Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Екзаменаційні питання й квитки по історії економічних вчень за осінній семестр 2000 года

Скачати 29.21 Kb.
Дата конвертації05.09.2018
Розмір29.21 Kb.
Типреферат

Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 1


  1. Перші російські меркантилісти.

  2. «Стара» і «молода» історичні школи.

  3. Теорія раціональних очікувань.

  4. «Новоторговий статут» (1667).

  5. Л.В. Канторович і його теорія лінійного програмування.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 2


  1. Економічна думка Стародавнього Китаю.

  2. Книга Джона Мейкарда Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936).

  3. Грошова теорія кембріджської школи.

  4. «Трактат про походження, природу, юридичну підставу та зміну природи грошей».

  5. «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936) Джека Мейнарда Кейнса: основні концепції.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 3


  1. Загальна характеристика меркантилізму.

  2. Американський маржинализм.

  3. Критика соціал-демократичного реформізму.

  4. Роки життя Мейнарда Кейнса.

  5. Кейнсіанські «рецепти» оздоровлення капіталізму.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 4


  1. Теорія недосконалої конкуренції.

  2. Фритредерство і протекціонізм в Росії.

  3. «Економічний імперіалізм».

  4. Роки життя Торстейна Веблена.

  5. Пол Самуельсон як теоретик неокласичного синтезу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 5


  1. Австрійська школа.

  2. Концепція Кнута Викселля про кумулятивних процесах.

  3. Ординалистской і кардиналистской розуміння корисності.

  4. «Основний психологічний закон» Джона Мейнарда Кейнса.

  5. Стокгольмська школа.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 6


  1. Капітал у трактуванні Давида Рікардо.

  2. Теодор Шульц і Гері Беккер про людський капітал.

  3. Теорія економічного циклу і теорія кон'юнктури в інтерпретації Михайла Івановича Туган-Барановського.

  4. Закон Оукена.

  5. Джоан Робінсон про недосконалу конкуренції.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 7


  1. Номінальна і реальна заробітна плата в трактуванні Давида Рікардо.

  2. Основні концепції чиказької школи.

  3. Зміст економічної теорії добробуту.

  4. Опортуністична поведінка індивіда.

  5. Джон Річард Хікс про концепцію «неокласичного синтезу».


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 8


  1. Функція накопичення запасів по А. Сміту.

  2. Зміна парадигми аналізу в маржиналізмом.

  3. Гері Беккер як теоретик людського капіталу.

  4. Колонат.

  5. Гуннар Мюрдаль про протиріччя індустріалізації країн «третього» світу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 9


  1. Адам Сміт про чотирьох принципах раціонального збирання податків.

  2. Лозинська школа.

  3. Математична модель загальної економічної рівноваги Леона Вальраса.

  4. Закон Фрідріха Візер.

  5. Основний зміст концепцій перехідного періоду.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 10


  1. Атлантичний меркантилізм.

  2. Теорія загального вибору Джеймса Б'юкенена.

  3. Неолібералізм і модель соціального ринкового господарства.

  4. Закон Кларка.

  5. Олвін Хансен про механізм економічного зростання та інвестиційної політики.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 11


  1. «Тектологія: загальна організаційна наука» А. А. Богданова.

  2. Вернер Зомбарт про типах і функціях капіталістичних підприємців.

  3. Олівер Вільямс і його книга «Ринки та ієрархії» (1975).

  4. Суть закону Ж.-Б. Сея.

  5. Теорія Василя Васильовича Леонтьєва «витрати-випуск».


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 12


  1. Коміроміская політекономія Джона Стюарта Мілля.

  2. Пошук джерел «духу капіталізму».

  3. Альфред Маршалл про динаміку витрат виробництва.

  4. Роки життя Карла Маркса.

  5. Книга Альфреда Маршалла "Принципи економіки» (1890) і її значення в сучасних умовах.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 13


  1. Твір Річарда Кантильона «Нарис про торгівлю» і есе Девіда Юма «Про гроші».

