Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


русифікація Білорусі

Скачати 39.08 Kb.
Дата конвертації20.12.2018
Розмір39.08 Kb.
Типрефератплан
Вступ
1 Мовна політика Російської імперії в Білорусії з 1772 року по 1917 рік
1.1 Передісторія. Мовна ситуації в Речі Посполитої до розділів
1.2 Реформи в освіті, діловодстві та судочинстві
1.3 Релігійні реформи
1.4 Вивчення білоруської мови в Російській імперії
1.5 Розвиток білоруської літератури в Російській імперії

2 Мовна політика Польської Республіки в Західній Білорусії
3 Мовна політика Радянської влади після 1917 року
3.1 Мовна політика в БССР в 1920-1933 роках. белорусізація
3.2 Мовна політика в 1933-1989 роках.

4 Мовна політика в Республіці Білорусь після 1991 року

Список літератури

Вступ

Русифікація Білорусі - сукупність заходів влади Російської імперії, а потім і СРСР, спрямованих на зміцнення позицій російської мови і культури на території Білорусії (етнічної території білорусів).

Згідно з білоруським історику Леоніду Личу, русифікація - цілеспрямована політика влади Російської імперії і СРСР по свідомому відриву білоруського народу від історичних традицій, рідної культури і мови та насадженню російської мови і культури [1].

1. Мовна політика Російської імперії в Білорусії з 1772 року по 1917 рік

1.1. Передісторія. Мовна ситуації в Речі Посполитої до розділів

В 1696 староукраїнська мова, колишній державною мовою в Великому князівстві Литовському був заборонений до вживання в діловодстві на території Речі Посполитої. У XVIII столітті западнорусские літературні пам'ятники представлені в основному інтермедіями (короткі вставки російською мовою в іншомовний текст). Вони переповнені польськими запозиченнями і написані латинською графікою, яка почала застосовуватися в Речі Посполитої для російської мови ще в XVII столітті [2].

Польська мова став основним письмовою мовою Речі Посполитої: він використовувався в центральному і місцевому діловодстві, культурі, науці, освіті, католицької церкви. Він був основним засобом спілкування здебільшого білоруської шляхти, а в якості другої мови в тій чи іншій мірі їм володіло більшість городян і значна частина селян [3].

До кінця існування Речі Посполитої спостерігалося поступове зниження ролі западнорусского писемної мови (аж до його практично повного зникнення) і одночасне зростання ролі польської мови. В усному ж спілкуванні в цей час набуло широкого поширення російсько-польське двомовність [4].

До кінця XVIII століття більша частина білоруської шляхти і значна частина городян були польськомовним, але 90% населення білоруських земель становили сільські жителі, які зберігали в своїй масі білоруську мову. 80% з них становили уніати. Уніатський ж клір був швидше польськомовним. Крім поляків, які представляли собою окреме етнічну та мовну єдність, залишалася основна маса населення, що сповідав уніатство і не мав чіткого етнічного та мовного самосвідомості. Жителі називали себе або по регіонах (полочани, мінчани, поліщуки, Білорусцем, чернорусци і ін.), Або частіше «простими» людьми [5].

1.2. Реформи в освіті, діловодстві та судочинстві

28 травня 1772 року, відразу після першого поділу Речі Посполитої, імператриця Катерина II підписала указ, згідно з яким всі губернатори колишніх польських губерній були зобов'язані складати свої вироки, рішення і накази тільки російською мовою. 8 травня 1773 Катерина II підписала черговий указ «Про заснування в Білоруських губерніях губернських і провінційних земських судів», де було ще раз наголошено обов'язкове використання в діловодстві виключно російської мови [6].

Коли поляки запропонували Катерині II титул королеви Польщі, вона відмовилася від нього зі словами:

«Під час поділу я не отримала ні п'яді польської землі. Я отримала те, що самі поляки не переставали називати Руссю ... Не отримавши ні п'яді польської землі, я не можу прийняти і титул королеви польської »

Катерина II прагнула до об'єднання приєднаних земель з іншими частинами імперії, але робила це обережно і поступово. Після розгрому повстання Костюшка ця політика проводилася більш завзято і наполегливо [7]. Російська влада не визнавали існування білоруського народу і мови; крім діловодства, шкільне навчання також було переведено на російську мову; чиновники білоруського походження звільнялися з державних установ і замінялися російськими [8].

Павло I та Олександр I не приймали значущих заходів проти поширення польської культури і мови, тому польські впливи на білоруських землях швидко відновився і до кінця першої чверті XIX століття перевищувало російське. У 1803 році, в процесі проведення реформи освіти, був утворений Віленський освітній округ, до складу якого входили Литва, Білорусія і правобережна Україна. На чолі його було поставлено польський патріот князь Адам Чарторийський. В результаті основною мовою навчання залишився польський. Русский викладали тільки за бажанням учнів [9]. Тільки після Польського повстання 1830 року, російський уряд почав робити рішучі дії з розповсюдження російської мови.

