Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Конституційні акти російської державності до жовтня 1917 р

Скачати 60.87 Kb.
Дата конвертації09.04.2019
Розмір60.87 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІРКУТСЬКИЙ державний технічний університет

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

реферат

з правознавства

ТЕМА: «Конституція - основний закон держави і суспільства. Конституційні акти російської державності до жовтня 1917 р "


ВИКОНАВ

СТУДЕНТ ГРУПИ ПГС-97-1

Букшук Т.П.

ВЗЯВ ВИКЛАДАЧ

Латиші Н.А.

Іркутськ
2000р
зміст

1 .Констітуція основний закон держави і суспільства .................. 3

2.Констітуціонние акти російської державності до

жовтня 1917р. .............................................................................. .9

2 .1 Законодавча діяльність Катерини Другої. Наказ і Комісія 1767- 1768г ..................................... . .............................. .. 9 2.1.1. Діяльність комісії. ...................................................... ..11

2.2 Конституція Микити Муравйова .............................. .... ............ .14

2.3 Конституційні ідеї Мілюкова і Маніфест 1905 р .................. 5

2.3.1 Освіта партії кадетів .............................................. ... .19

2.3.2Созданіе маніфесту ............................................................ ..20

2.4 Основні Закони 1906 г. ...................................................... ... ... 24

3.Спісок літератури ............................................................. ...... ..26

1. Конституція - основний закон держави і суспільства.

В ряду незліченної безлічі проблем юридичної теорії та правозастосовчої практики особливої ​​місце належить Конституції. Які б правові питання нас не цікавили, - будь то з області цивільного або адміністративного, сімейного або трудового права - прямо або побічно вони виходять на Конституцію. Саме вимоги Конституції є головним орієнтиром у пошуках відповідей практично на будь-яке питання, що потребує правову оцінку, не залежно від його масштабності, особистої і державної значимості.

Разом з тим саме по собі зміст Конституції далеко не завжди відповідає на питання про головне призначення цього документа, про його внутрішній правовій і політичній природі. Головне в характеристиці Конституції будь-якої держави - це її сутність. Сучасний підхід, характерний для конституціоналізму країн розвиненої демократії заснований на визнанні того фактора, що сутність конституції демократичної держави повинна проявлятися в юридичному закріпленні узгоджених інтересів і волі всіх соціальних груп, націй і народностей, що складають державно-організоване суспільство. Конституція - це має вищу юридичну силу основний закон держави і суспільства, що закріплює відповідно до об'єктивно склався співвідношенням соціальних сил узгоджену волю всіх соціальних груп суспільства є мірою досягнутої свободи, правовим виразом балансу політичних, соціально-економічних, національно-етнічних, релігійних, особистих і громадських, інших інтересів в громадянському суспільстві та правовій державі.

Різко зросла в останні роки популярність Конституції як явища нашого життя - свідоцтво усвідомленої громадянами, суспільством її величезної ролі. Але, на жаль, це розуміння не досягло ще тих глибин суспільної свідомості і поведінки, які так необхідні. Часом не розрізняються Конституція та інші закони правові акти. Погано реалізуються норми Конституції. Її застосування не розглядається як головний фактор правотворчій і правозастосовчій діяльності, Звідси очевидна необхідність пояснення чорт Конституції як основного закону.

Конституційна реформа, що розгорнулася в нашій країні, ознаменувалася прийняттям 12 грудня 1993 року шляхом всенародного голосування новій російській Конституції. Це - важлива віха конституційного процесу, який носить багатоцільовий і комплексний характер, охоплюючи всі зрізи і боку не тільки державної, а й суспільного життя. І це цілком закономірно, оскільки суть конституційної реформи полягає в новому створенні нормативної макромоделі оновлюваного російського суспільства. Адже Конституція покликана виступати як маяк, який орієнтує громадські процеси. Нормативно сталі конституційні цілі служать поступового перетворення суспільства.

Отже, основний закон містить не тільки звід сухих правил. Він являє собою концентроване вираження нового несформованого громадського світогляду. Природно, тут неминучі протиріччя між старим і новим, між правонаступництвом і правовим радикалізмом. Розуміння і визнання конституційних положень в нашому суспільстві проходятболезненно, в суперечках і дискусіях, в протиборстві соціальних сил і партій. Реальність Конституції буде забезпечена тоді, коли громадяни сприймуть її як цінність суспільства. Нова Конституція повинна стати основою правової, законодавчої системи держави. Але, на жаль, в широкому суспільній свідомості ще не зміцнилося правильне розуміння місця і ролі Конституції в нашому житті. Визнання за Конституцією чільного місця в законодавстві несупроводжуваному ясним поданням про глибокому цивільному сенсі еепреамбули як вираження народного правосвідомості. Поверхневе сприйняття основ конституційного ладу заважає встановленню суворого співвідношення Конституції та інших нормативних актів. А звідси помилки в розумінні всіх конституційних елементів правової системи, в розмежуванні об'єктів регулювання по лінії конституційних чи інших норм. Відбувається стирання кордонів між Конституцією і звичайними законами. Це негативно позначається на її реалізації.

Слово "Конституція" - латинського походження, від constitutio, - встановлення, організацію. Традиційно цим терміном визначається Основний закон держави, що визначає його суспільний і державний устрій, виборчу систему, принципи організації і діяльності органів влади і управління, основні права і обов'язки громадян.

Основний Закон - це фундамент законодавства, що регулює взаємовідносини громадян між собою і з державою. Конституція потрібна для того, щоб закони не суперечили один одному і не порушували права і свободи громадян.

Конституцію справедливо називають головним, основним законом держави. Якщо уявити собі численні правові акти, действующ країні, у вигляді певного організованого і взаємозалежного цілого, певної системи, то конституція - це підстава, стрижень і одночасно джерело розвитку всього права. На базі конституції відбувається становлення різних галузей права, як традиційних, що існували ще в минулому, так і нових, створюваних з урахуванням змін в економіці, соціальному розвитку, політиці і культурі.

Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року, - не перша в історії країни. До її прийняття діяла російська Констітуція1978 року, яка мала своїх попередниць. Але нинішня конституція відрізняється від всіх російських конституцій радянського часу в першу чергу тим, що є основним законом самостійного, дійсно суверенної держави. Як зазначається в преамбулі Конституції, її прийняття пов'язане з відродженням суверенної державності Росії та затвердженням непорушності її демократичної основи.

Зрозуміло, Конституція 1993 року не носить установчого характеру, вона не створює нову державу. Це держава існувала - в різних межах і при різних формах правління - багато століть. Ідея збереження історично сформованого державного єдності підкреслюється в самій Конституції. Разом з тим Конституцій Російської Федерації 1993 року виділяється в ряду актів такого рангу тим, що з нею зв'язується нова епоха в російській історії. [1]

У демократичному конституційному (правовому) державі система гарантій свободи, самостійності та власності повинна бути закріплена, перш за все, в конституції, а це передбачає пряму дію конституційних норм і ефективні процедури конституційного контролю. В першу чергу мова йде про права людини і громадянина, що виражають мінімальну невідчужуваним міру свободи в суспільстві і державі і тим самим обмежують можливості законодавчих заборон (закон не може забороняти те, що гарантовано конституцією), які окреслюють межі допустимої компетенції державних органів і посадових осіб у їх відносинах з громадянами та їх асоціаціями. Звідси випливає, що якщо статті конституції гарантують права і свободи і в той же час визначають, що здійснення цих прав і свобод регламентується або навіть може бути обмежене законом, то фактично статті конституції нічого не гарантують. Разом з тим конституційне право має передбачати випадки обмеження прав і свобод, необхідного заради свободи інших і захисту конституційного ладу, і, звичайно, на цей рахунок повинні прийматися органічні закони, передбачені конституцією. Уже ця обставина вказує на необхідність ефективного конституційного контролю, що зіставляє органічне законодавство з об'єктивним сенсом гарантій свободи, самостійності та власності.

