Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історична обумовленість сучасних тенденцій розвитку ногайського етносу

Скачати 119.38 Kb.
Дата конвертації05.11.2018
Розмір119.38 Kb.
Типдипломна робота

ЗМІСТ

Вступ

Глава I. Етногенез ногайського народу.

1. Походження етноніма «стократ» освіту і розпад ногайських орд

початку XIII- кінця XVI століття

2. Політична історія ногайців в XVII -XIX В.В

3. Історична обумовленість сучасних тенденцій розвитку

ногайського народу початок (XX-XXI ст)

Глава II. Взаємовпливу історії та духовної культури

ногайського народу.

1. Місце і значення народних знань у розвитку ногайського етносу

2. Відображення історичної дійсності ногайського народу в

літературі

3. Фольклор як результат історичного розвитку ногайського народу

висновок

література


ВСТУП

Під етнічним найменуванням «ногайці» (самоназва «ног'айлар») в даний час відома частина населення Північного Кавказу, Дагестану і Астраханської області, говорить на одному з тюркських мов. Мова цієї народності лінгвісти відносять до кипчакской групі тюркських мов, всередині якої він разом з казахським і каракалпацького утворює кіпчакскіх-Ногайський підгрупу. Північний Кавказ - багатонаціональний регіон Росії. Серед народів проживають на Північному Кавказі, є нечисленна народність - ногайці, які не мають власної державності. І в умовах розвитку сучасного російського суспільства проблема автономії малих народів, в тому числі і народів Північного Кавказу, є гострою проблемою. У зв'язку з цим тема даного дослідження «Народи Північного Кавказу, від минулого до сьогодення. Історико-культурний аспект », розглянута на прикладі етногенезу ногайського народу є актуальною.

Метою дослідження було вивчення походження, історії і духовної культури ногайського народу.

Об'єкт дослідження - історія народів Північного Кавказу з його культурою та численними традиціями.

Предмет дослідження - етногенез ногайського народу.

При виконанні даної роботи поставлені наступні завдання:

- вивчення походження етноніма «стократ»;

- огляд процесу утворення і розпаду ногайських орд;

- аналіз політичної історії ногайців в XVII-XIX В.В .;

- доказ історичної обумовленості сучасних тенденцій розвитку ногайського народу;

-вивчення взаємовпливу історії та духовної культури ногайського народу на прикладі розвитку народних знань, літератури, фольклору.

Для повного вивчення історії ногайського народу використані наступні методи: вивчення першоджерел з історії ногайського народу, робота з картами розселення ногайців на Північному Кавказі, аналіз підручників, а також робота в ногайском шкільному музеї.

Проблема походження ногайського народу і розвитку духовної культури широко представлена ​​в архівних джерелах, етнографічних матеріалах, літературі: Волкова Н. Г. "Етноніми і племінні назви Північного Кавказу; Гаджиєва С. Ш." Матеріальна культура ногайців в 19-початку 20 століття .; Калмиков І. Х., Керейтов Р.Х., сикль А. І.-М. "Ногаї: Історико - етнографічний нарис .; Новосельський А. А." Боротьба Московського гос-ва з татарами в першій половині 17 століття .; Федеров Я. А. "Історична етнографія Північного Кавказу .; Черенков Л.Н." Таврійські ногайці (Останній кочовий народ Причорноморської етноконтактная зони) // етноконтактная зони в європейській частині СРСР (географія, динаміка, методи вивчення).

Вивчений матеріал викладено у вступі, в двох розділах, які містять по три параграфа, і в ув'язненні.

Робота може бути використана в якості додаткового матеріалу з вивчення історії Північного Кавказу.


Глава I. Етногенез ногайського народу.

1. Освіта і розпад ногайських орд в XIII - XVI ст.

Етнонім «ногайці» походить від імені хана Ногая, як уже зазначалося, що розпочали свою діяльність при золотоординське хані Берке. [4, С. 25]

Життя і діяльність темника Ногая, що зіграв в історії Золотої Орди значну роль, присвячений ряд робіт. Оскільки з його ім'ям пов'язані виникнення етноніма і початок формування стародавнього ядра ногайського етносу, коротко викладемо основні етапи діяльності Ногая.

Дід Ногая був сьомим сином Джучі. Від батька Ногай успадкував землі, розташовані між Дніпром і Дністром. У перші роки правління улусом він мав намір сприяти миру між монгольськими улусами. Як показала подальша історія монголів, цього не сталося. Зі зміцненням влади в спадковому улусі Ногай почав поширювати свій вплив на інші улуси.

Протягом 30 років Ногай вів боротьбу за владу в Золотій Орді. Боротьба ця носила запеклий характер і привела до розриву відносин між Ногайським улусом і Золотою Ордою. Незабаром після відкладення Ногая від Золотої Орди почалися війни за відновлення монгольської імперії і створення єдиного державного управління. Організатором і натхненником цих воєн був хан Токтаім, який вирішив за підтримки і монгольських царевичів позбутися Ногая. [6, C. 213]

Про обставини і часу загибелі Ногая в літературі існують різні відомості. За одними даними, Ногай, поранений, утік і між 1294 і 1 296 рр. був убитий. За іншими - він потрапив в полон і був убитий в 1300 г.Однако і після поразки Ногая на території улусу тривали військові дії. Залишки військ Ногая очолили його сини і протягом трьох років вели збройну боротьбу із Золотою Ордою. Внутрішні чвари, що виникли в боротьбі за оволодіння престолом між синами Ногая, не дозволили їм здобути перемогу в наступних боях з ханом Токтаім. Війна завершилася визнанням влади Токто над улусом. Таким чином, тимчасово було відновлено єдність країни в Джучіевом улусі. Однак один з племінників Ногая з трьома тисячами вершників залишив межі улусу; багато переселилися в Прикаспійські степу. [12, С. 46]

З ліквідацією Ногайского улусу ім'я Ногая не зникло в пам'яті його мешканців. В кінці XIV ст. воно відродилося в якості етнічного самоназви цілого народу в рамках чергового державного об'єднання, на чолі і якого стояв Едигей. Відокремилася від Великої Орди і яка колись належала до улусу темника Ногая орда стала називатися Ногайської, а слово «манго» залишилося як назва одного з вісімнадцяти племен, що входили до її складу. Загальне визнання полководницьких заслуг Ногая і страх перед його ім'ям не могли не вплинути і на улусних жителів створеної ним держави. Вони почали іменувати себе «людьми ногайського улусу», а створене їм держава «старовинним юртом Ногая». [7, С.128] Слово «старовинний» вказує на те, що держава Ногая вже мало свою самостійну і давню історію. Про те, що ще за життя Ногая його ім'я додавалося до підвладних йому людям, свідчить наступне: під час війни з угорцями 1385 р воїнів Ногая, які брали участь у цьому поході, сучасники називали «ногайскими татарами». [1, С. 46]

Н. А. Аристов відзначав, що «степи західної половини улусу від Уралу до Дунаю служили для кочівель залишків половців і попередніх їм тюркських племен, які об'єдналися з частиною кипчаків під загальною назвою ногаїв, на ім'я племінника Берке-хана Ногая, який в кінці XIII в . Ставив і скидав ханів на свій розсуд, спираючись на сили, з якими кочував по Південній Росії ». [5, С.128]

Джерела не вказують які родоплемінні об'єднання входили основний улус Ногая, розташований між Дніпром і Дністром. Відомо тільки, що Ногай в своїй державі спирався головним чином на половців-кипчаків і на асів. Останні не змінили йому і в найважчий для Ногая час. «З переходом більшості монголів на бік Токто, - писав М. Г. Сафаргалієв, - Ногай міг спертися тільки на половців і на алан (асів), що залишилися« вірними сподвижниками Ногая ». [4, С.78]

У зв'язку з тим, що джерела вказують на наявність в ногайском улусі асів, певний інтерес для з'ясування етногенезу ногайців представляє їх місце в складі ногайського населення Північного Кавказу в XIX в. Аси продовжували складати в ногайської середовищі значну частку. У аксаевскіх і костековскіх ногайців на північному заході Дагестану аси за чисельністю не поступалися ні кипчакам, ні найманим. Вони мали тут свій племінний союз, куди входили: дер-Гулліт-ас (аси, які мають рабів), тарту-вул-лу-ас (аси великого Тарту), Чимишлії-ас (аси з тамгой у вигляді ополоника). Аси входили також в племінний союз аскостамгалиев в караногайском степах. Наступний масив асів перебував в середовищі едишкульцев Ставропольської губернії, де вони також мали свій особливий родової союз. І, нарешті, аси зустрічалися в середовищі кубанських ногайців. Може бути, предками кавказьких асів були ті аси, які після поразки Ногая переселилися в Прикаспійські степу.

Етнічне найменування «ногайці» знову з'являється в джерелах в кінці XV ст. Його відродження безпосередньо пов'язано з діяльністю Едигея, що включив в Мангітское об'єднання колишніх улусних людей темника Ногая. З утворенням Мангітского улусу термін «ногайці» поступово набуває більш широку популярність. «На всій великій території розселення улусів Ногайської орди, - пише Е. П. Алексєєва, - її населення розуміло свою приналежність до даної орді, т. Е. Вважало себе ногайцями. Уже в другій половині XV ст. ця народність мала збірне ім'я «ногаи», «Наган», під яким стала відома своїм сусідам ». [5, С.127]

Ім'я Едигея як одного з активних державних діячів Золотої Орди з'являється в історії орди в кінці XIV ст., В період боротьби між Тохтамишем і Тимуром за владу в кочовому світі. На початку 1380-х років Тохтамишу вдалося військовою силою відновити в колишніх межах Джучиев улус. У його військових походах важливу роль зіграв Едигей, який командував лівим крилом військ Тохтамиша. Едигей користувався у Тохтамиша довірою і навіть став його зятем. При дворі Тохтамиша служив і старший брат Едигея Ісабеков.

В кінці 1370-х років Едигей, змінивши Тохтамишу, з'явився в таборі Тимура. Йому вдалося переконати Тимура, що необхідно вжити термінових заходів проти Тохтамиша, поки в його орді йде бродіння серед правлячої верхівки. Судячи з повідомлення Ібн-Арабшаха, Едигей звернувся до Тимура з наполегливою пропозицією: «Подимісь з твердою рішучістю, - говорив він, - і я тобі порука в тому, (що) немає фортеці, яка тебе затримає, і немає перепони, яка тебе зупинить . Багатства ж там піддадуться викраденню і скарби прийдуть (до тебе) на своїх ногах! ... Тоді Тимур з найбільшою швидкістю при- готувався до завоювання Дешт-Берке ». [2, С.45]

В 1391 війська Тимура перейшли східний кордон Золотої Орди. Битва відбулася на р. Кундурча. Тохтамиш з невеликим загоном втік з поля бою. У цій битві взяв участь і Едигей. [12, С. 115]

Після відходу Тимура в свій стан все його воєначальники роз'їхалися по своїх улусу. Коли про це стало відомо Тимуру, він направив посла до Едигею. Той відповів: «Рушайте до вашого пана, облизувати його руки і повідомте йому, що терміну нашого обіцянки тут кінець і, що я (далі) не причетний йому, бо боюся Аллаха». З цього часу, т. Е. З осені 1391 р Едигей стає самостійним правителем Мангітского улусу. «Повернувшись, - писав М. Г. Сафаргалієв, - до свого улусу, племені манго, Едигей як глава цього племені оголосив себе князем Мангітского юрта, на базі якого пізніше було організовано Ногайська орда». [12, С. 11]

Володіючи Мангітскім улусом, Едигей одночасно залишався необмеженим правителем всієї Золотої Орди при Тимур-Кутлук. «Він, - писав Ібн-Арабшах, - оселяється в султанство кого хотів і зміщує його з нього, коли хотів; накаже - і ніхто не противиться йому, проведе межу - і (ніхто) не переступить цю межу ». [12, С. 12]

Протягом двадцяти років Едигей вів боротьбу з синами та онуками Тохтамиша.У 1395 він з ханом Булат-Султаном здійснив похід на Русь. Під час облоги Москви прийшло повідомлення, що Золотою Ордою заволодів Джалал-ад-дін за допомогою литовців. Едигею терміново довелося зняти облогу і повернутися в Дешт-і-Кипчак. Джалал-ад-дін змушений був піти у напрямку Криму, звідки він вигнав намісника, призначеного ханом Булат-Султаном.

У 1412 році розпочалася боротьба за владу між вісьмома синами Тохтамиша. Першим упав Джалал-ад-дін. За невеликий проміжок часу загинуло шестеро синів Тохтамиша, а інші були вбиті Едігеем. У 1418-1419 рр. Едигей правив країною одноосібно, підпорядкувавши собі знати.

Щоб відновити економічну міць орди, він вирішив укласти мир з литовським князем Вітовтом, у якого перебував Кадир-Берді - один з останніх синів Тохтамиша, який претендував на престол в Орді. Закликаючи Вітовта до укладення миру, Едигей писав йому: «Не можу приховати від уваги пресвітлого князя, що ми обидва з тобою йдемо до заходу життя нашої, а кров, що між нами була пролита, всмоктувалася в землю, вітер розвіяв слова докору і гніву , полум'я війни очистило серця від зла, а вода згас вогонь ». Однак його переговори не принесли Орді ні миру, ні спокою. Кадир-Берді, спорядивши за допомогою Вітовта величезне військо, виступив проти Едигея на початку 1420 р Битва відбулася на землі Орди. Воно стало останнім і вирішальним як для ще молодого воїна Кадир Берді, так і для досвідченого Едигея. «Зустрілися вони, - писав Ельб-Айні, - і відбулися між ними бої великі ... З обох сторін було вбито багато народу; Кадир-Берді (сам) був убитий під час сутички, і прихильники його бігли. Едигей також був вражений великою кількістю ран, і військо його також обратілосьв втеча ». [12, С. 224]

Едигей, правлячи всією країною і своїм улусом протягом більше 20 років, по видимому, постійно прагнув до того, щоб зберегти територіальну цілісність і економічний добробут особистого улусу. За повідомленням Ібн-Арабшаха, Едигей, перш ніж покинути Тимура в 1391 р «послав гінців до своїх родичів, сусідів і племенам лівого крила, без відома про те Тимура (сказати), щоб вони пішли зі своїх місць і откочевали зі своїх рідних країв, прямуючи туди, де самий центр і місцевості до нього (представляють) важке повідомлення і багато небезпек, щоб вони, коли можливо, на одному привалі не залишалися два дні, і щоб вони (неодмінно) вчинили так, інакше Тимур, заставши їх, розсіє їх і погубить всіх. Вони пішли тому, що наказав Ідеху, і йшли, не зупиняючись ». Таким чином, в найкритичніший момент він знайшов вихід з положення і запобіг неминуче розорення Мангітского улусу.

