Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія становлення і розвитку підприємництва в Казахстані

Скачати 15.13 Kb.
Дата конвертації11.05.2019
Розмір15.13 Kb.
Типреферат

19.Історія становлення і розвитку підприємництва в Казахстані

Становлення малого бізнесу в Республіці з перших днів економічних реформ є одним із пріоритетів економічної політики держави. Підприємницький клас виступає невід'ємним атрибутом ринкової економіки, самостійним суб'єктом економічних відносин. Велика частина підприємців відноситься до так званого середнього класу, який забезпечує стійкість не тільки економіки держави, що базується на ринковій системі господарювання, а й впливає на політичні процеси в суспільстві, не допускаючи відходу від ліберальних і ринкових цінностей.

У Казахстані перехід до ринку стався спонтанно, без підготовки. Це був період постсоціалістичного «економічного романтизму», коли правляча еліта дотримувалася погляду групи великих радянських вчених-економістів і політиків під керівництвом академіка Шаталова В. і лідера руху «Яблуко» Явлінського Г. про «форсованому і блискавичному» переходу до ринку за 1,5 -2 роки. Вони вважали, що подолання соціально-економічної кризи і реформування економіки можна проводити синхронно і швидко по стандартної моделі. На початковому етапі переходу до ринку радикальні реформи проводилися «на марші», без будь-якої серйозної теоретико-методологічної підготовки.

Економічна політика вироблялася в стислі терміни вузьким колом фахівців і базувалася, переважно, на досвіді розвинених ринкових країн.

У тій складній і критичній обстановці, що мали місце на початку 90-х років в Казахстані, коли зупинилися великі підприємства, і сотні тисяч людей втратили роботу, природним рішенням керівництва країни було введення лібералізації цін. Зараз, після закінчення більше 15 років суверенного Казахстану, розвиток економіки і разом з нею розвиток малого підприємництва можна розділити на 4 етапи, кожен з яких має свої відмінні риси.

Перший етап - лібералізація цін (1991-1992 рр.). Перші суб'єкти ринкової економіки - малі підприємства - з'явилися в період лібералізації в сфері торгівлі та послуг, тобто там, де був швидкий оборот грошей. Великі підприємства відразу обзавелися численними малими підприємствами по збуту своєї продукції, ремонту, обслуговування основних і допоміжних виробництв. Створення «червоними» директорами при великих виробництвах кооперативів і малих підприємств з постачання та реалізації продукції, а також штучне роздроблення підприємств під новим модним словом «сегментування» призвело до перерозподілу прибутку великих підприємств і колишньої всенародної власності в інтересах окремих груп і осіб. Тоді ці «сірі» схеми були початком виникнення казахстанської «тіньової» економіки. У Республіці в цей період було створено і діяло 34,5 тисяч суб'єктів малого підприємництва. У них було зайнято 6,0% від загального числа працюючих в країні, а частка виробленої ними продукції, робіт і послуг склала 7,0% від валового внутрішнього продукту країни. Саме наприкінці 1992 року пройшов перший Форум підприємців Казахстану, в якому взяв участь президент Республіки Казахстан і уряд РК. На цьому Форумі вперше в історії СНД була визначена перша програма розвитку підприємництва в республіці Казахстан.