Конституційне закріплення прав людини і громадянина, так само як і судове визнання (в рішеннях верховного чи конституційного суду) конституційного характеру інших гарантій свободи, самостійності та власності, що не зафіксованих в конституції, позбавляє законодавця повноважень встановлювати адміністративну процедуру регулювання тих відносин, в яких діють ці конституційні гарантії. І якщо законодавець не дотримується або випускає з уваги цю вимогу, то з точки зору права можливий спір між будь-яким громадянином і вищим органом державної влади з приводу належних гарантій свободи, самостійності та власності. Такий спір може розглядатися тільки в рамках судової процедури і лише органом, який підпорядкований виключно конституції і в завдання якого входить її тлумачення у світлі аксіом і принципів права.

Далі, законодавець вправі забороняти тільки ті форми реалізації конституційних прав і свобод, які є суспільно шкідливими, порушують права інших громадян і суперечать основам конституційного ладу. Громадяни повинні мати можливість оскаржити будь-яке таке законодавча заборона, якщо він зачіпає їх права. Але навіть якщо конституційний суд підтверджує конституційність такої заборони, не виключено, що в судовій практиці складеться звичай, що спотворює сенс цієї заборони і тим самим порушує конституційні права громадян. А якщо конституційні права порушуються звичаєм судової практики, то таке порушення, як правило, не усувається судами другої інстанції або в порядку нагляду. Ефективно захистити права в таких випадках може тільки конституційний суд, бо він не пов'язані ніякими звичаями законозастосовчій практікі.Опісанние вимоги конституціоналізму означають, що мова йде про конституційний державі в нормативному сенсі: сучасна конституційна державність передбачає досить високий рівень розвиненості та ефективності формально-юридичних гарантій свободи , самостійності та власності, реальні механізми обмеження публічної політичної влади правами людини і громадянина.

Цікаво відзначити, що перший радянський Основний закон -Конституція РРФСР 1918 р- був законом швидше реальним, ніж фіктивним. Але етотОсновной закон закріплював формальне нерівність, т. Е. В принципі суперечив праву: виборчих прав були позбавлені "експлуататори та їхні посібники" (особи, які вдаються до найманої праці, які живуть на нетрудовий дохід, приватні торговці, комерційні посередники, священнослужителі і т. Д .); на виборах робітники мали переваги перед селянами; гарантії свободи вираження думок, свободи зборів і свободи асоціацій трактувалися як надання засобів масової інформації, будівель і приміщень і взагалі всіх необхідних технічних і матеріальних засобів "в розпорядження робітничого класу і селянської бідноти". Все так і було насправді, правда, від імені "робітничого класу і селянської бідноти" виступала тоталітарна бюрократія.

А ось Конституція СРСР 1936 р, або "сталінська Конституція", навпаки, була фіктивним основним законом. В її тексті були проголошені багато з тих прав, які зафіксовані у Загальній декларації прав людини 1948 року, причому права закріплювалися як загальні і рівні для всіх "трудящих" (малося на увазі, що "експлуататори та їхні посібники" були вже знищені). А в дійсності людина була абсолютно безправний і безсилий перед обличчям надпотужної машини тотального терору.

Фіктивної була і Конституція СРСР 1977 р

Проекти першої Конституції Російської Федерації в принципі відповідають стандартам демократичної правової державності, особливо в тому, що стосується прав людини, їх належних гарантій і захисту. Але перш ніж все це втілиться в реальність, необхідно дочекатися тих часів, коли в країні не тільки сформується нормальне громадянське суспільство, а й практика ефективного судового захисту Конституції, конституційна юрисдикція, яка є в сучасній правовій державі найважливішим джерелом конституційного права. Бо конституція - це не просто сукупність декларативних і нормативних встановлень, а фундаментальні правила правового спілкування, які повинні постійно застосовуватися і конкретизуватися в процесі безперервного формування і розвитку правопорядку. У цьому сенсі конституція є основою всього правового законодавства.

Яка роль Конституції в суспільстві? Історія дає багато прикладів появи конституцій на переломних етапах розвитку держави, при зміні політичного режиму. Так було в Німеччині після першої і другої світових воєн, в Іспанії, Греції та Португалії з початком переходу від диктаторського режиму до демократичного. Подібне спостерігається у нас і в країнах Східної Європи.

Російський досвід конституційного розвитку своєрідний. Одна з особливостей пов'язана з пізнім появою Конституції в нашій державі. Весь XIX століття Росія жила без Конституції, спроби реалізувати конституційні проекти в 30-х і в 80-х роках минулого століття не дали результатів. Нова влада, народжена Жовтневою революцією, прийняла в 1918 році першу Конституцію РРФСР. У ній було багато нового, незвичного. Не слід, зокрема, забувати її перший розділ, що включив декларацію прав трудящого і експлуатованого народу.

В подальшому конституційному розвитку можна відзначити й іншу тенденцію. Вона характеризується певною ритуальністю і бездіяльністю конституційних положень, яке влаштовувало і влада, і саме суспільство. Дії органів влади, реальна соціальна життя не були пов'язані нормами Конституції, хоча далеко не всі з них були безглуздими і фальшивими. У Конституціях СРСР 1924, 1936 і 1977 років і в конституціях РРФСР містилися демократичних норм. Однак реальний курс і справи різко уникали них в сторону, що виховувало у громадян і посадових осіб ставлення до конституційним принципам як до суто декларативним.

Та й зараз, слухаючи виступи політиків, депутатів, а часом і юристів, дивуєшся поверхневому сприйняттю основного закону, скоріше, як програмного чи літературного документа. Не помічають юридичні ознаки Конституції, її специфічна структура, нормативна концентрованість. Ця позиція позначилася і під час підготовки до проведення в Росії конституційного референдуму, і тепер, коли першочерговими стають завдання внесення змін до нової російської Конституції і подолання її одностороннього, неповного застосування.

Набуття нашим суспільством нової Конституції може дати прогресивний громадський ефект в тому випадку, якщо вона буде сприйнята як виражена в законі пріоритетна соціальна цінність, яка послужить оновленню та розвитку всієї законодавчої системи, зміцненню правопорядку і стійкості держави та її інститутів, що в нашому суспільстві не спостерігається цілком.

