Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія Мордовії

Скачати 36.17 Kb.
Дата конвертації29.08.2019
Розмір36.17 Kb.
Типреферат

Географія розселення багато в чому визначає важливі фактори його історії. Природа формує господарський уклад життя, а він впливає на формування антропологічного типу народу. Мордовський народ історично склався на території Оксько-Волзького межиріччя, в лісостеповій зоні, багатій лісами і річками, з помірно-континентальним кліматом. Основним середовищем проживання для мордовського народу був ліс, він поставляв і будівельний матеріал і їжу і одяг, служив надійним притулком від ворогів. Здоровий клімат і спосіб життя, родюча земля і блага лісу сприяли формуванню здорового, фізично міцного населення. Ліс не тільки формував антропологічний тип, але й уклад життя мордви, що займалися не тільки землеробством, а й полюванням, бортництвом, заготівлею хутра, скотарством. Важливим фактором формування антропологічного типу були і структура харчування і тип житла. Рослинна їжа мордви не відрізнялася від їжі росіян, але продукти рослинного походження вони вживали частіше, традиційно споживали мед. Мордовські житла відрізнялися від росіян - роздільним приміщенням будинків і дворів, і наявність лазні (давнього винаходу фінів).

Мордва належить до угро-фінської групи уральської раси, їх предки піддавалися європеїзації під впливом контактів з литовськими, німецькими, слов'янськими та ін. Племенами. Історія мордовських племен простежується починаючи з 1 тис. До н.е. А в 1 тис. Н.е. з угро-фінської спільності виділилися мордовські племена. Мокшанська група селилася на південно-східних землях Сурсько-Оксько-Мокшанского межиріччя, Ерзянський на північному заході. Мордовська земля в усі часи була відносно густо населена. Крім мордви тут жили й інші народи, що впливають на формування її культури і господарства. Це були татари, чуваші, російські, вторгалися на землю мордви і гуни, і болгари, хазари, печеніги, половці, монголи. Найбільше навала почалося у 1237 р - навала Батиєвих орд, слідом за яким встановилося золотоординське ярмо, перервавши естественноисторическое розвиток.

В 1, початку 2 тис. Н.е. оформився господарсько-культурний комплекс і релігійний світогляд мордви. Про це свідчать розкопки в Дубенському р-ні (залізні наконечники стріл, сохи, серпи, зерна культурних рослин, кістки домашніх коней, корів, свиней, овець, вироби з дерева, глини, шкіри і тканин, ювелірні прикраси). З появою в 1 тис. Залізних знарядь праці, появою надлишків продуктів відбувається розшарування суспільства і розпад родового суспільства. На зміну родовій общині прийшла сусідська, зароджуються ранньофеодальні відносини. В умовах подальшого розвитку продуктивних сил і феодальних відносин, а також під впливом зовнішній загрози на початку 2 тис. Н.е. відбувається процес складання єдиної мордовської народності. Мордовський епос пронизаний мотивами спільності доль ерзі і мокші, нерозривності їх господарської та духовного життя, прославляється Тюштя - вождь і правитель мордовського народу.

На початку 2 тис. Н.е. у мордви стали оформлятися державні утворення: у мокші - в басейні річки мокші і в Верхньому Прісурье на чолі з князем Пурешом, у ерзі - в Оксько-Сурському межиріччі на чолі з князем Пургасом (це було ще до вторгнення орд Батия). Після навали південно-мордовські землі практично обезлюдніли, займатися хліборобством там було небезпечно. Найбільш щільно були заселені мордва землі по річках Мокша, Алатир і в районі Мурома.

У 14 ст. лісостепова смуга, куди входили і мордовські землі, була житницею ординського держави. Будучи носіями високої землеробської культури, мордва пов'язувала з землеробством багато релігійних язичницькі обряди. Перед початком всіх сільгоспробіт проводились моління, мордва вірили в добрі і злі духи. Поклонялися богам родючості. Крім землеробства займалися скотарством, полюванням, рибальством, бортництвом.

