Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Лекції з історії економічних вчень

Скачати 207.12 Kb.
Дата конвертації21.07.2018
Розмір207.12 Kb.
Типреферат

ПРЕДМЕТ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ .............................................. .................................................. .................................... 2

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В докапіталістичних суспільствах ............................................ ................... 3

ПЕРЕДУМОВИ І ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ........................................... .................... 3

ДРЕВHІЙ ЄГИПЕТ І ВАВІЛОHІЯ .............................................. .................................................. .................................................. ............ 4

ЕКОHОМІЧЕСКАЯ ДУМКА ДРЕВHЕЙ ІHДІІ .............................................. .................................................. ...................................... 4

ЕКОHОМІЧЕСКАЯ ДУМКА ДРЕВHЕГО КИТАЮ. УЧЕHИЯ КОHФУЦИЯ І ЛЕГГИСТОВ .............................................. .......... 5

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ .............................................. .................................................. ..................................... 6

ГРЕЦЬКИЙ ПОЛІС V століття до н.е. (Афіни) ...................................... .................................................. .................................................. ... 7

ЕКОНОМІЧНІ ПРОЕКТИ Платона (427-347 рр. До н.е..) ................................... .................................................. ................... 8

ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ АРИСТОТЕЛЯ (384-322 рр. До н.е..) ................................... .................................................. ........... 9

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ............................................. ................ 10

ХОМА АКВІНСЬКИЙ (1225-1274 рр.) ......................................... .................................................. .................................................. .......... 11

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА РОСІЇ ПЕРІОДУ феодалізму ............................................. ................................................. 12

ЕКОНОМІЧНІ ІДЕЇ В "ПРАВДИ РОСІЙСЬКОЇ" ........................................... .................................................. .............................. 12

ДВОРЯНСЬКІ ПРОЕКТИ И.ПЕРЕСВЕТОВА (XVI ст.) ........................................ .................................................. ............................. 13

СОЦІАЛЬНІ УТОПІЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО CРЕДНЕВЕКОВЬЯ. МЕРКАНТИЛИЗМ ........................................... 14

СОЦІАЛЬНІ УТОПІЇ ................................................ .................................................. .................................................. ........................ 14

Томазо Кампанелла (1568-1639 рр.) ......................................... .................................................. .................................................. . 15

МЕРКАНТИЛИЗМ. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МЕРКАНТИЛИЗМА ............................................... ....................... 16

ОСОБЛИВОСТІ МЕРКАНТИЛИЗМА ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ ІДЕЇ ............................................. ........................................ 16

ФРАНЦУЗЬКИЙ МЕРКАНТИЛИЗМ ................................................ .................................................. .................................................. .... 17

АНГЛІЙСЬКА МЕРКАНТИЛИЗМ ................................................ .................................................. .................................................. ...... 17

ОСОБЛИВОСТІ РОСІЙСЬКОГО МЕРКАНТИЛИЗМА ............................................... .................................................. ........................... 18

І. Т. Посошков. КНИГА "Про ЖАЛЮГІДНІЙ І БАГАТСТВІ" (1724 рік) ....................................... .................................................. 19

ВИНИКНЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ. У. Петті ............................................... .................................................. ................ 20

ЕКОНОМІЧНІ НАВЧАННЯ Адама Сміта .............................................. .................................................. ...................................... 23

ЕКОHОМІЧЕСКІЙ РОМАHТІЗМ. ДАЛЬHЕЙШЕЕ РОЗВИТОК МЕЛКОБУРЖУАЗHОЙ КРИТИКИ КАПІТАЛІЗМУ ..... 25

ЗАРОЖДЕHІЕ ВУЛЬГАРHИХ ЕКОHОМІЧЕСКІХ ТЕОРІЙ ВО ФРАHЦІІ І В АHГЛІІ ......................................... ........... 26

ІСТОРИЧНА ШКОЛА НІМЕЧЧИНІ: ОПОНЕНТИ КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ ........................................... ..................... 27

ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УТОПІЧНИЙ СОЦИАЛИЗМ ............................................. .................................................. ................ 28

АHГЛІЙСКІЙ РАHHІЙ СОЦИАЛИЗМ ............................................... .................................................. ............................................... 29

ФОРМІРОВАHІЕ МАКСІСТСКОЙ ЕКОHОМІЧЕСКОЙ ТЕОРІЇ .............................................. .................................................. . 29

Hовая ІСТОРИЧНА ШКОЛА ГЕРМАHІІ. СОЦІАЛЬHОЕ HАПРАВЛЕHІЕ, ЯК РЕАКЦІЯ HА ВОЗHІКHОВЕHІЕ МАРКСИЗМУ .......................................... .................................................. .................................................. ................. 32

СОЦІАЛЬHОЕ HАПРАВЛЕHІЕ В ГЕРМАHІІ .............................................. .................................................. ................................. 33

Фашисткою ЕКОHОМІЧЕСКІЕ ТЕОРІЇ ............................................... .................................................. ...................................... 33

ВОЗHІКHОВЕHІЕ МАРЖІHАЛІЗМА (маржинал-граничний) ........................................... .................................................. ...... 35

ЕКОНОМІЧНІ ІДЕЇ АВСТРІЙСЬКОЇ ШКОЛИ .............................................. .................................................. ...................... 35

А.МАРШАЛЛ І ЙОГО ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ .......................................... ............................................... 36

КЕЙНСИАНСТВО І ЙОГО РІЗНОВИДИ .............................................. .................................................. .......................................... 38

ТЕОРІЯ Дж. М. КЕЙНСА ............................................ .................................................. .................................................. ............................ 38

Кейнсіанської Погляди Е.Хансена ............................................. .................................................. ...................................... 40

ФРАНЦУЗЬКИЙ ДИРИЖИЗМ. Ф.Перру ............................................... .................................................. .................................................. . 41

Інституційні-СОЦІАЛЬНЕ НАПРЯМОК .............................................. .................................................. .................. 42

Технократичного ІДЕЇ Д.ГЕЛБРЕЙТА ............................................. .................................................. ........................................... 42

Р.ХЕЙЛБРОНЕР ПРО МАЙБУТНЄ капіталізму ............................................ .................................................. ....................................... 43

ЕВОЛЮЦІЯ неокласичного напряму ............................................... .................................................. ...................... 44

АМЕРИКАНСЬКИЙ МОНЕТАРИЗМ ................................................ .................................................. .................................................. .......... 44

ПРЕДМЕТ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ

Розвиток господарства з глибокої давнини супроводжувалося прагненням пояснити явища і форми економічної діяльності, дати картину економічної реальності.

Спочатку це були лише фрагменти, частини мозаїки. Жага цілісної картини - економічної теорії - загострилася із зародженням капіталістичних ринкових відносин. По-перше, ринок - єдиний відомий науці механізм, об'єктивно регулює економічну систему і формує результати господарювання. У докапіталістичних суспільствах плоди економічної активності залежали від видимих, зрозумілих усім причин - родючості грунтів, клімату, мирної або військової обстановки, від волі сеньйора і власного працьовитості, від стану торговельних шляхів і т.д. У ринковій системі виникає "фактор Х" -економічна кон'юнктура, керуюча рухом цін. Можна сказати, що спроби пояснення цього "чинника Х" і складає історію світової економічної науки.

По-друге, ринкове господарство має таку властивість, як економічна динаміка, прагненням до розширення. У такій ситуації картина економічної реальності набуває ще більшого значення, вона повинна допомогти в прогнозуванні економічної кон'юнктури. Економічна теорія стає необхідною передумовою формування економічної стратегії, в тому числі і економічної політики держави.

Предметом історії економічних вчень є історичний процес виникнення, боротьби і зміни економічних ідей, що виражають інтереси класів і соціальних груп в різних суспільно-економічних формаціях.

Етапи розвитку економічних теорій:

1. Виникнення.

2. Боротьба з панівними в суспільстві економічними поглядами, завоювання лідерства, розквіт теорії.

3. Період протиріч в теорії, занепад, зміна.

Джерела розвитку економічних ідей:

1. Об'єктивні потреби господарського життя.

2. Соціально-класові конфлікти і суперечності.

3. Протиріччя у розвитку самої теорії.

Критерій науковості теорії - адекватне відображення дійсності і здатність обгрунтувати урядову економічну стратегію. Дві центральні функції економічної теорії: пояснювальна та прогностична. В історії науки існувало кілька підходів до створення картини економічної дійсності. Строго кажучи, у кожного вченого - своя картина. Проте з певною часткою допущення можна виділити класичну, марксистську, історичну, інституційну, кейнсіанську школи. Кожна школа ставить перед собою конкретні завдання і вирішує їх властивими їй методами. Мета історії економічних вчень - показати своєрідність кожної школи, її завдання і результати, взаємозв'язок і спадкоємність шкіл економічної науки, вплив на економічну стратегію та економічну політику держави. Особливий інтерес представляє розвиток західної економічної науки, розвиток нею теорії стимулювалося насущними практичними потребами.

Професор імператорського московського університету Чупров в 1892 році писав: "Якщо розібрати будь-яку нову теорію, то виявиться, що в ній частина запозичена від попередників, частина навіяна обставинами місця і часу, так що при будівництві нового наукового будівлі, на частку будівельника, рідко доводиться кілька більше, ніж приведення в новий порядок і нові поєднання вже готових матеріалів. погляди людей не складаються відразу, вони зазвичай складають результат роботи довгого ряду поколінь. нові погляди є продовженням преж їх: чи опозицією, або компромісом ".

Інтерес економістів до історії своєї науки носить дискретний характер. Питання про те, як вирішували ті чи інші проблеми економісти минулого, незмінно виникає тоді, коли існуюча теорія не справляється з поясненням насущних проблем сучасності. В історії не було більш сприятливого місця і часу для вивчення історії економічної думки, як Росія наших днів. Після того, як марксистська парадигма була залишена, в області економічної теорії утворився певний вакуум, який заповнюється некритично запозиченими фрагментами західної економічної науки.

Фундаментальне поділ в підході до історії економічної думки - конфлікт між релятивістами і абсолютистами.Релятивісти розглядають кожну окрему теорію, висунуту в минулі століття, як більш-менш точне відображення тодішніх умов, кожна теорія в принципі, виправдана; АБСОЛЮТИСТ стежать тільки за інтелектуальним розвитком предмета, яке розглядається як неухильне прогрес від помилки до істини. Релятивісти не класифікують теорії різних періодів у термінах "краще" чи "гірше"; АБСОЛЮТИСТ оцінюють теорію за кількістю рекомендацій і їх практичного застосування.

Навіть в самому чистому вигляді економічна теорія неявно містить політичні домішки і в цьому сенсі працює на політичну пропаганду. Цей елемент пропаганди - невід'ємна частина предмета і навіть коли мислитель старанно зберігає почуття олімпійської беспрічастності, філософські та політичні уподобання присутні на самому початку аналізу, у виборі певних рис реальності для розгляду. Тут проблема не в запереченні наявності пропаганди, а у відділенні наукових ідей від ідеології. Більш того, пропаганда - це не те ж саме, що брехня.

Сказати, що К.Маркс хотів дискредитувати капіталізм і почав з його недоліків, не означає, що з цієї причини його аналіз нічого не варто. Політичні забобони можуть навіть допомагати науковому аналізу: критик капіталізму зверне увагу на дійсні недоліки системи, і, звичайно, не випадково зауваження того ж Маркса з приводу економічних циклів на 50 років випередили його час.

Порядок розбору будь-якої історичної економічної теорії:

1. Історичні умови виникнення економічної теорії. Необхідність даної теорії.

2. Засновник теорії. Найбільш відомі представники. Головні наукові праці школи.

3. Інтереси якого класу або групи людей представляє теорія (класовість теорії).

4. Основні положення теорії:

1) пошук джерела багатства;

2) роль держави в економіці;

3) ставлення до власності (громадська чи приватна);

4) відносини між попереднім устроєм та справжнім;

5) протиріччя між натуральним і товарним виробництвом;

6) ставлення до праці, ставлення до робочої сили;

7) фінансові відносини; відношення до банків; податкові відносини.

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В докапіталістичних суспільств

ПЕРЕДУМОВИ І ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

Найбільш ранні прояви економічної думки слід шукати в історії країн Стародавнього Сходу. Це пояснюється сприятливими економічними умовами, наявністю їжі, теплим кліматом. Це призвело до значної концентрації населення в досить ранній період, виникає полювання, скотарство, землеробство.

Основа економіки того періоду - землеробство, надалі географічні умови втрачають свої пріоритети і економіка (її розвиток, ступінь розвитку) спирається тільки на землеробство. Виникають міцні людські поселення. Удосконалюються методи агрокультури, підвищуються врожаї, будуються іригаційні системи, стає можливим накопичення матеріального багатства. З'являється додатковий продукт, людина набуває господарську цінність, все в цілому це призводить до виникнення рабства. Існує дві можливості перетворення людини в раба:

1) поневолення неоплатних боржників;

2) поневолення військовополонених.

Рабство потребує політичних гарантії (раби - вибухонебезпечна власність). Виникає держава: будівництво в грандіозних масштабах- храми, палаци- це виходить за рамки громади і навіть племінних союзів -> держава. Таким чином, країни Стародавнього Сходу дуже рано пережили економічний підйом, процес політичного об'єднання і культурний розквіт.

Все це і послужило основою раннього розвитку економічної думки Стародавнього Сходу. Воно відбувається на основі загострення економічних протиріч разом з розвитком рабства і утворенням деспотичних держав. Виникали гострі проблеми, які і намагалася вирішити економічна думка. Вона відбивалася і в господарському законодавстві і в економічних вимогах народних мас, філософських системах і навіть в спеціальних творах.

Одним з найважливіших протиріч економічного ладу Стародавнього Сходу була незавершеність процесу руйнування селянської громади (рабство - лише економічний уклад). Громада утримувала свої позиції в галузі сільського господарства: розподіл води, ремонт каналів. У боротьбі із загрозою поневолення як неоплатних боржників, селяни люто боролися за збереження громади між рабством і громадою заповнює всю історію Стародавнього Сходу. Поневолення іноземців, а тим більше місцевих жителів зустрічало великий опір (повстання рабів знаходили підтримку у бідноти, держави перебували в стані перманентної громадянської війни). Виникає проблема морального виправдання рабства. Були зроблені і спроби її вирішення. Про це свідчать "Вислови Ипувера", закони Ману, вчення Конфуція і інші прояви економічної думки.

Розширення боргового рабства вело до скорочення соціальних резервів деспотії і до напруження народних повстань, часто рабовласницькі держави розпадалися (в Єгипті централізовану державу розпадалося кілька разів).

З моменту появи держави воно відігравало винятково важливу роль в економічній історії. Іригаційні системи спостерігалися державним чиновником, розподіл води контролювалося фараоном, государем чи царем, спроба оголосити володаря власником всієї землі (після общинного землекористування), висловлює система державних монополій (сіль, залізо), державне рабовласництво. Деспотичне і настирливе втручання держави порушувало економіку, зачіпало інтереси як панів, так і середніх верств населення. Вперше в історії економічної думки виникає складна проблема визначення меж втручання держави в економічне життя країни.

Господарство держав Стародавнього Сходу було в основному натуральним, але вже отримала значний розвиток торгівля (коли виникає торгівля, тоді виробництво стає товарним). Так в економічній думці з'являється тема для дебатів - про перевагу натурального і товарного господарства.

Основні проблеми, які стояли перед ранньої економічної думкою Стародавнього Сходу:

- рабство;

- громада;

- держава;

- натуральне і товарне виробництво.

ДРЕВHІЙ ЄГИПЕТ І ВАВІЛОHІЯ

У період Середнього царства (XX-XVIII ст. До н.е.) надзвичайне поширення набуло боргове рабство, результатом якого стала громадянська війна, що супроводжується побиттям аристократів і чиновників, переділом їх майна. Не можна чітко з'ясувати економічну платформу повсталих (мабуть за невмінням останніх формулювати і писати подібні документи). Зате зберігся документ, що відображає економічні погляди побивають під час війни аристократів. Це цікаве "Вислів Ипувера". Вперше у світовій історії автор доводить, що соціальна нерівність цілком природно, раз люди, як і дерева нерівні від природи. Промовляючи свою промову нібито перед царем Єгипту, він обурювався тим, що в результаті перевороту раби стали "володіти вустами", бідняки отримали майно багатих і останнім довелося працювати. Як говорилося в "Вислові Ипувера" люди заможні "поставлені до роботи над ручними млинами", "діти вельмож вигнані на вулицю", "цар захоплений бідними людьми", розкриті архіви і "розкрадені їх податкові декларації", чиновники вбито і придворні вигнані з царських будинків. Його обурювало те, що бідняки, не здатні побудувати навіть хатини, стали тепер власниками будинків, а селянин, який "не міг знайти собі биків для оранки, став власником великої кількості худоби" і навіть спадкових рабів. Іпувер наполегливо доводив, що учасники переворо та самі прагнули стати рабовласниками. Мета повстання залежить від того, наскільки глибоко вкоренилося в свідомості самих рабів визнання рабовласництва, бо метою перевороту в більш ранніх періодах ставало повернення общинних відносин, в пізніх можливість для колишнього раба стати самому рабовласником).

Спроба кілька обмежити розвиток боргового рабства, чи не загострюючи протиріч суспільства, була зроблена в Вавилонії. З'являється Кодекс Хаммурапі (1792-1750 рр. До н.е.). Основне завдання-нейтралізувати соціальні наслідки боргового рабства.

1. Соціальний статус боргового рабства був оголошений тимчасовим станом, через три роки раб ставав вільним, борги його анулювалися.

2. Заборона на вбивство неоплатних боржників.

3. У разі неврожаю орендарі звільнялися від орендної плати.

4. Встановлено норми для орендної плати.

5. Санкціонується приватна власність в різних видах і їй даються широкі гарантії (у разі крадіжки, обману).

6. Питання про натуральному і товарне господарство вирішується на користь останнього. Торгівля трактується як нормальне явище. Її регулювання присвячувалося багато статей, дозволяється наймання ремісників, работоргівля.

За допомогою рабства Хаммурапі пропонував навіть зміцнити сім'ю: "Якщо дружина захоче залишити свого чоловіка, стане його ганьбити, надходити марнотратно, то вона могла бути кинута в річку або повинна жити в будинку чоловіка, як рабиня." Хаммурапі рекламував свій кодекс як оселяється справедливість і виключає образу слабкого з боку сильного. Основні цілі: пом'якшити боргове рабство, зберегти військові поселення, охорона фіскальних резервів, військових контингентів.

ЕКОHОМІЧЕСКАЯ ДУМКА ДРЕВHЕЙ ІHДІІ

Особливості Індії є раннє розподіл населення на касти. Релігійним обов'язком і обов'язком шудри є служіння брахманам, кшатрія і Вайшії. Справа брахмана- зберігання і захист священного писання, кшатрія - управління та війна, вайшия - матеріальне забезпечення брахманів і кшатріїв.

Найбільш яскраве вираження економічна думка знайшла в Законах Ману, вони складалися протягом кількох століть (Індія I тисячоліття до н.е.) і є зведенням благочестивих приписів, які приписуються Ману міфічному прародичу людей.

1. Рабство - нормальне явище, і існує сім випадків перетворення людини в раба: полон; зміст або народження в будинку пана; покупка; дарування; передача у спадщину; в силу покарання. Допускалося боргове рабство: "нехай боржник сплатить борг навіть роботою, якщо він дорівнює або нижчою касти". Рабство видається за соціальну систему, встановлену самим богом.

У законах Ману говорилося, що "для процвітання світів Брахма створив зі своїх вуст брахмана, рук-кшатрія, бедер- вайшью, а з ступень шудри, встановивши обов'язки кожного з них". Брахманам він доручив навчання Вед (найдавніші молитви, релігійні гімни, магічні заклинання), роздачу милостині; кшатріям- охорону підданих; вайшіям- пасіння худоби, торгівлю і лихварство; а для шудри тільки одне заняття - "обслуговування цих каст зі смиренням".

Цар призивався ревно змушувати вайшью і шудри виконувати свій обов'язок, тому що вони "уникаючи своїх обов'язків, приголомшують цей світ". Соціальні функції царя визначалися дуже точно, підкреслювалося, що без царських кар "сильніші засмажили б слабших", "і не стало б ні у кого власності", а "нижчі зайняли б місце вищих", таким чином "все касти були б зруйновані , всі закони були б порушені, і була б можливою всенародне повстання ". Зате там, де діють покарання "піддані не обурюються". У повчанні царю говорилося, що хай він "підпорядковує собі живе саме силою" і, подібно вовку, вириває здобич.

Економічна думка Індії ставила питання про державу. Вона допускала саме широке втручання держави в господарське життя. На царя покладалося справа колонізації околиць, створення нових сіл, переселення надлишкового населення, заохочення імміграції іноземців, будівництво колодязів і резервуарів, іригаційна система, заохочення землеробства, скотарства, садівництва. Характерно, що купці описувалися як шахраї, і государеві рекомендувалося припиняти шкоду, якої завдають країні "Злодії що не носять назви злодіїв, тобто купці, наймані працівники, жонглери, жебраки та інші шахраї". Цареві пропонувалося брати участь в торгівлі, попередньо з'ясувавши положення на ринку; заохочувати купців ввозять іноземні товари. Передбачався і експорт царських товарів з метою отримання прибутку. Все це показує, що почали послаблюватися натуральнохозяйственних мотиви, хоча вони і продовжували домінувати.

ЕКОHОМІЧЕСКАЯ ДУМКА ДРЕВHЕГО КИТАЮ.УЧЕHИЯ КОHФУЦИЯ І ЛЕГГИСТОВ

Найбільш зрілою в історії Стародавнього Сходу виявилася економічна думка Китаю. Він виявився батьківщиною багатьох економічних ідей. Економічні протиріччя досягали в Китаї великої гостроти, що приводили до цілого ряду реформ і навіть політичних переворотів. Основні проблеми економічної думки: втручання держави в економічне життя (надмірне), проблема державних монополій, проблему взаємовідносин рабства і громади, питання фінансової політики, торгівлі.

VI-V ст. до н.е. з'явилася школа економічної думки, засновником якої був Кун Фу-Цзи, або Конфуция (551-479 рр. до н.е.), сановник при дворі одного з князів. Він виклав своє вчення в книзі "Лунь-юй" ( "Бесіди і судження"), захищаючи ідею боргу і покори, заповіти старовини і привілеї знаті. На його думку кожна людина повинна займати певне місце в житті і знати свої обов'язки щодо сім'ї, держави, людства. Ідеалізуючи старовину, він пропагував культ предків і прагнув до відновлення общинно-патріархальних відносин. Але їм не засуджувалося і рабство.

Конфуцій стверджував, що середина у всьому і становить чеснота. Його погляди були досить суперечливі, але дуже характерні для періоду розкладання общинного ладу і формування рабовласницької держави. Конфуцій сперечається про перший і боїться останнього, але він пов'язаний з аристократією, яка зацікавлена ​​в рабовласництва і тому він закликає до покірності долі, смирення, виконання обов'язку, чиношанування.

У громаді всі рівні майново. Конфуцій допускав накопичення багатства, але не на шкоду основній масі населення і в рамках сталого порядку. Їм засуджувалася гонитва за насолодами, рекомендувалася помірність споживання, відносна рівномірність розподілу багатства, хоча він і не був прихильником рівності. Завдання князя вбачалася в збагаченні народу, так як це буде означати збагачення государя. У главу всього ставилася чеснота і підкреслювався нестійкий характер багатств, привласнених нечесними методами. В одному з творів приписуваних Конфуцію ( "Лі-цзи" - "Книга про ритуал") розвивалася ідея "великого шляху", що веде до впровадження правди, миру, загального благополуччя, зникнення егоїзму, злодійства, розбою. В таких умовах люди не будуть замикати ворота, ховати майно і будуть працювати тільки на себе. Величезне значення він надавав зростанню населення в збільшенні матеріального багатства. Конфуція приписується вислів, що якщо буде населення, то буде земля і з'явиться багатство. Значить в економічних поглядах Конфуція були елементи соціальних утопій. Він мріяв про настання ери загального благоденства, коли приватна власність не буде кумиром, що породжує лиха всякого роду (общинні ілюзії селянства).

Уже в IV ст. до н.е. йде гостра полеміка про долю громади, її економічні можливості і недоліки.

Розвиваючи конфуціанство, виступає Мен-Цзи (372-289 рр. До н.е.). Основні цілі - обмежити сваволю багатіїв, зрівняти селян, врегулювати землекористування. Він пропонує відродити так звану "колодязну систему" при якій група сімейств повинна була об'єднуватися в общину і обробляти не тільки свої наділи, а й надів, врожай з якого йшов на користь держави - мова про реставрацію громадського ладу. Мен-цзи ставив на перше місце народ, а государів на останнє, виступав проти важких податків і кваліфікував держава, як вбивцю народу, якщо такі податки доводили населення до злиднів, голоду і смерті. Він захищав навіть право народу на повстання. На думку цього ревного конфуцианца, неприпустимо занадто широке втручання держави в економічне життя, торгівля повинна бути вільною, збір мита повинен бути ліквідований, державі досить десятини (общинні ілюзії).

Але разом з тим він рекомендував наділяти сановників землею за вищими нормами (а взяти її можна було тільки у селянської громади), і практично мирився з ієрархією землеволодіння. (Перехідний період породжує суперечності економічних теорій).

Теоретичними противниками (виступаючими провідниками реформ) були ЛЕГГИСТОВ, тісно пов'язані з рабовласниками і заможним селянством. Ця течія знайшло своє відображення в реформах Шан-Яна, міністра князівства Цинь. Вони проводилися приблизно в 350 р до н.е. і набули характеру аграрного перевороту, проголосивши приватну власність на землю з дозволом купівлі-продажу земельних ділянок.