16 вересня 1831 року було створено спеціальний «Західний комітет», завданням якого була «зрівняти Західний край у всіх відносинах з внутрішніми великоруськими губерніями». Міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв підготував для Комітету спеціальний «Нарис про засоби обрусіння Західного краю» [10].

У 1832 році був закритий Віленський університет, заснований російським урядом в 1803 році, здійснювалися спроби знищити польську систему народної освіти. Політика Миколи I була спрямована на повернення більш посиленою русифікації та уніфікації земель [7]. Одночасно з цим було закрито уніатські і базиліанського школи, що сприяють збереженню польської і в деякій мірі і місцевої культури. Разом з тим закриття шкіл не завжди здійснювалося зі створенням певної кількості російських навчальних закладів. Посилився контроль за освітою з боку Російської православної церкви. Крім того, були вислані багато польськомовні вчителя, на їх місце прямували вихідці з центральних російських губерній.

У 1836 році польська мова була заборонений в школах Вітебської і Могильовської губерній, а через 5 років - і в інших білоруських губерніях. 25 червня 1840 року імператор Микола I видав указ, згідно з яким всі справи як по урядовій, так і по судовій частині, не виключаючи справ дворянських і депутатських зборів, а також взагалі всі акти, хоч би роду і найменування вони не були, треба було писати тільки російською мовою. 18 липня Микола I особисто заборонив вживати терміни Білорусія і Литва. На підпис імператору було подано документ, що містить назву «Білорусь». На полях цього документа імператор приписав: «Надалі цих назв ніколи не вживати, а прописувати губернії поіменно». У такому вигляді документ був розісланий в якості нормативного в губернські правління [11]. Цей факт часто розглядають як свідчення антибілоруській політики російської влади, однак указ стосувався фактично лише перейменування адміністративних одиниць в складі Імперії. Поза офіційних же паперів вираження «білоруси» або «білоруське наріччя» продовжували вживатися [12]. Офіційно став використовуватися термін «Північно-Західний край», а дію Третього статуту Великого князівства Литовського було скасовано [8]. Але незважаючи на всі ці заходи, польську мову як і раніше займав провідне становище в западнорусских губерніях [12].

У перші роки правління Олександра II були зроблені певні послаблення в русифікаторських процесах, але політика уніфікації і інтеграції західних губерній з іншими територіями Російської імперії все ще тривала [7].

Після придушення польського повстання 1863-1864 років процес русифікації був активізований М. Н. Муравйовим, який бачив в русифікації засіб нейтралізації напруженості в так званому Північно-Західному краї; особливу увагу М. Н. Муравйов приділяв русифікації освіти [13]. На думку Муравйова, «необхідно всім і постійно роз'яснити, що край Північно-Західний завжди був і є російська і що польський елемент є тимчасовий, покинутий в епоху польського панування» [14]. Через участь студентів у польському повстанні 1863 року, влада закрила і перевели в Петербург єдиний вищий навчальний заклад на етнічній білоруській території - Гори-Горецький землеробський інститут, заснований за рішенням російського уряду в 1840 році (відновлений в Горках в 1919 році) [ 15]. Крім того, були звільнені всі вчителі католицького віросповідання, отримавши попередньо платню за рік вперед, на їх місце прислали вихідців з центральних регіонів Росії. За рахунок коштів РПЦ в білоруських селах було відкрито велику кількість початкових церковно-парафіяльних шкіл, освіту в яких мало підкреслено релігійно-русифікаторську спрямованість. Для підготовки місцевих вчителів був відкритий ряд учительських семінарій (перша в Російській імперії вчительська семінарія була відкрита в 1864 році в Молодечно). Семінаристам заборонялося розмовляти білоруською мовою, при цьому все білоруське в даних навчальних закладах висміювалось і пов'язувалося з неписьменністю.

Муравйов також запросив у Вільно представника консервативного напрямку в западнорусізме Ксенофонта Говорскій і сприяв перенесенню його київського видання «Вісник Південно-Західної та Західної Росії» під новою назвою «Вісник Западной России» [16]. Однак, навіть незважаючи на введення обов'язкової передплати на журнал для духовенства і чиновників, він не користувався популярністю, і в 1871 році був ліквідований [16]. 29 квітня 1864 року почала роботу Віленська археографічна комісія, перед якою ставились наступні завдання: «а) довести фактично, що Західний край ніколи не був щасливий під польським урядом; б) що цивілізація Польщі, а з нею і Західного краю далеко відставала від того ступеня досконалості, на яку ставили її поляки; в) що тільки під російським урядом Західний край забув свої страждання, зцілив колишні рани і почав своє історико-політичне існування »[17].