Якщо визначати Конституцію найбільш загальним чином, то можна сказати, що це нормативний акт, який має вищу юридичну силу, що містить систему правових норм, що регулюють відносини між людиною і суспільством - з одного боку, людиною і державою - з іншого боку, а також основи організації самого держави. Вища юридична сутність Конституції проявляється двояким чином. По-перше, її норми мають пріоритет над нормами законів і підзаконних актів. По-друге, самі закони та інші акти приймаються передбаченими Конституцією органами і в установленому нею порядку. Таким чином, можна розглядати Конституцію як головне джерело права, що лежить в основі всієї системи нормативно-юридичного регулювання суспільних відносин в державі. [2]

Крім юридичної Конституція має важливу соціально-політичну сутність. Соціальне призначення Конституції, безсумнівно, і багатогранно, адже вона створює правову основу для подальшого існування та розвитку, як держави, так і всього суспільства. Конституція має яскраво виражену ідеологічну спрямованість, яка відображає сукупність соціальних інтересів і співвідношення політичних сил.

Інша властивість Конституції - її чітке політичне зміст. Адже саме в Конституції закріплюються форма державного устрою, система державних органів, визначаються основи взаємовідносин між державою і громадянами, а також політичними та іншими громадськими об'єднаннями. У ній міститься нормативне вираз внутрішньої і зовнішньої політики. Іншими словами, Конституція держави є правовою основою його політичної системи, а її норми мають яскраво виражений політичний характер.

Виділяючи юридичні, соціальні та політичні властивості Конституції, не можна забувати і про її цілісної сутності. Конституційні положення спрямовані на виховання громадянина, зміцнення в суспільстві визнаних загальнолюдських цінностей. До них відносяться права людини, демократія, самоврядування, права націй і народностей, відносини власності і багато іншого.

2.Констітуціонние акти російської державності до жовтня 1917 р.

2 .1 Законодавча діяльність Катерини Другої. Наказ і Комісія 1767- 1768г.

Перші роки правління Катерини були для неї важким часом. Сама вона не знала поточних державних справ і не мала помічників .П.І. Шувалов помер, з усіх інших вельмож вона довіряла графу Микиті Івановичу Паніну. Він був дипломатом при Єлизаветі (послом в Швеції, виховував великого князя Павла Петровича). Панін завідував зовнішніми справами Росії. Катерина радилася з Бестужев - Рюміним, повернутих нею із заслання. Але вона мріяла про помічників в особі тих людей, які звели її на престол, тобто молодших ватажків, але вона розуміла, що вони поки не мали ні знань, ні здібностей до управління. Так, Катерина, не маючи придатних до влади надійних людей, не могла ні на кого спертися. Вона була самотня, і це помічали навіть іноземні посли. Французький посол Бретейль писав: «У великих зборах при дворі цікаво було спостерігати важку турботу, з якою імператриця намагається сподобатися всім, свободу та надокучливих, з якими все тлумачать їй про свої справи і про своїх думках ....

Катерина висловила бажання привести всі урядові місця в належний порядок, дати їм точні "межі і закони". [3] Виконання цієї думки стало в обережне перетворення Сенату. Н.І. Панін подав імператриці грунтовно вмотивований проект установ імператорського ради (1762г.), Доводячи недосконалості колишнього управління припускав широкого впливу фаворитизму на справи, Панін наполягав на установі законодавчого »верховного місця", що складається з небагатьох осіб із законодавчим характером діяльності, по-

словами Паніна дію цієї ради змогло "захистити самодержавну владу від прихованих іноді викрадачів неї", тобто тимчасових правителів. Але він пропонував старе засіб: у Росії існували "верховні місця" (Верховний таємний рада і Кабінет), які, проте охороняли від фаворитів і не охороняли законності .З іншого боку, "верховне місце», засвоївши законодавчу функцію, обмежувало б верховну владу . Таким чином, Катерині вказали, що велика адміністративна реформа, на яку вона майже погодилася, може перетворити Росію з самодержавної монархії в монархію, керовану олігархічним радою чиновної аристократії. Зрозуміло, що Катерина не могла затвердити такого проекту. Відхиливши пропозиції Паніна, Катерина сама складає план упорядкування законодавчого матеріалу, в її плани входило створення нових законодавчих норм, які сприяли встановленню порядку і законності в державі. Її думка про вироблення нового законодавства привела Катерину до знаменитої "Комісії для твори проекту нового Уложення", з приводу, якої імператриця вперше заявила про свої широких реформаторських планах. Про старих російських законах, які діяли при ній, вона відгукувалася різко, вважала їх шкідливими і систематизувати їх не хотіла. Вона хотіла прямо встановити абстрактні загальні правила, принципи законодавства і думала, що це їй вдасться. «Можна легко знайти загальні правила - писала вона Вольтеру в 1767 р - але не подробиці. Це майже все одно, що створити цілий світ ". Катерина відмовилася від допомоги чиновництва і "легке", як вона думала, справа встановлення принципів майбутнього кодексу Катерина взяла на себе. Труднощі встановлення подробиць вона знайшла всього пристойніше покласти на земських представників, потреб яких повинні були задовольнити нові закони. Вже з 1765года Катерина усидчиво взялася за виклад законодавчих принципів. «Два роки я читала і писала, не кажучи про те півроку ні слова" - говорить сама імператриця. Статті, заготовлені Катериною, були її Наказом. Найголовніші літературні джерела це: L` Esprit des Lois Монтеск'є, Institutions politigues Біфельда і вийшло в 1764 р Твори італійця Беккаріа "Про злочини і покарання. Добра половина статей Наказу є переказ "Духа законів» (Монтеск'є). Таким чином, свої принципи нового російського законодавства Катерина встановила на грунті філософсько-публіцистичних міркувань сучасної європейської літератури. Ці принципи, були надзвичайно ліберальні, з іншого боку чужі російського життя. У своєму наказі Катерина стверджує, що єдиною можливою для Росії формою влади є самодержавство як за обсягом країни, так і тому, що однією влади краще коритися, ніж багатьом панам і "Росія є європейська держава." [4] Отже, на думку Катерини, давня Росія жила з чужими звичаями, які слід було переробити на європейський лад, тому що Росія - країна європейська Після засудження Наказу, надруковано було менше чверті того, що вона склала Заперечення обраних її цензорів спрямовані були на те, що б про ліберально, і не відповідало російським звичаям. Цензура змусила Катерину відмовитися від надрукування дуже важливих для неї частковостей. Поступливість Катерини у справі складання Наказу доводить її залежність від оточення в перші роки правління і невідповідності її особистих поглядів поглядам, які вона висловлювала офіційно.

Наказ, скорочений і витримав цензуру співробітників Катерини, після опублікування справив сильне враження і в Росії і за кордоном.У Франції він був навіть заборонений. Наказ містить 20 глав (дві глави 21,22 про поліцію і про державний господарстві Катерина приписала до Наказу вже в 1768 році і більше 500 параграфів .Наказ, як того і хотіла Катерина, є тільки виклад принципів, якими повинен керується державна людина, що пише закони .

2.1.1. Діяльність комісії.

