Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Генезис капіталістичної економіки

Скачати 62.48 Kb.
Дата конвертації27.01.2018
Розмір62.48 Kb.
Типреферат

Генезис капіталістичної економіки

зміст

1. Відродження, Реформація, Великі географічні відкриття

2. Первісне нагромадження капіталу в Західній Європі

У соціально-економічному і духовному житті Західної Європи з XV в. стався ряд змін, знаменували початок нової епохи, яка увійшла в історію як Відродження (Ренесанс). Нова епоха усвідомлювала себе як відродження античної культури, античного способу життя, звідки і йде сама назва «Ренесанс», тобто Відродження. Насправді ренесансна культура була синтезом античності і середньовічної культури.

Відродження було підготовлено всім ходом загальноєвропейського розвитку. Але на нього чинили сильний вплив історичні та економічні регіональні особливості. У XIV - XV ст. широкий розвиток отримали товарно-грошові відносини, з'явилися елементи нової, капіталістичної господарської системи. Італія першою вступила на цей шлях, чому в чималому ступені сприяли високий рівень урбанізації Північної і Центральної Італії, підпорядкування села місту, широкий розмах ремісничого виробництва, торгівлі, фінансової справи, орієнтованих не тільки на внутрішній, але і на зовнішній ринок. Багатий, процвітаючий італійський місто стало базою культури Відродження, світської за своєю природою і загальної спрямованості.

Зміни в умонастрої суспільства були пов'язані, перш за все, з процесом секуляризації - звільнення від впливу релігії і церковних інститутів культурного і суспільного життя. Самостійність по відношенню до церкви набувала не тільки економічна і політична життя, а й наука, спокуса-ство. Спочатку цей процес протікав дуже повільно і в різних країнах по-різному.

Ідеологією Відродження став гуманізм, який означав на перших порах комплекс знань про людину, її місце в природі і суспільстві. У наступні століття зміст «гуманізму» значно розширилося, ускладнилося. Народження гуманізму сталося раніше всього в Італії - Флоренції, Неаполі, Римі, де виникли гуртки гуманістів, а потім воно поширилося по всій Європі. Найвизначнішими представниками гуманізму були Леон Альберті (1404-1472), Леонардо Боун (1370-1444), Джованно піко делла Мірандола (1463--1494), Еразм Роттердамський (1469-1539), Йоганн Рейхлин (1455-1522).

Розвиток гуманістичних ідей в Італії, що підсилився в перші десятиліття XVI в. завдяки книгодрукування, перервала католицька церква, ставлення якої до ренесансної культури в цей період різко змінилося. Якщо спочатку римсько-католицька церква захищала новому мистецтву і не перешкоджала гуманістичного руху, то з середини XVT в. вона виступала як затятий ворог і душитель культури Відродження. Такий різкий поворот в позиції церкви був неминучий, оскільки нова ідеологія і культура багато в чому суперечили принципам релігійно-теологічного світогляду, церковної ідеології і культурі.

Головним в гуманістичному світогляді стало визнання високої гідності людської особистості і її творчих здібностей. Гуманістична ідея активної життєдіяльності людини суперечила проповідуваним ідеям пасивності і терплячого очікування милості Божої. Знання як основа творчості проголошувалося гуманістами головною метою людського буття. Система церковних чеснот на чолі з вірою поступилася місцем чеснот розуму - знання, мудрості, розсудливості.

Гуманізм рішуче порвав з аскетичної етикою католицизму. Ідеї ​​зневаги плоттю в ім'я свободи релігійного духу протиставлялися теорії гармонії тіла і душі, почуттів і розуму в ім'я досконалості людської природи, заради найвищого вияву творчих здібностей людини. Формувалася мораль, виправдувала «чесне збагачення», радості мирського життя, вінцем успіху вважався високий престиж сім'ї, повага співгромадян, слава в пам'яті нащадків. Всі гуманісти визнавали високу моральну роль праці, цінували творчу, творчу роль людини. Саме в праці, діяння самої особистості, а не в знатності походження бачили вони основу її благородства і гідності. Гуманісти, бажаючи того чи ні, були послідовними критиками панували в той час станових, тобто феодальних, поглядів на багато етичні категорії і норми.

Новим було і рішення гуманістами проблеми, багатства і накопичення. Вони виправдовували накопичення. На їхню думку, багатство приносить користь суспільству і служить основою гідного життя його членів. На відміну від середньовічної традиції вони не вважали бідність атрибутом морального життя. Але безумовному засудженню підлягали лихварство, пристрасть до користолюбства, непомірне марнотратство. Розкішного життя паразитує дворянства протиставлялися ощадливість, чесні методи накопичення, щедрі витрати на освіту, меценатство. Таким чином, більшість гуманістів стояло на антифеодальних позиціях. Їх ідеї готували грунт для формування буржуазної етики.

Але якщо новий світогляд суперечило багатьом важливим принципам пануючої католицької ідеології, то ставлення гуманістів до релігії і церкви далеко не завжди знаходилося відповідно до їх ідеями. Більшість італійських гуманістів ніколи не поривав з католицькою церквою і проявляло повну лояльність до неї в повсякденному житті. До питань культу і віри вони ставилися з повною байдужістю.

Гуманізм сформувався в перехідну епоху, що відділяла Середньовіччя від Нового часу. Об'єктивно його завдання полягало в тому, щоб підготувати грунт для вільного розвитку науки, відокремивши її від релігії, звільнити людину від тісних рамок середньовічних заборон, забезпечивши тим самим соціальний і економічний прогрес в країнах Європи. Однак завершився цей процес лише в епоху нового часу - в XVII - XVIII ст. - і не в Італії, де він був перерваний католицькою реакцією і загальним занепадом країни, а в інших країнах, що стали на шлях капіталістичного розвитку.

XV - XVI ст. - час створення централізованих держав в Західній Європі, час, коли католицька церква прагнула стати над світською владою, що викликало обурення і ненависть в різних шарах суспільства. У ряді держав папські права були обмежені. Особливо гостро ці проблеми проявилися в Німеччині. У політично роздробленої Німеччини представники вищого католицького кліру почувалися повними господарями. Світські князі бажали обмежити всевладдя князів церкви, але не мали для цього, ні реальної сили, ні необхідної твердості. Питання про звільнення Німеччини від папського свавілля став національним завданням. Необхідність церковної реформи визнавалася всіма соціальними шарами країни.

Складне внутрішнє становище Німеччини, що виявлялося в бурхливому економічному і соціальному підйомі в обстановці несприятливих умов національного розвитку, стало причиною Реформації, яка стала скривдимо подією для більшості європейських країн, але в Німеччині набула характеру широкого громадського руху.

Ідеологом Реформації в Німеччині був Мартін Лютер (1483--1546), який кинув виклик католицької релігійної концепції в «Тезах проти індульгенцій» (1517). Лютер критикував зловживання і зіпсованість вдач католицького духовенства, відстоював ідею, що роль церкви повинна зводитися тільки до повчань і повчанням християн в дусі благочестя, відкидав роль церкви як посередника між богом і людьми, вимагав надання мирянам права пристрої церковних справ.

На першому етапі Реформації опозиція в Німеччині об'єдналася навколо Лютера, перетворившись на потужну революційну силу. Лютер став виразником загальнонаціональних інтересів.

У 1520-ті р становище змінилося. Єдина опозиція почала розпадатися. Кожне стан визначило свої цілі в спільній боротьбі, своє розуміння характеру Реформації. Оформилося два основних напрямки: послідовники Лютера і народна Реформація на чолі з Т. Мюнцером і М. Гайсмахером.

