Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Скачати 35.08 Kb.
Дата конвертації08.10.2019
Розмір35.08 Kb.
Типреферат

1. Відбудова ТА РОЗВИТОК ПРОМІСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У 50-Х - 60-Х роках

Відбудова та розвиток господарства України в повоєнні роки відбуваліся в условиях, коли всі українські землі (кроме крайніх західніх, что залиша у складі Польщі) опінію у межах однієї держави. Територія України на кінець +1945 р. розшірілася до понад 580 тис. км2. У тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-чотири р. до України включено Крим.

После Війни залиша лишь 17% довоєнної кількості робітніків, а весь промислово-виробничий Потенціал стає 48% проти 1940 р. У 1950 р. цею Показник стає 81%. В течение 50-б0-х років гострої нестачі РОБОЧОЇ сили НЕ відчувалося внаслідок відносного аграрного перенаселення, особливо у західніх областях. У структурі зайнятості істотніх змін НЕ відбулося. Більшість робітніків Працювало у галузь матеріального виробництва (81,5% в 1960 р.). У промісловості, будівництві, на транспорті Було зайнятості 38,8%. Зберігалася висока Частка зайнятості у сільському господарстві - 42,7%, а у сфері торгівлі, послуг, державного управління - 18,5%.

Господарство розвивалась на Основі директивних п'ятірічніх планів: п'ятого (1951-1956 рр.), Шостого (1956-1960 рр.). Сьоме (1961 -1965 рр.) У сталінську добу відправною точкою розвитку Було тверджень про ті, что у СРСР побудовали соціалістичне суспільство и почався перехід до комунізму, Який можна побудуваті в одній стране. Ідея догнаті и перегнаті індустріальні країни булу підтрімана М. С. Хрущовим, Який проголосує курс на Досягнення в СРСР Найвищого в мире добробуту людей. Це Було авантюрний решение, оскількі за якіснімі Показники господарство СРСР відставало від США, других Економічно розвинення стран. Результатом Функціонування командно-адміністратівної системи, партійного керівніцтва, дефіціту демократії булу екстенсивних спрямованість розвитку господарства країни, что відбувався за довоєнною схемою.

Значні Втрата господарства України в роки Другої Світової Війни зумов низьких вихідний рівень порівняно з іншімі країнамі. У 1 945 р. в Україні Було изготовлен лишь 26% промислової, 49% сільськогосподарської довоєнної продукції, товарообіг зменшівся до, 31% .У СРСР ЦІ показатели становили відповідно 92, 60, 45%.

Відбудова господарства продовжувалася до 1950 р. Швидко темпами розвивалась промисловість - 34,6% щорічно при 22-23% по СРСР. Перевага надавати базові галузь промісловості: палівній, металургійній, електроенергетічній, машінобудівній. Було відбудовано та побудовали понад 2 тис. підприємств.

3 відновленням у +1951 р. довоєнніх масштабів виробництва чавуну, Сталі, коксу Україна зайнять Одне з провідніх Місць у Европе з виробництва чорних металів. У палівній промісловості Було Створено Нові Галузі - газову, буро-вугільну. Розшірілася мережа газопроводів, зокрема побудовали газопровід Дашава - Київ. Проти у структурі паливо перевага надавав вугіллю (понад 90%) значний Успіхів досягло машинобудування. Парк верстатів збільшівся у 2 рази. Зросла виробництво спеціалізованіх верстатів-автоматів, напівавтоматів, начали віпускаті автоматичні верстатні Лінії. Інтенсівно розвиватись виробництво машин для важкої промісловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, енергетичного та електротехнічного устаткування. Перші кроки були зроблені в авіабудуванні (Київський авіаційний завод) Первісткамі автомобільної промісловості стали Одеський автоскладальній и Львівський автобусний заводи. У 1950 р. Було віпущено Перші 18 тис. вантажних машин.

Зростан ОБСЯГИ перевезень всіма видами транспорту. У 1950 р. вантажооборот залізниць перевіщів довоєнній рівень на 22,9%, МОРСЬКИЙ транспорту - на 50, автомобільного - на 117%.

Певні Досягнення були у легкій промісловості: Створено Шовкова виробництво, освоєно випуск меланжевих, тонкосуконних тканин, капронових панчіх. Однако виробництво легкої и харчової промисловості НЕ досягло довоєнного рівняв (відповідно 79 и 80%). Однією з причин Було обмеження асігнувань и розпорошених їх на відбудову невеликих підприємств.

Розпочалася індустріалізація в західніх областях України. Розшіріліся старі виробництва: Видобуток нефти (район м. Долини), природного газу (Дашавський, Угорське, Більче-Волинське родовище у Львівській області). Відкриті Перші робочі пласти у Львівсько-Волинському кам'яновугільному басейні. Створено Нові Галузі промісловості, зокрема виробництво автобусів, радіоапаратури. У 1950 р. промислове виробництво становило 10% загальноукраїнського проти 3% у 1940 р.

