Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Роль громадської думки напередодні громадянської війни в США

Скачати 63.55 Kb.
Дата конвертації05.02.2018
Розмір63.55 Kb.
Типкурсова робота

Алентьева Тетяна Вікторівна - кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії Курського державного університету.

Американський історик Дж. Рейнолдс, досліджуючи стан південної преси в період се-цесії Півдня, вельми красномовно назвав свою книгу: "Редактори створили війну". Як доказ своєї правоти він наводить думку віргінської газети, висловлене в 1861 р, коли Громадянська війна Півночі і Півдня вже почалася: "Преса і телеграф зруйнували країну. Підпорядкування їх цензурі могло б зберегти Союз" [1]. Це твердження видається парадоксальним і, зрозуміло, в чому перебільшеним. Але не можна не визнати, що у виникненні і загостренні конфліктних ситуацій в суспільстві, які ведуть до протистояння, конфронтації і навіть до Громадянської війни, роль преси, яка формує громадську думку, надзвичайно велика.

Громадянська війна - катастрофа страшніша, ніж війна з зовнішнім ворогом. Вона розводить по різні боки барикад єдиний народ, розколює сім'ї та навіть особистість людини. Вона носить тотальний характер і залишає важкі душевні травми, які довго впливають на життя суспільства. Які причини, що призводять до катастрофи братовбивства? Чи можна їх зводити тільки до конфлікту класів і окремих соціальних груп? Чи можна вважати Громадянську війну 1861-1865 рр. тільки лише конфліктом промислової буржуазії Півночі і плантаторів-рабовласників Півдня в їх боротьбі за владу і вплив в Союзі? [2].

Громадянська війна - безсумнівно більш складний конфлікт безлічі сил з різними інтересами і ідеалами. Мабуть, варто трохи відійти від розгляду причин громадянської війни, що лежать тільки в площині економічних та матеріальних інтересів, хоча, безумовно, вони грали істотну роль. І спробувати поглянути на це явище в світлі цивілізаційного підходу, оскільки розлом соціуму відбувається найчастіше не за класовою ознакою, а відповідно до ідейною позицією, переконаннями і поглядами. У Громадянській війні Півночі і Півдня на стороні плантаторів-рабовласників було чимало білих бідняків, які не володіють рабами. У той же час в армії сіверян були широко поширені антинегритянського расистські настрої. На формування позицій сторін величезну роль надає громадська думка, інакше важко пояснити страшне озлоблення і тривалість Громадянської війни в США 1861-1865 рр. У даній статті ми спробуємо проаналізувати стан громадської думки, як на Півночі, так і на Півдні, з найважливішого для країни питання - причини Громадянської війни, а також розглянути боротьбу думок в кризовий для країни період 1860-1861 рр.

У вітчизняній американістики склалося розгляд Громадянської війни як Другий американської революції, покликаної вирішити проблему рабства і проблему гомстедах. В останніх публікаціях В.В. Согрін справедливо наголошує на надзвичайній важливості цих проблем і нерозв'язність протиріч, що поділили Північ і Південь США [3].

Громадянські війни можуть виникати не тільки як класовий чи політичний, але і як цивілізаційний конфлікт, в якому протиборчі сторони відстоюють різну систему цінностей [4]. Вони можуть породжуватися майстерним розпалюванням пристрастей, нацьковуванням громадської думки на тих, з кого конструюють "образ ворога", зрозуміло, при наявності серйозних підстав для подібної конфронтації. Вирішальним засобом в такій напруженій атмосфері стають не докази, а хльосткі фрази, стереотипи, періодичні повторення, вбивання в суспільну свідомість відповідних міфів, часто дезінформація і фальсифікація справжніх фактів. Що досить часто спостерігалося в період Громадянської війни в США. Так, в 1864 р газети "Нью-Йорк уорлд" і "Нью-Йорк джорнел оф комерс" надрукували підроблену прокламацію президента А. Лінкольна, в якій в похмурих тонах малювалося стан справ для Півночі і провокаційно оголошувалося про мобілізацію в армію ще 400 тис . чол. [5]. У той же час поширення настроїв толерантності, наполегливий пошук компромісів можуть у певних умов сприяти пом'якшенню ситуації і мирного вирішення зріє конфлікту.

Першими, хто звернув увагу на фактор громадської думки в зв'язку з Громадянською війною в США, були А.В. Єфімов та Г.П. Куропятник [6], але в завдання їх статей не входив аналіз преси, цього могутнього засобу формування громадської думки. У той же час у вітчизняній американістики до сих пір не аналізувався стан громадської думки, як на Півночі, так і на Півдні, на основі вивчення періодичної преси.

В американській історіографії чинник громадської думки привертав увагу дослідників, але також в недостатній мірі. Центральною проблемою, яку вже протягом більше ста років намагаються вирішити американські історики, є з'ясування причин громадянської війни, виявлення винуватців трагедії [7]. Ось чому в американській історичній науці досить значний інтерес до періоду, що передував конфлікту. Неможливо точно визначити ту кількість робіт, в яких розглядається назрівання Громадянської війни в США [8]. І це не дивно, оскільки вивчення даного етапу американської історії пов'язано з найголовнішим питанням другий американської революції: в чому причина кривавої міжусобиці, що забрала величезну кількість життів? Нація, яка налічує в 1860 р 32 млн., Послала на війну 3 млн. Людей. Втрати склали майже 1 млн. Чоловік [9].

Ще в 1959 р в збірнику "Причини Громадянської війни" [10] видатний ліберальний американський історик Кеннет Стемп спробував підсумувати різні підходи і створити загальну картину стану думок істориків з даної проблеми, проте змушений був констатувати, що в поясненні причин війни сучасні історики перебувають ще далі один від одного, ніж були її учасники. Разом з тим він висловлював упевненість, що продовжуються дискусії сприяють глибшому розумінню "нашого найбільшого національного кризи" [11]. Традиція видання збірників, що представляють різні позиції істориків, триває. У зв'язку з цим варто відзначити появу книги "Обличчям до ворога. Погляди на Громадянську війну", в якій зібрані 36 есе, написаних різними істориками і по-різному інтерпретують події [12].

Підсумовуючи пояснення причин Громадянської війни, К. Стемп на перший план помістив пропагандистську війну, яку вели один проти одного обидві секції Союзу. Він наводить на доказ цієї точки зору документи: передовиці з газет, заяви політиків, наступні історичні праці, написані безпосередніми учасниками подій. Наступна група причин, що виділяються К. Стемп та іншими вченими, зростання націоналізму і боротьба за "права штатів". Якщо ідея зростання і розвитку південного націоналізму є загальновизнаною або, принаймні, розділяється більшістю істориків, що займаються історією Півдня, таких як Д. Фауст [13] або М. Гриссом [14], то складніше справа йде з національною ідентичністю Півночі. Цікаво, що останнім часом з'явився ряд досліджень, які доводять, що на Півночі склалася власна національна ідентичність, відмінна від Півдня і в багатьох відносинах, протилежна йому [15]. Саме різким контрастом національних ідентичностей Півночі і Півдня пояснюється тепер запеклість Громадянської війни. Сучасний історик Філіп Палудан вважає, що головне для історика зрозуміти, що не чому Південь відокремився, а чому Північ вирішив чинити опір відділенню. Це рішення, як вважає Палудан, було наслідком самоідентифікації сіверян як демократичної і вільної нації, а також результатом їх наміри зберегти "закон і порядок" [16].

Серед причин Громадянської війни центральної багато істориків і раніше вважають проблему рабства, але не в економічному, а скоріше в моральному аспекті, оскільки ворогуючі сторони дивилися на цей інститут з прямо протилежних позицій. Якщо "фанатики Півночі" оголошували рабство злом, то "фанатики Півдня", навпаки, проголошували його благом для рабів і їх господарів [17].

Традиційно частина американських дослідників покладала і продовжує покладати відповідальність за виникнення Громадянської війни на фанатиків-аболиционистов [18]. Однак в даний час виникла ціла низка цікавих робіт про інших фанатиків-екстремістів, вже на Півдні, званих сучасниками "пожирачами вогню" [19]. Сучасні дослідники з позицій постмодернізму намагаються пояснювати причини "невідворотного конфлікту" цивілізаційними відмінностями, відмінностями ментальності і культури, південним і північним націоналізмом і патріотизмом, лібералізмом Півночі і консерватизмом Півдня, а також з точки зору психоистории, культурної антропології, гендерного фактора і т.д. [20].

