Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Слободжанщіна

Скачати 41.84 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір41.84 Kb.
Типреферат

Слободжанщіна

Майже одночасно з Гетьманщиною Втрата свой автономний устрій Іще одна українська область на лівому березі Дніпра - так кличуть входити Слобідська Україна, ее історія творити окрему сторінку в діях української землі, и через ті їй треба присвятитися окремий розділ у цьом Нарисі. Історіографія Слобідської України доволі добре розроблено в українській и російській історичній науке, з далекого подивимось даже краще, чем певні періоді історії Гетьманщини. Досить указати на праці Багалія, Миклашевський, МІллєра, до якіх прілучівся цілий ряд молодших дослідніків. Осередком Наукової праці над дослідамі історії Слобідської України до недавнього часу БУВ Харьків Із его універсітетом и ріжнімі установами, звязані з універсітетом. Досліди улегшувало, что в Харькові сконцентровані й Місцеві архівні Матеріяли, це головне джерело історічніх студій. Професорові Вага-лієві Належить и перший Загальний курс історії Слобідської України, что появівся в 1918 году й подає Ніби підсумок усієї дотеперішньої Наукової праці над історією краю.

Іменем Слобідської України означують широку область, яка лежить на Схід від теперішньої Полтавщини й обіймає простір цілої колішньої ґубернії Харьківської та кількох південніх и Південно-за-хідніх повітів губерній Курської й Воронізької. З подивимось етнографічного ця область творити компактну цілість Із чисто Українським населення. З подивимось історічного треба прігадаті, что більша частина теперішньої Слобідської України, або просто Слобожанщини, булу Тереном дуже давньої словянської кольонізацїї и X-XVIII віках входила в склад Чернігівсько-Сіверського князівства, ее простори були ареною завзятої Боротьба з Половецька ордами, й десь на территории теперішньої Харьківщіні состоялся нещаслівій похід сіверськіх князів, оспіваній у "Слові о полку Ігоря". Татарська руїна на Довгі століття обернула цею край у безлюдну пустинь, яка только в першій половіні XVII віку Почаїв кольонізуватіся наново, знову ж таки Українським населення.

З подивимось географічного Слобідська Україна представляет скроню площинах на вододілах басейнів Дніпра й Дону. Це ТИПОВИЙ чорноземній степ, перерітій глибокими ярами, на дні якіх течуть річки й струмочкі, й колись багатий лісамі. Високі лісісті бережи річок Донця, тихої Сосни, Осколу були дуже зручні для поселення й оборони від ворогів. Річки Оскол, Донець, даже Псьол и Ворскла в життя без Горішній течії були колись сплавні, бо на дні їх вже за наших часів знайдено якорі й останки суден доволі великого розміру. Систематичне ніщення лісів довело до того, что річки стали маловодні и Втратили своє колишнє значіння комунікаційніх Шляхів.

На світанку Нашої єрі степи теперішньої Слобідської України служили за прістановіще для цілого ряду Кочово племен, Які перебувалі тут одне за іншим, Довгий не задержуючісь и посуваючісь щораз далі на Захід. Гунни, авари, Печеніги, торки, Половці, татари -всі смороду залиша сліді свого перебування й своєї культури в чисельності археольоґічніх знахідках. Коли від половини XIII віку на південному сході запанувалі татари, то через степи Слобожанщини пролягає їх шляхи, Котре смороду робілі свои наїзді на українські й велікоруські землі. ЦІ шляхи проходили Звичайно по вододілах річок. Із них історичне значення, як військовий, а пізніше торговельний шлях, здобув Собі шлях Муравський, что йшов Із Криму через Перекоп, поміж верхівямі річок Молочні Води й Кінські Води, поміж Вовча Водами й торці, далі вододілом Дону й Оки аж до самой Тулі; так само через Слобідську теріторію проходили шляхи ізкшській, Калміуській, Бакаївській, Ромодан и Сагайдачний.

Коли в кінці XIV ст. татарська сила Почаїв слабнути й на півночі виросла, два Державні осередки, Які стали обєднуваті біля себе велікоруські, Білоруські й українські землі, - - один у Москві, а другий у Вільні, то експанзія великого князівства московського Почаїв посуватіся головно на Південь и південний Схід. Територія Слобожанщини уявляю собою так званні Дике Поле, звідки з'являються дрібні й більші татарські загони, щоб нападаті на Південні окраїні московської держави. У міру того, як в течение XV й Першої половини XVI століття ЦІ окраїні заселювалісь, явилася потреб а, організуваті постійну охорону з боку неспокійного, Вічно загрожуючого степу. Московський уряд уживаються системи погрянічніх укріплень, звязаних между собою цілою безпереривний лінією дрібніх форпостів и сторожову станиць, так что віростала Ніби одна суцільна оборонна лінія, на Північ від якої жило осіле хліборобське населення, а на Південь простягався на Довгі сотні кільометрів порожній безлюдний степ. Ця лінія з бігом часу все более й более посувалася на Південь, захоплюючі щораз більші простори під владу московського царя. .Ллє кольонізація НЕ поспівала за посуванням оборонної Лінії, й укріплені пункти творили Ніби Оази среди пустопорожніх просторів. За царя Івана Лютого, отже в половіні XVI ст., Оборонна лінія проходила від Путивля на Литовській гряніці вздовж річки Сейму. За его наступником, царя Федора Івановича, - значить между рокамі 1584-98, проведено новий ряд погрянічніх кріпостей по Лінії Білгород, Курськ, Вороніж, Валуйки, Лівий. А за кілька літ цар Борис Ґодунов будує КРІ-пость Царьов-Борисов вже в межах теперішнього Ізюмського повіту на Харьківщіш.