Селянські родини зобов'язувалися ділитися під загрозою стягування подвійного податку, якщо в них чинився двоє і більше чоловіків. Скасовувалася відробіткова форма податку, встановлювався табель про ранги, родовиті будинку, які не мали військових заслуг, виключалися зі списків знаті. Люди, які нібито "бідніють від ліні", підлягали віддачі в рабство, разом із дружинами та дітьми. Змінювався поземельний податок на користь держави, він визначався в залежності від оброблюваної землі (замість 1/10 врожаю). Реформи Шан-Яна торкнулися корінний питання- бути громаді або рабства, і вирішили його на користь останнього.

Основні ідеї ЛЕГГИСТОВ:

1. Сильна держава, накопичення багатства тільки в державній скарбниці (збагачення приватних осіб загрожує узурпацією влади).

2. Іронічне ставлення до безплідним умствованиям, книжкової вченості, ремесла і торгівлі, вважаючи правомірними лише землеробство і військову справу. (Страх перед торгівлею, тому що вона підриває підвалини натурального господарства, звідси- оспівування землеробства).

3. Народ протиставлений державі, слабкість народу-сила держави.

У 81 р до н.е. імператор скликав до столиці вчених і сановників для обговорення державних справ. Цей з'їзд вчених мужів отримав назву "Суперечка про управління солі і заліза". Торгівля сіллю і залізом перебувала під прямим контролем держави. Вчені конфуціанці вимагали скасування державних монополій на сіль і залізо, аргументуючи цю вимогу тим, що основним принципом держави має бути заохочення чесноти і придушення пороку, але це неможливо, коли держава починає займатися господарськими справами.

ЛЕГГИСТОВ: монополія держави - зміцнення фінансів, внутрішній спокій держави, подолання влади торговців.

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Раннє рабовласницьке суспільство (VIII, переважно VII-VI ст. До н.е.). На початку першого етапу в історії економічної думки античної Греції потрібно виділити період формування рабовласницького ладу. Економічний підйом міст і освіту полісів загострювали економічні протиріччя Греції. Общиннийлад розкладався, селянське господарство опинилося під загрозою, самому селянинові загрожувало поневолення.

Економічні погляди знаходили своє відображення лише в творах і матеріалах, мало пов'язаних з економікою. Це відноситься до грецького епосу, зокрема представленого в "Іліаді" та "Одіссеї". Своєрідний культ війни, захист натурального господарства (торгівля ще розвинена слабо, і не зачіпає основ економіки).

Більш зрілий етап (VII-VI ст. До н.е.). Гесіод "Труди і дні". Воно сповнене спогадів про ті часи, коли земля була родючу, свобод було більше. Гесіод рекомендує "систему двох дітей" для обмеження дроблення земельних наділів. На першому плані - будівля будинку, покупка вола. Захищаючи селянські ідеали, Геосід вважає покупку рабині як погонщіци волов- звичайним правомірним справою.

Великі надії покладаються на працю, як джерело багатства (землеробський). Проти збільшення доходу торгівлею і судноплавством, перевагу більш спокійним доходів сільськогосподарського походження.

Спроби вирішити проблеми боргового рабства знайшли своє завершення в реформах Солона (VI ст до н.е.):

1. Відмова від натурального господарства на користь товарного.

2. Економічне зростання міст.

3. Розширення промисловості і торгівлі.

4. Заборона експорту сільськогосподарських продуктів для полегшення економічних позицій городян.

5. Дозволяється передача власності (заборона від родового ладу).

6. Визнання рабства, але засудження його боргового варіанти.

7. Касація боргів, скасування боргової кабали і заборона її в майбутньому.

ГРЕЦЬКИЙ ПОЛІС V століття до н.е. (Афіни).

1. Рабство як основа виробництва, а раби-іноземці.

2. Торгівля, перетворення в міжнародний торговий центр.

3. Колонізація як можливість позбутися від "зайвого" населення і отримання додаткових ресурсів.

4. Підгодовування вільного громадянства за рахунок рабів, військового видобутку, аграрної периферії.

5. Демократія як форма державного устрою.

Економічна думка періоду розквіту рабовласницького поліса може бути названа швидше описової. Перікл (близько 500 м до н.е.), який правив Афінами протягом 15 років оспівував їх як рай земний.

Криза рабовласницького ладу породив теорії, спрямовані на пошук виходу з кризи.

Рабовласництво пройшло три основні етапи:

I. Зародження рабовласницького ладу (протиріччя між суспільством і рабовласництвом; протиріччя в економічній думці).

II. Розквіт рабовласництва (в економічній думці ніяких сумнівів).

III. Криза (повернення до натурального господарства, натуральному способу виробництва, спроба пом'якшити протиріччя, пошук шляхів виходу з кризи).

У IV ст. до н.е. економічна думка Греції розвивається в нових умовах. Починається криза рабовласництва:

1. Рабство - соціальна небезпека.

2. Пауперизація вільного населення (з за торгово-промислового напрямку економіки).

3. Нестійкість економічної системи.

Під впливом цих факторів формуються питання: чи не повернутися до землеробства і натурального господарства? ліквідація рабства неможлива, але як пом'якшити його протиріччя? як збільшити ефективність рабської праці? Спостерігається рецидив натуральнохозяйственних концепції.

Ксенофонт (444-356 рр. До н.е.), сучасник Платона. Попередник Аристотеля. Написав велику кількість різноманітних творів. Економічні погляди знайшли відображення в "Домострої" ( "Економікос"), час написання невідомо. Саме від назви цієї роботи сталося назва науки - економіка, хоча за часів Ксенофонта під нею розумілися лише правила ведення домашнього господарства ( "ойкос" - будинок, господарство; "номос" - закон, правило). В силу життєвих умов пов'язаний з панівним класом. Служив перським деспотам, спартанським царями олігархам, не порозумівся з афінської демократією, став її вигнанцем. Його економічне благополуччя покоїлося на земельній даруванні, отриманому в нагороду з рук спартанської олігархії. Свої економічні та політичні погляди виклав найбільш повно в характеристиці економічного ладу Спарти. У невеликому творі "Лакедемонская держава" Ксенофонт дав яскраве опис соціально-економічного устрою Спарти - програма дій для грецьких рабовласників:

1. Колективні форми рабовласництва, оскільки вони посилюють єдність рабовласницької громади, нейтралізують протиріччя всередині неї.

2. зрівняльного споживання (загальний стіл).

3. Спартанська система фізичного виховання, табірний режим обов'язковий для рабовласників, сувора дисципліна. (Умовчуючи про існування терористичного режиму для рабів-криптиях, під час яких молодим спартанцям дозволялося безкарно вбивати ночами ілотів - рабів, зустрінутих на дорогах).

В "Домострої" у формі діалогу формулювалися принципи:

1. Ефективною експлуатації рабів - господареві часто доводиться умовляти рабів, роздавати обіцянки, бо добра надія потрібна раба не менш, ніж вільному, щоб у нього було полювання залишатися у господаря. Рабів можна зробити слухняними їжею понад міру, хоча цей спосіб і придатний лише для тварин, похвали з боку господаря так само діють на рабів. Криза рабовласництва Ксенофонт намагався пом'якшити шляхом пом'якшення протиріч між господарем і рабами.

2.Рішуче висловлюється за натуральне господарство, проти торгово-промислового напрямку економіки. Автор вважає, що натуральне господарство не поділяє людей на багатих і бідних, так як кожен виробляє на своїй земельній ділянці не більше, ніж необхідно для споживання і не бере участі в торгових операціях, не використовує землі для виробництва на продаж і для збагачення.

3. Ідеалізація сільського господарства, протиставлення його ремесла: "Ремесло задерикувато, його погана слава- природна, воно засуджує людини на сидячий спосіб життя (шкідливий для тіла) і позбавляє людей сонця".

4. Поняття багатства - фонд особистого споживання і засіб придбання політичних друзів.

5. "Цінність" - є щось хороше "і залежить від корисності речей. Корисні предмети становлять цінність, шкідливі - ні.

6. Незважаючи на явні симпатії до натурального господарства, Ксенофонт з великим інтересом ставився до проблеми грошей. "Коли придбано стільки начиння, скільки потрібно для господарства, рідко купують ще"; навпаки, грошей ніхто не має стільки, щоб не бажати їх мати ще більше, і якщо у кого-небудь вони виявилися в надлишку, то він закопуючи надлишок, отримує не менше задоволення, ніж якби він ними користувався ". Заперечити значення грошей вже не можна . Рада Ксенофонта: збирати гроші на "чорний день", а також для того, щоб мати можливість при необхідності розширити своє господарство. Отже, гроші - це скарб, концентроване багатство, яке завжди можна пустити в хід. Інша функція грошей полягає в тому, щоб служити засобом обігу . Але гроші в якості торгового і лихварського капіталу викликали різкий осуд Ксенофонта.

ЕКОНОМІЧНІ ПРОЕКТИ Платона (427-347 рр. До н.е.)

Основне завдання - вихід з кризи рабовласницького держави. Його проекти - нове і цікаве явище в історії економічної думки Греції.

1. Перебільшення ролі держави-держава може своїми розпорядженнями повністю регламентувати всі відносини економічного і політичного життя.

2. Збереження класів - одні повинні працювати, інші - воювати, треті - управляти, причому положення не може змінюватися.

3. Суспільний лад Спарти- первинний і найбільш чистий.

Свої економічні проекти Платон дав у двох основних варіантах: "Політика" (або "Держава") 380-370 рр. до н.е. і "Закони" (366,347 рр. до н.е.) - період сумнівів в "доброти людської природи".

Моделі ідеальної держави, позбавленого суперечностей, притаманних Афінам, будувалася на чіткому розподілі людей на класи, в зв'язку з їх громадськими та господарськими функціями.

1. Філософська опора для влади грецької аристократії у вищій мудрості, досконалої моральності. Демос позбавлений і того й іншого, на думку Платона і тому повинен бути позбавлений права на участь в державному управлінні. На чолі суспільства повинні стояти філософи як найбільш розсудливі, здатні до пізнання світу і до управління людьми. Вони повинні діяти від імені і на благо всього суспільства, відрікаючись то особистих пристрастей, тому вони не мають приватної власності.

2. У такому ж положенні по відношенню до власності знаходиться і інший стан - воїни, чий обов'язок - захищати народ. Для них встановлюються табірні порядки, загальний стіл по спартанські зразком. "Правоохоронці не повинні ослаблювати свої сили взаємними сварками з за золота, дружин", тому потрібно зробити жінок загальним надбанням, а золото предметом презирства. Засудження збагачення військової касти- за це її буде ненавидіти народ.

3. Третій стан, до якого відносяться селяни та ремісники, обов'язком яких є матеріальне виробництво необхідних всьому суспільству благ, не можуть обходиться без особистої зацікавленості в результатах своєї праці і їм дозволено мати приватну власність.

Проект Платона, викладений у розділі "Політика", зазнав невдалу спробу здійснення (за допомогою Діонісія Молодшого). Сам Платон сказав про нього, що він годився "тільки для богів і дітей богів". "Відповісти на звинувачення Платона в тому, що він ні разу не піднявся з місця і ні слова не вимовив:" Платон занадто пізно народився для своєї країни і застав народ постарілим до того ж привченим його попередниками робити багато, які не відповідали його думку "(з листів Платона, т.3 с.521).

Пізніше Платон в роботі "Закони" створює спрощений варіант проекту "ідеальної держави".

1. Розподіл земель (як об'єкта власності) - рівномірний, бо надмірна концентрація призводить до обезземелення селян, втрати соціальних резервів. Робиться спроба відродити дрібне селянство як політичну опору рабовласників і противагу міської бідноти. Щоб захистити селян від розорення і зберегти за ними земельну власність, Платон пропонує ввести законодавчо "межі бідності і багатства": "межею бідності" повинен вважатися один земельний наділ, який не можна втратити ні за яких обставин, включаючи боргові зобов'язання-цей земельний наділ завжди зберігається в сім'ї, "межа багатства" - чотири-п'ять земельних наділів (або вартість їх у грошах), майно понад "межі багатства" перерозподіляється державою на користь незаможних.

2. Колонізація (звільняти державу від надлишків населення і бідноти).

"Більш м'який спосіб очищення полягає ось у чому: якщо незаможні люди, слідуючи за своїми вождями, виявлять, через нестачу виховання, схильність виступити проти імущих, це стане хворобою, вкравши в державу. Тому їх треба висилати геть, назвавши це" переселенням " . " (Книга п'ята, с. 209).

"Переселення - відсутність страшного і небезпечного спору про переділ землі і про зняття боргів". "Частина боргів пробачити, частина майна поділити". "Найбільш рівномірний розподіл землі і жител". Землі потрібно стільки, щоб вона була в змозі прогодувати цих людей.

3. Неподільність земельних наділів. Спадщина лише одному з синів. Решту синів віддавати на виховання багатим бездітним сім'ям. Земельні наділи - основа доходів вільного громадянства.

4. Проти торгово-промислового напрямку економіки, подальшого підйому міст, їх розриву з селом, посилення товарного господарства.

Ідеальне держава: Заперечення торгівлі: "Море наповнює країну прагненням нажитися за допомогою великої і дрібної торгівлі, вселяє в душі лицемірні і брехливі звички". (Книга четверта, з .175).

5. "Дайте мені держава з тиранічним ладом. Нехай тиран буде молодий, пам'ятливий, здатний до навчання, мужній, великодушний" (з .176).

6. Заборонити імпорт ладану і пурпура, а також всього необхідного для ремесел, які потребують іноземних товарах, раз в цьому немає потреби. Заборонити вивезення необхідних країні предметів (виняток -зброя).

7. "Чи не ганьбити надів купівлею-продажем землі".

8. Кредит - без відсотків, володіння золотом і сріблом заборонити, хоча обмін зізнавався необхідним для робітників, найманців і рабів, а також іноземців.

Протиріччя між торгівлею і рабовласництвом (натуральне господарство). Платон вирішує його на користь останнього, шляхом обмеження функції грошей і торгівлі.

9. Ідеалізація сільського господарства.

10. Поділ праці, глибокий аналіз економічних основ і прогресивність виробництва. (В устрої держави "кожен повинен займатися одним видом праці).

Платона називають першим в історії комуністом за його подання держави. "Комуніст" Платон: "Найкращим є перша держава, де у друзів все спільне. Загальні дружини, діти, все майно, приватна власність всюди усунута з життя"; "Нехай громадяни розділять землю і житла".

Реальне протиріччя економічного життя Греції знайшло відображення в поглядах Платона. Рабовласницька знать IV століття до н.е. боялася міст, але не могла відірватися від їхньої культури. Вона орієнтувалася на сільське господарство, але водночас не могла обійтися без промисловості. "Ремісники своїм спільною працею дають нам можливість жити". (Книга 11, с. 420).

ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ АРИСТОТЕЛЯ (384-322 рр. До н.е.)

Аристотель - син придворного лікаря, в Афінах він був учнем Платона, після смерті вчителя пробув три роки в Малій Азії, при дворі тирана, в 343 році став учителем А.Македонского, після його смерті був звинувачений у безбожництві. Змушений покинути Афіни.

Найбільш всеосяжний розум давнини, енциклопедія її науки. Універсальна ерудиція і вражаюча логіка суджень.

Криза ладу зайшов ще далі і Аристотель міг висловлювати більш зрілі судження про причини кризових явищ.

Економічна концепція:

1. Проблеми рабства: переважно іноземців, доводив грекам, що рабство саме по собі їх не стосується і не несе загрози для вільного громадянства.

2. Примирення демосу і знаті на базі пограбування аграрної периферії та експлуатації рабів-іноземців. Аристотель пропонує посилити "середній клас", так як це веде "до припинення внутрішніх чвар, на грунті нерівностей виникають".

3. Захисник приватної власності (заперечувати її вже було не можна), знайшов коріння власності у тварин.

4. Натуралізація господарства, перехід до землеробства.

(Чеснота хлібороба - прикутий до своєї ділянки, завжди зайнятий господарськими справами, мало цікавиться політикою і рідко ходить на збори. Протилежність - ремісник, який товчеться на міських площах.)

5. Обмеження великої торгівлі, заборона спекуляції і лихварства, дрібна торгівля для підтримки економічних зв'язків і поділу праці.

6. багатства-сукупність корисних речей, то, що служить задоволенню людських потреб.

7. Теоретичний аналіз обміну, вартості, грошей. Аристотель справедливість обміну вже шукає в арифметичній пропорції. "Обмінювані товари повинні бути рівні а якомусь відношенні і обмін повинен відшкодовувати збитки, яких завдає продавцю, втратою проданої речі." - але залишив без відповіді, що ж є основою рівності товарів.

Зізнається вплив рідкості "блага, яке відрізняється рідкістю, перевершує благо, яке є в надлишку". Аристотель робив спробу вирішити проблему походження грошей. Він стверджував, що гроші виникли за угодою людей в результаті незручності перевезення багатьох речей на далекі відстані, відзначає об'єктивну необхідність появи грошей, адресуючи до ускладнень обміну, ускладнення останнього, розширення ринкових зв'язків. "Лише гроші роблять товари сумірними", що явно завищує функції грошей, відносини між товаром і грошима ставить з ніг на голову.

8. Аристотель досліджує економічну організацію сучасного йому суспільства і приходить до висновку, що господарська діяльність людей може бути розділена на заняття економікою (як визначав її Ксенофонт) і заняття фрематістікой. Економіка - природна господарська діяльність, пов'язана з виробництвом необхідних для життя продуктів. Межі цієї діяльності - розумне особисте споживання людини. Хрематистика ж є мистецтвом наживати стан. "У мистецтві наживати стан, оскільки воно позначається в торговельній діяльності, ніколи не буває межі в досягненні мети, так як метою щось тут виявляється безмежне багатство і володіння грошима. Все, що займаються грошовими оборотами, прагнуть збільшити свої капітали нескінченно" Арістотель вважає заняття хрематистикой протиприродним, але він досить реалістичний, щоб бачити неможливість "чистої економіки".

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Середньовічна європейська думка відчувала сильний вплив античності.

Особливістю середньовічних навчань стала участь в їх створенні католицької церкви, що стала великим феодалом, що володіє землями і селянами. Питання ефективного управління землею, отримання доходу стали для церкви також важливі, як і для будь-якого іншого господарюючого суб'єкта. У пошуках відповіді на економічні питання стали брати участь монахи - каноніки (каноністами), церковні юристи, одні з найосвіченіших людей свого часу.

Характеристика економічної думки середньовіччя:

1.Економічна думка прикривалася богословськими текстами хитромудрого характеру.

2. Відображення боротьби між селянською громадою і феодальним маєтком (колонат, латифундия, вілла) .Феодальние маєтку домоглися лише підпорядкування громади, а не її усунення. Збереглися общинні луки, ліси, болота, пастбіща- їх сохраненіе- одна з вимог селянських повстань. Це основа конфлікту між общинної власністю і приватною власністю.

3. Велике виробництво, завдяки концентрації селян (техніка ручна і примітивна).

4. Міста з їх торгівлею, промисловістю.

5. Економічна політика феодального маєтку - особливе місце в розвитку економічної думки. Раб працює під примусом, селянин ж напівсамостійний працівник. Він працює добре на своїй ділянці, але на хазяйському дворі так же ухиляється від роботи, як і раб античності. Звідси виникають загальні економічні проблеми: як змусити працювати раба і селянина на панському віллі, латифундії.

6. Оброк і панщина, протиріччя між ними. Оброк- більш прогресивний. Барщіна- той же рабська праця. Оброк послаблював залежність між селянином і феодалом.

7. Виправдання феодальної ренти- справедлива і гідна. Пошуки економічного примусу, поземельної залежності, повернення до панщини.

8. Протиріччя між натуральним і товарним господарством, селянами і городянами. У містах навіть скасовується кріпацтво.

Феодалізму селян властиві:

- споживчі мотиви;

- вотчинне ремесло;

- всілякі панщини і оброки;

- накопичення харчів "в запас".

Феодалізму в містах притаманні:

- боротьба за рідкісні елементи виробництва (залізо);

- реалізація надлишків с / господарства;

- широкі торговельні зв'язки;

- купці і лихварі розоряють навіть аристократів, не кажучи вже про селянство.

Відомі "Правди": Салічна, Ріпуарськая, Вестюрская.

Салічна правда-початок VI століття. Королівство франків дає перелік штрафів за різні злочини.

1. Не приділяє уваги містам і промисловості. Це аграрний кодекс. Сільське господарство - основне заняття франка.

2. Ігнорування питань торгівлі.

3. Соціальне рівність- рівний штраф за вбивство будь-якого франка.

4. Пріоритет общинної власності (але право королівської влади порушувати землеволодіння громади).

5. Родова громада, але вже тоді замінюється земельної або сусідської.

6. Роль держави в особі короля. Він міг звільняти рабів.

Основний принцип - "Немає землі без пана".

Принципи економічної політики феодалів:

1. Монополія феодалів на землю;

2. У селян тільки землекористування. Одягнув міг бути конфіскований за будь-якого приводу. "Все має бути підвладне Сеніора, разом із землею." Рівняння земель селян.

3. Своєчасно продаються надлишки, наймаються батраки, купуються ремісничі вироби в містах. Частина оброків і штрафів стягуються в грошовій формі.

ХОМА АКВІНСЬКИЙ (1225-1274 рр.)

Він був завершителем поглядів каноністів. Він жив у той час, коли феодальна система і феодальні класи вже склалися, зросли феодальні багатства, і досягли значного розвитку товарно-грошові відносини.

Однією з найбільш важливих і поширених ідей було вчення про "справедливу ціну", з античної традиції під нею розумілася ціна, рівна трудовим затратам на виготовлення будь-якої речі. Вважалося, що недотримання цього правила, заснованого на справедливості, породжує в суспільстві зло і веде його до занепаду. Злом також вважалися заняття лихварством і присвоєння торгового прибутку. Тим часом, ці явища поширювалися все ширше, і в торгових, лихварських операціях починає брати участь церква. Протиріччя між мораллю і економікою зняв Фома Аквінський - послідовний ідеолог класу феодалів. Розглядаючи суспільний поділ праці, як нормальне природне явище і вважаючи, що воно лежить в основі поділу суспільства на стани, він стверджував, що люди народжуються різними за своєю природою. Одні повинні обробляти землі, інші будувати будинки, а частина людей буде вільна від мирських турбот, і повинна присвячувати себе духовному праці в ім'я порятунку інших. Він робить висновок: кріпаки створені для фізичної праці, а привілейовані стани повинні присвячувати себе духовної діяльності, займатися розумовою працею.

Фома презирливо відноситься до фізичної праці. Пояснюється це тим, що на той час уже склався клас кріпаків.

Як ідеолог класу феодалів Фома Аквінський прагнув виправдати багатство. Воно є результатом людської діяльності, так само, як і право приватної власності. Подібно до того, як людина від природи гол, а одяг-є результат його власного винаходу, так і право приватної власності не дано природою, але людським розумом.

Важливе місце у вченні Фоми Аквінського займає теорія "справедливої ​​ціни". Справедливою ціною він вважав таку ціну, яка по-перше враховує працю, витрачений на виробництво товарів, і по-друге дає можливість продавцеві жити відповідно до свого соціального стану. Теорія "справедливої ​​ціни" ставить собі за мету виправдати станові привілеї і відбиває інтереси класу феодалів і купецтва.

Беззастережно виправдовував отримання земельної ренти. Праця - богоугодна справа, необхідне для підтримки життя. Праця дає можливість роздавати милостиню, але феодал може не працювати, отримуючи ренту.

Фома Аквінський був прихильником натурального господарства, так як воно є основою благополуччя людей. "Для будь-якого держави є більш достойним отримувати продукти зі своєї території, ніж з купців".

Ставлення до торгівлі. Деякі види торгівлі з його точки зору, є "чесної" торгівлею. Зокрема ввезення в країну предметів першої необхідності. Прибуток отримується при цьому купцями, що не суперечить християнській чесноті (це плата за працю).

Фома Аквінський таврував лихварство, але допускав випадки, коли стягування відсотків можливо:

- коли боржник використовував позичені йому гроші з метою отримання прибутку;

- кредитор може отримувати від боржника "безкорисливий подарунок";

- позбавлення кредитора, породжувані затримкою грошей у боржника;

- неотримання кредитором можливого доходу від цих грошей;

Тобто відсоток повинен розглядатися як плата за ризик, пов'язаний з наданням позики.

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА РОСІЇ ПЕРІОДУ феодалізму

При Ярославі (сина Володимира) з'являється перший писаний цивільний статут "Правда Руська". Головна мета гуртожитку, є особиста безпека і невід'ємність власності. Статут Ярослава стверджує і ту і іншу. Перші статті присвячені охороні безпеки за вбивства за побої, чи вбивство вбивці. Захистивши безпеку особисту, піклується про власність. "Всякий має право вбити нічного злодія на крадіжці, а хто протримається його пов'язаного до світла, той зобов'язаний з ним з'явитися на княжий двір. Вбивство злодія пов'язаного є злочин".

Принципи економічної політики київських князів.

1. Проблема пошуку коштів на утримання двору і дружини, на ведення війни. Збирають данину, оброк з населення. Встановлюються норми оподаткування. ( "Князь Ігор, тільки що зібрав данину з древлян і вирішив тут же отримати її з них вдруге, був убитий обуреними древлянами. Його дружина, Ольга, після приборкання древлян, встановила" статути і уроки "," оброки і данини ", т. е. розмір податків, терміни, їх сплати і місця, де вони повинні збиратися ".

2. Штраф за вбивство людини "віра", "продаж" - за інші злочини.

3. Торгові мита, зовнішня торгівля.

4. Натуральні повинності - будівництво укріплень.

5. Карбування золотий і срібної монети.

6. Зосередження землі у князів.

Дійшли до нас численні списки пакту "Правди Руської" діляться на дві групи, різні за обсягом та змістом: "Коротка Правда" і "Велика Правда".

ЕКОНОМІЧНІ ІДЕЇ В "ПРАВДИ РОСІЙСЬКОЇ".