Важлівою проблемою.Більше ВІДБУДОВИ країни були капіталовкладення. США відмовілі у наданні кредитів Радянська Союзні Який не ставши учасником плану Маршалла. Поставки за рахунок репарацій з Німеччини були незначна. Допомога Україні з-за кордону від УНРРА становила 194,2 млн дол. США. Основним Джерелом інвестіцій були внутрішні резерви. За 1946-1950рр. у промисловість. будівництво, транспорт и зв'язок України Було внесок 4,9 млн крб. державних інвестіцій, а разом з кооперативними підприємствами. Колгосп - 7,1 млн крб. Частка промісловості та будівництва в загально обсязі капіталовкладень становила 55,7.Інвестіції на 85,7% направлялися у важкий промисловість. На господарство республіканського підпорядкування припадало 11%, на господарство союзного підпорядкування - 89% загально ОБСЯГИ капітальніх вкладень.

У 50-х - першій половіні 60-х років основні напрями економічної політики Залишайся практично незміннімі. Зберігаліся скроню, порівняно з західнімі країнамі, темпи економічного зростання України, хоча после 1950 р. смороду помітно сповільніліся. За 1951-1958 рр. промислова продукція щорічно зростан на 12,3%, національний дохід - на 11,7%, за 1959- 1965 рр. - відповідно на 8,8 і 7%. У структурі суспільного виробництва в 1960 р. за Вироблення національнім доходом (у СРСР его обліковувалі без невіробнічої сфери) Частка промісловості становила 47,9%, сільського господарства - 29,1, транспорту и зв'язку - 4,7, будівництва - 8,2, торгівлі -11,1% .

У палівній промісловості перевага Залишайся за вугіллям в течение 1951-1965 рр .. Було введено в дію 324 шахти, Видобуток вугілля зріс почти у 2,4 рази. На розвитку Галузі у 60-х роках позначіліся неспріятліві гірничо-геологічні умови: Глибинне розробка досягала 700 м, что ускладнювало Видобуток и підвіщувало ціни на вугілля. Розвиток вугільної промісловості здійснювався в усіх басейнах - Донецьк, Львівсько -Волінському. Дніпровському буровугільному.

Більш швидка темпами, чем вугільна, розвивалась газова и нафтова Галузі (за 50-ті роки в 7,3 и 9,2 рази, за Першу половину 60-х - в 3,6 и 2,7 рази). Частка нефти і газу в структурі паливо збільшілася до 27% у 1 965 р. порівняно з 9% у 1958 р. Центр відобутку нефти і газу поступово перемішувався у Дніпровсько-Донецький район (53,8% в 1965 р.). Майже половина кількості газу споживай на електростанціях. Незначна его Кількість вікорістовувалі як хімічну сировина, технологічне паливо, для комунально-побутових потреба

Виробництво електроенергії забезпечувалося в основному великими ДЕРЖАВНИЙ тепловими електростанціямі (ТЕС). Частка гідроелектростанцій (ГЕС) v ВИРОБНИЦТВІ електроенергії зменшено до 6.6% у тисячі дев'ятсот шістьдесят п'ять р. проти 20% у 1950 р.

Порівняно з довоєннімі рокамі зросли значення металургії. У 1965 р. Видобуток залізної руди перевіщів рівень 1950 р. у 4 рази. виплавлення чавуну - в 3,5, Сталі - в 1,4, виробництво прокату - 3.7, труб Стальова - в 3,1 рази. Почали віплавляті Сталі более, чем чавуну. Було побудовали и здано в експлуатацію за 1951-1965 рр. 27 доменних, 38 мартенівськіх печей, 62 прокатних и трубних станів.

Важліва роль в індустріальному комплексі належала машинобудування та металообробці, середньорічні Темпи зростання якіх становили у 50-х роках 16.5%. Зменшення їх Частки в галузевій структурі промісловості пояснювалося конверсією и тім, что воєнну продукцію в офіційній статістіці НЕ показував. За цею годину Було Створено понад 17 тис. зразків Нових тіпів машин, устаткування, приладів, зокрема гідротурбін, турбогенераторів, крокуючіх екскаваторів, магістральних тепловозів, електровозів, трансформаторів. автоматичних ліній, Електрон машин, телевізорів, магнітофонів, мотовелосіпедів, холодильників, пральних машин, пілососів. До середини 60-х років Було освоєно виробництво синтетичне алмазів. веліковантажніх машин, автобусів власної конструкції, малолітражок. авторефріжераторів, автонавантажувачів, танкерів, РИБОЛОВЕЦЬКИЙ траулерів, літаків. Споруджено Такі заводи, як Одеський и Дніпропетровський Важко пресів. Кременчуцький и Запорізький автомобільні. Львівський телевізорній. Сумський Електрон мікроскопів. Київський електронно-обчислювальних машин. Хмельницький трансформаторних підстанцій. Україна Займаюсь провідне місце у СРСР за ОБСЯГИ виробництва сільськогосподарських машин. Лише за 1960-1965 рр. Було побудовали 22 заплави. На 1965 р. Було понад 1 тис. машінобудівніх підприємств, на якіх Працювало більш як 25% зайнятості у промісловості.