Нарешті за Михайла Федоровича в першій половіні XVII ст. будується так кличуть входити бєлгородська лінія, яка вісувається на Південь на сотні кільометрів. Рідке великоруська населення кріпостей І форпостів Складанний в основном з Військових та службових людей. Цивільне населення йшлось сюди дуже неохоче. До того ж Московське царство после смути. качана XVII в. саме значний збезлюдніло й багато, звідки брати кадри поселенців, щоб кольонізуваті ЦІ Далекі й глухі окраїні. Невеличке число так званні слобід (сіл, де нема ще церкви) тулілося під захист укріпленіх пунктів, и в них перебувало дуже нечисельні населення, переведених насильно з центральних областей московської держави. Отут то на поміч прийшла українська кольонізація, яка в течение кількох десятків років Цілком змінила фізіономію країни, обернувшись порожній дикий степ у цвітучій, поселень Господарка, хліборобською людністю край. Ця кольонізація розпочалася в першій половіні XVII ст. после краху козацького повстання на лівобережній Україні, в 1638 году. У цьом году козацький Ватажок Остряниця з цілим полком у 900 людей перейшов Московський гряніцю й явився до московського воєводи в Білгород. З Дозволу московського правительства утікачів осіли коло Чугуєва, немного на Схід від теперішнього Харкова. Втікачі калі затримають свою військову організацію й служити ділу охорони Південної гряніці від татар.

Альо цею перший кольонізаційній акт БУВ невдатній. Жорстокість московської погрянічної адміністрації й ріжні надужіття з ее боці знеохотілі переселенців. Із Польщі начали надходіті листи, Які закликали їх вертатіся додому. Серед козаків повстали бунт, Остряницю вбито, й переселенці вернулися назад на польську Україну. Погром козацького війська під Берестечком у 1651 р. й Розчарування народ-ніх українських мас у успішності БОРОТЬБИ проти Польщі віклікав новий еміґраційній рух на Схід за московський гряніцю. Цілі Тисячі козаків Із родинами й майном подався Б Межі московських володінь. Московський уряд дуже радо зустрічав Нових переселенців, відводів Їм обшірні пустопорожні землі, дозволяв зберігаті свой козацький, устрій и внутрішню автономію. ВІН БУВ радій ЦІМ воєннім кольоністам, Які своими слободами утворювалі оборони вал далеко надійнішій, чем колішні укріплені Лінії. За дуже короткий час були заселені Нові міста: Суми, Лебедин, Харьків, Охтирка й велике число слобід, від якіх цілий край дістав Назву Слобідської України або Слобожанщини. Розруха на гетьманській Україні в 1659 р. віклікалі нову хвилю еміграції, так само міжусобіця 1663 року и даже пізнішіх років приносили все Нові юрбі переселенців, Які Шукало Спок й можливости мірної праці.

У 1652 году Іван Зіньківський з лід Острога на Волині вквів за собою тисячу козаків Із жінкамі й дітьми. ВІН оселівся далеко на сході й заснував місто Острогозького, Пожалуйста пізніше належало до Воронізької губернії. Зберегліся Відомості, як виглядаю це переселення: Зіньківський, як полковник, прівів Із собою всю старшину; з ним БУВ обозний, сотники, осавул, полковий писар, даже два священккі-капеляні. Всі малі з собою родини, слуг, коней, волів, корів, свиней, одним словом висів з ПОВНЕ господарством, Пожалуйста зараз же відновілі на новому місці. У тому ж 1652 году Якийсь Герасим Кондратісв оселив місто Суми, а в 1654 р. сотник Харько на чолі 37 родин оселив місто Харьків. Трохи пізніше явилося ще 600 людей, и смороду збудувалі в Харькові кріпость. У тому ж году осіли місто Охтирку.

