Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Відповіді на екзаменаційні питання з історії Росії

Скачати 306.62 Kb.
Дата конвертації20.01.2019
Розмір306.62 Kb.
Типшпаргалка

Питання №1: Східні слов'яни. освіту у них гос-ва.

У 4-8 століттях формувалася нова етнічна і політична карта Європи, що стала результатом міграції багатьох племен, "Великого переселення народів". Спори про прородімне слов'ян і моменту виділення їх із загальної маси з індоевроіейскіх народів продовжуються до цих пір. можливо, переселенню Слая сприяли зрушення у розвитку знарядь праці, розкладання родоплемінного ладу і виділення знаті. Розселення слов'ян відбувалося за трьома основними населениям: на південь-на балканський напів-в; на захід; на схід і північ по Східноєвропейської рівнині. Відповідно відбулося і поділ слов'ян на три гілки - південну, західну і східну. В ході рааселенія у слов'ян відбулося розкладання родоплемінного ладу. У 6 - 8 століттях в рез-ті дроблення і змішування племен складалися нові слов'янські спільності, котрі носили вже не кровноспоріднених характер, а скоріше террітоіально - політичний. Слов'янські спільності мали двоступеневу структуру: кілька відносно невеликих образовнія становили, як правило, більш міцні. Створення цих територіально - політичних спільнот стало важливою передумовою формування гос-ва. Розселення прискорило і виділення знаті. Її появі сприяла повсюдне поширення орного землеробства. Основи господсвующего ладу становила військово-службова знати - дружина. Дружинний шар існував у слов'ян вже в 6 -7 століттях. Основою госп-ва слов'ян, в тому числі і східних, було орне землеробство. Підпорядковану роль в госп-ві грали полювання, скотарство, рибальство, бортництво. Госп-ой осередком суспільства була сім'я. Об'єднувала госп-ва окремих сімей сусідська громада -вервь, члени якої спільно володіли сіножатями і лісовими угіддями. Гос-во східних слов'ян, що отримало політико-географічна назва "Русь", виникло в 9-10 століттях. На початку, в 9 столітті, сформіроваоісь два протогос перші об'єднання. Одним з них був союз полян з ценром в Києві. Другим- об'єднання слов'ян, частини кривечей і фіноязичнимі племен на півночі, близько оз. Ільмень. Все р. 9 століття в нього був запрошений на князювання виходець із Скандинавії Рюрик. Приймач Рюрика Олег, осівши в Києві на життя, зробив його столицею свого князівства. Першою метою Олега було об'єднання в своїх руках найголовніших міст. Під своєю владою він зібрав всі найголовніші племена російських, слов'ян, крім окраїнних і всі найважливіші міста. Олег намагався зміцнити країну фортецями, будували міста по межі, стіні. Таким чином, середнє Подніпров'я стало ядром гос-ой території Русі. Наступним князем став Ігор, мабуть, не мав таланту ні правителя, ні воїна. При зборі данини з древлян Ігор був убитий. Правління князівством взяла на себе його вдова Ольга. Головним її справою було прийняття християнства. Син Ольги Святослав приділяв багато часу внутрішнім справах д-ви і прославився своїми військовими походами. Після його загибелі, в боротьбі за владу перемогу отримав син Володимир. Саме в період його праления заершілось офрмление давньоруської державності. Питання про початок гос-ва Русь породив довгу дискусію між так званими норманистами і їх противниками. Номаністи стверджують, що гос-во на Русі було створено скандинавами -норманамі (варягами). Так само є поблема походження назви "Русь". Залишки мови руси дуже мізерні. Але на них головним чином тримається Норманська школа. Вона вказує, що імена князів Руси -норманскіе, а в основі слова "Русь" лежить норвежський дієслово "гребти", який означав спочатку воїнів -гребцов, а потім княжих дружинників. Так само деякі представники норманської школи бачать можливість говорити про готській походження Русі, а саме слово Русь походить від назви готського племені "рос".

В принципі, питання про походження слов'ян, про утворення їх д-ви, про час їх утворення і походження назви "Русь" до сих пір залишаються спірними питаннями.

Питання №2.Особенності соц-політ. ладу Давньоруської держави.

Давньоруська держава можна охарактеризувати як ранньофеодального монархію. На чолі держави стояв великий князь київський. Його брати, сини і дружинники здійснювали управління країною, суд, збір данини і мит. Доходи князів та їх наближених тоді ще багато в чому визначалися даниною з підлеглих племен, можливістю її вивезення в інші країни для продажу. Перед молодою державою стояли великі зовнішньополітичні завдання, пов'язані із захистом його кордонів: відбиття набігів кочівників-печенігів, боротьба з експансією Візантії, Хозарського каганату, Волзької Болгарії. Саме з цих позицій слід розглядати внутрішню і зовнішню політику київських великих князей.Історія Київської Русі, хронологічні рамки якої більшість істориків визначають як IX - початок XII ст., Умовно може бути розділена на три великі періоди. Перший (IX - середина Х ст.) -Час перших київських князів. Другий (друга половина Х - перша половина XI ст.) - час Володимира I і Ярослава Мудрого), епоха розквіту Київської держави; третій період - друга половина XI - початок XII ст., перехід до територіально-політичної роздробленості.

Соціально-економічний лад Київської Русі. Земля була в ті часи головним багатством, основним засобом виробництва. Поширеною формою організації виробництва стала феодальна вотчина, або отчина, тобто батькове володіння, що передавалися від батька до сина у спадок. Власником вотчини був князь чи боярин. У Київській Русі поряд з князівськими і боярськими вотчинами було значне число селян-общинників, ще не підвладних приватним феодалам. Такі незалежні від бояр селянські громади платили данину на користь держави великому князю.Все вільне населення Київської Русі носило назву "люди". Звідси термін, що означає збір данини, - "полюддя". Основна маса сільського населення, залежного від князя, називалася "смердами". Вони могли жити як в селянських громадах, які несли повинності на користь держави, так і в вотчинах. Ті смерди, які жили в вотчинах, знаходилися в більш важкій формі залежності і втрачали особисту свободу. Одним із шляхів закабалення вільного населення було закупничество. Розорилися або збіднілі селяни брали у феодалів у борг "купу" - частина врожаю, худоби, гроші. Звідси назва цієї категорій населення - закупи. Закуп повинен був працювати на свого кредитора і підкорятися йому, поки не поверне борг. Крім смердів і закупів в княжої і боярської вотчині були раби, звані холопами або челяддю, які поповнювалися і з числа полонених, і з числа розорилися одноплемінників. Рабовласницький устрій, як і пережитки первісного ладу, мали досить широке поширення в Київській Русі. Однак панівною системою виробничих відносин був феодалізм. Процес економічного життя Київської Русі слабо відображено в історичних джерелах. Очевидні відмінності феодального ладу Русі від "класичних" західноєвропейських зразків. Вони полягають у величезній ролі державного сектора в економіці країни - наявності значного числа вільних селянських общин, які перебували у феодальній залежності від великокнязівської влади.Як вже зазначалося вище, в економіці Київської Русі феодальний устрій існував поряд з рабством і первісно-патріархальними відносинами. Ряд істориків називає держава Русь країною з багатоукладної, перехідною економікою. Такі історики підкреслюють раннеклассовом, близький до варварським державам Європи характер Київської держави. "Руська Правда". Традиція пов'язує складання "Руської Правди" з ім'ям Ярослава Мудрого. Це складний юридичний пам'ятник, що спирався на норми звичаєвого права і на колишнє законодавство. Для того часу найважливішою ознакою сили документа були узаконений прецедент і ссипка на старовину. Хоча "Руська Правда" приписується Ярославу Мудрому, багато її статті та розділи були прийняті пізніше, вже після його смерті. Ярославу належать тільки перші 17 статей "Руської Правди" ( "Найдавніша Правда" або "Правда Ярослава"), "Правда Ярослава" обмежувала кровну помсту колом найближчих родичів. Це говорить про те, що норми первісного ладу існували при Ярославі Мудрому вже як пережитки. Закони Ярослава розбирали суперечки між вільними людьми, перш за все в середовищі княжої дружини. Новгородські мужі стали користуватися такими ж правами, як і київські. Народні повстання в 60-70-х рр. XI ст. Масові народні виступи прокотилися по Київській Русі в 1068-1072 рр. Найбільш потужним було повстання в Києві 1068 р Правда Ярославичів. Повстання кінця 60-х - початку 70-х років XI ст. зажадали від князів і бояр енергійних дій. "Руська Правда" була доповнена поруч статей, які отримали назву "Правди Ярославичів" (на відміну від першої частини кодексу - "Правди Ярослава"). Сенс доповнень - захистити майно феодала і його вотчину. З "Правди Ярославичів" ми дізнаємося про пристрій вотчини. Центром її був князівський чи боярський двір. На ньому розташовувалися хороми князя або боярина, вдома його наближених, стайні, обори. На чолі управління вотчиною стояв княжий дворецький - огнищанин (від слова "вогнище" - будинок). Крім нього існував княжий під'їзної, який призначається для збору податків. Багатство вотчини становила земля, тому княжа межа охоронялася надзвичайно високим штрафом. На цій землі працювали залежні смерди і раби (холопи, челядь). Керували роботами ратайние (польові) старости, яким підпорядковувалися раби, і сільські старости, що стежили за виконанням робіт смердами. У вотчині були також ремісники і ремесленніци. "Правда Ярославичів" скасувала кровну помсту і посилила різницю в платі за вбивство різних категорій населення, відбивши турботу держави про захист власності, життя і майна феодалів.

Питання №3: Прийняття християнства на Русі, його історичне значення.

За часів Володимира відбулася одна з найбільших подій в російській історії - Русь прийняла християнство. = Серед київських дружинників християни були вже в середині 10 ст. Візантійські джерела повідомляють, що хрещення русів відбувалося вже в 60-70 рр. 9 століття. Ольга була християнкою, але її син не тільки залишився язичником, за деякими джерелами, був ярим противником християнства. = До прийняття християнства, тому що слов'яни були землеробами, вони обожнювали землю, сонце, річки. У язичницької віри було 6 основних богів. Богам молилися і приносили жертву (навіть людські). = Прийшовши до влади, Володимир хотів зміцнити язичницьку віру, але йому це не вдалося. Змусити по- новому вірити в старих богів було дуже важко, а в колишньому вигляді язичництво вже не влаштовувало князівську владу. Цим, напевно, і пояснюється відмова Володимира від язичництва і прийняття християнства. = "Повість временних літ" розповідає, що в 986 році до Києва приїхали представники третіх релігій: християнство (Візантія), іудаїзм (Хазарія), іслам (Волзька Булгарія). Кожен з них пропонував свою релігію. Іслам не підходив Володимиру, тому що його не влаштовувало утримання від вина, іудаїзм - тому що євреї, сповідатися його, втратили своєї держави і були розсіяні по всій землі. А проповідь представників візантійської імперії справила на Володимира враження. Однак, щоб у всьому переконатися, він посилає своїх послів подивитися, як поклонятися богу в різних країнах. І повернувшись, посланці назвали найкращу грецьку віру. = С рішенням Володимира прийняти християнську віру могла також бути пов'язана його одруження з візантійською принцесою Анною. = Хрещення Русі відбувалося дуже повільно, тому що було великий опір з боку населення, змусити язичників скоритися допомагало лише насильство і залякування. = Більшість жителів Київської Русі хрестилися протягом усього правління Володимира, але язичників все ще залишалося чимало. Особливо довго чинили опір Північний схід, Ростово-Суздальська і Мурманська землі. Вони прийняли християнство в середині 11 ст. = Щоб якось полегшити слов'янам прийняття християнства, церква освятила деякі язичницькі свята (такі як, масниця, Іван Купала ...). Також збереглися віри в русалок, лісовиків, будинкових. = Прийняття християнства на Русі мало велике значення. = Християнство змушувало вживати в їжу багато овочів, отже, удосконалювалося городництво. Християнство вплинуло на розвиток ремесел, також запозичувалися прийоми кладки стін, зведення куполів, мозайка і т.д. = Кам'яне зодчество, фрески, іконопис з'явилися на Русі також, завдяки християнству. Було побудовано багато храмів (У Києві було близько 400 храмів, і не один з них не копіював інший). = Русь отримала дві азбуки: глаголиця і кирилиця, що сприяло поширенню грамотності. Стали з'являтися перші рукописні книги. Дуже помітно змінювалися звичаї на Русі, так як церква категорично забороняла людські жертвоприношення, вбивство рабів ... = Також християнство сприяло зміцненню князівської влади. Князь тепер сприймався, як посланник бога. = І, нарешті, прийняття християнства докорінно змінило міжнародне становище Русі. Вона органічно вписалася в європейську культуру і дипломатичні відносини з іншими країнами.

Питання №4: Російські зем.в період феод. роздрібнити. Основні політ центри.

Час з початку ХП до кінця XV в. за традицією називають питомою періодом. І дійсно, на основі Київської Русі склалося приблизно 15 князівств і земель до середини ХП ст., Близько 50 князівств до початку ХШ ст., Приблизно 250 - в XIV столітті.

Причини роздробленості. Підйом економіки Київської держави йшов на тлі тривало розширення її території за рахунок подальшого освоєння Східно-Європейської рівнини. Виділення окремих князівств, процес їх кристалізації в рамках Київської держави підготовлявся здавна. Політична роздробленість стала новою формою організації російської державності в умовах освоєння території країни і її подальшого розвитку по висхідній лінії. Повсюдно поширилося орне землеробство. Удосконалювалися знаряддя праці: археологи налічують понад 40 видів металевих знарядь праці, що застосовувалися в господарстві. Навіть на самих віддалених околицях Київської держави склалися боярські вотчини. Показником підйому економіки з'явився зростання кількості міст. На Русі напередодні монгольської навали було близько 300 міст - центрів високорозвиненого ремесла, торгівлі, культури. Княжі та боярські вотчини, як і селянські громади, які платили податки державі, мали натуральний характер. Вони прагнули максимально задовольнити свої потреби за рахунок внутрішніх ресурсів. Їх зв'язку з ринком були дуже слабкими і нерегулярними. Панування натурального господарства відкривало кожному регіону можливість відокремитися від центру і існувати як самостійна землі або князівства. Подальший економічний розвиток окремих земель і князівств вело до неминучих соціальних конфліктів. Для їх дозволу була необхідна сильна влада на місцях. Місцеві бояри, що спиралися на військову міць свого князя, тепер більше не хотіли залежати від центральної влади в Києві. Головною силою роз'єднувального процесу виступило боярство. Спираючись на його міць, місцеві князі зуміли встановити свою владу в кожній землі. Однак згодом між посилився боярством і місцевими князями виникли неминучі протиріччя, боротьба за вплив і владу. У різних землях-державах вона вирішилася по-різному. Наприклад, в Новгороді, а пізніше в Пскові встановилися боярські республіки. В інших землях, де князі придушили сепаратизм бояр, влада утвердилася у формі монархії. Існуючий в Київській Русі порядок заняття престолів залежно від старшинства в князівському роду породжував обстановку нестабільності, невпевненості, що заважало подальшому розвитку Русі, потрібні були нові форми політичної організації держави з урахуванням сформованого співвідношення економічних і політичних сил. Такою новою формою державно-політичної організації стала політична роздробленість, що змінила ранньофеодальна монархію. Роздробленість - закономірний етап розвитку Давньої Русі. Закріплення окремих територій-земель за певними гілками київського княжого роду було відповіддю на виклик часу. "Кругообіг князів" в пошуках багатшого і почесного престолу заважав подальшого розвитку країни. Кожна династія більше не розглядала своє князівство як об'єкт військової видобутку; господарський розрахунок вийшов на перше місце. Це дозволило влади на місцях більш ефективно реагувати на невдоволення селян, на недороди, зовнішні вторгнення. Київ став першим серед рівних князівств-держав. Незабаром інші землі наздогнали і навіть випередили його в своєму розвитку. Склалися, таким чином, півтора десятка самостійних князівств і земель, межі яких сформувалися в рамках Київської держави як рубежі доль, волостей, де правили місцеві династії. Титулом великого князя величали тепер не тільки київських, а й князів інших російських земель. Політична роздробленість означала розриву зв'язків між російськими землями, не вела до їх повної роз'єднаності. Про це свідчать єдина релігія і церковна організація, єдина мова, що діяли у всіх землях правові норми "Руської Правди", усвідомлення людьми спільної історичної долі. В результаті дроблення як самостійні виділилися князівства, назви яким дали стольний міста: Київське, Чернігівське, Переяславське, Муромське, Рязанське, Ростово-Суздальське, Смоленське, Галицьке, Володимиро-Волинське, Полоцьке, Турово-Пінське, Тмутараканське; Новгородська і Псковська землі. У кожній із земель правила своя династія - одна з гілок Рюриковичів. Сини князя і бояри-намісники управляли місцевими долями. Міжусобиці як всередині окремих гілок князів Рюрікова будинку, так і між окремими землями багато в чому визначають політичну історію періоду питомої роздробленості. Розглянемо історію найбільших російських земель з моменту відділення їх від Києва і до монголо-татарського завоювання. Володимиро-Суздальське князівство. Північно-східна Русь - Владимиро-Суздальська або Ростово-Суздальська земля (як вона називалася спочатку) розташовувалася в межиріччі Оки і Волги. Тут до початку XII в. склалося велике боярське землеволодіння. У Заліському краї були родючі грунти, придатні для землеробства. Ділянки родючої землі отримали назву Ополе (від слова "поле"). Один з міст князівства навіть отримав назву Юр'їв-Польської (тобто що знаходиться в Ополе). Тут росли старі й виникали нові міста. У впадання Оки в Волгу в 1221 р був заснований Нижній Новгород - найбільший опорний і торговий центр на сході князівства. Подальший розвиток отримали старі міста: Ростов, Суздаль, Володимир, Ярославль. Будувалися і зміцнювалися нові міста-фортеці Дмитров, Юр'єв-Польської, Звенигород, Переяславль-Залеський, Кострома, Москва, Галич-Костромської та ін.

Територія Ростово-Суздальській землі була добре захищена від зовнішніх вторгнень природними перешкодами - лісами, ріками. Її називали Залесским краєм. Один з міст отримав через це назва Переяславль-Залеський. Крім того, на шляху кочівників до Ростово-Суздальської Русі лежали землі інших південноруських князівств, які брали на себе перший удар. Економічному підйому північного сходу Русі сприяв постійний приплив населення. У пошуках захисту від ворожих нападів і нормальних умов для ведення господарства населення земель, що піддавалися набігам кочівників, спрямовувалося у Володимиро-Суздальські Ополе. Сюди йшов колонізаційний потік і з північного заходу в пошуках нових промислових земель.

Серед факторів, що сприяли піднесенню економіки та відділенню Ростово-Суздальській землі від Київської держави, слід назвати наявність вигідних торгових шляхів, що проходили по території князівства. Найважливішим із них був Волзький торговий шлях, що зв'язував північно-східну Русь з країнами Сходу. Через верхів'ї Волги і систему великих і малих річок можна було пройти до Новгороду і далі в країни Західної Європи. У Ростово-Суздальської землі, столицею якої тоді був місто Суздаль, княжив у той час шостий син Володимира Мономаха - Юрій (1125 - 1157). За постійне прагнення розширити свою територію і підпорядкувати собі Київ він отримав прізвисько "Долгорукий". Юрій Долгорукий, як і його попередники, все своє життя присвятив боротьбі за київський великокняжий престол. Захопивши Київ і ставши великим князем Київським, Юрій Долгорукий не забував про своїх північно-східних землях. Він активно впливав на політику Новгорода Великого. Під традиційне вплив ростово-суздальських князів потрапили Рязань і Муром. Юрій вів широке будівництво укріплених міст на кордонах свого князівства. Під 1147 в літописі вперше згадується про Москву, збудованої на місці колишньої садиби боярина Купки, конфіскованої Юрієм Долгоруким. Заводі 4 квітня 1147 р відбулися переговори Юрія з чернігівським князем Святославом, які привезли Юрію як подарунок шкуру Пардус (барса). Ще за життя батька син Юрія - Андрій зрозумів, що Київ втратив колишню роль. В темну ніч 1155 р Андрій зі своїми наближеними втік з Києва. Захопивши "святиню Русі" - ікону Володимирської богоматері, він поспішив в Ростово-Суздальської землі, куди був запрошений місцевим боярством. Батько, який намагався напоумити свого непокірливого сина, невдовзі помер. Андрій більше не повернувся до Києва. За князювання Андрія (1157-1174) розгорнулася запекла боротьба з місцевим боярством. Андрій переніс столицю з багатого боярського Ростова в невелике містечко Володимир-на-Клязьмі, який забудував із надзвичайною пишністю. Були споруджені неприступні білокам'яні Золоті ворота, зведено величний Успенський собор. У шести кілометрах від столиці князівства на злитті річок Нерлі і Клязьма Андрій заснував свою заміську резиденцію - Боголюбово. Тут він проводив значну частину часу, за що і отримав прізвисько "Боголюбський". Тут, в Боголюбском палаці, темній липневої ночі 1174 р Андрій був убитий в результаті змови бояр, на чолі якого стояли бояри Кучковичи, колишні власники Москви. Правителі Володимиро-Суздальського князівства носили титул великих князів. Центр російської політичного життя перемістився на північний схід. У 1169 р старший син Андрія захопив Київ і піддав його жорстокому розграбуванню. Андрій намагався підпорядкувати Новгород та інші російські землі. В його політиці знаходила відображення тенденція до об'єднання всіх російських земель під владою одного князя.

Політику Андрія продовжив його зведений брат - Всеволод Велике Гніздо (1176-1212). У князя було багато синів, чому він і отримав своє прізвисько (його сини зображені на рельєфі стіни Дмитрівського собору у Володимирі). Двадцятидворічний син візантійської принцеси Всеволод жорстоко розправився з боярами-змовниками, вбили його брата. Боротьба між князем і боярством закінчилася на користь князя. Влада в князівстві остаточно встановилася у формі монархії. При Всеволоде з великим розмахом було продовжено білокам'яна будівництво у Володимирі та інших містах князівства. Всеволод Велике Гніздо намагався підпорядкувати своїй владі Новгород, розширив територію свого князівства за рахунок новгородських земель по Північної Двіні і Печорі, відсунув кордон Волзької Болгарії за Волгу. Володимиро-Суздальський князь був у той час найсильнішим на Русі. Автор "Слова о полку Ігоревім" говорив про могутність Всеволода: "Волгу може веслами розплескати, а Дон шоломами вичерпати". Володимиро-Суздальське князівство зберігало першість серед російських земель і після смерті Всеволода Велике Гніздо. Переможцем в міжусобній боротьбі за володимирський великокняжий престол між його синами вийшов Юрій (1218-1238). При ньому був встановлений контроль над Великим Новгородом. У 1221 році він заснував Нижній Новгород - найбільший російський місто на сході князівства. Процес подальшого економічного підйому Володимиро-Суздальс-кого князівства був перерваний монгольською навалою. Галицько-Волинське князівство. Південно-західна Русь - Галицько-Волинське князівство займало північно-східні схили Карпат і територію між річками Дністер і Прут. Тут були гладкі чорноземи в широких річкових долинах, а також великі лісові масиви, благодатні для промислової діяльності, і значні поклади кам'яної солі, яку вивозили в сусідні країни. На території Галицько-Волинської землі виникли великі міста: Галич, Володимир-Волинський, Холм, Берестя (Брест), Львів, Перемишль та ін. Зручне географічне положення (сусідство з Угорщиною, Польщею, Чехією) дозволяло вести активну зовнішню торгівлю. Крім того, землі князівства перебували у відносній безпеці від кочівників. Як і у Володимиро-Суздальської Русі, тут спостерігався значний економічний підйом. У перші роки після відокремлення від Києва Галицьке і Волинське князівства існували як самостійні. Підйом Галицького князівства почався при Ярославі I Осмомисла (1153-1187). (Знав вісім іноземних мов, від чого і отримав своє прізвисько: за іншою версією - "восьмімислімий", тобто мудрий.) Високо оцінюючи могутність князя та його держави, автор "Слова о полку Ігоревім" писав, звертаючись до Ярославу: "Високо ти сидиш на своєму златокованном престолі, підпер гори угорські своїми залізними полками ... одчиняєш Києву ворота "(тобто Київ тобі покірний. - Авт.). І дійсно, в 1159 р галицькі і волинські дружини на час оволоділи Києвом. Об'єднання Галицького та Волинського князівств відбулося 1199 р при волинському князя Романа Мстиславича (1170-1205). У 1203 році він захопив Київ і прийняв титул великого князя. Утворилося одне з найбільших держав Європи (римський папа пропонував навіть Роману Мстиславичу прийняти королівський титул). Роман Мстиславич вів запеклу боротьбу з місцевим боярством, що завершився його перемогою. Тут, так само як і на північному сході Русі, встановилася сильна великокнязівська влада. Роман Мстиславич успішно воював з польськими феодалами, половцями, вів активну боротьбу за верховенство над російськими землями. Старшому синові Романа Мстиславича - Данилу (1221-1264) було всього чотири роки, коли помер його батько. Данилу довелося витримати тривалу боротьбу за престол і з угорськими, польськими, так і з російськими князями. Тільки у 1238 році Данило Романович затвердив свою владу над Галицько-Волинською землею. У 1240 р, зайнявши Київ, Данило зумів об'єднати Південно-Західну Русь і Київську землю. Однак в тому ж році Галицько-Волинське князівство було розорене монголо-татарами, а через 100 років ці землі опинилися в складі Литви (Волинь) і Польщі (Галич).