Прискореного темпами розвивалась хімічна промисловість (16,7% середньорічніх у 1960-1965 рр.). Збудовано Лисичанський хімічний комбінат. Сумський суперфосфатний завод, Роздольський сірчаній комбінат. Дніпропетровський шинний, Черкаський штучного волокна. Однако асортимент хімічної продукції залишавсь практично незміннім (мінеральні добрива, сірчана кислота, сода, хімічні волокна). Повільно розвивалась виробництво полімерних матеріалів.

Значний Зросла и зміцніла промисловість будівельних матеріалів. Було освоєно виробництво Нових марок цементу "700" і "800", керамічніх труб, опор для ліній електропередач, стінових панелей. Створена нова галузь - велікопанельне домобудування.

Вводити в дію Нові потужності у легкій и харчовій промісловості:

Артемівська, Переяслав-Хмельницька, Миколаївська (Львівська обл.) Кіровоградська швейні фабрики. Луганська взуттєва. Херсонський бавовняній, Житомирський и Рівненський льонокомбінаті. Лише за 1959-1965 рр. Було споруджено понад 300 Нових и реконструйовано більш як 400 підприємств. Освоєно випуск нетканих матеріалів, штучного хутра, трикотажних виробів із хімічніх волокон.

Напрікінці 50-х років розпочалася комплексна реконструкція залізничного транспорту на Основі електріфікації та впровадження теплової тяги. З тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-чотири р. цею вид транспорту став рентабельним. Через Україну Йшла продукція у 81 країну світу. Зріс вантажооборот Морського, автомобільного, повітряного транспорту.

Змінілася географія промісловості. З'явилися Нові промислові центри: Кременчук, Херсон, Рівне, Біла Церква, Чернівці, Львів. Зменшіть Частка Донецько-Прідніпровського, Зросла - Південно-західного и Південного економічних районів. Їх співвідношення у +1965 р. становило відповідно 60,7, 27,4 и 11,9%. Продовжувалася індустріалізація шести західніх областей, де в течение 50-х років випуск промислової продукції збільшівся втрічі. У 1965 р. ЦІ області давали 8,9% валової промислової продукції РЕСПУБЛІКИ (за вартістю).

У 1950-1965 рр. у господарство України Було внесок 74,4 млрд крб. Державні кошти становили около 70%, підприємств - 10. колгоспів - 12, населення - 8%. Структура розподілу інвестіцій Залишайся непродуктивною. На обладнання спрямовувалося у 50-х роках лишь 20-30%, у першій половіні 60-х років - 28% всех капіталовкладень, решта - на будівельно-монтажні роботи. За сферами господарства капітальні вкладення розподіляліся так:

матеріальне виробництво -67,5%, з них: промисловість - 39.3, сільське господарство -16, будівельна індустрія - 2,4, транспорт и зв'язок - 9,8; нематеріальне виробництво - 32.5%, з них: житло - 19.1. торгівля, освіта, наука, охорона здоров'я та ін. - 13,4%.

Розвиток промісловості відбувався на основе Підвищення уровня технічної оснащеності. З Другої половини 50-х років Було розпочато механізацію та автоматізацію виробничих процесів. У вугільній промісловості удосконалювався шахтний транспорт, механізувалася зарубка и вібівання вугілля (на 98%), навалювання его в лавах (на 75%).У доменному та сталеплавильному ВИРОБНИЦТВІ будували печі з великим Корисна об'ємом, вікорістовувалі засоби автоматизації на контрольних операціях заходом плавлення, начали застосовуваті киснево-конверторний способ віплавляння Сталі, а такоже випуск сталева для авіаракетної промісловості. На машінобудівніх підпріємствах застосовувалі автоматику та напівавтоматіку електрозварювання, нові технологічні Способи прискореного ОБРОБКИ металу. Рівень механізації на залізнічному транспорті підвіщівся у 1960 р. до 60%, річковому - до 78, морська - до 68,5%. Лише в 1959- 1965 рр. Було Створено около 4 тис. Нових тіпів машин, механізмів. апаратів и матеріалів. Підприємства освоїлі випуск около 1100 відів новой техніки і зняла з виробництва 800 тіпів застаріліх конструкцій. Було встановлен понад 40 тис. автоматичних и напівавтоматічніх апаратів, впроваджено 813 автоматичних и напівавтоматічніх ліній. У 1965 р. у промисловості України налічувалося 14 автоматизоване підприємств і 4 комплексно-Автоматизовані електростанції, 9343 механізовані й Автоматизовані Лінії, Було комплексно механізовано й автоматизованої 2527 дільніць, 1790 цехів, 431 підприємство. Зросла продуктивність праці.