Розглянемо питання розробки подробиць нового законодавства. Для складання нового кодексу маніфестом 14декабря 1766г. були скликані в Москві представники станів і присутствених місць .Их збори одержало назву «Комісії для твору проекту нового уложення». Підстави представництва були різними: одні частини населення посилали представників повіту, інші - від провінції, треті - від окремого племені, четверті від присутнього місця, одні обирали посословно (дворяни і селяни), інші - за місцем проживання (городяни - домовласники, інородці.) приватновласницькі селяни і зовсім були позбавлені права представництва. Не було і прямих представників духовенства. Депутат забезпечувався на час перебування в комісії казенним платнею і повинен був в Москву привезти інструкцію від своїх виборців із зображенням їх потреб і бажань. Ці інструкції отримали назви депутатських наказів, а Наказ Катерини став називатися "великим Наказом". Депутати назавжди звільнялися від страти, тілесного покарання та конфіскації маєтку, за образу депутата винний ніс подвійне наказаніе.30іюля 1767 з торжеством були відкриті засідання Комісії в Грановитій палаті в Москві. Всіх представників, які з'явилися в Комісію, було 565.Одна третина з них були дворяни, інша третина - городяни, з сільського класу до 100 і від присутствених місць було 28.Общее збори Комісії виділив з себе комісії, які повинні були провести допоміжні і підготовчі роботи . Одна з комісій, дирекционная, керувала заняттями як приватних комісій, так і загальних зборів. А так як відносини приватних комісій і загальних зборів були точно визначено, то неминучі були безладдя і плутанина в їх діяльності. Так недосконалість зовнішньої організації справи, її складність і невизначеність створювали перша перешкода для успішного ведення справи. В ході занять Комісії знайдемо й інші перешкоди. Загальні збори, перш за все, прочитало Наказ імператриці і довідалося з нього ті абстрактні принципи діяльності, які йому ставила Катерина. Разом з тим члени зборів привезли з собою понад 1000 депутатських наказів, повинні були ознайомитися з ними і усвідомити потреби та бажання російського суспільства, які в них перебували. Ці потреби і бажання депутати повинні були примирити з теоретичними бажаннями наказу і злити їх в гармонійно стрункий законодавчий кодекс. Для такої мети необхідно було розібрати депутатські накази та привести в систему все їх зміст. Цей кропітка праця міг бути здійснений тільки спеціальною комісією, тому що був незручний для зборів у 500 чоловік. Поряд із систематизацією депутатських наказів існувала інша підготовча робота, не доступна загальних зборів - систематизація або просте збори старих законів. Поки обидві ці роботи не були виконані, загальних зборів не було робити, воно повинно було чекати їх виконання і потім вже обговорювати приготовані матеріали і погодити їх з теоретичними засадами. Але цих робіт не думали виконувати попередньо й очікували їх від загальних зборів. Катерина на загальні збори покладає обов'язок «читати закони, в поправлении яких понад полягає потреби», і «читати накази, розібравши по матерій і зробивши виписку». [5] В цьому ховається відсутність чіткого уявлення про те, що підготовчі законодавчі роботи недоступні для великого зборів, що не має в них достатнього рівня вмінь. Так, поруч з недосконалостями зовнішньої організації і незграбна постановка самих завдань, змішання підготовчих робіт з прямим обов'язком Комісії служили другим перешкодою до успіху справи. Прочитавши наказ Катерини, вона приступила до читання наказів депутатських і прослухала кілька селянських наказів. Не закінчивши цієї справи, вона до читання законів про дворянство, потім про купецтва. Витративши на це близько 60 засідань, Комісія зайнялася питанням про права остзейских дворян і закінчила цієї справи, як і закінчила колишніх. В Наприкінці 1767 р Комісію перевели до Петербурга, де вона також переходила від предмета до предмета і нічого не досягла. Наприкінці 1768 року члени загальних зборів були розпущені через війни з Туреччиною. Приватні комісії працювали не набагато краще. Катерина відчувала неуспіх справи, намагалася йому допомогти, посилала настанови Комісії і не добилася нічого. Так поруч з іншими перешкодами невміння найближчих керівників (маршал Бібіков) справи заважало його успіху. Катерина оцінивши обстановку розпустила загальні збори і залишила деякі приватні комісії, які працювали до 1774 року. Загальні збори було розпущено на час. Підготовчі роботи не припинилися, але їх обговорення в загальному, зборах було відстрочено. Це був правильний крок у ході законодавчих робіт, але з 1775 року Єкатерина стала забувати про свою Комісії і вирішила повести свою законодавчу діяльність без її участі. Комісія була скликана вдруге. Блискучі і широкі плани не здійснилися, затія нового законодавства не вдалася.

внаслідок:

1.Отсутсвія підготовчих робіт.

2.Непрактічності і невизначеності зовнішньої організації справи.

3.Практіческая невміння керівників.

Комісія не тільки не зробила всього своєї справи, не тільки не опрацювала який - ні будь частини кодексу, але навіть в півтора року, в 200 своїх засіданнях, які не прочитала всіх депутатських наказів.

Грандіозний проект нового законодавства був недосяжною утопією, насамперед за кількістю необхідного для нього праці. Крім того, не можна було примирити ліберальні принципи французької філософії з суперечливими бажаннями російських станів. Депутати стояли в цьому відношенні серед багатьох виключають один одного протилежностей, і можна ручатися, що вони ніколи не вийшли б з них, як не могла вийти з них сама Катерина.

Незважаючи на повну невдачу Комісії, вона все-таки мала важливі наслідки для подальшої діяльності Катерини. У цьому плані велику роль відіграло збори депутатів 1767-1768 року. Депутати привезли масу наказів, їх виступи були залишені в архівах Комісії, таким чином, думки, як станів, так і окремих обраних ними осіб про предмети, які цікавили Катерину, були висловлені. Зберігаючи свої принципи, вона опанувала тепер думками та бажаннями російського суспільства і могла їх вивчати докладно. За її власним визнанням, Комісія подала "світло і відомості про всю імперії і з ким справа маємо і кому пешісь має". На грунті абстрактній філософії і ясно висловлених земських бажань їй випало можливість будувати законодавчі реформи, які могли бути відповіддю на земські бажання. З невдачею Комісії це не призводило до її справа .Якщо воно не вдалося депутатам, то могло бути під силу імператриці. Скликаючи Комісію, Катерина мала тільки принципи; Комісія показала, що треба виправити, до чого треба докласти ці принципи, про що, перш за все "піклуватися повинно". Вона взялася частинами виконувати свій план, дала окремих законоположень, з яких чудові губернські установи 1775 року й грамота станам 1785 року.


2.2 Конституція Микити Муравйова

Микита Муравйов син наставника імператора (надалі член декабристського руху) - мав блискучі історичні пізнання. Він доводить, що конституція повинна бути монархічною. Конституція Микити Муравйова використовувала досвід Західної Європи. Але вона була плодом самостійного політичного творчості на основі переробки захід - але європейського і американського політичного досвіду, застосування його до російської дійсності. Микита Муравйов був глибоким знавцем сучасної йому політичної літератури, цікавився історією і сам був автором робіт історичного характеру, наприклад розбору "Історія Держави Російської" М. М. Карамзіна та інших робіт. Конституція Микити Муравйова, на відміну від "Руської Правди" Пестеля, була обговорена всім Північним суспільством, була проголосована і прийнята всією організацією.