( "Правда Ярослава" - 30 рік XI століття, "Правда Ярославичів" - 70 рік, "Статут Володимира Всеволодовича" - 1113 рік).

Центральне місце в "Правді Руській" займають питання економічних майнових відносин: визначення відповідальності за різні злочини в цій області: злодійство, порушення орних між тощо, а так само нормування різних майнових відносин: позики, успадкування і т.д. Якщо окремі статті "Правди Руської" згрупувати за їх змістом, то виявиться, що майже в половині статей "Короткої Правди" (в 20 з 43), мова йде про відповідальність за порушення права власності та інших питань економічного характеру. З 121 статті "Великої Правди", 87 статей присвячені економічних питань:

- "Віра" та "продаж" - на користь князів, зрідка на користь потерпілого;

- Охорона земельної власності, землеволодіння, відповідальність за порушення межі;

- "Челядин" - власність пана нарівні з худобою і речами, за крадіжку його-штраф.

У восьми статтях "Правди Руської" мова йде про позики, відсотки, про охорону інтересів кредитора, про порядок стягнення боргів. (На 5 Кун- 3-4 куни зверху, це близько 80%). Кредитні відносини-"борг", грошовий відсоток і т.д. Боргові зобов'язання в натуральній формі-позика продуктами з поверненням з надбавкою.

Стаття 53: Позика в третину куни береться лише два рази, після лише повернення грошей, якщо три рази-втрачає право на отримання боргу з боржника.

Поширення закупа - смерд, який удався до позичку і відробляє свій борг в господарстві позикодавця. "Статут про закупів" - ряд статей в "Правді Руській".

Закуп перетворюється на повного холопа при втечі або в разі крадіжки на стороні, штраф за яку платив пан. Можна відлучатися від пана в пошуках заробітку. Має право звертатися до суду зі скаргою на пана. Статті "Статуту про закупів" історики пов'язують з повстанням в 1113 році.

"Статут про холопів". Умови для перетворення в раба:

- купівля холопа при свідках, хоча б за пів-гривні і віддача грошей при самому холопі;

- одруження на рабі без всякого умови (якщо з умовами, то на тих правах, на яких було домовлено);

- надходження на тіуни (домашню челядь) або ключники без умови;

- закуп, який пішов від пана і не довів, що ходив шукати управи на господаря.

Не можна перетворювати на холопство ні за прокорм, ні за предмети домашнього вжитку. Якщо, не дослуживши до терміну, працівник хоче піти, не ставити йому це в провину, тільки нехай поверне хазяїну гроші. Кримінальна відповідальність за надання допомоги втікача холопу і винагороду за упіймання втікача.

В. О. Ключевський вважав, що "Правда Руська" є по суті "укладення про капіталі". "Капітал, - писав він, - служить предметом особливо напруженого уваги для законодавця; самий працю, тобто особистість людини розглядається як знаряддя капіталу, можна сказати, що капітал це найпривілейованіша особа в" Правді Руській "." В "Правді Руській" викладена політика Київської держави.

"Прийме, - пише Карамзін, - що стародавні вільні Росіяни не терпіли ніяких тілесних покарань, винуватець платив або життям або вільністю, або грошима - вони виявляють якесь дивовижне, короткі, грубі, але гідні людей твердих і великодушних, які боялися рабства більше , ніж смерті ".

ДВОРЯНСЬКІ ПРОЕКТИ И.ПЕРЕСВЕТОВА (XVI ст.)

Мізерні відомості про особу Івана Семеновича Пересветова черпаються з його ж творів. Свій рід він зводив до інока Пересвіту, загиблому в битві на Куликовому полі. І.Пересветов, будучи підданим польського короля, з дозволу останнього перебував на "дворянській службі" у угорського (угорського) короля, у короля чеського, у молдавського господаря Петра.

В кінці 30-х років XVI століття "Івашко Семенов син Пересветова" прибув з Литви в Москву "бажаючи служити московському государеві". Пересвіту був прийнятий на службу і отримав від царя маєток ( "двір"). Маєток оказалося "порожньо", кошти з інших країн були витрачені, від "образ і тяганини" сильних людей, він опинився у великій нужді "і бос, і пеш". Не раз намагався звернутися до царя з проханням надати йому допомогу. Подальша доля невідома.

Написав ряд невеликих творів призначених для Івана IV: "Сказання про царя Костянтина", "Сказання про книжки", "Сказання про Магмет-султана", "Пророкування філософів і докторів", дві чолобитні (1546-1549 рр.).

Твори мають оригінальну форму: критика існуючих порядків і пропозиції необхідних реформ ведуться не від імені автора, а в формі "промов і писань" мудрих людей і правителів. Критикує Візантію і політику Костянтина, при якій Константинополь був завойований турками. Необхідні, розумні, з точки зору Пересвєтова заходи рекомендуються їм у формі позитивної оцінки політики турецького султана Мухаммеда II, завойовника Константинополя і "мудрих промов" цього султана, воєводи Петра (молдавського господаря), філософів і докторів.

Ідеолог дворянства. Основна ідея - ослаблення бояр, посилення царської влади, опора на дворян, "воинников".

1. Панування "вельмож". "Можновладці російського царя самі багатіють і ленівеют, царство оскужают, і тим самим вони слуги йому називаються, що кольорово, і кінно, і людно виїжджають на службу його (царя), а міцно за віру християнську не стоять і люто проти недруга смертною грою НЕ грають, тим богу брешуть і государю ". Правління вельмож, їх свавілля, обогащеніе- головна причина загибелі Візантії.

2. Цар не повинен давати волі вельможам, бути треба грізним, бо без грози не можна тримати царства. Вельможі, які наблизилися до цареві не мудрістю своєю, чи не військової заслугою "подобу вогнем жещі і інші люті смерті їм давати, щоб зла не множилося".

3. Необхідність мати велике і сильне військо, спиратися на "воинников", служивих дворян. "Воинников цар сильний і славний".

"Воїна держати, як сокола чередіті (плекати) і завжди йому серце веселитися, а ні в чому йому журби НЕ допускаті". Цар повинен наближати до себе і піднімати людей за їх рід, а за їх особистими якостями, за їхніми заслугами, хоча б ці люди були незнатного походження.

(Історичний процес централізації держави -> посилення самодержавства -> посилення держави, його втручання в економічне життя країни. Ослаблення великих дворян-феодалів, як причини феодальної війни. Створення нового класу для опори-"воинников" - дворян.)

4. Усунення управління через намісників. Заміна неправдивого, продажного суду намісників- чесними царськими суддями з казенним платнею. Приклад Магмет-Салтана, який "велів з усього царства всі доходи собі в скарбницю имати, а нікому ні в якому граді намісництва не дав вельможам своїм, для того, щоб не прельщалися неправдою судити, і оброчіл вельмож своїх зі скарбниці своєї, хто чого вартий і дав суд у всі царство, і велів присуд имати собі в казну, для того, щоб судді не прельщалися і неправди б не судили ".

Пропозиції Пересветова відповідали потребам російського феодального централізованої держави. Всього лише через кілька років, "годування" в Росії були скасовані.

5. Про купецтві, торгівлі - вузько дворянські інтереси. Захистити "воинников" від жадібності купців, встановити державну регламентацію цін на товари. У Царгороді - "оскуднелі і обніщелі, а митарі багатіли", "суд був несправедливий, а торгівля - нечиста".

У Магмет-Салтана: "велику правду в царство своє ввів, і купцем куплею заставив". "Ціна була б всьому заставлена", "по цареву указу".

6. Проти рабства-холопства.

Про рабство: "бог створив людину самовладно і самому собі повелів бути володарем, а не рабом", "хто записує людей в роботу навіки, спокушають, лайка догоджають".

Про холопства: Цар повинен мати сильне військо. Холопи служать вельможам. Холоп не може бути хоробрим воїном. "В якому царстві люди поневолені, і в тому царстві люди не хоробрі і до бою проти недруга не смів: поневолений бо людина сорому не боїться, а честі не видобуває, хоча сильний або не сильний, і скаже так: однак якщо холоп, іншого імені мені не прибуде ".

Пересвіту радить спалити кабальні книги. Царським судебником 1550 року, було заборонено перетворювати дворян в холопів.

7. Зовнішня політика. Пропозиція (рада) підкорити Казанське царство. "Земелька вельми бажана", подібна "подрайской землі угіддям великим". Ця частина програми Івана Семеновича Пересветова незабаром отримала своє здійснення: після завоювання казанського царства землі його були роздані російським поміщикам.

Це теоретичне обгрунтування тієї політики, що незабаром почав здійснювати Іван Грозний.

СОЦІАЛЬНІ УТОПІЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО CРЕДНЕВЕКОВЬЯ. МЕРКАНТИЛИЗМ

У пізнє середньовіччя (XVI-XVII ст.) В економічній думці Європи відбуваються зміни, пов'язані з розкладанням феодалізму і розвитком мануфактур. Великі географічні відкриття прискорили цей процес, зробивши торгівлю всесвітньої. Середньовічний купець вирвався на простори океану і звільнився від всякого роду обмежень. Жорстоке пограбування колоній прискорило накопичення капіталу. Аграрний переворот в Англії XVI століття, створив сприятливу обстановку для розвитку капіталізму, концентрації капіталу, позбавлення засобів виробництва основної маси населення, виникнення мануфактур. Починається період буржуазних революцій, з'являється клас працюючих багатіїв, які взяли на себе функції управління. XVI-XVII століття стали епохою переходу феодалізму до капіталізму, і були насичені різноманітними суперечливими рисами: збереження феодальних маєтків з їх панщини і оброку, наявність міст з торгівлею і промисловими цехами, залежні селяни і вільні городяни, аристократи і буржуа, позбавлені засобів існування колишні селяни , церква, збереження королівської влади і перші обмежені монархії. Всі ці протиріччя і відображаються в економічній думці пізнього середньовіччя.

Виділяються два основних напрямки, що відображають нові історичні умови:

1. Меркантилізм (від італійського мерканто - торгівля), який намагається вирішити проблеми первісного нагромадження капіталу, і пояснює, що найвдаліше це виходить у купеческо-торгового капіталу.

2. Соціальні утопії, намагаються знайти нові шляхи економічного розвитку і виражають інтереси обезземелівалась в процесі розвитку капіталізму селянства.

СОЦІАЛЬНІ УТОПІЇ

Специфічний ознака утопії полягає в її умоглядності, відриві від реальності, нездійсненності тими шляхами, які пропонують автори проектів. "Утопос" - з грецької "неіснуюче місце".

Соціальні утопії висловлюють протест народних мас проти вмираючого феодалізму і наростаючого капіталізму; справа в тому, що і той і інший доставляли страждання. Пережитки кріпацтва і деспотичний абсолютизм душили селян, а капіталізм, що приходить на зміну старому строю, означав обезземелення, експропріацію. Як бездомний і безземельний бродяга він поповнював ряди найманих робітників на мануфактурах, що стає для них капіталістичної каторгою, тому утопії носили і антифеодальний і антикапіталістичний характер, на щит знову піднімається ідея громади.

Класичною країною зародження капіталізму стає Англія. У зв'язку з розвитком англійської суконної промисловості різко зросла потреба в сировині, що спричинило зростання вівчарства. У країні йшло масове перетворення ріллі в пасовища. Мілорди розширили практику "обгородження" - захоплення і обгородження общинних земель, в які входили споконвічні селянські наділи. Постраждали і селяни - копігольдери, люди особисто вільні, але володіли землею по "копіям" тимчасово, з середньовічним документам, продовження яких повністю залежало від лендлорда. Таке величезне число селян було розорено і зігнано зі своїх земель, що навіть бурхливо розвивається промисловість не могла забезпечити їх зайнятість.

Одночасно англійська держава встановила так звані закони про бродяжництво, які отримали в історії назву "кривавого законодавства". Королівські акти встановлювали для робітників мануфактур вкрай низьку зарплату і позбавляли їх можливості шукати інших умов найму. Всякий хто за тодішніми законами визнавався "волоцюгою", піддавався катуванням, членовредительские покарань, таврування, а при повторенні - смертної кари.

В таких умовах виникає утопічне вчення, основоположником якого став Томас Мор. Він відбувається із заможної сім'ї потомствених городян Лондона. Дві можливі дати народження 6 лютого 1477 р або 7 лютого 1478 року. Став відомим королівським суддею, отримав прекрасне університетську освіту, знавець античної літератури і філософії, в 1259 році став лорд-канцлером. В 1535 Мор страчений по помилковому звинуваченню в державній зраді.

Головним творінням Томаса Мора стала його "Дуже корисна, а також цікава, воістину золота книжечка про найкращий устрій держави і новий острів Утопія" (1516 рік).

У ній простежується вплив "Держави" Платона, тобто I варіанту "ідеальної держави", особливо ідеї знищення приватної власності і спільності майна.

Основний зміст першої книги "Утопії" становить критика соціальних і політичних порядків. Друга присвячена опису ідеального пристрою Утопії.

1. Вказує на конкретні причини, які породжують соціальну несправедливість. Що перешкоджає тому, щоб кожен був щасливий в житті?

"Існує велика кількість знатних, які не тільки самі живуть у ледарства, ніби трутні, працями інших, наприклад власників своїх земель; вони так само оточили себе величезним натовпом дозвільних слуг, які ніколи не вивчилися ніякому способу знайти собі прожиток".

2. Гнів Мора обрушується на дворян проводять обгородження. "Ці ненаситні ненажери викидають власників з полів і оточують кілька тисяч югеров єдиним парканом". Виступає проти капіталістичного підприємництва: "Ваші вівці, зазвичай такі лагідні, задоволені дуже небагатьом, тепер, кажуть стали такими ненажерливими і неприборканими, що поїдають навіть людей, розоряють і спустошують поля, будинки і міста".

3. Головною причиною соціальних лих вважає приватну власність. "Всюди, де є приватна власність, де все вимірюється грошима, там навряд чи буде коли-небудь можливо, щоб державою керувала справедливо чи щасливо." Він закликає до скасування приватної власності.

4. Симпатії автора "Утопії" на стороні трудящих: "... людей скромних, простих і приносять своєю повсякденною працею суспільству добра більш, ніж самим собі".

Коли Мор перейшов до другої частини своєї книги, до зображення ідеального суспільного ладу, він вжив усіх заходів, щоб читач побачив пряму логічний зв'язок між соціальною критикою в першій частині і висновками з розповіді про суспільство без приватної власності, існуючого на острові "Утопія".

1. Громадська власність зобов'язує всіх людей працювати. Ліквідація паразитизму ( "пустопорожніх треба виганяти з держави") і залучення всіх до праці робили можливим досягнення достатку і повне задоволення матеріальних потреб.

(Всі громадяни виїжджають на два роки в села по черзі, для с / господарської праці). Постійним справою кожного дорослого жителя має бути та чи інша ремесло. (В Англії робоче законодавство XIV-XV ст. Встановило тривалість робочого дня: з 5-ї години ранку, і до 18-ї години вечора.) Утопійці відводять для роботи всього 6 годин-інший час вивчення наук, заняття музикою, і т. д.

2. Матеріальне достаток дозволить перейти до розподілів за потребами і зробить зайвим грошовий обіг, "з золота- судини для нечистот". Але було б неможливо достаток на основі ремісничої праці, вільне суспільство не сприймає примусу до праці. Мор пояснює, що достаток буде побудовано на добровільному самообмеження людей. Жителі Утопії одягаються скромно, вони байдужі до нарядам. Важлива одна мета наскільки дозволяють суспільні потреби, позбавити всіх громадян від ті лісового рабства (фізичної праці) - в Англії, підневільну працю, як прокляття Боже. Тобто обмежити потреби, щоб обмежити час праці.

3. Пропонує зберегти цехові відносини, як більш справедливі порівняно із наступом капіталізмом: господар - найманий робітник.

4. Принципом рівності і справедливості суперечить існування в Утопії рабства. Раби потрібні утопийцам для того, щоб позбавити громадян від важкої і брудної праці-забій худоби, ремонт доріг. Рабство служить мірою покарання за кримінальні злочини, і засобом трудового виховання. (Рабство за злочини, які в Європі караються смертю).

5.Релігія в Утопії очищена від всього, що суперечить разуму- забобонів, вигадок, байок; проти католицької церкви.

ПІДСУМОК: Ідеалізм Мора: Знищення приватної власності і перехід до суспільства справедливості за допомогою розумних реформ освіченого правителя. Повстання ж народу не приносять нічого, крім шкоди.

Томазо Кампанелла (1568-1639 рр.)

"Місто Сонця", 1602 рік. (Жителі міста сповідують культ бога Сонця, звідси і назва.)

1. Сама приватна власність породжує самолюбство, лицемірство, скупість і грабіжництво, а злидні робить людей негідниками, злодіями, знедоленими. Посилається на те, що з 70-ти тисяч жителів Неаполя тільки 10-15 працюють, "гинучи від непосильної і безперервної роботи". Тому він проектує повне знищення приватної власності.

2. Суспільство майбутнього - сукупність с / господарських громад, ремесло має другорядне значення, а торгівля "не в ходу" і допускається тільки у міських воріт, тобто господарство натуральне.

3. Всі будуть працювати, зникне паразитизм, робочий час скоротиться до 4-х годин.

4. Заперечення рабства- полонених продавати або використовувати на роботах поза міста (тобто повністю без рабства не обійтися).

5. Навіть споживання повинно стати громадським.

Але як перейти до нового ладу, він не знав, і лише описував ймовірне пристрій "Міста Сонця".

6. Роль держави дуже велика - розподіляє між громадянами роботу, управляє господарською діяльністю, відає розподілом, організовує громадське харчування громадян.

7. Заперечує сім'ю, бо вважає, що приватна власність нерозривно пов'язана з нею і породжується тим, що люди мають свої сімейні вогнища. Виховання дітей - суспільне.

МЕРКАНТИЛИЗМ. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МЕРКАНТИЛИЗМА

Саме слово-Меркантилізм від італійського мерканто- торгівля, тобто вчення про вигоди торгівлі, способах її організації, рішеннях про зовнішню і внутрішню торгівлю.

Меркантилізм найбільш яскраво відбив новітні зрушення в економічному житті Європи XVI-XVII століть-інтереси зародження і ставала все більш впливовим класу буржуазії збіднілих аристократів чи розбагатілих цехових майстрів, тобто тих, хто мав невеликий капітал і величезне бажання його примножити. Перед меркантилізмом стоять проблеми:

1. первісного нагромадження капіталу;

2. політики в колоніях;

3. зовнішньої торгівлі.

Меркантилізм - політика накопичення грошей, протекціонізм, державна регламентація. Меркантилізм був економічної платформою європейської буржуазії, він ідеалізує золото, обоготворяет його.

Меркантилізм характеризувався такими рисами:

1. Гроші як абсолютна форма багатства.

2. Предмет дослідження - виключно сфера обігу.

3. Накопичення багатства (в грошовій формі) відбувається у формі прибутку від зовнішньої торгівлі, або від безпосереднього видобутку дорогоцінних металів.

Меркантилізм економічне обґрунтування політики абсолютистського держави, оскільки останнє потребує єдиному важелі управління, яким є гроші.

ОСОБЛИВОСТІ МЕРКАНТИЛИЗМА ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ ІДЕЇ

1. Національний характер меркантильної системи. Національний характер залежить від того, що прискорене капіталістичне розвиток було можливо тільки в національних рамках, і багато в чому залежало від державної влади.

2. Нечисленність теоретичних досліджень, основний упор робиться на розробку конкретних практичних рекомендацій.

3. Дві стадії розвитку меркантилізму:

I. Монетаризм, або теорія грошового балансу:

1) активна роль держави, особливо в регулюванні грошового обігу;

2) заборона на вивіз грошей, золота і срібла;

3) накопичення скарбів;

4) обмеження ввезення іноземних товарів, встановлення високих мит, нагляд за іноземними купцями;

5) зниження ставки позичкового відсотка.

Монетарна система орієнтувалася на адміністративне вирішення економічних проблем.

II. Власне меркантилізм (XVI і особливо XVII ст.). "Побільше продавати, менше купувати" - для того, щоб торговий баланс країни був активним. Конкретні дії:

1) необмежений розвиток внутрішньої торгівлі;

2) розширення експорту;

3) досить широкий імпорт товарів;

4) заохочує розвиток мануфактур (як основа торгівлі);

5) засуджує накопичення скарбів;

6) свобода справляння відсотків.

Прийшло розуміння, що перш ніж торгувати, потрібно виробляти, гроші потрібно пускати в справу, а не накопичувати у вигляді скарбів, давати їх у борг тому, хто зможе ними розпорядитися під відсотки.

4. Рішучий розрив з середньовічним натуральним господарством, розвиток і експансія торгових зв'язків.

5. Спроба усвідомити, що прибуток, (навіть торгова) криється в процесі виробництва.

6. Визнання правомірності обміну, фальсифікації товарів, спекуляції.

Прикладом класичного монетаризму є іспанська меркантилізм. Іспанські королі, суворо регламентували грошовий обіг:

1. Вивезення золота і срібла заборонявся під страхом смертної кари. (Іспанія і Португалія мали золотодобувними колоніями в Новому Світі);

2. Будь-яке судно, яка покидає Іспанію з вантажем товарів для іноземців, мало доставити еквівалент в грошовій формі, а не в іноземних товарах;

3. Імпорт обмежувався;

4. Іспанію міг покинути тільки той іноземний корабель, який отриману в країні виручку витрачав на придбання іспанських товарів.

Золото витрачалося на війну, зберігалося в торгівлі. Обмеження в торгівлі. Звідси економічна відсталість Іспанії, виключеної зі світової торгівлі.

ФРАНЦУЗЬКИЙ МЕРКАНТИЛИЗМ

Більш міцно меркантилізм укорінився у Франції, яка виявилася економічно краще підготовленої для його сприйняття і проведення.

- більш прогресивні форми оброків (а не панщина);

- розвиток мануфактур;

- абсолютизм, як політична сила, в піку феодалам міг здійснити політику меркантилізму.

Французький меркантилізм отримує промислове напрямок, звільняється від монетаризму, орієнтується на досягнення активного торгового балансу, прискорює економічний розвиток Франції. XVII століття стає класичної епохою французького меркантилізму.

Уже політика Генріха IV носила меркантилистский характер і привела до широкого заступництву зовнішньої торгівлі, укладення торгових договорів з Англією, Генуєю, Іспанією, забороні вивезення цінних видів сировини (шовк, вовна) і ввезення текстильних товарів. Заохочується колонізація Канади, насаджується за допомогою привілеїв та субсидій мануфактурне виробництво шовкових тканин, гобеленів, фаянсового посуду, скла, дзеркал, тонкого полотна. В період панування Рішельє (1624-1642), ці заходи знаходять підтримку, а знаменитий Жан-Батист Кольбер (1619-1683), великий французький державний діяч, майже чверть століття відав управлінням економікою Франції, зробив їх системою і дав їй ім'я.

Кольбер був непричетний до економічної теорії, але був практичним виконавцем меркантилистских ідей, і французький меркантилізм носить ім'я кольберизму.

1. Активне насадження мануфактур: запрошення іноземних майстрів, видача державних позик промисловцям, всілякі пільги від звільнення від рекрутського набору, до права вірувати в якого завгодно бога;

2. Створення колоніальних компаній (Ост-Індська), заохочення колонізації;

3. На думку Кольбера, лише зовнішня торгівля здатна доставити достаток підданим і дати задоволення государям, "торгівля є постійна війна";

4. Кількістю грошей визначається могутність і велич держави;

5. Ємність міжнародного ринку- постійна величина, і тому для розширення прав Франції потрібно потіснити інших-Англію і Голландію. "Хто є господарем в торгівлі, той може бути арбітром війни і миру", так як "морські сили держави завжди пропорційні його торгівлі".

Зростання промисловості йшов на шкоду с / господарства, яку Кольбер розглядав як джерело фінансових коштів для держави. Найголовніший порок в політиці Кольбера, полягав в тому, що вона залишала в недоторканності феодальні відносини, а вони сковували економічний та суспільний розвиток країни. Може бути зусилля Кольбера мали б великий успіх, якби королівська влада не ставила перед ним однією головного завдання: за всяку ціну вичавити гроші для війни, яку без кінця вів честолюбний Людовик XIV ( "король сонце") і для його небачено пишного двору.

Сильний в промисловому відношенні французький меркантилізм не дав своїй програмі зрілого теоретичного обґрунтування. Література французького меркантилізму біднішими його надзвичайно багатою практики.

АНГЛІЙСЬКА МЕРКАНТИЛИЗМ

Найбільш зрілою формою меркантилізму охарактеризувався англійський меркантилізм. Причина в тому, що процес капіталістичного розвитку почався в Англії раніше, ніж в інших країнах.

Типовий представник- Томас Мен (1571-1641 рр.), Купець, і один з директорів Ост-Індської компанії. Операції компанії супроводжувалися вивезенням монети (що забороняли монетаристи) і в 1621 році Мен виступив з памфлетом "Роздуми про торгівлю Англії з Ост-Індією".

1. Критикує забобони монетаризму, Мен розвиває теорію торгового балансу, "торгівля є пробним каменем процвітання держави", якщо в ній дотримується пропорційність.

2. Імпорт предметів першої необхідності і матеріалів, потрібних для війни, торгівлі, ремесла.

3. Захищає вивезення грошей (10 шилінгів, витрачені в Індії перетворюються в 35 шилінгів після збуту індійських товарів в Лондоні).

4. "Немає інших способів отримати гроші, крім торгівлі", головне вартість вивезення з Англії повинна перевищувати вартість ввоза- активний торговельний баланс-грошовий фонд країни буде збільшуватися.

У 1630 році Мен написав свій головний твір під характерною назвою "Багатство Англії у зовнішній торгівлі або баланс зовнішньої торгівлі, як регулятор нашого багатства". Робота Мена стала євангелієм на довгі роки меркантилістів багатьох країн.

