Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


курія

Дата конвертації26.12.2018
Розмір2.7 Kb.
Типдоповідь

Курія (лат. Curia), одноіздревнейшіхподразделенійрімскогонарода. Согласнотрадіціоннимпредставленіям, Ромулразделілрімляннатрітріби, тиции, РамниіЛуцери, акаждуюізтріб-на 10 курій, якібули, всвоюочередь, образованигруппамісемей, іліродамі (gentes). Такимобразом, деленіеосновивалосьнародстве, ігосподствоваліпрітакомустройствепатріціанскіероди. Темнеменеенеопровергнутопредположеніе, чтокаждаякуріябиласвязанасопределеннойместностью, посколькуназваніянекоторихізніх, напрімерВелійскаяіліФорійская, явнонаетоуказивают. Каждаяіз 30 курійімелапоголосувархаіческойформенародногособранія, куріатнихкоміціях, і, ймовірно, вкачествеедініц, подчіненнихтрібам, куріібиліосновойпервоначальнойвойсковойорганізаціі. Какполітіческіеівоенниеподразделеніякуріібилівитесненипозднейшейорганізаціейрімскіхгражданпоокружнимтрібам, такчтовисшімзаконодательниморганомвРімесделалісьцентуріатниеітрібутниекоміціі.

Местособраніякурійтакженазивалоськуріей, ісвятіліщаіхназивалісь Curiae Veteres і Curiae Novae (ДревніеіНовиеКуріі). Назва «курії» распространілосьінадругіеместасобранія (напрімерКалабрійскаякуріянаКапітоліі, куданародсобірался, чтобивислушатьоб'явленіяотносітельнокалендаря, КуріясаліевнаПалатінеіт.д.). НаіболееважнуюрольігралаГостіліевакурія, строітельствокоторойпріпісивалосьцарюТуллуГостілію. Тут, надКоміціемрімскогофорума, помещалсярімскійсенат-вплотьдотогодня, когдав 52 дон.е. зданіебилоунічтоженоогнем. НаместеГостіліевойкуріібилавозведенаЮліевакурія. Зданіесената, восстановленноепочтінатомжеместеДіоклетіаномпослепожара, случівшегосявправленіеКаріна (283 н.е.), сохранілосьдонашеговремені. Термін «курія» пріменялсяіксамомусенату. ВпозднейІмперіікуріейсталіназиватьместнийсенатвпровінціальнихгородах.

ВСредніевекаслово «курія» обозначалособраніелюбогорода, такчтоономоглобитьпрімененоккоролевскомусовету, ксуду, ксферезаконодательствавцеломілікзданію, гдепроісходятсоответствующіезаседанія. ДворпапиРімскоговВатіканепродолжаютназиватьПапской, іліРімской, курією.

КуріяРімская (лат. Curia Romana), властнийорган, спомощьюкоторогопапаосуществляетуправленіеРімско-католіческойцерковью. ІнстітутКурііформіровалсявтеченіемногіхвеков, неоднократнореорганізовивался, впоследнійразпріпапеПавле VI в 1968. Статс-секретаріатобеспечіваетобщуюкоордінаціюінадзор, функціоніруявсотруднічествеспапскойдіпломатіческойслужбой, Священнимсоветомпообщественнимделамцеркві. Девятьконгрегаційзанімаютсявопросамівероученія, моралі, богослуженіяідр. Трітрібуналарешаютвопросиканоніческогоправа. Пятьсекретаріатовімеютделосміссіонерскойдеятельностью, едінствомхрістіанскіхцерквейіт.п., І 6 канцелярійотвечаютзафінансиістатістікуіпр. Большінствоучрежденійкуріівозглавляюткардінали, новсеоні, вконечномсчете, подчіненипапеРімскому.