Новгородська боярська республіка.Новгородська земля (північно-західна Русь) займала величезну територію від Льодовитого океану до верхів'я Волга, від Прибалтики до Уралу. Новгородська земля перебувала далеко від кочівників і пережила жаху їх набігів. Багатство Новгородської землі полягало в наявності величезного земельного фонду, що у руки місцевого боярства, що виріс з місцевої родоплемінної знаті. Свого хліба в Новгороді не вистачало, але промислові заняття - полювання, рибальство, солеваріння, виробництво заліза, бортництво - отримали значний розвиток і давали боярству чималі доходи. Піднесенню Новгорода сприяло надто вигідне географічне положення: місто перебувало на перехресті торгових шляхів, що зв'язували Західну Європу з Руссю, а через неї - зі Сходом і Візантією. У причалів річки Волхов в Новгороді стояли десятки кораблів. Як правило, Новгородом володів той з князів, хто тримав київський престол. Це дозволяло старшому серед Рюриковичів князю контролювати великий шлях "з варяг у греки" і домінувати на Русі. Використовуючи невдоволення новгородців (повстання 1136 г.), боярство, що володіло значною економічною потужністю, зуміло остаточно перемогти князя в боротьбі за владу. Новгород став боярської республікою. Вищим органом республіки було віче, на якому обиралося новгородське управління, розглядалися найважливіші питання внутрішньої і зовнішньої політики і т.д. Поряд з загальноміським вічем існували "кончанские" (місто ділився на п'ять районів - кінців, а вся Новгородська земля -р на п'ята областей - пятин) і "уличанские" (об'єднували жителів вулиць) вічові сходи. Фактичними господарями на віче були 300 "золотих поясів" - найбільші бояри Новгорода.Главним посадовою особою в новгородському управлінні був посадник (від слова "посадити"; зазвичай великий київський князь "саджав" свого старшого сина намісником Новгорода). Посадник був головою уряду, в його руках були управління і суд. Фактично в посадники обиралися бояри з чотирьох найбільших новгородських пологів. Віче обирало главу новгородської церкви - єпископа (згодом архієпископа). Владика розпоряджався скарбницею, контролював зовнішні зносини Великого Новгорода, торговельні заходи і т.д. Архієпископ мав навіть свій полк. Третім важливим особою міського управління був тисяцький, що відав міським ополченням, судом по кримінальних справах, а також збором податків. Віче запрошувало князя, який керував армією під час військових походів; його дружина підтримувала порядок у місті. Він ніби символізував єдність Новгорода з іншою Руссю. Князя попереджали: "Без посадника тобі, князь, суду не судити, волостей не тримати, грамот не давати. Навіть резиденція князя перебувала поза кремля на ярославовому дворище - Торговій стороні, а пізніше - в декількох кілометрах від кремля на Городище. Жителям Новгородської землі вдалося відбити натиск німецько-шведської агресії в 40-х роках XIII ст. Чи не змогли захопити місто і монголо-татари, але важка данину і залежність від Золотої Орди позначилася і на подальший розвиток цього регіону.

Київське князівство. Київське князівство, що піддавалося небезпеки з боку кочівників, втратила колишнє значення в зв'язку з відтоком населення і падінням ролі шляху "з варяг у греки"; проте все ж залишалося великою державою. За традицією князі ще змагалися за Київ, хоча вплив його на загальноросійську життя ослабло. Напередодні монгольської навали в ньому утвердилася влада галицько-волинського князя Данила Романовича. У 1299 р російський митрополит переносить свою резиденцію у Володимир-на-Клязьмі, як би стверджуючи нове співвідношення сил всередині Русі. Монгольська вторгнення зі сходу, експансія католицької церкви із заходу, зміни в світі (ослаблення Візантії і т.д.) багато в чому визначили характер подальшого розвитку російських князівств і земель - наступників Київської держави. Хоча всередині Русі вже не було політичної єдності, об'єктивно зберігалися чинники майбутнього об'єднання: єдина мова, єдина віра, єдине законодавство, спільні історичні корені, необхідність оборони країни і виживання на величезній території з різко континентальним кліматом, рідкісним населенням, малородючими грунтами за відсутності природних кордонів . Ідея єдності Русі продовжувала жити в свідомості людей, а досвід спільної історичної практики лише підтверджував необхідність єдності. Заклик автора "Слова о полку Ігоревім" до внутрішнього миру і злагоди в боротьбі з кочівниками в тих умовах набатом звучав як заклик до єднання Русі.

Питання №5: Вплив монгольського чинника на російське суспільство

Ординське ярмо майже 2,5 століття мучило російську землю, і зараз, говорячи про якому-небудь подію, згадують було воно до монгольської навали або після. Татаро-монгольська навала і ординське ярмо стало однією з причин відставання російських земель від розвинених країн Західної Європи. Було завдано величезної шкоди політичному, економічному і культурному розвитку Русі. Десятки тисяч людей загинули в битвах або були викрадені в рабство. Значна частина доходу йшла в Орду у вигляді данини. Прийшли в занепад старі землеробські центри і освоєння території. Кордон землеробства пересунулася на північ. Російські міста піддалися масового руйнування і знищення. Спростилися і були втрачені назавжди багато ремесла, а це гальмувало дрібнотоварне виробництво і в підсумку затримало економічний розвиток. Призупинилося будівництво міст, занепало прикладне та образотворче мистецтво. Важким наслідком було поглиблення роз'єднання Русі і відокремлення окремих її частин. Країна була ослаблена і тому не могла відстояти західні і південно-західні райони, які захопили польські і литовські феодали. Після монгольської навали торговельні зв'язки з зарубіжними країнами збереглися лише у Вітебська, Новгорода, Пскова, Смоленська, Полоцька. Різко скоротилася чисельність населення країни, особливо міського. У деяких містах життя так і не відродилася. Загибель князів і дружинників, феодалів призупинила розвиток феодальних відносин. Відновлення країни було важким, що гроші йшли в Орду у вигляді данини, було скоєно понад 20 військових нападів на Русь загонами Золотої Орди. Російські князі не були суверенними, вони були данниками. Система підданства змінилася системою холопства. У 1-му судебнике Івана3 в 1497г. з'явилися страти, тортури, в'язниці в судочинстві, а це все прийшло від монголо-татар. Навала Орди вплинуло на судову систему, культуру, з'явилося поняття "перепис".

Навала Орди мало однак і деякі особливості на Русі. Російський народ в умовах ярма не тільки зберіг свою національну самостійність, а й знайшов в собі сили вигнати гнобителів назавжди. Ординське ярмо мало ще один позитивний момент для розвитку Русі як централізованого держави. Завдяки ярлику, який видавався князям, які купували при цьому великокнязівський статус і здатність збирати данину з усієї країни, відбулося піднесення московського князівства і Москви як столиці або центру російської держави.

Питання № 6. Специфіка формування централізованого російської держави Об'єднання земель навколо Москви ..

Складання централізованих держав в різних країнах мало свої особливості. Були певні особливості і в освіті Російської держави, процес створення якого збігається з багатьма західноєвропейськими державами. Російське централізоване гос-во склалося на північно-східних і північно-західних землях Київської Русі, її південні і південно-західні землі були включені до складу Польщі, Литви та Угорщини. Особливості: 1) У Росії процес створення єдиного д-ва відбувався на феодальної основі, не було економічних предпосилок.2) гос-во складається в умовах монгольського ярма 3) самобутність російського народу, виявилися м / у "золотий Ордою" і князівством литовським і російським, яке окатолічівалось. Риси лібералізму і деспотизму поєднувалися. 4) У Росії не було жодних правових основ. 5) Процеси соц-економ. розвитку були уповільнені. 6) Міська культура не чинила впливу на формування державного-сті.7) Існування кріпосного права.

Ослаблення і розпад Золотої Орди, розвиток економічних междукняжеских зв'язків і торгівлі, утворення нових міст і зміцнення соціального шару дворянства зіграли роль об'єднуючих факторів. У Москви було вигідне геополітичне розташування (оточена неприступними лісами), перебувала в зосередженні основних торгових шляхів (тому що шлях із варяг у греки втратив своє значення). У 1276г. Москва виділяється в окреме князівство. Засновник династії московських князів - Данило Олександрович (1276-1303г.син Олександра Невського). Він захопив Коломну і Переяславльское князівство) Збільшив територію Москви вдвічі. Далі відбувалася боротьба за Твер і за ярлик на велике княжіння. (М / у родичами Данила Олександр. Іван Калита отримує ярлик на велике княжіння. Він отримав право збору данини з князівств і доставки їх в Орду. При ньому тривало приєднання земель. Перемога в Куликовської битві показала міць і силу Москви. В Орді визнали політичне верховенство Москви. Дмитро Донський, віддає князювання Володимирське своєму синові Василю, так князівство Володимирське приєднатися. до Москви. Далі йшла боротьба м / у родинний. Василя 1 (Василь Косий і Дмитро Шемяка) . Оскільки московське боярство і церква підтримало Василя 2 Темного, феодальна війна закінчилася перемогою сил централізації. Площа Москви збільшилася в 30 разів. Іван 3 (син Василя темного) приймає титул "Государя всієї Русі). При ньому остаточно повалено ярмо. Побудований червоний цегляний Кремль. При ньому були приєднані Перм, Ростовське князівство, остаточно Тверь (1485г.), Багато князі західних земель перейшли від Литви. Новгород був приєднаний (1478 г.), через 7 років після битви на річці Шелонь. при Василя 3 приєднатися. Псков (1510) і Смоленськ. Так утворилася велика держава, яка з 15 століття називалася Росія. Князі в приєднатися. землях ставали боярами московського государя. Ці князівства називалися повітами і керувалися намісниками з Москви. Склався централізований апарат управління - боярська дума, яка складалася з 5-12 бояр і 12 окольнічіх.В думі засідали не тільки московські бояри, а й місцеві князі. Дума мала дорадчі функції про Землю. Було 2 відомства Палац (управляє землями великого князя) і Казна (відповідає за фінанси).

Питання № 7. Роль Російської православної церкви в становленні Російського гос-ва.

Російська церква в кінці XV - початку XVI ст. Російська церква зіграла значну роль в об'єднавчому процесі. Після обрання митрополитом у 1448 р рязанського єпископа Іони російська церква стала незалежною (автокефальної).

На західних землях Русі, що увійшли до складу Великого князівства Литовського і Руського, в 1458 року в Києві був поставлений свій митрополит. Російська православна церква розпалася на дві самостійні митрополії - Московську і Київську. Їх об'єднання відбудеться після возз'єднання України з Росією.

Внутрішньоцерковна боротьба була пов'язана з появою єресей. У XIV ст. в Новгороді виникла єресь стригольників. На голові прийнятого в ченці вистригайте хрестоподібно волосся. Стригольники вважали, що віра стане міцнішим, якщо вона буде спиратися на розум.

В кінці XV ст. в Новгороді, а потім у Москві поширилася єресь жидівство (її зачинателем вважали єврейського купця). Єретики заперечували влада священиків і вимагали рівності всіх людей. Це означало, що монастирі не мають права володіти землею і селянами.

На якийсь час ці погляди збігалися з поглядами Івана Ш. Серед церковників також не було єдності. Войовничі церковники на чолі з засновником Успенського монастиря Йосипом Волоцький (нині Иосифо-Волоколамський монастир під Москвою) різко виступили проти єретиків. Йосип і його послідовники (иосифляне) відстоювали право церкви володіти землею і селянами. Опоненти иосифлян теж не підтримували єретиків, але заперечували проти накопичення багатств і земельних володінь церкви. Послідовників цієї точки зору називали нестяжателямі або соріанамі - але імені Ніла Сорський, усамітнився в скиті на річці Сора на Вологодчине.

Іван Ш на церковному соборі 1502 рпідтримав иосифлян. Єретики були страчені. Російська церква стала і державної, і національної. Церковні ієрархи проголошували самодержця царем земним, владою своєї подібним Богу. Церковне і монастирське землеволодіння зберігалося.

Церква була серйозною політичною силою, яка зосередила в руках значні земельні володіння і цінності, а також визначала ідеологію самодержавного гос-ва (Москва - «третій Рим", цар - помазаник божий)

Питання №8: Росія в 16 в.Сословно-представить. монархія.Іван Грозний.Реформи 50-60г. Опричнина.

3 грудня 1564г. цар з усім сімейством відправився з Москви в підмосковне село Коломенське. Цей виїзд на прощу не був схожий на попередні. Цього разу цар взяв із собою всю державну скарбницю, ікони, хрести, прикраси, одяг. Цар в Москву не повернувся, а відправився в Александрову слободу. Через місяць після від'їзду царя Москва дізналася про причини його поведінки 3 січня 1565г. Іван IV надіслав митрополиту грамоту, в якій він писав, що гнівається на бояр, воєводських і наказових людей за їх зради, казнокрадство і небажання воювати проти недругів. Гнівався цар і на духовенство за їх заступництво за опальних. "Не бажаючи їх зрадах їв терпіти", він вирішив залишити держава і "вселитися, иде же його, государя, Бог не залишить". Одночасно він послав другу грамоту посадських людям, в якій говорив, що гніву і опали на них немає. Іван Грозний розраховував на простий люд, який не мислить держави без государя, а царство без царя. Народ одностайно підтримав Івана IV. Духовенству і боярам на чолі з архієпископом Пименом довелося поїхати в Александрову слободу і благати царя повернутися на престол. Іван IV погодився повернутися з умовою, щоб надалі він був вільний страчувати і милувати на свій розсуд, не рахуючись ні з ким. Одночасно цар зажадав заснувати опричнину. Слово "опріч" - крім означало частина князівства, яку після смерті князя виділяли його вдові "опріч" всіх частин. Тепер "опріч" всієї землі виділявся доля самого царя: території не увійшли в опричнину називалися земщиною. На чолі земщини залишилася боярська дума, на чолі опричнини безпосередньо став сам цар. Опричнина була дорогим заходом, щоб покрити витрати, Іван IV взяв зЗемщина 100 тис. Крб.- величезну на ті часи суму. Разом з опричнина з'явилися опричники. Спочатку їх було 1000. Згодом їх називали "кромешників" - воїнами темряви непроглядній, тобто пекла. Вони давали клятву вірності царю. Цар був недовірливим людиною і часто підозрював своє оточення в зраді. Особливо не терпів Іван IV чесних, розумних, незалежних. На виправдання не було шансів, тут же цар кликав опричників і вони на його очах або розрізали на шматки, або відрізали голову, або варили живцем. Цар рідко задовольнявся простий стратою, він майже завжди знущався над жертвою. Особливо Грозний ненавидів тих, хто намагався зупинити його нестримну жорстокість, заступати за гнаних. Чи не рятувало й духовне звання. Сталися сутички царя і митрополита Філіпа, засуджував опричнину і страти. І Іван Грозний наказав прибрати митрополита, його задушив відомий опричник Малюта Скуратов 1570г. Іван Грозний розгромив, розграбував Новгород, дізнавшись про нібито замишляють там змові. Число жертв досягло 10-15 тис. Чоловік, при населенні Новгорода 30 тис. Чоловік. Таким чином, Іван IV криваво затвердив самодержавство. Політичні наслідки опричнини: 1. Злам боярської аристократії; 2. Знищення економічної самостійності Новгорода і Пскова. Економічної самостійності великих міст підірвано і ніколи вони вже не піднімуться до колишнього рівня. 3. Приборкання церкви; 4. зламано земська позиція. У 1571г. на Москву напав хан Давлет-Гірей. Багато опричники не бажали йти в похід. Поділ військ на опричне і земське стало причиною падіння його боєздатності. Хан дійшов до Москви і спалив її. 1572г. похід повторився, але на цей раз російські війська завдали поразки хану. Розвиток російського держави вимагало встановлення в країні законності. Цар же домігся того, чого хотів: опричнина дала йому безмежну владу. В обстановці загальної недовіри не могла розвиватися і економіка. Майже всіх земель торкнулося розорення. Селяни тікали на Урал, в Поволжі. Багато дворяни, котрі позбулися своїх вотчин на користь опричнини, перетворилися на жебраків. Вважається, що спустошення країни зіграло важливу роль в утвердженні в Росії кріпосного права. У 1581р. цар ввів "заповідні літа" - тимчасово заборонив селянам відійти від феодалів навіть у Юріїв день.

Питання №9: Смутні часи, початок 17 століття.

Початок 17 століття в історичній літературі прийнято називати смутою. В її основі лежало протиріччя між прагненням самодержавства до необмеженої влади і бажанням провідних соц. сил суспільства брати участь в управлінні державою. Смута розділила суспільство на ворожі верстви: 1. Боярство тож залякане і розорене опричнина було незадоволене тим, що після династії Рюриковичів намагається правити худородний Б. Годунов; 2. Посилювався криза всередині Феод. Стану (великі феодали переманювали селян у більш дрібних, залишаючи їх в безлюдних маєтках); 3. Криза наростав, тому що чисельність служивих людей збільшувалася, а фонд помісних земель скоротився; 4. Невдоволення наростало і тяглого населення, тому що вони втомилися від неврожаю і воєн; 5. У 17 столітті козацтво перетворилося в соц. силу, тому опиралася спробам підпорядкування їх земель державою. Така обстановка загального невдоволення стала через катастрофічного голоду (неврожай і т.д.). З'являється таємнича особистість Лжедмитрія 1 (за одними джерелами це був побіжний чернець, за іншими підставну особу від московського боярства незадоволеного Годуновим). 1605г.- раптова смерть Годунова, престол зайняв його син Федір (16 років). Лжедмитрія 1 збирає союзників в північних землях і вбиває сім'ю Годунова. По початку, він подобається москвичам. Чи не проводив активну селянську політику (бояри були проти). Роздавав гроші і землі дворянам, що викликало невдоволення у бояр. У 1606г. вони його вбили і на престол зійшов Василь Шуйський. Він був визнаний прихильниками - боярами. І. Болотников розпочав похід на Москву. Мета: повалення Шуйського і воцаріння законного Дмитра. Повстання придушили. З'являється Лжедмитрій 2 в Тушино, куди почали збиратися незадоволені Шуйським; іноземне втручання в смуту - Польський король Сигізмунд 3. Він укладає договір з боярами тушинцами про обрання на трон сина Владислава. Було повалення Шуйського. Після вбивства Лжедмитрій 2 смута придбала національний характер. Зовнішня небезпека висунула на перший план релігійні і національні інтереси. Ця небезпека тимчасово обеднила ворожі класи. Москва була звільнена від польських інтервентів. Наслідки смути. 1. Подальше ослаблення боярства, сила якого була підірвана в опричнину. 2. Піднесення дворянства. 3. Війни 17 століття. 4. Важкі економічні потрясіння. 5. Формування нації; встановлення національної самобутності. 6. Виникло і зміцніло почуття національної і релігійної єдності у росіян. Російське суспільство вперше відчуло можливість вибору монарха. 7. Піднялися з небуття такі особистості, як Болотников. 1613р. Земський Собор -самий представницький і численний: виборні від дворянства, посада, білого духовенства (черносошного селянства) .В результаті гострих суперечок найбільш прийнятною позначилася кандидатура 16-річного Михайла Федоровича Романова, т.к. не тому, що був краще, а тому влаштовував всех.т.к. він був молодий, розум не дошел.Он був нейтральний: не встигнувши нічим проявити себе, був уособленням програми повернення до старовини і спокою. Романови були особливо популярними серед вільного козацтва, т.к. воно переважало на момент обрання в Москві. Лютого 1613р вступ на престол Михайла Федоровича Романова + Земський Собор + Боярська дума.

Питання №10: Соц-економ. і політичний розвиток країни в 17 столітті.

У 2-ій половині 17 ст. розвиток державного ладу Росії переходило від самодержавства з Боярської думою, від станово-представницької монархії до чиновницько-дворянської монархії, до абсолютизму. Абсолютизм - вся влада належить монарху. У Росії абсолютна монархія склалася в ході петровських реформ, але вже з "Соборного укладення" 1649 р простежуються спроби переходу до нових форм організації влади. З'являється титул "самодержець". У царювання Олексія Михайловича Романова (царів. 1645-1676) Земським собором в 1649 р було прийнято "Соборне укладення", яке складалося з 25 розділів, поділених на 967 статей. 1-9 глави містили статті про державному праві, 10-15 - викладали пристрій судочинства, 16-20 - формулювали право на холопів, 21-25 - врегулювали другорядні питання. Воно дозволяло обмін вотчин на маєтки і навпаки, поклало початок злиттю бояр і дворян в один клас-стан. Чорносошну селянам було заборонено записуватися в дворянство, було введено подвірне оподаткування: одиницею стягування податків ставав селянський чи посадский двір. Всі стани були закріплені. З 80-х р 17 ст. припинився скликання Земських соборів. Були внесені зміни в наказовому систему: кілька наказів підпорядковувалися одній особі, в систему управління на місцях: на місця посилалися воєводи. У 1682 р було скасовано місництво: став висуватися принцип службового відповідності; був відкритий доступ до управління країною вихідцям з дворян і наказових людей. У 2-ій половині 17 ст. були спроби реорганізації армії: збиралися полки з простого люду - піхота, кіннота і змішаного ладу. Ці полки збиралися тільки на час війни, а після її закінчення розпускалися. Стався конфлікт між керівництвом церкви і державою (Никон доводив, що "священство" вище "царства"). З 1677 по 1681 Росія воювала з Туреччиною (правил Федір Олексійович 1676-1682). У 1681 був укладений Бахчисарайський мирний договір. По ньому Дніпро ставав кордоном між Росією і Кримським ханством. Лівобережна Україна приєднувалася до Росії, землі між Дністром і Бугом вважалися нейтральними (їх не можна було заселяти). У 1682 відбулося Московське повстання, яке тривало 3 дні. Влада знаходилася в руках стрільців. На їхню вимогу, першим царем був проголошений Іван, другим Петро, ​​а до їх повноліття призначалася регентша - царівна Софія. Софії обманом вдалося страчувати начальника Стрілецького війська Хованського і влада перейшла до неї в руки, але фактично правителем був її фаворит князь В.В. Голіцин. У 1686 був укладений «Вічний мир» з Польщею. Російська армія зробила 2 невдалих походу проти Кримського ханства (1 687, 1689). Після смерті царя Івана в 1696 встановилося єдиновладдя Петра 1. Перше, що зробив Петро, ​​він продовжив війну з Кримом. У 1695 був здійснений 1-ий Азовський похід, який був невдалим, а 2-ий в 1696, в результаті якого, блокувавши Азов з моря, російські війська зайняли місто. 1697-1698 - "Велике посольство" Петра 1 в Європу, в ході його Петро переконався, що склалася сприятлива обстановка в боротьбі за Балтику. Петро перервав поїздку, тому що отримав повідомлення про повстання стрільців в Москві (1б98). Але ще до приїзду Петра заколот був придушений урядовими військами (більше 1000 стрільців були страчені). Стрілецьке військо підлягало розформуванню.

. Найбільш слабо заселеній і розвиненою була Сибір. У 14 повітах країни в 40-ті р розорана земля становила 42%. Зберігалися традиційні форми господарювання, різко-континентальний клімат, низька родючість грунтів в Нечорнозем'я. Провідна галузь економ. с / г. Сіяли жито, пшеницю, овес, льон, коноплі. Зростання обсягів виробництва за рахунок залучення нових земель. У 17 столітті відбувається подальше зростання феодальної земельної власності. Нова династія Романових, зміцнюючи своє становище, роздавала землі дворянам. Дворяни, бояри. монастирі все активніше включалися в торгові операції і промислову діяльність. Повсюдно спостерігалося переростання ремесла в дрібнотоварне виробництво. До кінця 17 століття в Росії налічувалося близько 300 великих міст. Найбільшим була Москва (200 тис.чол.). Подальший розвиток отримали центри металургії та металообробки, а також виробництво виробів з дерева. розвиток дрібно-товарного виробництва зумовило появу мануфактур. У 17 столітті було близько 30 мануфактур. Пушкарський і монетний, текстильний двори в Москві, металургійні заводи на Уралі і в Тулі. Оскільки в країні не було вільних рук. то гос-во приписували до заводів селян, а пізніше дозволило купувати селян заводам. Мануфактури за підтримки гос-ва називалися посесійними. У 17 столітті значно розширився обмін товарами м / у регіонами країни, злиття земель в єдину економ. систему.