Працюючи над конституцією в 1821 і наступні роки, Микита Муравйов вже відійшов від колишніх республіканських поглядів. Він в цей час схиляється до ідеї конституційної монархії. Той зрушення вправо, який стався близько 1821 в політичних поглядах Микити Муравйова, знайшов яскраве відображення в його конституції. Колишні до республіканські погляди змінилися конституційно-монархічними. Класова дворянська обмеженість позначилася, насамперед, у вирішенні питання про кріпосне право. Микита Муравйов у своїй конституції оголошував звільнення селян від кріпацтва, але одночасно виводив положення: "Землі поміщиків залишаються за ними". [6] За його проектом селяни звільнялися без землі. Але в останньому варіанті своєї конституції з незрозумілих причин з'явилося положення про незначний наділення землею: селяни отримували присадибні ділянки і понад цього по дві десятини на двір в порядку громадського володіння. Конституція Микити Муравйова характеризувалася високим майновим цензом: лише землевласник чи власник капіталу мав право повністю брати участь у політичному житті країни, обирати і бути обраним. При цьому землевласник спочатку цінувався Микитою Муравйовим вдвічі "дорожче" капіталіста. Пізніше Муравйов відмовився від подвійного цензу і ввів один загальний ценз для виборців - 500 рублів. Особи, які не мали рухомого або нерухомого на цю суму, не могли брати участь у виборах. Особи, обиратися на громадські посади, повинні були мати ще більш високим майновим цензом: лише при виборах нижчого представника місцевого управління - волосного старшини - не було вимога майнового цензу; до цих виборів допускалися "всі громадяни, без вилучення та відмінності". Але для інших виборних посад ценз зберігався і був тим значніше, чим вище була посада; він доходив в деяких випадках до 60 тис. рублів сріблом.

Жінки за Конституцією Микити Муравйова, як і по конституції Пестеля, були позбавлені виборчого права. Крім того, Микита Муравйов мав намір ввести освітній ценз для громадян Російської держави. Виборчі права отримували особи, які досягли 21 року. Через двадцять років після прийняття конституції передбачалося ввести обов'язкову вимогу грамотності виборця: неграмотний позбавлявся виборчих прав. Так як освіту можна було отримувати тільки за плату, введення цензу грамотності було ще однією перевагою матеріально заможних виборців неспроможним. Понад це конституція Микити Муравйова вводила ще ценз осілості: кочівники не мали виборчого права. Селянин-громади не вважався, відповідно до проекту Микити Муравйова, "власником" - власником, його виборче право було надзвичайно обмежена. При всіх рисах сильно вираженої класової дворянської обмеженості конституційний проект Микити Муравйова є значним пам'ятником політичної творчості революціонера-дворянина. Багато його положення мали позитивне значення.

Треба уявити собі, який об'єктивний історичний сенс мали перераховані вище пункти конституції Микити Муравйова в безправної країні кріпосного рабства, самодержавного деспотизму, в країні "старого порядку", ще не знала революції. Микита Муравйов проектував скасування кріпосного права, робив селянина особисто вільним:

"Кріпосне стан і рабство скасовуються. Раб, що доторкнеться землі руської стає вільним", - йшлося в 3-й параграф його конституції. Стану також скасовувалися. "Всі російські рівні перед законом". Навіть релігія покликана на допомогу, для того щоб довести глибокий шкоду старого феодально-станового поділу. "Поділ між благородними і простолюдинами не приймається, оскільки противно Вірі, за якою всі люди брати, все народжені по волі Божій, все народжені для блага і все просто люди: бо всі слабкі і недосконалі".[7] Конституція Микити Муравйова стверджувала священне і недоторканне право власності, але в ній підкреслювалося, що право власності містить в собі "одні речі": людина не може бути власністю іншого, кріпосне право має бути скасовано, а "право власності, яка укладає в собі одні речі, - священне і недоторкане ". За конституцією Микити Муравйова повинні були бути ліквідовані і багато інших феодально-абсолютистські установи. "Військові поселення негайно знищуються", - йшлося в 30-й параграф конституції: військові селяни повинні були негайно перейти на становище казенних селян, земля військових поселень передавалася в общинне селянську власність. Питомі землі, т. Е. Землі, на дохід, з яких утримувалися члени царського дому, конфісковувалися і передавалися у володіння селян. Всі гільдії і цехи оголошувалися ліквідованими. Скасовувався "табель про ранги" поділяв військових і цивільних службовців на 14 класів.

Національне почуття Микити Муравйова було обурене засиллям в Росії іноземців: "Цивільні чини, запозичені у німців і нічим не відрізняються між собою, скасовуються подібно з древніми постановами народу руського". Всі назви станових груп (дворяни, міщани, однодворці та ін.) Скасовувалися і замінялися назвою "громадянин" або "російський". Поняття "російський" за Конституцією Микити Муравйова не відноситься безпосередньо до національності - воно означає громадянина Російської держави. Поняття Батьківщини і її захисту піднесене конституцією Муравйова на велику висоту: "Кожен Російський зобов'язаний носити громадські повинності - коритися законам і владі батьківщини, бути завжди готовим до захисту Батьківщини і повинен з'явитися до прапорів, коли затребує того закон". Конституція Муравйова стверджувала ряд буржуазних свобод: вона проголошувала свободу пересування і занять населення, свободу слова, друку і свободу віросповідання. Скасовувався становий суд і вводився суд присяжних засідателів для всіх громадян.

Як було з царською владою? Конституція Микити Муравйова була обмежено-монархічної. Але тут все ж необхідно зробити застереження: у крайньому випадку, Микита Муравйов передбачав введення республіки. "Якби імператор, - показав він на слідстві, - не прийняла конституції, то, як крайній засіб я припускав вигнання оного і пропозиція республіканського правління". [8] Законодавча, виконавча і судова влади в конституції Микити Муравйова були розділені. За конституцією імператор є тільки "верховний чиновник російського уряду", він є представником лише виконавчої влади, законодавчої влади імператор не мав. Імператор отримував велику платню "8 млн. Рублів на рік" і якщо йому завгодно, міг власним коштом утримувати придворний штат. Микита Муравйов добре розумів, наскільки шкідлива була роль придворної камарильї, її інтриг і впливів в політиці царського уряду. Тому його конституція трактувала всю придворну челядь - всіх камергерів, гофмаршалов, гофмейстеров і т. Д., Як прислужників царя. Всі царські придворні за конституцією Муравйова позбавлялися виборчого права. Імператор командував військами, але не мав права ні починати війни, ні укладати світу. Імператор не міг залишати території імперії, інакше він позбавлявся імператорського сану.

Майбутня Росія представлялася Микиті Муравйову, на відміну від Пестеля, федеральним державою, він був прихильником державного устрою Північно-Американських Сполучених Штатів. Імперія ділилася на окремі федеративні одиниці, які Муравйов називав державами. Всіх держав було п'ятнадцять. У кожній державі була своя столиця. Столицею федерації повинен був стати, як і у Пестеля, Нижній Новгород - місто, славний своїм героїчним минулим під час польської інтервенції XVII в., Центр країни. Верховним органом законодавчої влади мало стати Народне віче. Воно складалося з двох палат: верхня палата носила назву Верховної думи, нижня називалася палатою народних представників. Всякий законопроект мав три рази читатися в кожній палаті. Читання повинні були бути розділені, по крайней мере, трьома днями, присвячується обговоренню закону. Якщо законопроект приймався обома палатами, він йшов на подання імператору і лише після його підпису отримував силу закону. Імператор міг повернути неугодний йому законопроект у палати зі своїми зауваженнями, тоді законопроект обговорювалося вдруге; в разі вторинного ухвалення законопроекту обома палатами проект отримував вже силу закону і без згоди імператора. Таким чином, прийняття закону могло бути відстрочено імператором, але не може бути їм самовільно відкинуто. У державах також мала існувати двопалатна система. Законодавча влада належала законодавчому зборам, який складався із двох палат - палати Виборних і Державної думи. Держави ділилися на повіти. Посада начальника повіту, як і всі інші посади в управлінні державою, була виборної. Судді також були виборними. Конституція Микити Муравйова, будь вона введена, пробила б величезну пробоїну у твердині феодально-абсолютистського ладу і серйозно розхитали б його основи.

