Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Народна освіта в роки семирічки

Дата конвертації29.10.2019
Розмір2.75 Kb.
Типдоповідь

Підвищення освіти і культури робітників і всіх трудящих - один з основних напрямків культурної революції в СРСР. При цьому слід особливо підкреслити тісний, нерозривний зв'язок культурного росту трудящих з економічними умовами і факторами. В. І. Ленін у статті "Про кооперацію" зазначав: "Щоб бути культурними, потрібно відоме розвиток матеріальних засобів виробництва, потрібна відома матеріальна база".

Партія і держава незмінно приділяли велику увагу народної освіти, підготовки фахівців для всіх галузей народного господарства, культури і науки. З року в рік зростала кількість учнів, студентів у загальноосвітніх школах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах, а також в училищах, школах професійно-технічної освіти та школах ФЗУ.

Таблиця

Зростання числа середніх загальноосвітніх шкіл та їх випускників в 60-і роки (в тис.)

1960 р

1965 р

1970 р

Середні школи

29,2

31,9

44,2

Кількість учнів, які закінчили середню школу

1055

1340

2591

Підвищуючи культурно-освітній рівень радянського суспільства, учительство сприяє зростанню продуктивності праці в усіх сферах суспільного життя, тим самим робить значний внесок у створення матеріально-технічної бази комунізму. Почесний обов'язок радянського учительства-удосконалювати навчально-виховний процес, озброювати учнів знаннями основ наук, формувати у них високу комуністичну свідомість, готувати молодь до життя, до активної трудової і громадської діяльності.

КПРС і Радянська держава невпинно піклуються про розвиток суспільно-політичної активності вчителів. У нашій країні забезпечено широке представництво вчителів у громадських та державних органах.

Зростає роль вчительства у вирішенні соціальних завдань зближення міста і села, ліквідації відмінностей між розумовою і фізичною працею, у взаємозбагаченні і зближення націй.

В цілому в країні приділялося велику увагу підготовці фахівців з вищою і середньою спеціальною освітою для всіх галузей народного господарства і культури.

Всього фахівців, зайнятих в народному господарстві і культурі, в 1965 р налічувалося понад 12 млн. Чоловік, з них близько 5 млн, з вищою освітою.

Таблиця

Випуск фахівців з середньою спеціальною та вищою освітою в 60-і роки (в тис.)

1960 р

1965 р

1970 р

З середньою спеціальною освітою

343,3

404,0

630,8

З вищою освітою