Проти успіхі промислового виробництва були недостатнімі порівняно з потребами розвитку країни и світовім досвідом. Ефективність капіталовкладень и фондовіддача зніжувалісь, а капталоємність зростан. З'явилася тенденція зниженя рентабельності. Зростання національного доходу Було нижчих за союзних. На кожен карбованець основних ФОНДІВ ВІН зменшівся з 2 у 1953 р. до 1,5 крб. у 1965 р. Внаслідок низьких норм амортізації Капіталу (6% на рік) машини, устаткування спісувалі кожні 16-17 років, а третина обладнання застосовувалі аж до фізічного знищення.

Повільно впроваджувалі Досягнення науково-технічного прогресу. Винахідництво недостатньо стімулювалося матеріально, практично НЕ існувало патентного права. Незбалансовано розвивалась Різні Галузі. Швідше зростан фондоємні Галузі важкої промісловості. Відставалі від потреб зв'язок, житлове будівництво. Залізниці РЕСПУБЛІКИ обслуговував електро- і тепловозних тятою на 59%. Лише третина доріг мала тверде покриття. Чи не забезпечувалі спожи країни автомобільна, авіаційна, пріладобудівна Галузі. Хімічна промисловість відставала за виробництвом синтетичне волокон, пластмас. Посил діспропорція между Важко и легкою промісловістю. Інвестиції в Останню становили до 12-15% всех промислових капіталовкладень. Хронічно бракувалась СПОЖИВЧИХ товарів. Неповністю вікорістовуваліся віділені капіталовкладення. Тільки в 1965 р. в Україні Було не завершено 52 об'єкти.

Гальмувала економічний розвиток система управління та планування промісловості. Течение Другої половини 40-х - качана 50-х років господарство України контролювалося галузевого загальносоюзнімі, союзно-республіканськімі и республіканськімі міністерствамі (у березні 1946 р. Народні комісаріаті були перетворені на міністерства).

После смерти Сталіна розпочався переглядання економічної політики країни. Було проголошено курс на прискореного розвиток легкої промисловості. У тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-чотири р. Створено союзно-республіканські міністерства чорної металургії та вугільної промисловості України. У 1 956 р. перетворені з союзних на союзно-республіканські міністерства будівництва підприємств металургії та хімічної промісловості, будівництва підприємств вугільної промісловості. Створено Міністерство будівництва УРСР- Протяг 1953-1956 рр. у РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ підпорядкування перейшло около 10 тис. підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ. Частка продукції республіканської промісловості Зросла до 76% проти 34% у 1 953 р. Розшіріліся права діректорів підприємств у плануванні виробництва, реконструкції, будівництва, затвердженні штатів.

Середина 50-х років стала періодом кризиса старого управління та планування. Внаслідок реформи 1957р. керівництво Опис промісловістю Було передано раднаргоспам економічних районів, Які управляли промісловістю на життя без территории Незалежності від профілю. Держплан здійснював лишь загальне керівництво Опис, планування та коордінації у всесоюзному масштабі. Розробка планів починаєм на підпріємствах продовжувалі у раднаргоспів, потім у Держплані РЕСПУБЛІКИ Держплані СРСР. Основними методами планування залишавсь балансовий. Почали впроваджуваті економіко-математичні методи моделі. За основний Показник ефектівності господарства прийомів співвідношення приросту національного доходу в порівняніх цінах и капітальніх вкладень у сферу матеріального виробництва. Проти реформі НЕ підлягалі воєнна промисловість та енергетика. Уряд вважаю, что реформа поможет раціональніше використовуват ресурси, подолати галузевого роз'єднаність и відомчі бар'єри.

На территории України Було Створено 11 районів: Київський, Харківський. Львівський, Вінницький, Ворошіловградській, Дніпро Петровський, Херсонський, а у 1960 р. - ще три: Кримський, Полтавський, Черкаський. Майже вся промисловість РЕСПУБЛІКИ булу підпорядкована раді Міністрів УРСР. У рамках раднаргоспів підприємства або безпосередно підпорядковувалісь галузевого управлінням, або через трести и комбінаті. Триланкової система застосовувалась у легкій, м'ясо-молочній, харчовій промісловості. У 1960 р. Було Створено республіканські раднаргоспи, в 1962 р. - Раду народного господарства СРСР и укрупнено Районні раднаргоспи. Замість 14 раднаргоспів Створено 7.

Посил концентрація виробництва. У 1957-1960 рр. об'єднано 800 фабрик и заводів у 400 укрупнених підприємств. На качану 60-х років з однотипним підприємств вініклі виробничі об'єднання, что корістувалісь правом юридичної особи и Працював як госпрозрахункові (перший - взуттєва фірма "Прогрес" у Львові).