  2. П'ять вихідних передумов маржинализма як основа неокласичної теорії.

  3. Основний зміст неоинституционализма.

  4. Дихотомія індустрії і бізнесу.

  5. Едвард Ісмберлін про монополістичну конкуренцію.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 14


  1. Фрідріх Енгельс про основне протиріччі капіталу. Карл Маркс і Фрідріх Енгельс про плановому господарстві.

  2. Загальна характеристика американського інституціоналізму.

  3. Теорія імперіалізму.

  4. «Основне рівняння кількісної теорії грошей».

  5. Постіндустріалізм і суспільство «третьої хвилі» в трактуванні Даніела Белла і Елвіна Тоффлера.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 15


  1. Ревізіонізм в соціал-демократичному вченні.

  2. Зв'язок маржинализма з неокласичної теорією.

  3. Трактування «нейтральній технократії» Ресфордом Тагвелл і Адольфом Берлі.

  4. Ордолібералізм.

  5. Ян Тінберген про фундаментальну теорію економічної політики.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 16


  1. Концепція Жана Бадена і Гаспар Скаруффі про кількісної теорії грошей.

  2. Інституціоналізм Торстена Веблена.

  3. В. І. Ленін про п'ять основних ознаках імперіалізму і сучасний лібералізм.

  4. «Артхашастра».

  5. Концепція Джона Кеннета Гелбрейта про «техноструктуре і індустріальної структурі».


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 17


  1. Вчення Давида Рікардо про земельну ренту.

  2. Концептуальні погляди попередників маржиналізму (Герман Генріх Госсен, Антуан Огюстен Курно, Ювенал Дюпюї).

  3. Теорія економіки пропозиції.

  4. Парето-оптимальність.

  5. Денніс і Доннела Медоуз про концепцію нульового економічного зростання.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 18


  1. Історична школа.

  2. Ідеї ​​«народної економії».

  3. Вернер Зомбарт про поняття «кон'юнктура».

  4. Основний зміст теорії народонаселення Томаса Роберта Мальтуса.

  5. Зміст моделі економічного зростання Роя Харрода і Євсея Домара.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 19


  1. «Національна економіка» Фрідріха Ліста.

  2. Олександр Казимирович Корсак про кустарної і домашньої промисловості в Росії.

  3. Чиказька школа.

  4. Роки життя Адама Сміта.

  5. Значення роботи В.І. Леніна «Розвиток капіталізму в Росії».


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 20


  1. Капітал у трактуванні Іоанна Дунс Скота.

  2. Неокласична теорія капіталу і доходу.

  3. Основний зміст вчення Джона Мейнарда Кейнса.

  4. Конфуціанство.

  5. Коефіцієнт мультиплікації в теорії Джека Мейнарда Кейнса.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 21


  1. Середньоєвропейський меркантилізм - камералістика.

  2. Кейнсіанство - теоретична основа змішаної економіки.

  3. Френк Найт про ризик і невизначеність в підприємництві.

  4. «Руська правда».

  5. Модель простого і розширеного відтворення в теорії Карла Маркса.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 22


  1. «Трактат політичної економії» Жана-Батіста Сея.

  2. Вчення Джона Мейкарда Кейнса про «ефективний попит».

  3. Правовий інституціоналізм Джона Річарда Коммонса.

  4. Кодекс законів царя Хаммурапі.

  5. Економічна реформа Людвіга Ерхарда.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 23


  1. Книга Жана Шарля Леонела Симонд де Сісмонді «Нові початку політичної економії».

  2. Економічні погляди легальних марксистів.

  3. Англо-американське неокейнсіанства.

  4. Меркантилістська доктрина активного торгового балансу.

  5. Карл Каутський і Рудольф Гільфердінг - теоретики «організованого капіталізму».