Соц.лад суспільства. Вищим станом було боярство. До кінця століття воно все більше зближувалися з дворянством і втрачала свою міць. Дворяни становили верхній шар держ. службовців. Після смути стало опорою царської влади. До нижчого прошарку ставилися служиві люди (стрільці, козаки, гармаші і т.д.).

Селяни ділилися на дві категорії: приватновласницькі та черносошниє. Перші жили на землях вотчин і маєтків, несли повинності на користь д-ви і феодала. Другі проживали на околицях країни і об'єднувалися в громади. несли повинності на користь д-ви. Середній шар селянства - палацові селяни.

Верхівку міського населення купці (об'єднувалися в сотні - "гостинно і суконна"). Переважна більшість міського населення називалися посадскими людьми, які об'єднувалися в тяглову громаду. Міські ремісники об'єднувалися в слободи або сотні. Чорні слободи несли повинність на користь д-ви, а білі немає. До петровських часів жило значне число рабів - холопів.

Особливий стан духовенство. Архієреї і ченці - чорне, а священики - біле духовенство.

Також були вільні люди, що не потрапили в будь-якої шар, з них набирали служивих людей по приладу.

Питання №11: Культура Московської Русі.

17 століття був початком нового періоду в області культури. Відбулися зміни в соціально-економічному і політичному житті російського суспільства, які викликали пожвавлення суспільно-політичної думки передової частини народу. Активізація міського життя, розвиток промисловості, ремесла і торгівлі в значній мірі підвищили роль посадского населення, його тягу до знань і освіти. Обстановка "бунташного століття", рішучі дії проти гнобителів зміцнювали віру в людей в свої сили, будили в них потяг до нового і осмисленого існування. Розкол ще більше послабив вплив церкви. Російське мистецтво робило перші кроки, щоб стати світським, вільним у своєму вираженні. Цьому сприяло ще й розширення зв'язків із Заходом. Поряд з греко-слов'янським освітою в Росію прийшла западнолатінская культура, відкидає раніше православною церквою. Але російська культура в основі своїй залишалася феодальної, доступною тільки вищого прошарку панівного класу. Самі центри культури формувалися в найбільш великих містах з промисловістю, ремеслом, торгівлею, і перш за все в Москві, при царському дворі. Соціальний протест широких народних мас проти засилля кріпосників знайшов своє відображення в усній народній творчості. Одне з центральних місць займали в ньому прислів'я і приказки. У 17 столітті настав новий етап в розвитку російської мови. Центральні райони на чолі з Москвою зіграли в ньому провідну роль. Московський говір став домінуючим, перетворившись в общевелікорусскій мову. Утворенню і освіті надавалося велике значення. У Москві в 80-х роках 17в. близько 24% населення посадника було грамотним. Великим попитом користувалися друковані букварі. Продовжували поширюватися і рукописні книги. Але все більшого розвитку отримувала друкарський печать.17 в. з'явився новою сторінкою в історії друкарства в Росії. З'явилися приватні бібліотеки. В17в. в Росії вперше з'явилася рукописна газета, яка називалася "Куранти". Тривало подальше поширення практичних і природничо-наукових знань, вдосконалювалися медичні знання. У зв'язку з освоєнням нових територій і розширенням зв'язків з іншими країнами в Росії відбувалося накопичення географічних знань. Значною подією було видання "Синопсиса" (по-грецьки - огляд, опис). Автором його був вчений чернець Києво-Могилевської академії Інокентій Гізель. В "Синопсисі" викладалися історія Русі з найдавніших времен.Распространеніе грамотності серед міського посаду і поява значного прошарку освічених людей в розрослася системі державних наказів сприяли проникненню в літературу XVII в. демократичних засад. Для архітектури XVII століття теж був часом появи нових віянь, смаків і форм. Монументальні храми, які в попередній період будували держава і впливове духовенство, поступаються тепер місце невеликим, але ошатним, візерунковим посадским церквам. У цьому позначилося народне прагнення до краси, відхід від церковного фанатизму і аскетизму. Прагнення це зустріло суворе опір церкви, але подолати загальне рух до нового вона вже не могла. У Москві до видатних творів архітектури XVII століття відносяться храм Різдва Богородиці в Подорожнього, церква Трійці в Никитниках, церква в Останкіно, церква Миколи в Хамовниках. Кам'яне зодчество поступово від церковного будівництва перейшло до житлових і господарських будівель світської знаті, духовних владик і багатих посадських людей. Нових успіхів досягло дерев'яне зодчество, широко поширене на півночі страни.Борьба нового зі старим, характерна для розвитку російської культури в XVII столітті, не могла, звичайно, залишити поза увагою живопис. Тут церква всіма доступними їй заходами боролася проти світських тенденцій.Стремленіем до реалізму відрізнялися роботи живописців Ярославля, Костроми та інших городов.Ожівленние зв'язки Заходу у другій половині XVII ст. сприяли виникненню в Москві придворного театру. Церква вороже ставилася до світському народний театр.

Розвиток російської культури XVII в відобразило найважливіший процес формування російської нації. З ним пов'язується почалося руйнування середньовічної релігійно-феодальної ідеології і твердження світських почав у духовній культурі. Незважаючи на протидію церковників, які боялися проникнення в Росію "латинства", в XVII ст. розширювалися культурні зв'язки з Західною Європою. Однак, всі ці нові культурні віяння торкнулися лише верхівки суспільства. Основна маса населення залишалася неписьменною і забобонною. Для подальшого розвитку російської культури країні були потрібні рішучіші і широкі перетворення, які були пізніше здійснені Петром I.

Питання №12: Становлення абсолютної монархії в Росії. Перетворення Петра 1.

По поверненню великого посольства Петро остаточно переконався в необхідності радикальних перетворень в більшій мірі за образом і подобою Європи. 18-е століття почалося для Росії запровадженням нового календаря. Обчислення тепер починалося з нинішнього січня: з 1-го числа від різдва Христового 1700р. в першій чверті 18-го століття найбільш характерні для Росії було розвиток мануфактур, ремесел і товарного с / г. В умовах економічного від країн заходу (через сохранявшихся феодальних відносин і слабкості капіталізму) і невпинного зростання потребах держави в продукції мануфактур для забезпечення будівництва флоту і обмундирування армії; необхідна була грошова підтримка "зачатку промисловості" з боку держави. Цей поштовх був зроблений, а російська промисловість початку бурхливо розвиватися. Своєрідність мануфактурної промисловості полягала в тому, що мануфактури містили в собі одночасно ознаки і нового капіталістичного розвитку і відносин кріпосницького ладу. Головними галузями мануфактурного виробництва були: металургія, металообробка, суднобудування, збройова, текстильна та шкіряна промисловість. Під протекцією Петра сформувалися промислові династії. З розвитком виробництва почали розвиватися внутрішні і зовнішні ринки. Москва і новостворений Петербург стали центрами загальноросійської торгівлі. Реорганізація промисловості Росії була безсумнівно успішної та вдалою гілкою політики Петра.

Військова реформа. У першій чверті вісімнадцятого століття стара організація збройних сил Росії зазнає корінну зміну: ліквідується дворянське ополчення, а так само колишнє регулярним стрілецьке військо. І створюється потужна регулярна армія. До кінця царювання Петра складалося 126 полків загальною чисельністю 200 тис. Солдатів всіх родів зброї. Всі податкові населення щорічно повинно було постачати одного рекрута з певного числа душ. Армія оснащувалася першокласним знаряддям, створеним вже зміцніла російської металургією. Величезне значення для Росії мало створення військово-морського флоту. Військова реформа за Петра носила становий характер. Дворянство було звільнено від рекрутської повинності. Офіцерський корпус армії в основному складався з дворян. У морську академію приймали теж як правило дворян. Податкова реформа. Зрослі апетити держави повинні були задовольняти за рахунок селян. Вставав питання про збільшення доходів держави. У 1719р. був проведений перепис населення для визначення "ревізійскіх душ". Реформа органів влади і управління. Патріархальна боярська дума все більш не відповідала вимогам часу. У 1704р. створює свою особисту канцелярію - кабінет. Установа сенату в 1711р. остаточно поставило хрест на існуванні Думи. У сенат входило всього три родовитих боярина з дев'яти членів. Члени сенату призначалися царем. У 1717-1718гг. система наказів була замінена колегіями (всього 12). Країну розділили на дев'ять губерній. На чолі царем призначався губернатор. 1722г. створений інститут прокуратури. Основою церковної реформи було перетворення колись незалежного від держави інституту, в залежний. Створення 12-ої колегії (синоду), провідний всієї церковної діяльністю, остаточно закріпило церква на правах бюрократичного придатка держави. До того ж великі грошові ресурси церкви були вилучені і використані на благо Росії. У першій чверті 18 століття створюється система світських шкіл. Основна увага приділяється наук пов'язаним з військовою справою: навігація, матем. За Петра бурхливо розвивалося книгодрукування, заміна церковно-слов'янського шрифту цивільним, використовуються арабські цифри. 1703г.- перша систематична газета "Ведомости". 1702р. з'явилися загальнодоступні театри в Москві і Пітері. 24 січня 1722р. прийняття табеля про ранги. Він відміняв застарілий порядок проходження служби. Нові порядок забезпечував представники не родовитого дворянства отримання високих чинів, який дозволяв їм передавати чини у спадок. Реформи Петра носили класовий характер, піднімали дворянство і підвищували його роль в армії, і держави, і вивели Росію на шлях економічного і політичного культурного розвитку.

Питання №13: Палацові перевороти 18в. Расщіреній привілеїв дворянства

За 37 років від смерті Петра 1 до воцаріння Катерини 2 трон займали 6 монархів, отримали престол в результаті складних палацових інтриг. Два з них - Іван Антонович і Петро 3 були повалені силою і вбиті. Це епоха тимчасових правителів, період політичної нестабільності. Престол в цю епоху займали в основному жінки і діти, при яких величезну роль грали фаворити, тимчасові виконавці. Напевно, найбільш правильно оцінювати цей час як розвиток дворянській імперії в період від петровських перетворень до нової великої модернізації країни при Катерині 2 .У другій чверті-середині 18 ст. не було великих реформ. Петро помер 28.01.1725г, не залишивши розпорядження про наступника. Реальними претендентами на престол після смерті імператора виявилися його дружина Катерина і онук Петро-син страченого царевича Олексія. Почалася боротьба за трон. При дворі явно виявилися два угруповання знаті. 1 А. Д. Меньшиков. Кандидатом на престол була Катерина. 2-аристократи на чолі з князем Д.М.Голіціним, які висунули кандидатуру Петра 2. Поки Сенат і вищі сановники обговорювали, кому передати трон, Преображенський і Семенівський полки відкрито стали на бік Катерини 1 (1725-1727). Фактичним правителем країни став А. Д. Меньшиков. Для кращого управління державою був створений Верховний таємний рада-вищий гос.орган, яка обмежила владу Сенату. До нього увійшли А. Д. Меньшиков, Ф. М. Апраксин, Г. І. Головкін, П. А. Толстой, А.И.Остерман, Голіцин і голштинский герцог Карл Фрідріх-чоловік старшої дочки Петра 1 Анни.Незадолго до смерті в 1727р. 43-річна Катерина 1 підписала заповіт, що визначало послідовність успадкування престолу. Найближчим спадкоємцем визначався син царевича Олексія-Петро 2, за ним повинні були слідувати дочки Петра: Ганна і її спадкоємці, Єлизавета і її спадкоємці. Престол зайняв 12-річний Петро 2 (1727-1730) при регентстве Верховного таємного ради. Меньшиков, бажаючи зміцнити свій вплив в державі, заручив свою дочку Марію з Петром. І Остерман - вихователь Петра 2 зробив все, щоб усунути Меньшикова. Взимку 1730 Петро 2 вмирає від віспи (в15 років). Династія Романових припинилася по чоловічій лінії. Питання про новий імператора мав вирішувати Верховний таємний рада. Після довгих консультацій верховники зупинили свій вибір на старшої лінії династії, пов'язаної з братом Петра 1 Іваном 5. Дочка Івана 5 Олексійовича Ганна видана ще за Петра заміж за герцога Курляндського. І, коли залишилася вдовою, жила в одному з прибалтійських міст- Мітаве.Пріглашая Анну Іоанівна на російський престол. верховники розробили спеціальні умови-кондиції, на підставі яких Анна мала управляти країною. Анна брала на себе зобов'язання не виходити заміж без дозволу верховников і не призначати спадкоємця, вирішувати найважливіші справи в державі тільки за участю Верховного таємного совета.Уже через 2 тижні після приїзду до Москви Ганна розірвала кондіціі.Верховний таємний рада в 1731г. був замінений Кабінетом з 3-х міністрів на чолі з Остерманом. У 37 років Ганна Іванівна посіла російський престол (1730-1740) .Вона не відрізнялася ні красою, ні яскравим розумом, ні освіченістю. Вона мало цікавилася справами держави, передавши управління своєму фавориту, Бирону, герцогу Курляндскому- честолюбної, але обмеженому людині. Час правління Анни Іоанівни отримала назву "бироновщина", що стало уособленням засилля іноземців в управлінні країною. Символом правління Анни стала Таємна канцелярія на чолі з А.І. Ушаковим, стежила за виступами проти імператриці і "держ. Злочинами. Через таємну канцелярію пройшли 10 тис. Чел.Так, при Ганні Іоановні відновилася роздача земель дворянам. У 1731г. було скасовано єдиноспадкування, введене Петровським указом 1714г.Т.о., маєтки визнавалися повною власністю дворянства.Билі створені 2 нових гвардійських полку-Ізмайловський і Конногвардйскій, де значну частину офіцерів становили іноземці. Анна Іванівна вирішила, що її спадкоємцем буде син її племінниці Анни Леопольдівни і герцога Брауншвейзького-Іван Антонович. Він народився в рік смерті Анни Іоанівни. Регентом при 2-ух місячному дитині імператриця призначила Бірона. Менш ніж через місяць він був заарештований гвардійцями за наказом фельдмаршала Мініха. Бірон був засланий в Пелим. Регентшею при царському дитині було проголошено мати Ганна Леопольдовна.Ведущую роль при ній став грати непотоплюваний Остерман, який пережив 5 царювання і всіх тимчасових правителів. Як політичний і державний діяч Єлизавета Петрівна (1741-1761) не виділялася серед своїх найближчих попередників. Сучасники відзначають, що це була надзвичайно приваблива 32-річна жінка, веселої вдачі і привітна. Єлизавета мало займалася держ. справами, передоверив їх своїм фаворитам - братам Розумовським, Шуваловим, Воронцовим, А.П.Бестужеву-Рюміну. На зміну іноземцям прийшли російські вельможі. Малолітній Іван Антонович і його батьки виявилися спочатку заточеними в Холмогорах (біля Архангельська), а в 1756г Іван Антонович був таємно доставлений до Шліссельбурзької фортеці. Єлизавета Петрівна проголосила метою свого царювання повернення до порядків її батька, Петра1. Було відновлено в правах Сенат, Берг-і Мануфактур колегії, Головний магістрат. При Єлизаветі було відкрито університет в Москві (25 Jan. 1755). Конференція при найвищому дворі зайняла місце скасованого Кабінету міністрів. Непомітною стала діяльність Таємної канцелярії. Соціальна політика залишалася колишньою: розширення прав і привілеїв дворянства, що досягалося за рахунок обмеження прав і регламентації життя селян. У 1746 р тільки за дворянами було закріплено право володіти землею і селянами. У 1760 поміщики отримали право засилати селян, які виступили проти них, в Сибір, з заліком їх замість рекрутів. Селянам було заборонено вести грошові операції без дозволу поміщика. Поміщик виконував по відношенню до селян поліцейські функції. Єлизавета Петрівна царювала 20 років і 1 месяц.Еще за життя вона стала замислюватися про те, кому передати трон.Вибор упав на 14- річного племінника Єлизавети Карла Петра Ульріха, який отримав після переходу в православ'я ім'я Петра. Він був внучатим племінником Карла 12 по батьківській лінії і одночасно онуком Петра 1 по материнській .По досягненні повноліття Петра 3 прусський король Фрідріх 2 рекомендував йому в дружини дочка одного з дрібних німецьких князьків Софію Августу Фредеріку Ангальд-Цербстську, що отримала в Росії ім'я Катерина Олексіївна. У молодого подружжя в 1747 народився син Павло. Після смерті Єлизавети Петрівни в 1761 р 33-річний Петро 3 (1761-1762) став імператором Росії. Його улюблене заняття-гра в солдатики. Безглузда, неврівноважений Петро 3 не любив росіян, зате обожнював Фрідріха 2. 6-місячне царювання Петра 3 вражає великою кількістю прийнятих держ. актів. За цей час було видано 192 указу. Найбільш важливим з них був "Маніфест про дарування свободи і вольності російському дворянству" 18.02.1762 .. Настав золоте століття російського дворянства. Була оголошена секуляризація земель церкви на користь д-ви, що зміцнювало держ. скарбницю. (остаточно указ був проведений в життя Катериною 2 в 1764 г)

Питання №14: Освічений абсолютизм в Росії.

Абсолютизм - це форма правління, при якій верховна влада в державі повністю і безроздільно належить монарху. Абсолютний монарх править, спираючись на чиновницько-бюрократичний апарат, постійну армію і поліцію, йому підпорядковується і церква як ідеологічна сила. У істориків існують різні думки з приводу освіченого абсолютизму Одні кажуть, що це політика, що мала на меті збереження старих порядків. Інші, що він сприяв буржуазному розвитку. Треті, що це один з етапів еволюції абсолютної монархії. 1В в. - час панування просвітницькою ідеології. Французькі просвітителі сформулювали основні положення просвітницької концепції. На їхню думку забезпечити досконале суспільний устрій могла теорія поділу законодавчої, судової та виконавчої влади, їх незалежність один від одного. Твір "дух законів" Монтеск'є було настільною книгою Катерини 2-ий (Велика 1762-1796 рр царств.). Його ідеалом була конституційна монархія з чітким поділом законодавчої, виконавчої та судової влади. У своїй політиці Катерина 2-а намагалася реалізувати ці положення, вона повинна була виробити політику, що відповідала умовам Нового часу. Ця політика і називалася "освіченим абсолютизмом". Катерина 2-а не могла піти проти дворянства, проти кріпосного права. Вона прагнула побудувати законну самодержавну монархію, а не вводити конституційний демократичний лад, як цього хотіли просвітителі. Розуміння монархами рівності і свободи не йшло далі закріплення прав і привілеїв кожного стану в рамках самодержавної монархії. З 1763 Катерина 2 початку постійне листування з Вольтером і його однодумцями, обговорюючи з ними державні справи. Катерина 2 надавала величезну роль законодавству, за роки свого царювання видавала по 12 законів у місяць. Однією з її перших реформ був поділ Сенату на б департаментів з певними повноваженнями і компетенцією. Ця реформа поліпшила управління країною з єдиного центру, але Сенат позбувся законодавчої функції, яка все більше переходила до імператриці. Найбільшим заходом Катерини 2 було скликання Комісії для твору проекту нового Уложення (нового зводу законів Російської імперії). В якості керівного документа Комісії 1767 року вона приготувала "Наказ" -Теоретично обгрунтування політики освіченого абсолютизму. Майже Уд тексту "Наказу" становили й з творів просвітителів, таким чином він був незбиране твір, в якому доводилася необхідність сильної самодержавної влади в Росії і станового устрою російського суспільства. Верховна влада, на думку Катерини 2, може бути тільки самодержавної. Метою самодержавства вона оголосила благо всіх підданих. Девізом Покладений комісії були слова: "Блаженство кожного і всіх". Рівність людей розумілося як право кожного стану володіти дарованим йому правами: для дворян свої встановлення, для кріпаків - свої. Робота Комісії тривала більше року, потім вона була розпущена. Політика освіченого абсолютизму в Росії була спрямована на використання положень просвітницької ідеології для зміцнення кріпосницького ладу в умовах його розпаду. Вона не могла існувати довго. Після Великої французької революції настав кінець періоду освіченого абсолютизму.

Питання №15. Реформи другої половини 18 століття.

Було вжито заходів щодо зміцнення дворянства в центрі і на місцях. Вперше в російському законодавстві з'явився документ, який визначив діяльність місцевих органів державного управління і суду. У 1775 р було прийнято "Установи для управління губерній Всеросійської імперії". Країна ділилася на губернії, в кожній з яких має проживати 300-400 тис. Душ чоловічої статі. До кінця єкатерининського царювання в Росії налічувалося 50 губерній. На чолі губерній стояли губернатори, які підпорядковувалися безпосередньо імператриці. Столиці і кілька інших губерній підпорядковувалися генерал-губернаторам. При губернаторі створювалося губернське правління, йому був підпорядкований губернський прокурор. Фінансами в губернії займалася Казенна палата на чолі з віце-губернатором. Губернський землемір займався землеустроєм. Школами, лікарнями, богадельнями відав Наказ громадського піклування. Вперше були створені державні установи з соціальними функціями. Губернії ділилися на повіти по 20-30 тис. Душ чоловічої статі в кожному. Так як міст - центрів повітів - було явно недостатньо, були перейменовані в міста багато великі сільські поселення, ставши адміністративними центрами. Головним органом влади повіту став Нижній земський суд на чолі з капітаном-справником, що обирається місцевим дворянством. У повіти за зразком губерній було призначено повітове скарбник і повітове землемір. Використовуючи теорію поділу влади, і вдосконалюючи систему управління, Катерина II відокремила судові органи від виконавчих. Усі стану, крім кріпаків повинні брати участь в місцевому управлінні. Кожне стан отримувало свій суд. Поміщика судив Верхній земський суд в губерніях і повітовий суд в повітах. Державних селян судила Верхня розправа в губернії і Нижня розправа в повіті, городян - городовий магістрат в повіті і губернський магістрат в губернії. Всі ці суди були виборними, крім судів нижньої розправи, які призначав губернатор. Вищим судовим органом в країні ставав Сенат, а в губерніях - палати кримінального цивільного суду, члени яких призначалися державою. Новим для Росії був Совісну суд, покликаний припиняти чвари і мирити сваряться. Він був безстанові. Поділ влади не було повним, так як губернатор міг втручатися в справи суду. В окрему адміністративну одиницю було виділено місто. На чолі його стояв городничий, наділений всіма правами і повноваженнями. Місто поділявся на частини, що знаходилися під наглядом приватного пристава, а частини в свою чергу - на квартали, які контролював квартальний наглядач. Після губернської реформи перестали функціонувати всі колегії, крім Іноземної колегії, Військової і Адміралтейської. Функції колегій перейшли до губернським органам. Сформована система управління територією країни в нових умовах вирішувала завдання зміцнення влади дворянства на місцях, її метою було запобігання нових народних виступів.

Реформа освіти. Катерина П надавала величезне значешк освіту в житті країни. У 60-70-ті роки ХУШ в. вона разом з пре зндентом Академії мистецтв і директором сухопутного шляхетського корпусу І.І. Бецким зробила спробу створити систему закритих зі сдовних навчальних закладів. В основі їх пристрою лежала думка (пріоритеті виховання над освітою. Вважаючи, що "корінь всіх] злу і добру - виховання", Катерина П та І.І. Бецкой вирішили створити клуб "нову породу людей". За планом І.І. Бецкого в Москві і Петербург "були відкриті Виховні будинки. Смольний інститут шляхетних дівчат з відділенням доя дівчаток-міщанок. Комерційне училище 1 Москві, перетворені Кадетские корпусу.

Погляди І.І. Бецкого мали прогресивний для свого часу характер, передбачаючи гуманне виховання дітей, розвиток у них природних обдарувань, заборона тілесних покарань, організацію жіночої освіти. Однак "тепличні" умови, ізольованість від реальному житті, від впливу сім'ї і суспільства, звичайно, робили понила І.І Бецкого сформувати "нову людину" утопічними.

Генеральна лінія розвитку російської освіти йшла не через утопічні затії І.І Бецкого, а по шляху створення системи загальноосвітньої школи. Початок їй було покладено шкільну реформу] 1782-1786 рр. Велику роль в проведенні цієї реформи зіграв сербський педагог Ф.И. Янкович де Мірієво. У повітових містах засновувалися дворічні малі народні училища, в губернських - чотирирічні головні народні училища. У новостворених школах запроваджувалися єдині терміни початку і закінчення занять, класна урочна система розроблялися методики викладання дисциплін і навчальна літера туру, єдині навчальні плани.