Другий етап - жорстка монетарна та реструкціонная фіскальна політика держави (1993-1995 рр.). На цьому етапі для досягнення макроекономічної стабілізації в країні скасовувалися податкові пільги, що стимулюють виробничу діяльність. Скасування податкових пільг, спрямованих на стимулювання виробничої діяльності та розвиток малого підприємництва, в 1994 році мало негативні наслідки. Різко скоротилася чисельність працюючих у виробничій сфері кооперативів, ТОВ й малих підприємств. Через малодоступності кредитних і брак власних коштів і високої інфляції відбувся відтік основної частини суб'єктів підприємництва з виробничої сфери в сферу торгово-посередницької та комерційної діяльності. Жорсткість податкового преса призвело до ситуації, коли займатися виробничою діяльністю стало невигідним і безперспективним. Особливий інтерес в умовах пострадянського періоду, а саме, дефіциту товарів на ринках, з точки зору, швидкої оборотності вкладених коштів, став представляти для підприємців так званий «човниковий» бізнес. Це був період пишного розквіту «човникового» бізнесу в торгівлі, яка лютує гіперінфляції, перерозподілу бюджетних і кредитних коштів на користь дуже вузького кола осіб, які мають доступ до цих ресурсів. Інфляція і валютні операції - махінації в банківській і тісно пов'язаної з нею торгово-посередницькою діяльністю - на той момент виявилися найбільш прибутковими, на відміну вмираючому реальному виробничому сектору економіки республіки. Продавати гроші за схемою «нал-безнал-нал», з «шапками і відкатами», взяти долар в кредит по 4 тенге, а через рік повернути його по 70 тенге, отримавши надприбуток або взагалі не повернути, стало вигідніше, ніж щось виробляти. (Більшість кредитів того часу так і не було повернуто). Саме в цей період з'явилися перші паростки так званої національної олігархії в тільки що почався непомірно розростатися фінансово-кредитному та банківському секторі економіки.

Банківська і торгова діяльність виявилася найбільш прибутковою на шкоду реальному сектору економіки. У 1995 році, проти 1992 року, питома вага продукції суб'єктів малого підприємництва в ВВП країни знизився на одну третину, з 7,0% до 4,7%, а чисельність працюючих в цьому секторі економіки скоротилася в 2 рази, з 6,0% до 3,0%, відповідно.

У цей період ослаблене підприємництво не могло стримувати зростання безробіття.

Третій етап - бум малої приватизації (1996-1997 рр.). В кінці 1996 і на початку 1997 років в країні відбулася деяка макроекономічна стабілізація. Для підтримки малого бізнесу був прийнятий Указ президента Республіки Казахстан від 6. 03. 1997 «Про заходи щодо державної підтримки та активізації розвитку малого підприємництва». На виконання цього Указу в Республіці суб'єктам малого підприємництва продано 1520 порожніх об'єктів і споруд, передано в оренду - 1334 об'єкта. За вибором підприємців, для використання у виробничих цілях, передано в довірче управління 571, на безоплатній основі - 204 об'єкта. На перепланування квартир нижніх поверхів житлових будівель під магазини, кафе, аптеки та інші об'єкти було отримано 5664 дозволів. Збільшилося число проданих в розстрочку і переданих за актами на землеволодіння земельних ділянок.

Багато галузей в період «дикого» приватизації назавжди померли, і лише деякі з них відроджуються тільки сьогодні. Частково і з запізненням пройшла приватизація найбільш соціально-орієнтованих підприємств, позбавлених централізованого управління, в зв'язку з ліквідацією колишніх республіканських міністерств.

Адресна приватизація була особливо актуальна в сфері дрібнотоварного виробництва, побутового обслуговування, громадського харчування та торгівлі. Було б логічним починати адресну приватизацію, яка передбачала б передачу об'єктів вищеперелічених галузей в них працюють колективам за залишковою вартістю, або в довірче управління на конкурсній основі. В такому випадку, був би і збережений технічний і трудовий потенціал, а підприємства, не припиняючи роботи, мали б можливість технічного переозброєння і плавного входу в ринок.