Після польського повстання 1863 року російський уряд діяло більш рішуче, ніж до цього: польську мову був заборонений у людних місцях, особам «польського походження» і католикам заборонили купувати землю в Північно-Західному краї. На западнорусских землях, особливо в містах, з'явилося багато переселенців з інших областей Російської держави. Польська мова поступово почав поступатися своїми позиціями літературному російській мові [18]. Разом з боротьбою з польським впливом російський уряд розвивало і систему російськомовної освіти [19]. З 1860 по 1881 рік кількість шкіл збільшилася в 3,8 разів (з 576 до 2185). Рівень грамотності був вище, ніж в інших частинах Росії: 32% (серед людей від 9 до 49 років) в 1897 році в порівнянні з 27,9% на Україні і 29,6% в великоруських губерніях [20] [21].

Публіцист Солоневич І. Л. так оцінював політику графа Муравйова:

Край, порівняно недавно приєднаний до імперії і населений російським мужиком. Крім мужика, російського там не було нічого. Наше білоруське дворянство дуже легко продало і віру своїх батьків, і мову свого народу, і інтереси Росії. Тишкевичі, Міцкевича і Сенкевичі - вони все приблизно такі ж білоруси, як і я. Але вони продалися. Народ залишився без правлячої верстви. Без інтелігенції, без буржуазії, без аристократії, навіть без пролетаріату і без ремісників. Вихід в культурні верхи був начисто замкнений польським дворянством. Граф Муравйов не тільки вішав. Він розкрив білоруському мужику дорогу хоча б в нижчі шари інтелігенції [22].

Стараннями попечителя Віленського навчального округу (1864-1868) І.П. Корнілова за підтримки генерал-губернатора М. М. Муравйова на потреби народної освіти були виділені 25 000 руб. із загальної суми 10% - збору з брали участь у польському повстанні поміщиків. Циркуляром від 1 січня 1864 р Муравйов наказав керівництву повітів, поліції і світовим посередникам спостерігати за випадками «недозволеного навчання». Без дозволу адміністрації не допускалися до викладання ксьондзи і навчання польською мовою. Католикам Закон Божий викладався окремо і на «місцевому діалекті» [23].

Крім поляків і білорусів учнями були і євреї. До 1882 середніх навчальних закладах округу займалося 1703 єврея, що в середньому становило 25% від загальної кількості учнів. У Ковенської гімназії кількість євреїв досягало 44% [24].

На початку XX століття не було жодної школи, з викладанням білоруською мовою [8].

Таким чином, з часу приєднання білоруських земель до Російської держави мовна ситуації на цих землях істотно змінилася. Якщо до середини XIX століття практично єдиним літературним і письмовою мовою була польська, то з 30-х років його почав витісняти російську літературну мову (до 60-х років без особливих успіхів), а до кінця XIX століття для більшості жителів краю була характерна ситуація Диглосія : білоруські діалекти (побутова сфера, фольклорна література) / російська літературна мова (основний письмова мова, мова адміністрації, школи, держави) [25].

В кінці XIX - початку XX століть термін «білоруси» почав витісняти місцеві етноніми жителів северозападнорусскіх земель, які колись входили до складу Великого Князівства Литовського. Одночасно панувало самовизначення за релігійним принципом: православне населення називало себе росіянами, а католики - поляками або просто католиками. Побутували назви «литвини», «поліщуки», «пінчуки» та інші екзоетноніми [26]. Масово зустрічалося неотождествленность себе ні з одним відомим етносом, що проявлялося в вираженні «тутейши» і «проста мова» [27].

1.3. релігійні реформи

У 1787 році Катерина II постановила, що друкувати духовні книги в Російській імперії можуть тільки друкарні, підлеглі Синоду, і діяльність греко-католицьких друкарень припинилася.

У 1839 році на Полоцькому соборі був завершений процес ліквідації уніатської церкви на території Російської імперії (уніати становили близько 80% білоруських християн [28]). На соборі проголошувалося єдність з православною церквою, учасники собору просили Миколи I сприятиме якнайшвидшому приєднанню уніатів до православ'я [29].

1.4. Вивчення білоруської мови в Російській імперії

Інтерес до вивчення білоруських діалектів на території Північно-Західного Краю почав проявлятися в науковому середовищі в кінці XIX століття. Серед дослідників не було спільної думки з приводу цих діалектів. Одні вчені, наприклад С. Лінде, розглядали їх як діалектів польської мови, інші, як І. Срезневський і А. Потебня, вважали частиною южнорусского прислівники, треті (А. Огановскій) називали їх діалектом української мови [30]. Більшість дослідників досить скептично тоді ставилися до перспектив соціалізації білоруського прислівники. Як писав відомий етнограф і дослідник білоруського фольклору П. А. Безсонов: «Білоруський усний народний говір ніколи не буде мовою літературних, письмових і книжковим» [31].

Першим вченим, грунтовно підійшли до вивчення білоруських говірок був Е. Ф. Карський, що вважається засновником білоруського мовознавства. На основі своїх багаторічних досліджень він опублікував у 1903-1922 роках тритомну працю «Білоруси», в перший том якого помістив складену ним «Етнографічну карту білоруського племені. Білоруські говори »[26].

