Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


українізації

Скачати 23.81 Kb.
Дата конвертації23.07.2018
Розмір23.81 Kb.
Типреферат

На початку XX століття радянським урядом проводилася політика українізації, яка викликала свого часу дуже активне обговорення. Активна дискусія з цього питання триває і в наші дні не тільки тому, що це питання цікавить вчених-істориків, а й тому, що ця тема дуже актуальна в наші дні. І в даний час проводиться політика українізації. Здійснення цієї політики проводить український уряд. У нашій країні закриваються російськомовні школи, велика частина телекомпаній перекладається на українську мову. Проходить спроба впровадити українську мову в усі сфери життя суспільства. У садочках, школах, університетах вводяться, як обов'язкові предмети, українська мова, історія України, українська література. Вчителі більшості шкіл зобов'язані викладати свій предмет українською мовою. Навіть в лікарнях проводиться переатестація лікарів, де основним критерієм є знання лікарських термінів українською мовою. На жаль, професіоналізм не має особливого значення. C 1-січня 2001 р ліки можуть продаватися тільки з маркуванням та інструкціями українською мовою. Вся документація повинна вестися українською мовою. Відбувається спроба ввести українську мову в суспільстві і зробити так, щоб всі говорили саме українською. Але, як в радянські часи, ця політика не має дуже сильного успіху. Як і в минулому, вона проводиться таким чином, що викликає багато протестів з боку російськомовного населення нашої країни.

Одним з факторів, що визначають особливості мовної ситуації в Україні, є національний склад населення. Згідно з переписом населення (1989 г.), на території республіки проживає 72,7% українців, 22,1% росіян, 5,2% інших національностей.

Сьогодні Етносоціологія виділяють декілька регіонів України, які відрізняються один від одного за національним складом, мови і навіть за типом культури. Що стосується мови, то за даним критерієм виділяються два переважно українських регіону: захід і центр країни, в яких проживає 24 млн. Чоловік, і два переважно російськомовних регіону - південь і схід - 27,6 млн. Чоловік.

Російськомовне населення зосереджене більше в містах і на сході країни. Специфіка їх поселення полягає в тому, що близько трьох чвертей російських зосереджені в п'яти найбільш індустріально розвинених областях (Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Харківська), де вони становлять понад третину населення, і в Криму, де російське населення переважає.

Тут же слід підкреслити, що російська культура займає величезний сектор в духовному просторі українського суспільства. Значна частина етнічних українців зорієнтовані у своїх виборах і перевагах на російську культуру. Всеукраїнські соціологічні опитування стійко показують, що україномовних українців у складі населення країни - тільки 40%, російськомовних українців - 33-34%. Та плюс ще 22,1% російськомовних росіян. Це багатомільйонна російськомовна соціокультурна спільнота в багатонаціональній державі.

Тема політики українізації дуже актуальна і в наші дні і була актуальна в радянські часи. У зв'язку з цим кількість літератури по даній темі досить велика. Існує багато джерел, з яких можливо дізнатися ситуацію з даної проблеми. Це і підручники з історії України, і монографії сучасників даної події. З різних джерел можна дізнатися різні факти політики українізації. З одних джерел видно тільки плюси такої політики, з інших тільки мінуси, але в будь-якому випадку основні риси згадуються у всіх джерелах.

Основним завданням моєї роботи є розгляд досягнень, труднощів і причин згортання політики українізації.

Причини і зміст українізації

Лібералізація радянського суспільства за часів непу, стабілізація національно державного процесу шляхом утворення Союзу РСР супроводжувалася самоуправством більшовиків у національній політиці. Розбурхане в роки революції український національно-визвольний рух залишалося реальним фактором, з існуванням якого повинна була рахуватися комуністична влада.

Більшовики бачили природних союзників серед так званих "пригноблених націй". Ленін неодноразово підкреслював, що "необхідно відрізняти націоналізм нації гнітючої і націоналізм нації пригнобленої, націоналізм великої нації і націоналізм нації маленької".

Партія більшовиків з самого початку вважала головною небезпекою в національному питанні так званий "великодержавний російський шовінізм" і намагалася привернути на свою сторону національні меншини. Для цього, відразу після утворення СРСР головною лінією національної політики стала політика "коренізації". У квітні 1923 р XII з'їзд РКП (б) оголосив "коренізацію" офіційним курсом партії в національному питанні, що передбачала залучення представників корінних національностей в партійний апарат і державні органи, застосування національних мов у партійній, господарській роботі, освіті, пресі, видавничій сфері. На цьому з'їзді були засуджені "великоруський шовінізм і колонізаторські тенденції". У тому ж місяці VII конференція КП (б) У заявила про політику "українізації", що українські ЦВК і Раднарком відразу ж оформили декретами.