Підприємства цих oтpаcлей, втративши централізованого управління в формі трестів, управлінь торгівлі і громадського харчування районного і міського рівня, з'явилися б основою формування малого бізнесу в країні. На жаль, адресна приватизація була проведена із запізненням, і існуюча інфраструктура перерахованих вище галузей була вже практично знищена. При відтворенні даної інфраструктури тепер потрібно освоєння нових площ, повне оновлення обладнання і основних засобів, підготовка нових кадрів, бо старі кваліфіковані кадри вже втрачені і дискваліфікувалися. Таким чином, було втрачено важливий сектор економіки, орієнтований на соціальне обслуговування населення. Але, як не дивно, після скорочення багатьох галузевих міністерств в 1988-1990 роках (Мінторгівлі, Мінбита, Мінкомунгоспу і ін.) Саме ці галузі, втративши централізованого управління і дріб'язкової опіки з боку держави, стали розвиватися найбільш динамічно і залучати до роботи найбільшу кількість населення. Це стало ще одним доказом того, що ринок малого бізнесу є саморегульованим і яким найбільше загрожують ринковій кон'юнктурі, заснованої на попиті і пропозиції. Прикладами адресного продажу підприємств є кондитерська фабрика «Рахат», «Бахус», «Алмати Крем» та ін.

В результаті цих заходів в країні з'явилися першокласні кафе, ресторани, магазини і підприємства сфери послуг. Кількість суб'єктів малого бізнесу за цей період (1996-1997 рр.) Збільшилася в 2,4 рази, а частка їхнього обороту зросла в 1,8 рази і склала 8,5% від ВВП. Чисельність працюючих в цьому секторі економіки в 1997 році перевищила показники 1995 року 1,73 рази. Малий сектор економіки знову став «поглинати» безробіття. Таким чином, малий бізнес став вносити свій вагомий внесок в стабілізацію економіки Республіки.

Четвертий етап - період якісного розвитку економіки республіки (1998-2001 рр.), Який супроводжувався зростанням промислового виробництва, обсягів валового внутрішнього продукту, стабільним розвитком фінансово-кредитної сфери республіки. У відповідність з цією програмою, основними джерелами фінансування проектів малого підприємництва є Державний фонд сприяння зайнятості, банки другого рівня, кошти місцевих бюджетів, а також кошти кредитних ліній Азіатського Банку Розвитку та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку. В окремих регіонах для зацікавленого кредитування суб'єктів малого бізнесу комерційними банками були створені ліквідні заставні фонди з комунальної власності. Такі фонди діють в Алмати, Астані і областях Східно-Казахстанської, Актюбінськом, Кзилордінской, Мангістауської, Павлодарської, Північно-Казахстанської. За рахунок цих фондів були профінансовані десятки проектів в сфері малого бізнесу.

Малий бізнес в Казахстані розвивається швидкими темпами. Чисельність суб'єктів малого підприємництва зросла за рік (з серпня 2004 по серпень 2005) на 9,6%, чисельність зайнятих - на 8,5%, обсяг продукції в номінальному вираженні - на 13,5% (в цілому зростання реального ВВП до відповідного періоду минулого року - 9,7%). Але, не дивлячись на його стійке зростання, в даний час чітко окреслилася явна тенденція уповільнення темпів малого бізнесу. Так, в 2002 році року темпи зростання малих підприємств за кількістю підприємств та чисельності зайнятих становили близько 60% і 40%, в 2003 році - 34% і 31%, в 2004 році - 15,4% і 6,7%, а за 8 місяців 2005 року - 9,6% і 8,5%.

Дана тенденція є симптоматичною, т. К. Економічна ситуація в країні в 2004 і за 8 місяців 2005 року була значно краще, ніж у попередні роки. Позначилася сприятлива внутрішня і зовнішньоекономічна кон'юнктура, швидке зростання виробництва в багатьох галузях економіки, збільшення реальних грошових доходів населення і т. Д. Тоді як в 1998-1999 роках умови для розвитку малого підприємництва були значно менш сприятливі. Така ситуація з розвитком малого підприємництва свідчить, що існує ряд проблем, які помітно стримують його розвиток і які до цих пір не знайшли дозволу, незважаючи на прийняті державою заходи.