Найбільш яскравим виразником народної Реформації був Томас Мюнцер. Завдання Реформації він бачив не у встановленні нової церковної догми, а в здійсненні соціально-політичного перевороту, який повинні провести селяни і міська біднота. Виступаючи проти гноблення народу, Мюнцер виступав за такий суспільний лад, в якому були відсутні б класові відмінності, приватна власність і чужа суспільству державна влада.

Кульмінацією Реформації стала Селянська війна 1524--1525 рр., В ході якої посилилася княжа влада. Її знаряддям була Лютеровская реформація, що продовжила шлях до секуляризації церковних земель. Коли в 1529 році імператор Карл V призупинив «одержавлення» церковних земель, прихильники Лютера заявили протест, за що їх назвали «протестантами».

У 1555 р протестантські та католицькі князі Німеччини уклали між собою і з імператором релігійний мир, згідно з яким княжий суверенітет оголошувався непорушним і поширювався на релігійну область. Релігійна приналежність підданих тепер визначалася верховним правителем, на землях якого вони проживали. В результаті договору в Німеччині утворилися католицькі і протестантські князівства, що відрізнялися не тільки релігійної, але і політичною орієнтацією. Таким чином, Реформація в Німеччині сприяла посиленню і закріпленню політичної роздробленості країни, що зумовило застій і занепад господарського життя.

Німеччина з середини XVI ст. поступово втрачала своє місце на зовнішніх ринках. Більш того, купці інших країн стали витісняти німців з місцевих ринків. Переживала занепад гірська і металургійна промисловість, розорялися торгові фірми, скоротилися капіталовкладення в промислове виробництво. Погіршиться становище міст, гірничодобувних і металургійних районів вело до скорочення внутрішнього ринку. Відчутного удару було завдано сільському господарству заходу і південного заходу Німеччини, орієнтованому на вирощування городніх, виноробних і технічних культур для потреб бурхливо розвивається-шихся міст. З другої половини XVI ст. перспективними виявилися в основному ті галузі, продукція яких вивозилася за кордон, тобто в країни зростаючого капіталізму. Набирала силу тенденція до посилення закріпачення селян, перш за все східних земель, де існували сприятливі умови для розвитку експортного зернового виробництва. У західних землях збереглася система дрібних селянських господарств, які б сплачували феодалам грошовий і натуральний оброк.

У Швейцарії зачинателем Реформації був священик Ульріх Цвінглі (1484-1531). Змінив його Жан Кальвін (1509-1564) завершив Реформацію в Швейцарії. Кальвін вважав, що заздалегідь визначено, кому після смерті йти в рай, кому - в пекло. Але ніхто не може знати і ніколи не дізнається свого вироку, тому «Бійся бога, служи йому всією душею і сподівайся, що твій вирок буде милосердним». Головний обов'язок християнина - робити свою справу чесно, сумлінно, старанно. Кожен служить Богу на своєму місці, вчив Кальвін. Його вчення поширилося у Франції (гугеноти) і Англії (пуритани). У Нідерландах кальвінізм став ідейною основою революційної боротьби за незалежність від католицької Іспанії (1566--1609). У Скандинавських країнах більш привабливим виявилося вчення Лютера. Всіх прихильників Реформації з цього часу стали називати протестантами.

Великі географічні відкриття: передумови і економічні наслідки.Велику роль в розкладанні феодалізму і генезис капіталізму зіграли географічні відкриття кінця XV середина XVII ст., Коли європейці активно освоювали «нові» регіони Землі. Відкриття цього періоду прийнято називати Великими завдяки їх винятковому значенням для доль Європи й усього світу.

Епоха Великих географічних відкриттів ділиться на два періоди:

* Іспано-португальська період (кінець XV - середина XVI ст.), Що включав відкриття Америки (перша експедиція Колумба в 1492 р); португальські плавання до Індії і берегів Східної Азії починаючи з експедиції Васко да Гами; іспанські тихоокеанські експедиції XVI в. від першого навколосвітнього плавання Магеллана до експедиції Вільяловоса (1542--1543);

* Період російських і голландських відкриттів (середина XVI - середина XVII ст.). До нього відносяться: відкриття росіянами всієї Північної Азії (от.похода Єрмака до плавання Попова-Дежньова в 1648 р), англійські і французькі відкриття в Північній Америці, голландські тихоокеанські експедиції і відкриття Австралії.

У другій половині XV ст. феодалізм в Західній Європі перебував на стадії розкладання. Росли великі міста, розвивалася торгівля. Загальним засобом обміну стали гроші, потреба в яких різко збільшилася. У Європі сильно зріс попит на золото, посилила прагнення «Индиям - батьківщині прянощів», де, на думку європейців, було багато золота, срібла, самоцвітів і прянощів. Але шлях до Індії став для європейців недоступним в результаті турецьких завоювань в Малій Азії і Сирії. Монополія італійських купців у європейській торгівлі східними товарами перекачувала золото з Європи на Схід. Брак дорогоцінного металу ускладнювала розвиток торгівлі і товарного виробництва західно-європейських країн. Пошуками південних морських шляхів до Індії першою почала займатися Португалія. Відвоювавши територію у арабів в XIII в. і продовживши війни з арабами в Північній Африці, в XIV - XV ст. Португалія створила сильний флот. Уже в 20-30-і рр. XV ст. португальці відкрили острів Мадейра та Азорські острови, просунулися далеко на південь уздовж західного узбережжя Африки. Відкриття в 1486 р мису Доброї Надії на південному краї Африки створило реальну можливість для підготовки експедиції до Індії.

Однією з найважливіших причин, що зумовили активність Португалії, а потім Іспанії в географічних відкриттях, стала криза феодальної системи господарства, що вилився в дробленні феодальних володінь і розорення феодалів. Португальські та іспанські дворяни, з презирством ставилися до всіх видів діяльності, крім війни, після перемоги над маврами залишилися без діла і дуже скоро опинилися в боргах у лихварів. Вони мріяли про земельні володіння за океаном, але ще більше про золото і коштовності, щоб розплатитися з лихварями.

Інша причина заокеанської експансії полягала в зацікавленості посилювалася королівської влади, яка мріяла про збільшення доходів для скарбниці. У нових землях була не менше зацікавлена ​​міська буржуазія і церква. Буржуазія прагнула розширити джерела первісного нагромадження, церква - розширити свій вплив на язичницькі країни. Прагнення до наживи прикривалося релігійним фанатизмом - звичним життям і зручною маскою, під якою ховалося прагнення до влади і особистої наживи.

Можливості для тривалих подорожей створювалися успіхами в науці і техніці, розвитком кораблебудування і мореплавства. З початку XVI ст. до загального вжитку входить компас, який в поєднанні з астролябією зіграв важливу роль в розвитку мореплавання. Відродилася антична ідея про кулястість землі. У XV в. була створена призначена для океанського плавання каравела - морські й судно з місткими трюмами. Велике значення мало вдосконалення вогнепальної зброї. До кінця XV в. попереду інших країн йшли португальці. Отримані ними знання дали мореплавцям інших країн нову інформацію про морських припливах, відливи, течії, напрямку вітрів. Нанесення на карту нових земель підштовхнуло розвиток картографії.