Московські архіви збереглі нам Точні статистичні дані про заселення Охтирки й економічний стан переселенців. ЦІ дані взяті з донесень московських урядовців центральному урядові І, як Звичайно в московських урядовців того часу, визначаються точністю й докладністю. Отже Охтирку заснував відділ переселенців, Який складався з 445 чоловіків, 109 жінок и 634 дітей, кроме того Було 72 родічів тих переселенців з 18 дітьми, а Всього Було народу 1587 лю-їей. ЦІ люди привели з собою 605 коней, 618 волів, 479 корів, тисяча чотиреста сімдесят три їівці и 1091 свиню. Як бачим, живий, інвентар БУВ доволі багатий, и з Їм-можна Було почінаті господарство. Московський уряд не по-грібував давати переселенцям ніякої допомоги, давав Їм только право СЕЛІТА, а смороду самі влаштовувалі своє життя. Легко зрозуміті, ЦІ переселенці, Які Обертана дикий степ у заселений господарський край, були дуже бажані для московського правительства. Тому ВІН, чи не вважаючі на свои централістічні Поняття й практику, охочих надававши Їм доволі широку внутрішню автономію. Треба Зазначити, что паралельно з масовим народних кольоні-зацією Йшла такоже кольонізація Манастирський. Ми знаємо, что на старій Україні-Русі, так само, як и на Западе Европи, манастірі були помітнім Чинник кольонізації. Так Було на Русі північній, Воло-Владимиру-Суздальській, так Було й на Україні. На Слобожанщіні кольонізація Манастирський хронольоґічно даже випередив кольонізацію народню: в 1624 году ми Вже бачим Першу звістку про Святогорській манастир, что здобув Собі пізніше широку славу. У 1652 году засновується манастир у Острогозького, там же поруч чоловічого повстає манастир жіночий. І далі засновується ряд манастірів по всех важнішіх містах новоззселеного краю. Манастірі заводять своє господарство, осаджують на своих землях селян. Рівночасно заводять школи й службовців таким чином культурними осередка. Так в течение НЕ более двох десятків років поза межами Гетьманщини, тут же поруч Із нею, только за московський погрянічною лінією, виросла нова Україна, з козацько устроєм, дуже подібним до того, Який БУВ у покинутому рідному краю. Цікаво тепер поглянуті, На якіх основи політічніх и соціяльно-економічних Будували жіт- тя в їіовозасєленому краю. Як вже згадувать, переселенці зберігалі свою військову Козацьку організацію, таку, як и на старих місцях, звідки Еоні Вийшла. Таким робом на территории Слобожанщини сформувалося п'ять полків: Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський. КОЖЕН полк творив окрему провінцію, яка ділілася на повіті-сотні. На чолі полку стояв віборній полковник и полкової старшини, як и на Гетьманщіні, їх обираємо довічно. Полкова старшина Складанний з полкового обозного, Який завідував артілерією Й кріпостямі, судді, осавул й бунчужний - помічників полковника у Військових справах для та двох пісарів. Судові справи рішаліся в так званій судовій ратуші. У сотні були ті самі старшини. Сотника вибирала полкової старшини, а ВІН сам добирався Собі сотень старшин. Це булу ріжніця супроти Гетьманщини. Полковник МАВ дуже велику владу. ВІН завідував адміністрацією, стверджував судові постанови, командував соїм полком підчас походу, роздавав Вільні військові землі поселенцям. ВІН МАВ знаки свого достоїнства: пернач (шестигранна булаву), прапор и друк. ВІН писав від свого імени грамоти, Які складом и формою нагадують Гетьманські універсали. На слобідській Україіі установівся звичай свого роду Спадкового полковніцького правительства в однім и ТІМ самім роді. Так, например, протягом більш як столітнього Існування автономного козацького устрою на Слобожанщіні ми бачим, что батьківщина Донців дала. п'ять полковніків, Кондратіевіх - чотірьох, Лесевіцькіх - чотірьох и так далі. Загаль 8 родів дали 26 полковніків. Це Було явіще почти незвісне на Гетьманщіні, й причина его пролягав в особливо условиях заселення краю: полковники були в основном провіднікамі переселенськіх груп, Які приходили на Нові землі; смороду малі великий авторитет и фактичність владу, як посередники между населення и Московський уряд, и цею авторитет переходив на їх потомків. Населення звикать, щоб на чолі его стояв представник одного й того самого роду.Одначе, даючі козакам-кольоністам повну внутрішню самоуправу в межах полкової организации, московський уряд НЕ обєднував усі п'ять слобідськіх полків під властью однієї особини зпоміж їх самих. Слобідські полки НЕ малі над собою гетьмана, Як було в старому краю, а підлягалі безпосередно московському воєводі, Який сидів у Біл-городі. Це БУВ їх головний начальник. ВІН затверджував полковніків на ї & іосадах и пропонував цареві кандидатів. Становище білгородсько-го воєводи вважаю за Одне з важнішіх среди московської адміністрації, на це становище прізначалі Звичайно родовитих людей -Бояри або князів. Бєлгородській Воєвода МАВ велику владу, и ми знаємо випадок, коли в 1692 году Воєвода Шереметєв Скубі за волося полковника Коідратієва за Скаргу на іншого полковника, которого протегував всемогутній Воєвода. Справи слобідськіх полків підлягалі в самій Москві так званому "розрядно Наказу": "Наказ" - це БУВ рід міністерства, но їх Було дуже багато, часом до сорока, й Розподіл чинности между ними не всегда відповідав нашим Поняття про Міністерство, яко орґан центрального управління в державі. З кінця XVII віку слобідські полки передано в завідування т. Зв. "Велико-россійскаго Наказу". Проф. В. Данілевічеві пощастило найти сліді Існування спеціяльного "Слобідського" наказом в Москві, но це питання досі НЕ віяснене в науке. Московський уряд умисне НЕ обєднував слобідськіх полків під управою одної особини зпоміж українців. ВІН звертався до кожного полку окремо й старався, щоб среди слобідськіх полків НЕ вироби почуття окремої теріторіяльної цілості. Основою конституції полків були царські "жаловані" грамоти. Першу таку грамоту дістав Острогозький полк у 1 652 р., В 1669 году дісталі КОЖЕН зокрема полки Харьківській, Сумський и Охтирський, у 167с году полк Ізюмський. ЦІ грамоти надавали: право власного козацького устрою, свободу від податків на землю, право Вільної торговлі й вільного вікурювання горілки.

Заховали дані про число козаків Із 1700 року."Компут", себто реєстр козаків, Які малі відбуваті службу, винос тоді 3.500 людей: у Сумський полку Було 1.230 козаків - це БУВ найчісленнішій полк, у Охтирський 820, у харьківському 850, у ізюмському 250, у Острогозького 350. У тисячі сімсот тридцять два году Було в компуті Вже 4.200 козаків, но Всього реєстровіх козаків, себто приналежних до козацького стану, Було 22.000, а разом Із т. зв. помічнікамі й підсусідкамі 86.000 людей.Треба Зазначити, что среди переселенців були НЕ только військові люди-козаки, но й Прості селяни-хлібороби. Переселенці приносили з собою на Нові землі Вже готов поділ на стани. Воєводи, сповіщаючі Москву про Прихід переселенців, доносили, что прийшла "мужики деревенскіе" або "орні мужики". Були й міщані. У Харькові Вже в 60-х роках XVII століття Воєвода Сітін у часі ревізії зареєстрував поруч козаків кілька сот міщан и селян-хліборобів. Населення Харкова та ішлі & міст ділілося на "козаків полкової служби" й на міщан, Які властіво творили одну спільну соціяльну ґрупу з селянами, бо так само жили здебільшого з хліборобства. Одначе смороду були заняті такоже и ремеслами. Серед них дуже скоро розвінувся цехів устрій, як и в старому краю. На чолі кожного цеху стояв цехмістер и судів у цехових справах для, окрім діл Карні. Судили по писаним артикулам Магдебурзьке права так, як и на Гетьманщіні.

