнів, особливостей класу, забезпеченості ОУ засобами навчання.

В кінці уроку вчитель оцінює навчальні досягнення школярів, залучаючи їх в обговорення результатів своєї роботи.

На уроці використовувалися різноманітні засоби навчання: наочні посібники, ІКТ з метою демонстрації, активізації та контролю досліджуваного матеріалу (ноутбуки, мультимедійна апаратура)._______________________ / ______________ / __________________________________

посада: підпис ПІБ


Ознайомлений: «___» _____ 20______ _________ / ________________________________

підпис ПІБ