1.5. Розвиток білоруської літератури в Російській імперії

В результаті політики польської влади, протягом XVIII століття колишня літературна традиція на території Білорусії була практично повністю забута. Общебелорусского літературної мови на початку 1860-х рр. ще не було. В системі розмовної мови існувало кілька розмовних діалектів. З листа (28 лютого 1864 г.) архієпископа Мінського Михайла Голубовича: «До складу Білорусії входять губернії: Вітебська, Могилевська, частина Віленської, Мінська і Гродненська. У двох перших помічаються поднаречія, саме: на околицях, суміжних з внутрішніми губерніями, простонародна говірка наближається до російського. У Мінській губернії, зокрема Речицького повіту і Мозирському кажуть полумароссійскім, а в Пинском - поліським, тобто грубим малоросійським наріччям. У Гродненської губернії в повітах Брестському, Кобринському, Пружанському і Більському говорять по-малороссийски, в Гродненському, по-над рікою Німаном по-литовськи, в Сокальському ж і белостокском повітах поселенці мазури говорять польським жаргоном. При такому розмаїтті говірок, яким дати перевагу для перекладу оной проповіді? Вибір важко зробити і тому, що говорять по-малороссийски не терплять білоруської мови і навпаки »[32].

Письмовий білоруську мову почав заново розвиватися на основі сільських діалектів вже після приєднання Білорусі до Російської імперії [33]. Додавання нормативної граматики білоруського писемної мови відноситься до 1860-м-1910-их рр [34].

У першій половині XIX століття основною мовою літератури на території Білорусії залишався польську мову. Тому перші спроби літературної обробки білоруських діалектів зустрічалися переважно в середовищі білоруських письменників і поетів, які писали по-польськи і як правило були католиками. В основному це були невеликі анонімні твори. Мова цих творів характеризується сильним діалектних варіюванням [35]. Поширювалися вони усним шляхом і в рукописах, так як в польських і російських журналах не друкували на діалектах [33].

Після польського повстання, в 1863-1888 роках російська цензура не пропустила жодне видання білоруською мовою [36]. До 1860-х років для білоруських видань використовувалася тільки латиниця ( «лацінка»), переважно в польському варіанті, іноді з додаванням деяких букв. Головне цензурний управління не дозволяло «використання польського алфавіту для друкування творів на білоруському діалекті» [37]. Повністю обмеження були зняті в 1905 р [38] В кінці XIX століття латиницю поступово починає витісняти цивільний шрифт. Причому, орфографія могла як повністю збігатися з російської, так і значно від неї відрізнятися, наближаючись часом до фонетичним принципом передачі слів.

В кінці XIX століття в білоруській літературі з'явилося чимало нових імен: Ф. К. Богушевич (твори з 1891 року), А. Гуринович, Я. Лучина, вже на початку XX століття - Я. Купала (з 1905), М. А. Богданович (з 1907), Я. Колас (з 1909), А. С. Пашкевич (Тітка, з 1914). Активно проникати в друк білоруські твори почали після 1905 року. Якщо в XIX столітті на різних білоруських діалектах вийшло 75 книг, то з 1901 по 1916-245 книг [39]. По-білоруськи друкувалося кілька журналів і газет (Наша частка, Наша нива, раніцах і інші).

2. Мовна політика Польської Республіки в Західній Білорусії

Первісна політика польської влади була сприятлива по відношенню до білоруського меншості, незважаючи на те, що єдиним літературною мовою, який допускався на західнобілоруських землях, була російська. У 1921 році було відкрито понад 400 білоруських початкових шкіл, 7 повних шкіл і 3 викладацькі семінарії [40]. Але вже до 1924 року влада закрила 400 білоруських шкіл, почали розселяти на території Білорусії поляків і забороняти білоруські видання. Згідно з офіційними переписами, в 1921 році білорусів було трохи більше 1 млн, а в 1931 вже 890 тис. [41].

Після виходу в 1934 році нової конституції релігійне навчання можна було вести тільки по-польськи.

Було закрито 140 православних церков. У 100-кілометровій смузі вздовж радянського кордону православне населення примушували переходити в католицтво під загрозою висилки [42]. У 1938 році вийшов президентський указ «Про ставлення держави до Польської автокефальної православної церкви». Православним громадянам Польщі було відмовлено в праві купувати землю [43].

У вересні 1939 року радянські війська перейшли східну польський кордон і зайняли територію західних Білорусії і України. 1 листопада 1939 р Віленський край (7 120 кв. Км. З 457 тис. Жителів) був переданий Радянським Союзом до складу Литви, яка ще не була в складі СРСР.