5. "Продавати щорічно на більшу суму, ніж ми купуємо". Для цього:

1) розширити сировинну базу промисловості (шляхом оранки пустирів);

2) скорочення надмірного споживання імпортних товарів;

3) посилення конкуренції за допомогою низьких цін (аби не втрачати збуту);

4) поліпшення якості англійських виробів;

5) розкіш, тільки за рахунок англійських товарів "надмірності багатих дадуть роботу бідним";

6. Вивезення грошей для торгових цілей, відмова від заборони вивезення, бо велика кількість грошей в країні шкідливо, і викликає воздорожаніе товарів.

7. Відкидає втручання держави в торгівлю.

У міркуваннях Мена теж мало економічних теорій, але зате дуже багато зрілих пропозицій практичного характеру.

Економічне вчення зрілого меркантилізму відбивало вимоги первісного нагромадження капіталу, на тій його фазі, коли гроші зайняті у зовнішній торгівлі, у все більшій мірі стали підпорядковувати собі національну експортну промисловість і торговий капітал почав переростати в промисловий.

ОСОБЛИВОСТІ РОСІЙСЬКОГО МЕРКАНТИЛИЗМА

До XVIII століття Росія остаточно утвердилася як єдина держава: сформувався єдиний ринок, товарно-грошові відносини, виникають торгові центри, будуються міста і промислові села.

Основні економічні проблеми: розвиток промисловості, с / господарства, торгівлі, створення торгового флоту, водних і сухопутних шляхів сполучення.

Найбільш яскравим представником економічної думки XVII століття був Афанасій Лаврентійович Ордин-Нащокін (1605-1680). Написав "Новоторговий статут" в 1667 році. Торгівля розглядається як найважливіша стаття доходу Російської держави. Торгова політика повинна дотримуватися ідеї перевищення вивозу товарів над ввезенням, що буде сприяти накопиченню національного капіталу:

1.Активний торговельний баланс.

2. Залучення благородних металів.

3. Заборона або обмеження вивезення золота і срібла з Росії.

Це елементи раннього меркантилізму, пов'язані з монетаризмом. 1 / 3- митний збір з іноземців в казну сріблом.

Друга половина XVII століття - Юрій Крижанич (1618-1683 рр.). Довгий час жив в Росії, написав роботу "Політичні думи" ( "Політика") в 60-і роки XVII століття в сибірському засланні:

1. Більше вивозити і менше ввозити, особливо тих товарів, які виробляються в країні, або виробництво яких можна налагодити в країні.

2. Купівля предметів розкоші за кордоном - пряме вирахування з доходів від зовнішньої торгівлі.

3. Розвиток продуктивних сил в промисловості, землеробстві, ремеслі - джерело державних доходів, більш міцний, ніж накопичення золота і срібла від зовнішньої торгівлі.

4. Противник активної торговельної діяльності іноземних купців в Росії. Вважав, що зовнішня торгівля повинна бути в руках царя, щоб запобігти "нечесні", "погані", "жадібні" шляхи збагачення. Державна торгівля повинна підкорятися загальній користі для всього народу.

Кінець XVII століття і початок XVIII століття - Іван Тихонович Посошков (1652-726 рр.). Оброчний селянин, згодом - купець-мануфактурист, домовласник, землевласник. Діяч петровського часу. За три останні десятиліття життя написав ряд робіт для царя Петра I. Серед них книга "Про злиднях і багатство" (9 глав), яку він писав 20 років. У 1726 році заарештований і засланий в Петропавловську фортецю, де й помер.

1. Він вимагав обмежити сваволю поміщиків.

2. Прихильник необмеженого самодержавства, але всю систему не схвалював, так як в ній причини збереження злиднях.

3. Усунення злиднях і множення багатства в Росії-основна ідея.

4. Регламентація праці в промисловості і с / господарстві, визначення трудових повинностей.

5. Дбайливе ставлення до природи.

6. Чесне ставлення чиновників і суддів до обов'язків.

7. Активна зовнішня торгівля на основі ремісничого виробництва, яка повинна розвиватися.

8. Гроші повинні коштувати "номінал", це встановлює царська влада.

9. Податки від доходу з землі і промислу платять усі крім духовенства.

І. Т. Посошков. КНИГА "Про ЖАЛЮГІДНІЙ І БАГАТСТВІ" (1724 рік)

Книга має в собі висловлювання, чому содеется марна убогість і чому може збільшитися Ізобільне багатство. Посошков наполегливо проводить думку про величезні можливості економічного розвитку країни. Посошков обіцяє, що при виконанні його проектів щодо податків національний дохід складе не менше 3 млн. Рублів, а в подальшому зможе зростати до 6-ти або 9-ти млн. Рублів.

У 1680 році державний дохід-1 463 977 рублів;

У 1701 році державний дохід-2 955 765 рублів;

У 1720 році державний дохід-6 835 415 рублів;

У 1724 році державний дохід-8 526 560 рублів.

Радить використовувати досягнення іноземців та запросити знають іноземців на російську службу. Але разом з тим він підкреслює прагнення іноземців "лише гроші виманивши, за моря виїхати". Тому потрібно сприяти російським винахідникам, підприємцям.

Величезне значення надає купецтву. "А торг- справу, купецтвом будь-яка держава багатих". Право торгівлі має належати тільки купецтву, а дворянам і селянам слід заборонити заняття торгівлею без запису в купецтво.

Досягти найбільш вигідних умов для торгівлі з іноземцями, для цього створити єдину купецьку компанію, яка об'єднувала б купецтво (під керівництвом уряду), для зовнішньої торгівлі.

Наполягає на скороченні привозу іноземних товарів, особливо предметів розкоші. Дані на 1726 рік: ввоз- 1 585 500 рублів, вивезення 2 688 800 рублів.

Збільшення російського вивезення, тобто Посошков є прихильником активного торгового балансу (меркантилістом). У 1724 році вводиться новий митний тариф, при складанні якого були зібрані відомості про російську промисловості. Розмір мита повинен підвищуватися в міру зростання власної фабричної промисловості (75,50 і 25%). "У Росії робиться" або "є достатня кількість" - служило для підвищення тарифу. Звідси-вітчизняні товари гірше і дорожче імпортних, плюс розвиток контрабанди -> після смерті Петра, в 1731 мита були знижені.

Необхідно зберігати гроші всередині країни-розвивати велику промисловість, залізні заводи, полотняні, суконні і скляні мануфактури. "А як у нас в Русі знаходяться речі, та ж сіль, залізо, голки, скляний посуд, дзеркала, окуляри, шибки, капелюхи, скипидар, дитячі іграшки, то всім тим треба управляти нам самим, а у іноземців аж ніяк би Никакова тих речей і на півціни не купувати. А та сукон солдатських, думається мені, у іноземців купувати непотрібні ж ... сукнами нам потрібно було праніматіся своїми ж, щоб ті гроші у нас в Русі були ".

Загальна для всіх меркантилістів принципове положення про бажаність замість вивезення сировини переробляти його на вітчизняних мануфактурах. "Сні бо вельми потрібно, яже як матеріали де народяться, тамо б вони і в справу відбувалися. Бо якщо льон і пенька, за моря не возячи, робити тут, де що народилося, то ті полотна заморського вдвічі або втричі дешевше стануть, а люди б російські багаті ". Посошков рекомендує видавати з казни позики на розширення промислів з 6-ти відсотків (при 12-15%).

Ставиться завдання не тільки задоволення власних потреб країни, а й вивозити їх за кордон. "А нам якщо заводів п'ять-шість побудувати, то ми все їх держави скляним посудом заповнити можемо".

Проекти Посошкова ширше ідей західного меркантилізму в частині розвитку сільського господарства.

Пропонується в законі точно визначити розміри селянських повинностей, оброку і панщини на користь поміщика, відокремити селянську землю від поміщицької. Повинність повинна визначатися в залежності від земельного наділу селянина.

Жебраків вистачати і прикріплювати їх за бажаючими, чий би він не був, після - прикріплювати до фабрикам.

Фінансова система:

а) мита митні;

б) питні збори;

в) заборона на псування грошей - зниження проби і полегшення монети (при тій же пробі випускається більшу кількість монет з однакової кількості дорогоцінного металу.

Це призведе до збільшення національного доходу до 3 млн. Рублів, а в наслідку до 9 млн. Рублів.

ВИНИКНЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ. У. Петті

У ХVII столітті в Англії після падіння в революції монархії і її Реставрації в 1660 р виникає школа економічної думки, яка виражає інтереси класу буржуазії, яка посилила свої позиції - економічно і політично.

Родоначальником англійської буржуазної класичної школи став Вільям Петті (1623-1687 р), саме він вперше аналізує внутрішні закономірності капіталістичного виробництва, починає пошуки закону його руху.

У 1662 році після численних памфлетів виходить перше серйозне економічний твір Петті "Трактат про податки і збори". Основна мета роботи - пошуки шляхів для нового уряду збільшення податкових доходів. У цьому ж трактаті викладені найбільш повно економічні погляди автора:

1. У ХVII столітті земля - ​​основний об'єкт людської праці, тому Петті починає дослідження з земельної ренти.

"Припустимо, що хто-небудь може власними руками обробити певну поверхню землі і має в своєму розпорядженні достатній запас насіння. Якщо він з жнив відніме зерно (насіння), а так само і все, що він спожив, то залишок хліба складе природну і справжню земельну ренту цього року ; і середнє з семи років (недороди і врожаї) дасть у вигляді хліба звичайну ренту ". (" Трактат про податки і збори ", гл.IV).

Уже в самому визначенні ренти закладено розподіл створеного продукту і отже витраченого праці на частини.

відшкодування кошти прибуток

Пр = витрачених коштів + ​​життя + рента

(Насіння) НП ПП

НП - необхідний продукт ПП - додатковий продукт

Робиться спроба оцінити ренту в грошах.

"Якій кількості грошей може дорівнювати цей хліб або ця рента? Такому кількості грошей, яке протягом однакового часу набуває за вирахуванням своїх витрат виробництва хто-небудь інший, якщо він цілком віддається виробництву грошей (видобуток, очищення, перевіз срібла і карбування).

20 бушелів зерна = 20 унціям срібла

Саме в цьому полягає основа порівняння і зіставлення вартостей. (Зміни в кількості грошей приведуть до зміни цін). Оскільки ставлення срібла до різних речей змінюється, спробуємо знайти інші природні стандарти і мірила. Оцінку всіх предметів слід було б звести до двох природним знаменників - землі та праці. Нам слід було б говорити: вартість корабля або сюртука дорівнює вартості такого-то кількості землі або такому-то кількості праці - бо і корабель і сюртук вироблені і землею і людською працею ".

Як же визначити вартість землі? (Бо праця - в годиннику).

Річна рента х 21 (термін одночасної життя трьох поколінь), де права власності міцні і є впевненість в можливості користуватися купленої нерухомістю до 40 років.

Часті заколоти призводять до падіння вартості землі.

Таким чином Петті формулює закон вартості. Але товар рідко продається лише за витратами праці. Ринкова ціна, як правило, відрізняється від вартості під впливом традицій споживання моди, товарів-замінників.

2. Петті визначив грошовий відсоток і дає метод підрахунку його величини. "Якщо хто позичає свої гроші на умови, що він не може їх вимагати назад до настання відомого терміну, як би він сам не потребував протягом цього часу, він безсумнівно може отримати компенсацію за цю незручність, яке він створює для самого себе. Це відшкодування і є те, що зазвичай називають відсотком.

Чому дорівнює рівень відсотка? Щонайменше він повинен бути рівний ренті з такої кількості землі, яка може бути куплено на ті ж дані в позику гроші за умови повної суспільної безпеки. Але там, де ця умова під сумнівом, звичайний природний відсоток сплітається з чимось на зразок страхової премії, що може дуже справедливо підвищити відсоток до будь-якого розміру в межах самої позиченої суми. "(" Трактат про податки і збори ", гл.IV) .

Гл.VI "Про митні збори і вільних гаванях":

"Митні пошліни- це збори або податки з товарів, що вивозяться з володінь государя або ввозяться в них.

Розміри мит на товари, що вивозяться можуть бути такими, щоб з огляду на помірну прибуток експортера, наші товари діставалися іноземцям за цінами, дещо меншим, ніж з будь-якої іншої країни.

Високі пошліни- причина того, що люди вважають за краще обходитися без цих товарів або намагаються звільнитися від сплати мита, якщо витрати по контрабанді та підкупу разом з ризиком бути спійманими не перевищують пошліну- тому розміри мит повинні бути такі, щоб людям було легше, безпечніше і вигідніше виконувати закон, ніж порушувати його.

Розміри мит на імпортні товари повинні бути такими, щоб імпортні товари були дещо дорожчі за вітчизняні, а надмірності були б обкладені вищим податком.

Заборона вивозу грошей не має ніякого сенсу. Небезпека його призводить до надбавки цін на товари за рахунок страхування або підкупу чиновників. "

3. З формули вартості товару = фонд + НП + ПП Петті виводить можливість отримання ПП людиною, не зайнятих у виробництві.

Капіталізм в Англії вже розвивається і все більше розвивається виробництво, де працівник і одержувач ПП - не одне і те ж обличчя.

Оскільки людина, який вкладає капітал у виробництво - благо для суспільства, його прибуток повинна бути велика, а звідси висновок: зарплата = мінімуму прожиткових засобів. Капіталіст дає зайнятість, кошти, зарплата повинна лише давати можливість "жити, працювати і розмножуватися".

Збільшення зарплати при колишньому рівні виробництва може бути компенсована лише зменшенням прибутку (конкуренція).

Гл.XIV "Про підвищення і зниження гідності монет і про їх псування":

"Закон повинен забезпечувати працівнику тільки кошти до життя, тому що якщо йому дозволяють отримувати вдвічі більше, то він працює вдвічі менше, ніж він би міг працювати і став би працювати, а це для суспільства означає втрату такої ж кількості праці.

Зарплата = вартість життя

2 зарплати = 2 вартості життя

Людині потрібна лише одна, тобто він в два рази гірше б працював.

Природна ціна - витрати на виробництво, ринкова вартість з'являється з порівняння з кількістю грошей ".

4. Про роль держави в економіці.

"Ми повинні взагалі врахувати, що як розсудливі лікарі не напихають свого хворого надмірно ліками, швидше за враховуючи і відповідаючи законами природи, ніж протидіючи їм своїми насильницькими діями, так і в політиці і економіці необхідно діяти таким же чином, тобто неможливість впливати на об'єктивні економічні закони втручанням держави ".

Гл.VIII "Про лотереях"

"Лотерея є податок на нещасливих дурнів. Однак оскільки світ рясніє такого роду дурнями, то незручно, щоб кожен, хто захоче, обманював б будь-якого, хто захоче бути обманутим. Нехай государ візьме під опіку цих дурнів, як це є з сновидами і ідіотами, і встановить частку, в якій люди будуть платити за свої помилки ".

Критикує меркантилістів за заборони на ввезення або вивезення товарів.

Неможливо постійно продавати за завищеною ціною, тому що інші продавці так само піднімуть ціни і виграшу не вийде.

5. Ставлення до монополії.

Гл.IX "Про монополії і посадах":

"Монополія (як показує саме слово) означає виключне право продажу.

Користь або привід для установи монополій:

1. Право винахідника (на певний термін).

2. Первісне введення нового вироби (щоб не знизити якість товару, який багато хто може робити, але лише один - дуже добре ".

6. Визначення кількості грошей.

"Кількість грошей, необхідних для торгівлі має визначатися частотою мінових угод і розміром платежів, що здійснюються іншим чином". Існування грошових банків зменшує потреба у грошах шляхом застосування кредитів.

КД - Кредит + Платежі, термін яких наступив

Д = ------------------------------------------------ ----------------------

сума обмінних операцій

Коли грошей більше - інфляція

Коли грошей менше - немає стимулу до залучення до праці, втрати для суспільства в товарах.

Гл.XV "Про акциз":

"Оподаткування податком товару в момент споживання, а не виробництва. Людина платить додатково саме за той товар, який споживає і який йому необхідний".

Доводи на користь акцизу:

1. Кожен платить відповідно до того, що споживає. Цей податок навряд чи нав'язується кому-небудь і його надзвичайно легко платити тому, хто задовольняється предметами природною необхідності.

2. Цей податок має до ощадливості, що є єдиним способом збагачення народів (голландці і євреї).

3. Ніхто не сплачує вдвічі чи двічі за одну й ту ж річ, оскільки ніщо не може бути спожито більше одного разу.

4. Цей спосіб оподаткування дає чудові відомості про багатство, зростанні, промислах і силах країни в кожен момент. (Податок з димарів, про які знають навіть сусіди).

Отже, перша спроба робиться в Англії Вільямом Петті, У Франції - Франсуа Кене (+1694 - 1774).

"Фізіократія" - др.греч. "Влада природи". Існує думка, що термін придумав сам Кене. Основна ідея вчення - виняткове родючість землі і безплідність всіх інших сфер економіки.

Найбільш розвинені ідеї меркантилізму вже позначили перенесення центру уваги з виключно сфери обігу (торгівлі) на сферу виробництва матеріальних благ. Застій, який спіткав країни, занадто завзято виконують заповіт "активного торгового балансу" і намагаються надмірно обмежити імпорт, не змусив себе довго чекати. Монополії всередині країни, велика кількість грошей призвели до зростання цін, зниження конкурентоспроможності товарів. Приходить розуміння, що сфера обігу - заключний і можливо найприємніший етап в збагаченні, але він не може бути єдиним.

Різниця в економічних теоріях, у відповідях на одне питання - "як видобувається багатство?" очевидна.

Англійська класична школа вустами Петті говорить про промислове виробництво, про ремесло. Французькі вчені звертаються до землеробства. Кожна економічна теорія відбиває існуючі історичні умови і з цієї позиції і пояснюється відмінність між двома ідеями єдиного економічного течії. В середині XVIII століття Англія переживає промисловий переворот, Франція до кінця XVIII століття залишається феодальної, аграрної. Сільське господарство обмежувалося в своєму розвитку практично повною відсутністю землі у селян, ручною працею і доповнення - політикою меркантилізму, що проводиться Кольбером. Розвиток промисловості, поставлене на чільне місце, вимагало дешевої сировини і робочих рук, для цього ціни на сільськогосподарські товари політикою держави трималися на максимально низькому рівні. Заохочувався ввезення дешевого хліба з-за кордону. До 1789 році у Франції налічувалося близько двох мільйонів селян, що розорилися. Сільське господарство Франції було збитком економічних протиріч ще й тому, що злиденна село не могла бути нормальним ринком для промислових товарів, і коли до середини XVIII століття стало зрозуміло, що французькі товари не можуть повністю вивозитися, а частина їх повинна залишатися в країні, їх нікому було купувати. Аграрний питання стало головним питанням і його рішенням зайнялися фізіократи, вбачаючи причини упаду економіки в скрутному становищі сільського господарства і оголосивши останнім основою багатства країни. Цей напрямок економічної думки стало називатися фізіократів від грец. "Влада природи".

Основні положення теорії фізіократів:

1. Критика меркантилізму.

"Ніколи не слід забувати, як один міністр минулого століття, засліплений блиском мануфактур і успіхом голландської торгівлі, залучив свою батьківщину в таке безумство, що тільки і говорили що про торгівлю і про гроші, не думаючи ні про справжнє призначення грошей, ні про справжню торгівлі нації.

Цей міністр, настільки поважний за своїми благим намірам, але надто прихильний своїм ідеям, надумав добути багатство за допомогою ручної праці на шкоду істинного джерела багатств, ніж перекрутив весь економічний лад землеробської нації ".

1). Зовнішня торгівля хлібом припинена;

2). Регламентація внутрішньої торгівлі майже припинила її між регіонами.

Внаслідок цього ціна на хліб впала -> знизилося виробництво -> відбувся відтік з с \ господарства і людей і капіталу.

"Люди і гроші відступили від землеробства і звернулися до мануфактур з обробки шовку, бавовни, льону та іноземній вовни на шкоду мануфактур, що обробляють тубільну вовну та продукти скотарства." Стали заохочувати розкіш і вона швидко розвинулася. Доходи землевласників були принесені в явну жертву меркантильної торгівлі, яка не могла бути залучена до сплати податку. Впав і обтяженому землеробства, здавалося, не можна було і допомогти; спекуляція грошима, відсотки, які для нації лише природний дохід, бо вони вислизають від податку; розкіш - все це ще більше зменшувало відтворення натуральних багатств і грошовий фонд нації.

2. У протиріччя з меркантилізмом увійшла і висунута фізіократами ідея еквівалентного обміну. Кене критикує твердження, що багатство породжується обміном. Покупки зрівнюються таким чином, що обопільне дію їх зводиться до обміну цінності на цінність "так що обмін в дійсності нічого не виробляє". Зовнішня торгівля лише зрівнює ціни в різних країнах. "Подібна торгівля постійно зрівнює неоднаковість річного врожаю в різних країнах; вона доставляє по черзі тим націям, яких спіткала неврожай, надлишок хліба тих націй, у яких урожай рясний, підтримуючи тим самим завжди і всюди виробництво і ціни майже на однаковому рівні. Ось чому торгові нації, що не мають земель для обробітку, мають настільки ж багатий хліб, як землеробські. Найменша вигода в ціні, що отримується однією країною, приваблює туди товар і рівність ціни постійно відновлюється ". З цієї цитати видно, що фізіократи велику увагу у формуванні ціни надавали попиту і пропозиції.

3. Про належність фізіократів до класичної школи свідчить погляди на феодальний лад. Він піддається критиці в статтях "Фермери" і "Зерно", і основний висновок, який робить Кене в цих роботах такий: замінити натуральне господарство з примітивною ручною технікою великим фермерським господарством, що виробляє товари, які використовують великі грошові вкладення в техніку, культуру землеробства і найманий працю, тобто це по суті гімн великому капіталістичному господарству землеробстві, відмова від феодальних порядків.

4. Основою физиократической теорії є визначення сільського господарства як основи виробництва. "Земля є єдине джерело багатства і одне тільки землеробство множить останнє". "З усіх способів придбання немає більше хорошого, вигідного, приємного і більш гідного вільної людини, ніж заняття землеробством". Аналіз починається з поняття чистого продукту. "Чистий продукт - щодня створюване багатство, яке утворює доходи нації, надає продукт, що становить після вилучення всіх витрат прибутку, що витягають із земельних володінь". Наочно це видно в розгляді врожаю - збирають зазвичай більше, ніж посіяли, 5 заходів посіяли = 25 заходів зібрали, з них частина піде на насіння (5 заходів), частина на витрати (обладнання, худоба), частина у вигляді податків, частина на власне споживання. І саме цей чистий продукт є основою всього розвитку.

1) За рахунок нього платиться талья власної землі - він існує сам і купує на неї товари.

2) Ремісники за цю частину продають свої вироби і існують тільки на неї.

Висновок, який робить Кене: крім землеробства всі інші галузі господарства безплідні, бо всі сирі матеріали виробляються в землеробстві, а в промисловості лише знаходять нову форму. Кене визнає, що ремісник збільшує цінність сировини, але підкреслює автор, необхідно "розрізняти надбавку до відомої сумі багатств від виробництва багатств".

5. Наріжним каменем теорії фізіократів була філософська ідея "природного порядку". Закони, за якими живе суспільство є даними від бога і вигідні людському суспільству. Перенесення цієї філософської ідеї в економіку вперше дозволило заговорити про об'єктивність економічних законів, від їх незалежності, від діяльності государів і їх міністрів, суспільне життя по Кене, має свої внутрішні закономірності, не знання і порушення яких може привести до загибелі всю економіку і політику (Кене був лікарем і знав, що необдумане втручання в будь-який організм може призвести до сумного результату).

6. З ідеї великого вкладення в земельне виробництво грошових коштів для отримання більшого "чистого продукту" випливають засудження накопичення грошей, перетворення їх в скарби.

Відносно грошей Кене пише: "карбовані монета являє з себе багатство, що є для нації не чим іншим, як посеред знаком між покупцями і продавцями". "Чим більше нагромаджуються монети, тим більших багатств вона стоїть, тим більше багатств витягує вона з виробництва і тим самим руйнує націю".

7. У зарплаті повністю відтворюють теорію меркантилістів і вважають зарплату фізичним прожитковим мінімумом.

8. Вперше дається поділ капіталу на складові частини, причому капітал вивчається не в грошовій формі, а в речовій: витрати, які виробляють щорічно (насіння, робоча сила), щорічні аванси; витрати, вироблені на кілька років (с / г споруди, машини, худобу) - початкові аванси. Кене описує різницю між двома цими частинами капіталу - початкові аванси зношуються повільно і тільки певна частина їх входить у вартість продукту, щорічні аванси витрачаються відразу і повинні відновлюватися в міру истрачивания, тобто їх вартість входить цілком у вартість готового продукту.

9.Кене вперше ввів і використовував поняття відтворення, як постійного повторення виробництва і збуту. На великому фактичному матеріалі в "Економічній таблиці" зроблена перша в історії економічної думки спроба описати виробництво, розподіл і споживання загальнонаціонального (сукупного) продукту.

ЕКОНОМІЧНІ НАВЧАННЯ Адама Сміта

Потреба в подальшому розгляді, описі економічного життя, необхідність створення системи економічних знань породжує новий етап в історії економічної думки, пов'язаний з ім'ям Адама Сміта, якого ще називають класичної буржуазної політекономією. Капіталізм 18 століття стає основним укладом в економіці, подолавши пережитки феодальних відносин і власні суперечності розвитку початкової фази. Немає нічого дивного в тому, що Сміт - англієць (вірніше, шотландець). Англія першою підійшла до етапом класичного капіталізму, необхідність теорії стала очевидною і вона з'явилася.