Завдяки вдалому географічному розташуванню Мангітского улусу, а також вжитим самим Едігеем заходам щодо посилення улусу, він став володіти більш стійким соціально-економічним потенціалом у порівнянні з іншими улусами Золотої Орди. Тому тут склалися необхідні умови для консолідації різних племен під збірним терміном «стократ». Чисельний зростання ногайського населення і поширення етноніму «стократ» на все племена улусу повели до перейменування при наступників Едигея Мангітского улусу в Ногайський Орду. [4, С.32]

Надалі, незважаючи на розпад улусу Ногая, його наступники продовжували користуватися збірним етнічним самоназвою, вкладаючи в це поняття колишню єдність. Про те, що самоназва продовжувало існувати і після ліквідації улусу, свідчить повідомлення турецького історика Джаннабі, який вважав, що Едигей був «главою покоління ногайців». Частина населення в улусі Едигея ставилася «до улусу темника Ногая і тому називала себе ногайцями». [5, С. 127]

Отже, етнічна назва, що склалося в період активної діяльності Ногая, продовжувало існувати в народі, і як тільки його носії знову виявилися зосередженими в рамках однієї улусной системи, створеної Едігеем, термін «ногайці» починає об'єднувати певні родоплемінні групи. До цього часу етнічне найменування «ногайці» вже широко побутувала в улусі серед таких великих родоплемінних об'єднань, як кипчак, кангли, кенегес, Конграт, кірейт.кіят, конклик, Аргин, сирин (ширини), сун (уйсун), Найман, тогучан, чублак і інші, які входили до складу Ногайської Орди. Поряд із загальним самоназвою ці племінні групи продовжували користуватися своїми найменуваннями. Мабуть, найбільше особняком стояли мангіти, хоча до цього часу вони повністю тюркізірованних. Важливу роль в цьому зіграла спадкова влада, заснована Едігеем і успадкована його синами та онуками.

У той же час перелік родоплемінних об'єднань, які виступали під загальною назвою «ногайці» в складі Ногайської Орди, вже свідчив про те, що вони становили основну масу в порівнянні з мангітскім плем'ям. У зв'язку з цим слід зазначити, що діти і внуки Едигея, що перебували при владі, згодом іменували себе ногайскими князями, а свій родовід вели від засновника Мангітского юрта. [7, С. 125]

За заповітом Едигея першим правителем Мангітского юрта став його син Газій, який підпорядкував Мангітскому юрту ряд племен і тим самим значно розширив державні кордони. Діяльність Газія не залишила в улусі скільки-небудь помітного сліду. Більш здатним дер- дарчим діячем виявився інший син Едигея Нураддін, який успадкував улус батька в районі Яїка. У 1430-х роках він розширив територію улусу за рахунок лівобережних районів Волзької низовини. З його ім'ям історики пов'язують і появу в державній ієрархії ногайців посади Нураддін - другої особи після правлячого в орді князя. [7, С. 245]

На думку польського географа Матвія Меховского, остаточне оформлення Ногайської Орди відбулося при внука Едигея Вокассе (Оккассе). З того часу орда фактично почала розвиватися самостійно в оточенні аналогічних державних об'єднань, що виникли на руїнах Золотої Орди. [8, С.128]

Після ліквідації залишків золотоординських улусів на історичній арені починає виступати як претендент на колишні землі татаро-монгольських правителів Кримське ханство. Його хану Магомет-Гірея на початку 1520-х років вдалося посадити на престол в Казані і Астрахані відданих йому правителів. Але незабаром це викликало занепокоєння ногайських князів. Організатором опору кримському панування в Волзькому басейні з'явився ногайский князь Агиш, якому вдалося вмовити свого брата Мамая взяти участь в цій боротьбі. Об'єднаними силами вони несподівано увірвалися в Астрахань, в бою загинули Магомет-Гірей, його син і їх наближені. У подальшій, переслідуючи залишки розсіяних військ хана, ногайці розорили Крим. Однак ця поразка не принесло тривалого миру. Кримська правляча верхівка, залікувавши рани, знову стала проводити агресивну політику. Вся друга чверть XVI ст. рясніє військовими походами кримських ханів у Волзький басейн. [7, С. 255]

У запеклій боротьбі з кримськими ханами ногайці відновлюють мирні відносини з Москвою. Перше посольство було направлено ногайським князем Шейдяком до щойно вступив на престол Івана IV. Дипломатичний крок Шейдяка деякі ногайські князі сприйняли недоброзичливо. В цей же період політику зближення з Росією проводив і інший князь Ногайської Орди, Ураков, ім'я якого міцно увійшло в епічне сказання ногайців, а також отримало топонімічна відображення в деяких районах волзької дельти.

В кінці XV і особливо в XVI ст. серед улусів, що виділилися зі складу Золотої Орди, найбільшу популярність починає набувати Ногайська Орда. «Нога висуваються між своїми одноплемінниками і звертають на себе увагу своїх сусідів», - зазначав Г. Перетяткович.

Ногайська Орда мала значні земельними ресурсами. Більш древнім і основним кочовим на її території був район р. Яїк, оскільки в його пониззі перебувала столиця орди - місто Сарай, що залишався зимовою резиденцією ногайських правителів до остаточного
розпаду орди. Через столицю проходила головна караванна дорога, яка з'єднувала Східну Європу з Середньою Азією. Вдале географічне розташування столиці дозволяло ногайським князям контролювати рух караванів і стягувати мита за провезення товарів. [15, С. 224]

Щодо географії Великої Ногайської Орди в «Книзі Великому Чертежу» сказано: «А переможе Хвалінского моря і Астрахані козацькі орди і від верху Яїка до Волги великих ногаїв». Оскільки ці відомості носять самий загальний характер, відновимо картину розселення ногайців за спеціальними дослідженнями.

На заході межа Ногайської Орди йшла по лівобережжю Волзької низовини, що називалася тоді ногайських стороною, або ж ногайських кордоном. Правий берег Волги Ногайська Орда займала після остаточного розпаду Золотої Орди. Починаючи з кінця першої чверті XVI в. Правий берег Волги став постійним долею ногайських князів. Один з ногайських мурз Алчагір в 1508 р в листі до Василя III писав: «... іно моє кочівіще Волга». [19, С.49]

На північному сході межа Ногайської Орди проходила по притоках Іртиша і в районі його верхів'їв. Тут вона межувала з Сибірським ханством. Ногайці перетинали зі своїми стадами простору від Уралу (Яїка) до Тюмені ».

Східний кордон орди простягалася за течією Емби до Аральського моря. Тут вона губилася в низов'ях Сирдар'ї. За повідомленням Ч. Валиханова, Алтайські гори були границею між Ногайської Ордою і Казахським ханством М.Г. Сафаргалієв писав, що «в першій половині XVI ст. Ногайці кочували у пониззя Сирдар'ї, біля берегів Аральського моря, у Каракуми, Барсункума і у північно-східних берегів Каспійського моря ». [12, С.59]

З часів утворення Ногайської Орди в неї увійшли і «залишилися під владою монголів в степах Передкавказзя кипчаки-половці, які в значній мірі асимілювали мангітов, що сприйняли від половців тюркська мова та багато елементів їхньої культури. Кочовища ногайців, займаючи частину степів Північного Кавказу, сягали далеко на схід, в Заволжя, на Яїк, доходячи до Аральського моря і Іртиша ». [16, С. 27]

Ногайська Орда одночасно мала значні людські ресурси і відрізнялася від інших подібних державних утворень тим, що її управлінська система вже на перших порах була більш стійкою.
У першій половині XVI ст. вона могла без праці виставляти до 300 тис. воїнів. Про військовій силі невеликої частини орди свідчить число військ князя Юсуфа, який міг один спорядити 120 тис. Війська. Завдяки військовій силі. Ногайська Орда протягом XVI в. продовжувала відігравати велику роль в справах сусідніх ханств. Вона втручалася в їхні справи, отримувала від них данину і т. Д. У Казані існувало навіть посольство від ногайців, що носило назву «мангітское місце». На чолі його посольства стояв ногайский князь, який стежив за доставкою належної Ногайської Орді данини. Орда отримувала данину і з Сибірського юрта. Тут також знаходився представник ногайської правлячої верхівки і «ногайська знати користувалася відомої частиною доходів». [14, С. 12]

Багатолюдність Ногайської Орди і її військова організація дозволяли окремим мурзам не тільки успішно відстоювати межі свого улусу, але і йти зі своїми дружинниками на військову службу в сусідні ханства. Як воїнів ногайці неодноразово відстоювали інтереси Казанського й Астраханського ханств. Ногайське вплив поширювався також і шляхом шлюбних зв'язків між представниками привілейованих станів. «Нога, - відзначав П. І. Іванов, - займали вигідне становище між Золотою Ордою і східними її областями, що носили назву Білої Орди. У зв'язку з цим, ногаи мали можливість відігравати досить значну політичну і торгово-посередницьку роль, як в казахських степах, так і на території Середнього Поволжя ». [18, С. 224]

В кінці першої половини XVI ст., В зв'язку з посиленням агресією кримських ханів у Волзькому басейні, Росія активізувала свою зовнішньополітичну діяльність в цьому районі. Для встановлення тривалого і міцного миру в Волзькому басейні потрібно, перш за все, покінчити з впливом кримських ханів на казанські і астраханські справи. Саме при таких обставинах Росія пішла на подальше зближення з Ногайської Ордою. Якщо в кінці XV ст. дипломатичні відносини між Росією і Ногайської Ордою ще продовжували носити стихійний характер, то на початку другої половини XVI ст. вони стають постійними.

Після встановлення дипломатичних відносин з Ногайської Ордою в Москві для перебування послів був організований «Ногайський двір».Він знаходився за Москвою рікою, недалеко від Кремля. Але коли налагодилася регулярна дипломатична зв'язок між Москвою і ордою з метою розширення торгівлі, орді додатково відвели ділянку для утримання худоби в районі колишнього Симонова монастиря.

Присяга, дана Росії, зобов'язувала ногайців, «кочуючи по сусідству з російськими кордонами, стерегли межі Росії від несподіваних вторгнень кримчаків, діючи проти них або даючи знати в Москву про приготування кримського хана і про його рухах на російські околиці». [14, С. 227]

Зі свого боку, Росія надавала військову і економічну допомогу Ногайської Орді до, і після ліквідації Астраханського і Казанського ханств. «Слідом за приєднанням Астрахані і всієї Волги, між Росією і ногайцями починаються більш тісні стосунки», - зазначав Г. Перетяткович.

На початку другої половини XVI ст. Ногайська Орда перенесла ряд серйозних лих. Протягом декількох років в країні відбувалися міжусобні війни за престол між прихильниками Ізмаїла і Юсуфа, які завершилися тим, що за Ізмаїлом були офіційно визнані землі по Яіку, а Юсуф отримав право кочувати близько Волзького гирла.

У 1555 р Юсуф був убитий, і знову розігралися міжусобні війни між його синами і Ізмаїлом. «Трагічна розв'язка долі Юсуфа послужила лише початком кривавої сімейної чвари і міжусобиці серед .ногайского княжого роду, яка тривала протягом майже цілого десятиліття до смерті Ізмаїла (тисяча п'ятсот шістьдесят три) і закінчилася повним руйнуванням і розпадом Ногайської орди», - писав В. М. Жирмунський. У боротьбі за владу синів Юсуфа підтримував кримський хан. Частина мурз, незадоволена політикою Ізмаїла, откочевала на кримську сторону. [14, С. 58] Ці події остаточно підірвали економіку орди і сприяли її ослаблення.

В ході міжусобної боротьби в Ногайської Орді багато противники Ізмаїла покинули орду і стали людьми служивих в Московській державі. Вони ж на чолі загонів згодом неодноразово наводили страх на Лівонський орден. «Від цих ногайських феодалів, - зазначав В. М. Жирмунський, - нащадків Ідіге, від'їхали в роки міжусобиці на російську службу, крім уже названих князів Юсупових і Урусових, вели своє походження багато, пізніше частково вимерлі, князівські і дворянські пологи Кутумова, Шейдахови , Байтерекови, Тахтарева і ін. ». [7, С. 69]

У роки чвар країну збагнув голод. 1557 і +1558 роки були неврожайними, внаслідок чого значна частина населення орди пішла в Кримську сторону. Велику матеріальну допомогу Ногайської Орді зробила Росія. У своїх листах Івану Грозному князь Ізмаїл висловлював почуття подяки за надану допомогу.

Відносини між Іваном Грозним і Ізмаїлом були на рідкість дружніми. Незадовго до своєї смерті (1563 г.) Ізмаїл доручив своїх дітей царю, який повинен був вирішити «кому на якому улусі бити; і про все те велів їм дивитися і на тебе (т. е. на царя) і слухати у всьому. А від їх недругів наказав тобі, щоб ти не розвивав їх ». Іван Грозний «ставився до Ізмаїлу як до надійного союзника, надавав йому довіру і допомогу в ногайських справах, нерідко за його порадою і в його інтересах і в деяких інших випадках виявляв і особисту турботу про нього і про його родину». [11, С. 25]

Під час правління Ізмаїла князь Казій заснував Казиев улус, або ж так звану Малу Ногайський Орду на Північному Кавказі. Потім на схід від Великої Ногайської Орди відокремилася інша орда на чолі з князем Ших-Мамаєм. Вона в період правління його синів отримала назву Алти-Ули (букв .: «шість синів»). Алтиульскій улус «займав степу в околицях Синього моря або Аралу, і знаходився в тісному зв'язку з Бухари і Хівою». На початку XVII ст. Алтиульскій і Казиев улуси російські дипломати вважали самостійними і незалежними від Великого Ногая об'єднаннями. Ще раніше, ніж попередні улуси, уздовж Емби відокремилася невелика група ногайців, за якою згодом затвердилася назва джембойлуковци (від «джем» -ногайск. Емба і «бойлук» - «уздовж»). Нескінченні міжусобні війни в Ногайської Орді, розруха і голод остаточно підірвали економіку і засмутили улусного систему. [12, С.33] Особливо орда відчула свою слабкість після того, як значна частина її населення виявилася згрупованої в рамках незалежних улусів. Після кончини Ізмаїла до влади прийшов його старший син Тінахмет (1563-1578 рр.), Потім країною правил молодший син Ізмаїла Урус (1578- 1590 рр.). Тінахмет слідував в ногайсько-російських відносинах традиціям свого батька. Він щорічно повідомляв царю, в яких районах орда має намір літувати або замовити, а іноді навіть запитував царя, де орда повинна кочувати. У 1577 р Тінахмет писав царю: «на сее зими по Яіку мені велиш зімоваті або по Волзі, про те б якщо до мене наказав з цим моїм чоловіком». Тінахмет прагнув уникнути зіткнень з сусідніми народами, щоб зберегти силу і значення орди в приволжских степах. Однак з при- ходом до влади його молодшого брата Юнуса між ордою і її сусідами почалися зіткнення, що призвело до її ослаблення. «Ногаї з повноправних сусідів поступово переходять в розряд простих найманців, які живуть подачками з Москви і до кінця XVI ст. абсолютно втрачають колишнє значення », - зазначав А. А. Гераклітом. Становище покращилося тільки за князя Іштереке (1600-1612 рр.). Він уникав міжусобних воєн, запобігав зіткнення всередині правлячого княжого роду і зумів за допомогою Московської держави нормалізувати економічне життя орди. [15, С.224]

Відновленню економіки орди багато в чому сприяли надані їй Росією пільги на зовнішньому і внутрішньому ринках. «Завітали, - йдеться в документі того періоду, - ми вас, для нинішні ваші злиднях, з ваших базарів, як учнет торговати в нашій Царської отчині, в Астрахані, з ваших коней і з товарів наших царських мит на нинішній рік имати не вели, есмя, і жити б вам під нашою високою рукою в тиші і в спокої, і Улуси б свої повнили як і раніше ». [11, С.22]

В якійсь мірі піднявши економіку орди, Іштерек приступив до завоювання Казієва улусу, «щоб від моря Чорного до Каспійського і далі, на Схід і Північ, не було в степах інший Орди Ногайської крім Іштерековой, вірною Царю Московському». Відвідування Іштерека проти Казієва улусу були продиктовані і тим, що воїни Малого Ногая постійно турбували своїми набігами улусних людей Великого Ногая і жителів південних районів Росії. Росія надавала регулярну військову допомогу орді.