Головного, пануючім, упрівілейозанім станом були козаки, як и на Гетьманщіні. Козаки поділяліся на две категорії: на козаків "віборніх * (або компанійців) и на" тдтюмішніків ". Віборні це ті козаки, Що самі відбувалі службу, поставляючі Певний контингент узброє-них вояків, щоб заповнити установлений" компут ". Підпомішнікі це були бідніші козаки, Які самі Звичайно не служив, а підпомогалі віборніх грішми або.харчамі. Підпомішніків Звичайно бувало, як це ми Вже бачили з Наведеної статистики, в п'ять або Шість разів более, як віборніх.

Селяни, як окремий стан, появилися на Слобідській Україні, як ми бачили, одночасно з козаками. Смороду осіли як Вільні хлібороби, зберігаючі свою назви "посполіті", якові малі й на Гетьманщіні. Смороду платили до Царське скарбу податок, но зберігалі довшій годину право вільного переходу з місця на місце. Одначе більша частина посполитих селілася на землях козачої старшини й заможнішіх козаків, які не бажаючих діставаті землю з фонду т. Зв. вільніх Військових земель, бо володіння такою землею Було звязане з військовою службою: треба Було Записати в козаки й відбуваті воєнну службу. Козача служба пріваблювала далеко не кожного, бо булу тяжка, й пересів ^ нці-хлібороби НЕ всі були охочі міняті плуг на шаблю.

Землеволодіння на Слобідській Україні, як и на Гетьманщіні, Було основою Всього економічного життя. Земля теоретично належала цареві. Даючі платні грамоту якомусь полкові, цар передаючи у его Розпорядження всю землю. Землі були велічезні простори. Вона булу порожня й нікім незаселена. КОЖЕН МІГ прісвоїті Собі Стільки землі, скільки МІГ обробіті. Земля переходила в приватну власність поселенців. Основою цієї власности булу, як тоді казали, "займанщини", себто загорнення в свою власність певної кількості орної землі, лісу й сінокосів. Альо щоб урегулюваті Цю займанщини, Звичайно робілі так, что при заснуванні нового міста або села, означали Якийсь Певний район навкруги, Який ділілі между окремий поселенцями. Так, при засновуванні Чугуєва его мешканці дісталі по ЗО десятин на душу, в Охтірці по 42 десятин. Окрім того Було відведено кожному ділянку лісу й сінокосу. Пізніше поселенці намагалися Оформити й закріпіті за собою володіння, віпрохуючі відповідні документи в московської адміністрації. Особливо цініліся царські грамоти, Які забезпечувалі непорушність або вічність, як тоді казали, володіння. Так у 169В году новозасновані полки дісталі царські жало-вані грамоти, и в ціх грамотах виразности стояло, что полковники, старшина, козаки й міщані могут спокійно володіті землями, сінокосамі й лісамі, Які смороду зайняли, что воєводи НЕ ма ють вмішуватіся до їх господарювання та міряті їх землі.
Одначе землі Було так багато, что й после осадженим на ній переселенців та поділу между ними займанщини зоставали вільніх просторів более, чем заселення Місць. ЦІ простори творили Вже згаданій вищє фонд вільніх Військових земель, Який Фактично знаходівся в розпорядженні старшин з полковниками на чолі. Володіючі більшімі достатками, себто більшім господарсько інвентарем, старшина відразу могла займаті для себе більші шматки землі й заводіті на них господарство в Ширшов розмірах. Щоб мати Готові робочі руки, старшина селила на життя без землі посполитих, Які, дістаючі для свого прожитку певні ґрунти, допомагали обробляті поле свого пана. Таким побитом на Слобожанщіні дуже рано з'явилися більша земельна власність и були песіяні зерна будучих поміщіцькіх порядків.

Ми можемо на основе документів простежіті, як віростала на Слобожанщіні більша земельна власність и як з'являються Панські маєтки з поселень на них и перелогових від своих панів селянами. Відомій запорозький кошовий Іван Сірко заснував на річці Мерефі слободу Артемівку, де поселивши 20 дворів селян. Харьківській полковник Донець завів хутір на річці Удах Із Посполитої. Даже гадяць-кий полковник Михайло Васіліїв, Із сусідньої Гетьманщини, осадивши у Сумський полку слободу Михайлівки, де Було поселено 800 посполитих. Рідкий Із старшин НЕ зробівся значний земельних власником и не ВІВ БІЛЬШОГО господарства руками поселень на его землі посполитих. Цар Петро роздавав землі НЕ только Українським старшинам за Вірність у часі шведської Війни, но й російськім офіцерам. Таким робом Із початком ХУЇП століття появляються на Слобідській Україні поруч українських дідічів и московські поміщікі.
Яке ж Було становище селян, Які були їх повінності супроти панів? Певна річ, что спочатку, во второй половіні XVII ст., Коли ще відбувався процес кольонізації, повінності ЦІ були невелікі: селяни були зобовязані уділяті часть свого РОбочий годині на ті, щоб зораті землю дідіча, в которого смороду селилися, и зібраті хліб у кінці літа. ЦІ повінності припадали головно на сезон літніх польових робот. Альо зча-сом повінності росли. Приклад кріпацькіх отношений у сусідніх про-вінція "х московської держави робів своє діло. Поміщікі-Росіяни виводу своих кріпаків Із центральних областей и селили їх на подарованіх царем землях на Слобожанщіні. Вся еволюція поміщіцько-селянських отношений в России відбувалася в тому напрямі, щоб прікріпіті селян до землі й до поміщіка.