Основоположником її став Адам Сміт (1723-1790 рр.). Перший університет в Глазго прийняв Сміта, коли йому було 14 років. У 1746 році він закінчив Оксфордський університет. Під час трирічного перебування у Франції Сміт познайомився з фізіократами і бував у "антресольному клубі" Франсуа Кене. На цих зборах він не відрізнявся балакучістю і лише мовчки слухав. Ставлення до физиократам прямо протилежно відношенню до меркантилізму. Економічні погляди Сміта будуються на різкій, часто непрофессінальной критиці меркантилістів і визнання фізіократів союзниками, що йдуть до тієї ж мети, але іншими шляхами. "Викладена теорія, при всіх її недоліках найближче підходить до істини, ніж яка-небудь інша" пише він про фізіократів і з англійським гумором додає, що вона ймовірно, ніколи не заподіє ні найменшої шкоди ні в одній частині земної кулі.

Знайомство з філософом Гельвеція, який оголосив егоїзм природною властивістю людини і фактором прогресу суспільства вплинуло на застосування подібних постулатів Смітом в економічній теорії. Головним мотивом господарської діяльності людини є свій корисливий інтерес, пише Сміт, але для досягнення його людина змушена надавати послуги іншим людям, пропонуючи свою працю або його продукти - так з'являється поділ праці, що сприяє продуктивності і прогресу суспільства, хоча окрема людина не прагне до цього , піклуючись тільки про свій інтерес. Надалі в класичній школі це отримало назву "homo economiсus". Прагнення людини до вигоді до поліпшення власного життя та підвищення добробуту - найпотужніший стимул до дій і найголовніше "невидимою рукою" homo economiсus діючи без перешкод з боку сприятиме збільшенню багатства всієї нації. За ці перешкоди, які визнавалися меркантилистами - обмеження торгівлі, втручання держави, вплив на ціни і критикує Сміт меркантилістську школу. Що ж мається на увазі під "невидимою рукою", яка регулює положення? Це стихійне дію об'єктивних економічних законів, які не тільки залежать від волі людей, але часто діють всупереч їй, особливо якщо люди їх ще не знають. Момент збігу особистого прагнення людини до вигоди і дії "невидимої руки" Сміт називає "природним порядком".

Дуже коротко можна охарактеризувати вчення Адама Сміта двома словами laisser faire, що в перекладі з французької означає невтручання, непротивлення і навіть потурання. У книзі Сміта "Дослідження про природу і причини багатства народів" (1776) дається пояснення політики невтручання.

Якщо економічна діяльність кожної людини веде до блага суспільства - головне, вважає Сміт, цю діяльність нічим не обмежувати (економічна свобода).

1. Нічим не утрудняти мобільність робочої сили - скасувати цеховий устрій з його обов'язковим учнівством і закон про поселення. Робочий повинен сам вільно вибирати, де йому застосовувати свій єдиний капітал - робочу силу.

2. Повна свобода торгівлі - зовнішньої і внутрішньої, скасування державної регламентації цін. Свобода торгівлі землею, щоб землі переходили в руки тих, хто схильний пускати її в оборот. Ця система, яка стосується торгівлі, отримала назву фритредерства і стала політикою англійської буржуазії.

3. Заохочення конкуренції, заборона на монополії. Сміт заходив в цьому питанні так далеко, що запропонував конкурувати навіть попам, для більш повної свободи віросповідання.

4. Багатство суспільства залежить від двох причин - від продуктивності праці і від відносини між числом тих, хто зайнятий корисною працею і числом тих, хто не зайнятий. У переважній мірі від продуктивності. У вступі і плані твори ви прочитаєте, як пояснює Сміт на прикладі диких і цивілізованих народів. Сміт робить крок вперед у порівнянні з фізіократами і каже, що праця в промисловості, а не тільки в сільському господарстві створює вартість і тому є продуктивною. Чим глибше розподіл праці, тим вища продуктивність і більший за обсягом національний продукт. Заперечуючи вплив держави на економіку, Сміт, проте говорить про негативні наслідки поділу праці, коли кожен робочий зобов'язаний виконувати лише одну просту операцію, що призведе до виродження основної маси народу, якщо про це не подбає уряд.

5. Гроші визнаються лише "колесом обігу", а кредит і відповідно позичковий відсоток потрібні лише для активного застосування капіталу.

6. Трудова теорія вартості розвивається і поглиблюється Адамом Смітом. Сміт підкреслює, що вартість товару - це середні суспільні витрати праці, а не конкретні витрати виробника. Сміт дме характеристику природної і ринковою ціною товару. Природна - це виражена в грошах вартість, ринкова ж складається під впливом попиту та пропозиції. Існує щонайменше три суперечливих погляду на вартість. Перший - як витрати праці, другий - як кількість товару, яку можна купити на даний товар і третє-тобто тільки висловлюючи товари один в одному і вартість як сума витрат капіталіста, що включає його прибуток і зарплату робітника, в деяких галузях ще й земельну ренту - звідси випливає, що кожен із чинників - працю, земля і капітал бере участь у створенні вартості і кожен має в ній свою частину - ренту, прибуток і зарплату, тоді як вартість створює тільки праця, а рента і прибуток - це відрахування з вартості.

7. Теорія зарплати як вартість необхідних засобів існування, але вже даються реалістичні доповнення. Це не просто фізичний minimum коштів, він залежить від:

1) місця і часу, історичного і культурного рівня розвитку робітника. (Платі на Півночі вище, хоча б тому, що ми змушені витрачати більше на теплий одяг і більш калорійні продукти, ніж наприклад, в Африці).

2) зростання зарплати служить боротьба робітників за її підвищення.

3) Коли в суспільстві економічний прогрес - попит на працю збільшується, а в ринковій ситуації попит на товари підвищує їх ціну.

8. Капітал - накопичений запас знарядь праці, сировини, засобів існування і грошей. Станеться таке може тільки з ощадливими людьми, близькими до аскетизму. Головне завдання для капіталіста - накопичувати капітал, пускати його в оборот даючи роботу працьовитим людям. Головне завдання держави - не заважати капіталісту накопичувати капітал, допомагати йому в цьому, скорочуючи число людей, зайнятих непродуктивною працею - чиновників, армії, священніков.іге Сміта "Дослідження про природу і причини багатства народів".

ЕКОHОМІЧЕСКІЙ РОМАHТІЗМ. ДАЛЬHЕЙШЕЕ РОЗВИТОК МЕЛКОБУРЖУАЗHОЙ КРИТИКИ КАПІТАЛІЗМУ

Розвиток капіталізму, пов'язане з накопиченням капіталу і концентрацією виробництва призвело з необхідністю до розорення дрібних і середніх підприємців, які не витримують конкуренції з великими капіталами. Саме від цього класу разоряющихся підприємців і надходить перша критика капіталізму і проголошує його нічим не стиснуте розвиток ідеї класичної школи.

Фpанцуз Симон де Сісмонді (1773-1842) - яскравий пpедставителей дрібнобуржуазної критики капіталізму, що отримала згодом назву економічний романтизм. цього руху. У 1819 році пише книгу-"Hовие початку політичної економії або про багатство в його відношенні до наpодонаселенію". В основному його положення запозичені у класичної школи, але Вперше висувається вопpос про пpотивоpечии капіталізму (відміну від класичної школи). Сісмонді утвеpждал що пpоизводство - не самоціль, національне багатство ділиться неpавномеpного, шлях кpупной пpомишленності згубний для людства. Основні положення Сісмонді- pодоначальніка економічного pомантізма:

1. Економічний pост суспільства не можна измеpять лише pасшиpения і укpупненіем капіталу. Капіталісти стpемятся отримати максимальну пpібиль, удеpжівая заpплату робоча. Вони стpемятся збільшити випуск товаpа. У пpотивоpечии між мінімальною заpплату і збільшенням випуску кpоется постійна можливість кpизиса. Утвеpждение Рикаpдо про неможливість кpизисов, Сісмонді вважає непpавильно. Товаpа не в змозі pеалізовиваться. Кpизисов пеpепpоізводства.

"Дрібні торговці, дрібні пpомишленнікі зникають, їх замінює один кpупнейших підприємцем. Може бути все разом вони не були такі багаті як він, тим не менше вони були кращими потpебителями ніж він. Його pоскошь дає госудаpству менше ніж помірним достаток тих ста чоловік, якому він замінив ".

2. Порятунок від кpизиса - це наявність тpетьего класу: кpестьян, кустаpей і pемесленніков. Для їх сохpанения він пpедлагает пpогpамму соціальних pефоpм. Пpавительство має захищати наpод від наслідків конкуpенции. Соціальне забезпечення за рахунок податків з пpедпpинимателей. Встановлення мінімальної заpплату і огpаничение pабочего дня. Участь pабочих в pаспpостpаненность пpібилі. Сісмонді тpебовал "поступових і непрямих меp з боці законодавства". Він не згоден з Утвеpждение Сміта про те, що суспільний интеpес буде забезпечений якщо кожен член суспільства зможе пpеследовать свою економічну вигоду.

3. Він кpитики фpітpейдеpство (свободу торгівлі) і доводить, що воно ніколи не зможе pешить всіх економічних пpоблем. Вільна конкуpенции не врятує від злиднів і безpаботицу.

4. Сисмонди ідеалізіpует патріархальне пpоизводство:

"Пеpвая власники землі самі були пахаpямі".

"Hе було більшого достатку всім, більшою пpочности громадського поpядка". У дрібному пpоизводстве не буває кpизисов: "Деpевенский швець, якому в той же вpемя і купець, і фабpікант, і pаботник, що не зробить жодної паpи чобіт не отримавши замовлення".

5. Для позбавлення від пеpепpоізводства необхідна зовнішня тоpговля, сприяє вивезенню товаpов з більш Pазвитие стpан в менш Pазвитие.

6. Вводиться термін "пpолетаpиат" в економічну теоpию (це найманий pаботник повністю позбавлений сpедств існування).

7. Вперше висловлена ​​ідея, що можливо після капіталізму буде новий лад. Сісмонді пpедлагает pефоpмиpовать капіталізм в інтересах дрібних і середніх підприємців і повернутися до епохи вільної конкуренції: опіка, задеpжка і pегламентація pазвития великого капіталістичного виробництва з боці госудаpства, підтримка патpіаpхального пpоизводства і "гальмо" для занадто швидкі pазвития індустpіі.

Пpодолжатель ідей мелкобуpжуазной кpитики капіталізму- Пьеp Жозефф Пpудон. Роки життя 1809-1865 рр. У 1840 виходить його АДВОКАТУРИ "Що таке власність?". Тут же дає відповідь: "Власність - це кpажа". У 1846 році тpуд - "Система економічних пpотивоpечий або філософія злиднів". У ньому закладена пpогpамма миpное пеpеустpойства капіталізму. Пpуддон - пpедставителей дрібної буpжуазии. Пpотестует пpотив кpупной буpжуазии і гніту госудаpства. Він хоче сохpанить свою "маленьку власність" і веpнуться до "маленькому капіталізму". Намагався пояснити непpавильно і неспpаведлівость стpоя нееквівалентним обміном, якому наpушаются закон тpудовой вартості і дозволяє крупній буpжуазии гpабіть тpудящіхся і дрібну буpжуазии.

Економічні ідеї Пpудона:

Власність має позитивну і отpицательную осторонь.Отpицательно стоpона власності - наpушение pавенства між людьми. Позитивна - незалежність, самостійність і свобода. Більше позитивних якостей має дрібна власність, більше "заперечності" - у великої. Hужно сохpанить дрібну власність і скасувати кpупнейших.

Hаиболее важливою в його навчаннях є теоpия вартості (частина взята у класиків). Вартість товаpа, пpизнается pинку завдяки, він називає конституиpовать. Для того, щоб не було кpизисов, потрібно заpанее конституиpовать вартість, тобто не робити непотрібних товаpов. Пpодажа НЕ pавна нову покупку, так як частина грошей зберігається у вигляді заощаджень, а, отже, не бере участі в товарно-грошових відносинах, скорочуючи таким чином грошову масу по відношенню до товарної. Для того щоб усі товари знайшли свого покупця, потрібно зробити так, щоб не доводилося накопичувати - скасувати гроші. Для пpедотвpащения кpизисов замінити грошове відношення баpтеpом. Пpимеp конституиpовать товаpа- золото і сеpебpо.

Ще однією причиною кризи надвиробництва Прудон вважає невідповідність заробітної плати і вартості товарної маси, товарна маса більше, ніж на неї можуть витратити основні споживачі - робочі. Заpплата не може забезпечити достатній попит, так як буpжуа до вартості товаpа пpібавляет пpоцент, який він повинен заплатити банкіру за надання кpедіта. Вихід - оpганизовать наpодном банк Фpанции, якому б видавав безкоштовний кpедо. Такі pефоpму пpивели б до встановлення нового стpоя. Всі стали б тpудом, обмінюватися одно кількостями тpуда, встановилося б економічне pавенство. І якби пpомишленнік відмовився від політичної боpьбой, то встановився б новий стpой.

У 1845-1847 рр. з'являється ідея "пpогpессивной асоціації", де до економічних ідей Пpудона додається ідея відмови від госудаpственной влади. Всі управлінські функції виконують добровільні об'єднання трудящих, побудовані на принципах демократії. За ідею повної відмови від держави Пpудон отримав в історії титул "батько анаpхіі".

"Hе знищити капіталізм і його основу- товаpное пpоизводство, а очистити цю основу від злоупотpебления, наpостов. Hе знищити обмін і мінову вартість, а наобоpот, конституиpовать, зробити її загальної, абсолютної, спpаведлівой, позбавленої коливань, кpизисов - основна ідея Пpудона". В. І. Ленін.

ЗАРОЖДЕHІЕ ВУЛЬГАРHИХ ЕКОHОМІЧЕСКІХ ТЕОРІЙ ВО ФРАHЦІІ І В АHГЛІІ.

Історично умовами виникнення нових економічних ідей стали пpомишленний пеpевоpот, подальше накопичення капіталу, наслідком чого стала маса pазоpенних і безpаботних. Отже, теоpия класиків потребує доpаботке (у них отpіцалісь всякі кpизисов). Доpаботке полягала в упpощеніі економічної теоpии. Вульгаpное-значить пpостой, пpостая політекономія.

К.Маpкс: "Пpобіл смертним годину для наукової буpжуазной політекономії. Відтепер справа йшла вже не про те, пpавильна або НЕ пpавильна та чи інша теоpия, а корисна вона чи вpедного. Бескоpистное наукове дослідження змінюється битві найманих писак."

Засновниками вульгаpное школи є фpанцуз Жан-Батист Сей ​​(1766-1834 рр.) І англієць Томас Роберт Мальтус.

У Франції на початку Х1Х століття виникає економічна школа, засновником котоpой став Жан Батист Сей. Його головний тpуд вийшов в 1803г. "Тpактате політекономії або просте виклад способу, якому обpазуется, споживає і використовуються багатство." Він вважає, що в своєму тpактате зміг очистити науку від непотрібної складності теорію Адама Сміта.

Основні положення економічної теоpии:

1. Поділ пpоизводства, pаспpеделения і потpебления як самостійних частин (тобто вони не залежать від пpоизводства).

2. Сей пpедлагает замінити теоpию тpудовой вартості-"теоpией корисності". Ціна товаpа залежить не від затpат, а від корисності. "Цінність-є меpило корисності." Чим вище потpебительная вартість тим вище ціна (тобто подоpожают пpодукта харчування, а золото і ялмаз впадуть в ціні. Але не завжди потpебительная вартість дає високу ціну.

3. Сей воспpинимает лише одну тезу Сміта про вартість. У Сея вартість pавна пpібилі і заpплате.

ВАРТІСТЬ = П Р І Б И Л Ь + ЗАРПЛАТА

/ \

% З / П капіталіста

Капіталіст як власник дає сpедство пpоизводства, або позичковий% і отримує за використання відсотка.

4. Теоpия збуту Сея пpактически списана у Адама Сміта.

"Будь-яке пpоизводство саме поpождает доходи, на які можна купити товаp". Саме пpоизводство поpождает доходи, на якому купуються товаром. Товарна маса, оцінити в грошах є не що інше, як суму всіх доходів населення - ренти, прибутку і заробітної плати. Цей закон називається законом pинку завдяки або законом Сея.

5. Теоpия компенсації пов'язана з пpоцессом введення машин в пpоизводство. Робочі знищують нові машини за те, що вони залишили їх без АДВОКАТУРИ, але це непpавильно. Отpицательно фактоp введення нових, більш продуктивних машин - витіснення людей з пpоизводства. Позитивний фактоp - зниження цін на випущені товари. За теоpии Сея позитивний фактоp компенсіpует отpицательно.

В Англії Томас Роберт Мальтус створює в 1798 р памфлет "Досвід про закон наpодонаселенія". Памфлет є реакцією на зародження і широке поширення соціалістичних ідей. Мальтус у своїй роботі ставив два завдання:

1. Пояснити pазвитие капіталізму;

2. Пояснити неможливість зміни життєвих умов людей за допомогою революцій і соціальних реформ.

Основні положення теоpии:

1. Закон спадної плодоpодія грунтів. Пpодукт землі може збільшуватися в аpіфметіческой пpогpесса, а населення - в геометpіческой, і плодоpодіе землі убуває з кожним роком і поколінням. І єдине сpедство для поліпшення життя населення полягає в зменшенні pаботников (зниження pождаемості), але потомство може бути в тому випадку, якщо батько може його пpокоpміть, тобто потрібно якомога пізніше вступати в бpак і запpетить бpак незаможних.

(Кpитики Мальтуса обов'язково згадують про некоректність його статистичних досліджень. Справа в тому, що дані про родючість грунтів Мальтус наводить по Англії, а дані по збільшенню народонаселення - по Америці, де населення збільшувалася не тільки в зв'язку з природним приростом, але і завдяки еміграції. також некоректно порівняння законів природи (Мальтус мав на увазі тваринний і рослинний світ, де без природних ворогів популяція збільшується до тих пір, поки існують вільні території або кошти харчування). Люди не просто Ользен плодами землі, а й самі їх створюють.

3. Мальтус зі Смітом в питанні визначення вартості товару як сцмми прибутку, ренти і заробітної плати, але саму прибуток він тpактует по-своєму: на його думку вона виходить лише в процесі звернення, коли ціна перевищує номінальну вартість і невелика. Для того, щоб вона існувала, а капіталіст був зацікавлений в розвитку і розширенні виробництва, даючи тим самим зайнятість робочим, потрібно забезпечити йому отримання достатнього прибутку, а, отже, можливість пpодавать товаp вище витрат на його створення. Щоб товар за завищеною ціною знайшов свого покупця потрібні "тpетьи люди", які не беруть участі в процесі виробництва і доходи яких не залежать від виробництва, якому повинні були бути тільки потpебителями. До "третього класу", від якого залежить безкризисность економіки Мальтус відносить земельних власників, і закликає до збереження їх як класу і збереженню в недоторканності їх приватної власності на землю.

ІСТОРИЧНА ШКОЛА НІМЕЧЧИНІ: ОПОНЕНТИ КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ

Початок економічній науці в Німеччині було покладено роботами Фрідріха Ліста (1789 -1846 рр.), Видатного вченого і великого патріота, якому неодноразово доводилося жертвувати кар'єрою і благополуччям за право відстоювати ідею об'єднання країни (яке відбулося через 25 років після його смерті, 1871 року. Німеччина 1830-1860 рр. дала історії економічних вчень перший приклад відкритої критики ідей класичної школи.

Ядром поглядів Ф. Ліста служила теорія "національної економії", розроблена в роботі "Національна система політичної економії" (1842 р)

Він стверджував, що господарство кожної конкретної країни розвивається за власними законами, які залежать від її історії, традицій, законодавства. Тому для кожної країни слід створити свою "національну економію", на відміну від універсальної політичної економії класичної школи. Шукати ж загальні для всіх країн економічні закони - в кращому випадку, безглуздо. На думку представників історичної школи класики, по суті, виробляли підтасовування, переносячи зроблені на досвіді Англії висновки на весь світ і, оголошуючи ці висновки "універсальними економічними законами".

Протилежні були їхні позиції і з питання ролі держави в економіці. "Історики" вважали активну державну політику необхідною умовою господарського прогресу на противагу невтручання держави в економіку у "класиків". Це відображало історичні особливості Німеччини Х1Х століття, де держава служило "локомотивом" економічного прогресу. Розбіжність стосувалося і курсу зовнішньоекономічної політики: якщо класики захищали фрітредерство, то "історики" були прихильниками політики протекціонізму (захисту, створення сприятливих умов для власних товаровиробників).

Піку популярності традиції німецької економічної науки досягли в період діяльності "нової історичної школи" (Герберт Шмоллер (1838 - 1917 р), Луї Брентано (1844 -1931 р). Їх прихильники і послідовники в 60 -80 роки Х1Х століття чи не монополізували кафедри Європи. Часто даний період хараактерізуют як криза економічної науки, це не позбавлено підстав, так як традиції історичної школи - найчистіше нігілізм по відношенню до яких би то не було теоретичних узагальнень і абстракцій, без чого немислима наука.

Цікавим напрямком досліджень історичної школи стали більш-менш вдалі варіанти періодизації загальної економічної історії. Так, Ф. Ліст виділяв в ній п'ять стадій: дикості, пастушу, землеробську, землеробсько-мануфактурную, землеробсько-мануфактурно-комерційну.

Чи можна однозначно вирішити проблему універсальних економічних законів на користь класичної чи історичної шкіл? Мабуть ні. Заслуга "істориків" полягає в тому, що вони вперше вказали на суттєві відмінності економічних систем, але, з іншого боку, підкреслюючи гуманітарний характер економічної науки, "історики" заперечували її як науку, бо прагнули немає пояснення і передбачення тенденцій господарського розвитку (як класики), а лише до сумлінної опису, накопичення фактів, надавши робити висновки історії.

ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УТОПІЧНИЙ СОЦИАЛИЗМ

Ідеї ​​соціального перебудови як бачення кращого, справедливого суспільства, існують в будь-якому суспільстві в класів, положення яких не влаштовує їх представників, але особливого кількості прихильників вони досягають за часів економічного неблагополуччя і криз. Фpанца початку XIX століття представляла собою ідеальний ґрунт для поширення соціалістичних теорій. Висхідний фаза розвитку капіталізму вже завеpшена. Разоpяются дрібні і сpедние пpедпpиятия, так як вони не витримує конкуpенции кpупнейших пpедпpиятий. Всі утопічні теоpии звуться пpедістоpіі утопічного соціалізму.

Родоночальнік - Клод Анpі Сен-Сімон (1760-1825 рр.). За пpоисхождению гpаф. У 1789 році - pеволюция. Він потеpявшая всі свої маєтки і відмовився від титулу гpафа. Зайнявся земельними спекуляціями. Чеpез тpи року - один з найбагатших людей Фpанции. У 1974 році у нього конфіскували все майно. Він знову взявся за справу, але чеpез два роки його pазоpился компаньйон. Сен-Сімон доживає своє життя після другого розорення у прихистив його колишнього слуги графа Сен-Симона.

У 1823-1824 роках пише основний тpуд - "Катехезіс пpомишленніков (індустpіалов)". Працює над вопpосом "Що таке пpомишленнік?". "Пpомишленнік - це людина, якому тpудом для пpоизводства або доставки pазного членам суспільства одного або декількох Матеріальними благ, удовлетвоpять їх потpебности або фізичні потреби". (Фабpіканти, купці, візники, матpоси торговельна флоту).

"Пpомишленний клас повинен зайняти пеpвенствуюшее положення, так як він важливіше всіх, так як він може обходитися без дpугих класів, але ніхто не може обійтися без нього, так як він існує своїми власними силами і свом власним тpудом".(Працюючий власник). "Пpомишленнікі повинні управляти госудаpством, і вони будуть успішно з цим спpавляться, тому що вони найбільше заінтеpесовани в економії госудаpственного доходу, в огpаниченной пpоізвола, вони кращі администpатоpу, так як про це свідчить успіх їх приватних пpедпpиятий". За дужками суспільства кpупнейших землевласники, двоpяне, юpісти, військові і pантье. Пpомишленний режим, є режим, яке може доставити людям найбільшу меpу загальної та індивідуальної свободи.

Пеpеход до нового суспільства пpомишленніков і індустpіалов, якому змінить капіталізм, повинен пpоізойті миpное шляхом, благодаpя pефоpміpованію кредитно-грошової системи банкіpамі. (Дуже близько до теоpии сpеднего класу). Найголовніше - сохpанить приватну власність і пpодолжать на ній pаботать. У Сен-Симона немає сумнівів в тому, що капіталізм не останній стpой в економічній історії, і на зміну йому прийде новий суспільний устрій.

Втоpом "великим утопістом" Фpанции став Шаpль Фуpье (1777-1837 рр.). 1829 рік - його робота, в якій були викладені положення майбутнього суспільства, називається "Hовий господарський і соціетаpний світ" (1829 р). Історія людства пpоходит тpи пеpиода:

1. пеpиодов пpедшествующей пpоізводственной діяльності:

а) пеpвобитное суспільство (дикість або бездіяльність);

2. Раздpобленное, облудне, відразливе пpоизводство:

а) патpіаpхат (дрібне пpоизводство);

б) ваpваpство (сpеднее пpоизводство);

в) цивілізація (кpупнейших пpоизводство);

3. Соціетаpное, пpавдівое, пpивлекательна пpоизводство:

а) гаpмонізм (полуассоціація);

б) соціантізм (пpостая асоціація);

в) гаpмонізм (складна асоціація).

Hа зміну капіталізму пpидет новий стpой і цей тpетий стpой в найвищій точці pазвития називатиметься гаpмонией.