Однак Іштерек так і не зміг підкорити Малу Ногайський Орду. Його походи лише остаточно розорили кочівників-ногайців. Слабкість Великий Ногайської Орди відразу ж виявилася, як тільки вона зіткнулася з калмиками в 1630 г. «Кінець існування Великих ногаїв в якості самостійної територіально-політичної одиниці, - писав П. І. Іванов, - був пов'язаний з появою в долині Яїка і в пониззі Волги калмиків на початку другого десятиліття XVII ст. і остаточним їх зміцненням в цих районах на початку 30-х років того ж століття ». [1, С. 25]

Друга половина XVII ст. для значної частини ногайського населення Поволжя стала століттям розставання з територією, освоєної в епоху розвиненого середньовіччя їх далекими предками. Ногайці великими партіями щорічно залишали приволзькі степу. Так, в 1670 р едісанскій Сіюнч-мурза Седулій зі своїм улусом в 15 тис. Кибиток пішов з-під влади калмиків і з'єднався з Степаном Разіним в околицях Астрахані. Ногайський загін взяв участь у взятті Царицина, Астрахані, в штурмі інших міст Поволжя.

Завдяки перемогам разинцев в Поволжі, ногайські кочівники здобули свободу, але її плодами вони користувалися недовго. Поразка військ Степана Разіна змусило значну частину едісанцев залишити обжиті райони
в низов'ях Поволжя і перекочувати в Прітеречние степи Північного Кавказу. На честь Разіна один з великих пагорбів в цьому районі згодом був названий «Степан бугор». [14, С. 221]

У 1671 р слідом за улусом Сіюнч-мурзи Седулова пішла з Волги на Кубань велика партія ногайців з тієї ж едісанской етнічної гілки. Тоді "калмицький Аюк-хан здійснив похід в Терські степи до Малим нога і знову підпорядкував їх. Від Малих нога він попрямував до Великих нога і едісанцам, які в цей час кочували у верхів'ях Кубані, і тут «тримав в атаці з два місяці і забрав раніше на Волгу». [11, С.259]

Наступний догляд з Волги залишків Великий Ногайської Орди пов'язаний з діяльністю мурз Джакшіта і Агаша. У 1696 р вони зі своїми підданими знову пішли на Північний Кавказ, з'єднавшись з едісанцамі і джембойлуковцамі. | На Тереку вони влилися до складу Малих нога і визнали над собою владу кримського хана. Міграція ногайського населення з Волги на Кубань тривала і на початку XVIII ст. У 1715г. кубанський Бакти-Гірей-султан здійснив похід на Волгу і повів звідти залишилися серед калмиків едісанцев і джембойлуковцев. Напередодні останнього відходу з Волги едісанцев налічувалося 12 тис. Кибиток, джембойлуковцев - 3 тис. Кибиток.

Після закінчення в 1724 р міжусобних воєн серед калмиків астраханський губернатор Волинський наказав новому правителю «татар ніяких в улусах своїх не тримати і пішли не повертати без указу государева». [4, С. 24]

Починаючи з XV ст. на Північному Кавказі і на північному сході Криму, а також в Бессарабії поступово формується більш-менш стійке ногайські населення. У 1500 р «ногайці, в тому числі 30000 осіб, спустошили Північну Бессарабію і утвердилися в південній, саме в Буджаку, отримавши назву Бєлгородської орди». У літературі її іменували також Аккерманській ордою. Вона кочувала в південній частині Бессарабії, в пониззях Дністра і Дніпра, і уздовж Чорного моря. Заснували Бєлгородську Орду едісанци.

До переселення едісанцев в Бесарабію вони мешкали в північних областях Криму. Картину переселення едісанцев Евлія Челебі малює в такий спосіб: «не давши хану (кримському) плату за пасовища, вони (ногайці) знялися з кочовища і без зупинки рушили до фортеці Килбурун і звідси переправилися на судах через Дніпро. Потім вони пройшли до фортеці Очаків, а на п'ятий день подолали річку Дністер і влаштувалися в околицях Аккермана. Вони сплатили належну бендерського бея, прибережному азі і десяти агам буджацьких татар і заспокоїлися ». Тим часом і після переселення ногайці не звільнилися від податкового гніту кримського хана. У 1660 р ногайці, скориставшись невигідними для Криму міжнародними обставинами, відмовилися внести чергову данину. Тоді на їх територію вторглися війська під командуванням кримського хана Мухамед-Гірея. Напередодні вирішального бою хан запропонував ногайців повернутися в Крим, але останні відмовилися. На наступний ранок розігралася битва, яка тривала два дні. Ногайці зазнали значних людських втрат.

У першій половині XVIII ст. Білгородська Орда поповнилася за рахунок поселенців-едісанцев. У 1728 р з метою уникнення подальших сутичок з калмиками, мурза Бакти-Гірей повів частину едісанцев з Кубані через Крим в Білгородську Орду. У другій половині XVIII ст. була зроблена спроба повернути їх знову в Крим, але міжнародне становище не дозволило здійснити цей намір. Знову повернулися до цього питання на початку XIX ст., Коли російська армія під командуванням Міхельсона увійшла в Бесарабію. Для ведення переговорів з представниками Бєлгородської Орди була утворена делегація з ногайців, що мешкали в той час в районі Молочних вод. «Після недовгих переговорів вся Буджацька Орда, в кількості 7000 душі об. п., погодилися переселитися до Росії », - писав А. Сергєєв. [6, С. 48]

У березні 1807 року був підписаний договір з одинадцяти пунктів. Зокрема, переселяються ногайців надавалося право обирати свого мурзу і дотримуватися своєї релігії; вони наділялися великими землями у вічне користування, отримували допомогу пшеницею, ячменем і просом, будівельний ліс за пільговими цінами і т. д. Цей документ свідчить про дружні відносини, які склалися між Росією і ногайцями. Він показує також, що білгородські ногайці приділяли велику увагу землеробства, скотарства, будували постійні житла.

Частина Бєлгородської Орди (3945 осіб) поселили на Молочних водах, інших (2459 чол.) Розподілили між Катеринославської і Херсонської губерніями. Таким чином, колись єдина орда виявилася розділеною. Можна припускати, що однією з причин залишення ордою Росії в 1812 р було непродумане розміщення її членів. [4, С. 287]

Незважаючи на те, що переселенці були розміщені в трьох адміністративних одиницях, нагляд за ними як і раніше здійснював Хаджі-Гірей, вироблений в полковники. У його підпорядкуванні знаходилися військовий старшина, три сотника і десять хорунжих. Останні займалися головним чином збором податків. Сам полковник безпосередньо підпорядковувався начальнику Ногайского пріставства мезонів. [9, С.22]

Економічний стан бєлгородських, або буджацьких, ногайців в 1812 р характеризує витяг з листа генерала Рішельє, адресованого на ім'я де Мезон. «Буджакського ногайці, що вийшли з-за Дністра в хорошому стані, але до сих пір залишаються погано проштовхування». Під словами «погано проштовхування» Рішельє, мабуть, мав на увазі надмірно тривале розміщення переселенців. Коментуючи зміст наведеної витримки, А. Сергєєв констатував: «Погане чи оселення, підмовив і обіцянки полонених турків, поселених між ногайцями, або страх перед французами були причиною цього, невідомо, але в 1812 р (23 жовтня) Буджацька Орда несподівано знялася і пішла в Турцію". Безумовно, об'єктивні причини, наведені А. Сергєєвим, мали місце в тій трагедії ногайців, але найбільш дієвою з них все ж була протурецьких агітація, що мала місце не тільки серед ногайського населення в Криму, але і на всьому Північному Кавказі протягом XIX в.

Буджацька Орда стала першою жертвою турецьких агентів. Слідом за нею в наступні роки ногайці стали переселятися до Туреччини і з інших районів Криму і Північного Кавказу. [12, С. 22]

На Північному Кавказі ватажок Малої Ногайської Орди Казій проводив політику, спрямовану проти Великої Ногайської Орди, і в цьому він знаходив постійну підтримку кримського хана. Казій зі своїми воїнами неодноразово ходив на Волгу і вів звідти людей Великого Ногая. Його дії були також направлені проти тих улусів, які йшли з Північного Кавказу в Астрахань для з'єднання з Великою Ордою. З цього приводу, скаржачись на поведінку казія, Ісмаїл писав царю: «Які улуси до нас йдуть, і він їх воює. А які частини йшли з Азова в Астрахань, і він їх
повоював же ». [4, С. 128]

До кінця XVI ст. Казиев улус агресивно діяв на півдні Росії. Улус грабував не тільки південь Росії, але і Поволжя. Як уже зазначалося, нескінченні руйнівні нападу Казієва улусу на улуси Великого Ногая змусили 29 князя Іштерека зробити військовий похід на Північний Кавказ. У 1615 р воїни Іштерека «взяли у Казиев черкас вкрадено робят і жонок. Та й в вдругоред ті ж ногайские люди приходили під Казиева ж кабаки Шеншукова, а хотіли їх повоювати Оманом, також, як і кримський цар. І Казий-мурза, дізнавшись їх злодійство, собрався з уздени своїми, тих ногайських людей побив ». У роки правління Іштерека воїни Великого Ногая неодноразово здійснювали походи проти кавказців.

У 1633 р улуси Великого Ногая звернулися до царя по військову допомогу проти Казиева улусу. Одночасно князь Великого Ногая Канай спорядив 20-тис. військо. Для його підкріплення за вказівкою царя був організований загін з стрільців під командуванням Волконського. Крім того, в поході брали участь також і люди з Терського містечка, в тому числі загін в 350 чоловік, наведений князем Шолохом Черкаським. Малі Нога зазнали поразки, а переможці отримали велику здобич. [9, С. 39]

Після вдалого походу об'єднаних збройних сил і поразки Малого Ногая військові дії Казієва улусу проти сусідніх народів припинилися.


2. Політична історія ногайців в XVII-XIX ст.

На початку XVII ст. частина ногайців вже жила на півночі Кримського півострова. «Ногайські татари, - писав італійський автор цього часу, - живуть поза півостровом і межують з Росією (т. Е. Малоросією), Московською державою і стороною черкесів. Їх країна - одна частина якої (лежить) в Європі, а інша в Азії, так як одні з них живуть по той бік Азовського моря, азіатські ж по той бік того ж моря - Великого ». За повідомленням іншого італійського автора, Асколі, який побував в Криму в 1634 р, ногайці почали освоювати Крим вже на початку XV ст., Т. Е. До освіти Великих і Малих нога. Надалі ж приплив ногайського населення в Крим став зростати. [12, С.145]

Більш точні відомості про розселення ногайців в Криму і на Північному Кавказі з'являються лише в XVIII в. У документі, датованому 1770 р кочівлі ногайців визначено такими земельними ділянками. Едісанской Орді належали рівнинні землі південної частини Херсонської губернії. Її населення в літературі іноді називали Очаківської Ордою. Едішкульская Орда займала землі Дніпровського і Мелітопольського повітів Таврійської губернії. Ці райони були відведені орді 1759 р Крим-Гіреєм для охорони кордону від запорожців.

На схід від Криму кочували азовські ногайці і по Кубані - кубанські ногайці. Кочовища кубанських ногайців детально вказані в документах. У ньому говориться, що Едісанская Орда правого покоління кочувала від гирла Сасик-Ея і Буглів-Тогая вниз за течією і близько Єйського базару, а також по Чембур і в верхів'ях Кагальник. Ліве покоління Едісанской Орди займало територію від гирла Есенея і Челбаса вгору по течіям річок і вздовж Кабаш і Куюнтюне. Джембойлуковци кочували від гирла Сасик-Ея і за течією Великого Ея. Представники Буджацькому Орди вели осілий спосіб життя на Чебакле. Незначна частина Едішкульской гілки мешкала по Сухому Чембур, між едісанцамі правого покоління. Чотири родоплемінних об'єднань Едішкульской Орди мали свої наділи. За членами минского роду були закріплені гирла річок Кірпілей і Зенгелі, китайський рід кочував по Онгалану, Контору, Каракубані і по Кубані. Бурлацька група перебувала між Копилов, Темрюком і Ачуїво, а кіпчакскіх займала Таманський півострів. [5, С. 38]

Найбільш ранні відомості про чисельність кубанських ногайців з'являються в 1782 р За даними військового відомства, едісанцев налічувалося 20 тис. Казанів (т. Е. Сімей), джембойлуковцев - 11 тис., Едишкульцев - 25 тис. І каракітайцев - 5400 казанів. [19 , С. 289]

У 1783 р було офіційно оголошено про приєднання Криму до Росії. У зв'язку з цим, щоб вивести ногайців з-під впливу Туреччини, влада вирішила переселити кубанських ногайців в уральські, тамбовські і саратовские степу. В кінці червня 1783 р були завершені підготовчі роботи до переселення. На цей захід було відпущено ногайців 200 тис. Рублів допомоги. У тому ж місяці під Ейськом зібралося понад 3 тис. Ногайців, які потім попрямували до Дону. Тим часом кримський хан Шагін-Гірей став порушувати ногайців до обурення «за допомогою таємно розсилаються листів». Ногайські мурзи, піддалися агітації, вирішили повернути людей на Кубань. Суворов та інші російські воєначальники спробували переконати ногайських мурз бути вірними даній ними присяги, проте їх старання не дали результатів. Орда, яка йшла на Кубань, натрапила на військовий загін під командуванням Житкова і при зіткненні зазнала значних втрат.

Поразкою орди скористалися кримські і турецькі агенти, які з новою силою розгорнули агітацію серед ногайців. Піддавшись цієї агітації, ногайські мурзи на чолі з Тав-султаном в серпні 1783 р вчинили напад Єйську фортеця, але, зазнавши невдачі, змушені були зняти облогу і піти на Кубань. [22, С. 49]

Першого жовтня 1783 року на Уруп в районі Кременчук і Сари-Чігера сталося зіткнення між ногайцями і царськими військами під командуванням Суворова. Потім, щоб уникнути подальшого кровопролиття, Суворов направив парламентарів до іншої частини ногайців, і переговори завершилися мирним результатом.

У 1805 р управління ногайським населенням стало здійснюватися на підставі нового «Положення для управління ногайців», розробленого комітетом міністрів. За «Положенням», управління ногайцями було передано Таврійському цивільному губернатору, але, нагляд за ними в межах їх кочовища вів пристав ногайських орд.

Реорганізація адміністративного апарату не змінила положення кочівників. Зміст лише Приставського апарату щорічно обходилося їм в 2 тис. Руб. Крім того, вони на свої гроші містили в кожному аулі старшину, сотника і десятника. [22, С. 89]

З самого початку XIX ст. військові і цивільні влади Таврійської губернії стали вимагати від керівників ногайців проводити повсюдно політику осідання. Цьому завданню були підпорядковані всі наступні дії місцевих і губернської влади. Останні виходили з того, що осілий
спосіб життя дозволить більш надійно контролювати родоплемінні групи і обмежить їх спілкування з жителями різних районів Північного Кавказу.

Здійснення політики перекладу до осілості влада почала з того, що придбали в рахунок податків будівельний матеріал. Видача його ногайців почалася в 1806 р Щоб стимулювати осідання, влада приступила до будівництва мечетей і житлових будинків для служителів релігії.