В Україні політика коренізації зводилася до українізації суспільно-політичного життя. Суть її була в наступному:

- українська мова почала широко використовуватися в публічних виступах, державної і партійної діяльності, зовнішніх атрибутах влади (в тому числі в різних написах, вивісках, печатках)

- на українську мову також були переведені судочинство, загальноосвітні та вищі навчальні заклади, театри, періодична преса

- для службовців був встановлений строк (в межах одного року) для переходу на українську мову, з'явилася навіть мережу державних курсів з його вивчення

- сталася українізація окремих військових частин

- з'явилася Українська Автокефальна Церква

Велику роль в проведенні українізації зіграли Всеукраїнська Центральна комісія при РНК УРСР і наркомат освіти, який очолював Скрипник. Його підтримували більшість місцевої творчої і наукової інтелігенції.

Спочатку українізація фактично стосувалася лише культурної сфери. Лідери КП (б) У дуже важко сприймали її. Багатьом, як Дмитрові Лебедю, здавалося, що стати на бік українського села перед культурно більш розвиненим російським містом - це крок назад 42.

Більшовики всіляко прагнули довести, що головною метою нової національної політики є сприяння розвитку культур і мов колишніх пригноблених народів. Але на перший план державної влади виступило розширення соціальної бази більшовиків за рахунок місцевого корінного населення. Так, в 1922 р українці становили тільки 23% членів КП (б) У. Питома вага українців у складі державного апарату не перевищував 35%. Щоб забезпечити собі прихильне ставлення місцевого населення, необхідно було надати партійним і державним структурам УРСР більш національний характер.

Однак партійно-державний апарат, що складався з неукраїнською або русифікованої верхівки, активно протидіяв політиці українізації, всіляко гальмував впровадження української мови. Так, секретар ЦК КП (б) У Д. Лебідь виступив одним із засновників теорії "боротьби двох культур", по якій "передова пролетарська російська культура" повинна була перемогти "відсталу, пов'язану з селянством українську". Втім, подібні шовіністичні ідеї, маскувалися під гаслами "пролетарського інтернаціоналізму" і розділялися багатьма партійними функціонерами, політично були передчасними.

Було прийнято рішення про українізацію держструктур і підприємств, яку планувалося закінчити до 1 січня 1926 року. Однак тодішнє керівництво УРСР не виявило особливого завзяття, а в квітні 1925 р Еммануїл Квірінг був зміщений з поста першого секретаря ЦК КПУ, а на його місце був призначений вірний сталінець - Лазар Каганович. Почалася форсована українізація. Каганович призначив наркомом освіти УРСР колишнього українського есера Олександра Шумського. Новий нарком, погано говорив по-українськи, почав фанатично проводити рішення партії і уряду в життя.

Почалася тотальна українізація. Українізували все: пресу, школи, вузи, театри, установи, діловодство, штампи, вивіски і т. Д. Наприклад, в Одесі, де учні-українці становили менше третини, були українізовані всі школи. На Україні був практично знищений російський театр. У 1930 р на Україні залишалося тільки 3 великі російськомовні газети (по одній в Одесі, Сталіно та Маріуполі).

Відтепер прийом до вищих навчальних закладів, аспірантури, захист вчених ступенів, просування по службовій драбині залежало не тільки від класового походження, але і від національності.
Українізація була також такою ж насильством і над українським народом і мовою. Ніхто не питав в українців, чи хочуть вони відмовлятися від російської культури і мови, і чи вважають вони їх для себе чужими. Політика українізації в народі підтримки не мала.

Тільки в 1938 р російськомовне населення зітхнуло кілька вільніше. Російська мова була введена як обов'язковий в школах, а в Києві з'явилася єдина загальноукраїнська російськомовна газета "Правда України".

Не тільки в школах і інших навчальних закладах, а й у державних установах та в побуті українською мовою вводився методами насильно-революційними і темпами стахановськими. Були роки, коли в Києві були заборонені всі видання російською мовою, а з установ немилосердно виганяли старі службовці за недостатнє знання української мови, навіть українці за народженням і походженням, вільно володіли розмовною українською мовою. Українська "свідомість" була головним і єдиним критерієм при занятті різних посад.

Українізація повинна була змусити чекістів, учителів, професорів і пропагандистів перейти на українську мову. Після встановлення радянської влади на Україні було оголошено про рівноправність російської та української мов.

