Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія економіки та економічних вчень укр. мова

Дата конвертації27.08.2019
Розмір0.56 Mb.
Типреферат

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Кафедра міжнародної економіки та економічної теорії

С.В. Кузьмінов, О.В. Пожеж, Е.М. Лимонова, Є.А. дядько

Історія економіки та економічної думки

конспект лекцій

Дніпропетровськ

2007

ЗМІСТ Тема 1. Предмет и метод історії економіки та економічної думки .................. .3

Тема 2. Господарство первісного Суспільства та его еволюція на етапі ранніх цівілізацій ........................................................................... .. ......... 11

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки ПЕРІОДУ формирование світовіх цівілізацій (VІІІ ст. До н.е. - V ст. Н.е.) ................... ... 17

Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цівілізації в период середньовіччя (V - ХV ст.) ...................................................... 38

Тема 5. Формування передумов рінкової економіки в странах Європейської цівілізації (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) .......................................... 58

Тема 6. Розвиток ринкового господарства в период становлення національніх держав (друга половина ХVІІ - перша половина ХІХ ст.) ........................... 80

Тема 7. ринкового господарства стран Європейської цівілізації в период монополістічної конкуренції (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) ......... 101

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) ......... .120

Тема 9. Господарство та економічна думка в период державно-монополістічного розвитку суспільств Європейської цівілізації (перша половина ХХ ст.) ........................................................................... 137

Тема 10. Розвиток національніх економік стран Європейської цівілізації в системе СВІТОВОГО господарства під Вплив науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.) ........................................................................ ... 157

Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) ......... 166

Тема 12. Економічний розвиток України в условиях Радянської економічної системи та его трактування в Економічній думці ...... .. ........................... 180

Тема 1. Предмет и метод історії економіки та економічної думки

З'явилися історії економіки та економічної думки як Самостійної учбової дисципліни в учбових планах и програмах провідніх вузів України та стран Західної Європи Було обумовлено необхідністю Узагальнити и проаналізуваті всесвітньо-історичний досвід розвитку економічних процесів та формирование економічної думки, дати науково обґрунтовану класіфікацію та ее інтерпретацію. На Відміну Від теоретичного наук, Які оперують в основном абстрактними Поняття, дисципліна «Історія економіки та економічної думки» звертається, дере за все, до історічніх Фактів, Вивчаючи, узагальнюючі и аналізуючі конкретні події, процеси, отношения, формирование економічної думки в різніх странах в певні хронологічні періоді. Історія економіки та економічної думки - Це не історія народного господарства и не історія тієї або Іншої Галузі економіки, а частина історії розвитку людства, народів різніх стран в економічному аспекті, це економічні Концепції головного шкіл и напрямків економічної думки. Тому головні об'єктом Вивчення в цьом випадка стають НЕ технологічні або виробничі процеси и отношения, а історико-економічні долі стран и їх народів, основні Досягнення видатних учених-економістів. Головного суб'єктом, дійовою особою історії економіки та економічної думки є люди з їх непріборкнім Бажанов до Пізнання нового, Відкриття незвіданого, создание матеріальніх умів, економічних способів организации відтворення матеріальніх благ. Таким чином, предметом дослідження курсу «Історія економіки та економічної думки» є розвиток господарств Світової цівілізації та їх наукове відображення в Економічній думці.

1.1. Об'єкт історії економіки та економічної думки

Основними об'єктами Вивчення дисципліни є:

1) економіка як цілісній господарський комплекс різніх стран світу в его хронологічно послідовній еволюції, а такоже - Такі основні его компоненти як провідні Галузі економіки (торгівля, промисловість, сільське господарство, банківський та фінансовий сектори);

2) стан Світової економіки в его хронологічному розвитку від найбільш ранніх, простих стадій до СУЧАСНИХ;

3) базові характеристики основних способів виробництва, по-Перш, базові принципи з'єднання предметів, знарядь и ЗАСОБІВ праці з РОбочий силою, по-друге, базові принципи виробництва, розподілу и споживання, матеріальніх благ в суспільстві в різніх странах світу у Різні історичні періоді;

4) історична еволюція розвитку науки, техніки, виробничих технологій, винаходів и відкріттів в контексті їх впліву на процес виробництва, організацію форм праці и споживання матеріальніх благ;

5) Різні історичні типи народного господарства та їх еволюція;

6) закономірності и Механізми взаємного впліву власне економічних чінніків з одного боку, и чінніків неекономічного характеру (правових, політічніх, Військових, релігійніх, ментальних, ідеологічніх, кліматичних, СОЦІАЛЬНИХ та ін.) З Іншого боку;

7) історія Зародження, становлення и розвитку основних найбільш важлівіх економічних інстітутів (гроші, податки, ціни, банки ТОЩО) i процесів (урбанізація, індустріалізація, інформатізація ТОЩО);

8) інститут власності за, его різновиди и історична еволюція;

9) основні Концепції економічних шкіл та напрямків економічної думки;

10) історичний досвід різніх народів по Накопичення, Збереження и прімноженню національного багатства своих стран як основи їх матеріального добробуту, матеріальної першооснові для реализации інтелектуальніх, духовних, творчих потреб кожного індівіда, для розвитку и Зміцнення Цивільного Суспільства и правової держави.

1.2. Джерела історії економіки та економічної думки

Як и всяка фундаментальна наука, дисципліна «Історія економіки та економічної думки» розвівається на фундаменті суми первинного об'єктивних Даних и відомостей, Які представляються досліднікові початковий матеріал для АНАЛІЗУ, вісновків, узагальнень.

Цю стартову інформацію можна отріматі з першоджерел. В історії економіки та економічної думки джерела діляться на две основні групи. До першої групи відносяться матеріальні джерела:

- дані археологічних розкопок, Які представляються досліднікові матеріальні свідоцтва повсякденного життя, господарської ДІЯЛЬНОСТІ, культури и побуту стародавніх народів, что жили десятки або даже сотні тисяч років тому;

- пам'ятники, архітектура (Стародавні міста, храми, церкви, собори, монастирі, фортеці и замки, палац и ОКРЕМІ будинки), Які дають можлівість отріматі цінні Відомості про рівень розвитку техніки, наукових знань, технологій, матеріального добробуту народів тих або других стран в Різні історичні епохи;

- зразки знарядь праці, техніки, ОБРОБКИ ґрунту, металів; верстати, Механізми, устаткування попередніх епох; засоби ведення бойовий Дій и захисту від нападу, вимірювальні прилади ТОЩО;

- предмети побуту (меблі, взуття, одяг, посуд, прикраси, музичні інструменти, ювелірні вироби ТОЩО);

- витвором мистецтва и предмети релігійніх культів и обрядів (картини, ікони, скульптури, гравюри, фрески, мозаїки ТОЩО);

- зразки стародавніх грошей.

Всі ЦІ віщезазначені джерела дозволяють Скласти комплексне уявлення про рівень розвитку матеріального виробництва народів тих або других стран, їх господарської ДІЯЛЬНОСТІ, досягнені науки, технологій, уровня матеріального добробуту різніх шарів Суспільства, культури, духовного життя людей в Різні історичні періоді.

До Другої групи джерел відносяться Письмові джерела:

- архівні документи (Стародавні рукописи, зведення Законів, статути міст и цехів гільдій, статути, літопісі, хроніки, акти навігації, церковні пріходські книги ТОЩО);

- Письмові демографічні Відомості и Перш за все дані перепісів населення;

- ЗАКОНОДАВЧІ и інші Нормативні акти держави, що так або інакше відносяться до економічної діяльності, дере за все - закони про бюджети, податкові кодекси ТОЩО;

- опубліковані рукописи видатних економістів;

- Звіти суб'єктів господарський-економічної діяльності (банків, корпорацій, компаний ТОЩО);

- статистичні Збірки;

- мемуарна література відоміх мандрівніків, етнографів, мореплавців;

- художня література, в Якій такоже можна зустріті цікаві факти и свідоцтва про рівень матеріального життя и господарської ДІЯЛЬНОСТІ людей.

1.3. Методи історії економіки та економічної думки

Під методами історико-економічного дослідження мається на увазі сукупність способів и прійомів Вивчення історічніх та економічних джерел, конкретні наукові технології, Які дозволяють досліджуваті, узагальнюваті, аналізуваті ті або інші джерела и на основе цього делать відповідні Висновки, вібудовуваті наукові Концепції, моделюваті Теорії.

У сучасній історії економіки та Економічній думці віділяють три основні групи методів.

І. Методи загальнонаукові Пізнання, до якіх відносяться: Описова, логічний, класіфікаційній.

ІІ. Методи спеціального історико-економічного дослідження:

а) хронологічній, Який пріпускає Вивчення явіщ або подій в їх хронологічно послідовній еволюції, что дозволяє краще прослідкуваті причинно-наслідкові зв'язки;

б) синхронний, Який Заснований на паралельних вівченні схожих процесів або явіщ в різніх странах в Різні історичні періоді;

в) метод історичної періодізації дозволяє віявіті базові, ключові процеси в історії різніх стран и, відштовхуючісь від них, позначіті історичні епохи з відповіднімі для них характерними економічнімі особливо;

г) системно-структурний метод пріпускає Вивчення того або Іншого історико-економічного явіща або процесса через Вивчення основних структурних компонентів цього явіща як относительно самостійніх доданків єдиного цілого;

д) історико-тіпологічній метод Заснований на віявленні Загальне, схожих рис и характеристик в різніх явіщах економічному життю и встановленні на Цій Основі причинно-наслідкових зв'язків;

ІІІ. Третя група методів засновано на вікорістанні в історії економіки та Економічній думки досягненні ряду наук, Які Ранее, як правило, не застосовуваліся для історічного або економічного дослідження (кібернетика, соціологія, психологія, біологія ТОЩО). Такі методи можна умовно позначіті як модерністські и Віднести до їх числа следующие:

а) метод комп'ютерного історико-економічного моделювання;

б) метод математичної історико-економічної статистики;

в) соціологічний метод;

г) метод ментально-психологічного Вивчення економічних явіщ або процесів.

Вікорістовуючі всю сукупність вищє Позначення методів економіст здатно Відтворити адекватну картину історичної та економічної еволюції и сделать Вірні Висновки.

1.4. Тіпологічні Чинник історії економіки та економічної думки

Під тіпологічнімі маються на увазі Чинник об'єктивного и суб'єктивного характеру, Які здатні впліваті на Хід економічного розвитку тієї або Іншої країни, хоча по життя без суті ЦІ Чинник могут и не буті економічнімі (у строгому СЕНСІ) або могут буті только частково економічнімі. До таких чінніків відносяться:

а) Політичні Чинник: характер політічного режиму в стране; основні характеристики держави и модель отношений держави з суб'єктами господарсько-економічної діяльності; степень Політичної стабільності Суспільства и степень прогнозованості основних політічніх процесів і подій;

б) Чинник науково-технічного прогресу: наявність в стране розвіненої Наукової и технологічної інфраструктурі; степень Впровадження у виробництво новітніх технологій;

в) природно-географічний и кліматічній Чинник: географічне положення країни, наявність власного виходом до моря, степень блізькості до міжнародніх транспортних комунікацій; наявність запасів природних корисних (енергоносії, метали, мінерали) копалини, а такоже водних (річки, озера), лісовіх, рибна, Хутровіт та других ресурсов; степень спріятлівості кліматичних умов, якість ґрунту, ризики для заняття господарсько діяльністю Із-за несприятливого кліматичних явіщ (землетрус, ураганів, тайфунів, цунамі ТОЩО); степень пріваблівості країни з подивимось розвитку інфраструктурі индустрии відпочинку, туризму, спорту, подорожей и розваг;

г) соціально-демографічній Чинник: статевовіковій, національно-етнічній, Релігійний склад населення країни, степень кваліфікації РОБОЧОЇ сили; Щільність народонаселення; співвідношення міського и сільського населення и степень урбанізації; темпи приросту населення, степень организации и рівень дісціплінованості Сайти Вся праці;

д) геополітічній Чинник: характер отношений держави з країнами-Сусідами; степень інтегрованості держави в міжнародні организации; наявність (або Відсутність) стратегічніх національніх інтересів країни поза межами национальной территории;

е) правовий Чинник: степень юридичної регламентації економічних процесів и отношений; рівень реального Дотримання Законів; рівень реальних правових гарантій для суб'єктів господарсько-економічної діяльності;

ж) ментально-психологічний Чинник: цею Чинник обумовлення спеціфікою Зміни стійкіх стереотіпів поведінкі народів різніх стран у повсякдення жітті и в процесі праці, їх ціннісніх орієнтацій на Досягнення певної мети, уявлень про Межі дозволеного, звичних рівень матеріального комфорту и добробуту, стереотіпів споживання ТОЩО.

Залежних від конкретного ступенів розвитку, формату и конфігурації віщезазначеніх чінніків, у Кожній конкретній стране в Різні історичні періоді формується Певна сукупність типологічних чінніків, Які неминучий вплівають на Хід економічних отношений, впливаючих на модель розвитку економіки країни.

1.5. Основні принципи історико-економічного Пізнання

Під принципами економіко-історічного дослідження розуміють ті Головні ціннісні орієнтірі, якіх всегда винен Дотримуватись дослідник для Досягнення позитивного результату. До таких ціннісніх орієнтірів можна Віднести:

а) науковість, тобто об'єктивне, адекватне, правдиве и усестороннє віддзеркалення реальної картини всесвітньо-історічного процесса в історико-економічних дослідженнях;

б) доказовість, что означає високий рівень переконлівості, аргументованості вісновків и концепцій, опори на достовірні джерела;

в) аналітічність, яка означає необходимость сістематізації конкретного фактичного матеріалу в обґрунтовані Концепції, достовірні Теорії;

г) комплексність - необходимость дослідження історико-економічних подій, процесів и явіщ, ВРАХОВУЮЧИ все різноманіття Чинник, Які їх формують або вплівають на них;

д) конкретність и хронологічність означають обов'язкову опору на конкретні Чинник и події історико-економічного процесса як першооснову дослідження при дотріманні Історично достовірної хронологічної послідовності;

е) гуманістічність пріпускає, что значний частина будь-якого історико-економічного дослідження винна обов'язково враховуваті характер впліву тієї або Іншої події, процесса або явіща на зміну якості життя людей: враховуваті ті Втрата, на Які люди вімушені були піті для Досягнення мети; зіставляті досягнуті результати з "ціною питання" з подивимось доль людей.

У широкому СЕНСІ Поняття гуманістічність означає, что віщим цінніснім мірілом будь-которого історико-економічного процесса є людина, его життя, частка, Гідність, можлівість реалізуваті свои таланти, інтелектуальні, творчі здібності, цілі и мрії, сделать життя краще, вільніше, цікавіше.

1.6. Періодізація історії економіки та економічної думки

До найважлівішіх проблем історико-економічної науки Належить проблема періодізації, тобто віділення тріваліх у часі історічніх епох, Які послідовно змінять один одного. Періодізація історії економіки та економічної думки дозволяє НЕ только спростуваті науково неспроможності точку зору про ті, что всесвітній історико-економічний процес - Випадкове, безсистемних, хаотичне нагромадження НЕ зв'язаних между собою подій, но дозволяє проникнуті у внутрішню логіку Зміни однієї епохи на іншу, дозволяє зрозуміті основні закономірності економічного розвитку Суспільства, прослідкуваті Внутрішній Взаємний зв'язок и взаємообумовленість різніх чінніків, Які и зумовлюють перехід Суспільства від однієї значущої стадії р озвітку до Іншої. Вчені різніх стран разработали декілька десятків моделей періодізації економічної історії та історії економічної думки. Більшість з них можна сістематізуваті в Наступний основних концепціях.

У основу Першої Концепції закладами ідея про ті, что всесвітньо-історичний процес є Безперервна, послідовне сходження людства від найбільш ранніх, прімітівніх форм господарської ДІЯЛЬНОСТІ до СУЧАСНИХ високорозвинутих форм економічної діяльності. В рамках даного підходу можна віділіті следующие основні Теорії періодізації.

1. Теорія російського мислителя 18 століття С.Є. Десніцького, Який, віходячі з Ідеї про постійне ускладнення форм господарської ДІЯЛЬНОСТІ, віділів 4 основних стадії розвитку людства: збіратства, скотарство, землеробства, комерції.

2. Російський навчань Л.І. Мечников предложили періодізацію економічної історії віходячі Із ступенів розвіненості водних Шляхів: річковий период (стародавній світ), Середземноморського период (Середні віки), океанічній (новий и Новітній час).

3. Трістадійна модель періодізації німецькіх учених Карла Бюхера и Бруно Гільденбрандта засновано на Критерії довжина шляху товарів від виробника до споживача:

а) стадія замкнутого домашнього (натурального) господарства (стародавній світ - середина ХІІІ ст.). У цею период товар-продукт проходив від виробника до споживача у Середньому відстань около 1 милі, тобто практично це означало вкрали Слабкий розвиток товарно-копійчану отношений, оскількі значний частина продукції споживай на місці, а такоже БУВ дуже ограниченной коло віробніків и спожівачів;

б) стадія грошового або міського господарства хронологічно трівала з Другої половини ХІІІ ст. до кінця ХVIII ст. У цею период товар Долан відстань НЕ более декількох десятків миль, тобто до найближче рінків, а виробник працював на конкретного споживача;

в) третя стадія - це стадія кредитного господарства, коли товари на шляху до споживача долаються в прінціпі Необмежений відстань (Тисячі або даже десятки тисяч миль), а виробник працює Вже нема на конкретного споживача, а на світовий ринок. Хронологічно цею период займає ХIХ и ХХ століття.

4. Четверта теорією періодізації економічної історії є формаційна концепція всесвітньо-історічного процесса, розвинено в рамках марксизму. Відповідно до неї вся історія діліться на декілька крупних епох (Суспільно-економічних формацій), в Основі кожної з них лежить Певний способ виробництва матеріальніх благ, тип власності за, характер з'єднання ЗАСОБІВ праці, знарядь праці и РОБОЧОЇ сили, а такоже базові принципи розподілу и споживання матеріальніх благ. Весь цею комплекс економічних Принципів и отношений марксизм позначає як економічний базис формації. Цей базис формує адекватну Собі соціально-політічну надбудову, у якові марксизм Включає державу, політічну и правову систему Суспільства, соціально-класового структуру, суспільну свідомість и ментальність, мораль, моральність, культуру ТОЩО. При трансформації базисних Принципів и параметрів відозмінюється и соціально-політична надбудова, что и створює необхідні передумови для переходу від однієї формації до Іншої.

У відповідність з цією теорією віділяється п'ять основних Суспільно-економічних формацій, Які, послідовно змінюючі одна одну, и зумовлюють еволюцію людства від найбільш прімітівніх ранніх форм економічної діяльності до СУЧАСНИХ. До таких формацій К. Маркс и Ф. Енгельс відносілі:

- Первіснообщінну (з найдавнішіх часів - до VI ст. До н.е.), яка характерізувалася вкрали низьких рівнем розвитку прімітівніх знарядь праці, продуктивності праці, відсутністю надбудові, об'єктивно-фізіологічнім характером прімушення до праці.

- рабовласницький (V ст. До н.е. - V ст. Н.е.) - удосконалюються знаряддя праці, вінікають антагоністічні класи, суб'єктивний характер прімушення до праці, деспотична державність.

- феодальна (VI - ХVI ст.) - виробництво концентрується у сфері аграрних отношений, зберігається суб'єктивний характер позаекономічного прімушення до праці, інститут пріватної власності за носити половинчастими, незавершений характер.

- Капіталістічну (у ХVI - ХХ ст.) - характерний розвиток виробничих сил на базі декількох науково-технологічних революцій, трансформація и затвердження інституту пріватної власності за, відмова від позаекономічного примусу до праці и Надання цьом явіщу об'єктивно-економічного характеру, аграрний и промисловий перевороти и перехід до фабрично-заводської форми организации праці.

- Комуністічну формацію, яка винна булу почату, на мнение класиків марксизму, на рубежі ХІХ - ХХ ст. Дана стадія НЕ получила всесвітньо-історічного масштабу и обмежена порівняно невелика група стран в Европе и азії.

5. інституційно-технологічний підхід получил широку Популярність у ХХ ст. в так званій Амеріканській Інстітуційній школі (Белл, Тоффлер, Ростоу). У відповідність з ним економічна історія діліться на три Великі епохи:

- доіндустріальну (з Х тис. До н.е. до середини ХVIII ст.). для неї характерні низька рівень економічного розвитку, широке! застосування фізичної праці Переважно в аграрному секторі.

- індустріальну (ХVIII ст. - кінець ХХ ст.) Для неї характерні широкі! Застосування машин и механізмів, переміщення центру тяжіння економічного виробництва з села у місто, процесса КООПЕРАЦІЇ и спеціалізації.

- постіндустріальну - характерні широкі! Застосування високих технологій, Впровадження новітніх Досягнення науково-технічного прогресу у виробництво, широкий розвиток СФЕРИ фінансів, послуг, ОБРОБКИ информации.

Друга група теорій - ціклічного круговороту стала особливо популярну в історико-Економічній літературі в останні 60-70 років, хоча Перші з них були створені ще в качана XVIII ст. Так, італієць Дж. Віко, вісунувші концепцію історічніх кругів, стверджував, что розвиток всех народів идет по циклах. Е. Мейер вислови мнение о том, что історія людства є поруч замкнутих ціклів, например: стародавній світ, середньовіччя - у кожному з них Присутні елементи як феодальної, так и капіталістічної економіки, у будь-якому з ціклів можна найти и вільну, и Найману , и примусове працю.

Третя група - Теорії цівілізацій, что около стояти до теорій ціклічного круговороту. Цівілізаційній підхід будується на аналізі внутрішніх особливо даної цівілізації: передбачається, что цивілізація характерізується Певної Економічною системою, етнічнім корінням, релігією, філософією, стилем творчого мислення, особливо принципом життя цівілізації. Цей принцип об'єднує людей у ​​народ даної цівілізації, Забезпечує его єдність впродовж всієї історії.

У арсеналі сучасної цівілізаційної Теорії присутности такоже думка про ті, что світова історія у своєму розвитку пройшла следующие етапи: етап локальних цівілізацій (шумерська, егейська, ін.), Етап особливо цівілізацій (індійська, європейська), етап глобальної людської цівілізації, коли світова спільнота оформити и стала віступаті як єдиний цілісній організм.

ЦІ и ряд других теорій створюють в життя без сукупності достаточно цілісну и в основному науково обґрунтовану картину розвитку всесвітньо-історічного процесса, хоча Жодна з ціх теорій и не может вважатіся єдіно правильною.

Тема 2. Господарство первісного Суспільства та его еволюція

на етапі ранніх цівілізацій

Первіснообщінній устрій - найтрівалішій период розвитку людства. ВІН почінається з моменту з'явилася людини на землі и завершується Формування класового Суспільства та ВИНИКНЕННЯ держави. Велика частина історії людства пріпадає на період первісності.

Первіснообщінній устрій характерізується Наступний ознака:

- низька рівнем розвитку продуктивних сил и повільнім їх Вдосконалення;

- низька темпом розвитку Суспільства;

- Колективне прівласненням природних ресурсов та результатів виробництва;

- зрівняльнім розподілом, соціальною рівністю;

- відсутністю пріватної власності за, ЕКСПЛУАТАЦІЇ, класів и держави.

Періодізація історії людства на стадії первіснообщінного влаштую Досить доладна. Відомо декілька варіантів. Найчастіше корістуються археологічною схемою. Відповідно до неї історія людства діліться на три Великі етапи залежних від матеріалу, з которого Виготовляю знаряддя праці:

- кам'яне століття: 3 млн. Років тому - кінець III тисячоліття до н.е .;

- бронзове століття: кінець III тисячоліття - I тисячоліття до н.е .;

- залізне століття: I тисячоліття до н.е.

Останні два етапи пов'язані з з'явилася дерло державних Утворення. Хронологічно первісне суспільство співпадає з кам'яним століттям, Пожалуйста можна розділіті на три періоді:

- палеоліт (стародавнє кам'яне століття): 3 млн. - 12 тис. років до н.е .;

- мезоліт (Середнє кам'яне століття): 12 - 8 тис. років до н.е .;

- неоліт (нове кам'яне століття): 8 - 3 тис. років до н.е.

У різніх племен и народів з'явилися питань комерційної торгівлі форм праці та суспільного життя відбувалася у Різні періоді. Разом з тим для всіх первісніх суспільств характерна наявність кількох Загальна рис. По-перше, основною формою господарської практики Було прівласнююче господарство, Пожалуйста відрізнялося тім, что людина лишь корістувалася природніми ресурсами. Як і друга, основою виробничих отношений первісного ладу булу колективна, громадська власність на знаряддя праці и засоби виробництва, что характерізувалася низьких рівнем и повільнімі темпами розвитку продуктивних сил, зрівняльнім розподілом матеріальніх благ.

Найтрівалішій период - палеоліт (3 млн. - 12 тис. Років до н.е.). Дерло формами господарської ДІЯЛЬНОСТІ людини були полювання, рибальство и збирання. Археологічні знахідки дозволяють судити про Прийоми и об'єкти полювання. Спочатку воно носило загінній, спеціалізований характер. Останнє пов'язане з перевага Певного увазі тварин, например, оленів, слонів, мамонтів и т.д. Такоже вікорістовуваліся Колективні Прийоми полювання. Спис БУВ головного знаряддям міслівців. Збирання доповнювало мізерній раціон первісної людини жівільнімі злаками та корінням.

Найважлівішою рісою, что відрізняє людину від тварини, є уміння виготовляти знаряддя праці. Вважають, что Перші кам'яні знаряддя з'явилися около 2,5 млн. Років тому. Це були камені з Гостра краями и відщепи від них. Такими знаряддямі можна Було зрізаті гілку, зняти шкуру з убітої тварини, розколоти кістку або вікопаті корінь. Їх набір БУВ невеликий. Людина, что виготовляє ця знаряддя, получила Назву «людина уміла» (homo habilis).

Близько 1 млн. Років тому з'явився новий вид попередника людини - пітекантроп (мавполюдіна). Ця істота ще нагадувала тварин. Вона булу покриттям шерстю, мала низька чоло и сильно Виданих вперед надбрівні дуги. Альо розмір ее мозком БУВ Вже Досить великим, набліжаючісь до розміру мозком сучасної людини. Пітекантроп навчився делать Різні знаряддя праці з каменя - Рубан правильної форми, шкрібла, різці. Ними можна Було рубати, різаті, стругаті, копати, вбивати тварин, зніматі шкури, обробляті туші. З часом Кількість знарядь зростан. Вже в раннього палеоліті (3 млн. Років - 200 тис. Років до н.е.) деякі археологи віділяють набір знарядь з 30 - 40 функціямі. У Епоха СЕРЕДНЯ палеоліту (200 - 40 тис. Років до н.е.) з'явилися трікутні, пластінчасті и загострені гостроконечнікі, рубала, списи.

Основним заняття людей Залишайся полювання. Его ефективність в цею период збільшілася Завдяк появі спісометалкі. Широко вікорістовуваліся пастки, ями, ловецькі огорожі, сітки. С помощью гарпунів, сіток, прімітівніх РИБОЛОВЕЦЬКИЙ гачків люди ловили рибу.

Високого уровня досягла техніка виготовлення кам'яних знарядь. Смороду Виготовляю з пластин правильної форми, Які відокремлювалі, «віджімалі» від ядер прізматічної форми. Пластини різних розмірів піддавалі Додатковій обробці, прітупляючі краї або знімаючі с помощью кістяного чи дерев'яного інструменту тонкі луски з поверхні. Найпрідатнішім каменем для виготовлення знарядь БУВ Кремінь, что часто зустрічається в природі. Его ножевідні пластини малі Такі гострі краї, что ними можна Було голітіся. Вікорістовувалі и інші мінерали, что були тверді, но легко розколюваліся, например, вулканічне скло (обсідіан). З'явилися кам'яні зернотерки, Макогон для розтірання зерна, горіхів та коріння, вкладішеві знаряддя, кременеві наконечники.

Подалі розвиток получила обробка кісткі. Вчені іноді назівають кінець палеоліту «кістянім століттям». Серед археологічних знахідок є кінджалі, наконечники спісів, гарпуни, голки з вушками, шило и т.п. Кістяні вироби прікрашалі різьбою - орнаментом або зображеннями тварин, что, як вважать, додавайте Їм особливо силу. Всього сегодня відомо около 150 тіпів кам'яних и 20 тіпів кістяніх заряд епохи палеоліту.

Віявлені сліді дерло довготріваліх поселень, у якіх люди жили від декількох місяців до сотень років. Житлом слугувалі землянки, курені, переносні намети - чуми. Знайдені Залишки прикрас, что дозволяють Відтворити одяг того часу.

У Епоха пізнього палеоліту на зміну первісному ладу прийшла родова община, что об'єднувала людей одного роду. Вона мала Колективне власність и вела господарство на основе вікового та статево розподілу праці, Заснований на простій КООПЕРАЦІЇ праці. Чоловіки Займаюсь Полювання, рибальство, виготовлення знарядь, а жінки - збирання, Приготування їжі, підтрімкою вогню, виховання дітей.

До з'явиться парного шлюбу спорідненість встановлювали по матерінській Лінії. Жінка в цею период Граля провідну роль у господарстві. Таким чином, дерло ступенів родового ладу БУВ матріархат, Який продовжувався до ПЕРІОДУ розповсюдження металу.

У кінці палеоліту відбулася «Зоологічна катастрофа». Різко скороти чісельність великих тварин, а деякі види Повністю зникло. Це прізвело до значного Зменшення чісельності населення та змін у господарському жітті людей.

У Епоха мезоліту (12 - 8 тис. Років до н.е.) почався відступ Льодовик на Північ та настала, як кажуть геологи, сучасна епоха. Тварини, что прістосуваліся до холодного клімату, вімерлі, як це трап з мамонтом або шерстистого носорога. Певна роль в знікненні ціх тварин відігралі і люди, Які активно на них полювалі.

Були зроблені Нові успіхі в обробці каменя. Кам'яні знаряддя були представлені мікролітічною технікою. До мікролітічніх знарядь - мініатюрніх знарядь праці з каменя правильної геометрічної форми - відносіліся знаряддя типу сокири, Палиця, різців, проколів. Наконечники и леза ножів, спісів, гарпунів робіліся як своєрідні вкладиші з тонких кременевіх пластинок. Для ОБРОБКИ дерева начали використовуват кам'яну сокиру. Одне з найважлівішіх досягнені цієї епохи - Винахід лука, оружия для подальшого бою - дозволило успішніше полюваті на звірів та птахів. Люди навч делать сільця, сітки и мисливські пастки. Отримала розвиток індивідуальне полювання на дрібніх и Середніх тварин.

Люди здобувана їжу НЕ только на полюванні. Знікнення або СКОРОЧЕННЯ чісельності крупних тварин Примус все Частіше вжіваті в їжу рибу и молюсків. Рибальство велося с помощью гарпунів, острогів, сіткамі; вікорістовуваліся відовбані човни. З'явився морський звіробійній промісел. Почалося одомашнених тварин.

Первісні общини Шукало и освоювалі Нові джерела прожитку, нові методи Зменшення залежності від природи. Це дозволило людям рідше переселятіся з місця на місце. Перші ознака регулярного збору диких злаків віявлені на территории Палестини. Тут в X - IX тісячоліттях до н.е. жили мисливці и ріболові, Які Вже НЕ кочувалі, а проводили значний часть годині на одному місці. Жили смороду в поселеннях, что Складанний з невеликих круглих будинків. ЦІ житла немного загліблювалі в землю, стіни обмазувалі глиною, змішаною з піском та дрібнімі камінцямі; підлоги вістілалі кам'яними плитками. Верхня частина домів нагадувала курінь. Стоянки в Палестіні - це перший відомій нам приклад, что свідчів про початок переходу від Кочово до осілого способу життя. У Епоха мезоліту булу остаточно заселена Євразія. Людина все далі розселялася на Північ. Вона дійшла до берегів Балтики та Льодовітого океану.

Неоліт (8 - 3 тис. Років до н.е.) характерізується завершення розвитку вищої форми прівласнюючого господарства та переходом до виробничого господарства, тобто Заснований на виробництві ЛЮДИНОЮ матеріальніх благ, необхідніх для ее життя та ДІЯЛЬНОСТІ.

У Епоха неоліту відбуліся перший Суспільний Розподіл праці - на землеробство та скотарство - что спріяло розвитку продуктивних сил та ВИНИКНЕННЯ обміну; другий Суспільний Розподіл праці - віділення ремесла з сільського господарства - спріяв індівідуалізації праці, ВИНИКНЕННЯ та розвитку пріватної власності за.

Істотні Зміни в техніці, формах виробництва, способі життя, Освоєння ЛЮДИНОЮ Нових територій та Ефективне їх использование носили радикальний характер. ЦІ Зміни Прийнято назіваті «неолітічною революцією». Вона зайнять не десятки и даже НЕ сотні років, а тисячоліття. Для тих часів Такі темпи не були повільнімі.

Перехід до землеробства ставши Прогрес в розвитку продуктивних сил. Земля скопувалася дерев'яними палицями и мотики; жнива проводити серпами з кременевімі лезамі; зерна розтіраліся на кам'яній плиті або в зернотерці. В период неоліту люди освоїлі практично всі відомі на сьогоднішній день сільськогосподарські культури. Проти землеробство Було Поширення дуже нерівномірно. Перші осередки землеробства віявлені на территории сучасного Єгіпту, Палестини, Ірану, Ираке, Південної части Середньої азії. Сучасні археологічні и палеоботанічні дослідження дають підставу Говорити про Чотири самостійні походження культурних рослин: Передня Азія, де Вже в VII - VI тісячоліттях до н.е. культівуваліся польові злаки - ячмінь та пшениця; басейн річки Хуанхе, де в IV - III тісячоліттях до н.е. вірощуваліся китайське просо (чумиза), рис, гаолян; Центральна Америка, де в V - IV тісячоліттях до н.е. начали розводіті боби, перець, а до III тисячоліття - маїс (кукурудзу); Перуанське нагір'я, де в III тісячолітті до н.е. вірощувалі перець, бавовна, боби та інші рослини.

Скотарство превратилась в важліву галузь господарства, хоча воно Було Поширення теж нерівномірно. В период неоліту були одомашнені вівці, свині, кози, корови. Пастушачі племена мешкали у степах Північної Африки, Аравії, Середньої и Центральної азії.

Дерло виробництвом стало гончарні ремесло. Глиняний посуд дозволить людіні значний поліпшіті Приготування и зберігання їжі. Гончарна труба - піч для віпалення керамічних виробів - Вперше з'явилася на Сході. Гончарний круг відомій з IV тисячоліття до н.е. Его з'явився значний підвіщіла продуктивність праці и дозволила поліпшіті якість глиняного посуду. Розвиток получил тканини. Тканини Виготовляю з лляних ниток на ткацького верстаті.

У VI - IV тісячоліттях до н.е. на теріторіях сучасної Индии, Єгіпту, передньої азії зародилося металургійне виробництво. Дерло металом, Який прівернув Рамус людей, булу мідь, напевно, самородна. Вона надходить в твердості каменю, но при нагріванні з неї можна Було сделать голки, шила, ріболовецькі гачком. З МІДІ робілі прикраси - намисто, підвіски, кільця, браслети. У III тисячоліть до н.е. окрім МІДІ начали використовуват ее сплав з іншімі металами (свинець, олово), что додавайте їй твердості, - бронзу. Незабаром вона розповсюділася по всьому Старому Світу, но як и Ранее булу невідома в Амеріці. Процес виробництва мідніх виробів Менш трудомісткій, чем виготовлення знарядь праці з Кремень. Спочатку метали віплавляліся Шляхом віпалення руди на багатті, потім ее нагрівалі в суміші з села вугіллям в плавильних печах.

Кам'яна техніка булу представлена ​​шліфуванням, розпилюваного, свердленіе. Кам'яні знаряддя - мотики, зернотерки, ступки, леза для серпів, ножів, кінджалі - Виготовляю з Кременя, нефриту та ін. Голки, шила, ложки робіліся з кісткі, зокрема слонячої.

Мідні знаряддя, такоже як и вироби з других металів, представлені Сокира, кінджаламі, наконечниками спісів, РИБОЛОВЕЦЬКИЙ гачком, голка, цвях. Мідна мотика з дерев'яною ручкою та лопата широко вікорістовуваліся у землеробстві.

Збільшення кількості сільськогосподарських та реміснічіх продуктів праці спріяло розширенню обміну, что виник між землеробськімі и Скотарське племенами.У середіні общини обмін здійснювався в натуральній нееквівалентній форме, у порядку зрівняльного розподілу Вироблення продуктів. Обмін между спеціалізованімі громадами ставав регулярнішім. Проти загально еквівалента, тім более в грошовій форме, господарська практика поки що НЕ вироби. Можна Говорити лишь про Зародження товарного виробництва, создание окремий продуктів в таких кількостях, что перевіщувалі спожи сім'ї и общини та призначення їх для обміну з іншімі громадами, про формирование ринкова отношений, хоч и в прімітівній форме. Розвиток обміну стімулювало Вдосконалення продуктивних сил.

З переходом до осілого Існування різко змінілася Кількість спільно проживаючий людей. Общини міслівців були невеликі, около 20 чоловік або немного более. Смороду могли розростатіся только при достатніх запасах їжі. Перехід до виробничого господарства прівів до помітного Збільшення Розмірів общини, до Виникнення територіальних громад, Які були постійнімі поселень, что налічувалі десятки, а то и сотні житлових будинків, культові споруди, майстерні. Житлом служили глінобітні будинки.

У IV тісячолітті до н.е. з'явилися ознака вічерпання потенціалу неолітічної цівілізації. Кам'яні знаряддя, даже найдосконаліші, були трудомісткі у віготовленні и недостатньо Надійні. Смороду НЕ були здатні задовольніті різноманітні спожи людини й Суспільства, что Постійно ускладнюваліся.

Почався перехід до черговий етап - енеоліту (мідно-кам'яного століття). У цею период переважаючім матеріалом ставши метал, спочатку мідь, золото, потім бронза, починаючі з I тисячоліття до н.е. - залізо и его Похідні, а самє чавун та сталь.

Винахід и Освоєння принципова Нових матеріалів (бронза), технологій (системи зрошуваного и Плугова землеробства), Посилення майнової нерівності, Зародження пріватної власності за неминучий вели до Виникнення класів та держави.

Руйнування первісного Суспільства в різніх регіонах світу відбувалося в різний час. Різноманітнімі були и моделі Подальшого господарського розвитку. В кінці IV тисячоліття до н.е. в Месопотамії, а потім в Єгипті вініклі Перші держави.

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки ПЕРІОДУ формирование світовіх цівілізацій (VІІІ ст. До н.е. - V ст. Н.е.)

Вдосконалення знарядь праці, Підвищення їх продуктівності, освіта малі глібокі соціально-економічні Наслідки. Економічна структура первісного Суспільства стала тісною для новой технічної бази та гальмувала ее розвиток. З'явилися пріватної власності за, розповсюдження обміну и Зародження на Цій Основі майнової и социальной нерівності спріялі Утворення нового типу Суспільства, появі держави.

Дерло суспільством нерівності, де існувала експлуатація, БУВ рабовласницький лад. Зміна первіснообщінного влаштую рабовласницького Почаїв на Сході в IV тісячолітті до н.е.

3.1. Економічний розвиток стран Стародавнього Сходу

Перші держави з'явилися на землях зі Спекотно кліматом, в долинах річок з РОДЮЧА наносного ґрунтами: Нілу, Тигра и Євфрату, Інду и Гангу, Хуанхе и Янцзи примерно у IV - III тісячоліттях до н.е. Зазвічай їх назівають державами Стародавнього Сходу. Це Шумер, Вавилон, Ассірія, Старокітайське царство, Стародавня Індія. Особливе місце среди них займає Давній Єгипет, історія которого налічує более шістьох тисячоліть. Теплий клімат у поєднанні з РОДЮЧА, легко оброблюванімі ґрунтами, можлівість їх зрошування дозволяли мати значні врожаї даже при низьких агрокультурному и технічному Рівні землеробства. Формування нового Суспільства Почалося тут до качана «залізної революції» на основе палеолітичної техніки і знарядь праці. Родина єгіпетського селянина, например, отримувалася втрічі более продовольства, чем Було необходимо для удовольствие ее потреб. А самє додатковий продукт БУВ головного умів народження цівілізації.

Економіка давно Єгіпту. Стародавній Єгипет БУВ найбільш типових суспільством азіатського типу. Найдавніші поселення скотарів и землеробів вініклі у долині Нілу в VI - IV тісячоліттях до н.е. Поливних землеробство тут досягло великих Успіхів. У цею годину булу вінайдена дерев'яна соха. Мисливський промісел БУВ витиснення скотарство. Єгіптяні навч відліваті з МІДІ сокири, ножі, кінджалі, посуд, наконечники для стріл. Але, головне, в цею годину Почаїв розвіватіся басейнова система зрошування, якові могли создать лишь крупні земельні общини. З середовища общінніків віділілася Племінна знати. Віконуючі роль організатора робіт и Розпорядниками земель, вона з часом захопіла владу.

Віділення Громадської верхівкі, посілювання діференціації сільського населення спріялі появі дерло держав, Які в Єгипті називали по-грецький номами. На рубежі IV - III тисячоліть до н.е. з Верхньо- и Ніжнєєгіпетського царств, что до того часу ворогувалі, булу створене єдина держава - Давній Єгипет.

Єгипет Займаюсь вігідне географічне положення. Середземних море з'єднувало его з переднім Азією, Кіпром, островами Егейського моря и материкового Грецією. Ніл БУВ важлівою судноплавних артерією. Єгипет МАВ в своєму розпорядженні Корисні копалини.

Господарську основу Єгіпту Складанний поливних (ірігаційне) землеробство, что Було поєднанням ірігаційніх споруд та поливних робіт з прімітівною технікою ОБРОБКИ землі. Землю обробляємих Мотика и прімітівнім плугом. Сіяли ячмінь, пшеницю, льон. Сільське господарство носило спеціалізований характер. Верхній Єгипет став центром землеробства, а Ніжній - скотарство, садівництва и виноградарства. Ще в глібокій давніні в Єгипті склалось ірігаційна система, что діліла поля на «Верхні» и «Нижні». «Ніжнімі» називається поля, затоплювані во время розливу Нілу, на них будували земляні запруди (греблі) для Збереження води. На Верхні поля, куди во время розливу вода не доходила, ее доводять підніматі с помощью прімітівніх водяних підйомніків (шадуфів) и водяних коліс. Ремонт гребель, очищення каналів, регулювання послідовності багатократно поливу полів, польові роботи, пов'язані з режимом зрошування, - все це могло існуваті лишь при жорсткій дотріманні графіка та постійному контролі и управлінні з єдиного центру, здійснюваного державою. Таким чином, причиною Виникнення Давньоєгіпетської держави булу необходимость об'єднання сил землеробів-общінніків для будівництва Зрошувальна систем.

Відмінною рісою східного типу господарства булу державна власність на землю и ірігаційні споруди. Фараони, общинна знати (номархи) Займаюсь пануюче економічне становище. У царський, храмових и приватних господарство Працювала рабі и залежні общинники. В период голоду храми відкрівалі для землеробів свои зерносховища, а общинники за це повінні були працювати на «полях бога».

Царське господарство, что поставляло все необхідне для «будинку фараона», Було достаточно розвинення. Фараони контролювалі храмові господарства, конфісковувалі Громадські пустірі. Розширення державного господарства супроводжували роздачу земель сановникам. З'явилися господарства вельмож. Їх землі обробляємих «робочі загони», Яким віділялася тяглова худоба, насіння для посіву.

Держава, что об'єднала людей, зберегла Колишній громадський обов'язок - вести загальне господарство. Це превратилась его на державну трудову повінність. С помощью суспільніх робіт східні правітелі підпорядкувалі Собі вільніх общінніків. У ціх условиях праця рабів Граля другорядну роль - вона носила «домашній характер». Раби віконувалі в основному обов'язки слуг. Лише у Последний период истории давно Єгіпту - у XVI, ХII ст. до н.е. - рабів начали використовуват як ткачів, Гончарів и т.д. У «азіатськіх» Громада не Було необхідності у Додатковій робочій сілі. Навпаки, там існував надлишок трудових ресурсов. У период припиненням сільськогосподарських робіт, пов'язаних з розливом річок, населення треба Було чімось зайнятості. Тому, що не Випадкове, почти всі давньосхідні держави вели будівництво грандіозніх культових и світськіх споруд - пірамід в Єгипті, Башта-зіккуратів та висячих садів в Месопотамії. В условиях надмірності трудових ресурсов! Застосування праці рабів у сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ Було безглуздім.

Землероб-общинники - це Дармова робоча сила, якові НЕ нужно купуваті, годувати, одягаті. Працю ціх людей можна Було втрачають дуже марнотратно. На Відміну Від рабів античних держав, Які знаходится у власності за окремий рабовласніків и вікорістовуваліся у приватних інтересах, ця Величезна трудова армія застосовувалася централізовано для державних (суспільніх) робіт: при будівництві Зрошувальна систем, дорогих культових споруд. Управління цімі роботами Вимагаю могутнього державного апарату. У давні Єгипті регулярно проводилися перепису населення и господарства, в основному для розподілу Трудової повінності.

КОЖЕН селянин повинен БУВ Певний часть року відпрацюваті на державних роботах - на полях фараона або у храмах, на будівництві Зрошувальна систем та пірамід. Трудові повінності на Користь фараона малі величезне значення для економіки давно Єгіпту. Існувало даже «відомство постачальника людей» з в'язниць для тих, что ухіляліся від повинностей. Державні повінності розповсюджуваліся на все населення. Зберегліся записи про організацію людей в «п'ятірки» та «десятки» на чолі з «керівніком робіт». Виконання робіт контролювалося особливо чиновниками - «лічільнікамі людей». Кроме того, існувало розгалужене відомство по збору податків. Особлива роль держави з Величезне апаратом управління зумов Особливий тип бюрократії. Макс Вебер відзначав, что в Єгипті бюрократична централізація Ніколи не могла б досягті того ступенів Досконалість, которого вона досягла, за умов природного розливу Нілу.

Для Єгіпту, як и для других «Східних суспільств», характерний високий степень централізації економіки: централізовано розподілялася Основна маса Вироблення продукту; чиновники враховувалі врожай и Кількість худоби; общинники, что Працювала на ірігаційніх и будівельних об'єктах, отримувалася інструмент и провіант з державних сховище.

Управління ірігаційною системою у Східних странах носило надцентралізованій и деспотичний характер. Більш того, верховні правітелі вважаю живими богами на землі. Цім пояснюється Надзвичайна економічна роль, якові віконувалі храми, жерці, что зберігалі и інтерпретувалі інформацію з управління ірігаційнімі системами.

Всі ЦІ Особливості «азіатського способу виробництва» зберігаліся на Сході дуже Довгого. Східні Суспільства - це Суспільства з жорсткий ієрархією. Власність і влада в давні Єгипті злилися воєдино. У верхівці піраміди знаходівся фараон. Его абсолютна, деспотична влада освячувалася релігією.

Всі чиновники Цілком залежався від фараона, отрімуючі від него платних грошима або товарами. Нерідко ПЛАТНЯ булу Єдиним Джерелом їх доходу. Частина чіновніків та воєначальніків володіла земельними ділянкамі, Палац, слугами, но лишь до тих пір, поки перебувала на службі. Фараон МІГ позбавіті їх ціх благ, если смороду ставали Йому неугодного. Соціальне положення, багатство залежався НЕ від природних якости, професіоналізму, завзяття, діловітості людини, а від блізькості до верхівкі піраміди - чим Ближче до неї, тім більшімі кількостямі благ, можливий, зокрема економічнімі, вона володіла.

Державним характером господарства визначавши и положення землероба. ВІН живий у власному будинку з сім'єю и ВІВ господарство, но даже зерно для посіву, робочі худобу для ОБРОБКИ землі ВІН отримувалася на Деяк годину від держави. Урожай Фактично знаходівся у розпорядженні держави: землеробові Залишайся Рівно Стільки, скільки Було необходимо для того, щоб прожити его сім'ї. Велика частина віддавалася на Державні склади.

Ремесло носило централізованій характер. Потрібно відзначіті, что в ремеслі течение Довгого годині Адміністрація сайту не вітісняв камінь. Єгіптяні знали бронзу, но вона булу матеріалом для прикрас и оружия, а не для виготовлення знарядь праці. В кінці історії давно Єгіпту з'явилося залізо, что вважаю дорогоціннім металом. Окрім ремісніка, что працював у будинку або у власній майстерні, існувалі крупні Державні підприємства з детальним розподілом праці. Кроме скляних, текстильних, гончарних майстерень були двори «мельніків борошна», хлібопекарні, «Суспільні кухні», что випускає готову їжу, Якою, например, годувать будівельників пірамід.

Успіхі господарського розвитку спріялі розвитку торгівлі.Південь Єгіпту поставляється худобу, а Північ - зерно. Кроме того, стали експлуатуватіся завойовані территории Лівії, Нубії, Синаю. Єгипетські купці купували там мідь, золото, емаль, слонова кістку, кожи, шерсть, деревина. Єгіптяні отримувалася олово и свинець з Малої азії, а мідь з Кіпру. Купецтво Займаюсь ліхварством. Чимало багатств надходили у виде Військових трофеїв або данини, что стягувалося з переможених народів.

Одержавлення економіки, тотальна регламентація суспільного життя, ее бюрократізація були пов'язані з найважлівішою рісою єгіпетського та східного Суспільства в цілому - Прагнення до стабільності и незмінності у всьому: економіці, соціально-культурному и політічному жітті. Подібно до того як без общини не могла Вижити окрема сім'я, так и Самі общини не могли обійтіся без держави, тому смороду були зацікавлені в консервації отношений з верховною властью. Збереження у непорушності, незмінному стані всієї системи суспільніх отношений підкорялася матеріальна и духовна діяльність людей. Підтрімці стабільності східного Суспільства служили деспотизм правітелів, релігія, звичаї и закони.

Прагнення до незмінності наклав відбіток на розвиток праці и людини в давні Єгипті. Економіка почти НЕ розвивалась, Постійно відтворюваліся колішні форми и отношения. Таке положення в економіці назівається стагнацією.

Таким чином, для східної (азіатською) моделі господарського розвитку характерні следующие РІСД:

1. Раби НЕ Складанний головну продуктивну силу Суспільства, тобто виробництвом матеріальніх благ у сільському господарстві та других сферах Займаюсь люди, что вважаю вільнімі.

2. Земля знаходится не в приватній, а в державній або державно-Громадській власності за.

3. Між державою и общинниками-землероб склалось отношения підданства, тобто у селян були відсутні права при Безумовно відбуванні повинностей на Користь держави.

4. Держава на Сході набрала рис «східної деспотії», тобто полного безправ'я підданіх перед державою. Саме тому такий тип Суспільства назівається «суспільством східного рабства».

5. громади характерізуваліся стійкістю, что Було пов'язане з необхідністю создания и ПІДТРИМКИ в належно стану ірігаційної системи.

3.2. Економічна думка Стародавнього Сходу

Історія економічної думки бере свой початок у глібокій давніні. Уже первісні люди малі якісь зачатки господарських знань, котрі були результатом осмислення виробничого досвіду. ЦІ знання дійшлі до наших днів у виде наскельних малюнків и були відтворені Завдяк ретельній праці археологів. З подалі розвитку Суспільства вінікалі ширші уявлення про економічні отношения, з'явилися ОКРЕМІ вісловлювання, Ідеї економічного характеру. Смороду стали складового економічного мислення и дійшлі до нас в усній творчості стародавніх народів, релігіях, міфах, легендах та перекази, а пізніше нашли своє відображення у письмовий творах.

Економічна думка стародавнього світу відображала стан соціально-економічного та політічного розвитку тогочасної суспільств. Деякі з них були суспільствамі азіатського способу виробництва (держави Стародавнього Сходу), інші - суспільствамі античного способу виробництва (Стародавня Греція та Стародавній Рим). Таким чином, Вивчення історії економічних вчень почінається з характеристики господарських уявлень народів ПЕРІОДУ стародавніх цівілізацій, подивись якіх були вікладені в писемності джерелах.

Особливості економічних поглядів. Предметом дослідження є закони ведення домашнього господарства и зростання его доходності. Методом дослідження Виступає описание господарської практики та Накопичення досвід (емпірізм).

Стародавній Єгипет. Виникнення економічної думки на территории Стародавнього Єгіпту зумовлювало необхідністю коордінації ДІЯЛЬНОСТІ Всього населення для виробництва сільськогосподарської продукції. Оскількі врожайність землі залежався від якості зрошення и від кількості мулу, что залишавсь на полях после розливу Нілу, то першочерговім виробничим завдання Було забезпечення достатньої кількості и Глибина каналів. Отже, це прізвело до Досить жорсткої централізації Політичної и економічної влади та формирование ієрархічної системи землекористування. З Іншого боку, для розробки системи каналів и будівництва гідротехнічніх укріплень були необхідні Досить глібокі знання з математики и фізики, хранителями якіх були жерці. Таким чином сформувалася паралельна система влади - влада фараона обмежувалася властью інтелектуальної еліти. За таких умов Майбутній фараон повинен БУВ мати Досить ґрунтовну управлінську підготовку, якові ВІН отримувалася, навчаючісь у жерців. Зрозуміло, что тексти, з якіх до нас надходять Відомості про економічний устрій, пронікненні релігійнімі и міфологічнімі мотивами, вміщують Ідеї, поклікані Зберегти існуючій соціальний лад.

Одними з найбільш відоміх творів є "Повчання геракліопольського царя своєму синові Мерікара", "проречена Іпусера", "Пророцтво Неферті", "Повчання Ахтоя, сина Дуауфа, своєму синові Піопі". Основні економічні Ідеї ціх творів:

1. дбати про розчіщення землі, проведення Нових и Підтримання Вже існуючіх каналів. Залучаті до цієї впоратися не только селян, но й армійські підрозділі у невоєнній годину.

2. Підтрімуваті систему ієрархічної піраміди среди чіновніків. Нагороджуваті и просуваті найбільш здібніх.

3. Протідіяті зміцненню и збільшенню самостійності родової арістократії и Сприяти вісуванню людей з нижчих щаблів соціальної ієрархії.

Більш пізні пам'ятки засвідчують наявність у старожитні Єгипті отношений позики, щоправда, кредиторами виступали здебільшого Іноземні купці, а відсотки и суму кредиту Повертайся, як правило, віддаючі кредіторові Певна ділянку землі у Користування на кілька років.

Вавілонське царство. Ця давньосхідна держава залишилась нащадкам твір свого царя Хаммурапі (1792 -1750 рр. До н.е.), так звань кодекс Законів, Який БУВ системою правових норм, спрямованостей на регулювання соціально-економічних отношений у Вавілоні. Основна мета Законів - усебічне Зміцнення економічної влади держави. У ньом сучасні досліднікі налічують 282 статті. Согласно з ЦІМ кодексом:

1. Поділ Суспільства на рабів и рабовласніків вважався природним и довічнім. Раби - це майно рабовласніків.

2. Візнаваліся права пріватної власності за. Закони Хаммурапі захищали самперед власність царя, храмів, державних СЛУЖБОВЦІВ та воїнів. Замах на приватну власність короваю смертю або віддаванням у рабство.

3. Основу економіки Вавілонського царства становило натуральне господарство. Громада зберігала свои позиции, хоча розклад Вже Ураза ее.

4. захищали Захоплення учасников торгових угідь, регламентуваліся товарно-Грошові відносини та встановлювали система віміру, что спріяло розвитку торговельних угідь.

5. законодавчо встановлювався ліхварській Відсоток на Рівні НЕ вищє 20% на рік.

Стародавня Індія. Розвиток економічної думки Стародавньої Індії відбівся в літературно-релігійних пам'ятках. Економічні проблеми окремо НЕ досліджуваліся, а розглядаліся у зв'язку з вірішенням СОЦІАЛЬНИХ та політічніх проблем. Велика Кількість брахманськіх творів ґрунтується на Концепції трьох цілей життя людини - релігійного обов'язку, матеріальної вигоди та чуттєвої любові. Кожній з ціх цілей прісвячені Знамениті твори, Такі як "Закони Ману", "Артхашастра" та інші.

"Закони Ману" Складанний течение кількох століть (I тис. До н.е.) брахманами, Які підтрімувалі рабовласніків. Це збірка релігійніх, моральних, політічніх та правових Вказівок, что пріпісуваліся міфічному родоначальнику людей - Богові Ману. Цей Звід Законів:

1. Відводів значний роль державі, на якові припадало забезпечення доходів и регламентація господарської ДІЯЛЬНОСТІ.

2. Розглядав економіку як Сфера діяльності только заможніх людей (варни вайшья).

3. встановлювали суспільним ідеалом Економічно незалежного господаря. Така господарська самостійність розглядалася як одна з головних умов свободи та повноправності людини.

4. Регламентував методи обернення Вільної людини на раба, закріплював его безправним положення в суспільстві.

Найвізначнішою пам'яткою суспільної думки Стародавньої Індії є "Артхашастра" - трактат про мистецтво політики і управління державою, что пріпісується брахману на имя Каутілья Вішнугупта - Радника царя Чандрагупти I (кінець IV ст. До н.е.). Слово "артха" перекладається як "досягнення матеріального добробуту", а "шастра" - наука, принцип. Цей твір БУВ послання правителям Стародавньої Індії, Яким смороду малі Керувати у життя без державній ДІЯЛЬНОСТІ. Основними ідеямі цього твору є:

1. Закріплення соціальної нерівності, підтвердження правомірності рабовласництва, поділ Суспільства на касти.

2. Активне втручання держави в господарське життя (особливо в сільське господарство, будівництво Зрошувальна систем, торгівлю). Головного метою будь-которого правителя є поповнення Скарбниці. Вона необхідна для Утримання війська, Пожалуйста дасть змогу завоюваті весь світ та статі Владик Всього Суспільства. Тому основними Джерелами поповнення страти були прибутки від державних підприємств та різноманітні податки (сільськогосподарські та Релігійні), мито та штрафи, что стягуваліся з населення. Взагалі, податки розглядаліся як Утримання, належно цареві у винагорода за ті, что ВІН охороняв країну від небезпеки.

3. Розвиток торгівлі як одного Із способів поповнення казни. Головного інструментом регулювання торгівлі БУВ нагляд за цінамі та отрімуванім прибутком. Прибуток включався у Ціну товарів як частина витрат та его норма заздалегідь фіксувалася: для місцевіх товарів у размере 5% встановленої ціни, а для іноземних товарів - 10%.

Стародавній Китай. Одним з ранніх центрів Світової культури ставши у давнини басейн ріки Хуанхе, де вінікла цивілізація Китаю. Основна течія давньокітайської економічної думки - конфуціанство (VI-III ст. До н.е.), засновником которого вважають Кун-цзи, або Конфуція (551 - 479 рр. До н.е.). З его Збірки "Лунь юй" ( "Бесіди та суджень"), запісаної его учнями, ми довідуємося про ті, что:

1. Конфуцій вісуває ідею "природного права". В основу суспільного устрою покладаючи божественне начало. Поділ Суспільства на "благородних" та "простолюдінів" вважався природним.

2. Вчення Конфуція спрямованостей на Посилення авторитету держави. ВІН Виступає за Посилення влади верховного правителя Китаю.

3. Достаток народу Залежить від якісного господарювання, зокрема від правителя. Правитель МАВ Дотримуватись економії у витрати та дбати про людей. У зв'язку з ЦІМ Конфуцій вісунув цілу соціальну програму:

- патенти, розподіляті багатство більш рівномірно;

- полегшіті Тягар податків;

- залучаті населення до Виконання суспільніх робіт, ВРАХОВУЮЧИ цикл сільськогосподарських робіт.

Іншім визначний представником стародавнього конфуціанства БУВ Мен-цзи (372 - 289 рр. До н.е.). Его постулати: Нерівність - це воля небесна. Цім ВІН віправдовує протіріччя между багатим Чиновництво и арістократією з одного боку, и біднім селянством - з Іншого.

Виступає проти Збільшення рабовласницького гноблення. Мен-цзи пропонував відродіті колішні общінні форми виробництва та ввести систему "Криничне полів" (від назви ієрогліфу "криниця") - розмежовування Громадської землі на дев'ять однаково ділянок таким чином, щоб Вісім Із них обробляємих окремий родинами, а дев'ята - усіма цімі родинами спільно. Урожай з цієї ділянки Було Призначено для держави.

Наполягав на помірності податків та виступали за Надання селянінові годині, необхідного для обробітку власного поля, за розвиток товарного обміну между землероб та реміснікамі.

З критикою конфуціанства виступили Мо-цзи (479 - 400 до н.е.) и его послідовнікі (моїсті). смороду:

1. Наполягалі на природній рівності людей, відкідалі розшарування населення на верстви та прівілеї знаті. Засуджувалі розкіш и паразитизм панівніх верств, гноблення ними землеробів и ремісніків.

2. Обґрунтовувалі необходимость всебічного розвитку виробництва для удовольствие потреб Усього населення.

3. Виступає за розвиток Вільної ініціативи дрібніх віробніків.

4. вбачалася шлях до Вдосконалення громадського життя в утвердженні у відносінах между людьми Принципів "загальної любові" та "взаємної вигоди". Моїсті розглядалі "Загальна любов" як рівноправні стосунки между людьми, а "взаємну вигода" - як суму індівідуальніх інтересів.

Ще одним визначний діячем и філософом Стародавнього Китаю БУВ Лао-цзи (VI - V ст. До н.е.). Его твір "Дао де цзин" поклали початок даосизму. Основою цього вчення є закономірність руху и мінлівості Усього сутнього. Даосизм спрямовувався проти соціальної нерівності людей, гноблення народу, Накопичення вельможами багатств. У ньом містіться ідея пасивного протесту - "недіяння", тому что люди здатні лишь збагнуті Навколишній свят, но НЕ могут Нічого Изменить в ньом.

У VI-III ст. до н.е. в Китаї вінікла школа легістів. Ідеологія цієї течі відбівала Нові Тенденції господарського розвитку Стародавнього Китаю, пов`язані з Посилення економічної роли держави и Формування імператорсько-бюрократічної системи управління. Легісті виступали за управління Країною с помощью Законів, були прихильники Політичної централізації и об`єднання країни. Діяльність школи легістів пов`язана з визначний політичним діячем того ПЕРІОДУ Лі Куєм (424 - 386 до н.е.) - дерти міністром правителя царства Вей. ВІН Склаві "Зведення" усіх наявний до него Законів, котрого стали основою законодавства у период ІІІ ст. до н.е. - ІІІ ст. н.е. Лі Куй Створив вчення про найповніше использование сил землі, утілівші в ньом Ідеї державного регулювання хлібного Сайти Вся. Держава мусіть регулюваті ціни на зерно, закуповуючи его у врожайні роки и продаючи з за твердими ценам з державних комор у роки стіхійніх лих та голоду.

Такоже визначний представником школи легістів БУВ Шан Ян (390 - 338 рр. До н.е.). З его слів учні написали твір "Книга правителя області Шан", Який опісує шлях Досягнення заможного життя країни. Держава может поліпшаті життя своих громадян с помощью землеробства та війн. Для цього необходимо:

1. Активно Проводити політику "повернення селян до землі".

2. Здійсніті Загальний Подвірний перепис селян, насильно залучаті до землеробства ледарів, бродяг.

3. законодавчо Встановити єдиний податок Із будь-якої кількості зібраного зерна, значний підвіщіті мито на заставах та ринках, щоб запобігті придбання зерна за низьких ценам та подальшої спекуляції ним у неврожайні роки.

Трактат «Гуань-цзи» займає особливе місце в історії суспільної думки Китаю. У IV ст. правитель царства Ці започаткував академію "Палац наук коло західніх воріт", де Працювало понад 2 000 вчених. Науковці академии написали більш чем 500 творів, Які були об`єднані однією спільною назв "Гуань-цзи". У Збірнику підкреслювалось таке:

1. Найважлівішою умів стабілізації економіки є "Посилення землеробства", а такоже создания державою постійніх хлібосховіщ.

2. Слід рівномірніше розподіляті посівні ділянки, більш гнучкий винна буті податкова система. Рівень оподаткування пов'язувався з родючістю землі. У Трактаті є ідея побудова державних фінансів без прямих податків. Для цього слід замініті податкові надходження у скарбницю прибутком від ЕКСПЛУАТАЦІЇ природних ресурсов.

3. Вісунуто "принцип врівноваження господарства". "Розумний правитель пускає в обіг ті, в чому народ відчуває нестача и трімає у собі ті, чого у народу надлишок".

3.3. Економічний розвиток античних держав

На Відміну Від стран Відразу держави на півдні Європи сформуваліся пізніше - в кінці II тисячоліття до н.е., хоча территории Стародавньої Греції и Стародавнього Риму були заселені Вже в Епоха палеоліту. На півдні балканська півострова в VII тісячолітті до н.е. існувало землеробство и скотарство. В кінці IV тисячоліття до н.е. розповсюділіся мідні знаряддя праці, а з качана III тисячоліття до н.е. - бронзові. В кінці II тисячоліття до н.е. в грецькій економіці широко вікорістовуваліся залізо та гончарний круг, получил розвиток мореплавання, вініклі Перші міста.

Найдавнішімі жителями Апеннінського півострова були лігурі, Які були творцями неолітічної культури, італікі, іллірійці. У IX - VIII ст. до н.е. широко вікорістовувалося залізо. У VIII - VI ст. до н.е. найбільшого значення Набуль культура етрусків.

Економіка Стародавньої Греції и Стародавнього Риму ґрунтувалася на праці рабів, что були Головними виробника матеріальніх благ. Основними Джерелами поповнення армії рабів були: 1) військовополонені и захоплені в полон мірні жителі; 2) одноплеменці, что продавати правлячою арістократією варварськи народів; 3) Народжені Рабіна діти; 4) люди, захоплені піратамі та вікрадачамі.

Економічний розвиток Стародавньої Греції. Перший период истории Стародавньої Греції - з XII по VIII ст. до н.е. - назівається гомерівськім, оскількі до цього часу відносіться создания Гомером «Іліаді» и «Одіссеї». Альо в цею период у греків Ще не існувало держави. Цей годину БУВ перехіднім періодом від первіснообщінного до класового Суспільства, Який назівають ладом ВІЙСЬКОВОЇ демократії. Демократією цею лад назівається того, что Верховної органом Було народне Зібрання, а військовою того, что народне Зібрання Вибирай військового керівника - вождя. В условиях Військових зіткнень, что посілюваліся, у жітті племені все більшу роль Почаїв играть військова Верхівка на чолі з вождем.

VIII-III ст. до н.е. - це период Існування полісів, або самостійніх міст-держав. Цей период БУВ Класичним рабовласницького періодом історії Стародавньої Греції, яка НЕ ​​булу єдиної державою, а Складанний з безлічі невеликих держав. У Основі Існування поліса лежала антична форма власності за, что об'єднувала у Собі державну и приватну власність. Поліс як колектив громадян володів правом верховної власності за на землю. Власниками землі могли буті только громадяни поліса. Основним економічнім принципом поліса булу ідея автаркії (самозабезпеченості).

Додатковий продукт в условиях поліса можна Було Забезпечити, только Примус безоплатно трудити Захоплення на війні рабів. Антична система господарства ґрунтувалася Перш за все на військовій организации, что забезпечувала господарство новімі рабами. Армія, по суті, булу ополчення. КОЖЕН громадянин поліса Незалежності від походження зобов'язаний БУВ відбуваті військову повінність. Залежних від розміру майна ВІН служив або у сухопутних військах або у Флоті.

У Стародавній Греції існувалі два варіанти політічного и економічного устрою - афінській и спартанській. Перший - це торгово-реміснічі держави з розвинення товарно-копійчану відносінамі, широким Використання праці рабів у ВИРОБНИЦТВІ, демократичним устроєм. Прикладом таких полісів були Афіни, Корінф, Мегари, Мілет, Родос и ряд других, як правило розташованіх на МОРСЬКИЙ узбережжі, таких, что малі невелика сільськогосподарську теріторію, но володілі чисельності населення. Полісі цього типу задавали тон економічному розвитку. Смороду були провіднімі господарськими центрами Греції. Другий - аграрний, з абсолютною перевага сільського господарства, Слабкий розвитку торгівлі, ремесла и товарно-копійчану отношений, великим числом залежних ПРАЦІВНИКІВ, як правило, олігархічнім устроєм. Це - Спарта, Аркадія, Беотія, Фессалія.

Сільське господарство. Основною формою господарської ДІЯЛЬНОСТІ греків Було землеробство. Смороду вірощувалі ячмінь и пшеницю, но врожаї були невісокімі. Горбістій ​​рельєф Греції з кам'яністім ґрунтом, важка для оранка і обробка, мало прідатної для зернових, оказался Зручне для вирощування віноградної лози, олійних и плодових дерев, різноманітніх овочів. Це не приводило до незначна уровня развития хліборобства у грецький полісах, перехід від зернового господарства до інтенсівного виноградарства и садівництва. Розвиток ціх галузь Вимагаю вкладень грошей, великих Людський витрат, значний витрат часу. ЦІ культури могли успешно освоюватіся только за наявності додаткової РОБОЧОЇ сили. Розвиток ціх відів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва БУВ тісно пов'язаний з Впровадження рабської праці. Додаткове Залучення ЗАСОБІВ праці и РОБОЧОЇ сили створювало возможности для Отримання надлішків. В результате греки малі Досить Високі врожаї винограду и маслин, Які НЕ только забезпечувалі спожи місцевого населення, но и продавати.

Основними осередку СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва були дрібні господарства и крупні маєтки родової знаті. Часто земля здавай аристократами в оренду збіднілім одноплеміннікам, Які віддавалі землевласнікам у якості орендної плати до половини врожаю. Аграрні отношения в Греції характерізуваліся зміцненням великого землеволодіння и розорення ОСНОВНОЇ масі населення, что спріяло зростанню майнового розшарування та посилений соціальної напруженості у грецький полісах.

В результате ряду реформ у грецький полісах головного виробничим осередком стала невелика земельна ділянка (3 - 5 га), власником якої БУВ громадянин цього поліса. Земля обробляємих членами сім'ї. Їм допомагать 1 - 2 раби. У крупнішіх маєтках вікорістовувалася праця 15 - 25 рабів. Господарства носили, як правило, БАГАТОГАЛУЗЕВЕ характер.

Скотарство НЕ займаюсь визначний місця у сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ. М'ясо и молоко не були основними продуктами харчування стародавніх греків. Коней Було мало. Смороду практично НЕ застосовуваліся як тяглова сила, а грецька кіннота булу Допоміжним родом войск. Зато розвод овець, робочі и тяглову худобу.

В цілому сільське господарство Греції мало следующие Особливості: БАГАТОГАЛУЗЕВЕ характер, товарну спрямованість, использование праці рабів.

Ремесло и торгівля Займаюсь велосипеді місце в Економічній структурі полісів. Їх розвиток стімулювався Перш за все зростанням міст як торгово-реміснічіх центрів. Розвиток міського життя БУВ Неможливо без підйому ремесел и торгівлі, Які не могли розвіватіся без Залучення додаткової РОБОЧОЇ сили - праці рабів.

Широкий розвиток отримай Видобуток корисних копалин та ковальство. Найважлівішімі галузь ремесла були керамічне, будівельне виробництва, суднобудування, тканини. Основним осередком реміснічого виробництва були ергастерії - Різні по велічіні майстерні, у якіх широко застосовувалася праця рабів. Так, знаменитий афінській оратор Демосфен МАВ две майстерні з 20 рабами в одній и 32 - в іншій. Проти великих майстерень Було мало, в основному існувалі дрібні и середіні виробництва.

Для грецького ремесла характерний тісній зв'язок з РІНКОМ, де реміснік продавати свою продукцію, купували сировина, знаряддя праці, рабів, продовольство для їх прожитку. Підйом ділової актівності в торгово-реміснічіх центрах, успіхі в технології, спеціалізація ергастеріїв при стійкіх джерелах поповнення рабів робілі заняття ремеслом вігідною делом. Середній дохід від ЕКСПЛУАТАЦІЇ одного раба, зайнятий в ремеслі, досяжними 6 -120 драхм на рік, тоді як утрімування сім'ї вільного громадянина на рік, например, в Афінах у V ст. до н.е., коштувало 180 драхм; інакше Кажучи, дохід від 2 - 3 рабів БУВ достатній для утрімування однієї афінської сім'ї, что Складанний з 3 - 4 чоловік. Ремісніче виробництво могло існуваті за наявності постійної СИРОВИННОЇ бази. У невеликих грецький полісах місцевої сировини Було Небагато. Отріматі сировини можна Було только Шляхом обміну, за придбання - платили грошима, реміснічімі або сільськогосподарськими товарами.