Слід особливо відзначити ряд робіт американських дослідників, в яких робиться спроба вивчити чинник громадської думки у зв'язку з конкретними подіями, які передували Громадянській війні. Це роботи А. Невінс, Д. Поттера, Д. Фермера про позицію щодо сецесії Півдня і початку Громадянської війни окремих великих видань Північ і їх редакторів [21]. Також слід виділити роботу двох істориків журналістики Л. Ратнера і Л. Дуайта, які вивчали вплив екстремістських груп на формування громадської думки [22].

І все ж дискусія постійно обертається навколо проблеми: хто саме винен у розв'язанні війни, що захищали в ній сіверяни і жителі півдня. Ось чому важливою в науковому плані залишається завдання вивчення громадської думки в США в зв'язку з початком Громадянської війни.

При становленні сучасного інформаційного суспільства, суспільства масової культури, в ході глобалізації інформаційних процесів стало очевидно, що величезну роль у виникненні внутрішніх і зовнішніх конфліктів відіграють інформаційні війни, які можуть носити як інформаційно-технічний, так і інформаційно-психологічний характер. Незмірно виростає роль громадської думки, оскільки всі великі маси людей активно починають втручатися в політику і впливати на неї. Про це цілком справедливо писав знаменитий іспанський філософ X. Ортега-і-Гассет:

"Закон громадської думки - це закон всесвітнього тяжіння. Без нього історія не була б наукою. Завдання історії в тому, ... щоб показати, що сила громадської думки - НЕ утопічне мріяння, а справжнісінька реальність, діюча постійно в житті суспільства .. . Тому, якщо ми хочемо формулювати закон громадської думки строго, як закон тяжіння в історії, то ... прийдемо до давно відомої і безперечною формулою: проти громадської думки правити не можна "[23].

Особливо зростає роль громадської думки в переломні моменти історії, коли не окремій людині, а великим соціальним спільнотам або навіть цілим націям треба прийняти рішення, погодитися або відкинути пропоновані політичними лідерами рішення.

Очевидно, що газети і журнали чинили вирішальний вплив на вироблення громадської думки в XIX ст., Що відзначалося багатьма сучасними політичними та громадськими діячами. Французький політичний діяч Алексіс де Токвіль писав:

"Свобода друку впливає не тільки на громадську думку, а й на думку кожної людини. Вона сприяє не тільки зміні законів, а й змінює звичаї".

При цьому він стверджував, що американська преса, завдяки своїй активності і широкому поширенню, має великий вплив на всі сфери суспільного життя:

"Коли ж трапляється так, що велика кількість друкованих видань починає діяти в одному напрямку, їх вплив на довгий час стає переважаючим, і громадська думка, що обробляється весь час з одного боку, в кінці кінців піддається їх впливу" [24].

Безсумнівно, вдумливий спостерігач-мандрівник вірно помітив найважливішу рису американському політичному житті - активну роль преси у формуванні громадської думки з найважливіших проблем внутрішньополітичного життя. Друк в Америці, на думку філософа і письменника Г. Торо, мала не менший авторитет, ніж Святе письмо:

"Газета - ось Біблія, яку ми читаємо щоранку і щовечора, стоячи і сидячи, в поїздці і на ходу" [25].

Важливо відзначити, що американські редактори, особливо великих газет, були досить часто незалежні у своїх судженнях, оскільки не потребували партійному патронажі та опіки з боку уряду. Багато з них відкрито заявляли про свою позапартійність. Так, редактор "Нью-Йорк таймі" Г. Реймонд писав:

"Про суспільну пресі не слід судити по редакторам, які принижують звання журналіста заради партійної гарячки. Її функції більш високі, і її обов'язки, якщо їх правильно виконувати, більш піднесені. Щоб завоювати довіру суспільства, газета повинна бути незалежна від партій" [26] .

За рахунок великих тиражів власники газет отримували солідні доходи від реклами і друкування оголошень. Журналістика США з самого початку розвивалася децентралізовано, в країні так і не виникло жодного загальнонаціонального видання. Місцева преса завжди грала в ній ключову роль. Головним економічним, культурним і журналістським центром країни з початку XIX ст. стає Нью-Йорк. Однак він все-таки не був єдиною столицею преси, як Лондон або Париж для своїх країн, в силу величезних розмірів США. Найбільшим же впливом користувалися газети, які американські дослідники називають "гігантами журналістики" і які відображали феномен "персональної журналістики". У 1860 р "Нью-Йорк геральд" мала в середньому щоденний тираж 77 тис. Прим. Це був найбільший тираж в світі, оскільки навіть лондонська "Таймс" мала на 25 тис. Прим. менше. "Нью-Йорк Трибюн" хвалилася, що її щоденний випуск становив 55 тис. Прим., А щотижневе видання - 287750 прим. [27]. "Нью-Йорк сан" мала щоденний тираж близько 60 тис. Прим., "Нью-Йорк таймі" - 35 тис. Прим., "Нью-Йорк івнін пост" - 20 тис. Прим. Тиражі видних південних газет були набагато менше, щоденний випуск "Чарлстон Меркьюрі" становив в 1860 р близько 10 тис. Прим. [28].

Комунікативні зв'язки в XIX в. мали свою специфіку. Довіра до друкованого слова було велике, і газети володіли значним впливом. Для багатьох читачів газета була єдиним "вікном у світ", головним джерелом інформації, підручником і керівництвом в культурному просторі мінливої ​​епохи [29]. Крім того, газета виявлялася головним орієнтиром у виборі партійно-політичних пристрастей. Коло читачів будь-якої газети був значно більше, ніж її тираж. Широко практикувалося читання вголос, особливо в невеликих містечках і селищах, обговорення і переказ найцікавіших статей в тавернах, кафе, на вулиці в гарну погоду. У готелях були спеціальні зали для читання газет, де приїжджі або просто завсідники могли прочитати свіжі видання [30].

"Дні книг відійшли в минуле, - заявляв редактор найбільш великою і впливовою" Нью-Йорк геральд "Д. Беннет, - як і дні театру, і дні церкви. Та роль, яку вони грали в русі людської думки і людської цивілізації, тепер сміливо може бути передана газеті. Газета здатна направити більше душ до Неба і більше їх число врятувати від Ада, ніж всі церкви і каплиці Нью-Йорка, а, крім того, вона одночасно вміє ще заробити гроші "[31].

Тому не дивно, що самі редактори вважали, що преса провокує населення обох секцій Союзу, підігріває пристрасті і веде країну до розколу.

"Як можуть дві секції нашої країни сподіватися жити в світі, поки журналісти продовжують робити все, щоб вони кидалися один на одного? Ми не можемо засуджувати північну пресу тому, що ми маємо багато чого з того ж самого секційного духу на Півдні", - заявляла газета з Арканзасу [32].

А ось що писала газета з Теннесі, демонструючи досить глибоке розуміння причин наростаючою конфронтації:

"Мабуть, немає з 40 південних журналістів і одного, який знає реальний стан справ на Півночі, відливи і припливи в його громадській думці".

І при цьому, вважає реакція, журналісти-сіверяни чи не краще розуміють проблеми Півдня. Засуджуючи побратимів по перу в обох секціях, газета виносила жорсткий звинувачувальний вердикт:

"І все ж кожен з них використовує всі можливості, щоб ввести в оману і завдати шкоди народові та Союзу штатів. І навіть тепер, коли країна знаходиться на межі розпаду, війна шляхом спотворень і зловживань триває з подвоєною люттю тими, хто процвітає і жиріє на упередженнях "[33].

20 грудня 1860 р штат Південна Кароліна оголосив про свій вихід з Союзу американських штатів. Від імені народу штату Південна Кароліна проголошувалося, що "союз ... існуючий між Південною Кароліною і іншими штатами під ім'ям Сполучені Штати Америки ... розривається" [33]. Рішення южнокаролінской легіслатури була зустрінута з радістю провідними чарлстонскімі редакторами. Незабаром на вулицях уже продавався екстра-випуск "Чарлстон Меркьюрі" з величезним заголовком: "Союз зруйнований" з повідомленням про вихід штату зі Спілки.

"Двадцяте день грудня, - писала ця газета, - буде написаний в календарях світу як початок нової епохи в історії людської раси" [34].