Безсумнівно, що проект конституції Микити Муравйова, незважаючи на яскраві риси класової дворянської обмеженості, є надзвичайно прогресивним для свого часу. Микита Муравйов добре усвідомлював, яке шалений опір старих сил може зустріти його конституційний проект.

Отже, проект конституції Муравйова засуджував кріпосне право і оголошував про його скасування. У ньому пропонувалося скасувати всі станові відмінності, військові поселення; проголошувалася рівність усіх громадян перед законом. Але разом з тим автор проекту конституції залишався твердим прихильником встановлення високого майнового цензу при занятті будь-яких посад в державному апараті і збереження за поміщиками права власності на землю.

Але наскільки люто й зухвалими були проти цього протести республіканців! Вони заперечують, сперечаються і доводять Микиті Муравйову його помилки, посилаються на гіркий досвід інших народів. Пестель наполягав, що Росії потрібна лише демократична республіка і, щоб захистити її безпеку від можливих чвар, не можна залишати жодного претендента на царський престол.

Конституція М. Муравйова надихала декабристів-республіканців і, як мені здається, зіграла ще більшу роль в революційному русі декабристів.

2.3 Конституційні ідеї Мілюкова і Маніфест 1905 р

Значну роль у розвитку російського конституціоналізму на початку ХХ століття зіграв П.Н. Мілюков. Свої перші політичні кроки Мілюков пов'язував з діяльністю ліберального руху дев'яностих років, особливо з нелегальним буржуазним журналом «Звільнення». Журнал підготував створення «Спілки визволення» (1903), нелегального політичного об'єднання і став його органом.

Вироблення власної політичної лінії в ідейному контакті з однодумцями і в полеміці з лівим і правим течіями земського руху означала перехід Мілюкова від літературного співробітництва до активної участі в політичній боротьбі. Мілюков активно брав участь в численних зборах, де обговорювалися проблеми і перспективи ліберального руху. Програма журналу «Звільнення» в первинному варіанті була написана Мілюков, обговорена, схвалена і опублікована в першому номері журналу під назвою «Від російських конституціоналістів». Програма проголошувала необхідність «серйозної політичної реформи», постійно діючого народного представництва з законодавчими правами, що означало перетворення Росії в конституційну монархію, скасування станових привілеїв, свободи особистості, слова, друку, зборів і ін. Основне завдання його політичної діяльності полягала в консолідації всіх опозиційних сил.

У своїх статтях Мілюков закликав створювати кадри переконаних конституціоналістів і готуватися до створення політичної ліберальної партії. У цьому плані велике значення він надавав паризької конференції революційних і опозиційних партій, що відбулася в 1904 р, де головував і певною мірою спрямовував хід її роботи. У резолюції наради, складеної за участю Мілюкова, формулювалися загальні цілі боротьби проти самодержавства, головною з яких була заміна його демократичним ладом, а також визнавалася самостійність усіх, хто брав участь в нараді партій та різноманітність способів дії в досягненні політичної свободи.

Взимку 1904 р Мілюков приїхав в Чикаго і відразу ж почав читати курс лекцій з історії слов'янства.

23 (10) січня 1905 в чиказьких газетах Мілюков прочитав «оглушливе звістка» про «Червоному воскресіння» в Петербурзі. Для Мілюкова було очевидно, що передбачена ним революція «дійсно починається». Тепер не було вибору: він повинен повернутися в Росію.

Темою його «потужної політичної пропаганди», того, що він називав «своєю місією», залишалася мирна парламентська робота. Влаштувавшись в Москві, він відразу ж увійшов в гурток російських законоведов, що займаються переробкою тексту конституції, надрукованій за кордоном «Звільненням» і призначалася для майбутньої партії. Авторитетні вчені та громадські діячі - М. М. Ковалевський, С. А. Муромцев, Ф. Ф. Кокошкін, П. І. Новгородцев, сам Мілюков сперечалися про переваги однопалатной і двопалатної парламентської системи, про принципи виборчого права, по селянському і національному питань.

Літо 1905 р пройшло у Мілюкова в напруженій агітаційній роботі зі створення партії. На його перший публічний виступ зібралася вся Москва. «Я мирив конституцію з революцією, - писав він, - бачачи в зближенні обох єдиний шанс політичної перемоги». Цей виступ було «моментом» так званого «офіційного прийняття Мілюкова до лав російської громадськості». [9]

7 серпня 1905 р за публікацію в журналі «Син батьківщини» статті «Політичне значення закону б серпня» Мілюков був арештований в своєму будинку в Удільної, де у нього зібралися делегати «Союзу Союзів», політичної організації буржуазної інтелігенції, створеної за професійною ознакою, головою якої він був обраний у травні 1905 р Поліція вважала, що з виданням акта про Думі знищується дію указу від 18 лютого, який допускав відкрите обговорення перетворенні старого ладу. Мілюкова знову помістили в «Хрестах», де він просидів місяць.

Встановлення конституційного ладу і створення для цієї мети конституційної партії ставало «все більш» його «особистим завданням».

2.3.1 Освіта партії кадетів

Установчий з'їзд партії конституційних демократів (кадетів) відбувся 12-18 жовтня 1905 в той час, коли в країні проходила Всеросійська жовтнева страйк. У вступному зверненні до з'їзду Мілюков підкреслив, що мета з'їзду «скликати і формально проголосити велику політичну партію в Росії», що конституційно демократичний рух набуло самостійного значення і відмежувався від правих і лівих сил, від «вузькокласових» інтересів поміщиків і капіталістів і від « чисто класової доктрини пролетаріату ». Свою партію Мілюков оголосив внеклассовой партією, продовжувачкою «інтелігентських традицій». Основні програмні положення партії будувалися на основі програми, опублікованій в «Звільнення», і зводилися до встановлення конституційного ладу (форма правління, як говорили кадети, їх мало цікавила), необхідності збільшення земельної площі селян з частковим відчуженням приватновласницьких земель і з «винагородою за справедливою оцінкою », до скасування станових привілеїв, рівність всіх перед законом, встановлення свободи особистості, слова, зборів і інших демократичних свобод. Національна програма включала право на вільне культурне самовизначення. За Царством Польським визнавалося введення автономного устрою з сеймом, за Фінляндією - відновлення колишньої конституції.

Під час з'їзду конституційних демократів урядом був виданий Маніфест 17 жовтня, в якому були обіцяні конституція і вибори в Думу.За допомогою Маніфесту царизм прагнув залучити на свою сторону лібералів. Оцінка Маніфесту з боку різних політичних сил була різною. Роз'яснюючи сутність Маніфесту, більшовики, наприклад, закликали всі сили зосередити на підготовці збройного повстання. Октябристи визнали обіцянки Маніфесту і відкрито стали на шлях його підтримки. Праві кадети також вважали, що після Маніфесту 17 жовтня Росія стала конституційної країною, і дозріли умови для утворення конституційного уряду.