3. Мовна політика Радянської влади після 1917 року

3.1. Мовна політика в БССР в 1920-1933 роках. белорусізація

У 1920-ті роки в УРСР проводилася белорусізація - вживалися заходи щодо розширення вживання білоруської мови в суспільно-політичному і культурному житті. Це відбувалося з одночасним розширенням території БССР. У 1924 році БССР були передані землі майбутніх Могилевської і Вітебської областей, а в 1926 - Гомельський і Речицький округу. Більшість початкових шкіл перейшло на білоруську мову навчання. Поступово він вводився і до вищих навчальних закладів. Декрет 1924 року оголосив рівноправність чотирьох основних мов республіки: білоруського, російського, ідиш і польського [44].

За результатами перепису 1926 року в БССР проживало 80,6% білорусів, 8,2% євреїв, 7,7% росіян і 2% поляків. При цьому 67% назвали своєю рідною мовою білоруську, 23,5% - російську, 7,5% - ідиш, і близько 1% - польський. У містах співвідношення було іншим: 40,2% городян становили євреї, потім йшли білоруси (39%) і росіяни (15,6%). Для 19% городян білоруський була рідною мовою. У статті 22 Конституції УРСР 1927 року білоруський мова була оголошена основним для державних, професійних і громадських закладів і організацій. Розпочинається активна белорусізація всіх сфер життя: розвиток друку білоруською мовою, відкриття шкіл, спеціальних і вищих навчальних закладів, переклад на білоруську мову державних, партійних, профспілкових та інших громадських організацій. Одночасно, процентне співвідношення основних мов в школах сильно відрізнялося від результатів перепису. Так, школи з основним російською мовою в 1926/27 навчальному році становили менше 1%, при тому, що білоруських було 92%, а польських і єврейських відповідно 2,6% і 4% [45].

Аналогічні процеси відбувалися і на суміжних з Білоруської РСР територіях РРФСР. Так в середині 30-х років тільки в Смоленській області РРФСР було 99 білоруських шкіл з числом учнів св. 10 тис. Чол. [46]

3.2. Мовна політика в 1933-1989 роках.

З кінця 1920-х - початку 1930-х років в Радянському Союзі намітилися тенденції щодо зближення народів СРСР. Відповідно до офіційної доктриною основою такого зближення розглядався російський етнос, мова і культура [36].

Кандидат філологічних наук І. Клімов пише:

Кампанія проти білоруської мови була піднята в СРСР на початку 1930-х років. Політика русифікації білоруської мови знайшла своє конкретне відображення у виданій в 1931 році під редакцією директора Інституту філософії Білоруської Академії Наук роботі академіка С. Я. Вальфсона «Навука на службі нацдемаўскай контрревалюциі» (біл.) ( «Наука на службі нацдемівського контрреволюції»). Практичне завершення першого етапу кампанії русифікації білоруської мови стало урядова постанова Ради народних комісарів БССР від 28 серпня 1933 року «Про зміни і спрощення білоруського правопису», яка стосувалася не тільки орфографії, але і фонетичних і морфологічних особливостей білоруської мови. Сучасні білоруські філологи підкреслюють той факт, що понад 20 нових правил, запроваджених реформою 1933 року, спотворювали сталі норми білоруського літературної мови шляхом штучного, неприродного і примусового накладення на них правил російської мови [48]. При написанні навчальних граматик поширився метод «шапірографи»: брали навчальну граматику російської мови професора А. Б. Шапіро, замінювали найменування мови, приклади і вносили мінімальні корективи на кшталт виключення категорії роду там, де її немає. Всерйоз панували уявлення про те, що мова тим досконаліше, ніж його граматика більш схожа на російську, тому намагалися розвинути прикметники там, де вони не становили особливу частина промови, змінити порядок слів відповідно до російським [49].

У роки масових репресій (1937-1938 років) за безпідставними обвинуваченнями (в шпигунській діяльності, участі в так званій «націонал-демократичної партії», підготовці створення буржуазного білоруської держави і ін.) Було репресовано велику кількість білоруських вчених і інтелігентів. У дію вступила радянська політизована лінгвістична теорія про прийдешнє з'єднанні мов союзних республік на базі російської мови в один «радянський мову». Противники такого підходу піддавалися обструкції або репресіям за звинуваченнями в «фашиствуючих білоруському націоналізмі».

В ході усилившейся в 1930-х роках русифікації спостерігалися процеси, що мали різні форми і темпи, що розрізнялися реакцією на них з боку різних етносів, що визначалося тим, до яких лінгвістичним групам вони відносяться, чи були відмінності або схожість з росіянами в способі життя і господарювання , чи було змішане, чересполосное, роздільне з російськими розселення. У східнослов'янських неросійських народів СРСР - білорусів і українців - у зв'язку з родинними зв'язками цих народів з росіянами, процес русифікації був близький в більшості аспектів. У процесі ж русифікації неслов'янських народів - тюркських, фінно-угорських, кавказьких, балтійських, північних - спостерігалися істотні відмінності в формах, методах і масштабах цих процесів.