В кінці 14 ст. почався процес входження мордовських земель до складу московського князівства. Після входження мордовських земель в Російську державу російські князі вже обговорювали умови володіння та спадкування (в документах часів Івана3 від 1505 року і Ивана4 від 1572 г.). Московське князівство включало в 15 в. і мордовські землі. Становлення статусу мордовських князів відбулося в період розкладу первісного суспільства. У мордовських князів були свої володіння, і вони були відносно самостійними ще в 15-16 ст. Експансія російських і татарських князів змушувала їх формувати військові дружини. У 1392 Нижегородське князівство, що включало землі мордви-ерзі увійшло до складу Московського. У 1393 р Мещера населена мордва - мокша і ерзей добровільно визнали владу Москви. У договору від 1396 року між російськими князями мордва вже не фігурує як політичний противник, тому що мордовські князі несли службу у них, обороняючи російську територію. До 15 в. право верховного розпорядника мордовскими землями привласнив собі московський великий князь, який вершив долями не тільки населення, але місцевих князів. Так в 15 в. мордовські і татарські князі стали васалами московських великих князів. В кінці 15 ст. склалося Російська держава, Іван3 з 1485 року став носити титул великого князя, а Іван4 з 1547 року - титул царя. У 16 ст. склалися централізовані органи влади - накази. Мордовським краєм управляло кілька наказів. Поступово володіння мордовських князів перетворювалися в повіти. У 16 ст. мордва проживала в Муромське, Нижегородському, Арзамаському, Шацькому, Темниковском, Алатирському повітах. У 16 ст. Російська держава вживало рішучих заходів проти Казанського ханства, активну роль в цьому грала і мордва. Під час взяття Казані відзначилися багато представників мордви, а пізніше брали участь в охороні кордонів Російської держави. Мордва розселялися і йшла все далі від своїх споконвічних територій: в симбирский, саратовський, башкирський і інші краї.

У 16-17 вв. в Мордовії оформилося чотири категорії селян: палацові, державні, монастирські і поміщицькі. У цей час відбувається зміна в розвитку селянських господарств усіх категорій. Була проведена перепис і за селами закріплювалися певні землі. Мордовські селяни прикріплялися до записаним за ними земель. Ясак стягувався в продуктово-грошовій формі, об'єктом обкладання була земля. Крім землеробства і тваринництва селяни займалися видобутком хутра, бджільництвом, йшла торгівля продуктами діяльності. Центрами міської торгівлі та ремесел були Саранськ, Темников, Алатир, Арзамас, Краснослободск, Инсар, Троїцьк і ін. В 17 ст. вже міцніли торговельні зв'язки з Москвою.

Селянські війни початку 17 ст. були викликані загостренням протиріч селянства і поміщиком, посиленням кріпосного права в кінці 16 ст. Повстання Болотникова в 1606-07 рр. охопили багато регіонів Росії, в тому числі і Мордовію. Повстанці зайняли Алатир, розправилися з представниками влади, громили дворянські садиби. Боротьба в мордовських повітах прийняла гострий характер, активно брали участь і російські і мордва. З боку влади пішли каральні заходи, які не зломили повсталих. Приблизно через рік в 1609 р вони знову об'єдналися в загони і билися з урядовими загонами. Селянська війна була пригнічена, але показала силу народних мас.

Причиною селянської війни Разіна 1670-71 рр. послужили подальше закріпачення, всі зростаючі податки. Мордовські землі в короткий термін перестали бути вільним краєм, як і все Поволжя вони перетворювалися в територію, звідки селяни тікали від феодального гніту. Ще до повстання Поволжі стало місцем селянських заворушень. У 1670 р військо Разіна рушило вгору по Волзі, до них приєдналися багато селян Мордовії, багато мордви склав голову в боях. Селянська війна під проводом Разіна зазнала поразки. Каральні заходи призвели до скорочення чоловічого населення і запустіння багатьох селянських дворів. Спільна боротьба росіян, мордви і татар зіграла роль у зміцненні дружніх відносин.

Таким чином, за час перебування в складі Росії економічне і правове становище мордовських селян і російських багато в чому зблизилися. У мордовських землях багато дворяни отримали землі, з'явилися всі категорії селян. Незважаючи на прогресивне і благотворний вплив росіян на всі сторони життя мордви і соціально-економічний розвиток, політика влади була спрямована на асиміляцію. Зі зміцненням феодальних відносин і посилення гніту виникали селянські повстання, де брала активну участь мордва.

Мордва на відміну від інших народів Поволжя не утворює значних етнічних масивів, а розселяється упереміш з російськими та татарами. Хоча на території Мордовії більшість була одно-національних селищ. При створенні повітів етнічна приналежність не враховувалася. Були утворені Самарський, Алатирський, Саранський, Темниковський повіти, на території яких жила мордва і росіяни і татари. У 18 ст. зростає чисельність населення, що сприяло переходу на подушний збір податків. Нові поселення в 18 ст. з'являлися рідко, тому що територія в основному вже була освоєна. Однією з причин появи нових сіл була християнізація іновірців, тому що хрещені і нехрещені жили окремо.