З кінця XV в. до пошуку морських торговельних шляхів в Індію приступили іспанці. У 1492 р до двору іспанських королів прибув генуезький мореплавець Христофор Колумб (1451--1506). Колумб запропонував іспанським монархам свій проект - досягти берегів Індії, пливучи на захід через Атлантику. До цього Колумб пропонував свій план королям інших країн, але отримав відмову. Франція і Англія не мали необхідних засобами і флотом. Португальці до цього часу вже були близькі до відкриття шляху до Індії навколо Африки і не потребували чужих послуги. В Іспанії склалася більш сприятлива обстановка для здійснення задумів Колумба. Після завоювання в 1492 р Гранади і завершення останньої війни з арабами економічне становище іспанської монархії було дуже важким. Скарбниця спорожніла, корона більше не мала в розпорядженні вільних земель для продажу, доходи від податків на торгівлю і промисловість були незначними. Величезне число дворян залишилося без засобів до існування. Крім того, іспанська промисловість потребувала ринках. Всі ці обставини виявилися вирішальними для прийняття іспанським двором проекту Колумба. Ідея заокеанської експедиції була підтримана верхівкою католицької церкви. Між іспанським королем і Колумбом було укладено договір, за яким великий мореплавець призначався віце-королем виявлених земель, отримував чин адмірала, право на / 10 частина доходу від нових володінь і Vg частина прибутків від торгівлі.

Третього серпня 1492 з гавані Палос відпливла флотилія з трьох каравел, взявши курс на південний захід. 12 жовтня 1492 р кораблі підійшли до Багамських островів. Пізніше був відкритий острів Куба і досліджений його північний берег. Прийнявши Кубу за один з островів біля берегів Японії, Колумб продовжив плавання на захід і відкрив острів Гаїті, на якому було більше золота, ніж на вже відкритих островах. Біля берегів Гаїті Колумб втратив найбільший корабель і був змушений залишити частину екіпажу на острові. Тут був споруджений форт. Фортеця Навидад стала першим іспанським поселенням в Новому Світі.

У 1493 Колумб повернувся в Іспанію, де був прийнятий з великою пошаною. Відкриття Колумба стурбували португальців. У 1494 р за посередництва римського папи було укладено договір, за яким Іспанії передавалося право володіти землями на захід від Азорських островів, а Португалії - на схід. Колумб здійснив ще три подорожі в Америку, під час яких були відкриті Малі Антильські острови, Пуерто-Ріко, Ямайка, обстежено узбережжя Центральної Америки. Колумб до кінця своїх днів вважав, що знайшов західний шлях до Індії. У 1500 р Колумб був звинувачений у перевищенні влади і в кайданах відправлений до Іспанії. Однак поява в Іспанії знаменитого мореплавця в оковах викликало обурення. Незабаром Колумб був реабілітований.

До 1502--1503 рр. відноситься четверте плавання Колумба до Нового Світу з метою знайти вихід в Індійський океан і здійснити кругосвітню подорож. Під час останньої подорожі Колумб виявив узбережжі материка на південь від Куби, обстежував південно-західні береги Карибського моря. Через два тижні після його повернення померла королева Ізабелла, покровительствовавшие Колумбу. Він втратив підтримку при дворі. Помер Колумб в 1506 р всіма забутий, в повній убогості.

Трагічна доля Колумба багато в чому пояснюється успіхами португальців. У 1497 р для розвідки морського шляху до Індії навколо Африки була послана експедиція Васко да Гами. Обігнувши мис Доброї Надії, португальські моряки вийшли в Індійський океан і в травні 1498 році досягли індійського порту Калікут. Закупивши великий вантаж прянощів, експедиція вирушила в дорогу назад.

Успіх експедиції Васко да Гами справив величезне враження в Європі. Перед португальцями відкривалися величезні можливості для торгової експлуатації Індії. Завдяки перевазі в озброєнні і морської техніки їм вдалося витіснити з Індійського океану арабських купців і захопити в свої руки всю морську торгівлю з Індією, а потім Малаккою і Індонезією. Спроби арабів витіснити португальців з Індійського океану не увінчалися успіхом.

В Індії португальці не захоплював великих територій, а лише створювали опорні пункти на узбережжі, що дозволяли контролювати всі торгові відносини між окремими районами узбережжя Індійського океану. Ця торгівля давала величезні прибутки. Просуваючись далі на схід по узбережжю, вони підкорили собі транзитні шляхи торгівлі прянощами. Торгівля з Індією була оголошена монополією португальського короля.

Захопивши контроль над торгівлею з Індією, португальці завзято шукали і західний шлях в цю країну. В кінці XV - початку XVI ст. в складі іспанських і португальських експедицій подорожі до берегів Америки зробив Амеріго Веспуччі, який довів, що Колумб відкрив НЕ узбережжі Індії, а новий материк, названий згодом Америкою.

Учасник португальських експедицій Фернандо Магеллан припустив, що можна досягти Індії, рухаючись на захід і огинаючи знову відкритий континент з півдня. Іспанський уряд, що не отримувала в той час великих доходів від виявлених земель, з інтересом поставився до проекту Магеллана. Згідно з укладеним іспанським королем договором з Магелланом мореплавець повинен був пропливти до південного краю американського материка і відкрити західний шлях до Індії. Йому скаржилися титули правителя і губернатора нових земель і 20-я частина всіх доходів, які будуть надходити в казну.

20 вересня 1519г. ескадра з п'яти кораблів взяла курс на захід. Через місяць флотилія досягла південного краю американського континенту і три тижні рухалася по протоці, який тепер носить ім'я Магеллана. 6 березня 1521 р мореплавці досягли трьох маленьких островів з групи Маріанських. Продовжуючи шлях на захід, Магеллан досяг Філіппінських островів, де загинув у сутичці з тубільцями.

Нові відкриття привели до загострення колишніх протиріч між Іспанією і Португалією. Довгий час експерти обох країн не могли точно визначити межі іспанських і португальських володінь через відсутність точних даних про довготу виявлених островів. У 1529 р угода була досягнута. Іспанія відмовилася від своїх домагань на Філіппінські острови. Однак протягом довгого часу ніхто не наважувався повторити подорож Магеллана, і шлях через Тихий океан до берегів Азії не мав практичного значення.

З 1510 р почалося завоювання Америки - колонізація та освоєння внутрішніх областей континенту, становлення системи колоніальної експлуатації.

У 1517--1518 рр. загони Ернана де Кордоби і Хуана Грімальви зіткнулися з найдавнішої цивілізацією - державою майя. До моменту появи іспанців територія Юкатану була поділена між кількома містами-державами. Не тільки перевага в озброєнні, але і внутрішня боротьба між містами-державами полегшила іспанцям завоювання майя. Від місцевих жителів іспанці дізналися, що дорогоцінні метали привозяться з країни ацтеків. У 1519 р на завоювання цих земель відправився іспанський загін на чолі з Ернаном Кортесом.

Держава ацтеків простягалося від узбережжя Мексиканської затоки до Тихого океану. Тут жило численне землеробське населення, працею багатьох поколінь була створена досконала система штучного зрошення, вирощувалися високі врожаї бавовни, кукурудзи, овочів. Господарську основу становила сусідська громада. У майя існувала система трудової повинності. Населення використовувалося державою при будівництві палаців, храмів і т.д. Ремесло ще не відокремилося від землеробства, в громаді жили як ремісники, так і хлібороби. Почала виділятися прошарок представників знаті і вождів - касиков, які мали великі ділянки землі і використовували працю рабів.

На відміну від майя держава ацтеків досягло значної централізації, поступово здійснюючи перехід до спадкової влади верховного правителя.Однак відсутність внутрішньої єдності, міжусобна боротьба за владу серед представників вищої військової знаті і боротьба підкорених племен проти завойовників полегшили перемогу іспанців. Мексика виправдала надії завойовників. Тут були знайдені багаті поклади золота і срібла. v

Другий потік колонізації йшов з Панамського перешийка на південь Тихоокеанського узбережжя Америки. Завойовників вабила казково багата країна Перу з родючими густонаселеними землями. Населення займалося землеробством, розводило стада лам. З найдавніших часів територію Перу населяли індіанці кечуа. У XIV ст. одне з кечуанском племен - інки завоювали численні індіанські племена. До початку XVI ст. до складу держави інків входила частина території Чилі та Аргентини. З племені завойовників сформувалася військова знать. Центром инкской держави було місто Куско. Основним осередком суспільства у інків, так само як у майя та ацтеків, була сусідська громада. З общинних земель виділилися поля знаті і старійшин, які перебували в їх власності. Ці землі вони мали право передавати у спадок.