Нові училища разом із закритими шляхетськими корпусами, благородними пансіонами і гімназією при Московському університеті становили структуру середньої освіти в Росії. За підрахунками фахівців, в Росії до кінця століття було 550 навчальних закладів з общи) числом 60-70 тис. Учнів, не рахуючи домашнього освіти. Освіта, як і всі інші сфери життя країни, в основі своїй мав становий характер.

Соціальна політика російського абсолютизму протягом усієї його історії була орієнтована на дворянство. Росія XVIII в. по праву отримала назву дворянській імперії. Катерина II, продовжуючи політику Петра I, прагне забезпечити дворянства особливі привілеї, спертися на нього як на головну соціальну силу, яка здійснює управління країною.

В 1785 Катерина II дарувала "скаржитися грамоту дворянству". У ній було завершено оформлення дворянського стану, забезпечено його право на створення військової корпорації. Жалувана грамота складалася з вступного маніфесту і чотирьох розділів (92 статті). Дворянське звання визнавалося як невід'ємне, спадкове і спадкове, поширювалося на всіх членів сім'ї дворянина. Особисті права дворян включали право на дворянське гідність, звільнення від тілесних покарань, від обов'язкової державної служби. Майнові права дворянства встановлювали виняткові його переваги на покупку сіл, землі, володіння кріпаками. Дворянина міг судити тільки рівний йому становий суд.

Станове самоврядування дворянства забезпечувалося створенням системи зборів губернських і повітових представників дворянства. Це були виборні органи, наділені певними політичними правами, вони обирали також засідателів в станові суди і поліцейських посадових осіб земської поліції. Після реорганізації державного апарату в Росії другої половини XVIII ст. число чиновників зросла з 12,5 до 16,5 тис., причому в середній ланці управління дворян налічувалося до 50%, в сферах вищого рівня управління - до 87%.

Зворотною стороною привілеїв дворянського стану було посилення кріпацтва. Катерина II розуміла необхідність якщо не скасування, то хоча б пом'якшення кріпосного права, але в силу логіки історичного розвитку країни змушена була йти на подальше його жорсткість. У 1765 р Сенат дозволив поміщикам віддавати винних селян на каторжні роботи. Причому поміщик міг сам визначити термін відбування винного на каторзі. У 1767 р Катерина II підтвердила давнє становище, що забороняла подавати чолобитні безпосередньо государю, що означало фактично повна заборона скаржитися на поміщиків. Селяни-кріпаки повністю підлягали суду поміщиків, а по кримінальних справах - державному суду. Їх майнові права були обмежені необхідністю отримувати дозвіл поміщика на розпорядження і успадкування рухомого майна. У 1785 р була зроблена безуспішна спроба розробити проект "Сільського положення", що стосувалося становища державних і вільних селян.

Відповіддю селян на найжорстокіші форми експлуатації були численні повстання. Лише за перше десятиліття єкатерининського царювання в центральних губерніях Росії їх сталося 50. Селянська війна 1773-1774 рр. під проводом Еме-льяна Пугачова охопила райони Поволжя та Уралу, повстанські загони налічували до 20 тис. воїнів.

Катерина 2, будучи непересічним політиком, розуміла необхідність продовжувати політику Петра I по формуванню в Росії третього стану (купців, промисловців, ремісників) як найважливішої умови для економічного розвитку країни і як соціальну опору абсолютизму в якості противаги необмеженим домаганням дворянства. Але навіть скромні спроби представників міського населення в Покладений комісії сформулювати свої потреби в наказах викликали бурю обурення з боку аристократії. У відповідь на пропозиції Д. Дідро про шляхи розвитку вільного міського населення Росії Катерина II помітила: "Якщо б я довірилася йому, мені довелося б все перевернути в моїй імперії". Цього вона не хотіла та й не могла зробити.

У 1785 рбула опублікована "Жалувана грамота містам", що складалася з маніфесту, 16 розділів і 178 статей. Грамота закріплювала єдиний становий статус всього населення міст, незалежно від професійних занять та роду діяльності - міщанства. Особисті права міщан включали: право на охорону честі та гідності, особистості і життя, право на переміщення і виїзд за кордон. До майнових прав ставилися: право власності на належне майно, право володіння промисловими підприємствами, промислами, право на ведення торгівлі. Все населення міст поділялося на 6 категорій: справжні міські обивателі, записані в гільдії купці, ремісники, іноземні та іногородні купці, імениті громадяни, інше міське населення. "Жалувана грамота містам" визначала структуру місцевих органів влади. Це був прогресивний, але дуже боязкий крок у бік третього стану, тим більше, що не все задумане було втілено в життя.

Питання № 16 Зовнішня політика Росії в другій половині 18 століття.

Завдання зовнішньої політики. Найважливішим завданням зовнішньої політики, що стояла перед Росією в другій половині XVIII ст., Була боротьба за вихід до південних морів - Чорного і Азовського. З третьої чверті XVIII ст. у зовнішньополітичній діяльності Росії значне місце зайняло питання про звільнення від іноземного панування земель України і Білорусії і об'єднанні в одній державі всіх східних слов'ян. Розпочата в 1789 р Велика Французька революція багато в чому визначила спрямованість зовнішньополітичних акцій російського самодержавства в кінці 18 ст., Включаючи боротьбу з революційною Францією. На південно-східних кордонах Росії становище було відносно стабільним.

Російсько-турецька війна 1768-1774 рр. До активних дій на півдні російський уряд підштовхували й інтереси безпеки країни, і потреби дворянства, який прагнув отримати багатющі Южни землі, і країни, що розвиваються промисловість і торгівля, диктували необхідність виходу до чорноморського узбережжя.

Туреччина, підбурювана Францією і Англією, восени 1768 р оголосила війну Росії. Військові дії почалися в 1769 р і велися на території Молдавії та Валахії, а також на Азовському узбережжі, де після взяття Азова і Таганрога Росія розпочала будівництво флоту У 1770 р російська армія під командуванням талановитого полководця П.А. Румянцева здобула блискучі перемоги при річках Ларга і Кагул (притоках річки Прут) і вийшла до Дунаю.

У 1771 р російські війська під командуванням князя В.М. Долгорукова оволоділи Кримом, що означало кінець війни. Однак Туреччина, спираючись на підтримку Франції та Австрії і використовуючи внутрішні труднощі Росії, де йшла Селянська війна, зірвала переговори. Тоді в 1774 р російська армія перейшла Дунай. Війська під командуванням А.В. Суворова розбили армію великого візира біля села Козлуджа, відкривши основних сил на чолі з П.А. Румянцевим шлях на Стамбул. Туреччина була змушена просити світу.

Він був укладений в болгарському селі Кючук-Кайнарджи в 1774 р За умовами Кючук-Кайнарджийського миру Росія отримувала вихід до Чорного моря, степу Причорномор'я - Новоросію, право мати свій флот на Чорному морі і право проходу через протоки Босфор і Дарданелли. Азов і Керч, а також Кубань і Кабарда переходили до Росії. Кримське ханство ставало незалежним від Туреччини. Туреччина виплачувала контрибуцію в розмірі 4 млн. Рублів. В результаті успішного закінчення російсько-турецької війни народи Балканського півострова розгорнули національно-визвольну боротьбу проти турецького ярма. Була відновлена ​​автономія Молдавії та Валахії, прийнятих Росією під своє заступництво.

Російсько-турецька війна 1787-1791 рр. Туреччина не бажала примиритися з твердженням Росії на Чорному морі. У відповідь на спробу Туреччини повернути Крим під свою владу російські війська зайняли Кримський півострів, який увійшов до складу Росії. Як опорна база флоту був заснований Севастополь (1783). Навесні 1787 Катерина II у супроводі двору, польського короля і європейських послів зробила поїздку в Новоросію і Крим. Поїздка мала на меті ознайомитися з багатствами Новоросії і успіхами Г.А. Потьомкіна, що стояв на чолі управління півдня Росії, з його освоєння. Влітку 1787 р Туреччина зажадала повернення Криму і відкрила військові дії. А.В. Суворов розгромив ворога в битві при Кінбурні (неподалік від Очакова, 1787), фокшани і на річці Римник (1789).

Поряд з сухопутними військами успішно діяв флот, яким командував адмірал Ф.Ф. Ушаков. Після ряду блискучих перемог в Керенськім протоці і у форту Гаджібей Чорне море стало вільним для російського флоту. У битві біля мису Калиакрия (неподалік від болгарського міста Варна) в 1791 турецькийфлот був знищений. Туреччина звернулася до Росії з пропозицією укласти мир. У 1791 р світ був підписаний в місті Ясси. За Ясскому мирним договором Туреччина визнавала Крим володінням Росії. Кордоном м / у двома країнами стала річка Дністер. До складу Росії увійшла територія між річками Буг і Дністер. Туреччина визнавала російське заступництво Грузії, встановлене Георгіївським трактатом 1783 р

В результаті російсько-турецьких воєн прискорилося господарське освоєння степового півдня Росії. Поширювалися зв'язки із країнами Середземномор'я. Було ліквідовано Кримське ханство - постійний осередок агресії проти українських і російських земель. На півдні Росії були засновані Миколаїв (1789), Одеса (1795), Катеринодар (1793, нині Краснодар) і ін.

Російсько-шведська війна 1788-1790 р .. В кінці 80-х років ХУШ в. Росії довелося одночасно вести військові дії на два фронти. У 1788 р Швеція вирішила повернути землі, втрачені ще в Північній війні. Військові дії проходили поблизу Петербурга, коли основні армії боролися на півдні проти Туреччини. Наступ на суші не дало результатів, і незабаром шведський король і його війська покинули межі Росії. Більш того, російські війська зайняли значну частину шведської Фінляндії. Битви на море нош зі змінним успіхом. У 1790 р в фінському селі на річці Кюммене був підписаний Верельский світ, зберігав колишні межі.

Освіта США і Росія. Одним із значних міжнародних подій третьої чверті XVIII ст. була боротьба північноамериканських колоній за незалежність від Англії - буржуазна революція, яка призвела до створення Сполучених Штатів Америки.

Розбіжності між Англією і Росією надали сприятливий вплив на хід Американської революції. У 1780 р російський уряд прийняв "Декларацію про збройний нейтралітет", підтриману більшістю європейських країн. Розділи Польщі. В останній третині XVIII ст. одним з центральних питань у галузі міжнародних відносин в Європі став польський питання. Річ Посполита переживала тяжку політичну кризу, причина якого лежала в своєкорисливою, антинаціональної політики польських магнатів, довели країну до розвалу. Жорстокий феодальний гніт і політика національного гноблення народів, що входили до складу Речі Посполитої, стали гальмом для подальшого розвитку країни. Селянські господарства були доведені до розорення.

Центральна влада в Польщі була слабкою. Польський король обирався на сеймі, де ворогували між собою окремі угруповання знаті.

Важким становищем Польщі скористалися її сусіди: монархи Пруссії, Австрії та Росії. Росія виступила під приводом звільнення українських і білоруських земель, які відчували найбільш жорстокий гніт з боку польських феодалів.

Приводом для втручання в справи Польщі, де панівною релігією було католицтво, послужив питання про становище християн-некатоликів. Російське уряд домовився з польським королем про зрівняння в правах католицького і православного населення. У 1772 р відбувся перший поділ Польщі. Австрія ввела свої війська в Західну Україну (Галичину), Пруссія - в Помор'я. Росія отримала східну часта Білорусії до Мінська і частина латвійських земель, що входили раніше до Лівонії. Нова польська конституція була прийнята, коли Франція була охоплена полум'ям революції. Боячись поширення "революційної зарази", а також відчуваючи занепад свого впливу в країні, польські магнати звернулися до Катерини 2 по медичну допомогу. Російські війська, а слідом за ними і прусські вступили до Польщі. Старі порядки були відновлені.

У 1793 р відбувся другий поділ Польщі. До Росії відійшли Центральна Білорусія з Мінськом, Правобережна Україна. У 1794 р польські патріоти під керівництвом Тадеуша Костюшко, які прагнули зберегти суверенітет Польщі, підняли повстання. Катерина 2 придушила його, послав своє військо під командуванням А.В. Суворова. Це зумовило третій поділ Польщі. У 1795 р Центральну Польщу з Варшавою отримала Пруссія, Південну Польщу з Любліном і Краковом - Австрія. До Росії відійшли Ліва, Курляндія, Волинь і Західна Білорусія. В результаті розділів Польща більш ніж на сторіччя втратила державність і суверенітет. Польський король зрікся престолу і переїхав до Росії.

Возз'єднання з Росією українського і білоруського народів мало велике прогресивне значення. Приєднання до Росії допомогло українцям і білорусам зберегти свою національну культуру і самобутність.

Царизм в боротьбі проти революції у Франції. У 1789 році у Франції відбулася буржуазна революція. Повсталий народ Парижа 14 липня штурмом опанував Бастилією. Боязнь "французької зарази", "цього страшного чудовиська" (так називали дворяни революцію у Франції) змусила Катерину 2 вжити найрішучіших заходів з надання допомоги контрреволюционерам. Після страти короля Людовика XVI Росія розірвала дипломатичні і торгові відносини з Францією. Павло I продовжив боротьбу з Францією, яка прагнула утвердити своє панування в Європі. У 1798-1799 рр. було захоплення Наполеоном Мальти, Іонічних островів і Єгипту. У 1798 р Росія виявилася в антифранцузької коаліції європейських держав на чолі з Англією. Військові дії зосередилися в Італії і Середземному морі, куди попрямували флоти Англії та Росії.

Російський флот під командуванням Ф.Ф. Ушакова восени 1798 року через Босфор і Дарданелли ввійшов у Середземне море, а потім в Адріатичне, де від французьких військ були звільнені Іонічні острова. Ф.Ф. Ушаков штурмом опанував фортецею на острові Корфу - головною базою французів. Війська під командуванням Суворова протягом п'яти тижнів очистили від французьких солдатів Північну Італію, тріумфально вступивши в Мілан і Турін (Італійський підхід).

Незабаром в зв'язку із загостренням протиріч усередині антифранцузької коаліції Росія вийшла з її складу. Російські війська були відкликані. Підсумки зовнішньої політики. В цілому зовнішньополітичні підсумки другої половини XVIII ст. були позитивними для подальшого розвитку Росії і населяли її народів.

У Росії на відміну від колоніальних імперій Західної Європи, мали заморські території, російське населення жило пліч-о-пліч з ^ приєднаними до імперії народами. Спільна праця з освоєння | багатств країни об'єктивно сприяв зближенню пародов, дозволяв вижити на величезних просторах Євразії. Панівна верства приєднаних земель органічно входив до складу російської правлячої еліти. Як правило, держава майже не втручалася у внутрішній устрій малих народів.

Питання №17: Культура Росії 18 століття.

У 18 столітті прискорилися темпи культ. Розвитку, що пов'язано з розвитком економіки. Світське напрямок в мистецтві - провідне, прийшов кінець диктату церкви у визначенні характеру російської культури, розрізнені знання з різних галузей стали перетворюватися в науку. У 2-ій половині відкрито прозвучала критика кріпосного. ладу. Встановилися постійні контакти з країнами Євр. На зміну пронизаної религиозн. Світоглядні. культурі 9-17вв. приходить нова культура. Її риси: светкость, демократизм, відкритість в контактах з культ. ін. країн. У мистецтві 1-ої пол.18в. панував стиль бароко, у 2-ой-класицизм, кіт. в кінці століття змінився сентіменталізмом.1701 г.- в Москві засновано Школу матем. і навігаційних наук. Слідом за нею відкриті Артилерійська, Інженер., Медичного. та ін. 1708 р -ввелі цивільний друкований шрифт замість церковнослав. І перехід до араб. цифрам. Освіта стало ще однією привілеєм пануючого класу. В середині 18 ст. склалася система замкнутих станових шкіл. Видатне подія- в 1775г. створення Моск. Університету за проектом Ломоносова. 1725 р.- відкриття Академії наук., Розпочато складання карт, проводилися геологічні розвідки. Ломоносов зіграв величезну роль як організатор руської науки. Проблеми подолання відсталості країни були центральними в суспільно- політ. думки Росії 1-ої чверті. 18 в. У центрі селян. питання. Рос. літературу збагатили своїми творами Ломоносов, Фонвізін, Радищев, Державін, Крилов і ін., кіт. творили в стилі класицизму. У живописі в той час творили Лосенко, Угрюмов. Для їх полотен характ - ни відвернений. хар-р образів, умовність колориту, наслідування позам антигод. образів. Прикладом класицизму в архітектурі явл - ся пам'ятник Петру 1 Е.М. Фальконе. Розквіт сентименталізму пов'язаний з творч. Карамзіна ( "Бідна Ліза"). У архитект. - в паркових ансамблях., В живопису в чувствит. сюжетах. У портреті - поглиблення реалістичного образу. Це хар - а й для скульптури. 1756г. - в Петербурзі засновано 1-ий в Росії держав. театр., покладено початок балету в Росії. Одним з найважливіших результ. розвинений. культури був процес формування російської нації.

Питання № 18: Західна Європа і Росія в першій чверті 19 століття.Царювання Олександра 1.

В Зап. Європі відбувався процес зосередження населення і економіки в містах. В економіці розвиваються машинобудування, металургія, гірничодобувна пром-ть, хімічна пром-ть, розвиток транспорту. В Англії до початку 19 століття склався капіталізм вільної конкуренції. У Німеччині йшов процес викупу феодальних повинностей і платежів, селяни починали перетворюватися на власників землі. У Франції була встановлена ​​конституційної монархії по хартії 1814 року. Влада монарха обмежувалася законодавчим корпусом, який складався з двох палат: верхньої і нижньої.

Одночасно з економ. розвитком в країнах Зап. Європи загострилася суспільно-політ, боротьба. Багато європейських мислителів шукали шляхи вдосконалення буржуазного суспільства.

Росія ж у першій половині 19 століття представляла собою абсолютистська і кріпосницьке гос-во. На чолі імперії стояв цар, все більше зосереджуються всі нитки управління в своїх руках. Основним соціально-політ, силою залишалися дворяни. Гос-во в особі самодержавства в своїй внутрішній і зовнішній політиці всіма доступними засобами підтримувало їх і мало піклувалася про що складається російської буржуазії. Найбільш численною частиною населення були селяни. Жителі міст -купци і міщани - становили всього кілька відсотків населення.

Для економіки Росії першої половини 19 хар-ни глибокі контрасти. Оновлення - розширення оварно-грошових відносин і застосування вільнонайманого праці, початок технічного переозброєння пром-ти - поєднувалося з натурально-патріархальним укладом, кріпосницької системою господарювання, рутинною станом техніки. Для розвитку капіталізму в Росії не було ринку вільної найманої робочої сили, грошових коштів, вкладених в-во і відносно високою купівельною спроможністю населення. Росія йшла своїм шляхом, багато в чому відрізнявся від країн Заходу. Буржуазні рев-ції. що відбулися в Англії, Франції та ін. країнах, минули Росію. Але все-во розуміло відставання Росії від більш развіти-! Зап. країн Тому ідеологи різних верств об-ва розробляли свої пр-ми пристосування соціально-політ, системи Росії до 1ребованіям часу. Але в той час, коли на Заході мислителі шукали шляхи вдосконалення буржуазного суспільства, в Росії створювалися теорії чи ломки самодержавно-кріпосницького ладу, або його поступового зміни, чи консервації. Царювання Олександра 1. У ніч з 11 на 12 березня 1801 року в Росії відбувся останній палацовий переворот. Змовники вбили імператора Павла 1. На російський престол зійшов його старший син Олександр. На його виховання значний вплив справила бабуся Катерина 2, наставник Лагарп (республіканець), але в той же час йому доводилося спілкуватися і з батьком. Він звик лавірувати між бабкою і батьком, приховуючи свої справжні почуття. У перші роки царювання він дотримувався ліберальних реформ, але поступово перетворювався в консерватора, а в останні роки навіть реакційного політика. У 1801 відновив скасовані Павлом "Жалувані грамоти" дворянству і містам, оголосив широку амністію тим, хто піддавався переслідуванню при Павлі 1 Був знову дозволений вільний в'їзд і виїзд за кордон, ввезення іноземних книг і т.д. У 1801 був утворений Неодмінний рада - дорадчий орган при імператорі. Однак основним центром, в якому розроблялися ідеї перетворень, став Негласний комітет. До нього увійшли молоді друзі царя граф П.А. Строганов. польський княчь А. Чарторийський, граф В.П. Кочубей і граф М.М. Новосильцев. Але до корінних змін ці проекти не привели.

У 1802 застарілі колегії замінили міністерствами. Міністри несли відповідальність прямо перед імператором. ріс! бюрократії. Було засновано 8 перших міністерств: військово-сухопутних сил, військово-морських сил, закордонних справ, юстиції. внутрішніх справ, фінансів, комерції і народної освіти. І +1802 був реформований Сенат, став вищим судовим і контролюючим органом у системі державної. Управління. Він отримав право робити "уявлення" імператору щодо застарілих законів. I! 1803 указ про вільних хліборобів, по якому поміщики могли відпускати селян на волю з землею за викуп. Цей захід майже не вплинула на кріпацтво. Сперанський - статс-секретар неодмінного ради - прихильник реформи держ. Управління. У його проекті "Вступ до укладенню держ. Законів "- намічався принцип поділу законодавчої, виконавчої та судової гілок влади шляхом скликання Держ. Думи і введення виборних судових інстанцій. Також він припускав створити Державний Рада, який би пов'язував імператора з органами центрального і місцевого управління. Але з усіх його реформ єдиним результатом стало заснування Держ. Ради в 1810. Але він ніякої важливої ​​ролі в житті гос-ва не грав. Далі в 1815 році ввели конституцію в Царстві Польському, зберегли сейм і конституційний устрій в Фінляндії. приєднаної до Росії в 1809 році. У 1819-1820 роках М.М. Новосильцев за дорученням царя створив "статутну грамоту росссійской імперії". В останнє десятиліття правління Олександра 1 у внутрішній політиці все більше відчувалася консервативна тенденція. Її проводив Аракчеев. Вона виражалася в централізації держ. управління, поліцейсько-репресивні заходи, спрямованих на знищення вільнодумства. У 1815-1816 роках в масовому порядку створюються військові поселення. Олександр помер в листопаді 1825 року.

Питання №19: План державних перетворень М.М. Сперанського.

До початку 19 століття в Росії склалася ситуація, яка потребує зміни системи державного управління.

Ідею про реформування дуже активно підтримував статс-секретар неодмінного ради М.М. Сперанський. Син священика, М.М. Сперанський був людиною освіченого абсолютизму, в 1809 р розробив план державних перетворень, який носив назву "Вступ до укладенню державних органів". Але він користувався розташуванням імператора дуже недовгий час. Здійснення його проекту могло б сприяти початку проведення конституційного процесу в Росії.

Проект М.М. Сперанського грунтувався на принципі поділу влади шляхом скликання Державної думи і створення виборних судових інстанцій. А також, на його думку, було необхідно створити Державну раду, який став би сполучною ланкою між імператором і органами центрального і місцевого самоврядування. Всі нові органи за його задумом повинні були володіти тільки дорадчими правами.

(Законодавчий орган - Дума

Виконавчий орган - Міністерство

Судовий орган - реформований Сенат

Вибори - четирехступенние:

Державна Дума

губернська дума

Окружна дума

Волостная дума)

Такий ліберальний проект не сподобався консервативно налаштованим дворянам, яка побоювалася загибелі самодержавно-кріпосницької системи і обмеження своїх привілеїв. Боротьба між лібералами і консерваторами закінчилася перемогою останніх. У 1812 р М.М. Сперанський був звинувачений в шпигунстві на користь Франції і засланий до Сибіру.

Єдиним результатом було створення в 1810 р Державної ради, який в такому вигляді існував до 1906 р Він складався з міністрів та інших вищих сановників, призначуваних імператором. Йому було додано дорадчі функції при розробці найважливіших законів.

Питання №20. Зовнішня політика Росії на початку 19 ст. Вітчизняна війна 1812 р.