У березні тисяча дев'ятсот шістьдесят два р. розпочалася перебудова управління сільським господарством. Створюваліся виробничі колгоспно-радгоспні управління (об'єднували 2-3 Радгосп). Це прізвело до ускладнення виробництва и Виникнення Нових труднощів и проблем. У межах єдиного народногосподарський комплексу СРСР раднаргоспи НЕ забезпечувалі єдність технічної політики, які не розв'язувалися комплексно господарські проблеми. Порушена централізоване керівництво Опис галузь промісловості. Реформи напрікінці 50-х - Першої половини 60-х років Припін з Усунення М. С. Хрущова від влади у 1964 р.

Нове керівництво Опис зніщіло всі елементи політічного плюралізму, зміцніло командно адміністратівну систему управління суспільством. Проти економічні Труднощі посил соціальну напруженість у стране и потребувалі Вдосконалення методів керівніцтва господарством. Тому в 1965 р. розпочалася перебудова, завдання якої БУВ перехід від адміністратівніх до економічних методів управління господарством на основе постанов партии й правительства. Передбачало здійсніті систему ЗАХОДІВ, спрямованостей на Вдосконалення форм поєднання теріторіального и галузевого Принципів управління, централізованого

планового керівніцтва економікою и господарської самостійності підприємств, Посилення стимулювання виробництва.

За програмою реформ управління господарством Було ліквідовано раднаргоспи и відновлено систему управління через Союзні та союзно-республіканські міністерства. На кінець +1965 р. у СРСР налічувалося 18 загальносоюзніх и 13 союзно-республіканськіх промислових міністерств, а такоже РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ Міністерство місцевої промісловості. Створено управління матеріально-технічного постачання нафтовідобувної, нафтопереробної и нафтохімічної промісловості. Внаслідок подальшої реорганізації в Україні діяло 22 союзно-республіканськіх і 7 республіканськіх міністерств: автомобільного транспорту и шосейніх Шляхів, будівництва, комунального господарства, місцевої промісловості, освіти, охорони громадського порядку, СОЦІАЛЬНОГО забезпечення. Союзно-республіканські міністерства й управління були підпорядковані однойменнім міністерствам СРСР и раді Міністрів СРСР.

Удосконалення планування передбачало СКОРОЧЕННЯ кількості планових показніків до 8 (фонд заробітної плати, Впровадження новой техніки, ОБСЯГИ централізованіх капітальніх вкладень, введення в дію виробничих потужного и основних ФОНДІВ та ін.). Решті показніків підприємства малі візначаті самостійно, зокрема продуктивність праці, Кількість працюючих, зарплату, собівартість продукції ТОЩО. Було Здійснено перехід від показніків ОБСЯГИ валової та товарної до реалізованої продукції, одержаний прибутку и Виконання завдання поставок. Оцінка ефектівності господарсько-фінансової діяльності підприємств визначавши Показники прибутку, рентабельності. Зросла значення системи економічного стимулювання. заснованої на таких інструментах, як Ціноутворення, кредитування. Преміювання. На підпріємствах утворюваліся фонди матеріального заохочення, соціально-культурних ЗАХОДІВ та житлового будівництва, Було Прийнято Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство.

Завдання Держплану УРСР булу розробка планів розвитку господарства усіх галузь союзно-республіканського и республіканського підпорядкування и пропозіцій относительно планування роботи підприємств загальносоюзного підпорядкування. Декларувалась стабільність планових завдання. Основною формою планування МАВ дива п'ятирічний план з розробки найважлівішіх Завдання по роках з орієнтацією на кінцеві результати ДІЯЛЬНОСТІ. Основним методом планування залишавсь балансовий за основними вилами продукції, ширше вікорістовувалі про грамно-цільовій и економіко-матема-тичний методи.

Економічні експеримент в Україні розпочаліся в 1964 р. на підпріємствах швейной, машінобудівної, вугільної, пріладобудівної та легкої промисловості Львівського раднаргоспу. У 1966 р. на Нові умови роботи перейшло 100 підприємств, у 1970 р. - 8,2 тис. (83%), Які давали 92% ОБСЯГИ продукції.

2. СІЛЬСКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАІНИ У 50-Х - 60Х роках

На качану 50-х років низька продуктивність сільського господарства Залишайся. У 1950-1953 рр. Загальний ОБСЯГИ продукції зріс лишь на 2%, а землеробства зменшівся на 1%.

Поворотним пунктом у розвитку сільського господарства став вересень 1953-1955 рр., Коли змінілася аграрна політика держави. Основні заходи були спрямовані на Підвищення матеріальної заінтересованості колгоспів, Збільшення державних асігнувань на спожи села, Поліпшення технічного и кадрового забезпечення села.

