Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку аудиту

Скачати 15.86 Kb.
Дата конвертації23.01.2018
Розмір15.86 Kb.
Типреферат

11

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УО «ПОЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра

РЕФЕРАТ

на тему: Історія розвитку аудиту

студент

БУААП, 4 курс

О.Г. Сидорчук

(підпис)

керівник

Кислюк

Пінськ 2008

Зміст

 • Вступ
 • Історія розвитку аудиту
 • Зародження аудиту.
  • Етапи становлення аудиту
 • висновок
 • Список використаних джерел

ВступЩе стародавні цивілізації Близького Сходу (приблизно 4000г. До н.е.) створювали держави і налагоджували господарську діяльність. Щоб враховувати свої доходи і витрати, вони повинні були складати звіти. Це породило необхідність зловживань з боку чиновників. В Афінах у V столітті до н.е. всі доходи і витрати держави контролювала фінансова система держави, куди входили аудитори. У Римській республіці державні фінанси контролювалися Сенатом, а аудитори під наглядом скарбника перевіряли державний бюджет. У римлян була розроблена складна система перевірок і взаимопроверок між посадовими особами, які несли відповідальність за збір податків.

З I століття нашої ери контроль над фінансами здійснювали куратори, а разом з ними діяли прокуратори і квестори - чиновники, що забезпечують контроль над надходженнями доходів держави і відають фінансовими і судовими справами.

Деякі вчені виділяють період зародження аудиту і два етапи його становлення.

Історія розвитку аудитузародження аудитуАудит в сучасному розумінні цього виду діяльності виник в Англії, де в IX столітті кадастром Вільгельма Завойовника було дано поштовх «до рахунку і міру в британській господарського життя», коли бухгалтерські прийоми римлян стали застосовуватися в обліку економічних явищ. Вже тоді з загального поняття бухгалтер виділяється суміжне поняття аудитор. У лондонських ділових колах аудит був застосований в 1200-і рр. Перші письмові згадки аудиту відносяться до XIII-XIV століть. Так, наприклад, в Англії в 1298г. була проведена діяльність гофмейстера лондонського Сіті аудиторської комісією в складі мера, членів муніципалітету і ряду інших осіб. А вже в 1324г. письмовим указом короля були призначені аудитори в графства Оксфорд, Беркшир, Південний Емптон, Уилс, Самсет і Дорсет, а облікові книги стали фігурувати як докази в суді. Приблизно в цей же час серед виборних посадових осіб лондонського Сіті стали значитися аудитори. І з цього часу в архівах можна зустріти велику кількість свідчень про регулярне здійсненні аудиту звітів муніципалітетів, приватних землеволодінь і ремісничих гільдій. Таким чином, ранній аудит розвивався в двох сферах. Одна - перевірка представництвами городян правильності фіскальної політики чиновників, інша - перевірка аудиторами правильності облікових записів і обчислення оподатковуваного прибутку в господарствах, що мали зобов'язання зі сплати податків.

У Луки Пачолі (1445-1515), автора «Трактату про рахунки і записи» - перша книга, присвячена бухгалтерського обліку, в якій викладені основи науки про бухгалтерський облік, - також можна знайти підтвердження про необхідність контролю.

Етапи становлення аудитуПерший етап. В кінці XVII століття в Шотландії був прийнятий перший закон про заборону певним посадовим особам служити в якості міського аудитора. А в 1853 році був офіційно заснований Единбурзький інститут аудиторів.

Батьківщиною аудиту вважається Великобританія. Вже в 1844 році тут приймається пакет законів, розпорядчих акціонерним компаніям доручити незалежним бухгалтерам перевірку бухгалтерських книг і рахунків компаній із наступним звітом перед акціонерами. У США в 1887р. Була утворена Асоціація аудиторів, а в 1896р. в штаті Нью-Йорк законодавчим шляхом була регламентована аудиторська діяльність. Уже тоді посаду аудитора міг займати дипломований бухгалтер, який успішно склав іспит за фахом і отримав ліцензію на право займатися аудиторською діяльністю.