2.3.2Созданіе маніфесту

Розглянемо більш докладно створення Маніфесту.

Самодержавний період історії Російської держави завершився в 1905р. У наступні два роки відбувалося створення конституційного ладу в його основних рисах.

Перехід до більш високій фазі державного розвитку Росії - парламентаризму деякі вчені і політичні діячі пояснювали невдачами російсько-японської війни, інші посилився революційним рухом, треті - тим і іншим. Очевидно, однак, що антиурядові виступи, які набули масового характеру в 1905р., Не були викликані, перш за все, відсутністю парламенту в Росії або недосконалістю земської або судової організацією. На політичній настрій людей, для яких політика не є професією, впливає не стільки недосконалість державної організації, скільки відсутність достатніх засобів існування.

Якщо розглядати причини юридичного властивості, що викликали смуту 1905р., То головна з них полягала в тому, що російське суспільство до початку XX століття переросло в існуючі форми державного керівництва суспільством, занадто довгий час залишалися незмінними.

Вихідним пунктом конституційної перебудови Росії слід, очевидно, вважати Всеподданнейший доповідь міністра внутрішніх справ П. Д. Святополк-Мирського, що відбувся в кінці листопада 1904р. Доповідь містила програму державного перетворення Росії на принципах конституціоналізму, а саме великі рекомендації щодо пом'якшення режиму і відмови від тих юридичних обмежень свободи, які не викликалися потребою. "... Уряду належить, -говорилося в доповіді, - відмовившись від думки переломити громадський рух заходами поліцейськими, твердо взяти його в свої руки, і, не заперечуючи можливості існування за тим, що вимагає простору для свого прояву, укласти це руху в рамки закону і направити його, спільно з іншими силами країни, до служіння одним з ними завданням - забезпечення правильного росту і розвитку держави, на грунті зміцнення суспільного добробуту і духовного вдосконалення народу в строгому неухильному узгоджений ії з споконвічними началами нашого державного ладу. "[10]

Еволюція державної думки під впливом подією відбувалося дуже швидко. 18 лютого 1905 послідував Найвищий рескрипт на ім'я міністра внутрішніх справ А.Г. Булигіна, який змінив на цій посаді Святополк-Мирського. У рескрипті була виражена ідея народного наради за царя.

"Наступність продовжуючи Царствене справу Вінценосних предків Моїх, -гласіл

рескрипт, - збирання та улаштування Землі Руської, Я думав був відтепер, з Божої

допомогою, залучати найдостойніших, довірою народу наділених, обраних від населення людей до участі в попередньої розробки і обговорення законодавчих пропозицій ". Ця ідея отримала підтвердження на так званому Петергофском нараді під особистим головуванням імператора, в якому взяли участь сановні особи, а також історик В. О. Ключевський і правознавець Н. С. Таганцев. [11]

Першим документом, що поклав початок реформам став Найвищий маніфест Государя Императора. Ніяка II 17 жовтня 1905р. "Про усовершенстваніі державного порядку." Маніфест проголошував "непорушні основи громадянської свободи на засадах дійсної недоторканості особи, свободи, совісті слова, зборів і спілок", наділяв Державну думу законодавчими функціями і оголошував про розробку нового виборчого закону з метою забезпечити в ній представництва тих класів і селищ, які "нині не мають виборчих прав".

Витівка законосовещательной палати при імператорі, як відомо, зазнала невдачі. Важко було розраховувати на те, що російське суспільство, революціонізувати не по днях, а по годинах, прийме ідею квазіпарламенту. Ніде в світі в той час не існувало органу, подібно дорадчої Думі. Суспільству, таким чином, нав'язувався експеримент, прийнятність якого була дуже сумнівною. Важко було сподіватися, що збори представників, обраних від різних станів, при такій смути, яка охопила Росію, зможе задовольнятися пасивною роллю порадника царя. З великою часткою ймовірності можна було припускати, що обрана Дума буде наполегливо домагатися законодавчих прав, тобто стане фактором дестабілізуючого властивості. Варто було

або проявити непохитність і залишити все, як є, або відверто проголосити конституцію (що незабаром не сталося), але не демонструвати свою нерішучість і давати тим самим привід до пересуди. Зрозуміло, конституційний шлях розвитку є кращим і в кінцевому підсумку неминучим.

Неспроможність ідеї дорадчого представництва незабаром стала очевидною. 17 жовтня 1905 послідував знаменитий Маніфест "Про вдосконалення державного порядку", що проголосив конституційний шлях державного розвитку Росії.

Юридичним джерелом Маніфесту послужила всеподданнейшую записка С.Ю. Вітте - видного державного діяча тієї епохи, голови комітету, а потім ради міністрів, - а після його Всеподданнейший доповідь початку жовтня, в якому він виклав своє бачення проблеми. На думку Вітте, з кризової ситуації могло бути тільки два виходи - диктатура особи, наділеного надзвичайними повноваженнями, або негайні конституційні перетворення. Сам Вітте вважав за краще другий шлях першому. У доповіді згадувалися принципи, яким повинна була відповідати діяльність влади на всіх її щаблях: "1) прямота і щирість утвердженню на всіх теренах дарованих населенню благ громадянської свободи; 2) прагнення до усунення виняткових законоположень; 3) узгодження дій всіх органів Уряду; 4) усунення репресивних заходів проти дій, явно не загрожують суспільству і державі; 5) протидія діям, явно загрозливим суспільству і державі, спираючись на закон в духовному єднанні з розсудливою більшістю суспільства ". [12]

Жовтневий маніфест вперше в історії Росії проголосив установа парламенту і необхідних цивільних свобод. Законодавчим Дума, таким чином, підлягала перетворенню в Думу законодавчу. Маніфест також передбачав розширення виборчого права, але здійснено це було не найвдалішим чином. Надання прав виборчого стану не погоджувалося із загальною схемою виборів і виглядало як поступка революційним вимогам. Логічним в такому випадку було б надання окремих виборчих прав чиновникам, інтелігенції, фабрикантам і т.п., в той час як вони всі були включені в категорію міських виборців.

Що стосується прав людини, проголошених Маніфестом, то вони не були для Росії і її підданих повним одкровенням. В тій чи іншій мірі росіяни користувалися свободою совісті, слова, друку. Слід зазначити, що обіцяні Маніфестом громадянські свободи були негайно (наскільки дозволяли умови законоподготовітельной програми) даровані населенню. Протягом порівняно короткого часу був прийнятий пакет законодавчих документів, істотно розширили юридичну свободу підданих і практично покінчили з становим нерівністю.