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 24


  1. Джон Локк і Дадлі Норт про грошовий обіг.

  2. Внесок Ейгена Бем-Баверка в теорію маржиналізму.

  3. Інноваційна концепція економічної динаміки Йозефа Алоїза Шумпетера.

  4. Принцип «Leisser fairer, leisser paisse» (лясе фер, лясе пасе).

  5. Монетарні рецепти регулювання інфляції.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 25


  1. Основні економічні положення «Капіталу» Карла Маркса.

  2. Пояснення Веркер Зомбартом і Максом Вебером витоків «духу капіталізму».

  3. Даглас Норт про причини відсутності економічного зростання.

  4. «Ефект Веблена».

  5. Аналіз аграрних відносин і сімейного селянського господарства в працях Олександра Васильовича Чаянова.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 26


  1. Концептуальні положення П'єра Лепезан де Буагільбера.

  2. «Юна історична школа»: пошук витоків «духу капіталізму».

  3. Принцип «невидимої руки» Адама Сміта.

  4. Роки життя Давида Рікардо.

  5. Економічні погляди Сергія Юлійовича Вітте.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 27


  1. Теорія вартості в інтерпретації Давида Рікардо.

  2. Критика марксизму в Росії.

  3. Теорія фінансового капіталу Рудольфа Гильфердинга.

  4. Твір Катона «Про землеробство».

  5. Завдання фінансової політики в трактуванні Леоніда Наумовича Юровского.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 28


  1. Економічні перетворення Петра I.

  2. Економічні ідеї Карла Маркса і Фрідріха Енгельса в «Комуністичному маніфесті».

  3. Головні розділи мікроекономіки в трактуванні Альфреда Маршалла.

  4. Вчення Уолта Ростоу про стадіях суспільного розвитку.

  5. «Грошове правило» Мілтона Фрідмена.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 29


  1. Економічна думка античного світу.

  2. Статистичний інституціоналізм Уеслі Клер Мітчелл.

  3. Критика монетаристами кейнсіанських заходів у бюджетній та кредитно-грошової політики.

  4. «Капитулярий про вілли».

  5. Фрейбургском школа неолібералізму.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 30


  1. Утопічний соціалізм Томаса Мора і Томмазо Компанелло.

  2. Афанасій Прокопович Щанов про народну економіці.

  3. Великі цикли кон'юнктури Миколи Дмитровича Кондратьєва.

  4. Крива Філіпса.

  5. Карл Маркс про органічному будову і тенденції нагромадження капіталу.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 31


  1. Адам Сміт про теорію вартості.

  2. Політична економія народництва.

  3. Людвіг фон Мізес і Фрідріх фон Хайек як теоретики неоконсерватизму.

  4. «Повчання гераклепольского царя своєму синові».

  5. Теорія економічних порядків Вальтера Оукена.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 32


  1. Ідея євразійського транзиту.

  2. Утопічний соціалізм Клода Анрі Ревруа де Сен-Симона, Шарля Фур'є, Роберта Оуена.

  3. Альберт Афтальон про принцип акселерації.

  4. Катон про організацію рабської праці.

  5. Аналіз макроекономічної динаміки в трактуванні шведської школи.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 33


  1. «Економічна таблиця» Франсуа Кене.

  2. «Теорія суспільного господарства» Фрідріха Візер.

  3. Компромісна політекономія Джона Стюарта Мілля.

  4. Економічний дирижизм.

  5. Сенс «ефекту» Артура Лаффера.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 34


  1. Вільям Петті - «батько політичної економії».

  2. Англійська маржинализм.

  3. Експансія монетаризму.

  4. Роки життя Альфреда Маршалла.

  5. Внесок Володимира Карповича Дмитрієва та Євгенія Євгеновича Слуцького в економічну науку.


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


Екзаменаційний квиток по предмету

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ


Квиток № 35


  1. Школа фізіократів.