У 18 ст. в мордовському краї були широко представлені такі галузі промисловості, як винокуріння, калієве виробництво, металургія і легка промисловість. У 17-18 вв., Не дивлячись на тяжкість феодально-кріпосницьких порядків і посилення національно-колоніального гніту, в мордовському краї прискорено зростає товарне виробництво, визначилося обличчя краю в системі всеросійського ринку. Одночасно росла майнова диференціація. Зростала соціальну напругу. Мордва мала багатий досвід ведення багатогалузевого господарства, вони відрізнялися працьовитістю і завзятістю. Мордва при входженні в Росію отримали можливість долучитися до культури в духовній і матеріальній сфері. Цьому сприяла масова християнізація мордви. Але були і втрачено багато релігійні світогляду мордви і багато культурні цінності, хоча мову та культуру вдалося зберегти.

Мова мордви за свою історію розвитку придбав багато запозичень, але зберіг свою основу. Мова належить до волзької гілки фінно-угорської групи уральської сім'ї. Після відділення від фінноволжского прамови єдиний мордовська мова функціонувала не менше півтора тисячі років. З другої половини 1-го тис. Н.е. в ньому почали утворюватися територіальні діалекти, два з яких ерзянську і мокшанська стали мовами. У них є діалекти і говори, що обумовлено неуважністю мордви по величезній території серед російськомовного населення. Характерні риси мордви (національні якості) - завзятість, сором'язливість, чи не розважливість, невисока комунікабельність.

До початку 20 ст. ареал мордовського народу охоплював всю Росію. Мордовські поселення були відзначені в Ірані і Туреччині, але більша частина жила в Нижегородській, Тамбовської, Пензенської, Симбірської, Саратовської і Самарської губерніях. Рідним вважали мордовська мова більше 1 млн. Чоловік (по переписом 1897 р), чисельність становила 1,2 млн. В основному від язичництва вони перейшли до православ'я. 98% мордви були селянами, близько 1% - міщанами, решта - духовенство, козаки, дворяни та купці.

Мордовія до початку 20 ст. була типовим аграрним районом Росії. За переписом 1911-1912 рр. 97% - селяни. Адміністративно селяни об'єднувалися в сільські товариства і волості. Внутріобщінная життя регулювалася демократичними традиціями, виробленими віковим досвідом. Важливі питання вирішував сільський сход, вибирався староста, затверджувалися соцькі і десятники (від кожного сотого і десятого двору). Вони допомагали старості виконувати організаційні, фіскальні і поліцейські функції. Основною адміністративною одиницею управління в сільській місцевості була волость. Вони організовувалися не за національною ознакою, а за територіальним. На чолі стояли волосні старшини з обраними волосним сходом правліннями. Волосний сход становили волость, старости і найбільш заможні селяни (по одному від десяти дворів). Волосний старшина затверджувався земським начальником і міг їм бути усунений. Волосний суд вирішував прості правові питання та суперечки. Платня отримували тільки волосний старшина і писар.

Селянське господарство було досить ефективно без допомоги держави в умовах феодального держави.Робота в ньому велася більшу частину доби влітку, при будь-якій погоді. Селянське господарство могло існувати тільки при інтенсивному веденні. Взимку був час для занять промислами. Через малоземелля використовувався кожен клаптик землі, тяглова сила - кінь. Економічно селянське господарство було нестійкий, тому що в разі поганих погодних умов траплявся неврожай, через падежу худоби господарство розорялося. Для забезпечення розвивається капіталістичної держави економічна система дрібних індивідуальних господарств, об'єднаних в громади, заснованих на фізичній праці чоловіків-працівників (тобто екстенсивний спосіб ведення господарств), ставала малоефективною. Економічне становище селян визначалося насамперед землеволодінням і землекористуванням. Найкраще землею були забезпечені колишні державні селяни з російсько-мордовських і мордовських громад - по 8,5 десятин на двір. Найменшими наділами володіли російські колишні поміщицькі селяни - по 4,1 десятин. Забезпеченість робочою худобою в порівнянні з більшістю районів Росії було хороше. Основними сільськогосподарськими культурами були жито і овес. У південних районах зростала частка пшениці. Населення Мордовії виробляло хліб для свого забезпечення і сплати податків. Товарне зерно вирощувалося тільки на 10% площ, це йшло на податки. Для підтримки сім'ї доводилося підробляти промислами і роботою на стороні. Тільки землеробством було неможливо забезпечити середній рівень для сім'ї.