Інші газети Південної Кароліни мали не менш кричущі заголовки:

"Чудова незалежність! Штат Південна Кароліна навічно! Ордонанс про сецесії-сі відбувся 20 грудня 1860 года!"

Редактор "Уїклі джорнел" (Г. Кемден) оголошував:

"Союз розпущений! .. Велике, велике, благоодное справу зроблено, і рішення 20 грудня 1860 року в Чарлстоне, штат Південна Кароліна, не може бути переглянуте" [36].

Сецессіоністскіе газети в інших штатах Півдня вихваляли рішення Південної Кароліни. Вони визнавали, що її дії фактично гарантували відділення всіх штатів Затоки і створення Південної Конфедерації. Газета "Міссісіпіан" писала:

"Хоробра Південна Кароліна! Довго виношує ідею сецесії Південна Кароліна! ... Вона поведе за собою велику армію Південної Конфедерації" [37].

У січні-лютому 1861 ще шість штатів вийшли зі Спілки: Міссісіпі (9 I), Флорида (10 I), Алабама (11 I), Джорджія (19 I), Луїзіана (26 I), Техас (1 II). Пізніше до них приєдналися ще чотири: Віргінія (17 IV), Теннесі (6 V), Арканзас (6 V) і Північна Кароліна (20 V) [38]. Територія всіх 11 відокремилися штатів досягала 733 144 кв. миль - 40% території країни [39].

8 лютого 1861 року представники відокремилися штатів прийняли конституцію "конфедеральні штатів Америки" [40]. 18 лютого 1861 р тимчасовим президентом Південної Конфедерації був обраний Джефферсон Девіс (1808-1889), великий плантатор з Міссісіпі, який раніше був сенатором конгресу США. 21 січня 1861 року він покинув сенат США, заявивши на прощання, що він "протягом багатьох років захищав, як суттєвий елемент суверенітету штатів, право будь-якого з них покинути Союз" [41]. Віце-президентом був обраний Олександр Гамільтон Стефенс з Джорджії (1812-1883).

Застрільниками розколу єдиного Союзу виступили південні екстремісти - "пожирачі вогню". Головним представником цього руху в Південній Кароліні був Роберт Ретт (1800-1876), який присвятив розколу Союзу все життя і назвав себе "батьком сецесії" [42]. Будучи одним з власників і редакторів найбільш екстремістської газети Півдня "Чарлстон Меркьюрі", він активно використовував її для агітації за сецесію південних штатів.

В період 1860-1861 рр. сецессіоністів (прихильники відділення Півдня) розвинули неймовірну активність, домагаючись виходу південних штатів зі Спілки. Крім Ретта, в інших штатах Півдня діяли не менш екстремістськи налаштовані журналісти і політики: в Віргінії - видавець і редактор "Фармерс реджистер", плантатор Едмунд Руффінена (1794-1865) [43], в Луїзіані - професор політичної економії і видавець "Де Боус рев'ю "Джеймс Де Боу (1820-1867) [44], в Алабамі - видатний політик Вільям Йєнсена (1814-1863) [45], в Техасі - Луїс Уігфолл (1816-1874) [46], в Джорджії - сенатор Роберт Тумбc (1810-1885) [47]. Запальні передовиці південних газет із закликами до відділення, написані ними; полум'яні промови, произносившиеся в численних аудиторіях, свідчать про неймовірну активності і енергії цих людей в боротьбі за повну і негайну незалежність південних штатів.

"Ніхто не може заперечувати, - стверджувалося в" Де Боус рев'ю ", - що закон самозбереження є першим природним законом. Ми маємо право захищатися, ми повинні вимагати влади ... Якщо ми не будемо боротися, Південь загине. Тоді південне лицарство буде лише плодом неприборканої уяви, мужність жителів півдня лише мрією, а справедливість і правота нашої справи - нашим прокляттям і ганьбою "[48].

Підкреслюючи, що основою південної цивілізації є інститут рабовласництва, газета "Чарлстон Меркьюрі" стверджувала, що будь-яке посягання на нього викличе не тільки крах південній економіки, а й знищить Південь як такої:

"Власність на рабів є основою будь-якої власності на Півдні. Коли її надійність похитнулася, всі інші види власності теж нестабільні, це вплине на банки, фондові біржі, облігації. Запанувало сум'яття, недовіру і пригнічення ... Погубити Південь, звільнивши його рабів, те ж саме, що погубити будь-якої іншої народ ... Це буде втратою свободи, власності, будинки, батьківщини - всього, що дає цінність життя. і ця втрата, як видно, буде супроводжуватися такими стражданнями і страхом, яким не було рівних в історії чоловіча тва. Ми повинні зберегти наші свободи і встановлення, в іншому випадку нас очікують гірші біди, ніж будь-який інший народ у світі "[49].

Аналіз декларацій про сецесії різних штатів Півдня дозволяє представити весь спектр думок, сформованих південній пропагандою. Одночасно вони дозволяють судити про те, як жителі півдня пояснювали причини конфлікту з Північчю, що ведуть до Громадянської війні. Деякі з них досить коротко формулюють причини, що підштовхнули до виходу з Союзу, інші наводять більш розгорнуту аргументацію. Проте провідною ідеєю в них є захист інституту рабства від посягань з боку Півночі. Жителі півдня чітко усвідомлювали і безапеляційно заявляли, як свідчать головні документи сецесії, що розкол Союзу відбувається через інституту рабства. який вони прагнуть будь-що-будь зберегти, в той час як Північ прагне до його поступового знищення. Ось як це виглядає в декларації Міссісіпі:

"Наша позиція цілком заснована на інституті рабства - найбільшому матеріальному інтересі в світі. Рабська праця створює продукти, які складають саму велику і найважливішу частину світової торгівлі ... З цього інституту вже довгий час мали намір завдати удару, а тепер майже досягли своєї мети. нам не залишилося іншого вибору, крім підпорядкування аболиционистам або розірвання Союзу, чиї принципи були перекручені і тепер використовуються для того, щоб погубити нас "[50].

Важливо підкреслити, що на першому місці стояли саме економічні інтереси жителів півдня.

"Ми повинні або змиритися з деградацією і втратою власності вартістю в чотири мільярди доларів, або вийти з Союзу, створеного нашими батьками, для того щоб зберегти цей вид власності, поряд з усіма іншими", -

підкреслювалося далі в декларації Міссісіпі [51]. Звичайно, в громадській думці більшості жителів південних штатів рабство уявлялося у вигляді непорушною соціальної основи, і будь-яким зазіханням на цей "благословенний інститут" ними зустрічалися в багнети.

Безсумнівно, загострення пристрастей в величезній мірі зріс в зв'язку з президентськими виборами 1860 г. Для Півдня абсолютно неприйнятною була б перемога республіканської партії. Причому в очах жителів півдня не мало особливого значення, кого республіканці висунутий як кандидат в президенти. Народжена в 1854 р в опозиції біллю Канзас-Небраска, республіканська партія була ненависна для жителів півдня, які побоювалися за долю свого "особливого інституту". Їх не влаштовував основоположний принцип республіканців - недопущення рабства на нові території [52]. Цей принцип підрубував економічне коріння рабства. Будучи екстенсивної системою, воно не могло розвиватися далі, не поширюючись на нові землі.

Перемога "чорного" республіканця (рідко хто на Півдні називав цю партію просто республіканської), на їхню думку, загрожувала інституту власності, зазіхала на конституційні основи, означала створення коаліції ворожих жителям півдня сил. Південна інтерпретація гарантій власності на рабів була підтверджена Верховним судом в рішенні по справі Дреда Скотта в 1857 р Тепер партія, що виникла на Півночі, кидала виклик цим гарантіям. Виступаючи в Конгресі, представник Алабами сказав, що якщо Північ вибере Сьюарда або Чейза або будь-якого іншого члена республіканської партії в президенти, то це буде відкинуто Півднем і призведе до руйнування Союзу. "Ми ніколи не підкоримося обрання в президенти крайнього республіканця", - заявив сенатор-южанин Кроуфорд. Сенатор Іверсон з Джорджії в своєму виступі зазначив, що, на його думку, південні штати підуть на розірвання Союзу, якщо на виборах президента буде обрано "чорний" республіканець з секційної партії Півночі [53]. Президентські вибори 1860 р з'явилися не просто зіткненням різних партійних програм, перемога республіканської партії розцінювалася жителями півдня як втрата політичної влади в Союзі.