Багатолюдне населення торгово-реміснічіх полісів з різноманітнімі потребами, что все більш зростан з ускладненням міського життя, нестача зерна и різніх відів сировини для ремесел, з одного боку, надлишком вина и масла, запаси різніх реміснічіх виробів - з Іншого, створювалі спріятліві умови для грецької торгівлі у цілому.

На ринках реалізовуваліся продукти харчування, сировина для ремесел, вироби ремісніцтва. Товаром виступали НЕ только предмети розкоші, як на Сході, а і значний частина віробленої продукції. У товарні операции були втягнуті почти всі верстви населення. Для більшої зручності у проведенні торгових операцій торговці-оптовики, особливо пов'язані з подальшого заморською торгівлею, створювалі купецькі об'єднання - фіасі, основним завдання якіх були взаємна страховка и виручка позика, обмін інформацією, контроль за ценам.

Природні умови, недосконалість и дорожнеча сухопутного транспорту не спріялі розвитку сухопутних перевезень. Альо велика Кількість островів спріялі розвитку суднобудування и морської торгівлі. У кожному Приморськ городе споруджується морська гавань, будується порт Із Зручне стоянками для судів, причалами, складських пріміщеннямі, доками для ремонту. Так, в Афінах по особливому архітектурному плану БУВ побудованій порт Пірей - справжнє місто, что по рівню свого впорядкування перевершував Афіни и з'єднувався з ними широким проїздом, захищений з обох боків високим кам'яним муром.

Освоєння МОРСЬКИХ Шляхів відкрівало перед грецьким купцям найшірші возможности для торгових операцій у всьому Середземномор'ї, включаючі басейн Чорного моря. Прівезені на кораблях товари потраплялі до рук роздрібніх торговців и продавати дрібнімі партіями на міському Сайти Вся. Для полегшення торгівлі влаштовуваліся рінкові приміщення, лавки, но найчастіше торгівля велася на відкрітому повітрі.

Впровадження товарного виробництва, великий ОБСЯГИ торгівлі Вимагаю Вдосконалення розрахункових операцій. Засоби розрахунку стала монета Із Певної вагою, что мала гарантії держави, яка ее випускає. Перші монети з'явилися в Греції ще в VII ст. до н.е. У класичну епохи Кожне місто чеканило велику Кількість монет. Поступово віділіліся монети провідніх економічних центрів, таких, як Афіни и Корінф. Срібні статерами Корінфу вагою в 8,7 г були найбільш найпопулярнішою валютою в Західній Греції, Південній Италии та Сіцілії. Афінські тетрадрахми вагою 17,5 г и драхми вагою 4,4 г ОХОЧЕ прийомів в містах басейну Егейського моря. Монети Корінфу та Афін стали свого роду міжнародною валютою Греції у V- IV ст. до н.е. Активне господарське життя грецького міст призвело до з'явиться в IV ст. до н.е. мідної розмінної монети: оболів, халків и лепт. 1 срібна драхма ділілася на 6 мідніх оболів, 1 обол - на 8 халків, 1 Халху - на 2 лепти.

Великий Розма торгової ДІЯЛЬНОСТІ у грецький мире прівів до з'явиться зачатків Банківських операцій та елементів безвалютних розрахунків. ЦІ операции здійснюваліся особливо людьми - міняйламі, якіх називали трапедзітамі, что існувалі в кожному торговому городе. Міняйлі стежа за курсом чисельність монетних серій, проводили обмін одних монет на інші, розмін крупних монет, прийомів гроші на зберігання, давали позики під відсотки, проводили розрахунки между оптових торговців.

Процес соціально-економічного, політічного и культурного розвитку грецького Суспільства VIII - VI ст. до н.е. породивши таке явіще в старогрецькій історії як Велика колонізація, тобто Виселення греків з міст Егейського басейну у чісленні КОЛОНІЇ, розташовані по Побережжя Середземних и Чорного морів. Всього Було утворено декілька сотень колоній загальною чісельністю 1,5 - 2 млн. Чоловік.

Причин колонізації були декілька. Інтенсіфікація грецької економіки, розвиток ремесел и торгівлі Вимагаю Розширення поля діяльності: потрібні були Нові землі для тих громадян, что втрачалі свои наділі, потрібні були джерела сировини, ринкі збуту для продукції реміснічіх майстерень. Інша причина пролягав в Політичній и соціальній борьбе, что розвернулася в грецький полісах. У КОЛОНІЇ були віслані незадоволені, небезпечні для знаті Політичні супротивники. У тій же година правлячім колам міст-метрополій Було вігідно мати КОЛОНІЇ, з Якими встановлювали взаємовігідні зв'язки, звідки отримувалася цінну сировина, куди можна Було збуваті сільськогосподарську и реміснічу продукцію. Важлівою причиною колонізації стала своєрідна демографічна криза, віклікана Бурхливий розвитку грецької економіки, что створювала надлишком продукції та Вимагаю збуту, достатньої кількості сировини, РОБОЧОЇ сили, что забезпечувала Певний матеріальний достаток.

Велика грецька колонізація VIII-VI ст. до н.е., что віклікана Глибинне суспільними процесами, стала могутнім Чинник соціально-економічного та культурного розвитку НЕ только грецького світу, но и Всього Середземномор'я.

Таким чином, в Греції Склаві новий тип економіки, відмінний від економічної Структури провідніх давньосхідніх стран: Інтенсивний, товарний, при збереженні натуральної основи. ВІН Вимагаю значний вкладень, високого уровня организации господарства,! Застосування праці рабів та створював спріятліві умови для самого Існування грецького Суспільства, розвитку грецької культури.

3.4. Економічні вчення антічної Греції

Вчені вважають, что найперш Мислитель, Які започаткувалі наукове дослідження економіки, були Ксенофонт, Платон та Аристотель.

Ксенофонт (430 - 355 рр. До н. Е.) - афінській аристократ и політичний діяч, землевласнік. До основних творів відносять Такі твори як "Домострой" та "Кіропедія". У роботах Ксенофонт об'єднує коло вопросам, Які стосують проблем раціонального господарювання, в особливо галузь знань - "ойкономію" (від грец. "Ойкос" - господарство, "номос" - закон) и считает, что остання має зосередітісь на вівченні Законів ведення домашнього господарства. До основних економічних Ідей філософа можна Віднести:

1. степень поділу праці обумовлення, як правило, розмірамі Сайти Вся збуту. Поділ праці на розумово и фізічну, а людей - на вільніх и рабів має природне походження.

2. "Цінність - все ті, від чого можна отріматі Користь". Если людина НЕ вміє користуватись річчю, ця річ НЕ є для неї цінністю. Альо коли Дану річ продати, то можна здобути Користь І, тім самим, надаті РЕЧІ Цінність. Таким чином, товар має две Властивості - споживчий Цінність та здатність обмінюватіся на інші товари.

3. Гроші - Особливий товар, спеціфічність которого Полягає в ненасіченості. Гроші ма ють две Функції грошей - давати Користь и створюваті скарби.

Платон (427 - 347 рр. До н. Е.) - аристократ, Засновник філософської школи - афінської Академії, в Якій Викладаю в течение останніх двадцяти років свого життя. У своих творах ( "Держава", "Закони"):

1. Створив модель "ідеального" державного устрою, у жертву принесений в ее основу принцип природного поділу праці. Людіні від народження притаманний лишь один Певний талант: "Одні Народжені для управління, другі - для Надання допомоги, треті - для землеробства и ремісніцтва". Необходимо создать таку державу, в Якій Кожний віконував бі певні Функції за своим талантом и отримувалася Частка в суспільному продукті согласно з природніми здібностямі. В ідеальній державі винне існуваті 3 верстви:

- Філософи (управляються державою);

- воїні (охороняють державу);

- землероб, реміснікі, торговці (віробляють и обмінюють продукцію).

Перша та друга верстви НЕ ма ють ніякої власності за и звільнені від продуктівної праці, спожівають Суспільний продукт на принципах рівності. Третя верств має приватну власність и Забезпечує на ее основе Перші две верстви.

Раби не включалися в жодних з ціх верств. Смороду прірівнюваліся до реманенту, розглядаліся як засоби праці, що розмовляють.

2. Поділ праці Платон вважаю природнім явіщем, поділ на вільніх и рабів ВІН пояснював як нормальне становище, что дано від природи. Від природи люди наділені неоднаковімі здібностямі, тому є сенс закріпіті їх поділ за заняття.

3. виводу необходимость грошей з потреб торгівлі, яка Обслуговує поділ праці. Віділяє три Функції грошей: міра вартості, засіб обігу и засіб Накопичення скарбів. До останньої Функції Платон ставитися Вкрай негативно, Виступає проти продажу товарів у кредит, гостре засуджує ліхварство.

4. головного галуззя господарства вважаю землеробство, негативно ставівся до торгівлі. Торгівля - НЕ Гідна афінського громадянина. Ее треба Залишити только варварам-іноземцям.

Аристотель (384 - 322 рр. До н. Е.) - учень афінської Академії Платона, вихователь Олександра Македонський, Засновник філософської школи - афінського "Лікею", в якому займався педагогічною діяльністю. Основними творами є "Нікомахова етика", "Політика". Аристотель усі знання про економічні проблеми об'єднує у науку, яка поділяється на два функціональні види:

- економіка - комплекс знань про господарську діяльність, пов'язану з виробництвом СПОЖИВЧИХ благ в домашньому господарстві;

- хрематистика - наука про діяльність, спрямованостей на Накопичення багатств у грошовій форме.

Встановлює двоїсту природу товару. На мнение філософа річчю корістуються заради ее СПОЖИВЧИХ якости та заради обміну. Обідві Властивості товару приносять власнікові Користь.

Відкріває Рівність в обміні товарів "... все, что обмінюється, винне якось порівнюватісь ... необходимо, щоб все вімірювалось чімось одним ... Розрахунок буде мати місце, коли буде знайдено Рівняння, щоб продукти Чоботаря відносіліся до продуктів землероба, як землероб відносіться до Чоботаря". Считает, что порівнюються Різні товари грошима. Аристотель БУВ дере ученим, что НЕ только поставивши питання: "Як формується ціна?", А й предложили свои ВІДПОВІДІ:

- у самих товарах немає Нічого такого, что могло б прірівнюваті їх Одне до одного;

- товарний обмін - це отношения НЕ только между промовами, а й между їхнімі власниками;

- в обмінній угоді є 4 учасники - це товаровласнікі А і В та їхні товари а і в. Чим сільніша у особини А потреба в товарі в, что Належить особі В, тім более свого товару а віддасть А за одиниць в і навпаки. Звідсі пропорція А / В = в / а;

- встановлює, что гроші - Особливий товар, спеціфічність которого Полягає в обслуговуванні обміну. Функції грошей: міра вартості, засіб обігу та засіб Накопичення скарбів.

Вбачає різніцю между рухом грошей як грошей (Т - Г - Т) и грошів як Капіталу (Г - Т - Г).

Мислителі Стародавньої Греції в центрі уваги ставили проблеми рабовласництва, Які розглядаліся, віходячі з соціальної, Політичної та економічної ситуации того часу. Наукові Досягнення ціх авторів пов'язані зі способами теоретичного осмислення таких економічних процесів та явіщ, як поділ праці, обмін, товар, гроші, Прагнення зрозуміті закони господарського життя.

3.5. Економічний розвиток Стародавнього Риму

Перший период истории Стародавнього Риму - з VIII по VI ст. до н.е. - Прийнято назіваті «Царське» періодом. Проти монархічної держави не Було. Рімські «Царі» - Рекс, як и грецькі василевси, - це військові вожді. Суспільний устрій Риму БУВ військовою демократією.

У VI ст. вінікла держава. Наступивши другий период римської історії - период РЕСПУБЛІКИ. Рим ПЕРІОДУ РЕСПУБЛІКИ - місто-держава, подібне до грецького полісів. В ході війн Рим підпорядкував Собі інші італійські держави. Переможені народи візнавалі залежність від Риму, но не включаються до складу римського поліса.

На Відміну Від Афін Римська республіка булу аристократичність, оскількі влада Залишайся в руках родової арістократії. У міру економічного розвитку, як и в Афінах, з'явилися міське господарство, ремесло и торгівля, а разом з ними и «Нові багачі», Які прагнулі розділіті владу Із старою Римський знаття, яка попала до ее рядів. ОКРЕМІ части Италии поступово злилися в одну державу. Проти Політичні и економічні права Залишайся в руках громадян только римського поліса - квірітів. Подібне положення не могло не прізвесті до соціальної напруженості и політічніх конфліктів.

У ціх условиях вірішальною силою стала армія, яка поступово превратилась в знаряддя у руках воєначальніків, Які забезпечувалі військову здобіч и Утримання для солдат.Вікорістовуючі армію, смороду захопілі владу в стране и превратились на імператорів. У I ст. до н.е. Римська республіка змінілася Імперією, что проіснувала до V ст. н.е.

Сільське господарство. Провідною галуззя для більшості населення Апенінського півострова Було землеробство. Родючі ґрунти и м'який клімат забезпечувалі Високі врожаї. У найбільш розвинення областях Италии культівувалі пшеницю, ячмінь, просо, боби; у Менш розвинення и гористих - полбу, ячмінь, боби. Греки-колоністі внесли Вдосконалення до місцевого виноградарства, познайомілі жителей Италии з оливками.

У II - I ст. до н.е. сільське господарство Италии переживало підйом. Великого Поширення Набуль виноградарство, вирощування оливок и Плодівництво, розвивалась хліборобство. Господарі более уваги стали пріділяті добрива, ретельно спахувалі поля, впроваджувалі Нові сорти пшениці, овес, коноплю, кунжут.

Гориста територія спріяла розвитку скотарство, особливо вівчарства и свинарства. Одним з важлівіх показніків прогресу у сільському господарстві були Нові Галузі - тваринництво и птахівництво. Навколо крупних міст створюваліся Спеціалізовані господарства, что забезпечувалі городян молоком, сиром, м'ясом, квітами, свіжімі овочами та фруктами.

В период Утворення римської держави економічна структура італійського села включала два типи господарств - рабовласницький (вілла), что обслуговував порівняно невеликим числом рабів, и звичайний селянський двір, де працював вільний землероб та его сім'я. Вільні землероб Складанний основу римського народного ополчення. Смороду своєю кров'ю, розорення своих невеликих господарств оплачувальну гегемонію Риму в античному мире. Землероб не могли конкуруваті з найбільших рабовласницьких маєтком. Розорюючісь, смороду покидали свои земельні наділі и йшлі у міста. Їх землі прівласнюваліся рабовласників. На місці невеликих Вілл вінікалі обшірні рабовласніцькі маєтки плантаційного типу - латіфундії, в якіх праці Тисячі рабів. З'явилися Нових форм землеволодіння спріяла збільшенню обсягів сільськогосподарської продукції.

Бурхливий підйом сільського господарства в II - I ст. до н.е. пояснювався трьома причинами: широким Впровадження рабства, розвитку простого товарного виробництва, переходом від дрібного господарства до великого. Підйом сільського господарства спріяв встановлення ринкового зв'язків между містом и селом. Місто відокремілося від села, превратилась в центр ремесла и торгівлі, політічного и культурного життя. У цею период состоялся перехід від дрібного до великого землекористування.

Ремесло и торгівля. У VI-V ст. до н.е. в італійськіх містах Бурхливий розвиватись ремесло и торгівля. Цьом спріяла наявність корисних копалин, зокрема залізняку, МІДІ, глини, будівельного каменя, корабельного лісу. У ЦІ ж століття Поширення Набуль и залізо. Процвітало виробництво бронзових виробів, Які відрізняліся технічною и Художня досконалістю. Найрозвіненішім з ремесел в Италии Було виготовлення кераміки: різноманітного посуду, тари, водопровідніх труб, черепиці, будівельних и архітектурніх деталей, сірцевої цегли и т.д. У Південній Италии Було налагоджено виробництво вітонченої кераміки за грецький зразки. Значний менший розвиток отримай текстильної ремесло. У дрібніх реміснічіх Майстерня у VI - III ст. до н.е. Працював сам господар, члени его сім'ї и декілька рабів. Археологічні знахідки свідчать про Проникнення рабської праці у ремісніче виробництво. У копанках, каменоломнях, керамічних кар'єрах панували праця рабів.

На Відміну Від сільського господарства, де вірішальну роль Граля рабських праця, у реміснічому ВИРОБНИЦТВІ БІЛЬШОГО значення малі Вільні реміснікі, Які вікорістовувалі рабських працю. Розвиток ремесел зажадав Розширення СИРОВИННОЇ бази. Збільшілася потреба у металах, камені, деревіні, вісокоякісній гліні, шерсті, льоні, шкірі, склі, Нових будівельних Матеріалах. Введення в обіг новой сировини и матеріалів спріяло Бурхливий розвитку металургійного, керамічного, текстильного, шкіряного та других виробництв, причому Кожне з них ділілося на декілька Цілком самостійніх галузь.

Склалось крупні реміснічі центри Із спеціалізацією у ВИРОБНИЦТВІ: Путеоли слави виробництвом товарів з заліза, Капуя - продукцією з бронзи и свинцю, Калі и Мінтурні - виготовлення сільськогосподарських знарядь, Арреций - керамікою, Тарент - вовняні виробами, Північна Італія - ​​лляні виробами. Найбільші реміснічім центром БУВ Рим.

Вже в VI - III ст. до н.е. Італія становится ареною інтенсівної торгової ДІЯЛЬНОСТІ, причому встановлюються и Зовнішні, и внутрішні торгові зв'язки. Предметом торгівлі були НЕ только предмети розкоші, но и металеві вироби, кераміка, хліб, вино, оливкову олію. Центром торговельного життя ставши Рим. Для торгівлі тут віділявся КОЖЕН дев'ятий день, Який назівався «нундіні» (дев'ятий). Одні раз на рік організовуваліся ярмарки, куди з'їжджалися жителі сусідніх міст. Ярмарки пріурочуваліся до крупних релігійніх свят і проводить около святилища шанованого божества.

Внутрішня торгівля булу добро розвинено, товари вільно Обертана по всій Италии. Високому рівню розвитку торгівлі спріялі, по-Перш, введення єдиної грошової системи по всій імперії; по-друге, будівництво чудовим доріг, что мостів каменем и перетіналі всю Європу (смороду зберегліся до нашого часу). У римській імперії практікувалося даже страхування вантажів.

Грошовий обіг. Розміри внутрішньої и зовнішньої торгівлі віклікалі з'явилися грошей. Перші монети з'явилися у самому кінці V ст. до н.е. Карбувати смороду Із золота та Електро - сплаву срібла и бронзи. У IV - IIІ ст. до н.е. Кількість монет Зросла; їх карбували Вже всі міста. У Риме Перші монети відліваліся у формах; це були мідні зліткі вагою у 273 г без збережений. У второй половіні IV ст. до н.е. на монетах з'являються зображення тварин - бика, свині, орла ТОЩО. Важкі и громіздкі зліткі були мало прідатні для торгівлі. Карбування лягли и зручнішіх срібніх монет Почаїв в Риме только з кінця III ст. до н.е. Основними монетними номіналамі в Риме були Бронзовий ас, срібний сестерцій (2,5 аса), срібний денарій (10 ассів, або 4 сестерція).

Існування різніх копійчаних систем, Різноманітність золотих, срібніх и бронзових монет спріялі Зародження міняльної справи. Міняйла, якіх називали аргентаріямі, стежа за копійчану курсом, перевірялі Гідність монет, проводили обмін грошей и надавали позики. Міняльній промісел йшов рука у руку з ліхварством. Позіковій Відсоток в Италии НЕ перевіщував 6% в рік, но у провінціях цієї заборонено НЕ Було, и рімські ліхварі нарощувалі відсотки. Спіраючісь на допомогу провінційнійної адміністрації, рімські ліхварі розорялі цілі міста и области.

Рабство. Внутрішня еволюція суспільніх отношений в Риме у IV - III ст. до н.е. привела до Виникнення форм класичного рабства. Концентрація землі, розповсюдження пріватної власності за, розвиток ремесел, торгівлі, грошового обігу, Зародження товарного господарства Вимагаю дешевої РОБОЧОЇ сили. Заставить працювати вільного дрібного власника, что добівався рівноправ'я и наділеного ділянкою землі, Було Важко. Такою РОбочий силою МІГ буті позбавленій всех прав и майна раб. Цім пояснюється агресівність Риму, его нескінченні Війни, Масове пограбування и поневолення завойованого населення. Успішні Війни спріялі притоку рабів, зростанню и Впровадження рабства.

Використання рабської праці руйнувало натуральне господарство. У II - I ст. до н.е. землевласнікі и реміснікі прагнулі НЕ только до Отримання БІЛЬШОГО Додатковий продукту, но и до грошової его реализации. Все це віклікало Посилення ЕКСПЛУАТАЦІЇ рабів, Які превратились на основного товаровиробників. Потреба у рабів булу постійною.

Чісельність рабів увесь час зростан. Смороду стали найчісленнішім класом римського Суспільства. Рабовласництва розповсюділося у сільському господарстві, гірнічодобувній делу, металургії, будівництві. Праця вільніх або напівзалежніх ПРАЦІВНИКІВ продовжувала застосовуватіся, но Граля другорядну роль. Положення рабів Було Повністю безправним. Раб прірівнювався до речі, тварини, ВІН надходить в абсолютне Розпорядження пана. Чісельність рабів точно невідома. Учені розходяться у візначенні чісельності рабів и вільного населення у класичну епохи. Французький історик А. Валлон вважаю, что співвідношення рабів и вільніх людей в Италии в II - I ст. до н.е. Було 1: 1, тобто Було 50% рабів и 50% вільніх. Німецький історик кінця XIX - початку XX ст. Ю. Белеха визначили це співвідношення як 3: 5 (37,5% рабів и 62,5% вільніх). Американський історик У. Уестерман вважаю, что співвідношення между вільнімі и рабами Складанний 1: 2 (33% рабів и 67% вільніх). У руках окремий рабовласніків зосереджувалися Тисячі рабів.

3.6. Проблеми раціональної организации рабовласніцької латіфундії у Працюю давньорімськіх філософів

Марк Теренцій Варрон (116 - 27 рр. До н. Е.) - римський письменник и вчений у різніх галузь знань. До основного твору відносять наукову працю "Про сільське господарство". М. Варрон вівчає Функціонування сільського господарства и велику Рамус пріділяє з'ясуванню факторів, Які вплівають на зростання доходності господарства. Головні з ціх факторів:

1. Торгівля та необходимость врахування коливання ринкового цен.

2. Включення у господарську діяльність других галузь, например, скотарство, з которого "можна здобудуть чималий дохід".

3. Інтенсіфікація праці рабів за рахунок использование методів морального та матеріального стимулювання: "Полювання до праці можна віклікаті такоже більш вільним режимом, більш щедрою мірою їжі та одягу, СКОРОЧЕННЯ РОбочий годині або дозволить віганяті на пасовіська декілька голів власної худоби".

4. Раціональній поділ операцій у господарстві поміж вільнімі працівнікамі та рабами.

Марк Порцій Катон (234 - 149 рр. До н. Е.) - видатний римський політичний діяч и письменник. Вивчаючи доходність домашнього господарства, М. Катон віділяє ряд умов, за якіх вона буде зростаті: использование вигоди від збуту части віробленої продукції та Орендного отношений ( "Здаваті з підряду збір маслин, виготовлення Олії, обробіток земель"); розвиток землеробства на основе інтенсіфікації рабської праці, факторами якої віступають:

- видача рабу завдання на робочий день;

- забезпечення безперервності процесса виробництва: "Працювати у будь-яку погоду і свята";

- Впровадження системи контролю за Виконання робіт Шляхом Вибори Наглядач Із числа рабів.

Луцій Юній Модерато Колумелла (І ст. Н. Е.) - римський письменник и вчений. Основний твір - "Про сільське господарство". У своих роботах Розглядає стан античного сільського господарства в период кризиса рабовласництва. Занепад сільського господарства зумовленій погіршенням господарювання, самперед через недбале Ставлення рабів до праці. Пропонує систему ЗАХОДІВ для раціоналізації рабовласницького господарства: необходимо запровадіті поділ праці, спеціалізацію, использование кваліфікованої рабської праці. На мнение письменника "добрий господар может сделать Прибутковий будь-який клаптик землі, вірощуючі там саме те, для чого ця земля найбільш прідатна". Л. Колумелла радить купуваті Приміські маєтки, щоб Частіше там бувати. Власникам віддаленіх господарств ВІН рекомендує здаваті землю в оренду вільним людям, оскількі на тій годину Це вже стало вігіднішім, чем использование рабів

3.7. Криза рабовласніцької системи

Експлуатуваті чужу працю в античних державах можна Було, только захоплюючі полонених на війні и перетворюючі їх на рабів. Захоплююсь в полон людина, Опинившись у чужому ворожок Йому середовіщі, втрачала здібність до опору.

Такий способ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАВ Важливі Наслідки. Оскількі головного умів розвитку рабовласницького господарства були постійні віснажліві Війни, щоб їх вести слід Було озброїті все населення. Тому КОЖЕН чоловік БУВ воїном и Вивчай військове мистецтво. Тієї класичний рабовласницький лад, Який існував в античних державах, які не МІГ буті відразу у всех народів: не могли всі вести Війни. Насправді, переможені и скорені Римом країни або знаходится на стадії докласового Суспільства, або відносіліся до «азіатського способу виробництва».

У II - IIІ ст.н.е. наступила криза рабовласніцької системи - рабовласніцькі виробничі отношения стали гальмуваті розвиток продуктивних сил. Це віражалося в деградації сільського господарства. Відбувалося повернення від інтенсівніх галузь до зернового господарства, много земель закидали або перетворюваліся на пасовища. Завойовні Війни закінчуваліся - Рим Вже захопів Стільки, что НЕ МІГ міцно утрімуваті провінції під своим контролем. Скоротівся притік рабів, смороду стали дорогими.

Стали вінікаті зовсім Нові форми ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Щоб матеріально зацікавити раба, Йому віділялі пекулій - Самостійне господарство. Це могла буті ремісніча майстерня, ділянка землі. Певна часть доходів раб повинен БУВ віддаваті господареві, має заплатити Йому оброк.

Рабові дозволили мати власність и ця власність іноді ставала такою великою, что раб купували Власний рабів и давав гроші у борг своєму господареві. З'явилися Нові закони, согласно Яким раба не только нельзя Було убити або зруйнуватися его сім'ю, тобто продати Членів сім'ї в Різні руки, но нельзя Було даже відібраті у раба пекулій. Кроме того, крупні землевласнікі стали здаваті ділянки своєї землі селянам. Селянин-Орендар назівався колоном.

Так в Надрах рабовласніцької системи стали народжуватіся феодальні отношения, тому что пекулій и колонат були Вже формами, відповіднімі феодальної відносінам.

Альо все Це вже не могло Врятувати Римський імперію. Для перемоги феодальних отношений були потрібні селяни, а рімські селяни були розорені и їх розорення Почалося ще при переході до крупних рабовласницьких господарств. Розорені селяни йшлі у міста, но не для того, щоб найти там роботу. Рабовласніцькі отношения віховувалі уявлення, что вільній людіні трудити соромно, что праця - заняття для рабів. І у містах зростала кількість людей, что НЕ Працюють, а що Живуть на подачки знаті.

Разом з селянством Зниклий и велика римська армія. Тепер солдати набиралися в основном з тих же варварів-провінціалів, проти якіх смороду и повінні були воювати. Їм Нічого Було захіщаті.

Рим приходить в запустіння. І коли з півночі стали насуватіся Варвари, Рим не зміг встояті и ліг під їх ударами. Це відбулося в V ст. н.е.

Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цівілізації в период середньовіччя (V - ХV ст.)

Перехід до феодалізму у різніх суспільствах проходив по-різному. У Деяк народів феодалізм слідував за рабовласництва, у других - за первіснообщіннім устроєм. Германці, слов'яни, араби, кельти, народи тропічної Африки минули рабовласницьку стадію розвитку. Феодальна система формуван на Наступний принципах:

- пануванні крупної земельної власності за и феодальної монополії на неї;

- безпосередній виробник - селянин - веде Самостійне індивідуальне господарство на землі, отріманій від феодала в ТИМЧАСОВЕ або Спадкове Користування;

- позаекономічному прімушенні, Пожалуйста є формою залежності безпосередно товаровиробників від феодала;

- рентна відносінах. Селянин платив феодалові ренту за Користування землею; рентні Платежі стягуваліся в натуральній (панщина, оброк) або в грошовій формах;

- нерівноправності селян и феодалів (від СУДОВОЇ и поземельної до особістої залежності);

- пануванні натурального господарства и дрібного виробництва;

- домінуванні аграрного сектора економіки;

- прімітівному Рівні техніки, якові Використана у ВИРОБНИЦТВІ (особливого значення набуваються Індивідуальні виробничі навики);

- ієрархічному характері Суспільства;

- ієрархічній структурі феодального стану;

- корпоративних відносінах.

Феодальні системи Складанний у різніх областях Європи, азії, Африки нерівномірно. Єдиний по життя без суті процес генезису феодалізму в Кожній стране МАВ значні Локальні и Регіональні Особливості. Як Основний крітерій для віділення головного моделей (тіпів) цього процесса можна Прийняти інтенсівність візрівання елементів феодалізму в Надрах рабовласницького або первіснообщінного влаштую.

4.1. Генезис феодалізму в Західній Европе

Європейський феодалізм - результат трьох варіантів (тіпів) генезису феодалізму. Перший тип народився безпосередно з первіснообщінного влаштую варварів, минулий стадію розвинення рабовласницького Суспільства. У Европе прикладом подібного варіанту є Англія, Скандинавія, Північно-Західна Німеччина, а такоже Русь, Польща, Чехія.

Другий тип Склаві на основе синтезу елементів феодалізму у середіні рабовласницького Суспільства з феодальними відносінамі, что формуван на Последний стадії розвитку первіснообщінного влаштую варварів. Причем и ті та інші елементи у рівній мірі Складанний основу майбутнього середньовічного Суспільства. Цей тип генезису феодалізму знайшов своє втілення в Північній Галії, у ряді південнослов'янських народів.

Третій тип зародівся на базі синтезу елементів пізньоантічного Суспільства з феодальними відносінамі, что формуван у варварськи суспільствах з явнім переважанням античних Ідей. Цей шлях БУВ характерний для Візантії, Південної Галії, стран Середньоазіатського регіону.

Східний феодалізм, что Склаві на базі «азіатського способу виробництва», успадкував усі его характерні РІСД: домінування державної феодальної земельної власності за, Збереження спеціфічніх форм громадської організації селянства; розвиток особливо форм организации феодальної знаті и реализации ними своих монопольних прав Головним чином через продуктової ренти; високий степень державної централізації.

Феодальна система в Західній Европе пройшла у своєму розвитку через декілька етапів:

V - IX ст. - епоха генезису и розвитку феодалізму, годину поступового Утворення крупної земельної власності за, прівласнення ее незначна кількістю населення, превращение вільніх землеробів в залежних селян, встановлення васально-ленніх отношений.

X - XV ст. - розквіт феодалізму у странах Західної Європи, Який характерізується економічнім підйомом, Заснований на Внутрішній колонізації (освоєнні Нових земель), збільшенні збору сільськогосподарських культур, розвитку тваринництва; відродженні міст, что превратились на центри реміснічого виробництва та торгівлі. Розвиток товарного виробництва и товарно-копійчану отношений супроводжувався комутацією ренти, з'явилися ярмарків, кредитної справи, банків. В цей час упроваджуваліся технічні нововведення - Вітряний млин, доменна піч, артілерія, кнігодрукування и ін., Формуван централізовані держави.

Кінець XV - XVII ст. - криза феодальної системи та Зародження капіталізму. Пошірюваліся товарно-Грошові отношения, зніщувалася особиста залежність селян, почався процес первинного Накопичення Капіталу, розвитку мануфактурного виробництва І, як наслідок, загострював соціальні суперечності, что переростали в буржуазні революції.

Зміни відбуваліся НЕ только в економічному, но и в політічному жітті. У ранньофеодальній период держава Було великих, но неміцнім об'єднанням (например, імперія Карла Великого). У X - XII ст. переважалі дрібні Політичні Утворення - князівства, герцогства, графства, что малі в своєму розпорядженні значний політічну владу над своими підданімі. Іноді смороду були Повністю самостійнімі, іноді номінально об'єднувалися під властью Слабкий короля (так звань период феодальної роздробленості). У XIII - XV ст. у багатьох странах йшов процес централізації держави, что завершівся оформлення феодальної монархії. У ціх державах відносно сильна Королівська влада поєднувалася з існуючімі Станово-представніцькімі Зборами. Лише у Візантії у период середньовіччя зберігалася сильна централізована держава. Нарешті, у XVI - XVII ст. феодальна держава прийнять свою Останню, найбільш централізовану форму абсолютної монархії.

Становлення феодальної економічної системи в Західній Европе традіційно розглядають на прікладі королівства Франків, что вінікло в Північній Галії в 486 р. Франки - одна з конфедерацій германської племен, Які скорісталіся ослабленням Західної римської імперії у IV - V ст. через Нашестя гунів и експансію слов'янських племен разом з англосаксами, лангобардамі, вандалами, остроготами та ін. розгромили Західну римську імперію и утворілі на территории римської провінції Галлія декілька так званні варварськи королівств. У V - VII ст. франками правила Династія Меровінгів, з кінця VII до середини IX ст. - Династія Каролінгів.

Основні Відомості про господарство франків в Епоха раннього феодалізму містяться в судебнику «Саллічеська правда» (назва так від салічеськіх, тобто «МОРСЬКИХ» франків, что Займаюсь теріторію нінішньої Бельгії та північної части Франции). Согласно документу, франки були осілімі землероб, смороду сіяли зернові культури, застосовувалі двопілля, вікорістовувалі плуг Із залізним лемешем, борону, а як тяглову силу вікорістовувалі Биків та коней. Право розпоряджатіся землею у селі належало общіні - марці. Землю франки обробляємих індивідуально, великими сім'ямі. Громадські угіддя знаходиться у нероздільному корістуванні селян. Господарство франків носило натуральний характер. У франків Ще не склалось класи, но Вже зароджувалося Майнове розшарування.

Однією з найважлівішіх передумов розвитку феодальних отношений з'явився дуалізм франкської общини. Дуалізм общини - це поєднання громадського землеволодіння з Приватним селянське господарство. Вже з V - VII ст. вона стала Поземельної, теріторіальною, сусідською, а земля все Частіше перетворювалася на алоду. Алоду - вільно відчужувана індивідуально-сімейна земельна власність, тобто приватна власність на Наділ Громадської землі. Селяни прівласнювалі отрімані від общини наділі у приватну власність як только для цього з'являлася можлівість. З'явилися алоду стала передумови формирование крупної феодальної власності за.

Процесса концентрації земельної власності за та соціальному розшаруванню спріяло втручання державної влади. Державний земельний фонд, что складався з маєтків римських рабовласніків, державних земель, земель бунтівніків, конфіскованіх во время чисельність Громадянських війн, роздавався королівською властью Наближення, дружинникам, церкві у форме алоду. Державний земельний фонд Швидко скорочувався, тому довелося Изменить принципи плати за землю.

У VIII ст. у Королівстві Франків були проведені Важливі реформи. За Карла Мартелла у результате ВІЙСЬКОВОЇ реформи селян усунулі від ВІЙСЬКОВОЇ служби. Основою війська стала рицарським кіннота. Озброєння кінного лицаря коштувало дорого. Витрати на військо и спорядження лицарів лягли на плечі селян. Військова реформа зажадала змін. Була введена бенефіціальна система землекористування. Бенефіцій - форма земельної володіння феодала, обумовлена Певна обов'язками (Платежі и військова служба) и терміном (зазвічай довічнім). Вініклі отношения васалітету: Васал залежався від Сеньйор, бенефіцій приносить сеньйорові клятву вірності и Виконання служби. Сеньйор, зберігаючі право верховного власника на землю, МІГ ее відібраті, если Васал порушував договір.

Військова служба ставала монополією феодалів. При роздачі бенефіціїв, підданімі васалів часто ставали Вільні люди, что населяли ЦІ землі: смороду з підданіх короля перетворюваліся на залежних від приватних осіб селян.

Військова служба Залишайся головного умів володіння феодом, хоча Останній и передавався у Спадкове Користування. Ленна система - розвинено форма феодального землеволодіння, на Основі якої складався васалітет, феодальна ієрархія знаті.

Всі умови, Які спріялі Утворення великого землеволодіння (феодальні усобіці и Війни проти других племен), зумов Втрата свободи селянами-общинниками.

Розорення війною або неврожаєм селянин, що не знайшовши захисту ні у общини, ні у королівської влади, вімушеній БУВ шукати заступніцтва місцевіх сильних и багатших людей. Отрімуючі від них земельну ділянку, ВІН втрачав свободу и перетворювався на перелогових або кріпосну людину. У свою черга, землевласнік забезпечував власне господарство робочими руками залежних від него людей, что платили за землю и допомогу своєю роботів (панщина) и продуктами (оброк).

При низьких Рівні розвитку продуктивних сил того часу Було нужно много землі и робочих рук, щоб Забезпечити Достатньо Кількість продуктів сільського господарства.Пануючій клас БУВ зацікавленій не в захопленні землі у селян, а в достатній кількості робочих рук. Захоплення землі феодалом пролягав у тому, что алодіст втрачав своє право власності за на Цю землю и перетворювався на утримувач на основе феодального права, тобто ставати зобов'язання платіті за неї ренту и нести повінності, что встановлювали або звичаєм, або угідь. Ця зміна в положенні алодіста и Складанний Зміст Поняття верховної власності за феодала на певні землі.

Захоплення феодалами Громадської землі и селянських наділів набувалі з качана IX ст. масовий характер. Феодал всіма можливіть способами доводили селян до розорення, прімушуючі або продати, або Передат землю крупному землевласнікові.

Найбільш Поширення формою встановлення залежності бідняка від великого землевласніка булу практика его перекладу на розряд так званні прекаріїв. Прекарій - дослівно «Передання на прохання», умовно земельне Утримання, Пожалуйста великих землевласнік передаючи або у ТИМЧАСОВЕ, або довічне Утримання безземельному або малоземельному біднякові Із зобов'язанням последнего нести на Користь власника повінності и оброки. Існувалі три види прекаріїв: а) утримувач отримувалася всю землю від власника; б) селянин віддавав Власний землю крупному землевласнікові и отримувалася ее ж назад, но Вже НЕ як свою, а як ту, что нада Йому землевласніком за зобов'язання несення панщини и оброків и отрімуючі при цьом заступніцтво и необхідну допомогу у разі спожи; в) віддаючі землю, утримувач отримувалася більшу Кількість землі.

Система прекаріїв припускала залежність окремий селян від феодалів, причому степень залежності встановлювали шкірного разу індивідуально.

Селянське поселення могло відразу потрапіті у залежність, если село входило до складу бенефіція. Король, даруючі бенефіцій и вімагаючі за него несення ВІЙСЬКОВОЇ служби, передаючи бенефіціарію доходи жителей территории, что при натуральному господарстві Було Єдиним способом винагороди за службу. Жителі ставали людьми, залежних від бенефіціарія, если Ранее НЕ попали у залежність. З перетворенням бенефіції на феод залежність жителей бенефіція зміцнілася, стала постійною.

Результатом зростання великого землеволодіння Було поступове зосередження в руках крупних землевласніків суден, адміністратівніх, фіскальніх функцій та функцій військового керівніцтва. ЦІ Функції малі своє юридичне оформлення у виде так званого імунітету. Імунітет - це прівілей, что захіщає сеньйорів и їх землі від втручання короля и его представителей у справи феоду.

Імунітет підтверджувався імунітетною грамотою. Імунітетні права землевласніка включали: Суднові владу над підвладнім населення; Виконання функцій государя на імунітетній территории; право на збір всех фіскальніх сум (податків, штрафів и ін.).

Основою господарської организации франкського Суспільства у VIII - IX ст. стала феодальна вотчина - сеньорія; ее розміри були різнімі. Земля вотчини Складанний з двох частин: землі, что находится в господарстві самого феодала (домен) и селянських наділів (утриманого). Земля домену Складанний, як правило, не более 1/3 всех селянських Утримання, до ее складу входять головний чином не орні землі, а ліси, пустки, болота та ін. При низьких Рівні продуктивних сил необхідна праця, або праця, что вітрачається на відтворення РОБОЧОЇ сили безпосередно виробника и его сім'ї, поглінала велику часть трудового годині селянина.

Феодал МІГ отріматі доходу від своєї землі інакше, як Шляхом передачі цієї землі невелика наділамі до рук селян. Надходження феодальної ренти залежався від добробуту селянського господарства и Селянської общини. Наслідком цього булу відносна економічна незалежність и окремий селянського господарства, и Селянської общини у цілому від господарства феодальної вотчини. Більш того, вотчина припускала Існування общини-марки, як організації (корпорації) віробніків. Виробництво в общіні Складанний основу виробництва у вотчіні.

Виробничий процес здійснювався за помощью індівідуальніх знарядь праці, самє виробництво Залишайся дрібнім, Незалежності від Величини вотчини. Прогрес у сільському господарстві віражався у збільшенні культурної площади Шляхом меліорації, розчіщення лісовіх масівів, Пожалуйста обробляємих незміннімі знаряддямі праці. В условиях панування дрібного, малоефектівного виробництва Отримання Додатковий продукту від Економічно самостійного господаря можливо Було только с помощью позаекономічного прімушення.

У Середні століття розрізнялі три види підпорядкування селянина сеньйорові - особисту, поземельний и судів. Кріпоснім в Західній Европе булу людина, что залежався від одного и того ж сеньйор відразу у трьох відносінах. Своїм корінням особиста залежність уходит в античне рабство. Раб, посадження на землю, залишавсь Серв. ВІН НЕ МАВ права передаваті по спадку Наділ, що не сплата Сеньйор особливого Внески, віплачував «поголовний податок», всі інші повінності НЕ були фіксовані и стягуваліся по Волі Сеньйор.

Поземельної залежність вітікала з фактом пріналежності селянського наділу сеньйорові. Земля наділу Складанний часть вотчини, через что селянин повинен БУВ нести різноманітні повінності пропорційно розмірам наділа и согласно звичаєм, Які закріплюваліся традіцією и були точно перераховані у кадастри вотчини.

Судова залежність селянина вітікала з імунітетніх прав сеньйор. Ця залежність віражалася в тому, что населення повинностями Було судить у суді імуніста, а всі судові штрафи, так само як и ті повінності, Які Ранее йшлі королеві, тепер віплачуваліся на Користь Сеньйор.

В результате розвитку васалітету структура пануючого класу феодального Суспільства булу ієрархічнімі сходами. КОЖЕН великих землевласнік вважався васалом короля и КОЖЕН феодал МІГ мати васалів Шляхом вчинки того або ІНШОМУ части своєї землі з ее населення у якості феоду. Найбільші феодал, передаючі бенефіцій або феод васалові, передаючи Йому и феодальної ренти (або часть ее) з населенням феоду, Пожалуйста таким чином ставить у залежність від нового Сеньйор, що не втрачаючі залежності и від вищестоячого.

Встановлення васалітету, з одного боку, набувало характеру розподілу феодальної ренти между різнімі кулями феодалів, а з Іншої - ставило віробніків у залежність від багатьох сеньйорів, причому залежність від шкірного з них віражалася в обов'язку сплата Певний вид повинностей и платежів. Оскількі умови господарювання НЕ змінюваліся течение Довгого годині, феодальний утримувач и его нащадки несли на Користь Сеньйор одні и ті ж повінності, іноді впродовж сторіч. Сам розмір и характер повинностей ставали звичаєм. ЦІ повінності розглядаліся и селянами, и Сеньйор як законні, а відступ від них - як Порушення звичаєм. Подібна незмінність породжувала ще одне характерне для феодалізму явіще: превращение питань комерційної торгівлі отношений между людьми, у даного випадка отношений между Сеньйор и его утримувач, в Юридична якість самого Утримання. За наділом, відданім кріпосному, закріплюваліся всі повінності, властіві сервському Утримання. Смороду зберігаліся тоді, коли земля переходила, например, особисто вільній людіні. І навпаки, кріпосній МІГ мати вільне Утримання, ЦІ отношения ще более ускладнено з розвитку товарно-копійчану отношений, коли земля и ОКРЕМІ повінності залежних для феодала людей стали об'єктом купівлі-продажу.

У 843 р. Каролінгська імперія розпалася на Західно-франкське королівство, попередники Франции, Східно-франкське, что поклали початок Німеччини, та СЕРЕДНЯ Францію, что включала Італію и області уздовж Рейну и Роні. Розпад велічезної и могутньої держави БУВ свідоцтвом Завершення процесса феодалізування франкського Суспільства. Будь-яка країна в Европе у Середні віки булу системою вотчини, шкірні з якіх булу по суті «суверенної» державою. Феодальна роздробленість - найважлівіша ознака феодальної системи, что сформувалася. Феодалізування - це превращение алоду на Утримання; знікнення вільніх общінніків и з'явилися залежних або кріпосніх утрімувачів; Утворення феодальної власності за на землю и Виникнення пануючого класу феодалів, землевласніків-воїнів.

4.2. Розвиток феодальної економіки Західної Європи у XI-XV ст.

Аграрна економіка. Визначальності Чинник розвитку економіки Західної Європи у XI - XIII ст. Було залишкової затвердження феодального маєтку як головної організуючої основи Суспільства. У X ст. ВЛАСНИКИ крупних маєтків (герцоги, графи) «осілі» на своих землях, оскількі у цьом РЕГІОНІ встановівся Тимчасовий мир (завершилися Великі завойовні походи). Воїні давали клятву захіщаті Божий світ: селян, купців, дітей, жінок, Домашніх тварин. На зміну їх ратний подвиг, что приносили військову здобіч, приходила мирна господарська діяльність, спрямована на Отримання як можна БІЛЬШОГО доходу Із земельних володінь. Тому крупні землевласнікі прагнулі зосередіті у своих руках всю повнотіла власти на своих землях.

У XI - ХІІІ ст. вся територія Західної Європи представляла низьку велична неприступних замків, ВЛАСНИКИ якіх з помощью середньо- и дрібномаєтніх дворян (баронів и лицарів) здійснювалі організацію довколішньої місцевості и населення, Пожалуйста Складанний в основном з селян. Власник маєтків віконувалі на своих теріторіях Функції державної влади: суден (символом всевладність Сеньйор були в'язниці и шібеніці, что «прікрашалі» в'їзді у замки), фіскальну (збір податей), політічну (військові загони).

Господарське управління пролягав в рішенні ними проблеми «що» и «для кого» віробляті. Землевласнікі, віходячі з міркувань престижу, Показники которого у мирний час були кам'яні замки и церкви, їх зовнішня оздоба, Внутрішнє убрання, дорогий и гарний одяг, посуд, якісна и різноманітна їжа та ін., Визначавши види и розміри різніх повинностей и платежів , Якими обкладаліся залежні селяни. Головними среди них були поземельні повінності (відробіткі) и Платежі (Певна Частка врожаю), тобто відробіткова и натуральна ренти.

Левова частина доходу, что утрімувалася з маєтку, прямувала на удовольствие престижних потреб. Інвестиції Складанний только 6 - 10% від доходу. В основному ЦІ кошти вітрачаліся на придбання Важко колісніх плугів, пресів для виготовлення вина, олії, печей для хліба и т. П .; на будівництво Млинів, доріг, мостів, рінків, проведення ярмарків. Селяни зобов'язані були користуватись цімі об'єктами за Певної плату. Даже у сільській таверні подавати вино и пиво, з якіх стягувався збір на Користь власніків землі. Ця система, что дозволяла феодалам вітягуваті додатковий дохід, називається баналітетною. Таким чином, смороду, з одного боку, спріялі прогресу, упроваджуючі технічні нововведення, створюючі об'єкти рінкової інфраструктурі, з Іншої - его обмежувалі, вілучаючі велику часть продукції, что віроблялі селяни у виде різніх платежів и поборів. ЦІ прімусові «вилучення» звужував фінансову базу господарства селян, на плечі якіх перекладав вирішенню найскладнішої проблеми будь-якої економічної системи: як віробляті продукцію.

Оскількі фінансові возможности для вирішенню цієї проблеми були вкрали обмежені, розвиток аграрної економіки відбувався в основном екстенсивних Шляхи. Приріст сільськогосподарської продукції забезпечувався в основному за рахунок Збільшення площади оброблюваної землі (Освоєння ціліні, розчіщення пусток, осушення боліт и т. П .; перехід від двопільної сівозміни до тріпільної) и багатократної оранка.

Технічне оснащення сільського господарства Було вкрав прімітівнім. У селянське господарство вікорістовуваліся сохи, серпи, коси, лопати, мотики и т.п. ! Застосування Важко колісного плуга для більшості селян Було недоступна, оскількі, по-Перш, Вимагаю як мінімум двох волів, по-друге, за Користування ним стягувалі Досить велику платних. У Деяк місцевостях набув Поширення легкий плуг, для которого як тяглова сила вікорістовуваліся Ослі або коні.

Вживання мінеральних добрив - відоміх в цею годину Вапно та мергелю (осадкова Гірська порода) - обмежувалося районами їх здобічі.Органічніх добрив Було недостатньо, оскількі переважало пасовищного скотарство. Про їх дефіціт свідчів тієї факт, что улюблені слуги феодала отримувалася як винагорода «гній від однієї корови та ее теляті». Найтяжчім видом побори вважався горщик голубиного посліду. У Англии селяни для добрива вікорістовувалі так звані нічні загороди: перед оранка переганялі овець у цею годину доби по полях.

Головного галуззя сільського господарства Було землеробство, у якому віділялося Зернові господарство. У X ст. до традіційніх зернових культур (пшениці, проса, ячменю) Дода боби, багаті протеїном. Їх использование підвіщіло якість живлення, спріяло зростанню фізичної актівності населення. Оскількі жива сила людини впродовж трівалого годині Залишайся головного видом ЕНЕРГІЇ, введення у раціон бобів Було найважлівішім Показники прогресу.

Разом Із зернових и бобами в кожному маєтку вірощуваліся технічні культури, дере за все льон. Велика увага пріділялася садам, містах, виноградниках, квітнікам, Які дуже ретельно обробляємих, були справжні оазиси. Смороду були предметом особлівої Турбота власніків маєтків, оскількі давали продукцію, відмінну від традіційного набору, что віроблялі у будь-якому феодальному господарстві. У скотарстві пріорітетнімі галузь були Вівчарство и розведення коней.

Чи не Дивлячись на недостатні джерела фінансування, предпочтение екстенсивних способів ОБРОБКИ землі, розвиток аграрної економіки характерізувалося Певна Прогресо. Его кількіснімі Показники були Збільшення площади оброблюваніх земель, Підвищення врожайності зернових, зростання цен на них, Приріст населення. Вкрав обмежена статистика середньовіччя дозволяє привести следующие дані: нормальна врожайність пшениці, согласно данім англійськіх агрономів XIII ст., Складанний 1: 5 (у каролінгській период 1: 3), ячменю - 1: 8, жита - 1: 7, бобів - 1: 6, вівса - 1: 4. У окремий РОДЮЧА районах Франции пшениця давала урожай 1: 11,6 (дані за 1321 р.). Результативним Показники підйому аграрної економіки Було демографічне зростання. Населення Західної Європи з 950 по 1348 р. Зросла більш чем у два рази (з 22,5 до 55,4 млн. чоловік).

Якісні показатели прогресу віражаліся у повільному, но неухильного Русі від натурального до товарно-грошового господарства, у переході від відробіткової до натуральної, а потім и до грошової ренти, что зрештою призвело до еволюції соціально-економічних отношений.

В результате розвитку аграрного сектора виробництво Додатковий продукту ставало стабільнім (віключаючі періоді стіхійніх лих, епідемій, спустошлівіх війн). Тому вінікалі возможности регулярного обміну сільськогосподарської продукції на реміснічі вироби, відділення реміснічого виробництва від СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО. Необходимость такого відділення визначавши, по-Перш, зростанням Попит на реміснічі вироби з боку селян и феодалів, по-друге, потребою феодалів у грошах.

Домашнє селянське ремесло в рамках маєтку Вже не могло задовольняті зростаючі споживи. Разом Із збільшенням кількості реміснічої продукції Було потрібне Розширення ее асортименту, Підвищення якості. Тому з'являлися Нові реміснічі спеціальності, технології, что Вимагаю окремий приміщень, устаткування, ПРОФЕСІЙНИХ навиків, навчання. Разом з ЦІМ масштаби виробництва сталі перекріваті Внутрішній Попит маєтку. ЦІ обставинних зумов Прагнення ремісніків до виходів Із замкнутого кола сільської місцевості. «Вихід» ремісніків за Межі маєтку спріяв Попит феодалів на гроші, что Постійно зростан. Це Було обумовлено Перш за все хрестово походами та відновленням торгівлі зі сходом. Розширення СПОЖИВЧОГО кругозору (дорога зброя, вішукані прикраси, розкішній одяг, взуття, посуд ТОЩО), доля у Військових експедіціях віклікалі «грошовий голод» феодалів. Тому ремісніків стали перекладаті спочатку на натуральний, а потім на грошовий оброк.

Оскількі «Грошові спожи» феодалів Постійно зростан, селян-землеробів такоже стали перекладаті на натуральну, а потім на копійчану ренту. Це супроводжували СКОРОЧЕННЯ власне поміщіцького заорювання, збільшенням земельних ділянок, что передавати у наділі селянам. Вказані процеси получил Назву «Комутація ренти».

Кроме того, всі более селян отримувалася особисту свободу. Це були учасники хрестово походів, селяни, что освоювалі цілінні землі. Французькі Королі, Яким Постійно НЕ вістачало коштів на ведення Війни, стали прімушуваті селян з своих володінь звільнятіся від особістої залежності за викуп. Їх приклад наслідувалі много феодалів. На всех західноєвропейськіх землях у ХІІІ ст. розповсюджувався рух по звільненню селян.

Через ЦІ причини вінікла нова форма селянського землекористування - цензива. Обробляючій цензиву селянин вважався особисто вільним, МІГ по життя без Волі переходіті з місця на місце, передаваті свой Наділ у спадок, продати его. За право Розпорядження землею сплачувався твердий щорічній грошовий внесок. У Франции у ХІV - XV ст. цензива булу основною формою селянського землекористування. У XIV ст. Вільні селяни Складанний більшість населення північної части країни. У Англии перехід від натуральних повинностей до копійчаних відбувався ще актівніше. У ХIV ст. Основна маса англійськіх селян перейшла у розряд вільніх.

Заміна панщини и трудових повинностей фіксованою податтю, цензом зумов скроню міру економічної свободи селян. Смороду, сплачуючі копійчаних ренту, діставалі можлівість самостійно вірішуваті проблеми «що віробляті» и питання, пов'язані з реалізацією продукції. ЦІ обставинних підвіщувалі соціальний статус селянства, что нашли віддзеркалення у Селянській Русі ХIII - XIV ст., Головний Вимогами якіх булу фіксація Розмірів основних повинностей.

Комутація и викуп феодальних повинностей привели до розкол селянського світу. Меншинних, здатно отрімуваті дохід з продажу своих надлішків, багатішала и утворювала прівілейовану категорію, так званні еліту, представник якої ( «орачі», Володарі власної РОБОЧОЇ худоби и знарядь праці) ставали підприємцями. Проти велика частина селянства перетворювалася на батраків и поденщіків.

Економічна и соціальна еволюція торкнуло и феодальних шарів. В условиях розвитку товарно-грошового господарства смороду стали втрачати часть своих доходів від маєтків через Падіння реальної вартості ренти, оскількі ее розміри були фіксовані.

Тому феодал вімушені були шукати Нові джерела доходів, пристосовуючи до умов, что міняліся. Середньо- и дрібномаєтне дворянство вімушене Було продавати часть землі. У Франции Основна маса дворян, ліквідувала власне господарство та стала Рантьє; додаткові джерела доходів знаходиться у традіційній службі королеві (військовій, цівільній або духовній). У Англии, что мала спріятліві умови для розвитку вівчарства, крупні феодала стали здаваті свои землі в оренду під пасовища. Середні и дрібні дворяни стали займатіся бізнесом, пов'язаним з виробництвом и торгівлею шерстю. У Німеччині, головні чином в ее східній части, поміщікі активно взялися за підприємництво в Галузі виробництва и реализации зерна.

Вказані процеси свідчілі про початок кри традіційної феодальної системи. По-перше, відбувався Підрив монополії феодалів на володіння землею. Продаж части земель середнімі и дрібнімі феодалами виготовляють до того, что ее власниками ставали міські верстви, розбагатілі селяни. Як і друга, феодал втрачалі владу над особістістю віробніків. Як і Третє, розхитували основи натурального господарства. Головного Показники цієї кри Було становлення и розвиток міської економіки.

Міська економіка. Серед багатообразні причин Виникнення західноєвропейськіх міст та патенти віділіті Головні: прогрес аграрного виробництва, Відновлення торгівлі зі сходяться, зацікавленість феодалів в додатковий джерелах доходу.

Найбільш урбанізованімі регіонамі Західної Європи ставали місцевості, де, з одного боку, спостерігався Стійкий прогрес сільського господарства, з Іншої - завершуваліся або перетіналіся крупні торгові шляхи. Підйом аграрної економіки, что дозволить віробляті додатковий продукт, різноманітніші харчові и сіровінні продукти, забезпечен можлівість їх регулярного обміну на реміснічу продукцію, а отже, и відособлення реміснічої ДІЯЛЬНОСТІ.

Реміснікі, что поступово віділяліся з масі залежного селянства, прагнулі відійті з села, з-під влади феодалів и поселітіся в тих місцях, де існувалі спріятліві умови для налагодження виробництва и збуту продукції. Смороду селіліся, як правило, на теріторіях, Які в период раннього середньовіччя Граля роль адміністратівніх, Військових, релігійніх центрів. Много таких Місць малі укріплення, что забезпечувало необхідну БЕЗПЕКИ. Зосередження там значного населення - феодалів (світськіх и духовних) з чисельністю слугами и свитою, представителей королівської и місцевої адміністрації - створювало спріятліві умови для збуту продукції. Разом з ЦІМ ремісніків пріверталі місцевості, розташовані около крупних феодальних володінь, монастирів, куди стікалося много народу, пункти, что находится на перетіні важлівіх доріг, у річкових переправ, мостів, у гирлах річок, на берегах, зручне для стоянки

Частина ремісніків, что суміщалі в одній особі виробника и продавця, ставала купців, Інша віддавала предпочтение віробнічій ДІЯЛЬНОСТІ, что з'явилося основою становлення міського ремесла.

Відділення купецької ДІЯЛЬНОСТІ від реміснічої Було новим кроком у суспільному розподілі праці. На Відміну Від мандруючіх торговців попередніх періодів (у Англии їх називали «пільноногімі», покриттям пилом дороги), что здійснювалі основном зовнішньоторговельні операции, купці, что з'явилися в західноєвропейськіх містах у XI - XII ст., Займаюсь такоже и внутрішньою торгівлею. Смороду стали найбільш активною и Могутнє Груп міського населення.

Королі, світські и Духовні феодала, на землях якіх зростан міста, були зацікавлені в освіті. Міста для них були новим перспективним Джерелом доходів.

Смороду подавали фінансову підтрімку Певна групам населення, что брали активну участь в створенні міст. Це були різного роду «віскочкі», что порвали з Селянське общиною, церквою, люди, позбавлені забобонів, безпрінціпні, заповзятліві и корістолюбні, Важліву роль в підйомі міст зігралі так звані мінестеріалі - службовці феодалів, як правило, віхідці з рабів або кріпосніх селян, что Швидко просуваліся угору по щаблях феодальної ієрархії.

Таким чином, міста пріверталі представителей різніх верств населення. Їх об'єднувало Прагнення вірватіся з тісного світу маєтку (світського або церковного), збагатітіся Шляхом создания власного бізнесу. Міграція з сільської місцевості в міста у период середньовіччя булу одним з найважлівішіх чінніків розвитку Західноєвропейського регіону.

Можна Сказати, что місто формуван нове суспільство: Вільні люди, благополуччя якіх покоїлося на власній праці и заповзятлівості. Цю обставинних протиставляє міське суспільство феодальному, Заснований на несвободі, ЕКСПЛУАТАЦІЇ чужої праці.

Проти спочатку крупні феодала, на землях якіх знаходится велика частина міст, зосереділі в своих руках всю повнотіла власти над ними. Міські жителі сплачувалі податки, мита, что Постійно зростан. Тому міста вели трівалу вперто боротьбу проти свавілля феодалів.

Міські повстання, что прокотилися по территории Західної Європи у XI - XIII ст., Отримала Назву комунальних революцій. Їх результатом Було Утворення міст-комун у Франції и Фландрії, міст-республік в Италии, імперськіх міст у Німеччині. ЦІ міста звільняліся від більшої части феодальних поборів, функціонувалі на принципах самоврядування (віборні органи управління з числа городян), самостійного судочинства, міського права, что охороняло приватну власність, регулювалися торгівлю, діяльність реміснічіх корпорацій, порядок оподаткування та малі Власні фінанси і військо. У Англии король Річард I левів Серце, відомій своими військовімі авантюрами, «заробляй" кошти, продаючи з візвольні хартії містам. До кінця XIII ст. велика частина міст в Цій державі получила самоврядування.

Чи не Дивлячись на ті что Деяк містам, особливо дрібнім, що не удалось добитися повної незалежності від феодалів, всі міські жителі візнаваліся вільнімі.У міськіх грамотах мовілося: «Якщо кріпосній проживаючи рік и один день в стінах міста и если за цею годину пан не пред'явив на него свои права, то ВІН отрімує назавжди повну свободу». В период середньовіччя булу популярна приказки: «Повітря міста Робить людину вільною».

У Франции вольні міста получил Назву «буржуазних» - від слова «бург», что означало «укріплене місто» (право зводити Зміцнення Було тут неодмінною Ознакою свободи, точно так, як и шібеніці, герби и друк).

Середньовічні міста за сучасности міркамі були невеликі, найбільше- Венеція - налічувало 100 тис. жителей. Інші міста первого рангу (Париж, Лондон, Кельн и ін.) Налічувалі від 20 до 80 тис. жителей.

Комунальні революції привели до затвердження керівної роли міста по відношенню до сільської місцевості, что встановлювали с помощью рінків, Які Вийшла з-під контролю феодалів; до Підвищення економічного и політічного статусу міськіх верств, особливо купецтва.

Міста Західної Європи X - XV ст. віконувалі Перш за все економічні Функції. Феодальний маєток поступався Їм рол організаційної основи економіки довколішніх територій и населення, что прожіває на них. Функції ЕКСПЛУАТАЦІЇ селянського населення перейшлі до міста, но при цьом змініліся методи - смороду стали основном економічнімі.

Міста нав'язувала сільській окрузі свои правила гри: Високі ціни на вироби міськіх ремісніків, на рідкісні, дефіцітні, найчастіше імпортні товари (сіль, перець, Прянощі), нізькі ціні на сільськогосподарську сировина и продукти харчування. Саме місто розрівало замкнутість натурального господарства, створюючі відкріту економіку, втягуючі віробніків аграрного сектора в товарно-Грошові отношения. Воно стало рушійною силою розвитку економіки Завдяк Перш за все своєї роли Сайти Вся, великого торгового Вузли.

Економічні Функції міста поступово розшірюваліся, на перший план вісувалася его роль як промислового центру. Місто ставало МАЙСТРОВА, де активно розвівався Розподіл праці, что віражалося у зростанні числа різніх ремесел. На качана XIV ст. у найбільшіх містах налічувалося 300 відів ремесел.

Ця цифра свідчіть про Досить широку галузевого структуру реміснічого виробництва. Оскількі Розподіл праці у майстерні БУВ відсутній, відбувався процес діференціації ремесла, что віражалося у вузькій спеціалізації віробніків, у збільшенні числа реміснічіх спеціальностей. У второй половіні XIII ст. у Паріжі існувалі 22 види МЕТАЛООБРОБНИЙ ремесел. У ковальській делу, например, віділяліся виробництва оружия, кольчуг, шпаг, підків, цвяхів, металевих посуд, ножів и т.п.

Традіційнімі видами продукції міського ремесла, что Працювало на місцевий ринок, були товари повсякденного Попит (їстівні запаси, тканини, одяг, шкіра, взуття, посуд, меблі, прикраси та т. П.), Предмети Озброєння, знаряддя праці - землеробські и реміснічі, Такі, что задовольнялі спожи як Сільських жителей, так и міськіх. Такий набір ремесел БУВ характерний для будь-которого середньовічного міста. Даже у найдрібнішіх з них існувало НЕ менше 15 реміснічіх спеціальностей.

Віник новий вид міського ремесла. Розширення галузевої структури, кроме вказаної вищє причини, віклікалося такоже зростанням Попит на продукцію з боку міськіх мешканців, что набирали силу СЕРЕДНЯ та ВИЩОГО класів.

Саме городяни вінайшлі таке Поняття, як комфорт. Тому зростан їх спожи у вішуканій їжі (Перші трактати гастрономів з'явилися в странах Західної Європи у XIII ст.), Розкішному одязі, взутті, ювелірних вироби, дорогій и престіжній оружия, металевій оружия, комфортному жітлі и т.п. Парвеню (віскочкі) прагнулі своєю галаслівою розкішшю затьмаріті представителей старих аристократичність сімей. Одяг ціх груп у Франції ставши таким розкішнім, что у першій половіні XIII ст. БУВ виданий Спеціальний Королівський закон, что строго обмежував франтівство. Проти Суворов законодавство НЕ здобуло належної Дії: штрафи платити, заборонено НЕ дотрімуваліся. Схильність Вищих верств дворянства, духівніцтва и багатших городян до розкоші и франтівства ще більш посілювалася, что спріяло прогресу ремесла.

Текстильні виробництво у містах Північно-західної части Європи, особливо у Фландрії и Північній Италии, Завдяк випуску дорогих тканин, тонкого сукна, шовку, оксамити досягло почти індустріальніх масштабів, стімулювало розвиток суміжніх виробництв, например виготовлення рослинних фарбніків (марена, Вайда, пурпуру). Велика частина ціх товарів експортувалася.

У Англии суконне и фарбувально виробництва стали Швидко розвіватіся только з качана ХІV ст. Завдяк нідерландськім реміснікам, что переселилися сюди.

У містах Франции текстильної ремесло Було уявлення виробництвом бавовняніх и лляні тканин, темних и Яскраве-червоних сукон, что експортуваліся на Схід. Виробництво шовку стало помітно прогресуваті только после виписки Людовіком XI грецький и італійськіх ткачів у кінці XV ст.

З РОЗВИТКУ национальной промісловості ЦІ види продукції стали доступними для Небагато верств населення, при цьом споживання іноземної продукції зменшувалося.

Найважлівішімі галузь міського ремесла були такоже металургія и металообробка. Смороду були пошірені у всех странах. Індустріального масштабу металообробка досягла в німецькіх містах.

Велика частина металу прізначалася для виробництва Озброєння. На цівільні спожи - виготовлення серпів, КІС, лопат, Сошників, цвяхів, посуд и Іншої продукції - металу Постійно НЕ вістачало.

Розв'язування війн зажадало виробництва нового вигляд оружия и ВІЙСЬКОВОЇ амуніції. Розвиток з ХІV ст. артілерії, вживання цільнометалевіх обладунків вместо кольчуг зумов Підвищення Попит на метал, что віклікало підйом металургії. У Цій Галузі стала застосовуватіся нова техніка: плавільні печі з міхамі, Які призводять в дію енергією води.

Винахід пороху и вогнепальної оружия БУВ найбільш значущих технічним досягнені в індустріальній сфере. Перші Гармата з'явилися на качана XIV ст., Немного пізніше - ручна вогнепальна зброя. В кінці XV ст. у італійському городе Пістоє БУВ винайдення курок. Тому склалось думка, что именно цьом місту пістолет зобов'язаний своєю назв.

Найважлівішім феноменом економічного розвитку Західної Європи в Середні віки є грандіозній Розма будівництва кам'яних споруд (церков, замків, міськіх стін, будинків, мостів). ВІН віклікав необходимость у становленні Нових и розшіренні традіційніх ремесел, что віроблялі інструменти, необхідні для будівництва, Допоміжні матеріали (гати, замки, скло). Мистецтво будуваті перетворювалося на науку. Архітекторі, что зводу Знамениті Кафедральні собори, віходячі з складних розрахунків, протиставляє себе Каменяра; їх величали «метрами». Смороду намагались добитися прівласнення вчених звання - «магістрів кам'яної Будови».

У середньовічних портових містах Значний розвиток отримай суднобудування. На півночі Західної Європи споруджуваліся кораблі, прізначені для перевезення об'ємніх вантажів - зерна, лісу. У XII - XIII ст. з'явилися судна підвіщеної вантажопідйомності - ганзейські коги. У Венеции будували так звані галеаси - торгові кораблі крупних Розмірів. Їх максимальна водотоннажність Складанний 200 т.

Віщим досягнені технічного прогресу в период середньовіччя Було! Застосування водяних Млинів у багатьох видах виробництв: віготовленні сукна, дубленні Шкір, півоварінні, у віплавці металів, мукомельній делу и т.д.

Організаційною формою міського ремесла БУВ цех, Який представляв об'єднання віробніків однієї и тієї ж професії. У городе людина існувала як член тієї або Іншої корпорації - верствової, професійної, або такой, что вінікла за інтересами. Кроме реміснічіх об'єднань у містах функціонувалі Союзі купців, викладачів УНІВЕРСИТЕТІВ, перукарів, жебраків, повій, лікарів (например, «Братерство хірургів Святої труни»). У італійськіх містах знатні молоді люди об'єднувалися з метою проведення концертів, театральних постанов, маскарадів ТОЩО.

Корпоративний устрій міського ремесла БУВ вікліканій необхідністю захисту від свавілля феодалів, від конкуренції у своєму середовіщі и з боку Сільських ремісніків.

Виникнення цехів ОРГАНІЗАЦІЙ сходити до X ст. Вперше смороду з'явилися в Италии. У Франции дерло цехом Було об'єднання Паризька свічніків, створене у второй половіні XI ст. Залишкова оформлення цехів (Отримання спеціальніх хартій від королів, записи цехів Статутів и т. Д.) Відбувалося в пізніші часи.

На чолі цеху стояв віборній магістр (або староста), что віконував Функції менеджера. Одиницею організаційної Структури цеху булу майстерня. Вона очолювалася повноправнім членом цеху - майстром, разом з Яким працювала один або два підмайстрі, а такоже декілька учнів.

Цех функціонував на основе статуту, Виконання которого контролював магістр. Согласно статуту жорсткий регламентувався весь цикл виробництва и реализации продукции. Сировина купували централізовано, Рівно розподілялося между виробника. Строго дотрімувалася одноманітність виробничого процесса - Кількість підмайстрів, учнів, годину роботи, набір ІНСТРУМЕНТІВ, знарядь виробництва. Обмежувався ОБСЯГИ випуску продукції, визначавши Єдині вимоги до ее якості, встановлювали ціни продаж, одноманітні умови збуту (однаково довжина и ширина прілавків, Заборона усілякої реклами). Метою жорсткої регламентації Було Усунення конкуренції между виробника однорідної продукція. В условиях вузькості Сайти Вся только таким Шляхом можна Було Забезпечити Існування дрібного товарного виробництва.

Цехів організація охоплювала усі Сторони життя середньовічного ремісніка. Цех представляв и військову організацію, что брала участь в сторожовій службі и Військових діях. КОЖЕН его член винен БУВ мати зброю для захисту міста. Саме у містах Ранее Всього стала складатіся регулярна армія з найманців. Ними ставали Перш за все молодші сини в селянських сім'ях, что опінію «Зайвий» при розділі майна, реміснікі, что Розора та ін. Найманці служили за гроші того, хто платив. Члени цехової организации, як правило, селіліся на одній вулиці, ходили в одну церкву (і даже в Лазні), малі свою будівлю, де проводилися асамблеї (збори). Кроме того, цех БУВ організацією взаємної допомоги ремісніків. У разі хвороби або смерти члена цеху его сім'ї відавалася матеріальна допомога Із коштів від вступних внесків, штрафів и других платежів.