Перша світова війна загострила всі соціально-економічні протиріччя в селянському середовищі і це вилилося в першу російську революцію 1905-07 рр. Це вилилося на мордовської землі в основному у формі селянського руху, спрямованого на ліквідацію питомої, казенного, монастирського і поміщицького землеволодіння. У боротьбі був і національно-визвольний аспект - боротьба мордовських селян проти російських поміщиків. Велику роль в оформленні селянського руху в політичну силу зіграв 1 з'їзд Селянської спілки влітку 1905 р Масові виступи селян наростали, основною силою в придушенні селянських бунтів були регулярна армія і козачі частини. Результатом першої революції було радикальна зміна політичної ситуації: дворяни-поміщики втратили своє переважаюче становище, впав авторитет місцевої влади і самодержавства, селянська громада практично стала некерованою.

Аграрна реформа Столипіна не досягнула соціальних цілей на мордовської землі. Погано організоване переселення мордовських селян за межі своїх земель до 1912 р викликав повернення багатьох з них, поруйнованих, позбавлених землі і всіх засобів до існування. Криза першої революції і масових виступів перевернула національну свідомість мордви - пропав страх перед владою, російські поміщики втратили свій вплив на них. Це одна з причин нарівні з соціально-економічними призвела до революції 1917 р Після лютневої революції почалася реорганізація системи управління, утворюються волосні управи і комітети ставали органами селянської влади, але Тимчасовий уряд не змогло їх підпорядкувати собі.

У мордовському краї протікали ті ж соціально-економічні процеси, що і у всій Росії. Руйнування старого адміністративного апарату не супроводжувалося створенням нового. Восени 1917 року починається новий підйом селянського руху. Рішення 2 Всеросійського з'їзду Рад про ліквідацію приватної власності на землю привели до посилення повстання під керівництвом органів селянського самоврядування. Це було повторенням пугачовщини. Були зруйновані і спалені багато маєтку, що призвело до економічного і культурному збитку. Але цей рух не могло вирішити всі наболілі питання і задовольнити земельний голод. Зрівняльний розподіл землі часто викликав суперечки і зіткнення між волостями і сільськими громадами, часто озброєні. Перші колективні господарства стали виникати в 1917 р, на кінець 1918 року їх землі становили 7% від усієї площі. У них вступали в основному найбідніші селяни і вони грали швидше ідеологічну, ніж економічну роль. Після 1917 р влада Рад встановлюється в Мордовії в січні-березні 1918 р За рідкісним винятком Поради взяли владу на мордовської землі безболісно. Весною 1918 р почали формуватися органи влади на селі - комбіди і продзагони, але їх створення натрапило на опір значної частини селянства, проти виступили організації лівих есерів, що користуються підтримкою селян. Наявність на селі паралельних органів влади - комбедов і волосних Рад викликало конфронтацію. Комбіди займалися реквізірованіем хліба, перерозподілом землі, сільськогосподарського, організовували артілі і комуни. У тих волостях де комбіди брали владу в свої руки, вони виконували і функції волосних Рад. Восени 1918 р було прийнято рішення про перевибори Рад під контролем комнезамів і розпуск останніх. Таким чином комуністами була створена жорстка централізована система управління. Селянські Поради знаходилися під невсипущим контролем місцевих партійних осередків і не мали повної самостійності. Мордва дозволила більшовикам встановити свою систему влади, підтримавши Декларацію прав народів Росії, що обіцяла скасування національної дискримінації.

Громадянська війна стала справжньою трагедією для всіх народів Росії. У районах Пензи і Самарі відбувалися великі події з придушення заколоту чехів і словаків, який закінчився розгромом і розстрілом бунтівників. Велику роль в цьому зіграла дивізія Чапаєва - легендарного героя сина селянина-мордвин. У його дивізії входило багато мордви. З іншого боку в білому русі було теж багато представників мордви. В результаті громадянської війни і політики «воєнного комунізму» продуктивні сили країни були підірвані. Продрозкладка і диктатура більшовиків призводила до скорочення виробництва хліба, пропадав економічний стимул у селян при постійній і жорсткої політики вилучення надлишків. Найчастіше вони вилучалися не тільки у куркулів, а й у середняків. У деяких випадках організація колективних господарств натикалася на опір. Але поступово відбувається остаточне підпорядкування селянських органів влади комуністичної диктатури. Цьому сприяла не тільки військова сила, а й національна політика - на місцях до керівництва стали вводити мордву, чого раніше не було. Зрозуміло це не могло не знайти відгуку в мордовському народі.