Призначення кандидатом в президенти від республіканської партії вихідця з південного штату Кентуккі А.Лінкольна анітрохи не заспокоїло жителів півдня. Південна преса охоче підхоплювала і передруковувала негативну інформацію про Лінкольні з демократичних газет Півночі. Виборча кампанія 1860 року на Півдні проходила в атмосфері побоювань, страхів, істерії і кризи. У Лінкольні Південь бачив представника крайніх аболиционистских доктрин. Про агентах аболиционистов, що поширюють свої радикальні доктрини і подбивающих негрів до підпалів і вбивств, повідомили всюди. Чутки, один безглуздіше іншого, охоплювали Південь миттєво: то про гігантський змові в Техасі з метою звільнити рабів і підпорядкувати цей штат янкі, то про наміри негрів отруїти колодязі, палити будинки плантаторів, робити насильства і грабунки.

Обрання Лінкольна, стверджувала газета з Алабами "показує, що Північ має намір звільнити рабів і силою нав'язати міжрасові шлюби на Півдні".

"Якщо Джорджія залишиться в Союзі, керованому Лінкольном і республіканцями, - стверджувала інша газета, - то через 10 років або навіть менше наші діти будуть дітьми від змішаних шлюбів".

"Краще 10 тисяч смертей, ніж підпорядкування чорним республіканцям!" - стверджувала південна пропаганда [54].

Сецессіоністів необхідно було переконати всіх жителів півдня в тому, що з обранням республіканського президента федеральна влада стала небезпечною і згубною для Півдня, його особливої ​​цивілізації, заснованої на рабську працю. У хід пускалися вже апробовані в 1856 р твердження, що республіканська партія є неприйнятною для Півдня. У декларації про причини сецесії, прийнятої Джорджією, головний акцент робився на негативних для Півдня наслідки перемоги республіканців на президентських виборах.

"Партія Лінкольна, звана республіканської, під своїм нинішнім ім'ям і при своїй нинішній організації - недавнього походження. Визнано, що це партія антирабовладельческую. Її кредо привертає до неї розрізнених прихильників забутих політичних єресей і проклятих теорій політичної економіки, захисників обмежень свободи торгівлі, протекціонізму, особливих привілеїв, марнотратства та корупції в управлінні, але в той же час її головна місія і її мета - знищення рабства "[55].

Велика частина сецессіоністской риторики являла собою варіації цієї ідеї. Пропагандисти Півдня запевняли нерабовладельческая населення, що воно належить до вищої раси, в перевазі і обраності білих. Губернатор Джорджії Браун заявляв у своєму зверненні до легіслатурі штату, що

"Серед нас є працюючі білі бідняки, але вони не належать до нижчого класу. В їх уявленнях негри не рівні їм ... Вони належать до тієї дійсно справжньою аристократії, якої є раса білих людей" [56].

Більшість південних газет, заявляючи, що немає особливої ​​різниці між республіканцями і аболиционистами, проте вказували, що саме активна аболиционистская агітація і діяльність створюють нестабільність в Союзі, підривають самі основи південній цивілізації.

Головна претензія до Півночі, багаторазово повторювана в його пресі, в промовах і заявах політиків і закріплена в деклараціях про причини сецесії, - це звинувачення у веденні аболиционистской пропаганди, в порушення рабів духу повстання і заколоту. В "ордонанси Південної Кароліни про сецесії" в якості однієї з головних причин вказується неповагу північних штатів до інституту власності на рабів, активна аболиционистская пропаганда:

"Ці штати привласнили собі право судити про правомочність наших внутрішніх інститутів і заперечували права на власність, встановлену в п'ятнадцяти штатах і визнану Конституцій. Вони засуджували інститут рабства як гріховний. Вони дозволили відкрито засновувати у себе суспільства (аболіціоністського. - Т.А.), явна мета яких полягала в тому, щоб порушувати спокій і відчужувати власність громадян інших штатів. Вони підбурювали тисячі наших рабів покинути свої будинки і допомагали їм у цьому. Тих, хто залишився, їхні емісари спонукали до повстання "[57].

Хоча ці аргументи не відрізнялися оригінальністю, вони зустрічали сприятливий відгук, оскільки багаторазове повторення цих простих і чітких формулювань не просто закріплювалося в мозку, але і вплинуло на власницькі почуття жителів півдня. Іншим потужним важелем впливу на громадську думку було звернення до почуття потоптану справедливості щодо Півдня, перш за все у зв'язку з доступом до земельного фонду на нових територіях [58].

Як і раніше важливою в пропагандистському відношенні вважалася думка про те, що землі, завойовані у Мексики, є спільним надбанням, як вільних, так і рабовласницьких штатів, тому на них також має поширюватися інститут рабства нарівні з вільним працею. У Декларації Джорджії підкреслювалося:

"Ми проливали за ці землі свою кров і платили свої гроші. Ми вимагали їх розділу по лінії Миссурийского компромісу або рівної участі в використанні всього цього фонду. Ці пропозиції були відкинуті, хвилювання стало загальним, і небезпеку для суспільства була велика. Позиція Півдня була непохитна , ... придбане належить всім "[59].

Не випадково всі пропозиції компромісів, запропоновані прихильниками Півдня на Півночі в 1860-1861 рр., Включали вимога продовження лінії Миссурийского компромісу до Тихого океану.

На Півдні завдяки невпинним зусиллям південній пропаганди склалося уявлення про особливий шлях розвитку. Створення південній пропагандою міфів поєднувалося з різкою і неприємної критикою північній моделі розвитку. У цей період починається формування концепту "південного самосвідомості" і "південної культури" як особливої ​​домінанти в американській культурній традиції. Відбувається становлення регіональної самосвідомості, що виразилося в міфологізації минулого, пошуку архетипів і політичних ідей, здатних протистояти Півночі. Створюється цілий набір пропагованих міфологем ( "міф про кавалерів", "плантаторський міф", "міф про античну демократії" і т.д.) [60].

У цей час у жителів півдня починає формуватися негативний образ Півночі, "агресивних янкі", які прагнуть знищити основи "південної цивілізації". У ряді статей в південному журналі "Саузерн Квотерлі рев'ю", який видавався письменником У. Сіммсон, йшлося про існування в рамках північноамериканського Союзу двох цивілізацій - "північній" і "південної". Само собою, зрозуміло, малося на увазі перевагу "південної" цивілізації над "північної".

Англійський журналіст У. Рассел, подорожуючи в 1861-1862 рр. по США, відзначав у своїх щоденниках, що жителі півдня вважають себе особливим народом зі своєю власною долею [61].

"Немає нічого в усіх темних печерах людської пристрасті такого жорстокого і смертельного, як ненависть, яку южнокаролінци висловлюють по відношенню до американців, - писав кореспондент лондонського" Таймі "з Чарлстона. - Ворожнеча греків до туркам була дитячою грою в порівнянні з ворожістю, виявленої« джентри »штату Південна Кароліна по відношенню до« натовпі Півночі »... Штат Південна Кароліна, як мені пояснювали, був заснований джентльменами ... Ніщо на світі, говорили вони, не змусить нас підкорятися будь-якому союзу зі звірячими, фанатичними негідниками-аболіційної стами зі штатів Нової Англії! " [62].

Назрівали Громадянська війна багатьма сучасниками-жителями півдня сприймалася як нова війна за незалежність, тепер вже не колоній від Англії, а південних штатів від Півночі, як продовження благородної справи боротьби за свободу і права штатів, на захист Конституції і ідеалів 1776 р Декларація про сецесії штату Міссісіпі закінчувалася пропагандистським закликом до порятунку всіх святинь Півдня і основ південній цивілізації,

"Оскільки їх (сіверян. - Т.А.) відверта мета - повалити наше суспільство, не тільки відібрати нашу власність, але і погубити нас самих, наших дружин і дітей, зруйнувати наші будинки, наші вівтарі і вогнища. Щоб уникнути цих бід, ми повертаємо собі повноваження, які наші батьки делегували уряду Сполучених Штатів, і з цього часу ми будемо шукати нових гарантій нашої свободи, рівності, безпеки та спокою "[63].

Ці ідеї знаходили саме широке підтвердження в південній пресі. Газета "Нечез фрі трейдер" (Міссурі) заявляла 19 листопада 1860 р .:

"Рубікон перейдено. Ми повинні діяти. Якщо ми не можемо мати рівність штатів в Союзі, ми отримаємо його поза Союзом - вільну і незалежну республіку південних сполучених штатів Америки".