Слобідські козаки, кроме постійної охоронної служби проти тат брали, доля у цілій нізці кампаній. Московський уряд посилає битися проти Виговського, проти Бруховецького, проти Орлика у часі походу Карла XII на Україну. У году 1724 смороду воювали Персії, а в 1733 р. ходили в похід на Польщу. У 1736 году під фельдмаршалом Мініхом ходили на Крим і понесли Великі Втрата в бою Чорній долині. У 1739 году смороду ходили в Молдавська похід, у 1746 р взяли участь у війні за австрійську спадщину І, Нарешті, в 1756-62 роках брали участь у семілітній війні. Як бачим, військова діяльність слобідськіх козаків булу дуже інтенсивна й, очевидно, Бойові прикмети їх цініліся російськім УРЯДОМ.

Альо російська влада Вимагаю від них не только чисто бойової служби. Вона Якуб Накладал на них ще й інші повінності, не раз далеко тяжчі для них, як сама війна. Так, ще в 1697 году цар Петро посілає їх будуваті Кізікерменську фортецю на долішньому Дніпрі, а в 1719 году посілає їх на страшні роботи - копання каналів на півночі. З шкірних сімох дворів посіла по одному козакові. Смертність среди них булу страшенно. У 1728 р. слобідськіх козаків посіла на НЕ Менш тяжкі роботи для будування кріпостей на границях Персії. У 30-х роках XVIII ст. слобідські козаки, так само як и Гетьманські, будують так зв. українські Лінії проти татар. Із шкірного десятьох дворів брали Задля цього по одному робітнику, по одному возу з волами, а на шкірні 50 людей Іще Й по одному плугу з волами. Всі мусіли мати свои Власні харчі. В часі походів Мініха на Крим слобідські козаки мусіли доставіті для російського війська 12.000 волів возів и кроме того годувать це військо, поки воно стояло на квартири у Слобідській Україні. Всі ЦІ повінності далеко тяжчий, чем війна, відбіваліся на козаках и руйнувалі їх економічний добробут.

Як вже Було Згадаю, козаки на Слобідській Україні діліліся на две категорії: на віборніх и на підпомішніків. Бойовий й у поході брикатися головного тягара на віборніх козаків. Підпомішнякі мусіли помагаті віборнім грішми й харчем. Смороду ходили такоже у походи, віконуючі обозний й Взагалі нешерегову службу. Альо до воєнніх по-винності прітягувано такоже и міщан, якіх іноді Офіційно називано "козаками городової служби". Міщані мусіли удержуваті в порядку кріпості й постачаті на військо смолу, коноплі, вози, колеса, ^ хомути, Сідла, давати фірі для перевозу харчів та амуніції. Майстрі зпомі міщан - ковалі, шевці, кравці - посіла в полки для віконування роботи у своєму фаху.

Чи не зважаючі на воєнні тривоги й звязані з війною тягарі, к. Відзначався великим Добробут. Родючість ґрунту й Взагалі багатство природних Даних спріялі розвіткові вісокої рської Культури. В краю процвітало виноградарство, під Чугуєвом. Например, царські виноградники, шовківніцтво, тютюнніцтво, собливо скотарство. Про его розвиток дають Поняття цифрах за-полонених татарами худобі; так, у году 1680 татари підчас наскоку за-або коло 12.000 голів худоби, а в 1681 году коло 400 коней, 2.300 и корів та 3.000 овець. Було розвинутості такоже бжільніцтво, шкурніцтво, млинарство, здобування по лісах смоли й поташу. Помітній такоже розвиток ремесел. У кінці XVIII ст. Було в цілій Сло-жаншіні 6776 Домашніх майстерень, а всех ремісніків Було 33.834. Вироб Ішов НЕ только для місцевого продаж, но й на всю Україну, на Гетьманщину, й даже на Україну Правобережну. Місто Чугуїв слави своими кушнірамі, Охтирка плахтами, Водолаги килим. Край Провадо велику торгівлю, что зосереджувалися на ярмарках. Головні ярмарки Бували з Харькові Чотири рази на рік и в Сумах Тричі на рік. Пріїзділі купці з Шлезьку, Ґданська, Липська, з Гетьманщини, Криму, Москви, Галичини. Чужі купці привозили здебільшого металеві вироби, мануфактурне и бакалійній крам, на місці ж збуваліся продукти господарства й домашнього вироби.

Слобідська Україна почти НЕ мала своєї Політичної історії й не знала якіх внутрішніх чвар и непокоїв. Більш-Менш Спокійне життя перерівалі только походи поза Межі краю, а в ціх походах, як вже згадувать, слобідські козаки Граля дуже активно ролго, та ще татарські наскоки. ЦІ наскоки були справжнім бичем Божим и завдавалі тяжких втрат краєві: особливо страшні напади були в останніх десятіліттях XVII віку, коли десятки тисяч людей потрапили в неволю, були спалені сотні сіл и викрадена маса худобі. Дрібні напади повторювалися Постійно й тяглом почти до самого завоювання Криму в кінці XVIII століття. ЦІ наскоки Тримай населення, особливо погрянічніх районів, у Постійній напрузі. Смороду Вимагаю пільної вартової служби. Для охорони від несподіваніх наскоків будували вздовж усієї гря-ниці укріплені Лінії редутів Із сторожову пунктами й кріпостямі. Будування ціх ліній пожирало масу ЕНЕРГІЇ та матеріяльніх коштів. Альо й Лінії мало допомагали: Хижаки вмілі прокрадатіся непомітно й крізь ЦІ Лінії.
Аж до самого кінця XVII віку московський уряд НЕ чіпав автономії слобідськіх полків. ВІН задовольнявся тим, что Придбай насе-Іня для общірної області, яка до того часу стояла пусткою, й Не Якуб Накладал своєї руки на Внутрішнє життя цього населення. За царя Етра І ми бачим бажання яко-мога более вікорістаті засоби й Слобідської України, что зрештою відповідало Загальне на-рямкові Петрової політики, яка Вимагаю максімальної напруги л усіх провінцій держави. Уже в кінці XVII віку цар Петро на-р Здав на козацьких підпомішніків Особливий податок по одному на душу. У 1700 году цею податок скасовано, но натомісць> влєно Постійний "компут" козаків у 3.500 людей.