Показовим в цьому відношенні є невиконання Державної програми розвитку і підтримки підприємництва на 1999-2000 роки. «У ній, як і в колишніх законодавчих і програмних документах, передбачалося здійснити заходи, спрямовані на рішення мають місце проблем в області кредитування, оподаткування, навчання кадрів і розвитку відповідної інфраструктури для СМП. Згідно цільовим установкам даної програми, до кінця 2000 року очікувалося довести кількість суб'єктів малого підприємництва до 500 тисяч, чисельність зайнятих - до 2 мільйонів чоловік. Передбачалося, що частка виробництва суб'єктів малого підприємництва у ВВП зросте до 15%. Однак, незважаючи на порівняно високі темпи зростання кількості суб'єктів малого підприємництва та чисельність зайнятих в них, зазначені значення даних параметрів досягнуті не були »(16, с. 2).

У цих умовах зобов'язання МЕІТ з доведення частки малого підприємництва у 2006 році до 30%, а чисельність зайнятих - до 2-х мільйонів можуть бути вирішені тільки при успішному вирішенні проблем, що стримують розвиток малого підприємництва.

Стабілізація соціально-економічного становища в країні справила позитивний вплив на розвиток малого і середнього підприємництва.

За даними Агентства Республіки Казахстан по статистиці, на 1 січня 2005 року в Республіці зареєстровано 208,4 тис. Юридичних осіб, з них малі підприємства становлять 195,7 тис., Середні - 10,67 тис. Підприємств. При цьому суб'єкти малого підприємництва складають 93,9% від загальної кількості.

Чисельність громадян, зайнятих в малому підприємництві (юридичні особи), досягла на 1 січня 2005 року 524,6 тис. Осіб, до 2003 року на відповідну дату зростання склало 8,7%.

Частка вкладу суб'єктів малого підприємництва у валовому внутрішньому продукті (далі - ВВП) в 2003 році склала 16,2%, тобто оціночно мале і середнє підприємництво дає близько 25%.

Збільшення доходу від реалізації товарів і послуг юридичних осіб - суб'єктів малого підприємництва за 2004 рік склало до 2003 року 8,7%.

Сформована галузева структура малих підприємств практично не змінюється в останні роки. Із загальної кількості активних юридичних осіб - суб'єктів малого підприємництва домінуюче становище займають сфери торгівлі, ремонту автомобілів та виробів домашнього користування - 40,5% від загальної кількості активних в сфері малого підприємництва з сумарною кількістю зайнятих 163,6 тис. Осіб (31% від загальної чисельності зайнятих в малому підприємництві).

У 2003 році частка тіньової економіки становила 22,6% від ВВП, в той час як за період з 1992 по 1998 роки в середньому даний показник оцінювався в інтервалі від 30 до 38%.

На сьогоднішній день підприємці намагаються приховати свою діяльність від податків, ведучи подвійну бухгалтерію, займаючись підпільним виробництвом і фіктивними угодами або беручи участь в інших тіньових операціях.

Економічний розвиток Казахстану в останні роки значно просунулася вперед по шляху формування полісуб'ектівной структури відносин власності. Цивільний кодекс, слідом за Конституцією РК, законодавчо фіксує цю обставину. Причому, особливості набуття та припинення права власності на майно, володіння, користування і розпорядження ним для кожного з суб'єктів визначаються виключно законом. І лише закон визначає види майна, які можуть перебувати виключно у державній або приватній власності.

Нова ситуація зажадала радикальних змін у правовій основі економічної діяльності. Цивільний кодекс РК - найважливіша віха на цьому шляху. Він визначив принципові засади економічних відносин при переході до ринкових методів господарювання, сформував основні правила, норми їх правового регулювання, узагальнив і законодавчо закріпив нові форми організації економічного життя, що виникли в останні роки.

Сьогодні економічні зміни в Казахстані набагато випереджають перетворення в правовій сфері. Резюмуючи все вищесказане, залишається відзначити, що необхідний рівноправний союз між економічними змінами і законодавчою базою, і саме це рівноправність допоможе зробити Казахстан економічно розвиненою країною з великими перспективами розвитку.