Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Азіатський банк розвитку: характеристика, історія створення, цілі, завдання, роль, особливості та перспективи розвитку

Дата конвертації01.12.2019
Розмір7.69 Kb.
Типреферат

В останні роки помітними стали зусилля регіональних банків розвитку, які стали надавати більш серйозну конкуренцію групі Світового банку.

Азіатський банк розвитку (АзБР) був створений в 1963 році під егідою Економічної комісії для Азії і Далекого Сходу, пізніше перейменованої в Економічну і соціальну комісію для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО). Угода про створення АзБР вступило чинності 22 серпня 1966 коли вона була ратифікована 15 урядами. Банк почав свої операції 19 грудня 1966. За статутом АБР його учасниками можуть бути країни, що входять в регіон, а також інші держави - члени ООН або одного з її спеціалізованих агентств. Статутний капітал АзБР - більше 43 млрд дол. США. [4, c.42]

Члени АзБР - 61 країна (2002), більшість з яких розташовується в даному регіоні. Серед країн колишнього СРСР акціонерами Банку є: Азербайджан, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан Найбільші акціонери Банку: Японія (13% голосів у Раді керуючих та Правлінні), США (13%), Китай (5,6%), Індія (5,5%), Австралія (5,1%), Індонезія (4,8%), Південна Корея (4,4%), Німеччина (3,9%).

Всього на частку 43 країн регіону, за даними річного звіту за 2001, доводиться 65,5% голосів в Раді керуючих і Правлінні і 63,7% акцій; на частку 16 країн поза даного регіону - відповідно 34,5 і 36,3%.

Голосування в Раді керуючих і Правлінні проводиться за наступним принципом: 20% загального числа голосів розподіляється порівну між усіма країнами-учасницями, інші 80% - пропорційно частці участі кожної країни в статутному капіталі.

Штаб-квартира - в м Манілі (Філіппіни). АБР має також 23 регіональних представництва в різних країнах світу, в тому числі 14 в країнах Азії, в Німеччині (Франкфурт) - по Європі, США (Вашингтон) - по Північній Америці. Персонал Банку налічує близько 2 тис. Працюючих з 50 країн світу. [4, c.42-43]

Цілі АзБР:

сприяння економічному зростанню і співробітництва в регіоні Азії та Далекого Сходу;

зниження рівня бідності;

поліпшення становища жінок;

розвиток трудових ресурсів, включаючи планування в області народонаселення;

забезпечення раціонального природокористування. [2, c.138-139]

Таким чином, найважливішою метою банку є сприяння розвитку економіки і зовнішньої торгівлі країн, що розвиваються Азії, стимулювання регіонального співробітництва, надання технічної допомоги в координації їх економічної політики. Згідно зі статутом, банк виробляє капіталовкладення тільки в країни, що розвиваються регіону. Середня сума одного кредиту становить 15 млн. Дол. США, більші кредити (до 50 млн. Дол. США) банк надає дуже рідко.

Кредити видаються в основному з двох фондів: звичайного і спеціального. Перший призначений для кредитування країн, що розвиваються на комерційних умовах, тобто за ринковою відсотковою ставкою і на більш короткий термін (зазвичай 15-25 років). Спеціальний фонд призначений для довгострокового кредитування (25-40 років) за пільговою процентною ставкою (1-3%). Всі кредити банку мають пільговий період: для кредитів зі звичайного фонду банку він становить 3-5 років, іноді до 7 років; а зі спеціального фонду - як правило, 10 років. Крім надання кредитів, банк надає країнам, що розвиваються Азії технічну допомогу у вигляді послуг експертів при підготовці і здійсненні різних проектів. [4, c.42-43]

Функції банку:

надання позик і вкладання власних коштів з метою досягнення економічного та соціального прогресу країн, що розвиваються-членів;

надання технічної допомоги і послуг експертів у підготовці та здійсненні програм і проектів розвитку;

стимулювання державних і приватних інвестицій з метою розвитку;

надання допомоги в координації планів та цілей розвитку. [2, c.139]

Фінансові ресурси АзБР складаються зі звичайних капітальних ресурсів, що включають підписний капітал, резервний капітал і кошти, отримані шляхом запозичень на ринках капіталу, а також спеціальних фондів (фінансуються в основному за рахунок внесків держав-членів), створених з метою пільгового кредитування та надання технічної допомоги .