У більшості жителів Півдня, багато в чому завдяки південній пропаганді, була відсутня об'єктивна картина того, що відбувається. Вони анітрохи не замислювалися про те, до яких трагічних і необоротних наслідків для країни могла привести їх "революція"; розділ спільного дому, руйнування і лиха Громадянської війни - все це здавалося не надто великою ціною за збереження особливого укладу життя Півдня. Жителі півдня страшно ображалися, коли жителі півночі стали іменувати їх бунтівниками і повстанцями, вважаючи, що це несправедливо. Але в дійсності, вони виступали не як революціонери, а як люди, які прагнули законсервувати "відживаючий" свій вік інститут рабства.

Їх наміри щодо руйнування країни були покликані не тільки зберегти аграрний характер Півдня, а й підпорядкувати його економіку диктату більш розвинених в промисловому відношенні європейських держав. Англія не приховувала свого задоволення, спостерігаючи, як розвалюється на частини країна, яка раніше була її колонією, і як величезна частина цієї країни готова була стати її напівколонією, її аграрно-сировинним придатком, не бачачи в цьому ніяких негативних наслідків. Головна теза полягав у тому, що Південь, відокремившись і скасувавши протекціоністські тарифи, зможе купувати дешевші і якісніші англійські товари. Таким чином, громадська думка Півдня в кінцевому рахунку не тільки виправдало курс на сецесію і розв'язування Громадянської війни, а й виявився досить монолітним і згуртованим, оскільки навіть юніоністи і їх преса змушені були замовкнути під напором аргументів захисників особливої ​​цивілізації Півдня.

На Півночі відображення в громадській думці углублявшегося секційного конфлікту створювало більш складну і суперечливу картину. У друкованих виданнях Півночі як у дзеркалі відбивалися всі ті почуття і настрої, які домінували в суспільстві в драматичні місяці між обранням кандидата республіканців А. Лінкольна на посаду президента в листопаді 1860 року і захопленням жителями півдня федерального форту Самтер у квітні 1861 р цей період безліч людей на Півночі вважало, що до південних загрозам не варто ставитися серйозно. У суспільстві зберігалися ілюзії можливості досягнення чергового компромісу з Півднем, багато хто сподівався, що перспектива мирного збереження Союзу залишається. У цей складний і суперечливий період існувало безліч думок, і ніхто не міг передбачити, що станеться наступного дня. У строкатому спектрі громадської думки політична пропаганда створювала свої стереотипи і міфи, формувала образ ворога або образ одного.

Більшість газет Півночі відкидало порівняння сецесії жителів півдня з війною за незалежність.

Уподібнення південних екстремістів "революційним батькам-засновникам є наклепом на характер і поведінку людей 1776 р які боролися, щоб встановити права людини ... і принципи універсальної волі", - оголошував відомий поет і журналіст У. Брайант в "Нью-Йорк івнін пост ". - Південь повстав "не з інтересу загальної гуманності, а з внутрішнього деспотизму ... Його девіз - не свобода, але рабство" [64].

"Декларація незалежності Т. Джефферсона говорила про природні права, - писав" Нью-Йорк Трибюн ", - в той час як м-р Джефферсон Девіс з цього зробив карикатуру. Інтерес Півдня заснований на несправедливому, віджиле, що розпадається інституті рабства проти неминучого торжества природних прав людини ". Рух південців за сецесію - "не революція заради свободи, а контрреволюція з метою змінити рух коліс прогресу, ... щоб відкинути всіх нас назад, в саму глибоку темряву ... деспотизм і утиски" [65]. Безсумнівно, що багато сіверяни чітко усвідомлювали, що боротьба жителів півдня ведеться перш за все на захист їх "особливого інституту".

Відомий політик Ч. Самнер, виступаючи в Сенаті, затаврував "варварство рабства". Він заявив, що "особливий інститут" Півдня, який південна пропаганда живописала як благочинний для негрів, був варварським установою, і жителі півдня, які заснували його, є справжніми варварами без будь-яких ознак цивілізації ". Виступаючи пізніше в Нью-Йорку, Самнер передбачив, що з обранням Лінкольна рабство невдовзі сконає "подібно отруєної щура, яка вмирає у своїй норі" [66].

Звичайно, такі настрої на Півночі формувалися в значній мірі під впливом аболиционистской пропаганди, яка протягом десятиліть викривала огидні боку рабства.Аболіціоністи наполегливо вимагали його негайного скасування, не дуже вникаючи, до яких конкретних наслідків це може призвести для Півдня. Поширенню антирабовладельческую поглядів і настроїв активно сприяли виступи із засудженням рабства письменників, політичних і громадських діячів, редакторів північних газет. Однак більшість населення Півночі відштовхував екстремізм лідерів аболиционистов, які заради торжества своїх ідей заявляли про необхідність відділення Півночі від південних штатів.

Головний ідеолог руху У. Гаррісон неодноразово заявляв, що заради ліквідації цього ганебного інституту можна піти на руйнування єдності штатів. Довго розцінювати Союз як "угода з дияволом", радикальні аболіціоністи активно виступали за розділ країни і створення вільної держави [67]. Сам У. Гаррісон в період сецесії неодноразово заявляв, що вихід південних штатів зі Спілки - це сприятливий фактор, що сприяє вирішенню проблеми рабства.

"Всі спроби врятувати Союз - просто ідіотизм, - стверджувала його газета" Либерейтор ". - Нарешті« угоду з дияволом »анульовано і« договір з пеклом »зруйнований діями самої Південної Кароліни" [68].

Шість тижнів по тому в цій же газеті знову затверджувалася:

"Тепер давайте наберемо Конвент вільних штатів, щоб утворити незалежний уряд на принципах свободи і справедливості, щоб заявити рабовласницьким штатам:« Ми не звинувачуємо ваше зрадницьку поведінку, залиште нас мирно! .. Давайте, нарешті, проведемо межу між свободою і рабством »" [ 69].

Невірно було б стверджувати, що подібні заклики не чинили ніякого впливу на громадську думку. Коли почалася сецесія Півдня, деякі радикальні республіканці також спочатку зайняли таку позицію.

"Якщо штат Південна Кароліна хоче піти, - заявляла" Чикаго Трибюн "в 1860-ому, - дозвольте їй це зробити. І нехай вона, подібно до хворого члена, відрізаному від здорового стовбура, гниє там, де впаде" [70].

Більшість північних екстремістів не усвідомлювала в достатній мірі, до яких трагічних для країни наслідків вели їх заклики до розділу країни, підхоплені, правда з самих різних міркувань, багатьма провідними виданнями Півночі.

Перед обличчям нової Громадянської війни у ​​багатьох жителів Півночі, особливо у представників ділових кіл не було чітких позицій. І ці коливання ясно позначилися на сторінках преси, перш за все "Нью-Йорк Трибюн". X. Грилі, незважаючи на постійні погрози відокремлення Півдня, не вірив в його можливість:

"Дуже легко зруйнувати Союз на папері, але на практиці ... величезні перешкоди виникнуть на цьому шляху. Політичні узи, може бути, розірвати порівняно легко, але соціальні та комерційні зв'язки ... можуть бути розірвані тільки після відчайдушної боротьби" [71] .

У той же час дана газета вітала обрання А. Лінкольна президентом, стверджуючи, що це дозволить вирішити нагальні для Півночі питання введення протекціонізму і прийняття закону про гомстедах.

Перед Північчю встав важке запитання: яку політику проводити в умовах, що склалися? Більшість жителів Півночі вимагали рішучих дій, закликаючи на численних мітингах до збереження Союзу і покаранню заколотників [72]. Однак таку позицію поділяли далеко не всі. Чимало було тих, хто вагається, яких лякала перспектива Громадянської війни. Висловлюючи їх погляди, "Трибюн" заявляла:

"Важко жити в республіці, де одна частина пригвождает до іншої багнетом ... Якщо рабовласницькі штати переконаються, що для них краще бути поза Союзом, ніж в ньому, ми будемо наполягати на тому, щоб дозволити їм піти з миром" [73].

У ряді випадків позиція "Трибюн" мало чим відрізнялася від тієї, яку займала її найлютіший ворог - "Геральд".