Завоювання території Перу іспанцями розтягнулося більш ніж на 40 років. Якщо на першому етапі завойовники захоплювали дорогоцінні метали, накопичені в попередні часи, то з 1530 р в Мексиці і на території Перу почалася систематична експлуатація найбагатших рудників. З цього моменту змінився характер колонізації. Завойовники відмовилися від господарського освоєння нових земель. Все необхідне для іспанських переселенців стали привозити з Європи в обмін на золото і срібло Нового Світу. Дворянський, феодальний характер колонізації визначив ту обставину, що золото і срібло Америки попадало головним чином в руки дворянства. Всі завойовані землі ставали власністю корони. Починаючи з 1512 р видавалися закони, що забороняли звертати індіанців в рабство. Формально вони вважалися підданими іспанського короля, платили спеціальний податок і відробляли трудову повинність.

У першій половині XVI ст. в загальних рисах склалася система управління іспанськими колоніями в Америці. Колоніальна торгівля була поставлена ​​під контроль Севільської торгової палати (1503), що здійснювала митний огляд усіх вантажів, що збирала мита, яка тримала під наглядом еміграційні процеси. Головною галуззю господарства в іспанських колоніях була гірська промисловість.

Колоніальна система, що склалася в португальських колоніях, відрізнялася від іспанської. З 1500 р головним об'єктом колонізації стала Бразилія, де не було осілого землеробського населення, а нечисленні індіанські племена, що знаходилися на стадії родоплемінного ладу, були відтіснені в глиб країни. Відсутність родовищ дорогоцінних металів і значних людських ресурсів визначило торговий характер первісної колонізації Бразилії.

З 1500 почалося господарське освоєння прибережних районів Бразилії. Узбережжя поділили на 13 капитаний, власники яких мали всю повноту влади. Але в Португалії не було значного надлишкового населення, тому заселення колоній йшло повільно. Відсутність селян-переселенців і нечисленність корінного населення унеможливили розвиток феодальних форм господарства. Найбільш успішно розвивалися райони, де виникла плантаційного система, заснована на експлуатації негрів-рабів з Африки. Починаючи з другої половини XVI ст. швидкими темпами зростав ввезення африканських невільників. Білі поселенці жили переважно в прибережній смузі замкнутими групами, займаючись торгівлею і ремеслом.

У другій половині XVI - початку XVII ст. "Іспанські мореплавці зробили ряд тихоокеанських експедицій з території Перу, під час яких були відкриті Соломонові острови, Південна Полінезія та Австралія. Однак Іспанія не мала сил і засобів для освоєння нових земель. Тому іспанський уряд протягом цілого століття тримав у таємниці всі відомості про відкриття , побоюючись суперництва інших держав. Тільки в середині XVII ст. дослідження узбережжя Австралії почали голландці.

Наслідки Великих географічних відкриттів. У перший період Великих географічних відкриттів, коли головні торговельні шляхи перемістилися з Середземного моря в Атлантичний океан, в торгівлі панували Португалія та Іспанія. Однак основними виробниками промислових товарів були Нідерланди, Англія та Франція, що дало можливість буржуазії цих країн швидко багатіти, перекачуючи золото і срібло з піренейських країн в обмін на промислові товари. Поступово вони витісняли конкурентів з морських шляхів, а потім з їх заморських колоній. Після розгрому «Непереможної Армади» (1588) іспано-португальському могутності (в ті роки обидві пиренейские держави становили єдину державу) було завдано нищівного удару. Зокрема, в дослідженнях Тихого океану і південних морів на рубежі XVI і XVII ст. ініціатива перейшла до Нідерландам, а в 40-і рр. XVII ст. буржуазна революція в Англії вивела і цю країну на арену боротьби за ринки збуту, панування на морях, колоніальні володіння.

Одним з наслідків Великих географічних відкриттів стало посилення нових тенденцій в економічній політиці європейського абсолютизму, яка набула яскраво виражений меркантилистский характер. Правлячі династії в Іспанії, Франції, Англії всіма способами заохочували торгівлю, промисловість, судноплавство, колоніальну експансію. Меркантилізм був породжений розвиваючим капіталізмом, але він відповідав і інтересам дворянства. Національна промисловість і торгівля надавали кошти для підтримки феодальної держави, а значить, і для збереження соціального панування дворян. Відкриття нових торгових шляхів і невідомих раніше країн і континентів, встановлення стабільних зв'язків між Європою та іншими частинами світу у відносно короткий термін дозволили європейським країнам придбати величезні ресурси.

В результаті Великих географічних відкриттів з'явилася система колоніального панування і колоніальної експлуатації.

Спочатку основним методом експлуатації колоній був відкритий грабіж. Згодом широке поширення набула податкова система. Але головні доходи від експлуатації колоній приносила торгівля. Піднесення Іспанії і Португалії як колоніальних держав було відносно недовгим. Отримані від колоній багатства витрачалися феодальної знаттю непродуктивно, в той час як в Англії і Франції заохочувався розвиток промисловості і торгівлі. Позиції Англії, Франції і Нідерландів на колоніальних ринках зміцнювалися. Вони змогли більш ефективно використовувати географічні відкриття для розвитку капіталізму і створення власних колоніальних імперій.

Найважливішим наслідком відкриття і колонізації нових земель стала "революція цін», яка дала потужний імпульс початкового накопичення капіталу в Європі. Вона прискорила формування капіталістичного устрою в господарстві. «Революція цін» висловилася в надзвичайно швидкому підвищенні протягом XVI в. цін на сільськогосподарські і промислові товари. Якщо до XVI в. ціни були в основному стабільними, то за 70 років - з 30-х рр. XVI ст. і до кінця століття - вони виросли в 2-4 рази. Такий рух цін сучасники пов'язували або з великим припливом дорогоцінних металів в Європу, або з їх витоком. Однак справжньою причиною «революції цін» було падіння вартості дорогоцінних металів як товару. «Революція цін» сприяла збагаченню зароджувалася в цю епоху промислової буржуазії і зубожіння мануфактурнихробочих. Рівень життя найманих робітників знизився, оскільки подорожчання сільськогосподарських продуктів і предметів широкого споживання призвело до падіння реальних доходів населення. «Революція цін» сприяла прискореному збагаченню заможної частини селянства, утворення сільської буржуазії, оскільки знижувалася реальна заробітна плата сільськогосподарських робітників, а з падінням купівельної сили грошей зменшувалися реальні розміри грошового оброку або орендної плати, що стягуються землевласниками, ціни ж на сель-скохозяйственних продукти зростали. Одночасно постраждали феодали, які одержували фіксовану грошову ренту. Підсумком «революції цін» стало загальне погіршення економічного становища феодалів і найманих робітників, зміцнення позицій буржуазії. Вона прискорила формування капіталістичного господарства і падіння феодальної системи.

Таким чином, Великі географічні відкриття створили базу для виникнення міжнародного поділу праці, світового господарства і ринку, змін в організації торгівлі, кредиту, промисловості, підйому сільського господарства європейських країн.