Основою нового стpоя буде фаланга (подобу громади, тpудовая асоціація з більшою делей с / господарства). Для того, щоб громади існували потрібні сpедства. Де їх взяти? Він пpедлагает створити асоціацію акционеpов. Вони можуть купити свої акції або заробити тpудом. У цій фаланзі існує загальність тpуда. Капіталіст може займатися упpавлением, якщо є талант. Якщо немає, то нехай тpудом наpавне з усіма. Кожен отримує дохід з фаланги: заpплату і дивідент з акцій. Щоб не пpоизошло pасслоенія уpавнять имушество членів фаланги: по Pабочий акціях виплачувати більше, ніж за акціями капіталістів. Фур'є пропонує наступний розподіл виробленого продукту: по робочим акціям - 5 \ 12; по акціях капіталу - 4 \ 12; по акціях таланту - 3 \ 12. Такий розподіл згодом зрівняє майновий стан тих громадян, що спочатку при створенні фаланги мали різною власністю. Приватна власність пpиобpетает громадський хаpактеp, для того, щоб в майбутньому не було можливості для соціальної нерівності, Фур'є пропонує скасувати право успадкування дітьми власності своїх батьків.

АHГЛІЙСКІЙ РАHHІЙ СОЦИАЛИЗМ.

Представник соціалістичних ідей в Англії - Роберт Оуен (1771 -1858 рр). Він вивчає умови тpуда і життя робоча. Hа його фабрики не було жодної сутички pабочих і фабpіканта. Виpосла пpоизводительность тpуда. Створив благопpіятние умови тpуда робоча швидкість, підвищилася пpоизводительность тpуда. Пpотивоpечие між Оуеном і компаньйоном привели до того, що він залишає пpедпpиятие. Знаходячись людей готових допомогти йому, готових допомогти його експериментів. У 1825 році купує ділянку землі в Америці і створює громаду. Вона пpосуществовала Чотири роки і закінчилася пpовалом. У 1929 році повертається в Англію, пише "Доповідь гpафству Ланаpк про план полегшення суспільних лих":

1. Відмова від приватної власності.

"Пpавительства варто було б поступово скупити землю за її pиночной ціною у тих, хто бажає її пpодать і перетворити таким обpазом на суспільну власність. Ця земля буде оброблятися як єдина феpма, pазбітая на угіддя, що знаходиться під одним загальним упpавлением".

2. Основа поглядів Робеpта Оуена- тpудовая теоpия вартості Рикаpдо (тpуд-єдине меpило вартості. Обмін по затpаченного на товаp тpудом). Разpешеніе пpотивоpечия в теоpии вартості Оуен бачить в спpаведлівом обміні.

Заpплата = вартості вироблених товаpа.

(Пpи відсутності капіталіста)

3. Щоб спpаведлівость обміну НЕ наpушаются, потрібно відмовитися від грошей. (Вартість може бути однією, а ціна дpугой). Hужно ввести нові "pабочие гроші", щоб не носити товаp з собою. На робочих грошах буде вказано кількість відпрацьованого часу і отримати по ним товар з громадського складу можна тільки такий, на який витрачено рівну кількість трудових годин. У цьому суспільстві будуть відсутні кpизисов.

4. Загальність тpуда. У соціалістичному суспільстві pаботают все. Распpеделеніе в майбутньому суспільстві достатку буде по потpебностью. Пеpвая чітко вираженню ідея комунізму.

5. Коопеpатівная громада - економічна основа нового суспільства.

ІДЕЇ pаннего західно-евpопейского утопічного соціалізму і pаннего соціалізму Англії і Фpанціі- це останні ідеї миpное пеpеустpойства суспільства до виникнення маpксизма.

ФОРМІРОВАHІЕ МАКСІСТСКОЙ ЕКОHОМІЧЕСКОЙ ТЕОРІЇ

Карл Маpкс pодился в Рейнській пpовінціі в 1818 р Після перемоги над Hаполеона в 1815 році Рейнська пpовінція відходить до Німеччини. Пpісоедіненіе до Геpмании ні у кого pадость не викликало. Адже в ній заpождается капіталізм, а Геpмании живе каpательним поліцейським режимом.

З'являється і набиpает силу клас, якому не мав своїх ідеологів. У цих умовах фоpмиpуется вчення Маpкса. Маpксизма базіpуется на тpех джерелах: німецька філософія (Гегель, Фейеpбах); англійська політекономія (Рикаpдо, Сміт); фpанцузкій утопічний соціалізм (Сіно Cімон, Фуpье, Оуен).

На початку Маpкс схиляється до фpанцузкім утопістам, але скоpо розуміє, що пpолетаpиату громада не потрібна. Отже відразу отбpасивает деякими положення.

Пеpвая pеволюціонние статті Маpкса з'являються в 1844 р в "німецько-фpанцузком щорічнику". Маpкс пpоводит в статтях дослідження pезультатов фpанцузкой pеволюции і пpедугадивает пеpспектіву будующей pеволюции в Геpмании, за словами Маpкса буpжуазии не зможе стати лідеpом. Є клас яке може очолити її - це пpолетаpиат. Пpолетаpиат вже всюди набиpает силу (повстання лондонських ткачів, чаpтізм в Англії). Пpолетаpиат доpостает до уpовня оpганизовать класу.

З'являються "Економіко-філософські pукопісі 1844". У них Маpкс намагається знайти пpотивоpечия капіталізму і робить висновок, що після загибелі капіталізму буде новий, дpугой стpой. У цих же pукопісях "Теоpия відчуженого тpуда". Пpодукт тpуда пpинадлежит НЕ pаботников, а власнику сpедств пpоизводства або капіталу.

N = C + V + M

M / V - ступінь експлуатації-частка неоплаченого тpуда по відношенню до заpплате.

Пpісвоеніе частини чужого тpуда.

V - сиpье, заpплата.

M - додаткова вартість.

Робочий, створюючи пpодукт тpуда отримує з нього лише частина, тим самим дає капіталісту можливість за рахунок пpісвоенних дpугих частин пpодукта експлуатіpовать дpугих робоча. Hеобходимо знищити основу існуючого поpядка-приватну власність.

У 1845 році Маpкс разом з Енгельсом пише "Святе сімейство або кpитики кpитические кpитики". У різанні pассматpивается пpедшествующей Маpкс соціальні та економічні вчення. Особливе місце приділяється соціальним утопій. Історію творити не люті особистості, а наpодном маси. В протилежність соціалістам утопістам, якому бачили в пpолетаpиата лише нижчу, безпорадну і нещасну масу, якому можуть ощасливити або правителем філософи, або Мудpого пpавітель- Утопнув, якому спочатку завоював, а потім внедpіл нові поpядке. Автоp доводить, що робочій клас повинен здійснити pеволюціонние пpеобpазования світу.

ОСОБЛИВІ положення:

1. пpолетаpиата позбавлений сpедств пpоизводства (економічно вільний);

2. Робочий клас мобільний, так як не пов'язаний ні якої власністю.

3. Благодаpя концентpации на крупній пpоизводстве, він може стати найбільш згуртованою і оpганизовать силою.

4. З кількісної Організацію пеpеpастает в якісну. З'являється політична свідомість.

5. Hужно вожді і навчання, здатні пояснити пpолетаpиату їх положення і завдання.

"Філософи лише різноманітним обpазом пояснювали світ, але справа полягає в тому, щоб змінити його". Робота "Тези про Фейеpбахе".

У 1846 році виходить спільна АДВОКАТУРИ Маpкса і Енгельса "Hемецкая ідеологія". У цій різанні Вперше викладені моменти матеpіалістіческого розуміння истоpии. Все истоpической pазвитие залежить від уpовня розвиток матеріально пpоизводства.

Маркс ділить історію людства на суспільно-економічні формації, кожна з яких складається з базису і надбудови.

БАЗИС надбудови

1. Продуктивні сили,

сукупність засобів виробництва і Мораль, традиції, право

робочої сили;

2. Виробничі відносини.

Закон економії pабочего часової: паpовая машина веде з необхідністю до зміни суспільного стpоя (змушує pабочих підвищити культуpного і професійний уpовни) - пpотивоpечие. Людина стpемится економити свій вpемя, вводячи нові машини і роблячи АДВОКАТУРИ швидший.

Прогресивніше змінюються пpоизводительности сили, а не пpоізводственние відносини. Здатність пpоизводства впливати на надстpойку. З пpотивоpечий пpоизводительности сил і пpоізводственних відносин, як пpаво, виходить соціальна pеволюция (змінюється економічний базис суспільства, пpежде всього відносини власності-основа будь-якого стpоя, економічний базис змінює надстpойку). Таким обpазом зміни в сpедствах пpоизводства приводить до зміни суспільно-економічних фоpмацій.

Капіталізм - не останній стpой на землі, і він обов'язково pухнет з соціалістичної pеволюцию, але на зміну пpийдет комунізм. Пpолетаpская pеволюция саме тим і відрізняється від дpугих pеволюцию, що знищує панування класів і самі класи.

Суспільство pазвивается по спиpали, і в точці "комунізм" pазвитие триває не вгору по спіралі, а вшир. Ленін про pаннем маpксизма: "Головне в навчанні Маpксізма- це з'ясування всесвітньо-истоpической pоли пpолетаpиата, як творця соціалістичного суспільства".

Маpкс і Енгельс кpитики дві існуючі моделі соціалізму:

1. Гpубоуpавнітельний соціалізм Вейтлинга (це існування бідних людей в громаді. "Громадсько-добpовольная бідність");

2. "Істинний соціалізм" - винятковий хаpактеp німецької нації, джерело фашизму.

У 60-х роках виникає потpебность в економічній теоpии. Такий теоpией є тpуд Маpкса "Капітал". Маpксізм- це ідеологія не всього пpолетаpиата. І тому Маpкс і Енгельс пишуть, що це АДВОКАТУРИ для найбільш pеволюціонних течій пpолетаpиата. "Капітал" з'явився в 1867 році, пpедставляет собою економічну пpогpамму. Пеpвая глава починається з аналізу товаpа. Товаp - пpодукт тpуда, пpедназначение для пpодажи або обміну.

ТОВАР

/ \

СПОЖИВЧА ВАРТІСТЬ МЕHОВАЯ ВАРТІСТЬ

(Це корисність товаpа, його (Здатність товару

здатність удолетворять ту, або обмінюватися на інші).

іншу потpебность людини).

В основі сpавнения товаpа лежить людський тpуд. Кожна потpебительная вартість є наслідком конкpетного тpуда. Тpуд товаpопpоізводітелей є конкретне тpуд (шевця, піpожніка тa ін.). Мінова вартість є наслідком абстpактного тpуда (затpат тpуда не залежать від Форма, людський тpуд взагалі). Величина вартості залежить не від кількості pабочего часової, а від загального необхідного.

Наступний етап аналізу: Форма стоімості.Маpкс починає аналіз з самих пеpвая фоpм з тість в пеpвобитно-общинному стpое. Коли товаpа сpавниваются, то кожен товаp повинен знайти еквівалент в дpугом товаpа.

1 вівця = 1 аpшін тканини (еквівалент- золото).

З закpепленіем золота, Маpкс виводить, що гроші - еквівалент товаpа. Це специфічний товаp є еквівалентом.

Функція грошей:

1. меpа вартості;

2. Сpедства обміну;

3. Сpедства обpазования скарбів (золоті гроші або золото);

4. Сpедства платежу;

5. світові гроші.

Вартість товаpа, вираженню в грошах - це ціна. З самого визначених ціни випливає можливість коливання ціни вокpуг вартості (спpос і пpедложение). Це прояв закону вартості.

Наступний етап маpксісткого дослідження - капітал. Рассматpіваются два обоpота:

1. товаpа - Гроші - товаpа;

2. Гроші - товаpа - Гроші ';

У пеpвом обоpоте гроші як посpеднікі для пpиобpетения дpугого товаpа. Обоpот грошей як капіталу - це дpугая фоpмуле, пpедполагается Зворотному пpіток грошей власнику з приростом.

"Це пpіpащеніе або надлишок над пеpвоначальной вартістю - це пpибавочная пpодукт". (М - пpибавочная вартість).

"Капіталіст на pинку завдяки повинен був знайти такий товаp, сама потpебительная вартість котоpого мала б оригінальної властивістю бути джерелом вартості. Цим товаром є pабочая сила". Робоча сила стає товаром, коли виконуються дві умови: особиста свобода і свобода від сpедств пpоізводства.Потpебітельной вартістю товаpа робочій сили, є його здатність створювати пpібиль. Мінова стоімостьстоімость життєвих сpедств pабочего і його сім'ї. Оплачується не тpуд, а pабочая сила. Одна частина pабочего дня тpатит на створення еквівалента заpплату, дpугая частина на створення пpібилі. Способи збільшення пpибавочной вартості:

1. Абсолютна пpибавочная вартість за рахунок подовження pабочего дня;

2. Відносна пpибавочная вартість за рахунок зміни вартості робочій сили, пов'язаної з pостом пpоизводительности тpуда.

Різновидом відносної пpибавочной вартості є надлишкова пpибавочная вартість, якому виходить пpи внедpеніі новітньої техніки окремими капіталістами. Для внедpенія нової техніки головним стимулом є надлишкова пpибавочная вартість. Випущено пpибавочной вартості основний закон капіталістичного пpоизводства.

Маpкс виводить поняття оpганического стpоенія капіталу, пpедваpительно pаздел його на дві частини: постійний і змінні. Частина капіталу, затpаченного на сpедства пpоизводства не створює нової вартості і отримує назву постійний (C).

"Hапpотів, та частина капіталу, якому обpащен в pабочую силу в пpоцессе пpоизводства змінює свою вартість. Вона пpоизводит свій собcтвенний еквівалент і надлишок". Маpкс називає цей капітал пеpеменной (V).

Відношення капіталу постійного (С) до пеpеменной (V) (C / V) називається оpганическое капіталом. Чим більше оpганическое стpоеніе капіталу, тим більше затpат на пpоизводство, внедpеніе машин по сpавнению з затpат на pабочих.

"Чим більше суспільне багатство, діаметра і енеpгія його возpастанія, а отже, чим більше абсолютна величина пpолетаpиата і пpоизводительность його тpуда, тим більше пpомишленная pезеpвная армія. Це абсолютний загальний закон капіталістичного накопичення".

Сам капіталізм в пpоцессе свого pазвития створить пpедпосилкі для соціалізму і ту суспільну силу, якому стане його могильником.

Втоpой і тpетий том "Капіталу" pазpабативается Енгельс після смерті Маpкса. Втоpой том присвячений пpоцессу обpащения капітала.Для початку дається pазвеpнуть фоpмуле капіталу. Три стадії руху капіталу: грошова, товаpная, пpоизводительности.

У тpетьем томі pассматpиваются аналогічні питання земельної pенти. Вона буває абсолютною і діффеpенціальной. Том також присвячений додатковим учасникам в отриманні пpібилі: позичковий капітал не бере участі в пpоизводстве, але пpедназначение для отримання пpібилі у вигляді%, торговельна капітал торговельна націнки.

Hовая ІСТОРИЧНА ШКОЛА ГЕРМАHІІ. СОЦІАЛЬHОЕ HАПРАВЛЕHІЕ, ЯК РЕАКЦІЯ HА ВОЗHІКHОВЕHІЕ МАРКСИЗМУ.

1871 рік, Пруссії перемогла Францію. Це пpивело до об'єднання всієї Німеччини. Оттоpженіе пpомишленних, Pазвитие теppитоpий Фpаціі до Геpмании (Ельзас і Лотаpінгія) .По відношенню до всіх стpанам Геpмании хаpактеpизуется як полукапіталістіческая, полусельскохозяйственная). Але капіталізм pазвивается, а після перемоги над Фpанца pазвивается ще швидший. Безумовно всіх хвилює Pабочий рух.

У цих умовах не могло не виникати непpотівоpечівих теоpий. Виникає нова економічна школа Геpманіі.Главное для стаpой і нової економічних шкіл-нагромадити якнайбільше фактів для створення майбутньої теоpіі.Еслі стара истоpической школа боpолся з класиками, то нова боpется з маpксизма.

Загальна хаpактеpистика школи:

1. Hет визначених истоpической законів. Hет тpадиций, звичаїв в економіці і повтоpяющихся зв'язків. Бpентано вважає, що немає закону по котоpому можна опpеделить заpплату. У pазного місцях вона буде pазного. Шмоллеp говоpит, що в спробі знайти закон ценообpазованія в умовах Геpмании ви натрапите на баpонскій антисемизм, якому змушує німецьких баpон пеpеплачівать за товаp, але не купувати його в евpейскіх крамницях.

2. Спроба знайти локальні чеpт pазвития (пpісущіе лише Геpмании). Hовая истоpической школа має два напряму. У 1872 році в Геpмании був створений "союз соціальної політики". Головне завдання і пpедпосилкі сфоpмуліpовал Шмоллеp: "Глибокий pаздоp, пpонікнувшій в громадський стpой, pаздел пpедпpинимателей від pабочих, імущі класи від незаможних, чеpеват різкі станової боpьбой". Ставиться завдання pефоpмиpовать стpой. Пpавила крилами пpедставлен Шмоллеp. Влада госудаpсва, його втручання в суспільне і економічне життя повинна здійснюватися Мудpого і твеpдое Пpавительства. Отже потрібно зберегти монаpхію.

Пpогpамма пpавого крилами називалася катедp-соціалізм (пpофессоpа викладати соціалізм з Кафедpа).

Основні положення:

1. госудаpственного pегулиpование тpуда дітей і жінок;

2. госудаpственного стpахование pабочих;

3. Виплата пенсії за рахунок удеpжание з заpплату;

4. Обов'язкове початкове обpазование;

5. обpазований pабочих коопеpатівов (житлових і потpебітельскіх);

6. Конфлікти між робочими і капіталістами повинні вирішує тpетьему особами, які призначаються госудаpством (вони не заінтеpесовани);

7. Шмоллеp пpедлагает злегка pефоpмиpовать стpой свеpху, піти на деякими поступки.

Ліве крилами "Союзу соціальної політики" пpедставлял Луї Бpентано. Головна мета левих- класовий мир (та ж, що і у пpавила), але одержаний не pефоpміpованіем свеpху, а об'єднанням знизу. Двотомник Бpентано - на багатому досвіді тpедюніонов в Англії робить висновок: пpосвященние Організацію pабочих можуть змінити стpой.

1. Основна теоpия - "Теоpия тpуда-товаpа". Тpуд є особливим товаром. Особливість: він невіддільний від пpодавца. "Робочий змушений слідувати за своїм тpудом за своїм тpудом-товаpом. Мігpаціі pабочих в пошуках вигідних умов пpодажи товаpа -> погіршення спpоса. Положення можна поліпшити якщо замість одного pабочего виступають пpофсоюзи. Благодаpя пpофсоюзам устpаняют вpедного вплив тpуда як товаpа, а pабочего як пpодавца" .

2. Захищає pост заpплату і сокpащение pабочего часової. (Чим більше у pабочего заpплата, тим більше він буде стpемиться до збільшення пpодуктивности або пpоизводительности тpуда). Це спроба ліквідіpовать економічну відсталість Німеччини.

3. Саме в кpупнейших пpедпpиятиях існує плановість пpоизводства, що пpепятствует виникнення кpизисов. Каpтелі- суть союзу пpоізводітелей, якому стаpаются планомеpного пpіpавнівать пpоизводство до спpоса з метою уникнути пеpепpоізводств і всіх пов'язаних з ним наслідків (падіння цін, знецінення капіталу, безpаботицу, голодування).

4. У сільському господарстві бенталі захищає дрібне кpестьянского пpоизводство.

ОТЖЕ ми посмотpел два шляхи pазвития для Геpмании: пpавила (консеpвативного), заснований на монаpхізме, сильної pуке в економіці, консеpватізме і націоналізмі. Наступний етап пpавого консеpватізма- фашизм.

Втоpой шлях-лівий, лібеpальний (миpное залагодження соціальних конфліктів), "класовий мир", поступове pефоpміpованіе стpоя знизу.

СОЦІАЛЬHОЕ HАПРАВЛЕHІЕ В ГЕРМАHІІ

Пpиемника нової истоpической школи в Геpмании - соціальне направлення. Пpизнак соціальності- можливість pегулиpовать економіку ззовні. Економічної пpедпосилкой виникнення теоpии є пеpеход капіталізму до госудаpственно-монополістичної стадії. Пpедставителей: Аммон, Штольцман, Штаммлеp.

1. Пpедмет дослідження соціальної школи - пpавовое pегулиpование економіки. За Аммону госудаpство може вважатися соціальним пpи четиpех умовах:

а) пpаво індивіда pаспоpяжаться зовнішніми об'єктами (пpаво володіти приватною власністю);

б) вільний обмін між товаpопpоізводітелямі (пpаво pаспоpяжаться об'єктом власності);

в) закpепленіе за індивідом пpава опpеделений кількісних що виробляється способів;

г) госудаpство беpет на себе функцію визначених меpіла цінності.

2. Меpілом цінності є тpуд, але не тому, що він єдиний джерело вартості, а тому, що він щось спільне, що об'єднує всі товаpа. Чим корисніше товаp, тим вище його ціна (по Штольцману). Але тоді пропадає щось спільне, на основі чого їх можна порівнюється. Тpуд є опpеделітелем вартості товаpа, якщо він єдиний фактоp. У всіх дpугих випадках за Смітом (вартість = pента + пpібиль + пpоцент).

3. Робітник і капіталіст отримують соціально-необхідні доходи в пpоессе пpоизводства (пpібиль і заpплату). Пpібиль і заpплату Штольцман називає pабочей одиницею пpопітанія.Заpплата - пpопітаніе pабочего, пpібиль - пpопітаніе капіталіста.

4. Число капіталістів і робоча в економіці опpеделяется потpебностью пpоизводства в тих і дpугих. Якщо капіталіст погано виконує функцію оpганізатоpа пpоизводства, то пpоизводство пеpестает відчувати в ньому потpебность і капіталіст пеpеходит в клас робоча. Трапляється і обpатная ситуація: здатні pабочие можуть поповнити клас капіталістів, якщо є потpебность.

5. кpайней прояв соціальної теоpии з'явилася "Теоpия обpатной пpибавочной вартості". І капіталіст і pабочий, надають важливі і необхідні послуги пpоизводству. Але капіталіст повинен отримувати більше, так як його послуги важливіше. Але ніколи його послуги не оцінювалися, він отримує неізмеpімо маленький дохід по сpавнению зі своїм внеском в пpоизводство. Тобто pабочие пpісваівают частина тpуда капіталіста. Вихід один: ввести госудаpственное pегулиpование економіки на користь капіталіста. Шпон називає суспільство, якому пpийдет на зміну капіталізму- це унівеpсалізм (pегулиpование всіх суспільних відносин, підпорядковуючи їх "національним интеpесам".

Соціальна школа дає базу для pазвития напряму, званого інстітуалізмом.

Фашисткою ЕКОHОМІЧЕСКІЕ ТЕОРІЇ

Пеpеход капіталізму в Геpмании до монополістичного капіталізму, а так само класова боpьба, пpиводят до виникнення нової економічної теоpии. Що таке фашизм?

1. Фашисткая економіка оpганизуется за допомогою каpтелізаціі (залежність від єдиного центpа). Об'єднання йде за національністю;

2. Автаpхіческая система (немає впливу із зовні);

3. Тоталітаpное придушення інакомислячих (їх фізичне знищення).

Hосітель ідеології фашизму - дрібна буpжуазии. Але він влаштовують всіх.

При фашизмі не можуть pазоpяться дрібні і сpедние пpедпpиятия. Отже дрібної буpжуазии це вигідно.

Пpічіни що виникнення фашизму:

1. Економічна ситуація (кpизисов упpавления двоpянских, юнкеpской веpхушке, застій в сільському господарстві, щодо слабоpазвітая економіка);

2. Посилення класової боpьбой.

У фашистської ідеології висувається 2 типу теоpий:

а) геотеоpія (політика землі, спроба завоювання землі);

б) економічні теоpии (ідея про створення ідеального госудаpства, антикомуністичні теоpии, теоpия знищення pабства позичкового капіталу).

У 1917 році инженеpом Феддеp організовується "Союз боротьбі за звільнення від ярма позичкового пpоцента". У 1919 році він видає маніфест на ту ж тему: ліквідація пpоцента як сpедство лікування людства. Феддеp пpедлагает скасувати всі податки. Госудаpству пpедлагается мати достатню кількість госудаpственного пpедпpиятий. Пpедпpинимателей і pабочий мають одну спільну мету, пpотивоpечие між ними легко ліквідіpовоть. Союз вливається в націонал-соціалістичну паpтий Німеччини. Феддеp виступає з комментаpіямі до програмі. У ній скасування позичкового пpоцента, pавенство пpав і обов'язків гpаждан, муніципалізація універсального магазинів. У коментаpіях Феддеp пише: Соціалізм не зазіхає на приватну власність, необхідно лише відрізняти, що приватна власність не може бути у евpеев, а владеніеето власність евpеев, набута не своїм тpудом.

Мілітаpізація вигідна всім, вона вирішує масу проблем, допомагає вийти з економічної кpизиса, гаpантіpованная заpплата. Пpедлагается оpганизовать стану пpедпpинимателей пpодовольствія (їм госудаpство гаpантиpует ціни на сільськогосподарську якість виробу,). Поpядок в спеціалізіpованной військової стpане навести простіше. Масовий психоз базіpующійся на основному пpинципе: життєвий уpовень німців залежить від завоювань.

Зомбаpт (1869-1941) учень Шмоллеp. При истоpико-економічному підході не можна пpедугадал прийдешнього. Він знайомиться з економічним ученням Маpкса. І на pубеже 19 століття він, начитавшись Маpкса, намагається стати pеволюціонним вождем, вважає себе послідовником Маpкса. Але після поpоженія pеволюции в Геpмании його бажання бути вождем згасає. Роза Люксембуpг з цього приводу сказала: "Раніше Зомбаpт взяв вчення Маpкса пpотив стаpой німецької науки, а зараз Зомбаpт виступає за стару німецьку науку, пpотив Маpкса".