З січня 1954 р. діялі постійні погектарні норми поставок тварінніцької продукції, заборгованість минуло років з колгоспів Було списано. Зменшено постачання овочів и картоплі. Частину продуктів Колгоспник продавали державі у порядку закупок через заготівельні организации. У 1953-1958 рр. ЗАГОТІВЕЛЬНО-закупівельні ціни зросли на зерно у 7 разів, на картоплю - у 8, на продукти тваринництва - у 5,5 рази. Скасовано обов'язкові поставки сільськогосподарських продуктів Із Колгоспна дворів, удвічі зніжені податки з присадибна господарств. У 1958 р. відмінено обов'язкові поставки. Встановлені Єдині закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, діференційовані по зонах країни. Змінілася практика планування. Колгоспи малі право з урахуванням планів заготівель и закупівель візначаті розмір посівніх площ під певні культури, Кількість худоби. Вперше Колгоспник могли Самі вірішуваті, як використовуват Власні ресурси. Почали впроваджуваті щомісячно авансування колгоспніків.

Важліве значення мала Реорганізація в 1958 р. машинно-тракторних станцій. Техніку Було реалізовано Колгосп и Радгосп, а МТС превратилась в ремонтно-технічні станції (РТС), функціямі якіх були продажів техніки Колгосп, ремонт ее, постачання нафто-продуктів, запасних частин, добрив, отрутохімікатів.

Течение 1951-1960 рр. збільшіліся капіталовкладення, ще становили 6799 млн крб., або 15,6% загально ОБСЯГИ інвестіцій у господарство.

Прійняті заходь стімулювалі сільськогосподарське виробництво З середини 50-х років сільське господарство Вперше стало рентабельним. Середньорічні Темпи зростання СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва в 1954-1959 рр. становили понад 7%, Неподільні фонди зростан щороку в колгосп на 21,8%, Радгосп - на 16%, Підвіщіліся Валові збори та врожайність зерна, зросли поголів'я худоби.Проти піднесення виявило нестабільнім. З 1958 р. у сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ почався спад. Если за 1951- 1958 рр. ОБСЯГИ валової продукції збільшівся на 65%, то з І 959 по 1964 р. - лишь на 22%. Середньорічні Темпи розвитку зменшено до 2%.

Колгоспи змушені були купуваті техніку за підвіщенімі ценам. Закупівельні ціни 1 958 р. були меншими порівняно з 1954-1957 рр. За ціх умів доходи колгоспніків зменшіть, заборгованість перед державою Зросла. З тисячу дев'ятсот шістьдесят три р. уряд почав надаваті короткострокові позики для купівлі добрив, насіння, молодняку. У +1964 р. Було списано заборгованість за техніку на суму 180 млн крб. Проти ЦІ заходи були недостатнімі.

Капіталовкладення в сільське господарство зростан Повільно и в 1961-1965 рр. становили 16,5% усіх інвестіцій у господарство. Як и Ранее, смороду Вкладай у виробничі фонди, Які за цею период зросли у колгосп у 1,8, Радгосп - в 2,5 рази. Однако фондовіддача зменшіть з 1,47 крб. в 1958 р. до 0,87 крб. в 1965 р. у колгоспі и відповідно у Радгосп з 0,92 до 0.77 крб.

Освоєння цілінніх земель у Казахстані, Сібіру, ​​на Уралі, частково на Північному Кавказі, Пожалуйста розпочалося у 1954 р. законсервувало екстенсивних характер сільського господарства. Плани Розширення зернового виробництва за цілінною програмою зумов Зменшення в Україні посівніх площ зернових культур з 65,4% всех посівів у 1950 р. до 40,9% у 1960 р. З 1955 до 1964 р. надмірно розшірювалісь посіви кукурудзи на зерно и фураж без урахування конкретних грунтово-кліматичних умов. У +1955 р. планувалося посіяті понад 5,2 млн га порівняно з 2,2 млн га у 1953 р., у тисяча дев'ятсот шістьдесят-два р. посіви кукурудзи досяглі понад 20% усієї посівної площади. Однако врожайність ее булу низько, валовий збір НЕ забезпечував потреб країни за умов СКОРОЧЕННЯ посівів зернофуражних культур (ячменю, вівса).

Валове збирання технічних и кормових культур зростан в основном за рахунок Розширення посівніх площ. Так, за 1940-1960 рр. посіви соняшника збільшіліся в 2 рази, врожайність - у 1,2 рази, відповідно цукрових буряків у 1,7 и 1,4 рази. Для того щоб збільшити Валові збори сільськогосподарських культур, скороти площу під чистими парами: з 12.3% у 1940 р. до 6.7% у 1958 р. и до 0.4% у 1 963 р.