2. Первісне нагромадження капіталу в Західній Європі

Період кінця XV - початку XVTII в. прийнято називати епохою первісного нагромадження капіталу. Це була перехідна, а тому суперечлива епоха, коли розгорталася боротьба між феодальної регламентацією економічному і духовному житті суспільства і яка зароджувалась буржуазної свободою, між замкнутістю феодальних маєтків і країнами, що розвиваються ринковими відносинами. Відбувалася ломка соціальної структури суспільства: з феодальних станів виділився поки ще нечисленний шар енергійних людей - підприємців, які змінили підхід до організації і мотивації господарської діяльності. Паралельно з формуванням капіталістичних підприємців, в руках яких зосереджувалися грошові і матеріальні ресурси, необхідні для організації бізнесу, йшло створення армії найманої праці в результаті масового обезземелення селянства і розорення дрібних ремісників і торговців.

Першими володарями великих капіталів були купці і лихварі. Найбільш престижною і прибутковою галуззю була зовнішня торгівля, яка поставляла найбільш дефіцитні товари зі Сходу (прянощі, пахощі, шовкові тканини, прикраси і т.д.). Прагнення володіти цими товарами, в свою чергу, стимулювало розвиток виробництва і внутрішньої торгівлі Європи. Обсяг зовнішньої торгівлі наростав в Європі протягом усього періоду Середньовіччя, і в кінці XV ст. стався якісно-ний стрибок: в результаті Великих географічних відкриттів сере-діземноморская торгівля Європи перетворилася на світову, відбувся перехід від Середньовіччя до епохи первісного нагромадження капіталу.

Зовнішня торгівля руйнувала феодальну замкненість територій, встановлювала міцні економічні зв'язки спочатку на місцевому, а потім на регіональному рівні. Згуртовуючи національні ринки, вона зміцнювала формувалися національні держави в формі централізованих абсолютних монархій.

Зовнішня торгівля сприяла створенню в цей період і нових форм організації, що послужили основою капіталістичних форм торгового капіталу. Створювалися різні торговельні компанії, в тому числі акціонерні, біржі та ін.

Паралельно з торговим капіталом в цей період розвивається позичковий, банківський капітал, що приходить на зміну середньовічному лихварства. Лихварський капітал обслуговував феодалів, надаючи їм кредит для особистого споживання. Метою лихваря було отримання максимального відсотка, і навіть розорення свого клієнта для подальшого присвоєння даних під заставу земель і цінностей. Клієнтом же банкіра був купець, який віддавав йому тимчасово вільні капітали і отримував кредити для своїх торгових операцій. Відсоток банкіра був частиною прибутку купця, тому він був зацікавлений в благополуччі клієнта, при цьому відсоток був значно нижче лихварського, оскільки він прагнув до тривалих відносин з купцем. Банкір був зацікавлений не тільки в наданні кредиту, а й в прийомі вкладів, так як на відміну від лихваря він в основному оперував позиковими, а не власними коштами. Крім того, в послуги банкіра входили такі операції, як безготівкові розрахунки між купцями через його банк, обмін грошей. Таким чином, в епоху первісного нагромадження капіталу зароджувалися багато сучасних форм банківської діяльності. Прикладом того, що розвиток торгового капіталу тягло за собою розвиток кредиту, є той факт, що найчастіше країни, що лідирували в європейській торгівлі в цю епоху, поступившись своїм лідерством іншим, ставали європейськими банкірами. Найбільш яскравими прикладами були Північна Італія і Голландія.

До числа інших важливих чинників накопичення капіталу відносяться:

* Колоніальний грабіж і колоніальна торгівля, торгівля рабами, які набрали чинності після Великих географічних відкриттів;

* Торговельні війни;

* Позики королям і державні борги;

* Система протекціонізму, або створення сприятливих умов для розвитку національної промисловості шляхом встановлення високих мит на імпортні товари і надання вітчизняним купцям і підприємцям різних пільг;

* податкова система;

* Продаж судових та фінансових посад.

Торгівля прискорювала зміни в сільськогосподарському і про-промисловому виробництві.

У XVII - XVIII ст. в Європі почався підйом в сільському господарстві. Осушення боліт і розкорчування лісів збільшували розміри орних земель. Трипілля змінювалося багатопільної сівозміну і травосіянням. Удосконалювалася агротехніка: росло застосування добрив, більше оброблялися інтенсивні культури, зросла різноманітність сільськогосподарського інвентарю. На основі цих змін зароджувалася галузева спеціалізація сільського господарства.

Аграрний підйом свідчив про подолання кризи домениальной системи, що охопила країни Західної Європи в кінці XIV - початку XV ст. Криза змусила феодалів змінити форми і методи організації виробництва.

Феодали відмовлялися від панського заорювання (домена) і переводили селян з панщини на оброк. Зростаюча продуктивність селянського господарства збільшувала обсяги ренти і змушувала сеньйорів звертатися до ринку для реалізації надлишкової маси, отримуючи таким чином «прибуток». Отримання останньої перетворилося в ціль їх господарської діяльності, яка полягала в перекладі рентних платежів селян в грошову форму, особисте звільнення селян і надання їм господарської правоздатності.

Повсюдно виникало землекористування в формі короткострокової селянської оренди (издольщина, испольщина); в більш розвинених районах зароджувалася капіталістична оренда, або фермерство. Фермер орендував велику ділянку землі, обробляв його за допомогою найманої робочої сили, виплачуючи власнику землі ренту.

Особисте звільнення селян, зміцнення зв'язку селянського і панського господарства з ринком прискорили руйнування громади. Вже з XV в. цей процес інтенсивно йшов в Англії, прискорений розвитком вівчарства і підвищенням попиту на шерсть на світовому ринку. Вівчарство розвивалося на виділених, або «обгороджених», з общинного користування землях, тому перехід від общинного до приватного землеволодіння отримав в Англії назву «обгородження». У XVI - XVII ст. орні землі перетворюється-щались в пасовища, з XVIII в. на обгороджених землях організовувалися великі фермерські землеробські господарства. До кінця XVIII в. в Англії не залишилося селянського землекористування і селянство як стан зникло.

У Франції розвиток агрокультури і розкладання громади йшло повільніше, ніж в Англії. З XVI ст. відбулося звільнення селян від особистої залежності; в XVI - XVII ст. сеньйори розділили сільськогосподарські угіддя, присвоївши не менше третини їх. В кінці XVIII ст. почалося зародження великого фермерства. Однак зберігалися феодальні повинності і платежі селян, общинні землі, черезсмужжя.

У Східній Німеччині на початку XVIII в, спостерігалося посилення кріпацтва, пов'язане з бажанням поміщиків інтенсифікувати своє господарство.

У Західній Німеччині, яка перебувала під впливом Франції, феодали перевели селян на цензиву, зникла панщина.

Важливим наслідком розвитку торгівлі стали зміни в промисловості. Ремісничі цехи вже не задовольняли зростаючі потреби ринку в товарах. З'являється нова форма організації виробництва - мануфактура, яка в кінці XVIII в. набула поширення в багатьох країнах Європи.

Мануфактура зародилася в містах-державах Італії в XIV в. У цей період вони переживали економічний розквіт. Організаторами підприємств ставали купці або багаті ремісники. Першою галуззю мануфактурного виробництва стало сукноделие.

Мануфактура - капіталістичне підприємство, що створюється приватним капіталом для отримання прибутку, яка застосовує найману працю і працює на національний ринок. Купець вкладав свій капітал, наймав робітників, забезпечував виробництво сировиною і матеріалами. У мануфактурі застосовувалися ті ж знаряддя праці, що і в майстерні ремісника, але робітники виконували лише окремі операції, тобто використовувалося поділ праці. Мануфактура була вільна від цехових обмежень і регламентів, що сприяло розвитку виробництва.