Спочатку цехів організація міського ремесла Граля прогресивну роль: спріяла підвіщенню якості продукції, что випускає, ее стандартизації; стабілізації цен; віховувала відповідальність за кінцевій результат, готуючі вісококваліфікованіх ПРАЦІВНИКІВ; прівчала до організованості и дисципліни. Оскількі Розподіл праці в майстерні БУВ відсутній, КОЖЕН працівник віробляв кінцеву продукцію, тому були Високі вимоги до професійної майстерності. Например, при вступі до Ковальського цеху у Німеччині та патенти Було віготовіті підкову для коня без зняття міркі. Для Виконання подібної роботи необхідна булу трівала підготовка.

З часом жорсткий цехів регламентація, спрямована на Збереження дрібного виробництва, ставала серйозною гальмом для розвитку науково-технічного прогресу, підпріємніцької актівності, организации крупних виробництв.

Заборонялося! Застосування технічних нововведень (самопрядок, сукновальні Млинів и т. П.), Які не можна Було вводіті раціональніші методи организации виробництва (післяопераційній Розподіл праці), укрупнюваті его. Вінахіднікі Суворов переслідуваліся, аж до вінесення Їм смертних віроків.

Разом з ЦІМ ускладнюваліся умови вступления до цеху. Збільшувався грошовий внесок, подовжувався срок учнівства, непомірно підвіщуваліся вимоги до професійної майстерності.

Розвиток торгівлі, грошової, кредітової, податкової систем. Прогрес сільського господарства, успіхі в розвитку міського ремесла зумов становлення стійкіх ринкова зв'язків между окремий теріторіямі західноєвропейськіх держав. Цей процес віражався у розвитку торгівлі между містом и селами, что оточувалі его, формою организации якої були міські ринкі, сільські ярмарки, а такоже торгівлі между окремий місцевостямі, что відбувалася на обласних ярмарках.

До чінніків, что стрімувалі внутрішню торгівлю, слід Віднести Слабкий купівельну спроможність ОСНОВНОЇ масі населення, что Складанний в основном з селян; феодальну роздробленість, через якові на территории кожної сеньйорії Збирай мита; Відсутність доріг и безпеки. При провезенні товарів по річці Луарі (Франція) мито стягувалося 70 разів. Власник земель з метою поборів будували мости, переправи, дороги, Які вели «в нікуді», займаюсь прямим грабунком купецькіх возів.

Для взаємного захисту у дорозі и на ринках, в цілях Усунення взаємної конкуренції с помощью Угод з приводу умов збуту (цен, мір ваги, довжина) купці об'єднувалися в гільдії. Найбільш могутнімі з них були об'єднання, что монополізувалі торгівлю сукном. Існувалі гільдії мілкіх торговців, торговців їстівніх запасів, торговців, что Займаюсь продажем предметів повсякденного вжитку.

У XI - XV ст. найбільшого розмахом досягла зовнішня торгівля, что проходила за трьома основними напрямами. Перший направление - торгівля зі сходяться, якові здійснювалі італійські міста, дере за все Генуя и Венеція. Купці ціх міст надавали хрестоносцям кораблі, что давало Їм можлівість вільного доступу у східні порти. Смороду засновувалі у містах цього регіону свои факторії, отримувалася Різні прівілеї. Венеція, например, мала право безмітної торгівлі зі всіма грецький містамі. Італійські купці; монополізувалі торгівлю зі сходяться, отримувалася Досить Високі доходи. Норма торгового прибутку тут Складанний 25 - 40%. До Західної Європи ввезення предметів розкоші, Прянощі, основними споживача якіх були Вищі верстви дворянства, духівніцтва, міст. Оскількі вівозіті з цього регіону ліс, метал, зброю, зерно, смолу, дьоготь, кораблі забороняв Ватикан, вважаючі їх стратегічнімі товарами, з Європи на Схід переправляли золото и срібло.

Іншим безпосередньо морської торгівлі БУВ Північний шлях, что сполучав через Північне и Балтійське море Східну и Західну Європи. Ця торгівля булу монополізована союзом північнонімецькіх купців, відомим під назв Ганза, что набравши силу у XIII ст. У него входило від 60 до 170 європейськіх міст. Структура товарообігу (зерно, худоба, ліс, кожи, прядіво, льон, віск, хутра, металеві вироби, шерстяні тканини) свідчіла про ті, что ця торгівля «обслуговував» спожи місцевіх віробніків и спожівачів, тому мала велике значення для економіки країн Європи, хоча торговий прибуток тут Складанний Всього 5 - 8%. Порівняно низька прибуток компенсувався ОБСЯГИ товарообігу и істотно Зменшення ризики.

На перетіні північного и Південного торгових Шляхів організовуваліся ярмарки, на якіх зустрічаліся східні и ЄВРОПЕЙСЬКІ товари. Найбільш відомімі и значними були ярмарки у Франції (графство Шампань) и Фландрії. Італійські купці торгувать тут східними товарами, французькі - вином и сукном, німецькі - Хутро, лляні тканинами, металом, англійські - оловом, свинцем, шерстю. Подібного типу міжнародні ярмарки відігралі важліву роль у появі товарних бірж. Значні масштаби виробництва масових товарів, Які могли продавати за стандартами и зразки, регулярність обмінів, что росла усередіні національніх рінків и между країнамі, привели до необхідності создания оптового Сайти Вся таких товарів, тобто бірж. Перша з них вінікла в 1406 р. в Голландський городе Брюгге. Пізніше вініклі товарні біржі у Венеции, Генуї, Флоренції.

Розширення торгівлі, особливо зовнішньої, Вимагаю все більшої кількості ЗАСОБІВ обігу. Головними проблемами розвитку грошової системи у период середньовіччя були шлюб дорогоцінніх металів (золота и срібла) для карбування потрібної масі монет; їх псування; безліч монетних систем; вітік золота и срібла на Схід.

В цілях забезпечення правільності торгових операцій в Италии з ХII ст. начали чеканіті Важко (вагою більше 20 г) срібну монету - Гросу. Поки карбування ціх монет знаходиться у руках італійськіх монетніків, смороду Залишани повноціннімі. У міру того як їх карбування розповсюджувалася за межами Италии, монети знецінюваліся.

Необходимость в повноцінніх засоби обігу привела до з'явиться у XIII ст. золотої монети, відомої під загальною назв «голден» вагою 3,25 р У Голландії подібні монети називали гульденами, у Флоренції - Флорін, у Франції - екю, в Англии - соверенів, у Венеции - дукатами. Проти великий золотий ренесанс завершівся «Схуднення» монети у 2,5 рази.

З XV ст. Завдяк відкріттю новой Срібної копальні у Німеччині -Йохімшталю - Почаїв карбування знаменитого німецького талера, вага которого досягала 30 м проти Цю монету чека та ж доля - швидке знецінення.

Становлення кредитної системи віражалося в тому, что в условиях зростання товарообміну на зовнішніх ринках та різноманіття монетних систем, міняльною делом могли займатіся только професіонали. Смороду отримавших Назву банкірів (від слова «банко» - лава, стіл, де сидів у Ломбардії міняла).

Спочатку банкірі з'явилися у XII ст. у Италии. Техніка міняльної справи (тобто ФІНАНСОВИХ и торгових операцій) булу проста: спочатку обмін одних монет на інші, потім обмін наявний монет на Безготівкові (розмінній лист або вексель). Вексель ставши товаром, ціна которого визначавши тією готівкою, на якові ВІН обмінювався. Операції оформлюваліся у пісьмовій форме, вексель перетворювався на Розписка, что засвідчується спеціальною особою - нотаріусом. Такого роду операции в середньовічній Европе віконувалі італійці. У всех торгових центрах світу (а такоже и у віддаленіх місцях) існувалі КОЛОНІЇ італійськіх торговців, частина якіх булу представлена ​​банкірамі, Крупні банкірі малі відділення своих контор повсюдне.

Італійські банкірі, будучи активними учасниками шампанських ярмарків, удосконалювалі вексельну дело, стали практікуваті метод подвійної бухгалтерії (з XIV ст.), Безготівковій переклад копійчаних сум Із Сторінки платника на сторінку одержувача у банківський Книзі, а в кінці ярмаркової торгівлі підводіліся Підсумки торгових операцій, покупець готівкою віплачував только різніцю.

Поступово операции банкірів розшірюваліся: смороду брали гроші на зберігання, віплачувалі за це відсотки, надавали позики.

Крупні торгові доми Италии, Німеччини (Медічі, Фуггери та ін.) Розшірювалі свою діяльність: кроме организации виробництва сукна и торгівлі Їм, смороду стали займатіся банківськімі операціямі.

У цею период посил міжусобні Зіткнення у всех странах Західної Європи. На ведення Війни були потрібні гроші, тому Королі вдаватися до крупних позик, Які надавали Перш за все торгові доми італійськіх міст.

У зв'язку з об'єктивними причинами - зростання внутрішнього Сайти Вся, зміцненням економічних зв'язків между окремий районами усередіні стран, ВИНИКНЕННЯ и развития міст, з'явилися Нових СОЦІАЛЬНИХ шарів, та суб'єктівнімі Чинник - Прагнення королів зібраті по осередку роздробленості суспільство - в Західній Европе почався процес Політичної централізації.

4.3. Економічні погляди епохи середньовіччя

Фома Аквінській (1226 - 1274) - італійський монах, аристократ за походження, канонізованій католицькою церквою в 1323 р. Систематизатор релігійної філософії. Основний твір - "Сума теології". Ф. Аквінській считает, что власність ставити двояке відношення - управління и Користування. Наявність власності за пояснює необхідністю підтрімуваті божественний порядок на землі. Автор «Суми теології» виводу теорію "справедливої ​​ціни". Основа обміну - Рівність корисності обмінюваніх промов, яка вимірюється монетою. Звідсі - продавати річ дорожча, або дешевше, чем вона коштує, - несправедливо. Альо в реальному жітті бувають випадки, коли річ продається дорожча (например, коли селяни привозять продукти у місто) або дешевше (например, коли продукти купуються безпосередно в селі). Отже, ма ють місце две ціни. Яка ж з них є справедливою? За Аквінськім, - та, что дает грошовий надлишок людіні, яка більш значущих для Суспільства. Гроші считает мірою матеріального життя и візнає две їхні Функції - міру вартості и засіб обігу. Засуджує суспільну Рівність. Суспільство, за его розумінням, винне буті ієрархічнім. Віправдовує рабство, вбачаючі его коріння у природному розрізненні людей, їхній гріховності. Ф. Аквінській Виступає за самозабезпечення держави, віддає предпочтение натуральним формам багатства, а золото та срібло считает багатством "штучний". Засуджує ліхварство: "Гроші НЕ могут породжуваті гроші".

Ібн Хальдун (1332 - 1406) - Арабською мислитель, активний політичний и науковий діяч Єгіпту. ВІН Розглядає проблеми простого товарного виробництва и Ціноутворення, опісує фактори, что вплівають на формирование ціни: маса товару, что Вінес на ринок; податки и побори, включені в Ціну: "незаконні побори спріяють дорожнечі"; характер спожи в товарі: "з усіх товарів хліб є тім товаром, на Який бажана низька ціна, бо потреба в ньом загальна". Ібн Хальдун вводити Поняття вартості, вважаючі, что в обміні прірівнюються рівновелікі витрати праці: "Більшість того, что людина накопічує и з чого одержує безпосередно Користь - рівноцінне вартості людської праці". Встановлює, что гроші - основа доходів, Накопичення та скарбів, міріло вартості.

Нікола Орем (1323 - 1382) - французький вчений. Основний твір - "Трактат про походження, природу, Юридична підставу та зміну грошей". Н. Орем считает, что гроші є штучним інструментом, Який люди вінайшлі для полегшення товарообміну. . Спочатку золото та срібло були Звичайно товарами и лишь поступово, Завдяк Своїм природним властівостям, стали грошима. Вчений виступали проти псування монети, оскількі вона НЕ є власністю короля, хоч и карбується з его портретом. Зміна ваги и цінності монет завдає збитків торгівлі та кредиту та знецінює Різні Грошові доходи.

Томас Мор (1478 - 1535) - видатний державний діяч, лорд-канцлер короля Англии. Основний твір - "Золота книга, настолько корисна, як и забавна, про найкращий устрій держави и про новий острів Утопія". Т. Мор крітікує феодальний устрій Англии качана XVI ст. и розкріває его основні соціально-економічні суперечності: нерівність, причина якої вбачається в наявності пріватної власності за; зубожіння робітніків; жадібність багатіїв.

Філософ малює прообраз майбутнього Суспільства, в якому: чи не існує пріватної власності за; наявна Рівність и Розподіл продуктів за "справедливими потребами"; обов'язковість Трудової ДІЯЛЬНОСТІ течение шестігодінного робочі дні; відсутні гроші; контроль за виконання робіт; свобода Совісті, демократичні вибори посадових осіб.

4.4. Виникнення та розвиток економічної думки в Київській Русі. "Руська правда"

Багатий матеріал розуміння економічного життя, виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ Київської держави дает видатних пам'ятка Суспільно-економічної та юридичної думки XI - XII ст. "Руська правда". Перша частина цього документа ( "Коротким правда") поєднує в Собі две части: "Правду Ярослава Мудрого", яка з'явилась у 30-х рр. XI ст., І "Правду Ярославічів", прийнятя синами Ярослава Ізяславом, Святославом та Всеволодом на з'їзді в Києві у 1072 р. Друга частина "Руської правди" ( "широка правда") Належить до XII ст. и Включає в себе "Суд Ярослава" і "Статут Володимира Всеволодовича", чинний у 1113 р. после повстання нижчих верств населення Київської держави. "Широка правда" Знайомий нас з організацією феодального господарства в Київській Русі. У документі відзначається, что на тій годину існує феодальних землеволодіння у трьох основних формах: князівському, Боярський та Монастирська. Согласно з цімі видами власності за на землю формуються два типи феодальних господарств: вотчинами, одержаний в спадщину нащадкам феодала после его смерти, и полісне, одержаний в подарунок за вірну службу князеві.

"Руська правда" пріділяє особливо Рамус захисту власності за феодалів, дере за все князів та бояр, у чому проявлялася класового природа законодавства Київської Русі. Більшість статей "Руської правди" захіщає приватну власність князів та феодальної знаті на землю, кріпосніх селян, утверджує право на Отримання податків и натуральних повинностей.

Безпосереднім виробництвом у вотчинного господарстві займаються робочі люди."Руська правда" віділяє среди них Такі категорії: рядовічі - недавні громадяни, что попали у феодальну залежність в результате розшарування общини и входять до складу князівської челяді; смерди - робочі люди, Які ма ють свой Наділ и господарство, Заснований на власній праці; закупи - смерди, Які Втратили свои засоби виробництва и вімушені брати їх в позику у феодала; холопи - Повністю залежні від феодала селяни на основе кріпосного права. Наявність феодальної ЕКСПЛУАТАЦІЇ та позаекономічного примусу до праці у Київській Русі підтверджують дані про рентні отношения. Головними платниками данини та ренти согласно з "Руською правдою" були смерди.

Деякі статті "Руської правди" декларують торгові Взаємовідносини. Відзначається наявність дерло феодальних товариств, де товарно-Грошові отношения базуються на взаємній Довірі учасников. Про розвиток товарно-копійчану отношений у Київській Русі свідчіть наявність ліхварства. "Руська правда" сповіщає про забезпечення майновий інтересів кредіторів. Беручи гроші в кредит (борг), необходимо Було доповідна відсоток, розмір которого регулювався законодавством. Залежних від предмета позики віділяються Такі різновиди відсотка: "рез" (гроші), "прісоп" (жито), "настав" (мед).

"Руська правда" встановлювали и розміри процентів. Місячний "рез" сплачувався при короткостроковіх позика и МАВ норму 20%. При позіці на рік утрімувався високий "рез" - "в третина", тобто примерно 60%. Деякі статті свідчать про наявність верств населення, Які віддавалі Великі суми грошей Лихвар під проценти (Такі гроші дісталі назви "істо"), а такоже про наявність у Київській Русі двох різновідів кредиту: грошового та комерційного.

"Руська правда" - багатогранній твір, что поєднав у Собі правові та юридичні Ідеї з економічнімі, давши можлівість нащадкам зрозуміті економічний и політичний стан Київської Русі.

Тема 5. Формування передумов рінкової економіки в странах Європейської цівілізації (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.)

5.1. Передумови становлення новой моделі господарського розвитку: ренесанс та Реформація

З XV ст. у соціально-економічному и духовному жітті Західної Європи состоялся ряд суспільніх змін, что ознаменувало початок новой епохи, яка увійшла до історії як Відродження (Ренесанс). Нова епоха булу періодом відродження антічної культури, античного способу життя, звідсі и Пішла назва Ренесанс, тобто Відродження. Насправді, ренесансно культура булу синтезом антічності и середньовічної культури.

Відродження Було підготовлене всім ходом загальноєвропейського розвитку, а такоже вплівалі історичні и економічні Регіональні Особливості. У XIV - XV ст. широкий розвиток отримай товарно-Грошові отношения, з'явилися елементи новой капіталістічної господарської системи. Італія Першої вступила на цею шлях и причиною цього були високий рівень урбанізації Північної и Центральної Италии, підпорядкування села місту, широкий Розма реміснічого виробництва, торгівлі, Фінансової справи, орієнтованих НЕ только на Внутрішній, но и на Зовнішній ринок. Багате, процвітаюче ІТАЛІЙСЬКЕ місто стало базою для культури Відродження.

Зміни у налаштувати Суспільства були пов'язані Перш за все з процесом секулярізації - звільнення від впліву релігії и церковних інстітутів на культурне и суспільне життя. Самостійність по відношенню до церкви набувалі НЕ только економічне и політичне життя, но и наука та мистецтво. Спочатку цею процес здійснювався дуже Повільно и протікав у різніх странах по-різному.

Ідеологією Відродження ставши гуманізм як комплекс знань про людину, его місце у природі та суспільстві. У подальші століття Зміст гуманізму значний розшірівся и ускладнівся. Народження гуманізму відбулося Перш за все в Італія - ​​у Флоренції, Неаполі, Риме, де вініклі гуртки гуманістів, а потім ВІН розповсюдівся по всій Европе. Видно представник гуманізму були Леон Альберта (1403 - 1472), Леонардо Боуні (1370 - 1444), Джованно піко делла Мірандола (1463 - 1494), Еразм Роттердамській (1469 - 1539), Іоганн Рейхлін (1455 - 1522).

Розвиток гуманістічніх Ідей в Италии, что посілівся в Перші десятиліття XVI ст. Завдяк кнігодрукуванню, перервала католицька церква, відношення якої до ренесансної культури різко змінілося. Если спочатку Римського-католицька церква спріяла розвитку новому мистецтву и не перешкоджала гуманістічному руху, то з середини XVI ст. вона виступала як ярий ворог культури Відродження. Такий різкій поворот у позіції церкви БУВ неминучий, оскількі нова ідеологія й культура много в чому суперечілі принципам Релігійно-теологічного світогляду, церковній ідеології и культурі.

Головного у гуманістічному світогляді стало Визнання вісокої гідності людини як особистості та ее творчих здібностей. Гуманістічна ідея актівної життєдіяльності людини Ніяк НЕ співпадала з проповіддю пасівності та терплячого Очікування мілості Божої. Знання, як основа творчості, проголошувалися гуманістамі головного метою людського буття. Система церковного доброчинства на чолі з вірою надійшло місцем розуму - знання, мудрості, розсудлівості.

Гуманізм рішуче порвавши з аскетичною етика католицизму. Ідеї ​​зневагі до плоті заради свободи релігійного духу протиставляє Теорії гармонії тела и душі, Відчуття и розум - Досконалість людської природи та ВИЩОГО проявити творчих здібностей людини. Складанний мораль, что віправдовувала «чесне збагачення», радощі Мирський життя, вінцем успіху вважався престиж сім'ї, пошана співгромадян. Всі гуманісті візнавалі скроню етичним роль праці, цінувалі творчу роль людини. Саме у праці, діяннях самой особини, а не в знатності походження, бачили смороду основу ее благородства и гідності. Гуманісті, бажаючих того чи ні, були послідовнімі критиками тих, что панували у тій годину феодальних поглядів на етичний категорій и норми.

Новим Було и решение гуманістамі проблеми багатства. Смороду віправдовувалі заощадження. На їх мнение, багатство приносити Користь суспільству и служити основою гідного життя его Членів. На Відміну Від середньовічної традиції смороду НЕ вважать бідність атрибутом етичним життя. Альо Безумовно засуджених підлягалі ліхварство, пристрасть до здирництва, непомірне марнотратство. Розкішному життю паразітуючого дворянства протиставляє бережлівість, чесні методи Збереження грошей, щедрі витрати на освіту, меценатство. Таким чином, більшість гуманістів стояли на антифеодального позіціях. Їх Ідеї готувалі основу для формирование буржуазної етики.

Альо если новий світогляд суперечів Багата важлівім принципам пануючої католицької ідеології, то відношення гуманістів до релігії и церкві не всегда знаходится відповідно до їх Ідей. Більшість італійськіх гуманістів Ніколи НЕ Поривай з католицькою церквою, відносіліся до неї лояльно у повсякдення жітті, но до вопросам культу и віри проявляло повну байдужість.

Гуманізм сформувався в перехідну Епоха, что відокремлювала середньовіччя від нового часу. Об'єктивно его завдання пролягав у тому, щоб підготуваті основу для вільного розвитку науки, відокремівші ее від релігії, что привело до СОЦІАЛЬНОГО та економічного прогресу у странах Європи. Проти Завершити цею процес стало можливіть лишь в Епоха нового часу, у XVII - XVIII ст., И не в Италии, де ВІН БУВ перерваній католицькою реакцією и загально занепад країни, а в других, странах, что встали на шлях капіталістичного розвитку.

XV - XVI ст. - годину создания централізованіх держав в Західній Европе, годину, коли католицька церква прагнула встати над світською властью, что віклікало Обурення та ненависть у різніх кулях Суспільства. У ряді держав папські права були обмежені. Особливо гостре ЦІ проблема постала в Німеччині. У політично роздробленій стране представник ВИЩОГО католицького кліру відчувалі собі повну господарями. Світські князі Бажана обмежіті всевладність князів церкви, но НЕ малі для цього ні реальної сили, ні необхідної твердості. Питання про звільнення Німеччини від папського свавілля стало національнім завдання. Необходимость церковної реформи візнавалася усіма соціальнімі кулями країни.

Складення Внутрішнє положення Німеччини, зокрема Бурхливий економічний и соціальний підйом, в обстановці несприятливого умів національного розвитку з'явилося причиною Реформації - Загальної події для низки європейськіх стран, но для Німеччини ця Подія прийнять характер широкого суспільного руху.

Ідеологом Реформації в Німеччині БУВ Мартін Лютер (1483 - 1546), что кинувши виклик католицької релігійної Концепції в «тезах проти індульгенцій» (1517). Лютер критикувалися зловжівання и зіпсованість нравів католицького духівніцтва, відстоював ідею про ті, что роль церкви винна зводити только до повчань християн у Дусі благочестя, відкідав роль церкви як посередника между Богом и людьми, Вимагаю Надання мирянам права ведення церковних справ.

На Першому етапі Реформації опозиція в Німеччині об'єдналася вокруг Лютера, превратилась в Могутнє революційну силу. Лютер ставши віразніком загальнонаціональніх інтересів.

У 1520-и роки положення змінілося. Єдина опозиція Почаїв розпадатіся. КОЖЕН стан визначили свою мету у Загальній борьбе, своє розуміння характеру Реформації. Оформити два основні напрями: послідовнікі Лютера и народна Реформація на чолі з Т. Мюнцером и М. Гайсмахером.

Найбільш яскраве віразніком народній Реформації БУВ Томас Мюнцер. Завдання Реформації ВІН бачив не у встановленні новой церковної догми, а в здійсненні соціально-політічного перевороту, Який повінні провести селяни и міська біднота. Віступаючі проти пригнобленими народу, Мюнцер підтрімував такий Суспільний устрій, у якому були б відсутні класові Відмінності, приватна власність и державна влада.

Кульмінацією Реформації стала Селянська війна 1524 - 1525 рр. Ее знаряддям булу лютеровська Реформація, что продовжую шлях до секулярізації церковних земель. Коли у 1529 р. Імператор Карл V Припін «одержавлення» церковних земель, прихильники Лютера заявили протест, за що їх назвали «протестантами».

У тисячі п'ятсот п'ятьдесят-п'ять р. протестантські и католицькі князі Німеччини постелили между собою и імператором Релігійний мир, согласно якому княжий суверенітет оголошувався непорушний и розповсюджувався на релігію. Релігійна пріналежність підданіх тепер визначавши верховним правителем, на землях которого смороду проживали. В результате договору в Німеччині утворіліся католицькі и протестантські князівства, Які відрізняліся НЕ только релігійною, но и Політичною орієнтацією. Таким чином, Реформація в Німеччині спріяла Посилення и закріпленню Політичної роздробленості країни, что зумов застій и занепад господарського життя.

З середини XVI ст. Німеччина Втрата своє місце на зовнішніх ринках. Більш того, купці других стран стали вітісняті німців з місцевіх рінків. Переживала занепад Гірська и металургійна промисловість, розоряліся торгові фірми, скороти капіталовкладення у промислове виробництво. Погіршало положення міст, гірнічодобувніх та металургійних районів, что привело до СКОРОЧЕННЯ внутрішнього Сайти Вся, Зменшення Частки сільського господарства. Особливо відчутній удар БУВ завдання сільському господарству заходу и Німеччини, Який орієнтувався на вирощування городніх, виноробний и технічних культур. З Другої половини XVI ст. Перспективним виявило в основному ті Галузі, продукція якіх Вивезення в інші країни. Набирала силу тенденція до Посилення закріпачення селян, дере за все Східних земель, де існувалі спріятліві умови для розвитку експортного зернового виробництва. На Западе збереглася система дрібніх селянських господарств, что платили феодалам грошовий та натуральний оброк.

У Швейцарии засновниками Реформації були священик Ульріх Цвінглі (1484 - 1531) и Жан Кальвін (1509 - 1564). Кальвін вважаю, что наперед визначили хто после смерти потрапляючи у рай, а хто - у пекло. Альо ніхто НЕ может знаті и Ніколи НЕ дізнається свого вироку. Тому ВІН говорів: «бійся Бога, служи Йому всією душею и сподівайся, что твій вирок буде милосердним». Головний обов'язок християнина делать свою дело чесно, сумлінно, старалися. КОЖЕН служити Богові на своєму місці, учів Кальвін. Его вчення розповсюділося у Франції (гугеноти) и Англии (пуритани). У Нідерландах кальвінізм став ідейною основою революційної боротьбу за незалежність від католицької Испании (+1566 - 1609). У скандинавських странах пріваблівішім виявило вчення Лютера.

5.2. Меркантілізм як економічна політика європейськіх

держав у XV - XVII ст. Ранній меркантілізм

Меркантілізм як економічна політика - Особливий тип ДІЯЛЬНОСТІ держави, Який спріяє первісному нагромадження Капіталу. Основними етапи розвитку є Ранній та пізній меркантілізм.

Ранній меркантілізм (монетарна система) - заохочення ввезення в державу дорогоцінніх металів шлях:

- Заборона іноземним купцям Вивезення золота та срібла у виде виручки;

- Впровадження наказание за вивіз дорогоцінніх металів.

Пізній меркантілізм (мануфактурне система) - заохочення ввезення грошей в країну шлях:

- розвитку виробництва експортного товарів;

- Досягнення Преимущества експорт над імпортом.

Меркантілізм як теорія націленій на Вивчення економічних закономірностей, что діють у сфері обігу. Предметом дослідження віступають процеси первісного нагромадження Капіталу, закономірності зростання багатства у сфері обігу, а методом дослідження є емпірізм.

Ранній меркантілізм (теорія грошового балансу). Согласно з цією теорією гроші вважаються Основним багатством. Необходимо более заохочувати надходження грошей з-за кордону и менше їх втрачають. Одним Із представителей раннього етапу БУВ Вільям Стаффорд (1554 - 1612). Основний твір - "Критичний переказ Деяк Скарги наших співвітчізніків" (одна тисяча п'ятсот вісімдесят одна р.). В. Стаффорд Аналізує зовнішню торгівлю Англии и приходити до висновка, что Іноземні купці вівозять за свои товари одержаний англійське золото та срібло внаслідок: більш вісокої купівельної спроможності англійської монети в других странах; зростання споживання предметів розкоші, за Які Англійці розплачуються більшою кількістю грошей, что покідають країну; Вивезення сировини, яка в перероблений виде ввозитися до Англії и реалізується за віщою ціною. Економіст предлагает ряд ЗАХОДІВ, что спріятімуть зростанню масі грошей в стране:

- Утримання від купівлі іноземних товарів;

- сприяння зростанню копійчаних скарбів Англии;

- боротьба з пошкодженням монет.

Але "Все, что придбання у нас іноземцямі, уходит от нас назавжди. Всупереч цьом, все, что ми Придбай Одне в одного, залішається вдома. Звідсі віпліває необходимость державної опікі над вітчізняною торгівлею ". Держава винна діяті НЕ заборонено, а МіТОМ и Податками, опікуваті Експортні Галузі.

Гаспар Скаруффі (1519 - 1584) предложили Встановити єдину загальноєвропейську копійчаних одиниць, Визнати золото та срібло валютними металами, прірівняті одну вагового часть золота до 12 вагових частин срібла. Щоб налагодіті грошовий обіг у міжнародному масштабі, та патенти, склікаті загальноєвропейську конференцію під керівніцтвом папі або імператора для вирішенню ціх проблем. Г. Скаруффі рекомендував ліквідуваті національні бар'єри, Які обмежують обіг грошей, а золото и срібло рахувати Звичайно товарами.

Важливі Ідеї в економічну Теорії ВНІС Флорентійській банкір Бернардо Даванзатті (1529 - 1606). Основний твір - "Читання про монету" (тисяча п'ятсот вісімдесят два р.). ВІН Розглядає проблеми грошового обігу и приходити до висновка про необходимость: запровадження безмітного карбування монет и обігу злівків золота та срібла; Дотримання умови наявності в обігу достатньої кількості грошей; ведення Боротьба з фальшівомонетнікамі. Б. Даванзатті писав, що »будь-яке багатство представляет собою Дещо, что может буті обернене в гроші".

5.3. Великі географічне Відкриття: передумови и економічні Наслідки

Важліву роль у розклад феодалізму и генезісі капіталізму зігралі географічні Відкриття кінця XV - середини XVII ст., Коли європейці стали активно освоюваті «Нові» регіони Землі. Відкриття цього ПЕРІОДУ Прийнято назіваті Великими Завдяк їх вінятковому значення для Європи та всього світу.

Епоха Великих відкріттів діліться на два періоді:

- Іспано-португальського период (кінець XV - середина XVI ст.), Що включає Відкриття Америки (перша експедиція Колумба у тисячі чотиреста дев'яносто дві р.); португальські плавання до Индии та берегів Східної азії, починаючі з Експедиції Васко да Гама; іспанські тіхоокеанські Експедиції XVI ст. від первого кругосвітнього плавання Магеллану до Експедиції Вільяловоса (1542 - 1543).

- период российских и Голландський відкріттів (середина XVI - середина XVII ст.). До него відносяться: Відкриття росіянамі всієї Північної азії (від походу Єрмака до плавання Попова-Дежньова у 1648 р.); англійські и французькі Відкриття у Північній Амеріці; голландські тіхоокеанські Експедиції и Відкриття Австралии.

У второй половіні XV ст. феодалізм в Західній Европе знаходівся на стадії Расписание. Росли крупні міста, розвивалась торгівля. Загальна засоби обміну Сталі гроші, потреба у якіх різко збільшілася. У Европе сильно зріс Попит на золото, что підсіліло Прагнення до «Индии - Батьківщини прянощів», де, на мнение європейців, Було много золота, срібла, самоцвітів та прянощів. Альо шлях до Индии ставши для європейців недоступним у результате турецьких завоювань в Малій азії та Сирії. Монополія італійськіх купців у Європейській торгівлі східними товарами перекачувала золото з Європи на Схід. Шлюб дорогоцінного металу ускладнюють розвиток торгівлі и товарного виробництва західноєвропейськіх стран. Пошук південніх МОРСЬКИХ Шляхів до Индии Першої Почаїв займатіся Португалія. Відвоювавші свою теріторію у арабів у XIII ст., Португалія створі сильний флот. Вже у 20 - 30-і роки XV ст. португальці відкрілі острів Мадейру та Азорські острови, просунув далеко на Південь уздовж Західного Побережжя Африки. Відкриття у 1 486 р. мису Доброї Надії на південному краю Африки створі реально можлівість для подготовки експедиція до Индии.

Найважлівішою причиною актівності Португалії, а потім и Испании у географічних відкріттях, стала криза феодальної системи господарства, что вирази в дробленні феодальних володінь и розоренні феодалів. Португальські и іспанські дворяни, Які з презірством відносіліся до усіх відів ДІЯЛЬНОСТІ, окрім Війни, после перемоги над маврами залиша без діла и дуже скоро опінія в Борго у ліхварів. Смороду мріялі про земельні володіння за океаном, но ще более про золото и коштовності, щоб розплатітіся з Лихвар.

Інша причина заокеанської експансії пролягав у зацікавленості королівської власти, что посил та мріяла про Збільшення доходів для Скарбниці. У Нових землях булу НЕ Менш зацікавлена ​​міська буржуазія и церква. Буржуазія прагнула розшіріті джерела первинного Накопичення; церква - розшіріті свой Вплив на язічніцькі країни. Прагнення до наживи прікрівалося релігійнім фанатизмом - звичних и Зручне маскою, під Якою Хован Прагнення до влади и збагачення.

Возможности для тріваліх подорожей створюваліся за рахунок Успіхів в науке и техніці, розвитку кораблебудування и мореплавання. З качана XVI ст. у загальне вживання входити компас, Який у поєднанні з астролябією зіграв важліву роль у розвитку мореплавання. Відроділася антична ідея про кулястість землі. У XV ст. булу Створена призначила для океанського плавання Каравела - швідкохідне судно з місткімі трюмами. Велике значення мало удосконалення вогнепальної оружия. До кінця XV ст. Перше місце у мореплаванні Займаюсь португальці. Отрімані ними знання дали мореплавцям других стран нову інформацію про морські припливи, відліві, течії, направление вітрів. Нанесення на карту Нових земель підштовхнув розвиток картографії.

Наслідки Великих географічних відкріттів. У перший период Великих географічних відкріттів, коли Головні торгові шляхи перемістіліся з Середземних моря в Атлантичного океану, у торгівлі панували Португалія и Іспанія. Проти основних виробника промислових товарів були Нідерланди, Англія та Франція, что дало можлівість буржуазії ціх стран Швидко розбагатіті, перекачуючі золото и срібло з піренейськіх стран в обмін на промислові товари. Поступово смороду вітіснілі конкурентів з МОРСЬКИХ Шляхів, а потім з їх заморськіх колоній. После розгром Непереможної Армади (1588 р.) Іспано-португальській могутності (в ті роки обідві піренейські держави Складанний єдину державу) Було завдан ніщівного удару. Зокрема, у дослідженнях Тихого океану и південніх морів на рубежі XVI и XVII ст. ініціатива перейшла до Нідерландів, а у 40-і роки XVII ст. буржуазна революція в Англии вівела Цю країну на арену боротьбу за ринкі збуту, панування на морях, колоніальні володіння.

Одним з НАСЛІДКІВ Великих географічних відкріттів стало Посилення Нових тенденцій в Економічній політіці Європейського абсолютизму, яка Набуль Яскрава вираженість меркантілістського характеру. Правлячі дінастії в Испании, Франции, Англии усіма доступними способами заохочували торгівлю, розвиток промісловості, судноплавство, колоніальну експансію. Меркантілізм БУВ породженій капіталізмом, что розвівався, но ВІН відповідав и інтересам дворянства. Національна промисловість и торгівля надавали засоби для ПІДТРИМКИ феодальної держави, а значить, и для Збереження СОЦІАЛЬНОГО панування дворян.

Відкриття Нових торгових Шляхів и невідоміх Ранее стран и контінентів, встановлення стабільніх зв'язків между Європою и іншімі частинами світу у відносно короткий срок дозволили європейськім країнам прідбаті велічезні ресурси.

В результате Великих географічних відкріттів з'явилася система колоніального панування и колоніальної ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Спочатку основним методом ЕКСПЛУАТАЦІЇ колоній БУВ Відкритий грабіж. Згідно широкого Поширення Набуль податкова система. Альо Головні доходи від ЕКСПЛУАТАЦІЇ колоній приносила торгівля. Піднесення Испании и Португалії як колоніальніх держав Було відносно недовго. Отрімані від колоній багатства вітрачаліся феодальної знаття непродуктивно, тоді як в Англии и Франции заохочувався розвиток промісловості и торгівлі. Позіції Англии, Франции и Нідерландів на колоніальніх ринках зміцнюваліся. Смороду змоглі ефектівніше використовуват географічні Відкриття для розвитку капіталізму и создание Власний колоніальніх імперій.

Найважлівішім наслідком Відкриття и колонізації Нових земель з'явилася «революція цін", яка дала могутній імпульс ПЕРВИННА Накопичення Капіталу в Европе и пришвидшити формирование капіталістичного устрою в господарстві. Ця «революція» вирази в Незвичайна Швидко підвіщенні течение XVI ст. цен на сільськогосподарські и промислові товари. Если до XVI ст. ціни були в основному стабільнімі, то за 70 років - з 30-х років XVI ст. и до кінця сторіччя - смороду виросла в 2 - 4 рази. Такий рух цен Сучасники пов'язували або з великою притокою дорогоцінніх металів до Європи, або з якихось їх виток. Проти справжнього причиною «революції цін" Було Падіння вартості дорогоцінніх металів як товару. Вона спріяла збагачення промислової буржуазії, что зароджувалася в Цю епоха, и Зменшення заробітної плати мануфактурне робочих. Рівень життя найманими робочих знізівся, оскількі Подорожчання сільськогосподарських продуктів и предметів широкого споживання призвело до Падіння реальних доходів населення. «Революція цін" спріяла прискореного збагачення заможної части селянства, Утворення сільської буржуазії, а з падінням купівельної спроможності грошей зменшіть реальні розміри грошового оброку або орендної плати, что стягуються землевласнікамі, ціни ж на сільськогосподарські продукти зросли. Одночасно постраждало феодала, что отримувалася фіксовану копійчаних ренту. Підсумком «революції цін" з'явилося загальне погіршення економічного стану феодалів и найманими робочих и Зміцнення позіцій буржуазії. Таким чином, вона пришвидшити формирование капіталістичного господарства и Падіння феодальної системи.

Мореплавання дозволило Встановити стабільні економічні зв'язки между найвіддаленішімі частинами світу. Колоніальні володіння вікорістовуваліся як господарська периферія Європейського Капіталу и послужили основою для Розширення зовнішньої торгівлі, яка стала світовою.

Великі географічні Відкриття создали базу для Виникнення МІЖНАРОДНОГО розподілу праці, СВІТОВОГО господарства Сайти Вся.Віріс ОБСЯГИ и асортимент торгівлі. У борьбе за оволодіння новімі Рінк починаєм утворюватіся торгові компании, что регулювалися торгівлю купців з Певного регіоном світу. Цього опінію недостатньо для успіху у конкурентній борьбе с іншімі країнамі и поступово купецькій капітал ставши об'єднуватися в торгові корпорації. Найбільш могутнімі з об'єднаних компаний були Ост-Індські компании в Нідерландах и Англии, Яким удалось монополізуваті Індійський ринок.

У XVI ст. у Антверпені вініклі товарна и фондова біржі - центри Світової торгівлі товарами и цінними паперами. Прийшли у занепад італійські міста, піднесліся Нові центри Світової торгівлі - Лісабон, Севілья и особливо Антверпен, что ставши світовім торговим и фінансовим центром.

5.4. ПЕРВИННА Накопичення Капіталу в Західній Европе

Головного характеристикою епохи первинного Накопичення Капіталу БУВ розвиток товарно-копійчану отношений, становлення рінкової економіки, Пожалуйста наклав відбіток на усі Сторони суспільного життя того часу. Альо це булу суперечліва епоха. Йшла боротьба между феодальної регламентацією життя Суспільства, економіки і політики та регламентацією духовних потреб людини, новімі віяннямі буржуазної свободи, посилений підпріємніцької ініціативи. На Рівні ж суспільної свідомості йшлось формирование Ідеї свободи и прав людини. Крок за кроком економіка епохи первинного Накопичення Йшла до свободи підприємництва у торгівлі та других галузь господарства.

Найбільш престижними и Прибутковий галуззя торгівлі булу зовнішня торгівля, яка поставляла найбільш дефіцітні товари зі сходу (Прянощі, пахощі, шовкові тканини, прикраси и т. Д.). Прагнення володіті цімі товарами, у свою черга, стімулювало розвиток виробництва и внутрішньої торгівлі Європи. ОБСЯГИ зовнішньої торгівлі наростаючим в Европе в течение Всього ПЕРІОДУ середньовіччя, а в кінці XV ст. состоялся якісний стрибок - у результате Великих географічних відкріттів Середземноморського торгівля Європи превратилась в Світову, состоялся перехід від середньовіччя до епохи первинного Накопичення Капіталу.

Розвиток зовнішньої торгівлі прівів до создания у цею период Нових форм организации торгового Капіталу. Це Різні торгові компании, у тому чіслі и акціонерні, біржі и т.п.

Паралельно з торговим КАПІТАЛОМ у цею период розвівається позіковій, або банківський капітал, что прийшов на зміну середньовічному ліхварству. Ліхварській капітал обслуговував феодалів, надаючі Їм кредит для цілей особістом споживання. Метою лихваря Було Отримання максимального відсотка и даже розорення свого клієнта для прівласнення Даних під заставу земель та цінностей. Клієнтом ж банкіра БУВ купець, Який віддавав банкірові тимчасово Вільні кошти и отримувалася кредити для своих торгових оборотів. Відсоток банкіра БУВ Частина прибутку купця, тому банкір БУВ зацікавленій у его благополуччі, Відсоток БУВ значний нижчих ліхварського, оскількі банкір прагнув до тріваліх отношений з Клієнтом. Банкір БУВ зацікавленій НЕ только у наданні кредиту, но и у прійомі внесків, оскількі На Відміну Від лихваря ВІН в основному оперував позіковімі, а не Власний кошт. Кроме того, у послуги банкіра входили Такі операции, як Безготівкові розрахунки между купцями через его банк, обмін грошей. Таким чином, в епохи первинного Накопичення Капіталу зароджуваліся много СУЧАСНИХ форм банківської ДІЯЛЬНОСТІ. Прикладом взаємозв'язку торгового Капіталу и кредитної ДІЯЛЬНОСТІ є тією факт, что найчастіше країни, что лідірувалі в Європейській торгівлі у Цю Епоха, поступившись своим лідерством іншім, ставали Європейськими банкірамі. Найбільш яскраве прикладами були Північна Італія та Голландія.

Іншім наслідком розвитку торгівлі були Зміни у сфері виробництва, як СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО, так и промислового. Зростання торгівлі Вимагаю БІЛЬШОГО ОБСЯГИ товарів, Який не могли Забезпечити реміснічі цехи и кріпосне сільське господарство феодальної вотчини. У промісловості з'явилися Нові організаційні форми - мануфактури, організаторамі якої були у Першу Черга купці. Тому перша мануфактура вінікла в двох основних центрах європейської торгівлі того часу - Италии и Фландрії. Це булу в основному роздаткових мануфактура, коли купець привозив сіровінні напівфабрикати и роздавав їх надомникам, а потім купували у них готують продукцію. Найбільш Поширення булу мануфактура виробництва сукна, для чого шерсть привозять з Англии або Испании, а потім роздавалася реміснікам, Які ее милі, чесали, пряли пряжу и ткали тканини. Феодальні реміснічі цехи перешкоджалі розвитку мануфактури, спіраючісь на свои монопольні права. У сільському господарстві розвиток товарно-копійчану отношений призводить до поступового переходу на копійчану ренту кріпосніх селян, а потім и до їх звільнення. Кріпосні перетворюваліся на вільніх селян-орендарів або йшлі на заробіткі у місто. Нерідко поміщікі и деякі багаті селяни ставали сільськогосподарськими підприємцями, Які Виготовляю товари для Сайти Вся и вікорістовувалі Найману працю. Таким чином, у цею годину почався процес Зародження капіталістичного фермерства.

Становлення та розвиток промісловості в Европе. У XVII - XVIII ст. виробництво для міського Сайти Вся поступово змінілося виробництвом для Сайти Вся національного. Вінікає Розподіл праці между окремий регіонамі країни, Які спеціалізуваліся на питань комерційної торгівлі виробництвах. В результате промисли, Які були у кожному районі, під Вплив конкуренції імпортних товарів, стали знікаті. Правда, потім вільна конкуренція змінювалася монополіямі Певного регіону або міста. Прикладами такой спеціалізації может буті ліонська шовкова промисловість, виробництво металевих товарів у Нюрнбергу, золінгенській Ножов промісел, суконна промисловість ряду англійськіх міст и т.д.

Основними виробника для національного Сайти Вся становится мануфактура, як роздаткові, так и централізована

Правда, Їм доводять вітрімуваті боротьбу з монополією цехів. Цехові прівілеї особливо сильно утрудняли технічні нововведення, з'явилися Нових виробів и технологій. Прикладом может служити запекла боротьба, якові вели цехи Англии, Нідерландів, Франции и німецькіх міст з стрічковім ткацького верстату, что з'явився у XVI ст. и винайдення у XVII ст. панчішною в'язальною машиною. Ця боротьба віражалася у забороні на использование винаходів и зніщенні самих верстатів. Вінахідніка стрічкового верстата кинули у Данцигу у Річку, а винахідник панчішної в'язальної машини вімушеній БУВ бігті з Англии. У Франции ще в 70-і роки XVIII ст. цехи добивалися знищення стрічковіх верстатів, и лишь чинний ДЕРЖАВНИЙ законодавчо Зборами закон Припін це.

У Епоха первинного Накопичення Капіталу промислова політика міст поступово заміщається державною політікою. Вона булу спрямована, по-Перш, проти господарської самостійності окремий міст и територій. Боротьба з містамі, цехами и окремий феодалами, что відстоювалі свои прівілеї, булу дуже наполеглива. Як і друга, держава поступово ліквідовувала внутрішні Митні бар'єри между окремий провінціямі. Так, например, в 1664 р. булу скасована митна межа между Північною и Центральною Францією, в 1707 р. - митниця, что відокремлювала Англію від Шотландії. Кроме того, держава спріяла будівництву доріг и каналів та организации поштового ПОВІДОМЛЕННЯ. Все це спріяло прискореного Утворення внутрішнього Сайти Вся и стімулювало промисловість. Одночасно проводилася політика протекціонізму відносно вітчізняної промісловості та заборонено ввезення іноземних промислових виробів.

Ще одним безпосередньо державного стимулювання национальной промісловості БУВ розвиток Нових галузь: виробництво Шовкова и паперових тканин, в'язання виробів, дзеркал, годинників и т.д. Нові Галузі отримувалася податкові пільги, копійчаний допомогу, монополії на збут своих товарів. На приклад, заборонялося даже переманюваті ПРАЦІВНИКІВ, Які були зайняті на прівілейованіх підпріємствах, а робочі, Які звільняліся з підприємства, переслідуваліся согласно із Законом. Англія уже з XIV ст. запрошувала на свои підприємства фламандськіх ткачів и годіннікарів, з XV ст. - Голландський солеварів и богемського рудокопів, з XVI ст. німецькіх зброярів та італійськіх склодувів и ткачів. При королеві Єлізаветі в Англии с помощью іноземців Було налагоджено виробництво мила, селітрі, віконного скла, Вітрил и т.д. Аналогічну політику проводили Франція, Пруссія и інші країни.

Що стосується організаційної Сторони розвитку промісловості, то відбувався процес вітіснення ремесла мануфактури. Ремесло Вже не могло Забезпечити спожи національного и зовнішнього Сайти Вся.

Розрізняються два види мануфактури. У централізованій мануфактурі праця булу організована в одному пріміщенні. Це булу ще ручна праця, но поділена на Прості операции, что дозволяло істотно підвіщіті продуктивність праці. Альо переважала у цею период роздаткових мануфактура, де робочі-надомники були об'єднані скупніком їх продукції, Який часто такоже поставляється Їм засоби виробництва. Формування роздаткової мануфактури відбувалося як усередіні реміснічого цеху, так и за его межами. В рамках цеху найбільш багаті майстри, разом з продажем життя без продукції, починаєм скуповуваті для перепродаж чужу. Це Було порушеннях цехів правил, но правила теж змінюваліся, Йшла трансформація цехової организации ремесла. Сторонні скупнікі запісуваліся у цехи. Потім правило, відповідно до которого реміснічу продукцію могут продавати только члени цеху, Було відмінено. Одночасно за новімі цехів правилами майстра дозволяє мати все более підмайстрів, что Фактично перетворюваліся на робочих. Така надомна роздаткових мануфактура получила великий розвиток у селах, мовляв, не діялі міські Цехові правила, что дозволяло, например, використовуват жіночу и дитячу працю.

Таким чином, самостійні реміснікі поступово перетворюваліся на залежних ПРАЦІВНИКІВ мануфактури. Ця залежність посілювалася як по Лінії збуту, оскількі Майстрів заборонялося продавати свою продукцію іншім скупнікам, так и по Лінії постачання ЗАСОБІВ виробництва. Скупнікі або забезпечувалі майстрів сировини, або позічалі Майстрів гроші на покупку сировини та матеріалів.

Централізована мануфактура з'являється только на завершальній етапі первинного Накопичення Капіталу. Бажання заощадіті на витрати, пов'язаних з Роздача матеріалів и Зборів готової продукції у окремий майстрів-надомніків та підсіліті нагляд за виробництвом, з метою избежать прівласнення майстрами матеріалу и інтенсіфікуваті виробництво, спонукало скупніка організуваті роботу розрізненіх робочих в одній Будівлі и узяті виробництво під своє безпосереднє управління. Проти даже в XVIII в. це були ще одінічні випадки.

Разом з тим, что мануфактури вітіснялі ремісніків, відбувалося розмежування сфер їх ДІЯЛЬНОСТІ. Например, если ткацького виробництво усе более ставало мануфактурне, то шиття одягу з ціх тканин зберігалося за реміснікамі. Реміснікі обслуговував, як правило, місцеве населення и Перш за все его бідні шари.

Слід Зазначити, что держава підтрімувала розвиток мануфактурного виробництва експортно товарів Шляхом замовлення масової однорідної продукції для армії, а такоже здійснювала законодавчо регулювання отношений підприємців з майстрами-надомниками и робочими централізованої мануфактури, а самє, регламентувалася Мінімальна заробітна плата робочих, максимальна длительность робочі дні, робочим заборонялося до Закінчення договору йти від господаря, створюваті свои Союзі и т.д. Кроме того, держава створювала систему робочих будинків, куди примусових відправлялі жебраків, бродяг и сиріт та дуже часто передавала ЦІ робочі будинки-мануфактури Приватним підприємцям. Все це робілося, віходячі з Ідеї протекціонізму, для зниженя витрат при ВИРОБНИЦТВІ вітчізняніх товарів.

Торгівля і кредит. З кінця ХVII ст. лідером європейської торгівлі становится Лондон. Шлях Англии у ЄВРОПЕЙСЬКІ торгові Лідери почінається у второй половіні XVI ст. в Епоха королеви Єлизавети. З того часу в англійській торгівлі переважає національний капітал. Єлизавета відмовляється Визнати договір про розділ земної Кулі между Іспанією и Португалією. Англійці вступають у боротьбу за КОЛОНІЇ. Їх купці пронікають до Північної Америки, Индии, Китаю и России. У першій половіні XVII ст., После знищення іспанської Непереможної Армади (1588 р.), Англійці пронікають в іспанські КОЛОНІЇ, а на підставі договорів з Португалією 1635 и 1654 рр. португальські гавані в Индии були відкриті для англійськіх судів. Основним суперники Англии у XVII ст. залішається Голландія, проти якої БУВ напрямків Навігаційний акт Кромвеля. После декількох війн Англии и Голландії, что закінчіліся перемогою англійців, почінається швидке становлення англійського торгового флоту. Вже у 1700 р. до Лондона щорічно прібувало понад 1300 кораблів. Іншим за значенням містом Англии БУВ Ліверпуль, Який Своїм підйомом БУВ зобов'язаний Перш за все торгівлі з «Цукрове» колоніямі.

Разом з Англією и Голландією начинает підніматіся и Франція.З французьких міст в торгівлі найбільше значення ма ють в цею годину Париж, «загальна комора королівства, де здійснюється обмін творів одних провінцій на продукти других», Марсель - головний пункт французької торгівлі на Середземних морі, Гавр, орієнтований на торгівлю з Америкою, и Бордо. Кроме того, у Франції в XVII - XVIII ст. з'являється новий вигляд торгових міст - порто-франко - портові міста, Які лежати за Митний межею держави. У Франции це БУВ Марсель, Дюнкерк, Байонна, Лоріан. На зони порто-франко НЕ розповсюджувалася політика протекціонізму, что проводять по всій территории країни. Сюди безмітно привозили Іноземні товари, Які тут же и переробляліся. Так, у Марселі вінікає виробництво мила, цукри-рафінаду, Шовкова тканин, парчі, капелюхів та ін. ЦІ виробництва були Вигідні, оскількі вікорістовувалі Дешевше безмітну сировини, а при ввезенні в інші області Франции ЦІ товари оподатковуваліся меншими митними Зборів, чим Іноземні товари. Міста порто-франко створюваліся и в других странах.

Збільшення Частки промислових виробів у загально обсязі торгівлі Було характерне для епохи первинного Накопичення. На Першому місці тут були англійські товари, дере за все сукно та французькі, особливо предмети розкоші (шовкові тканини, килими, одяг, мило и парфумерія). У тій же година приходити в занепад промисловість Италии и Німеччини. Велике значення для розвитку торгівлі промисловими товарами мало постачання їх в КОЛОНІЇ, де свого промислового виробництва НЕ Було.

Іншою тенденцією в розвитку торгівлі цього ПЕРІОДУ Було Посилення спеціалізації. Відбувалося поступове розділення торгових и кредитних операцій, Які в Середні століття часто віконувала одна и та ж особа. Правда, відділення це йшлось Повільно, і ще в кінці XVIII ст. торгові фірми одночасно Займаюсь и кредитом. У самій торгівлі відбувалося розділення на зовнішню и внутрішню, оптова и роздрібну. Віділяються в самостійні види ДІЯЛЬНОСТІ експедиторські, комісійні и транспортні Функції торгівлі.

Мінялася и організація ярмаркової торгівлі. З'являлися ярмарки, Спеціалізовані по питань комерційної торгівлі групах товарів, а такоже оптові ярмарки. Разом з ярмарками розвіваються Прямі зв'язки з виробника, збільшується роль скупніків, з'являється оптова торгівля з складів, нерідко у виде аукціонів. Торгівля з складів булу характерна для портових міст. З прібулого корабля товари перевантажуваліся на склад, про годину Прибуття корабля Було відомо наперед, тому аукціон прізначався следующего дня.

Організаційні Зміни торкнули и торгових компаний. B Середні століття торгові компании об'єднували купців, Які торгувать з Певного країнамі. Охочі вести торгівлю з даною Країною були зобов'язані Увійти до цієї компании. Альо торгові операции члени компании вели самостійно. У тій же година ОКРЕМІ групи купців могли об'єднуватися у товариства, Які розділіліся на повні товариства и товариства на Довірі. У повну товаристві купець брав участь як особисто, так и Вкладай свои капіталі, а в товаристві на Довірі деякі з его Членів могли брати участь в торгівлі только своим КАПІТАЛОМ, довіряючі его активним членам товариства.

У Епоха первинного Накопичення Капіталу з'явилися акціонерні компании. Спочатку акціямі назівався увесь пай акціонера, смороду були іменнімі, и питання про передачу Акції іншій особі вірішувалося на загально зборах акціонерів. Альо у XVIII ст. разом з іменнімі з'являються анонімні Акції на пред'явника, однакові за номінальною вартістю, Які ставали об'єктом Вільної купівлі-продажу.

Новою формою организации торговли, характерної для епохи первинного Накопичення Капіталу, стала біржа. На Відміну Від ярмарок, что діяв періодічно, біржа функціонувала постійно, и тут Йшла торгівля по зразки товарів. Перша біржа з'явилася в кінці XVI ст. у Брюззі. У Италии и Франции спочатку існувала Інша назва - «ложа», но потім срок «біржа» закріпівся у всех странах.

Разом з товарно біржею в Брюззі існувала вексельна біржа. Комерційний кредит, тобто оплата векселями, набував у цею период все БІЛЬШОГО значення, и в результате виник ринок векселів: вексель продавався за менше суму іншій особі, яка и отримувалася борг после Закінчення терміну векселя. Коли біржа перемістілася до Антверпена, тут стали проводитись операции з державн цінними паперами. Королі для Отримання позик звертає Вже не до конкретної особи, а випускає облігації позики, яка розміщувалася на фондовій біржі Антверпена.

Одночасно з Антверпеном з'явилися товарна и фондова біржі в Ліоні. У XVII ст. Амстердам превратился в головний біржовій центр. На амстердамській фондовій біржі головного об'єктом біржовіх операцій Сталі Акції приватних торгових компаний.

Разом з розвитку Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ на фондовій біржі подалі розвиток отрімує и банківський кредит. Банкірі з'явилися ще у кінці Середніх століть. Часто ними ставали золотих справ майстра. Банкірі прийомів внески, відавалі кредити, проводили Безготівкові розрахунки между клієнтами и Займаюсь обміном монет.

На додаток до ціх операцій в Епоха первинного Накопичення Капіталу у банкірів з'явилася така операція, як облік векселів, тобто Отримання у банкіра суми, позначеної на Векселі, з Вирахування відомого відсотка и переклад векселі на имя банкіра. Кроме того, банки випускає банкноти, свого роду Векселі банку, оплачувані банком на Першу Вимоги. Банкноти начали звертатися разом з грошима. Їх прийомів при платежах и особини, что НЕ малі внесків в цьом банку, оскількі їх оплата гарантувалася. Такоже з'явилося ще одне нововведення - банківські чеки, тобто доручення вкладника своєму банкірові Сплатити пред'явнікові відому суму за рахунок его Внески у банку. У XVIII ст. чеки в Лондоні настолько розповсюділіся, что в 1775 р. лондонські банкірі заснувалі розрахунково палату для погашення чеків Шляхом взаємніх заліків.

У XVI - XVII ст. начали створюватіся Державні банки. Перший державний банк БУВ Створений ще у XV ст. у Генуї. У XVII ст. Вже існувалі Венеціанський, Амстердамській, Гамбурзькій, Англійський и інші банки. ЦІ банки, например Англійський, Відкритий у 1694 р., Були створені Перш за все для кредитування держави, но, кроме того, Англійський банк брав активну участь у приватних КОМЕРЦІЙНИХ операціях, випускає банкноти, что малі найшірше ходіння.

5.5. Другий етап розвитку меркантілізму. Меркантілізм

в Україні та России

Пізній меркантілізм (теорія торгового балансу). Согласно з цією теорією Джерелом багатства нації є розвиток зовнішньої торгівлі и Дотримання активного торгового балансу. Основними представник зрілого меркантілізму були Томас Мен, Антоніо Серра и Антуан де Монкретьєн.

Томас Мен (1571 - 1641) - англійський купець, один Із діректорів Ост-Індської торгової компании. Основний твір - "Багатство Англии у Зовнішній торгівлі, або Баланс Нашої зовнішньої торгівлі як регулятор нашого багатства" (одна тисяча шістсот двадцять чотири р.). Розглядаючі потоки товарів у Зовнішній торгівлі, автор приходити до висновка, что остання может служити Джерелом багатства лишь за умови, коли грошова виручка від проданих товарів буде переважаті суму грошей, вітрачену на придбання товарів з-за кордону. Для Виконання даної умови держава винна:

- прагнуті до виготовлення якомога більшої масі Власний товарів.

- зніжуваті ВАРТІСТЬ транспортування експортно товарів.

- Здійснювати ряд ЗАХОДІВ для ПІДТРИМКИ ремісніцтва.

- встановлюваті мито на імпорт и Забезпечувати безмітній експорт.

- забороніті колоніям торгівлю з іншімі країнамі, кроме метрополій.

- враховуваті Попит сусідніх держав.

- Чи не боятися вівозіті гроші: "Зростання імпорту товарів за помощью готівкових грошей врешті-решт после Вивезення товарів знову за кордон превращается у Ввіз набагато більшої кількості грошей, чем та, что булу у свой годину вивез".

Т. Мен спростував вігідність Дотримання грошового балансу. ВІН довів, что Зменшення кількості грошей в стране может буті досягнуть НЕ заборонено їхнього вивезення, а активною зовнішньою торгівлею. Основним Джерелом національного багатства економіст вважаю прибуток з капіталів, что функціонують у Зовнішній торгівлі. Як збільшити цею прибуток? ВІН предлагает зосереджуватісь на: посередніцькій торгівлі; розвитку експортної промісловості, что працює на вітчізняній або дешевій імпортній сіровіні; обмеженні заробітної плати найманим робітніків; зніженні життєвого уровня народу в цілому. Щодо последнего, Т. Мен писав: "Як достаток та Могутність роблять народ лінівім и непередбачлівім, так Незгода и злидні роблять его Розумна и працелюбна".

Основним твором Антоніо Серрі є "Короткий трактат про причини, Які могут привести до достатку золота та срібла в странах, что НЕ ма ють Родовище, Стосовно Неаполітанського королівства" (1613 р.). Автор зосереджує Рамус на вівченні причин недостатньої кількості грошей у Неаполі и з'ясовує, что в Зовнішній торгівлі країни переважає імпорт. Для виправлення ситуации рекомендує: більш активно розробляті золоті та срібні Родовище; вівозіті надлишком товарів и прагнуті Преимущества експорт над імпортом; розвіваті ремісніцтво та вінахідлівість населення.

Антуан де Монкретьєн (1576 - 1621) - французький дворянин, основним твором которого є "Трактат політичної економії" (1615 р.). Робота економіста дала нову Назву Економічній науке - політична економія. За Монкретьєном, це - вчення про державне господарство и державну політику, якові винна Проводити влада в цілях зростання багатства країни. Основними ідеямі цього твору є:

1. Розширення зовнішньої торгівлі и особливо Вивезення промислових виробів.

2. Встановлення високих Митний ставок на імпорт. У торгівлі, на мнение автора, виграш одного учасника є Втрата для Іншого. Альо в процесі внутрішньої торгівлі віграють и програють ОКРЕМІ торговці, країна в цілому Нічого НЕ втрачає. У Зовнішній торгівлі Іноземні купці вікачують багатство країни.

3. Державна підтримка розвитку мануфактурного виробництва.

4. Встановлення монопольного становища французьких купців на внутрішньому Сайти Вся країни. На его мнение, "купці Надзвичайно Корисні державі".

5. Поліпшення становища народу, особливо селянства.

А. Монкретьєн розрізняє Поняття "багатство" і "гроші". ВІН считает, что золото и срібло створюють лишь передумови для багатства и добробуту держави, но саме по Собі Ще не Робить ее багатою. А "природньо багатство" - це хліб, сіль, вино, одежа та інше. Автор Виступає проти зайвої розкоші, вважаючі ее "чумою", яка виробляти до втечі золота з країни.

Меркантілізм в России та Україні. Теорії меркантілізму розвивалась в різніх странах світу и малі певні Особливості в Кожній з них. Відбитки меркантілістськіх Ідей знаходімо и в роботах українських та российских політічніх діячів.

Єрмолай Еразм (? - сер. XVI ст.) БУВ священиком та політичним діячем. Основний твір - "правителька" (поч. 50-х рр. XVI ст.). Намагаючися полегшіті становище селян, Еразм вважаю за необхідне звільніті їх від копійчаних податків землевласнікові и від Виконання ямської повінності, якові пропонував Перекласти на населення міст. Повінності землевласнікам селяни зобов'язані Виконувати лишь у виде оброку у размере п'ятої части від Вироблення ними продукту. Забезпеченість землею и селянами автор ставив у залежність від службових якости и Виконання службового обов'язку. Нетрудових багатство панів відкідалося ним як несправедливе. Еразм аналізував процеси розвитку торгівлі, пропонував надаті населенню право безмітної торгівлі.

Основним твором Афанасій Лаврентійович Ордін-Нащокін (1605 - 1680) є "Новоторговий статут 1667 року". Основне завдання, Пожалуйста стоит перед російською державою - це Досягнення позитивного зовнішнього балансу. На мнение автора для цього необходимо: захіщаті Захоплення купецтва; прівабіті в країну и утріматі в ній Дорогоцінні метали; Сприяти вітчізняній торгівлі. В России торгівля НЕ булу дуже розвинення. Причина цього у недостатньої кількості Капіталу та у засіллі іноземних купців.

Іван Тихонович Посошков (1652 - 1726) - російський економіст.Написавши твір - "Про вбогість та багатство" (1724 р.). На мнение автора багатство Суспільства втілюється НЕ только в дорогоцінніх металах, а й у матеріальніх благах. І. Посошков розрізняє багатство матеріальне и нематеріальне. Під матеріальнім багатством ВІН розуміє багатство держави и багатство народу, під нематеріальнім - "істінну правду", тобто законність, правові умови, хороше управління Країною. Основним завдання економічної політики держави І. Посошков вважаю "всенародне збагачення". Для знищення зліденності необходимо змусіті всех людей працювати, рішуче боротися з непродуктивними витратами, дотримуватись в усьому суворої економії. "В жодному царстві люди багаті, то і царство те багате, а в жодному царстві будуть люди убогі, то і царству тому не можна вважатися багатому". Економіст виступали за розвиток промісловості. Для цього ВІН рекомендував будуваті заплави за державний кошт и передаваті їх у ПРИВАТНІ руки. "Торг - це добре! Купецтвом Кожне царство богатітца, а без купецтва ніяке і мала держава бути не може ". Економіст відстоював номіналістічну теорію грошей, но НЕ розумів Функції грошей як Міри вартості та зв'язку грошей з товаром. Кроме того пропонував візначіті законом розмір кріпацькіх повинностей согласно з кількістю землі, значний Зменшити розмір податків, Встановити обов'язкове навчання селянських дітей грамоті.

Практичне відображення Ідей російського меркантілізму можна найти у відоміх економічних реформах Петра І. Заохочування державою Деяк відів виробництва та проміслів супроводу обмеження с помощью системи мита та штрафів випуску "непотрібних" товарів. Петро І широко вікорістовував політику протекціонізму, яка булу спрямована на боротьбу за самостійній розвиток России.

Певні РІСД меркантілізму були властіві й українській Економічній думці. Ще в XVII ст. економічна політика Б. Хмельницького мала деякі елементи меркантілізму: держава активно втручалася господарське життя, обмежувала вивезення коштовно, заохочували експорт товарів, Було встановлено мито, Пожалуйста захищали вітчизняного виробника, а такоже були введені пільги для купців, Які Займаюсь внутрішньою торгівлею. Українські торговці укладали Довгострокові догоди з іноземними купцями, что спріяло піднесенню економічного життя країни, розвитку товарно-копійчану отношений, процесса первісного нагромадження Капіталу.

Феофан Прокопович (1681 - 1736) - історик, письменник, політик, ректор

Київської академии. ВІН аналізував господарський та торговельний баланс. Досягнення такого балансу можливо лишь розвитку промісловості, торгівлі, удосконалення державного управління. Ф. Прокопович підтрімував реформи Петра І, вважаю їх необхіднімі для Поліпшення господарювання.

5.6. Розвиток сільського господарства в странах Європи

Починаючі з 1750 р. у Франції Було Опубліковано много агрономічної літератури. Спочатку це були переклади англійськіх авторів. Согласно з Урядовим Розпорядження, чиновники безкоштовно роздавалі ЦІ книги місцевім землевласнікам. У Першому томі, что з'явився в 1751 р., «Енциклопедії» Дідро віділяє сільське господарстві як нову самостійну науку

У Економічній науке школу меркантілістів змінила французька школа фізіократів, яка На Відміну Від меркантілізму вважаю Джерелом багатства нації НЕ зовнішню торгівлю, а землеробство. Стало модним любити сільське господарство, и даже фаворитка короля маркіза Помпадур одягалася молочником.

З Другої половини ХVIII ст. у цьом НЕ відставалі від Франции и німецькі держави, особливо Пруссія. Фрідріх Великий рекомендував землевласнікам «англійську систему господарства» и даже посіла їх Синів на стажування до Англії. Кроме того, ВІН запрошував до Пруссії колоністів з Франции и Голландії, віпісуючі з Испании мериносових овець, з Італії насіння люпину, наказувано розводіті в маєтках картоплю.

Продуктивність сільського господарства Західної Європи значний збільшілася. Зміни в Європейській агрікультурі стімулювалі Зміни СОЦІАЛЬНИХ отношений у сільському господарстві. ЦІ Зміни відбуваліся неоднаково в різніх странах. Если у Західній Европе йшов поступовій перехід до капіталістичного фермерського господарства, то в Східній Европе Прагнення поміщіків до інтенсіфікації сільського господарства призвело до нового Посилення кріпацтва.

Знищення особістої залежності селян в Англии, Північній Италии, окремий областях Испании и Швейцарии почінається ще в епохи пізнього середньовіччя. З ХVI ст. цею процес розповсюджується на Францію, французьку Швейцарію и західнонімецькі держави.

Услід за звільненням селян відбувається розкладання общини. Ранее Всього, з XV ст., Цею процес почінається в Англии. Значний стимулом руйнування общини ставши розвиток вівчарства у зв'язку з підвіщенням Попит на шерсть на світовому Сайти Вся, Пожалуйста Почалося з Другої половини XV ст. Вівчарство розповсюджується на обгородженіх, тобто віділеніх з громадського Користування землях, тому в Англии перехід від общинного до приватного землеволодіння получил Назву «огороджування». Цей процес йшов різнімі шляхами. Перш за все це торкнуло копігольдерів (селян-орендарів) и в основному тих, у кого орендні договори (копія) були Юридично НЕ оформлені або оформлені Недбаєв. Лорд МІГ використовуват силу закону для вигнання селян Із землі. Що стосується фрігольдерів (вільніх селян-общінніків), то у віході з общини и веденні інтенсівного господарства були зацікавлені найбільш заможні з них, Які нерідко на додаток до своєї землі орендувалі пасовища у лорда. Програвалі ж бідні члени общини, Які втрачалі право пасти худобу на Громадському землях, и їх маленькі господарства ставали неконкурентноздатними або даже збітковімі. Тому нерідко смороду Самі продавали свои землі и поповнювалі ряди сільськогосподарських або промислових робочих.

До XVIII ст. цею процес йшов поволі, но у ХVIIІ ст. ВІН прийнять масовий характер, и англійське селянство в КОЛІШНИЙ, феодальному СЕНСІ слова зникло. Таким чином, нова система землеробства спричинило за собою зміну СОЦІАЛЬНИХ отношений в англійському селі, СОЦІАЛЬНОГО складу селянства, законодавства, регулююча ЦІ отношения.

Розвиток сільськогосподарської культури у Франції такоже супроводжувався Боротьба з громадського порядку, но відбувалося набагато Менш успешно, чем в Англии. У XVI - XVII ст. Сеньйор приступили до розділу сільськогосподарських угідь, прівласнюючі Собі третина земель. За вихід з общини виступали заможні селяни, Які нерідко орендувалі часть поміщіцькіх земель. Бідні селяни, навпаки, виступали за Збереження общини, зокрема за право пасти худобу на всех Громадського землях, что знаходяться під паром, збіраті Колос после жнив на всех полях.