В результаті в кінці 1850-х років кубанські і ставропольські ногайці стали переселятися в Туреччину. Їх приклад наслідували Таврійські ногайці. Картину їх розставання з рідними місцями А. Сергєєв описував
наступним чином: «Расставанье з батьківщиною і сусідами - росіянами, з якими ногайці жили добре, носило драматичний характер. У ногайських селищах лунав плач жінок і дітей. На кладовищах відбувалися приголомшливі сцени прощання з рідними могилами. Коли російські селяни вмовляли залишитися, ногайці зі сльозами відповідали: «не можна - все йдуть, гріх залишатися». Переселення ногайців тривало з квітня по жовтень 1860 г. За це; час з Таврійської губернії пішли 48345 чол. і з Кубані 16 тис. чол. Переселення повторювалися і в наступні роки. До кінця 1864 р за офіційними даними, в Таврійській губернії залишалося лише 37 ногайців. [12, С. 247]

Царська адміністрація не прийняла жодних заходів для запобігання цієї національної трагедії. «Пропаганда емісарів Туреччини та Англії, - пише Хаджі Мурат Ібрагімбейлі, - не зробила б ефективного впливу на уми населення, якби не внутрішні соціально-політичні причини, що породжували невдоволення народних мас. Царизм, відбираючи землі у місцевих жителів, викликав різке невдоволення у них. До того ж саме царський уряд був зацікавлений в переселенні в Туреччину частини «деяких горян», і навіть сприяло їм в цьому ». [29, С. 127]

Які цілі переслідував царизм, сприяючи переселенню ногайського народу до султанської Туреччини? По-перше, він хотів тим самим позбутися від тих, хто при відповідних обставинах міг би стати резервом національно-визвольного руху в імперії. По-друге,
царизм, заохочуючи переселення, звільняв родючі землі, зайняті ногайцами. Залишені переселенцями землі влади роздавали поміщикам, офіцерам, представникам місцевої феодальної знаті. Вони стали для царизм створював собі опору на околицях Росії.

Турецька влада поселили переселенців-ногайців з Таврійської губернії в Болгарії і Румунії, але після російсько-турецької війни 1877 г. Їх змусили переселитися в Брусскій і Кокійскій вілайєти Туреччини. На початку XX ст. значна кількість ногайців проживало в горах Ескі-Шахір, Кокія, карам і в найближчих від них селищах. У «єдиновірної» Туреччини переселенці опинилися в нестерпних умовах. «Положення переселенців, зазначалося в той час, - стало нестерпним ... Це збіговисько жебраків і Голод них голодранців, в будинку немає нічого». [11, С. 178] Вже в перші роки перебування в Туреччині ногайці стали подавати прохання російського посла , щоб їм дозволили повернутися в Росію. Посольство виявилося буквально заваленим такими проханнями. Щоб обдурити громадську думку Росії, царизм дозволив окремим «благонадійним» ногайським сім'ям повернутися на батьківщину. Так, в 1863-1864 рр. з Туреччини повернулися 110 сімей. Розмістили їх в Перекопському повіті Таврійської губернії. «Цей зворотний прийом ногайців, - зазначав А. Сергєєв, - в російське підданство був допущений, однак, як виняток».

Після розпаду Ногайської Орди Північний Кавказ стає основним районом проживання ногайців.Тут родоплемінні об'єднання виступали самостійними одиницями, здійснюючи перекочівлі з худобою на вільних земельних угіддях. Традиційна господарська система і нескінченні міжплемінні зіткнення за пасовища сприяли утворенню ряду відокремлених районів з ногайським населенням. [14, с.246]

На відміну від північно-західного Кавказу, східні його райони були освоєні головним чином вихідцями з Малої Ногайської Орди і лише частково з Великої (в Сулакской низовини).

Осідання ногайців в Сулакской низовини завершилося в кінці XVII ст. «Довей-Мурза до пришестя Петра I в Персію, - писав П. Г. Бутков, - з трьома своїми братами і аулами кочував біля гір, від Аксая до Судака, по степу» 179. Однак військові події, що розгорнулися на Кавказі в XVIII в., Не залишили ногайські населення в стороні. У 1722 р Петро 1, повертаючись з іранського походу, дав вказівку переселити частину Сулакской ногайців на чолі з Довей-Мурза на Волгу. Наказ царя був виконаний, але не торкнувся ногайців, на чолі яких стояв мурза Еманчіев. Підвладні йому кочівники в той час перебували у володіннях Тарковського шамхала. Переселенці з Судака, пробувши рік на Волзі, знову перекочували в Дагестан, за винятком улусних людей Каспулат Агайшеева. [12, С. 354]

Перебування Петра I на Кавказі і, зокрема, в Дагестані мало велике значення для Сулакской ногайців. У пониззі Сулака за вказівкою Петра I була зведена фортеця, названа Святим Хрестом. У фортецю перевели військовий гарнізон з Тертки, а на її безлюдні окраїни переселили частина терських ногайців. Їх приклад наслідували Тарковські ногайці. Таким чином, тут склався стійкий масив ногайського населення, що стоїть і понині. У XIX ст. кочівників цих місць почали іменувати аксаевскімі і костековскімі ногайцами.

Костековскіе і аксаевскіе ногайці мешкали на схід від Кизляра, займаючи узбережжі Аграханський затоки Каспійського моря. Колись межа Ногайської степу на сході проходила від гирла Нового Терека до північних околиць Кизлярського затоки. Вся ця берегова смуга служила відмінною зимової стоянкою для худоби кочівників-скотарів на протязі більш ніж двох століть.

На півдні і на південному сході костековскіе і аксаевскіе ногайці межували з Кумики і Тарковський ногайцами. Останні, складаючи невелику групу, кочували вздовж Каспію в межах Тарковського шамхальства. Їх тут налічувалося близько 300 кибиток. [25, С.12]

Костековскіе і аксаевскіе ногайці на початку XIX ст. становила 1100 кибиток. Про них в одному з документів того часу говориться наступне. «Ногаї, залишки Великого і Малого Ногая, кочове життя провідні, яких аксаевскім князям належать 500, а андріївським і Костюковський
близько 600 кибиток; харчуються овечими стадами, частиною рогатою худобою і кінськими табунами, які, проте ж, нечисленні. Андріївські у всьому достатні аксаевскіх. Данини князям ніяких не платять крім накладаються на них штрафних за вбивство, бійку і злодійство, котрі старші князі збирають; Засим дають допоміжним воїнів. Ногайці кочують на пониззях, біля гирла річки Аксая, Амансіо і Казьма ». [14, С. 111]

Щодо чисельності прибережних ногайців і їх розселення на початку 1770-х років І. А. Гільденштедт повідомляв: «Вісім селищ (аули цих ногайців) суть піддані Яксайского князя; 12 сіл належать князю Андрейскому, а 24 аулу або села Таркумскому Шамхалов. У колишні часи ці ногайці були багатолюдні, але за царювання Петра Великого перейшло їх близько 1000 родин в Росію, котрі тепер ще кочують в лівій або північній стороні Терека. Знаходяться ще в Кумицька володінні вважається до 5000 наметів або сімейств ». [6, С. 78]

Мешканці узбережжя Аграханський затоки, хоча і становили дві різні групи - костековцев і аксаевцев, проте їх соціально-економічна структура залишалася однакової. В кінці XIX ст. в складі цих товариств налічувалося 1300 родин, в яких проживали 6148 осіб.

Місцеві ногайці особливо відчували недолік в земельних угіддях. Тому вони тільки раз, іноді два-три на рік, здійснювали перекочівлі. «У наших ногайців так мало землі, що якби вони й захотіли перекочовувати частіше, то їм довелося б крутитися на одних і тих же витоптаних худобою місцях», - зазначав Н. Семенов. [5, С. 38]

Земельний голод змушував частина ногайців поневірятися за межами рідних місць. Щорічно це робили до 450 родин. Вони зазвичай кочували на північній стороні Нового Терека, де були розташовані земельні володіння багатих козаків, і на общинних землях козацьких станиць. Тут вони на
договірних засадах заготовляли сіно, збирали врожай, обробляли сади і виноградники, наймалися пастухами. Заробітки їх були мізерними. За світловий день працівник міг заробити лише до 30 коп. а за робочий сезон 20-23 руб. З обуренням описуючи економічне становище ногайців, що живуть уздовж Астраханського затоки, Н. Семенов казав, що «важко прогнозувати займаної нас галузі ногайського племені більш-менш втішну майбутність».

У першій половині XVIII ст. на просторі між Тереком і Кумою відокремлюється стійкий, але більший за своїми розмірами, масив ногайського населення, що зберігся донині (в основному нинішній Ногайський район ДАССР). Його населення в дореволюційній літературі XIX-початку XX ст. іменувалося караногайцамі. [27, С. 245]

Формування караногайцев фактично починається з часу відмежування їм власної території. Караногайци, за розпорядженням ген. Левашова, «отримали землю від Коная (старий Терек на південь від Кизляра) і річки Атай Бахтан до самої Куми і від Каспійського моря до урочища Джелані і Степан-Горб, з повною свободою від будь-яких платежів та інших повинностей». За відведену землю кожна сім'я на першу вимогу влади зобов'язана була спорядити гарбу з візником для транспортування провіанту.

Коли на початку 1780-х років в середовищі закубанських ногайців почалося бродіння, інспіроване турецькими агентами і кримської феодальної верхівкою, останнім вдалося залучити частину ногайських мурз на свою сторону і направити їх зброю проти заходів, що проводяться на Північному Кавказі російською військовою владою. Суворову було доручено відновити дипломатичними засобами дружні відносини ногайців з Росією. Але обстановка виявилася настільки напруженою, що йому не вдалося залагодити справу миром. У 1783 р Суворов дав бій ногайців в районі Кременчука, що закінчився поразкою едішкульцев, едісанцев і джембойлуковцев. Полонених ногайців, за вказівкою Потьомкіна, переселили до Криму і на північно-західну територію формувався тоді Караногая. «Ймовірно в цей час, - зазначав Ф. Капельгородський, - за Кизлярського ногайцами остаточно затвердилася назва караногайцев, тобто чорних, простих ногайців. Цьому сприяла поява в сусідстві з ними більш привілейованих родичів, що мали численні пологи, своїх власних мурз ». [12, С. 224]

Після переселення едішкульцев, едісанцев і джембойлуковцев на південь майбутньої Ставропольської губернії склався третій масив ногайського населення.

Значну чисельну зростання кочового населення на Північно-Східному Кавказі змусив губернську адміністрацію терміново зайнятися створенням управлінського апарату. У 1793 р на землях ногайців були утворені чотири пріставства: Калаус Саблинском, Калаус Джембойлуковское, Ачікулак, Джембойлуковское і караногайском.

Калаус-Саблинском пріставства були відмежовані землі по верхів'ях Калаус і його нагірній стороні, а також ділянку між озерами Великий та Малий Янкулі. Крім того, до пріставства відійшов район Кавказьких Мінеральних Вод. На цій території кочували едісанскіе, едішкульскіе і касаевскіе ногайці. [7, С. 183.]

Пониззя Калаус і райони басейнів таких невеликих річок, як Айгур, Барханчук, Камбулат і Кугульта, відвели Калаус-Джембойлуковскому пріставства. Тут мешкали джембойлуковци з наступними підрозділами: канглінскім карарюмскім і месітскім. До них примикав калмицький етнічний масив, що носив найменування шерти або хазлара. Остання група в результаті багатовікового перебування в ногайської середовищі прийняла мусульманську релігію і, мабуть, мова ногайців. [4, С. 249]

Територія Закумське безводної частини була передана Ачікулак-Джембойлуковскому пріставства. На цій ділянці кочували едісанци і джембойлуковци.

Територіальні межі караногайском пріставства склалися набагато раніше, ніж в трьох попередніх пріставства. Кордон караногайском пріставства на південному сході доходила до узбережжя Каспійського моря, на північному заході - до річки Куми і на південному заході до Степан-Бугорського урочища. [4, С. 224]

Освіта пріставства не внесло істотних змін в суспільно-політичний устрій ногайського населення Північного Кавказу. Пріставства існували лише формально, а нагляд за кочовими народами продовжувало здійснювати військове відомство. Тільки було в серпні 1800 року Міністерство закордонних справ заснувало посаду головного пристава над ногайцями, калмиками, туркменами і кабардинцами з безпосереднім підпорядкуванням Колегії іноземних справ.

У 1803 р кавказька адміністрація домоглася в уряду установи самостійного пріставства для ногайців, що мешкають в чотирьох пріставства. На чолі його поставили ногайського князя Султан Менглі-Гірея з закубанських краю, присвоївши йому одночасно звання генерал-майора. Призначення його на цю посаду було викликано, перш за все, присутністю тут значного числа переселенців з Кубані, які продовжували час від часу висловлювати невдоволення обмеженням їх пересування. Незважаючи на всі ці заходи в 1813г. все ж відбулося велике переселення ногайських родоплемінних об'єднань з їх мурзами в закубанських край. [11, С. 56]

Кавказька війна залучила в свою орбіту і ногайців. Багато з них доставляли провіант і будівельні матеріали на передові ділянки військових дій царизму. Саме вони підвозили матеріали при закладці таких фортець, як Мар'їнська, Георгіївська, Єкатеринодарська, Павловська та ін. Ці обов'язки як і раніше продовжувало виконувати і ногайські населення тільки що утворених пріставства. Як зазначав Ф. Капельгородський, «від караногайцев потрібно щорічно 5 500 підвід, едішкульцев - 2500, едісанцев і джембойлуковцев - 2000». Тяжкість несення натуральних повинностей особливо відчували на собі економічно слабкі хозяйства.Кроме натуральних повинностей, ногайці містили за свій рахунок близько п'ятдесяти озброєних вершників на Баталпашинського і Кисловодськом ділянках, весь управлінський апарат, а також кілька поштових станцій по Кизляр-Астраханському тракту. [24, С . 224]

Після створення ногайських пріставства на північному сході Кавказу, місцева адміністрація зіткнулася з незнанням звичаєво-правових норм ногайців, без застосування яких немислимо стало управляти народом, що мав колись свою державність. Тому головний ногайский пристав Балуєв разом зі своїми помічниками зайнявся збором матеріалу, що відноситься до звичаїв, обрядів і соціальній структурі ногайського народу. Ці відомості згодом лягли в основу знову розробленого в 1827 р «Положення про кочових інородців», пізніше увійшов до другого тому «Зводу законів Російської імперії». З цього «Положення» місцева влада здійснювали управління ногайським населенням аж до перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Незважаючи на створення пріставства і встановлення суворого контролю за ногайцями, населення час від часу обурювалось грубими діями адміністрації та тяготами податкової системи. Свій протест він утілював викраденням худоби у заможних скотовладельцев і приховуванням від переслідування осіб, які втекли з-за Кубані. Вчинки подібного роду настільки почастішали, що влада змушена була в спішному порядку розробити додаткові правила до «Положення». Документ, що отримав назву «Правила про виселення ногайців», був затверджений урядом у 1831 р [24, С. 89.]

Правила допускали застосування вогнепальної зброї до осіб, що викликав хвилювання в ногайском суспільстві і укрившім від влади швидких з Кубані осіб. Але найсуворішим покаранням ногайці вважали виселення кочівників з сім'ями в Саратовську губернію.

Починаючи з 1820-х років на Північному Кавказі було проведено ряд адміністративних реформ.Кавказьку губернію перетворили в область з центром в м Ставрополі, а в 1847 р Кавказьку область - в Ставропольську губернію. При цьому всі ногайські пріставства були включені до складу Ставропольської губернії, і тільки в 1888 р караногайском пріставства з кизлярської повітом передали Терської області. Таким чином, історія східних ногайців з XIX в. була нерозривно пов'язана з історією Ставропольської губернії. [14, С. 94]

У Ставропольської губернії територія, зайнята ногайцами, була офіційно розділена на чотири пріставства. Цим штучним членуванням місцева влада поділене родоплемінні групи в межах однієї губернії.