На самому початку 19 ст Росія дотримувалася нейтралітету в європейських справах. Однак агресія Наполеона змусила Олександра 1-ого протиставитися нього. 1805 р - коаліція проти Франції: Росія, Австрія і Англія. 1806 - 2-а коаліція: Росія, Пруссія, Англія і Швеція. Обидва союзу швидко зазнавали поразки від Франції. 1807 - Тільзітский світ Росії і Франції і договір про економіч. Блокаді Англії. Це не вигідно нам. 1806-1812 російсько-турецька війна за посилення позицій Росії на Чорноморському узбережжі. Май 1812 - Бухарестський мир, договір на користь Росії. Цей договір расстрол надії Наполеона на допомогу турецької армії. 1808-1809 - в рез-ті російсько-шведської війни була завойована Фінляндія і надано їй автономія у складі Росії, Приводом для початку війни з Францією стали порушення Росії блокади Англії (контрабанда), 12 липня фр. війська переправилися через Нього (Щ і вторглися в Росію. 26 Серпня. - Бородіно, фр. війська при настанні зазнали великих втрат, а російська армія відступаючи зберегла свій потенціал. Це моральна і політична перемога російських. 25 дек. 1812 р - Маніфест царя про завершенні Вітчизняної війни. Війна завдала істотної шкоди економіці Росії, вплинуло на подальший внутрішній розвиток Росії. У верес. 1814-іюіе 1815 - Віденський конгрес європейських держав по територіальним проблемам. Карту Європи "перекроїли", Франція повинна була виплатити величезні ую контрибуцію. Сент. 1815 - Священний союз Росії, Австрії і Пруссії. Переховувались політичні цілі: визнання законності збереження монархічної влади, боротьба з революційними рухами в Європі. 1818 - приєднання до союзу Франції. Англія, яка не увійшла в союз, насправді підтримувала його консервативну міжнародну політику.

Питання №21 Конституційні проекти. (У першій половині 19 століття)

Основними обговорювалися проектами стали "Конституція" Н.М. Муравйова та "Руську правду" П.І. Пестеля. "Конституція" відбивала погляди поміркованої частини декабристів, "Російська правда" - радикальної. У центрі уваги стояло питання про майбутній державний устрій Росії. Н.М. Муравйов виступав за конституційну монархію - політичну систему, в якій виконавча влада належала імператору (спадкова влада царя зберігалася для спадкоємності), а законодавча влада - парламенту ( "Народне віче"). Виборче право громадян обмежувалося досить високим майновим цензом. Таким чином, з політичного життя країни виключалася значна частина незаможного населення. П.І: Пестель беззастережно висловився за республіканський державний лад. У його проекті законодавчою владою володів однопалатний парламент, а виконавчої - "Державна дума" у складі п'яти осіб. Щорічно один з членів "Державної думи" ставав президентом республіки. П.І. Пестель проголосив принцип загального виборчого права. Відповідно до ідеями П.І. Пестеля в Росії повинна була бути заснована парламентська республіка з президентською формою правління. Це був один з найбільш прогресивних політичних проектів державного устрою того часу. У рішенні найважливішого доя Росії аграрно-селянського питання П.І. Пестель і Н.М. Муравйов одностайно визнали необхідність повного скасування кріпосного права, особистого звільнення селян. Ця ідея червоною ниткою проходила через всі програмні документи декабристів. Однак питання про наділення селян землею вирішувалося ними по-різному. Н.М. Муравйов, вважаючи поміщицьку власність на землю недоторканною, пропонував передати у володіння селянам присадибна ділянка і по 2 десятини орної землі на двір. Цього було явно недостатньо для ведення рентабельного селянського господарства. На думку П.І. Пестеля, частина поміщицької землі конфісковувалися і передавалася в громадський фонд для наділення трудівників наділом, достатнім для їх "їжі". Так вперше в Росії був висунутий принцип розподілу землі за трудовою нормою. Отже, і в рішенні земельного питання П.І. Пестель виступав з більш радикальних позицій, ніж Н.М. Муравйов. Обидва проекти стосувалися і інших сторін соціально-політичної системи Росії. Вони передбачали введення широких демократичних цивільних свобод, скасування станових привілеїв, значне полегшення військової служби солдатів. Н.М. Муравйов пропонував федеративний устрій майбутнього російської держави, П.І. Пестель наполягав на збереженні неподільної Росії, в якій всі народи повинні були злитися в єдиний. Влітку 1825 р південці домовилися про спільні дії з керівниками Польського патріотичного товариства. Тоді ж до них приєдналося "Товариство об'єднаних слов'ян", утворивши особливу Слов'янську управу. Всі вони розгорнули активну агітацію у військах з метою підготовки повстання влітку 1826 г. Однак важливі внутрішньополітичні події змусили їх прискорити свій виступ.

"Державна Статутна грамота Російської Імперії" Н.Н. Новосильцева. Війна з Наполеоном 1812-1814г. розбиває царювання Олександра 1 на 2 досить самостійних періоду. В історичній літературі часто зустрічаються судження, що другий період характерний відходом Олександра від ліберальних поглядів і планів своєї молодості, більшою орієнтацією на консервативні дворянські кола. Дане твердження не зовсім точне. Свідоцтво тому- конституційний проект, розроблений за дорученням Олександра в 1818-1819г. М.М. Новосільцевим- іншому і сподвижником царя і отримав назву "Державна Статутна грамота Російської імперії". Для розуміння причин появи даного документа, а також суті його основних положень велике значення має та обставина, що він був тісно пов'язаний з польської конституцією 1815р. Зіставлення і аналіз цих 2-х документів свідчить про збіг їх найбільш важливих положень. Це збіг пояснюється, по-перше, тим, що у документів був, мабуть, один і той же автор-Н.Н.Новосильцев, який в 1818-1819г. не тільки керував роботою зі створення "Г. Н.р. Р. І ", а й очолював російську адміністрацію в Польщі якраз в період установи там конституційних органів (1818-1819). По-друге, багато прояснялося в промові Олександра! на урочистому відкритті польського сейму 15 березня 1818 р в якій він заявив про свій намір надалі поширити конституційний досвід Польщі на всю імперію. Все це говорить про те, що у Ал.1 і в 1818-1819г. існували серйозні наміри за конституційним перебудови російської імперії, і "Г.У.г.Р.І." розглядалася як законодавча база для цього перебудови. Правда, в подальшому ці, як втім і інші ліберальні проекти епохи царювання Ал.1 реалізовані не були. Основні положення Статутний грамоти. Російська держава з усіма володіннями, приєднаними до нього, розділяється на намісництва. Кожне намісництво ділиться на певне число губерній. Губернії діляться на повіти. Повіти поділяються на округи: округу складаються з міст 3-го ступеня і волостей, сіл і сіл. Міста 1-го ступеня - губернські, 2-й ступеня-повітові, а 3-й -всі інші. Корона російського імператорського престолу переходить у спадок. Державна влада нероздільна: вона зосереджена в особі монарха. Державна Рада, під головуванням государя, складається з міністрів, яких обирає государ. Виконання законів покладено на міністерства :. Приватні думи чи сейми намісницьких областей складаються ізгосударя і двох палат: вищої (утворюється з одного департаменту сенату), земської посольської палати (складається з двох третин обраного в області намісництва числа послів та депутатів затвер-

дження государем) .Суд діють за законами, не залежно ні від якої влади.

Питання №22: Росія в другій чверті 19 століття. Правління Миколи I.

Внутрішня політика: 14 Грудня. 1825р. вступає на престол Микола I, молодший брат Олександра .. його діяльність починається з процесу над декабристами. Йшли тривалі судові справи, в результаті засуджені до смертної кари 5 учасників, 127 людина вислані у віддалені регіони або заслані на каторги. Царювання Миколи - пряме продовження останнього десятиліття царювання Ал-ра I. Микола поставив собі за мету: нічого не змінювати, підтримувати існуючий порядок, без участі суспільства за допомогою практичного законодавства. Консервативний і бюрократичний образ дій. Бюрократія: Микола ускладнив механізм централізованого управління - створення величезної кількості нових департаментів, канцелярій і т. Д. Зростання бюрократичного апарату (з 15тис. До 85 до кінця царювання). Створення власної канцелярії Його Величності. Для керівництва і розгляду найважливіших держ. питань. I отд. - звіти міністрів, контроль за виконанням наказів; II отд. - Кодифікація законів під керівництвом М. Сперанського; III отд. - система поліцейського розшуку (Бенкендорф), цензурний орган; IV від. - управління благодійними і виховними закладами (імператриця Марія); V окр. - для управління державними селянами; VI від. - для стабілізації обстановки на Кавказі. Кодифікація законів - створити звід чинних законів, займалося 2ое отд. канцелярії на чолі зі Сперанським. 1830р. виходить "повне зібрання законів Російської імперії" з усіх статутів, законів, указів, починаючи з Уложення 1649р (в 45 томах). За цю роботу Сперанський удостоївся ордена Андрія Первозванного. Повне зібрання поклав в основу "Зводу законів", яке вийшло в 15 томах в 1833г. Селянське питання: Микола підписує маніфест (щоб припинити чутки, що з'явилися після повстання 1825р.), З якого ясно, що не буде ніяких змін в устрої кріпаків. Однак ця думка дуже турбувала царя. Створено близько 10 таємних комітетів для розгляду питання про звільнення селян. результат діяльності - створення особливого управління для держ. селян - міністерство державного майна на чолі з Кисельовим (кращий адміністратор того часу). У стислі терміни Кисельов створив відмінне управління держ. селянами і підняв їх добробут. Вони перестали бути тягарем для держави. Кисельов створив пристрій сільських і міських товариств, яке ляже в основу положення від 19фев. Для вийшли на волю селян. За підтримки Кисельова вийшов ряд законів про устрій селян-кріпаків:

1827г. - закон, що обмежує дворянські права "душевладения", суть така: якщо маєток було боржником держави (таких тоді було 2/3 всіх маєтків); 1841р. - за підтримки Кисельова закон, що забороняє продавати селян вроздріб; 1843р. - заборона на купівлю-продаж селян без землі; 1847р. - дав право селянам маєтків-боржників покупатися на волю з землею .. 1848р. - закон дав право селянам купувати нерухомість. Підсумки: закони не набули практичного розвитку, крім деяких винятків. Завдяки бюрократичному апарату закони просто зникли з наступних видань "Зводу законів".

Грошова реформа. 1839 - 43гг. Канкрин проводить реформу. Головна ідея - обмежити держ. витрати; зменшити кредити і позики; протекціонізм. Ввів срібний рубль (1 новий дорівнював 17 старим).

Офіційна ідеологія, освіта. Важливий напрямок миколаївського правління - контроль над умами підданих. Цим завданням зайнявся міністр освіти С. С. Уваров. Основоположник і автор нової державної ідеології. - "Теорія офіційної народності". Православ'я, самодержавство, народність - три риси - головні орієнтири духовного розвитку Росії і відмінності розвитку Росії від Західного світу. 1828р. - реформа нижчих і середніх навчальних закладів - поділ навчальних закладів за становою ознакою: початкові і парафіяльні училища - для селян;

повітові училища - для міських жителів; гімназії - для дворян. 1835г. новий університетський статут - обмеження автономії університетів. 1826 1828г. - цензурний статут - строгий контроль за літературою. Зовнішня політика. Головне військове подія епохи правління Миколи - це Кримська війна. З Туреччиною. Роки війни: 1853-56. Великий ганьба для Росії. Показала неорганізованість, розорену, голодну країну. Війна показала реальну ситуацію, в якій знаходилася Росія: відсталість Росії в економічних відносинах; пережитки політичного устрою країни - кріпосне право, яке гальмує розвиток господарства Росії; відсталість від Заходу в озброєнні і військовій техніці і т. д. Поразка в Кримській війні сильно вплинуло на Миколая. Він не зміг пережити такого удару: війна показала всю неспроможність своєї політики. У подорожі по Росії він помирає.

Питання № 23. Російська культура 1-ої половини 19 століття.

Проникнення елементів капіталістичних відносин в економіку посилило потреба в грамотних і освічених людей. Міста стали основними культурними центрами. Культура розвивалася на тлі зростаючої національної самосвідомості російського народу. Істотний вплив справила Вітчизняна Війна 1812г. Однак консервативні тенденції в політиці імператорів Олександра 1 та Миколи 1 стримували розвиток культури.

Просвітництво та освіту. У Росії оформилася замкнута станова система освіти і освіти. Шкільне навчання не було передбачено для кріпаків. Для гос-них селян були передбачені парафіяльні училища (1 рік). Зразковим заклад став Царско-сільський ліцей. (Пушкін, Пущин, Дельвіг)

Широко була поширена система домашньої освіти. Було відсутнє жіночу освіту, тільки кілька закритих інститутів. У політиці уряду домінували консервативні тенденції щодо початкової та середньої освіти. Однак відкривалися нові університети (В Петербурзі, Харкові, Казані). Однак у університетів не було автономії і була висока плата. Університети стали основними центрами, що пропагували сучасні наукові досягнення і формували національну самосвідомість. Складався шар російської інтелігенції. (Поет Кольцов, публіцист Польовий.)

Наука. Почалося виділення самостійних наукових дисциплін. Вели свою деят-ть вчені (біолог Павлов, математик Лобачевський, який створив неевклідову геометрію, астроном Струве.) Важливі відкриття в області електротехніки, механіки, біології. Створення електромоторів, перший паровий двигун (брати Черепанови), 1-ша залізниця.

Було здійснено ряд експедицій. Крузенштерн і Лисянський (Аляска і Камчатка). Беліінсгаузен і Лазарєв (відкрили Антарктиду).

Гуманітарні науки виділилися в особливу галузь. Посилилося прагнення пізнавати Російську історію. Було опубліковано "Слово о полку Ігоревім", 8 томів "Історія гос-ва Російського" Н.М. Карамзіна.29 томів "Історія Росії з найдавніших часів" С.М. Соловйова. Важливим завданням в процесі становлення національної культури була розробка правил російської літературної та розмовної мови, тому що багато дворяни не вміли не читати. Хіба ж не писав російською мовою.

У літературі цей вік називали "золотим віком". Класицизм поступився місцем сентименталізму ( "Бідна Ліза" Карамзіна.). Героїчні події війни 1812 р сприяли прояву романтизму. У другій чверті 19 століття почав затверджуватися реалізм. У Росії основоположником став Пушкін. (Євгеній Онєгін)

Велике значення мала деят-ть товстих літературних журналів "Современник" і "Вітчизняні записки".

Театр. У першій половині XIX ст. в Росії театральне життя вступила в нову фазу. Існували різні види театрів. Як і раніше широко були поширені кріпосні театри, що належали російським аристократичним прізвищами (Шереметєвим, Апраксин, Юсуповим і ін.). Державних театрів було небагато (Олександрійський і Маріїнський в Петербурзі, Великий і Малий в Москві). Вони перебували під дріб'язкової опікою адміністрації, яка постійно втручалася в репертуар і підбір акторів. Це гальмувало театральне творчість. Почали з'являтися приватні театри, які то дозволялися, то заборонялися владою.

Драматичний театр розвивався під впливом тих же тенденцій, що і література. У ньому на початку XIX ст. панували класицизм і сентименталізм. Пізніше з'явилися романтичні п'єси. Ставилися твори європейських (Ф. Шиллер, В. Шекспір) і вітчизняних авторів. Значною подією культурного життя Росії стала постановка п'єси Н.В. Гоголя "Ревізор".

Балет. Особливе місце в культурному житті Росії займало балетне театральне мистецтво. Воно розвивалося в тісному зв'язку і під впливом вітчизняної літератури. Ішли в минуле балети "найчистішого класицизму". Їм на зміну приходили сентиментальні мелодрами і романтичні постановки. В репертуарі з'явилися балети, сюжет яких був підказаний вітчизняною літературою ( "Руслан і Людмила", "Бахчисарайський фонтан", "Кавказький бранець" А. С. Пушкіна). Музика. У першій половині XIX ст. відкрилася нова сторінка в історії вітчизняної музичної культури. Композитори не прагнули до запозичень у німецькій, італійській і французькій шкіл. Багатовікове народна творчість створило основу для розвитку національної музичної школи. Поєднання народних мотивів з романтизмом зумовило появу особливого жанру - Дня прапора України (А.А. Аляб'єв, А.Е. Варламов, АЛ. Гурилев).

Особливе місце в історії російського музичного мистецтва займав композитор М.І.Глінка. У його творчості майстерно перепліталися класичні канони європейської музичної культури з російськими народними мелодіями.

Живопис і скульптура. Для російського образотворчого мистецтва також були характерні романтизм і реалізм. Однак офіційно визнаним методом був класицизм. Академія мистецтв стала консервативним і відсталим установою, який перешкоджав будь-яким спробам свободи творчості. Вона вимагала суворо йти за канонами класицизму, заохочувала написання картин на біблійні та міфологічні сюжети. Молодих талановитих російських художників не задовольняли рамки академізму. Тому вони частіше, ніж раніше, зверталися до портретного жанру.

Яскравим представником романтизму в живописі був О.А. Кипренский. Реалістичну манеру відбивали твори В.А. Тропініна. Художні та ідейні шукання російської громадської думки, очікування змін відбилися в картинах К.П. Брюллова "Останній день Помпеї" і А.А. Іванова "Явище Христа народу",

У першій половині XIX ст. в російську живопис входить побутової сюжет. На рубежі XVIII-XIX ст. намітився підйом російської скульптури. І.П. Мартос створив перший в Москві пам'ятник - К. Мініну і Д. Пожарському на Червоній площі.

Архітектура та містобудування. Російська архітектура 1 половини XIX ст. пов'язана з традиціями пізнього класицизму. Характерна риса - створення великих ансамблів. Це особливо проявилося в Петербурзі, в якому багато кварталів вражають своєю єдністю і гармонійністю. За проектом АТ. Захарова було споруджено будинок Адміралтейства. Від нього розійшлися промені петербурзьких проспектів. За проектом А.А. Монферрана був створи Ісаакіївський собор - найвища будівля Росії того часу.

Згоріла в 1812 р Москва теж відбудовувався в традиціях класицизму, але з меншим розмахом, ніж Петербург. Великим архітектурним ансамблем стала Манежна площа з будівлями університету (перестроєними Д.І. Жилярді), Манежу і Олександрівського саду (архітектор О. І. Бове).

Істотні перетворення торкнулися лише центр старої столиці Росії. В цілому ж її вигляд змінився мало, вона залишалася дерев'яною і архаїчно забудованої.

Питання № 24: Громадський рух в Росії в другій чверті 19 століття (консерватори, ліберали, радикали).

Після поразки декабристів центрами розвитку громадської думки стали різні салони (домашні зборів однодумців), гуртки офіцерів і чиновників, ВНЗ, літературні журнали: "Вітчизняні записки", "Сучасник" та ін. Три ідейних напрямки: радикальне, ліберальне і консервативне. Консерватизм. У Росії спирався на теорії, які доводять непорушність самодержавства і кріпосного права. Ідея непорушності самодержавства розвивалася протягом 18-19 століть. Для ідеологічного обгрунтування самодержавства міністр народної освіти граф С.С. Уваров створив теорію офіційної народності. Вона заснована на трьох принципах: самодером-віє, православ'я, народність. Суть теорії в визнання самодером-вия як єдино можливої ​​форми правління в Росії. Кріпосне право розглядалося як благо для народу і держави. Православ'я розумілося як притаманна російському народу глибока релігійність. З цих постулатів робився висновок про неможливість і непотрібність корінних соціальних змін в Росії. Ці ідеї розвивалися журналістами Ф.В. Булгаріним і Н.І. Гречем, професорами моє. університету М.П. Погодіним і С.П. Щевиревим. Лібералізм. На рубежі 30-40-х років 19 століття серед опозиційних прав-ву лібералів склалося дві течії -славянофільство і західництво. Обидві течії бажали бачити Росію процвітаючою. За зміну соціально-політ. ладу, за конст. монархію, пом'якшення або скасування кріпосного права, наділення селян невеликими наділами землі. свободу совісті та слова. Ідеологами слов'янофілів були письменники філософи і публіцисти: Аксакова, Киреевские. Хомяков, Самарін і ін. Вони перебільшували національну самобутність Росії. Наполягали на поверненні тих порядків, коли Земські собори доносили до влади думку народу, коли між поміщиками і селянами нібито існували патріархальні відносини. Основна їхня ідея в тому, що єдино вірна і моральна релігія. 10 православ'я. На їхню думку, російському народу притаманний особливий дух колективізму. Цим вони пояснювали особливий шлях Росії. Боролися з поклонінням Заходу. Західники за розвиток Росії в руслі європейської цивілізації. Пояснювали відміну від Заходу, що історично склалася відсталістю Росії. Заперечували особливу роль селянської громади. Виступали ча широке просвітництво народу. Радикали. У другій половині 20-х - першій половині 30-х років організованою формою антиурядового руху стали нечисленні гуртки, що з'являлися в Москві і провінції, де не так сильно був розвинений поліцейський нагляд. Їх члени поділяли ідеологію декабристів і засуджували розправу з ними. Вони поширювали волелюбні вірші, критикували уряд. Таємні організації 30-х років 19 століття мали в основному просвітницький характер. Навколо Станкевича, Бєлінського, Герцена і Огарьова склалися групи, члени яких і вивчали вітчизняні та іноземні політ, твори, пропагували новітню західну філософію. Під в горою половині 30-х років спад суспіль. руху через розгрому гуртків поліцією. У 40-ті роки намітився підйом у зв'язку з діяльністю Бєлінського, Герцена, Огарьова, Буташевич-Петрашевського і ін. Гурток Петрашевського. У нього входили чиновники, офіцери, вчителі, письменники, публіцисти (Достоєвський, Салтиков-Щедрін). Петрашевці засуджували самодером-віє і кріпосне право. У республіці вони бачили ідеал політ, пристрої та намічали програму широких демократичних перетворень. Радикальна частина їх прийшла до висновку про назрілу необхідність повстання, рушійною силою якого повинні були стати селяни. Гурток був розкритий в 1849 урядом.

Питання № 25: Селянська реформа 1861р.

Зміст селянської реформи містилося в документі під назвою: "Положення 19 лютого 1861р. про селян, що з кріпацтва ". Состовлял - московський митрополит Філарет Дроздов - "Філька". - Поміщицькі селяни (23,1 млн. Чол.) Отримували особисту свободу, а також садибу і польовий наділ в постійно користуватися (9 років). Протягом 9 років селяни повинні відпрацьовувати за наділ панщину і платити оброк. Розміри наділу і обсяг повинностей селян - в статутних грамотах. (Складали-поміщики, а перевіряли - світові посередники (поміщики)). Статутні грамоти полягали не з окремими селянами, а з сільським суспільством, з "миром". * Для встановлення наділу повинна була враховуватися норма надільних ділянок - вища і нижча. Поміщицькі селяни отримали 3,3 дес. на душу (селяни багато втратили через це, тому що якщо мали більше - відрізали, мньше - не додавали). Вся земля, яку селяни отримували в постійне користування, юридично залишалася власністю поміщиків до укладення викупної угоди.

Поки угода не здійснилася - селянин вважався "тимчасовозобов'язаних". 28 дек. 1881 г. - закон про обов'язковий викуп; почав діяти з 1 січня. 1983 р Юридична ліквідація кріпосного права тривала 22 м (у віддалених від центру на багато довше).

* За користування землею селяни виконували - панщину і оброк. Розмір оброку залежав від місця регіону від 8 - 12 руб .; що стосується панщини (до реформи: чоловік.- з 18 до 55 років, дружин. З 17 до 50 років) за кожен вищий наділ 40 чоловік. і 30 дружин. днів, не більше.

* Обов'язки тимчасово зобов'язаних майже нічим не відрізнялися від селян-кріпаків, точніше, регулювалися законом. (58% селян не підписали статутні грамоти, тому що боялися закріпачення). Реформа дала селянам право викупити садибу і польовий наділ. 544 млн. Руб. коштувала земля, а селяни платили 867 млн. (323 млн. - різниця як компенсація поміщикам). * Держава виступала в ролі посередника: 20% - селяни повинні були заплатити поміщику відразу, 80% - держава. (З 1907 р розміри викупних платежів скасували.) Дворові слуги (1,5 млн.) Виходили на волю без викупу через 2 роки і не отримували ні садиби, ні наділу. Питомі селяни (26 червня 1863 "положення") викуповували землю на таких же умовах, що і поміщицькі, тільки через 2 роки. Державні селяни (24 червня 1866 г.) вважалися особисто вільними і не платили в казну феодальну ренту (оброчну подати). Реформа суттєво змінила правове становище селян: селяни мали право володіти власністю, займатися торгівлею і промислами, укладати угоди, вступати в шлюб. Особисте звільнення 23 млн. Поміщицьких селян, які і утворили ринок найманої робочої сили. Економічний базис став новим, капіталістичним, а всередині - феодально-кріпосницький лад. Пережитки кріпацтва гальмували розвиток країни. [Для управління селянами були створені спеціальні органи "самоврядування", сільський староста стежив за порядком; кілька сільських товариств утворювали волость, де волосний сход - вищий орган.]

Питання №26: Земська реформа 1864 року. Міська реформа 1870.

