Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Методичні вказівки щодо виконання міжсесійний контрольної роботи по "Історії вітчизняної культури"

Скачати 15.17 Kb.
Дата конвертації20.02.2018
Розмір15.17 Kb.
Типметодичні

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І НАУКИ БУРЯТІЯ

ГАПО РБ «Коледж мистецтв ім П.І.Чайковського»МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИз дисципліни ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ

(ОП.02.)

для студентів заочного відділення

спеціальності

51.02.02 СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(ПО ВИДІВ)

2017

Справжні м етодіческіе вказівки розроблені у відповідність з Федеральним державним освітнім стандартом за фахом 51.02.02 «Соціально-культурна діяльність (за видами)».Голова ПЦК загальноосвітніх дисциплін Г.О.Доржіева

________________________

«__» ___________________ 201__г.

Зам. директора по УР О. Д. Аюшеева


____________________________

«__» ____________ 201__г.
допущено Методичних

радою коледжу


Зам. директора з НМР А.А. Борисова


______________________

«__» ____________ 201__г.Розробник Л.Е.Антонова, канд.культурологіі, викладач ГАПО РБ «Коледж мистецтв ім. П.І. Чайковського »

ЗМІСТ:

  1. Пояснювальна записка ................................................... .с.4

  2. Теми контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх

виконання ............................................................... ..с.9

  1. Питання до заліку ......................................................... .с.24

  2. Інформаційне забезпечення виконання контрольної

роботи ........................................................................ с.25ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  1. Загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни

Дані методичні вказівки розроблені на основі робочої програми дисципліни, відповідають вимогам Державного освітнього стандарту середньої професійної освіти спеціальності 51.02. 02 «Соціально-культурна діяльність (за видами)».

Об'єктивно зростає роль культури в регулюванні поведінки людини. Вона визначає цілі, ідеали, стиль, культурну ідентичність, історичну спадкоємність, виявляє більш тонкі механізми громадського руху і стає основною умовою прогресу суспільства. Нові економічні та соціальні умови спонукали до комерційної та організаторської діяльності широкі маси населення. Актуалізація н еобходимо підвищення рівня культурологічної компетентності керівників соціально-культурної сфери визначає зміст професійного навчання, є неодмінним компонентом загально підготовки менеджерів культури, керівників всіх рівнів.

Приступаючи до вивчення даної дисципліни, студентам слід мати на увазі, що історія вітчизняної культури є однією з соціально-гуманітарних дисциплін, і основне її завдання - осмислити сутність культури і різноманіття форм її прояву. Як і інші системи наукового знання, вона має в своєму розпорядженні своїм понятійним апаратом, структурою, методами досліджень.

1.1.Цели і завдання навчальної дисципліни - вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни:

Освоєння змісту навчальної дисципліни «Історія вітчизняної культури» забезпечує досягнення студентами наступних результатів:

особистісних:

- сформованість світогляду, відповідного сучасному рівню розвитку науки і суспільної практики, заснованого на діалозі культур, а також різних форм суспільної свідомості, усвідомлення свого місця в полікультурному світі;


  • ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ
  • ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
  • 1.1.Цели і завдання навчальної дисципліни - вимоги до результатів освоєння навчальної дисципліни