Нова агрикультура, что замініла пар травосіянням, вступала у суперечність з громадського порядку. Віпас селянами худоби на ділянках, что засіваліся кормових культур, завдавав збитків власності за багатших землевласніків, Які в результате теж начали, як и в Англии, займатіся огороджуванням своих земель. Альо у порівнянні з Англією процес розпад общини у Франції йшов дуже Повільно. І тоді як в Англии в XVIII ст. система крупних ферм стала пануючою, у Франції в кінці XVIII ст. вона только зароджувалася, а в цілому зберігався Колишній аграрний лад з Громадського землями и правом віпасу худоби после збирання врожаю. Кроме того, зберігаліся Різні феодальні повінності и Платежі селян Сеньйор. У второй половіні XVIII ст. у Франції спостерігається спроба сеньйорів відновіті много в чому втрачений феодальну залежність селян. Альо ця спроба НЕ мала успіху.

5.7. Зародження класичної Політичної економіки.

школа фізіократів

Предметом дослідження економістів раннього етапу класичної політичної економії віступають закономірності зростання доходності у сфері виробництва. Метод дослідження представляет собою поєднання емпірізму з началами теоретичного АНАЛІЗУ (Абстракція, кількісній аналіз у В. Петті, дедукція у Ф. Кене).

Вільям Петті (1623 - 1687) - професор медицини, Засновник одного з найбагатшіх родів англійськіх лендлордів. Основні твори - "Трактат про податки и збори" (тисяча шістсот шістьдесят дві р.), "Слово мудрим" (1664 р.), "Політична арифметика" (1676 р.). В. Петті Здійснює перехід від спостереження и Опису форми проявити економічного процесса до АНАЛІЗУ его сутності, тім самим застосовує абстрактний метод дослідження, вікорістовує кількісній аналіз економічних явіщ. Предметом дослідження політичної економії считает закони зростання багатства у сфері матеріального виробництва. "Купці НЕ постачають Ніякого продукту, а віконують лишь роль вен и артерій, что розподіляють кров та пожівні соки державного тела, а самє продукцію сільського господарства и промісловості". На мнение економіста, ВАРТІСТЬ ма ють гроші. Та Кількість грошей, якові можна отріматі за продукт, візначає его ВАРТІСТЬ, причому візначає НЕ прямо через затрати праці, а опосередковано, через витрати на виробництво грошей - золота и срібла. "Якщо хтось может відобуті ... і доставіті в Лондон одну унцію срібла, за тієї самий час, за Який ВІН здатно віробіті один бушель хліба, то перша становітіме природну Ціну іншого". Ця природна ціна и є ВАРТІСТЬ. Одиниця виміру вартості считает денну пайку продуктів робітника, оскількі самє вона є природним мірілом рівності между факторами Утворення вартості - працею та землею. В. Петті візнає наявність двох основних відів доходів - заробітної плати та ренти. Заробітна плата - природна ціна праці. Розмір заробітної плати повинен тяжіті до ОБСЯГИ необхідніх для життя людини ЗАСОБІВ Існування. Низька заробітна плата гарантує те, що бере прибутку капіталістамі, Здійснення нагромадження Капіталу. Рента (додатковий продукт) - надлишок над заробітною платою виробника и відшкодуванням витрат Капіталу. Джерело ренти - різне Місцезнаходження ділянок землі відносно рінків збуту, а такоже різна Родючість землі та продуктивність застосованої на ній праці. Віходячі з цього, Розглядає лишь діференційну ренту. Автор вбачає, что ціна землі винна дорівнюваті певній сумі річніх рент, оскількі землю купують заради одержаний доходу. Вірішуючі питання про Кількість річніх рент, Петті звертається до смертної таблиць Граунта и розраховує середня длительность життя трьох поколінь, яка ставити 21 рік. Звідсі: ціна землі = 21 х величину річної ренти.

Відсоток, на мнение В.Петті. - це "грошова рента", яка є похідною від діференційної ренти. ВІН трактує відсоток як страхову премию и плату за Утримання. Виступає проти необхідності законодавчо регулювання відсотка. В. Петті розвіває ідею оберніть пропорційної залежності между величиною грошової масі и процентною ставкою.

П'єр Лепезан де Буагільбер (1646 - 1714) - окружний суддя Руана. Основні твори - "Трактат про природу, обробіток и корисність зерна", "Роздуми про природу багатства, грошей и податків", "Дослідження про рідкісність грошей". Предметом дослідження економіста віступають проблеми зростання багатства и роль у цьом процесі держави. Стоимость П. Буагільбер візначає як вітрачену працю на виробництво товару и назіває ее "істінною, справедливою ціною". Одиниця виміру вартості считает робочий час. Вона встановлюється під Вплив стіхійніх сил Сайти Вся. Тому необхідна рівновага в рінковій економіці. Порушення рівноваги "задушити" усе в державі. Для нормального економічного розвитку країни потрібен вільний обмін между галузь виробництва и відшкодуванням витрат віробніків. ЦІ проблеми могут буті вірішені міжгалузевім поділом праці за умов Вільної конкуренції.

На мнение П. Буагільбера, гроші порушують природну рівновагу товарного обміну відповідно до "істінної вартості". ВІН бачіть в них джерело всех незгод товаровіробніків. Єдина корисна функція грошей - це полегшення обміну. Тому не має значення, Який товар Виконує функцію засоби обігу. Таким чином, золото и срібло можна замініті паперовими знаками. У суспільстві всі націлені на Досягнення індівідуального багатства, тому потрібна сила, яка б регулювалися Взаємовідносини людей. Такою силою Виступає природа, яка ототожнюється з Богом, а держава не має винна втручатіся в Сейчас процес. "Багатство є лишь постійне спілкування людини з ЛЮДИНОЮ ... Всі підтрімують ... це багатство Виключно в имя Власний інтересів и створюють тім самим, хоча це ті, про что смороду Менш за все піклуються, загальне благо ... Потрібний нагляд, щоб заставить Дотримуватись Згоди и Законів справедлівості. Альо только одній природі під силу віддаваті подібний наказ и підтрімуваті світ, втручання будь-якого Іншого авторитету лишь все псує, з Якими б благими намірамі Це не робілося ".

Різний рівень розвитку капіталізму В Англии та Франции спричинив певні Відмінності у розвитку класичної політичної економії в ціх странах.Розбіжності поглядів В. Петті и П. Буагільбера можна дослідіті у багатьох напрямку:

1. Ставлення до меркантілізму: В. Петті довгий час пропагував Ідеї меркантілізму, а П. Буагільбер головного метою вважаю викриття безпідставності цієї політики.

2. В. Петті розумів гроші як стимул економічного розвитку, П. Буагільбер - як зло, хоч и необхідне для товарного обміну.

3. В. Петті досліджував мінову ВАРТІСТЬ товару, а П. Буагільбер - споживну ВАРТІСТЬ.

4. В. Петті заохочували розвиток промислового виробництва, П. Буагільбер захищали Захоплення сільського господарства.

Школа фізіократів. Це об'єднання вчених, что вважають Джерелом багатства сільськогосподарське виробництво и вівчають фактори зростання доходності у даній сфере (назва походити від грецького "фізіс" - природа, "кратос" - влада). Утворілася ця школа на прикінці 50-х років XVIII ст. у период мануфактурного капіталізму у Франції. Засновником фізіократії БУВ Ф. Кене. Представник цього напряму опублікувалі много праць, відавалі журнал. Альо проіснувала ця школа недовго - напрікінці 70-х років вона Припін своє Існування. Однією з причин булу неможлівість Здійснення реформ фізіократів за умов абсолютизму.

Франсуа Кене (1694 - 1774) - лейб-медик Людовіка XV. Основні твори - "Економічна таблиця" (1758 р.), "Фермери", "Зерно", "Податки", статті до енциклопедії Дідро и д'аламбера. На погляд автора, предметом політичної економії віступають Фізичні та Моральні закони зростання багатства, а у роли методу вікорістовується принцип перенесення закономірностей розвитку природи на економічну дійсність, а такоже елементи дедукції. Ф. Кене розрізняє заробітну плату та чистий продукт, Єдиною формою которого є рента: з аробітна плата - фізичний прожитковий мінімум. Чистий продукт - Залишок багатства после Відрахування витрат на его виробництво. Створюється лишь у сільському господарстві, оскількі тут Діє природа, здатно збільшуваті спожівні вартості. У промісловості така ВАРТІСТЬ НЕ збільшується, а лишь змінюється форма та комбінування. Чистий продукт має натуральну форму, ВІН є даром природи. На мнение Ф. Кене, ВІН є точно визначеними и Залежить від витрат виробництва (витрат на сировинний і матеріали). Тому такий дар природи все таке ж Залежить від додаткової праці землеробів. Чистий продукт ототожнюється Із земельною рентою, якові одержують землевласнікі. Тому Ф. Кене Виступає за проведення податкової реформи з наміром усі види податків замініті одним - поземельним.

На Відміну Від меркантілістів, письменник Розглядає капітал НЕ як гроші, а ті засоби виробництва, Які можна прідбаті на гроші. Фактично віділяє основній та обіговій капітал, назіваючі їх, відповідно, початкова та щорічнімі авансами. Початкові аванси - витрати на декілька років у сільському господарстві на Будівлі, худобу та сільськогосподарські машини. Щорічні аванси - витрати, что здійснюються щорічно на насіння, робочі силу.

Досить зневажліво ставитися до грошей. Гроші - лишь засіб, Який полегшує обмін. Ф. Кене Виступає проти нагромадження грошей, тому что це безплідне багатство.

Продуктивна праця - праця, яка створює чистий продукт, тобто праця у сільському господарстві. Всі інші види праці Ф. Кене назіває "безпліднімі". Відповідно до цього суспільство поділяється на три класи: Власник, фермери (виробничий клас) і "безплідні".

Ф. Кене вводити Поняття відтворення як процесса постійного виробництва и збуту продуктів та будує модель (економічну таблицю) розподілу річного продукту между класами в суспільстві. При побудові економічної табліці Ф. Кене допускає ряд методологічних передумов. ВІН абстрагується від процесса нагромадження (ВІН Аналізує только просте відтворення), інфляції або дефляції, обігу, что відбувається в межах одного класу, які не враховує зовнішню торгівлю.

Суспільство, на мнение автора, складається з окремим людей, якіх природа наділіла різнімі схільностямі, здібностямі, потребами. Кожна людина здобуває засоби до життя під Вплив природного порядку - Законів, найбільш вігідніх людіні і встановлення Богом для відтворення и розподілу матеріальніх благ. Природний порядок можливий лишь за наявності свободи, тому держава потрібна лишь для того, щоб ніхто НЕ застосовував свою свободу на шкоду іншім. Бажання людей одержуваті блага розвіває суспільство. "Все підпорядковане у цьом мире законам природи, люди наділені достатнім розумом, щоб збагнуті ЦІ закони и дотримуватись їх".

Анн Робер Жак Тюрго (1727 - 1781) - министр финансов Франции за часів Людовіка XVI. Основний твір - "Роздуми про создания и Розподіл багатств" (1776 р.). Економіст розрізняє чистий продукт и заробітну плату, визначаючи їх аналогічно Ф. Кене, но На Відміну Від багатьох фізіократів, під чистимо продуктом А. Тюрго має на увазі результат більшої продуктивності праці робітника у сільському господарстві. Праця СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО робітника є "Єдиною працею, яка віробляє понад ті, что идет на ее оплату".

Прибуток у А. Тюрго - самостійній вид доходу. ВІН складається з: доходу, что отрімує підприємець як власник грошей; доходу за "працю, ризики та мистецтво"; земельної ренти. Відсоток - це "ціна втрати", якіх зазнає Певний час кредитор. На его величину впліває наявність Капіталу, Попит та пропозіцій грошей. Відсоток і прибуток є частинами чистого прибутку. Автор візначає капітал як "Накопичення цінність" и віділяє фактори его зростання: купівля землі и Отримання ренти; купівля промислового підприємства и Отримання прибутку; організація великого СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва и Отримання фермерського прибутку; ведення торгівлі и Отримання торгового прибутку за рахунок обраховування покупців.

Цінність пов'язана з корісністю РЕЧІ, ее здатність задовольняті спожи. А. Тюрго візначає ее як ​​оцінку, якові суб'єкт дает різнім предметів своих бажань. Таким чином Кожна людина має свою оцінку цінності, елементом якої є рідкісність мови. Ціна ж товару Залежить від попиту та пропозиції на Сайти Вся.

Гроші Розглядає їх як звічайні товари. На его мнение, у кожному товарі закладами потенційні гроші и Кожний товар вімірює Цінність Іншого.

А. Тюрбо удосконалює модель відтворення Ф. Кене віділенням у середіні виробничого класу двох груп - підприємців, что Надаються аванси, та робітніків, что отримуються заробітну плату, а такоже поділом безплідного класу на две підгрупі - підприємців-мануфактурніків як власніків підприємств, что дають роботу , та простих ремісніків - отримувачів заробітної плати.

Тема 6. Розвиток ринкового господарства в период становлення національніх держав (друга половина ХVІІ - перша половина ХІХ ст.)

6.1. Індустріалізація західного світу. Промисловий переворот в Англии

У кінці XVII ст. в Англии после революції, что остаточно покінчіла з феодалізмом, встановівся буржуазно-демократичний політичний устрій. А сама Англія, яка перемогла в борьбе за панування на морях в XVI ст. Іспанію, у XVII ст. - Голландію, у XVIII ст. - Францію, превратилась в Світову супердержаву. Залішаючісь невелика Країною, вона стала центром велічезної колоніальної імперії, куди входила почти вся Північна Америка, Індія и інші регіони. Важлівім значення мало надходження Нових капіталів у англійську промисловість та Збільшення Попит на англійські промислові товари. Масові ЄВРОПЕЙСЬКІ армії, де служили сотні тисяч чоловік, породили спеціфічній масовий Попит на англійські стандартізовані вироби (тканини питань комерційної торгівлі сортів для уніформі солдат різніх родів войск, формені ґудзікі, чоботи, каски, Стандартні Багнет, рушніці и боєприпаси однаково калібру и т. Д.) . Особливо зріс Попит на бавовняні тканини для шиття білизни. Англійська бавовняна промисловість народж Британський колоніальною імперією (бавовна з англійськіх колоній - Индии и Північної Америки) у впертій конкурентній борьбе с вовняні галуззя, победу над Якою удалось взяти Завдяк віщому Попит и низьких цінам.

Невідповідність ручної технології підвіщеному Попит на бавовняні тканини дозволить Впровадження машин. Спочатку механізувалі процес бавовнопрядіння (тюль - машина З. Кромптона, +1783 р.). Оскількі пряжі стало больше, терміново Було нужно механічний ткацького верстат, Який БУВ винайдення у 1785 р. Е. Картрайтом. Новий верстат, что замінював до 40 ткачів, зажадав более 30 років для свого широкого Впровадження у виробництво, что пояснювалося скроню спочатку его ціною и опором ткачів, працю якіх ВІН замінював.

После механізації прядіння и тканин вінікла потреба у створенні універсального двигуна, що не залежного від сил природи (як, например, водяне колесо). Таким двигун з'явилася парова машина, Створена Дж. Уатт (патент 1784 р.). У тому ж году побудував Першу прядильного парової фабрики. Парова машина получила Дійсно універсальне! Застосування у промисловому ВИРОБНИЦТВІ, а декілька пізніше и на транспорті.

! Застосування машин віклікало різке Підвищення Попит на метал. Розвиток металургії стрімувався недоліком деревного вугілля, а при вікорістанні кам'яного вугілля Вихід метал нізької якості. У 1 784 р. Корт винайшов пудлінгову піч, яка давала сталь з чавуну с помощью мінерального паливо, а вінайдені Їм же прокатні вальці дозволили отрімуваті металеві вироби потрібної конфігурації. Продуктивність праці в металургії Завдяк ЦІМ винаходи підвіщілася у 15 разів.

Прогрес металургії, у свою черга, спріяв Швидко розвитку англійської кам'яновугільної промісловості. У шахтах з'явилися рейкові шляхи ( «трамвай») для кінного вивезення вугілля. Поєднання рейок и парової машини привело до залізниці. Перший локомотив БУВ Створений Дж. Стефенсоном у 1814 р., А залізниця - у 1824 р., А механізованій водний транспорт на базі винайдення американцем Р. Фултон пароплава з'явився ще Ранее. З'явилися залізниць и создания на їх Основі стабільніх комунікацій между різнімі економічнімі регіонамі и галузь промісловості віклікала Корінний перелом у господарському жітті країни.

Однією з останніх проблем промислового перевороту стала фабрично-заводська споруда самих машин: вінікла абсолютно нова галузь промісловості - машинобудування. Цьом спріяло создания основних тіпів металоріжучіх верстатів - токарного (Р. моделі, 1798 р.) И стругальний (Брам 1802 р.). Створення фабричного машинобудування (перша половина XIX ст.) Завершівся переворот у технологічній сфере економіки Англии. Если у 1800 р. в Англии Працювало 320 парових машин, то через чверти століття - Вже 15 тис.

Переворот состоялся НЕ только у технологічній сфере: в Англии утворілася структура буржуазного індустріального Суспільства. С помощью дешевих промислових товарів буржуазія зруйнувалися ремісніче виробництво. Вініклі Нові промислові центри и в середіні XIX ст. почти половина Англии булу зайнятості у промісловості. Основним виробника ставши промисловий робітник, а місце купця на чолі буржуазного Суспільства зайнять фабрикант. Промисловий переворот, як перехід від мануфактурної до машінної, фабрічної стадії виробництва, з'явився Справжня революцією, яка відбувається в історії кожної країни только одного разу.

Перша в історії людства англійська фабрично-заводська індустрія зайнять віняткове положення в світовому господарстві. В период наполеонівськіх війн и контінентальної блокади Англии з боку Франции и залежних від неї держав доступ на континент англійськіх машин практично пріпінівся и тому технічне переозброєння європейської промісловості вельми Затримано. После розгром Наполеона, коли контінентальні країни повернув до мирного розвитку економіки, англійська промисловість Швидко Пішла вперед и конкуренція з нею до Певного годині виключались. Стоимость англійськіх промислових товарів, Вироблення машинами, Безперервна зніжувалася. Фунт паперової пряжі, Який у 1788 р. коштував 35 шілінгів, у 1800 р. Вже коштував 9 шілінгів, а у 1833 р. знізівся до трьох шілінгів. Подібне зниженя цен забезпечен англійській продукції найшіршій, действительно глобальний, ринок.

Найуразлівішім місцем англійської економіки булу залежність від хлібного імпорту.Завдяк огороджуванню Англія превратилась в країну Необмежений панування великого землеволодіння, и хоча велика частина землі здавай в оренду фермерам-підприємцям, спожи країни у хлібі НЕ покривало. Проти англійське землеробство знаходится під охороною аграрного протекціонізму, вігідного великих землевласнікам. Согласно «хлібнім» законам від 1815 р., Ввезення хліба в країну вірішувалося, если только внутрішня ціна перевіщувала 82 шілінгі за квартер. Це здорожувало РОбочий силу и не спріяло експорт англійськіх промислових товарів, Які у відповідь на Хлібні мита оподатковуваліся за кордоном скроню Податками. Ненавісні англійському народу Хлібні закони відмінили у 1846 р. Відміна хлібніх Законів лягла в основу новой, ще небаченої в мире господарської політики необмеженої свободи торгівлі, яка через сто років стала фундаментом європейської економічної інтеграції.

Свобода торгівлі (фрітредерство) пролягав у звільненні від Митний зборів почти Всього реєстру товарів, что ввозити до Англії и Вивезення з неї іноземцямі. а такоже були Відмінені обмеження для іноземного фрахту. На практике Англія вігадувала более чем інші країни, оскількі забезпечувала як безмітній збут своих виробів за кордоном, так и дешевою імпортною сировина Внутрішній ринок.

За принципом взаємного сприяння у 60-х рр. XIX ст. Англія постелили двосторонні договори з Францією, Бельгією, Італією, Австрією, Швецією, Митний союзом німецькіх держав. Показове у цьом СЕНСІ англо-французький договір 1860 р., Здавай б, вігіднішій для Франции: Англія зовсім відміняє мита на французькі шовку и продовольство, а Франція - только зніжує тариф на англійські машини, вугілля, шерсть та ін. Проти даже частково оподатковувані мітами Масові англійські товари коштувалі дешево и заполонили французький ринок. Вже через 2 роки англійський експорт до Франции подвоївся. Свобода торгівлі допомогла Англии зайнятості домінуючі позиции у мировой промісловості, торгівлі, кредитній делу, Морський транспорті. У 1850 р., Коли Загальний обіг Світової торгівлі Складанний 14,5 млрд. Марок, на частко Брітанської імперії припадало 5,24 млрд. Марок, а у 1870 р. ця Частка Складанний Вже 14 млрд. Із Загальної суми 37,5 млрд. марок (загальна Частка Франции, Німеччини и США за цею годину підвіщілася з 4,9 до 12 млрд.). Утворення англійського банку датується 1694 роком, а в середіні XIX ст. Лондон превратился в світовий кредитний центр. Англійський банк поступово становится «банком банків», что кредітує НЕ только промисловість и торгівлю, а всю кредитну систему країни и даже світу.

6.2. Особливості економічних поглядів зрілої класичної політекономії. Економічна система А. Сміта та Д. Рікардо.

Особливості економічних поглядів. Предметом дослідження віступають: у А. Сміта - закони зростання багатства нації; у Д. Рікардо - закони розподілу багатства. Методами дослідження є теоретичний аналіз та емпірізм.

Адам Сміт (1723 - 1790) - професор Единбурзького університету. Основний твір - "Дослідження про природу та причини багатства народів" (1776 р.). А. Сміт вікорістовує подвійну методологію: віділяє закономірні, корінні та візначальні процеси в економіці, які не бере до уваги віпадкові, поверхневі явіща (Езотерична метод) и одночасно вікорістовує каталогізацію та зведення явіщ до сістематізованого вигляд, в якому смороду проявляються у реальній дійсності (екзотерічній метод ). Така подвійна методологія виробляти до Існування у А. Сміта двох підходів при візначенні економічних процесів - з точки зору їх сутності та форми проявити сутності. Автор візначає ВАРТІСТЬ як Такі витрати праці на виробництво товару, что в Середньому необхідні для даного стану виробництва. Считает, что доладна и Кваліфікована праця створює за Одиниця часу більшу ВАРТІСТЬ, чем проста и некваліфікована. Розрізняє природну Ціну товару, під Якою розуміє грошовий виразі вартості, та ринкову, яка может значний відхілятіся від природної, проти все ж таки тяжіє до неї. Економіст візначає ВАРТІСТЬ як суму доходів: "... заробітна плата, прибуток, рента є трьома першоджереламі доходу, Рівно як и всякої мінової вартості".

А. Сміт розрізняє заробітну плату, прибуток, ренту, Які назіває первіснімі доходами, та відсоток як вторинна дохід. Заробітна плата - ВАРТІСТЬ ЗАСОБІВ Існування, необхідніх для життя робітника та виховання дітей, что замінять его на Сайти Вся праці. Заробітна плата - ціна праці робітника. Рівень заробітної плати Залежить від попиту та пропозиції на Сайти Вся праці. Его зниженя грозит робітнікам віміранням, а Значне Підвищення веде до зростання народжуваності, Збільшення Пропозиції РОБОЧОЇ сили, конкуренції на Сайти Вся праці. Попит на працю грає визначний роль: капіталісті ма ють змогу змовітіся и утрімуваті величину заробітної плати на невісокому Рівні. На мнение А. Сміта, зарплата робітніків винна буті скроню, тому что вона впліває на рівень продуктивності праці. Прибуток - різніця между Доданий вартістю та заробітною платою. Прибуток - природна винагорода підприємця, Залишок после виплати ренти и заробітної плати. ВІН візначається величиною Капіталу, что вікорістовується у ВИРОБНИЦТВІ. Відсоток - частина прибутку ПРОМИСЛОВЦІВ. Відсоток - природна винагорода грошового Капіталу. Его величина визначаються нормою прибутку, яка з розвитку промісловості и торгівлі має тенденцію до зниженя. Зниженя норми прибутку и відсотка - це прояв економічного здоров'я нації, якій забезпечується природним порядком. Альо на такий порядок может від'ємно вплінуті монополія. Тому А. Сміт виступали проти Існування будь-якіх монополій та прівілеїв. Рента - нетрудові доходи, надлишок вартості над заробітною платою робітніків и прибутком фермера. Рента - природна винагорода послуг землі. "Рента входити до складу ціни продукту інакше, чем заробітна плата і прибуток. Висока або низька зарплата і прибуток на капітал є причиною скроню або нізької ціни; більшій чи менший розмір ренти є результатом останньої ".

А. Сміт візначає капітал як: ВАРТІСТЬ, что дает Приріст Завдяк ЕКСПЛУАТАЦІЇ найманої праці; запаси, что прізначені для Подальшого виробництва. Вводити до наукового обігу Терміни "основний" та "обіговій" капітал. Про переважно спеціалізуються капітал - частина Капіталу, что приносити прибуток "без переходу від одного власника до Іншого або без Подальшого обігу" і Включає в себе: машини та інші засоби виробництва, Будівлі, прізначені для торгово-промислових цілей, заходь для покращення землі, трудові навички та здібності. Про біговій капітал - та частина Капіталу, яка "постійно идет від власника в одній форме и возвращается до него в іншій" і Включає в себе: гроші, запаси продовольчих товарів, сировини, матеріали, напівфабрикати, готові, но Ще не реалізовані товари.

А. Сміт візначає продуктивну та непродуктивну працю залежних від того, что віготовляється з ее с помощью. ВІН має два підході до визначення ціх категорій:

1. Ціннісній підхід. Продуктивна праця є та, что створює Цінність. Например, праця мануфактурного працівника додає цінності матеріалам, Які ВІН віробляє. Навпаки, праця слуги не додає цінності ні до чого. На купівлю продуктівної праці вітрачається капітал, а непродуктивну - дохід.

2. матеріальний підхід. Продуктивна праця - праця робітника, яка закріплюється и реалізується в товарі, что идет на продаж. Непродуктивна праця - праця робітника у сфері нематеріального виробництва. До ції СФЕРИ А. Сміт відносіть діяльність держави, ее чіновніків, церкву, армію, флот ТОЩО.

Збільшення кількості продуктівної праці економіст зв'язав з зростанням національного багатства країни.

Теорія відтворення ( "догма Сміта"). Річний продукт країни, что створюється в течение одного року, назіває валовим доходом. Если з цього продукту відрахуваті споживчий запас (чистий продукт), то залиши величина авансованого на виробництво Капіталу. Оскількі річний продукт країни складається з доходів (заробітна плата, прибуток, рента), то и чистий продукт та авансований капітал такоже формуються з ціх же доходів. Економіста обвинили в ТІМ, что ВІН віключає перенесеного ВАРТІСТЬ (матеріальні витрати) Із вартості Сукупний продукту. Перенесена ВАРТІСТЬ - це чіїсь доходи, отрімані на попередніх стаціях виробництва. Такий підхід дуже спрощує аналіз Теорії вартості, тому что з процесса відтворення у А.Сміта вилуч Основний капітал, и ця его помилка здобула в Теорії назви "догма Сміта".

Теорія абсолютних перевага у Зовнішній торгівлі. "Якщо якась чужа країна может постачаті нам будь-який товар за більш дешевою ціною, чем ми Самі Можемо его віготовіті, набагато краще купуваті цею товар у неї за Деяк часть власної промислової праці, вітраченої в тій Галузі, в Якій ми маємо деякі переваги" .

Теорія соціально-економічного устрою Суспільства. Кожна людина намагається Перш за все реалізуваті свой егоїстічній Інтерес - Прагнення до покращання свого матеріального становища, и в процесі своєї ДІЯЛЬНОСТІ вона НЕ думає про суспільну корисність. Альо так чи інакше людина "невидимою рукою" спрямовується до мети, яка не входила до ее намірів - створює Користь для Всього Суспільства. Під "невидимою рукою" А. Сміт розуміє стіхійну дію економічних Законів, які ми сегодня назіваємо законами Попит, Пропозиції та конкуренції. Умови, за якіх найбільш ефективних Діє принцип "невидимої руки", А. Сміт назіває "природним порядком" (повна економічна свобода), а державі відводіть роль забезпечення безпеки та правопорядку. "Для того, щоб підняті державу з найніжчого ступенів варварства до Найвищого ступенів добробуту, потрібні лишь світ, Легкі податки и терпімість в управлінні - все інше Зроби природний рух речей".

Давід Рікардо (1772 - 1823) - біржовік, одна з найбільшіх фігур лондонський фінансового світу, з 1819 року - член Британського парламенту. Основний твір - "Начала політичної економії та оподаткування" (1817 р.). Предметом політичної економії Д. Рікардо считает "закони, Які управляються розподілом". Відхіляє емпірічну сторону (екзотерічній метод) Методології А. Сміта и зосереджується на вівченні внутрішніх, істотніх характеристик економічних явіщ, а такоже започатковує! Застосування методу сходження від абстрактного до конкретного.

Теорія вартості. Автор візначає ВАРТІСТЬ як витрати праці за гіршіх умів виробництва. Виводу закон, согласно з Яким ВАРТІСТЬ прямо пропорційна витрати РОбочий годині и оберніть пропорційна продуктивності праці. Наголошує на включенні у ВАРТІСТЬ товару перенесеної вартості. Економіст Розрізняє природну и ринкову ціни. Під природною Д. Рікардо розуміє Цінність, під ринковий - Ціну. Рінкові ціни зазнають Випадкове и Тимчасових коливання. Короткостроковій Вплив на відхилення ринкового цен від природних справляються Попит та пропозиція. Альо за умов Вільної конкуренції та переливання капіталів рінкові ціни НЕ могут надовго відхілятіся від природних. У довготрівалому аспекті зміна цен пояснюється зміною витрат виробництва.

Підтрімує кількісну теорію грошей. На мнение Д. Рікардо, в обігу может буті будь-яка Кількість НЕ лишь паперових знаків, а й золотих монет, Якій протістоятіме сукупна маса товарів. Співвідношення ціх величин и візначає як рівень цен, так и Цінність самих грошей.

Д. Рікардо розвіває в основному езотерічні подивись на доходи. На его мнение з аробітна плата - ВАРТІСТЬ ЗАСОБІВ Існування робітника и его сім'ї. Вона поділяється на природну та ринкову. "Природний ціною праці є та, яка необхідна, щоб робітники малі можлівість існуваті и продовжуваті свой рід без Збільшення або Зменшення їхньої кількості". Ринкова (реальна) ціна праці - ціна, яка Фактично сплачується робітнікам. Вона Залежить від Попит и Предложения, тобто від кількості народонаселення. Під вплива руху народонаселення ринкова заробітна плата має збліжуватіся з природною. Д. Рікардо Виступає проти втручання держави у Функціонування Сайти Вся праці, наполягає на необхідності припиненням дія Законів, захіщаючіх бідне населення. Прибуток - надлишок вартості над заробітною платою.Таким чином на прибуток впліває рівень заробітної плати робітніків та продуктивність праці. Рента - надлишок вартості над заробітною платою и прибутком. Оскількі земля як економічний ресурс носити обмеження характер, то доводиться обробляті такоже и Середні та гірші ділянки землі. Стоимость сільськогосподарської продукції візначається витратами праці на гіршіх ділянках. Оскількі витрати виробництва на Середніх и кращих землях ніжчі чем на гіршіх, то фермери, что Використовують Кращі та Середні ділянки, отримуються різніцю у виде ренти. Гірші ділянки землі ренти не приносять. Постає питання, що ж прімушує підприємців обробляті Такі ділянки? Відповідь Рікардо знаходиться у господарському досвіді Англии, де внаслідок прийнятя парламентом "хлібніх Законів" постійно утрімуються Високі ціни на хліб. У результате такого втручання держави утворюється різніця между ринкова ціною на хліб та витратами на его виробництво (цею надлишок Рікардо назіває такоже рентою), что заохочує фермерів вести землеробство на гіршіх ділянках. "Чи не тому хліб дорогий, что сплачуватися рента, а тому сплачуватися рента, что дорогий хліб". Капітал візначає як запаси, что прізначені для Подальшого виробництва. Поділяє капітал на основний та обіговій, вікорістовуючі як крітерій поділу годину обігу.

Теорія відтворення. Виробництво, породжуючи доходи, автоматично створює платоспроможній Попит, Який Забезпечує повну реалізацію товарів и услуг. "Продукти всегда купуються за продукти и послуги, гроші службовцям лишь мірою, с помощью якої здійснюється цею обмін. Будь-який окремий товар может буті Вироблення у надлишком, и ринок буде до такого уровня переповнення, что НЕ буде даже відшкодовано капітал, вітраченій на цею товар. Альо Це не может случиться одночасно з усіма товарами ".

Теорія відносніх перевага у Зовнішній торгівлі. Теорію абсолютних перевага А. Сміта считает одінічнім випадки. Доводити, что торгівля между двома країнамі Вигідна и тоді, коли одна з них віробляє товари при більш високих витрат, чем Інша. Вігідність торгівлі можлива за умови, коли різніця между відноснімі витратами у першій стране більша, чем у второй.

6.3. Особливості індустріалізації Франции

Особливості індустріалізації Франции. Завершення промислового перевороту відбулося у Франції только у 60-і рр., Тобто значний пізніше, чем в Англии. Структура французького буржуазного Суспільства, что склалось до XIX ст., Що не спріяла промисловій революції. У французькій економіці головну роль Граля НЕ промісловці, як в Англии, а банкірі, економічна політика якіх виходе Виключно з Прагнення до високого облікового відсотка, непосильного для СЕРЕДНЯ підприємця. Тому в стране, яка рясніла банками, які не розвівався необхідній для виробництва промисловий и сільськогосподарський кредит.

Чи не спріяла промисловому перевороту и зовнішня політика Франции. Особливо тяжкі економічні Наслідки для французької промісловості мала континентальна блокада Англии, что наполеглива проводити Наполеоном. Зроблено з метою підірваті промисловість Англии и создать спріятліві умови для монополії на контіненті французьких товарів, вона виявило руйнівною для Франции. Країна позбулася англійськіх машин и металовиробів, найважлівішіх відів сировини (особливо бавовни и індиго - головного фарбники для бавовняніх тканин), что серйозно Затримано промисловий переворот. У 1800 р. у французькій промісловості Працювало Всього 15 парових машин, тоді як в англійській - более 300.

До того ж спеціфічне виробництво значної части французької мануфактури (предмети розкоші, дорогі меблі и убрання та ін.) Значний важче піддаваліся механізації, чим розраховані на широкий ринок англійська промисловість. Надходять англійській и французька інженерна думка. Все ж таки у 1836 - 1840 рр. механізація текстильного виробництва Почаїв, стала розвіватіся Завдяк залізнічному будівництву и важка промисловість. Число парових двигунів збільшілося в це двадцятіріччя більш чем у 7 разів, довжина залізнічної мережі - більш чем у 9 разів, Видобуток вугілля и випуск чавуну, переробка бавовни - більш чем в 2 рази, но Самі ОБСЯГИ виробництва були дуже незначна.

Завершення промислової революції у Франції відбулося Вже у 50 - 60 рр. Імперія Наполеона III, что проводила активну зовнішню політику, широко надавала Спеціальний кредит для розвитку важкої промісловості. З 1850 по 1870 рр. Кількість парових двигунів у французькій промісловості збільшілася з 5 до 25 тис., Видобуток кам'яного вугілля - з 4,4 до 13,2 млн. т, виробництво чавуну - з 0,4 млн. т до 1,2 млн. т, залізнична мережа - з 3 до 18 тис. км. Пожвавілася французька інженерна думка. На усесвітній віставці одна тисяча вісімсот п'ятьдесят одна р. в Лондоні французька техніка зайнять одному місце после англійської.

Розвиток индустрии спріяв урбанізації країни. Була проведена перебудова Парижа, Який самє в ті роки получил своє сучасне лица и навсегда ставши Визнання центром СВІТОВОГО туризму. Проти до кінця 1860 р. з 3 млн. промислових робітніків Франции 60% продовжувало працювати на дрібніх підпріємствах и Майстерня. У стране Кожне підприємство у Середньому мало два працівника. Металургійні заводи Шнейдера и Крезо, что налічувалі у 1870 р. около 10 тис. робочих, можна розглядаті як віняток. У стране все ще переважала легка промисловість (в основному виробництво модних товарів).

У XIX ст. Франція так и не змогла превратиться в індустріальну країну. До 70-х рр. з 15,2 млн. населення Франции 7,2 млн. чоловік Було зайнятості в сільському господарстві, 4,7 млн. - в промісловості, 1 млн. - в торгівлі, 1,3 млн. - у домашньому господарстві.

Панування дрібного сільського господарства. У Франции после ліквідації феодального землеволодіння зникло феодала, а земля перейшла у власність вільніх селян. Утворілося вільне дрібноселянське землеволодіння, Пожалуйста Постійно дріб далі (парцеляція, від «парцелі» - частина). У 1860-х рр. 3/4 всех землевласнікі малі до 2 га землі. Тому рівень розвитку технологічної СФЕРИ сільського господарства у Франції в першій половіні XIX ст. БУВ НЕ только нижчих фермерського англійського, но даже и напівфеодальніх господарств - прусського, австрійського и польського. Малоземелля зумов низьких рівень агротехніки а, значить, и низьких продуктивність праці. За врожайності пшениці - головної зернової культури, Франція Займаюсь лишь 11-е місце в мире. Дрібне землеробство на много років стало серйозною гальмом в економічному розвитку країни.

Ліхварські РІСД французького Капіталу. Розвиток промислового и аграрного Капіталу у Франції значний поступався зростанню грошового ліхварського Капіталу. У 1850-1860 рр. около 200 найбільшіх банкірів Фактично управляли всім народному господарстві Франции. Промисловий переворот гроші не прівів промислову буржуазію до керівніцтва народне господарство: вгорі як и Ранее залиша банкірі, вельми особливі НЕ только для економічного розвитку Франции, но и для французького менталітету, что відрізнявся практічністю та Прагнення до гарантованого доходу, мінімізації ризики. Саме у XIX ст. ця межа французького менталітету Знайшла своє повне втілення у швидких зростанні спеціфічного СОЦІАЛЬНОГО кулі, Який БУВ трохи не фірмовім знаком буржуазної Франции. Йдет про так званні Рантьє, что Живуть Виключно за рахунок відсотків на капітал, розміщеній у цінних папери, в основном облігаціях державних позик.

Аж до кінця XIX ст. зовнішня торгівля Франции (основа експорту - шовк, вино, меблі, шкіра, фарби, парфумерія та ювелірні вироби, все це за якістю багато Собі рівніх на світовому Сайти Вся) надходить в обігу только Англии. У Франции, як и в Англии, промисловий переворот віклікав боротьбу между фритредерів и протекціонізмом. Если в Англии свобода торгівлі булу гаслом промислової буржуазії, то Франція Займаюсь протекціоністську позицию: свобода торгівлі підсілювала англійську конкуренцію (англійський текстиль, например, продавався у Франції на 30% дешевше вітчізняного). Свободу торгівлі (фрітредерство) у Франції відстоювалі купці, зацікавлені у розшіренні товарного асортименту за рахунок англійського імпорту, а такоже банкірі, пов'язані Із залізнічнім будівництвом (з розрахунку на нізькі ціні на рейки и ін.). Тому фрітредерській договір 1860 р. з Англією віклікав незадоволення французьких фабрікантів и проіснував Всього десятиліття. Принцип взаємного сприяння Склаві основу торгових Угод Франции з Бельгією, Італією и іншімі державами.

До кінця XIX ст. по темпах промислового розвитку Франція відставала Вже НЕ только від Англии, но и от США и Германии. На погіршення своих позіцій в індустріальному мире французький капітал відповідав Посилення актівності у сфері позик, міжнародніх кредитів.

6.4. Становлення машінної индустрии у Німеччині. Зародження історичної школи Німеччини. Ф. Ліст

Становлення машінної индустрии у Німеччині. Створення капіталістічної машінної индустрии у Німеччині відбулося лишь у второй половіні XIX ст. Основна причина значного відставання Німеччини пролягав у трівалішому, чем в других странах Західної Європи, пануванні феодалізму и відсутності єдиної держави. Усередіні країни, роздробленої на ряд незалежних великих и малих держав, існувалі Митні и Валютні бар'єри. Перше митне об'єднання ряду німецькіх держав Було досягнуть только в 30-х роках XIX ст., А залишкова політичне об'єднання країни - лишь в 1871 р., З Утворення Німецької імперії.

Перехід від феодального до буржуазного суспільного устрою у Німеччині проходив значний повільніше, чем в Англии и Франции. Державні реформи не ліквідувалі ні феодальну монархію, ні землеволодіння феодального дворянства (юнкерів), Пожалуйста лишь поділілося своєю властью з німецькою буржуазією.

Німеччина, что НЕ мала могутніх Зручне портів, Фактично булу ізольована від МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ Шляхів. Знаходячісь в центрі Європи, вона в першій половіні XIX ст., Як аграрна країна, Фактично Граля роль великого придатка промислових капіталістічніх стран - Англии, Голландії и даже во Франции. Вівозячі у західні країни сільськогосподарську сировина и ліс, німецькі купці ввозили до Німеччини дешеві Іноземні промислові товари. Німецька мануфактура, что зародилася только у кінці ХVIII ст., Булу дуже Слабкий, Переважно більшість промислових виробів віроблялі реміснічі цехи, что Тягнули жалюгідне Існування, но у тій же година перешкоджалі раціоналізації виробництва. У середіні XIX ст. чісельність промислових робочих (1,5 млн.) надходить чісельності ремісніків (2 млн.).

Впровадження дерло парових двигунів у Німецькій промісловості Почалося лишь у 30-40-х рр. XIX ст., Но про промисловий переворот ще не могло буті и мови. Так, на всех підпріємствах землі Сілезії у +1837 р. Працювало 8 парових двигунів загальною потужністю 158 л. с., а на бавовняніх фабриках англійського графства Ланкашир - 714 парових машин загальною потужністю 20 тис. л. с.

Промисловий переворот у Німеччині. Індустріалізація Німеччини розвернулася по-Справжня только в 60-х рр. XIX ст. Альо промисловий переворот БУВ дуже бурхливих. За 60-і рр. загальна Потужність парових двигунів Зросла почти у 3 рази; за таким Показники Німеччина обігнала Францію, но надходить Англии. У пізній індустріалізації були свои вигоди. На Відміну Від французької промісловості, яка залежався від постачання англійськіх машин, механізація німецької индустрии проходила у значній мірі на основе власного машинобудування. Стали працювати найбільші машінобудівні підприємства, подібні до заводу локомобілів Борзіга, на якому у тисячу вісімсот п'ятьдесят сім р. Праця Всього 37, а у 1 866 р. - Вже 1600 робочих. Німецька промисловість розвивалась небаченімі для XIX ст. темпами: Приріст промислової продукції за 40-і рр. Склаві 13%, за 50-і - более 100, а за 60-і рр. - почти 50. При цьом структура німецької заводської промісловості не стала простим повторенням англійського аналога. Так, у +1856 р. німецькі фахівці разработали способ Отримання фарбніків з кам'яного вугілля, что послужило базою для розвитку анілінової промісловості.

Посилений розвиток важкої промісловості серйозно стімулювався підготовкою озброєніх сил Пруссії до боротьбу за підпорядкування всієї Німеччини та до Війни з Францією.У зв'язку з ЦІМ БУВ Створений сильні в Европе військово-промисловий комплекс, де особливо роль Граля артілерійські заплави Круппа (Рейнську область). Ще у середіні сторіччя Німеччина віплавляла Сталі (основного військового металу) менше, чем Франція, а у 1870 р. - у два рази больше Франции и примерно Стільки ж, скільки віплавляла Англія. Важлівім Чинник промислового розвитку з'явився и Розма залізничного будівництва. В течение 1850 - 1870 рр. інвестиції у Залізничне будівництво (відповідно замовлення на метал, вугілля, машини) збільшіліся з 400 млн. до 4 млрд. марок.

За індустріалізацією булу перебудова німецької зовнішньої торгівлі. Тільки за 50-і рр. ОБСЯГИ німецького експорту збільшівся більш чем у 2,5, а імпорту - у 2 рази. У німецькому експорті вместо сільськогосподарських продуктів стали переважаті Готові промислові товари: металовироби, бавовняні и шерстяні тканини, готов одяг, кожані товари, цукор и т. Д., А в імпорті, навпаки, продукти сільського господарства и сировина, металеві руди та ін. У 60-х рр. Німеччина намагались перейти до фритредерства, но Завершення індустріалізації країни діктувало панування жорсткий протекціонізму. У второй половіні XIX ст. Німеччина з аграрного придатка індустріальної Англии превратилась в ее конкурента.

«Прусській шлях» в сільському господарстві. У Німеччині звільнення сільського господарства країни від феодалізму відбувалося Шляхом поступовіх затяжних реформ. В результате земля феодалів залиша в основному за ними, зниклого только селянська залежність. Особливо яскраве це виявило в Пруссії, де до кінця 60-х рр. 71% всех господарств володілі 9% всій оброблюваній площади, а 29% - малі 91% площади.

Прусській шлях оказался самим невігіднім для селянства, но дозволить юнкерам и аграрної підприємцям організуваті великих сільськогосподарське виробництво, Одне з найінтенсівнішіх в Европе. Замість трипілля з примусових сівозміною Було введено травосіяння и плодозмінну систему, при Якій паровий клин скоротівся наполовину. Агрохімія поставила німецьке землеробство на наукову основу, ввівші! Застосування штучних добрив (надра Німеччини багаті калійнімі солями, а німецький Залізняк - фосфором). Послідовно застосували широку! Застосування культіваторів, молотарок, парових плугів та других механізмів вітчізняного виробництва. Так, агрохімія и машини замінювалі кріпосніх селян. Німеччина Вийшла на Перше місце в мире по збору картоплі и цукрового буряка та розвитку харчових промислових виробництв - цукри, крохмаль и спирту. Продукція харчової промисловості Складанний найважлівішу часть німецького експорту.

Зберігаючі свой економічний Потенціал, юнкерство зайнять пануючі позіції у Політичній сістемі німецької монархії (державний апарат, офіцерській корпус и т. Д.). Німецький капіталізм тому носів Відкрито мілітарістській, явно агресивний характер.

Зародження історичної школи Німеччини. Ф. Ліст. Засновником історичної школи економісти вважають Фрідріха Ліста (1798 - 1846), Який написавши роботу "Національна система політичної економії" (1841). У центрі уваги его Теорії - національна економіка і Взаємозв'язок ее Із зовнішнім світом. Головного ідеєю твору є принцип "промислового навчання" нації. Багатство народу Полягає в повну и всебічному розвитку виробничих сил нації. "Промислове навчання" важлівіше, чем максимально забезпечення нації товарами споживання. Здорова и розвинено нація винна мати однаково гармонійно розвінуті виробничі сили в трьох секторах: у сільському господарстві, промісловості и Зовнішній торгівлі. Відповідно до теорія економічного зростання, у своєму розвитку нормальна нація проходити ряд стадій: стан первісності; пастуший стан, землеробській стан, землеробсько-промислова стадія, стадія рівномірного розвитку всех галузь. На Кожній стадії розвитку держава винна Проводити економічну політику, что найбільше відповідає головній меті - розвитку виробничих сил.

6.5. Особливості індустріалізації США. Колоніальне господарство

Територія північноамеріканського материка стала у XVII ст. англійською переселенською колонією. Если кадри колонізаторів Південної Америки набирати, головні чином, з військово-феодальних авантюрістів, что зневажалі працю, то основнову масу іммігрантів Північної Америки Складанний трудящі, Такі, что біглі від влади и релігійніх переслідувань. Колонізація Північної Америки відбувалася у жорстокій кровопролітній борьбе с коріннім населення континенту - індійцямі, Які врешті-решт були насильно позбавлені своєї землі.

Серед північноамеріканськіх колоній Англии віділяють три групи господарств. У південніх колоніях (Меріленд, Вірджінія, Північна и Південна Кароліна и Джорджія), з Величезне масивами родючої землі, утворіліся крупні плантації (рис, тютюн, індиго), что обслуговував працею негрів-рабів, Які ввозити з Африки (у кінці XVIII ст, тут налічувалося 900 тис рабів). Північні КОЛОНІЇ (Нью-Гемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, відомі під загальною назв Нової Англии) и центральні (Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Делавар, Пенсільванія), були ареалом вільніх фермерських господарств. У Північній Амеріці переселенці нашли різноманітну промислову сировини. Перш за все це велічезні лісові масиви, что послужили сировина базою розвитку лісопереробкі и суднобудування. В кінці ХVIII ст. 1/3 части судів англійського флоту булу побудовали в американских колоніях. Значний частина населення Займаюсь Морське рибальство. Широке розповсюдження вівчарства дало можлівість розвіваті вовняні мануфактуру. В кінці XVIII ст, північноамеріканські КОЛОНІЇ могли Вже Повністю обійтіся Власний вовняні тканинами. Могутні поклади залізняку зумов розвиток металургії и металообробки. Вже у середіні XVIII ст. американський чавун широко ввозівся у метрополію. В цілому економіка майбутніх сполучення Штатів носила аграрний характер. 90% населення Було зайнятості у сільському господарстві.

Своєрідній комплекс Склаві у прибережних районах, де процвітало виробництво спиртних напоїв, особливо рому з патоки з островів Вест-Индии. Американські купці Вивезення ром до Африки для спаювання негрітянськіх вождів, Які за безцінь продавали Їм своих підданіх. Їх відвозілі до Америки и перепродувалі плантаторів. На віручені гроші знову купували у Вест-Индии патока ... Так без порожніх рейсів функціонував торговий «трикутник»: патока - ром - раби.

Природно, економічний розвиток американских колоній супроводжувався ВИНИКНЕННЯ серйозно суперечностей з метрополією. КОЛОНІЇ НЕ влаштовувала політика Англии, что прагнула превратить їх на свой аграрний-сировинний придаток. ЦІ суперечності привели до Війни, яка закінчілася повну перемогою колоній и ВИНИКНЕННЯ новой держави, - сполучення Штатів Америки. В результате національно-візвольної БОРОТЬБИ американського народу проти колоніального гніту в стране встановівся буржуазно-демократичний Суспільний устрій.

Особливості промислового перевороту. Утворення США створі спріятліві умови для промислового перевороту, Який завершівся у першій половіні XIX ст. Механічні пряділкі и ткацькі верстати з'явилися в Амеріці в 1789 р. Англійські закони заборонялі вивіз креслень машин, проти, дізнавшісь, что в Амеріці оголошено премія за Винахід ткацької машини, англійський робочий-емігрант С. Слейтер по пам'яті Склаві потрібне креслення. Через рік в Амеріці запрацював перша текстильна фабрика, а через 50 років - споживання бавовни на фабриках США зросли більш чем у 22 рази. Проти широкого Впровадження парових двигунів Почалося только з 40-х рр. XIX ст. ( «Винна» велика Кількість водної ЕНЕРГІЇ, оскількі водяний двигун БУВ порівняно дешевим).

Дуже важліву роль в ході промислового перевороту в США зігралі залізниці. За 1830 - 1850 рр. состоялся більш чем 300-кратний Приріст залізнічної мережі. У 1807 р. по річці Гудзон Вже ходив пароплав. Механізація транспорту віклікала прискореного зростання металургії и добувної промісловості. За Першу половину XIX ст. виробництво чавуну виросло у 12 разів, а Видобуток вугілля - в декілька тисяч разів. До середини XIX ст. у США Було власне машинобудування, зокрема, Великі заводи парових двигунів (Нью-Йорк, Пенсільванія та ін.).

Одною з особливими промислового перевороту в США булу найактівніша доля вітчізняної інженерної думки (Головні винаходи середини XIX ст. - швейна машина Зінгера, револьвер Кольта, ротаційна друкарська машина, електромагнітній телеграф Морзе - много в чому змінілі повсякденного життя людей), а такоже Швидкий розвиток СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО машинобудування, вікліканій потребами вільного фермерського господарства. У 40-50-і рр. в США створені відмінні механічні Сівалки, молотарки, сінокосаркі и т.д. Особливо велику роль зігралі жнивні машина Маккорміка и комбінована молотарки з віялкою Хейрема.

За півстоліття ОБСЯГИ експорту и імпорту США зросли відповідно у 3,7 і 4 рази, но до середини XIX ст. у американском експорті ще домінувалі сировина и сільськогосподарські продукти - шкіра, шерсть, бавовна. США в основному дотрімуваліся протекціоністської політики. Це булу доктрина капіталістів Півночі, а Південні плантатори Займаюсь фрітредерські позіції - смороду потребувалі дешевих промтоварів.

Фермери и плантатори. Чи не Дивлячись на Значний розвиток промісловості, США у першій половіні XIX ст. Залишайся в основном аграрної Країною. Швидке зростання промісловості, міського населення, Залізничне будівництво (всі це віклікало Стійкий Попит на продукцію сільського господарства) визначили галузевого спеціалізацію. Північ и Центр превратились на житницю США. Виробництво пшениці з 1840 по 1860 рр. потроїлося. Фермери стали серйозною Політичною силою країни.

Інший тип економіки панували на плантаторському Півдні. До промислового перевороту в Англии НЕ Було такого товару, Який бі стімулював Розширене відтворення господарства на Півдні США. Промисловий переворот и розвиток англійської бавовняної промісловості у корені змініло сітуацію. Господарство американського Півдня получил монокультуру - виробництво бавовни, а все необхідне для цього (техніка, меблі, одяг та ін.) Став поставляти ринок. За Першу половину XIX ст. виробництво бавовни зросли у 23 рази, а Кількість чорних рабів - втрічі (з одного до трьох миллионов чоловік). Оскількі рабовласницького господарство, Незалежності від часу свого Існування, может мати только екстенсивних характер (плантатори застосовувалі добрив и хіжацьке использование землі приводило до ее повсюдне віснаження), для него Було потрібне Безперервна Збільшення посівніх площ и числа рабів.

Проблема відтворення РОБОЧОЇ сили, які не Дивлячись на офіційну Заборона работоргівлі, ще якось вірішувалася: деякі старі рабовласніцькі штати (Віргінія, Меріленд), де грунт БУВ Вже дуже віснаженій, стали спеціалізуватіся на «ВИРОБНИЦТВІ» рабів для других південніх штатів США. Значний складніше Йшла справа з Розширення посівніх площ під бавовна. На Западе США знаходится Великі масиви незайнятіх РОДЮЧА земель. Саме на ЦІ землі спрямуваліся и плантатори з Півдня и фермери з Півночі. До середини XIX ст. Гостра проблема Заходу - рабовласніцькі плантації або Вільні фермерські господарства - стала однією з основних соціально-економічних суперечностей у стране.

Економічні Наслідки Громадянської Війни. Центральним пунктом американського соціально-політічного життя стала відміна рабства (аболіціонізм). При створенні почти шкірного нового американського штату (буті Йому рабовласницьких або вільним?) Відбуваліся озброєні Зіткнення между фермерами и плантаторами. У середіні XIX ст. крупна промислова буржуазія Півночі, до Певного моменту что мирно співіснувала з південнімі плантаторами, різко виступив за Відміну рабства. Розвиток капіталістичного господарства Вимагаю Збільшення місткості внутрішнього Сайти Вся, зокрема, Сайти Вся РОБОЧОЇ сили, что Було несумісне з рабовласництва.

Непріміренні суперечності между Північчю и Півднем врешті-решт привели до Громадянської Війни в США (1861 - 1865 рр.), Что закінчілася повну перемогою Півночі. Громадянська війна призвела до Здійснення ряду важлівіх демократичних Перетворення, Які остаточно зніщілі всі перепони на шляху до Швидкого розвитку капіталізму у стране. Переміг «американський шлях» розвитку капіталізму у сільському господарстві - панування на землі фермерів - без феодалів и поміщіцького землеволодіння. У 1 962 р. БУВ виданий «гомстедах-акт», что давайте будь-якому Громадянинові право прідбаті ділянку землі розміром до 160 акрів (около 65 га) Із сплатить 10 дол. спеціального збору. После 5-річного Користування за умови особістої ее ОБРОБКИ, земля переходила в повну власність фермера. За 20 років после видання цього акту у руки американских фермерів перейшло практично безкоштовно 45 млн. Акрів родючої землі.

После Громадянської Війни американська промисловість, что получила ємкій Внутрішній ринок, зроби дуже великий крок вперед. До 70 рр. XIX ст. промисловість США Вийшла на одному місце в мире (после Англии). Жодна країна ще не знала таких бурхливих темпів промислового розвитку, Які показали США после Громадянської Війни і, дере за все, в області машинобудування. Американська промисловість стала Цілком самостійною. Верстатній парк країни піддався серйозній реконструкції, з'явилися Перші фрезерний и револьверний верстати, а такоже оригінальні конструкції стругальних, шліфувальніх и других металоріжучіх верстатів. Розвиток верстатобудування дозволив виготовляти у масових (недосяжніх для Європи) масштабах Різні побутові машини (швейні машинки Зінгера Виготовляю Вже сотнями тисяч). После Віденської усесвітньої виставки 1873 р. світу стало ясно, что США Вже перевершують Англію у промислово-технічному суперніцтві. У 1880 р. ВАРТІСТЬ валової продукції промісловості США у 2,5 рази перевіщіла ВАРТІСТЬ сільськогосподарської продукції.

6.6. Розвиток пізньої класичної Політичної економіки в

Англии, Франции та США

В Економічній Теорії пізнього етапу класичної політекономії формуються три напрямки: реформізм (Ж. Сісмонді, П. Прудон), что зосереджує Рамус на вівченні суперечностей Суспільства и пошуках Шляхів та методів Реформування капіталізму; прагматизм (Т. Мальтус, ж.б. Сей, Дж. Міль), что продолжает традіцію дослідження способів збагачення економічних суб'єктів на основе АНАЛІЗУ конкретних економічних механізмів; апологетізм (Н. Сеніор, Ф. Бастіа, Г. Кері), что змальовує існуюче суспільство як гармонічній розвиток економічних інтересів суб'єктів господарювання. Методологічною базою ДОСЛІДЖЕНЬ віступають суб'єктивізм, зачатки граничного и факторного АНАЛІЗУ.

Ідеї ​​реформізму в пізній класічній політекономії. Жан Шарль Леонард де Сісмонді (1773 - 1842) - французький історик и економіст. Основний твір - "Нові започаткування політичної економії, або Про багатство в его відношенні до народонаселення» (1819 р.). Ж. Сісмонді считает політічну економію наукою про удосконалення суспільного механізму управління багатством. Віхіднім пунктом его АНАЛІЗУ віступають виробництво и спожи окремої людини, закономірності розвитку якіх переносячи на суспільство. За думкою економіста, ВАРТІСТЬ візначається як витрати необхідного часу на создание товару за Середніх умів виробництва. Розрізняє три види доходів: з аробітна плата - ВАРТІСТЬ праці робітника. На ее велічіну пліває нагромадження Капіталу и зростання народонаселення. Прибуток - дохід підприємця, Відрахування з продукту праці робітника. "Прибуток підприємця ставити часто вже не что інше, як пограбування робітніків, Котре ВІН вікорістовує". Рента - дар землі. Виступає з критикою Д. Рікардо відносно его тези про ті, что гірші землі ренти не дають. Під КАПІТАЛОМ Ж. Сісмонді розуміє виробничий запас, часть багатства, что приносити прибуток. Віділяє Основний и оборотний капітал.

На мнение економіста річний продукт нації складається з масі СПОЖИВЧИХ товарів. Оскількі почти всі доходи вітрачаються на споживання, то для реализации річного продукту та патенти, щоб ОБСЯГИ виробництва Повністю відповідав доходам Суспільства. Если виробництво перевіщує дохід, то продукт не буде Повністю реалізованім. На Основі АНАЛІЗУ реальних умов господарювання причинами неповної реализации річного продукту Ж. Сісмонді назіває:

1. низька купівельну спроможність робітніків внаслідок:

- хронічного перевіщення Пропозиції праці над ее Попит, як результату Дії Законів природного розмноження, что дозволяє утрімуваті заробітну плату на низьких Рівні;

- наявності безробітніх, что дает можлівість найматі їх за менше плату и тім самим зніжує СЕРЕДНЯ заробітну плату працюючих;

- Функціонування машин, Які вітісняють робітніків з виробництва І, тім самим, зніжують їх доходи.

2. зниженя СПОЖИВЧОГО Попит підприємців внаслідок того, что останні:

- купують здебільшого предмети розкоші за скроню ценам;

- накопічують часть своих доходів, Які можна Було б направіті на споживання.

3. Зростання масі Вироблення товарів внаслідок:

- зростання продуктивності праці за рахунок использование машин;

- Прагнення підприємців віробляті более для зростання своих доходів.

Одночасно з аналізом ціх об'єктивних причин неповної реализации річного продукту Ж. Сісмонді як вихід з подобной ситуации пропонує: проведення державою спеціальніх реформ: введення СОЦІАЛЬНОГО забезпечення робітніків за рахунок підприємців, СКОРОЧЕННЯ робочі дні, встановлення мінімуму заробітної плати, розробка ЗАХОДІВ относительно участия робітніків у прибутках підприємства; недопущення концентрації багатства в руках окремий осіб Шляхом відродження дрібної земельної власності за, системи ремісніцькіх цехів, кустарного виробництва; експорт товарів, что віробляються в більш розвинутих странах, у Менш розвінуті.

П'єр Жозеф Прудон (1809 - 1865) - французький публіцист, економіст и соціолог, Засновник анархізму. Основний твір - "Система економічних суперечностей, або Філософія жебрацтва" (1846 р.). П. Прудон вводити до економічного аналізу елементи методу діалектики, заснованої на Теорії суперечностей Гегеля. На Основі даного методу Викладає систему економічних категорій, віділяючі в Кожній з них "погані" і "хорошу" сторони, Які суперечать одна одній. Завдання політичної економії считает розробка ЗАХОДІВ, что усувають всі "погане" і залішають "хороше", І, тім самим, задають Економічній сістемі діалектичний рух. Економіст считает, что ВАРТІСТЬ складається з двох частин: мінової - пов'язаної з потребами людини, что породжують рідкість и обмін; споживчої - пов'язаної з достатком. Між данімі частинами існує суперечність, якові розв'язує "констітуйована вартість" (синтетична пропорція) - синтез мінової и споживчої вартості, что віражається в годинний робочий годині. Для Подолання труднощів товарного виробництва (затоварювання) нужно Кожний товар наділіті констітуйованою вартістю, гарантуваті его реалізацію. Таким чином П. Прудон намагається усунуті суперечності между товаром и грошима, нада самому товарі властівостей, притаманних грошам.

Автор віділяє відсоток як одну з форм експлуататорського доходу. Під рентою розуміє дохід, Який прівласнюється землевласніком и Який Вихід з різної родючості землі.

На мнение П. Прудона, в Основі суспільніх отношений лежить ВАРТІСТЬ, яка НЕ ​​может сама по Собі відтворюватісь и існує лишь Завдяк насильництву та обману. "Власність - це крадіжка". Тому власність у суспільстві винна буті Знищення, и основою последнего має стати індивідуальне володіння, Заснований на особістій ​​праці, з которого власність НЕ может вінікнуті. "Індивідуальне володіння є необхідною умів СОЦІАЛЬНОГО життя, в тій годину коли власність вбиває життя". Для формирование системи індівідуального володіння та патенти: створити "прогресивну асоціацію" і розформуваті значний власність; Встановити безгрошовій обіг Шляхом створення "народного банку", Який буде відаваті виробникам "робочі посвідчення"; зніщіті відсоток як форму доходу Завдяк Введення безоплатного кредиту.

Прагматизм пізньої класики. Томас Роберт Мальтус (1766 - 1834) - священик, професор сучасної історії і політекономії коледжу Ост-Індської компании. Основні твори - "Дослід про закон народонаселення" (1798 р.), "Започаткування політичної економії» (1820 р.). Проводячі дослідження, Т. Мальтус зводу економічні закономірності до природної основи. Першочерговість впліву на економіку природних факторів пояснює обмеженістю ресурсов та межами удосконалення самой людини.

Теорія народонаселення. За Статистичний данімі ВСТАНОВИВ, что населення збільшується вдвічі примерно кожні 25 років. Робить припущені, что при условиях необмеженості ресурсов для забезпечення умов життя населення его чісельність могла б збільшуватісь в геометрічній прогресії. Порівнює таку можливіть тенденцію розвитку народонаселення з наявний ресурсами и Робить Висновки: площа землі, прідатної для сільського господарства, обмежена; Різні ділянки ма ють неоднакову Родючість, и по мірі Розширення посівніх площ в обіг залучаються все гірші землі; урожайність сільськогосподарських культур Залежить НЕ лишь від праці, но и от природної родючості землі, тому Збільшення витрат праці для ОБРОБКИ деякої ділянки землі НЕ прізведе до Збільшення урожайності в тій же пропорції. Отже, Кількість продуктів, Які людина может отріматі від землі, збільшується лишь в аріфметічній прогресії. Звідсі - людство стоит на порозі вімірання, проти існують шляхи виходів з подобной ситуации. ЦІ шляхи ВІН об'єднує у две групи: По-перше, природні: Війни, епідемії, жебрацтво як божа кара за гріховність; по-друге, Суспільні: Статеве Утримання, пізні шлюб и відмова від шлюбу, удівство. Т. Мальтус у своих Працюю намагається Показати, як процес відтворення населення впліває на економічні процеси в суспільстві. На его мнение, суспільство перебуває в стані рівновагі, коли Кількість спожівацькіх благ відповідає кількості населення.

Теорія вартості и доходів. Стоимость Розглядає як суму витрат виробництва и прибутку на авансований капітал. Прибуток є надлишком над працею, вітраченою на виробництво товару. Т. Мальтус віділяє номінальну (копійчаний) та реальну заробітну плату. Номінальна заробітна плата - це сума отриманий робітніком грошей, а реальна - сукупність необхідніх ЗАСОБІВ Існування робітника, якові ВІН может прідбаті на свою номінальну заробітну плату. Земельна рента. Основою виробництва продуктів споживання для населення, Пожалуйста збільшується, є наявність земельних ресурсов, Родючість землі та продуктивність праці у сільському господарстві. Оскількі Кількість земельних ділянок з достатнім рівнем родючості ґрунту є лімітірованою, то через Збільшення кількості народонаселення у господарський оборот вимушено включаються землі з низьких рівнем віддачі. Різніця у прибутках, коли за неоднакової родючості земель внесок однакові капіталі, но ОТРИМАНО неоднакову Кількість продукту, є основою ренти на Користь власника більш родючої землі.

Теорія відтворення. Сукупні доходи Суспільства повінні дорівнюваті сумі витрат факторів виробництва. Доки інвестиції покрівають різніцю между доходами и витратами, реалізація продукту повна. Если Збереження НЕ інвестуються, то споживання зніжується, что супроводжується зниженя Попит, цен, прібутків І, як наслідок, - Тимчасова зупинка виробництва. Остання буде мати місце Доті, доки у віробніків НЕ з'явиться стимул у виде зростання прибутку. Це можливо лишь за рахунок зростання "ефективного попиту", під Яким Т. Мальтус розуміє такий рівень Попит, Який віклікає довготрівале пропонування з достатнім прибутком. Стверджує, что реальний Попит у суспільстві формують робітники, підприємці та невіробнічій клас, а его відставання від ефективного пов'язує з тим, что: у робітніків заробітна плата всегда Менша від масі віпущеного продукту; підприємці повінні накопічуваті часть доходу для Подальшого інвестування. Отже, нужно нарощуваті витрати невіробнічого класу (землевласнікі, церковні служітелі, чиновники), Які створять необхідну величину "ефективного попиту".

Жан Батіст Сей (1767 - 1832) - професор Паризька університету.Основні твори - "Трактат політичної економії" (1803 р.), "Повний курс політичної економії" (1828р.). Ж. Сей абсолютізував Ідеї А. Сміта про економічний Лібералізм, стіхійній ринковий Механізм господарювання. Підтрімував положення про взаємодоповнення и взаємозамінюваність праці, Капіталу та землі як основних факторів суспільного виробництва и создание вартості суспільного продукту.

Цей вісунув положення про ті, что во время виробництва створюється корисність, а корисність візначає Цінність речей. Праця НЕ є Єдиним Джерелом багатства. У створенні корисності беруть участь три самостійні фактори: праця, капітал, земля, з діяльністю якіх пов'язане все виробництво. Так вінікла теорія трьох факторів виробництва, что збереглася до нашого часу.

На мнение Сея, прибуток нельзя розглядаті як Відрахування з продукту праці робітника, ВІН є результатом Функціонування Капіталу. У життя без трієдіній Формулі економіст закріпів за шкірних фактором часть Сукупний продукту: за КАПІТАЛОМ - прибуток, за працею - заробітну плату, за землею - ренту.

Закон Сея. Пропозиція и Попит всегда дорівнюють Одне одному, надмірне виробництво становится Неможливо. Попит на продукцію створюється самим виробництвом. Пропозиція створює Рівний до себе Попит. Це и є закон Сея. Наслідки: більша Кількість віробніків у державі Робить збут товарів більш легким, різноманітнім и широким; збут одних товарів позитивно впліває на збут других; для розвитку виробництва треба заохочувати спожи і "помочь споживачам отрімуваті більші заробіткі, что дозволило б Їм более купуваті".

Теорія підприємництва. Підприємець - це людина, яка наділена особливо якости, котрі дають їй змогу вести виробництво Вибране Свідомо курсом, панувати у сфері розподілу. ВІН НЕ відносіться не до капіталісту, не до землевласніка чи робітника, Які всегда пасивні. Це людина, вокруг якої "обертаються" виробництво та Розподіл, підкоряючісь ее сілі Волі.

Джон Стюарт Міль (1806 - 1873) - англійський економіст.Основні твори - "Досвід з Деяк невірішеніх вопросам політичної економії" (1844), "Основи політичної економії и деякі аспекти їх! Застосування до соціальної філософії" (1848 р.). Его методологічні засади подібні до засад Д. Рікардо. ВІН вважать, что Загальна практичним принципом винне залішатіся laissez faire и будь-який відступ від него є злом. Багатство складається з благ, что ма ють обмінну ВАРТІСТЬ як типова властівість. Копійчану відображенням такой вартості товару є его ціна. Стоимость грошей вимірюється кількістю товарів, что можна за них купити. "За незмінніх других умів ВАРТІСТЬ грошей змінюється оберніть пропорційно кількості грошей".

Контакт з встановлюються конкуренцією. За Вільної конкуренції ринкова ціна відповідає рівновазі Попит и Пропозиції і, навпаки, монополіст здатно Встановити якові завгодно скроню Ціну, аби вона НЕ перевіщувала тієї, якові споживач згоден Заплатити, но сделать це ВІН може, только обмежена пропозіцію.

У довгий проміжок часу ціна товару не может буті менше, чем витрати на его виробництво. Тому стан сталої рівновагі между Попит та пропозіцією "настає лишь тоді, коли РЕЧІ обмінюються одна на одну согласно з їхнімі витратами на виробництво".

Теорія Капіталу та прибутку. Капіталом Мілль назіває Накопичення запас продуктів праці, что вінікає в результате заощаджень и існує Шляхом его постійного відтворення. Виробнича діяльність обмежується розмірамі Капіталу. Виникнення середньої норми прибутку становится пропорційнім до Капіталу, что вікорістовується, а ціни - пропорційні витрати. Прибуток вінікає НЕ внаслідок обміну, а внаслідок виробничої сили праці.

Теорія грошей, кредиту и торгових криз. Збільшення кількості гріш не веде до росту цен, если гроші осідають у виде заощаджень або коли Збільшення їх кількості відповідає збільшенню ОБСЯГИ угідь (або сукупна доходу). Попит на позики складається з Попит на інвестиції, Попит держави та Попит землевласніків для непродуктивного споживання. Пропозиція позик складається Із заощаджень, Банківських білетів и Банківських депозітів. Інфляція збільшує норму відсотка, коли вона спричинили ДЕРЖАВНИЙ видатки и фінансується Шляхом випуску паперових грошей, что НЕ конвертуються в золото. "Кредиту не збільшує виробничі ресурси країни, но Завдяк Йому смороду більш повно Використовують у віробнічій діяльності". Во время пожвавлення кредит розшірюється, а Відсоток зменшується; в период спаду відсоткова ставка растет.

Економічний прогрес пов'язаний з НТП, зростанням безпеки особини и власності за. Растет виробництво и нагромадження, податки стають більш ліберальнімі, покращуються ділові здібності більшості людей, удосконалюється и розвівається кооперація. Все це виробляти до зростання ефектівності.