Звичайні джерела: виплачується частка капіталу від країн - членів АБР, запозичення на світовому ринку капіталу, дохід від інвестицій. Кредити зі звичайних джерел видаються на комерційних умовах і на більш короткий термін (10-25 років з пільговим періодом 3-5 років).

Спеціальні засоби надходять у вигляді внесків від розвинених країн-членів, доходу від спеціальних фондів, позичок і інвестицій, а також сум, що переводяться з звичайних джерел капіталу за спеціальним рішенням Ради директорів АБР. Спеціальні засоби АБР складають вікно "пільгових позик" за низькими ставками відсотка (1-3% річних) для задоволення потреб невеликих і бідніших країн-членів. Кредити зі спецфонду видаються на більш тривалий термін - 25-40 років з 10-річним пільговим періодом.

У 1973 Банк створив Фонд азіатського розвитку (Asian Development Fund) для консолідації джерел спеціальних засобів. Однак продовжує існувати окремий фонд для фінансування операцій з технічної допомоги. [4, c. 43]

АБР здійснює інвестиції тільки в країнах Азії і Тихоокеанського басейну. Претендувати на позикові кошти від АБР можуть як уряди країн-учасниць, так і юридичні особи. Останні можуть розраховувати на кредити до 10 тис. Дол. Пріоритетні сфери вкладень Банку - транспорт і зв'язок, промисловість, енергетика, сільське господарство, фінансовий сектор.

АзБР здійснює також спільне фінансування з офіційними, комерційними і експортно-імпортними організаціями та виробляє вкладення власних коштів. [2, c.139]

Таким чином, АзБР є регіональний інститут довгострокового кредитування проектів розвитку. Цілі банку - сприяння розвитку економіки і зовнішньої торгівлі країн, що розвиваються Азії, стимулювання регіонального співробітництва, надання технічної допомоги в координації їх економічної політики. Кредити видаються в основному з двох фондів: звичайного і спеціального. Перший призначений для кредитування країн, що розвиваються на комерційних умовах, тобто за ринковою відсотковою ставкою і на більш короткий термін (зазвичай 15-25 років). Спеціальний фонд призначений для довгострокового кредитування (25-40 років) за пільговою процентною ставкою (1-3%).

Крім надання кредитів, банк надає країнам, що розвиваються Азії технічну допомогу у вигляді послуг експертів при підготовці і здійсненні різних проектів.

Список літератури

Верба Е. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. Мн .: БГЕУ, 2003. -458с.

Жук І.М., Кірєєва Є.Ф., Кравченко В.В. Міжнародні фінанси: Учеб. посібник / За заг. ред. І.М. Жук. Мн .: БГЕУ, 2001. -149с.

Світова економіка: Підручник / А.С.Булатов, Е.Б.Рогатних, Р.Ф.Волков і ін .; Під ред. А.С.Булатова. М .: Економіст, 2004. -736с.

Румянцева Е.Е. Нова економічна енциклопедія. -М .: ИНФРА-М, 2004. -724с.

Сєдов В.В. Економічна теорія: У 3 ч. -Ч. 3. (Макроекономіка): Учеб. посібник / Челяб. держ. ун-т. -Челябінськ, 2002. -115с.

Сорокіна Т.В. Державний бюджет: Учеб.пособие для вузів / Т.В.Сорокіна. -2 е изд., Перераб. Мн .: БГЕУ, 2004. -289с.

Фінанси і кредит: Підручник / За ред. М.В.Романовского, Г.Н.Белоглазовой; СПб. держ. ун-т екон. і фінансів. -М .: Юрайт-Издат, 2003. -576с.

Економіка: Підручник. 3-е изд., Перераб. і доп. / Под ред. А.С.Булатова. -М .: МАУП, 2002.

Економічна теорія / За ред. А.І. Добриніна, Л.С. Тарасевича, -3-е изд. СПб: СПбГУЕФ, ПІТЕР, -2002. -544с.

Електронний ресурс http://ncpi.gov.by/minfin/SDDSr/MetData/Dolg_M.htm

Електронний ресурс http://www.naviny.by/ru/content/rubriki/0-ya_gruppa/ novosti / finansy / 05-08-05-19


  • Список літератури