Наслідками Громадянської війни стало падіння обсягів промислового виробництва в 7 разів, валовий продукт сільського господарства в 1920 р склав лише дві третини від довоєнного. На території Мордовії теж скоротилися площі посівів, але поголів'я худоби збереглося, практично зникли безземельні селяни. В цілому негативні наслідки війни на мордовської землі виявилися менш згубними, ніж в середньому по Росії. Але самим негативним результатом була відсутність стимулу до виробництва продукції на селі в умовах продрозверстки і згортання вільної торгівлі. Загострювалося політичне і силове протистояння органів влади і селянства, в результаті експропріації та каральних акцій. Громадянська війна була нав'язана мордовському народу політичними партіями, котрі переслідували свої цілі і принесла численні матеріальні і людські втрати. Загинули десятки тисяч мордвинів від бойових дій, епідемій і голоду, але чисельність мордви через високу народжуваність не зменшилася і склала в 1920 р 1,15 млн. Чоловік.

У 20-ті роки стояло завдання подолання економічної та політичної кризи. У 1920-21 рр. відбуваються потужні збройні виступи селянства проти влади на території мордовського краю. Жорстокі каральні акції не давали результатів. У цей час політика «воєнного комунізму» з її продрозверстки і засуха призвели до голоду, і відсутності в господарствах насіння для сівби. У ряді повітів Поволжя голодувало до 95% селян. У пресі була розгорнута пропаганда компанії з допомоги голодуючим, велике сприяння надавали міжнародні організації. Але цього було недостатньо, масова смертність зменшується тільки з новим урожаєм 1922 р Мордовський край перебував в центрі ураженої неврожаєм і голодом регіону, в результаті чого загинуло десятки тисяч людей, крім того наслідком стало величезний негативний вплив на моральність і фізичний і психологічний стан мордви.

Голод і людські і матеріальні втрати 1921-22 рр. провалили спробу відновлення господарства методами воєнного комунізму. Почався перехід до непу, що передбачав: встановлення твердої грошової системи, бездефіцитний бюджет, госпрозрахунок на підприємствах, здачу в оренду дрібних і середніх підприємств приватним особам. У цих умовах виходить новий Земельний кодекс, в якому встановлювалося, що землі націоналізувати і заборонялася купівля і продаж землі, виключалося слово «володіння» і вводилося - «користування». З іншого боку хліборобам надавалося право для захисту прав на землю та різних форм діяльності на ній. Соціально-політична і економічна ситуація була сприятливою для розвитку мордовського народу, для відновлення життєвих сил після потрясінь 1917-22 рр. Але в кінці 20-х років почалася ломка непу. Вперше питання про мордовської автономії був поставлений на з'їзді мордовських комуністів у Самарі в 1921 р У 1928 р після нового адміністративного районування Середнього Поволжя в складі Середньоволзька краю був утворений Мордовський округ, який 10 січня 1930 р перетворений в Мордовську автономію, 20 грудня 1934 м - в автономну республіку. Перше керівництво Мордовії вірно оцінило її потенціал і можливості. І виробило реальний план розвитку, успішно реалізований в 1928-29 рр. Однак рішення партії на чолі зі Сталіним про форсованої індустріалізації і колективізації призвело село в економічний хаос. Крім того, у другій половині 30-х років до керівництва прийшли висуванці з невисоким рівнем освіти, в керівництві не залишилося жодного мордвин, що спричинило саботаж національного будівництва і протистояння «російські - мордва», «ерзя - мокша», і не створювало сприятливих умов для соціально-економічного розвитку. В результаті колективізації, репресій і страт 30-х років мордовська народ зазнав величезних втрат, набагато перевищують від Громадянської і першої світової воїн і голоду 20-х. Це звелося не тільки до зниження чисельності, а й до руйнування багатовікового укладу селянства, уявлень про моральність. Депортація з корінних земель більш 300 тис. Людина завдала удар по генофонду. Репресії знищили більшу частину мордовської інтелігенції. Що залишилися після репресій національні кадри були в основному представлені людьми зневажливо відносяться до культури та історії мордви, до мови. Мордовська автономія не тільки не виконувала своєї функції національного розвитку, але навіть гальмувала її. Проте мордва продовжувала залишатися одним з великих народів країни гідно проживаючи свою історію разом з росіянами та іншими народами, Пройшли Велику вітчизняну війну, прийнявши героїчне участь, потім відновлення економіки і відродження національної культури.

Зараз Мордовія - аграрно-промислова республіка в складі Волго-Вятського економічного району. Розвинені машинобудівні галузі: точне машинобудування, приладобудування, світлотехніка, виробництво напівпровідників, а також харчова промисловість. Саранськ - столиця і великий культурний і студентське місто.

Територія республіки 26,2 тис. Кв. км. Чисельність - 955 тис. Чол (1996 г.). У республіці проживає понад 50 національностей. Мордва становить 32,5%, росіяни - 60,8%, татари - близько 5%. Середній вік населення 37,1 року. У республіці 7 міст: Саранськ (проживає близько 320 тис.), Розівка, Ковилкіно, Краснослободськ, Ардатов, Инсар, Темников.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД РОСІЇ І Мордовія.