З середини 30-х років і до початку Великої Вітчизняної війни в регіонах з компактним проживанням білорусів за межами власне Білоруської РСР відбувалося масове закриття білоруських шкіл, так тільки в Смоленській області РРФСР за цей період були закриті або переведені на російську мову навчання все 99 раніше створених білоруських шкіл [46].

Реалізація мовної політики в БССР проводилася в двох напрямках, які взаємно доповнювали один друг:

1. Звуження сфери вживання білоруської мови в суспільному житті і заміна його російським;

2. Всебічна русифікація білоруської мови, допущеного до публічного вжитку.

Поступово знижувався відсоток друкованих видань білоруською мовою. У 1946 році тираж журналів російською мовою в БССР становив 1%, до 1955 року він досяг 31%. У 1970 році загальний тираж книг, що видаються на білоруській мові, становив 9 млн прим., А російськомовних - 16 млн примірників [50].

Книги на білоруській мові в 1950, 1965 і 1970 роках становили 85%, 31% і 37% від загального числа книг, що друкуються в Білорусії. Газети: 85%, 57% і 38%. А ось частка журналів навпаки збільшувалася: 74%, 75% і 81% [51].

У 1958 році в УРСР було видано 1 191 книга і брошура загальним тиражем 14,5 мільйона примірників, з яких на білоруській мові було видано 8,8 мільйона примірників [52]; в 1989 році було видано 2980 книг і брошур загальним тиражем 59 мільйонів екземплярів, з яких 396 книг і брошур загальним тиражем 9,3 мільйона примірників було видано білоруською мовою [53].

У 1958 році була проведена шкільна реформа, згідно з якою батьки отримали право вибору мови навчання і право визначати чи потрібно їх дітям вчити національну мову. В результаті кількість національних шкіл і учнів у них різко скоротилося [54] [55]. Дослідники пояснювали це явище тим, що батьки заради блага дітей воліли давати їм освіту тією мовою, який буде сприяти продовженню освіти в російськомовних середніх спеціальних і вищих навчальних закладах як в самій Білорусії, так і за її межами, що в кінцевому рахунку повинно було б створювати передумови для успішної кар'єри. Як зазначає В. М. Алпатов:

«Тим самим виникала парадоксальна на перший погляд ситуація: багато національні школи трималися більше на підтримку зверху, іноді відбувалася за інерцією, тоді як знизу йшло прагнення до переходу на навчання російською мовою (не виключало вивчення материнської мови як предмета)» [56]

Найбільше ж витіснення білоруської мови відбувалося в 1960-70-і роки. Широка дискусія про методи навчання російській мові в національних республіках закінчилася в серпні 1956 року міжреспубліканського конференцією в Ташкенті, де було зазначено, що російська мова стала всім радянським народам «другою рідною мовою» і засобом збагачення лексики національних мов. Розгорнулася після цього кампанія впровадження російської мови в усі сфери життя національних республік зустріла протест частини національної інтелігенції, яка після XX з'їзду партії початку висловлюватися вільніше. Навіть вище керівництво БРСР висловлювалося із засудженням масштабів русифікації. У січні 1959 року на прийомі на честь сорокаріччя БССР, на який приїхав Н. С. Хрущов, перший секретар ЦК КПБ К. Мазуров виступив з промовою на білоруській мові. Хрущов був обурений, чому мова була не по-російськи. Трохи пізніше Хрущов висловився ще більш виразно: «Чим швидше ми все будемо говорити по-російськи, тим швидше побудуємо комунізм». Після цього почалося витіснення білоруської мови з тих позицій, які він ще обіймав, особливо посилилося після зміни першого секретаря ЦК КПБ П. Машерова в 1965 році. [57].

26 травня 1983 було прийнято постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, про збільшення зарплати вчителів російської мови в білоруськомовних школах [50]. Постанова передбачала з січня 1984 року збільшення на 15% зарплати вчителів підготовчих і друге-третє класів, які знали російську мову, і вчили російської мови та літератури в 4-11 класах загальноосвітніх шкіл усіх типів [50].

4. Мовна політика в Республіці Білорусь після 1991 року

З кінця 1980-х років, коли почалося так зване «Друге білоруське відродження» [58]. 26 січня 1990 був прийнятий закон «Про мови в Українській РСР», який додав білоруському мові статус державної. Вже у вересні Рада Міністрів УРСР ухвалила Державну програму розвитку білоруської мови та інших національних мов. Відповідно до Закону про мови Республіка Білорусь «забезпечує всебічний розвиток і функціонування білоруської мови в усіх сфера суспільного життя», «проявляє державну турботу про вільний розвиток і вживанні всіх національних мов, якими користується населення республіки», «забезпечує право вільного користування російською мовою як мовою міжнаціонального спілкування народів »,« створює громадянам Республіки Білорусь необхідні умови для вивчення білоруської та російської мов і досконалого володіння ними »[59].