Дж. Мілль підтрімує принцип "кожному согласно з працею" і підозріло ставиться до соціалістичних Ідей. "Ідеалом Було б забезпечення для всіх людей повної незалежності и свободи ДІЯЛЬНОСТІ без будь-якіх обмежень, окрім Заборона на Заподіяння Шкоди іншім людям".

Апологетізм класичної політекономії. Нассау Вільям Сеніор (1790 - 1864) - професор Оксфордського університету. Основний твір - "Основні засади політичної економії". Н. Сеніор вісуває один з варіантів суб'єктівістського Тлумачення економічних явіщ и процесів, что находится концентроване вираженість у "теорії Утримання".

Теорія вартості. Вартість - це витрати виробництва, Які складають два елементи: праця та капітал. Останні являються собою "жертви", Які приносять робітник, відмовляючісь від вільного часу, та підприємець, что утрімується від споживання, вкладаючі капітал у виробництво. Основними Чинник вартості є корисність (Попит), рівень доступності блага (пропозиція). Витрати виробництва є лишь регулятором цен, а Останнє визначення вартості Залежить від основних елементів Сайти Вся.

Теорія доходів. Заробітна плата - винагорода за "жертви" робітника. Прибуток - винагорода за "жертви" підприємця. Прибуток Включає два види віногороді: підпріємніцькій дохід (плата за працю) и відсоток (плата за капітал). Рента - Залишок, різніця между ціною и вартістю виробництва, яка прівласнюється Завдяк повній або частковій монополії, и вона НЕ зв'язана з ніякімі "жертвами", тобто Із Власний зусилля. Капіталом назіває Утримання від споживання "... замінюю слово" капітал ", Який розглядається як засіб виробництва, словом" Утримання ". Заробітна плата і прибуток відтворюються по-різному: в течение робочі дні створюється ВАРТІСТЬ, что покріває витрати Капіталу, а в Останній годину роботи працівника створюється прибуток.

Теорія грошей. Если товар претендує на роль грошей, то ВІН винен мати Такі Властивості: спроможність задовольняті будь-які спожи, обмежена Кількість, однорідність. Такоже дуже Важливі й Фізичні якості, Такі як легка подільність, довговічність, висока ВАРТІСТЬ у Малій кількості, Сталість вартості. Тільки золото та срібло відповідають ЦІМ вимоги. Н. Сеніор считает, что лишь держава має Здійснювати емісію грошей, что однією з умов контролю за незмінною вартістю паперових грошей є формирование розумної податкової системи, підтрімування постійного співвідношення з міжнароднімі обміннімі курсами.

Федерік Бастіа (1801 - 1850) - французький економіст та публіцист. Основний твір - "Економічні гармонії" (1848 р.). В Галузі економіки Ф. Баста розрізняє явіща відімі, Які лежати на поверхні економічної дійсності, та пріховані, невидимі. Завдання науки винне статі поєднання обох тіпів явіщ.

На мнение економіста, ВАРТІСТЬ - це "отношения обміну между двома послуги, что обмінюються", Які складаються вільно "під Вплив однієї только конкуренції и за вільно встановлений ціною". Віділяє следующие види доходів: заробітна плата - плата за послугу, якові надає підпріємцю робітник; прибуток - плата за послугу, якові отрімує підприємець за ті, что вкладає капітал у виробництво и утрімується від споживання; відсоток - плата за послугу, якові надає кредитор; рента - плата за послугу земельного власника або его предків относительно обробітку землі або ее покращення. "Капітал ... складається з робочих ІНСТРУМЕНТІВ, матеріалів та запасів".

Теорія соціально-економічного устрою. З економічної точки зору суспільство представляет собою "сукупність послуг, Які люди добровільно або примусове Надаються Одне одному". Послуги, Які пріпісуються людіні и регламентуються законодавством, ма ють малорухомій характер. Ті ж послуги, Які Надаються люди добровільно - більш гнучкі и розвіваються за законами прогресу. Для того, щоб суспільство мало прогресивний розвиток, необхідна повна економічна свобода. В условиях конкурентного середовища "... Інтереси, надані самим Собі, прагнуть до гармонічніх поєднань, до прогресивної Преимущества суспільного інтересу".

Генрі Чарлз Кері (1793 - 1879) - визначний американський фабрикант, економіст та філософ. Основні твори - "Принципи політичної економії" (1840р.), "Гармонія інтересів" (1850 р.). Критику зрілої класики Г. Кері намагається поєднаті з такою трансформацією ее постулатів, яка б відповідала Сучасний економічному стійбища США. На его мнение ВАРТІСТЬ товару візначається витратами НЕ виробництва, а відтворення. Если растет продуктивність праці, то витрати на відтворення товару зніжуються, что виробляти до Падіння тієї части праці, яка віплачується власнику Капіталу.

Теорія соціально-економічного устрою Суспільства. У суспільстві домінує закон поєднання економічних інтересів, їхньої гармонії. Кожна людина прагнем до асоціації з іншімі людьми, что віклікає прогресивний розвиток. Проявив гармонії інтересів є справедливий Розподіл, Який ураховує внесок кожного у виробництво продукції. Цей природний закон й регулює отношения обміну та споживання.

Міжнародна торгівля. Для прогресивного розвитку важліво врахуваті всі Чинник, Які могут впліваті на стан национальной економіки. Зовнішня торгівля может стімулюваті або стрімуваті виробництво залежних від тієї політики, якові проводити держава. На мнение Г. Кері, протекціонізм спріяє раціональному розміщенню виробництв, организации центрів, де Найкраще співвідносяться Захоплення индустрии та сільського господарства, тім самим забезпечуються ринкі збуту продуктів и зменшуються витрати на транспортування.

Тема 7. ринкового господарства стран Європейської цівілізації в период монополістічної конкуренції (друга половина ХІХ -

початок ХХ ст.)

7.1. Основні Тенденції розвитку Світової економіки та прогрес Світової науки.

Головного тенденцією розвитку економіки в кінці XIX ст. ставши перехід від капіталізму, Заснований на вільній конкуренції окремий самостійніх підприємств, до капіталізму, что базується на монополії або олігополії. У Основі цього переходу лежали Зміни у продуктивних силах, віклікані Бурхливий розвитку науки и техніки в кінці XIX - початку XX ст., Що Отримав Назву Другої технологічної революції. Дерло технологічною революцією БУВ промисловий переворот. Друга технологічна революція розвернулася в Останній третіні XIX ст. и трівала до першої Світової Війни (1914 - 1918).

Найважлівіше значення мала зміна енергетічної бази виробництва: парова енергія булу замінена електрична, Почаїв електріфікація, склалось технологія Отримання, передачі и прийому електроенергії. У 80-і роки XIX ст. булу вінайдена парова турбіна, а в результате ее з'єднання в єдиний агрегат з динамо-машиною БУВ Створений турбогенератор. Вініклі Нові Галузі промісловості - електрохімія, електрометалургія, електричний транспорт. З'явилися двигуни внутрішнього згорання, что Працювала від ЕНЕРГІЇ, что отримувалася при згоранні парі бензину (Н. Отто) и нефти (Р. Дизель). У тисяча вісімсот вісімдесят п'ять р. БУВ побудованій перший автомобіль (Р. Даймлер, К. Бенц). Двигун внутрішнього згорання ставши широко використовуват у транспорті и пришвидшити механізацію сільського господарства.

Значний просунув вперед хімічна промисловість: Почалося виробництво штучних (аніліновіх) фарбніків, пластмас, штучного каучуку; були розроблені Нові ефектівні технології Отримання сірчаної кислоти, сода и т.п. У сільському господарстві стали широко застосовуватіся мінеральні добрива.

У металургії у результате использование конвертерів Бессемера и Томаса у важліву підгалузь віділілося сталеліварне виробництво; Отримала розвиток електрична зварка, кування и плавка металів. На заводах Г. Форда в 1912 - 1913 рр. Вперше БУВ застосовання конвеєр.

Зростання промислового виробництва и торгівлі зумов розвиток транспорту. Зросла Потужність, сила тяги и швідкохідність паровозів. Удосконалюваліся конструкції пароплавів. Почаїв електріфікація залізничного транспорту, з'явилися Нові транспортні засоби - танкери (нафтоналівні судна) и діріжаблі. Перші кроки робіла авіація.

У 1 895 р. російськім ученим А.С. Поповим Було винайдення радіо, почав использование телефонного зв'язку, збільшілася протяжність телеграфних ліній.

У військовій сфере з'явилася автоматична Стрілецька зброя, Зросла Потужність вибухово Речовини, начали виготовляти отруйліві Речовини.

Галузь-лідерамі На межі століть стали: нафтовідобуток и нафтопереробки, електроенергетика и електротехніка, новий вигляд транспорту.

Технологічна революція змінила галузевого структуру промісловості. На перший план Вийшла Галузі важкої индустрии, значний випередив за темпами зростання легку промисловість. Структурні зрушення віклікалі різке зростання мінімальніх Розмірів Капіталу, необхідного для создания и роботи окремий підприємства. Залучення Додатковий капіталів досяжними с помощью випуску акцій и создание акціонерних товариств.

У США акціонерні товариства вініклі у Першу Черга на залізнічному транспорті. З 150 тис. миль залізниць Шість компаний контролювалі 100 тис. миль. У 1913 р. на підпріємствах, что належали акціонернім общество (28% всех підприємств), Було зайнятості 80% робочих.

У Німеччині Утворення акціонерних товариств охопіло Перш за все гірнічу и металургійну промисловість, будівництво і залізниці.

В Англии ріст кількості акціонерних товариств состоялся у 1885 - 1905 рр., Коли для Залучення заощаджень населення Було дозволено віпускаті дрібні Акції номіналом до 1 фунту стерлінгів.

У Франции акціонерні компании вініклі у 70-і роки XIX ст. спочатку у металургійній и військовій, а потім и в других галузь промісловості, проти інтенсівність цього процесса тут була нижчих, чем в США и Германии.

Кроме акціонерної існувалі и інші форми власності за: державна, кооперативна, Муніципальна.

Державна власність утворювалася двома основними шляхами: за рахунок коштів Держбюджет та націоналізації приватних підприємств. у кінці XIX - початку XX ст. перший шлях БУВ пошіренішім у більшості стран Старого Світу; другий вікорістовувався у странах переселенського капіталізму. Кооперативна власність вінікла на основе добровільного об'єднання капіталів и ЗАСОБІВ виробництва дрібніх товаровіробніків; служила формою захисту їх від ЕКСПЛУАТАЦІЇ посередників и предпринимателей. З середини XIX ст. и до 1914 р., вініклі основні види КООПЕРАЦІЇ: споживча, кредитна, сільськогосподарська, житлова. До качана Першої Світової Війни Росія Займаюсь Перше місце в мире за кількістю учасников кооперативного руху (24 млн. Чоловік), об'єднаних у 63 тис. КООПЕРАТИВіВ. У Західній Европе 120 тис. КООПЕРАТИВіВ об'єднували 20 млн. чоловік, у США у 600 кооперативах Було 70 тис. чоловік.

Муніципальна власність и господарство вініклі у зв'язку з розвитку соціально-економічної інфраструктурі (транспорт, електропостачання, газопостачання, школи, лікарні) у містах и ​​сільській місцевості в Останній третіні XIX ст.

Збільшення виробництва, ускладнення Структури економіки зумов перехід до новой форми организации виробництва - монополії.

Монополія капіталістична - це об'єднання капіталістів, что вінікає на Основі високого уровня концентрації виробництва и Капіталу для зосередження, виробництва и збуту значної части продукції даної Галузі, встановлення монопольних цен и забезпечення стабільніх надпрібутків. Просто формами монополій є пул, конвенція, корнер, ринг; більш зрілімі - картель, синдикат, трест, концерн.

Причинами монополізації Сайти Вся, кроме зростання мінімальніх Розмірів Капіталу, потрібного для Функціонування окремий підприємства, були Прагнення підприємців до Отримання максимального прибутку за рахунок вітіснення конкурентів і встановлення бар'єрів для вступления у галузь, з'явилися природних монополій (Надання УРЯДОМ Якій-небудь одній фірмі віняткового прівілею на постачання газового палива, електрики, телефонних послуг и т. д.) у зв'язку з розвитку комунального господарства, розвитку патентного права, різного роду махінаціямі и зловжів нням, як то шантаж и прямий розбій.

Структурні зрушення у промісловості зумов НЕ только концентрацію виробництва, но и централізацію Капіталу. Спожи підприємців у позичковий коштах для Розширення виробництва и оновлення основного Капіталу спріялі централізації банківської сфери. Поступово стала мінятіся роль банків в економіці - з пасивного посередника у платежах банк перетворювався на активного учасника Сайти Вся. Дрібні банки вітісняліся и погліналіся великими, включає в єдиний «концерн» с помощью купівлі або обміну акціямі между банками, системи Боргова отношений и т.д. Зі зростанням концентрації банків скорочував коло установ, до якіх узагалі можна Було звертатися за кредитом. Наслідком цього стало Збільшення залежності промісловості від декількох Банківських груп. Альо при цьом Самі банки часть капіталів Вкладай у промисловість, віступаючі Вже як організаторі виробництва.

Таким чином, банківський капітал зростався з промисловим у фінансовий капітал. Особливо інтенсівно цею процес проходив у США, де банки, фінансуючі Різні компании, встановлювали над ними контроль, підпорядковувалі їх Шляхом купівлі акцій, направляли своих представителей у правления трестів, а іноді утворювалі Нові трести. Например, під контроль банку Дж. Моргана попали найбільші корпорації в енергетіці и електротехніці ( «Дженерал електрик»), телеграфно-телефонного зв'язку (АТТ), автомобілебудуванні ( «Дженерал моторз») та ін. Морган Створив Першу в мире Компанію з мільярднім оборотом - «Юнайтед Стейтс стіл», під контролем якої опінії 3/5 виробництва американской Сталі.

Нерідко и промісловці перетворюваліся на банкірів. Например, П. Рокфеллер, нажівші велічезні прибутки у нафтовий бізнесі, вікорістовував їх для создания «національного міського банку Нью-Йорка», что ставши основою сучасного «Чейз Манхеттен бенк».

Посилення позіцій фінансового Капіталу призводило до Утворення Фінансової олігархії з кола найбільш вплівовіх банкірів и предпринимателей.

За 1850 - 1900 рр. Видобуток вугілля в мире збільшівся більш чем у 10 разів, Видобуток нефти - у 25 разів, віплав Сталі за 1870 - 1900 рр. зріс більш чем у 50 разів. Зростання масштабів виробництва, нарощування обсягів продукції неминучий Вимагаю Розширення Сайти Вся.

Виросло значення зовнішньої торгівлі. З 1891 по 1910 р. експорт віріс на 77% у США, 52 - у Англии, 107 - у Німеччині, 54% у Франції. Уся міжнародна торгівля за цею период збільшілася в 1,5 рази. Зміцнення и Розширення міжнародніх економічних зв'язків поклали початок Формування СВІТОВОГО господарства як єдиного механізму, что пов'язує всі регіони землі. Найважлівішою Ланка системи Сталі біржі найбільшіх міст світу, Щодня реєструючі Зміни світовіх цен під Вплив СВІТОВОГО Попит и Предложения. Міжнародний обмін перетворювався на необхідну умову Подальшого розвитку Сайти Вся. Актівізувався світовий Рух не только товарів (зовнішня торгівля), но и РОБОЧОЇ сили (еміграція и міграція) и Капіталу.

Експорт Капіталу здійснювався, у різніх формах: Державні и комунальні позики, Прямі інвестиції, кредити. Перша форма получила найбільшого розвитку у Франції, недаремно Цю країну називали «світовім Лихвар». Кроме відсотків з позики країна-експортер отримувалася, як правило, додаткові вигоди. Например, нада Туреччині позику на 2,2 млрд. Франків, Франція получила концесію на будівництво залізниць, ВСТАНОВИВ контроль над найважлівішімі Турецький Морський портами, мала Вплив на роботу головного банку країни - Отоманського. Туреччина Фактично превратилась в напівколонію Франции.

Провідною Країною з Вивезення прямих інвестіцій булу Великобританія. До 1900 р. ее капіталовкладення за кордоном склалось 20 млрд дол. Франція вівезла 10 млрд дол., Німеччина - 5 млрд, США - лишь 0,5 млрд дол. Останні ще Залишайся боржником Європи.

На початку XX ст., Коли розвиток монополії Фактично зніщів конкуренцію у межах держави, вона зберігалася на світовому Рівні як конкуренція за сфери впливу. Прикладом может служити конкуренція двох найбільшіх електричних компаний світу: американська «Дженерал електрик» и німецькою АЕГ. Остання розпоряджалася КАПІТАЛОМ на суму 1,5 млрд мазків. Це - гігантське комбіноване підприємство з виробництвом різної продукції - від кабелів и ізоляторів до автомобілів и літальних апаратів. У 1907 р. смороду постелили договір про Розподіл рінків: «Дженерал електрик» получила для своєї продукції ринкі США и Канади, АЕГ - Європи и части азії. На світовому Рівні вікорістовуваліся будь-які методи конкурентної Боротьба - від зниженя цен за рахунок їх Підвищення на внутрішньому Сайти Вся до промислового шпигунство. У конкурентному боротьбу активно включається держава, что міняла Митні збори и залізничні тарифи на Користь монополій.

Розвиток капіталізму в сільському господарстві визначили два варіанти господарювання: Фермерське, Який особливо яскраве оказался у США и Канаді, и прусській, капіталістічної еволюції поміщіцькіх господарств. Проти для Європи характерне поєднання обох Шляхів розвитку капіталізму в аграрному секторі. Результатом стало зростання товарності СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва на Основі вищої продуктивності праці и ефектівної агротехніки.

Формування СВІТОВОГО господарства супроводжували теріторіальною експансією - Створення колоніальніх імперій и підпорядкуванням незалежних держав. У Останній чверті ХІХ ст. розгорнулася боротьба індустріальніх держав за территории в азії, Афріці, на Тихому океані. Великобританія, Франція, США, Японія, дрібніші держави - Бельгія, Голландія, Португалія, Іспанія - взяли участь в колоніальніх Захоплення и створенні колоніальніх імперій. Більше других в цьом досягла успіху Англія, яка за 1884-1900 рр. Придбай 3,7 млн. кв. миль з населенням в 57 млн. чоловік. Небагато відстала Франція, что захопіла теріторію в 3,6 млн. Кв. миль з населенням понад 36 млн. чоловік. Німеччини дісталося менше - 1 млн. Кв. миль з 16 млн. чоловік населення. До початку XX ст. в основному БУВ завершень територіальний розділ світу невелика кількістю держав. Головного об'єктом колоніальної експансії в цею годину булу Африка. Найбільші африканські країни стали англійськімі колоніямі: Нігерія, Кенія, Танганьїка. Англія окуповувала Єгипет и Судан, на півдні континенту створі колонію Родезію. Франція оволоділа Тунісом, Західною частина Центральної Африки, Мадагаскаром. Німеччині дісталіся землі так званої німецької Східної и Південно-західної Африки (Того, Камерун).

У сферу експансії Капіталу попали много формально незалежних держав в азії, Афріці и Латінській Амеріці.

Таким чином, у кінці XIX ст. завершівся процес становлення індустріального капіталістичного Суспільства у Західній и Центральній Европе и Північній Амеріці. Це булу зона прискореного, «передового» розвитку капіталізму, его «перший ешелону». Східна Європа, включаючі Россию, а у азії - Японія, что встали на шлях реформ, представляли зону «наздоганяючого розвитку». Епоха структурних и інстітуційніх змін на початку XX ст. визначавши Поняття «Імперіалізм» (від лати. imperium - влада). Пізніше БІЛЬШОГО Поширення набув срок «монополістічній капіталізм».

Франкфуртській мирний договір +1871 р., Что завершивши Франко-пруського войну, що не прівів до стабілізації міжнародніх отношений в Европе. Навпаки, могутній економічний ривок Німеччини дозволив Бісмарку в 70-80-і роки XIX ст. Боротися за гегемонію Німеччини в Европе. Цім обумовлені курс на мілітарізацію країни, создание постійної ВІЙСЬКОВОЇ Загрози, особливо Франции, а такоже Спроба создания пронімецькіх військово-політічніх блоків. У 1898 р. Німеччина приступила до будівництва великого військового флоту, кинувшись прямий виклик Великобритании й іншім країнам.

У Останній третіні XIX ст. у Европе визначили основні Контури антагоністічніх коаліцій. Смороду остаточно оформити на початку XX ст. и привели ЄВРОПЕЙСЬКІ народи до першої Світової Війни.

У цею годину в Економічній науке поновлюються Ідеї класичної школи та вінікає течія економічної думки під назв неокласицизм. Історічнімі умів для Виникнення неокласицизму були:

1. Домiнування рінкiв досконалої конкуренцiї та ринкова форм зв'язку мiж cамостiйнімі економiчний суб'єктами.

2. Погiршення економiчної сітуацiї на качана 70-х рр. ХХ ст. внаслiдок надмiрного втручання держави у рінковi процеси.

Особливе економiчний поглядiв неокласиків були:

1. Iдеалiзацiя вiльноконкурентного ринкового механiзм. Визначення его віключної ролi у вірiшеннi всiх економiчний проблем.

2. Деiдеологiзацiя економiчної науки i поиск Загальне, правильних для будь-которого суспiльства законiв i закономiрностей.

3. Акцент на дослiдженнi проблематики пропонування i процесiв на мiкрорівнi економiки.

4. Визнання предметом економiчної науки проблем рацiонального использование обмеження ресурсiв у ВИРОБНИЦТВІ благ для удовольствие Людський потреб.

Неокласики застосувались следующие методи: граничного аналiзу; рiвноважного пiдходу до аналiзу економiчний явіщ; суб'єктівiзму; позітівiзму; моделювання.

7.2. Економічна думка Англии На межі ХІХ - ХХ ст.

Одночасно з Австрійською вінікає Кембріджська школа та започатковується економічний аналіз. Теорiя кембріджської школи стала сістематізацiєю та узагальненням iдей пiзньої класики, австрiйської школи та започатковує неокласичний напрямок сучасної економiчної думки. Кембріджська школа Вперше в історії економічної думки Почаїв використовуват для дослідження процесів в економіці графіки та математичні залежності.

Альфред Маршалл (1842 - 1924) - професор Кембріджського унiверситету Основний твір - "Принципи економiки" (1890). Професор Маршал давши визначення Наступний процесам:

Пропонує компромiсній варiант визначення цiни - витратами виробництва i граничною коріснiстю. Цiна, якові згоден Заплатити споживач, візначається граничною коріснiстю. Цiна, якові прізначає виробник, покладах вiд витрат виробництва. Поєднує цi двi цiни: цiна рiвновагі, пiд Якою розумiється максимальна цiна споживача i одночасно мiнiмальна цiна виробника.

Ціна принцип

корисності (Попит)

Рiвно- принцип витрат

важлива (пропозиція)

ціна

кiлькiсть товару

Мал. 7.1. Процес установлення рівноважної ціни

"Принцип витрат i принцип кiнцевої корісностi, без сумнiву, є складового частинами одного Загальне закону Попит i пропонування; Кожний з них можна порiвняті з одним з ліз ножиць ".

Дослiджує рiзнi групи товарiв i вiдмiчає рiзну реакцiю спожівачiв у вiдповiдь на змiну цiни. Це i є цiнова еластічнiсть Попит за А. Маршаллом.

Вводити у науковий обiг Термiн:

Квазiрента - прибуток, Який одержується за рахунок использование особливого або унiкального неприродного (штучного) блага.

Рента споживача - прибуток, Який одержує споживач внаслiдок того, что купує товари за ринковий цiною, а не за цiнамі Попит.

Вивів закони вiддачi факторів виробництва. Розглядає механiзм дінамiкі витрат виробництва залежних вiд змiн масштабiв випуску продукцiї i виводу закони: постiйної вiддачi; зростаючої вiддачi; спадаючої вiддачi.

Вводити Поняття короткого i Довгого перiоду в економiцi при врахуваннi годин вплівiв на господарську дiяльнiсть.

Вісунув один з варiантiв кiлькiсної теорiї грошей:

M = k * p * y,

де M - грошова маса;

p - Загальний рiвень цiн;

y - ОБСЯГИ ВНП;

k - коефiцiєнт, что вiдображає Частка готiвковіх грошей на руках спожівачiв, якi НЕ внесок в цiннi папери i НЕ вітрачено на споживання.

Артур Пігу (1877 - 1959) - англійський економіст, учень А. Маршала. Основний твір - "Економічна теорія добробуту" (1924). Розглядає концепцію СОЦІАЛЬНОГО добробуту окремий індівідів. Основою Теорії є економічний добробут, что трактується як Кількість удовольствие, котрий можна віразіті у грошовій форме. Розвіває теорію "найбільшого блага для найбільшої кількості людей". На мнение А. Пігу, Найвищого уровня добробуту можна досягті більш рівномірнім розподілом доходів, но це может негативно вплінуті на нагромадження Капіталу. Пропонує ідею перерозподілу доходів через активну Податковий політику держави. Пропонує ввести прогресивну шкалу оподаткування. Пріділяє значний Рамус проблемі зайнятості населення. Если номінальна заробітна плата зменшується повільніше, чем падають ціни, то растет реальна заробітна плата. Це приведе до Збільшення Сукупний попиту та випуску продукції. Тобто зменшіть Безробіття.

Ральф Джорж Хоутрі (1879 -1975) - англійський економіст. Основні твори - "Добра и погана торгівля" (1913), "Капітал и зайнятість" (1937). Считает, что Ідеальною є така економічна система, яка вікорістовує здатність людини до колектівної ДІЯЛЬНОСТІ. Поділяє споживчі блага на две групи: захисні и ті, что просто дають удовольствие. Захисні блага прізначені для компенсації психологічних и творчих витрат, зв'язаних Із працею. Розмежовує фактори виробництва та отрімані на них доходи. У дохід на капітал Включає премию за ризико, а відсоток - це винагорода за Користування КАПІТАЛОМ. Виводу теорію, яка пов'язує споживчі доходи та витрати з економічнім циклом.

Використання математичних методів в економіці спричинило з'явилася математичної школи. Економiст-математики будують свои теоретичні моделi на основi синтезу уявлень про граничну корисність, граничну продуктивність i теорiя Попит i пропонування. В роли iнструмент економiчний дослiдження вікорістовується апарат математики i здiйснюється перша спроба Опису Сайти Вся конкуруючіх товаровіробнікiв як замкненої системи кiлькiсніх взаємозалежностей. Математична школою створюється теорія Загальної рiвновагі i ордіналiстській варiант теорiї граничної корисності.

Вiльям Стенлi Джевонс (1835 - 1882) - Англiйська економіст. Основні твори: "теорiя полiтічної економiї" (1871), "Принципи науки" (1874). На его мнение, предмет політичної економії - пошук шляхiв максімiзацiї корісностi. "Насолода i страждань суть, без сумнiву, двi кiнцевi основи економiчний розрахунку ... збiльшити в максимальному ступенi Насолода - така проблема полiтічної економiї". Відповідно, гранична коріснiсть НЕ пiдлягає кiлькiсному вімiру, а лишь проявляється у ринковому цiнах СПОЖИВЧИХ товарiв, послуг i факторiв виробництва.

Вивів закон байдужостi: "На одному i тому ж вiльному Сайти Вся в один i той же зараз не может iснуваті двi рiзнi цiни на один i той же вид продукцiї".

Рiвновага споживача в обмiнi:

MUx / MUy = Px / Py,

де MUx, MUy - гранічнi корісностi благ х i у;

Px, Py - цiни благ х i у.

Загальна рiвновага віражається поруч спiввiдношень, якi пов'язують пропорцiї обмiну, цiн, граничної корісностi i продуктівностi. Умова рiвновагі:

Q x / Qy = Wx / Wy = MUx / MUy = Cx / Cy = Pzx / Pzy,

де Q - кiлькiсть товару;

W - цiннiсть одініцi товару;

C - витрати на виробництво одініцi товару;

Pz - продуктівнiсть працi у віробніцтвi одініцi товару;

x, y - товари.

"Кiлькостi обмiнюваніх товарiв прямо пропорцiйнi продуктівностi вітраченої працi i оберніть пропорцiйнi цiнностям ціх товарiв i Пітом витрат виробництва так само, як и їхнім граничним корисностям".

Френсiс Ісідро Еджворта (1845 - 1926) - професор економiки Оксфордського унiверситету Основний твір - "Математична псіхiка" (1881). Описавши умову рiвновагі виробника: зростання обсягiв виробництва вігiдно продовжуваті до тих пiр, доки гранична виручка НЕ ​​вірівняється з граничними витратами:

MR = MC,

де MR - гранична виручка;

MC - гранічнi витрати.

Вводити Термiн граничної норми замiщення (субстітуцiї) благ Одне одним (MRS) i доводити, что MRS одного блага iншим дорiвнює вiдношенню граничних корисностей Даних благ:

MRSxy = MU x / MU y

Вводити понняття рiвновагі в обмiнi. При розглядi проблеми встановлення рiвновагі на товарних ринках довiв, что всi учасники обмiну НЕ спріймають ринкову цiну як дану, а здiйснюють ряд заходiв, намагаючися здобудуть максимальну вигоди вiд iснування рiзних цiн на одному i тому ж Сайти Вся. I чим бiльше суб'єктiв дiє в межах Сайти Вся, тім ймовiрнiше, что цiна ВСТАНОВИВ на єдиному рiвнi, Який віражає єдину ринкову цiннiсть даного блага. Ця закономiрнiсть получила назви "теорема еквiвалентностi Еджворта", в процесi доведення якої Було вісунуто Поняття "контрактної крівої" i "крівої байдужостi".

7.3. Франція на рубежі ХІХ - ХХ ст.

На тлі аграрних протіріч та промислового відставання у Франції розвівається економічна думка. Леон Вальрас (1834 - 1910) Професор економiки Лозаннського унiверситету. Основний твір - "Елементи Чистої полiтічної економiї" (1874). Вісунув математичного модель Загальної рінкової рiвновагі, передумови якої є: Вiльна конкуренцiя; Вiльна, досконало iнформацiя; міттєве прістосування цiн до змiн у ринковому середовіщi; Жорсткий технологiя i технiчний зв'язок мiж витратами факторiв i випуском продукцiї.

За Вальрасом, усi економiчнi суб'єкти подiляються на двi групи: ВЛАСНИКИ виробничих послуг - продають фактори виробництва i купують спожівчi товари; пiдпріємцi - продають товари i купують фактори виробництва. Таким чином, в економiцi Iснує тiсній Взаємозв'язок товарного Сайти Вся i Сайти Вся ресурсiв, рiвновага на якіх - "це стан, за Яким Ефективне пропонування i ефективного попиту на віробнічi ресурси урiвноважується на Сайти Вся послуг, ефективного попиту i Ефективне пропонування урiвноважується на Сайти Вся продуктiв i, Нарешті, цiна продажу продуктiв урівноважується з витратами виробництва, вираженість у виробничих послуг ".

Модель рiвновагі:

1. Попит на i-й кiнцевій продукт є функцiя всiх цiн:

; i = 1 ... m.

2. пропонування j-го фактора Залежить вiд системи цiн:

; j = 1 ... m.

3. Цiна продукту дорiвнює витрат виробництва:

; j = 1 ... n

4. Попит на фактори виробництва дорiвнює їхній пропозиції:

; i = 1 ... m

5. оскiльки при будь-якіх Рi, di, Sj i Ij, якi задовольняють умови 3 i 4, має мiсце:

,

то встановлюється рiвнiсть Попит i Пропозиції.

n - фактори виробництва;

m - кiнцевi продукти;

i - одиниця кiнцевого продукту;

ai j - одиниця фактора виду j;

di - Попит на продукт i;

Sj - пропонування фактора j.

Вiльфредо Парето (1848 - 1923) - професор економiки Лозаннського унiверситету. Основні твори - "Курс полiтічної економiї" (1898), "Вчення політекономії" (1906). Вводити Поняття порядкової граничної корисності. Считает, что гранична коріснiсть НЕ пiдлягає кiлькiсному вімiру. Споживач может лишь візначіті, чи приносити Йому дана комбiнацiя благ менше, бiльшу або таку ж величину корісностi у порiвняннi з iншою комбiнацiєю ціх благ. Однаковi за порядком набори опісує крива байдужостi.

Виводу п'ять умов, якi характеризують стан Загальної економiчної рiвновагі: урівноваженi за цiнамі гранічнi корісностi рiвнi для всiх суб'єктiв; для будь-которого суб'єкта сума доходiв дорiвнює сумi витрат; кiлькicть товарiв до встановлення рiвновагі i пiсля неї однаково; цiни товарiв дорiвнюють витрат виробництва; запас виробничих благ є величина дана i вікорістовується повнiстю.

Визначили крітерiй стiйкої рiвновагі (оптимум Парето): "Рiвновага буде стiйкою, коли Неможливо покращіті становище будь-кого з учаснікiв обмiну без того, Щоб не погiршіті становище хоча б одного з iнших".

7.4. Швидке економічне піднесення Німеччини. Австрійська школа неокласічної політичної економії

У цею ж годину вінікає ще один знапрямів економічної думки - Австрійська школа або "маржіналiзм" (вiд англ. "Marginal" - граничний). Піонерамі у формуванні маржинальних Ідей, Які Використовують в аналізі поведінкі споживача и математичного АНАЛІЗУ функціональніх перелогових для Вивчення рівновагі в господарській системе, є А. Курно и Г. Госсен.

Антуан Огюстен Курно (1801 - 1877). Основний твір - "Дослідження математичних Принципів у Теорії багатства". Формулює Поняття економічної рівновагі, введенні у науковий обіг Поняття Функції Попит, еластічності Попит. А. Курно застосовує Функції попиту та пропозиції Для пояснення формирование ціни за ринковий умів, ее еволюції, починаючі з Чистої конкуренції до монополії. На его мнение, економічні системи та патенти розглядаті як замкнуті системи ринкового взаємозалежностей, что перебувають у рівновазі. Ціна розглядається при цьом як грошове вираженість стану рівновагі попиту та пропозиції. Аналізує економіку на мікрорівні, тобто поведение окремої фірми. Считает, что ціни діктують ПОКУПЦІ, а продавці визначаються ОБСЯГИ виробництва продукції перелогових від уровня попиту та ціни на товар.

Герман Госсен (1810 - 1858). Основний твір - "Розвиток Законів суспільного життя и правил людської ДІЯЛЬНОСТІ, что з них віплівають" (1854). Виводу два економічні закони:

1. Зі збільшенням кількості даного блага гранична корисність его зменшується, а за умови полного удовольствие потреб споживання вона дорівнюватіме нулю;

2. Оптимальна структура Попит досягається за умов однакової граничних корисностей усіх благ, что спожіваються. Інакше Кажучи, если запасів благ недостатньо для полного удовольствие людини, то сукупна найбільше удовольствие от них досягається тоді, коли Приріст насолоди від шкірного блага становится однаково.

Австрійську школу започаткувалі професори Віденського університету: К. Менгер, Ф. фон Вiзер, О. фон Бем-Баверк. Основнi положення маржіналiзму настiлькі вiдрiзняються вiд уявлень класицизму, что ця теорiя булу Визнана переворотом в науцi, Який получил надалi назви "маржіналiстської революцiї". Австрiйська школа сформувала кардіналiстській варiант теорiї граничної корісностi, основними ідеямі якої є:

Маржіналісті Важа, что цiннiсть товару формується суб'єктивним вiдношенням до него людини i візначається граничною коріснiстю, тобто коріснiстю останньої одініцi блага, яка задовольняє найменша Нагальне Людський потребу. На мнение маржіналістів гранична коріснiсть має тенденцiю до зниженя по мiрi того, як потреба у даного товарi насічується. Цiна блага формується у результатi конкуренцiї виробника i споживача як рiвнодiйна їхніх суб'єктивних оцiнок корісностi. Вісунулі теорію альтернативних витрат: витрати виробництва продукту залежався вiд альтернативних можливий, Якими доводитися жертвуваті заради виробництва.

Оплата праці представляет собою дисконтований Цінність Вироблення продукту, або, іншімі словами, заробітна плата - це Цінність майбутнього граничного продукту, помножена на Кількість цього продукту та дісконтована Стосовно даного моменту.

Карл Менгер (1840 - 1921). Основний твір - "Основи полiтічної економiї" (1871). Відповідно до Теорії К. Менгера, людина візнає важлівість товару залежних від уровня его Пропозиції. Чи не внутрішні Властивості або возможности товару зумовлюють его ВАРТІСТЬ, а Взаємозв'язок между жіттєвімі потребами людини та можливіть пропозіціямі товару, Який Забезпечує ЦІ Життєві спожи. Виводу схему, что відображає криву спадання спожи людини у різніх предметах залежних від їхнього значення для добробуту особистості - від найобхіднішої до найменших Корисної. Наголошує на важлівості елементів годині. При аналізі Попит на товари обов'язково постає проблема з визначенням часу использование товару - спожівається ВІН Негайно чи буде використовуват у Майбутнього. Тому повна система класіфікації товарів за рангами ґрунтується только на елементі часу.

Фрiдрiх фон Вiзер (1851 - 1926). Основні твори - "Витоки i основнi закони господарської цiнностi" (1884), "Закон влади" (1926). Ф. Візер Цінність продуктів візначає як Цінність витрат виробництва, а Цінність останніх - граничною корісністю граничного СПОЖИВЧОГО блага. На мнение Ф. фон Візера, витрати - це корисність, что приносять у жертву. Виводу закон (закон Візера), согласно з Яким ВАРТІСТЬ витрат виробництва є похідною від вартості продукту. Трактує природу власності за з позіції рідкості. Виникнення и суть пріватної власності за, за Візером, породжується рідкістю та обмеження кількості предметів споживання.

Ойген фон Бем - Баверк (1851 - 1919). Основні твори - "Основи теорiї цiнностi господарських благ" (1886), "Капітал та прибуток" (1889). Розрізняє два види корисності: просту и кваліфіковану. Проста розглядається як корисність Взагалі, что притаманна матеріальнім благ, Які є у достатній кількості (корисність одиниці блага до уваги Не бере). Кваліфікованою корісністю наділяються блага, запас якіх ограниченной и Зменшення его хоча б на одиниць Негайно позначається на добробуті індівіда. На мнение Бем-Баверка праця - це "благо майбутнього", бо вона створює продукт только через Певний час, тоді робітник становится власником "майбутнього часу". Підприємець, наймаючі виробника, дает йому "теперішнє благо" у виде заробітної плати. Таким чином, смороду обмінюються цімі благами. з часом праця створює якісь певні блага, и ЦІ блага через більш низьких оцінку майбутніх благ порівняно з теперішнімі, за вартістю колись перевіщуватімуть заробітну плату. Це перевіщення и становітіме прибуток підприємця.

На цею годину у Німеччині вінікає стара історична школа. Історічнімі умів Виникнення старої історичної школи вважають: завершення первого етапу промислового перевороту в Німеччині. Розвиток важкої промисловості; розповсюдження демократичного и соціалістичного руху у Німеччині.

Представник цієї економічної школи були Вільгельм Рошер (1817 - 1894), Карл Кніс (1821 - 1898), Бруно Гільдебранд (1812 - 1878). Особливе економічних поглядів Вказаним економістів є ті, что: Предметом дослідження Виступає національне господарство, закономірності економічного розвитку нації, роль різніх суспільніх інстітутів в економічному жітті. Методами дослідження службовців: Описова-статистичний; історико-генетичний; міждісціплінарній; індукція. Декларують відмову від ДОСЛІДЖЕНЬ, Які є предметом економічної теорії, и наголошують на заміні їх Економічною історією. Остання має зосередітіся на вівченні історічніх Фактів розвитку національного виробництва. Крітікують класичну політекономію за абстрактність теорій и Надання Їм універсального характеру. Візнають лишь еволюційну форму розвитку Суспільства, Джерелом руху которого вважають психологічні, етічні та правові норми, что склалось в суспільстві.

7.5. Розвиток Ідей марксизму напрікінці ХІХ - та початку ХХ ст.

Історічнімі умів Виникнення марксизму та его ідейнімі Джерелами були: Функціонування на власній Основі фабрично-заводської индустрии, економічний прогрес Суспільства; обострения соціально-економічних суперечностей - Масове розорення дрібніх товаровіробніків, зростання ЕКСПЛУАТАЦІЇ пролетаріату, періодичні кризиса надвіробніцтва, Масове Безробіття; Залишкова оформлення класової Структури Суспільства и обострения політічніх суперечностей, бурхливих зростання революційніх віступів пролетаріату (1819 - мітинг у Манчестері; 1830 - революція у Франції; 1834 - повстання ткачів у Ліоні; 1836 - чартизм; 1839 - повстання в Уельсі; 1844 - повстання ткачів Сілезії ); антіфеодальні буржуазні революції епохи промислового перевороту в Европе стають наочно прикладом переходу до нового устрою Шляхом революції; розвиток філософії, політекономії, статистики.

Ідейнімі Джерелами марксизму вважають німецьку класичну філософію, англійську класичну політекономію та французький утопічній соціалізм (рис. 7.2.).


Мал. 7.2. Ідейні джерела марксизму

Батьком Марксистська напряму в Економічній думці є Карл Генріх Маркс (1818 - 1883) - німецький юрист, активний учасник революційного руху. Основний твір - "Капітал". Вікорістовує розроблення ним же методологію матеріалістічної діалектики и відкріває тієї факт, что в Основі суспільного життя лежить матеріальне виробництво. Доводити, что суспільство розвівається внаслідок внутрішніх суперечностей, основна з якіх є Конфлікт между продуктивними силами та виробничими відносінамі.

Розроб Власний теорію вартості, согласно якої: ВАРТІСТЬ - це уречевлена ​​Суспільно необхідна праця, яка вимірюється витратами Суспільно необхідного РОбочий годині. Розкріває подвійний характер праці (рис. 7.3.) Та его двояку роль у створенні вартості. Візначає Ціну товару як грошове вираженість вартості.

Праця


конкретна

абстрактна

Стоимость

споживча

ВАРТІСТЬ

мінова ВАРТІСТЬ

форма проявити

Мал. 7.3. Подвійний характер праці

К. Маркс віділяє п'ять функцій грошей: як міра вартості, засіб обігу, засіб создания скарбів (золото та срібло) та нагромадження, засіб платежу та Світові гроші. Різні етапи розвитку Суспільства зумовлюють різний рівень реализации ціх функцій. На мнение економіста, гроші Виходять з товарної форми и стають дерло формою проявити Капіталу. Гроші, віконуючі функцію посередника у процесі еквівалентного обміну и перебуваючих у процесі обігу, самозростають. Причиною зростання грошей в обігу є особливі виробничі отношения, побудовані на ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Вісунув теорію доданої вартості, согласно якої: 1) робітник продає на Сайти Вся НЕ працю, а РОбочий силу - сукупність фізичних та інтелектуальніх сил, что Використовують у ВИРОБНИЦТВІ товару. Робоча сила є спеціфічнім товаром, что має споживчий ВАРТІСТЬ (здатність до продуктівної праці) та мінову ВАРТІСТЬ (сума жіттєвіх ЗАСОБІВ, необхідніх для Утримання робітника та его сім'ї); 2) підприємець купує РОбочий силу заради споживчої вартості и Повністю оплачує ее ВАРТІСТЬ. Альо робітник працює значний более годині, чем необходимо для создания вартості его РОБОЧОЇ сили. Весь результат праці за рамками необхідного РОбочий годині для создания вартості РОБОЧОЇ сили ставити Доданий ВАРТІСТЬ; 3) розрізняє абсолютну та відносну форми доданої вартості. Під абсолютною К. Маркс розуміє зростання доданої вартості за рахунок Збільшення кількості зайнятості у ВИРОБНИЦТВІ робітніків та Збільшення трівалості робочі дні, а під відноснім - Підвищення інтенсівності праці; 4) вводити новий Показник - норма додаткової вартості (степень ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОБОЧОЇ сили) - відношення Розмірів додаткової вартості до величини вартості РОБОЧОЇ сили.

Такоже вісунув теорію доходу, согласно якої: заробітна плата - грошове вираженість вартості товару "робоча сила".Прибуток - форма доданої вартості, яка Виступає у трьох функціональніх видах: промисловий прибуток; торговий прибуток; позичковий Відсоток. Рента - форма доданої вартості у землеробстві. Виступає у виде: абсолютної ренти (пов'язаної з наявністю монополії пріватної власності за на землю); діференційної ренти (пов'язаної з різною якістю и продуктівністю земельних ділянок).

За теорією Капіталу К. Маркса: капітал - це ВАРТІСТЬ, что створює Доданий ВАРТІСТЬ та є самозростаюча вартістю. Виступає у трьох функціональніх формах: промисловий; торговий; позичковий. Поділяє капітал на: основний - та частина Капіталу, яка Постійно знаходиться у ВИРОБНИЦТВІ и переносити свою ВАРТІСТЬ на Створений продукт частинами; обіговій - та частина Капіталу, яка вікорістовується у ВИРОБНИЦТВІ один раз и Повністю переносити свою ВАРТІСТЬ на Створений продукт; Постійний (с) - та частина Капіталу, что вітрачається на купівлю ЗАСОБІВ виробництва; змінний (v) - та частина Капіталу, яка вітрачається на РОбочий силу. Виводу залежність между постійнім та зміннім КАПІТАЛОМ и назіває ее органічною Будова Капіталу (c / v).

За К. Марксом, у суспільстві весь ОБСЯГИ віробленої продукції у матеріальному ВИРОБНИЦТВІ назівається Сукупний суспільним продуктом и вважається, что его формують два підрозділі - виробництво ЗАСОБІВ виробництва (І) и виробництво предметів споживання (ІІ). Для Безперервна процесса відтворення в суспільстві повінні дотримуватись Такі умови:

а) для простого виробництва -

І (v + m) = IІ c,

I (v + m) + II (v + m) = II (c + v + m),

I (c + v + m) = I c + II c;

б) для Розширення виробництва -

I (v + m)> IІ c,

I (v + m) + II (v + m)> II (c + v + m),

I (c + v + m)> I c + IІ c.

Альо в реальному жітті ЦІ пропорції могут Суттєво порушуватісь. Бажання підприємців одержуваті все більші прибутки приводити до масового оновлення основного Капіталу, до Розширення виробництва. За рахунок введення в дію Нових машин и обладнання растет органічна будова Капіталу (c / v). Виробництво растет швідшімі темпами, чем Попит населення. Отже, вінікають кризиса надвіробніцтва.

Согласно Теорії соціально-економічного устрою Суспільства К. Маркса, анатомія Суспільства складається з базису (виробничих отношений, Які відображають тієї чи Інший стан продуктивних сил) и надбудові (політики, права, культури, релігії). Розвиток Суспільства обумовлює суперечність между досягнуть рівнем продуктивних сил и характером виробничих отношений, внаслідок розв'язання якої змінюється и надбудова Суспільства. Кожний способ виробництва змінюється в силу обострения его суперечностей, Які Неможливо розв'язати, чи не змінівші в цілому сам економічний и Суспільний устрій. Процеси Зміни способів виробництва відбуваються еволюційно, коли століттямі візріває Конфлікт между продуктивними силами та виробничими відносінамі.

Розвиток марксизму напрікінці ХІХ ст. відбувається за трьома Напрямки: розповсюдження Ідей марксизму, пропаганда та подалі розвиток его теоретичного концепцій з урахуванням Нових історічніх умів; опрацювання Ідеї революційного перевороту та побудова нового Суспільства; аналіз закономірностей еволюційного розвитку Суспільства.

Микола Іванович Зібер (1844 - 1888) Професор Київського університету Основний твір - "Давид Рікардо та Карл Маркс в їхніх Суспільно-економічних поглядів" (1885) Аналізує основні проблеми "Капіталу", доводити зв'язок между англійською Класичний політекономією та марксизмом, крітікує Теорії граничної корисності. Здійснює Спроба! Застосування ідей "Капіталу" до АНАЛІЗУ умів російської дійсності и віділяє наявність капіталістічніх отношений в сільському господарстві России. Пропагує основи теоретичної системи марксизму, що не ВИЗНАЮЧИ ее революційної сторони.

Георгій Валентинович Плєханов (1856 - 1918) революційний діяч, Засновник групи "Визволення праці", Першої російської соціал-демократичної организации. Основний твір - "Наші розбіжності" (1885). Досліджує проблеми взаємодії продуктивних сил и виробничих отношений, товарного виробництва, відтворення и намагається довести наявність капіталістичного розвитку в России. Робить Критичний аналіз концепцій представителей пізньої класичної політекономії. Пропагує Марксистська теорію наукового соціалізму, Аналізує економічні передумови соціалістічної революції. Саме Плєханов вважаю: "Економіка Ніколи НЕ торжествує сама собою ..., а всегда только через посередництво Політичної влади".

Володимир Ілліч Ленін (1870 - 1924) - політичний и революційний діяч, Засновник комуністичної партии. Основний твір - "Розвиток капіталізму в России" (1899), "Зауваження относительно питання про Теорії рінків" (1898). Досліджує на основе марксістської Методології розвиток капіталізму в России, проблеми Капіталу, відтворення суспільного продукту и формулює закон про Переважно зростання виробництва ЗАСОБІВ виробництва относительно виробництва предметів споживання. Розглядає процес формирование внутрішнього та зовнішнього рінків, Який зв'язує з розвитку суспільного та МІЖНАРОДНОГО поділу праці. Зовнішній ринок НЕ має Нічого Спільного з проблемою.Більше реализации, а розвівається відповідно до існуючіх традіцій міжнародної торгівлі, а такоже переростання Розширення виробництвом між окремої країни. Тобто суперечності відтворення, а не проблеми реализации, породжують боротьбу за Зовнішні ринкі.

Вбачає причини и напрямки монополізації промісловості як реакцію на обмеженість рінків сировини, збуту, як боротьбу за Сталі гарантовані прибутки, як засіб унікнення конкурентного протистояння. В. Ленін доводити, что монополія НЕ знищує конкуренцію, а лишь змінює форми конкурентної БОРОТЬБИ, в результате чого остання становится ще більш жорстокі.

Ленін вісуває концепцію імперіалізму як найвищої и останньої стадії капіталізму, на Якій монопольні промислові Гіганти почти Повністю ліквідують свободу конкуренції. Головного Джерелом прибутку стають монопольне Підняття цен на готову продукцію, контроль над Джерелами сировини. Стверджував, что Імперіалізм веде до велічезної концентрації Капіталу.

Особливе видом монополії є фінансова олігархія, Організаційна форма ее - фінансова група, что Контролює ятір корпорацій, об'єднаних между собою взаємнімі інтересами.

В.І. Ленін характерізує одержавлення економіки як процес поглиблення суспільного характеру праці, создание умов для Виконання державою Нових економічних, політічніх та СОЦІАЛЬНИХ функцій.

Едуард Бернштейн (1850 - 1932) - лідер соціал-демократів у Німеччині Основний твір - "Проблеми соціалізму". Формує свою теорію в условиях становлення и розвитку монополістічніх тенденцій, акціонерних товариств и зростання уровня добробуту РОбочий класу. Считает, что економічну теорію Маркса треба піддаті ревізії, це відповідатіме новим умів економічного розвитку. Започатковує такий напрямок економічної теорії марксизму як ревізіонізм.

Бернштейн считает, что теорія вартості Маркса не завершена. Необхіднім є ее поєднання з теорією граничної корисності. На Цій Основі виводу категорію "економічної вартості", яка відображає корисність, и категорію "вартості витрат", яка відображає витрати праці.

Зростання акціонерних товариств Бернштейн Розглядає як тенденцію до децентралізації и демократизації Капіталу. Намагається довести, что трести и картелі при широкому вікорістанні кредитної системи здатні Забезпечити регулювання стіхійного економічного розвитку.

Карл Каутського (1854 - 1938) - австрійський соціал-демократ. Основний твір - "Соціальна революція". Зосереджує Рамус на дослідженні імперіалізму, під Яким розуміє колоніальну політику, что вінікає внаслідок нерівномірності розвитку промісловості и сільського господарства и віклікає необходимость Захоплення Нових джерел сировини та продуктів.

Вісуває теорію ультраімперіалізму як стадії розвитку імперіалізму. Ультраімперіалізм складається, коли Великі галузеві монополії зліваються в єдиний всесвітній картель, что веде до Усунення конкуренції та регулювання господарства у всесвітньому масштабі.

Рудольф Гільфердінг (1877 - 1941) - німецький соціал-демократ Основний твір - "Фінансовий капітал". Аналізує процес формирование фіктівного Капіталу, фондових бірж та роль останніх як Сайти Вся фінансового Капіталу. Вводити категорію "фінансовий капітал", яка відображає процес мобілізації и концентрації банківського Капіталу та его зрощеній з промисловим КАПІТАЛОМ. Формулює основні РІСД імперіалізму: фінансовий капітал; колоніалізм.

Микола Дмитрович Кондратьєв (1892 - 1938) - професор Тімірязівської сільськогосподарської академии, керівник кон'юнктурних інституту в Москві. Основні твори: "Ринок хлібу та его регулювання у часи Війни та революції", "Світове господарство та его кон'юнктура у период та после війни", "Великі цикли економічної кон'юнктури", "План та передбачення". Вивчай ринкі сільськогосподарської продукції і перспективи їхнього розвитку, розглянув моделі Ціноутворення на Сайти Вся хліба, аналізував проблеми розвитку сільськогосподарської КООПЕРАЦІЇ, підкреслював необходимость ПІДТРИМКИ Сільських трудових господарств, Підвищення інтенсівності процесса Накопичення Капіталу в сільському господарстві, Збереження зв'язків Із світовім ринках.

Розглянув Поняття економічної статики, динаміки та кон'юнктури, віділів статичний та Динамічний підхід до АНАЛІЗУ економічних явіщ, обґрунтував Існування двох якісно різніх груп кон'юнктурних процесів: оборотних хвілеподібніх та необоротних еволюційніх. Аналізуючі оборотні процеси, віділів Такі моделі ціклічніх коливання - Сезонні (менше одного року), Короткі (3 - 3,5 роки), торговельно-промислові (7 - 11 років), Великі (48 - 55 років). Охарактерізував емпірічні закономірності Довгих хвиля кон'юнктури. Побудував односекторну модель економічного зростання, вікорістовуючі засоби економіко-математичного АНАЛІЗУ.

Кондратьєв вважаю за необхідне розробка Теорії планування та прогнозування. План має Забезпечити Динамічний, пропорційній та безкризовості розвиток господарства, тому винен буті збалансований, реалістічнім та обґрунтованим. Поділяв генетичний підхід до планування, вважаю можливий поєднання ринкового та планових засад в економіці. Критикувалися волюнтаризм у плануванні, підійшов до Концепції індікатівного планування.

Кроме віщеназваніх економістів, у 20 - 30-х рр. XX ст. в СРСР Ідеї марксизму розвивали Такі видатні економісти, як О.В. Чаянов, О.А. Богданов, М.І. Бухарін, С.Т. Струмілін, В.А. Базаров, Г.М. Крижановський. Їхні Ідеї охоплювалі Широке коло вопросам относительно сутності перехідного ПЕРІОДУ, Шляхів розвитку селянських господарств, плану та Сайти Вся, методів планування и регулювання рінкової кон'юнктури, Ціноутворення и кредиту ТОЩО.

У период застою в Радянській марксістській Економічній думці формується догматичний напрямок марксизму, позбавленій творчого розвитку економічних Ідей К. Маркса. Проти, незважаючі на всі протідії консервативних сил, в рамках економіко-математичних ДОСЛІДЖЕНЬ: опрацьовуються методи системного АНАЛІЗУ соціально-економічних процесів; обґрунтовуються рекомендації относительно Вдосконалення організаційніх структур управління, Принципів раціонального ведення господарства на основе Нових методів АНАЛІЗУ и принципом оптімальності.

7.6. Перетворення США у провідну індустріальну державу світу та розвиток економічної науки

Розвиваючий неокласичний напрямок економічної думки, Американська школа розповсюджує принцип маржинального АНАЛІЗУ на фактори виробництва i створює теорiя граничної продуктівності факторів.

Джон Бейтс Кларк (1847 - 1938) - професор економіки. Основні твори: "Філософія багатства" (1886), "Розподіл багатства" (1899). Вважаю, что ВАРТІСТЬ товару створюється с помощью чотірьох факторів: Капіталу в грошах; капітальніх благ (ЗАСОБІВ виробництва i землі); підприємництва; праці робiтнікiв. Участь шкірного фактору у створенні вартості візначається его граничною продуктівністю: величиною граничного продукту, пiд Яким розумiється прірiст продукцiї, одержаний у результатi збiльшення использование даного фактору на одну одиниць при незмiннiй велічінi! Застосування всiх iнших факторiв.

Вивів закон зниженя граничної продуктівностi: при незмiнному рiвнi знань i технiки послiдовне зростання одного з виробничих факторiв на одиниць i незмiнностi iнших веде до зниженя приросту продукцiї.Розглядав доходи, вважаючі, что кожному фактору пріпісується Певна Частка Вироблення за его помощью продукту. Ця Частка Залежить вiд граничної продуктівностi фактора i ставити его дохід.

Значний внесок у розвиток Світової економічної науки Зроби такоже шведські Вчені (Шведська або Стокгольмському школа економічної теорії). Смороду узагальнілі ряд Ідей та позіцій других економічних шкіл, Які малі Спільні РІСД. Одним з найвідатнішіх представителей БУВ Кнут Вікссель (1851 - 1926) - Засновник шведської школи. Основні твори - "Цінність, капітал и рента" (1893), "Проценти на капітал и ціна товарів" (1898). Считает, что ВАРТІСТЬ - НЕ Постійна та не об'єктивна величина, головного фактором якої є гранична корисність. На мнение К. Віксселя, за умов досконалої конкуренції и рінкової рівновагі, ціни товарів ма ють буті пропорційнімі граничних корисностям ціх товарів. Альо у реальному життя, де панують монополії, ця пропорція порушується.

Вікссель виводу теорію "кумулятивного процесу" (Тенденції до прискореного якогось процесса). Причиною кумулятівної Зміни цен є НЕ збігання грошової та природної відсотковіх ставок. Грошова ставка відповідає ставці на Сайти Вся позичкового Капіталу, а природна - показує дохідність Капіталу, Котре реально функціонує в економіці. Порушення рівновагі между цімі ставками спричиняє зміну уровня цен. Такоже вводити новий срок - "Очікування учасников господарського процесу".

Ще одним представником шведської Наукової економічної думки БУВ Густав Кассель (1866 - 1945) - економіст. Основний твір - "Природа і необходимость відсотку" (1903). Розглядає економічні коливання та кри як процеси, зумовлені явіщамі економічної історії. Серед факторів, что визначаються дінаміку торговельно-промислового циклу віділяє норму відсотку. Висока норма відсотку зменшує ВАРТІСТЬ основного Капіталу, а если вона трімається на такому Рівні Довгого, то виробляти до СКОРОЧЕННЯ его виробництва.

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ -

початок ХХ ст.)

8.1. Основні положення та економічні Наслідки реформи 1861 р. у Російській імперії. Зародження класичної політекономії в Україні. І. Вернадський. М. Бунге

У второй половіні ХІХ ст. назріла необходимость Селянської реформи, яка булу зумовлена ​​Посилення селянського руху проти поміщіків та усвідомленням пануючого класу, что Збереження кріпосніцькіх порядків спріяє відставанню России від розвинутих західноєвропейськіх стран.

Маніфест від 19 лютого 1861 р. та "Загальне положення про селян, звільненіх з кріпосної залежності", визначавши ЗАГАЛЬНІ принципи аграрної реформи для России. Согласно з документами скасовувалося кріпосне право. Селяни и дворові люди ставали особисто Незалежності, могли одружуватісь без Дозволу поміщіка, віддаваті дітей у навчальні заклади. Смороду позбавіліся позаекономічніх форм примусу; малі право володіті Рухом та нерухомости майном, купуваті й продавати его; торгуваті, запісуватісь у цехи й гільдії, займатіся підпріємніцькою діяльністю, продавати свою РОбочий силу.

Отже, реформа 1861 р. відкрівала Певний простір для розвитку капіталістічніх отношений в Східній Україні. Альо за методами проведення вона булу все ж таки кріпосніцькою: зберігалісь обмеження, что Залишайся селян нижчих класом, тобто смороду мусіли платіті подушний подати, відбуваті рекрутську повінність, малі судить в окремий Селянська суді та зазнаваті наказание різкамі. Кроме того, На Відміну Від других класів Суспільства, селяни одержувалі паспорт лишь на один рік, що не малі права вібіраті Собі заняття за уподобання, вільно розпоряджатіся своєю землею та господарством, без Дозволу громади віїжджаті за Межі волості и СЕЛІТА в іншій місцевості.

За поміщікамі зберігаліся всі землі, Які Їм належали Ранее. Смороду були зобов'язані надаті, а селяни були зобов'язані взяти в постійне Користування садибу и Наділ польової землі. До укладання вікупніх Угод селяни Залишайся тимчасово залежних від панів.

Норми Польового наділу залежався від якості землі та місцевості. У Східній Україні діялі три Місцеві положення. "Велікоросійське місцеве положення" пошірювалось на губернії Півдня (Херсонська, Катеринославська, Таврійська та південна частина Харківщини), де переважало общинне землеволодіння. Селянські наділі становили тут від 3 до 6,5 дес. "Малоросійське місцеве положення" діяло на Лівобережжі (Полтавська, Чернігівська та частково Харківська губернії), де Було Поширення подвірно-сімейне землекористування. На ревізьку душу тут припадало від З до 4,5 дес. За "Окремо місцевім положенням" селяни Правобережжя спочатку здобули від 1,9 до 2,3 дес. на ревізьку душу, но после польського повстання 1863 р. Їм повернули землі, Якими смороду корістуваліся до інвентарної реформи тисячі вісімсот сорок вісім р. и Одразу ж збільшілі повінності на 60%. Через це становище селян Правобережної України істотно НЕ поліпшілось.

Цікаво, что реформи 1861 р. у Російській імперії малі много спільніх рис з реформами у в Австрійській імперії 1848 р. Смороду здійснюваліся під лещата народних мас, но за ініціатівою та під керівніцтвом Верхів. Метою економічних реформ Було Збереження панування поміщіків на основе Зміцнення самодержавного апарату. Як наслідок, усі питання були розв'язані на Користь поміщіків. Залиш низька пережітків панщини-кріпосніцької системи господарства, реформи не зрівнялі селян у Громадянських правах з іншімі верств. Все це зніщувало монополію поміщіків на землю, ліквідувало особисту залежність селян та спріяло розшаруванню селянства, Створення Сайти Вся дешевої вільнонайманої РОБОЧОЇ сили, гальмувало господарську ініціатіву и культурний розвиток селянства.

Розвиток ринкового отношений у сільському господарстві прізвів до значних змін у поміщіцькому землеволодінні: руйнуючі феодальний характер землеволодіння, ВІН перетворював землю на товар. У 1863 - 1902 рр. у ринковий обіг надійшло понад 25 млн. дес. пріватної землі. На Першому місці среди продавців були дворяни.

Найшвидший цею процес відбувався на Півдні України, де кріпосніцькі отношения були найменша пошірені та успешно розвивалась капіталістічне Зернові господарство. На Лівобережжі, де абсолютна перевага належала дрібнім поміщікам, а капіталізм розвівався в основном прусськім шляхом, Дворянська землеволодіння скороти на 39,47% Загальної площади. На Правобережній Україні цею процес йшов повільніше.

Продаж землі й зростання ее вартості збільшіліся после организации Селянська поземельного банку (1882 р.). Его головного завдання булу допомога поміщікам, у Котре банк скуповував землі за підвіщенімі ценам й перепродував їх, відаючі покупцям позики на условиях, Які влаштовувалі заможні верстви населення.

Втягнення поміщіцькіх господарств у рінкові отношения відбувалося за рахунок технічного прогресу: Впровадження Нових, удосконалення знарядь праці, машин та механізмів. Цьом спріялі імпорт в Россию західноєвропейської сільгосптехніки, а такоже прогрес вітчізняного сільськогосподарського машинобудування. Найуспішніше цею процес розвівався в Степовій Україні (Катеринославщина, Херсонщина, Таврія), де ще в 60-х рр. у великих маєтках були парові молотарки, а кінні молотарки, Букер, Сівалки, косарки, віялкі, жниварки й кінні граблі мало Кожне впорядкованим господарство. На Правобережжі теж пошірюваліся удосконалені плуги, культиватори та інші знаряддя праці. На Лівобережжі техніки Було значний менше. Альо Збільшення імпорту сільгоспмашин та нарощування темпів виробництва сільськогосподарської техніки в Україні спріялі підвіщенню технічної озброєності сільського господарства. Вже напрікінці 70-х рр. в Україні вікорістовувалось 700 парових двигунів, а до 1900 р. - декілька тисяч молотарок, жниварок, віялок та ін.

Розвиток цукрової промісловості істотно вплінув на Підвищення агрокультури в поміщіцькому господарстві, значний розшіріліся посіви цукрового буряка. Площі ж зернових збільшуваліся головного чином у Степовій Україні.

Різні групи поміщіцькіх господарств застосовувалі різноманітні методи Залучення РОБОЧОЇ сили. Вільнонаймана праця найбільше булу ширше в Степовій Україні, друга місце посідало Правобережжя, Останнє - лівобережні губернії. У тих маєтках, де додержуваліся застарілої системи, панували оренда й Різні форми підробітків. На Чернігівщіні та Полтавщині, например, переважала оренда землі з половиною - спільщіна. Наймаючі у поміщіка землю, селянин мусів зораті ее власноруч, засіяті власним насінням, зібраті врожай и привезти власнікові землі половину зібраного. Іноді Найман за третю або п'яту копу ТОЩО.

Поміщікі намагаються прікріпіті селянина до маєтку, даючі Йому ділянку землі під ріллю, на віпас худоби, або позічаючі Йому харчі, насіння, паливо за певні відробіткі. ЦІ Залишки феодальних отношений гальмувалі розвиток продуктивних сил в землеробстві, були перепони для использование сільськогосподарських машин, заважалі підвіщенню врожайності. Чи не дивно, что фінансовий стан більшості поміщіцькіх маєтків погіршівся. Вікупні Платежі через брак коштів держава віплачувала поступово, Великі суми ПІШЛИ НА покриття дореформеної заборгованості, котра продовжувала зростаті.

Реформа значний пришвидшити процес соціальної діференціації селянства. За сукупністю таких ознака як наявність надільної, пріватновласніцької и орендної землі, РОБОЧОЇ худоби, сільськогосподарських знарядь и использование найманої праці, селянські господарства пореформеної доби поділяються на три основні групи - заможні, середняцькі и бідняцькі.

У цілому ж, у Перші пореформені десятіріччя у Селянській господарстві Східної України НЕ відбулося істотніх змін. Воно мало екстенсивних характер, знаряддя праці у більшості господарств були прімітівнімі, техніка обробітку землі та догляд за худобою перебувалі на низьких Рівні.

Зростання кількості сільського населення, Пожалуйста віпереджало Збільшення посівніх площ, прізвело до создания надлишком РОБОЧОЇ сили. У второй половіні XIX ст. чітко окреслено райони товарного землеробства. Зростання Попит на хліб на внутрішньому та зовнішньому ринках разом з з'явилася шірокої мережі залізниць превратилась Степове Україну на район товарного зернового господарства. Посівні площади збільшіліся в Україні на 47,8%, зросли виробництво зерна на душу населення.

У пореформений период в Україні завершівся промисловий переворот, Який характерізувався заміною мануфактурне підприємств Із ЗАСТОСУВАННЯ ручної праці фабриками и заводами, обладнання парових двигуни.

Велику роль у розвитку підприємництва в Україні відіграло будівництво залізниць. У 60 - 70-ті рр. залізниці будували приватності акціонернімі компаніямі, котрі малі гарантовані Високі прибутки. Першу залізницю Було введено в експлуатацію 1 вересня +1866 р. Вона з'єднала Одесу з Балтії (понад 209 км); у 1870 р. Почаїв діяті Курська-Київська залізниця (473 км); у тисяча вісімсот сімдесят одна р. закінчілось будівництво залізниці Київ - Одеса (653 км). Велике значення у розвитку промісловості на Півдні України малі Донецька, а такоже Єкатерінінська залізниці. Остання булу введено в експлуатацію у 1884 р. и з'єднала Криворізький залізорудній та Донецький вугільний басейни.

Певна роль у цею годину відігравав річковий транспорт. Ще в 30-ті рр. XIX ст. споруджуваліся канали, щоб обійті небезпечні Дніпрові пороги. У +1823 р. на Дніпрі з'явився перший пароплав, а в 1838 р. Вже Було Створено Дніпровську судноплавних Компанію, яка напрікінці 50-х рр. мала 17 пароплавів. У тисяча вісімсот п'ятьдесят вісім р. в Києві утворілось "Товариство пароплавство по Дніпру та его притоках". З 50-х рр. до 1895 р. ОБСЯГИ товарних вантажів, что перевозили по Дніпру, зріс більш чем у 10 разів. У цілому на басейн Дніпра припадало 90% судноплавних Шляхів України. До 1890 р. на Дніпрі, Дністрі та Південному Бузі Було 220 пароплавів. Невпінно зростан и морський торговельний флот. Отже, розвиток транспорту забезпечував інтегрування України в загальноросійській ринок.

В імпорті, кроме традіційніх вантажів (колоніальні товари, вина), збільшілася Питома вага машинного обладнання, промислової сировини, заліза, чавуну, Сталі, кам'яного вугілля, бавовни.

Розвиток фабрично-заводської промісловості, розширення залізниць, Попит на мінеральне паливо спріялі зростанню вугільної промісловості Донбасу.

Поруч Із старими шахтами вінікалі Нові, створені акціонернімі общество. У тисяча вісімсот сімдесят-два р. Було засновано Першу акціонерну Компанію "Гірніче и промислове товариство на Півдні России", до 1900 р. таких компаний Було 20. Багата з них вінікалі на базі іноземного Капіталу. Найбільшімі інвесторамі були представник французького та бельгійського Капіталу. Проти Видобуток вугілля НЕ задовольняв потреб країни и его нестача компенсувано імпортом. Техніка у Донбасі Залишайся відсталою. Механізація становила лишь 0,5%. Це зумовлювало передусім дешевизною РОБОЧОЇ сили.

У зв'язку з розвитку промісловості, підвіщівся Попит на метал. Центр видобування залізної руди зосереджується в Україні. На качану 70-х рр. на Півдні России розпочалося будівництво металургійних заводів. У тисяча вісімсот сімдесят-два р. великий завод у Донбасі побудував англійський капіталіст Джон Юз. Для будівництва заводу Було засновано акціонерне "Новоросійське товариство кам'яновугільного, залізного, сталевого и рейкового виробництва" у Юзівці (ніні Донецьк). Уряд безкоштовно Надав товариству казенні угіддя.

Власник заводів, копалень и шахт одержувалі велічезні прибутки. Юз, например, за 25 років ДІЯЛЬНОСТІ в Україні вивіз з країни 25 млн. Руб. золотом. Між підприємцями різніх стран Йшла боротьба за найбільш Вигідні умови вивезення Капіталу из России. У 1900 р. від 80 до 90% всех акціонерних капіталів гірнічої промісловості належали іноземцям. Машинобудування Було відсталою галуззя важкої промісловості. Найбільш розвинення Було виробництво сільгоспмашин, Пожалуйста стрімувалося повільнім розвитку капіталістічніх отношений у сільському господарстві. Центр сільськогосподарського машинобудування перемістівся в Степовому Україну, зокрема в Олександрівськ (Запоріжжя), Харків, Одесу, Бердянськ, Херсон, Миколаїв, Київ.

В Харькове, Луганську, Николаеве Було зосереджено транспортне машинобудування.

У Катеринославській губернії Було споруджено кілька великих машінобудівніх заводів, у тому чіслі вагонобудівний в Ніжньодніпровську. Альо в цілому Машинобудівна промисловість НЕ задовольняла Зростаючий Попит. Велику Кількість машин и верстатів доводять Імпортувати, зокрема почти 50% складних сільськогосподарських машин ввозилися из России.

Харчова промисловість булу однією з найбільш розвинутих галузь господарства в Україні. Особливо Поширення Було цукроваріння. Деяк спад в цукроварінні состоялся у зв'язку з кризами, яка охопіла Россию в 1873 р. Як и в других галузь промісловості розвивалась грюндерство.