На території РФ проживає 142 народу. Серед них переважають слов'янські народи (125 млн. З 147) в тому числі більшість становлять росіяни (82%). Р найбільше слов'янське держава в світі. У світі 400 млн. Слов'ян з них 2/5 проживає в Р. 99% жителів Р мають свої національно-державні утворення, межі яких збігаються з ареалом проживання місцевого населення. У Р проживають татари, чуваші, українці, білоруси, мордва, марійці удмурти і т.д. вони відрізняються за мовою, укладу життя, звичаїв, традицій, культури, трудовими навичками, зовнішніми ознаками. Але найстійкіший ознака - мова.

Тому населення Р ділиться на мовні сім'ї:

Індоєвропейська (89% населення Р): слов'янська, балтійська, германська, романська, іранська, вірменська, индоарийская.

Північнокавказька (2,4%): абхазько-адигейська, анахско-дагестанська.

Уральська (2%): фінно-угорських, самодійського, юкагірская.

Алтайська (6,8%): тюркська (татарська), монгольська (буряти, калмики), тунгусо-маньчжурська, чукотско-камчадальская, еськимосо-алеутская.

В даний час національний склад змінюється. Останній перепис (1989 г.) відзначила зростання жителів малих і корінних народів Р. Російські уповільнили темпи приросту. Якщо в 1979 р російських було 84,4%, то в 1989 р - 81,5%.

Мордовський народ зберіг чисельність населення, всього в Р проживало 1 млн. 350 тис. Чоловік (в 1926-39 рр.). У республіці Мордовія мордва становить 32%, в республіці ерзян - 160 тис. (Проживають на сході республіки), мокшан - 180 тис. (Проживають на заході). Росіяни в республіці складають 60%, татар 5%, є українці, чуваші. В результаті асиміляції почав втрачатися рідну мову мордви тому мовою міжнаціонального спілкування стала російська.

ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ Мордовія

На території Мордовії немає великих родовищ, але є родовища понад 10 корисних копалин, серед яких важливими є будівельні матеріали. Це - фосфорити, мінеральні фарби, бурий залізняк, сланці, цементна сировина, глини, пісок і піщаник, гравій, вапняк. Найбільші родовища Мергелеву-крейдяних порід використовуються для вироб-ва цементу і розташовані на сході М в Чамзинский і Большеберезниковского р-нах. Широко поширені на сході республіки і поклади крейди і мергелю. Вапняки більш поширені на північному заході республіки, розробляються напівкустарним способом. Для будівництва і покриття доріг використовується піщаник, який є в багатьох р-нах М особливо багато його близько Саранська, Ардатові і Великих Березніков. Багато глин є в М: цегляних, вогнетривких, гончарних, для фаянсового вироби, і ін. Найцінніші використовуються у вироби, цегли і знаходяться в Рузаевском р-ні і біля Саранська. Велике значення має торф, є близько 30 родовищ, 2/3 зосереджено в р-ні р. Мокша і Вад Його використовують в с / г як добриво і для опалення в будинках і котелень. Як паливо використовують і сланець, невеликі запаси якого є на північному сході. Для місцевих потреб використовується і фосфорити, основні поклади в Краснослободськ р-ні. Запаси бурого залізняку невеликі і його видобували до 20 в. Морений дуб - своєрідне викопне сировина, що застосовується в меблевій пром-ти. Ним цікавляться не тільки в Росії, але і за кордоном, але ведеться невеликий видобуток сировини. Достатні ресурси лісу - 525 тис. Га, покрито змішаними хвойно-широколистяними лісами на заході і північному заході республіки. Цього достатньо для власної лісової і лесодобивающіх і лісохімічної галузі. Обсяг лісозаготівель не великий і відповідає природному приросту деревини. Ці запаси мінеральних ресурсів не достатньо для М і доводиться їх завозити.