Проводилась політика обмеження особістом господарств колгоспніків. Так. у +1955 р. удвічі зменшено розміри присадибна господарства. У І956 р. встановлен грошовий податок з громадян, что Тримай худобу в містах, а в 1959 р. и це Було заборонено. Відповідно до Законів 1963 р. знову Було підвіщено податки на Утримання худоби. У 1954-1964 рр. поголів'я Великої рогатої худоби в підсобних господарство колгоспніків скороти на 14,3%. На Колгоспна ринках зменшівся продажів продукції тваринництва, підвіщіліся ціни.

Віснаження цілінніх земель, по сухому 1963 р., Застій сільсько-господарського виробництва в центральних чорноземніх районах России та в Україні прізвелі до продовольчої кризиса 1963 р. З цього часу Радянський Союз почав закуповуваті зерно за кордоном.

Течение 1951-1965 рр. питань комерційної торгівлі Успіхів Було досягнуть в розвитку тваринництва. За вартістю валової продукції воно почти дорівнювало рослинництво. Збільшілося поголів'я тварин, підвіщілася їхня продуктивність, зросли виробництво основних відів продукції. Частка колгоспів и радгоспів за 1951-1958 рр. за загальною кількістю Великої рогатої худоби Зросла з 53 до 62,9%. корів - з 24.1 до 46.2. свиней - з 60.7 до 68.7, коней - з 99.2 до 99,4, за виробництвом м'яса - з 24,7 до 45, молока - з 19,1 до 50.5, вовни - з 77,3 до 84,7, яєць - з 10,6 до 14.1%. Проти Частка особістом підсобних господарств населення поступово зменшувалася, особливо в 60-х роках. У 1970 р. вона становила за поголів'ям Великої рогатої худоби 21%, виробництвом м'яса - 37, молока - 30, вовни - 4.8. яєць - 62%. На розвиток тваринництва негативно вплівала нестача кормів, породної та племінної худоби.

Поступово підвіщувався індустріальний рівень виробництва. Напрікінці 1958 р. тракторів Було 168,4 тис., зернозбиральний комбайнів - 64,8 тис., вантажних автомобілів - 129 тис., у +1965 р. - відповідно 257, 56,9, 80,4 тис. Техніка якісно вдосконалювалася за рахунок надходження дизельних, колісніх, гусеничних тракторів, самохідніх комбайнів, навісніх машин и знарядь, гідравлічних прістроїв. Почали застосовуваті Автоматизовані зернові токи, доїльні установки, пристрої для Приготування кормів, механізоване водопостачання. Енергетичні потужності лишь в 1960-1965 рр. зросли з 25,6 до 40,3 млн к. с. Підвіщівся рівень електріфікації. За 1953- 1965 рр. загальне споживання електроенергії зросли з 277,2 до 4505 млн квт / год (у 16,3 раза).

Проти механізація и електріфікація села були незадовільнімі. До КОМПЛЕКСНОЇ набліжалася лишь механізація вирощування зернових культур. До державних енергосістем Було прієднано 69% колгоспів и 88% радгоспів. Чи не задовольняліся культурно-побутові споживи села. Негативно вплівало на врожайність культур недостатнє! Застосування органічніх и мінеральних добрив, хоча Внесення їх з року в рік зростан. Непродуктивний були Спроба "перебудови природи" насаджень лісовіх смуг та будівництвом Зрошувальна каналів.

За цею период збільшілася Кількість радгоспів (з 935 у 1950 р. До 1343 у і 965 р.). За розмірамі смороду були більшімі, чем колгоспі, у 2-3 рази. Посівна площа їх становила у 1965 р. 16% Загальної посівної площади.

Концентрація виробництва поєднувалася з спеціалізацією.

У 1965 р. в Україні Займаюсь відгодівлею худоби около 800 колгоспів и 500 радгоспів, на вірощуванні овочів спеціалізуваліся 223, яєць и м'яса птиці - 139 радгоспів. Колгоспи и Радгосп України буяй рентабельності. Рівень рентабельності колівався від 29,7% у 1960р. до 44% у 1965р.

У березні тисяча дев'ятсот шістьдесят два р. розпочалася перебудова управління сільським господарством. Створюваліся виробничі колгоспно-радгоспні управління, что об'єднували 2-3 райони. Це ускладнено виробництво, віклікало Нові Труднощі і проблеми.

У +1964 р. Було скасовано укази 1959-1963 рр., что обмежувалі розвиток особістом підсобних господарств. Проти Нові укази такоже встановлювали певні норми Утримання худоби в особістій ​​власності за громадян.

У березні +1965 р. Було розпочато реформу в сільському господарстві. Встановлювався Постійний план закупівель зерна на Шість років для всіх колгоспів и радгоспів. Підвіщуваліся закупівельні ціни на пшеницю, жито, гречку та інші зернові культури, соняшник, продукцію тваринництва. За будівлею продукцію понад план встановлювали надбавка - 50% ОСНОВНОЇ закупівельної ціни. Було Здійснено перехід до гарантованої грошової оплати праці колгоспніків за кінцевімі результатами господарської ДІЯЛЬНОСТІ. Проти істотніх змін в аграрній політіці НЕ відбулося. Керівництво здійснювалі на основе діректівності та жорсткої регламентації.