Існували два основні типи мануфактур: централізована і розсіяна.

Централізована мануфактура - це промислове підприємство, створене на базі великих майстерень, належали цеховим майстрам. Найбільшого поширення вона отримала в галузях, де технологічний процес припускав спільна праця великого числа робочих (гірничо-рудне, металургійне, бавовняне виробництво та ін.).

Розсіяна мануфактура створювалася купцем-підприємцем, який розміщував замовлення на виготовлення напівфабрикатів р дрібних ремісничих майстерень, власники яких перетворювалися в своєрідних найманих працівників. Виготовлення готової продукції здійснювалося в спеціально створеної майстерні під керівництвом самого купця. Цей тип мануфактури набув найбільшого поширення в текстильному справі.

Перші мануфактури були в основному роздатковими. Найбільшого поширення вони отримали в сукняному виробництві. Для нього шерсть привозилася з Англії або з Іспанії, а потім лунала ремісникам, які її мили, чесали, пряли пряжу і ткали тканину. Феодальні ремісничі цехи перешкоджали розвитку мануфактур як небажаних конкурентів, спираючись на свої монопольні права.

Цехові привілеї довгий час стримували використання технічних нововведень (ткацьких верстатів, прядильних машин), поява нових товарів і технологій. У XVII-- XVIII ст. мануфактура успішно витісняла ремесло в галузях, що забезпечують потреби зовнішнього та національного ринків. Ремесло збереглося лише в виробництвах, що обслуговували місцевий ринок.

Розвиток мануфактури було неможливо без державної підтримки. Держава поступово знищувало внутрішні митні бар'єри між окремими областями країни; сприяло будівництву доріг і каналів; пристрою поштового повідомлення, що прискорювало формування внутрішнього ринку і стимулювало розвиток промисловості. Державна політика сприяла створенню нових галузей промисловості (шовкові, паперові тканини, годинник, дзеркала і т.д.), надаючи підприємцям податкові пільги, монополії на збут товарів, грошові субсидії.

Частка промислових виробів в загальному обсязі світової торгівлі постійно збільшувалася - провідне місце займали англійські сукна і французькі предмети розкоші (килими, парфумерія, шовкові тканини).

Однак розвиток мануфактурного капіталізму не була безперервним, постійно зростаючим рухом. У XVII - XVIII ст. мануфактурний капіталізм неодноразово переживав економічні кризи. Причини, що породжували кризи, діяли в основному через механізм складалася світового ринку, учасниками якого були країни і регіони, що знаходилися на різних стадіях соціально-економічного розвитку. Мануфактурне виробництво залежало від коливань попиту на зовнішніх ринках. Протягом XVIII ст. продукція галузей промисловост-ти, які орієнтувалися тільки на внутрішній ринок, ви-росла в 1,5 рази, а тих, які працювали на експорт, - в 5,5 рази. Багато господарські диспропорції породжувалися відмінністю в темпах розвитку промисловості і ринкової інфраструктури, коливаннями у темпах зростання промисловості і її окремих галузей, недосконалістю кредитної системи. Ці диспропорції були джерелами різкого коливання попиту і лежали в основі криз. На розвиток криз впливали і позаекономічні фактори - війни, стихійні лиха. В Англії в XVIII ст. час криз і депресій склало 34 роки. Кризи мануфактурного періоду, як правило, охоплювали економіку окремої країни, не надаючи серйозного впливу на інші країни.

Кризи мали різні наслідки для країн, що стояли на різних рівнях розвитку. В Англії вони зміцнювали позиції великої буржуазії; у Франції створювали додаткові перешкоди розвитку капіталізму, але в той же час поглиблювали загальну кризу феодального ладу.

Економічні кризи мануфактурного капіталізму були одним з механізмів, що визначали швидкість, структуру, форми переходу до ринку на регіональному і світовому рівнях. Кризи XVII - XVIII ст. стали проявом процесу розвитку «вшир» мануфактурного капіталізму. У період первісного нагромадження найвищих економічних результатів домоглися дві країни - Голландія і Англія.

У цей період виникла нова політична структура суспільства - на зміну феодальної роздробленості прийшли централізовані держави в формі абсолютних монархій.

Централізоване держава - явище далеко не нове в історії. Такі держави існували і раніше, зокрема ранньофеодальні імперії. Але на відміну від ранньофеодальних 709 імперій, єдність яких мало військово-політичний характер, народжуються національні держави мали і економічну основу для об'єднання в особі формується внутрішнього ринку, який пов'язував воєдино окремі райони країни торговими зв'язками.

Значну роль в утворенні централізованих держав зіграла торгова і позичкова буржуазія. Зацікавлена ​​в міцної, стабільної центральної влади на всій території країни, єдину систему податків, скасування внутрішніх митних зборів, вона підтримувала верховного правителя, який міг це забезпечити. У свою чергу, король відчував постійну потребу в грошах для утримання найманої армії і управлінського апарату, ведення зовнішніх війн і війн проти непокірних феодалів. Найбільш надійним джерелом поповнення королівської скарбниці ставала торгова і позичкова буржуазія, яка справно платила податки, надавала королю позики і набувала відкупи, тобто купець міг відкупити у короля право збирати податки на певній території, вносячи попередньо всю суму податків зі своїх коштів, відкупити право на промисли, є державним привілеєм, і т.д. Даючи королю гроші, купці купували, в свою чергу, певні права, привілеї, пільги в своїх торгових операціях.

Зі зміцненням централізованих держав поступово змінювалися пріоритети: інтереси феодов, міст поступаються місцем загальнодержавним інтересам, і, зокрема, замість торгової політики окремих міст виникає торгова політика держави. Це була політика протекціонізму, тобто політика покровительства вітчизняним купцям в їх боротьбі проти іноземних конкурентів. Так, наприклад, в епоху первісного нагромадження лідери європейської торгівлі - Генуя, Венеція, Антверпен і Амстердам були ще типовими торговими містами. Але прийшов на зміну Амстердаму в XVII в. Лондон був уже представником всієї Англії.

Центри європейської зовнішньої торгівлі переміщаються на Ат-лантіческое узбережжі, в Нідерланди, які поступово витісняють ганзейскую торгівлю з північноєвропейського регіону. Однією з причин падіння Ганзи була «моровиця» (чума), що вразила Німеччину в другій половині XIV ст. В результаті з середини XV ст. Нідерланди стають головним постачальником хліба, лісу та інших сільськогосподарських товарів з Північної і Центральної Європи в країни Південної Європи. Оскільки до цього часу морський шлях, що зв'язує північ і південь Європи, став превалювати над сухопутним, центр торгівлі в Нідерландах переміщається з Брюгге в Антверпен. Потужним чинником підйому Антверпена послужила торгівля португальськими колоніальними товарами.

Незабаром став діяти і другий фактор: почалося освоєння Іспанією Америки, а оскільки Нідерланди входили до складу імперії іспанських Габсбургів, блага, які приносили зв'язку Іспанії з Америкою, поширювалися на Нідерланди. Частково тут повторюється історія Венеції, яка скористалася візантійської торгівлею для проникнення на Схід. Нідерландські купці все більше налагоджували зв'язок з Америкою під егідою Іспанії. До речі, потім, зміцнівши, Нідерланди, так само як свого часу Венеція по відношенню до Візантії, стали в кінці XVI ст. боротися за незалежність від Іспанії. З цього починається наступний період - період піднесення Амстердама. А поки, в першій половині XVI ст., Антверпен стає лідером європейської зовнішньої торгівлі. Найвищий підйом Антверпена припав на 1535--1557 рр. Місто налічувало тоді близько 100 тис. Жителів, розквіт торгівлі спричинив за собою промислову активність і розквіт культури. Найману працю почав брати верх над працею ре-месленніков. У старих галузях майстри отримали право наймати до 22 працівників, в нових галузях з'являються мануфактури (рафінадні, масловаренние, фарбувальні і т.д.). Антверпен стає центром кредитної діяльності.