Українізації відтепер підлягали службовці всіх установ і підприємств, аж до прибиральниць і двірників. Небажаючі українізуватися або не здали іспити з української мови, звільнялися без права отримання допомоги по безробіттю і з вовчим квитком.

Курси з української мови і культури проводилися 2 години на день після роботи, причому відстаючі самі оплачували навчання, ці курси були 5-місячними для тих, хто не знав української мови і 3-місячними для тих, кому було потрібно поліпшити знання мови і культури.
Перевірку на підприємствах приймала комісія з представників влади, профспілкових та партійних органів, відділів Укрлікбеза і викладачів української мови.

Переслідуваний протягом сотень років рідну мову українці тепер почули в школах, культурних та державних установах. Українізація здійснювалася навіть за межами УРСР - у місцях компактного проживання українців.

На відміну від інших національних республік, де коренізація обмежувалася переважно завданнями зміцнення влади, в Україні вона сприяла духовному відродженню. УРСР володіла таким економічним і людським потенціалом, як всі інші національні республіки разом узяті. Саме тому конкуруючі клани в Кремлі приділяли їй підвищену увагу.

У 1925 р, Еммануїла Квірінга, що знаходився на посту першого секретаря ЦК КП (б) У, змінив Лазар Каганович, який заходився по-чіновьічьі старанно втілювати в життя офіційні курс партії. При ньому політика українізації досягла великих успіхів. Своєрідним форпостом посиленої українізації в 20-х рр. став наркомат освіти, якому була підпорядкована вся культура. Наркомом освіти в 1924-1927 рр. був Олександр Шумський, а після нього - Микола Скрипник.

наслідки українізації

Результати українізації 20-х рр.були дійсно вагомими. В результаті проведення політики українізації були досягнуті значні успіхи. Так, було в 1926 році діловодство було вже на 65% переведено на українську мову, на українському видавалося 60% періодики. Кількість українців серед службовців державного апарату з 1923 по1927 р зросла з 35 до 54%. Частка корінної національності серед членів КП (б) У в той же час збільшилася з 23 до 52%. Українська мова, незважаючи на протидію противників українізації ( "русотяпов"), перетворився в основний засіб спілкування, мову офіційного діловодства та освіти. У 1929 р в УРСР діяло 80% шкіл, понад 60% технікумів і 30% інститутів з українською мовою навчання. Розширювалася мережа україномовної преси і видавництв: понад половину книжок, газет і журналів почали видаватися українською мовою. До 1930 року співвідношення українських і російських шкіл становило 10: 1, на українському велося викладання в 2/3 технукумов і 1/3 вузів.

Однак в здійсненні цієї політики були і труднощі. Деякі керівники партії (на чолі зі Сталіним) вважали, що не можна надавати республікам повної самостійності в проведенні цієї політики, тому що вона стимулює самосвідомість нації і може викликати прагнення до реального суверенітету. Тому вже в кінці 20-х років почалися серйозні викривлення політики коренізації. Генеральний секретар ЦК КП (б) У Л. Каганович з 1925 року, спираючись на підтримку Сталіна, під виглядом боротьби з націоналізмом починає утиски авторитетних і неугодних йому партійних працівників. Першим постраждав колишній нарком освіти Шумський. У 1929 році була "викрита ворожа" Спілка визволення України ", яка реально навіть не існувала. ГПУ назвало її керівником академіка Єфремова, а її учасниками відомих українських професорів, письменників, вчителів, службовців. Проведено були судові справи" Українського національного центру "," блоку українських націоналістичних партій "," Троцькістсько-націоналістичного блоку ". Звинувачення, які були висунуті, зводилися до вже встигла стати стандартною формулюванні -" буржуазний націоналізм ".

Таким чином, поступово під тиском Сталіна українізація стала розглядатися як прояв націоналізму проти якого необхідно боротися. Цю боротьбу стали вести місцеві партійні і державні органи. Вже на початку 30-х років почався процес русифікації.

З ініціативи М. Скрипника національна мова впроваджувалася в школах командного складу, в червоноармійських частинах. Процес українізації охопив регіони інших республік, де компактно проживали українці (Північний Кавказ, Казахстан, Далекий Схід). Тут також відкривалися українські школи, видавалися українські газети, працювало українське радіомовлення. Все це сприяло зростанню національної свідомості українського народу.

У той же час здійснення політики українізації супроводжувалося створенням сприятливих умов для національних меншин, що компактно проживали на території Радянської України. У жовтні 1924 року в її складі була утворена Молдавська Автономна Республіка. Відбувався інтенсивний процес національно-територіального районування: були виділені 13 національних районів, існували сотні національних сільрад і селищних рад, працювали сотні шкіл з німецькою, єврейською, болгарською, польською, татарською та іншими мовами навчання.