  2. Маржиналістська концепція Карла Менгера.

  3. Рональд Коуз та його вчення про Екстернали власності.

  4. Хрематистика Аристотеля.

  5. Сенс ідеї «неокласичного синтезу».


Зав. кафедрою

--------------------------------------------------


5приблизний перелік екзаменаційних питань

історія економічних вчень


  1. Економічна думка античного світу.

  2. Економічна думка Стародавнього Китаю.

  3. Капітал у трактуванні Іоанна Дунс Скота.

  4. Ревізіонізм в соціал-демократичному вченні.

  5. Загальна характеристика меркантилізму.

  6. Атлантичний меркантилізм.

  7. Середньоєвропейський меркантилізм - камералістика.

  8. Перші російські меркантилісти.

  9. Економічні перетворення Петра I.

  10. Ідея євразійського транзиту.

  11. Джон Локк і Дадлі Норт про грошовий обіг.

  12. Твір Річарда Кантильона «Нарис про торгівлю» і есе Девіда Юма «Про гроші».

  13. Школа фізіократів.

  14. «Економічна таблиця» Франсуа Кене.

  15. «Тектологія: загальна організаційна наука» А. А. Богданова.

  16. Функція накопичення запасів по А. Сміту.

  17. Адам Сміт про теорію вартості.

  18. Адам Сміт про чотирьох принципах раціонального збирання податків.

  19. Теорія вартості в інтерпретації Давида Рікардо.

  20. Капітал у трактуванні Давида Рікардо.

  21. Номінальна і реальна заробітна плата в трактуванні Давида Рікардо.

  22. «Трактат політичної економії» Жана-Батіста Сея.

  23. Книга Жана Шарля Леонела Симонд де Сісмонді «Нові початку політичної економії».

  24. Вчення Давида Рікардо про земельну ренту.

  25. Коміроміская політекономія Джона Стюарта Мілля.

  26. Концепція Жана Бадена і Гаспар Скаруффі про кількісної теорії грошей.

  27. Утопічний соціалізм Томаса Мора і Томмазо Компанелло.

  28. Вільям Петті - «батько політичної економії».

  29. Концептуальні положення П'єра Лепезан де Буагільбера.

  30. Основні економічні положення «Капіталу» Карла Маркса.

  31. Фрідріх Енгельс про основне протиріччі капіталу. Карл Маркс і Фрідріх Енгельс про плановому господарстві.

  32. «Національна економіка» Фрідріха Ліста.

  33. Історична школа.

  34. Теорія недосконалої конкуренції.

  35. Австрійська школа.

  36. Англійська маржинализм.

  37. Маржиналістська концепція Карла Менгера.

  38. Внесок Ейгена Бем-Баверка в теорію маржиналізму.

  39. Американський маржинализм.

  40. «Теорія суспільного господарства» Фрідріха Візер.

  41. Концептуальні погляди попередників маржиналізму (Герман Генріх Госсен, Антуан Огюстен Курно, Ювенал Дюпюї).

  42. Утопічний соціалізм Клода Анрі Ревруа де Сен-Симона, Шарля Фур'є, Роберта Оуена.

  43. Економічні ідеї Карла Маркса і Фрідріха Енгельса в «Комуністичному маніфесті».

  44. «Стара» і «молода» історичні школи.

  45. «Юна історична школа»: пошук витоків «духу капіталізму».

  46. Пояснення Веркер Зомбартом і Максом Вебером витоків «духу капіталізму».

  47. Вернер Зомбарт про типах і функціях капіталістичних підприємців.

  48. Зміна парадигми аналізу в маржиналізмом.

  49. Кейнсіанство - теоретична основа змішаної економіки.

  50. Лозинська школа.

  51. Зв'язок маржинализма з неокласичної теорією.

  52. Фритредерство і протекціонізм в Росії.

  53. Політична економія народництва.

  54. Економічні погляди легальних марксистів.