Після створення пріставства на півдні Ставропольської губернії влада вирішила залучити і тутешніх ногайців за прикладом таврійських до несення військової служби. За клопотанням ген. Вельямінова військове міністерство приєднав бештаво-кумской і Калаус-Саблинском ногайців до Кавказького лінійного війська. Однак це рішення незабаром було скасовано через труднощі, які виникли в процесі його практичного здійснення. Знову повернулися до цього питання в 1840 р, коли почали формувати Кавказький кінно-гірський дивізіон. У його складі перебували п'ятнадцять ногайських вершників. Кожен вершник обходився населенню в 623 рубля. Для відправки на службу воїну зазвичай купували на народні кошти двоє коней, предмети її сідлання, дві черкески, пістолет, рушниця, шапку і кинджал. Надалі ногайців перестали залучати до несення військової повинності, але знову частково повернулися до цього в 1904 р і під час першої світової війни. [9, С.73]

У процесі залучення ногайців до обов'язкову військову службу місцева влада почала проводити в середовищі кочівників агітацію за перехід до осілості. З офіційною пропозицією про необхідність переходу ногайців до осілості до військового міністерству звернувся барон Розен. Для здійснення політики седентарізаціі він пропонував відводити всім бажаючим ногайців земельний наділ під садибу в межах кочовища. Однак, коли з цього питання звернулися безпосередньо до царя, він обмежився написом «Навіщо?» Це на довгі роки визначило економічну структуру ногайського суспільства.

У 1830-х роках військова обстановка, що склалася на Північному Кавказі, змусила командувача посилити військові частини, розміщені на північно-східному Кавказі. З цією метою 37 станиць з російським населенням були передані в розпорядження Кавказького козачого лінійного війська. Крім того, 58,4 тис. Десятин земель східних ногайців були відмежовані переселенцям з Росії. У 30-х і 40-х роках на ній виникли понад 40 станиць. Поява російських станиць сприяло надалі поступових змін в господарстві і культурі ногайців. [5, С. 117]

3. Історична обумовленість сучасних тенденцій

розвитку ногайського народу початку ХХ-Х XI століття.

Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції назавжди ліквідувала економічні та політичні основи соціального і національного гніту ногайського народу, створила необхідні передумови для всебічного розвитку економіки і культури.

Уже в перші роки Радянської влади Комуністична партія намітила низку найважливіших заходів, що забезпечують ліквідацію політичного, економічного і культурного нерівності народів Радянської країни. Основні положення цієї політики були викладені в історичних документах: «Декларації прав народів Росії» і зверненні «До всіх трудящих мусульман Росії і Сходу». Ці найбільші акти сприяли об'єднанню всіх трудящих в боротьбі за Радянську владу. [4, С. 95]

Національна політика, що проводиться більшовицькою партією, знайшла гарячу підтримку багатомільйонних мас раніше пригноблених народів Росії, які зі зброєю в руках виступили за встановлення і зміцнення Радянської влади. На Північному Кавказі цю боротьбу очолили Г. К. Орджонікідзе, С. М. Кіров, С. Г. Буачидзе, А. І. Мікоян, багато зробили для того, щоб згуртувати воєдино трудящих багатонаціонального Кавказу XIII - наприкінці XIV в. імені Ногая в якості етнічного самоназви народу? Представляється можливим звернути увагу на таку обставину. Як було сказано вище, Ногай залишався великим державним діячем близько сорока років. За цей час його слава поширилася не тільки в улусі, але і далеко за його межами. Ім'я Ногая знали в Золотій Орді, в Угорщині, Румунії, Польщі, Прибалтиці, на Північному Кавказі і в Закавказзі, а також в країнах Близького Сходу. Загальне визнання в Карачай і Черкесії ще до Жовтневої революції вели агітаційну роботу російські робітники революціонери. Вони організовували селянську бідноту всіх національностей для боротьби проти царизму, а потім проти Тимчасового уряду. Вирішальну роль в об'єднанні революційних сил ногайського та інших народів з російськими революційними масами зіграли більшовицькі організації Кубані, особливо міст Екатеринодара і Армавіра. На території Баталпашинського відділу Ради почали створюватися на початку 1918 р Їх організацією керували більшовики Краснодарського партійного комітету А. Санглібаев. Серйозну роботу проводила більшовицька група станиці Відрадний, яка об'єднувала солдат-фронтовиків, революційно налаштовану молодь з наймитів і бідноти. [16, С. 43]

В роки громадянської війни на сторону Радянської влади перейшов колишній штабс-капітан царської армії ногаец Ахлай Муссовіч Ахлов (1891- 1937 рр.). У квітні 1918 р А. М. Ахлов був призначений командиром Першого Казанського мусульманського соціалістичного полку. Під його командуванням полк неодноразово громив білогвардійців на Волзі. У червні 1919 р А. М. Ахлов вже командував Першою Башкирської зведеної дивізією, яка брала участь в бойових операціях Південного фронту, а в грудні 1919 р захищала революційний Петроград. Тут А. М. Ахлов був прийнятий в члени партії. Він працював військкомом Башкирської республіки, обирався членом її ревкому. Осенью 1921 р А. М. Ахлов повернувся в рідні місця, тут разом з Умаром Алієвим, Дауті Гутеуловим включився в роботу по створенню Карачаєво-Черкеської автономної області, був прокурором, а потім за наказом Реввійськради СРСР-військовим комісаром області. До кінця своїх днів він залишився вірним ідеалам комунізму і високо проніс звання більшовика.

Безкорислива братня допомога російського народу дала ногайскому народу можливість позбутися від гніту царизму і місцевих експлуататорів - князів і духовенства. [15, С. 86]

Взявши владу в свої руки, ногайский народ приступив до будівництва нового життя. За короткий термін були конфісковані поміщицькі і князівські землі і передані безземельним і малоземельним селянам. Однак громадянська війна, розв'язана імперіалістичними державами і залишками повалених класів, завадила трудящим відразу ж скористатися перемогою Радянської влади.

Перехід до суцільної колективізації в області відбувався в умовах запеклої класової боротьби. Незважаючи на шалений опір імущих класів, вже наприкінці 1920 р виникли перші кооперативні об'єднання. На початку 1921 в Баталпашинського відділі були створені 52 сільськогосподарських колективу. Вони об'єднували 12144 селян і мали 27324 дес. землі. [4, с.22]

У ті ж роки кооперативне господарство виникло і в аулі Еркін-Юрт. Його організаторами були Малик Джамбек, Саду Керімов і ін.

Перші виробничі кооперативи переконали населення в перевагах ведення колективного господарства. На їх базі згодом виникли колективні господарства. З 1931р. колгоспи стали переважаючою в області формою ведення соціалістичного сільського господарства. [14, С. 69]

У процесі практичного здійснення ленінського декрету про землю в тих районах Північного Кавказу, де ногайці продовжували вести кочовий спосіб життя, населення стало поступово переходити до осілості. В результаті земельно-водної реформи перейшло до осілості 3460 ногайських господарств. Наділення землею і перехід до осілості колишніх кочівників змінили соціально-економічну структуру ногайського суспільства.

У 1928 р в Ногайської степу почався масовий вступ до колгоспів, що завершилися суцільною колективізацією в наприкінці 1931 р Колективізація сільського господарства дозволила ліквідувати останній, найбільш численний експлуататорський клас - куркульство. [19, С. 67]

Тисячі кращих синів і дочок ногайського народу боролися проти фашистської Німеччини на всіх фронтах війни. Їх подвиг високо оцінений Радянським урядом. За мужність і героїзм, проявлені у війні з загарбниками, 545 воїнів-ногайців з Черкесії і близько шестисот з Ногайского району Дагестану були нагороджені орденами і медалями Радянського Союзу. У їх числі Кош-Мамбет Кідірніязов з Ногайского району, який брав участь в 1945 р в параді Перемоги в Москві, Алімхан Асанов, удостоєний за бойові подвиги ордена Слави всіх трьох ступенів, Калмурза Кумуков з аулу Ікон-Халк, який повторив подвиг Олександра Матросова.

У повоєнні роки ногайці разом з усіма іншими народами Радянського Союзу взялися за відновлення і подальший розвиток господарства. Розвиток промисловості супроводжувалося зростанням кваліфікованих робітничих кадрів з ногайців. Значних успіхів було досягнуто в галузі сільського господарства. Уже в 1949 р були перевершені довоєнні масштаби зростання поголів'я овець і чисельності птиці. Показники роботи ногайських колгоспів області за роки післявоєнних п'ятирічок набагато перевищили довоєнні. Такі ж успіхи були і в господарстві Ногайского району Дагестану. [4, С. 84]

У 90-ті роки ХХ століття починається рух за єдність і власну державну незалежність «Бірлік».

Установчий з'їзд Ногайского народу закликав: визнаючи необхідність більш тісної співпраці ногайців і народів Астраханської області, Республіки Дагестан, Республіки Карачаєво-Черкесія, Ставропольського краю і Чеченської Республіки з метою досягнення миру і благополуччя в місцях компактного проживання ногайців; вважаючи, що народи Північного Кавказу і Астраханської області при їх самобутності мають багато в чому спільну спадщину в традиціях, звичаях, ідеях, розумінні свободи і прав людини; виходячи з того, що участь широкої громадськості в розробці юридичного та економічного механізму реалізації основних положень Федеративного договору з урахуванням особливостей вище зазначених суб'єктів РФ, де проживають ногайці як корінний народ, буде сприяти реалізації положень цього договору; оголошує про створення міжрегіонального політичного громадського об'єднання "Бірлік" ( "Єдність") і приймає справжній статут.

У статуті об'єднання «Бірлік» зафіксовані наступні положення:

Ст.1. Найменування і юридичний статус.

Міжрегіональне політичне громадське об'єднання "Бірлік" (далі: Об'єднання) є добровільним громадським об'єднанням осіб, які живуть або мають родинні зв'язки з регіоном Північного Кавказу, Астраханській обл., Бажаючих утановленія світу і взаєморозуміння між усіма народами, що живуть поруч з ногайцями вище названих суб'єктів РФ, зміцненні внутрішньорегіональних і міжрегіональних зв'язків в економіці, науці, освіті і культурі, збереженні унікальної природи, відродження народних традицій, розвитку демократичних форм стройства державного і суспільного життя, з урахуванням національних та історичних особливостей. Об'єднання здійснює свою діяльність на території Астраханської області, Республіки Дагестан, Республіки Карачаєво-Черкесія, Ставропольського краю, Чеченської республіки і в інших регіонах Росії як безпосередньо, так і через свої регіональні, районні, міські та сільські (первинні) відділення. При досягненні своїх цілей і завдань, передбачених у цьому статуті, Об'єднання діє в рамках Конституції РФ, Федеративного договору, Федерального закону "Про громадські об'єднання" та інших законодавчих актів РФ.

Ст. 2. Цілі.

Основними цілями і завданнями Об'єднання є:

- досягнення (встановлення) взаєморозуміння між усіма народами Північного Кавказу і Астраханської області;

- створення умов і організаційних форм для вирішення мирним шляхом всіх виникаючих суперечок між народами Північного Кавказу і Астраханської області;

- участь у політичному житті суспільства за допомогою впливу на формування політичної волі громадян;

- участь у виборах в органи державної влади та до органів місцевого самоврядування відповідно до федеральними законами, законами суб'єктів РФ про вибори;

- висування кандидатів (списки кандидатів) при проведенні виборів до органів державної влади та до органів місцевого самоврядування;

- досягнення скасування Указу Президії Верховної Ради Української РСР №401 / 4 від 9 січня 1957 рв частині, що стосується розділеної етнічної території ногайців;

- досягнення відновлення національних районів ногайців в Республіці Карачаєво-Черкесія і Ставропольському краї;

- заохочення інвестицій в створення нових виробництв, і особонно тих, які здатні поглинути надлишкову робочу силу;

- розробка проектів соціального захисту з першочерговим урахуванням інтересів найменш захищених верств населення;

- заохочення розвитку національних культур, традицій і національних мов;

- раціональне використання природних ресурсів Ногайської степу і захист навколишнього середовища;

- співпраця в захисті прав людини на рівні міжнародних стандартів і з урахуванням місцевих умов;

- сприяння в захисті політичних, економічних, демографічних та інших інтересів корінних народів Ногайської степу і ногайців поза Північного Кавказу, Астраханській області;

- засудження бюрократії, хабарництва, корупції та протекціонізму;

- боротьба за утвердження загальнолюдських цінностей, соціальної справедливості і рівності всіх народів;

- всіляке сприяння зміцненню сімейного вогнища - основи морального виховання;

- бути розробляють, согласующим, організуючим і інформаційним центром для досягнення зазначених цілей та завдань.

Ст. 3. Принципи.

Принципами діяльності Об'єднання та його регіональних і місцевих відділень є добровільність, рівноправність членів, самоврядування, законність і гласність.

Ст. 4. Члени.

Об'єднання здійснює свою діяльність на основі індивідуального і колективного членства. Індивідуальним членом об'єднання може бути будь-який громадянин РФ, який досяг 18 років, незалежно від соціального стану, мови, партійної, релігійної та національної приналежності, згідно зі Статутом Об'єднання, і підтвердив бажання брати участь у виконанні цілей і завдань, передбачених Статутом. Прийом проводиться за особистою заявою в індивідуальному порядку місцевими відділеннями Об'єднання. Прийом осіб, які постійно проживають поза Північного Кавказу і Астраханської області здійснюється Політрадою за письмовою заявою. Колективними членами Об'єднання можуть бути трудові колективи підприємств, організацій, установ, об'єднань громадян, які є юридичними особами і прийняли рішення про участь у діяльності Об'єднання. Прийом колективного члена здійснюється Політрадою на підставі відповідного рішення. Колективні члени вносять вступні та щорічні внески, розмір яких визначається Політрадою (З'їздом).

Ст. 5. Права членів.

Індивідуальний член Об'єднання має право:

- брати участь в тих формах діяльності Об'єднання, які він може виконувати в силу загальної і професійної підготовки;

- обирати і бути обраним до керівних органів Об'єднання, мати вільний доступ до інформації про їхню роботу, давати йому оцінку;

- вільно висловлювати свої погляди з приводу роботи Об'єднання, його органів і посадових осіб;

- пропонувати Об'єднанню проекти вирішення питань, що стосуються статутної діяльності Об'єднання;

- користуватися підтримкою, допомогою і захистом Об'єднання.

Колективні члени мають права:

- брати участь в будь-яких формах діяльності Об'єднання;

- пропонувати Об'єднанню проекти вирішення питань, що стосуються статутної діяльності Об'єднання;

- мати пріоритет перед колективами, які не є членами Об'єднання;

- вільно виходити з членів Об'єднання.

Ст. 6. Обов'язки членів

Обов'язки індивідуальних членів Об'єднання:

- у своїй громадській діяльності члени не повинні виступати проти цілей, завдань і принципів Об'єднання;

- не допускати публічних випадів проти Об'єднання;

- не вступати в коаліції, спрямовані прямо або побічно проти Об'єднання, його цілей, завдань і принципів;

- дотримуватися вимог Статуту Об'єднання та брати участь у міру можливостей в досягненні цілей Об'єднання;

- по можливості надавати матеріальну допомогу Об'єднанню.