У 1877 р. Почалося загальне промислове піднесення в России. СКОРОЧЕННЯ імпорту цукри та політика правительства, что спріяла експорт українського цукри в основном в регіони Російської імперії и частково - за кордон (до Англії), Надала цукрозаводчик можлівість одержуваті велічезні доходи.

У второй половіні XIX ст. інтенсівно розвивалась борошномельна промисловість. За ОБСЯГИ переробки борошна передувалі Київська, Подільська та Катеринославська губернії.

Важліве місце в економіці України посідала винокурні промисловість. Найвища концентрація вінокуріння відбувалася на Кіївщіні, Харківщіні та Поділлі. Швидко темпами розвивалась такоже олійна, тютюнова та суконна Галузі.

Піднесення фабрично-заводська виробництва спріяло появі й розвитку промислового пролетаріату. Одним з найголовнішіх джерел формирование робітнічого класу Було селянство, а такоже - міські й сільські реміснікі. Деякі з робочих ще були пов'язані Із сільським господарством и Найман на сезон роботу. Альо велосипеді підприємство Вимагаю певної кваліфікації, та й чісельність зубожіліх селян и ремісніків дедалі зростан. Тому самє на підпріємствах важкої та кам'яновугільної промісловості формувався промисловий пролетаріат. Напрікінці XIX ст. 60 - 65% пролетаріату Донбасу Вже стали кадрові робітнікамі. Умови праці й життя робітніків були дуже важка. Длительность робочі дні досягала 12 - 15, а іноді й 18 годин. Жіноча й дитяча праця оцінювалася нижчих, їхня праця застосовувалася в основном в харчовій промісловості, зокрема в цукровій.

В условиях розладу кріпосніцької системи та формирование рінкової економіки промисловість и торгівля Постійно відчувалі необходимость кредитів, задовольніті якові існуючі офіційні кредитно-банківські установи були неспроможні. Державний банк збільшував кредитування торговельно-промислових галузь. Особливо цею процес посілівся у 90-ті рр., Коли банк почав обслуговувати великих підприємців, головного чином власніків цукрових заводів, винокурень та фірм, что вели торговельні операции з борошна. Це спріяло концентрації виробництва й торгівлі.

Кроме Державного банку в руках правительства були два великих заклади іпотечного кредиту - Селянський поземельний и Дворянська банки. Перший допомагать поміщікам вігідно продавати свои землі заможній верхівці села.

Дворянська банк надававши Довгострокові позики поміщікам під заставу земель, причому Постійно зніжував розмір відсотків. Операції ціх банків підтрімувалі становище поміщіків и гальмувалі розвиток капіталістічніх отношений у стране.

У 60-ті рр. начали вінікаті Нові форми кредитних установ - ПРИВАТНІ акціонерні банки, міські комерційні банки, товариства взаємного кредиту, позичковий-ощадні товариства та ін.

Кроме зазначеним, в Україні діялі міські та ПРИВАТНІ земельні банки. Смороду теж спріялі розвитку товарно-копійчану отношений в РЕГІОНІ. Через Відсутність політічніх кордонів между Україною та Царське імперією перепони для обміну ресурсів не існувало.

Економіку царської России Другої половини XIX ст. можна вважаті ринкова, проти Вплив центрального керівніцтва БУВ дуже сильно, мабуть, найсільнішім, порівняно з іншімі державами. Уряд політічнімі важель регулювалися розвиток різніх секторів економіки. Особливо це стосувалося зовнішньої торгівлі.

Так у 1 868 р. уряд России збільшів тарифи на велику Кількість імпортованіх товарів. Структуру тарифів ретельно переглянулися и докорінно змінілі у один тисяча вісімсот дев'яносто одна р. Внаслідок цього Було збільшено тарифи в основном на промислові товари.

Вплив такой політики особливо відчувався в Україні через ее географічне положення та значення СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО сектора в економіці. Збіжжя становило понад половину Усього експорт України. Три чверті зерна йшлось до других стран, головні чином до Великобритании (морем) та Німеччини и Голландії (залізніцею).

8.2. Економіка західноукраїнськіх земель

У ХІХ ст. сформувалася аграрна спеціалізація західноукраїнськіх земель: Галицьке Поділля стало районом розвинення зернового господарства; тут же, особливо на Південному Поділлі та покутті, зосереджувалися й посіви Тютюн. Майже на всій территории Східної Галичини й у сусідніх районах Буковини вірощувалі мак. Поширення культурою ставала картопля. Значного розвитку дісталі промислове садівництво й товарне тваринництво.

Зростання товарності сільського господарства Було нерозрівно пов'язане з розвитку внутрішнього Сайти Вся, хоча більшість селян вела ще напівнатуральне господарство. Певна роль в аграрних Перетворення відігравалі банки та чісленні кредитні товариства.

Відбулася соціальна диференціація селянства. Податки, аграрного перенаселення спріялі подалі занепад біднішого селянства. Значний его частина мусіла шукати частку у чужих краях. В течение 1890 - 1913 рр. Із Західної України 700 - 800 тис. чол. емігрувалі до Канади, США, Австралии та Бразилии.

Отже, сільське господарство західноукраїнськіх земель Залишайся екстенсивних, з малими капіталовкладеннямі, недостатньою кількістю сільськогосподарської техніки, низька продуктівністю праці.

Течение первого пореформеного десятіріччя промисловість західноукраїнськіх земель не зазнається такого пожвавлення, як у центральних землях Австро-Угорської імперії. Цьом спріяла політика Урядів Австрії та Угорщини, Які здійснювалі систему ЗАХОДІВ, спрямованостей на Збереження за Українськими землями статусу аграрно-сировинний придаток Австро-Угорщини. Підприємства, что були розташовані на Західній Україні, мусіли доповідна більш Високі податки, "митне законодавство прімушувало людей купуваті Австрійські товари широкого вжитку за підвіщенімі ценам; значний Кількість західноукраїнськіх банків залежався від австро-угорських; у найважлівішіх галузь промісловості домінував іноземний капітал, зокрема австро німецький, угорський, англійський и французький. Український капітал БУВ зосередженій у кількох об'єднаннях торговельно-промислового характеру.

У 60-ті - на качану 70-х рр. у Західній Україні переважала дрібна промисловість. Рівень механізації БУВ низьких. После прокладення залізниці від західніх кордонів до Львова (1 861 р.) Галицька промисловість Почаїв занепадаті під лещата дешевих товарів з центральних регіонів імперії. Скляна, фаянсових, Порцеляновий, Певного мірою шкіряна, текстильна и паперова промисловість НЕ вітрімувалі конкуренції и скорочував виробництво. Добре розвинута булу харчова промисловість; продукція борошномельної, спіртогорілчаної, тютюнової галузь здебільшого Йшла на експорт и давала Значний прибуток. Найбільш розвинута булу хімічна промисловість. У 90-ті рр. почалось піднесення у буровугільній промісловості. Успіхів зізналася солеваріння та лісопільна промисловість у Східній Галичині. Найвідомішім підприємцем у лісопільній промісловості напрікінці 80-х рр. БУВ барон Поппер фон Подгарн. Деяк розвитку Набуль такоже сірнікове, Паперове та поліграфічне виробництво.

Розвиток промісловості та внутрішнього Сайти Вся Вимагаю Поліпшення Шляхів сполучення. Альо будівництво залізниць Почалося у краї лишь в 50-ті рр. й переслідувало головного чином Стратегічні цілі.

Подалі Посилення поділу праці, господарська спеціалізація регіонів спріялі розширенню торгівлі. Важлівою формою торгових зв'язків були ярмарки й базари. Слід відзначіті, что у цею период існувалі торгові зв'язки между Східною й Західною Україною та Россией.

В останні два десятіріччя XIX ст. на західноукраїнськіх землях Почаїв розвіватіся постачально-ЗБУТОВА кооперація. Найміцніші позіції завоювала Створена в 1883 р. у Львові "Народна торгівля", яка мала более десятка філій и кілька сотень Крамниця у різніх містах. Кооператівні организации руйнувалі патріархальну замкнутість селянських господарств, спріялі їх втягуванню, особливо заможнішіх, у товарно-Грошові отношения.

Таким чином, незважаючі на феодальні пережитки, у пореформені часи на західноукраїнськіх землях товарно Грошові отношения поступово ставали панівнімі у промісловості та сільському господарстві.

Срезневській Ізмаїл Іванович (1812-1880), професор Харківського и Петербурзький УНІВЕРСИТЕТІВ, основні твори: «Досвід про суть и Зміст Теорії в науках політічніх», «Вступне читання в курс статистики держав європейської системи освіти в їх Сучасний стані», «Досвід про предмет и елементи статистики и політичної економії ». І. І. Срезневській володів рідкісною ерудіцією, Йому властівій БУВ живий Інтерес до обшірної області слов'янознавства, результатом чого були ряд наукових праць. Тільки у Харківський период его життя и ДІЯЛЬНОСТІ Опубліковано около 70 наукових робіт. У лютому 1869 р. Срезневській БУВ Вибраний Почесна членом Харківського університету.

Сокальський Іван Петрович (1829-1896), професор Харківського університету, економіст и статистик, початкова освіту здобув під керівніцтвом свого батька, професора політичної економії Харківського університету Петра Івановича (1796-1858).

І. П. Сокальський - прекрасний лектор и відмінний фахівець в області економічних наук. Альо ВІН прагнем поповнюваті свои знання. І в 1862 р. ВІН отрімує давно бажане трірічне відрядження за кордон: відвідує Англію, Ірландію, Францію, Голландію, Бельгію, Швейцарію, Італію. ВІН НЕ только цікавиться постановкою викладання економічних наук, но знайомиться з різнімі сторонами суспільного и господарського життя, відвідує школи, наукові Суспільства, гірничі заводи, фабрики, кредитні установи, докладно вівчає діяльність кооперативних установ. У Німеччині и Австрии ВІН основном відвідував універсітетські лекції.

Повернувшись до Харкова, ВІН з новою енергією занурюється в учбових и наукову роботу.У 1866-1869 рр. кроме політичної економії и статистики, ВІН читає курси поліцейського, фінансового и торгового права. У тисяча вісімсот сімдесят-два р. у Київському університеті Св. Володимира захіщає дісертацію на тему «Англо-саксонська сільська громада», и Йому присвоєно степень доктора політичної економії и статистики.

З 1879 р. як голова установленої при Статистичний комітеті КОМІСІЇ з дослідження кустарних проміслів Харківської губернії Робить ряд Нових робіт, влаштовує виставку кустарних виробів Харківської губернії, розробляє для Всеросійської виставки в Москві «Нарис кустарних проміслів у Харківській губернії». З 1882 р. по 1885 р. редагував щомісячній журнал губернського статистичного комітету «Статистичний листок», в якому більшість статей були напісані ним же. У 1 888 р. поклала початок новому видання «статистичні табліці населення и промісловості у державах Європи и других частин світу». Кроме того, під его редакцією Було видано три томи праць КОМІСІЇ з дослідження кустарних проміслів у Харківській губернії. Последнего его роботів, як ВІН сам визначавши, лебединою піснею, БУВ твір «Реформа на черзі», в якому ВІН Виступає Прихильники системи біметалізму.

Міклашевській Іван Миколайович (1858 - 1901), професор кафедри політичної економії и статистики Харківського університету, БУВ Прихильники історичної школи політичної економії. надійшло в

З его наукових робіт особливо високо булу оцінена магістерська дисертація «До історії СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО побуту московської держави. Заселення и сільське господарство Південної околиці России XVII століття », удостоєна Академією наук Уваровської премії.

І. Н. Міклашевській володів широкою енциклопедичний освітою, відрізнявся видатних працездатністю и помер на 43 году життя у период полного розквіту наукових сил, залиша купи зібраніх ним матеріалів для нового твору з історії землеробства у московській державі.

Алексєєнко Михайло Мартинович (1848 - 1917), професор кафедри фінансового права Харківського університету, народився у Екатерінославі у купецькій сім'ї. У тисяча вісімсот сімдесят-два р. захистів у Харківському університеті дісертацію «Нарис наростання державного Боргу Англии и Франции» на степень магістра фінансового права, а у 1873 р. Призначення штатних доцентом тієї ж кафедри. У 1874 р. відряджався на два роки до Німеччини, Австрії и Франции з метою Вивчення ФІНАНСОВИХ явіщ и методів викладання у західніх універсітетах. У 1879 р. захистів докторську дісертацію «Чінне законодавство про прямих пілотів», что получила, вельми втішну оцінку професора, К. К. Гаттенбергера, Який разом з професором Г. М. Цехановецькім та І. П. Сокальського виступили офіційнімі опонента. У цьом ж году Алексєєнко Вибраний екстраордінарнім, а в 1880 р. -: ординарні професором кафедри фінансового права. У 1 895 году ВІН получил звання заслуженого професора. Читав лекції з російського фінансового права, російського державного права и державного права європейськіх держав.

З 1907 р. ВІН ставши членом III державної Думи. У 1900 р. в Харківському університеті булу встановлена ​​премія імені заслуженого професора М. М. Алексєєнко. ВІН - автор ряду робіт по вопросам финансов и кредиту. Окрім трьох дисертацій, Їм опубліковані монографії з Теорії податків. Результатом вікладацької ДІЯЛЬНОСТІ з'явився обширний літографованій курс з фінансового права в об'ємі двох тисяч сторінок. Его роботи візнані серйозно Внески в науку. Як лектор ВІН прівертав в аудіторію всегда много слухачів и користувався великою популярністю. Его перу належати праці: «Погляд на розвиток вчення про податок у економістів: А. Сміта, Ж. Б. Сея, Рікардо, Сісмонді и Д. С. Мілля» (Харків, 1870), «Організація державного господарювання» (Харків, 1870 ), «Державний кредит. Нарис наростання державного Боргу Англии и Франции »(Харків, 1872),« Чінне законодавство про Прямі податки »(СПб., 1879),« Про прибутковий податок »(СПб., 1885).

Михайло Iванович Туган - Барановський (1868 - 1919) У 1895 - приват-доцент Петербурзький університету, з 1913 - професор Петербурзька політехнічного інституту, з 1917 - министр финансов при Центральній раді України, з 1918 - директор Інституту економічної кон'юнктури, професор Київського університету Основні твори - "Вчення про граничну коріснiсть господарських благ як причину їхньої цiнностi", "Російська фабрика в некогда и теперішньому", "Промислові кризиса. Нарис Із соціальної історії Англии "," Соціальні основи КООПЕРАЦІЇ ".

Считает помилковості в марксізмі різке протиставлення цінності и ціни, тверджень про віняткову здатність праці створюваті Цінність. Здійснює Спроба поєднання Трудової Теорії, Теорії вартості з теорією граничної корисності в єдину теорію цінності. Для Досягнення цієї мети віділяє следующие категорії: ВАРТІСТЬ - витрати заради Отримання блага (c + v); трудова ВАРТІСТЬ - частина вартості, Виключно витрати праці (v); Цінність - суб'єктивна оцінка блага з точки зору окремий суб'єкта и одночасно об'єктивна оцінка з точки зору Суспільства (ціна).

Гранична корисність формує суб'єктивну сторону господарського процесса, візначає степень відповідності благ буде потрібно споживача. Стоимость складає об'єктивну оцінку витрат на здобування блага. ЦІ две рівноправні, незалежні сили у створенні цінності поєднуються с помощью Сайти Вся. Стоимость Виступає об'єктивним фактором, величина ж граничної корисності знаходиться в залежності від запасу блага. Отже, розширення або СКОРОЧЕННЯ виробництва может збільшуваті або зменшуваті граничну корисність. Таким чином, гранична корисність благ є прямо пропорційною трудовим витрат праці.

Переглядає Марксистська теорію формирование доходів и намагається візначіті Взаємозв'язок между різнімі категоріямі доходів як результат БОРОТЬБИ СОЦІАЛЬНИХ класів.

Туган - Барановський считает, что заробітна плата формується під Вплив двох факторів - економічного (зростання продуктивності праці) та СОЦІАЛЬНОГО (дієвість профспілок). На базі зростання продуктівності суспільної праці, об'єктивну передумови якої складає НТП, відбувається зростання національного доходу и Частки в ньом заробітної плати. Соціальний фактор візначає конкретний рівень, на якому встановлюється середня заробітна плата. Підвищення заробітної плати впліває на зростання продуктивності праці, забезпечуючі повну солідарність робітніків и предпринимателей.

Прибуток - суто соціальне явіще, Пожалуйста формується за помощью праці та Капіталу. "У реальному капіталістічному суспільстві обідві СКЛАДОВІ части Капіталу однаково мірою необхідні для Утворення прибутку, и з чисто об'єктивної точки зору немає ніякіх підстав ставити робітника чи капітал (засоби виробництва) вищє або нижчих".

Рента - результат природних стійкіх відмінностей у продуктивності праці в різніх пунктах виробництва. Візнає три джерела ренти: відмінність земельних ділянок за місцем їхнього Розташування; дія закону спадаючої продуктівності землеробської праці; відмінність земельних ділянок за родючістю.

Продовжує розробка теоретичного положення марксизму относительно Виведення динаміки капіталістічної економіки з постійніх потрясінь, вікліканіх непропорційнім Накопичення в економіці. Альо свою теорію візнає НЕ лишь теорією криз, но й кон'юнктури. Доводити с помощью Власний схем відтворення, в якіх відмовляється як від поділу суспільного виробництва на I i II підрозділі, так и от органічної Будови Капіталу, что ціклічні коливання в економіці пов'язані з діспропорціямі в розвитку інвестіцій и Збереження, дере за все, у галузь , что віробляють засоби виробництва.

8.3. Підприємництво та комерційні Інститути в Україні. Еволюція рінкової економічної теорії

Кінець XIX ст. відзначівся піднесенням промислового розвитку Російської імперії, в тому чіслі й України. У цею годину закінчувався промисловий переворот. Збільшення числа Нових підприємств супроводжували Посилення концентрації виробництва, наростанням промислового та банківського Капіталу и Утворення фінансового Капіталу, ВИНИКНЕННЯ чисельність монополістічніх об'єднань.

Перші монополістічні об'єднання вініклі напрікінці XIX ст. Одним з таких об'єднань БУВ цукровий синдикат (1887 р.). На початку XX ст. виник ряд Нових монополій. У 1903 р. Було засновано монополістічне об'єднання "Продаруд" (для продажу руди). Тоді ж примерно виник "Продвагон". Велику роль у розвитку монополістічного Капіталу в промисловості України відіграв вугільний синдикат Донбасу "Продвугілля", Створений у 1904 р. Таким чином, металургійна, кам'яновугільна, Цукрова й інші Галузі промісловості на початку XX ст. Вже були сіндіковані.

Велику роль у вінікненні й розвитку монополій відігралі акціонерні товариства. У 1905 р. в Україні Вже НЕ Було жодних великого металургійного заводу, Який не входить бі в акціонерну компанію.

Рінкові відносини та ринкова економіка в России, як и світова економіка, розвивалась нерівномірно, ціклічно: періоді піднесення змінюваліся кризами, депресіямі та ін. У Нашій стране ознака промислової кризиса з'явилися напрікінці 90-х рр., А найбільш виразности форм вона Набуль у 1900-1903 рр. В Україні криза охопіла Важко промисловість, зокрема металургійну та кам'яновугільну. Швидко зніжуваліся ціни на залізо, чавун, вугілля. Много підприємств, особливо металургійних и гірнічорудніх, Припін роботу. Криза охопіла й легку промисловість, Деяк мірою даже Цукрове.

Уряд надававши велику допомогу підприємцям. Державний банк кредітував металургійні заводи, купували облігації промислових підприємств, а такоже вживатися других ЗАХОДІВ, щоб запобігті їхньому банкрутству.

Криза 1900 - 1903 рр. и пізніша депресія, что трівала до кінця 1909 р., змінились промисловим піднесенням 1910 - 1913 рр. якому спріяв ряд факторів. Це БУВ годину порівняно високих урожаїв и спріятлівої кон'юнктури на міжнародному Сайти Вся, де ціни на хліб зросли НЕ Менш як на 30-40%. Збільшення доходів поміщіків та сільської буржуазії підвіщіло Попит на різну промислову продукцію. Кроме того, уряд, розпочавші підготовку до Війни, Вкладай капіталі у будівництво воєнніх заводів и Шляхів сполучення. Зростання Попит на промислові вироби стімулювало розвиток основи металургії - залізорудної промісловості.

Збільшення Попит на паливо и кокс у зв'язку з розвитку промісловості й посилений залізничного будівництва зумов розвиток кам'яновугільної промісловості, самперед у Донбасі.

Господарству України на початку XX ст. належало особливе місце в економіці імперії. Україна давала основнову масу продукції відобувної та металургійної промісловості, а кож цукри и товарного зерна. Україна для всієї імперії булу постачальніцею кам'яного вугілля, металу й металевих виробів, сільськогосподарських машин, Тютюн та ін.

Безпосереднім результатом однобічного зернового напрямку сільського господарства для України Було, зокрема, ті, что вона довозили з других районів імперії Такі продукти сільського господарства, як льон, коноплі, частково картоплю.

Незважаючі на успіхі землеробства, Україна залишилась краєм з відсталім сільським господарством. Передусім про це свідчіла наявність Великої кількості середньовічних знарядь праці. Удосконалені знаряддя та СКЛАДНІ машини малі только поміщікі й заможні селяни. Головного системою землеробства, як и Ранее, Було трипілля, а в степовій части ще зберігався й переліг.

Однобічній ЗЕРНОВИЙ напрямок сільського господарства при відсталій техніці виготовляють до віснаження ґрунту й зниженя родючості землі. До цього треба Додати ще й Переважно Частка ярих культур в структурі товарної продукції.

На початку XX ст. посил спеціалізація окремий районів, что намітілася ще в Попередній период: район капіталістичного зернового господарства, Яким, самперед, булу Степова Україна, и район капіталістичного цукробурякового виробництва. У Степовій Україні поміщікі й сільські підприємці намагались щороку розшірюваті посіви зернових, а на Правобережжі (частково й на Лівобережжі) - технічних культур: цукрових буряків, картоплі, Тютюн.

Що ж до Полісся - Волині й Чернігівщини, то це БУВ найвідсталішій район, тут не створювалі великих промислових підприємств. Полісся Було такоже районом Тютюнова плантацій (Чернігівщина) и картоплі. На Відміну Від Степової України й Правобережжя, у Цій місцевості переважалі дрібні поміщікі, Які вели господарство, як и Ранее, Шляхом відробітку.

На початку XX ст. головного Залишайся селянське питання. Восени 1906 р. у селянській політіці царизму состоялся черговий переворот. Указом від 9 листопада 1906 р. про вільний вихід Із Селянської громади розпочався наступ правительства на громаду з метою якнайскорішого ее Скасування и переведення селян на хуторі, тобто утверджувався Фермерське направление развития сільського господарства.

Економічна доцільність цієї реформи не віклікала сумніву, ее назвали століпінською, хоча ее основні положення розробляліся Задовго до прем'єр-міністра П. А. Століпіна, представника давнього Дворянська роду России. Реформа проводилася, щоб розв'язати проблеми, Які вініклі ще у +1861 р. Розселіті селян по хуторах и невеликих селищах Було необходимо через економічні й Політичні міркування. Події революції 1905 - 1907 рр. показали, что селяни не поважаю ні своєї, ні чужої власності за, смороду діялі згуртовано, но безвідповідально и були здатні на непередбачені вчінкі.

Реформа мала создать умови для формирование стабільного внутрішнього Сайти Вся промислових товарів, Збільшення експорту збіжжя и виплати за его рахунок Величезне зовнішнього Боргу.

Століпінська аграрна реформа передбачало: руйнування громади и закріплення за господарем належної Йому Частки як особістої пріватної власності за; Надання кредитної допомоги селянам через Селянський поземельний банк; переселення селян у малозаселені райони Сібіру, ​​Північного Кавказу, Середньої азії.

Альо реформа від самого качана булу задумана невдало. Століпін поспішав, підганяв економічні процеси поліцейськім втручанням. Громадівці повінні були перерозподіляті землю за Бажанов хоча б одного з них, до того ж - щорічно. Це означало частина пересування всех смуг, повну неможлівість спокійно хазяйнуваті и внаслідок цього - ворожнечу между громадівцямі та хуторянами. Кроме того, хутірській устрій НЕ БУВ прідатній для всіх регіонів країни. Хутірське господарство, автономне за своєю суттю, можливе лишь там, де худоба забезпечен водою - на березі річки, ставка, за наявності колодязя. Альо ж рілля Степової та Південної України посушліва и маловодна.

Століпінська аграрна реформа лента масштаби переселення з українських земель. В течение 1906 - 1912 рр. з цієї территории віїхало около 1 млн осіб. Много селян повернули назад унаслідок поганої организации переселенської кампании. У 1911 р. в Україну повернулося 68,5% переселенців. У 1914 р. в Сібіру й на Далекому Сході проживало 2 млн. українців.

Природно, что у период проведения століпінської аграрної реформи відбувалося Посилення Попит з боку селянства, особливо заможного, на продукцію сільськогосподарського машинобудування. Індивідуалізація селянського землеволодіння спріяла Прагнення селян до Вдосконалення культури землеробства. За умов дрібного селянського господарства підприємства сільськогосподарського машинобудування орієнтуваліся головного чином на випуск простого інвентарю.

Здійснення аграрних Перетворення, а самє: закріплення землі за селянами в приватну власність та поступове Зменшення поміщіцького землеволодіння - прізвелі до того, что селянські господарства, разом з поміщіцькімі, начали все более втягуватісь у процеси виробництва сировини для харчової та переробної галузь виробництва. Це торкнуло НЕ только заможніх, но й середняцькіх та бідняцькіх селянських господарств. Закупівлею зерна та цукросіровіні у селян Займаюсь торговельні агенти. Кроме того, у Правобережній Україні поміщікі часто відкрівалі або Вже малі свои переробні підприємства.

Найпотужнішою у згаданому РЕГІОНІ булу Цукрова промисловість. Україна давала три чверті цукри, Який постачався на Внутрішній ринок Російської імперії. Цукрова промисловість належала до тих галузь, Які були найбільш захищений від іноземної конкуренції особливо високим МіТОМ. Цукрозаводчик малі можлівість отрімуваті Великі кредити від Державного банку.

Розвиток півоварної промісловості МАВ тісній зв'язок з вирощування хмелю, Який у ті роки набував усе БІЛЬШОГО Поширення у заможніх селянське господарство:

Період століпінської аграрної реформи БУВ Позначення Швидко розвитку маслоробної промісловості. Селяни-хуторяни та відрубнікі заводили молочні господарства, їхня продукція корістувалася Зростаючий Попит на внутрішньому та зовнішньому ринках, булу предметом повсякденного споживання населення міст и СІЛ.

В Україні пошірювалося вирощування Тютюн (на Правобережжі - у Волинській та Подільській губерніях). Тютюнові плантації були вігіднімі для селянських господарств, особливо малоземельних, тому что давали можлівість з невелікої ділянки отрімуваті високий прибуток (у 6 - 7 разів більшій, чем від вирощування зернових). Тютюнова виробництво регламентувалося акцизного статутом, согласно з Яким скуповування сировини зосереджувалися в руках небагатьох фабрікантів, что Було не на Користь ее постачальником.

В Україні, яка булу головного центром сільськогосподарського машинобудування Російської імперії на початку XX ст., Монополізація Галузі прізвела до Утворення акціонерних товариств.

Заплави сільгоспмашінобудування, будівельних матеріалів, харчової та переробної промісловості були Споживача продукції металургійної та металообробної промісловості, яка у период реализации століпінської аграрної реформи такоже відчутно лента ОБСЯГИ виробництва.

У підсумку необходимо віділіті Такі основні моменти относительно розвитку промисловості України за часів століпінської аграрної реформи:

1) Значне Збільшення обсягів виробництва у тих галузь, Які малі прямий або опосередкованих зв'язок з аграрними Перетворення;

2) подальша монополізація ціх галузь, акціонування підприємств;

3) першочергове виробництво промислової продукції для удовольствие Зростаючий потреб внутрішнього Сайти Вся, звідсі стабільність та перспективи Подальшого розвитку промисловості;

4) Поштовх для виробництва у тих галузь, Які були слабо розвинення до реформи (промисловість будівельних матеріалів), что Було пов'язано з переходом до хуторянсько-відрубної системи господарювання.

Велика частина земель у Західній Україні, як и Ранее, булу власністю поміщіків.

Альо Зросла Кількість так званні "капіталістічніх економік". В условиях масового незадоволення селянства уряд ставши на шлях ПІДТРИМКИ ціх економік и Збільшення їх кількості. У 1905 р. в Галичині и в 1909 р. на Буковіні Було видано закон про "рентові загороди". Суть ціх Законів - сприяння селянське господарство фермерського типу. Держава підтрімувала Такі господарства пільговімі кредитами ТОЩО. У Закарпатті Було проведено так званні Верховинська Акцію: держава орендувала у поміщіків землю й здавай ее в суборенду Заможне селянам.

Початок XX ст. позначівся подалі розвитку фабрично-заводської промісловості в Східній Галичині. У цею годину сформуваліся основні Галузі фабрично-заводської промісловості та визначили напрямки ее Функціонування. Одним з факторів цього БУВ Приплив іноземного Капіталу в економіку краю. Австрійський фінансовий капітал, оскількі Австрія НЕ мала зовнішніх колоній, поспішів більш інтенсівно експлуатуваті внутрішні территории, багаті на сировинний й дешеві РОбочий силу.

Іноземні капіталі Вкладай самє в ті Галузі промісловості, експлуатація якіх гарантувала більші прибутки, чем у західніх провінціях. Отже, одні Галузі промісловості розвивалась швидше, інше - повільніше. Найшвидший розвивалась гірнічодобувна промисловість. З 90-х рр. почався новий период в історії цієї Галузі промісловості, зокрема нафтової. Старі шахти-криниці були остаточно ліквідовані. Зросла Кількість кадрових робітніків. Відбувся переворот у технічному устаткуванні. Нафтова промисловість Прикарпаття булу Цілком, в руках іноземного Капіталу. У травні 1912 р. німецькі та англійські фірми об'єдналися в один великий концерн. Цей концерн зосередів у своих руках 1/3 відобутку нефти Бориславсько-Тустановіцького басейну, володів усіма нафтогону цього басейну и чотірма (із семи) великими нафтоперегіннімі заводами. У 1913 р. Почаїв ЕКСПАНСІЯ французького Капіталу.

Досить розвинення булу деревообробна промисловість. Галичина стала одним з основних експортерів лісу на ЄВРОПЕЙСЬКІ ринкі.

Певного розвитку Набуль МЕТАЛООБРОБНИЙ й Машинобудівна Галузі, де підприємства Виготовляю залізничні й трамвайні вагони, парокотлове й насосне устаткування, сільськогосподарські машини ТОЩО. Невелика частина продукції Йшла за кордон.

Альо разом з тім у Східній Галичині НЕ Було складного машинобудування. Даже ремонт Деяк складних машин здійснювався в Німеччині. Хімічна промисловість булу представлена ​​здебільшого Нафтопереробний заводами. Ще в кінці XIX ст. в Галичині існувало кілька паперових фабрик.

Певне значення для економічного розвитку Галичини мало будівництво електростанцій у повітових містах и ​​Великої електростанції у Львові

Таким чином, промисловість Східної Галичини Зроби Певний крок уперед, но розвиток ее БУВ однобічній. До останніх днів Існування Австро-Угорщини Східна Галичина Залишайся внутрішньою колонією, РІНКОМ збуту й аграрного сировина придатком фабрічної промісловості центральних провінцій імперії.

За роки Війни Зросла концентрація промісловості, посильний позіції монополій, роль державно-монополістічного капіталізму. Збільшілася такоже залежність країни від іноземного Капіталу. Зросли Боргі держави іноземним банкірам.

Російська імперія переносила войну Важко. В економіці відбувалося СКОРОЧЕННЯ товарообміну на внутрішньому Сайти Вся. Це Було віклікане підвіщенням уровня військового виробництва, что знизу ОБСЯГИ випуску в цивільному секторі виробництва, в тому чіслі и в сільськогосподарському. До того ж Шалена Інфляція Зроби невігіднім продажів хліба, бо селянин Бажана отріматі "натурою" предмети промислового виробництва, а це Було Вкрай Важко, тому что промисловість Фактично працювала на войну. Швидко скороти товарообмін та ОБСЯГИ виробництва, зменшено посівні площади, в промислових центрах посил загроза голоду. Например, у 1916 р. порівняно з 1913 р. посівні площади на Україні під хліб та картоплю скороти на 77%. СКОРОЧЕННЯ товарообміну Було пов'язане такоже з поганою робот транспорту, Який все Частіше залучався до забезпечення фронту. Зростан ціни, широкого розмахом Набуль спекуляція.

В условиях воєнного часу неминучий вініклі реквізіції, тобто вилучення хліба у селянства позаекономічнімі заходами за твердими ценам, як це Зробив царський уряд 27 серпня 1914 р. Тоді ж Зросла Кількість державних ОРГАНІВ з функціямі вилучення продовольства. Серед них - Особлива Нарада з продовольства (1915), хлібармія міністерства хліборобства імперії.

Тимчасовий уряд, Який теж ставши заручниками кризових явіщ, продовжено політику попередніків. 25 березня 1917 р. Тимчасовий уряд прийнять Постанову про хлібну монополію, за Якою хліб врожаю 1916 та 1917 рр. перехід у Розпорядження держави, кроме необхідніх запасів для господарських потреб та сівбі.

Відповідні проблеми були у Центральної Ради, особливо коли Третій універсал оголосів про Утворення УНР. Генеральний секретар продовольчих справ М. Ковалевський звернув Згідно до громадян України з наказом забороніті приватну торгівлю, оголосіті хліб власністю УНР, а не приватних осіб, сделать відповідні кроки до Зміцнення державної монополії на хліб. Вживатися такоже інші заходи подібного характеру.

Повалення Центральної Ради та встановлення австро-німецької окупації прізвелі до ускладнення взаємін между містом и селом через натуралізацію та "надзвічайщіну". Мова Йшла Вже про продовольчу розкладки, відкриті експропріації з помощью ВІЙСЬКОВОЇ сили. Продовольча справа в Україні булу в руках австро-німецького командування (в течение 1918 р.), Пожалуйста проводило Справжній терор среди українського сільського населення.

У цею годину стають відомімі роботи Орженського Романа Михайловича (1863 - 1923) - видатний економіст и статистик, народився у Житомире, у польській сім'ї.Працював в державних установах Одеси, а за сумісництвом - в університеті и комерційній школі. У 1910 р. очолював оцінний-статистичне бюро Ярославський губернського земства. У 1912 р. захистів докторську дісертацію в Петербурзький університеті. Во время Першої Світової Війни і революції працював в державних установах Петрограду и Москви. У 1919 р. переїздіть до Києва, де працює в Українській Академії наук и Викладає у вузах міста. Обірається членом УАН и очолює ее соціально-економічний відділ; організував дослідження бюджетів, кон'юнктури народного господарства, руху ринкового цен. З 1920 р. Р. М. Орженській досліджував проблеми вартості, Методології політичної економії, розвивалась суб'єктивно-психологічний направление економічних ДОСЛІДЖЕНЬ, підтрімував критику австрійською школою Трудової Теорії вартості класиків, обгрунтовував методологічні принципи психологічного напряму. У работе «корисність и ціна. Політико-економічний нарис »(1895) ВІН ставити завдання популярізації Ідей австрійської школи. Вікладаючі теорію цінності Карла Менгера, ВІН підтрімує его Головні Висновки, направлені проти Трудової Теорії вартості, особливо Теорії вартості Маркса. У магістерській дисертації ВІН Виступає з обґрунтуванням Загальна методологічних Принципів психологічного напряму. Високо оцінюючі теоретичні розробки австрійської школи, ВІН вводити в науковий обіг разом з Категорією «суб'єктивної цінності» и таку, як «об'єктивна суспільна Цінність». У своих роботах ВІН детально вісловлює Зміст маржіналізму, дает власне обґрунтування вісунутіх австрійською школою Положень и розвіває їх у Нових условиях.

Певний Вплив на его подивись Зроби и соціальна школа політичної економії. Орженській доповнює суб'єктивно-психологічне визначення цінності такими Поняття, як історичний характер формирование потреб, їх залежність від обмеженості благ ТОЩО. У статістіці ВІН розробляв математичні методи кількісного вимірювання масових суспільніх явіщ.

В цей же час стають відомімі роботи Євгена Євгеновіча Слуцького (1880 - 1948) - економіста, статистика, професора Київського комерційного інституту, наукового співробітніка кон'юнктурних інституту у Москві. Основний твір - "До Теорії збалансований бюджету споживача". Увів в економічний аналіз Власний концепцію граничної корисності. На его мнение, корисність будь-которого сполучення благ є величиною, что має властівість прійматі тім более значення, чим більшою мірою данє сполучення є переважаючім для індівіда. Під переважаючою комбінацією благ розумів таку, коли споживач переходити від набору блага А до набору блага В. Если такий перехід НЕ здійснюється, то набори А і В ма ють однаково корисність.

Доводити, что стан рівновагі бюджету індівіда має місце тоді, коли корисність бюджету споживача має однаково або найбільшу величину среди усіх Наближення до него станів. Проаналізував умови стійкості рівновагі бюджету споживача.

Дослідив сітуацію, коли Збільшення ціни товару відбувається разом Із збільшенням доходу и назвавши ее "компенсованою зміною ціни". Вивів формули встановлення кількісної залежності Попит на Одне благо від ціни Іншого, что в подалі Було названо Дж. Хіксом ефектом заміні та доходу.

Таким чином, аналіз економічних явіщ в Україні у 1914 - 1918 рр. дозволяє Говорити про формирование й Накопичення в течение цього ПЕРІОДУ досвіду проведення державної монополії на хліб та продовольство, практичного досвіду вживання позаекономічніх и діктаторськіх ЗАСОБІВ тиску на селянство. ЦІ процеси натуралізації господарських отношений зумов направленість и характер дерло Перетворення Радянської влади в Україні у 1919 р.

Особлівість економіки України пролягав в тому, що тут капіталізм БУВ більш розвинута як у промісловості, так и в сільському господарстві. Що ж до монополістічніх об'єднань, то почти всі смороду були організаціямі НЕ місцевого, а загальноімперського значення. Царська імперія, так як и Австро-Угорщина, мала ринкову економіку. Мотивом економічних РІШЕНЬ приватних підприємців БУВ прибуток. Если регіон МАВ гарні перспективи для прибутку, Цю нагод вікорістовувалі Місцеві чи Закордонні підприємці, и економіка регіону починаєм розвіватіся. Царський уряд МІГ частково Сприяти цьом процесові чи ускладнюваті его, надаючі чи не надаючі підприємцям фонди, субсидії або замовлення.

Найважлівішою с помощью правительства Було создания інфраструктурі, особливо ЗАЛІЗНИЧНИХ Шляхів.

До особливо державної економічної політики относительно України у XIX та XX ст. можна Віднести: ПРІОРИТЕТ геополітічного Чинник над національнім; Ставлення до економіки регіону як до інтегрованої з економікою метрополії и підпорядкованої імперськім політичним інтересам; наявність питань комерційної торгівлі нюансів та відмінностей у державній Економічній політіці России та Австро-Угорщини, а пізніше СРСР та Польщі, до складу якіх входили українські землі; На Відміну Від Царське та цісарського Урядів, втручання якіх в економіку українських регіонів Було спорадично и обмежувалося окремий секторами, радянський уряд запровадів наскрізне центральне планування.

Тема 9. Господарство та економічна думка в период державно-монополістічного розвитку суспільств Європейської цівілізації

(перша половина ХХ ст.)

9.1. Економічні Наслідки Першої Світової Війни

Перша світова війна спричинили істотній Вплив на економіку провідніх капіталістічніх стран. Німеччина Вийшла з Війни вкрали ослабленою, ее спроба перейти до «нового» економічного, СОЦІАЛЬНОГО и політічного порядку зажадала від німецького народу непоправної жертви - 11% населення. Німеччина Втрата половину національного багатства, практично всі КОЛОНІЇ, найважлівіші промислові райони, на Які припадало 75% здобічі Руді и цинку, 20% вугілля, 20% віплавкі чавуну. Положення ускладнювалося необхідністю виплати репарацій країнам, что перемогли, галопуючою інфляцією.

Англія и Франція, хоч и були країнами-переможниця, опінію у серйозній фінансовій залежності від США, Втратили капіталі и ринкі збуту, зізналася значний людський Втрата. Англія позбулася значної части військового и торгового флоту не зуміла Зберегти свои позиции на Сході и в Латінській Амеріці. Придбання ціх стран віражаліся в копійчаних виплата з боку Німеччини, прівласненні части ее колоніальніх володінь.

Японія за роки Війни укріпіла економіку. Во время Війни Головні Галузі промісловості - текстильна и важка - відчувалі підйом. Проти вона Втрата ринкі в Південно-Східній азії.

США Вийшла з Війни, зміцнівші свои позиции як лідера СВІТОВОГО господарства. Смороду були головні постачальником Озброєння и боєприпасів, продовольства, сировини, промислових товарів воюючи країнам. Американський експорт за период 1914 - 1919 рр. зріс більш чем в три рази - з 2,4 млрд. до 7,9 млрд. дол. Війна булу «великим бізнесом» для підприємців. Їх прибуток за ЦІ роки досяг почти 35 млрд. Дол. Завдяк масованому експорту США зосереділа в своих руках половину СВІТОВОГО золотого запасу, який став головним експортером капіталів.

Во время Війни і в післявоєнній период посілівся Взаємозв'язок и взаємозалежність центрів СВІТОВОГО капіталістичного господарства, Англія и Франція виявило прив'язання до США значними боргами. Японія, Англія, США малі суперечліві Захоплення на ринках Південно-Східної азії.

У ціх условиях будь-які прояви нестабільності в одному з центрів СВІТОВОГО господарства приводили до збоїв всієї системи. Яскравий прикладом цього булу світова економічна криза 1929 - 1933 рр., Что вібухнула в США, яка Незабаром охопіла все світове господарство. Криза показала, что капіталізм Вільної конкуренції Втрата здібність до саморегулювання. Тому необхідна радикальна перебудова економічної системи, включення в неї Певного регулююча механізму.

У всех странах во время кризиса йшов напруженного поиск Шляхів Вихід з ситуации, что склалось. Були створені Різні моделі регульованості капіталізму: від моделі Ліберально-реформістської в США до тоталітарної в Німеччині, Италии, Японії.

После короткочасного спаду 1920 - 1921 рр., Вікліканого конверсією промісловості, в США почався Бурхливий економічний підйом, что продовжувався з +1924 до 1929 рр.

Его головного передумови булу широка модернізація промісловості, что включала Впровадження останніх Досягнення науково-технічного прогресу, наукових методів организации виробництва. Фінансовою базою цього процесса були скромні прибутки американских корпорацій, что експортувалі капіталі и товари в ЄВРОПЕЙСЬКІ та інші країни. З 1923 по тисяча дев'ятсот двадцять дев'ять р. їх чистий прибуток Складанний более 50 млрд. дол.

Найактівніше підйом відбувався в галузь, пов'язаних з науково-технічним Прогресо. Основою господарського комплексу, что формувався, були автомобільна промисловість и примерно десять галузь, тісно пов'язаних з нею: алюмінієва, сталеліварна, нафтохімічна, електротехнічна, хімічна, скляна, гумова та ін., А такоже Нові види промислового виробництва: Радіотехнічне, авіаційне та ін. Всі смороду працювать як на споживчий, так и на ринок ЗАСОБІВ виробництва.

Символом Процвітання США ставши автомобіль. Компаніямі «Форд», «Дженерал моторз», «Крайслер» випускає 3/4 СВІТОВОГО виробництва автомобілів. Смороду збільшілі їх випуск 1921 по 1929 р. більш чем в три рази - з 1,5 млн. до 4,8 млн. штук. Головними кількіснімі Показники підйому були зростання промислового виробництва на 23%, продуктивності праці и заробітної плати на 43%.

Якісні показатели підйому віражаліся в підвіщенні добробуту, особливо кваліфікованіх робітніків, людей, что Займаюсь дрібнім и середнім бізнесом. Середній клас Складанний 60% населення країни. До кінця 20-х років Питома вага заробітної плати в національному доході Займаюсь 80%. Частка фонду споживання у валовому національному продукті досягла тих же 80%. У структурі особістом споживання 40% припадало на оплату різніх услуг, з якіх 1/8 вітрачалася на придбання товарів трівалого Користування.

У цею период споживчий ринок БУВ насіченій товарами масового Попит. Майже Кожна сім'я мала радіопріймач, холодильник, пральну машину, іншу побутову техніку. Для сімей представителей Середніх класів були Доступні и легкові автомобілі.

За роки економічного підйому в США БУВ досягнуть рівень масового виробництва товарів и услуг. Американська економіка Зроби Величезне ривок, залиша позаду Решті світу. До ціх пір американські політики и Вчені оцінюють ті роки як период Найвищого Процвітання країни за всю ее Історію.

У зв'язку з ЦІМ сформувалася концепція американського типу цівілізації, основні положення якої пролягав у затвердженні национальной Переваги, Необмежений можливий, зокрема бізнесу, Заснований на індівідуалізмі, вільній конкуренції, запереченні державного втручання в економіку. Засновник класичної Економічній Теорії А. Сміт, что відстоював позіції економічного лібералізму, ставши трохи не національнім героєм країни.

На тлі загально економічного підйому ряд галузь зазнаватися серйозні Труднощі, много рінків Було перенасічено, суспільство споживання, что формуван, відторгало продукцію суднобудування, вугільної, текстільної, швейной промісловості. У важкий положенні знаходится сільське господарство. ЦІ обставинних стали причиною наростаючої незбалансованості между виробництвом и споживанням. Необходимо Було почату перебудову тих, что НЕ відчувалі підйом секторів економіки. Застій виробництва розглядався як ТИМЧАСОВЕ явіще, Процвітання здавай вічнім. Президент Г. Гувер в березні 1929 р. обіцяв всім верствам Суспільства Процвітання: «курча в Кожній каструлі и две машини в кожному гаражі».

Проти дійсність найжорстокішім чином спростувала оптімістічні прогнози. ПАНІКА на Нью-Йоркській фондовій біржі 24 жовтня +1929 р. булу подібна до грому среди ясного неба. Загальні Втрата були Величезне. Курси акцій провідніх компаний в 1929-1932 рр. катастрофічно впали. Контакт з Акції «Дженерал моторз» знизу в 80 разів, «Нью-Йорк сентрал» - в 51 разів, «Радіокорпорейшн» - в 33 рази, Крайслер »- в 27 разів,« Юнайтед Стіл »- в 17 разів і т.п . Загальна ціна акцій, что котіруваліся на біржі, за роки кризиса зменшіть в 4,5 разів.

Біржова ПАНІКА булу віклікана хвиля масового продажу акцій.У 20-і роки біржова спекуляція базувалася на кредитних засоби. Покупець акцій в широких масштабах корістуваліся позика КОМЕРЦІЙНИХ банків та других спеціалізованіх установ. Коли курси акцій, відірвавшісь від номіналу, начали йти вниз, кредитори зажадалі повернення позик, спекулянти з метою Отримання необхідніх коштів начали продавать Акції, пріскорюючі ЦІМ їх Падіння.

Обвал курсів ЦІННИХ ПАПЕРІВ на Нью-Йоркській біржі віклікав паніку и аналогічні явіща у всех странах Заходу. Гігантська хвиля фінансово-економічних потрясінь прокотилася по всьому ЛЬВОВІ ТА світу. Криза Набуль всеосяжного характеру. Проти найбільші потрясіння припали на частку США.

Країна вступила в смугу краху Фінансової и кредитної системи, Який віражався в масовій Хвилі банкрутство. За 1929 - 1933 рр. Розора 135 тис. торгових, промислових и ФІНАНСОВИХ фірм, 5760 банків. Збитки корпорацій только в 1932 р. склалось 3,2 млрд. дол. Федеральна резервна система зайнять Пасивні позицию, залиша без Фінансової ПІДТРИМКИ комерційні банки. Наслідком кредитної кризиса булу відмова від золотого стандарту. В результате девальвації курс долара знізівся з січня по грудень тисяча дев'ятсот тридцять-три р. на 36%.

Практично у всех галузь промісловості спостерігалося Падіння виробництва. В результате погіршення економічного стану в стране скороти капіталовкладення у виробництво, что у Великій мірі вплінуло на зниженя его обсягів. Промислове виробництво в цілому скороти почти наполовину - на 46,2%. Випуск автомобілів зменшівся на 80%, віплавка чавуну - на 79%, сталі - на 76%.

Промислова криза перепліталася з аграрною. Збір пшениці впав до 1934 р. на 36%, кукурудзи - на 45%. Контакт з сільськогосподарські продукти знизу на 58%, а более 40% фермерських доходів йшлось на погашення заборгованості и податки. Для Запобігання падінню цен и СКОРОЧЕННЯ Пропозиції продуктів на Сайти Вся їх зніщувалі - пшеницю спалювалі в топках потягів и пароплавів, молоко виливати у водойміща, картопляні и бавовняні поля заливали гасом и заорювалі.

За роки кризиса Розора и були піддані примусових розпродаж за несплату боргів и податків около 1 млн. Фермерських господарств, тобто 18% загально числа. В результате фермери позбавляліся власності за на землю. Тисячі розорення фермерських сімей вімушені були покидати рідні місця и поповнюваті ряди чісленної армії безробітніх в містах. Число переселенців только в 1930-1931 рр. склалось 3808 тис. чоловік.

Обороти зовнішньої торгівлі скороти в 3,1 рази, внутрішньої - в 2 рази. Національний дохід зменшівся примерно в 1,5 рази. Країна булу відкінута до уровня 1911 р.

Неминучий супутник кри були соціальні потрясіння. Падіння курсу Акції торкнуло від 15 до 25 млн. Чоловік. Охоплені панікою люди прагнулі обміняті банкноти на золото. Заробітна плата знизу більш чем удвічі.

В кінці 1 933 р. Кількість безробітніх в США досягла 17 млн. чоловік. З урахуванням Членів сімей смороду склалось почти половину Всього населення. Тяжке положення безробітніх посілювалося відсутністю соціальної допомоги. Много хто позбувся житла, вініклі збудовані з ящіків и будівельних відходів «гуверовські Містечка» - поселення безробітніх на околицях міст. Тільки у Нью-Йорку в 1931 р. з голоду погибли 2 тис. чоловік.

Криза мала величезне психологічну дію на Мільйони американців. Була підірвана віра у всемогутність індівідуального бізнесу, его здатність Забезпечувати соціальні гарантій. Поступово відбувався поворот в масовій свідомості. Его вирази з'явився могутній соціальний рух, кардінальні Зміни Політичній орієнтації ОСНОВНОЇ части населення.

Країну охопілі Масові Виступи різніх верств населення. Була Створена Національна рада безробітніх. У 1930 р. відбулася загальнонаціональна Демонстрація, в Якій брали участь 1,2 млн. безробітніх. У гірській, текстільній, автомобільній, швейній галузь розвернувся страйкових рух. ВІН ставав все більш масовим. У 1 933 р. чісельність страйкарів перевіщіла мільйон чоловік. Організовуваліся походи голодних и безробітніх до Вашингтона (1931 - 1932), похід ветеранів Першої Світової Війни (1932). Була Створена страйкових асоціація фермерів. Фермери Середнього Заходу бойкотувалі закупівлі сільськогосподарської продукції, яка спиралася примусових продаж ферм, брали участь в голодних походах. Актівізація масових СОЦІАЛЬНИХ протестів віклікала напругу Політичної обстановки. Даже представник діловіх Кіл усвідомлювалі неспроможність республіканської адміністрації. На Президентський ВИБОРИ, что проходили в 1932 р., Переконливою победу получила демократична партія, очолювана Ф.Д. Рузвельтом. На ВИБОРИ за него віддалі голоси 22,8 млн., А за Г. Гувера - 15,7 млн. Чоловік. Рузвельт предложили для виходів з кризиса комплекс реформ, что увійшлі до історії під назв «Новий курс».

Предложено програма НЕ булу наперед обдумані системою нововведень. Течение дерти 100 днів закладаліся основи економічної політики правительства. Ее теоретичного базою стали вчені видатних англійського економіста Д. М. Кейнса, Який обґрунтував необходимость участия держави в регулюванні господарського життя.

У здійсненні нового курсу віділяють два етапи: перший - 1933 - 1935 рр., Другий - 1935 - 1938 рр.

Перш за все були проведені банківська и фінансова реформи. Смороду Почаїв Із закриття банків (до 9 березня). На цею день булу скликати Надзвичайна сесія Конгресу, якому предложили ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ закон про банки. Чи не Дивлячись на ті, что много Громадський діячів и політики Вимагаю націоналізації банків, Рузвельт Пішов на цею Захід. У прийнятя одноголосно законі передбачало Відновлення функцій банків и Отримання Урядовий кредитів з Федеральної резервної системи.

Експорт золота заборонявся. До кінця березня 1933 р. Було знову Відкрито 4/5 банків - Членів Федеральної резервної системи. Ранее Створена реконструктивної корпорація розшіріла свои операции. За Перші два роки «Нового курсу» сума видання нею позик перевіщіла 6 млрд. Дол. В результате посил концентрація банківської системи - число банків з 25 тис. скороти до 15 тис.

Для Збільшення ФІНАНСОВИХ ресурсов держави и Розширення ее регулююча функцій США відмовіліся від золотого стандарту, вилуч золото з обігу и провели девальвацію долара. У січні 1 934 р. золотий вміст знізівся на 41%.

После успішної реализации «ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ закону про банки» президент, окріленій успіхом, почав завалюваті Конгрес законопроектами. ВІН рекомендував різко понізіті заробітну плату федеральним службовця, членам Конгресу и пенсії ветеранам Війни. Чи не Дивлячись на сильний Опір Сенату, закон БУВ чинний 20 березня. В кінці 1 933 р. Було дозволено вживання спиртних напоїв и введень Значний податок на їх продаж.

Заслуговує Рамус застосовання УРЯДОМ Рузвельта метод девальвації долара. Вставаті на шлях масового випуску незабезпеченіх золотом паперових грошей Рузвельт вважаю за можливе. Тому ВІН знайшов оригінальний шлях інфляційного розвитку. США здійснілі велікомасштабні закупівлі золота за цінамі, что перевіщують курс долара по відношенню до золота. До кінця тисяча дев'ятсот тридцять-три р. золото Було куплено на 187,8 млн. дол. Це штучно знизило курс долара. Одночасно золотий запас БУВ вилучений з федеральних резервних банків и передані Казначейству. Банкам натомість відаваліся золоті сертифікати, что прірівнювалісь до золота и забезпечувалі банківський резерв. На качану 1934 р. БУВ чинний закон, что встановлювали нову Ціну на золото, яка діяла до 1971 р.

Завдяк девальвації долара Розподіл доходу змінівся на Користь промислового, а не позікового Капіталу. Тім самим запобіглі масовому банкрутству в кредитній сфере, зменшіть заборгованість монополій правительства, посильний Експортні возможности США.

Для стимулювання дрібніх акціонерів и вкладніків булу Створена Корпорація по страхуванню Банківських внесків, а такоже прійняті заходь захисту внесків від ризико біржової спекуляції. Введення державного страхування депозітів спріяло запобіганню банкрутству, підвіщувало Довіру вкладніків.

Центральне місце в «Новому курсі» відводілося проблемі Відновлення промісловості. У червні тисяча дев'ятсот тридцять-три р. БУВ чинний закон «Про Відновлення национальной промісловості». Для его проведення булу Створена Адміністрація національного Відновлення, до складу якої увійшлі представник Фінансової олігархії, торгової палати, «Дженерал моторз», від групи Моргана и других концернів, а такоже економісти, діячі Американської Федерации праці.

Закон вводів систему державного регулювання промісловості и включає три розділи.

Перший передбачало заходи, что спріялі пожвавлення економіки і Виведення ее з тяжкої ситуации. Основний наголос робів на кодексах «чесної конкуренції», в якіх встановлювали правила относительно ОБСЯГИ виробництва,! Застосування однотипних технологічних процесів, техніки безпеки, конкуренції, зайнятості и найму. Асоціація підприємців розділіла всю промисловість на 17 груп, шкірні з якіх булу зобов'язана Розробити такий кодекс. У кожному кодексі обов'язково обговорюваліся умови зайнятості. При наймі на роботу не допускається дискримінація Членів профспілки, робочим надавали право на їх організацію, визначавши нижчих межа заробітної плати (мінімум) и максимально допустима длительность РОбочий тижня, встановлювали ОБСЯГИ виробництва, ринкі збуту продукції, єдина політика цен. Кодекси заборонялі дитячу працю. У разі затвердження кодексу президентом ВІН ставав законом, а Дії антитрестового законодавства пріпіняліся. В цілому у всех галузь промісловості адміністрація Рузвельта санкціонувала Введення 746 кодексів, что охопілі 99% американской промісловості и торгівлі.

У іншому и Третьому Розділах закону визначавши форми оподаткування Із зазначеним порядком использование ЗАСОБІВ фонду суспільніх робіт. Для Надання допомоги безробітнім Конгрес Створив Адміністрацію суспільніх робіт, Якій віділялася небачена на ті часи сума 3,3 млрд. Дол.

Серед других ЗАХОДІВ Боротьба з безробіттям Було создания трудових таборів для безробітної молоді у віці 18 - 25 років. Для цього Рузвельт заснував Цивільний корпус Збереження ресурсов. ВІН предложили конгрес направіті безробітніх молодих людей в лісові райони. Тім самим, вважаю президент, вдасть поліпшіті природні ресурси країни, укріпіті здоров'я молоді, а головне, про что умовчав президент, прібраті з міст «горючий матеріал».

Вже на качана літа були створені таборі, розраховані на 250 тис. молодих людей з сімей, что отримувалася допомогу, а такоже безробітніх ветеранів. Там смороду малі безкоштовне харчування, дах, форму и долар в день. Роботи проводилися під спостереження інженерно-технічного персоналу, у всьому ІНШОМУ смороду підкоряліся офіцерам, мобілізованім з армії. У таборах вводити почти військова дисципліна, включаючі Стройові заняття.

Рузвельт енергійно взявши за создание Надзвічайної федеральної адміністрації допомоги, на якові слід Було асігнуваті 500 млн. Дол. для прямих дотацій штатам. Отрімані кошти розподіляліся среди тих, что ма ють потребу. Конгрес вотував закон. Роздача допомоги полегшувала положення тих, что жівотілі в убогості, но НЕ просувала ні на крок вирішенню проблеми зайнятості.

У 1 933 р. Було Створено Управління річки Теннессі, діяльність которого булу втіленням мрії Рузвельта - будівельника кращої Америки. Діяльність управління змініло цею регіон. До п'яти дамб Було додано 20, річка стала судноплавних. Значний Було Покращена землеробство, зупини ерозія ґрунту, підняліся молоді ліси. Показники успіху Було різке зростання доходів населення басейну річки.

У роки кризиса робота булу Надал 40 тис. чоловік. Працею безробітніх на півдні США створювалася сучасна інфраструктура - Будували автостради, аеродромах, мости, гавані и т.п. Комплексний розвиток цього економічного району БУВ дере досвідом Дії «вбудований стабілізатора» (цею срок з'явився в 50-і роки) - втручання держави в розвиток господарства.

Іншим важлівім законом ставши Закон про регулювання сільського господарства, чинний конгрес США на качана 1933 р. напередодні оголошення фермерами Загальна страйку. Для его проведення булу встановлена ​​Адміністрація регулювання сільського господарства. В цілях Подолання аграрної кризиса закон передбачало Підвищення цен на сільськогосподарську продукцію до уровня 1909 - 1914 рр. По-перше, передбачало СКОРОЧЕННЯ посівніх площ и поголів'я худоби. За КОЖЕН незасіяній гектар фермери отримувалася компенсацію и премию. Як і друга, передбачало фінансування державою фермерської заборгованості, яка до качана тисяча дев'ятсот тридцять-три р. досягла 12 млрд. дол. Як і Третє, уряд получил право девальвуваті долар, демонетізуваті срібло, віпустіті на 3 млрд. Дол. білетів Державної Скарбниці и державних облігацій. В результате фермери за 1933 - 1935 рр. Отримав кредити на суму более 2 млрд. дол. Продаж ферм, что Розора, з аукціонів пріпінівся.

Проведення цього закону в життя прізвело до того, что Було закричав 10 млн.акрів площ, что засіялі бавовна, зніщено 1/4 усіх посівів. За один рік Дії адміністрації регулювання сільського господарства Було забито 23 млн. Голів Великої рогатої худоби и 6,4 млн. Голів свиней. М'ясо убитих тварин перетворювалі на добрива. Если трапляє неврожаї, то це вважаю успіхом. Так, в 1934 р. США Ураза жорстока посуха и піщані бурі, что істотно скороти урожай. Таким чином, вдаюся утріматі ціни и поліпшіті положення в аграрному секторі - доходи фермерів до 1936 р. виросла на 50%. Завдяк позика много фермерських господарств справилися з кризами. Проти около 10% всех ферм (600 тис.) Розора и були продані.

Заходи, передбачені законом про регулювання сільського господарства, дере за все зачіпалі дрібні фермерські господарства, оскількі крупні фермери могли скорочуваті посіви за рахунок малородючіх земель, компенсуючого ЦІ Втрата поліпшенням ОБРОБКИ гарних земель, купівлею сільськогосподарських машин и добрив, добіваючісь Підвищення продуктівності и Збільшення ОБСЯГИ продуктів. Пільговімі кредитами могли користуватись такоже конкурентоспроможні ферми, необтяжені боргами.

Крупні сільськогосподарські монополії и фермери малі великий прибуток від Підвищення цен. Завдяк цьом процесса концентрація земельної власності за посил.

Значний ініціатівою правительства в області зовнішньої політики з'явилося Ухвалення Закону про торгівлю 2 березня 1934 р., Что передбачало при підпісанні торгових Угод взаємне зниженя тарифів на 50% на розсуд президента «на Користь американской промісловості и сільського господарства». Мета закону - збільшити експорт, Відкрити для США Іноземні ринкі. Закон БУВ радикально мірою в самій протекціоністській стране и давши через декілька років відчутні вигоди для США.

После дерти «ста днів» Ф.Д. Рузвельта економіка країни помітно пожвавілася. Офіційний індекс промислового виробництва віріс з 56 пунктів в березні до 101 пункту в ліпні, ціни на сільськогосподарські продукти з 55 до 83 пунктів, роздрібні ціни на продовольство підскочілі на 10 пунктів. Зайнятість в ліпні на 4 млн. Чоловік перевіщіла Березнева рівень, 300 тис. молодих людей віїхалі в Таборі; стрімке Розширення системи федеральної допомоги стало пробліском надії для безробітніх. Чи не Дивлячись на заяви профспілок про ті, что за рахунок ціх таборів идет мілітарізація праці и зніжується заробітна плата, смороду були дуже Популярні. До 1935 р. Таборі були розшірені удвічі - до 500 тис. чоловік. Всього до Другої Світової Війни в них побувалі около 3 млн. Чоловік. ЦІ организации здійснювалі лісонасадження, чищення лісів, меліорацію, Риттих ставків, Поліпшення парків, мостів, доріг и много что інше.

Масштаби суспільніх робіт були вельми значними. У них до січня тисяча дев'ятсот тридцять чотири р. брало участь 5 млн. чоловік. Допомогу отримувалася 20 млн. Американців.

Центральне місце в «новому курсі» Займаюсь Закон про Відновлення промісловості. Спочатку ВІН виходе з компромісу между підприємцями и робочими. Для підприємців важліва булу відміна антитрестового законодавства. Профспілки отримувалася право на колективний захист. З метою добитися «класового миру», покласти край конкуренції за рахунок робочих в одному з пунктів кодексу «чесної конкуренції» за робочими визнавати не только право об'єднання в Професійні союзи, но и Укладення колективних договорів з підприємцями. Тім самим робочі утрімуваліся від революційної БОРОТЬБИ. У тій же година американські монополії НЕ забувай про свои Захоплення: смороду наказувано в кодексах фіксуваті рівень зарплати мінімальнім, а длительность РОбочий тижня - максимально. После введення таких кодексів Загальний рівень зарплати знізівся.

Реалізація цього закону укріпіла положення крупних монополій, оскількі кінець кінцем смороду визначавши умови виробництва и збуту; Менш Сильні компании були вітіснені. Монополії вікорістовувалі кодекси «чесної конкуренції» и Відміну антитрестового законодавства в своих інтересах. Відбувався не круто підйом виробництва, а розділ рінків между ними. При цьом ціни на промислові товари Постійно підвіщуваліся.

Рузвельт Неодноразово виступали з достаточно жорсткий застережень на адресу підприємців. Вони ж звалювалі провину на уряд, звінувачуючі его в «надмірній централізації и діктаторському Дусі».

Представник бізнесу критикувалися закони, что регулювалися промислове и сільськогосподарське виробництва, з позіцій ідеалів свободи пріватної підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ и бачили в них почти «державний соціалізм». Дрібні підприємці вважать, что ЦІ акти послаблювали їх позіції в конкурентній борьбе с монополіямі.

У травні 1935 р. Верховний суд признал неконстітуційність ЗАХОДІВ, что проводяться УРЯДОМ в області регулювання промісловості и сільського господарства. Суд вказано, что встановлення мінімальної заробітної плати и Максимальний робочий тижня протідіє конституції. Податок на фермі, підприємства, что переробляють сільськогосподарські продукти, такоже БУВ Визнання неконстітуційнім. Таким чином, американська ринкова система признал нетерпимості Пряме втручання держави в справи економіки. Перший етап «Нового курсу» підійшов до кінця. Его продовження принесло американском народу значні соціальні завоювання. З 1935 р. в політіці «Нового курсу» позначівся поворот вліво. Цього Добилися трудящі своєю Боротьба.

Відміна Закону про Відновлення промісловості віклікала підйом руху трудящих. У 1933 - 1939тг. страйкувало более 8 млн. чоловік. Найбільш активною формою класової БОРОТЬБИ були «сідячі страйки», коли частина робітніків Залишайся усередіні заводів, а інші цілодобово їх пікетувалі. Такі страйки виявило ефективного и спріялі Утворення профспілок даже в тих галузь, де свавілля підприємців Було особливо відчутнім. У 1936 р. відбулося об'єднання всех робітнічіх ОРГАНІЗАЦІЙ. Був Створений Робітничий альянс Америки, а такоже Ліга об'єднаних фермерів и Союз спільніків.

У липні 1935 р. БУВ чинний закон Вагнера - Національний акт про трудові відносини. У ньом візнавалася необходимость колективного захисту робітнікамі своих інтересів через Професійні Союзі Шляхом укладання з підприємцями колективних договорів, право робітніків на страйки. Адміністрація не могла застосовуваті репресії за пріналежність до профспілки и втручання у внутрішні справи робочих ОРГАНІЗАЦІЙ. Судам ставить за обов'язок розглядаті Скарги профспілок за Порушення закону.

Согласно із Законом про соціальне забезпечення (серпень 1935 р.) Булу введено систему пенсій через старість и допомога з Безробіття. Вона виявило дуже складаний. У різніх штатах виплати проводилися по-різному, но єдиний принцип - турбота держави про громадян, хоч и обмежена, - був встановлений. Пенсії віплачуваліся з 65 років; Надавайте допомога Хворов та інвалідам. Пенсійні фонди формуван з внесків трудящих и підприємств. Норми Пенсионного забезпечення були єдінімі по всій стране. Коло одержувачів пенсій, розміри и Терміни виплат визначавши законодавством штатів. Проти закону розповсюджувався лишь на робітніків великих промислових підприємств и не охоплював робітніків и СЛУЖБОВЦІВ торгівлі, сфери обслуговування.

У червні 1935 р. БУВ чинний Закон про справедливу регламентацію праці, что ВСТАНОВИВ мінімальну заробітну плату - 25 центів у годину з підвіщенням в подальші сім років до 40 центів и Максимальний робочий тижня у 44 години зі СКОРОЧЕННЯ у следующие три роки до 40 годин. Закон стосувався только ПРАЦІВНИКІВ на підпріємствах «міжштатної торгівлі», тобто національного значення. За его Виконання Було Важко стежіті, бо підприємці часто включали у заробітну плату й інші Платежі. Альо уцілому ВІН БУВ великим кроком вперед у законодавстві в області праці.

Постійно розшірюваліся масштаби суспільніх робіт. Если на Першому етапі на них віділялося 3,3 млрд. Дол., То у 1935 р. - 4,9 млрд. У 1938 р. - 5 млрд. Дол.

Нарешті, у квітні 1938 р. Рузвельт направивши конгрес Пропозиції «Про стимулювання Подальшого Відновлення». Законодавці відразу прийнять їх на тлі масового Безробіття и вимог розшіріті асігнування на Суспільні роботи.

На цьом етапі уряд надававши допомогу НЕ только великому фермерства, но и нізькодохіднім господарство. Робочі - емігранті могли проживати у таборах, орендарі для покупки ферм отримувалася позики, могли об'єднуватися у кооперативи. Чи не Дивлячись на ті, что продовжувалося СКОРОЧЕННЯ посівніх площ, Почаїв компанія з Відновлення родючості ґрунтів, порушеної унаслідок ряду посух, что спостерігаліся у 30-і роки.

«Новий курс» відповідав історичній епосі становлення економічної системи регульованості капіталізму. Завдяк втручанню держави в економіку и соціальні отношения країна змогла вібрато з кризиса.

Політична Активність робочих, фермерів, міської дрібної буржуазії, негрітянського населення заставил уряд в течение проведення реформ віявляті гнучкість, маневрування, враховуваті Захоплення різніх верств населення, делать Їм вчинки.

У тій же година «Новий курс» нельзя розцінюваті як загроза засадам капіталістичного Суспільства, оскількі приватна власність Залишайся непорушний, що не Було націоналізовано жодних підприємства або банку.

У «Новому курсі» Рузвельта втіліліся РІСД варіанту Ліберально-реформіського регульованості капіталізму. Найважлівішім інструментом Урядовий ЗАХОДІВ ставши державний бюджет, за рахунок ЗАСОБІВ которого здійснювалося фінансування Розширення відтворення и СОЦІАЛЬНИХ програм. У 1935 р. Рузвельт Відкрито заявил, что «бюджет залішатіметься незбалансованім до тих пір, доки існує армія тих, что ма ють потребу».

Заходи, проведені в течение «Нового курсу», що не Дивлячись ні на что, зроби его однією з найпрогресівнішіх сторінок історії США.

У свою черга Німеччина после Першої Світової Війни переживала господарський хаос, что продовжувався до 1924 р. У період з 1919 по 1924 р. спостерігалося різке Падіння Загальна економічного рівня, віклікане Втрата ряду промислових районів, зношенім и застарілім устаткуванням, Втрата зовнішніх рінків и СКОРОЧЕННЯ внутрішнього Сайти Вся, а такоже зубожінням народу.

Уряд Веймарський РЕСПУБЛІКИ намагався зняти економічні и соціальні суперечності. Проти великих Успіхів не добився. У 1919 - 1924 рр. в економіці країни посілівся Вплив великого Капіталу. Если у довоєнній Німеччині налічувалося 500-600 картелів, то у 1922 р. їх Кількість досягла 1000. Міцною Залишайся позиція юнкерства. Поміщіцькі землі, а це 1,5% всех господарств, займаюсь почти 34% земельної площади країни, тоді як 57,3% дрібніх селян малі Всього 4% землі.

Післявоєнна криза враз сільське господарство. Через нестача добрив впала врожайність. Загальний збір основних сільськогосподарських культур у 1 923 р. Склаві примерно 70% довоєнного уровня. Істотно знизу ОБСЯГИ зовнішньої торгівлі. У порівнянні з довоєннім періодом імпорт зменшівся на 38%, а експорт - на 33%.

Чи не маючі внутрішніх Накопичення, уряд пустивши у Хід Друкарський верстат. Випуск паперових грошей набув небаченіх масштабів. Інфляція стала справжнім лихом, посильний спад виробництва. Валютна криза віклікала кредитну кризу.

Від економічних потрясінь у Першу Черга страждалі наймані робітники. У кінці 1923 р. 25% німецькіх робочих НЕ малі роботи. Заробітна плата у 1920 - 1922 рр. Покривало ВАРТІСТЬ життя лишь на 50 - 60%. Купівельна спроможність у Середньому за 1923 р. Складанний только 30 - 40%, у вересні - 25%, а у Жовтні-лістопаді только 1/6 довоєнного уровня.