"Якщо наші південні брати думають, що їм буде краще без нас, якщо вони дійсно зберуться піти, - оголошував" Геральд "Беннета 17 січня 1861 р - чорт візьми, дозвольте їм піти з миром. Ми не можемо тримати їх силою".

Все це не сприяло ясного розуміння ситуації її численними читачами. Більш того, "Геральд" вимагає вигнати зі Спілки Нову Англію, де були найбільш сильні аболіціоністського настрою, щоб створити грунт для збереження єдності з Півднем.

"Інша частина країни просто втомилася від Нової Англії, - стверджувала" Геральд ". - У ній занадто багато провінційної підлості, фанатизму, зарозумілості, любові до« ізмів », прискіпливої ​​опозиції аби чогось і до всього, систематичного внутрішнього беззаконня,. . .які наповнюють цю секцію країни ненавистю до інших ".

Подібна ворожість до Нової Англії і симпатії до Півдня були досить поширені в штаті Нью-Йорк і його діловому і комерційному центрі. Дивно, що значне число жителів Нью-Йорка, дійсно, були ворожі до застосування сили щодо південних штатів. Збори прихильників мера Ф. Вуда, що пройшло в залі Брука 15 грудня 1860 р - яскраве свідчення подібних настроїв. Голова зборів заявив, що місто втрачає 20 млн. Дол. На місяць з припиненням південних замовлень. Ця заява була зустрінута з розумінням присутніми торговцями, які потім одностайно підтримали резолюцію, яка виражала підтримку жителям півдня. Там було написано:

"Вважаючи, що наші південні брати тепер залучені в святу справу захисту американської свободи, і намагаються зупинити лавину пуританства Нової Англії, ми відчуваємо до них саму серцеву симпатію" [76].

Мер Ф. Вуд, противник республіканців, в своєму зверненні до міської ради, направленому 8 січня 1861 р запропонував, що в разі, якщо розкол стане доконаним фактом, Нью-Йорк повинен оголосити себе вільним і незалежним містом, зацікавленим в торгівлі з обома секціями.

"З нашими ображеними братніми рабовласницькими штатами нас пов'язують дружні відносини і глибока симпатія. Ми не брали участі у війні проти їхніх конституційних прав або їх внутрішніх інститутів. Наші суду проникли в кожну гавань, енергія і підприємливість Нью-Йорка знайшли шлях до кожного штату і місту американського Союзу ... Тому Нью-Йорк має право очікувати і повинен намагатися зберігати безперервне спілкування з кожним штатом "[77].

Ідея Ф. Вуда про створення незалежного Нью-Йорка мала чимало прихильників і торгово-промислових колах. Цей виступ ясно свідчить, що в громадській думці сіверян ідеї розколу країни, роз'єднання Союзу штатів були досить поширені, і багато хто не бачили особливої ​​трагедії в цьому, якщо їх ділові інтереси не постраждають. Тому не дивно, що саме в Нью-Йорку під час Громадянської війни було чимало "мідянок", тих, хто бажав поразки Півночі.

Ряд газет Півночі, які виражали інтереси торгово-промислових кіл, пов'язаних діловими інтересами з Півднем, такі як дуже впливова "Нью-Йорк геральд" Дж. Беннета, "Нью-Йорк експрес" Дж. Брукса, "Нью-Йорк джорнел оф комерс" Дж . Холлоке були щиро налаштовані на користь дозволу сепаратистам вийти з Союзу без будь-яких стримуючих заходів з боку федерального уряду. Дж. Беннет прагнув покласти відповідальність за розкол країни на республіканців, що викликали гостре невдоволення Півдня своїм прагненням обмежити поширення рабства на нові території, а також на новообраного президента. Він у своїй газеті писав, що Лінкольн колись розколював колоди для шпал залізниці, а тепер він розколює Союз [78].

Твердий і послідовний курс на захист Союзу вели тільки "Івнін пост", "Таймі" і "Уорлд", які переконували в необхідності серйозних заходів. Але тиражі цих газет значно поступалися накладами "Геральд" і "Трибюн". "Івнін пост" заявляла, що мирна сецесія - абсурд, що потурання уряду підірве віру в його здатність навести порядок. "Якщо штати відокремлюються, це означає заколот, а сецессіоністів - зрадники", - постійно твердила ця газета [79].

На думку багатьох політиків і редакторів північних газет, в основі назрівала Громадянської війни лежала боротьба за владу в Союзі. Перемога на президентських виборах в 1860 р республіканців закономірно вела до втрати Півднем монополії політичного домінування. Розмірковуючи про причини можливого відокремлення Південної Кароліни, редактор "Нью-Йорк таймі" Дж. Реймонд прийшов до висновку, що вони криються в посиленні політичних позицій Півночі:

"Південь розглядає обрання Лінкольна як вирішальне доказ того, що північне переважання в Союзі є доконаний факт ... Все секційні обурення, політичні пароксизми останніх 20 років були не більше ніж відчайдушним опором Півдня того, що, як він відчував, є неминучим ходом подій" [80].

Справжня криза, на думку редактора "Нью-Йорк таймс", остання і найважливіша глава в історії південного опору, тому що Південь використовував свої останні резерви.

Мешканці півночі не визнавали законності сецесії і не вважали, що право на вихід із Союзу було закріплено в конституції 1787 р Продовжуючи свій аналіз подій в зв'язку з відділенням Південної Кароліни, Дж. Реймонд писав про те, що це є заколотом проти законної влади і розв'язуванням громадянської війни.

"Південна Кароліна може хоч двічі на рік оголошувати себе вийшла зі Спілки, якщо їй так подобається ... - писала" Нью-Йорк таймс ". - Але це ні в найменшій мірі не применшує обов'язок кожної людини на її території підкорятися законам, прийнятим Конгресом ... Федеральний уряд ... має справу з приватними особами та вимагає покори своїм законам саме від них. Якщо вони відмовляються, воно може примусити їх до покори. Якщо ж штат втручається і чинить опір спробам такого примусу, значить штат «оголошує війну» федеральному Правителі ству ... бунтівну війну, війну революційну. І питання тільки в тому, чи має федеральний уряд право придушити заколот, припинити замах на свою владу. І мені здається це все одно, що запитати: уряд чи це взагалі або тільки підробка ".

Висновок Реймонда: "Сецесія означає війну" [81].

На подібних позиціях стояв і У. Брайант. У передовій статті, названої "Мирна сецесія - безглуздість", він стверджував:

"Жоден уряд не може спокійно існувати жодного дня, якщо воно допускає доктрину мирного розколу, оскільки воно не може мати в такому випадку ніякої безпеки і ніякого майбутнього. Ні, якщо відокремлюється штат, то це означає, що він знаходиться в стані заколоту, і прихильники сецесії - зрадники. Ті, хто наділений виконавчою владою, виявляють боягузтво і порушують свою присягу, якщо вони не в змозі використати весь арсенал законних засобів, щоб придушити такий заколот "[82].

Більшість нації очікувало від президента Дж. Б'юкенена заходів щодо запобігання розколу країни. У своєму щорічному посланні Конгресу 3 грудня 1860 року він засудив сецесію як позбавлену законних підстав, бо вона "абсолютно несумісна з характером федеральної конституції". Але при цьому Б'юкенен вказав, що у глави виконавчої влади немає повноважень утримувати окремі штати в федерації:

"Після серйозних роздумів я дійшов висновку, що ні Конгрес, ні органи федерального уряду не мали права за допомогою сили змушувати штати залишатися в Союзі. Істина полягає в тому, що наш Союз неможливо побудувати на крові своїх громадян, пролитої на полях Громадянської війни" [83 ].

Протягом чотирьох місяців між обранням А. Лінкольна і його інавгурацією Дж. Б'юкенен мав виконавчою владою, але не відчував відповідальності за кризу, в той час як А. Лінкольн розумів свою відповідальність, але не мав влади. Конгрес, обраний в 1860 р, ще не міг зібратися на сесію, тоді як Конгрес, що засідав в грудні 1860 р відчував ерозію влади, оскільки південні конгресмени залишали його в зв'язку з сецесією їх штатів. Заперечення Дж. Бьюкененом законності сецесії закінчилося визнанням власного безсилля.

"Хоча Конституція не давала жодному з штатів права вийти з Союзу, - заявляв Дж. Б'юкенен, - вона також не давала національному уряду ніякої влади, щоб примусити штат до підпорядкування, в той час як він намагається піти" [84].