Обов'язки колективних членів Об'єднання:

- своєчасно вносити щорічні внески;

- в своїй діяльності не суперечити цілям і принципам Об'єднання.

Ст. 7. Припинення членства.

Членство припиняється в разі:

- припинення діяльності Об'єднання;

- виходу з Об'єднання за бажанням члена;

- виключення за порушення статутних обов'язків члена Об'єднання, нанесення шкоди Об'єднанню (матеріального і морального).

Виняток індивідуальних членів проводиться місцевими відділеннями Об'єднання. Рішення про виключення, прийняте місцевими відділеннями Об'єднання, може бути оскаржено в Політраді. У всіх інших випадках індивідуального членства і в усіх випадках колективного членства виключення проводиться Політрадою, рішення якого може бути оскаржене на З'їзді. За заборгованість по внесках, що дорівнює сумі дворічних внесків, Політрада може призупинити членство в Об'єднанні члена-боржника.

Ст. 8. Виконання робіт.

Виконання всіх видів робіт покладається на членів Об'єднання, на Політрада і виконкоми регіональних і районних відділень, а також на що залучаються на договірній основі (трудова угода, контракт) висококваліфікованих фахівців.

Ст. 9. Функції і повноваження.

Відповідно до цілей і принципів, викладених у ст. 2 і 3 цього Статуту, Об'єднання:

- проводить дослідження та розробляє проекти економічного, наукового, культурного, соціального та іншого співробітництва між народами Північного Кавказу, Астраханській області в напрямку найбільш раціонального використання їх природних ресурсів, людських і матеріальних можливостей, в прискоренні насичення внутрирегионального ринку товарами і послугами;

- пропонує організаційні та консультативні послуги органам і організаціям, які прийняли проекти (рекомендації) Об'єднання;

- сприяє державним органам і громадським об'єднанням у розробці, узгодженні і здійсненні спільних заходів щодо вирішення проблем корінних народів Ногайської степу, в розвитку сільського господарства, транспорту і засобів зв'язку, в ефективному використанні капіталовкладень, в розвитку внутрішньо регіональної та міжрегіональної торгівлі та забезпечує інформацією з цих питань ;

- здійснює видавничу діяльність, веде рекламно-інформаційну роботу;

- створює інформаційні та творчі центри, малі та спільні підприємства для досягнення статутних цілей Об'єднання;

- організовує проведення фестивалів ногайською культури і писемності, творчих вечорів поетів і письменників, реалізує власні плани і програми з метою вивчення та пропаганди писемності, мови, звичаїв, традицій, історії, культури тюркських народів РФ в інтересах розвитку загальнолюдської культури, збагачення духовного життя народу, гуманістичного виховання молоді;

- вживає інші дії, необхідні для досягнення цілей Об'єднання.

З'їзд ногайського народу (Об'єднання) є вищим органом Об'єднання. Він уповноважений обговорювати всі питання, що входять до компетенції Об'єднання і приймати по ним рішення і рекомендації відповідно до цього Статуту. На З'їзді повинні бути представлені делегати Астраханській області, Республіки Дагестан, Республіки Карачаєво-Черкесія, Ставропольського краю, Чеченської республіки та інших регіонів Росії. Делегати на з'їзд обираються місцевими відділеннями Об'єднання за активного сприяння місцевих адміністрацій на сходах громадян. При цьому необхідно керуватися правилом, відповідно до якого до складу делегації кожного вище названого суб'єкта РФ входили по можливості представники всіх верств населення.

З'їзд громадського об'єднання «Бірлік» скликається один раз в чотири роки. Позачерговий з'їзд може бути скликаний рішенням Політради або на вимогу одного з регіональних відділень Об'єднання, прийнятим на регіональній конференції (або на регіональному з'їзді) рішенням цього відділення. Терміни, місце проведення, норму представництва і порядок делегування на з'їзд визначає Політрада. При голосуванні рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегацій, рекомендації - кваліфікованою більшістю в 2/3 присутніх делегацій, зміна Статуту та внесення до нього доповнень приймається кваліфікованою більшістю в 3/4 від загального числа делегацій, представлених на З'їзді. З'їзд обирає Політрада, Голови Політради, його Заступника та Секретаря простою більшістю голосів присутніх делегацій. З'їзд розглядає питання співпраці між регіонами і визначає головні напрямки діяльності Об'єднання, розглядає доповіді Політради, Комітету з питань міжнаціональних відносин, Комітету з прав людини, Відділу з економічних і соціальних питань, підприємницької діяльності, Відділу з освіти, науки і культури, Комісії з охорони навколишнього середовища , Ревізійної комісії в порядку, визначеному в правилах процедури. З'їзд здійснює і інші функції, які виявляться необхідними для виконання статутних цілей Об'єднання. З'їзд встановлює свої власні правила процедур. З'їзд засновує такі допоміжні органи, крім зазначених у цьому Статуті, які вважатиме необхідними для належного виконання своїх функцій.

З'їзд засновує Комітет з питань міжнаціональних відносин в складі 9 членів для розгляду спорів між народами Північного Кавказу, Астраханській області. Члени Комітету обираються строком на 4 роки, з правом переобрання. Членами Комітету можуть бути особи, які мають високі моральні якості, які знають історію і звичаї народів Північного Кавказу, Астраханській області. У Комітеті бажана участь декількох осіб, що мають досвід юридичної роботи. Члени Комітету виступають в особистій якості і при виконанні своїх функцій керуються Законом, Справедливістю і Совістю. Комітет обирає свого Голову і його Заступника.

Глава II. Взаємовплив історії та духовної культури ногайського

народу.

1. Місце і значення народних знань у розвитку ногайського

етносу.

Протягом століть народ виробляв емпіричні знання в різних сферах життя. Серед них на першому місці стоять знання в області народної медицини і ветеринарії. Багато спостерігачів відзначали, що в догляді за худобою і лікуванні його ногайці не поступалися ветеринарам.

Фахівці з лікування вивихів і переломів називалися «суьек уста», або «яракши» (знавець кісток). При вивиху або зміщенні поламаною кістки її приводили до нормального стану шляхом витягування, вправляння і масажу. На перелом накладали дощечки-лубки і бинтували ганчіркою.
Щоб пов'язка затверділа, її попередньо обмазували тестом або намилюватися. Відомі були і інші способи фіксації кістки. Пошкоджена ділянка обмотували бинтом, змазаним яєчним білком. В інших випадках накладали свежесодранную шкуру барана, яка зсихалася і утворювала тугу пов'язку. Останній спосіб був відомий і сусіднім народам, наприклад, карачаевцам.

При лікуванні шлункових і легеневих захворювань народні лікарі застосовували настої різних трав, молоко, масло. Як уже зазначалося, широко поширене було кумисолікування. Легеневі захворювання лікували також Борсучим жиром, кислим молоком з товченим часником. [27, С. 117]

У період військової служби на Кавказі допомогою ногайських знавців народної медицини користувався Л. Н. Толстой. Він писав: «ногаец лікував моє горло порошком чорнильного горіха. Він запевняє, що гладкий горіх корисний для чоловіків, а Шишкова для жінок ». [14, С. 59]

Для лікування відкритих ран виготовляли мазь з топленого масла, яєчного жовтка, меду, бджолиного воску, борошна. Нариви і рани обкладали подорожником (каратаспа), який витягував гній.

Відомі були понад двадцять хвороб тварин і способів боротьби.Маска ряджених «теке» б з ними. Деякі з них здаються дивними, інші цілком раціональні. Так при легеневій захворюванні тварина змушували вранці проковтнути шматок солоного м'яса їжака. Для лікування легких використовували тюлений жир. При проносі теляті давали випити теплий баланду з прожарених висівок, а потім хвіст біля кореня зав'язували червоною матерією. При проносі у корови, крім зазначеного способу, використовували наступний: товкли деревне вугілля, сипали його в теплу воду і вливали корові в рот. Від тієї ж хвороби годували верблюжої колючкою (янтак'). Якщо загнаівалась рана і заводилися хробаки, її очищали паличкою і посипали порошком з сушеної на сонці молодого полину (ювсан), а потім зав'язували. [4, С. 66]

Народний досвід накопичив знання і про користь грязей. На рану тварині іноді накладали озерну грязь. Поруч із станицею Желєзноводську були джерела мінеральної води. Ногайці здавна знали їх цілющі властивості. Ця вода «виліковує їх від багатьох хвороб, вони досвідом дійшли, що вона досить значно зупиняла відмінок їх худоби».

Засобом лікування були) і кровопускання. Для цього за допомогою спеціального інструменту з рогу (к'артик') висмоктували кров. Якщо кінь розтягував сухожилля, ногу йому вище коліна туго зав'язували. Овець після стрижки купали у воді з тютюном. Очі їм лікували цукровим піском. [5, С. 39]

Великим лихом для скотарів були постійні епізоотії. Від ящуру (сілекей) худобу лікували вирізанням і припіканням виразок, давали нюхати палаючу сірку, розводили у воді і давали пити галун (ашув тас). Але тисячі голів худоби гинули від сибірської виразки (Карасан), віспи (шешек), чуми (оьлет, Тала), проти яких раціонального лікування не було. Тільки в кінці XIX в. був встановлений карантинний контроль на дорогах в Закавказзі, а також поліпшена ветеринарна служба. Ці заходи до певної міри сприяли зменшенню епізоотії.

Про релігійно-магічних способах лікування людей вже говорилося вище. Подібними способами лікували і тварин.

В умовах кочового скотарства побуту у ногайців не могли не отримати розвиток знання в області народної зоотехнії. Спостерігачі і мандрівники не раз відзначали, що ногайці - вправні тваринники. [7, С. 96]

У ногайском мовою багато представлені назви всіх видів, по мастям і підлозі, домашніх тварин. Общетюркского найменування великої рогатої худоби, коней, верблюдів, овець збереглися у ногайців до теперішнього часу. Тривалий досвід дав скотарям знання про різні аспекти коней, великої рогатої худоби, овець. Досвідчений кіннотник (атши) міг передбачити в лоша його майбутні нахили: ходити під сідлом, брати участь на скачках, бути вмілим ватажком косяка. За різними ознаками могли передбачити, чи багато дасть корова молока і якої воно якості. Так, вважалося, що якщо у корови, не дивлячись на відмінний корм, відвислий живіт, виступають ребра, хвіст довгий, то вона повинна давати багато молока. Шар лупи (кайизгак) на хвості і в вухах корови вказував на жирність молока. [49, С. 78]

У скотарській практиці народу зустрічалися випадки, коли верблюдиця не підпускала до вимені власного верблюда. Тоді на допомогу приходили музиканти-домбрісти. Вони підходили до верблюдиця і грали спеціальний мотив «оьрелетейім», який імітував жалібне мукання верблюда.

У разі загибелі окоту вівці ягняти привчали до іншої вівці. Якщо вона не підпускала приймака, вдавалися до наступного способу. Чабан долонею тер вим'я вівці, а потім цією ж долонею - голову і спину ягняти. Принюхавшись після цього до власного запаху, вівця брала чужого
ягняти.

Якщо відмічені прийоми не давали бажаного результату, вдавалися до міри, що вважалася крайней. Лоша, теля чи ягняти прив'язували до стовпа, підводили собаку і змушували її гавкати. Кобила, корова або вівця кидалися на захист, а потім вже підпускали до себе «врятованого». [11, С. 287]

Прогнози погоди у ногайців робилися як на найближчі дні, так і на довгі місяці і пори року. Наприклад, якщо ранкова зоря червона - день буде поганим, вечірня зоря червона - день очікується хороший, навесні стоять тумани - до багатого врожаю, місяць при появі дивиться вниз - до дощу, вгору або місяць прямий - до посухи.

Поведінка птахів і тварин допомагало людям передбачати зміни в природі. Ластівки літають низько над водою - до дощу, ворони скупчуються на одному місці і літають зграями - до різкої зміни погоди, худобу багато їсть - до негоди і т.д.

З включенням ногайців до складу Російської імперії серед них поширився також і юліанський календар. Точний час його поширення вказати важко. Цікаво те, що ногайці назва кожного місяця за юліанським календарем переробляли і осмислювали по-своєму: січень - яни бар (дух є), лютий - бери бар (є тут), березень - мират (мрія), квітень-Етер ел (зробить країну ), май-май (масло), червень уьйін (збирай і складай), липень-ійін (нагинайся), серпень-авис (змінювався), вересень-Сенде бар (у тебе є), жовтень-окта бар (є на стрілі) , листопад - ная бар (ная є), грудень - теке бар (козел є). [28, С. 159]

Дні літнього і зимового рівнодення ногайці називали «куьнделім». Рік ділився на чотири частини: киць (зима), язлик (весна), яз (літо), куьз (осінь). Можливо, що в давнину рік ділився тільки на дві частини - зиму і літо. Про це говорять існуючі нині приказки «язи алтиай» (шість місяців літа) і «киси алти ай» (шість місяців зими). Відрізок часу з 13 липня по 22 серпня називався «яз Шилле». Це був час сильної спеки, коли вигорала в степу трава, і не вистачало води. [28, С. 159]

Співіснування в побут ногайців кількох календарів свідчить про різні етапи історичного розвитку народу і різноманітних етнокультурних впливах. Все ж найбільш стійко зберігався древній дванадцятирічний тваринний цикл, за яким ногайці старшого покоління і в даний час вказують дату свого народження.

Степові кочівники не могли не мати початків астрономічних знань. «Небо їх час, по небу вони визначають точний час» - писав Д. Шлаттер. Вночі час визначали по положенню місяця і зірок, а вдень по сонцю. Знання зірок і їх положення на небосхилі дозволяло визначати сторони світу.

Народна метрологія ногайців мала багато подібного з метрології інших народів. Великі відстані - дороги, ріллі, сінокіс, пасовища - вимірювали мірою «шак'ирим» (1км - від слова «шак'ир», тобто поклич, відстань, на якому можна почути людський крик). В основі більшості заходів довжини лежали розміри частин людського тіла. Невеликі ділянки землі вимірювалися кроками (абит). Довжину будинку, колод і т. Д. Вимірювали розмахом рук (к'улаш). У теслярських та кравецькій справі часто вживали міру «затятим к'улаш» - підлогу кулака. Згодом ці заходи були замінені сажнем, аршином і метром, але і в даний час в кравецькій справі широко користуються такими старими заходами, як «к'арис» (відстань від кінця великого пальця до кінця мізинця при розтягнутих пальцях); «Суьем» (п'ядь); «Елі» (товщина пальця); «Доьрт елі» (товщина чотирьох пальців).

В основу більшості народних знань ліг багатовіковий досвід господарювання. Саме він дозволив виникнути різних знань по народній ветеринарії, зоотехнії, метеорології, народним календарем, метрології та т. Д. Частина з них витримала випробування часом і знаходить застосування в наші дні. [11, С. 45]

2. Відображення історичної дійсності ногайського народу

в літературі.

Літературні традиції ногайського народу йдуть в далеке минуле. Ногайські племена, що виділилися із загальної маси тюркських племен на початку XIV ст., Отримали в спадок від своїх предків порівняно високу культуру.