З тактичних міркувань офіційна влада дозволила здійснити українізацію навіть у церковному житті, що було обумовлено діяльністю Української автокефальної (незалежної) православної церкви (УАПЦ). Офіційно вона виникла в листопаді 1921 року на Всеукраїнському православному соборі в Києві й очолювалася митрополита Василя Липківського. Релігійна служба в ній проходила на українській мові, церковна організація визначалася демократичними змінами, активною участю мирян в управлінні. УАПЦ критично ставилася до радянської влади і в умовах розгортання бурхливої ​​атеїстичної пропаганди "була офіційно ліквідована в 1930 р

Українське культурне відродження

20-е рр. були періодом небувалого піднесення української культури і науки. Важливим напрямком культурного будівництва в цей час стала ліквідація неписьменності населення. У 1923 р в Україні було створено товариство "Геть неписьменність", яке очолював голова ВУЦВК Г. Петровський. В результаті активної просвітницької кампанії до 1927 року в республіці навчилися читати і писати 2 млн чоловік. В кінці десятиліття кількість неписьменних скоротилася з 76 до 43% дорослого населення.

Інтенсивно розвивалася мережа освітянських закладів. У 1925 р в УСCP налічувалося близько 18 тис. Шкіл, 145 технікумів, 35 інститутів, 30 рабфаков. Важливою умовою успішного розвитку освіти стала українізація, яка відкривала масам українців доступ до знань за допомогою рідної мови. Цей же фактор, а також стабілізація соціально-економічного життя за часів непу позначилися на важливі досягнення у науковій сфері. Головним науковим центром в республіці стала Всеукраїнська академія наук (ВУАН).

Яскраве і нестримне розвиток української літератури і мистецтва в 20-і рр. дало підставу дослідникам порівнювати його з епохою Відродження. Головними особливостями цього часу стало розмаїття літературних напрямів, течій, виникнення і розпад багатьох письменницьких груп.

Початок згортання українізації

Однак паралельно з успіхами політики українізації, національно-культурним розвитком українського народу росло опір з боку "русотяпов". Русифікована партійно-господарська номенклатура, користуючись допомогою з центру, в другій половині 20-х рр. перейшла в наступ на політику українізації. Під виглядом боротьби з українським націоналізмом, який нібито погрожував монолітному єдності РСР, республіканське керівництво на чолі з Л. Кагановичем, який так блискавично змінював орієнтири, сумлінно виконуючи завдання центру, починає нову кампанії. Вона була спрямована на дискредитацію, цькування прихильників українізації, поступову ліквідацію політики коренізації.

Симптоматично, що першою жертвою нової сталінської національної політики став відомий український письменник, політичний діяч, член більшовицької партії з 1919 р Микола Хвильовий. Обмеження творчої свободи української інтелігенції, навішування ідеологічних ярликів "буржуазного націоналізму" з'явилися першим кроком сталінського режиму на шляху згортання політики українізації, утвердження командно-адміністративної системи в духовній сфері.

Наступним об'єктом критики став А. Шуйський, який в 1954-1926 рр. був наркомом освіти і відповідав за проведення українізації. Як один з ініціаторів цієї політики, він вважав, що вона здійснюється надто повільними темпами в результаті протидії русифікованої номенклатури. А. Шуйський наполягав на необхідності відкликання з України Л. Кагановича, який виявляв схильність до адміністрування, бюрократизму і штучно гальмував процес українізації. У відповідь перший секретар ЦК КП (б) У Л. Каганович організував кампанію критики наркома освіти. Лютнево-березневий об'єднаний пленум ЦК і ЦКК КП (б) У в 1927 р розцінив погляди О. Шумського як "націоналістичний ухил". Він бувши звільнений з посади наркома і висланий за межі України. Лише один учасник пленуму - представник Компартії Західної України (КПЗУ) Карл Савріч (Максимович) не підтримав це рішення, що дало привід Кагановичу звинуватити в "шумськізму" весь ЦК КПЗУ, а партія пізніше була ліквідована виконкомом Комінтерну.

Діяльність Л. Кагановича на посаді лідера українських більшовиків була високо оцінена кремлівським керівництвом. У 1928 р його відкликали на підвищення в Москву. Першим секретарем ЦК КП (б) У став Станіслав Косіор - відомий партійний і державний діяч, один з активних прихильників сталінської політики в Україні. Саме за його безпосередньої участі було розгорнуто остаточний етап згортання політики українізації в умовах становлення тоталітарної диктатури. Трагічним фіналом українського національно-культурного відродження 20-х рр. стало самогубство в липні 1933 р М. Скрипника - одного з останніх прихильників і захисників політики українізації.