Важко соціальне положення РОбочий класу вело до обострения Політичної ситуации у стране. У 1919 р. на территории Баварії вінікла Радянська республіка. Весною 1923 р. були створені робочі Уряди у Саксонії та Тюрінгії. 23 жовтня у Гамбурзі Почалося повстання, Приборкання регулярними військамі.

Ситуація в Німеччині ставала критичною. Країна Йшла до повторення російського досвіду. Подібне положення стурбувало країни-переможніці, что вірішілі піті на вчинки. Головного з них став новий репараційній план, назв за іменем голови міжнародної ради експертів американського банкіра Ч. Дауеса. План Дауеса передбачало зниженя Розмірів щорічніх репарацій, припиненням окупації Францією Рурського вугільного басейну, Надання Німеччині кредитів.Формально кредити надавали для забезпечення репараційніх виплат, Фактично ж смороду йшлі на Відновлення військово-промислового потенціалу Німеччини. У 1924 - 1929 рр. Іноземні інвестиції досяглі почти 21 млрд. золотих марок, тоді як репараційні виплати - лишь 10,2 млрд. Переважно частина коштів - около 70% булу Надал Завдяк США. План БУВ достаточно Ефективний. Під ЦІМ «золотим дощем» Почалося Відновлення и зростання німецької промісловості.

У тисячі дев'ятсот двадцять три р. булу проведена грошова реформа, у результате якої курс марки стабілізувався. У 1924 р. Було відмінено військове положення.

У 1923 - 1929 рр. в економіці Німеччини відбуліся істотні зрушення. До кінця 20-х років ОБСЯГИ промислового виробництва на 13% перевіщілі довоєнній рівень, більш чем на 1/3 зріс Видобуток кам'яного вугілля, на 43% - віплавка чавуну, на 30% - віплавка стали. Розширення виробництва здійснювалося на новій технічній Основі - у ВИРОБНИЦТВІ активно увійшов процес електріфікації. Значний Успіхів добілося машинобудування. Було освоєно виробництво синтетичного бензину, штучного шовку. Німецькі промислові вироби начали повертатіся на світовий ринок. Підсумкова ВАРТІСТЬ німецького експорту у 1 929 р. перевіщіла довоєнну почти на 3 млрд марок, а позитивне сальдо торгового балансу склалось 34 млрд.

Разом з тим зростання виробництва стрімувалося вузькістю внутрішнього Сайти Вся. Его слідством стала недозавантаження виробничих потужного и Безробіття. На цею годину налічуваліся 4 млн. Безробітніх.

Промисловий підйом підсілів концентрацію и централізацію Капіталу. Домінуючу роль стали відіграваті концерну и трести. У +1926 р., Например, БУВ Створений «Сталевий трест», что БУВ «державою у державі». У него входили шахти, електростанції, металургійні, машінобудівні и суднобудівельні заводи - всього почти 300 підприємств. На них Працювало около 200 тис. робочих. Незабаром «Сталевий трест» захопів контроль над 43% випуску чавуну и 40% виробництва сталі и заліза.

9.2. Світова економічна криза и ее Наслідки

Пожвавлення економіки перервала світова економічна криза, что мала для Німеччини особливо руйнівні Наслідки. У 1 932 р. промислове виробництво у порівнянні з 1928 р. скороти на 40,2%. Особливо сильно постраждала важка промисловість. У 1 932 р. потужності машинобудування НЕ перевіщувалі 27% докризового рівня, автомобілебудування - 25%. Різко Зросла Кількість безробітніх; у 1 932 р. їх чісельність перевіщіла 7,5 млн. чоловік. Повністю Безробітні Складанний 44,4% осіб (наймані працівники), працівники на неповний робочий тиждень - 22,6%. Допомогу з Безробіття отримувалася лишь 15 - 20% зареєстрованіх безробітніх. Причем розмір допомоги кілька разів зменшувався. Реальна заробітна плата впала на 25 - 40%. Антикризові заходи, что прийомів уряд, не приносили Бажанов результату.

Промислова криза перепліталася з аграрною. Прібутковість сільського господарства знизу на 30%. Заборгованість сільського господарства склалось у 1931 р. колосальний цифру - 11,8 млрд марок. Надані кредити не могли Зупинити масового зубожіння селянства. За 1928 - 1932 рр. з торгів Було продано 560 тис. гектарів Селянської землі.

Чи не краще йшлі справи у Середньому класу. З 1928 по 1 532 р. оборот реміснічого виробництва скоротівся з 20 млрд марок до 10,9 млрд, обороти дрібної торгівлі - з 36,3 млрд до 23 млрд марок.

У стране Складанний Революційна ситуация. Побоюючісь повторення 1923 р., США, Франція, Англія у серпні тисяча дев'ятсот двадцять дев'ять р. и січні 1930 р. провели репараційні конференции. Вірішено Було дати Нові пільги Німеччини. Був чинний План Юнга, что передбачало дострокове припиненням окупації Рейнської області, СКОРОЧЕННЯ Загальної суми репарацій до 113,9 млрд марок, Відміну контролю над німецькою економікою, Зменшення щорічніх платежів. у рахунок репарацій Німеччина виплати около 20 млрд марок, велика частина якіх припала на Перші післявоєнні роки.

Економічна криза віклікала крах Політичної системи Веймарський РЕСПУБЛІКИ. У стране спостерігалася полярізація політічніх сил. На одному полюсі набирали силу ліві партии - соціал-демократи и комуністи, на ІНШОМУ - Нацисти (фашисти).

30 січня 1 933 р. президент Гінденбург передавши владу Гітлеру, призначила последнего рейхсканцлером. У Германії встановівся режим фашістської диктатури.

Головного змістом економічної політики фашизму стала загальна мілітарізація. Вона проводилася прискореного темпами и розглядалася нацистами як головний засіб Вихід з кри. Перебудова економіки здійснювалася за п'ятьома основними лініямі: підготовка військово-СИРОВИННОЇ бази; форсованій розвиток ВІЙСЬКОВОЇ промисловості; Здійснення после ліквідації Безробіття ЗАХОДІВ относительно забезпечення ВІЙСЬКОВОЇ промісловості РОбочий силою; підготовка продовольчої бази; Вдосконалення ОРГАНІВ регулювання и мілітарізації країни.

У вересні 1936 р. БУВ учет другий чотірілітній план, основним завдання которого Було забезпечення економічної незалежності Німеччини від імпорту, прискореного розвиток галузь, что Складанний основу ВІЙСЬКОВОЇ промісловості, мобілізація економічних ресурсов, Накопичення дефіцітніх матеріалів. У 1940 р. БУВ чинний третій чотірілітній план, согласно которого Основним економічнім завдання БУВ розвиток військового виробництва и військово-промислового потенціалу.

Вживатися СПЕЦІАЛЬНІ заходь для закупівлі за кордоном руд, кольорових металів, булу розшірена розробка Власний залізорудніх Родовище. Стімулюваліся виробництво алюмінію, Видобуток кам'яного вугілля. Різко зросли виготовлення синтетичне нафтопродуктів. З цією метою були надані значні кредити хімічнім компаніям.

Переважно розвиток отримай Галузі важкої и ВІЙСЬКОВОЇ промісловості. Сюди прямувалі 3/4 всех інвестиції. Підприємства, зараховані до розряду «важлівіх у військовому відношенні», у Першу Черга забезпечуваліся кредитами, робочі силою, сировина. У результате до 1939 р. важка промисловість на 50% перевіщіла рівень 1934 р. Військове виробництво з 1932 по 1938 р. збільшілося у 10 разів. На Стільки ж виросла військові витрати; у 1938 - 1939 рр. смороду Складанний 58% державного бюджету. У травні 1939 р, керівник військово-економічного управління генерал Томас додає: «Історія знає только декілька примеров, коли країна даже у мирний час Направляє всі свои економічні ресурси на удовольствие потреб Війни так цілеспрямовано и систематично». Проти військове виробництво розвивалась за рахунок невійськовіх галузь. Виробництво СПОЖИВЧИХ товарів до 1939 р. НЕ досягло даже уровня 1 928 р.

У цілому ж мілітарізація економіки спріяла виходом країни з кризиса и значному зростанню обсягів виробництва. З метою мілітарізації економіки широко вікорістовувався іноземний капітал. Німецькі Боргі за кордоном у вересні 1940 р. дорівнювалі 14,8 млрд марок. Щедро фінансувалі фашістську Німеччіну американські монополії. Корпорації США передали німцям технічні секрети виробництва каучуку, радіоустановок, устаткування для дизель-моторів и т.д.

Фашисти создали складаний апарат управління господарством. У червні тисяча дев'ятсот тридцять-три р. при міністерстві економіки булу організована Генеральна рада господарства, покликавши направляти економічну політику держави. Генеральна рада Граля провідну роль у керівніцтві економікою. Саме тут обговорюваліся плани господарського розвитку країни. Генеральній раді були підпорядковані господарські групи, что очолювалі промисловість, торгівлю, фінанси, а тім, у свою черга, галузеві групи - хімічна, авіаційна и інші Галузі промісловості. Рада Складанний з 16 Членів, дев'ять з якіх представляли великий капітал, четверо - Великі банки и двоє - великих аграріїв. Вірішальне слово належало Круппу и Сіменсу.

Фашістській режим встановлювали жорсткий контроль за валютними розрахунку, зовнішньою торгівлею. Широко застосовуваліся методи податкового регулювання, видача субсідій, кредитів. Альо головний наголос робів на методи прямого, адміністративного диктату. Особлівістю державного регулювання ставши так звань «фюрер-принцип», закріпленій закону 1934 р. про «органічну побудову німецького господарства». Согласно цього закону всі підпріємніцькі Союзі переходили у підпорядкування міністерства економіки і очолюваліся фюрером німецького господарства. Їм БУВ призначення Ф. Кесслер - розділ електропромісловців. Все господарство розділялося на групи, что об'єднували ОКРЕМІ Галузі и райони. За суті, ЦІМ законом керівництво Опис економікою передавалося великому Капіталу.

Німецькі фашисти стімулювалі концентрацію виробництва. У 1 933 р. БУВ чинний Закон про примусове сіндікування, согласно которого підприємства повінні були входити до складу існуючіх картелів и сіндікатів. У Першу Черга ВІН БУВ проведень у металургійній промісловості. У результате примусових сіндікування 6 банків и 70 найбільшіх компаний захопілі контроль над 2/3 промислового потенціалу країни. При цьом предпочтение Нацисти всегда віддавалі військовім компаніям.

У период фашістського правления істотно розшірівся державний сектор економіки за рахунок конфіскованого майна осіб неарійського походження, репресованіх з різніх причин осіб, Захоплення власності за демократичних ОРГАНІЗАЦІЙ (только у робочому банку Було конфісковано 5 млрд марок), а такоже підприємств на окупованіх Німеччіною у роки Другої Світової Війни теріторіях.

Широке! Застосування насільніцькіх методів в економічному жітті, Здійснення переозброєння и військово - господарської мобілізації прізвело до різкого зростання фашістського державного апарату. Загальне число чіновніків и СЛУЖБОВЦІВ зросли у 1939 р. у порівнянні з 1933 р. на 869,5 тис. чоловік.

У січні тисяча п'ятсот тридцять-чотири р. БУВ чинний закон «Про організацію национальной праці». Ним декларувалося Закінчення класової БОРОТЬБИ и превращение робочих у «солдат праці». Власник підприємства оголошувався «фюрером» и отримувалася діктаторські повноваження. ВІН МІГ встановлюваті розцінкі, норми виробництва, длительность робочі дні, штрафи и наказание. Закон скасовував всі положення про заводські заради, тарифні договори, третейські суди, всі правила, что регулювалися длительность РОбочий годині, охорону праці, Внутрішній розпорядок. Колективні договори відміняліся, а страйки забороняліся. Колектив підприємства оголошувався «дружиною фюрера», яка зобов'язував Дотримуватись Вірність у відношенні до него.

Мілітарістській характер носило и Одне з головних породжень націстського варіанту державного регулювання капіталізму - трудова повінність. Вона Вперше булу встановлен для студентів у травні +1933 р. и ширше на Решті молоді законами про добровільну (1934) и обов'язкову трудову повінність (1935). Вся молодь до 25 років булу зобов'язана відбуваті ее у спеціалізованіх Військових таборах. 22 червня одна тисяча дев'ятсот тридцять вісім р. булу введено загальна примусових трудова повінність. Цім законом імперському управлінню з забезпечення РОбочий силою надавав право посілаті на будь-яку роботу шкірного жителя будь-якої професії або віку.

Фашістській режим почти, Повністю зніщів систему СОЦІАЛЬНОГО захисту и СОЦІАЛЬНОГО страхування. У тисяча дев'ятсот тридцять чотири р. робочим-металістам Було заборонено міняті місце роботи. Пізніше ЦІ обмеження розповсюділіся и на інші категорії кваліфікованіх робочих. Длительность робочі дні булу збільшена до 10-14 годин. Були ліквідовані организации РОбочий класу, дере за все профспілки. Їх майно и Грошові кошти були конфісковані фашістською державою. Всі робочі насильно об'єднувалися у «німецький трудовий фронт», куди увійшлі и підприємці. Услід за профспілкамі фашисти скасувалі лікарняні каси, спортивні и туристичні союзи, Просвітницькі и інші Суспільства. Таким чином, усувалася «класового боротьба», робочі об'єднувалися в одній организации з ПРЕДСТАВНИК Капіталу.

Аграрна політика фашизму булу розрахована на создание продовольчих резервів, что Було пов'язано з підготовкою до Війни. З цією метою Було Створено «Імперській стан з продовольства», де були об'єднані сільськогосподарські робочі, селяни, юнкери, торговці сільськогосподарськими товарами, ВЛАСНИКИ харчової промисловості. Це булу громіздка бюрократична машина. Вона Складанний з 10 центральних і 4 господарських Управлінь, 20 союзів. КОЖЕН Підрозділ очолювався фюрером БІЛЬШОГО або менше рангу.

Було запроваджено систему примусових постачання сільськогосподарської продукції, булу ліквідована профспілка сільськогосподарських робочих.У вересні 1933 р. БУВ чинний закон «Про спадкові двори», что оголошував селянські господарства від 7,5 до 125 гектарів землі невідчужуванімі. Смороду звільняліся від поземельного податку, податку на спадок. За ЦІМ законом вводівся середньовічній принцип майорату - спадкоємство землі від батька старшому з Синів. Молодші сини повінні були служити державі и завойовуваті Собі «життєвий простір».

Таким чином, економічна політика фашизму - це тоталітарна модель регульованості капіталізму, орієнтованого на підготовку до новой Світової Війни.

У цею годину зародівся напрямок економічної думки, Який НЕ зупіняється на дослідженні суто економічних отношений, а вводити до АНАЛІЗУ цілий комплекс умов и факторів, что вплівають на економічне життя. Розглядається роль таких суспільніх інстітутів, як форми господарської организации, норми поведінкі СОЦІАЛЬНИХ груп, юридичні закони, стереотипи мислення и масової суспільної свідомості, звичаї та традиції.

Історичні умови Виникнення інстітуціоналізму: 1) Інтенсивний характер процесів концентрації та централізації Капіталу в США та Виникнення на Цій Основі монополістічніх угруповань у промісловості и банківській сфере; 2) Посилення роли фінансового Капіталу; 3) зміна соціальної Структури Суспільства: формирование и зростання СЕРЕДНЯ класу; розорення дрібніх та Середніх господарств; 4) обострения СОЦІАЛЬНИХ суперечностей.

Особливості економічних поглядів інстітуціоналістів: незадоволення "нежіттєздатністю" вісновків класичної и неокласічної Теорії, особливо статичним характером ортодоксальної Теорії цен; Прагнення до создания інтегральної економічної теорії, что поєднує економіку, психологію, юріспруденцію, антропологію. Міждісціплінарній підхід до Вивчення економічних явіщ; відмова від емпірізму в Економічній науке. Потяг до детального кількісніх ДОСЛІДЖЕНЬ; предметом Вивчення є роль суспільніх інстітутів в економічному жітті Суспільства, а такоже мегатенденції розвитку людства; методи дослідження: історико-генетичний; психологічний; Описова-статистичний; правове трактування економічних процесів; математичні методи; макроекономічній аналіз.

Основні течії інстітуціоналізму: 1) Ранній інстітуціоналізм: соціально-психологічний (Т. Веблен); соціально-правовий (Д. Коммонс); кон'юнктурних-статистичний (У. Мітчелл); 2) повоєнній інстітуціоналізм: трансформаційній (Г. Мінз, А. Берлі, Дж. М. Кларк, С. Кузнець); інституційно-соціологічний (Ф. Перу); 3) Сучасний інстітуціоналізм: технологічний детермінізм (У. Ростоу, Дж. К. Гелбрейт, Р. Хейлбронер, О. Тоффлер, Д. Белл).

До раннього інстітуціоналізму Належить такий видатний діяч, як Торстейн Веблен (1857 - 1929) - американський філософ, економіст, психолог и антрополог. Основні твори - "Теорія бездіяльного класу" (1899), "Інженери та система цін" (1921), "Власність відсутнього" (1923). Предметом економічної науки считает "Інституції" - інстинкти людини, Які проявляються в економічному жітті під впливи суспільної психології (інстинкти самозбереження, суперніцтва та інше). Вірить, что панівне положення корпорацій Здійснює на споживача різнобічній Суспільний и психологічний Вплив (зростання цен, реклама, "показне споживання" і т. П.), Прімушуючі его прійматі решение, Вигідні великим монопольним угрупованням, что виробляти до зниженя ефектівності использование у ВИРОБНИЦТВІ ресурсного потенціалу країни. Виходом з подобной ситуации может слугуваті перехід влади у суспільстві до інженерно-технічного персоналу, здатно превратить економіку у систему, більш чутліву до дійсніх потреб спожівачів.

Джон Роджерс Коммонс (1862 - 1943) - економіст, психолог, лідер "Американської Федерации праці". Основні твори - "Правові започаткування капіталізму" (1924), "Інстітуційна економіка" (1934), "Економіка колективних Дій" (1950). Створив правовий варіант інстітуціоналізму, зосередівші Рамус на вівченні ДІЯЛЬНОСТІ юридичних інстітутів, что забезпечують Функціонування економічних отношений. Здійснів Спроба доведення першості права над економікою. Визначили Сутність капіталізму ринкового відносінамі, что проявляються у формах недосконалої конкуренції. Довів необходимость державного втручання в економіку у форме юридичних Законів, что обмежують монополізм и прояви недобросовісної конкуренції. Еволюцію и прогрес Суспільства зв'язав Із соціальнімі конфліктамі, Які необходимо усуваті мирних Шляхом с помощью юридичних процедур. Метою останніх считает забезпечення Взаєморозуміння і співробітніцтва бізнесу и найманої праці.

Уеслі Клер Мітчелл (1874 - 1948) - економіст, статистик. Основні твори - "Лекції про типи економічної теорії" (1935), "Циклі ділової актівності" (1913). Считает, что економічні проблеми тісно пов'язані з неекономічнімі, Які зумовлюють поведение и мотівацію ДІЯЛЬНОСТІ людей у ​​суспільстві. Зосереджує Рамус на аналізі впліву неекономічніх факторів на економіку. Акцентує Рамус на необхідності Посилення в економічних дослідженнях роли статистичного АНАЛІЗУ і встановлення закономірніх зв'язків между Показники. Створив концепцію безкризовості економічного циклу, Який становится можливий Завдяк Впровадження різніх варіантів державного регулювання, основними з якіх є: страхування Безробіття; індікатівне планування; контроль над банківськім кредитом.

У 30-i рр. ХХ ст. в економiчнiй науцi на основi iдей неокласики, молодої iсторічної школи i лiберальніх Ідей класичної полiтекономiї народжується неолiбералiзм. В основi неолiберальніх концепцiй лежати Такі принципи:

1. Предметом дослiдження здебiльшого віступають НЕ кiлькiснi, а якiснi, iнстітуцiональнi проблеми.

2. Застосовується макроекономiчній пiдхiд до аналiзу економiчної дiйсностi.

3. Проголошується ідея iндівiдуальної свободи на основi пріватної власностi i активний Вплив державного регулювання на iнстітуцiональнi основи прибутку i конкуренцiї.

До фрайбурзької школи належали Вальтер Ойкен (1891 - 1950) - нiмецький економiст, викладач Фрайбурзького унiверситету. Основні твори: "Основи национальной економіки" (1947), "Основні принципи економічної політики" (1959). Считает, что Економiчна система винна мати "господарський порядок", пiд Яким розумiє: а) свободу конкуренцiї, яка Забезпечує ефектівнiсть рінкової системи; б) вiльнi цiни як регулююча iнструмент в условиях конкуренцiї - сигнал рiвня обмеженостi ресурсiв i важіль їхнього перерозподiлу мiж галузь виробництва; в) "Державнi проблеми" - стабiльнicть грошей, вiльни доступ до рінкiв, гарантiя пріватної власностi, сталiсть i послiдовнicть економiчної полiтики.

Серед усiх господарських систем відiляє два чисті типи: а) "централiзовано-керованих господарство": індівiдуальне (рабовласницька латіфундія, феодальний маєток); централiзовано-адмiнiстратівне (плановий соцiалiзм, командна економiка нацизму); б) "господарство обмiну" (ринкова).

Считает, что у реальному життi iдеальнi типи економiчний систем НЕ iснують. Тієї або Iнший порядок у конкретнiй країнi i в конкретний час представляет собою певне поєднання чистих тіпiв господарства. Найбiльш Привабливий з економiчної точки зору є ринковий тип, i тому держава винна створюваті умови для его функцiонування.

Iдеї неолiбералiзму относительно создания соцiального ринкового господарства були втiленi на практіцi нiмецький вчений i Державним дiячем Людвiгом Ерхардом (1897 - 1977). На мнение цього економіста, сучасний Лібералізм НЕ может НЕ допускаті помітної роли держави в економічних процесах. По-перше, необхідне обмеження ДІЯЛЬНОСТІ монополій. Як і друга, "бездержавності" ринкова економіка породжує надмірній розрив у доходах, непевність становища Деяк СОЦІАЛЬНИХ груп, что веде до Політичної та соціальної нестабільності. Тому держава винна запроваджувати частковий перерозподіл доходів на Користь малозабезпеченіх та фінансуваті ряд СОЦІАЛЬНИХ програм. У вінятковіх условиях держава может регулюваті ціни на Важливі товари та послуги. Цю концепцію Л. Ерхард практично використували для повоєнної ВІДБУДОВИ Німеччини.

9.3. Модель державного регулювання Дж. М. Кейнса

У тій же година історічнімі умови Виникнення кейнсіанства стали: ускладнення Структури виробництва и Сайти Вся; Функціонування недосконалостей форм конкурентної БОРОТЬБИ и Втрата ринковим механізмом автоматичного саморегулювання; світова криза надвіробніцтва и затяжний характер депресії 1929 -1933 рр .; Масове Безробіття.

Особливості економічних поглядів кейнсіанців: застосовується макроекономічній підхід до АНАЛІЗУ економічної дійсності; підлягають корінному перегляду основні постулати неокласицизму: віра в ефективність ринкового механізму саморегулювання; доводитися необходимость державного втручання в економіку, розробляються его форми та інструменти. Родоначальником економічної школи БУВ Джон Мейнард Кейнс (1883 - 1946) - професор політекономії Кембріджського університету, політичний діяч. Основний твір - "Загальна теорія зайнятості, відсотка та грошей" (1936). Методологією его моделі державного регулювання Було: отказался от тези неокласиків про Існування роздільніх рінків и увів до АНАЛІЗУ наявність єдиного Сайти Вся, в якому пов'язані между собою Такі СКЛАДОВІ, як ринкі грошей, товарів и ресурсов; Розглядає ЗАГАЛЬНІ взаємозв'язкі между економічнімі явіщамі, сукупні, агреговані показатели и започатковує макроекономічній аналіз.

Доводити, что НЕ пропозиція створює свой власний Попит, а навпаки, Сукупний Попит формує в шкірній Сейчас Певна величину сукупної Предложения.

У рамках короткого ПЕРІОДУ Виробники постачають на ринок Певна Кількість товарів залежних від виручки, якові смороду отримуються после реализации продукции. Вона має Назву ціни пропонування.

Прогнозуючі результати своєї ДІЯЛЬНОСТІ, виробник очікують Фактично отріматі за Кожний ОБСЯГИ виробництва Певна Ціну. Цю очікувану виручки Кейнс назіває ціною Попит.

Реальні ОБСЯГИ виробництва всегда спрямовані до рівня, за которого ціна Пропозиції і ціна Попит збігаються. Цей рівень назіває ефективного попиту.

Ціна Пропозиції

виручка

Ціна Попит


ефективного попиту

ОБСЯГИ виробництва

Оскількі у короткому періоді рівень виробничих потужного залішається незміннім, то ОБСЯГИ сукупної Предложения візначається зайнятістю, яка, в свою черга, покладах від ефективного попиту.

Загальна економічна рівновага может установлюватись при неповній зайнятості. На Відміну Від неокласиків, Дж. Кейнс довів, что НЕ існує гнучкого цінового механізму установлення рівновагі: підприємці, что зіткнуліся з падінням Попит на свою продукцію, в условиях монополізму НЕ зніжують ціни, а скорочують ОБСЯГИ виробництва и звільняють робітніків. Саме за рахунок віштовхування в число безробітніх якоїсь части робітніків в Економічній сістемі встановлюється рівновага.

Основна Умова макроекономічної рівновагі (інвестиції дорівнюють заощадження) віконується НЕ всегда, оскількі Дії суб'єктів інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ и суб'єктів, что формують Збереження, визначаються різнімі мотивами. Інвестиції віступають функцією реального відсотка, Збереження - функцією доходу. Причем внаслідок дії "основного психологічного закону" разом Із зростанням зайнятості и Сукупний доходу збільшується и особисте споживання, но меншими темпами, чем растет дохід. Внаслідок цього збільшується та частина доходу, яка іде на Збереження. Вона вілучається з обігу, внаслідок чого Попит на споживчі товари падає и падає відповідна величина ефективного попиту. Тому необхідна екзогенна сила нарощування последнего. Такою силою становится автономне державне інвестування.

За держбюджетні кошти держава вводити у дію Нові виробничі потужності, збільшує зайнятість, а значить и рівень доходів.Частину доходів робітники вітратять на споживчі товари, чим спровокують зростання Попит, цен и Розширення виробництва, а часть направляти в Збереження. Даній процес пошірюється на інші Галузі и врешті-решт приведе до зростання доходу. Коефіцієнт Розширення темпів зростання сукупно Попит, точніше доходу, порівняно з темпами росту інвестіцій, Дж. Кейнс назіває мультіплікатором:

,

де М - мультиплікатор;

Dy - Приріст Сукупний доходу;

DІ - Приріст інвестіцій.

Бюджетна політика держави націлена на создание необхідної Величини Сукупний Попит, доповнюється кредитно-грошовою політікою - діямі на Утримання низьких позичковий відсотків. Цей Захід спріяє Розширення приватних інвестіційніх вливань в економіку.

9.4. Зародження новой історичної школи.

У свою черга історічнімі умів Виникнення новой історичної школи були: завершення об'єднання німецькіх земель и становлення єдиної Німеччини. Формування внутрішнього Сайти Вся країни; Швидкий розвиток промісловості на основе досягнені науки и техніки іншого етапу промислового перевороту; становлення и розвиток дерло монополістічніх угруповань у промисловості; розвиток капіталістічніх отношений у сільському господарстві ( "Пруський шлях"); обострения соціально-економічних суперечностей, Поширення робітнічого руху и впліву соціально-демократичних партій.

Нова історична школа продолжает наукові традиції старої історичної школи Німеччини у трактуванні предмета и методів дослідження. Проводити лишь Нормативні дослідження, підпорядковуючі їх обґрунтуванню політічніх реформ. Носити чітко вираженій антімарксістській характер.

Карл Бюхер (1847 - 1930) Здійснює поділ історії розвитку народного господарства за трьома етап, покладаючи в основу класіфікації степень віддаленості споживача від виробника продукції: замкненому господарство (продукти віступають як споживча ВАРТІСТЬ); міське господарство (частина продуктів Виступає як мінова ВАРТІСТЬ); народне господарство (більшість продуктів є міновою вартістю).

Густав Шмоллер (1838 - 1917). Основний твір - "Основи Загальне вчення про народне господарство". Розвіває ідею про ті, что пруського монархія є "соціальною монархією", яка носитиме надкласовій характер и веде боротьбу за Скасування прівілеїв у суспільстві. Виступає проти розповсюдження профспілкового руху. Считает, что запобігті Поширення революційного руху можна Шляхом проведення своєчасніх СОЦІАЛЬНИХ реформ. Віділяє три Сфера діяльності в Економічній практике: частное господарство; державне господарство; харитативного господарство. У Першому випадка переважає приватний Інтерес, у іншому - Суспільний, базованій на прінціпі примусу, а в третьому - благодійність.

Луї Брентано (1844 - 1931). Головного фактором "класового миру" вважає активну діяльність профспілок, Які здатні зніщіті експлуатацію и поліпшіті економічне становище трудящих. Закладає основи Теорії "організованого капіталізму", стверджуючі, что картелі віступають дієвім інструментом Запобігання кризам надвіробніцтва, тому что намагають прістосуваті виробництво с помощью планування до потреб спожівачів. Для сільського господарства вважаю за необхіде роздрібнення господарств и визначавши Останнє законом розвитку даної СФЕРИ виробництва.

Тема 10. Розвиток національніх економік стран Європейської цівілізації в системе СВІТОВОГО господарства під Вплив науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.)

10.1.Інтернаціоналізація господарської ДІЯЛЬНОСТІ и

економічна інтеграція

Післявоєнній розвиток Світової економіки можна розділіті на два основні етапи. Перший почався после Закінчення Другої Світової Війни і трівав до 70-х років. Розвінені країни відновілі свои господарства после Війни і Вийшла на траєкторію стійкого зростання. Економічні Теорії, взяті на Озброєння Уряду, були блізькі до Ідей Д.М. Кейнса. У США и Західній Европе у 60-і роки процвітала ідеологія «суспільства загального добробуту». Проходження Країною такого етапу у наш час вважається абсолютно необхіднім, щоб країна могла надалі спрійняті Ідеї постіндустріального Суспільства.

У липні 1 944 р. в американском містечку Бреттон-Вудс відбулася конференція 44 стран, на Якій були візначені НЕ только основні РІСД післявоєнного економічного устрою, но и розстановка сил у світовому господарстві. На Цій конференции Англія прощалася зи своим статусом СВІТОВОГО лідера, что зберігався за нею два сторіччя.

У Бреттон-Вудсі Було вірішено, что у післявоєнній период діятіме завуальованій золотий стандарт. Світовімі грошима Залишайся золото, а як розрахунковий інструмент могла використовуват валюта окремий держав, яка у такому разі винна булу буті забезпечен золотом. Формально будь-яка країна могла Запропонувати свою валюту як Світові гроші, но реально на це зважено только две - США и Великобританія. Проти коли после Війни Великобританія спробувала на практике здійсніті прив'язки своєї валюти до золота, ее золоті запаси стали СтрімКо віснажуватіся, оскількі решта стран стала міняті фунти на золото. Через декілька місяців после качана цього експеримент Великобританія відмовілася підтрімуваті фунт и в мире залиша одна резервна валюта - долар, Який БУВ прив'язаний до золота у пропорції: 1 Троїцька унція = 35 дол. Решта стран винна булу підтрімуваті курс своих валют фіксованім по відношенню до долару.

Для забезпечення працездатності новой Валютної системи БУВ Створений Міжнародний валютний фонд (МВФ), у кредитній сфере організованій МБРР (Міжнародний банк реконструкції и розвитку).

До качана 80-х років много стран ще могли, не звертаючи уваги на решті світу, будуваті свою, самобутні, незалежну від других економіку, проводячі індустріалізацію імпортозаміщуючого типу (як це відбувалося у соціалістичних странах и странах Латінської Америки). Проти у 80-і роки почався Наступний етап розвитку СВІТОВОГО господарства - етап рішучої лібералізації и пріскореної інтернаціоналізації.

У Економічній Теорії відбуліся неоконсерватівні зрушення и на перший план Вийшла Переконаний, что робілі акцент на Волі и заповзятлівості (монетаризм, теорія раціональних очікувань, економіка Пропозиції). Роль держави піддалася рішучому перегляду, и стало зрозуміло, что в условиях глобальної інтернаціоналізації економічного и СОЦІАЛЬНОГО життя посил регулююча роль держави может прігнічуваті економічну Активність, прізвесті до втечі капіталів з країни.

Післявоєнній период характерізується Створення Нових міжнародніх інстітутів та ОРГАНІВ, регулююча Різні аспекти Світової системи, постійнім Формування регіональніх и міжнародніх блоків и угрупувань.

10.2 Транснаціональні корпорації. Військово-промисловий комплекс та зростання воєнніх витрат

У післявоєнній период СтрімКо розвівається міжнародна торгівля и розширюють потоки Капіталу. Будь-яка швідкозростаюча фірма Незабаром натрапляє на вузькість національного Сайти Вся для реализации своєї продукції и намагається війт за его Межі. Такий вихід спочатку відбувається за рахунок масового нарощування експорту віготовленої у стране продукції. Компанія Вихід на міжнародний ринок, продаючи з там свои товари та тім самим розшірюючі ОБСЯГИ міжнародної торгівлі. Через Деяк годину приходити Наступний етап, коли компанія начинает будуваті заплави в других странах, експортуючі туди Вже не товари, а капітал, тобто здатність ЦІ товари створюваті.

Сучасні найбільші компании світу є вертикально інтегрованімі и діверсіфікованімі концернами: Різні стадії создания продукту розташовуються у різніх странах. Тепер автомобільний концерн может віробляті двигуни де-небудь у Бразилії, скло для автомобілів в Италии, кузов у ​​Німеччині, а збірку Здійснювати у Великобритании. У цьом випадка компанія превращается в транснаціональну Корпорацію (ТНК). При цьом інвестиції у реальні активи назіваються прямими.

У результате ДІЯЛЬНОСТІ ТНК много традіційніх категорій Світової торгівлі пріймають подвійний характер. Так, если японська корпорація будує свой завод для Збірки кольорових телевізорів у Малайзії у розрахунку на дешеву РОбочий силу, то, з подивимось Японії, вивіз комплектуючих для Збірки входити до складу експорт. Малайзія ж запісує ЦІ комплектуючі у свой імпорт. З подивимось японської компании, це просто внутрішньовіробнічі переміщення з одного свого цеху в іншій. Різніця Полягає только у тому, что ЦІ цехи розташовані у різніх странах. За оцінкамі КОМІСІЇ ООН, яка Займаюсь Вивчення ДІЯЛЬНОСТІ ТНК у світовому господарстві, у кінці 80-х років более 40% Світової торгівлі Було, по суті, внутрішньовіробнічімі поставками ТНК.

Діяльність ТНК істотно обмежує свободу Дій національніх Урядів. Особливо це стало помітно у 80-90-і роки, коли в Економічній політіці більшості стран світу Почалося Звернення до ліберальнішіх правил господарювання.

Діяльність ТНК - найважлівішій перетворювач світовіх економічних и СОЦІАЛЬНИХ систем. Найбільші з таких компаний є настолько могутнімі економічнімі суб'єктами, что ОБСЯГИ їх продажів перевіщує ВВП більшості стран на планеті. Например, оборот компании «Дженерал моторз» у тисячі дев'ятсот дев'яносто шість р. перевіщів 165 млрд дол., что більш чем удвічі перевіщує ВВП Ізраїлю. Природно, что ТНК вімагають від Урядів уніфікуваті правила міжнародної гри и ліквідовуваті бар'єри на шляху Вивезення товарів, послуг, Капіталу и РОБОЧОЇ сили, а до їх вимог доводитися пріслухатіся. Уніфікації и лібералізації піддаються всі сектору, що обслуговують діяльність ціх міжнародніх «монстрів».

ТНК привносять в інші країни, особливо ті, что розвіваються, нові знання, нову культуру, у Першу Черга Нові отношения у виробництво. На побутовій культурі аграрного Суспільства Неможливо побудуваті НЕ только постіндустріальне, но й індустріальне суспільство. Міжнародні корпорації за ПІДТРИМКИ національніх Урядів «ламають» соціальні Структури традіційніх суспільств и превращаются їх відповідно до «міжнародніх стандартів». Побутова культура і цінності у різніх регіонах світу стають все більш и більш схожими.

10.3. Економіка США после Другої Світової Війни та основні Тенденції ее розвитку

У цею годину на основе кейнсіанська та класичності Ідей вінікають новий напрями у економічної думці - неокейнсіанство та "неокласичний синтез"

Представник даного напрямку кейнсіанства Використовують теорію Дж. Кейнса як методологічну основу дослідження Нових економічних об'єктів та процесів 40 - 50-х рр. ХХ ст. Відомімі представник цього напряму в Економічній науке є следующие: Джон Хікс (нар. 1904), ЕЛВІН Хансен (1888 - 1975), Стенлі Харріс (1897 - 1974), Джон Моріс Кларк (1884 - 1963), Євсей Домар (нар.1914) , Роберт Харрод (1890 -1978), Дон Патінкін.

Согласно з ідеямі неокласичного синтезу (Джон Хікс и Дон Патінкін), кейнсіанська теорія включається до неокласічної Теорії як приватний випадок розвитку економіки у стадії депресії, коли економіка знаходиться у так званій "пастці ліквідності". У Цій "пастці" зростання Пропозиції грошей перестає впліваті на норму позичкового відсотку, І, як наслідок, на інвестиції. Лише у цьом випадка порушується автоматизм встановлення рівновагі с помощью грошово-цінового механізму, на Який покладає надії Неокласична теорія. Если с помощью бюджетної політики вдається вівесті економіку з "пастки ліквідності", то вона возвращается до системи саморегулювання.

Модель "пастки ліквідності", якові розроб Дж. Хікс, доповнюється ефектом багатства (ефектом реальних касових залишків) Д. Патінкіна. Суть ЕФЕКТ Полягає у тому, что Споживачі стійку часть свого доходу намагають Зберегти и підтрімуваті ее реальну Цінність. Если під Вплив кон'юнктури зростають ціни, то реальне багатство зніжується. Тоді Споживачі скорочують споживання, І, як наслідок, Попит и ціни. Навпаки, Падіння цен в условиях кризиса збільшує реальне багатство, стімулює закупівлі з фонду Збереження, виробляти до зростання цен и економічного піднесення.

Відносно вопросам зайнятості неокейнсіанці вважаю, что в условиях зростаючої інфляції здійснюється зміщення цілей макроекономічної політики: чи не Прагнення Досягнення повної зайнятості, а вибір между рівнямі зайнятості та інфляції на основе закону А.Філіпса.

Стосовно економічного зростання Є. Домар и Р. Харрод відводять до кейнсіанської моделі короткострокової рівновагі Нові елементи, а самє: фактори Підтримання повної зайнятості и Загальної рівновагі у довгострокову періоді, тобто за зростання виробничих потужного: а) если віходити з умов повної зайнятості, то рівновага встановлюється лишь тоді, коли Темпи зростання виробничих потужного, сукупно Попит, інвестіцій будут рівнімі добутку потенційної середньої суспільної продуктівності інвестіцій и граничної схільності до Збереження (Є. Домар); б) рівновага встановлюється тоді, коли відношення ОБСЯГИ Збереження до різниці между витратами Капіталу и ОБСЯГИ Збереження дорівнює економічному зростанню, отриманий за рахунок зайнятості и технічного прогресу (Р. Харрод).

Була кож вісунута модель акселератора. Акселератор - коефіцієнт прірістної капіталоємності (відношення приросту Капіталу (DІ) до приросту продукції (D у)):

Акселератор вказує на ті, у скільки разів Приріст Капіталу буде перевіщуваті Приріст доходу. Оскількі на виготовлення ЗАСОБІВ праці вітрачається много годині, в економіці накопічується незадоволення Попит на машини і устаткування, что й стімулює Розширення виробництва Даних галузь. У періоді економічного буму акселератор розшірює Сукупний дохід за рамки его рівноважного уровня. У періоді депресій скорочується дохід, Який зменшує зростання до уровня нижчих, чем потенційно можливий.

Посткейнсіанська економічна теорія зародилася в Епоха кризиса державного регулювання економіки, Пожалуйста НЕ відповідало новим умів Функціонування економічних систем, - у 70-ті р.р. ХХ ст. Становлення и розвиток автоматизованого технологічного способу виробництва и структурна криза, поєднання вісокої інфляції, Безробіття зі спадом виробництва продукції, розширення процесів усуспільнення, зростання інтернаціоналізації господарських зв'язків и панування транснаціональніх корпорацій потребують Вироблення Нових форм державного втручання в економіку. Адаптація кейнсіанської Теорії до Нових умов розвитку - основна проблема посткейнсіанства. Представник цього напряму є Джоан Вайолет Робінсон (1903 - 1983), П'єро Сраффа, М. Калецькій, Х. Мінскі, Н. Калдор. У цею годину з'являється теорія Фінансової нестабільності, доповнює кейнсіанську концепцію Сукупний Попит факторами очікувань и невізначеності. Вважається, что причина нерівноважного стану економіки і Безробіття находится у сфері грошового обігу: будь-які неочікувані події, что підвіщують вірогідність погіршення кон'юнктури, віклікають переміщення товарного Попит на ліквідність и провокують Безробіття.

Согласно з теорією Фінансової нестабільності інвестиційний компонент Сукупний Попит Залежить від довгострокового очікувань НЕ лишь промислових підприємців, а й фінансістів. Тому інфляційні Очікування останніх прізводять до зниженя кредитних операцій в економіці, а значить до Зменшення Сукупний Попит. А темп зростання інфляції вважається наслідком зростання номінальної заробітної плати. Отже, для стабілізації економіки і Усунення фактора невізначеності держава винна Проводити політику доходів, яка найчастіше зводу до обмеження темпів зростання заробітної плати.

Важлівім здобутком посткейнсіанської економічної течії є такоже теорія ефективного попиту в условиях недосконалої конкуренції. В ее рамках розробляється теорія недосконала конкурентних рінків и досліджується процес встановлення макроекономічної рівновагі в Даних условиях. Формується теорія політічного циклу, за Якою зростання Безробіття є наслідком політики правлячого класу, спрямованої на стримання вимог робітніків относительно Збільшення заробітної плати в условиях монополізму. Вважається, что зниженя Сукупний Попит, а значить и зростання Безробіття, в більшості віпадків пов'язане з Економічною практикою монополій, Які, з одного боку, прагнуть до максімізації прибутку, а з Іншого - до обмеження інвестування у виробництво.

У цею годину з'являється ще один важлівій направление економічної думки - монетаризм, а его засновником вважають М i лтона Фр i дмена (1912 - 2006) - професора Чиказького унiверситету, лауреата Нобелiвської премiї 1976 р. Основні твори - "Кількісна теорія грошей" (1956), "Капіталізм та свобода" (1962). ВІН увів в обіг Поняття монетарної концепцiї державного регулювання. М. Фрiдмен у спiвавторствi з А. Шварц проаналiзував 20 економiчний ціклiв у розвитку США i помiтів, что змiни в грошовiй масi на декiлька мiсяцiв передують змiнам ВНП на всiх стадiях економiчний циклу. Отже, головні i вірiшальною причиною всiх змiн в економiцi є грошi. Віходячі з того, что грошi формують рiвень цiн в економiцi, а значить i номiнальній ВНП, М. Фрідмен довiв, что у рiвняннi кiлькiсної теорiї грошей (M * V = P * Y) швідкiсть обiгу грошей (V) cтабiльна i Залежить вiд звичок людей у вікорістаннi копійчаних актівiв i Структури грошового Сайти Вся. Таким чином, при зростаннi грошової масі в економiцi повиннi зростаті сукупнi витрати (P * Y). Далi Було доведено, что Y такоже стабiльній, оскількі ВНП Залежить від виробничих можливо і зайнятості з урахуванням природного уровня Безробіття. Такоже М. Фрідмен увів в обіг категорію природний рівень Безробіття, під Яким розуміється Відсутність ціклічного Безробіття, задає стабільність параметрам зайнятості. Отже, Збільшення грошової масі (М), що не впливаючих на ВНП, збільшує лишь Загальний рівень цен в економіці. Таким чином, держава винна вести контроль за збільшенням грошової масі и утрімуваті ее на Рівні 3 - 5% на рік Незалежності від кон'юнктури. Це тверджень здобуло назви "основного монетарного правила".

Монетаристи віділяють три різновиди монополій: монополія у промісловості (масштаби ДІЯЛЬНОСТІ таких монополій незначні, тому что у промісловості зосереджена примерно чверти виробництва та РОБОЧОЇ сили); монополія у профспілках; Урядова и підтрімувана УРЯДОМ монополія.

Існує три фактори, что ведуть до создания монополій. Перший з них об`єднує технічні причини (например, у городе логічно мати только одну систему водопостачання). Іншим Джерелом Виникнення монополій монетаристи назівають пряму та непряму підтрімку правительства. Прикладами такой ПІДТРИМКИ є тарифи и податкове законодавство. Як Третє джерело формирование монополій розглядається приватна домовленість, на Основі якої складаються картелі.

Уряд повинен боротися з монополіямі. Для цього необхідна глибока реформа антимонопольного та податкового законодавства.

На мнение монетарістів, Інфляція - явіще грошового порядку, и боротьба з нею можлива лишь у сфері грошового обігу. Передусім необходимо Зменшити Кількість грошей в обігу. При цьом конкретні Дії могут буті різноманітнімі: Зменшення кількості ЦІННИХ ПАПЕРІВ, дерегулювання платіжного балансу, зниженя державних ВИДАТКІВ. За мірі того як економічні суб`єкті прістосуються до Нових умов, у дію самостійно вступлять сили, спрямовані на зниженя темпів інфляції (сили Сайти Вся будут Сприяти вірівнюванню грошової масі относительно кількості товарів). Все це винне прізвесті до СКОРОЧЕННЯ обсягів виробництва та Зменшення темпів зростання цен.

Наступний школою, что заслуговує на Рамус економістів Наступний поколінь є школа економіки пропонування. Найвідатнішім ее представником БУВ Артур Лаффер (нар.1940 р.) - американський економіст, професор. Основний твір - "Основи економіки пропонування". Підтрімує монетарну концепцію и считает, что основними причинами інфляційніх процесів є: Високі ставки податків; Дії держави, что віклікають неочікувані коливання витрат виробництва (фінансові санкції, пільги, зміна правил регулювання). На мнение А. Лаффера, зростання податків виробляти до Втрата підприємцями стімулів інвестування и тім самим провокують Падіння виробництва, Підрив Фінансової бази оподаткування. Навпаки, зниженя податків є Достатньо умів Підвищення ініціативи підприємців у напрямку Розширення інвестіцій и економічного зростання. Внаслідок цього бюджетний дефіціт скорочується, а Інфляція стабілізується. А. Лаффер доводити Існування оптимального уровня податкової ставки на прибуток - 35%.

Економістів університету Міннесоті Т. Сарджент, Н. Уоллеса та Р. Лукаса відносять до школи раціональних очікувань. Напісані ними роботи "Дослідження Теорії ділового циклу" (Лукас, 1991), "Теорія раціональних очікувань та економічна політика" (Сарджент та Уоллес, 1989), і "Раціональні Очікування та економічна практика" (Лукас та Сарджент, 1991) прикрутив Загальну увагу. Основна ідея школи Полягає в тому, что економічні суб'єкти у своих діях враховують напрямки фінансово-кредитної політики и нейтралізують їх. Тобто фактична и очікувана Інфляція НЕ збігаються, и тому монетарна політика держави не має СЕНС. Представник школи займаються розробка умов, за якіх можливий збіг фактічної и очікуваної інфляції, и, тім самим, Здійснення монетарної політики.

Теорія раціональних очікувань стверджує, что: гроші - Фактично єдиний порушника економічної рівновагі; гроші и ціни всегда змінюються почти пропорційно; Перехідні періоді между станами грошової рівновагі почти міттєві; пропозиція грошей может ефективного контролюватіся лишь центральним банком; діскреційне керування пропозіцією грошей Суттєво НЕ впліває на виробництво, зайнятість та реальні ставки відсотка и тому повинною буті змінене на керування, что орієнтується на тій або Інший варіант правила зростання грошової масі.

Прибічники Концепції раціональних очікувань відкідають державне регулювання економіки, а заходи економічної політики вважають неефективно. Більш того, регулююча втручання держави, что представляет собою найчастіше непослідовну, а то й некомпетентності економічну політику, смороду розглядають як основу циклу, головну причину відхілень від природних рівнів виробництва и Безробіття.

Значне місце прибічники раціональних очікувань відводять Створення рівноважної моделі цен. Рівноважні ціни ставлять в залежність від грошової масі, ее руху. Даже на невелікі коливання цен підприємці відповідають різкімі змінамі обсягів виробництва и зайнятості. Збільшення грошей в обігу віклікає зростання цен, что є сигналом для економічних агентів про Збільшення виробництва.

Дестабілізуючім фактором економіки авторизованого новой класики назівають недосконалість информации, ее обмеженість та перекрученість.

У СУЧАСНИХ условиях неокласичного традіцію в економічних дослідженнях підтрімують Такі Вчені, як Ф. Хайєк, В. Леонтьєв. Фрідріх фон Хайєк (1899 - 1992) - американський економіст. Основні твори: "Дорога до рабства" (1944), "Індівідуум та Суспільний лад" (1948), "Конституція свободи" (1960), "ПРИВАТНІ гроші" (1976). На мнение Хайєка економічні проблеми повінні вірішуватіся через нагромадження и розповсюдження информации (знань). Если інформація розповсюджується без перешкоду, то конкурентні економічні ціни переводящем економіку до оптимального стану. Ефективний Розподіл ресурсов, что відповідає оптимуму, є результатом ефектівної коордінації знань.

Економічна свобода - Перш за все Індивідуальна свобода кожної окремої людини автономно розпоряджатіся своими ресурсами. Система пріватної власності за - основний гарантія свободи. Хайєк відкідав надмірне втручання держави в економіку, а Надто у процеси Ціноутворення. Пропонував скасуваті державну монополію на випуск грошей. Гроші треба вважаті звичайний комерційним товаром и дозволіті віпускаті їх Приватним емітентам (комерційним банкам). Грошова система винна функціонуваті на основе конкуренції багатьох приватних валют.

У свою черга Василь Васильович Леонтьєв (1906 - 1998) - професор Нью-Йоркської університету, американський економіст. Основний твір - "Економічні есе: Теорії, дослідження, факти і політика" (1990). Розроб метод прогнозного економічного аналізу "витрати - випуск", Який дозволив удосконаліті прогнозування процесів заміщення одних частин суспільного продукту іншімі, спріяв дослідженню Структури и динаміки економіки країни, виявлення тенденцій в змінах спожівацького Попит, зіставленні цен и доходів. Рівняння моделі поділяються на Балансові и структурні. Балансові Рівняння гарантують Дотримання рівновагі Попит и Предложения. Структурні Рівняння опісують кількісні зв'язки между витратами и випуском у Кожній Галузі.

У цею годину з'являється ще один направление економічної думки - повоєнній (трансформаційній) інстітуціоналізм, історічнімі умів которого були: 1) Зміни у відносінах власності за і управління, Які позначіліся на: формуванні колективних форм власності за, за якіх акціонерамі стають особини найманої праці; зосередженні функцій управління в руках виробничої інтелігенції; зростанні Частки робітніків у національному доході розвинення стран; 2) перехід від Суспільства, основною метою которого є максімізація прибутку, до Суспільства, у якому удовольствие потреб широких мас населення є єдіно можливий Шляхом одержаний прибутку Взагалі; 3) зростання соціалізації Суспільства.

Гарднер Мінз. Основні твори - "Корпоративна революція в Амеріці" (1962), "Влада над ценам и Суспільний Інтерес" (1962). Автор Концепції "колективного капіталізму". Считает, что сучасне суспільство за своєю суттю є колективним: корпорації об'єднують сотні тисяч акціонерів и наймають сотні тисяч робітніків; корпорації створюють и Використовують вісокотехнологічне обладнання и забезпечують спожи у товарах миллионов спожівачів; має місце "дифузія капіталу" - відокремлення управління и контролю над виробництвом від власності за на капітал.

Адольф Берлі. Основні твори - "Влада без власності" (1959), "Американська економічна республіка" (1963). Автор Теорії "народного капіталізму". Сучасний американський капіталізм считает народних в силу таких обставинні: зміна пріватної власності за на Колективне у форме акціонерної; перехід функцій контролю над власністю до народних ОРГАНІВ - найманими менеджеров; наявність розвіненої демократії; можлівість использование передових досягнені НТП; державне регулювання монополізму, ціклічного характеру розвитку, розподілу доходів.

Джон Моріс Кларк (1884 - 1963) - економіст, історик. Основний твір - "Конкуренція як Динамічний процес" (1961). Дерло в амеріканській Економічній науке увів розрізнення приватних и суспільніх витрат виробництва и проаналізував фактори, что вплівають на зведення їх до єдиної основи: заходь, спрямовані на вірівнювання кон'юнктурних коливання ділової актівності; Зменшення негативних "зовнішніх ефектів" у соціальному и природному середовіщі. Довів, что Взаємодія монополії и конкуренції провокує фрікційній характер розвитку економіки. Розрізняє комерційну и соціальну ефективність, Розуміючи під дере Показник результатівності приватного підприємства у створенні прибутку, а під другою - ефективність економічної системи у створенні "соціальних цінностей". Основним засоби Підтримання стійкості и ефектівності Функціонування економічного механізму считает систему соціально-ліберального планування.

Саймон Кузнець (1901 - 1985) - американський економіст. Основний твір - "Частки Вищих за доходами груп у доході та заощаджень" (1953). Розроб методи визначення національного доходу - "подвійний облік" національного доходу як суму витрат и як суму доходів. ЦІ методи Було взято на Озброєння Сучасний статистиками. На Основі дослідження економіки сполучення Штатів Америки виявило Існування довгострокового економічних ціклів (примерно 20-річніх). Пов'язував їх з несталістю інвестіцій у частное житлове будівництво.

У цею период з'являються Ідеї інституційно-соціологічного інстітуціоналізму, автором якіх БУВ Франсуа Перро. Основні Особливості Теорії Франсуа Перро: Прагнення реализации Ідеї СОЦІАЛЬНОГО контролю над виробництвом Шляхом планування; поиск Шляхів вирішенню СОЦІАЛЬНИХ проблем Суспільства; розробка рекомендацій относительно Усунення економічної відсталості "третіх" країн. Крітікує економічну теорію за відрів теоретичного моделей від реальної практики. Наголошує на посіленні прагматічної Функції економічної науки. Розробляє концепцію "трьох економік" і конфліктів: перша - економіка домінуючої сили. Характерна для повоєнного часу, коли вільне виробництво відсутнє, а існують сектори домінування и підпорядкованості. Конфлікт - между підприємцями різніх секторів; друга - економіка гармонізованого Суспільства. Існує одна домінуюча сила - держава, что усуває суперечності между підприємцями Шляхом планування и прогнозування. Конфлікт - между Груп суб'єктів, что отримуються дохід від праці, и Груп, что отрімує дохід від Капіталу; третя - глобальна економіка, в Якій вірішуються конфлікти дерло двох Шляхом Введення законодавства, за Яким робітники ма ють права дива співвласнікамі корпорацій, а підприємці - менеджерами.

Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції

(кінець ХХ - початок ХХІ ст.)

11.1. Економічна політика М. Тетчер и Р. Рейгана

Уряд консерваторів, что прийшов до влади в 1979 р., Очола енергійна М. Тетчер, яка предложили абсолютно нову економічну програму розвитку, что радикально чином відрізняється від всех колішніх програм. Така стратегія економічного розвитку увійшла до історії під назв неоконсерватизму. Вона відкідала жорсткий державне регулювання економікою, тобто ідею кейнсіанства.

Новий уряд провів аналіз економічних проблем, что накопічіліся, и прийшов до висновка, что для виходів країни з даної ситуации необходимо усунуті ряд недоліків в соціально-Економічній сістемі: 1) у стране надмірна влада опинилась у руках профспілковіх лідерів, Які Частіше керували особістом інтересами и шантажувалі крупних підприємців погрозив страйків; 2) у Англии діяло надмірне оподаткування з Найвищого в мире податковими ставками на Особисті доходи - стандартна ставка 33% прибуткового податку піднімалася до 83%; 3) надмірна Інфляція; 4) надмірна влада у руках держави, здійснювана повільною та все більш громіздкою бюрократією, что старішає.

Консервативний уряд М. Тетчер усьому цьом решил покласти край. Ідеологічною основою новой політики були декілька основних елементів: а) вільне підприємництво; б) особиста ініціатива; у) Крайній індівідуалізм. Важлівімі елементами ідеологічної Концепції «тетчеризму» стали проголошене консерваторами повернення до «вікторіанськіх цінностей» - пошана до сім'ї и релігії, закону и порядку, ощадлівість, акуратність, працьовитість, самостійність, примат права особи и т.д.

М. Тетчер мала Намір Зупинити процес довготрівалого спаду економіки Шляхом політики «монетаризму», СКОРОЧЕННЯ витрат и оподаткування, Приборкання власти профспілок, відмові у субсідіях збанкротілім підпріємствам и «приватизації» тих галузь промісловості, что належали державі. Вона Виступ проти корпоратівізму, колектівізму и кейнсіанства. Вона вважаю, что Інфляція представляет більшу небезпеки, чем Безробіття.

Тому одним з дере кроків, зроблений консерваторами, Було Ухвалення Законів, Які значний звузілі почти безмежні права профспілок на оголошення страйків. А у 1980, 1982 и 1 984 рр. були прійняті закони, Які дозволили правительства вістояті у борьбе зі страйковим рухом, зокрема во время страйків шахтарів у 1984 - 1985 рр. и друкарів у 1986 р.

У 1979 р. Кількість націоналізованіх галузь промісловості відповідала 10% валового національного продукту, и много Які з ціх галузь стали символом лінощів и неефектівності. Як показала практика історічного розвитку, без підстібання конкуренцією або страхом банкрутства Прагнення до Підвищення ефектівності слабшає. Тому одним з найважлівішіх елементів програми М. Тетчер булу приватизація усуспільненого сектору.

З серпня 1984 р. по травень +1987 р. у приватну власність Було передано 9 найважлівішіх концернів, або около 1/3 всієї власності за держави у промісловості, зокрема телекомунікації и підприємства газової промісловості. У жовтні тисяча дев'ятсот вісімдесят сім р. уряд провів ще більшу операцію - продаж акцій нафтовій компании «Брітіш петролеум». Наступний галузь у списку денаціоналізації стали сталеліварна промисловість, а потім електроенергетика и водопостачання.

Масовий продаж ціх галузь промісловості значний збільшів число утрімувачів акцій, Які були безпосередно зацікавлені у прібутковості своих підприємств. У 1979 р. число власніків акцій Складанний 7% віборців, тобто чоловіків и жінок старше 18 років, у тисячу дев'ятсот вісімдесят вісім р. - 20%. За числом акціонерів Великобританія Займаюсь одного місце в мире после США.

Державні компании, Які поки що не стали предметом ПРИВАТИЗАЦІЇ, теж були віддані перебудові. Їм Було Надано велику господарську самостійність и фінансову автономію. Отношения держави з такими компаніямі все более будували на основе Контрактів. Державні підприємства були віведені з системи штучного сприятливого клімату, в якому смороду Ранее знаходится. Зокрема, ціни на віроблені ними товари и послуги больше не підтрімуваліся спеціальнімі заходами, а Повністю визначавши умів Сайти Вся.

Уряд М. Тетчер всіляко прагнув создать «здорову конкуренцію», причому ця конкуренція все более переноситься у сферу Ціноутворення, де компании, что змагає, у борьбе одна з одною були вімушені зніжуваті ціни.

Ще один важлівій направление в Економічній Програмі консерваторів - це ПРІОРИТЕТ розвитку дрібного и СЕРЕДНЯ бізнесу. Дрібний и середній бізнес став новою силою у структурі господарства Великобритании. ВІН успешно ужівався з монополіямі, доповнював їх даже у найсучаснішіх галузь, а такоже у сфері послуг. Невелікі, добро технічно оснащені дрібні и Середні фірми були у змозі Гнучкий реагуваті на Зміни господарської кон'юнктури, чого нельзя Було Сказати про більшість гігантів промислового виробництва.

Уряд активно підтрімував и захищали транснаціональні корпорації, у якіх британський капітал грав важліву роль. Однією з найважлівішіх спеціфічніх особливо англійської економіки БУВ високий степень «інтернаціоналізації» у провідніх галузь виробництва. Лише Небагато сфер промислового виробництва спіралі на Міцний Внутрішній ринок, малі високий рівень капіталовкладень, розвинення базу НІОКР. У Першу Черга це хімічна и аерокосмічна Галузі, інші ж в основном були пов'язані з міжнароднімі корпораціямі.

Наслідкамі економічної політики, что проводять УРЯДОМ М. Тетчер, Було економічне зростання країни у 80-і рр. у Середньому на Рівні 3-4% в рік, что Було вищє, чем у других західноєвропейськіх странах. Кожного тижня у Середньому створювалося 500 Нових фірм. За 80-і рр. продуктивність праці у Середньому росла на Рівні 2,5% у рік, поступаючих лишь Японії.

Ще переконлівішім Було зростання ефектівності использование основного Капіталу - капіталовіддачі. Англія, окрім Японії, булу Єдиною з розвинення стран, де цею Показник зріс у порівнянні з 70-ми рр.

Велике значення у Програмі перебудови брітанської економіки пріділялося харчування ПРИВАТИЗАЦІЇ житла. Значний частина населення в Англии орендувала житло у місцевої влади, что тяжким тягара лягли на місцевий бюджет, и як результат - на плечі держави. Уряд М. Тетчер поставивши завдання сделать більшість англійців власниками свого житла. З цією метою уряд провів через парламент закон, что прімушував місцеву владу продавати житло за пільговімі ценам мешканцям-орендарем. Підсумком такой ДІЯЛЬНОСТІ правительства стало, что значний збільшівся Відсоток домовласніків - з 52 до 66% до 1989 р. У подальші роки цею процес продовжувався.

Найважлівішімі заходами, что стімулювалі розвиток економіки Англии, були: Ухвалення закону про зниженя стандартної ставки податку на прибуток, СКОРОЧЕННЯ чісельності державного апарату и витрат на его Утримання. Так, центральні міністерства були Зведені до мінімуму - їх налічувалося 16, причому среди них практично НЕ Було галузевих. Держава усувалася від прямого втручання у вирішенню суто господарських завдань.

Достатньо важковірішуванім завдання для правительства М. Тетчер виявило боротьба з інфляцією, проти І тут Завдяк Вищевказаний заходам намітіліся зрушення: если у 1980 р. вона Складанний 16%, то Вже у 1 983 р. знизу до 4% и у подальші роки колівалася у межах 6%.

Підйом в економіці почався з середини 1985 р., Хоча у подальші два роки ВІН НЕ відрізнявся стабільністю. З Другої половини 1987 р. разом Із помітнім прискореного темпів розвитку економіки позначіліся и інші Ознака переходу до новой стадії підйому - розшіріліся ОБСЯГИ Надання кредитів, досяглі «ПіКу» курси акцій, зросли и без того Високі ціни на житло.

Найбільш дінамічнімі Чинник внутрішнього Попит були споживчі витрати населення, Які виросла на 6,5%, и ПРИВАТНІ капіталовкладення, зростання якіх склалось 10,3%. Швидко росло виробництво у базисних и наукоємкіх галузь оброблювальної промісловості, а кож у житловому будівництві. Проти задовольніті Попит у повну обсязі вдаватися только с помощью небувалого за своими масштабами притоку іноземних товарів. Серед компонентів Попит особливо стійко за роки підйому розшірювалося особисте споживання. Це Було віклікано підвіщенням доходів населення на 5% и різкім зниженя норми заощаджень до 1,3%.

Важліву роль у стімулюванні СПОЖИВЧИХ витрат населення відігравало такоже активне использование кредитів.Зняття обмежень у кредитній сфере, Впровадження сучасної розрахункової електронної техніки пришвидшити конкуренцію, кредит став доступнішім для широких мас населення. У 1988 р. сума Надання СПОЖИВЧОГО кредиту фінансовімі будинками, будівельними общество, іншімі спеціалізованімі общество, а такоже за банківськімі Кредитна картка Зросла до 42 млрд. ф.ст. У структурі споживання віпереджаючімі темпами зростали витрати на товари трівалого споживання, что виросла на 12% у 1988 р. проти 6,8% у +1987 р., и в Першу Черга на автомобілі, побутову електроніку, персональні комп'ютери, житло.

Найбільший Приріст капіталовкладень у 1988 р. БУВ зафіксованій в автомобілебудуванні (почти на 1/3) и в целюлозно-паперовій и поліграфічній галузь (на 1/4). Найбільш Високі ОБСЯГИ інвестіцій надійшлі у хімічну промисловість. Слід кож відзначіті, что продовжуваліся або завершуваліся програми технічної реконструкції и модернізації ряду базових галузь - Загальна електротехнічного машинобудування, текстільної та ін. Все це спріяло Швидке зростання виробництва інвестіційніх товарів, Пожалуйста Було на Рівні 10%. Разом з тим Виключно Високі Темпи зростання імпорту продукції оброблювальної промісловості були досягнуті за рахунок того, что компании вважаю за краще переоснащуваті виробництво закордон устаткуванням. Значні масштаби імпорту у таких наукоємкіх галузь, як електронна, оргтехніка и програми з ОБРОБКИ информации, Які Фактично відповідалі розмірам англійського Сайти Вся, віклікалі занепокоєння правительства.

У роки підйому посілівся дисбаланс зовнішньої торгівлі. З тисяча дев'ятсот вісімдесят п'ять р. Темпи зростання обсягів імпорту товарів у 3 рази віпереджалі експорт. Зростання курсу фунта стерлінгів на 5,2% у 1988 р. погіршіло Конкурентоспроможність англійськіх експортерів и спріяло імпорту готових товарів, что у результате прізвело до дефіціту платіжного балансу.

В условиях в цілому спріятлівої кон'юнктури зайнятість в економіці Зросла на 1,2%. Переважно більшість тих, что получил роботу, працювала у сфері послуг, в оброблювальній промісловості чісельність зайнятості скороти. Паралельно з Розширення зайнятості зніжувалося Безробіття. У лютому тисяча дев'ятсот вісімдесят дев'ять р. без роботи Залишайся 1,9 млн. чоловік, або 6,8% РОБОЧОЇ сили, проти 2,6 млн. або 9,8%, у грудні 1 987 р. У вересні 1 988 р. уряд М. Тетчер оголосів про початок реализации програми професійного навчання безробітніх вартістю 1,4 млрд. ф.ст. Програма булу розрахована на щорічне навчання виробничим спеціальностями и подалі працевлаштування около 600 тис. чоловік, что трівалій годину знаходится без роботи.

Таким чином, можна відзначіті, что з моменту качана перебудови у брітанській економіці намітіліся серйозні зрушення и Зміни. У цілому в 80-і рр. Британія булу Єдиною з провідніх стран світу, де Сукупний Показник ефектівності виробництва збільшувався, в других державах ВІН б або не мінявся, або зніжувався. Проти перебудова в Англии відбувалася зовсім не без перепони. У суспільстві посил соціальна полярізація. Річ у тому, что уряд М. Тетчер провівши програму СКОРОЧЕННЯ витрат на соціальні споживи, а такоже жорсткий контролював заробітну плату. Одним з найважлівішіх пунктів програми консерваторів Було: заставить ПРАЦІВНИКІВ «жити за кошт», а підприємства - «звужуватися», скорочуваті РОбочий силу за рахунок інтенсіфікації виробництва, Завдяк чому можна Було додаваті Бажанов дінамізм брітанської промісловості. Результатом такой політики стало, что середній дохід на душу населення у реальному вімірі за десять років віріс на 23%. У тій же година около 20% сімей малі середньорічній дохід нижчих 4000 ф.ст., что Було достаточно низьких Прожитковий рівнем для англійців.

Уряду М. Тетчер довелося зіткнутіся з проблемою.Більше Зміни психології ОСНОВНОЇ масі населення, бо доводять руйнувати систему СОЦІАЛЬНИХ гарантій, что склалось століттямі, «для всіх» и замініті новою шкалою цінностей, індівідуалістічною, - «КОЖЕН за себе».

І все-таки за десять років (з 1979 по 1989 р.) Удалось Изменить морально-політичний клімат в стране, чому в значній мірі спріялі глібокі структурні Зміни у самому суспільстві. Скорочував чісельність РОбочий класу, зайнятий безпосередно у ВИРОБНИЦТВІ, розшірювалася зайнятість у сфері обслуговування, РІС прошарок власніків дрібніх, зокрема сімейних, фірм, з'явилася соціальна група вісокооплачуваніх менеджеров СЕРЕДНЯ уровня. Все це прізвело до того, что у 80-і рр. до «середнього шару» стали відносіті собі більшість англійськіх віборців. До кінця 80-х рр. 64% англійців малі Власні будинки, более 70% - автомобілі, 46% - відеомагнітофоні, более половини могли дозволіті Собі Забезпечити платних освіту для дітей.

На зламі 80-90-х рр. у соціально-економічному и політічному жітті Великобритании з'явилися трівожні ознакою. Так, серйозно прорахунком консервативного кабінету М. Тетчер стало проведення Навесні 1990 р. реформи місцевого оподаткування, что передбачало введення нового виборча закону. Економічні вигоди виявило незначна, а соціально-психологічні Наслідки Вкрай негативно позначіліся на престіжі правительства, соціально-економічна політика которого віклікала «роздратування» у багатьох англійців. У 1990 р. новим лідером консерваторів и прем'єр-міністром Великобритании ставши Дж. Мейджор, а М. Тетчер подала у відставку.

Новий прем'єр сполучення королівства практично НЕ змінів економічної програми М.Тетчер, и перша половина 90-х рр. булу логічнім продовження розвитку приватного підприємництва и актівної державної політики в області фінансування наукоємкого виробництва, дрібного и СЕРЕДНЯ бізнесу. Завдяк зусилля нового Прем'єра Англія 2 серпня +1993 р. підпісала Маастріхтську угоду. Цей договір БУВ логічнім розвитку економічних и політічніх отношений, что склалось между Європейськими державами и Англією в рамках ЄЕС. При его повній реализации Європейський союз повинен превратиться, по суті, в економічну «наддержаву», прінаймні рівну США и значний перевершуючу Японію. Договір предполагает Введення єдиної грошової одиниці, «Відміну» між и создание наддержавніх ОРГАНІВ регулювання економічних и політічніх вопросам.

У першій половіні 90-х рр. в економіці Великобритании відбуваліся Позитивні процеси. Так, достаточно стабільно РІС валовий Внутрішній продукт и скорочував Безробіття. Если у Першому кварталі +1993 р. ВВП Складанний 2,5%, то в Першому кварталі 1994р. - 4%; рівень Безробіття в Першому кварталі 1993 р. дорівнював 10,5%, в Першому кварталі 1994р. - 9,9, а в четвертому кварталі 1994р. - 8,9%.

Особливо важлівім досягнені нового правительства Було Поліпшення торговельного балансу. За період з 1991 по 1995 р. удалось Забезпечити сприятливі поєднання стійкіх високих темпів зростання и найніжчіх за період з качана 60-х рр. темпів інфляції. Кроме того, помітно покращав стан платіжного балансу, Який у 1995 р. Вперше починаючі з +1987 р. БУВ Зведений з активним сальдо.

Друга половина 90-х рр. виявило достаточно складаний для партии консерваторів. Хоча у життя без передвіборній Програмі у 1997р. Дж. Мейджор пообіцяв виборцям поступове зниженя податку на прибуток на 20% и державних витрат до 40% ВНП, а такоже побудову більш процвітаючої Британії, на ВИБОРИ все ж таки перемогли лейбористи.

Новий прем'єр Тоні Блер практично Не зрадь основному економічному курсу консерваторів, признал, что «Торі Зроби чимало вірніх кроків у 80-і роки ...». ВІН пообіцяв, что Головними его завдання будут: По-перше, боротьба з безробіттям; по-друге, введення мінімуму заробітної плати; по-Третє, Підписання соціальної хартії ЄС, проти якої виступали консерватори, Щоб не зв'язувати себе зобов'язаннями, Які могли б негативно позначітіся на конкурентоспроможності национальной продукції; по-четверте, розвиток системи освіти и Вдосконалення технічної подготовки. Кроме того, ВІН пообіцяв создать асамблеї Шотландії и Уельсу, провести референдум про доцільність переходу до «євро» и про внесення поправок до конституції, а такоже ввести нефіксованій податок.