За Катерини І слобідські полки переведено під управу Воєнної Колегії и в кожному полку заведено регулярно роту Загальне для імперської армії типу.Властіво реформи, Які довели до Скасування автономного устрою краю, Почаїв за цариці Анни, У 1732 году переведено під проводом майора Хрущова статистичний дослід стану слобідськіх козаків. У наслідку цього досліду сконстатовано тяжкий матеріальний стан козаків, як результат постійніх походів и воєнніх тягарів. Цариця Анна випустила указ, де говорилося про потребу піднесті добробут козаків. Справа булу доручили князеві Щаховському, презідентові Малоросійської Колегії на Гетьманщіні. Шаховськой оселівся в Сумах и заснував тут спеціяльну комісію для опрацювання реформ у Слобідській Україні. Комісія Складанний з российских офіцерів, а слобідські полковники були Присутні только "з дорадчих голосом. Ця комісія вироби проект реформ, Які й були Незабаром переведені в життя. Самперед Було оповіщено, что право" займанщини ", себто вільного заволодіння землею, надалі касується. Альо ті, что Вже володілі землею давніше на підставі займанщини, могли спокійно володіті нею й надалі. Установлявся Постійний "компут" шереговіх козаків у 4.500. тІ віборні козаки, Які в Сейчас годину не відбувалі служби, мусіли платіті грошовий податок на Користь тих, про відбувалі службу. Взагалі віборніх козаків Було по підрахунку- 22.000, підпо-мішніків нараховано 86.000, и смороду так само були обкладені копійчаних податку. Слобідські полки дісталі одного Спільного начальника в особі полковника Лесевіцького, креатура князя Шаховського. Лесевіцькій здобувши рангу бріґадіра. Не важко Бачити, что ця реформа зачіпала Самі основи соціяль-ного й службового укладу Слобідської України. приписування під-помішніків до старшини для пріватної служби виглядаю так, як за-кріпощення козаків. Цілком зрозуміло, что реформа князя Шаховсько-го дуже не личить козакам .. Утворення нею становище протриматися только до смерті цариці Анни. На коронацію новой цариці Єлизавети до Москви прібула депутація від слобідськіх полків Із самим бригадиром Лесевіцькім на чолі й подала петіцію про Скасування цієї реформи. У 1743 году ЇЇ Дійсно скасовано. Козаки знову дісталі свои права, від старшин віднято шдіюмішніків и снова повернуто їх до козацького стану. Було підтверджено, что суд и карі ма ють відбуватіся на основе свого українського права. Компут віборніх козаків побільшено до 7.500, усім козакам дано одностайні мундурі, что Ніби зрівнювало їх до певної Міри з регулярними російською армією. Альо Рівночасно на Слобожанщину Накладено обовязок утрімуваті своим коштом Чотири реґулярні полки російської армії. Та недовго Слобожанщина Піша відновою свого давнього укладу життя. За кілька років знову Почаїв Реакція, яка за чверти століття привела до полного Скасування й тієї невелікої автономії, якові малі слобідські полки. У 1748 году Вийшов наказ про Заборона козакам переходіті НЕ только до Гетьманщини, но й переселятіся з полку до полку. Козаки прікріпляліся до місця.