Остаточна відмова від політики українізації

На початку 30-х рр. централізаціяобщественной життя не оминула й національно-культурної сфери. Незважаючи на деякі позитивні зрушення в масовій культурі, в галузі освіти, науки, мистецтва, сталінський режим поступово бере курс на згортання політики українізації, яка була оголошена поступкою "націоналістичній контрреволюції". В Україні в 30-х рр. відбулося повернення до традиційної імперської, русифікаторської політики. Знову панівною мовою державних установ і закладів ставала російська, зменшилася кількість українських шкіл, україномовних газет і журналів, закривалися українські театри, скоротилася питома вага українських вчителів і науковців. В1937 р слово "українізація" раптово зникло з офіційної лексики. Русифікаторські тенденції посилилися в 1938 р, коли першим секретарем КП (б) У став М. Хрущов. З того часу в українських школах 6ило введено обов'язкове вивчення російської мови, а український алфавіт, граматика і словник були максимально наближений нього. Згортання українізації мало трагічні наслідки для національної культури, викликало не тільки соціально-економічну, а й духовну асиміляцію українського народу, поставивши під загрозу сам факт його подальшого існування

Розгром національної творчої інтелігенції

Згортання українізації проявилося, в масовому знищенні інтелігенції, головною носії національно-культурного відродження 20-х рр. Першим нищівним ударом по українській науці став процес над "Спілкою визволення України". З кінця 20-х рр. почалося справжнє цькування видатного українського вченого, історика, президента УНР М. Грушевського, який був звинувачений в організації "Українського національного центру" (1924 р М. Грушевський повернувся з еміграції в Радянську Україну). Чекістський пресинг, психологічний тиск прискорили загадкову смерть старого хворого академіка в Кисловодську в листопаді 1934 р ті ж роки були репресовані вчені-історики М. Слабченко, В. Пархоменко, М. Горбань, М. Яворський, філософ П. Демчук, геолог Н . Світальський, колишній президент АН УРСР біолог В. Вернадський і тільки що обраний президент республіканської Академії наук О.Богомолець.

висновок

В цілому, українізація сприяла загальному піднесенню національної самосвідомості, яке активізувалося серед українців під час революції і громадянської війни. Процес українізації не тільки поширював серед народу здобутки культури, а й, за словами О. Субтельного, ототожнював українську культуру, яка раніше була чисто народної, з освітою, модернізацією суспільства та економіки і навіть з державою як такою. Однак згодом більшість досягнень українізації зійшли нанівець під впливом все більшого посилення централізації влади в СРСР.

Політика українізації призвела до двох, абсолютно непередбачуваних наслідків. Вона швидко дійшла до пункту, коли національне питання почало політичної самодіяльності України як держави.

По-перше, сприяння українській мові і культурі в місті й партійно-державному апараті створило неселянські центри підтримки українських національних прагнень. З 1926 р по 1932 р частка українців в індустріальному пролетаріат зросла з 41% до 53%. На початку 1933 р, тобто напередодні краху українізації, 88% всіх заводських багатотиражок в Україні друкувалися лише українською мовою. Це означало, що національне питання в Україні переростає старі межі питання селянського та стає питанням розвитку продуктивних сил національних республік і їх індустріалізації

По-друге, українізація надала легітимність національної самодіяльності українських комуністів.Так званий національний комунізм Шумського, Хвильового, Волобуєва, Скрипника становив лише частину цієї самодіяльності. У той час, коли багато країн Європи не визнавали прав національних меншин, навіть в Галичині різко зростала полонізація, поява в Україні українських книг, шкіл, інститутів створило ілюзію її еволюції до справжньої національної державності. Українізація переконала багатьох українських діячів, особливо в еміграції, що радянська Україна є останньою надією створити справжню державність, тому видавалася безглуздям опозиція до неї, особливо коли селянські хвилювання почали затухати.

література

1. Шульга Н.А. Російська культура в Україні: політико-правовий, соціальний та ціннісний статус // Діалог української та російської культур в Україні. Матер. ІІ-й Міжн. науково-практичної конференции.-Київ, 1998.-214 с.

42 Гірчак Е.Ф. На два фронти в боротьбі з націоналізмом. - М., Л., 1930. - С.20.


  • Причини і зміст українізації
  • Українське культурне відродження
  • Початок згортання українізації
  • Розгром національної творчої інтелігенції