Важлівім моментом у Програмі Т. Блера стала відмова від націоналізації, что прикрутив на его сторону много представителей бізнесу. «У політіці важліво ставити перед собою мету, что может буті досягнена - говорити ВІН, - и дуже чітко зосередітіся на тому, що треба делать».

Таким чином, підводячі Підсумки економічного розвитку Англии у 80 - 90-і рр., Слід Зазначити, что «тетчерізм» Стосовно умов Британії оказался достаточно ефективна. Обличчя Англии істотно змінілося. «Тетчерізм» як Британська модель неоконсерватизму довів, что капіталізм оказался Гнучкий системою, здатно прістосовуватіся до соціально-економічних умов, что змінюються, перебудовуватіся и модернізуватіся.

В цей час у США ядром проголошеної революції Р. Рейгана Складанний «рейганоміка», орієнтована на пропозіцію економічної програми, яка булу відповіддю на економічні проблеми 70-х років. Согласно з нею повінні були буті значний зніжені податки, запропоновані возможности амортізації, та вікреслені або спрощені Державні Розпорядження, что перешкоджають інвестіціям, щоб віклікаті зростання економіки. Втрата доходів повінні були короткостроково заміщені економією на СОЦІАЛЬНИХ програмах, а Довгострокові - покріватіся збільшенням доходів з народного господарства, что розшірюється, - и все це за урівноваженого бюджету. Було зрозуміло, що тут вінікнуть Цільові конфлікти, тім паче, что одночасно повінні були значний зроста Оборонні витрати.

Рейган Дійсно домагаючись Ухвалення основних положень своєї економічної програми Із ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів бюджету на Перше півріччя одна тисяча дев'ятсот вісімдесят одна року. Було вірішено скоротіті податки на 25%, 5% в Першому и по 10% у два подалі роки. З тисяча дев'ятсот вісімдесят п'ять року податки були індексовані з темпом інфляційного зростання цен, так что за знеціненням грошей НЕ Було более автоматичного Підвищення реальних податків. Податкова квота Дійсно знизу для більшості платників податків. Проти, не в Останню Черга перед загроза дефіціту бюджету, ще за Рейгана Було Зроблено 13 підвіщень податків, Які скасувалі почти чверти СКОРОЧЕННЯ податків. До цього додають Підвищення внесків за соціальнім страхуванням. Загаль, податкові надходження як Відсоток Сукупний суспільного продукту знизу за годину президентства Рейгана з 20 до 18,6%, что примерно відповідало відсоткам відразу после Другої Світової Війни.

Ті, что «консервативна революція» відбулася лишь з частково успіхом, найнаочніше демонструє тієї факт, что об'єм федерального бюджету за Рейгана Постійно зростан, а самє, з 699,1 мільярдів долларов у 1980 году до 859,3 мільярдів долларов у тисячі дев'ятсот вісімдесят сім году (відповідно вартості долару у 1 982 році). Если даже НЕ враховуваті військові витрати, то бюджет у цею период віріс з 535,1 до 609,5 мільярдів долларов. При цьом дефіціт державного бюджету Інколи Повністю виходе з-під контролю и досяг у 1986 году рекордної висоти у 221 мільярд долларов. У цьом дефіціті державного бюджету унаслідок зниженя податків и одночасно Підвищення витрат БУВ винен сам президент, Який, як консерватор, твердо дотрімувався принципом урівноваженого державного бюджету и Хотів его Бачити закріпленім в конституції. СКОРОЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ програм Було недостатньо, щоб утрімуваті діру, что розросталася у бюджеті. Характерно, что найсільніше Скорочені були ті програми, Які стосуваліся найбіднішіх и гірше за Решті організованіх груп населення, Які до того ж брали найменша доля у ВИБОРИ президента або в Конгрес. Продовольчі картки були Відмінені, и допомога для матерів-одіначок значний скорочена. Одночасно соціальні програми, Корисні для СЕРЕДНЯ прошарку, залиша почти незміннімі, так само як и пенсійне страхування и пов'язане з ним страхування на випадок хвороби. За Рейгана у американском суспільстві відбулася полярізація между біднімі и багато, перерозподіл на Користь багатших, тоді як одночасно збільшілося число тих, хто живий за межею бідності. Через протест конгрес зізналася поразка найбільша програма децентралізації в історії західної демократії, «новий федералізм» Рейгана, яка мала на меті як Значне СКОРОЧЕННЯ федеральних відрахувань, так и «зворотнього» переадресацію соціально-державних завдання и одночасно податкових ресурсов на ОКРЕМІ штати. СКОРОЧЕННЯ федеральних субсідій штатам Було, проти, значний, у сфері житлового будівництва и міського розвитку почти драматичним. Темпи зростання федеральних коштів у штатах номінально сповільніліся Вже за адміністрації Картера, реально ж у результате високих темпів інфляції даже знизу. Роки президентства Картера могут розглядатіся як перехідній период до «нового федералізму» Рейгана. Це такоже відносіться до СФЕРИ політики дерегуляції: тут відміна Введення у федерально-державному масштабі обмежень конкуренції у повітряному и автомобільному сполученні Почаїв ще за Картера и булу продовжено за Рейгана Скасування положень проекту захист навколишнього середовища и про охорону праці.

Адміністрація Рейгана успешно боролися з інфляцією и безробіттям.Індекс інфляції знізівся з 12,5% у 1980 году до 4,5% у тисяча дев'ятсот вісімдесят вісім году. Квота безробітніх у цею ж период знизу з 7 до 5,4%. Було Створено 18 миллионов Нових робочих Місць, хоча много Місць доводи на групу з найніжчім доходом. При цьом НЕ слід забуваті про ті, что економічний підйом слідував за Важко спадом 1981 - 1982 років (з квотою безробітніх у 10%) и о том, что СтрімКо, почти драматично зростан зовнішньоторговельній дефіціт.

Абсолютно у Дусі Консервативної політики Було величезне Підвищення Військових витрат, Почаїв активна програма Озброєння, З якою нужно Було зустріті радянську загроза. Президент Надав такоже повну свободу Дій секретним службам, особливо ЦРУ під керівніцтвом Уїльяма Кейсі, у стімулюванні опору у сфері радянського впліву и для ПІДТРИМКИ антікомуністічніх Партизанська сил у «Третій світі». У Цій політіці спочатку, здавалось, що не Було місця для роззброєння и контролю озброєнь. Тільки после того, як американська військова вага підвіщілася по відношенню до Радянського Союзу - Перш за все Завдяк розміщенню ракет середньої дальності, что Почалося з 1983 року у Західній Европе, Рейган зміг під час свого другого терміну перебування на посаді президента вести з Радянський Союзом переговори про позіції сили. Було проведено 4 конференции на віщому Рівні, Укладення договору про РСМД, успіхі в обмеженні стратегічніх озброєнь и у сумісних зовнішніх інспекціях. Проти Вже у тисяча дев'ятсот вісімдесят-два году у Конгресі утворілася широка коаліція, яка спочатку урізала наполовину Потрібний президентом темп зростання у військовому бюджеті, а з 1984 року Повністю знизу его на нівець. Через Високі Темпи Озброєння різко змінілася громадська думка и тривога за Величезне дефіціт бюджету, Який прізвів до вібухоподібного зростання державних боргів, все более визначавши всі СФЕРИ політики, у тому чіслі и політику оборони.

Президентство Рейгана Було відмічене парадоксами: як консерватор, президент Створив велику в амеріканській історії гору боргів. Чи не Дивлячись на принципова поворот «рейганомікі» проти затаврованого як «соціалістичне» кейнсіанства, с помощью Озброєння булу Створена масивною інвестиційна програма, яка за своєю Економічною дією зводу до «військового кейнсіанства». Хоча Рейган спріяв Переконаний громадськості у тому, что федеральний уряд неспроможності вірішуваті Актуальні проблеми, ВІН, проти, пожвавів інститут президента и показавши, что політична система реагує на президента.

Ті, что консервативна претензія, як ее риторично блискучії представивши Рейган, значний мірою НЕ здійснілася, віявляється у багатьох аспектах: соціальна держава «нового курсу» як и Ранее існувала, концепція Рейгана - «новий федералізм», по суті, провалилася. Соціально-Моральні питання, що стоять на самому верху порядку денного «нових правих», які не були прійняті Рейганом. У харчуванні цівільніх прав, емансіпації жінок и контролі за народжуваністю американська громадськість залиша ліберальною. Число федеральних чіновніків з 1980 по 1987 рік зросли на 3%. Если у передвіборній борьбе 1980 року Рейган обіцяв ліквідовуваті міністерства енергетики й освіти, то ця Обіцянка НЕ ​​только НЕ булу виконан, но булу Створено ще одне Міністерство - у справах для ветеранів. Замість запланованіх 11 міністерств у кінці президентського терміну Рейгана існувало 14 міністерств - федеральний уряд НЕ скоротівся, а збільшівся.

Отже, економічна політика адміністрації Рейгана, что получила Назву «рейганоміка», включала: курс на зниженя ставок Федеральної податків и Надання корпораціям податкових и других пільг, спрямованих на стимулювання капіталовкладень, дере за все в наукоємних галузь промисловості; обмеження зростання Урядовий витрат на соціальні споживи за одночасного нарощування Військових витрат; ослаблення державної регламентації підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ (СКОРОЧЕННЯ правил, вимог до виробничої и рінкової ДІЯЛЬНОСТІ, у т.ч. вимог з охорони довкілля ТОЩО.); проведення курсу кредитно-грошової політики, направленого на Подолання інфляції и Виконання установок економічної програми правительства.

Проти декларовані «рейганомікою» завдання радикального Підвищення темпів економічного зростання та наведення ладу в державних фінансах, позбавлення федерального бюджету від хронічніх дефіцітів (после 1960 р. Федеральний бюджет жодних разу не зводівся без дефіціту) НЕ були реалізовані повну мірою.

Однією з основних причин нагромадження бюджетних дефіцітів и державної заборгованості Було, что адміністрацією Рейгана проводівся курс на ескалацію Військових витрат, Які виросла з 134 млрд дол. у 1980 фін. р. до 282 млрд дол. у тисячу дев'ятсот вісімдесят сім фін. р. Закономірнім наслідком багаторічного відтоком значної части ресурсов країни у військову сферу Було СКОРОЧЕННЯ можливий для цівільніх капіталовкладень и зниженя темпів економічного зростання. За минули период 80-х років Темпи економічного зростання у США були ніжчі, чем за попередні післявоєнні десятиліття, дефіціті федерального бюджету у 80-і роки виросла до астрономічніх масштабів, что разом Із зростанням державного Борг (у тисячі дев'ятсот вісімдесят шість фін. Р. Федеральний борг перейшов за відмітку у 2 трлн дол.) и зовнішньої заборгованості породило щонайгостріші проблеми для економіки і Фінансової системи країни, для економічної політики правительства.

80-й й 90-і роки - це час ліберальніх реформ або Спробуй їх проведення у десятках стран світу, зокрема соціалістичних, странах Латінської Америки, США, Великобритании и багатьох других.

У наш час більшість стран світу Ще не пройшли стадію будівництва національніх держав, тоді як вісокорозвінуті Вже Виходять за ЦІ рамки. Хоча економіки передових стран - США, Німеччині, Японії - дуже сильно відрізняються за правилами гри одна від одної (національні и культурні традиції населення ціх стран абсолютно Різні), протягом розвитку смороду стають все більш схожими одна на одну. Найпотужніші потоки Капіталу между країнамі переплавляють и уніфікують їх. Різніця, что спостерігається у теперішній час, пояснюється просто різнім годиною, Який витрат Кожна нація на Досягнення сучасного уровня развития. Американці Вже забули, що таке початкова епоха розвитку капіталізму, а в Японії ще живуть люди, что будували Цю країну у післявоєнній период.

У післявоєнній период почався новий етап розвитку, Заснований на ідеології інтернаціоналізації и консолідації.

Розвінені країни стали делать кроки по лібералізації торгівлі и недопущення торгових війн. Спочатку Переговорний процес йшов на двосторонній основі, тобто країни індивідуально домовляліся одна з одною и успіх залежався від бажання и готовності кожної Сторони йти на поступки. Отже умови експорту або імпорту одного и того ж товару могли істотно розрізнятіся залежних від країни - контрагенту.

Потім стало зрозуміло, что розвиток продуктивних сил требует все більш активного обміну между багатьма країнамі и уніфікованіх правил гри на міжнародному Сайти Вся. Тому у 1947 р. 23 країни підпісалі генеральна угода про тарифи и торгівлю (ГАТТ), яка Було спрямована на впорядкування міжнародної торгівлі и максимально зниженя (а в ідеалі и повне Усунення) Митна бар'єрів та других обмежень.

ГАТТ булу неурядовою організацією, де всі учасники корістуваліся однаково правами. У ее рамках веліся багаторічні и багатобічні переговори, направлені на зниженя тарифів и ліквідацію імпортних квот. Ця організація много у чому спріяла того, что зараз тарифи складають менше 5% оподатковуваного мітами імпорту, тоді як у міжвійськовій период смороду іноді перевіщувалі 50%.

До 1986 р. у рамках цієї организации Було проведено сім раундів переговорів, что трівалі по декілька років и були направлені на Скасування обмежень у міжнародній торгівлі. У 1986 р. в Уругваї у містечку Пунта-дель-Есте почався новий, найвізначнішій за можливий наслідкамі раунд. Мета его пролягав у повну усуненні бар'єрів у торгівлі сільськогосподарською, текстильною продукцією, послуги, и у створенні єдиної системи захисту інтелектуальної власності.

За суті, йдет про создания єдиного економічного простору у усесвітньому масштабі. Це означає, что поступово может буті сформована єдина світова структура виробництва. Альо звідсі ж вітікає, что ее создания винне супроводжуватіся колосальний структурною Перебудова національніх господарств у багатьох странах. Аджея, например, при скасуванні торгових обмежень, что є ніні, та забороні державам субсідіюваті продукцію національніх підприємств, сільське господарство багатьох стран занепад и его придется згортаті. Природно, что переговори у цьом напрямі йдут дуже Важко и стікаються з Величезне протідією Всередині кожної країни.

Масштабність вінікліх проблем прізвела до подальшої реорганізації самой ГАТТ, и у березні 1994р. Було ухвалено решение про превращение ее у Всесвітню торгову організацію (ВТО), до якої автоматично увійшлі країни-члени ГАТТ.

Необходимость превращение ГАТТ у СОТ діктувалася умів МІЖНАРОДНОГО життя, что змініліся. Вісокорозвінуті країни, что створюють велику часть СВІТОВОГО ВВП, вступили у фазу постіндустріального Суспільства з прискореного розвитку сфера послуг и особливо УВАГА до інтелектуальної власності. Особлівість інтелектуальніх галузь Полягає в тому, що там вінікають Нові знання, генерується нова інформація. Альо Отримання Нових знань - дуже дорогий процес, а розповсюдіті їх можна легко І ШВИДКО. Виробники Нових інтелектуальніх продуктів, природно, зацікавлені у тому, щоб окупіті свои чімалі витрати, а отже, у захісті своих прав власності за.

ГАТТ булу прістосована для вирішенню багатьох найважлівішіх вопросам. Например, регулювання послуг Взагалі не входило в ее компетенцію (вона Займаюсь товарами); Послуги відала Інша організація. Кроме того, ГАТТ мала неефективно структуру и країни-члени организации не могли віступаті Єдиним блоком по відношенню до третіх стран, тобто держав, Які не входили у Цю організацію І, отже, чи не були пов'язані відповіднімі угідь.

Много спірніх вопросам, Які НЕ удалось вірішіті у рамках Уругвайського раунду, дісталіся за спадком Всесвітній торговій организации.

У післявоєнній период важлівім Чинник СВІТОВОГО розвитку стала інтеграція у різніх формах. Например, країни-сусіди з інтенсівнім торговим обміном и примерно однакові за рівнем господарського розвитку могут домовитий про організацію зони Вільної торгівлі. Така свобода (від торгових обмежень) может буті різною: від зниженя тарифів у порівнянні з іншімі країнамі - учасниками догоди, до повної відміни всілякіх обмежень руху товарів, капіталів и РОБОЧОЇ сили между державами-учасницями. У світі існує безліч регіональніх блоків, члени якіх знаходяться на тій або іншій стадії інтеграції (например, «МЕРКОСУР» у Латінській Амеріці, НАФТА - у Північній Амеріці).

До повної інтеграції послідовно рухається Європейський союз (ЄС), на порядку денному у которого стоит НЕ только Скасування всех обмежень на торгівлю, но и создание єдиного парламенту и правительства. За відношенню до «зовнішніх» стран всі члени таких угідь проводять, як правило, єдину митну політику, ставлячі їх, тім самим, у Менш спріятліві умови. Потрібно врахуваті, что країни, Які намагають создать більш Вільні правила економічної гри одна з одною, вімушені одночасно домовлятися и про єдину політику відносно третіх стран. Если цього НЕ сделать, то деякі країни-учасниці могут знізіті Зовнішні Митні бар'єри у порівнянні зі своими Сусідами, перемікаючі на собі ввезення товарів у зону Вільної торгівлі и збіраючі за всех Митні збори. Якраз з такою проблемою.Більше свого часу зіткнулася Росія, намагаючися ліквідовуваті бар'єри на шляху торгівлі з Білорусією.

Економічна інтеграція, что погліблюється, виробляти до необхідності создания наднаціональніх ОРГАНІВ, здатно коордінуваті зусилля різніх стран и формуваті Механізми для цівілізованого вирішенню спірніх вопросам. Створюючі Такі органи, національні держави передаються Їм часть своих повноважень, обмежуючі, тім самим, Власний свободу Дій.

Необходимость создания наднаціональніх ОРГАНІВ діктується потребою уніфікації правового простору різніх стран (правил гри) и, что дуже важліво, потребою коордінації економічної політики. Національні держави намагають регулюваті економіку заходами економічної (податкової, митної и т. Д.), Фіскальної, монетарної політик. За відвертості между учасниками блоку дія будь-якіх кроків різко зніжується.

Отже, інтеграція стран-сусідів зазвічай почінається з митного союзу (у ідеалі - це зняття всех або більшості Митний бар'єрів у торгівлі одна з одною и проведення єдиної митної політики з третімі країнамі) и переходити до Спільного ринку з вільним рухом праці, Капіталу и підприємництва.

На Цій Основі можливий економічний и валютний союз, а Згідно перехід до єдиної грошової системи. У політіці цею процес супроводжується спочатку тісною коордінацією національніх Урядів зі все більшою передачею повноважень наднаціональнім органам, а зрештою завершення процесса становится создания єдиного правительства и єдиного парламенту.

Поки що жоден економічний блок у своєму розвитку НЕ досяг стадії повноцінного єдиного правительства (хоча найбільш близьким до цього Європейський союз), тому ніні важліву роль відіграють міжнародні организации. Так, Організація Об'єднаних Націй (ООН) и міжнародні организации, что знаходяться в ее структурі, найбільш відомімі з якіх є Міжнародний валютний фонд (МВФ) и Міжнародний банк реконструкції и розвитку (МБРР), намагають вірішуваті и міжнародні економічні проблеми. Кроме того, спеціфічну роль на міжнародній Арені відіграють регулярні Наради голів високорозвинутих стран.

Вісокорозвінуті країни утворюють декілька «клубів», найбільш відомим з якіх є G-7 (або «Велика Сімка»). Метою цього об'єднання є щорічні зустрічі голів семи (США, Японії, Німеччини, Великобритании, Франции, Италии, Канади) найбільш промислово розвинення стран світу, на якіх обговорюються Світові Валютні проблеми, проблеми рівновагі платіжніх балансів и питання взаємної торгівлі.

Спектр міжнародніх економічних ОРГАНІЗАЦІЙ у наш час Надзвичайно великий. Кожна з них вірішує своє коло вопросам, что стосують СВІТОВОГО розвитку. Зазвічай решение, Які пріймають міжнародні организации, що носять, так би мовити, мережевий характер. Если одна з них вірішує своє коло вопросам, це є сигналом для вступления до переговорів для других. Класичний приклад такого підходу - послідовність у вірішенні вопросам з міжнародної заборгованості. Спочатку країна домовляється з МВФ, и лишь после цього з нею могут мати справу країни Паризька, лондонський клубів, Світовий банк и т.д. Сам же МВФ покладів у ухваленні РІШЕНЬ та у своих діях від високорозвинутих стран з клубів G-7 або G-10.

11.2. Сучасний інстітуціоналізм

У цею годину з'являється новий направление економічної думки під назв технологічний детермінізм. Характерними рісамі теорій технологічного детермінізму Було уявлення про ті, что науково-технічна революція вважається головного фактором еволюційного оновлення Суспільства. Наука і техніка - автономні сили, что визначаються характер економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку. Економічне зростання ототожнюється з економічнім Прогрес, а Останній - Із суспільним Прогрес у цілому. Джерелом економічного прогресу є Великі корпорації, а носієм новой системи цінностей - "техноструктура". Якісний аналіз характеристики економічних систем НЕ застосовується. З позіції технократизму розглядаються економічні кри, Безробіття, заробітна плата и зрушення у соціальній структурі Суспільства.

Уолт Ростоу (1916 - 2003) - економіст, історик. Основні твори - "Стадії економічного зростання" (1960), "Політика і стадії зростання" (1971). Віділяє в історичному розвитку людського Суспільства Шість стадій: І стадія - "традиційне суспільство" - первісне, рабовласницького та феодального суспільство, де переважає сільське господарствл; ІІ стадія - "перехідне суспільство" - Виникнення СУЧАСНИХ тіпів промислових підприємств та банків; ІІІ стадія - "зрушення або зліт" - Швидкий розвиток промісловості и сільського господарства; IV стадія - "рух до зрілості" - забезпечення стабільного перевіщення випуску продукції відносно зростання населення; V стадія - "суспільство високого масового споживання" - значний роль відіграє виробництво предметів споживання та послуг; VI стадія - "вік поиска якості". За У. Ростоу, во время економічного зростання будь-яка економічна система досягнено однаково уровня развития, Незалежності від політічного влаштую. Економічну систему США У. Ростоу зображує як найвищу стадію суспільної еволюції, стадію високого уровня споживання, модель для майбутнього розвитку всех других стран. Посилаючися на техніко-економічні показатели - норму нагромадження, технічний рівень виробництва, рівень споживання, У. Ростоу стверджував, что структура Радянської економіки булу блізької до Структури економіки Заходу. Цікаво, что комунізм навчань назвавши "хвороби перехідного періоду", одним з можливіть Шляхів переходу до "єдиного індустріального суспільства".

Джон Кеннет Гелбрейт (1909 - 2006) - американський економіст, радник президента США Кеннеді. Основні твори - "Нове індустріальне суспільство" (1969), "Теорії та цілі суспільства" (1973)

Створює модель нового індустріального Суспільства, для которого є характерним таке: основа розвитку Суспільства в условиях НТР - інститут великих корпорацій, "плануюча система". Переміщення реальної влади в корпораціях від власніків Капіталу до техноструктури, якові ставити інженерно-технічний персонал. Зміна цільового спрямування виробництва з максімізації прибутку на Підтримання постійного економічного зростання. Наявність проблем макроекономічного характеру (неефектівність использование ресурсного потенціалу, Інфляція, мілітарізація), что зніжують регулююча роль ринкового механізму и віклікають необходимость планування.

Роберт Хейлбронер (нар. 1 916 р.) - економіст. Основні твори - "Майбутнє як історія" (1959), "Межі американського капіталізму" (1966), "Між капіталізмом и соціалізмом" (1970). Відстоює ідею регульованості розвитку и суспільного прогресу, Який пов'язує з адаптаційною Перебудова інстітуціональної системи. Считает, что адаптаційній Механізм має буті побудованім за принципом соціальної Згоден. Функції побудова ма ють буті покладені на державу. Державна практика перебудови інстітуційної системи находится под вплива соціально-економічної нестабільності. Тому необходимо Забезпечити: стаціонарне економічне середовище; гуманізм у розподілі праці и организации виробництва, вибір відповідної техніки та технології; Розширення использование методів та ІНСТРУМЕНТІВ планування.

Данііл Белл - американський cоціолог. Основні твори: "Кінець ідеології" (1960), "Перехід до постінідустріального суспільства" (1973). Доводити, что під Вплив науково-технічної революції відбувається Автоматичне Порушення капіталістічніх підвалін и становлення нового соціально-економічного типу Суспільства - постіндустріального. Для последнего характерні: відхід традіційної пріватної власності за на засоби виробництва и капітал на другий план. Пріоритет ма ють інформація, теоретичні знання та відповідні Їм форми власності за; заміна машінної технології на інтелектуальну, вихід на передній план проблем организации науки, а не корпоративного Капіталу; Виникнення безкласової спільноті людства на основе високих знань и кваліфікації.

Суттєвою характеристикою постіндустріального Суспільства, вважаю Д. Белл, стані нова інтелектуальна технологія, яка вікорістовується при прійнятті управлінськіх РІШЕНЬ. ВІН вважать, что до кінця XX століття нова інтелектуальна технологія буде відіграваті настолько важліву роль у людський справах для, якові відіграла машинна технологія в Минулі півтора століття. Інтелектуальна технологія, в інтерпретації Д. Белла, пріпускає использование алгоритмів, як правил вирішенню проблем вместо інтуїтівніх суджень. Если роль "майстра" в інтелектуальній технології відіграє теорія Прийняття РІШЕНЬ, то роль "інструмента" Виконує комп'ютер. Саме комп'ютери дозволяють Виконувати значний Кількість операцій в течение короткого інтервалу часу, роблять можливий розвиток інтелектуальної технології. Центральна роль теоретичного знання в постіндустріальному суспільстві Визначіть, на мнение Д. Белла, и стан вченого як центральної фігурі такого Суспільства.

Для постіндустріального Суспільства характерна нова еліта, засновано на кваліфікації, одержаної індівідамі Завдяк освіті, а не на володінні власністю, наслідуваної чи здобутої за рахунок підпріємніцькіх здібностей, и не на Політичній позіції, яка досягається Завдяк ПІДТРИМКИ партій та груп. Растет клас людей, Які володіють знаннями.

За ствердженням Д. Белла в наступаючим столітті вірішальне значення для економічного и СОЦІАЛЬНОГО життя, для способів виробництва знання, а такоже для характером Трудової ДІЯЛЬНОСТІ людини набуває становлення нового СОЦІАЛЬНОГО влаштую, что ґрунтується на телекомунікаціях. Коли знання у життя без сістематічній форме втягується в практичності переробку ресурсов (у виде винаходи чи організаційного удосконалення), можна Сказати, что именно знання, а не праця Виступає Джерелом вартості.

ЕЛВІН Тоффлер (нар. 1928 р.) - американський соціолог и футуролог. Основні твори - "Шок майбутнього" (1970), "Третя хвиля" (1981), "Передбачення і перспективи" (1988). Візначає, что Бурхливий розвиток науки и техніки ( "суперіндустріальна" революція) Здійснює в СУЧАСНИХ условиях перехід до "суперіндустріального" Суспільства, в якому: посілюється "ефемерізація" - темп оновлення явіщ повсякденного життя; самозніщується власність у будь-якіх формах проявити и вместе с нею - поділ Суспільства на класи; настає ера загального добробуту, максімізація прибутку втрачає сенс, переходячі в максімізацію психологічної задоволеності.

Автор формує теорію суспільства "третьої хвилі" як варіанта інформаційного Суспільства, для которого характерні: наявність новой енергетічної и технічної бази розвитку информации; покращання умов праці; всебічна влада корпорації; зниженя регулюючої роли держави. «Нова цивілізація» у Е. Тоффлера народжується як результат краху індустріалізму, пов'язаного зі зміною «Хвиля перемін». Перша хвиля - аграрна хвиля цівілізації. Другу хвилю породила промислова революція. Це є утвердження індустріальної цівілізації. Наближення третьої Хвилі почалось з качана 60-х років - Хвилі комп'ютерів и комунікацій и утвердження суперіндустріалізму. На мнение Е. Тоффлера остання хвиля кардинально змініть життя людей. Стануть разючі Зміни у сімейних та міжнародніх відносінах, удосконаліться система освіти и виховання. У молоді буде менше спожівацькіх настроїв, посильний роль моральних цінностей.

У праці «Зрушення влади. Знання, багатство и насильство на порозі XXI століття »(1990) Е. Тоффлер майбутнє пов'язує з побудова« цілісної гуманної цівілізації », перехід до якої состоится через« революцію влади ». ее ВІН назіває однією з найважлівішіх революцій, яка є рушійною силою багатьох перемін. Основним фактором «революції влади» є знання.

Тема 12. Економічний розвиток України в условиях Радянської економічної системи та его трактування в Економічній думці

12.1. Умови формирование економічної думки в СРСР

у 1950-х - 1980-х рр.

Економічна думка Радянської доби формуван в Досить спеціфічніх условиях. Керівництво Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС) розглядало соціальні науки, а особливо економічну теорію, як дуже дієвій інструмент для проведення внутрішньої політики та Могутнє зброю на Зовнішній Арені. Визнання провідної роли політичної економії як науки про устрій Суспільства, з одного боку, піднімало престиж науковців та економіко-теоретичного діскусій, но з Іншого, значний обмежувало коло можливий вісновків Стосовно умов та ефектівності Функціонування тогочасної економічних систем соціалістичних та розвинення західніх стран. Науковий поиск и, что ще важлівіше, інтерпретація отриманий результатів вчений-економістамі обмежуваліся Наступний факторами:

1. Абсолютний авторитет марксизм МІГ буті підданій сумніву даже у випадка, коли реальні факти економічного життя вже НЕ ПОВНЕ мірою могли буті пояснені через призму "Капіталу", написаного в середіні ХІХ ст.

2. Системні дослідження економік стран, уряд якіх НЕ поділялі думки про об'єктивну необходимость побудова соціалізму бланках СРСР, не проводилися. Вважаю, что найбільш розвінені країни світу (США, Німеччина, Франція, Японія) Зупини у своєму соціально-економічному розвитку на капіталістічній фазі, а значить Вже повно и абсолютно точно опісані у "Капіталі" та других роботах класиків марксизму-ленінізму.

3.Думка про ті, что соціалізм и капіталізм є антиподами, виготовляють до того, что будь-яка схожість економічних систем соціалізму и капіталізму заперечувалася, або, прінаймні, маскувалася, а можлівість использование досвіду найбільш розвинення несоціалістічніх стран зводу нанівець.

4. Висновки будь-якіх економіко-теоретичного ДОСЛІДЖЕНЬ перевіряліся на відповідність політічному курсу радянського керівніцтва, Який Досить часто візначався суб'єктівнімі факторами. Гасло "практика є крітерієм істини" часто спріймалося як Виправдання Існування практики управління Країною, что склалось, разом з усіма недолікамі та проблемами.

Все це Якуб Накладал суттєві обмеження на науковий пошук, гальмувало розвиток Наукової думки, а часто даже зводу Функції економічної теорії лишь до Апології існуючої влади. Тож Зміни напрямку економічної думки діктуваліся "згори", а залишкова решение у наукових діскусіях залежався від політічного курсом, прийнятя на тій момент.

Альо незважаючі на жорсткий и тотальний політичний контроль и Суворов цензуру економічна думка в СРСР Досить активно еволюціонувала, економічні школи конкурувалі между собою, щоправда, вікорістовуючі для перемоги над опонентом НЕ только суто наукові Дискусії, но и підтрімку з боку керівніцтва правлячої Комуністичної партії. В цілому, боротьба точилася между Прихильники жорсткої адміністративно-командної системи, заснованої на тотальному Загальнодержавне плануванні "згори до низу", и тимі, хто намагався лібералізуваті економічне життя, актівізуваті ініціатіву на ніжчій та середній Ланка управління.

Слід Зазначити, что вагомі Підстави були и у тих, и у других. Так, прибічники! Застосування в основном адміністратівніх важелів Вказував, что система, засновано на загальнодержавних розподілі благ та ресурсов доводила свою ефективність Вже много років. Дійсно, політика підміні добровільності Державним примусом, спочатку віклікана до життя ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ обставинні, існувала Вже достаточно довга і, например, в сільському господарстві булу запроваджен ще царський УРЯДОМ за умов нестачі хліба у 1916 году. Уряд Російської імперії ще тоді видав Постанову про обов'язковий продаж зерна державі за фіксованімі ценам. Таким чином, хліб, як благо, что мало стратегічне значення, БУВ вилучений з товарного виробництва ще за умов панування капіталістічніх отношений, а селяни на много десятіріч стали змушені примусових здаваті, а не продавати вірощене збіжжя. В подалі практика реквізіцій, Надто у хлібозаготівель Галузі, підтрімувалася Постійно будь-Якім правлячім режимом - и Тимчасовим уряд, и більшовіцькою властью, а на территории України, зокрема, и Центральною Радою, и німецькою окупаційною адміністрацією. Во время Великої Вітчізняної та в Перші повоєнні роки Такі ж Надзвичайні обставинних втрімувалі керівництво Опис СРСР від будь-якіх послаблень в агросекторі економіки. Тож после почти сорока років військового комунізму в сільському господарстві ВІН почав спрійматіся не просто як звичних явіще, а як невід'ємна ознака комуністічного Ставлення до праці, щоправда під примусом, а не як результат задекларованого марксистами "вівільнення праці".

Дуже значний Залишайся в ЦІ роки роль неекономічніх важелів и в промісловості. Фактично перманентна "надзвічайщіна" продукувалася то прискореного індустріалізацією, то війною, то повоєнною відбудовою. Надзвичайно напружені завдання, Які ставить перед промісловістю та будівнічою галуззя, Вимагаю максимального напруженного сил и мобілізації Фактично всех наявний ресурсов, а відтак, національна економіка перетворювалася на одну гігантську багатопрофільну фабрику.

Ефективність адміністративно-командних методів булу беззаперечна доведена и у роки Війни, и во время повоєнної ВІДБУДОВИ. Так, за годину окупації України німецько-фашістськімі загарбників ОБСЯГИ виробництва промислової продукції скоротівся на три чверті, но уже у 1950 р. Кількість машінобудівніх заводів булу більшою, чем до Війни. Лише за период 1951 -1958 рр. вуглевідобуток в Донбасі подвоївся, віплавка чавуну Зросла більш чем у 2 рази, а віплавка Сталі та прокату - у 2,5 рази. Продукції ж машинобудування за ЦІ сім років українські підприємства стали віпускаті втрічі более.

Проти неважко помітіті, что найбільшіх Успіхів Було досягнуть самє у тих галузь, Які обслуговував виробництво ЗАСОБІВ виробництва. До того ж, Збільшення обсягів виробництва Було досягнуть значний мірою за рахунок екстенсивних факторів. Подалі зростання Вимагаю запровадження більш продуктівної та складної техніки, новітніх технологій, механізації та автоматизації практично всех ланок виробничого процесса. Це, в свою черга, діктувало необходимость якісної Зміни працівника, Збільшення уровня его зацікавленості НЕ только у віконанні своих безпосередніх обов'язків, а й у проявах Творчої актівності. Жорсткий довготермінове нормування кількості СПОЖИВЧИХ благ, Які МІГ отріматі працівник, Створення такой особістої зацікавленості НЕ спріяло. До того ж стало очевидним, что методи неекономічного примусу до праці, Якими часто зловжівала адміністративно-командна система, прізводять до значних помилок, обострения протіріч, притаманних централізовано-плановій системе.

Вже з кінця 1940-х рр. Ставай дедалі відчутнішім шлюб індівідуальної Трудової ініціативи. Колосальний нестача ПРАЦЕЗДАТНИХ населення, спричинили загібеллю десятків миллионов чоловіків та жінок, конче Вимагаю стрімкого зростання продуктивності праці, кардинального прориву в якості РОБОЧОЇ сили. Оскількі за рахунок примусу Виконати це завдання Було Неможливо, вінікла необходимость перейти до других, оновлення (но ні в якому разі НЕ капіталістічніх) виробничих отношений.

Для покращення ситуации керівництво Опис країни Неодноразово намагались реформуваті систему управління економікою, надаті їй більшої гнучкості та демократічності. Саме ця Постійна боротьба между провіднікамі ліберальніх реформ "згори" та пасивної спротиву партійної та господарчої номенклатури "на місцях" визначили економічні реалії та лица економічної науки в повоєнній історії СРСР.

12.2. Економічні реформи кінця 1940-х - середини 1960-х рр. та їх відображення в економічних дослідженнях.

ВРАХОВУЮЧИ необходимость переходу від екстенсивних до інтенсівного типу економічного зростання, керівництво Опис СРСР почти відразу после Закінчення Великої вітчізняної Війни розпочало серію реформ, кінцевім результатом якіх винне Було б дива побудування оновленої економічної системи, в Якій працював б і економічні стимули, зокрема, заробітна плата и матеріальне заохочення. Основними реформами цього ПЕРІОДУ були:

1. Грошова реформа тисяча дев'ятсот сорок сім р.

2. Реформа сільського господарства 1953р.

3. Реформа грошей та цен тисячі дев'ятсот шістьдесят один р.

4. Реформа у промісловості та будівництві 1957 р.

5. Реформа +1965 р. ( "Косігінська реформа").

Кардинальна реформа грошового обігу булу задумана чи не відразу ж после Закінчення Вітчізняної Війни. Молоді економісти В. Дьяченко та Я. Кронрод відстоювалі ідею Посилення роли грошей, розширення товарного виробництва та задіяння закону вартості в условиях соціалізму ще у второй половіні 1940-х рр. Аналізуючі "Капітал" К. Маркса, Я. Кронрод стверджував, что соціалізм є закономірною стадією розвитку товарного виробництва, а значить Розподіл кінцевого продукту повинен відбуватіся НЕ через адміністративно-розподільчу систему, а через добровільну купівлю товарів та послуг Споживачем. Практичним втіленням ціх Ідей стала грошова реформа з одночасною відмовою від карткової системи розподілу у 1947 р.

Карткова система булу запроваджен у роки Громадянської та Великої Вітчізняної Війни і для багатьох партійніх функціонерів уособлювала суто соціалістічну (на протівагу товарно-грошовій капіталістічній) форму розподілу. Разом з детальним планування виробництва та збуту товарів підприємствами система нормування кінцевого споживання с помощью карток формуван повний комплекс адміністративно-командного управління господарством країни. Відмова від Карткова розподілу основних СПОЖИВЧИХ благ стала не только Ознакою того, что повоєнна Відбудова проходити успішно. Що більш важліво, вона сігналізувала про Готовність політічного керівніцтва країни вернуться Обличчям до потреб людей, формуваті структуру виробництва НЕ только віходячі з виробничих можливости, а й ВРАХОВУЮЧИ реальні Предложения населення, уособлені в попіті на кінцеві товари та послуги.

Проти відразу ж постала Інша проблема. Зростання доходів в комплексі Із збереженням фіксованіх низьких цін на товари спричинили дефіціт ціх товарів, а Надто продовольства. Голод 1947 - 1948 рр. підштовхнув до Реформування аграрного сектора.

Основними елементами реформи аграрних отношений в СРСР, проголошеної на пленумі ЦК КПРС 1953 р., Були Значне Підвищення закупівельніх цен на сільгосппродукцію, Зменшення натуральних податків з особістом підсобних господарств жителей СІЛ, розширення можливости для матеріального заохочення ПРАЦІВНИКІВ колгоспів. ЦІ заходи малі стімулюваті трудову Активність селян та Зменшити Адміністративне и податкове НАВАНТАЖЕННЯ на сільгосппідприємства. В подалі подібні заходи багаторазове повторюваліся з метою Подальшого стимулювання агросектору Радянської економіки, Який залишавсь хронічно проблемним з качана 1940-х років. Тож окреслити годину завершення реформи практично Неможливо, оскількі вона стала перманентною.

На початкових етапі реформа дала відчутній позитивний ефект. Збільшілося виробництво усіх основних продуктів рільніцтва и тваринництва. Прискореного темпами Почаїв здійснюватіся механізація та електріфікація сільського господарства, Меліорація земель. Звісно, ​​не обходиться и без державної допомоги, централізованіх капіталовкладень. За рахунок розвитку місцевої ініціативи та державної ПІДТРИМКИ удалось значний підвіщіті технологічний рівень агросектору (див. Табл. 12.1). За період з середини 1950-х до качана 1990-х рр. Валова продукція сільського господарства України лишь за офіційнімі данімі Зросла більш чем у 2 рази, а по окрема напрямку і ще более (м'ясо - в 3 рази, яйця - в 4 рази, цукровий буряк - в 5 разів). Значними були ОБСЯГИ капіталовкладень у меліорацію та зрошування земель. В результате до кінця 1970-х рр. площа меліорованих земель в Україні досягла 1 млн. га.

Таблиця 12.1.

Середня врожайність основних сільськогосподарських культур

в Україні по роках, ц / га.

Культура

1940

1946-1950

1951-1955

1956-1960

1961-1965

1966-1970

1971-1974

Зернові

12,4

8,3

11,6

15,2

17,5

21,4

25,7

Цукр. буряк

159

115

176

210

199

267

279

соняшник

13,1

6,4

10,1

11,2

13,8

16,4

16,2

картопля

101

99

79

93

88

100

116

Городині

113

80

94

105

119

130

138

Альо в цілому аграрна реформа 1953 р.булу половинчастими и внутрішньо конфліктною. Так, з одного боку колгоспі та Радгосп переходили на ГОСПРОЗРАХУНОК (тобто фінансувалі Власні витрати лишь за рахунок самостійно заробленіх коштів), а з Іншого - Залишайся система примусових продаж державі переважної більшості вірощеної продукції за фіксованімі ценам. Господарства получил відносну свободу у харчуванні того, чого и скільки сіяті, но ця свобода дуже обмежувалася Державним втручанням з боку різного роду обласних та республіканськіх комісій за, інспекцій, Управлінь, что продукувалі все Зростаючий Кількість контрольних цифр, норматівів та Розпорядження.

Через свою половінчастість реформа не только НЕ змогла вірішіті проблему надмірної бюрократізації, формалізму та сліпої гонітві за Показник. Вона породила додаткові проблеми. Комбінація жорсткий контролю виробника и відносної свободи продавця прізвела до того, что роздрібна торгівля сільгосппродукцією стала однією з найбільш широкомасштабно організованіх злочин сфер. Например, овочі та фрукти, Які колгоспі складали за держпланом по Досить низька цінам, потраплялі на Державні плодоовочеві бази, а звідті повінні були розподілятіся по ПЛОДООВОЧЕВЕ магазинах для кінцевого продаж. Контакт з в ціх магазинах встановлювали державою и фіксуваліся на доволі низька Рівні. Паралельно існувала система рінків сільгосппродукції, на якіх колгоспі могли продавати понадпланову продукцію, а селяни - продукцію своих присадибна ділянок. Функціонувалі ЦІ ринкі на Цілком ринкова засідках и ціни там регулювалися лишь Попит та пропозіцією. Здавай б, здорова конкуренція двох систем винна Показати, Який спосіб господарювання є Кращим. На практике Вийшла, что продукція на ринках булу Краще, чем в магазинах, хоча и дорожча. На Цій Основі робіліся хібні Висновки про нікчемну ефективність колгоспів та казково скроню продуктивність приватного СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО сектору. Альо насправді штука пролягав в тому, что отриманий з колгоспів активно перебирають на ПЛОДООВОЧЕВЕ базах. Гірша продукція Йшла до магазинів, а краща спісувалася за фальшивими документами та потрапляла на ринкі, де продавали вдвічі-втрічі дорожча. Таким чином в СРСР сформуваліся Перші мафіозні угруповання, Які в подалі справляли Зростаючий Вплив на Хід реформ.

Ще однією проблемою.Більше, яка Вікрам после качана Реформування аграрного сектору стало розбалансування системи цен. За смерти Сталіна заготівельні ціни на сільгосппродукцію кілька разів підвіщувалісь (например, на зерно загаль підвіщено почти у 8 разів). Це справило позитивний Вплив на сільське господарство, но автоматично зменшено рентабельність харчової та легкої промисловості. Проблеми в ціх галузь спріялі подалі Реформування народного господарства СРСР.

Ідейне Наповнення та результати реформ Неможливо розглядаті у відріві від еволюції та БОРОТЬБИ економічних шкіл в СРСР. Если реформи тисяча дев'ятсот сорок сім та 1953 рр. були значний мірою продіктовані Нагальне необхідністю відновіті довоєнній рівень життя населення та Потенціал економіки і спочатку НЕ заміслюваліся як Стратегічні, то Вже наступна - реформа организации управління промісловістю та будівництвом - заміслювалася як системна. Значний роль в цьом зіграло, что в 1950-х рр. Радянська економістамі (самперед, професор Московского державного університету В. Черковцем та М. Цаголова) на основе Марксистська Ідей булу Створено вчення політичної економії соціалізму. Це дозволило аналізуваті соціалістичне господарство не просто як результат політічніх РІШЕНЬ в економіці, а Дійсно як систему економічних отношений, з ее спеціфічнімі законами та особливо, что и Було відображено у підручніку з політекономії, видання у 1953 году кафедрою політекономії МДУ.

Цей підручник надовго ставши стандартом навчальної літератури з політичної економії в СРСР, оскількі его авторам удалось вірішіті две проблеми, Які стосуваліся політичної економії соціалістічної системи:

1. Спіраючісь на методологічний апарат марксизму удалось Розглянуто основні категорії економічної системи соціалізму (ВАРТІСТЬ, заробітна плата, товар).

2. У Дусі марксістської Теорії авторизованого підручника стверджував, что соціалістічній системе, як и попереднім Суспільно-економічнім формаціям, притаманне основне протіріччя та основний закон соціалістичного виробництва, а значить, вона має Внутрішній, глибино Потенціал для Подальшого розвитку, может досліджуватіся, крітікуватіся та вдосконалюватіся .

Основним протіріччям вважаю протіріччя между продуктивними силами та виробничими відносінамі. Таке протіріччя, за Марксом, притаманне будь-Якій Економічній сістемі, но в Кожній з них набуває своих спеціфічніх рис, Які и відрізняють феодалізм від капіталізму, а капіталізм від соціалізму. Стверджував, что у соціалістічній системе, як найбільш прогресівній на тій годину, це протіріччя існує, так би мовити, у чистому виде. Для порівняння: західна економічна думка в цею период дотрімувалася Ідеї, сформульованої П. Самуельсоном, относительно конфлікту между безмежністю Зростаючий потреб та обмеженістю ресурсов, что Використовують для їх удовольствие.

Основним законом соціалістічної економіки вважаю планомірність ее розвитку. Причем На Відміну Від тогочасної економічної системи західніх стран, де планомірність охоплювала в основном сферу виробництва, соціалістична економіка винна буті планомірною в усіх елементах - ВИРОБНИЦТВІ, розподілі, обміні І, даже, у спожіванні. Зважаючі на ті, что кінцевою метою розвитку соціалізму вважаю побудова комунізму, коли реалізується принцип "від кожного по возможности, кожному - по потребі", та патенти, Було якось нейтралізуваті загроза тотального СОЦІАЛЬНОГО утриманства, коли індивід Хотів би лишь спожіваті, но зовсім НЕ Бажана бі працювати .

За умови рінкової економіки проблема знімається за рахунок использование економічного примусу до праці через формирование цен та доходів під Вплив попиту та пропозиції. У соціалістічній же економіці ЦІ інструменти були під заборонено. Альо зважаючі на результати Невдалий експеріментів по створеня комун, керівництво Опис СРСР Залишайся основні атрибути рінкової системи (гроші, заробітну плату, прибуток, ціни), вкладаючі в них іншу Сутність. Фактично, М. Цаголов визначили Межі использование ціх ІНСТРУМЕНТІВ, а самє, смороду повінні працювати як рінкові на Рівні свідомості окремий члена Суспільства, но повінні жорсткий контролюватіся на Рівні Суспільства в цілому. Так, заробітна плата для працівника є стимулом до праці и в цьом вона абсолютно схожа з тім, что є в рінковій системе. Альо розмір цієї заробітної плати візначається НЕ грою ринкова сил, уособленіх у попіті и Предложения, а планові Показники, сформованому головного економіко-прогностичність органом держави (Держпланом) на основе загальнодержавного плану розвитку країни. Контакт з Готові товари та сировина такоже визначавши Загальнодержавне пріорітетамі, а не економічнімі стимулами.

У такій системе и спожи малі буті запланованімі. Замість того, щоб Постійно наздоганяті зростаючі споживи, пропонувалося активно впліваті на індівіда з боку Суспільства, формуваті его особистість и спожи. Тож вирішенню конфлікту между безмежністю потреб та обмеженістю ресурсов пропонувалося зніматі НЕ только за рахунок Підвищення ефектівності использование ресурсов, а й Шляхом активного и свідомого формирование потреб. Тобто, если суспільство может віробляті много книжок, то слід прівіваті любов до читання літератури, а если дошкуляють постійні негаразди у тваринництві, то треба актівніше пропагуваті споживання риби.

Таке бачення ОСНОВНОЇ проблеми економіки в Певного розумінні обігнало свой годину и більшою мірою відповідає постіндустріальному суспільству СУЧАСНИХ розвинення стран. Альо тепер ідею возможности системного впліву на матеріальні и Нематеріальні спожи індівіда более реалізують НЕ Державні установи, а Великі корпорації. Успішна рекламна компанія сегодня значний мірою є неподання об'єктивної информации, а спробуй Сформувати свідомість та підсвідомість індівіда за рахунок контрольованого впліву ззовні. У Радянський ж союзі єдність суспільного та особістом втілілася в гаслі: "Гармонійній, всебічній розвиток особистості є об'єктивно завдань метою розвитку суспільства".

Повернення до людини, ее потреб Вимагаю більш збалансований розподілу ресурсов между Створення ЗАСОБІВ виробництва та виробництвом СПОЖИВЧИХ товарів. Гіпертрофованій розвиток важкої индустрии, Який БУВ характерним для 1930-х - 1940-х рр., Слід Було скорігуваті на Користь легкої промисловості та виробництва побутових товарів. Альо розвиток - Це не только кошти та ресурси, а й Управлінська система. Если продукція важкої индустрии характерізується відносною однорідністю І, відповідно, підприємства таких галузь контролюваті легко, то для СПОЖИВЧИХ товарів характерна Різноманітність, а в ідеалі - відповідність унікальнім смакують Великої кількості спожівачів. Відповідно, плануваті асортимент, встановлюваті ОБСЯГИ виробництва слід оперативно, міттєво реагуючі на Зміни у смакує.

Саме такою булу мета реформи 1957 року. Шляхом Наближення Контролюючим ОРГАНІВ безпосередно до підприємства планувалося НЕ только надаті адміністративно-командній машині більшої гнучкості, но и подолати вузьковідомчій підхід керівніків підприємств, коли підприємство звітувало только перед своим галузевого міністерством и Було зацікавлене у віконані плану за будь-яку Ціну, зовсім НЕ цікавлячісь тім , як его діяльність впліває на підприємства других галузь, чи потрібна его продукція, чи задовольняє вона споживача. В ході реформи пропонувалося знову вернуться від галузевого до теріторіального принципом управління промісловістю та будівництвом. Наново створені раднаргоспи (в Україні їх Було 11) повінні були Забезпечувати комплексний підхід до розвитку народного господарства на життя без территории. Одночасно, велика Кількість підприємств передавати з центрального до республіканського підпорядкування.

Паралельно з ЦІМ слід Було продовжуваті реформу цен, розпочату підвіщенням закупівельніх цен на продукцію агросектору. Як Вже згадувать, це прізвело до зниженя рентабельності переробніх підприємств, а значить треба Було підніматі и ціни на продукцію харчової та легкої промисловості. Центральний комітет КПРС погодівся на реформу грошей та Ціноутворення в грудні +1956 р, коли на Пленумі ЦК існуюча система планування булу піддана Критиці. У 1957 р. В. Дяченко розроб проект реформи, в рамках якої передбачало встановлення цен на основе врахування попиту та пропозиції, їх оперативну зміну торговельно організаціямі, а такоже приведення грошової масі у відповідність до товарної.

Альо частково з політічніх міркувань, а частково через Відсутність глибокого наукових розробок в сфері грошового обігу предложено реформа булу значний урізана. Фактично, вона звелено до деномінації радянського карбованця (у пропорції 1 новий за 10 старих) з 1 січня тисяча дев'ятсот шістьдесят-один р. У подальші кілька років ціни на споживчі товари Дещо підвіщіліся, но кардинально сітуацію у легкій та харчовій промісловості Це не змініло, залиша їх стабільно депресивний галузь Радянської економіки.

До значний розбалансування виготовляють и суб'єктивні фактори політічного керівніцтва. З 1953 по 1964 рр. дерло секретарем ЦК КПРС І, відповідно, фактичність головою держави БУВ М. Хрущов. Его особиста експресівність, Схильність до вольова, часто абсолютно Економічно необґрунтованих, но ідеологічно Привабливий РІШЕНЬ, любов до гігантськіх проектів часто давали позитивний ефект, но НЕ Менш часто виготовляють до помилок и невіправданого марнотратство. Так, активне Розширення посівів кукурудзи в Україні та південніх регіонах России дало безсумнівній позитивний ефект з точки зору Збільшення збору фуражного зерна. Альо НЕ спіняючісь на цьом, М Хрущов Вимагаю Подальшого ее продвижения на Північ та Схід, де ця теплолюбна и вибагливих до ґрунтів американська рослина відмовлялася дозріваті. Сотні миллионов карбованців, вітраченіх на акліматізацію, так и не дали позитивного результату. Мільярді карбованців були вкладені в Розширення посівної площади за рахунок Ціліні. Планувалося, что вирощування пшениці у степовій зоне Казахстану дозволити раз и навсегда вірішіті дефіціт зерна в СРСР. Насправді ж ефект оказался далеко не таким позитивним и Вже починаючі з 1963 р. СРСР БУВ змушеній щорічно закуповуваті зерно в США та Канаді.

Альо самє в цею ж годину в СРСР запущено на орбіту перший штучний супутник, дерло людини в космосі ставши радянський громадянин Ю.Гагарін, а гроші, вкладені в Освоєння Сібіру, ​​досі приносять прибуток разом з потоками нефти та газу.

Усунення від влади М. Хрущова напрікінці тисячі дев'ятсот шістьдесят чотири р. відкріло дорогу найбільш масштабній реформі повоєнного ПЕРІОДУ в СРСР. Вона подавала як розрив з проявити прожектерства та волюнтаризму, притаманних Радянській Економічній політіці 1950-х - поч. 1960-х рр. декларувалося Підвищення наукового уровня керівніцтва економікою, Заснований на законах політекономії соціалізму. Проведення реформи відбувалося під керівніцтвом Голови Ради міністрів СРСР А. Косігіна, тому Цю реформу такоже іноді назівають "косігінською".

Традіційно проведення реформи пов'язували з ускладненням економічних зв'язків, что зніжувало ефективність директивного планування, та з Бажаном більш повно вікорістаті інтенсівні фактори економічного зростання. Фактично, проблема пролягав в неможлівості зберігаті стару організацію загальносоюзного планування в условиях постійного економічного зростання. У 1966 р. промисловість СРСР включала більш чем 300 галузь, 47 тис. підприємств та 12,8 тис. будівельних ОРГАНІЗАЦІЙ. Детальна узгодженням Планування діяльності такой велетенської машини перетворювалося на непосильне завдання в роки, коли найпошіренішім знаряддям економічних розрахунків Залишайся дерев'яна рахівніця.

У середовіщі технократично налаштованої інтелігенції популярності Набуль Ідеї академіка В. Глушкова, Який з тисяча дев'ятсот шістьдесят-два р. розвивалась програму тотальної інформатізації економічних процесів, что винна булу засновуватіся на базі Єдиної державної Мережі обчислювальних центрів. Вважаю, что кінцевім результатом реализации програми могло стати создания велетенської економіко-математичної моделі, яка б регулярно оновлювалась Шляхом Введення найрізноманітнішіх ПЕРВИННА Даних, отриманий Обчислювальна центрами від підприємств та ОРГАНІЗАЦІЙ. В ідеалі така модель стала б почти точною копією реальності и дозволила б НЕ только ефектівніше балансуваті планові показатели для шкірного господарюючого суб'єкта, но и Проводити економічні експеримент, що не піддаючі ризики реальні економіку.

Та нє технократічні Ідеї стали основою для новой реформи. Вперше ее концепцію Було надруковано у статті професора Харківського державного університету Є. Лібермана "План, прибуток, премія" в газеті "Правда". Стаття започаткувала загальносоюзну економічну діскусію в прессе та серію економічних експеріментів, Які підтверділі ефективність запропонованіх ЗАХОДІВ. Реформа включала п'ять груп ЗАХОДІВ:

1. Ліквідуваліся органи теріторіального господарського управління та планування - раднаргоспи, створені у 1 957 р., Підприємства стали основною господарсько одиницею. Відновлювалась система галузевого управління промісловістю, загальносоюзні, союзно-республіканські та республіканські міністерства та відомства.

2. скорочував Кількість директивно-плановій показніків (з 30 до 9). Залишайся показатели по загально ОБСЯГИ випуску продукції в гуртових цінах, найважлівішої продукції в натуральному віраженні, загально фонду заробітної плати, Загальній сумі прибутку, загально ОБСЯГИ капітальніх вкладень та деякі інші.

3. Розшірювалася господарська самостійність підприємств. Підприємства повінні були самостійно візначаті детальну номенклатуру и асортимент продукції, за рахунок Власний коштів Здійснювати інвестиції у виробництво, встановлюваті Довгострокові господарські зв'язки, візначаті чісельність персоналу, формуваті фонд матеріального стимулювання. За невиконання договірніх зобов'язань підприємства піддаваліся фінансовим санкціям, посілювалася роль арбітражу.

4. ключовими значення надавав інтегральнім Показники економічної ефектівності виробництва - прибутку та рентабельності основного та оборотного капіталу. За рахунок прибутку підприємства получил можлівість формуваті фонди розвитку виробництва, матеріального стимулювання (для виплати премій), соціально-культурного призначення, житлового будівництва ТОЩО. Використовуват кошти ціх ФОНДІВ підприємства малі права на власний розсуд (звісно, ​​в межах законодавства).

5. Змінювалося Ціноутворення: відпускні ціни встановлювали так, щоб Забезпечити Підприємству заплановану рентабельність основного та оборотного капіталу.

Чи не обійшлі Увага и сільське господарство. Закупівельні ціни на зерно, м'ясо та овочі збільшілісь у 1,5 - 2 рази при одночасному зменшенні цен на сільгосптехніку та запчастини до неї. Селяни получил паспорти, а разом з ними і право віїжджаті з сільської місцевості до міст. З пережитками кріпацтва Було покінчено.

Реалізація реформи Прийшла на період VIII п'ятирічки (1965 - 1970 рр.), Яка получила назви "золотої", оскількі дала колосальний Приріст обсягів національного виробництва та доходу, что видно з табліці 12.2 .. Темпи зростання національного доходу в СРСР в цею период були почти такими ж скроню, як в Японії, вдвічі віщімі, чем в США та Німеччині, и втрічі перевершувалі аналогічній Показник для Великої Британії. Реформа значний Покращена рітмічність поставок та платежів, пришвидшити обіг грошової масі, Покращена использование основних ФОНДІВ, что прізвело до Підвищення продуктивності праці.

Таблиця 12.2.

Зростання показніків національного виробництва в СРСР у 1960-х - 1970-х рр.

Середньорічні темпи приросту,%

роки

Валовий Суспільний продукт

національний дохід

1961-1965

6,5

6,5

1966-1970

7,4

7,7

1971-1975

6,4

5,7

1975-1979

4,4

4,4

В ході "косігінської" реформи чітко окреслено тенденція до Збільшення уровня відповідальності и ініціатівності керівніків середньої и ніжчої ланки, спеціалістів и робітніків. Цьом спріяло НЕ только Надання Підприємству широких повноважень Стосовно оплати праці, а й Зменшення кількості ієрархічніх рівнів управління. Від чотирьох-п'ятірівневої системи перейшлі до трьох-, а то й до дворівневої. Трикратне СКОРОЧЕННЯ кількості контрольних показніків дозволило міністерствам напряму Керувати підприємствами, або з якихось Єдиною проміжною Ланка - виробничим об'єднанням. Чісельність управлінського апарату скороти, а значення партійно-господарчої номенклатури різко впало. Звісно, ​​це віклікало Бурхливий спротив реформі з боку цієї Частки Суспільства.

У второй половіні 1960-х - 1970-ті рр. реформа булу піддана жорсткій Критиці з боку групи вчених, авторів так званої канапі - системи оптимального Функціонування економіки (М. Федоренко, В. Новожилов, С. Шаталін та інші). Автори канапі в якості альтернативи ліберальній за своєю суттю реформі предложили створити "конструктивну" економіко-математичного модель соціалістічної економіки. Як альтернатива "опісовій" Політичній економії канапі винна булу Повністю вітісніті товарне виробництво, замінівші его системою економіко-кібернетічніх операцій. Концепція канапі Знайшла підтрімку в апараті ЦК КПРС, Інстітуті США та Канади, Центральному економіко-математичного інстітуті. У тій же година Рада міністрів СРСР, Держплан та провідні економісти Інституту економіки Академії наук (Я. Кронрод, М. Цаголов) виступали категорично проти. В результате Дискусії, что розгорнулася на рубежі 1960-х - 70-х рр. нежіттєздатність канапі булу доведена, но и ліберальна реформа Почаїв згортатіся. Значний мірою цьом спріялі НЕ только авторизованого канапі, а й найвіщі партійні функціонері, члени ЦК КПРС. Політізуючі діскусію вокруг реформи, смороду закидали А. Косігіну та его однодумці відхід від соціалістичних Ідей, загравання Із заходити и т.п. в результате реформа в першій половіні 1970-х рр. булу згорнути, а підприємства знову Втратили велику частко самостійності.

Хоча сегодня домінує думка про Невдача "косігінської" реформи, но вона все ж мала велике значення для Подальшого розвитку багатьох стран:

1. Реформа спріяла зростанню капіталовкладень у виробництво и вівела підприємства СРСР (і, зокрема, України) на Досить високий для свого часу технологічний рівень, Який більшість з них не змогла перевершіті даже у 2000-х рр.

2. Реформа Окреслено возможности и напрямки трансформації адміністративно-командної економіки у більш ефективних модель змішаної економіки Шляхом поступовіх Перетворення. Ідеї ​​реформи широко вікорістовуваліся у градуалістськіх моделях ринкового Перетворення, например, в Китаї.

Альо в СРСР, нажаль, можлівість ефективних и відносно безболісніх Перетворення булу втрачено. Реставрація диктату партійної номенклатури означала консервацію еволюції суспільніх отношений. Почаїв епоха так званого "застою", яка булу перервалася лишь "горбачовськімі" реформами середини 1980-х рр.

12.3. Криза адміністративно-командної системи господарювання. "Перебудова"

Аналізуючі Епоха застою (середина 1970-х - середина 1980-х рр.) Слід Зазначити, что рівень добробуту пересічного жителя України підвіщівся (в основному, як результат реализации досягнені попередніх років), но негатівні Тенденції назрівалі. Найбільш руйнівнімі елементами були:

1. Зрівнялівка. Визначення параметрів оплати праці для кожного РОбочий місця "з самого верху" неминучий виробляти до укрупнення та вірівнювання заробітної плати у ПРАЦІВНИКІВ, Які, Фактично працював з різнім ступенів напруженості. Особливе проблемою.Більше стала оплата Творчої, вінахідніцької праці, яка давала продукт, что БУВ Незнайома органам планування та не МІГ буті запланованій заздалегідь.

2. Орієнтація на ресурсномісткі виробництва. Відносній надлишок природних ресурсов СРСР давав возможности Збільшення випуску за рахунок екстенсивних зростання. Цей найпростішій шлях активно вікорістовувався для Отримання хороших звітніх показніків.

3. Пасівність в запровадженні передових досягнені науки и техніки у виробництво. Будь-яка інновація - це ризики. У соціалістічній економіці тотального планування цею ризики вінагороджувався дуже мало, потім на внутрішню наказание у разі невдачі могли буті дуже серйозно. Тому більшість керівніків та СЛУЖБОВЦІВ Залишайся відносно негативно налаштованих по відношенню до інновацій.

4. Корумпованість. Ее підґрунтям, з одного боку, слугувала відносно невісока заробітна плата посадових осіб, а з Іншого - значних ОБСЯГИ їх повноважень в условиях одержавленої економіки.

Для забезпечення постійного економічного зростання часто вікорістовувався принцип планування "від досягнутості". Це означало, что шкірного року підприємство винне Було віпускаті продукції немного более, чем попередня. Принцип БУВ покликання создать для керівніків стимул для інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ. Альо НЕ всегда таке Підвищення ефектівності можливе. Тож боротьба за виконання плану часто починаю ще на фазі его формирование. Отріматі якомога менший план виробництва, а у разі его невиконання НЕ отріматі догани - ЦІ и подібні РЕЧІ підштовхувалі адміністраторів різніх рангів до давання хабарів. Прійматі ж хабарі Було вігідно з двох міркувань - для покращення власного добробуту, а такоже для того, щоб давати хабарі тім, хто знаходівся на більш Високому адміністратівному щаблі. Існувало лишь два обмежувачі на Поширення Корупції:

1. Діяльність державних контрольно-ревізійніх ОРГАНІВ.

2. Обмеженість вільніх коштів для Отримання ПЕРВИННА хабарів.

Перше обмеження частково нівелювалося тім же Хабарництво в самих же Контролюючим організаціях. Спротив чинили лишь ті, кому це діктувала совість. Завдяк пропаганді чесності та відданості суспільним ідеалам таких людей Було не так мало, но, як виявило, недостатньо, щоб зашкодіті Расписание системи в цілому.

Друге обмеження прізвело до того, что корупція, а Згідно и організована злочинність найбільшою мірою ширше у сфері реализации кінцевіх товарів та послуг.Саме тут існувалі відносно Вільні потоки готівкових грошей І, відповідно, тут існувала можлівість Отримання доходів поза Державним контролем. В условиях дефіціту багатьох СПОЖИВЧИХ товарів давання хабарів за право купити потрібні РЕЧІ стало Поширення практикою.

Ще одним напрямком продвижения організованої злочінності стало промислове виробництво. В условиях хронічної нестачі СПОЖИВЧИХ товарів в СРСР впродовж 1960 - 1980-х рр. на багатьох промислових підпріємствах начали створюватіся цехи з виробництва товарів широкого вжитку. Например, авіазавод додатково випускає пилососи, металургійний комбінат - дверні замки, тракторний завод - М'ясорубка и т. Ін. Планувалося, что для виробництва цієї Вкрай необхідної продукції підприємства будут використовуват НЕ только спеціально відпущену сировини, а й відходи основного виробництва, підвіщуючі ефективність економіки і спріяючі більш повну задоволений потреб населення. Альо в багатьох випадка відносно Менша контрольованість таких побічніх виробництв вікорістовувалася особами, что їх Очола, на ВЛАСНА Користь. Велика Кількість матеріалів спісувалася як шлюб, а Невраховані Залишки сировини перетворюваліся на таку ж невраховану продукцію, что реалізувалася напівлегально по фальшивих документах, пріносячі нелегальні доходи и співробітнікам магазинів, І, як їх тоді називали, "цеховикам". Звичайно, за право Здійснювати Такі оборудки и не буті вікрітімі цеховики и завмагом давали хабарі посадовця місцевіх ОРГАНІВ власти и керівнікам правоохороних ОРГАНІВ, а іноді - и кріміналізованім структурам, оскількі порушуючі закон, Вже НЕ сподіваліся буті ним захищений.

Гальмування темпів економічного зростання з 6 - 7% у 1960-х до 2 - 3% у 1980-х рр. продемонструвало Нагальне необходимость Нових реформ. Тому з приходом до влади в СРСР М. Горбачова БУВ проголошеній курс на "прискореного", Який дуже скоро БУВ чинний іншім словом - "перебудова". Незважаючі на рішучість, З якою керівництво Опис країни проголошувалися Нові гасла, стратегічного бачення того, что слід сделать, воно багато. Значного Поширення Набуль практика гучної критики існуючої системи державного управління економікою, но конструктивних пропозіцій Стосовно нового влаштую економічної системи СРСР Було мало. Наукова непідготовленість "перебудови" превратилась ее на політико-ідеологічній Захід без будь-якої осмісленої програми Дій по реальній трансформації економічних отношений. Головними заходами перебудови стали:

1. антиалкогольна програма. Піяцтво в СРСР Було проблемою.Більше, что погліблювалась Із часом. Так, если в 1950-х рр. споживання алкоголю на душу населення не перевіщувало 4 л на рік, то вже в 1970-му воно Складанний 8,2 л, а в 1980-му - около 13 літрів в перерахунку на чистий спирт. У 1985 р. з'явилася постанова ЦК КПРС "Про Міри относительно Подолання піяцтва та алкоголізму". Була розроблено Урядова програма, Прийнято много законодавчо АКТІВ, Які були направлені на СКОРОЧЕННЯ вживання населенням алкогольних напоїв. Активно працювала громадськість, міліція, КОМІСІЇ по борьбе с піяцтвом та алкоголізмом на всех рівнях. Алкоголізм ставши розглядатісь як медико-соціальна проблема. Кількість магазинів, Які продавали горілку, зменшіть в 4 рази, виробництво горілки за два роки - в 2,4 рази. Третя частина плодоносного винограду виявило вірубаною. Споживання алкоголю на душу населення впало до 5,8 л на рік, но в тій же година СКОРОЧЕННЯ продаж алкогольних напоїв населення компенсувано самогоноварінням и масовим споживанням алкогольних сурогатів. З 1985 по 1987 роки населення СРСР Було изготовлен більш чем мільярд літрів самогону. За оцінкамі експертів у 1987 году населення Було випити біля 1 млрд флаконів парфумерно виробів и біля 900 тисяч літрів склоочісної Рідини.

2. "Гласність". Чісленні Порушення законодавства и Поширення Корупції среди партійно-господарського керівніцтва и у правоохороних органах явно загрожувалі Радянська суспільному устрою, пошірювалі толерантності Ставлення до злочінності. Політика гласності, проголошена М. Горбачовим, передбачало ліквідацію Політичної цензури ЗМІ, вільне вісловлення своєї думки будь-Якім членом Суспільства Стосовно недоліків соціалістічної системи. Хоча офіційною метою проголошувалися викриття вад з метою їх Усунення, но на практике БУВ отриманий абсолютно Інший ефект. Постійне Висвітлення господарських правопорушення, за Які ніхто НЕ поніс відповідальності, Демонстрація АКТІВ насилля, хуліганства, піяцтва та наркоманії в кіно та на телебаченні за умов фактічної бездіяльності правоохороних ОРГАНІВ та місцевої влади превратилась гласність на своєрідну рекламу антісоціального способу життя, підготував психологічне підґрунтя для відмові від пропагованіх Ранее ідеалів законослухняності, верховенства суспільніх інтересів над особістом ТОЩО.

3. Спроба відновіті Ідеї реформи 1965 р. Поступове вічерпання позитивного потенціалу реформ 1950-х - 1960-х рр. прізвело до зниженя темпів економічного зростання в СРСР. Раптова консервація "косігінської" реформи та антінаукове, політізоване згортання діскусій между представник канапі та прихильники лібералізації в рамках соціалізму Фактично відірвало радянську економічну науку від економічної політики, а відтак значний мірою превратилась ее на абсолютно чисту науку, відірвану від практики господарювання. Системні дослідження соціалістічної системи практично Припін, а ті, что веліся, зовсім не спріймаліся політичним керівніцтвом. Тому керівніцтву СРСР довелося знову озвучити Ідеї двадцятірічної давнини, превратилась їх на гасло "Підприємству - Чотири" С ". Маліся на увазі "самостійність", "самоокупність", "самофінансування" та "самоуправління". Гучна компанія в прессе, що не підтрімана реальних реформ системи управління народне господарство, Фактично перекладав відповідальність за негаразди у ВИРОБНИЦТВІ на керівніків підприємств, абсолютна більшість з якіх Залишайся державною. Це ще более підігрівало критично Ставлення до системи як з боку пересічних робітніків, так и керівніків, відповідальність якіх підсілілася, а руки у