Ухвалення Закону про мови було заходом захисту мови, який на очах витісняється російською мовою. Статус державного дозволяє відновити етнічний мову хоча б у вузькій сфері офіційно-канцелярського паперів і тим зупинити його загальне витіснення з життя [60]. Як зауважує Н. Б. Мечковская:

«При відомої невизначеності і в цілому толерантності білоруського Закону про мови, який, зокрема, гарантує громадянам право звертатися до органів влади на будь-якій мові (ст. 3), державний статус білоруської мови аж ніяк не обмежує права російськомовного населення (як, звичайно, і не може забезпечити використання білоруської мови в повсякденному спілкуванні). Але навіть ця норма не підтримується більшістю жителів. Виступаючи за двомовність, більшість населення Білорусі (в тому числі більшість білорусів) фактично висловлюється за збереження існуючих тенденцій в мовній ситуації і, отже, упокорюється з витісненням білоруського російським »[61]

Після проголошення незалежності почали прийматися активні заходи з витіснення російської мови білоруським, або скоріше по призупиненню витіснення білоруської мови російською. Але після того як в 1994 році президентом Білорусії став А. Г. Лукашенко, питання про мови був винесений в 1995 році на всенародний референдум. На питання «ЦІ згодна Ви з Надал рускай мове роўнага статусу з білоруський?», 83,3% взяли участь в голосуванні відповіли «так»; і тільки 12,7% відповіли «ні». Після референдуму форсований перехід на білоруську мову припинився і почався зворотний процес [62].

На думку Ради Білоруської Народної Республіки (невизнаного уряду Білорусії, існуючого у вигнанні), сьогодні русифікаторська політика проводиться режимом президента Республіки Білорусь Олександра Григоровича Лукашенка:

Список літератури:

1. Лич Л. Русіфікация // Білорусь. Енциклапедични даведнік. - Мн .: Беларуская енциклапедия імя П. Броўкі, 1995. - С. 630.

2. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. МДУ ім. М. В. Ломоносова. 2003. С. 20

3. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 21

4. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 20

5. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 22

6. Дакументи и материяли па гісториі Беларусі. - Мінск, 1940. - Т. 2. - 938 с.

7. Швед В. Евалюция расейскай урадавай палітикі адносна земляў Беларусі (1772-1863 р) // Гістарични Альманах. Том 7, 2002

8. Крижаноўскі М. Живая криніца ти, рідна мова // Народна Воля № 65-66, 1 траўня 2008.

9. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 23

10. Міллер А. І. Плани влади щодо посилення російського асиміляторського потенціалу в Західному краї / «Українське питання» в політиці влади та російською громадській думці (друга половина XIX століття). СПб: Алетейя, 2000..

11. Терешкович П.В. Етнічна історія Білорусі XIX - початку XX ст .: У контексті Центрально-Східної Європи. - Мінськ: БДУ, 2004. - С. 77-78. - 223 с. - ISBN 985-485-004-8

12. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 24

13. Польська розруха і заходи в західному і Прівіслінском краях / Росія під скіпетром Романових 1613-1913 (Збірник). - М .: Інтербук, 1990. - 240 с .: «Муравйов добре розумів, що недостатньо придушити повстання збройної рукою, що треба зробити так, щоб воно назавжди стало неможливим»; «Для Муравйова було ясно, що потрібно будь-що-будь підняти російське народне свідомість у цих [білоруських і українських] загнаних російських селян»; Муравйов і піклувальник Віленського навчального округу Корнілов «звернули увагу і на інші школи західного краю: замінили польських вчителів у них російськими, ввели в них російський дух»

14. Белазаровіч, В. А. Гістарияграфія гісториі Беларусі: вучеб. дапаможнік. - Гродна: грду, 2006. - С. 132 [1]

15. Про ВНЗ // Білоруська державна орденів Жовтневої Революції і Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія

16. Белазаровіч, В. А. Гістарияграфія гісториі Беларусі: вучеб. дапаможнік. - Гродна: грду, 2006. - С. 133 [2]

17. Белазаровіч, В. А. Гістарияграфія гісториі Беларусі: вучеб. дапаможнік. - Гродна: грду, 2006. - С. 133-134 [3]

18. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 25-26

19. Усівський А., Русифікація Північно-Західного краю після придушення польського заколоту 1863 года [

20. Запруднік Я. Білорусь на гістаричних скрижаваннях. Мінськ, 1996. С. 75

21. Див. Також: Снапкоўская, С. В. Адукацийная палітика и школа на Беларусі ў канц XIX - пачатку XX стст. - Мн., 1998.

22. Черепиця В. Н. Історія Гродненщини XIX-XX століть у подіях та постатях. Гродно, 2003. С. 25

23. [Русское справа в Північно-Західному краї. Матеріали для історії Віленського навчального округу, переважно в муравйовської епоху. - СПб., 1901]

24. [Збірник матеріалів для історії освіти. - Вільна, 1893]

25. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 25-29

26. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 26

27. Карський Е. Ф. Білоруси. Вступ до вивчення мови та народної словесності. Вільна, 1904. Т. 1, кн. 1. С. 116

28. Паноў С. В. Материяли па гісториі Беларусі; пад навук. Ред. М. С. Сташкевіча, Г. Я. Галенчанкі. - Мн .: «Аверсев», 2003. С. 140

29. Кірееў В. Полацкі царкоўни Сабор тисячі вісімсот тридцять дев'ять // Енциклапедия гісториі Беларусі: У 6 т. - Т.5. - Мн., 1999. - С. 540-541.