До селянської реформи Росія підійшла з дуже відсталим і запущеним місцевим господарством. Медична допомога в селі практично була відсутня. Епідемії вільно ходили з кінця в кінець величезної держави, несучи тисячі життів. Селяни не знали елементарних правил гігієни. Народна освіта ніяк не могло вийти із зародкового стану. Окремі поміщики, що містили для своїх селян школи, закрили їх відразу ж після скасування кріпосного права. Про сільських дорогах ніхто не дбав. Тим часом державна скарбниця-була виснажена, і уряд не міг самотужки підняти місцеве (земське, як тоді говорили) господарство. Тому було вирішено піти назустріч ліберальної громадськості, яка клопотала про введення місцевого самоврядування.

1 січня 1864 року було затверджено закон про земському самоврядуванні. Воно засновувалися для керівництва господарськими справами:

будівництвом і змістом місцевих доріг, шкіл, лікарень, богаділень, для організації продовольчої допомоги населенню в неврожайні роки, для агрономічної допомоги та збору статистичних відомостей.

Розпорядчими органами земства були губернські та повітові земські збори, а виконавчим - повітові і губернські земські управи. Для виконання своїх завдань земства отримали право обкладати населення особливим збором.

Вибори земських органів проводилися раз на три роки. У кожному повіті для виборів гласних (депутатів) повітового земського зібрання створювалося три виборчих з'їзду. У першому з'їзді брали участь землевласники, незалежно від стану мали щонайменше 200-800 десятин землі (земельний ценз по різних повітах був неоднаковий). Другий з'їзд включав в себе міських власників з певним майновим цензом. На третій, селянський, з'їзд з'їжджалися виборні від волосних сходів. Кожен із з'їздів обирав певне число голосних. Повітові земські збори обирали гласних губернського земства.

Як правило, в земських зборах переважали дворяни. Незважаючи на конфлікти з ліберальними поміщиками, самодержавство вважало помісне дворянство своєю основною опорою. Тому земство не було введено в Сибіру і в Архангельській губернії, де не було поміщиків. Чи не ввели земство і в Області Війська Донського, в Астраханській і Оренбурзької губерніях, де існувало козацьке самоврядування.

Земства відіграли велику позитивну роль в поліпшенні життя російського села, у розвитку освіти. Незабаром після їх створення Росія покрилася мережею земських шкіл і лікарень.

З появою земства стало змінюватися співвідношення сил у російській провінції. Перш всі справи в повітах вершили урядовці разом з поміщиками. Тепер же, коли розгорнулася мережу шкіл, лікарень і статистичних бюро, з'явився "третій елемент", як стали називати земських лікарів, вчителів, агрономів, статистиків. Багато представників сільської інтелігенції показали високі зразки служіння народу. Їм довіряли селяни, до них з повагою ставилися багато земські діячі, до їхніх порад прислухалися управи. Урядовці з тривогою стежили за зростанням впливу "третього елемента".

Згідно із законом земства були чисто господарськими організаціями.Але незабаром вони стали грати важливу політичну роль. У ті роки на земську службу зазвичай йшли самі освічені і гуманні поміщики. Вони ставали голосними земських зборів, членами та головами управ. Вони стояли біля витоків земського ліберального руху. А представники "третього елемента" випробовували тяжіння до лівих, демократичних течій суспільної думки.

На аналогічних підставах в 1870 р була проведена реформа міського самоврядування. Попечительству міських дум і управ підлягали питання благоустрою, а також завідування шкільним, медичним і благодійним справою. Вибори в міську думу проводилися за трьома виборчих з'їздів (дрібних, середніх і великих платників податків). Люди, які не платили податків, не брали участь у виборах. Міський голова і управа обирались думою. Міський голова очолював і думу, і управу, координуючи їх діяльність. Міські думи проводили велику роботу з благоустрою та розвитку міст, але в громадському русі були не такі помітні, як земства. Це пояснювалося довго зберігалася політичної інертністю купецтва та підприємницького класу.

Питання №27 Судову реформу 1864.

Судова реформа. Старий дореформений суд в Росії справедливо шанувався не правосуддя, а "кривосуддя". У закритих засіданнях, без участі сторін або їх представників, на підставі паперових поліцейських "дізнань", без будь-якого громадського контролю, виносили миколаївські суди свої вироки, які часто обумовлювалися не вимогами закону, а пристрастю, сваволею чи • хабарами. Нові судові статути, опубліковані 20-го листопада 1864 року, зовсім змінили це "темне царство". Вони проголосили своєю метою гарантувати "суд швидкий, правий і милостивий, рівний для всіх", і дійсно всіляко прагнули здійснити цю мету. Одночасно з "установою судових встановленні" були опубліковані нові статути кримінального і цивільного судочинства, а також "статут про покарання, що накладаються світовими суддями". Новий суд був насамперед відкритий і гласний, з активами участю сторін; як у цивільних, так і у кримінальних справах був введений так званий змагальний процес: у цивільних справах перед суддями виступали боку або їх представники, у кримінальних виступав, з одного боку, державний обвинувач - прокурор або "товариш прокурора", з іншого - захисник підсудного , адвокат - зі складу новоутвореного автономного "стану присяжних повірених" (до якого входили лише особи з юридичною освітою); якщо підсудний був не в змозі оплатити адвоката, суд йому призначав безкоштовного захисника. Питання про винність підсудного вирішувалося колегією з 12 присяжних засідателів, які обиралися за жеребом "з місцевих обивателів всіх станів", записаних в відповідні списки. Судова влада за новими статутами належала наступним установам: менш важливі справи розбиралися "мировими суддями", які обиралися повітовими земськими зборами; їх першим обов'язком було схиляти спрощує сторони до примирення і намагатися закінчити справу полюбовним угодою; наступною інстанцією для світового суду були з'їзди мирових суддів (в кожному повіті), які обирали з-поміж себе голову. Для більш важливих справ засновані окружні суди, що розділялися на цивільні і кримінальні відділення. Вони складалися з коронних суддів. Для виробництва попередніх наслідків у кримінальних справах було засновано посаду судових слідчих. Апеляційною інстанцією для окружних судів були судові палати, засновані в кількох великих містах і стояли на чолі відповідних судових округів. Вищою судовою інстанцією для всієї імперії був Урядовий сенат; проте він діяв лише як "верховного касаційного суду", т. е. він міг скасовувати вироки нижчих судових інстанцій лише в тих випадках, якщо ці вироки були постановлені з порушенням встановлених законом правил судочинства. Сенатори призначалися "по безпосередньому усмотренік Імператорської Величності", а члени окружних судів і судових палат призначалися з кандидатів, представлених цим "установами. Все призначаються урядом члени судових місць користувалися незалежністю і несменяемостью, вони "не можуть бути увольняеми без прохання", як говорив закон Керівникам судової реформи вдалося підібрати хороший персонал для заміщення суддівських посад, а долі "в суді красномовних і популярних адвокатів часто приваблювало в судові засідання масу сторонньої публіки. Нові cуди скоро набув великої популярності в ліберальних громадських колах і, навпаки, викликали велике невдоволення консерваторів і реакціонерів, які вбачали численних виправдувальних вироках, що виносяться присяжними засідателями, "потрясіння основ" гуртожитку і так "л політичну небезпеку. Уряд також було збентежено лібералізмом нових судів, і вже за Олександра II справи про "державні злочини" було вилучено з відання суду присяжних і передавалися для судження в "особливі присутності" Сенату або судових палат, а у виняткових випадках - в військові суди.

Питання №28. ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА і реформа в галузі освіти.

Зростання революційного руху, розвиток капіталістичних відносин і поразка Росії в Кримській війні зумовили необхідність перебудови збройних сил країни. На першому етапі реформи був скорочений термін служби рекрутів (з 25 до 15 років) і кілька поліпшена підготовка офіцерських кадрів. Однак рекрутська повинність як спосіб комплектування армії зберігалася аж до 1874 р Тільки загроза швидкого посилення західноєвропейських армій, які формувалися на основі загальної військової повинності, змусила уряд ввести аналогічний порядок в російській армії.

1 січня 1874 був затверджений "Статут про військову повинність", що вводився для всього чоловічого населення "незалежно від станів". Особи, які досягли 21 року, призивалися на службу за жеребом. Хто не потрапив до постійні війська (НЕ витягнувшись жереб) зараховувалися в ополчення. Загальний термін служби в сухопутних військах встановлювався в 15 років (з них дійсна служба становила 6 років і служба в запасі - 9 років). Терміни служби у флоті відповідно становили 7 і 3 роки. Для осіб з вищою освітою термін дійсної служби скорочувався до півроку, із середнім - до півтора років.

Для отримання офіцерського звання було потрібно спеціальну військову освіту. Командний склад як і раніше зберігав риси корпоративності і становості, ще тривалий час в ньому переважали дворянські елементи.

Держава і право в період переходу до буржуазної монархіі.Армія складалася з кадрових, резервних і запасних (тилових військ). Офіцерський корпус готувався в юнкерських училищах, військових гімназіях і військових академіях (командних, юридичних, медичних).

Зберігалася особлива військова юстиція, у відання якої в 1878 році було передано велику кількість справ про державні злочини (опір владі, напад на поліцію і війська). Ще раніше, в 1863 р, у зв'язку з польським повстанням генерал-губернаторам було дано право оголошувати губернії на воєнному стані, в зв'язку з чим багато справ переходили у відання військових судів.

Реформа в галузі освіти.

Реформи управління логічно зажадали зміни системи освіти. В 1864 були видані "Статут гімназій" і "Положення про народні училища", які регламентують початкову і середню освіту. Поряд з державними виникли земські, церковно-приходські, недільні і приватні школи. Гімназії були розділені на класичні та реальні, в них приймалися всі діти, здатні внести плату за навчання. У 1863р. новий Статут повернув автономію університетам, ліквідовану в 1835г. В 1865 були введені "Тимчасові правила" про друк. Вони скасовували попередню цензуру для низки друкованих видань. Нові правила не поширювалися на провінційну друк і масову літературу для народу.

Однак незабаром були видані укази, які зводили нанівець основні положення реформ.Правітельство прагнуло повністю підпорядкувати середню школу контролю держави і церкви в особі Синоду. У 1887 р було введено циркуляр про "куховарчинихдітей", що не допускав прийом в гімназії дітей лакеїв, праль, дрібних крамарів і т.д.

У 1884 р новий університетський Статут ліквідував автономію вузів. Одночасно було посилено поліцейський нагляд за студентами і збільшена плата за навчання. З університетів було звільнено багато прогресивні професора. Було згорнуто жіноче вищу освіту.

"Тимчасові правила про друк" 1882 р покінчили з ліберальної політикою 60-х років в області цензури. Право закривати будь-яке видання отримало не тільки міністерство внутрішніх справ, а й обер-прокурор Синоду. Уряд надавав підтримку "правим" виданням, серед яких виділялися "Московские ведомости" М.Н. Каткова. Цензура при Олександрі Ш була ще жорсткішою, ніж за Миколи I.

Питання №29 Причини підйому громадського руху.

Головна - збереження старої соціально-політичної системи і, в першу чергу, самодержавного ладу з його поліцейським апаратом, привілейованим становищем дворянства, відсутністю демократичних свобод. Не менш значима причина -нерешенность аграрно-селянського питання, який залишався центральним в суспільному житті країни. До колишніх соціальних суперечностей (між селянами і поміщиками) додалися нові, викликані розвитком капіталізму, - між робітниками і підприємцями, ліберальною буржуазією і консервативним дворянством, між самодержавством і народами, які входили до складу Російської імперії. Половинчастість реформ 60-70-х років і коливання урядового курсу (то заходи в бік лібералізації, то посилення репресій) також активізували громадський рух. Відмінною рисою суспільного життя Росії другої половини XIX ст. була політична інертність широких народних мас. Селянські заворушення, що спалахнули після 1861 р, швидко зійшли нанівець, робітничий рух знаходилося в зародковому стані. Народ зберігав царистские ілюзії. Політичну інертність проявляла і буржуазія. Це давало підстави для торжества войовничого консерватизму і обумовлювало вкрай вузьку соціальну основу для діяльності революціонерів. У пореформений період остаточно оформилися три напрямки в громадському русі консерватори, ліберали і радикали. У них були різні політичні цілі, організаційні форми і методи боротьби, духовні та морально-етичні позиції. Консерватори. Соціальну основу цього напрямку становило реакційний дворянство, духовенство, міщанство, купецтво і значна частина селянства. Консерватизм другої половини XIX ст. залишився в ідеологічних рамках теорії "офіційної народності". Самодержавство як і раніше оголошувалося найважливішим підвалиною держави, що забезпечує велич і славу Росії. Православ'я проголошувалося основою духовного життя народу і активно насаджувалося. Народність означала єднання царя з народом, що мало на увазі відсутність грунту для соціальних конфліктів. У цьому консерватори бачили своєрідність історичного ШЛЯХИ росії .. У внутрішньополітичному області консерватори боролися за непорушністьсамодержавства, згортання реформ і проведення контрреформ. У соціально-економічній сфері вони ратували за зміцнення позицій дворянства, збереження поміщицького землеволодіння. У зовнішній політиці ними розвивалися ідеї панславізму - єднання слов'янських народів навколо Росії. У духовній сфері представники консервативної інтелігенції відстоювали принципи патріархального способу життя, релігійності, безумовного підпорядкування влади. Основною мішенню для їх критики стала теорія і практика нігілістів, які заперечували традиційних моральні принципи. (Ф.М. Достоєвський в романі "Біси" оголив аморальність їх діяльності.) Ідеологами консерваторів були К.П. Побєдоносцев, Д.А. Толстой, М.М. Катков. Поширенню їх ідей сприяли чиновницько-бюрократичний апарат, церква і реакційна друк. М.Н. Катков в газеті "Московские ведомости" є для народу формулював основні ідеї консерватизму і формував в цьому дусі громадську думку. Ліберали. Соціальну основу ліберального спрямування становили обуржуазнені поміщики, частина буржуазії і інтелігенції (вчені, письменники, журналісти, лікарі та ін.). Вони відстоювали ідею про спільне з Західною Європою шляху історичного розвитку Росії. Ліберали наполягали на введенні конституційних почав, демократичних свобод і продовження реформ. Вони виступали за створення загальноросійського виборного органу (Земського собору), розширення прав і функцій місцевих органів самоврядування (земств). Політичним ідеалом для них була конституційна монархія. У внутрішньополітичному області ліберали виступали за збереження сильної виконавчої влади, вважаючи її необхідним чинником стабільності Росії. У соціально-економічній сфері вони вітали розвиток капіталізму і свободи підприємництва, пропонували ліквідувати станові привілеї, знизити викупні платежі, провести заходи, що сприяють становленню в Росії правової держави і громадянського суспільства. Визнання недоторканості особи, її права на вільний духовний розвиток було основою їх морально-етичних поглядів. Ліберали стояли за еволюційний шлях розвитку, вважаючи реформи головним методом соціально-політичної модернізації Росії. Вони були готові до співпраці з самодержавством. Тому їх діяльність в основному складалася в подачі на ім'я царя "адрес" - клопотань з пропозицією програми перетворень. Найбільш "ліві" ліберали іноді використовували конспіративні наради своїх прихильників. Ідеологами лібералів були вчені, публіцисти, земські діячі (К.Д. Кавелін, Б. М. Чичерін, В.А. Гольцев, Д.І. Шаховської, Ф.І. Родичев, П.А. Долгоруков). Їх організаційної опорою були земства, журнали ( "Російська думка", "Вісник Європи") і наукові товариства. Ліберали не створили стійкої і організаційно оформленої опозиції уряду. Особливості російського лібералізму: його дворянський характер через політичну слабкість буржуазії і близькість до консерватизму. Лібералів і консерваторів об'єднувала боязнь народного "бунту" і дій радикалів. Радикали. Представники цього напрямку розгорнули активну антиурядову 'діяльність. На відміну від консерваторів і лібералів вони прагнули до насильницьких методів перетворення Росії і корінної перебудови суспільства (революційний шлях). У другій половині XIX ст. радикали не мали широкої соціальної основи, хоча об'єктивно вони висловлювали інтереси селян і робітників. В їхньому русі брали участь вихідці з різних верств суспільства, які присвятили себе служінню народу. Радикалізм багато в чому провокувався реакційною політикою уряду і умовами російської дійсності (Міліцейська, відсутність свободи слова, зібрань і організацій). Тому в самій Росії могли існувати тільки таємні організації. Теоретики радикалів, як правило, були змушені емігрувати і діяти за кордоном. Це сприяло зміцненню зв'язків російського і західно - європейського революційних рухів. У радикальному напрямку другої половини XIX ст. панівне становище займала течія, ідейною основою якого була теорія особливого, некапиталистического розвитку Росії і "общинного соціалізму". | В історії руху радикалів другої половини XIX ст. виділяються три етапи: 60-ті роки - складання революційно-демократичної ідеології і створення таємних різночинський гуртків; 70-і роки -оформлення народницької доктрини і діяльність організацій революційних народників; 80-90-ті роки - активізація ліберальних народників і початок поширення марксизму, на основі якого були створені перші соціал-демократичні групи. Революційні народники. Основні ідеї революційних народників: капіталізм в Росії насаджується "зверху" і на російському грунті не має соціальних коренів; майбутнє країни - в громадському соціалізмі; селяни готові до сприйняття соціалістичних ідей; перетворення повинні здійснюватися революційним методом. М.А. Бакуніним, ПЛ. Лавровим і П.Н. Ткачовим були розроблені теоретичні основи трьох течій революційного народництва - бунтарського (анархічного), пропагандистського і змовницького. М.А. Бакунін вважав, що російський селянин за своєю природою бунтар і готовий до революції. Тому завдання інтелігенції - йти в народ і розпалювати всеросійський бунт. Розглядаючи державу як інструмент несправедливості і гноблення, він закликав до його знищення і створення федерації самоврядних вільних громад. ПЛ. Лавров не вважав народ готовим до революції. Тому основну увагу він надавав пропаганді з метою підготовки селянства. "Розбудити" селян повинні були "критично мислячі особистості" -Передова частина інтелігенції. П.Н. Ткачов, так само як і ПЛ. Лавров, не рахував селянина готовим до революції. У той же час він називав російський народ "комуністом за інстинктом", якого не треба вчити соціалізму. На його думку, вузька група змовників (професійні революціонери), захопивши державну владу, швидко втягне народ в соціалістичну перебудову. У 1874 р, спираючись на ідеї М.А. Бакуніна, понад 1000 молодих революціонерів організували масове "ходіння в народ", сподіваючись підняти селян на повстання. Результати були незначні. Народники зіткнулися з царистські ілюзіями і власницької психологією селян. Рух було розгромлено, агітатори заарештовані.

Питання №30: Соціально-економічний розвиток Росії в кінці 19 століття.Економічні реформи С.Ю. Вітте. Політичне.

Економічний і соціальний розвиток Росії визначалося умовами і ходом реалізації селянської реформи. З 1861 капіталізм почав затверджуватися як панівна суспільно-економічна система. Поряд із загальними закономірностями в Росії були суттєві особливості розвитку капіталізма.Для економіки Росії була характерна багатоукладність: велике капіталістичне виробництво межувала з патріархальним селянським господарством, напівфеодальним поміщицьким, дрібнотоварним в місті і селі. Бурхливе зростання промисловості контрастував з рутинним станом сільського господарства. Затягнувся процес первісного нагромадження капіталу, що призвело до широкому проникненню в економіку Росії іноземних інвестицій. Російське суспільство (особливо сільське населення) було слабо підготовлено до капіталістичних відносин. І незважаючи на швидкий темп розвитку капіталізму в другій половині 19 століття, модернізація в Росії затягнулася на досить тривалий період і мала наздоганяє характер по відношенню до передових капіталістичних країн того часу. Перехідний характер історичного розвитку Росії і багатоукладність економіки обумовлювали своєрідність соціальної культури і різноманітність соціальних антагонізмів. Збереглося становий розподіл суспільства. Кожне стан мало чітко зафіксованими привілеями та обмеженнями. Розвиток капіталізму поступово змінювало соціальну структуру і вигляд станів, формувало дві нові соціальні групи - класи капіталістичного суспільства (буржуазія і пролетаріат) .С.Ю. Вітте народився 17 червня 1849 в сім'ї великого урядового чіновніка.Его план перетворень полягав у наступному:

Індустріалізація - особливий упор на залізниці. У 1883 р Вітте опублікував велику роботу "Принципи залізничних тарифів з перевезення вантажу", яка принесла йому популярність серед фахівців. Основна її ідея полягала в тому, що залізничні тарифи повинні встановлюватися не довільно, а базуватися на економічному законі попиту і пропозиції.

Проведення грошової реформи: за основу був прийнятий золотий рубль ,, наслідком цієї реформи стало те, що російські гроші високо котирувалися на світовому фінансовому ринку.

Необхідність залучення іноземного капіталу.

Розвиток торгової зовнішньої політики.

Модернізація сільського господарства: переселенческая політика в Приамур'ї, Сибіру, ​​Казахстані.

Горілчана державна монополія.

С.Ю. Вітте прославив себе не тільки як економіст, а й як зовнішній політик: Він ввів Портсмутський мирний договір і домігся величезних поступок від Японії, хоча війну програла Росія.

Незважаючи на всі досягнення, Микола II не любив С.Ю. Вітте і змусив його подати у відставку, а в розпал першої світової війни він помер від менінгіту.

Внутрішня політика. Після революції в Росії виникла нова система політичної організації держави, що отримала назву "третьеиюньская монархія". Внутрішню політику уряду в цей період обумовлювали об'єктивні післяреволюційні умови. З одного боку, вона була націлена на придушення антиурядового руху. З іншого боку, не можна було не рахуватися з уроками революції, які свідчили про необхідність проведення реформ дня розширення соціальної опори верховної влади. У зв'язку з цим у внутрішній політиці уряду простежувалося дві лінії: наступ реакції в усіх сферах суспільного життя і лавірування між різними соціальними силами. Перша лінія реалізовувалася адміністративними і ідеологічними заходами. Поліцейсько-чиновницькому апарату допомагали друк і церква. Друга лінія здійснювалася шляхом прийняття і реалізації нових законів. Проведення контрреволюційної лінії спиралося на "Положення про посилену і надзвичайної охорони". Місцева влада отримали право обшукувати приміщення будь-яких установ і організацій, заарештовувати їх членів. Тюрми були переповнені. Смертні вироки і страти стали повсякденним явищем. Бьши розгромлені багато організацій селян, студентів, демократичної інтелігенції, закрита частина профспілок, заборонено видання ряду демократичних газет і журналів. Найбільш яскраво ідейний наступ відбилося в збірнику статей про російську інтелігенцію "Віхи" (1909 г.). У ньому автори відстоювали непотрібність, шкідливість революційних дій, дякували "влада, яка одна своїми багнетами охороняє нас (лібералів. - Авт.) Від люті народної". Церква закликала до християнського смирення і співпраці з урядом. Представники чорносотенних організацій дли ще далі, вимагаючи смерті для всіх революціонерів, припинення діяльності Думи. Ш Державна дума. Можливість лавірування і загравання уряду з різними політичними силами забезпечував виборчий закон 3 червня 1907 г. Він змінив порядок думських виборів. Робочі втратили половину виборців, а селяни більше половини. Уряд переконалося в тому, що не можна розраховувати на монархічну прихильність селянства, яку переважує ненависть до поміщиків. Виборчого права були позбавлені 8 млн. Жителів Уралу, Сибіру і Середньої Азії. Число депутатів від національних районів (Кавказ, Польща) скоротилося втричі. Вибори в III Думу були не загальними, становими і нерівними, багатоступінчатими і не прямими. Вони проходили в обстановці терору, поліцейських переслідувань. Ш Державна дума працювала 5 років з листопада 1907 по червень 1912 У неї увійшло: 32% "правих" депутатів; 33% октябристів склали центр; 12% кадетів, 3% трудовиків, 4,2% соціал-демократів і 6% від національних партій зайняли "лівий" фланг. Жодна з фракцій не отримала більшості. Результати голосування залежали від того, куди хитнеться "центр". Якщо до "правим", то утворювалося "право-октябристское" більшість, яке підтримувало уряд. Якщо до "лівим", то створювалося "кадетско-октябристское" більшість, готове до реформ ліберально-демократичного характеру. Так склався механізм парламентського октябрістского маятника. У післяреволюційних умовах перед урядом по-новому стали три колишніх питання: робочий, національний і аграрний. П'ять років Дума обговорювала 4 законопроекти про тривалість робочого дня, про страхування і пенсії для робітників. Прийнятий в 1912 р закон про державне страхування від нещасних випадків і через хворобу поширювався тільки на 15% робітників і створював видимість турботи уряду про них. Національна політика проводилася під гаслом "Росія для росіян", тобто посилилися русифікаторські заходи. Вони не знаходили підтримки у зміцніла національної буржуазії. Шовіністичні чорносотенні організації розпалювали національну ворожнечу і антисемітизм. Загострення соціально-політичної обстановки. З 1910 р в Росії намітилося наростання нового соціально-політичної кризи. "Праві" в Думі і чорносотенці були незадоволені "зайвим рефор-маторством" уряду. Поміщики, що не вміли вести рентабельне господарство, вимагали від уряду нових пільг і позик. Буржуазія наполягала на перегляді податкової системи, так як бачила в казенних заводах, які не платили податків, своїх конкурентів. Інтелігенція була шокована "розгромом" Московського університету, коли з нього змушені були піти кращі професори. Селяни вимагали переділу землі, ліквідації поміщицького землеволодіння. Робочі, скориставшись новим промисловим підйомом, знову посилили страйкову боротьбу (Ленские події 1912 г.). Зростала національно-визвольний рух на околицях. Все це свідчило про поступове розкладанні третьочервневої системи. Наприкінці 1912 р відбулися в IV Державну думу. Її партійний склад майже не змінився і в ній збереглося два більшості (право-октябристское і октябристско-кадетська). Однак громадський рух значно пожвавилося. Оформилася нова ліберальна Прогресивна партія. Її очолили представники великої буржуазії - А.І. Коновалов, П.П. Рябушинский, С.Н. Третьяков та ін. Вони в своїй програмі виступали за конституційно-монархічний лад, розширення прав Думи і відповідальність міністрів перед нею. Прогресисти займали проміжне положення межцу октябристами і кадетами, намагалися домогтися консолідації лібералів. Вступ Росії в першу світову війну в 1914 р викликало великий патріотичний підйом. На деякий час вщухли опозиційні виступи, майже всі партії (крім більшовиків) підтримали уряд. Однак поразки на фронті, погіршення матеріального становища трудящих, страйки робітників, нездатність уряду стабілізувати обстановку в країні - все це викликало нове пожвавлення опозиційного руху. У 1915 р частина депутатів Державної Думи і Державної ради утворили Прогресивний блок. У нього вопше октябристи, прогресисти, кадети, представники націоналістичних партій. Вони зажадали створити уряд, що володіє довірою суспільства і відповідального перед Думою. Ситуація ускладнювалася тим, що поступово падав авторитет верховної влади через безроздільного впливу на царя і його дружину Г.Є. Распутіна. Відомий як "сибірський пророк" і "святий старець", він проник в будинку вищої петербурзької аристократії, прославився фінансовими махінаціями, зв'язками з підозрілими особами, розпустою і пияцтвом. Г.Є. Распутін втручався в державні справи, зміщує і призначав міністрів. "Распутінщіна" була наслідком і проявом слабкості, нездатності царя знайти правильний курс у внутрішній і зовнішній політиці. Монархісти журилися, вважаючи, що цей авантюрист компрометує будинок Романових. Думські діячі з ліберальних фракцій лякалися перед ним загроз розпустити Думу. Демократична громадськість сміялася над безглуздим союзом царя і напівписьменного мужика. Прагнення змити ганьбу з династії і запобігти черговому розгін Думи зумовило об'єднання монархістів і лібералів. Однак вбивство Г.Є. Распутіна (в грудні 1916 р) змовниками з вищої знаті не врятувало становища. Цар все більше втрачав довіру народу. У вищих ешелонах влади і серед думських депутатів стала дозрівати ідея палацового перевороту з заміною царя і створення уряду, відповідального перед Думою. Почалися наради представників різних політичних партій, але вони виявилися марними. Революція перекреслила їхні плани, і ніщо вже не могло врятувати монархію.