На территории Слобожанщини заведено реґулярні гусарські полки, навербовані з місцевої людності, й ЦІМ полкам віддавано явну предпочтение перед козаками. Та ось вступила на престол цариця Катерина II. Тепер реформи Почаїв рішучі й ґрунтовні. Як и в Гетьманщіні, реформи були попереть джені сконстатуванням "непорядків" у краю й спожи їх направіті. У 1763 р. перевів майор Щербінін по наказу згори Слідство у делу доносом одного сотника про непорядки в адміністрації краю. Результати слідства були дуже невтішні для старшінської управи. В Петербурге засновано в 1764 году комісію з князя Шаховського, Паніна й Олсуфева для обміркування становища краю. Серед старшини зчінівся переполох. Всі розумілі, что важиться частка автономії краю. Рішілі були віслаті депутацію до Петер-бурґу, но ніхто з делегатів НЕ зважівся їхати боронити старі права, всі залишились вдома під претекстом хороби. Тимчасом комісія признал організацію слобідськіх полків за незручно й перестарілу, и влітку 1765 року Вийшов царський МАНІФЕСТ про Скасування полкового козацького устрою на Слобідській Україні. Край обгорнуте у так званні Слобідеько-Українську Губернію. Замісць п'ятьох Козачі полків встановлено п'ять гусарськіх полків Із охотніків. Козаки, під-сусідкі й підпомішнікі були обернуті в Особливий стан т. Зв: "Військових обівателів", обкладений подушний податки. Хто МАВ право курити горілку, тієї платив по 95 копійок від душі, а хто НЕ МАВ, тієї по 35 копійок. Всього Козачі населення обох полів нараховано коло 300.000. Селяни були обкладені податку по 60 коп. їх Було разом Із жінкамі 328,000. Знайшла в краю ще 4.500 циган, но смороду всі були неосілі. Переходь й переселення селян від одного поміщіка до іншого були строго Заборонені. ТІ військові обівателі, Які мешкали по містах, утворілі разом Із міщанамі окремий міщанській стан, Який дістав у 1780 году право самооподаткування. Хто з міщан МАВ Капіталу более, чем 500 рублей, тієї МІГ Записати до окрема стану купців. Козацьку старшину переведено на російські військові чини: полковник діставав чин російського підполковніка, обозний премієрмайора, суддя секунд-майора и т. Д. Козацька старшина давно аже Зроби упрівілейованою верств, й перейменування ее в російські офіцерські чини Було только далі кроком до зрівняння ее в правах Із російськім дворянством. Так в течение короткого часу край Цілком змінів свой Колишній вигляд, хоч усі ЦІ Зміни торкає более форми, а по суті Давні Суспільні Взаємовідносини змініліся Небагато. Як же реагувалі слобожани на ЦІ реформи? Чи не вважаючі на ті, что ее упрівілейованого становища почти НЕ порушувано, козацька старшина булу дуже НЕ-задоволена. Ще коли в Петербурге засідала комісія, яка віробляла Нові порядки, туди пріїхав у своих справах для Ізюмський полковник Федір Краснокутський. ВІН довідався про роботу КОМІСІЇ, збагнув, до чого воно йде, и зараз же написавши додому, щоб звідті прислали депутацію клопотатіся, щоб Усе було залишенню старому. ВІН писав между іншім: "Нехай Бог виправив сльози бідного народу на нас, бо старшінствуваті ми вмілі, а як тепер настав тяжкий час, то й пальцем руйнує НЕ Хочемо для загально добра!" В Ізюмі старшина Ніяк НЕ реагувала на лист Краснокутська, но по других містах ВІН Зробив вражіння. Почали збіраті гроші, щоб віслаті депутацію. Особливо клопотався підпрапорщік харьківського полку Сухомлин. Чуйні про якісь Приготування среди старшин дійшлі до российских Урядовий сфер и віклікалі там тривогу. Було переведено Слідство, шукай якоїсь змов, ПІШЛИ арештування. Скінчілося тім, что Краснокутська присуджено вібіті прилюдно батогами, но потім помілувано; его позбавілі маєтку, чінів и заслали до Казані. Альо за ті таки вібіто батогами Сухомлина і ще декого з старшини, Які брали участь в аґітації за посилки депутації до Петербургу. Альо рух старшини НЕ перекинувся в народні масі.

Настрої й почуття Слобідського населення нашли Собі нагод для виявило підчас КОМІСІЇ 1 767 року, что ее слікала Катерина II для обміркування проекту Нових Законів. Так само, як и на Гетьманщіні, ця комісія дала нагод для легального виявило невдоволення з переведених російськім УРЯДОМ реформ. Слобожанщина Віслав до КОМІСІЇ 15 депутатов, 5 від дворян, 5 від міщан и купців, й 5 від Військових обівателів. Перші две ґрупі Вибирай своих представителей безпосередно, військові ж обівателі переводили три стеленні вибори. Вже в часі віборів вініклі подекуді інціденті. У селі Межірічі в наказ депутатові включено побажання, щоб вернулася козаччина. Особливо агітував при ТІМ козак Грінченко. З цього адміністрація Зроби немного бунт. Грінченка й Ще 15 Чоловіка заарештовано, закували в кайдани й Відправлено до Сум, де суд присудив їх вібіті нага-ями. Були невелікі розруха й по других місцях. Видко, російська адміністрація зовсім НЕ розуміла елементарної свободи віборів.

Коли переглянутися накази слобідськіх віборців своим депутатам, то Шляхетські накази вражаються своим Яскрава егоїстічнім характером. Дворяни домагався узаконення свого упрівілейованого становища, Вимагаю, щоб селянам Було заборонено переходіті з місця на місце або вступаті на службу до гусарськіх полків. Обстоювалося свободу винокуріння, свободу від Військових постоїв у їх маєтках та від постачання військові фір. У шляхетських наказах зовсім НЕ видко Було політічного моменту. Одинокий ясний промінь среди шляхетських наказів - це прохання Сумська дворян про Заснування університету, а Острогозького-про призначення на шкірні полк по - одному лікарю.

Міщанські накази вісловлювалі чисто економічні побажання: про горілку, сіль, про мито й т. Й. На жаль, харьківській наказ пройшов через цензуру ґубернатора Щербініна, и Ми не знаємо, чого власне Бажана харьківські міщані. Одначе среди міщанськіх депутатов нашли двоє, Дзюба й Черкас, котрі в самій законодатній КОМІСІЇ в Москві сміліво виступали проти дворян и обвінувачувалі старшину, что вона захопіла козачі землі, а самих козаків повернула в своих підданіх. Говорили про утиски, домагався відібрання слобід и хуторів, заселених старшиною, й віддання їх військовім обиватель. Самі ж військові обівателі в своих наказах Прохаєв про повернення колішніх порядків, про Відновлення козаччини, так Як було за цариці Єлизавети. Та найбільше в наказах Військових обівателів, як и міщан, віставлялісь економічні домагання. Промовці зпоміж козацьких депутатов виступали проти старшини, домагався передачі Захоплення старшиною козачих земель військовім обиватель, домагався визволення з підданства козаків, незаконно туди записаних. Видко, что молоде дворянство Слобідської України багато того політічного досвіду й тієї традиції, Які зберігаліся на Гетьманщіні з ее колишня широкою автономією, з ее почти самостійнім Державним устроєм. Альо слобідське дворянство, хоч НЕ виявило ні політічніх змагань, ні Громадської відвагі, проти зберігало національні традиції, прихильність до своєї старовини, до своєї мови й пошани Взагалі до освіти й культури. Все це виявило Вже на качана XIX століття, коли Почалося українське національне відродження й коли в цьом відродженні власне Слобідська Україна взяла дуже помітну долю.