Подібну позицію невтручання в справи Півдня і самоусунення в період гострої кризи в історії країни відкидали багато.Засуджуючи сецесію Півдня як заколот і порушення базового принципу демократії - правління більшості, відомий поет і журналіст Дж. Лоуелл писав у статті "У безлічі єдині", опублікованій в популярному журналі "Атлантик мансли", що у Півночі немає особливого вибору, і він повинен захищати не тільки себе, але і демократію.

"Країна втомилася від того, що її обманюють грою слів, - писав він. - Сполучені Штати - це нація, а не масовий мітинг. Їх уряд - це дійсно уряд, а не партійний кокус - уряд, який був задуманий як здатне на щось більше , ніж безпорадне напучування сільського констебля: будь ласка, не робіть цього. У нього є виконавчі чиновники і офіцери, які не є просто безцільно рухаються маріонетками ".

Захищаючи право федеральної влади на застосування сили по відношенню до отделяющихся штатів, він підкреслював конституційність цього права.

"Сецесія означає хаос, а застосування сили - це застосування законної влади. Словесним шарлатанством ви не можете підняти першу або принизити другу".

Він наполягав на необхідності енергійних дій на захист єдності країни і безглуздість і безперспективність проектів створення будь-яких нових державних утворень замість США [85].

Підсумовуючи аргументи прихильників республіканців, "Чикаго Трибюн" заявляла 12 грудня 1860 р .:

"Якщо війна повинна початися вона буде вестися на захист Конституції, як наші батьки боролися колись. Війна - можливо останній засіб захистити наше спільне надбання. Давайте кожний не пошкодуємо сил і засобів, щоб захистити Конституцію Сполучених Штатів".

Демократична, прорабовладельческая преса Півночі не визнавала за урядом права на застосування сили відносно відокремилися штатів і прагнула впливати на громадську думку сіверян в тому плані, щоб Півдню НЕ чинилися ніякі перешкоди зі створення його власної незалежної держави. При цьому ні редактори, ні читачі таких газет не бажали навіть замислитися над проблемою, яку поставив Лінкольн у своїй промові 4 березня: якими будуть подальші відносини двох незалежних американських держав. Вони прагнули залякати сіверян жахами прийдешньої братовбивчої війни, як і раніше прагнучи дискредитувати неугодного їй президента.

"Геральд" писала: "Невідворотний конфлікт накинув жахливу тінь на цю країну, але є надія, що ті самі армії, які скоро стануть лицем до лиця, відступлять швидше, ніж дозволять розпочати кровопролиття. Куди краще, щоб Союз навіки розпався, ніж підняти руки братів один на одного і заплямувати землю вбивством і різаниною. Основна маса населення засуджує кровожерливий ідіотизм вашингтонського уряду "[86].

Звичайно, подібні висловлювання не могли не вносити сум'яття в уми. Тим більше що їх в різних варіантах і з різним ступенем критики адміністрації повторювали й інші прорабовладельческіе і демократичні газети.

І тим не менше наполегливість республіканської преси вела до вкорінення у свідомості жителів півночі відношення до сецесії Півдня як до заколоту проти законів країни і конституції, як до зазіхання на досягнення американської цивілізації в цілому. У. Брайант писав:

"Дайте Півдню зрозуміти, що коли війна дійсно почнеться, то досягнення вісімдесяти років в підприємствах, накопичення, в прогресі всіх мистецтв, будуть втрачені для Півночі. В жилах сіверян, холодних за темпераментом, мирних в своїх намірах, люблячих промисловість і торгівлю більше, ніж неробство, тече все та ж англосаксонська кров, і вони будуть йти вперед, щоб боротися з тією ж самою важкою і непереборної енергією, з якою підняли цю велику цивілізацію з примітивною дикості "[87].

Аналіз громадської думки як Півдня, так і Півночі, ролі преси в їх формуванні показує, що в розумінні причин насувається Громадянської війни було багато спільного. Проте громадська думка Півдня виявилося порівняно монолітним, чого не можна сказати про Північ, де панували розбрат і протиріччя.

Значна частина жителів півночі повірила Лінкольну і його обіцянкам домагатися збереження єдності країни. Вони підтримали президента, тому що розуміли цінність Союзу, створеного в ході Війни за незалежність 1775-1783 рр. Але було чимало й тих, хто вагається, виконаних расистських забобонів, не згодних боротися, як вони вважали, за рівноправність негрів, за скасування рабства. Певна частина ділової еліти і суспільства прямо підтримували жителів півдня і виступали проти рішучих заходів по збереженню Союзу.

Подібна расколотость громадської думки, відсутність згуртованості дорого обійшлися Півночі, зумовивши поразки його військ в початковий період війни і її затяжний характер в цілому. І все-таки найбільш кровопролитна і жорстока в американській історії війна призвела до поразки Півдня і відновленню цілісності держави. Це підтвердило правоту тих, хто в 1860-1861 рр. в своїх заявах, промовах, статтях захищав Союз і таким чином формував і мобілізував громадську думку для порятунку єдності країни.

Список літератури

1. Reynolds DE Editors Make War. Southern Newspapers in the Secession Crisis. Nashville, 1970, p. 216-217.

2. Іванов Р.Ф. Громадянська війна в США. М., 1960, с. 50-51; Куропятник Г.П. Друга американська революція. М .. 1961, с. 82; Іванян Е.А. Історія США. М., 2004, с. 225.

3. Согрин В.В. Політична історія США. XVII-XX ст. М., 2001, с. 149-150; його ж. Історія США. М., 2003, с. 70-71; його ж. Конфлікт і консенсус в американській історії. - Нова і новітня історія, 2003 № 3, с. 32-33; його ж. Політична влада в США: характер і історичні етапи. - Нова і новітня історія, 2004, № 2, с. 14-15.

4. Див .: Сорокін П.А. Причини війни та умови світу. - СОЦИС, 1993, № 12.

5. Волковський НЛ. Історія інформаційних воєн, ч. 1. СПб., 2003, с. 393.

6. Єфімов О.В. Народний підйом і громадську думку США в критичний період Громадянської війни. - 100-річчя Громадянської війни в США. М., 1961, с. 110-129; Куропятник Г.П. Війна Півдня і Півночі: думки, оцінки, побоювання і надії сіверян, с. 49-71. - Американський щорічник, 1999. М., 2001, с. 49-71.

7. Див .: Дементьєв І.П. Американська історіографія громадянської війни в США (1861-1865). М., 1963; Болховітінов М.М. США: проблеми історії та сучасна історіографія. М., 1980, с. 282-300 идр.

8. Guide to Civil War Books: An Annotated Selection of Modem Works on the War between the States. Chicago-London, 1996..

9. Див .: Murdoch EG One Million Men: The Civil War Draft in the North. Westport (Conn.), 1971.

10. Етотсборніквиходілтремяізданіямі: в 1959. 1974, 1992 роках.

11. The Causes of the Civil War. Ed. by K. Stampp. Englewood Cliffs, 1959, p. 1, 5.

12. With My Face to the Enemy: Perspectives on the Civil War. Berkeley, 2002. Cм. також: Why the Civil War Came? New York, 1997; McPherson JM Writing the Civil War: The Quest to Understand. Baton Rouge, 2000. etc.

13. Див.: Faust DG The Creation of Confederate Nationalism. Ideology and Identity in the Civil War South. Baton Rouge, 1988.

14. Див.: Grisson MA Southern by the Grace of God. New York, 1989; idem. When the South Was Southern. New York, 1994.

15. Cation B. This Hallowed Ground: The Story of the Union Side of the Civil War New York, 2002; Lawson М. Patriot Fires: Forging a New American Nationalism in the Civil War North. Lawrence, 2003 etc.

16. Paludan Ph. The American Civil War Considered as a Crisis in Law and Order. - American Historical Review, v. XXVII, 1972, p. 1013-1054.

17. Wyatt-Brown B. Yankee Saints and Southern Sinners. Baton Rouge, 1990..

18. Див.: The Abolitionists: Means, Ends and Motivations. New York, 1995; McKivigan JR Antislavery Violence: Sectional, Racial, and Cultural Conflict in Antebellum America. Knoxville, 1999..