  55. Критика марксизму в Росії.

  56. Ідеї ​​«народної економії».

  57. Вчення Джона Мейкарда Кейнса про «ефективний попит».

  58. Книга Джона Мейкарда Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936).

  59. Олександр Казимирович Корсак про кустарної і домашньої промисловості в Росії.

  60. Афанасій Прокопович Щанов про народну економіці.

  61. П'ять вихідних передумов маржинализма як основа неокласичної теорії.

  62. Теорія загального вибору Джеймса Б'юкенена.

  63. Теодор Шульц і Гері Беккер про людський капітал.

  64. Неокласична теорія капіталу і доходу.

  65. Основні концепції чиказької школи.

  66. Концепція Кнута Викселля про кумулятивних процесах.

  67. Пошук джерел «духу капіталізму».

  68. Загальна характеристика американського інституціоналізму.

  69. Інституціоналізм Торстена Веблена.

  70. Статистичний інституціоналізм Уеслі Клер Мітчелл.

  71. Правовий інституціоналізм Джона Річарда Коммонса.

  72. Трактування «нейтральній технократії» Ресфордом Тагвелл і Адольфом Берлі.

  73. Теорія фінансового капіталу Рудольфа Гильфердинга.

  74. Теорія імперіалізму.

  75. В. І. Ленін про п'ять основних ознаках імперіалізму і сучасний лібералізм.

  76. Принцип «невидимої руки» Адама Сміта.

  77. Критика соціал-демократичного реформізму.

  78. Теорія економічного циклу і теорія кон'юнктури в інтерпретації Михайла Івановича Туган-Барановського.

  79. Альберт Афтальон про принцип акселерації.

  80. Вернер Зомбарт про поняття «кон'юнктура».

  81. Великі цикли кон'юнктури Миколи Дмитровича Кондратьєва.

  82. Інноваційна концепція економічної динаміки Йозефа Алоїза Шумпетера.

  83. Основний зміст вчення Джона Мейнарда Кейнса.

  84. Компромісна політекономія Джона Стюарта Мілля.

  85. Основний зміст неоинституционализма.

  86. Головні розділи мікроекономіки в трактуванні Альфреда Маршалла.

  87. Зміст економічної теорії добробуту.

  88. «Економічний імперіалізм».

  89. Грошова теорія кембріджської школи.

  90. Англо-американське неокейнсіанства.

  91. Чиказька школа.

  92. Теорія раціональних очікувань.

  93. Теорія економіки пропозиції.

  94. Експансія монетаризму.

  95. Альфред Маршалл про динаміку витрат виробництва.

  96. Математична модель загальної економічної рівноваги Леона Вальраса.

  97. Ординалистской і кардиналистской розуміння корисності.

  98. Олівер Вільямс і його книга «Ринки та ієрархії» (1975).

  99. Рональд Коуз та його вчення про Екстернали власності.

  100. Даглас Норт про причини відсутності економічного зростання.

  101. Гері Беккер як теоретик людського капіталу.

  102. Френк Найт про ризик і невизначеність в підприємництві.

  103. Критика монетаристами кейнсіанських заходів у бюджетній та кредитно-грошової політики.

  104. Людвіг фон Мізес і Фрідріх фон Хайек як теоретики неоконсерватизму.

  105. Неолібералізм і модель соціального ринкового господарства.

  106. «Артхашастра».

  107. Економічний дирижизм.

  108. «Основний психологічний закон» Джона Мейнарда Кейнса.

  109. «Повчання гераклепольского царя своєму синові».

  110. Конфуціанство.

  111. Колонат.

  112. «Основне рівняння кількісної теорії грошей».

  113. «Руська правда».

  114. Кодекс законів царя Хаммурапі.

  115. «Ефект Веблена».

  116. Ордолібералізм.

  117. Хрематистика Аристотеля.

  118. Твір Катона «Про землеробство».