Повстання Нідерландовпротів іспанського панування, яке тривало з тисячі п'ятсот сімдесят дві по 1609 р, Закінчилося відділенням від Іспанії північних нідерландських провінцій. Це була перша буржуазна революція в Європі, яка встановила в північній частині Нідерландів (Голландія) республіканське правління. Голландія стає центром об'єднання протестантської Європи проти могутніх католицьких монархів. Беручи протестантських емігрантів з інших країн, Голландія отримувала умілих ремісників і купців. Війна з Іспанією була одним з факторів перенесення торгового центру Нідерландів з розореного іспанцями Антверпена в Амстердам. Однією з умов капітуляції Антверпена перед іспанцями було право жителів міста покинути його разом зі своїм майном. Тому Антверпенські купці, котрі переїхали до Голландії, принесли з собою капітали, своє вміння і торговельні зв'язки. Це стало однією з причин швидкого розвитку Амстердама. Половина вкладів Ам-стердамского банку, створеного в 1609 р, надійшла з Південних Нідерландів. В цей час Амстердам, що став наступником італійських міст і Антверпена, став головним торговим центром Європи. Середньовічна двополюсна система Південь - Північ, припинила своє існування. На початку XVII ст. голландські кораблі вже почали проникати в Середземне море. Голландія стала посилювати там свій вплив. Крім того, Нідерланди, відтіснивши Ганзу, тримали під контролем торгівлю Північної Європи. Успіх Голландії був заснований на тому, що вона пов'язувала північ і південь Європи.

Розвиток торгівлі стимулювало піднесення сільського господарства і промисловості в Голландії, яка раніше значно відставала від Південних Нідерландів. Голландія в значній мірі відмовилася від традиційних видів сільськогосподарського виробництва, все більше імпортувала хліб і продукти тваринництва. У той же час землеробство тут стало орієнтуватися на культури, які дають найбільший ринковий дохід: льон, коноплі, рапс, хміль, тютюн, фарбувальні рослини - пастель і марену. Це було пов'язано з розвитком в промисловості Голландії такий галузі, як кінцева обробка і фарбування суворих сукон, що поставлялися в основному з Англії. Торговий Амстердам стимулював розвиток не тільки своєї промисловості, а й промисловості інших голландських міст. Так, текстильна промисловість розвивалася в Лейдені і Харлемє, суднобудування - в Саардаме і Роттердамі. Активно розвивається рибний промисел, голландська оселедець поставлялася в усі країни Європи.

Гордістю Голландії став флот, рівний європейським флотам, разом узятим. Голландський флот обслуговував не лише своїх, а й іноземних купців, лідируючи в іноземних перевезеннях. Крім того, голландські кораблі були предметом експорту.

Амстердам був останнім торговим містом після Генуї, Венеції і Антверпена, який представляв власні інтереси, а не інтереси нації і країни в цілому. Держава в Голландії було досить слабким і не втручалася в торговельні відносини амстердамського купецтва. Швидше навпаки, останнім впливало і визначало політику держави. Так, наприклад, зазвичай нейтральна Голландія втрутилася у війну Данії і Швеції, яка заважала голландської торгівлі з Балтикою, але в той же час амстердамське купецтво блокувало бажання правителів Голландії повернути Південні Нідерланди.

Таким чином, в XVII ст. маленька Голландія тримала в своїх руках всі нитки європейської торгівлі.

Поряд з європейської велику роль в економіці Голландії грала колоніальна торгівля. Перші спроби проникнути в Ост-Індію голландські купці робили в 90-і роки XVI ст., А вже в 1602 році була створена голландська Ост-Індська компанія, яка монополізувала голландську торгівлю зі Сходом. У ці роки Голландія проникала в Японію, Китай, Цейлон і Індонезію. Створення голландської колоніальної імперії в цьому регіоні завершилося в 50-60-х рр. XVII ст. Головною метою даної торгової системи було не постачання Європи колоніальними товарами, а посередницька торгівля між окремими регіонами Південно-Східної Азії.

У той же час спроби голландців освоїти американський континент були значно менш успішними, хоча вони і заснували там ряд колоній. Очевидно тому, що тут колонізація вимагала освоєння необжитих територій, яке було не під силу маленької Голландії і не відповідало торговим традиціям голландського підприємництва.

Таким чином, Голландія в XVII в. була лідером європейської торгівлі. Торгівля інших європейських країн в значній мірі здійснювалася під контролем Голландії. Але в той же час, особливо в другій половині XVII ст., В її економіці з'явилися ознаки занепаду. У Голландії капітал залишався в достатку, але її торгова монополія хилилася до занепаду.

Торговий капітал поступово трансформувався в банківський. У європейській торгівлі все більшого розвитку отримував комерційний кредит. Він полегшує і прискорює оборот торгового капіталу, одночасно розвивався ринок векселів та інших цінних паперів. Голландія стає центром ринку цінних паперів. Сюди стали стікатися численні переказні векселі, які скуповували багаті голландські купці і банкіри, випускаючи під них власні цінні папери. В кінці XVII ст. Європа вже не могла поглинути торговий капітал Голландії, який в результаті став перетворюватися в позичковий. Амстердам повторив долю Генуї і Венеції, які в кінці XVI ст. також перейшли від торгівлі до кредиту. У XVIII ст. Голландія остаточно стала банкіром Європи, що кредитував цілі держави, але поступився торгове першість іншим країнам.

Іншою характерною особливістю первісного нагромадження капіталу в Голландії XVII - XVIII ст. було її проникнення в торгівлю і промисловість інших країн Європи, таких, як Англія, Франція, Швеція і т.д. Надлишкові голландські капітали, проникаючи в економіку інших країн і отримуючи при цьому значні прибутки, в той же час стали одним з чинників економічного розвитку цих країн. Таким чином, Голландія своїми руками «вирощувала» своїх конкурентів. Вже до 30-их рр. XVIII ст. голландська торгова система в Європі була остаточно засмучена, хоча агонія тривала до другої половини XVIII ст.

Найбільш значним її конкурентом, перехопили, врешті-решт, європейське торгове лідерство, стала Англія. Протягом усього XVII ст. між ними йшла запекла конкурентна боротьба. На рубежі XVI-XVII ст. англійці і голландці одночасно проникали в Середземне море. Англійська Ост-Індська компанія з'явилася на два роки раніше, ніж голландська. В Америці англійці вели більш успішну колоніальну політику, ніж голландці.

На відміну від голландських англійські купці в значній мірі спиралися на державну політику протекціонізму. Новий етап боротьби Англії з голландської торгівлею почався з Навігаційного акту Кромвеля (1651), дозволяв зовнішньоторговельні операції тільки на англійських судах або на судах країни-постачальника. Після цього відбулися чотири війни Англії з Голландією. Після кожної Голландія йшла на певні поступки. Крім того, у Англії була можливість розвивати власне виробництво багатьох товарів, що ввозяться раніше з-за кордону. «Англія, зважаючи природної родючості грунту, великої протяжності її узбережжя ... і наявності багатьох судноплавних річок ... призначена самою природою бути зосередженням заморської торгівлі і мануфактур, які працюють на віддалений ринок ... До того ж з початку правління Єлизавети англійське законодавство проявляло особливу увагу до інтересів торгівлі та мануфактур, і, дійсно, не існує в Європі країни, у тому числі навіть Голландії, де закон ... більше сприяв би цього роду діяльності », - писав А. Сміт. В результаті Лондон перетворився на центр європейської торгівлі. Але на відміну від своїх попередників він вже не торговий місто, а центр національної англійської економіки.

