Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


«Музейна педагогіка, як засіб залучення дошкільнят до історичної та культурної спадщини рідного краю».

Дата конвертації18.12.2019
Розмір7.11 Kb.
ТипТемочка

Олена Шаповалова
Музейна педагогіка як засіб залучення дошкільнят до історичної та культурної спадщини рідного краю

актуальність досвіду

Музейна педагогіка є інноваційною технологією у сфері особистісного виховання дітей, створює умови занурення особистості в спеціально організовану предметно-просторове середовище.

Музейна педагогіка в останні десятиліття набуває більшої популярності в системі дошкільної освіти та виховання - створюються музейні програми, виходять книги, розробляються методичні рекомендації (це роботи М. Ю. Коваль, О. В. Дибіна). Сьогодні ми шукаємо в музеї партнера у вирішенні завдань, пов'язаних з

вихованням і освітою дітей, через здійснення музейно педагогічної діяльності, як в умовах музейного середовища, так і в

умовах дитячого саду. У цьому випадку сама предметне середовище навколишнього світу грає роль вчителя і вихователя.

Музейная педагогика как средство приобщения дошкольников к историческому и культурному наследию родного края

Провідна педагогічна ідея досвіду

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в тому, щоб посіяти і виростити в дитячій душі насіння любові до рідної природи, до рідного дому і сім'ї, до історії і культури рідного краю, створеної працею рідних і близьких людей, тих, кого звуть співвітчизниками. Спадкування моральних і естетичних цінностей рідної культури в самому ніжному віці - це і є найприродніший, а тому і вірний спосіб патріотичного виховання, виховання почуття любові до Вітчизни.

Культурна спадщина народу - величезне багатство, яким кожній дитині потрібно навчитися правильно розпоряджатися, володіти ним, зберегти і примножити, втілити його в скарби свого внутрішнього світу, своєї особистості, в подальшому творчому творенні.

Новизна досвіду полягає у визначенні, розробці та апробації нових форм, методів і прийомів роботи з дошкільнятами по пізнавальному, мовному, соціально - комунікативного розвитку, що передбачає вибудовування партнерських відносин педагога з дітьми та батьками, формування спільної діяльності.

Спираючись на основні напрямки «Стратегії розвитку виховання в Російській Федерації на період до 2025 року», метою експерименту є підвищення якості освітнього процесу через створення єдиного цілісного освітнього простору для забезпечення всебічного розвитку дітей, виховання моральності дошкільнят засобами музейної педагогіки.

Мета музейної педагогіки - створення умов для розвитку особистості шляхом включення її в різноманітну діяльність музею.

Збагачення предметно-розвиваючого середовища ДНЗ.

Формування у дошкільнят уявлення про музеї, музейної діяльності.

Розвиток пізнавальних здібностей та пізнавальної діяльності.

Формування проектно-дослідницьких умінь і навичок.

Музейна педагогіка є інноваційною технологією у сфері особистісного виховання дітей в спеціально організованою предметно-просторового середовища. В умовах дитячого садка справжній музей організувати неможливо, а ось експозиції «міні музеї» цілком реально. В ДНЗ вирішуються завдання по залученню дітей до народної культури, пізнання минулого, виявляється все більший інтерес до традицій, історії, культурі своєї малої батьківщини.

За допомогою музейної педагогіки можна допомогти дітям зорієнтуватися в складному світі культури, розширити знання та уявлення про світ і про самого себе, усвідомити себе спадкоємцем не тільки своєю, а й інших культур. Екскурсії в музей здатні доповнити і збагатити будь-яку інформацію педагога, зробити сам процес освіти предметним, наочним і відчутним.

Батьки повинні бути активними учасниками освітнього процесу, а не просто сторонніми спостерігачами.

Мета моєї роботи: створення єдиного освітнього простору: дитячий сад - сім'я. При цьому вирішуються пріоритетні завдання:

- підвищення педагогічної культури батьків;

- вивчення і узагальнення кращого досвіду сімейного виховання;

- прилучення батьків до участі в житті дитячого садка, через пошук і впровадження ефективних форм роботи.

В результаті проведення порівняльного моніторингу можна зробити такі висновки: зросла частка вихованців з високим рівнем сформованості уявлень про свою малу батьківщину, музеї і музейної культури, низького рівня не виявлено і спостерігається підвищення середнього і високого рівня знань, умінь і навичок. Для закріплення і поліпшення результатів потрібне проведення подальшої роботи в цьому напрямку, а також включення нових форм роботи з батьками. Рівень розвитку кожного показника оцінюється за трибальною системою від низького до високого рівня. На початок моніторингу в групі були присутні 24 дитини, на кінець - 21.

У сучасних умовах до педагогіки пред'являються все більше вимог в плані наповнення процесів виховання і навчання новим змістом. У зв'язку з цим, важливе місце у формуванні загальнолюдських моральних якостей особистості, є залучення до витоків національної історії та культури.

Дошкільний навчальний заклад, будучи початковою ланкою системи освіти, покликане формувати у дітей перші уявлення про навколишній світ, ставлення до навколишньої дійсності: рідної природи, малій батьківщині, своїй Вітчизні. Всі ці поняття є невід'ємною частиною патріотичного виховання. Як показала практика,

завдання патріотичного виховання можна вирішувати засобами музейної педагогіки.