3. ФІНАНСИ, КРЕДИТ, ДОБРОБУТ УКРАЇНИ У 50-Х - 60-Х роках ХХ СТ.

Державний бюджет України об'єднував РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ и Місцеві. За его помощью перерозподілялася більша частина національного доходу РЕСПУБЛІКИ между виробничою та невіробнічою сферами, галузь господарства, економічнімі районами. Індекс зростання державного бюджету порівняно з 1940 р. стає у 1950 р. 225, у 1960 р. порівняно з 1950 р. - 434, у 1 985 р. порівняно з 1960 р. - 415,8, у 1990 р. порівняно з +1985 р. - 140,7.

З метою Зміцнення фінансів (СКОРОЧЕННЯ грошової масі, віпущеної во время Війни) у грудні тисяча дев'ятсот сорок сім р. Було Здійснено реформу, ее проводили конфіскаційнімі методами. Старі гроші, что перебувалі в обігу, обмінюваліся на Нові у співвідношенні 1: 10. Вклади в ощадних касах розміром до 3000 крб. переоцінюваліся карбованець за карбованець, віл 3000 до 10 000 крб. - з розрахунку 3: 2, а понад 10 000 крб. - зменшуваліся наполовину. Облігації державних позик замінюваліся на облігації конверсійної 2% -ї позики 1 948 р. у співвідношенні 3: 1. Кошти колгоспів и кооперативних ОРГАНІЗАЦІЙ обмінюваліся як 5: 4 або вилучалось 20% їх копійчаними нагромадження. Оскількі ЦІ заходь прізвелі до Збільшення дотацій промісловості, то в 1949 р- Було підвіщено оптові ціни на засоби виробництва та тарифи вантажоперевезення. 31 березня 1950 р. підвіщено курс карбованця по відношенню до іноземним валют, переведено его на ВЛАСНА золоту базу.

У тисяча дев'ятсот шістьдесят-один р. проведено реформу, что змінила масштаб цен, Який підвіщівся в 10 разів. Це означало відповідне зниженя всех цен, плати за послуги, копійчаний доходів населення. Старі гроші Було замінено на Нові у співвідношенні 10: 1. Одночасно з 1 січня 196 І р. встановлювався золотий вміст карбованця 0,987412 г чистого золота (ціна 1 г золота дорівнювала 1 крб.). Долар став оцінюватіся в 90 копійок вместо 4 крб.

Течение дерло повоєнніх років податкова система булу уніфікована и спрямована на чітке визначення обсягів податків республіканського й особливо місцевіх бюджетів. У второй половіні 50-х років у фінансовій системе Радянського Союзу намітілася тенденція Розширення повноважень союзних республік. Смороду здобула право самостійно візначаті доходи и видатки в розрізі республіканськіх и місцевіх бюджетів, використовуват додаткові доходи, а такоже ті суми, что залиша внаслідок економії ВИДАТКІВ. За республікамі були закріплені певні повноваження относительно складання, утвердження, Виконання державного бюджетів, розподілу доходів и ВИДАТКІВ между республіканськім и місцевімі бюджетами.

Було внесено Зміни у Податковий політику. У 1953-р. Прийнято новий закон про сільськогосподарський податок. Замість оподаткування доходу віл усіх джерел СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва введено податок за твердими ставками з однієї сотої гектара прісадібної землі Колгоспна двору. Передбачало система пільг для окрема категорій населення (інвалідів, сімей Військовослужбовців та ін.). У 1957 р. вместо чотірьох різніх ставок (у размере віл 6 до 15%) Було введено нову єдину ставку оподаткування з валового доходу колгоспів у размере 14%, что булу діференційована по республіках и областях.

У 1958 р. Припін випуск державних позик, что реалізуваліся за підпіскою среди населення и довгий час були важлівім Джерелом доходів бюджету. Течение 1960-1962 рр. Було підвіщено неоподаткованих мінімум заробітної плати, знижено податок з заробітної плати для нізькооплачуваніх громадян, скасовано податок за бездітність з Неодружений, одиноких и малосімейніх.

В течение 50-х років з Розширення прав союзних республік у народному господарстві СРСР підвіщувалося значення республіканського бюджету. Его Частка у державному бюджеті України становила у 1958 р. 69,2% проти 32,9% у 1950 р. З кінця 50-х років у розподілі доходів между республіканськім и місцевій бюджетами знову намітілася тенденція Збільшення Частки останніх.

У господарському розвитку України значний увага пріділялася торгівлі. У 1950 р. Було відроджено ее матеріально-технічну базу. Абсолютний ОБСЯГИ продажу товарів у державній и кооператівній торгівлі. включаючі громадське харчування, стає 97% уровня 1940 р.