  119. Дихотомія індустрії і бізнесу.

  120. Катон про організацію рабської праці.

  121. Закон Оукена.

  122. Крива Філіпса.

  123. «Капитулярий про вілли».

  124. «Новоторговий статут» (1667).

  125. «Трактат про походження, природу, юридичну підставу та зміну природи грошей».

  126. Меркантилістська доктрина активного торгового балансу.

  127. Вчення Уолта Ростоу про стадіях суспільного розвитку.

  128. Опортуністична поведінка індивіда.

  129. Закон Фрідріха Візер.

  130. Закон Кларка.

  131. Парето-оптимальність.

  132. Принцип «Leisser fairer, leisser paisse» (лясе фер, лясе пасе).

  133. Роки життя Адама Сміта.

  134. Роки життя Торстейна Веблена.

  135. Роки життя Альфреда Маршалла.

  136. Роки життя Мейнарда Кейнса.

  137. Роки життя Карла Маркса.

  138. Роки життя Давида Рікардо.

  139. Суть закону Ж.-Б. Сея.

  140. Основний зміст теорії народонаселення Томаса Роберта Мальтуса.

  141. Фрейбургском школа неолібералізму.

  142. Джон Річард Хікс про концепцію «неокласичного синтезу».

  143. Ян Тінберген про фундаментальну теорію економічної політики.

  144. Кейнсіанські «рецепти» оздоровлення капіталізму.

  145. Олвін Хансен про механізм економічного зростання та інвестиційної політики.

  146. Пол Самуельсон як теоретик неокласичного синтезу.

  147. Зміст моделі економічного зростання Роя Харрода і Євсея Домара.

  148. Стокгольмська школа.

  149. «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936) Джека Мейнарда Кейнса: основні концепції.

  150. Едвард Ісмберлін про монополістичну конкуренцію.

  151. Джоан Робінсон про недосконалу конкуренції.

  152. Теорія Василя Васильовича Леонтьєва «витрати-випуск».

  153. Основний зміст концепцій перехідного періоду.

  154. Л.В. Канторович і його теорія лінійного програмування.

  155. Внесок Володимира Карповича Дмитрієва та Євгенія Євгеновича Слуцького в економічну науку.

  156. Завдання фінансової політики в трактуванні Леоніда Наумовича Юровского.

  157. Аналіз аграрних відносин і сімейного селянського господарства в працях Олександра Васильовича Чаянова.

  158. Економічні погляди Сергія Юлійовича Вітте.

  159. Денніс і Доннела Медоуз про концепцію нульового економічного зростання.

  160. Економічна реформа Людвіга Ерхарда.

  161. Теорія економічних порядків Вальтера Оукена.

  162. Гуннар Мюрдаль про протиріччя індустріалізації країн «третього» світу.

  163. Аналіз макроекономічної динаміки в трактуванні шведської школи.

  164. Постіндустріалізм і суспільство «третьої хвилі» в трактуванні Даніела Белла і Елвіна Тоффлера.

  165. Концепція Джона Кеннета Гелбрейта про «техноструктуре і індустріальної структурі».

  166. Сенс «ефекту» Артура Лаффера.

  167. Монетарні рецепти регулювання інфляції.

  168. «Грошове правило» Мілтона Фрідмена.

  169. Сенс ідеї «неокласичного синтезу».

  170. Коефіцієнт мультиплікації в теорії Джека Мейнарда Кейнса.

  171. Значення роботи В.І. Леніна «Розвиток капіталізму в Росії».

  172. Модель простого і розширеного відтворення в теорії Карла Маркса.

  173. Карл Маркс про органічному будову і тенденції нагромадження капіталу.

  174. Книга Альфреда Маршалла "Принципи економіки» (1890) і її значення в сучасних умовах.

  175. Карл Каутський і Рудольф Гільфердінг - теоретики «організованого капіталізму».