Питання №31: Культура Росії 2 половина 19 ст. Просвітництво і друк

Значно підвищився рівень грамотності народу. У перші роки після селянської реформи бурхливо зростала кількість церковних шкіл для народу. У некіт. районах селяни в складчину заводили свої школи. Значно зробило крок вперед середню освіту. Число гімназій і училищ значно збільшилася. Виникли і жіночі ВНЗ. Поширенню освіти сприяли публічні бібл-ки, музеї, всілякі курси і гуртки. У пореформену епоху був створений ряд найбільших музеїв-Історичний музей і Третьяковська картинна галерея. У 1890 р Росія стала третьою в світі (нім., Фр.) Країною за кількістю назв продукції, що випускається літератури. Головним рупором громадської думки була періодична преса. "Современник" (Чернишевський, Добролюбов), "Русское слово" (Писарєв), "Російська думка", "Русское багатство". Лідером ліберальної публіцистики був "Русский вестник" Каткова, потім "Вісник Європи" Стасюлевича. До 1891 р Росії сущ-вало 227 журналів і 296 газет.

Наука. Найбільшим науковим відкриттям став періодичний закон хімічних. елементів, сформульований Менделєєвим. Бутлеров провів глибокі дослідження в сфері орган. Хімії. Втор. Половина 19 в. Ознаменувалася низкою технічних відкриттів: Яблочков і Ладигін сконструювали електричні лампи, Попов -радіопріемнік. Входять в побут телеграф і телефон. У сб. Половині 19 ст на означає. висоту піднялася рос. історич. наука. Історик Соловйов створив фундаментальну "Історію Росії з найдавніших часів". Учень Соловйова Ключевський більше уваги приділив народного життя, побуті, соц.-економічної історії.

Літ-ра і мистецтво.

Літ-ра пореформеної епохи спиралася на традиції "золотого століття" русс.Літ-ри-епохи Пушкіна, Лермонтова, Гоголя. Вершиною ррусс. Літ. Стали твори Достоєвського "Принижені і ображені", "Злочин і кара", і Л. Н. Толстого "Війна і мир", "Анна Кареніна". "Воскресіння". Роман Тургенєва "Батьки і діти" відбив розкол між різними поколіннями російського т-ва і вихід на суспільну сцену нового героя -інтеллігента -разночінца. У 1870 р В рос. Живопису з'явилися люди, які не хотіли створювати, як було прийнято, картини на релігійні і міфолог-ие сюжети. Вони організували "Товариство пересувних виставок". Вони мали намір знайомити зі своїм живописом найширші верстви русс. Товариства. Пересувни .: Крамськой, Перов, Рєпін ( "Бурлаки на Волзі", "Не чекали"). Велику роль грали багаті підприємець -меценати, наприклад, Третьяков. Демократич. Дух відбився і на музиці і театрі. Композитори Мусоргський, Бородін, Римський -Корсаков, Балакірєв (вони-могутня купка) створювали опери, использ. Сюжети з рос. Історії та народні пісні. У Москві і Петербурзі відкрилися консерваторії. Найбільшим русс. Драматургом був Островський. В архітектурі йшов пошук національного стилю, використовувалися елементи російського зодчества 17в. У цьому стилі було збудовано будівлю Історичного музею в Москві, Верхні торговельні ряди- нині ГУМ, Міська дума Москви. Пореформенная епоха стала часом високих культурних досягнень, підготувала ґрунт для духовного розквіту рубежу 19-20 ст. "Срібного століття" російської культури.

Питання №32 Росія на початку 20 століття.

Росія на рубежі XIX - початку XX століть

Микола II (1894-1917) був останнім імператором Росії. Спадкоємець престолу був добре підготовлений. Він володів чотирма мовами, отримав юридичну і військову освіти. Багато відзначали його відмінну пам'ять і вміння швидко вникати в суть справи. Микола II був вихованою людиною, володів особистою чарівністю. Останній імператор палко любив Росію і щиро бажав Вітчизні процвітання і спокою. Хороші, теплі стосунки в нього склалися з дружиною Олександрою Федорівною. Від шлюбу у них народилися чотири дочки і спадкоємець престолу царевич Олексій.

За оцінками сучасників, знали імператора, він міг бути хорошим полковником, непоганим сім'янином, люблячим батьком, ін-

тересним співрозмовником, але не самодержцем. Росія стояла на порозі великих потрясінь. Подальші події показали, що останній імператор виявився не здатний вирішити проблем країни.

Вступ на престол нового государя породило в суспільстві надію на реформи. Цього не сталося. У своїй промові 29 січня 1895 перед представниками земств Микола II відмовився від політичних поступок.

В Європі державна влада розвивалася в напрямку парламентаризму. Росія до початку XX в. продовжувала залишатися самодержавної монархією. Цар мав усі права, в тому числі і правом видавати закони. Государ був і главою російської православної церкви. У монарха було тільки дві обов'язки - дотримуватися закону про престолонаслідування і сповідувати православну віру.

В управлінні країною цар спирався на бюрократичний апарат. Дорадчим органом був Державний рада. Під час обговорення питань в раді остаточне рішення приймав государ. Члени Державної ради затверджувалися царем з відставних міністрів, колишніх послів, придворних і військових.

Виконавча влада належала міністерствам. Найважливішими були: внутрішніх справ, військово-морське, фінансів, закордонних справ, народної освіти. Міністри підпорядковувалися государю. Імператору також підпорядковувалися генерал-губернатори. Вони були наділені широкою владою на місцях.

Сенат виконував функції Верховного суду і стежив за виконанням законів. Сенатори призначалися самим государем. Охороною державної безпеки займався Департамент поліції.

Важливу роль у місцевому самоврядуванні грали земства. Більшість в цих органах становили дворяни. Міські думи, до виборів в які допускалися тільки домовласники, вирішували питання міського життя. У сільській місцевості опорою царизму залишалася громада.

У Росії всі жителі були розділені на стани, кожне з яких мало певними правами або обмежувався в них. Головною опорою самодержавства продовжували залишатися дворяни. Вони займали всі вищі державні пости. Дворянство представляло собою замкнуту касту, доступ в, яку був утруднений. Їм належало майже половина всієї орної землі. Чисельність дворян досягала 150 тисяч чоловік (1% населення). Роль цього класу в житті країни поступово знижувалася.

Новою силою, яка рвалася до влади, була буржуазія. Вона займала головне положення в економіці. Роль буржуазії в політичному житті залишалася незначною. Загальна кількість підприємців була менш 3 млн. Чоловік.

До купецтву належало близько 600 тис. Чоловік. У цей стан записувалися люди, які платили особливі мита. Їх звільняли від тілесних покарань, від особистих примусових робіт, вони мали свободу пересування.

Близько 85 млн. Чоловік налічувало селянство. Воно було головним податним станом. Селян піддавали тілесним покаранням. До 1906 року вони не могли вільно розпоряджатися своїм земельним наділом. У селі швидко йшов процес розшарування на бідняків і куркулів. Головну причину свого тяжкого становища селяни бачили в існуванні поміщицького землеволодіння.

Основну масу міського населення становили міщани. Вони не користувалися привілеями.

З розвитком промисловості швидко зростала чисельність робітничого класу. До початку XX в. вона склала понад 10 млн. чоловік. Робочі Росії були позбавлені багатьох цивільних прав. Незважаючи на те, що перехід з одного стану в інший був украй утруднений, це було можливо за наявності грошей, зв'язків чи здібностей.

Росія - країна багатонаціональна. Більше половини її населення становили неросійські народи. Протягом декількох століть проводилася політика терпимості до інородців. В результаті багато територій добровільно увійшли до складу імперії. Ситуація почала змінюватися в XIX в. Неросійські народи стали зазнавати утисків. Це виражалося в прагненні покінчити з автономією Фінляндії, заборону викладання на національних мовах, обмеження прав інородців і т.п. Особливо великі зміни відбулися в правління Олександра III і Миколи II. Національне питання загострився. Проте можливості культурного розвитку народів Росії продовжували зберігатися.

Питання №33. Політичні партії в Росії на початку 20 ст.

ліберальний рух. В обстановці гострої екон-го кризи, на тлі масових народних виступів відбувається швидка консолідація різних напрямків суспільного і революційних рухів. Ще в 1899 р створюється гурток "Бесіда", який об'єднав керівників земського ліберального руху -Брат Павла і Петра Долгорукова, Шипова, Стаховича, Хомякова та ін. Вони діяли в тісному контакті з інтелігенцією -публициста і вченими, юристами, економістами, істориками, такими, як: Мілюков, Набоков, Струве. Струве став редактором створеного нелегального журналу «Звільнення», кіт. З 1902 р почав виходити в Герм. Цей журнал почав пропагувати введення в Росії конституції і політичних свобод. У 1904 р ліберальні земці і інтелігенція об'єднуються в одну організацію- "Союз визволення". Виступаючи, як і раніше, за перетворення гос-го ладу Росії, члени "союзу" висували в своїй програмі та деякі помірні соціально-економічні вимоги, перш за все в селянському питанні: відчуження частини поміщицьких земель за викуп, ліквідацію відрізків і т.п. Загальним для всіх ліберальних діячів було неприйняття революційних засобів; вони сподівалися домогтися перетворення Росії мирним шляхом. Освіта партії есерів. Початок 20 в-час освіти революційних партій. У 1901 р в Берліні відбулася зустріч представників регіональних організацій революційно -народніческого напрямки, на якій вирішено було створити єдину "Партію соціалістів -революціонеров". Програма, що розроблялася такими теоретиками есерівської партії, як Чернов, Гоц, Натансон і ін. Мала багато спільного з установками революційних народників. Перш за все, це стосувалося ідеї про особливе, некапиталистическом шляху Росії до соціалізму -через селянську громаду. Аграрна частина есерівської програми передбачала соціалізацію землі. Есери припускали, знищивши приватну власність на землю, передати її в користування громадам, які, дотримуючись вікових традицій, здійснюватимуть зрівняльний розподіл землі. Що стосується політичної частини програми, то тут есери виступали за повалення самодержавства і скликання на основі загальних рівних виборів Установчих зборів, які мали визначити характер гос-го ладу післяреволюційної Росії. У есерів була тверда впевненість, що більшість населення висловиться при цьому за демократичну республіку. Слідом за народовольцями есери вважали індивідуальний терор одним з головних засобів революційної боротьби. У 1902 р в есерівської партії створюється терористична Бойова організація на чолі з Гершуні, формально підпорядковувалася ЦК, а по суті користувалася повною самостійністю. В1903 р бойовики здійснили ряд терактів.

Освіта соціал-демократичної партії. У поч 20 в свою партію вдалося створити і соціал-демократи. Важливу роль в цій справі зіграла нелегальна газета "Іскра", за допомогою якої їм вдалося подолати ідейну роз'єднаність і налагодити зв'язки між окремими організаціями. У 1903 р пройшов 2 з'їзд РСДРП. На ньому виділилися два угруповання. "М'які" іскрівці (майбутні меншовики), серед яких особливо виділявся Мартов, вважали, що в прийдешній буржуазно-демократичної рев-ції провідна роль належатиме буржуазії; пролетаріату ж потрібно діяти в тісному союзі з нею. Потім, в разі перемоги рев- ції, повинен був настати досить тривалий період швидкого капіталістичного розвитку Росії, яке зміцнить робітничий клас і дозволить йому боротися за соціалістичні перетворення. У цій боротьбі випливало, зокрема, широко використовувати ті легальні можливості, які надасть новий буржуазно -парламентська лад. З точки зору "твердих" іскрівців (буд більшовики), очолюваних Леніним, гегемоном рев-ції належить стати саме пролетаріату, що спирається на селянство. Буржуазія ж, тісно пов'язана з самодержавством, революційною силою взагалі не є. Програма РСДРП, прийнята на з'їзді, складалася з 2 частин. Програма-мінімум визначала завдання партії на етапі буржуазно-демократичної рев-ції. Вона передбачала: у сфері політичних перетворень -сверженіе самодержавства і встановлення демократичної республіки; в робочому питанні -8-ми годинний раб день; в селянському -возвращеніе селянам відрізків і скасування викупних платежів. Програма-максимум, яка визначала встановлення диктатури пролетаріату як головну, кінцеву мету партії, ставила РСДРП в особливе становище, перетворюючи її в крайню, екстремістську організацію, що не схильну до поступок і компромісів. Те, що програма максимум була прийнята з'їздом, урочисто знаменувало перемогу Леніна і його прихильників. Переважання прихильників Леніна позначилося і при виборах до керівного органу партії -Центральний Комітет, в якому вони отримали помітне більшість. Саме після цих виборів їх стали називати більшовиками. Таким чином, вже у самих витоків соціал-демократії в ній утворилися дві течії. Пізніше, в 1905 р, ідейні розбіжності призвели до організаційного розколу: більшовики і меншовики утворили самостійні партії, доля яких в російській революційному русі виявилася різною. Меншовиків так і не вдалося відшукати для себе міцну соціальну опору; в переважній більшості своїй вони виявилися абстрактними теоретиками, схильними більше до наукової і теоретичної, ніж до практичної діяльності. Більшовики ж під керівництвом Леніна швидко перетворилися порівняно нечисленну, але надзвичайно згуртовану, дисципліновану і здатну до найактивнішої діяльності партію. Вони успішно налагоджували зв'язки з пролетаріатом великих промислових центрів і вміло маніпулювали ним, перетворюючись у все більш серйозну і небезпечну силу.

Питання №34: Революція 1905-1907 рр (причини, хар-р, наслідки).

Передумови революції: протиріччя в Росії, застій урядової пол-ки, посилені поразкою у війні з Японією призвели до революції. Головні причини: збереження самодержавного ладу і невирішеність аграр питання (поміщицьке землеволодіння і малоземельні хрест-ні). Особливу роль грав пролетаріат, який встиг стати серйозною соц силою. Хар-тер революції - буржуазно-демократіческій.Началась вона зі страйку Путилівського заводу в Пітері в січні 1905. Причини страйку-вимога підвищення зарплати, 8-годинний робочий день, скасування обов'язкових понаднормових работ.Толпу розстріляли, 1200 люд.-вбито, 2000- поранено. 9 січня - кривава неділя. Розстріл сколихнув всю країну: в Пітері, Москві та ін. Містах стала наростати хвиля страйків. У революц. мас появ-сь свої органи влади: створено раду робочих уповноважених. Він керував страйком і створив робітники. міліцію, бойові дружини. Подібні органи виникали і в ін. Місцях. Для народу поради стали альтернативної властью.Весной 1905 піднялася село. Влітку виник Всеросійський селянсь. Союз під впливом есерів. Хвилювання в армії і на флоті. Жовтень 1905 страйк в Москві, вона перекинулася на всю Росію. У серпні. 1 905 опубліковано з- н про представництво совещат. Держ. Думи (Булигинськая) .Требовалісь великі зміни. Вітте розробив програму політ. перебудови. 17 Жовтня. 1905 маніфест-в ньому недоторканість особи, свобода слова, зборів. Він став кордоном революц. подій. Ліберали задоволені, радикали немає. Грудень 1905 - нова політ. страйк. Страйк перейшла в озброєння. повстання - найвищу точку розвитку революції. Міська влада блоковані в центрі Москви. З Пітера прибув семенівський полк. придушив повстання. Груд. 1905 - січ. 1906 хвиля озброєння. повстань прокотилася по багатьом містам Росії, вони були придушені військами. Селянські повстання. але в цілому революція пішла на спад. Наслідки: 1. Оновлення соц.-політичне життя. ладу (зникла цензура, з'явилися профспілки, партії) .2.с 1906г.- Столип. аграр. реформа.3.вліяніе революції на антіфеод. двіженія.1907 \ 1913р. в Туреччині, Ірані, Кітае.4.Улучшілось становище народу: перестали платити викупи, зросла зарплата робітників, раб. день від 9 до 10 годин. Але збереглися пережитки, які заважали руху вперед. Цьому сприяв соц.- політ. розкол, посилений під час революції. Російське суспільство стало звикати до масового терору за 1905-1909г. страчено 2500 осіб., стільки ж знищено революціонерами.

Питання №35. Досвід Російського парламентаризму на початку 20-го ст.

6 Серпня. 1 905 Микола 2-ий підписав указ про заснування Держ. Думи. Повноваження Думи, заздалегідь сильно обмежувалися. 24 Квітня. були прийняті Основні закони, що обмежують законодавчі, бюджетні та політичні права майбутньої Думи. Государ зберігав "вищу самодержавну владу". У квіт. 1 905 відкрилися засідання 1-ї Держ. Думи (більшість - кадетів). Вона запропонувала програму демократизації Росії: гарантія всіх цивільних свобод, скасування всіх обмежень на законодавчу діяльність Думи, введення загальних виборів, загальне безкоштовну освіту, політична амністія, проведення аграрної реформи і ін. Проект аграрного закону полягав в тому, що селяни за "справедливою оцінкою" могли б викупити у поміщиків орендовані ними землі. Уряд (прем'єр-міністр Горемикін) відкинуло всі вимоги і аграрний проект Думи. Через 72 дні після відкриття Думи цар розпустив її, заявивши, що вона розпалює пристрасті в народі. При виборах нової Думи було урізано виборче право робітників і селян, 2-а Держ Дума, яка хотіла 20 февр. 1907 році, була більш радикальною, "лівої", ніж перша. Як і раніше центральним було аграрне питання. Соціал-демократи (100 депутатських місць) зажадали повної конфіскації поміщицької землі і її розподілу між селянами. Це налякало уряд, і 3 червня 1907 був підписаний Маніфест про розпуск 2-ий Державної Думи. Вона проіснувала 102 дня. Привід для розпуску - звинувачення соціал-демократів у підготовці державного перевороту. 3-тя Держ Дума працювала 5 років з листопада 1907 по червень 1912. У робочому питанні Дума за 5 років обговорила 4 законопроекти про тривалість робочого дня, про страхування і пенсії ддя робітників. Все це тільки видимість турботи. Національна політика проводилася під гаслом "Росія для росіян". Аграрне питання знайшов часткове рішення в Столипінської реформи. Наприкінці 1912 пройшли вибори до 4-ї Держ Думу (2 більшості: право-октябристское і ок-тябрістско-кадетська). 1915 - утворення Прогресивного блоку (октябристи, ліберали, кадети). Поразки Росії на фронтах 1-ї Світової війни завдали удару по суспільній свідомості. Посилилися суперечності Державної Думи і уряду. Революційні агітатори використовували всі промахи уряду проти правлячих верхів. Прогресивний блок вимагав створення уряду "народної довіри", відповідального перед Думою. Цар відкинув цю пропозицію і в лютому 1917 Рада міністрів прийняв рішення розпустити Думу під приводом канікул.

Питання №36: Перетворювальна діяльність П. А. Столипіна. Столипінські реформи: провал освіченого консерватизму.

Протягом 4-х років (липень 1907-вересень 1911гг.) Столипін намагався проводити політику авторитарну і консервативну, засновану на твердій рішучості оновити країну. Відповідно до його концепції, модернізація гос-ва складалася з 3-х умов: 1) Зробити селянство повноправними власниками (наиб. Сильні позбудуться громади); 2) досягти загальної грамотності - для всіх 4хлетняя початкова школа (грамотність допоможе розпод. С / г знань без яких не буде класу наст. Фермерів); 3) домогтися посиленого зростання промисловості, підкріпленого розвитком внутрішнього ринку. руйнування селян, громади сприяв не тільки указ від 9 листопада 1906р., але і закони 1909-1911 рр. (Передбачали розпуск громади; влада всіляко сприяли відокремлення селян, госп-в; гос-во допомагало багатьом хрест. Сім'ям в придбанні землі за допомогою Селянського банку-продавав в кредит землі скуплені у поміщиків або належать гос-ву.). Між 1905 і 1914гг. в руки селян перейшли 9,5 млн. га землі. Політика допомогла встати на ноги, але не вирішила цілком аграрне питання. Заохочувала прав-во заселення Сибіру, ​​але мало хто хотів освоювати нові землі, біль-під їхало на Урал, в 3. Сибір. Аграрним реформам Столипіна не вистачило часу: за 10 років з-під опіки общин вийшло только2,5млн. кр. господарств. проведення шкільної реформи був намічений в10 річний термін. Затверджено законом від 3 травня 1908р. передбачалося ввести обов'язкове безкоштовну освіту для дітей 8-12 років. З 1908 по 1914р. бюджет народної освіти збільшено втричі, відкрито 50тис. шкіл. В країні на 1914р. налічувалося 150тис. (Було потрібно 300тис. Шкіл). Іншими словами для реалізації шкільної реформи не вистачило не менше 20 років. Для реалізації своїх планів Столипін вміло скористався економічною та політичною ситуацією в країні. Превосх. економіч. становище: зростання пром-сти відновився в Росії з небувалою швидкістю, через сприятливу зовнішню кон'юнктуру. Завдяки експорту прод товарів (в основному зерна) зовнішня торгівля вигідна, держбюджет стабільний, незважаючи на виплати зовнішнього боргу. За 5 років (1908-1913) пром. виробництво зросло (на51%): к-ть робочих збільшилася на 31%; всі галузі пром-сті на підйомі, особливо виробн стали, метал-гія, видобуток нафти, вироби, с / г машин, електроенергії. У провідних галузях - процес концентрації вироб-ва, збільшення торгового обороту. Концерни, трести, картелі монополізували більшу частину вироб-ва в найсучасніших галузях економіки. У цей час - розквіт біржової і фінансової діяльності; зростання курсу цінних паперів на біржі. Національний дохід збільшувався щороку. Період 1908-1913 рр. по праву можна назвати золотим століттям капіталізму в Росії (Проте рівень пром. произова у нас в 2 рази нижче, ніж в Європі, в 14 разів нижче Америки). Політичне становище: в Зй Думі курія поміщиків - найбільша (огр. Имущ. І становий ценз). Аж до 1909р. Столипін спирався на партію російських націоналістів, очолювану Балашових, (утворена з партії октябристів), це угруповання стала Законадательное центром 3й Думи. Він також використовував роздробленість революційної опозиції. Поразка революції послабило його і розкололо. 1907-1911 - роки спаду рев. руху. ^ Меншовики, проаналізувавши ситуацію, прийшли до висновку, що Росія не готова до соц. революції. Більшовики змінили рев. тактику і запропонували новий план: не спиратися на бурж-зию (у них немає бажання повалити самодержавство і осущ-ня корінних соціальних змін), зробити упор на робітничий клас. Серед соціал-демократів йшла міжусобна війна. Помилки Столипіна:

1) відсутність продуманої політики відносно робітників. Як показав досвід Пруссії, потрібно поєднувати жорсткі репресії до рев. партіям з поліпшенням соціального забезпечення робітників. У нас не дивлячись на загальне економічне зростання, рівень життя робітників ніскільки не підвищився. Ймовірно, він не віддавав собі звіту в значущості робочого питання, який з новою силою постало в 1912р.