Агрокліматичні та земельні ресурси. Рельєф поверхні республіки являє собою рівнину, кілька піднесену і горбисту в південно-східній частині, рівну, низинну переважно в долинах річки Мокші і її приток, на заході і північному заході. 58% земельних ресурсів становлять землі, які використовуються в с / г. Агрокліматичні умови М досить сприятливі для розвитку багатьох галузей с / г. Тепла досить для вирощування озимого жита, ярої та озимої пшениці, вівса, картоплі, конопель, кормових культур. Опади - найменш стійкий елемент клімату. В середньому за рік їх випадає 450-500 мм. У зв'язку з невеликою протяжністю республіки з заходу на схід, відмінності в їх кількості по території незначні. Велика частина опадів випадає в літній час. До несприятливих кліматичних умов відносяться суховії, крім того, знижують ефективність с / г вироб-ва повторювані практично щороку ранні осінні та пізні весняні заморозки, зливи і т.д. В цілому ж відносна однорідність агрокліматичних умов свідчить про великий вплив на територіальну організацію с / г республіки інших компонентів природного середовища, перш за все грунтів. Грунти М різні за родючістю і при правильному використанні можуть давати високі врожаї. Ґрунтовий покрив відрізняється великою різноманітністю. Географічне положення М в регіоні з досить сприятливим помірно-континентальним кліматом, поєднанням родючих чорноземних і менш якісних сірих лісових грунтів сприяє розвитку багатогалузевого с / г з вироб-вом зерна, картоплі, цукрових буряків, м'яса великої рогатої худоби, свиней, молока. Для грунтів М найхарактерніше поєднання вилужених і опідзолених чорноземів і комплексу сірих лісових грунтів з невеликим розповсюдженням дерново-підзолистих грунтів. Найбільш цінними є вилужені і опідзолені чорноземи, що займають більше 44% ріллі.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХОЗ-ВА Мордовія

Освоєння земель, на яких розташована сучасна територія Мордовії почалося в 16-17 вв. На цій території розвивалося землеробство і пром-ве вироб-во на поміщицьких і державних мануфактурах - суконні фабрики, гуральні та ін. Саранский повіт - був слабо розвиненим і в пром-ти і с / г. Технічна оснащеність поміщицьких і селянських госп-тв була слабка, в основному роботи велися вручну, тваринництво - слаборозвинений. Пром-ть складалася з 50 напівкустарних підприємств, які переробляли с / г та лісове сировину, з них 29 - винокурних. Докорінно все змінилося після 1917 р Республіка з відсталої аграрної перетворилася в аграрно-промислову з сучасною індустрією і інтенсивним с / г. Провідне місце займає пром-ть. В м Саранську, Розівка, Ковилкіно виникли сучасні вироби. У роки Великої Вітчизняної війни в М були перекинуті кілька заводів із західних р-нів країни. Розширювалося і вироб-во існуючих заводів.

На розвиток народно-господарського комплексу М впливали негативні фактори:

не було накопичено досить основних фондів (пром-ні підприємства в основному дрібні, с / г відстале),

був відсутній великий організаційний центр,

природні умови не сприяли розвитку вироб-ва (відсутність сировини).

Позитивні фактори: вигідне ЕГП, наявність трудових ресурсів.

Розвиток госп-ва йшло повільніше, ніж в ін. Областях Волго-Вятського р-ну. Тільки до кінця 65г вартість валової пром-ної продукції перевищила вартість с / г продукції. У структурі пром-ти зберігалася велика частка легкої та харчової пром-ти.

Зараз в М працює понад 250 великих пром-них підприємств машинобудівних, металообробки, пром-ти будівельних матеріалів, лісової паперової, деревообробної, легкої та харчової пром-ти. Більшість підприємства оснащені сучасною технікою, автоматизовані і механізовані. Найбільші підприємства: Саранський електроламповий завод (об'єднання Лисма включає завод і науково-дослідний інститут), завод Електровипрямітель (у якого велика науково-дослідницька база), Саранський завод автосамоскидів, Центролит, Rezinotehnika, Біохімік, заводи випускають будматеріали (цемент, цегла і т. д.).

Територіальна організація пром-ти М має особливість - основна її частка припадає на Саранськ і Рузаевку. У наявності нерівномірність і нераціональність в розміщенні. В даний час ТПК РМ продовжує формуватися. У структурі валової продукції пром-ти більше 50% припадало в 1992 р на підприємства машинобудування та металообробки, більше 5% на будівельні матеріали, більше 6% на продукцію легкої і більше 12% на продукцію харчової пром-ти. Підприємствами російського значення є майже 80% підприємств. Підприємства засобів виробництва становлять 80%, а підприємства випускають предмети споживання - 20% .Сирье для пром-ти в основному привізна, тому що На території М не є великих родовищ, але є родовища понад 10 корисних копалин, серед яких важливими є будівельні матеріали (цементна сировина, глини, пісок і піщаник, гравій, вапняк).

Для комплексного розвитку пром-ти і всього госп-ва республіки важливе значення має вдосконалення міжгалузевих і внутрішньогалузевих зв'язків. Зараз вони формуються в умовах економічної реформи.

ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ Мордовія

На початку 20 ст. на території сучасної Мордовії було близько 50 дрібних підприємств, на яких працювало близько 2 тис. чол. Сучасна структура пром-ти сформувалася в середині 20 ст. Комплекс її галузей все ще доповнюється. У структурі валової продукції пром-ти більше 50% припадало в 1992 р на підприємства машинобудування та металообробки, більше 5% на будівельні матеріали, більше 6% на продукцію легкої і більше 12% на продукцію харчової пром-ти. Підприємствами російського значення є майже 80% підприємств. Підприємства засобів виробництва становлять 80%, а підприємства випускають предмети споживання - 20% .Сирье для пром-ти в основному привізна. Зараз в М працює понад 250 великих пром-них підприємств машинобудівних, металообробки, пром-ти будівельних матеріалів, лісової паперової, деревообробної, легкої та харчової пром-ти. Більшість підприємства оснащені сучасною технікою, автоматизовані і механізовані. Найбільші підприємства: Саранський електроламповий завод (об'єднання Лисма включає завод і науково-дослідний інститут), завод Електровипрямітель (у якого велика науково-дослідницька база), Саранський завод автосамоскидів, Центролит, Rezinotehnika, Біохімік, заводи випускають будматеріали (цемент, цегла і т. д.).

Територіальна організація пром-ти М має особливість - основна її частка припадає на Саранськ і Рузаевку. У наявності нерівномірність і нераціональність в розміщенні.

Важливу роль у розвитку пром-ти грає енергетика. В М власних паливно-енергетичних і гідроресурсів немає. Тому енергетика працює на привізній сировині. Велике значення мають газопроводи, що проходять через М. Частка газу в паливно-енергетичному балансі становить 50%. Зараз в М діє чотири ТЕЦ. Проблема енергозабезпечення стоїть дуже гостро, вирішується питання про будівництво теплової електростанції.

Провідна галузь пром-ти М - машинобудівна. Зручне транспортно-географічне положення, наявність кваліфікованих трудових ресурсів, науково-дослідної бази, відсутність власних сировинних ресурсів зумовили розвиток тут нематериалоемких, але трудомістких вироб-тв. Електротехнічна галузь (Лисма, Електровипрямітель) розташовані в Саранську, філії розташувалися в Розівка, Ардатові, Темникова, Чамзинка, Атюрьево Але в останні роки обсяги вироб-ва впали більш ніж на 60%. Таке ж падіння є і в інших галузях пром-ти. Зростання спостерігається тільки в галузях, що виробляють предмети споживання. Змінюється і структура машинобудування, з'являються нові галузі, що випускають складну побутову техніку (телевізійний завод). Автомобілебудування представлено філією ГАЗу - Саранський завод автосамоскидів, на цю галузь працюють Саранська заводи - Центролит і Гумотехніка. У Елховка вироб-во дорожньо-будівельних машин. Багато підприємств займаються ремонтом автомобільної техніки, локомотивів тепловозів, с / г техніки. Передільна металургія представлена ​​в М заводом Центролит. Хімія представлена ​​біохімік (лікарські препарати) і заводом Резинотехника (вироби, гумотехнічних виробів для автомобільної пром-ти). Всі ці заводи в Саранську.

На заході М розташоване єдине велике підприємство лісохімії завод Дубитель (дубильні екстракти, каніфоль, скипидар і т.д.).

На сході М розвинена будівельна галузь. Вона розвивається на власній сировині (виробляють цеглу, черепицю, цемент, шифер, азбестові труби і т.д.). Провідне підприємство - Олексіївський цементний завод. На основі власної сировини склалася власна галузь, яка випускає збірні залізобетонні вироби. Такі заводи є в Саранську, Розівка, сел. Комсосольскій. Вироби, цегли розвинене повсюдно. Найбільші в Саранську, Розівка.

Деревообробна пром-ть і лісова - найстаріші. Найбільш поширені на заході і в Пріалатирье, де основна сировинна база. Одна з основних галузей - меблева, фабрики в Саранську, Ічалки, на заводі Дубитель виготовляють деревостружкові плити для неї, в сел. Умет - фанеру

У сел.Темниковского р-ну є підприємство паперової галузі - фабрика «Червона Роза» - вироб-во шпалер.

У вартості валової продукції легка пром-ть становить понад 6%. Дана галузь представлена ​​підприємствами місцевої пром-ти - фабриками швейними, трикотажними, пеньковолоконная). Текстильна пром-ть представлена ​​найстарішої Шірінгушской полотняною фабрикою, Саранський фабрикою декоративних тканин і Краснослобідської прядильно-текстильною фабрикою, Рузаевского трикотажна фабрика. Ці галузі працюють на привізній сировині.