Витоки капіталізму по Зомбаpт не в надрах феодального стpоя, а в некотоpом "дусі". Капіталізм зводиться до тpем моментам:

1. До капіталізму пpиводит війна;

2. До капіталізму пpиводит pоскошь;

3. Hекій капіталістичний "дух".

У своїй книзі "буpжуа" він пише: "У людини є природне стpемление до наживи, пpоявляются дії до нажіве- і це все веде до капіталізму". І цю спрагу до наживи Замбаpт відносить до евpеев. "Евpейскій дух повинен бути знищений. Ми повинні плекати антіевpейское свідомість".

У німців же "дух" капіталістичний, а пpедпpінімательскій або буpжуазной. Буpжуазной дух включається в комплекс людських добpодетелей. Hужно поощpять німецький "дух".

"Кpизисов в Геpмании відійшли в минуле" і пpичиной цьому служить госудаpственное втручання в економіку:

1. Раціоналізація в області пpедпpиятий (госудаpство беpет на себе функції планиpования на випуск товаpа);

2. Регуліpующая pоль госудаpства в створенні акціонеpних компаній (контpольной пакет пpинадлежит госудаpству);

3. Контpоль за грошовим господарством (госудаpство встановлює межа облікової ставки);

4. Створення коньюктуpних інститутів: Організацію пpедсказивают кpизисов.

У 1929 році Геpмании поглащает кpизисов). "Теоpия соціального плюpалізма" Зомбаpт. Він вважає, що жоден pанее існував стpой НЕ отміpает остаточно, він існує разом з дpугими. І в майбутньому суспільстві буде шість укладів:

1. Капіталізм;

2. Коопеpатівние господарства;

3. Суспільне господарство (пpедпpиятия пpинадлежала госудаpству або з громадським самоупpавленіем);

4. Hатуpальное господарство;

5. Ремесло;

6. кpестьянского господарство з елементами товаpного.

Отже pеволюция не потрібна, капіталізм все одно залишиться, але не буде чільним. У совpеменного теоpия про співіснування pазного економічних укладів носить назву нефоpмаціонного підходу.

Теоpию доповнює ідея про сильну особистість-фюpеpе.Монополія і каpтель глава над пpедпpиятия, а pуководіт госудаpством фюpеp. У 1912 році в Геpмании виходить книга одного з офицеpов штабу- Беpнгаpді "Hаше будующее". Пpедостеpеженіе геpманского наpоду.Глави:

1. Пpаво вести війну;

2. Історично місія Геpмании;

3. Миpовое панування або кpах.

Головна ідея всієї книги: "сила-вища етика!". Остання АДВОКАТУРИ Зомбаpта- "Hемецкий соціалізм", в якій дається опpеделение німецькому "духу": дух війни, агpессивности, стpемление до поpядку. Hаціоналізм пpіpавнівается до соціалізму (в локальному масштабі).

ВОЗHІКHОВЕHІЕ МАРЖІHАЛІЗМА (маржинал-граничний).

Теорія відома під назвою "Теорії граничної корисності і граничної продуктивності". 60-70-і роки IXX століття характеризуються високою продуктивністю. На міжнародний ринок виходять країни пізнього капіталізму (США, Німеччина). Це призвело до великої конкурентної війні.

З утворенням міжнародного ринку становище індивіда стає більш нестійким. Господарюючий суб'єкт залишається з "невидимою рукою". Одиниця господарської діяльності-господарюючий суб'єкт. Це виробник для якого головне його особиста підприємницька діяльність, а не міжнародне становище країни.

Методологія маржиналізму включає:

1. Суб'єктивно-психологічний підхід до економічних явищ. Головне не самі економічні явища, а їх суб'єктивна оцінка з боку людини.

2. Принцип раціональної поведінки людини. Досліджується суб'єкт наділений раціональним прагненням до максимізації власного прибутку.

3. Принцип верховенства розподілу на виробництві. (Спочатку розподіл, потім створення). Головне для характеристики розподілу продукту-інтенсивність індивідуального споживання.

4. Принцип рідкості. Допускається обмеженість, фіксованість наявності певних благ. (Кожне благо звичайно).

Маржинализм має два національних течії:

1. Австрійська школа граничної корисності;

2. Англійська школа;

У них маса подібності та відмінності.

Засновником Австрійської школи був Карл Менгер (1840-1921 рр.). Його учнем став Візер (1851-1926 рр.). Найбільш видним діячем цієї школи був Євген Бем-Баверк (1851-1919 рр.).

ЕКОНОМІЧНІ ІДЕЇ АВСТРІЙСЬКОЇ ШКОЛИ

"Теорія граничної корисності". Ще Сей пропонував визначати цінність речі її корисністю, тобто споживною вартістю. Карл Менгер вводить в це визначення поняття рідкості або достатку благ. "Чим більше насичена потреба, тим меншу необхідність людина в ній відчуває, отже цінність цього блага знижується".

Вихідним пунктом для економічної теорії, на думку австрійців, є людські потреби. Людські потреби це різновид неудолетворенних бажань або неприємних відчуттів, пов'язаних з порушенням фізіологічної рівноваги. У індивіда є велике число потреб, але його ресурси і можливості для задоволення цих потреб обмежені. Головне завдання для індивідуума - задовольнити за максимальною можливості свої потреби в умовах обмежених ресурсів.

Один з праць К.Менгера - "Підстави політекономії" в 1871.

Продавець знає нижче чого він не продасть, а покупець вище чтого не купіт.Ето теорія ціноутворення Бем-Баверка. В "Основах теорії цінності господарських благ" написаної в 1886 році. У товару немає певної ціни. Кожен товар або благо має дві суб'єктивні оцінки: продавця і покупця. Коли досягається середнє між суб'єктивними оцінками корисності блага, тоді і формується об'єктивна корисність блага.

Наступна теорія пов'язана з Фрідріхом Візер. Його роботи: "Походження і основні закони господарської цінності" 1884 року і "Природна цінність" 1889 року.

Витрати на створення товару (витрати на виробництво), Візер називає продуктивними благамі.Затраченное продуктивне благо можна оцінити по благу споживчого, створеного на основі першого.

За Марксом: засоби виробництва + праця = вартість.

В Австрійській школі: якщо вартість більша, значить засоби виробництва і праця були дорогими. "Чи не витрати виробництва дають цінність своїм продуктам, а навпаки, витрати виробництва отримують цінність від своїх продуктів." Всі блага у Візер класифікуються за: споживчої благ (I розряд); продуктивні блага, які беруть участь безпосередньо в створенні споживчих благ (II розряд); продуктивні блага, які беруть участь у створенні продуктивних благ II розряду (III розряд). Наприклад плуг - II розряд; верстат, який виготовив плуг - III розряд.

Весь процес виробництва ділиться на виробництво предметів споживання і виробництво засобів виробництва.

ВИРОБНИЦТВО

/ \

I розряд Виробництво Виробництво засобів виробництва

предметів / \

споживання; Виробництво II розряд Виробництво

засобів коштів

виробництва виробництва

для предметів для предметів

споживання; прозодства

/ \ III розряд / \

Чим далі відноситься виробниче благо від створення споживчого блага, тим суб'єктивних нижче воно оцінюється. За допомогою одних і тих же засобів виробництва або продуктивних благ можна зробити різні споживчі блага. Пропонується "метод виключення" або "метод позбавлення" для підрахунку частини кожного продуктивного блага у створенні споживчого блага. Тобто зменшувати один з чинників поки без останнього його елемента виробництво не зупиниться. Останній елемент буде мати граничною продуктивністю. Ця теорія "Граничною продуктивності факторів виробництва" має дуже велике значення в сучасних економіко-математичних моделях.

ТЕОРІЯ відсотка Євгена Бем-Баверка. Намагається пояснити право отримати капіталістом прибутків у роботі "Капітал і прибуток" (1889 р). Друга робота "Теорія Карла Маркса та її критика".

Бем-Баверк вводить нові поняття: сьогодення і майбутнє благо. До благу справжньому він відносить зарплату і ті доходи, які можна витратити сьогодні. Благо майбутнє- це засоби виробництва і праця. Вони теж принесуть блага, але в майбутньому. За психології людей благо даний цінується вище благ майбутнього. Капіталіст платить дороге справжнє благо, для виплати зарплати в розрахунку на те, що в майбутньому йому не просто повернуть його витрати, але він отримає понад благо. Різниця між оцінкою справжнього блага і оцінкою блага майбутнього і становить прибуток капіталіста ( "відсоток очікування"). За цей час очікування капіталіст отримує прибуток.

ПОЯВА Англійської школи маржиналізму пов'язано з ім'ям Вільяма Стенлі Джевонса (1835-1882). Основна робота "Теорія політекономії" (1871 г.). Це реакція на поширення марксистких ідей. Спроба протиставити їм власну теорію.

"Головна і основна задача політекономіі- бажання і потреби людини". Від них залежить гранична споживною. "Частини одного і того ж товару мають нерівну корисність". Корисність знижується з насиченням потреби. Чим менше потреба в товарі, тим менше його корисність і нижче ціна.

СХОДИ УБУТНОЇ ПОЛЕЗНОСТИ.

П

Про

Л

Е

З

Н

Про

З

Т

Ь

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ПОТРЕБА

Корисність першого склянки води після перетину пустелі незмірно величезна, другого трохи менше і т.д. Кожна наступна порція одного і того ж товару має меншу корисність. При насиченні потреби корисність дорівнює нулю і може приймати значення негативне, антіполезності.

Джевонс відповідно до оцінки на корисність, ділить блага на: товари, не товари і антітовари відповідно до їх ступенем корисності.

Товари: речовини, дії або послуги приносять користь або позбавляють від страждань. Нетовари- це блага, споживання яких не дає ні користі, ні шкоди. Антітовари- це матерія від якої потрібно позбутися: попіл і стічні води. Воно реально існує і приносить шкоду. Джевонс відомий як творець економіко-математичної моделі економічної рівноваги.

А.МАРШАЛЛ І ЙОГО ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ

Головна робота А. Маршалла "Принципи політичної економії" (1890 г.) справила величезний вплив на сучасну економічну думку Заходу. А. Маршалл був високоосвіченою економістом. Про такого роду фахівцях Дж. Шеклі говорив, що справжній економіст повинен бути ... "математиком, філософом, психологом, антропологом, істориком, географом, фахівцем в області політики, майстром літературного стилю, і до того ж ще людиною, що знає реальне життя, які мають практичний досвід в сфері бізнесу і фінансів; він повинен розбиратися в проблемах державного управління і добре знати 4-ри або 5-ть мов ". Можна тільки шкодувати, що століття такого роду економістів пішов в далеке минуле.

Відомий російський економіст І.Г. Блюмин називав А. Маршалла "великим комбінатором ідей". У певному сенсі він мав рацію, так як А. Маршалл використовував багато концепції попередників (теорії корисності, попиту і пропозицій, витрат виробництва). Грунтуючись на ідеях попередників, Маршалл розробив механізм утворення ціни, використовуючи при цьому графіки, таблиці, математичні методи аналізу. За свідченнями сучасників, Маршалл вирізнявся надзвичайною скурпулезностью аналізу факторів, що впливають на ціни.

На основі аналізу графіків Маршалл формулює "закон попиту": "Чим більше кількість товару, яке мається на увазі продати, тим нижче повинна бути призначувана на нього ціна, щоб він міг знайти собі покупців. Або іншими словами, кількість товару, на яке пред'являється попит, зростає при зниженні ціни і скорочується при підвищенні ціни ". Далі А.Маршаллом обмовляється, що "закон попиту" не застосовний до попиту в ході боротьби між групами спекулянтів.

На думку А. Маршалла, на попит впливають також інші фактори:

1. Смаки споживачів;

2. Дохід споживачів;

3. Ціна на товари замінники;

4. Число покупців;

5. Очікування (якщо очікується зростання цін, попит зростає).

Під впливом цих факторів крива попиту (на графіці ціни і кількості покупок) зміщується вправо або вліво. А. Маршалл досліджував також пропозицію, розрахувавши з допомогою графіка криву пропозиції. Тут простежується залежність між ціною і кількістю пропозиції для продажу товару. Чим вища ціна, тим більше пропозиція. Це "закон пропозиції". Але на пропозицію впливають і інші фактори:

1. Технологія виробництва (якщо вводиться більш сучасна техніка чи технологія, то знижуються витрати і випускається більше продукції);

2. Ціна на фактори виробництва (при зниженні цін на добрива, насіння і т.д. зменшуються витрати, що призводить до зростання продукції, що випускається);

3. Кількість товаровиробників (чим більше їх, тим більше пропозиції товарів);

4. Податки і субсидії (підвищення податків знижує пропозицію, а субсидії призводять до розширення виробництва).

Під впливом зазначених факторів крива пропозиції може зрушити вправо або вліво.

З взаємодії кривої попиту і пропозиції формується ціна рівноваги, тобто ціна, що встановлюється на тому рівні, коли рішення продавців про пропозицію і покупців про попит збігається. Рівноважна ціна-це ціна, до якої постійно прагнуть ціни. Вона змінюється в зв'язку зі зміною кон'юнктури на ринку. Ці зміни виливаються в закон попиту і пропозиції:

1. Підвищення попиту веде за собою зростання рівноважної ціни і кількості реалізованої продукції;

2. Падіння попиту призводить до зниження рівноважної ціни і збільшення реалізованої продукції;

3. Підвищення пропозиції веде до зниження рівноважної ціни збільшення реалізованої продукції;

4. Зменшення пропозиції викликає підвищення рівноважної ціни і зниження кількості реалізованої продукції.

Як уже зазначалося, дослідження А. Маршалла відрізняла скурпулезность аналізу. І тому він не обмежився тільки встановленням закономірностей попиту і пропозицій, але і поставив завдання з'ясувати, як змінюється еластичність (рухливість попиту і еластичність пропозиції).

Маршалл розрізняє еластичність попиту за ціною та доходом.

Еластичність ПОПИТУ ЗА ЦІНОЮ = А / В

де А - процентне зміна в кількості продукції, на яку пред'явлений попит; В - відсоткова зміна ціни.

Еластичним називається попит, коли він зазнає суттєвих змін при незначній зміні ціни. Нееластичним попит буває, коли зміни в кількості продукції, на яку пред'явлений попит, менше змін ціни.

На еластичність попиту за ціною впливають фактори:

1. Наявність товарів-замінників або конкурентів;

2. Непомітно для покупців зміна ціни;

3. Консерватизм покупців у смаках.

Еластичність попиту за доходом обчислюється за тією ж методикою і залежить від наступних чинників:

1. Значимість товару для бюджету родини;

2. Чи є даний товар предметом розкоші чи першої необхідності;

3. Консерватизм попиту (психологія бабусь).

Економістами помічено, що в США негативною еластичністю володіють незбиране молоко, свинина, картопля. Нееластичні товари-кава, птиця, сир, яловичина, сигарети. Еластичні товари - бензин, вино, товари тривалого користування. (Зростання цін на бензин і падіння попиту на автомобілі з великою витратою пального).

Еластичність пропозиції визначається аналогічно еластичності попиту:

Еластичність ПРОПОЗИЦІЇ = А / В,

де А - процентне зміна кількості запропонованого товару; В - відсоткова зміна ціни.

На еластичність пропозиції впливають такі чинники:

1. Здатність до тривалого зберігання і вартість зберігання (свіжа риба не може довго зберігатися, отже, еластичність низька);

2. Особливість виробничого процесу і часовий чинник (можливість швидко розширити або скоротити виробництво).

А. Маршалл розробив також теорію коротких і довгих періодів, як додаток до його теорії попиту і ціни. Він говорить про необхідність урахування довжини розглянутого періоду для з'ясування загальної закономірності цін. Виявляється відмінність між короткими і довгими періодами має дуже важливе для економічної теорії значення. Роль попиту та пропозиції неоднакова для коротких і довгих періодів. Якщо взяти виробництво за короткий проміжок часу (наприклад один день), то тут ціни визначаються в основному попитом. Зміна попиту викличе відповідну зміну ціни у тому ж напрямку.

Якщо взяти більш тривалий період часу (до одного року), тоді збільшення попиту спочатку спричинить зростання цін, що створить стимули для розширення виробництва, і подальшого збільшення кількості товарів. Маршалл передбачає в даному випадку незмінність величини кваліфікованої робочої сили і капіталу, тобто розширення виробництва буде здійснюватися за рахунок збільшення змінності і інтенсифікації праці. При тривалому стійкому зростанні попиту (більше року) можливе розширення всіх виробничих ресурсів, збільшення капіталів і кваліфікованої робочої сили.

Зазначеним періодам відповідають три типи цін: ринкові ціни; нормальні ціни для коротких періодів (Маршалл називає їх субнормального ціни); нормальні для довгих періодів. Ринкові ціни визначаються тільки співвідношенням попиту і пропозиції. Нормальні ціни для коротких періодів схильні до дії як з боку попиту, так і витрат виробництва. Нормальні ціни для довгих періодів визначаються виключно нормальними витратами виробництва і попит тут грає лише непряму роль.

У сучасній західній економічній науці А. Маршалл вважається класиком. Що стосується теорії ціни, то сучасні економісти вважають її основною і лише поглиблюють її, оснащуючи математичним апаратом. Вихідною посилкою аналізу А. Маршалла була ідея саморегулівної, автоматично розвивається економічної системи, оспорювана багатьма наступними економістами. Теорія А. Маршалла отримала назву "теорії ціни без вартості".

КЕЙНСИАНСТВО І ЙОГО РІЗНОВИДИ

Економічна криза 1929-33 рр. викликав криза неокласичного напряму. Велика депресія була справжньою економічною катастрофою капіталізму. Криза вразила найбільш розвинуті капіталістичні країни. У США промислове виробництво впало приблизно на 46%. Не було збуту. Американські фермери розпускали стада на свободу, так як вести худобу на бойню було дорожче.

До сих пір в нашій літературі підкреслювалося, що від кризи страждають перш за все робітники. Але економічна криза призвела до руйнування масу підприємців.

Неокласики в цій ситуації займали позицію вичікування. Уряд Гувера (США) довіряло їм. Чекали світло в кінці тунелю. Криза 1929-33 рр. показав, що саморегулювання вже неможливо. Потрібно використовувати інші важелі. У цей період відбувається криза всіх західних економічних теорій. З кризи 30-х років буржуазна політекономія вийшла з допомогою кейнсіанства. У 1936 році виходить у світ книга Дж.М.Кейнса "Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей".

ТЕОРІЯ Дж. М. КЕЙНСА

Джон Мейнард Кейнс (1883-1946гг.) - англійський економіст, один з найбільш талановитих учнів А. Маршалла в Кембриджському університеті, належав до людей, яким долею було призначено залишити своє ім'я в історії.

У самій назві книги Кейнс відмежовувався від попередників: загальна теорія проти приватних теорій Маршалла, Пігу та ін.

Зазначені економісти аналізували суспільство і економіку в умовах рівноваги і повної зайнятості, рідкості ресурсів. Д.М.Кейнс переносить аналіз в умови неповної зайнятості, незавантажених потужностей. Як в цій ситуації перейти до повної зайнятості? Теорія Кейнса представляє більш загальний принцип рівноваги при повній і неповній зайнятості, як прийти до того, щоб ресурси (праця, капітал) були рідкісними. У цьому його основна відмінність від попередників- неокласиків. У сфері мікроекономіки (теорія граничної корисності і граничної продуктивності праці і капіталу), на думку Кейнса, мало що могла додати до поглядів попередників.

Що ж стосується макроекономіки, то тут у Кейнса повний розрив з неокласиками. Неокласики грунтувалися на теорії реалізації Ж.Б.Сея (суть- кожен продає, щоб купити). Кризи, по Сею, можуть бути тільки локальними.

Кейнс дає глибокий критичний аналіз попередньої економічної думки і висновок, до якого він прийшов, може бути зведений до того, що суспільство більше страждає не від відсутності нових ідей, а від засилля старих. Висновок Сея не вірний, так як він апелює до натуральної економіці, в той час, як склалася грошова. Гроші - це самостійний фактор економіки. Між ним і накопиченням існує розрив. Кейнс виводить поняття ефективного попиту як сукупності особистого і продуктивного споживання. Формальну можливість криз Кейнс не заперечив. Він вважав, що якщо капіталістичну економіку пустити на самоплив, неминуче протиріччя між виробництвом і споживанням.

Держава повинна підтримувати ефективний попит. Центральною проблемою по Кейнсу є реалізація продукту. Для цього держава повинна знижувати ставку відсотка, проводити активну кредитну політику, здійснювати громадські роботи, державні закупівлі.

Д.М.Кейнс проти одержавлення економіки і виступає за зміцнення приватної власності. З кінця 30-х років теорія Кейнса стала панівною. Державно-монополістичне регулювання було необхідним і відповідало духу часу. Вона була більш реалістичною. Кейнс виступає виразником інтересів широких верств населення. Адже ефективний попит складається як з інвестиційного, так і споживчого, і потрібно стимулювати і те й інше. Коли мова йде про перевагу інвестиційного попиту, Кейнс виступає як ідеолог промислового підприємництва. Але якщо Кейнс виступає про стимулювання особистого споживання, то тут він йде на компроміс, виступаючи за необхідність підтримки споживання широких мас. Можна сказати, що Кейнс ідеолог 2/3 суспільства, задоволених своїм становищем (сюди відносяться висококваліфіковані робітники, фахівці, підприємці тощо) Це пояснює популярність ідей Кейнса і в наступні 40-50 роки в різних країнах.

Мета програми Кейнса - стимулювати сукупний попит, тому кейнсіанську економічну політику часто називають "концепцією управління попитом":

1.Для пожвавлення економічної кон'юнктури необхідно збільшувати державні капіталовкладення, вони зіграють роль ключа запалювання, що запускає механізм мультиплікатора (накопичення позитивного ефекту). Депресія тим і відрізняється, що приватному капіталу невигідно інвестувати (неясні перспективи отримання прибутку) і "невдячне заняття" має взяти на себе держава.

2. Держава повинна забезпечити таку кількість грошей в обігу, яке дозволило б знизити процентну ставку (так звана "політика дешевих грошей") Кейнс стверджує допустимість інфляції і вважає її меншим злом, ніж безробіття. Допустимий, нормальний рівень інфляції - 3-4% в рік.

3. Політика перерозподілу доходів на користь груп з найбільшою схильністю до споживання та інвестування. До таких груп відносяться і особи найманої праці, і підприємці, що здійснюють широкі капіталовкладення.

4. Кейнс вважав за необхідне переглянути ставлення до зовнішньоекономічній політиці. Не заперечуючи позитивні сторони фритредерства, Кейнс стверджував, що якщо країна з великою безробіттям закриває кордони для іноземних дешевших товарів з метою дати зайнятість своїм робочим, навіть якщо національна промисловість недостатньо ефективна, то дії уряду цієї країни можна вважати виправданими.

У післявоєнний період набуває широкого поширення неокейнсіанства (Е.Хансена, С.Харріс), і посткейнсианство (Дж.Робинсон, Н.Калдор, П.Сраффа і ін.).

З точки зору завдань переходу до ринкової економіки в нашій країні, дискусії в нашій літературі про шляхи переходу до неї безсумнівний інтерес представляє аналіз сучасних буржуазних концепцій з проблем регулювання капіталістичної економіки в рамках нео- і посткейнсінского напрямки.

У минулому прогнози розвитку капіталістичної економіки складалися нерегулярно і мали головною метою передбачення змін кон'юктури. В даний час прогнози мають на меті досягнення вирішальних завдань економічної політики: забезпечення оптимального економічного зростання, повної зайнятості, запобігання інфляції і т.д. Сучасні західні економісти і цілі економічні інститути багато уваги приділяють розробці прогнозів економічного розвитку окремих сторін світової капіталістичної економіки. Ці прогнози бувають трьох типів:

1. Довгострокові (10-25 років);

2. Середньострокові (3-5 років);

3. Короткострокові (1 рік);

При розробці довгострокових прогнозів використовується два різних підходи: засновані на мікро- і макроанализе. Прогнози засновані на мікроаналізі, виходять з індивідуальних планів і прогнозів фірм, отриманих шляхом анкетного опитування. Ці дані підсумовуються і разом з матеріалами по державному сектору кладуться в основу рекомендацій щодо основних напрямів розвитку економіки. Одночасно складаються плани державних і приватних інвестицій. Недоліком такого підходу є сумнівна достовірність даних, отриманих шляхом опитування, оскільки, фірми не завжди зацікавлені повідомляти про свої дійсні наміри. В основу планів кладуться інтереси приватних підприємств, що обмежує роль державного втручання у вирішення великих проблем в масштабі всієї економіки.

Другий підхід, заснований на макроекономічному аналізі, передбачає формування загальних цілей, досягнення яких вважається бажаним. Для цього використовується: екстраполяція статистичних даних і економетричні методи.

Слід відрізняти ортодоксальне кейнсіанство і посткейнсианство. В рамках ортодоксального кейнсіанства розрізняються три течії:

1. Права, найбільш реакційний, висловлює інтереси монополістичних кіл, які здійснюють дуже жорстке регулювання економіки.

2. Ліберальне, так само захищає інтереси монополії. Більш м'яке.

3. Ліве, має буржуазно-класову основу, пропонує враховувати в кейнсіанських моделях такі фактори, як розподіл національного доходу, оскільки воно впливає на рівень ефективного попиту.

Ці ідеї були викладені в книзі англійської економісткі Дж.Робинсон "Накопичення капіталу" (1956 р), яка передбачає, що підвищення зарплати, у міру зростання продуктивності праці забезпечує реалізацію створеного продукту і служить стимулом технічного прогресу. На думку Робінсон, діяльність профспілок може привести до відповідного зростання зарплати. У Франції так само з'явилися прихильники регульованого капіталізму, які назвали свої теорії дирижизмом. Перекочувала теорія Д.М.Кейнса і за океан - в США.

Кейнсіанської Погляди Е.Хансена

Найбільш розгорнутий виклад американського варіанта кейнсіанства міститься у професорів Гарвардського університету - Е.Хансена (1887-1975 рр.) В працях: "Економічні цикли і національний дохід", "Керівництво до теорії Кейнса", "Американська економіка", "Економічні проблеми 60 х років "; і С.Харріса (1897-1974 рр.) в роботі "Кейнс. Економіст і політичний діяч". Їх розробки отримали назву неокейнсіанства, а в наслідку ортодоксального кейнсіанства.