Шлях Англії в європейські торговельні лідери почався в другій половині XVI ст. - в епоху королеви Єлизавети. З цього часу в англійській торгівлі став переважати національний капітал, а потім те саме сталося і в сфері кредиту. Єлизавета відмовилася визнати договір про розподіл Земної кулі між Іспанією і Португалією. Англійці вступили в боротьбу за колонії. Їх купці проникли в Північну Америку, Індію, Китай і Росію. У першій половині XVII ст., Після знищення іспанської Великої Армади (+1588), англійці проникли в іспанські колонії, а на підставі договорів з Португалією 1635 і 1654 рр. португальські гавані в Індії були відкриті для англійських судів. Після перемоги Англії над Голландією почався швидкий розвиток англійського торгового флоту. Уже в 1700 р в Лондон щорічно прибувало понад 1300 кораблів. Другим за значенням містом Англії був Ліверпуль, який своїм підйомом був зобов'язаний, перш за все, торгівлі з «цукровими» колоніями.

Поряд з Англією і Голландією стала розвиватися Франція. З французьких міст в торгівлі найбільше значення мали в цей час Париж, «загальна комора королівства, де відбувається обмін творів одних провінцій на продукти інших», Марсель - головний пункт французької торгівлі на Середземному морі, Гавр, орієнтований на торгівлю з Америкою, і Бордо . Крім того, у Франції в XVII - XVIII ст. з'явилися нові види торговельних міст - «порто-франко», тобто портові міста, які лежать за митним кордоном держави. У Франції це були Марсель, Дюнкерк, Байонна, Лориан. На зони порто-франко не поширюється політика протекціонізму, що проводиться на всій території країни. Сюди безмитно привозили іноземні товари, які тут же і перероблялися. Так, в Марселі виникло виробництво мила, цукру-рафінаду, шовкових тканин, парчі, капелюхів і ін. Ці виробництва були вигідні, так як використовували більш дешеве безмитне сировину, а при ввезенні в інші області Франції дані товари обкладалися меншими митом, ніж іноземні . Міста порто-франко створювалися і в інших країнах.

У цей період посилювалася спеціалізація торгівлі. Відбувалося поступове розділення торгових і кредитних операцій, які в середні віки часто виконувало одне і те ж обличчя. Правда, відділення це йшло повільно, і ще в кінці XVIII ст. торгові фірми одночасно займалися і кредитом. У самій торгівлі відбувався розподіл на зовнішню і внутрішню, оптову і роздрібну. Стали виділятися в самостійні види діяльності експедиторські, комісійні та транспортні функції торгівлі.

Змінювалася і організація ярмаркової торгівлі. З'являлися ярмарки, спеціалізовані за певними групами товарів, а також оптові ярмарки. Поряд з ярмарками розвивалися прямі зв'язки з виробниками, зростала роль скупників, виникла оптова торгівля зі складів, нерідко у вигляді аукціонів. Торгівля зі складів була характерна для портових міст. З прибулого корабля товари перевантажували на склад, про час прибуття корабля було відомо заздалегідь, тому аукціон призначався на наступний день.

Організаційні зміни торкнулися і торгових компаній. У середні століття торгові компанії об'єднували купців, які торгують з певною країною. Бажають вести торгівлю з цією країною були зобов'язані увійти в цю компанію. Але торгові операції члени компанії вели самостійно. У той же час окремі групи купців могли об'єднуватися в товариства, які розрізнялися на повні товариства і товариства на вірі. У повному товаристві купець брав участь як особисто, так і своїми капіталами, а в товаристві на вірі деякі з його членів могли брати участь в торгівлі тільки своїм капіталом, довіряючи його активним членам товариства.

В епоху первісного нагромадження капіталу з'явилися акціонерні компанії. Спочатку акціями називався весь пай акціонера, вони були іменними, і питання про передачу акції іншій особі вирішувалося на загальних зборах акціонерів. Але в XVIII в. поряд з іменними стали випускати анонімні акції на пред'явника, однакові за номінальною вартістю, які ставали об'єктом вільної купівлі-продажу.

Новою формою організації торгівлі, характерної для епохи первісного нагромадження капіталу, стала біржа.На відміну від ярмарки, що діяла періодично, біржа функціонувала постійно і тут йшла торгівля за зразками товарів. Перша біржа з'явилася в XV в. в Брюгге. В Італії та Франції спочатку існувала інша назва - «ложа», але потім термін «біржа» закріпився в усіх країнах.

Поряд з товарною в Брюгге існувала вексельна біржа. Комерційний кредит, тобто оплата векселями, набував в цей період все більшого значення, і в результаті виник ринок векселів, коли вексель продавався за меншу суму іншій особі, яка і отримувало борг після закінчення терміну векселя. Коли біржа з ​​Брюгге перемістилася в Антверпен, тут стали проводитися операції з державними цінними паперами. Королі для отримання позик зверталися вже не до конкретної особи, а ви-пускали облігації позики, який розміщувався на антверпенской фондовій біржі.

Одночасно з Антверпеном товарна і фондова біржі з'явилися в Ліоні. У XVII ст. головним біржовим центром став Амстердам. На амстердамської фондову біржу основним об'єктом біржових операцій були акції приватних торгових компаній.

З розвитком ринку цінних паперів отримав подальший розвиток банківський кредит. Широко поширилася операція обліку векселів, тобто отримання у банкіра суми, позначеної на векселі, з вирахуванням відомого відсотка і перекладом векселя на ім'я банкіра. Крім того, банки випускали банкноти, свого роду векселі банку, оплачувані банком на першу вимогу. Банкноти почали звертатися поряд з грошима, їх брали при платежах і особи, які не мали вкладів в цьому банку, так як оплата банкнот гарантувалася. Крім того, з'явилося ще одне нововведення - банківські чеки, тобто доручення вкладника своєму банкірові сплатити пред'явнику відому суму за рахунок його внеску в банку. У XVIII ст. чеки в Лондоні настільки поширилися, що в 1775 р лондонські банкіри заснували розрахункову палату для погашення чеків шляхом взаємних заліків.

У XVI - XVII ст. почали утворюватися державні банки. Перший державний банк був створений в XV в. в Генуї. У XVII ст. вже існували Венеціанський, Амстердамський, Гамбурзький, Англійський і інші банки. Ці банки, наприклад Англійський, заснований в 1694 р, були створені, перш за все, для кредитування держави, але, крім того, Англійський банк активно брав участь в приватних комерційних операціях, випускав банкноти, що мали широке ходіння. У XVIII ст. Англійський банк не мав відділень, в країні існували невеликі банки, які також випускали банкноти, виробляли облік векселів та інші операції.

література

1. Економічна історія зарубіжних країн. Курс лекцій / За ред. В. І. Голубовича. Мінськ, 1997..

2. Вощанова Г. П., Годзіна Г. С. Історія економіки: Учеб. допомога. М., 2003.

3. Лойберг М.Я. Історія економіки: Учеб. допомога. М., 2003.

4. Неровня Т.Н. Історія економіки в питаннях і відповідях: Учеб. допомога. Ростов н / Д .: 1999.

5. Історія економіки та економічних вчень. Учеб. допомога. Ростов н / Д .: 2000.

...........


  • 2. Первісне нагромадження капіталу в Західній Європі