Що торкається культурного життя Слобожанщини, то тут треба самперед Зазначити, что Слобідська Україна жила одним спільнім культурним життям Із Україною Гетьманська; между ними Обом всегда існував на цьом полі дуже тісній звязок. Політична гряніця между Слобожанщини й Гетьманщини відчувалася дуже мало. Діти слобідської козацької старшини й даже простих козаків вчилися в школах Гетьманщини, передовсім у Київо-Могілянській Академії. Книжки, друковані в КіївІ, Чернігові, Новгороді-Сіверському и даже у західньо-українських друкарня, знаходится Собі Поширення среди Слобідського населення. Вже на качана XVIII століття Слобідська Україна здобула Собі свою Власний скроню школу в форме Колєґіу-м у, Заснований спочатку в Білгороді й скоро по тому перенесеного до Харкова. Професор в цьом Колегіумі були почти Виключно вихованці Київської Академії, и ввесь устрій Колегіуму та направление ві-кладаної в ньом науки БУВ копією Київської Академії. Народня школа на Слобожанщіні булу так само широко розповсюджена, як и на Гетьманщіні: почти Кожне село мало школу, а деякі села й по кілька шкіл. Так само БУВ Поширення тип мандрівних учителів, так званні "мандрованого дяків". Зразки культурної єдности обох українських земель может служити діяльність знаменитого українського фільософа XVIII століття Григорія Сковороди (1722-1794), яка однаково Належить як Слобідській, так и Гетьманській Україні. Ту саму спільність, что в ОБСЯГИ освіти, ми бачим и в царіні мистецтва, головно архітектури й малярства. Українське бароко в Будівлі Кам'яне и даже деревляних церков нашли Собі як найбільше Поширення на Слобожанщіні, и деякі з церков Харкова, Охтирки, Боромлі та других міст являються блискучії зразки цього стилю. Так само и в малярстві нашли Собі Яскравий відгук західньо-европейські мистецькі течії, і ще недавно в спеціяльніх розвідках Із історії українського мистецтва Було зазначилися, что в одному глухому селі Слобідської України, в церкві знайдено старі образи, что представляються Таланова наслідування Мурілля. Покійна дослідниця української старовини, Олександра Єфіменкова, на Основі знайденого Опис майна одного Слобідського полковника качана XVIII в. малює культурний побут вищої верстви в краю цього часу. І знову ми дістаємо тієї самий образ, что его зустрічаємо в ті часи на Гетьманщіні: ті самі зразки культурної обстзнові, мистецького смаку, предметів мистецтва, та сама прісутність загрянічніх виробів, Які свідчать про живі культурні й економічні взаєміні з західньою Европою.

Альо может ніде глибока єдність культурно-національного українського типу не виявило так Яскрава, як у сфері духової твор-чості народу, в області народньої словесності.Багатство усної народ-ньої творчости: пісні, обряду ніде, может, що не вражає так сильно, як на Слобідській Україні. Доволі Сказати, что найбагатші етнографічні записи (пісні, лєґенді, казки, обряди) - зроблено самє на территории Слобідської України. Перший Запис обряду українського весілля Зроблено самє тут и бачено в Петербурге в 1777 году. Від цього видання веде свой початок українська етноґрафія. Ніде НЕ заховали аж до останнього часу так много кобзарів, як на Харьківщіні. І це багатство народньої творчости послужило тім живим Джерело, Із которого черпав батько новой української повісті, харьківській письменник Григорій Квітка-Основ'яненко. Если Слобідська Україна НЕ зроби якогось важнішого вкладу в українську політічну Історію, то в літопис культурно-національного розвитку й національного відродження вона вписала дуже цінні Сторінки.

Як уже зауважено на качана цього розділу, історіоґрафія Слобідської України розроблено доволі добре й повно. Історичні Досліди над минулим Слобожанщини Почаїв ще в кінці XVIII століття, й дядькові згаданого только что Григорія Квітки - Іллі Квітці Належить перша систематична праця про слобідські полки, опублікована в 1812 году. Та й сам повістяр Григорій Квітка є автором кількох історічніх розвідок, что й досі НЕ Втратили свого значіння. Водночас Із Грігорієм квіткою - в 30-х роках XIX століття - опублікував Історію Цивільного влаштую Слобідської України Ізмаїл С р е з -невській, пізніше відомій славіст. Вченому єпіскопові Ф і л а р е -ТОБІ Гумілевському Належить історія церковного устрою Хар-ківської єпархії, з року 1859. Пізніше появилися монографії про ОКРЕМІ слобідські полки ріжніх авторів. Дуже гарні нариси кольонізації Слобідської України знаходімо в Працюю професорів Грушевеького й Василенка, в їх загально курсах. Про орґанізацію господарства й адміністрації маємо прекрасну монографію проф. Міклашезського. Альо справжнім історіографом Слобожанщини є акад. Д. Багалій, Відколи ВІН у году тисяча вісімсот вісімдесят два зайнявши катедру в Харьківськім університеті. Йому Належить найґрунтовніше розроблення архівних ма-теріялів до історії Слобожанщини, моноґрафічне дослідження окремий ее сторон и Нарешті синтетичний курс, опублікованій у 1918 году. Д ° праць самого Багалія тісно прітікають, праці его учнів, особливо покійного Дмитра Міллера. Це наукове розроблення Крайової історії Слобідської України продовжується й досі, і ще недавно з'явилася дуже солідна монографія В. Юркевича про заселення Слобожанщини в добі Б. Хмельницького.