Тільки з будівництвом залізниць і зростанням страхових компаній, банків і акціонерних товариств в середині XIX століття професійний аудитор набуває ваги в діловому світі.

Про появу бухгалтерів-аудиторів можна говорити з XVIII століття, коли Джордж Уотсон (1645-1723) - перший професійний бухгалтер - порекомендував ряду шотландських підприємців перевірити їх бухгалтерську звітність. Перевірка дала високі результати, і шотландці стали часто практикувати такі перевірки. У той же час розвиток і ускладнення фінансово-господарських процесів зумовили появу професійних бухгалтерів-аудиторів. До числа перших професіоналів аудиторів відносять Вільяма Велш Дейлота. Він був відомий як фахівець, який виявив себе в аудиторських перевірках. Дейлот розробив системи фінансової звітності англійських залізниць і готельного бізнесу, основи якого досі застосовуються у нього на батьківщині в Англії.

У Франції в 1867р. були прийняті закони, які зобов'язали перевіряти і оцінювати баланси акціонерних товариств ревізорами. У 1870р. в Німеччині також були прийняті перші спроби до введення аудиту, коли в законі про акціонерні товариства зобов'язали здійснювати перевірку балансу. Однак не було вказано, ким повинна здійснюватися перевірка - внутрішніми контролерами підприємств або запрошеними з боку. Більш чіткий опис обов'язкових перевірок зовнішніми аудиторами було дано тільки в 1931р.

Ступінь втручання держави в організацію і регламентацію діяльності аудиторів змінюється в досить широкому діапазоні в залежності від країни: від повного неучасті (Великобританія) і до дуже жорсткого контролю і управління (Німеччина, Італія, Франція). В останніх країнах держава здійснює прямий контроль над формуванням аудиторських кадрів, їх професійної підготовки та поточної діяльності. Зростання зацікавленості користувачів в підтвердженні достовірності показників фінансової звітності привів до підвищення якості професійної підготовки аудиторів, і вже в 1854р. в Англії було видано перший посвідчення дипломованого бухгалтера. Поступово стали з'являтися закони і юридичні акти, що встановлюють вимоги аудитора і вимоги, що пред'являються до цієї професії.

Офіційна назва ревізорів (аудиторів) в різних країнах по-різному. Так, в Англії і ряді інших англомовних країн професіоналів бухгалтерського обліку називають «привілейованими бухгалтерами», в США - «присяжними бухгалтерами» або «дипломованими бухгалтерами вищої кваліфікації», у Франції - «бухгалтерами-експертами» і «комісарами по рахунках», в Німеччині - «контролер господарства» або «контролер книг». У більшості країн аудитор повинен мати вищу освіту, певний стаж роботи, скласти кваліфікаційні іспити і, звичайно, мати бездоганну репутацію.

Другий етап - 1950р. - до теперішнього часу. Розвиваються найбільші транснаціональні аудиторсько-консультаційні фірми, що мають свої філії і представництва у багатьох країнах світу. Основними тенденціями ринку аудиторських послуг в даний час є «зміцнення фірм, що спеціалізуються на наданні професійних послуг, і значне підвищення попиту на консалтинг». Широко затребувані консультаційні послуги з питань здійснення злиття або поділу компаній і щодо фінансового оздоровлення підприємств. Як показує практика останніх років, на аудит такого виду, як на консультаційні послуги, немає попиту, тому немає потенціалу для розвитку. У більшості фірм темп приросту виручки від аудиту незначний, причому зазвичай він пов'язаний навіть не з аудитом, а з наданням суміжних послуг. Навіть таке питання, як оптимізація оподаткування, згідно з думкою представників «Великої п'ятірки», перестає бути відокремленим видом діяльності і поступово вростає в консультаційний бізнес.