30.Кривіцкі А. А. Асноўни масіў білоруських гаворак // Беларуская мова. Енциклапедия. Мн., 1994. С. 55

31. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 28

32. [Розпорядження і листування гр. М. М. Муравйова щодо римсько-католицького духовенства в Північно-Західному краї / Повідомив А. І. Миловидов. - Вільна, 1910. с. 16-17]

33. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 27

34. [Етнаграфiя беларусау: Гiсторияграфiя, етнагенез, етнiчная гiстория. - Мн., 1985. с. 151, 162]

35. Жураўскі А.I., Пригодзіч М. Р. Гістория білоруський літературнай мови // Беларуская мова. Енциклапедия. Мн., 1994. С. 151

36. Русіфікация // Енциклапедия гісториі Беларусі. Т.6. Кн.1. - Мн., 2001. С. 136

37. Кісялёў Г. Пачинальнікі. Мн., 1977. С. 136

38. [Iгнатоускi У. Гiстория Беларусi: у XIX I у пачатку XX сталецьця. - Менск, 1926. с. 152]

39. Александровіч С. Х. Пуцявіни роднага слова. Мн., 1971. С. 163-164

40. Запруднік Я. Білорусь на гістаричних скрижаваннях. Мінськ, 1996. С. 96

41. Lubachko IS Belorussia under Soviet rule, 1917-1957. Lexington, KY, 1972. С. 119

42. Vakar NP Belorussia: the making of a nation. Cambridge, Mass., 1956. С. 130-131

43. Запруднік Я. Білорусь на гістаричних скрижаваннях. Мінськ, 1996. С. 99

44. Запруднік Я. Білорусь на гістаричних скрижаваннях. Мінськ, 1996. С. 93-94

45. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 32

46. ​​Білоруси на Смоленщині. Сайт Адміністрації Смоленської області.

47. Клімаў І. Два стандарту білоруського літературної мови = Два стандарти білоруський літаратурнай мови // Мова і социум (Terra Alba. Том III). . - Могильов: ГА МТ «Брама», 2004.

48. Плотнікаў Б. А., Антанюк Л. А. Беларуская мова. Лінгвістични кампендиум. - Мн .: Інтерпрессервіс, Кніжни Будинок, 2003. - С. 88

49. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 37

50. Беларуская Атлянтида: без бар'ераў. Русифікация (В. Мазец, кандидат гістаричних навук) // Беларуская служба «БелТА», 13 сьнежня 2007.

51. Мікуліч Т. М. Мова і етнічная самасвядомасць. Мн., 1996. С. 96

52. Українська Радянська Соціалістична Республіка // Щорічник Великої радянської енциклопедії - 1959. - М .: Радянська енциклопедія, 1959. - С. 109

53. Українська Радянська Соціалістична Республіка // Щорічник Великої радянської енциклопедії - 1990. - М .: Радянська енциклопедія, 1990. - С. 111

54. Алпатов В. М. 150 мов і політика: 1917-1997. Соціолінгвістичні проблеми СРСР і пострадянського простору. М., Ін-т сходознавства, 1997. С. 99

55. Мікуліч Т. М. Мова і етнічная самасвядомасць. Мн., 1996. С95-96

56. Алпатов В. М. 150 мов і політика: 1917-1997. Соціолінгвістичні проблеми СРСР і пострадянського простору. М., Ін-т сходознавства, 1997. С. 100

57. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 39-40

58. Мечковская Н. Б. Мовна ситуація в Білорусі: Етичні колізії двомовності // Russian Linguistics. Vol. 18. 1994. С. 299

59. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 44-45

60. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 45

61. Мечковская Н. Б. Мовна ситуація в Білорусі: Етичні колізії двомовності // Russian Linguistics. Vol. 18. 1994. С. 310

62. Коряков Ю. Б. Мовна ситуація в Білорусі та типологія мовних ситуацій. С. 47

63. Резалюция 25-й Сесіі Ради білоруський Народнай Республікі (5 Лістапада 2005 році, Нью Ерк) // Беларус. - Сьнежань 2005. - № 515.

Джерело: http://ru.wikipedia.org/wiki/Русификация_Белоруссии


  • 1.2 Реформи в освіті, діловодстві та судочинстві 1.3 Релігійні реформи 1.4 Вивчення білоруської мови в Російській імперії
  • 3 Мовна політика Радянської влади після 1917 року 3.1 Мовна політика в БССР в 1920-1933 роках. белорусізація 3.2 Мовна політика в 1933-1989 роках.