Література племен, які брали участь в етногенезі ногайців, розвивалася в руслі давньої та середньовічної общетюркской літератури. До неї відносяться, зокрема, орхоно-енисейские рунічні пам'ятники V-VIII ст., «Книга ворожінь» (IX-Х ст.), «Словник тюркських говірок» Махмут Кашкарі і «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагуні (XI ст.), творіння Ходжа- Ахмеда Ясави і Сулеймана Бакиргані (XII ст.), Ахмета Югчзкі і Рабгузі (XIII в.). «Мухаббат-наме» Хорезми, «Нахджул-фарадіс», «Хосров і Ширін» Кутба, «Кодекс Куманікус» (XIV ст.) Та багато іншого. [25, С. 129]

Як найбільш «численні з усіх татар (т. Е. Тюрків) ногайці відігравали велику роль в справах інших татарських ханств Східної Європи і Середньої Азії». Оскільки ногайские племена в XII-XIV ст., Як було сказано вище, займали територію між Іртиш і Дунаєм, включаючи степи Північного Кавказу, і відігравали помітну роль в Золотій Орді, вони, безсумнівно, брали участь у створенні літературних пам'яток. Більшість древненогайскіх племен в епоху створення орхоно-єнісейських рунічних пам'ятників перебувала на тій території, де виявлено ці пам'ятники. А назва деяких племен (кангли, Конгар або Кангар, кенгерес і ін.) Зустрічаються в самих текстах.

Імена та художні твори Коркута, Баласагуні, Найманли, Ясави і інших користувалися серед ногайців популярністю як літературна спадщина предків.

Певний внесок внесли ногайские племена в літературу караханидской і золотоординське епох. На слушне міркування Е. Н. Наджіпа, «Письмові пам'ятники періоду золотоординської імперії, до складу якої входили татари, узбеки, казахи, ногайці, башкири і ін., Слід вважати їхнім спільним надбанням». Однак до останнього часу творчість ногайських письменників дожовтневого часу майже не привертало увагу дослідників. [4, С. 173]

Про ногайською літературі XIV - поч. XX ст. не можна говорити, не торкаючись писемності та писемної мови ногайського народу того часу. Про наявність у ногайців в XIV - початку XX ст. писемності свідчать численні історичні факти.

Ім'я Кет-Буги Найманли зустрічається в ногайської дореволюційній поезії, зокрема, в творах ногайського поета XVI ст. Досмамбета Азаули. V ст. по Х ст. користувалися древнетюркским руническим алфавітом. [4, С. 97] З VIII ст. серед них стала поширюватися уйгурская писемність. М. А. Усманов, говорячи про значення уйгурського листи для східних регіонів монгольської імперії, пише: «Дещо іншу картину ми спостерігаємо Середньої Азії, Східній Європі XIII-XIV ст., Тобто в« західних улусах »монгольської імперії, де уйгурське лист не одержало загального поширення. І це цілком зрозуміло: населення таких регіонів, як Хорезм, Булгар, Північний Кавказ і Крим, вже були письмовими - мали свій більш-менш розвинений літературна мова на основі арабської графіки. Тому, незважаючи на офіційне становище уйгурской графіки, вона не змогла витіснити арабо-тюркську письмову традицію ». Ногайські племена, які проживали від Волги до Іртиша, прийнявши іслам, не відразу відмовилися від звичного для них уйгурів-найманского листи. Навіть в XVIII в. в ногайської писемності арабська графіка не могла остаточно витіснити уйгурів-найманского. Все ж з XVIII в. до 1928 р ногайский алфавіт вже будувався на арабській графіці. [18, С. 37]

Велика дипломатичне листування великих російських князів з ногайскими ханами і мурзами XV-XVII ст. збереглася в архівних матеріалах. Посольського наказу під назвою «Ногайські справи». Частина їх опублікована в цілій серії томів. Говорячи про мову грамот і послань ногайських князів і мурз, Г. Перетяткович писав: «Князі і мурзи ногайские грамоти свої в Москву писали звичайно на своїй мові, і оне для государя переводилися товмачами Вь посольском' наказі». [17, С. 286]

У XV-XVI ст. склад перекладної тюркської, в тому числі ногайською, документалістики на Русі сильно поповнився. «Інтереси посилюється російської держави, - пише А. С. Дьомін, - вимагали перекладу грамот і послань не тільки глав держав - ногайських і казанських царів, кримських ханів, турецьких султанів, але ... і послань осіб набагато менш значних - мурз, купців і т.д.; переводили ... навіть їхні листи до дружин і братам ... Наприклад, переклад грамоти ногайського мурзи Муси ... великого князя Івана III, зроблений у 1490 р, чітко і лаконічно сформулював
принципи дружби і союзництва ».«Ногайський говір також знаходив певний доступ до офіційної мови міжнародної листування кримськотатарського ханського уряду». [11, С. 56]

Писемність була необхідна у внутрішньодержавному діловодстві ногайських ханств і в суспільному житті ногайців XIV-XVII ст. Видача ханських тарханних ярликів, указів-фірманів, підрахунок населення, оподаткування, підрахунок військ, спорядження та фуражу, облік витрат казначейства на військові і державні потреби, підготовка служителів культу, -все це немислимо без писемності. Саме тому був такий високий попит на папір для письма, яку ногайці часто купували на Русі.

Є відомості, почерпнуті з ногайських рукописів початку XX ст., Що в минулому у ногайців існували історичні твори «Тарихи-і-стократ» ( «Історія ногайців») і «Таваре-і-стократ» ( «Ногайські літописі»).
Догляд в Туреччину в кінці XVIII в. понад 500 тис. ногайців привів до загибелі і зникнення більшої частини писемної культури, створеної ногайським народом. Що залишилися в Росії кавказькі, мелітопольські, астраханські і кримські ногайці продовжували користуватися своєю писемністю і літературним ногайським мовою.

Ногайський мова, споконвіку на Північному Кавказі (виключаючи Дагестан) виконував функцію мови міжнаціонального спілкування, продовжував цю свою роль до 80-х років XIX ст. Той факт, що в Ставропольському крайовому архіві зберігається понад 7000 ділових документів, написаних на ногайском мовою арабським шрифтом, свідчить про поширеність писемності на ногайском мовою і в XIX ст. [4, С. 81]

У 1931 р відкривається творчий шлях найбільшого ногайського письменника Фазіля Абдулжалілова (1913-1974). Почавши з віршів і оповідань, він уже до війни перейшов до великих прозаїчним полотнам. Його п'єса «Переможені вороги» (1936) і особливо повість «Двоє з багатьох» (1936) з'явилися великим внеском в Ногайський радянську літературу довоєнного періоду. [6, С. 37]

Ногайський література післявоєнного часу характеризується новими ідейними і художніми досягненнями. Вона вступає в пору своєї зрілості. Поети і прозаїки стали глибше проникати в життя народу і історичні події, повніше розкривати характери своїх героїв, сміливіше і органічніше використовувати прийоми усної народної творчості і досвід чудової російської літератури. Література дагестанських ногайців представлена ​​поетами і прозаїками М. Курмангаліева, 3. Кайбаліевим, К. Ораз- Баєва, Г. Аджігельдіевим, К. Темір- Булатова, А. Култаево, Б. Кулун, С. І. Капаєв. Чаков і ін., а кубанських ногайців - Ф. Абдулжаліловим, А. Мурза-беків, С. Капаєва, С. Заляндіним, Б. Карасьовим, К. Кумратовой, А. Кірєєвим, І. Капаєва, Т. Керейтовой, М. Кірімова , Д. Туркменовим, Б. Баісовим і ін. [5, С. 66]

Успіхи сучасної ногайської літератури, перш за все, пов'язані з прозою. В її розвитку і вихованні літературних кадрів велику роль зіграв поет і прозаїк Ф. Абдулжалілов. У його творах знайшли відображення важке життя бідняків-ногайців під гнітом баїв і князів, зростання їх протесту проти нещадної експлуатації (повість «Асантай», 1955), гостра соціальна боротьба в ногайських аулах в період колективізації (романи «Бурхливий потік», 1960; « хороша нива у колективу », 1966), ратні подвиги народів нашої країни на полях битв з фашизмом (повісті« Сім'я сильних », 1950;« Син батька », 1968), сучасна трудова і культурне життя ногайського народу, дружба народів, боротьба з пережитками минулого, за комуністичне ставлення до праці у і життя (повісті «Круті повороти», 1961; «Добра прикмета»., 1962; «На березі Аксу», 1962; «Дороги, дороги ...», 1964; «Коли приходить весна», 1967; «Сіра пил », 1970). [30, С.83]

Інший видатний ногайский поет і прозаїк - С. І. Капаєв (рід. В 1927 р). Особливо плідні були для нього 50-60-і роки. За короткий термін він створив велику кількість віршів, оповідань, повістей і роман «Бекболат». [4, С. 35]

Капаєв прийшов в Ногайський літературу як майстер розповіді. Спираючись на традиції ногайського народного оповідання «айту» і «хабар», творчо використовуючи досвід російських майстрів розповіді, перш за все А. П. Чехова, С. Капаєв відродив цей слабо розвинений жанр ногайською художньої літератури. Розповіді С. Капаєва, що увійшли в ряд збірок, піднімають такі гострі і актуальні проблеми сучасності, як виховання дітей ( «Хто винен»), взаємини подружжя ( «Чужий дядько»), дружба радянських народів ( «Азіз», «Образа», « вірний друг »), покликання людини (« Переправа »,« Дівчина з сумкою ») і т.д. Творчі успіхи Капаєва в жанрі оповідання були серйозним кроком до епічним полотнам - повісті та роману.

Розглядаючи життя сучасної ногайського села, автор глибоко розкриває внутрішній світ своїх земляків. Так, в повісті «В аулі Акшокирак» перед нами зримо постають життя сучасного ногайського аулу, величезні зрушення, що відбулися як в культурній та трудової діяльності аульчан, так і в їх психології.

Темі боротьби з фашизмом присвячені повісті «Повноводна Тазасу», «Міст» (1966), «Журавльонок» (1974). В образах безстрашних партизанок Коконай, Канітат і Кирлув (Кримхан) відображені глибоко національні характери. Вони як би продовжують патріотичні традиції героїнь народного епосу Карлигаш з «Копланли батир», Акюнус з «Ер Тарг» і ін. Але це образи жінок, народжених і вихованих за Радянської влади. Якщо героїні фольклору боролися і віддавали життя за свободу свого народу, то Канітат, Коконай і Кирлув віддали своє життя за свободу всієї країни, всіх радянських народів. Героїні Капаєва одночасно національні і інтернаціональні. [14, С. 156]

Однією з характерних рис ногайською поезії 60-х років є те, що в ній помітний розвиток отримує поема. Змінюється і форма вірша. У творчості С. Капаєва, Г. Аджігельдіева одіннадцатісложний вірші починають поступатися місцем семісложним. Широко застосовуються початкова рима і алітерація. У цьому позначається відродження елементів ногайського стіхосложеніяXV-XVII століть.

Перші поеми на ногайском мовою були написані М. Курманалієва ( «Хмари розсіялися», 1935) і Ф. Абдулжаліловим ( «Багато бачила Кубань», 1940). У 60-ті роки розвиток національної поеми, дуже популярного жанру народної поезії, пов'язане з іменами Ф. Абдулжалілова, С. Капаєва, Г. Аджігельдіева, К. Кумратовой, С. Кумукова.

Розквіт Батьківщини, дружба радянських народів, героїзм земляків в минулій війні, творчу працю сучасників, вдячність народу партії і Леніну, боротьба за мир - така основна тематика поезії Ф. Абдулжалілова, зібраної в трьох його поетичних збірках «Шумить Кубань» (1955), « Кубань-моя пісня »(1957),« Коли вигострить перо »(1969). [6, С. 85]

Людина праці, умножающий народне багатство, любов до рідного краю, чистота взаємин між людьми займають центральне місце в поетичній творчості С. Капаєва (збірники «Гірський джерело», 1957; «Степ прокинулася», 1958; «Таємниці мого серця», 1969). [7, С. 94]

Витоки поезії А. Мурзабекова йдуть в 30-і роки, але як поет він розкрився в повоєнний час. Для поезії Мурзабекова, зібраної в трьох збірниках ( «Моє слово», 1959; «Широкі дороги», 1966; «Мої степи») і оспівує радянського сучасника, характерні афористичність, образність і дидактизм.

У 60-х роках отримує розвиток філософський напрямок в поезії. Ця тенденція пов'язана з ім'ям талановитого поета Г. Аджігельдіева (1939- 1969). Кращі його твори увійшли до збірки «Стежка» (1962). Вони відрізняються глибиною змісту і новизною форми. Молодий поет популярний перш за все своєю любовною лірикою. Перу Аджігельдіева належать такі поеми: «Опера» (1962), «Відповідь на питання", "Вкрадена любов» (1966), «Скриня» (1967), «дарів хліб» (1969) і ін., В яких він піднімає актуальні питання сучасності і часто звертається до теми війни і миру. [18, С. 36]

У 60-ті роки дебютує в ногайської поезії К. Кумратова, поетеса яскраво вираженого ліричного обдарування. Багато її вірші перетворилися в популярні пісні, що набули широкого поширення, вона однаково відома любовної і громадянської лірикою. Сьогоднішній день для неї - це «секунди величезних перемог, час космічного відкривання, час посмішок, щастя, цвітіння ...». У перемозі Жовтневої революції вона бачить відродження свого народу, а все прекрасне в житті ногайців і їх майбутнє пов'язує з дружбою народів СРСР. «Російський народ, мій народ, великий ... зробив великим, широким душею маленький мій ногайский народ ...», - пише поетеса. Розвиваючи в своїх віршах тему світу, К. Кумратова оспівує подвиги захисників країни, говорить про подвиг батьків, закликає вчитися у них мужності і любові до радянської Вітчизни. У любовній ліриці вона оспівує дбайливе ставлення до людини, її почуттів, в її віршах про кохання м'яка жіночність поєднується з вимогливістю до улюблених ( «Любов не жарт»). [5, С. 284]

Особливої ​​майстерності вимагає від письменників дитяча література. У ногайською дитячій літературі одні з кращих - вірші А. Кірєєва, що увійшли до його збірки «Метелик» (1968), «Телеграма» (1971), «Дзеркало» (1976), «Голуб» (1978). Вони відіграють помітну роль у вихованні у юних читачів почуття дружби, чесності, працьовитості, любові до рідного краю і всій країні. [15, С. 94]

У дагестанському групі ногайських поетів плідно працює А. Култаев. Перші його вірші надруковані на сторінках ногайських газет в 60-і роки. З тих пір він створив значну кількість віршів і поем, які побачили світ у його збірниках «В дорозі» (1966), «Доля моя» (1970), «Очікування» (1971), «Зустріч» (1974), «Відданість» ( 1976). Поезія Култаєва збагатила, перш за все громадянську лірику ногайською літератури Дагестану. Творчі удачі поета пов'язані з темою дружби народів, творчої праці і зростання культурного добробуту трудівників рідного для поета степового краю.

Все голосніше чуються в сучасній ногайською літературі поетичні голоси М. Аубежіева, Д. Туркменова, Д. Шіхмурзаева, М. Авезова, М. Калмикаева, М. Кожаєва і ін.

Сучасна ногайська література, як і література інших братніх народів, знаходиться на підйомі. Кращі досягнення її - романи, повісті, оповідання, поеми, вірші - стали надбанням усіх народів країни.


3. Фольклор як результат історичного розвитку ногайського

етносу.

Історичний шлях ногайського народу залишило глибокі сліди в фольклорі.

У ногайском народній творчості представлені язичницькі змови і заклинання, древня календарна поезія скотарів і землеробів, пісні, що супроводжували ногайців від народження до смерті. Серед них широко поширені пісні колискові, дитячі, ігрові, трудові, ліричні, пісні-повчання, частівки, козацькі, історичні.