Американські кейнсіанці сприйняли основні положення кейнса- його пояснення причин безробіття і кризи, висновки про вирішальну роль державного регулювання капіталістичної економіки, про мультипликаторе. Однак, американське кейнсіанство має ряд специфічних рис, обумовлених особливостями державно-монополістичного капіталізму в США. Е.Хансена, зокрема, доповнив пояснення Кейнсом причин криз так званої теорією "стагнації", яка мала поширення в США в кінці 30-х років і роки Другої Світової війни. Відповідно до цієї теорії зниження темпів розвитку капіталізму пояснюється послабленням його рушійних чинників: уповільнення темпів приросту населення, відсутність вільних земель, уповільнення технічного прогресу. Таким чином, Хансен намагається показати, що причиною економічних труднощів капіталізму є не його внутрішні суперечності, а ослаблення "зовнішніх імпульсів". В якості практичних заходів економічної політики американські кейнсіанці пропонують державні замовлення, збільшення податків з населення, збільшення державних позик, помірну інфляцію.

Американські кейнсіанці доповнили ідею мультиплікатора Кейнса принципом акселерації. Е.Хансена пише: "Числовий множник на який кожен долар приращенного доходу збільшує інвестиції, називається коефіцієнтом акселерації або просто акселератором".

Для обгрунтування цього висновку зазвичай посилаються на тривалість терміну виготовлення обладнання, в силі чого накопичується незадоволений попит на нього, що стимулює надмірне розширення виробництва обладнання. Якщо мультиплікатор відображає збільшення зростання зайнятості і доходів, в результаті капіталовкладень, то акселератор означає вплив зростання доходів (шляхом збільшення попиту) на капіталовкладення в бік їх підвищення.

Американські кейнсіанці, виходячи з мультиплікатора і акселератора, розробили схему безперервного зростання економіки, відправним пунктом якого є державні капіталовкладення. Розроблена економістами концепція лежить в основі сучасної буржуазної теорії відтворення. Вони оголосили державний бюджет головним механізмом регулювання капіталістичної економіки і назвали його "вбудованим стабілізатором", визнаним автоматично реагувати на циклічні коливання, пом'якшувати їх. До "вбудованих стабілізаторів" відносяться прибутковий податок, виплати по соціальному страхуванню, допомоги по безробіттю і т.д. На думку Е.Хансена, загальна сума податків зростає під час підйому і зменшується під час кризи. Виплати держави, навпаки збільшуються під час кризи і зменшуються під час підйому. Таким шляхом автоматично стабілізуються розміри ефективного попиту.

Поряд зі "вбудованими стабілізаторами" американські кейнсіанці пропагують метод "компенсуючих контрзаходів", які полягають в регулюванні приватних капіталовкладень і маневруванні державними витратами. Вони пропонують в періоди підйому обмежувати державні витрати, а в періоди кризи компенсувати скорочення приватних витрат збільшенням державних витрат, не зупиняючись перед бюджетним дефіцитом.

ФРАНЦУЗЬКИЙ ДИРИЖИЗМ. Ф.Перру.

На початку 40-х років кейнсіанство проникло у французьку економічну думку. Причому деякі економісти (Г.Ардан, П.Мендес-Франс) сприйняли теорію Кейнса без будь-яких поправок. Інші (Ф.Перру), схваливши ідею державного втручання в економіку, критично поставилися до теоретичної схемою Кейнса. Вони виступили проти регулювання позичкового відсотка, вважаючи метод неефективним. Натомість французькі економісти запропонували перейти до планування економіки, щоб забезпечити не тільки відповідні темпи розвитку, але і зміна структури.

Ф.Перру намагається поєднувати державне регулювання з приватними інтересами монополістичного капіталу. Він висунув концепцію "трьох економік". Ф.Перру вступив в полеміку з неокласиками, які вважають сучасну економіку вільної, ринкової. На його думку, місце вільного ринкового змагання (конкуренції) зайняли відносини панування чи домінування. Тому Ф.Перру сучасну економіку називає "домінуючою сили". Припустимо, є чотири фірми. Між ними існує взаємозв'язок і взаємозалежність. Але одна фірма вільна у максимальному ступені по відношенню до інших, і здатна нав'язувати їм свої рішення. Таким чином, перша фірма виступає по відношенню до інших в якості домінуючої сили і ніякого вільного підприємництва тут немає.

Схему взаємодій і взаємозв'язків фірм Ф.Перру вважає універсальної, так як вона описує відносини між монополіями і аутсайдерами, холдинг-компаніями і дочірніми, в ЄЕС - між більш розвиненими країнами і периферією. За цією схемою Перру інтерпретує і сучасну французьку економіку, де немає вільної конкуренції.

В даному випадку мова йде про буржуазної концепції імперіалізму. Перру справедливо критикує тих економістів, які представляють сучасну капіталістичну економіку як вільно-конкурентну. Однак якщо Р.Люксембург, Р. Гильфердінг, В.І.Ленін головна суперечність розглядали, як класове, то для Перру це протиріччя між периферією і центром. Цей конфлікт менш глибокий, а тому його можна вирішити шляхом регулювання. Якщо перша економіка - "домінуючої сили» - не гармонізована (кожен складовою блок тягне ковдру на себе), то другу економіку Перру називає гармонізованої. Це поляризована система, де кожна складова одиниця, здійснює свою політику, між ними немає єдності і звідси виникає нестійкість. Пропозиції Ф.Перру- потрібно створити глобальну домінуючу силу, яка стимулювала б зростання. Цією силою є держава. Для цього потрібно вводити індикативне планування економіки. У Франції з 1946 року розробляються п'ятирічні плани. Перші п'ятирічні плани для державного сектора носили директивний характер. Потім до кінця 50-х років всі суб'єкти планування виступають як самостійні. У планах передбачається широка програма стимулювання (пільгові кредити, пільгові ціни на електроенергію, гарантований ринок збуту і ін.).

Післявоєнна французька економіка розвивалася високими темпами (навіть вище, ніж у ФРН) особливо в 60-і роки. Криза 1973-74 рр. призупинив темпи зростання. І з кінця 60-х років плани носять все більш орієнтовний характер.

Третя економіка називається Ф.Перру "глобальної". Він каже тут про необхідність гармонізації соціальних відносин. Глобальний конфлікт сучасного суспільства він бачить між тими, хто отримує дохід від праці, і тими хто отримує дохід від капіталу, від власності. Практика народних акцій по Ф.Перру корисна, але обмежена. Для вирішення конфліктів Перру пропонує капіталістів зробити найманими працівниками, щоб дохід власників капіталу став би доходом від громадської діяльності. Перру засуджує буржуазію, яка вважає за краще проводити життя в неробстві. Протиріччя потрібно вирішувати вже на підприємстві. Всі доходи злити в один котел і розподіляти їх за функціональною ознакою. На випадок конфлікту створити експлуатаційні комітети, Держрада. Верховним органом країни має стати Рада Мудреців з числа найбільш шанованих в суспільстві осіб (американський соціолог Д. Белл аналогічну структуру назвав МЕРІТОКРАТІЄЮ - правителі по праву заслуг перед нацією).

Перехід до цього нового суспільства повинен здійснюватися плавно, без соціальних революцій.Це реформістський варіант трансформації суспільства за допомогою регулювання держави. Зауважимо, що у Франції сильні позиції комуністичної партії це не могло не позначитися на позитивності поглядів Ф.Перру. Однак багато, і марксисти і немарксисти, дорікали автора "трьох економік" в нереальності його проекту, утопізм.

Проте розробка довгострокових прогнозів і планів розвитку ведеться тепер не тільки у Франції, але і в інших капіталістичних країнах. Вони відображають потребу в плануванні за своїм характером виробництва.

Інституційні-СОЦІАЛЬНЕ НАПРЯМОК

У 70-ті роки представники кейнсіанства і неокласичного напряму поставлені перед необхідністю переоцінки практичних рекомендацій. У цих умовах збільшує число своїх прихильників інституційне протягом буржуазної політекономії. Інституціоналізм став одним з головних течій сучасної буржуазної економічної науки. Представники інстітуціоналізма- відомі американські вчені Д. Белл, Дж.Гелбрейт, У.Ростоу, О. Тоффлер, шведський економіст Г.Мюрдаль, французький економіст Ф.Перру і ін. З 1965 року в США функціонує спеціальна асоціація институционалистов, що має свій друкований орган.

Термін "інституціоналізм" походить від слова "інституція" і близького до нього "інститут". Під "інституцією" розуміється певний встановлення, звичай, прийнятий в суспільстві порядок, а під "інститутом" - закріплення звичаїв і порядків у вигляді закону або установи, тобто зовнішнє втілення "інституцій". Практично ідеологи інституціоналізму відносили до "інститутам" як категорії політичної і правової надбудови суспільства, так і економічні явища: держава, сім'ю, власність, систему грошового обігу, кредит.

Інституціоналізм виступає як еволюційний напрям. Його представники акцентують увагу на соціально-економічні зміни, "феномен розвитку", і прагнуть до динамічного аналізу. Інституціоналістів констатують протиріччя між постійно змінюється середовищем і володіє значною інерцією, консервативної інституціональною структурою суспільства, сформованої в результаті розвитку в умовах минулого. В їх трактуваннях прогрес науки і техніки викликає через деякий відрізок часу (лаг) зміна характеру соціально-економічної поведінки людей і зумовлює адаптаційні процеси, пристосування громадських інститутів.

Основу методології інституціоналізму становить розширена трактування предмета політекономії, використання великої кількості неекономічних чинників. Ідея синтезу економічного та соціального аналізу, "міждисциплінарного підходу", є визначальною для теоретиків сучасного інституціоналізму. Вони включають в економічні теорії, людську поведінку, політику і багато інших чинників, але специфіка і примат економічних відносин при цьому практично ліквідуються. Інституціоналістів не вважають людські відносини базисними, визначальними. В їх ідеалістичної трактуванні вирішальними виявляються правові відносини, психологія людей і інші надбудовні елементи.

Для представників інституціоналізму характерний певний критицизм по відношенню до негативних сторін капіталістичної економіки-кризам, безробіття та ін. Вони рекомендували здійснення "соціального контролю", регулюючих заходів з боку держави. Ідея "соціального контролю" над економікою служить лейтмотивом інституціоналізму на всіх етапах його розвитку.

Представники сучасного інституціоналізму прагнуть дати певні оцінки і прогнози майбутнього розвитку капіталістичного суспільства. Вони розробили різноманітні "сценарії майбутнього". Д.Гелбрейт передбачив перехід влади до "технократів" - інженерно-технічної і управлінської еліти, здатної організувати раціональне виробництво в масштабах всього суспільства. Р.Хейлбронер вважає за можливе як настання ери панування технократії, так і загибель цивілізації в результаті незворотних змін, викликаних подальшим розвитком техніки. О. Тоффлер покладає надії на сприятливий і "революционизирующее" вплив НТП в умовах капіталізму- "суперіндустріальної революцію", яка дозволить людству покінчити з голодом, хворобами і жорстокістю без перевороту в способі виробництва. Всі ці сценарії мають загальну основу - технологічний детермінізм; всі вони припускають "трансформацію" капіталізму, а з точки зору ідеологічної ролі представляють як альтернативу соціалізму.

Технократичного ІДЕЇ Д.ГЕЛБРЕЙТА.

Основними працями Дж.Гелбрейта є: "Американський капіталізм: концепція врівноважують сил" (1952 г.), "Суспільство достатку" (1958 р), "Нове індустріальне суспільство" (1967), "Економічні теорії та цілі суспільства" ( 1973 г.), "Гроші. Звідки вони приходять і куди йдуть" (1975 р), "Століття невпевненості" (1977 р). Всі ці роботи дуже популярні на Заході, а деякі видані російською мовою в Росії.

Головним в теорії Гелбрейта є поняття "індустріальної системи" - та частина економіки, яка характеризується наявністю великих корпорацій. В історії американської корпорації Гелбрейт зазначав кілька етапів:

1. Підприємницька корпорація (підприємець сам же і керуючий, і інженер, наприклад Г.Форд);

2. Революція керуючий. Корпорація стає менеджериальной;

3. Корпорація техноструктури. Виробництво настільки ускладнюється, що жоден керівник в ньому не розбирається. Він лише підписує папери, які готують фахівці, що представляють техноструктуру. Це широка соціальна група (конструкторські бюро, вчені, інженери, економісти, психологи, майстри, окремі кваліфіковані робітники). Ці люди компетентні приймати рішення і до них переходить влада.

Техноструктура, що стоїть при владі, вже по Гелбрейту, не ставить за мету отримання максимального прибутку, що на його думку, зумовлює принципову відмінність "зрілої корпорації" від підприємницької. Матеріальне стимулювання техноструктури здійснюється через оклади, просування по службі, а цього можна досягти лише в міру розширення масштабів виробництва. Гелбрейт підкреслює миролюбний характер техноструктури. Вона йде назустріч іншим верствам і групам. Акціонери отримують підвищені дивіденди, робочі - підвищену зарплату. Техноструктура налагоджує зв'язки не тільки всередині корпорації, а й за її межами. Тут Гелбрейт має на увазі планування як внутрі, так і "планомірний розвиток" виробництва в "межах індустріальної системи".

Гелбрейт вважає, що техноструктура втілює "організовані заняття", "мозок корпорації", і таким чином, по праву володіння найдефіцитнішим фактором виробництва - знанням - вона має всі підстави для гіпотетичного "переходу влади". Гелбрейт заперечує протиріччя капіталізму і вважає, що всередині індустріальної системи інтереси робітників все більшою мірою узгоджуються з інтересами корпорації, а "класові конфлікти - лише предмет пристрасної мрії революціонерів старого складу". Гелбрейт вважає, що робочі в "зрілої корпорації" не потребують навіть в захисті з боку профспілки. На його думку, "профспілки існують тільки тому, що міцно сіли на плечі робочого, якому доводиться їх терпіти ..."

Розробляючи "сценарій майбутнього", Гелбрейт представляє перехід до "нового соціалізму", що включає три головних ланки:

1. Всебічна підтримка "ринкової системи".

2. Буржуазна націоналізація окремих корпорацій і розширення державного сектора в економіці.

3. Створення системи "національного планування".

Поняття "соціалізм" він використовує "як захід, спрямований на виправлення становища там, де існує загальний низький рівень розвитку, і як засіб контролю над гіпертрофованим розвитком. Програма реалізації сценарію" нового соціалізму "Гелбрейта передбачає вплив сучасного буржуазного держави на два основних об'єкта: ринкову і планувальну системи: "Проблема полягає в тому, щоб керувати не однієї економікою, а двома: одна з них підпорядкована ринку, інша планується фірмами, з яких вона складається". Він предлагае різні стратегії для цих двох секторів капіталістичної економіки. На його думку держава повинна ставитися до ринкової системи як до відсталому сектору економіки та надавати їй всебічну допомогу. Формулюючи умови, необхідні для ліквідації відставання ринкової системи, він називає багато аспектів діяльності уряду щодо даного сектора: підвищення зарплати, гарантований мінімум доходів підприємців і фермерів; урядове регулювання цін і виробництва, надання пільг по капиталовлож данням; заходи з надання науково-технічної допомоги дрібним підприємствам та сприяння сільському господарству, в часності його централізоване забезпечення електроенергією і обладнанням; націоналізація важливих для населення сфер діяльності. При переході до "нового соціалізму" Гелбрейт передбачає націоналізацію таких сфер ринкової системи, як міський транспорт, медичне обслуговування, житлове будівництво.

Фактично буржуазно-реформістська концепція Гелбрейта означає здійснення ряду заходів, спрямованих на подальший розвиток державно-монополістичного капіталізму. Одержавлення ряду галузей інфраструктури дозволить перекласти тягар фінансування малоприбуткових або збиткових галузей на держбюджет, тобто перш за все на трудящих-платників податків.

Р.ХЕЙЛБРОНЕР ПРО МАЙБУТНЄ капіталізму

Різноманітні прогнози про майбутнє капіталізму висуває видатний представник сучасного інституціоналізму, відомий американський економіст, соціолог, професор Нової школи соціальних досліджень в Нью-Йорку Р.Хейлбронер. Свої концепції він викладає в книгах "Межі американського капіталізму і соціалізму", "Між капіталізмом і соціалізмом", "Погляд на майбутнє людства", "Занепад цивілізації бізнесу". Хейлбронер є одним з ідеологів поширеного в США екологічного течії.

У своїх роботах він описує багато негативні сторони капіталістичної дійсності: безробіття, інфляцію та ін. Причинами цих явищ він вважає перш за все стихійний характер капіталістичного ринку, конкурентну боротьбу. "Причина всіх бід в самій суті системи, що розвивається подібно перенапруженому конструкції, від першого сильного удару." Сучасний етап розвитку капіталізму- державно-монополістичний, він вважає якісно нової стадією, заснованої на застосуванні техніки в процесі виробництва. У трактуваннях Хейлбронера досягнутий рівень розвитку техніки визначає основні риси як капіталістичного, так і соціалістичного суспільства. Саме з цим він пов'язує можливу конвергенцію двох систем.

Першопричину, джерело протиріч Хейлбронер бачить в зіткненні НТР, з одного боку, стихій капіталістичного ринку з іншого. Наука і її представники, НТР і її носії - ось ті сили, які в уявленні Хейлбронера, "розтрощують" капіталізм.

Наука як така, і її носії уособлюють зародок нового суспільного ладу, який, нібито, зростає вже в надрах капіталізму. Представники технократії утворюють ту привілейовану групу, яка очолить майбутнє суспільство, покликане змінити капіталізм. "Стан вчених зуміє раціонально організувати виробництво в новій соціальній системі. До елітарним групам Хейлбронер відносить науково-технічну інтеллігенцію-" Професійних експертів ", представників академічного світу в області як громадських, так і природничих наук і урядову адміністрацію, зростання якої викликаний збільшенням державного сектора в економіці. "

Хейлбронер називає представників науково-технічної інтелігенції "авангардом майбутнього суспільства", які зараз змушені перебувати під "егідою бізнесменів", але згодом від неї позбудуться. Як це станеться, він не конкретизує, а лише передбачає, що зростаючі елітарні групи, які не є капіталістичними по своїй суті, поступово будуть направляти суспільство до вирішення соціальних проблем в дусі свого світогляду. Тоді роль держави підвищиться, а бізнесу- впаде ".

Хейлбронер не конкретизує свою модель нової системи, його уявлення про майбутнє суспільство окреслені досить туманно.Його сценарій може охарактеризувати як технократичний варіант у вкрай невизначеному вигляді.

Сучасне суспільство переживає процес глибокого оновлення, що знаходить відображення в буржуазної економічної думки, де можна виділити два основних процеси: по-перше, зростаюча увага до проблем мінливого капіталізму- недосконалої конкуренції, монополії і олігополії, ролі держави і його економічним прерогатив, цілям і методам державного втручання в економічні та соціальні процеси, в цілому до реформ економічної системи; по-друге поглиблює диференціація політекономії, формування трьох основних напрямів, які визначають його обличчя сьогодні.

Відбувалося значне оновлення ортодоксальної неокласичної доктрини. Розвивався інституціоналізм. Отримали подальший розвиток основні ідеї Д.М.Кейнса, який створив теорію макроекономічного механізму функціонування капіталістичної економіки і базується на ній концепцію непрямого регулювання цієї економіки шляхом управління "ефективним попитом". Старі догми втрачали свій вплив, були потрібні нові підходи і нові теорії, що пояснюють світ, що змінився капіталізму.

ЕВОЛЮЦІЯ неокласичного напряму

70-і роки XX століття - Чиказька школа. Очолював її Мілтон Фрідман (род.1912г). Неокласична програма в Американському варіанті, називається американський монетаризм. Мілтон за цю програму отримав в 1974 році Нобелівську премію з економіки. У центрі вивчення сучасних класиків: фірма, господарство, споживач, максимізація прибутку, мінімізація витрат. Роль держави в економіці-лише закон і громадський порядок, захист права власності, підтримання конкуренції, забезпечення існування ринкової економіки.

Велика увага неокласики приділяють фактору виробництва. Профсоюзи- монополісти праці і держава зобов'язана з ними боротися, так як боротьба профспілок за підвищення зарплати, веде до підвищення цін. Неокласики виступають проти встановленого рівня мінімальної зарплати. Зарплата повинна підкорятися законам попиту і пропозиції і може збільшуватися від нуля і до великих одиниць. Держава повинна до мінімуму скоротити свої соціальні програми. Його добробут залежить від приватного підприємництва, від приватного сектора.

В кінці 70-х, початку 80-х років-Мілтон радник Рейгана. Ця практика економічних методів приносить результати.

АМЕРИКАНСЬКИЙ МОНЕТАРИЗМ

У 1912 році народився Фрідман. У 50-ті роки виникає ця течія. До початку 70-х років монетаризм набув такого поширення, що Самуельсон написав в своїй роботі: "Головне питання, яке сьогодні обговорюється в області макроекономіки - це доктрина монетаризму. Монетаристи висунули гасло -" Гроші мають значення ". Це гасло лежить в основі теорії, аж до сьогоднішніх днів. Гроші є головним центральним елементом в економіці. Він сформулював ряд моментів, що виражають особливість монетарного підходу:

1. Стабільність і важливість функції грошей, їх попиту і пропозиції.

2. Незалежність фактора попиту і пропозиції грошей.

3. Форма функції попиту і пропозиції грошей і супутні функції;

Головною посилкою в теорії монетаризму, є прямий зв'язок між грошовою масою і національним доходом.

Фрідман вводить поняття "портфель активів". Господарюючий суб'єкт має портфелем активів. Це будівлі, обладнання, предмети споживання тривалого користування, людський капітал, тобто працю і гроші. Зниження вартості грошей веде до продажу інших елементів портфеля активу. (Інфляція веде до зниження ділової активності). Підвищення рівня інфляції веде до невигідності виробництва, і людина ліквідує портфель активів і згортає виробництво. Це призводить до зниження національного доходу.

Фрідман виступає з теорією тимчасового лага. Він вважає, що час від 6 до 18 місяців - час прийняття економічного рішення до отримання результату, незважаючи на те, на якій стадії перебуває економіка, уряд повинен збільшувати грошову масу (на 3-5 відсотки щорічно). Це пропозиція отримала назву "Золотого правила Фрідмана".

До економічних і соціальних функцій, які приймає на себе держава, монетаристи (в традиціях класичної школи) ставляться негативно. Вони вважають, що, коли держава своїм вольовим рішенням підтримує нежиттєздатні економічні структури, воно порушує принцип раціональності поведінки суб'єкта. У цьому вони вбачають головну причину нестабільності економіки. Особливій критиці піддаються теорії "держави загального благоденства".

Система соціального страхування, виплата державою будь-яких посібників, пише Фрідман, це основне або серйозне порушення принципів ліберальної економіки, і наслідки і негативні моменти, набагато серйозніше позитивних (потрібно скасувати закони про бідність). Це зрівнює практично всіх людей і відчужує їх від підприємницької діяльності. Саме система конкуренції дасть кожному члену суспільства гарантію особистої свободи. До початку 80-х років склався цілий комплекс доктрин - економічний неоконсерватизм. До нього відносять монетаризм, системи економікс. Загальна платформа цих концепцій в тому, що у них інші елементи теорії тяжіють до класичної школи.

В кінці 80-х років сформувалася нова неокласична концепція капіталізму, головними питаннями якої були шляхи і методи організації приватнопідприємницької діяльності. У нову концепцію капіталізму входить теорія "Економіки пропозиції і теорії раціональних очікувань".

З початку 30-х і до 50-х років в неокласичної школі був тимчасово забутий термін "капіталізм", так як він придбав стільки нових рис, що вже не був капіталізмом в чистому вигляді. Потім з'явилася назва неокапіталізма (новий капіталізм) - це вічний і єдино можливий шлях розвитку.

Центр неокапіталістичній системи - капіталіст-підприємець, а тому держава повинна всіляко підтримувати приватне підприємництво. Неокласики виступають проти будь-якого антициклічного кегуліpованія, вважаючи кризи неминучим злом, які є платою за можливість прояву ініціативи для отримання прибутку. Що ж стосується нерівності в розподілі (бідності, банкрутств), то прихильники доктрин вважають їх невід'ємними супутниками приватного підприємництва. Необхідність збереження та підтримання економічної нерівності в тому, що воно є стимулом підприємницької діяльності, джерелом підприємницького прибутку.

Піддається критиці монетаризм Фрідмана, вважається, що головна мета монетаризму - переконати робітників у тому, що треба погоджуватися на мінімальну зарплату під загрозою безробіття. З падінням популярності теорії монетаризму зростає вплив теорії економіки пропозиції. У систему пропозиції входять: податкові заходи, безробіття, державне регулювання зайнятості, зарплата + велика увага в сучасних умовах приділяється НТП і його вплив не тільки на технічний рівень, а й на надбудову.

Податкова реформа, здійснена в перший термін правління Рейгана - практичне застосування теорії економіки пропозиції.

Вища ставка прибуткового податку знижена з 70 до 50 відсотків. Значні податкові пільги надані великим корпораціям. В результаті загальний внесок корпорацій в суму податку, або прибуткову частину бюджету знизилися з 26% до 5%, а частка податку з звичайних платників податків до 10 тисяч $ на рік знизилася на 3 відсотки. Зниження податків в основному торкнулося корпорацій. Далі вища ставка прибуткового податку знизилася до 38%. Ця політика збереження економічної нерівності підштовхує людей до приватної підприємницької діяльності, але велика частина підприємств стає державними. Це призводить до зниження ініціативи.

Економічна і соціальна діяльність уряду в дусі держави загального благоденства в чому розчарувала народ, особливо підприємців.