19. Див.: Craven AO Edmund Ruffin, Southerner: a Study in Secession. Baton Rouge, 1982; Heidler DS Pulling the Temple Down: The Fire-Eaters and the Destruction of the Union. New York, 1994; Dew Ch.B. Apostles of Disunion: Southern Secession Commissioners and the Causes of the Civil War. Charlottesville, 2002; Link WA Roots of Secession. Slavery and Politics in Antebellum Virginia. Chapel Hill, 2003 etc.

20. Norton A. Alternative America. A Reading of Antebellum Political Culture. Chicago, 1986; Barney WL The Passage of the Republic. An Interdisciplinary History of XIX century America. Lexington, 1987; GlicksteinJ.A. Concepts of Free Labor in Antebellum America. New Haven, 1991; Divided Houses: Gender and the Civil War. New York, 1992; Richards LL Slave Power: The Free North and Southern Domination, 1780-1860. Baton Rouge, 2000. etc.

21. Nevins A. The Evening Post. A Century of Journalism. New York, 1968; Potter DM Division and Stresses of Reunion, 1845-1876. Glenview, 1974; Fermer D. James Gordon Bennett and the "Herald". A Study of Editorial Opinion in the Civil War Era, 1854-1867. New York, 1986.

22. Ratner L. Jr., Dwight L. Fanatics and Fire-Eaters: Newspapers and the Coming of the Civil War. Chicago, 2003.

23. Ортега-і-Гассет X. Повстання мас. - Питання філософії, 1989, № 4, с. 127.

24. Токвіль А. де. Демократія в Америці. М., 1994, с. 149, 151, 153.

25. Торо Г.Д. Вищі закони. М., 2001, с. 283.

26. New York Times. Jan. 13, +1857.

27. New York Tribune. Apr. 10, тисячі вісімсот шістьдесят один.

28. Mott FL American Journalism. New York, 1962, p. 303; Osthaus CR Partisans of the Southern Press. Editorial Spokesmen of the XIX century. Lexington (Ky), 1994, p. 84.

29. Див .: БурстінД. Американці. Національний досвід. М "1993, с. 162-175; його ж. Американці. Демократичний досвід. М., 1993, с. 150-163.

30. Див., Напр .: Дефорест Д. Міс Равенел йде до жителів Півночі. М., 1972, с. 26.

31. Цит. по: Бенедиктова Т.Д. Приватне і публічне в класичній американській літературній традиції. - Професіонали за співпрацю. М., 2002, с. 68.

32. Arkansas Telegraph. Jan. 13. тисячі вісімсот шістьдесят п'ять; http://mason.gmu.edu/~rtownsen/Hist 615_Maps / Final / Newspapers / NO_DailyCrescent.thm

33. Daily Nashville Patriot. 24 Apr. 1861. - Southern Editorials on Secession. Gloucester, 1964, p. 509-511.

34. Vandiver F. Basic History of the Confederacy. Princeton, 1962, p. 99.

35. Charleston Mercury. Dec. 20, 1860.

36. Reynolds DE Op. cit., p. 162.

37. Southern Editorials on Secession, p. 380.

38. http://www.csawardept.com/documents/secession, http://www.wvculture.org/history/statehood/ordinanceofsecession.html

39. Іванов Р.Ф. Конфедерація рабовласницьких штатів в роки громадянської війни (1861-1865 рр.). - До сторіччя громадянської війни в США. М., 1961, с. 136; його ж. КонфедератівниеШтатиАмерікі (1861-1865), ч. 1. М., 2002, с. 50.

40. Rebellion Record: A Diary of American Events, with Documents, Narratives, Illustrative Incidents. Poetry etc., v. 1-11. New York, 1864-1869, v. 2, p. 321-327.

41. Davis J. The Rise and Fall of the Confederate Government, v. 1, 1958, p. 221.

42. Davis WC Rhett: The Turbulent Life and Times of a Fire-Eater. Columbia, 2001..

43. http://vvww.tulane.edu/~latner/Ruffin.html. За свій крайній екстремізм він удостоївся честі першим зробити постріл по федеральному форту Самтер.

44. Riley SG Magazines of the American South. New York - Westport (Conn.), 1986, p. 45

45. http://www.us-history.com/pages/h424.html.

46. ​​http://enterprise.is.tcu.edu/~swoodworth/Walther.html.

47. http://37.1191encyclopedia.org/T/TO/Toombs_Robert.htm.

48. Our Country - Its Hopes and Ideas. - De Bow's Review, v. XXIX, July 1860.

49. Charleston Mercury. Oct. 11, 1860.

50. Documents of American History. Ed. by HS Commager. New York, 1945, p. 371-372.

51.http://sunsite.utk.edu/civil-war/reasons.html

52. National Party Platforms. Ed. by KN Porter. New York, 1924, p. 56-58.

53. Congressional Globe, 36th Congress, 1st Session, part I, p. 573.

54. Barney WL The Secessionist Impulse: Alabama and Mississippi in 1860. Princeton (NJ), 1974, p. 228; Channing SA Crisis of Fear. Secession in South Carolina. New York, 1974, p. 287.

55. http://sunsite.utk.edu/civil-war/reasons.html#Georgia

56. McPherson J. Battle Cry for Freedom. New York, 1988, p. 243.

57. May JA, Faunt JR South Carolina Secedes. Baton Rouge, 1960, p. 76-81; http://www.electricscotland.com/history/america/civilwar/cw 14.htm

58. http://www.civilwarhome.com/scordinance.htm

59. http://sunsite.utk.edu/civil-war/reasons.html#Georgia

60. Лучинський Ю.В. Журналістика довоєнного американського Півдня. - Вісник МГУ, сер. 10. Журналістика, 2000, № 4, с. 93-97.

61. Southern Quarterly Review. Sept. 1850 v. 2, p. 178; Супоницкая І.М. Північ і Південь США. Середовище і суспільство. - Цивілізація, вип. 4. М., 1997, с. 78; Саротанская М.М. Американська цивілізація: сприйняття в США (середина XIX ст.). - Російське відкриття Америки. М., 2002, с. 144-145.

62. McPherson JM Battle Cry of Freedom. The Civil War Era. New Era. New York, 1988, p. 234.

63. http://sunsite.utk.edu/civil-war/reasons.html#Mississippi

64. New York Evening Post. Feb. 18. 1 861.

65. New York Tribune. March 27. 1861 May 21. тисяча вісімсот шістьдесят дві.

66. New York Herald. June 5, 6, 7. 1860; Donald D. Charles Summer and the Coming of the Civil War. New York, 1960, p. 358,360-361.

67. Согрин В.В. Ідеологія в американській історії від батьків-засновників до кінця XX в. М., 1995, с. 78.

68. Liberator, Jan. 4. тисяча вісімсот шістьдесят один.

69. Ibid, Febr. 15. 1 861; Mott FL A History of American Magazines, v. 2. Cambridge, 1957, p. 292-293.

70. Northern Editorials on Secession. Ed. by HC Perkins. New York, 1942, p. 154, 127, 137, 152, 146, 138, 147.

71. New York Daily Tribune. Nov. 3. 1860.

72. Ibid. Jan. 5, 7, 10, 11, 12, 22, 28, 31; Febr. 5, 6, 19, 21. 1861.

73. Ibid. Nov. 2, 9; Dec. 3. 1860; Potter DM. Lincoln and His Party in the Secession Crisis. New Haven - London, 1962, p. 52-56; Howe DW Political History of the Secession. New York, 1969, p. 560-561.

74. New York Herald. Jan. 17. 1 861.

75. Ibid. Jan. 4. тисяча вісімсот шістьдесят один.

76. http://edalel.home.mmdspring.com/Mayor%20Fernando%20Wood.htm; http://teachingamericanhistory.org/library/index.asp?document=435;

McPherson JM The Political History of the Great Rebellion. New York, 1960, p. 42.

77. Documents of American History. Ed. by HS Commager. New York, 1958, p. 374-376.

78. New York Herald. Nov. 28.1860.

79. Nevins A. Op. cit., p. 2.

80. New York Times. Dec. 24. 1860.

81. New York Times. Dec. 22. 1860.

82. New York Herald, March 9. 1861.

83. New York Evening Post. Febr. 14. 1 861.

84. New York Evening Post. Nov. 12. 1860.

85. A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents, 1789-1897, v. V. Washington, 1897, p. 626.

86. Ibid., P. 634-636.

87. The Annals of America, v. 9. Washington. 1977. p. 230-233.


  • Список літератури