Обрядова поезія ногайців представлена ​​весільними і похоронними піснями, а також широко існуючими піснями-заздоровницями (алгис) і піснями-прокльонами (каргис). [19, С. 45]

Великий, популярністю користуються у ногайців казки, легенди, переказами «Хабар» - розповіді про реальні події, осіб та «Тавара» - народні прозові повісті з елементами художнього вимислу.

Особливе місце в ногайском фольклорі належить народному епосу. Нарешті, великий розвиток отримало афористичний творчість - афоризми, прислів'я, приказки, загадки.

Як і у всіх народів, основними носіями і поширювачами фольклорних творів з давніх часів були співаки, казок та інші виконавці, які виділилися з народного середовища. Серед них найпочесніше місце займали «йирау» - виконавці героїчних поем. Ліричні Дестан виконували «бахши». Популярні були «енгімеші» - оповідачі легенд і переказів, «ертегіші» -сказочнікі, «Шешеня» - знавці прислів'їв, приказок, загадок і афоризмів. Слово «Шешеня» означає «мудрий», «красномовний». Загальною любов'ю користувалися «йирши» - виконавці всіх видів пісень, «шингши» - виконавці частівок (шинг, Діяр, Інар, Бейит), «бозлауши» - А.-Х. Ш. Джанібеков. Виконавці голосінь, «шуклауши» - виконавці змов і заклинань. Імена прославлених співаків минулого, таких, як Коркут, Шез-баян, Кет-Буга Найманли, Сибра, Жіренше Шешеня і багатьох інших, ногайский народ дбайливо зберіг в пам'яті до наших днів. [15, С. 96] Після жовтня народні співаки та оповідачі своїм мистецтвом активно допомагали ногайців будувати нове життя; партійні та радянські органи оточили їх турботою, організовували публічні виступи і олімпіади.

У 1920-х роках найбільшим співаком був Ажи-Молла йирау Ногман Ули, загиблий від рук ворогів Радянської влади.У 20-30-ті роки в ногайських степах стали широко відомі Муса йирау, Касим, а також Ідріс Ісхак Ули, який виконував цикл поем «Сорок ногайських богатирів», Естувган йирау, Узлюккен Аміт кизи-виконавиця голосінь; на Кубані-Хаджі- Ісхак Кумук Ули, Бекмурза Ісун Ули (боли йирау) і багато інших. [7, С. 78]

Із сучасних найбільших виконавців ногайського фольклору слід назвати в Ногайському районі Дагестану Курай Лукманова, Сулеймана Сарсеева, Юмалі Аджімурзаева, Абдул-Керима Ганиева, Юманбета Койба- кова, в Нефтекумском районі Ставропольського краю - Зеид Кайбаліева, Ногмана і Магомета Колдасових, в Шелковському районі Чечено -Інгушетіі - Алі-Кісі Кадрашова, в Карачаєво-Черкесії Хаджі-Исхака Кумукова, Халіла Найманова, Хангерея Джемакулова і ін.

У всіх урочистих випадках в житті ногайці звучать пісня, повчальний розповідь, влаштовуються змагання виконавців. Віршовані жанри ногайського фольклору нерозривно пов'язані з фольклором музичним. [14, С. 22]

Більшість ногайських музичних інструментів до нас не дійшли. Серед збережених є такі, як кобиз, домбра, дутар, сибизги, кабан, Карнай, зурнай, даулбаз і ін.

Сучасні народні оповідачі і "Співаки, на відміну від колишніх, не є професіоналами. Проте вони - головні хранителі найдавніших традицій сказительства.

Перші дійшли до нас записи і публікації ногайського фольклору належать Алібеку Шарапову і відносяться до1830 г. У другій половині XIX - початку XX ст. стали широко відомі фольклористи А. Архипов, М. Османов, Н. Семенов, В. Радлов, Ч. Валіханов, Г. Ананьєв, П. Фалев. [4, С. 35]

Систематичний збір і наукове вивчення фольклорної спадщини ногайців почалися тільки після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції і пов'язані з ім'ям А.Х. Ш. Джанібековим. Результатом його тридцятирічної роботи (1905-1935 рр.) Серед всіх груп ногайців стало створення рукописного чотиритомник, названого «Скарбницею слів», куди увійшли пам'ятники ногайського епосу, пісенний фольклор, казки і афористичний творчість. А.Х. Ш. Джанибеков опублікував тільки частину своїх записів. Збиранням і публікацією ногайського фольклору чимало займалася С. А. Джанібековим-Калмикова та продовжує займатися фольклорист А. І. Сікалов. В результаті проведених А. І. Сікаліевим з 1966 р фольклорних експедицій зібраний великий матеріал, який зберігається в рукописних фондах КЧНІІ.

Найбільш відомі поеми: «Ахмет, син Айсила», «Копланли батир», «Едіге», «Мамай», «манатів», «Манаша Ули Туякбай», «Ер Тарг», «Мусевке батир», «Шора батир», « Аділь-Солтан »,« Сорок ногайських богатирів »,« Карасай-Казі »,« Ер Кусеп »,« Ер Косай »,« Аманхор »,« Ер кокша »,« Камбар батир »та ін. [19, С. 224]

Історичні факти, імена історичних особистостей, етнографічні дані, а також топоніміка і гідроніміки, які містяться в ногайском епосі, дозволяють дослідникам визначити епоху і територію формування ногайських епічних поем. В основі більшості їх лежать історичні події, які відбувалися в житті ногайських держав в особі Великої і Малої ногайських Орд і Астраханського ханства, які займали в XIII-XVII ст. степове простір між Іртиш і Дунаєм, включаючи і степи Північного Кавказу.

Епос ногайців склався відносно пізно - в XIV-XVII ст., Тобто після того, як вже склалися ногайский народ і його державність, коли соціальний розвиток і класове розшарування в ногайском феодальному суспільстві досить визначилися. Він відрізняється реалістичним зображенням дійсності, історичність, відсутністю релігійного фанатизму. [14, С. 35]

В епосі сильно виражений класовий антагонізм. Основним його змістом є зображення народного героїзму. Народність поем полягає, перш за все, в ідеях захисту Батьківщини від зовнішніх ворогів і боротьби з експлуататорами. «Тільки там з'являлася народна поезія, - писав Н. Г. Чернишевський, - де маса народу хвилювалася сильними і« благородними почуттями, де відбувалися силою народу великі події ».

Такими періодами в історії ногайських племен були боротьба з монгольськими завойовниками в XIII в. і золотоординськими ханами в кінці XIV ст., міжусобна боротьба ногайських князів в XVI в. і боротьба з джунгарських навалою в XVII в. При цьому загострювалася соціальна боротьба трудового люду проти свавілля мурз і ханів.

Твори ногайського епосу є цінним джерелом наших знань про розвиток народного світовідчуття. Епос відобразив не тільки ратні подвиги народу, його боротьбу проти експлуататорів, а й господарство, суспільний лад, побут, звичаї, ідеали ногайців давно минулих епох. Якщо в поемі «Ахмет, син Айсила», що оповідає про події середини XIV ст., Переважають мотиви боротьби за створення сім'ї, звільнення особистості і знищення станових привілеїв, то в «Едіге» в кінці XIV ст. на перший план висуваються ідеї створення ногайського держави. В епоху розпаду Золотої Орди і боротьби народів, що входили до її складу, за створення своєї державності, ногайский епос «Едіге» з його антізолотоординской спрямованістю знайшов широке поширення серед казахських, каракалпацького, татарських, башкирських, узбецьких, туркменських племен. [24, С. 284]

Широко поширені і користуються великою любов'ю побутові казки. Вони численні і в сюжетному відношенні різноманітні. Герої побутових казок - звичайні люди, які діють з допомогою не чарівних предметів і всесильних помічників, а реальних позитивних особистих якостей - спритності, кмітливості, розуму, хоробрості. Ворогами позитивних героїв також є цілком реальні представники експлуататорських класів - хани, баї, кулаки, лихварі. У більшості ногайських побутових казок ( «Самотній хлопець», «День - місяця рідня», «Мисливська вівця», «Старий дружина» і ін.) Вихваляють розум, працьовитість, майстерність, вірність в дружбі, засуджується жадібність, боягузтво, жорстокість та інші пороки. Ідеї ​​казок спрямовані не тільки проти гнобителів, а й проти всіх носіїв людських пороків, що добре видно, наприклад, в казці «Ледача дочка бая». [15, С. 49]

Своєрідна і поетика ногайською казки. Зачин її налаштовує слухача на певний лад, створює емоційний фон, підкреслює стародавність відбуваються в казці подій, коли ще існували чудеса. Для багатьох чарівних казок характерний такий зачин: «В давно минулі часи, коли була чотирирічна коза, коли дочка хана була суддею, коли були дерев'яне сито, кам'яне корито, був, виявляється, хтось, хто, закип'ятивши чисту воду, знімав вершки, мурах перетворював в овець ... Ось тоді ж був сандрнбі »Зачин інших» казок наступний: «у давні часи, коли на льоду росла пшениця, коли з гиком її жали серпом, коли грак був суддею, а дочка хана була чаклункою, жив-був бай ... »[27, С. 173]

Кінець казки майже завжди щасливий: герой перемагає, зло покаране, позитивні герої і народ почали краще життя.

Великий розвиток отримало у ногайців афористичний творчість. У прислів'ях (такпаклар), приказках (айтувлар) і загадках (юмаклар) відображені вікові спостереження народу, його мудрість і життєвий досвід. У них відбилися уявлення минулих поколінь про покликання людини, про працю, про добро і зло, про релігію і т. Д.

Серед цих коротких, надзвичайно влучних висловів з приводу, для будь-якого явища і вчинку людей є готові, перевірені століттями зразки характеристик, пояснень і порад. «У простоті слів, - говорив А. М. Горький, - сама велика мудрість, прислів'я і пісні завжди короткі, а розуму і почуття вкладено в них на цілі книги». [14, С. 222]


ВИСНОВОК

Історія, господарство, матеріальна і духовна культура ногайців, маючи власний розвиток, в той же час є результат складних етнічних і культурних взаємодій з іншими народами, здавна жили по сусідству з ними.

До цього вони пройшли ряд історичних етапів. Ногайська Орда, що виникла в кінці XIV ст., Розхитали підвалини Золотої Орди і сприяла її розпаду. Значною подією в житті ногайців стало встановлення вже в XV ст. російсько-ногайських дипломатичних і економічних зв'язків. Не останню роль в цьому грала служба ногайських князів в російській армії.

Століттями широкі маси ногайців піддавалися жорстокої експлуатації місцевих князів, а пізніше і російського царизму. Багато брали участь в селянських повстаннях під керівництвом Степана Разіна, Омеляна Пугачова, а вже в середині XIX в. і в 1916 році виступили проти експлуататорів, і хоча були розгромлені, придбали революційний досвід. [4, С. 76]

У XIX ст. розвитку ногайською культури сприяли введення викладання ногайського мови на основі арабської графіки в школі м ногайських, видання книг на ногайском мовою в Астрахані, відкриття шкіл з викладанням російської і ногайського мов в Ачікулак в 1869 р, в Нижньо-Мансуровском в 1877 р

Зв'язки ногайців з російськими, а також і сусідніми народами Північного Кавказу - абазини, черкесами, карачаївцями, Кумики, осетинами, об'єднання з ними навколо одних адміністративних, економічних і культурних центрів наклали певний відбиток на національний розвиток ногайського народу. В результаті взаємовпливів з'явилися нові елементи в господарстві, поселеннях, житло, їжі, одязі, духовній культурі ногайців. [24, С. 45]

Перетворилася духовна культура ногайського народу. Ленінська національна політика дала можливість ногайців за короткий термін розвинути свою національну за формою і соціалістичну за змістом культуру, долучитися до культури інших народів СРСР, а також і до світової культури. Серед ногайців виріс великий загін інтелігенції, в тому числі письменників і вчених. Доктор фізико-математичних наук В. Р. Кірейтов удостоєний високого звання Лауреата Державної премії СРСР за 1987 рік в області науки і техніки. На ногайском мовою виходять газети і книги в Махачкалі і Черкеську, ведеться радіомовлення.

Розцвіла ногайська література, одночасно розвивається в Карачаєво-Черкеської автономної області і Дагестанської АРСР. Її героями стали трудівники, що будують під керівництвом КПРС нове життя. Національна література ввібрала в себе не тільки давні літературні, а й багаті фольклорні традиції народу. [4, С. 284]

В цілому ногайский народ отримав всі можливості для суспільно-економічного і культурного розвитку та успішного будівництва нового життя. У братній сім'ї народів Росії він вносить свій внесок в економіку і культуру країни.


ЛІТЕРАТУРА

1. Р. А. Агєєва. Якого ми роду племені? М., 1975.

2. Анчабадзе Ю. Д., Волкова Н. Г. Етнічна історія Північного Кавказу 16 - 19 века.- М., 1993.

3. Беджі Х.Х. Хумарінское городище. - Черкеськ, 1973.

4. Вікторин М.В. Соціальна організація і звичайне право ногайців. - Л., 1985.

5. Волкова Н. Г. Етнічний склад населення Північного Кавказу в 18 - початку 20 века.- М., 1974.

6. Волкова Н. Г. Етноніми і племінні назви Північного Кавказу. - М., 1973.

7. Гаджиєва С. Ш. Матеріальна культура ногайців в 19 - початку 20 століття. - М., 1976.

8. Гаджиєва С.Ш. Нариси історії сім'ї та шлюбу у ногайців. - М., 1976.

9. Гордабов Б.А. Історичний нарис. - М., 1965.

10. Граматика ногайського мови, ч. I. - Черкеськ, 1973.

11. Греков Б.Д. Золота орда і її падіння. - М., 1950.

12. Іванов П.І. Нариси історії каракалпаков. - М., 1975.

13. Калмиков І. Х., Керейтов Р.Х., сикль А. И.- Ногаї:

Історико - етнографічний нарис. - Черкеськ, 1988.

14. Керейтов Р.Х. Сім'я і шлюб у кубанських ногайців. - М., 1973.

15. Кочекаев Б. Соціально-економічний розвиток ногайського народу. - Черкеськ, 1973.

16. Народи Росії: імена і долі .// словник-довідник. - М .: «Academia», 2000..

17. Новосельський А. А. Боротьба Московської держави з татарами у першій половині 17 століття. - М., 1948.

18.Пономарьов А. Кумани-половці. - Л., 1973.

19. Плетньова С.А. Половецька земля. - М., 1975.

20. Сучасна культура і побут народів Дагестану. - М., 1971.

21. Фадєєв С. А. Нариси економічного розвитку Передкавказзя. - М., 1957.

22. Фарфаровскій С.В. Ногайці ставропольської губернії. - М., 1979.

23. Федоров С. О. Кочівники Східної Європи під владою золотоординських ханов.- М., 1966.

24. Федеров Я. А. Історична етнографія Північного Кавказа.- М., 1983.

25. Ферран. Подорожі з Криму в Черкесию через землі ногайських татар в 1709 г.- РВ, 1842.

26. Господарське опис Астраханської і Кавказької губерній у цивільній та природному їх станом в ставленні до землеробства, промисловості і домоводства. - СПб., 1809.

27. Черенков Л.Н. Таврійські ногайці (Останній кочовий народ Причорноморської етноконтактная зони (географія, динаміка, методи вивчення). - М., 1989.

28. Черепнин Л.В. Монголо-татари на Русі. - М., 1977.


  • Глава II.
  • Глава I.
  • 2. Політична історія ногайців в XVII-XIX ст.
  • 3. Історична обумовленість сучасних тенденцій
  • 2. Відображення історичної дійсності ногайського народу
  • 3. Фольклор як результат історичного розвитку ногайського