Становлення аудиту в державах Західної Європи безпосередньо вплинуло на його виникнення і розвитку в Росії і відповідно в її Північно-Західному краї - як називалася Республіка Білорусь в той час. За прикладом Польщі аудитори були введені Петром I в 1716г. в армії, де вони займалися розслідуванням майнових суперечок. У військовому статуті і табелі про ранги аудиторський звання було зараховане до військовим чинам і представляло вищі ревізійні військові суди Росії. Аудитори обиралися з числа прапорщиків, а на чолі їх стояв по військового статуту генерал-аудитор. За своїм характером посаду аудитора відрізнялася від аналогічної посади в Західній Європі, так як в Росії аудиторами називалися юристи, які поєднують у своїй діяльності функції діловода, секретаря і прокурора. Тому на ці посади обиралися високоосвічені службовці. У 1833г., З метою підготовки аудиторів для військово-сухопутних і морських відомств, була створена школа при Петербурзькому батальйоні військових кантоністів, перейменована згодом в аудиторський училище. На базі офіцерських класів училища була утворена Військово-юридична академія. З введенням військово-судової реформи 1867р. посаду аудитора в армії була скасована.

Незважаючи на це, ще двічі - в 1892 і 1909гг. - в дореволюційній Росії були зроблені спроби ввести аудит. У першому випадку однією з передумов створення аудиторської служби стало скасування кріпосного права (1861р.) І пішов за цим бурхливе зростання виробництва, виникнення фабрик і заводів, створення акціонерних товариств, тобто ті ж передумови, що і в Західній Європі. На початку 1892р. відбувся перший з'їзд присяжних рахівників, на якому було поставлено завдання утворити особливу групу «знаючих і благонадійних осіб, які повинні були називатися присяжними рахівниками і яким доручалося проведення ревізій різних рахівництва, експертиза та організація правильної бухгалтерії на приватних і громадських підприємствах». В цей же період була зроблена спроба установи інституту бухгалтерів і присяжних рахівників, однак вона не знайшла підтримки в Державній раді Росії.

Другу спробу створення незалежного контролю в Росії зробили члени Московського товариства бухгалтерів, які організували і провели 1-й Всеросійський з'їзд бухгалтерів в 1909р. Як і в першому випадку, ідея не знайшла підтримки ні з боку держави, ні з боку суспільства. Тим більше що почалася Перша світова війна (1914р.) Поставила зовсім інші проблеми і завдання і перед державою, і перед суспільством.

Першу спробу створення незалежного контролю в Радянському Союзі пов'язують зі створенням в 1925р. Інституту державних бухгалтерів-експертів (ІГБЕ) при Народному комісаріаті робітничо-селянської інспекції СРСР з широкою мережею місцевих органів. Цей період характеризувався підйомом економіки молодої радянської держави, пов'язаним з прийняттям нової економічної політики (НЕП), в якій проглядалися перші паростки ринкової економіки. Інститут створювався «... з метою сприяння та правильної постановки рахівництва і звітності в державних, концесійних, змішаних, кооперативних, громадських і приватних підприємствах і державних установах ... і щоб зробити висновки за всякого роду питань рахівництва і звітності». Однак потреби в незалежному фінансовому контролі при командно-адміністративній системі, яка характеризується, в основному, державною формою власності, не було. Тому і ця спроба впровадження незалежного контролю провалилася.

В кінці 80-х рр., Коли в Радянському Союзі стали виникати і розвиватися ринкові відносини, в суспільстві з'явилися нові суб'єкти, безпосередньо зацікавлені в законності і ефективності фінансової діяльності підприємств, виникла об'єктивна необхідність в контролі незалежних експертів. Те, що відбувається в економіці зміни послужили поштовхом до чергової спроби організації аудиторської діяльності.

У Республіці Білорусь аудиторський рух почався в 1991р., Коли постановою Ради Міністрів Української РСР від 30 вересня 1991 р. було затверджено «Тимчасове положення про аудиторську діяльність в Республіці Білорусь», в якому були намічені основи аудиторського руху і їх правове регулювання.

Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 17 серпня 1992р. була утворена Аудиторська палата при Раді Міністрів Республіки Білорусь, на яку була покладена організація системи послуг за дотриманням встановленого порядку здійснення фінансових і господарських операцій, правильності відображення їх в оперативному і бухгалтерському обліку, достовірності звітів і балансів, а також ставилося завдання надання практичної допомоги в постановці обліку і аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання. На Аудиторську палату було покладено обов'язок підготовки аудиторів, для чого був створений «Белаудітучцентр» при Білоруському державному економічному університеті. Аудиторська палата займалася також створенням аудиторських організацій, атестацією, видачею ліцензій на заняття цим видом діяльності.

Пізніше Аудиторська палата при Раді Міністрів була перетворена в Аудиторську палату Республіки Білорусь на принципах самоврядування і самофінансування з покладеними на неї функціями державного регулювання аудиторської діяльності та контроль за нею.

8 листопада 1994р. на Сесії Верховної Ради був прийнятий Закон Республіки Білорусь «Про аудиторську діяльність», який був введений в дію 7 грудня 1994. Закон визначав правові засади здійснення аудиторської діяльності на території Республіки Білорусь, основні правила та порядок її поведінки, регулювання відносин, що виникають між підприємствами, установами, організаціями, що здійснюють самостійну фінансово-господарську діяльність, незалежно від форм власності та видів діяльності, державними органами, окремими громадянами , аудиторами та аудиторськими організаціями.

Декретом Президента Республіки Білорусь від 28.08.99г. №30 «Про деякі заходи щодо вдосконалення державного регулювання аудиторською діяльністю і контролю за її здійсненням в Республіці Білорусь» було внесено координально зміни в організацію аудиторської діяльності в республіці.

Слід також зазначити, що контроль за виконанням аудиторами і аудиторськими організаціями порядку здійснення аудиторської діяльності виконує створене відповідно до Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 08.10.99г. №1558 в структурі Міністерства фінансів Головне управління аудиту.

висновокВиникнення аудиту як нової довірчої форми фінансового контролю діяльності суб'єктів господарювання викликано появою нових організаційно-правових форм цих суб'єктів і перш за все таких, як акціонерні товариства, кооперативи з надання послуг, інші суспільства і компанії. Засновники та акціонери, а також власники цінних паперів відповідних емітентів та кредитори зацікавлені в отриманні достовірної інформації про фінансовий стан та платоспроможність організацій, реальності та обгрунтованості їх бізнес-планів на поточний і майбутній періоди. Таку інформацію користувачі фінансової звітності цих організацій можуть отримати тільки в процесі і за результатами проведення незалежного фінансового контролю. Отже, аудиторська діяльність породжена ринковою економікою і є складовою частиною механізму цієї економіки.

Список використаних джерел1. Аудит: Учеб. посібник для вузів з економічних спеціальностями та напрямками. / Ю.А.Данілевскій, С.М.Шапігузов, і ін. М .: ІДФБ-Пресс, 1999. - 543с.

2. Алборов Р.А.Основи аудиту: Учеб. посібник для вузів /Р.А. Алборов, Л.І. Хоружей. М .: Річ навіть і Сервіс, 2001. - 224с.

3. Білий І.М. Аудит / Під загальною редакцією М.І.Плотніцкого, А.С.Головачева. Мн .: Вишейшая школа, 1996. - 80с.

4. Макоєдов І.А., Пупко Г.М. Аудит: У 2-х частинах. Частина 1. Мн .: НДУ, 1999. - 227с.

5. Пупко Г.М. Аудит і ревізія. Учеб.пособие. Мн .: Місанта, 2002. - 429с.


 • Вступ
 • Історія розвитку аудиту зародження аудиту
 • Етапи становлення аудиту
 • Список використаних джерел