У дореволюційних роботах можна зустріти твердження, ніби жовтневий Маніфест став конституцією країни. Відомий П. Струве, на приклад, писав: «З моменту опублікування Маніфесту 17 жовтня я вважаю, що в Росії є конституція, а тому я вважаю, що в даний час я,« крамольне »літератор Петро Струве, - лояльний громадянин, а адмірал Дубасов і дійсний таємний радник Дурново - бунтівники, порушують «законний порядок» нашої країни ». [13]

Подібні твердження страждали явним перебільшенням. Взагалі юридична кваліфікація актів, подібних Маніфесту 17 жовтня, відрізняється відомими труднощами. Справа в тому, що Маніфест не вкладався в традиційні рамки позитивного права, оскільки висловлював намір здійснити певні дії, але не самі ці дії. Формально Маніфест не обмежував самодержавства, так як створення парламенту тільки ще передбачалося. Однак цар, давши в Маніфесті урочисте слово, слідувати конституційному вибору, вже не міг легко взяти його назад. Тому влада російського імператора, залишаючись необмеженої після 17 жовтня 1905 р виявилася обмеженою. Не будучи законом, в формальному сенсі, жовтневий Маніфест мав величезну правообразующей силою. Решта конституційне законодавство Росії своїм виникненням зобов'язана головним чином йому. Маніфест 17 жовтня не був конституцією і навіть конституційним законом, за своїми юридичними характеристиками він був схожий на так звані європейські конституційні хартії, які поширені в епоху конституційних перетворень. Всі вони передбачали участь народу в законодавстві і підтверджували права людини.

2.4 Основні Закони 1906 г.

Ідея конституції, яка отримала в Росії практичну потребу в період політичної кризи 1905 року, була втілена в образі Основних законів, які увібрали в себе вимоги Найвищих конституційних маніфестів. Перегляд Основних законів відбувся відповідно до державного думкою, виробленим квітневим (1906 г.) Царскосельским Нарадою під головуванням імператора. Думка це ґрунтувалося на визнання незворотності конституційних перетворень, що обмежували права монарха на користь народного представництва. На Нараді граф Пален, висловив зауваження, підтримане більшістю його учасників: «Все питання полягає в тому, чи залишити в статті перше слово« необмежений ». Я не співчуваю Маніфесту 17 жовтня, але він існує. До того існувало Ваше необмежене право видавати закони, але після 17 жовтня крім законодавчих установ, Ваша Величносте не можете вже видавати закони самі. По-моєму, Вам, Государ, було завгодно обмежити свою владу. В основних законах треба видати те, що ново, а старе залишити, але слово «необмежений» в ньому не може залишатися ». [14] Самодержавної монархії в Росії потрібно було стати монархією конституційною.

Для нас не залишає сумніву той факт, що першою конституцією Росії стали Основні Державні Закони видання 23 квітня 1906 року, хоча конституцією вони офіційно не іменувалися. Справа, однак, не в назві, а в призначенні законодавчого акту. Французька Декларація прав людини і громадянина теж не іменувалася конституцією, хоча саме вона знаменувала наступ конституційної ери.

Редаговані Основні Закони в порівнянні з колишніми включали в себе нові розділи, присвячені окремим конституційним інститутам - про права та обов'язки російських підданих, про Державній Раді і Державній Думі, про Раду Міністрів. Одночасно зберігали силу ті положення старих Основних Законів, яких не торкнувся час, - про порядок спадщини престолу, про віру, про уряд і опіку та т. Д. Основні Державні Закони 1906 р представляли собою значну нормативно-правове утворення, що складається з 11 глав і 124 статей (в редакції Зводу Законів), що охоплює своєю дією основоположні державно-правові інститути. Основні Закони займали самостійне місце в системі Зводу Законів, утворюючи розділ 1 першої частини початкового томи Зводу. Оновлені Основні Закони, як і личить конституції, наділялися особливою юридичною силою. Вони змінювалися лише в особливому законодавчому порядку. Ініціатива їх перегляду належала виключно імператору. Останній, володіючи правом видання указів з тимчасової силою закону (під час припинення занять Думи), не міг, проте, звернути це право на Основні Державні Закони.

Вперше в своїй історії Основні Закони проголосили права громадянської свободи.Російським підданим конституційно гарантувалися: недоторканність особи і законність юридичного переслідування (ст. 72-74); недоторканність житла (ст. 75); свобода пересування, вибору занять, місця проживання, виїзду за межі держави (ст.76); недоторканність власності (ст.77); свобода зібрань (ст.78); свобода слова і друку (ст.79); свобода спілок (ст.80); свобода совісті (ст.81). З придбанням цих прав піддані Росії ставали громадянами Росії.

Конституція Росії 1906 р належала класу так званих символічні, т. Е. Жалуваних, конституцій. Вона не стала результатом народного волевиявлення, а стала актом «найвищої» милості, прояви народолюбства монарха. Для юридичної констатації факту, втім, спосіб прийняття конституції не має принципового значення. Юридичні властивості конституції мало залежать від форми її прийняття.

Дана конституція не страждала радикалізмом і не була настільки послідовна в вираженні демократичних засад, як, скажімо конституції США і Франції. Але треба враховувати, що та конституція приймалася в екстремальних умовах і висловлювала той компроміс між новим і старим державним порядком, який був в Росії в той час єдино можливим. Не дивлячись на всю свою недосконалість, або краще сказати свою незрілість, конституція Росії 23 квітня 1906 року досить яскраво знаменувала перехід держави від самодержавного до конституційного управління. Саме їй в першу чергу російське суспільство зобов'язане тієї політичної свободою, якої йому вдалося ненадовго скористатися.

У висновку слід зазначити, що важливим етапом в переході Росії до цивілізованих форм державності з'явився акт Тимчасового уряду від 1 вересня 1917 року, в якому Росія оголошувалася республікою. Однак перша Конституція Росії як Основний Закон в повному розумінні цього слова була прийнята тільки після Жовтневої революції 1917 року.

Список використаної літератури:

1. Журнал "Держава і право", №6, 1997 р.

2. Журнал "Питання історії".

3. Газета "Тиждень", рубрика "Історичний клуб".

4. "Декабристи і Сибір", изд. "Радянська Росія", 1988 р .;

5. Мілюков П.Н. Спогади (1853 - 1917): У 2-х томах. - М., 1990.

6. Журнал "Батьківщина", №1,1993.

7. Ключевський В.О. Історичні портрети., М., 1990.

8. Журнал "Юрист", №3, 1998 р.

9. Основи держави і права: Навчальний пособіе.Ростов-на-Дону.Іздательство "Фенікс", 1995р., 512с.


[1] "Конституція Російської Федерації. Коментар ".

[2] "53 питання і відповіді про Конституції РФ." / О.П. Герасимов. - Санкт - Петербург, Норма, 1994., стор. 56.

[3] Ключевський В.О. Історичні портрети, М., 1990, стор. 45

[4] Журнал "Батьківщина", №1,1993. стор.15

[5] Журнал "Батьківщина", №1,1993.стр. 13.

[6]. Журнал "Питання історії", стор. 13

[7] Газета "Тиждень", рубрика "Історичний клуб", стор. 9

[8] Газета "Тиждень", рубрика "Історичний клуб", стор.12

[9] Мілюков П.М. Спогади (1853 - 1917): У 2-х томах. - М., 1990, стор. 95

[10] Державний архів РФ. Ф. 601, оп. 1, Д.872, л. 13-14.

[11] Урядовий вісник, 1905, №40.

[12] Урядовий вісник, 1905, № 222.

[13] Полярна зірка, 1905, №3, с.227.

[14] Минуле, 1918 року, №4, с.206.


  • 2.3 Конституційні ідеї Мілюкова і Маніфест 1905 р .................. 5
  • 2.3 Конституційні ідеї Мілюкова і Маніфест 1905 р
  • 2.3.1 Освіта партії кадетів
  • 5. Мілюков П.Н. Спогади (1853 - 1917): У 2-х томах. - М., 1990.