2) не передбачав наслідків інтенсивної русифікації неросійських народів. Відкрито проводив націоналістичну політику, ніж відновив проти себе і прав-ва все национ. меншини (Фінляндію, Польщу, Україну, тюркські народи на тер-рії Азербайджану і т д.).

3) питання про заснування західних земств 1911р. Для поліпшення становища рус. і білорус, населення в західних губерніях (більшість) вирішив заснувати земство. Держ. Рада на підтримав його. С. попросив Миколу перервати роботу обох палат для того, щоб прийняти новий закон. Дана процедура продемонструвала зневагу держ. влади до власних установам, стався розкол між прав-вом і самими помірними лібералами. Цим прав-во поставило себе в ізоляцію, втратив підтримку октябристів, а Столипін втратив підтримку Миколи, кіт. подобалося мати при собі настільки енергійного міністра.

1 вересня 1911 року Столипін був убитий у Києві одним з подвійних агентів.

Його смерть означала поразку спроби цілеспрямованого оновлення країни, будучи консервативною вона не була позбавлена ​​творчої думки.

Питання №З7: Росія в умовах Світової війни і загальнонаціональної кризи.

Перша Світова війна-це був глобальний військовий конфлікт, який послужив каталізатором революційних дій, як в Росії, так і в інших країнах (Німеччина). Німеччина уклала союз з Австро-Угорщиною, потім до них приєдналася Італія. Утворився Троїстий союз. У 1907г.Россія уклала договір з Англією і вступила в Антанту. У цей час загострилася ситуація на Балканах. І в 1911-1913гт. там проходить серія воєн за національний суверенітет. У 1914р. сербський терорист смертельно поранив австрійського принца. Це послужило приводом для розв'язання військових дій. 1 серпня 1914р. Німеччина оголосила війну Росії. У Росії почалася загальна мобілізація. Російський уряд, як і інші воюючі сторони. Розраховувало на швидкоплинну війну, запаси були зроблені на тримісячну кампанію. Але в армії відчувалася гостра нестача озброєння і продовольства. Проте, війська під командуванням генерала Брусилова розгорнули широкий наступ на західному фронті і 4 червня 1916р. здійснили прорив на 100-150 км вглиб території супротивника. Але відчувалося, що народ втомився, знову ж дався взнаки брак озброєння і продовольства, і Росія змушена була піти на сепаратний мир. Початок військової кампанії було відзначено патріотичним піднесенням у всіх шарах російського суспільства. Санкт-Петербург був перейменований в Петроград, почалися погроми магазинів, що належали німцям. В Держ. думі кадети запропонували утриматися від міжусобиць і спільними силами здобути перемогу. Почала зменшуватися страйковий рух. 30 липня 1914р. створюється Всеросійський земський союз допомоги хворим і пораненим (кн. Львів), а 8 серпня-Союз міст, потім вони об'єдналися в Зем-гор.В 1915р. створюється 5 Особливих нарад (з оборони, палива, продовольчій справі та ін.). 5 вересня 1915 р. Микола 2 взяв на себе верховне командування збройними силами і переїхав в Ставку. В цей час в столиці одні міністри змінювалися іншими (за період військових дій змінилися 5міністров ВД, 4 міністра с / г). В умовах відсутності реальної влади все більше зростало опозиційний рух.

Питання №38: Лютнева революція 1917 р.Формування нових структур влади.

Ф. Революція ніким не готувалася і виявилася неожіданностью.Із через сильний снігопад по дорозі до столиці зупинилися вагони з хлібом, який на той час вже лунав по картках. Біля прилавків порожніх магазинів раз у раз спалахували заворушення. Адміністрація Путиловський заводів оголосила про звільнення робочих, які залишилися без останнього шматка хліба. 23.02 (8.03) в Міжнародний жіночий день жінки рушили на площу в центр міста з криками: '' Хліба! ", До них приєдналися студенти і робітники. Микола в цей час знаходився в Ставці і звідти дав команду припинити безлади. Але солдати відмовлялися стріляти в повсталих і переходили на їхній бік, стріляли самі офіцери. Революція тривала 5 днів. Спочатку влада порахувала, що перемога залишилася за ними, як більшовики, так і меншовики ще не готові були взяти владу в свої руки. 27.02 перемога революції була забезпечена майже повним переходом на її сторону армії. Був захоплений Арсенал. Повсталі рухалися до Таврійського палацу, де засідала Держдума. Керенський вийшов до повсталих і привітав їх-так він зберіг союз народу і парламенту. У цей же день була створена Рада робітничих депутатів, до складу якого увійшли виборні представники від робітників і солдатські депутати. Держдума створила Тимчасовий комітет (переважали кадети) до скликання Установчих зборів. Обидві влади переоцінювали силу один одного і йшли на поступки. Рада видав Наказ №1: поза службою солдати в правах прирівнювалися до цивільних осіб, столичний гарнізон підпорядковувався владі Рад. Дума залишилася без військової сили. За угодою Думи і Ради було створено Тимчасовий уряд (кадети, октябристи) під головуванням князя Львова. Це уряд потім пережило ряд криз і було перетворено в Коаліційний з включенням декількох представників соціалістичних партій. Було створено до 600 Рад (робітничих, селянських, національних).

Питання №39: Внутрішня і зовнішня політика Тимчасового уряду.

Політика Тимчасового уряду. У своїй декларацію 3 березня уряд обіцяв ввести політичні свободи і широку амністію, підготувати вибори в Установчі збори, скасувати смертну кару, заборонити будь-яку станову, національну і релігіознук дискримінацію. Однак внутрішньополітичний курс Тимчасового уряду виявився суперечливим, непослідовним. Зберігалися всі основні органи центрального і місцевого управління (міністерства, міські думи, земства). У той же час губернатори замінялися комісарами Тимчасового уряду, скасовувалася царська поліція, створювалися нові органи охорони правопорядку (міліція). Під напором мас були заарештовані Микола II і члени його сім'ї. У серпні Миколи з дружиною і дітьми відправили на заслання в Сибір (спочатку до Тобольська). Була створена Надзвичайна комісія для розслідування діяльності вищих чиновників старого режиму. Ухвалення закону про введення 8-годинного робочого дня відкладалося до закінчення війни. В аграрній сфері почалася підготовка реформи, однак її проведення затягувалося. Більш того, уряд активно виступало проти захоплення селянами поміщицької землі, використало війська для придушення їх виступів. У квітні 1917 р вибухнула перша урядова криза. Ов був викликаний загальною соціальною напруженістю в країні. Каталізатором стала нота П.М. Мілюкова від 18 квітня. У ній він звернувся до союзним державам із запевненням про рішучість Росії довести війну дс переможного кінця. Це призвело до крайнього обурення народу, масових мітингів і демонстрацій з вимогами негайного припинення воїни, передачі влади Радам, відставки П.М. Мілюкова х А.І. Гучкова. Вони були змушені вийти з уряду. 5 травня між Тимчасовим урядом і Виконкомом Петроградської Ради було досягнуто згоди про створення коаліції. До нового уряду увійшли 6 меншовиків та есерів. Воно виступило з декларацією, I якої обешаяо качати переговори про укладення миру, прискорити раз работку аграрної реформи, встановити державний контроль над виробництвом; Внутрішня і зовнішня політика 1-го коаліційного уряду викликали новий вибух невдоволення. Воно досягло значного розмаху в червні 1917 р в зв'язку з підготовкою наступу на фронті. Однак на I з'їзді Рад робітничих і солдатських депутатів (3-24 червня) під впливом меншовиків та есерів була прийнята резолюція про співпрацю з Тимчасовим урядом. У відповідь 18 червня в Петрограді відбулися масові демонстрації з вимогами негайно припинити війну і передати владу Радам. Червневі події показали зростання впливу більшовиків .в масах і крайню непопулярність 1-го коаліційного уряду.

Провал наступу на фронті і загроза кадетів розвалити коаліцію викликали новий загальнополітичну кризу. / 3-4 липня відбулися масові збройні демонстрації робітників і солдатів у Петрограді. Знову було висунуте гасло "Вся влада Радам!" Сталися сутички між демонстрантами і частинами, вірними уряду. Демонстрація була розігнана. Почалися репресії проти більшовиків і лівих есерів, яких звинувачували в підготовці збройного захоплення влади. Уряд оголосив Петроград на військовому становищі, роззброїли солдатів і робітників, які брали участь в демонстрації, видало наказ про арешт В.І. Леніна та інших більшовицьких лідерів, звинувативши їх у шпигунстві на користь Німеччини. Було вжито заходів щодо зміцнення дисципліни в армії, на фронті відновлена ​​смертна кара. Тимчасово зменшився вплив Петроградського та інших Рад. З двовладдям було покінчено. З цього моменту, на думку В.І. Леніна, завершився етап революції, коли влада могла перейти до Рад мирним шляхом. 24 липня утворилося 2-ге коаліційний уряд, на чолі якого став есер А.Ф. Керенський. З посади головнокомандувача було усунуто ліберальний А.А. Брусилів і призначений Л.Г. Корнілов. Почалася консолідація контрреволюційних сил, які ратували за припинення "революційної анархії" і наведення в країні порядку. Вони згуртувалися навколо генерала Л.Г. Корнілова, який збирав у Могилеві вірні йому частини. •

Нова спроба уряду домогтися консолідації суспільства була зроблена 12-15 серпня. У Москві було зібрано Державна нарада, в якому брали участь промисловці, банкіри, офіцери, колишні депутати Державної думи, представники Рад, партій, профспілок та інших громадських організації. Однак примирити політичні сили не вдалося. Уряд критикували і справа, і зліва: корніловського заколоту. 25 серпня Л.Г. Корнілов почав наступ на Петроград з метою встановлення військової диктатури. Ця загроза примусила А.Ф. Керенського звернутися за підтримкою до народу і навіть піти на співпрацю з більшовиками. Проти корніловщини виступили всі соціалістичні партії. Поради і підпорядковувалися їм загони робітничої Червоної гвардії. Відтак до 30 серпня бунтівні війська були зупинені, Л.Г. Корнілов заарештований. Провал корніловського заколоту знову рішуче змінив політичну ситуацію і співвідношення сил. Праві були розгромлені, престиж А.Ф. Керенського і кадетів впав. Вплив більшовиків посилився, чисельність партії стрімко росла (до 350 тис. Членів). Почалася більшовизація Рад. В кінці серпня - початку вересня Петроградський і Московський Поради прийняли резолюції про взяття всієї повноти державної влади. У відповідь уряд зробив ще одну спробу стабілізувати обстановку. Не чекаючи Установчих зборів, щоб заспокоїти громадську думку 1 вересня А.Ф. Керенський проголосив Росію республікою. 14 вересня в Петрограді було скликано Всеросійське демократичне нарада. У ньому брали участь представники всіх політичних партій, земств і міських дум. Мета наради -подорвать вплив збільшовизованих Рад. На нараді був створений Демократичний Рада Республіки (Передпарламент). Від його імені О.Ф. Керенський в кінці вересня сформував 3-тє коаліційний уряд на основі компромісу "помірних соціалістів" з кадетами. Однак його влада ставала все більш примарною. Уряд втратив підтримку правих, які звинувачували його в пособництві "революційної анархії", розвал армії, безпорадності і політиканство.

Питання №40: Розвиток революційних подій в Росії навесні, влітку, осінь 1917р.

27 лютого масовий перехід солдатів на бік робітників, захоплення ними арсеналу і Петропавлівської фортеці ознаменували перемогу революції. Почалися арешти царських міністрів і утворення нових органів влади. У той же день на заводах і у військових частинах, спираючись на досвід 1905 року, коли народилися перші органи політичної влади робітників, були проведені вибори в Петроградський Рада робітничих і солдатських депутатів. Для керівництва його діяльністю був обраний Виконавчий комітет. Головою став меншовик Н.С. Чхеїдзе, його заступником - есер А.Ф. Керенський. Виконком взяв на себе підтримання громадського порядку та постачання населення продовольством. 1 березня Петрораду видав "Наказ № 1" про демократизації армії. Солдати зрівнювалися в цивільних правах з офіцерами, заборонялося грубе поводження з нижніми чинами, скасовувалися традиційні форми армійської субординації. Легалізовувались солдатські комітети. Запроваджувалася виборність командирів. В армії дозволялося вести політичну діяльність. Петроградський гарнізон був підпорядкований Раді і зобов'язувався виконувати лише його розпорядження. 27 лютого на нараді лідерів думських фракцій було вирішено утворити Тимчасовий комітет Державної думи на чолі з М.В. Родзянко. Завданням комітету було "відновлення державного і громадського порядку", створення нового уряду. Тимчасовий комітет взяв під свій контроль всі міністерства. 28 лютого Микола II виїхав з Ставки в Царське Село, але був затриманий по дорозі революційними військами. Йому довелося повернути на Псков, в штаб Північного фронту. Після консультацій з командувачами фронтами він переконався, що сил для придушення революції немає. 2 березня Микола підписав Маніфест про зречення від престолу за себе і свого сина Олексія на користь брата, великого князя Михайла Олександровича. Однак, коли депутати Думи А.І. Гучков і В. В Шульгін привезли текст Маніфесту до Петрограда, стало ясно, що народ не бажає монархії. 3 березня Михайло відрікся від престолу заявивши, що подальшу долю політичного ладу в Росії має вирішити, Установчі збори. Закінчилося 300-річне правління дому Романових. Самодержавство в Росії остаточно впало. Це був головний хто революції. 2 березня після переговорів представників Тимчасового комітету Державної думи І Виконкому Петроради було сформовано Тимчасовий уряд. Головою і міністром внутрішніх справ став князь Г.Є. Львів, міністром закордонних справ кадет П.Н. Мілюков, військовим і морським міністром - октябрист А.І. Гучков, міністром торгівлі та промисловості прогресисти А.І. Коновалов. від "лівих" партій в уряд увійшов есер А.Ф. Керенський, який отримав портфель міністра юстиції. Есеро-менинекістское керівництво Петроградського Ради вважало совернгавшуюся революцію буржуазною. Тому воно не прагнуло взяти всю повноту державної влади і зайняло позицію підтримки Тимчасового уряду. У Росії утворилося двовладдя.

Питання №41. Жовтень 17 року. 2 Всеросійський з'їзд.

Прихід більшовиків до владі 10 жовтня ЦК РСДРП (б) прийняв резолюцію про збройне повстання. Проти неї виступили Л.Б. Каменєв і Г. Є. Зінов'єв. Вони вважали, що взяття влади більшовиками передчасно і тому пропонували діяти легальними методами через Ради і майбутнє Установчі збори. В.І. Ленін наполягав на негайному взяття влади шляхом збройного повстання. Перемогла його точка зору. 12 жовтня за Петроградській Раді був сформований Військово-революційний комітет (ВРК). Головою став лівий есер П.Є. Лазімір, а фактичним керівником - Л.Д. Троцький, Голова Петроради із вересня 1917 р ВРК створювався для захисту Рад 01 військового путчу і Петрограда від можливого німецького наступу. На практиці ж він став центром підготовки повстання. Тимчасовий уряд намагалося протистояти більшовикам. Але його авторитет настільки впав, що воно не отримало ніякої підтримки. Петроградський гарнізон перейшов на сторону ВРК. 24 жовтня солдати і матроси, робітники-червоногвардійці почали займати ключові місця в місті (мости, вокзали, телеграф і електростанцію). До вечора 24 жовтня уряд було блоковано в Зимовому палаці. А.Ф. Керенський ще вдень покинув Петроград і відправився за підкріпленням на Північний фронт. Вранці 25 жовтня була опублікована відозва "До громадянам Росії". У ньому оголошувалося про позбавлення влади Тимчасового уряду і перехід влади до Петроградської ВРК. В ніч з 25 на 26 жовтня був узятий Зимовий палац і заарештовано старі міністри. 2 з'їзд Рад. Увечері 25 жовтня відкрився П Всеросійський з'їзд Рад. Більше половини його депутатів становили більшовики, 100 мандатів було у лівих есерів. З'їзд проголосив встановлення радянської влади. Меншовики і праві есери засудили дії більшовиків і в знак протесту покинули з'їзд. Тому всі декрети II з'їзду були пронизані ідеями більшовиків і лівих есерів. 26 жовтня з'їзд одноголосно прийняв Декрет про мир, що мав заклик до воюючим країнам укласти демократичний світ без анексій і контрибуцій. У ньому проголошувався відмову від таємної дипломатії і від договорів, підписаних царським і Тимчасовим урядами. Декрет про землю враховував селянські вимоги і ґрунтувався на есерівської програмі вирішення аграрного питання. Він проголошував скасування приватної власності на землю, націоналізацію всієї землі та її надр. Конфісковувалися землі поміщиків і великих власників. Земля передавалася в розпорядження місцевих селянських комітетів і повітових Рад селянських депутатів. Заборонялися застосування найманої праці і оренда землі. Вводилося зрівняльний землекористування. На з'їзді було створено однопартійний більшовицький уряд - Рада народних комісарів, так як ліві есери на перших порах відмовилися в ньому брати участь. У Раднарком ввійшли великі діячі більшовицької партії: А.І. Риков - нарком внутрішніх справ, Л.Д. Троцький - нарком закордонних справ, А.В. Луначарський - нарком освіти, І.В. Сталін - нарком у справах національностей. Головою став В.І. Ленін. З'їзд обрав новий склад Всеросійського Центрального Виконавчого комітету (ВЦВК). До нього увійшли більшовики і ліві есери. Меншовики і праві есери відмовилися від участі в роботі ВЦВК. Головою ВЦВК став Л.Б. Каменєв. З'їзд підтвердив намір провести вибори до Установчих зборів. Захоплення більшовиками влади в Петрограді не був підтриманий іншими соціалістичними партіями та їхніми лідерами. Західні держави не визнали новий уряд Росії. Утвердження влади більшовицьких Рад в Росії. Перехід влади до рук більшовиків на території Росії відбувався і мирним, і збройним шляхом. Він зайняв тривалий період з жовтня 1917 р по березень 1918 г. На темп і метод встановлення влади впливали різні фактори: соціально-політична обстановка на місцях, боєздатність більшовицьких комітетів, сила контрреволюційних організацій. У Москві радянська влада була встановлена ​​3 листопада після кровопролитних боїв між прихильниками Тимчасового уряду і більшовиками. В основних промислових містах Європейської частини Росії більшовики взяли владу мирним шляхом. На фронтах радянська влада була зміцнена на початку листопада шляхом введення більшовицького контролю над Ставкою Верховного головнокомандування після провалу (27-30 жовтня) спроби А.Ф. Керенського і генерала П.М. Краснова послати війська на Петроград. Верховним головнокомандувачем РНК призначив Н.В. Криленко на місце усунутого М.М. Духоніна. Перехід діючої армії на бік радянської влади в листопаді - грудні 1917 р сприяв швидкій перемозі більшовиків у багатьох прифронтових районах. На околицях Росії і в національних районах встановлення радянської влади розтягнулося набагато місяців. Особливо запеклий опір зробило козацтво Дону, Кубані і Південного Уралу. Тут. -Формувати основні антибільшовицькі сили. Порівняно легка перемога більшовиків була обумовлена ​​перш за все слабкістю буржуазії, відсутністю в Росії широкого прошарку населення з яскраво вираженою приватновласницької ідеологією. Російської буржуазії не вистачало також політичного досвіду, мистецтва соціальної демагогії. "Помірні" соціалісти вступили в союз з буржуазними партіями і не зуміли очолити народний рух. Їх вплив в масах поступово слабшало. Ліберальні і правосоциалістічеськие сили не зрозуміли глибину соціальної напруженості і не задовольнили основні вимоги народу. Вони не вивели Росію з війни, не вирішили аграрний, робітник і національний питання. У 1917 р неухильно погіршувався економічний стан країни, росли розруха, голод і зубожіння населення. У цих умовах єдиною політичною силою виявилася партія більшовиків, яка чутливо уловлювала і вміло використовувала в своїх цілях соціальну ненависть і прагнення народних мас до вирівнюючої справедливості. Величезне значення мала діяльність В.І. Леніна /

Питання №42: Освіта радянської держави.Перші Декрет радянської влади.

25 жовтня 1917 в Смольному відкрився II Всеросійський з'їзд Рад робітничих і солдатських депутатів. У складі 670 більшовики, 100 ліві есери. Меншовики і праві есери різко засудили дії більшовиків і зажадали від з'їзду почати переговори з тимчасовим урядом про утворення нового кабінету міністрів. Не отримавши схвалення ці фракції покинули засідання. На з'їзді були прийняті декрети про мир, про землю і про владу. Декрет про мир проголосив вихід Росії з війни. З'їзд звернувся до всіх воюючих урядам і народам з пропозицією загального демократичного світу. В основу Декрету про землю були покладені 242 місцевих селянських наказу, в яких викладалися уявлення селян про аграрну реформу. Положення: 1. Скасування поміщицької власності на землю без будь-якого викупу; 2. Перехід поміщицьке монастирських і питомих земель в розпорядження волосних земельних комітетів Рад селянських депутатів; 3. Скасування приватної власності на землю; 4. Націоналізація землі; 5. Освіта показових господарств; 6. Передача селянам поміщицької конфіскованого інвентарю та худоби; 7. Скасування найманої праці; 8. Право користування землею отримують всі громадяни, які бажають обробляти її своєю працею; 9. Зрівняльний землекористування, тобто розподіл за трудовою або споживчої нормі; 10. Створення загальнонародного земельного фонду з конфіскованих земель. Ці положення були складовою частиною есерівської аграрної програми. До літа 1918 селяни отримали 17,2 млн десятин землі, близько 3 млн раніше безземельних селян наділені землею. Селяни звільнені лот щорічних орендних платежів і виплати заборгованостей земельному банку. Весною 1918 р всі центральні губернії були охоплені голодом. У травні ВЦВК видає декрети про встановлення продовольчої диктатури: 1. Усі надлишки зерна понад необхідного для засіву полів і особистого споживання здавалися державі за твердими цінами; 2. Наркомату продовольства надано право застосовувати надзвичайні заходи; 3. Створення продзагонів. Червень 1918 року - видано декрет про організацію комітетів бідноти: 1. Створення комнезамів (волосних і сільських комітетів бідноти); 2. Часткове розкуркулення (вилучення у куркулів землі та інвентарю); 3. Більшовизація Рад селянських депутатів; 4. Допомога продзагонами у вилученні хліба. На кінець 1918 р кулаки - 5%, середняки - 60%, бідняки - 35%. Створено 1500 сельс. господарств (артілі, комуни)

Декрет про владу проголошував повсюдний перехід влади до Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Вищий орган госуд.власті - Всеросійський з'їзд Рад, який обирав склад Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету (ВЦВК) на чолі зі Свердлов. Вища виконавча влада - Рада народних Комісарів на чолі з Леніним. Під час обговорення та прийняття кожного декрету підкреслювалося, що вони носять тимчасовий характер до скликання Установчих зборів. 29 Жовтня. - декрет про встановлення 8-годинного робочого дня. 2 листопада 1917 р прийнята "Декларація прав народів Росії", в якій були сформульовані найважливіші положення, що визначали національну політику радянської влади: рівність і суверенність народів Росії, право народів Росії на вільне самовизначення, аж до відокремлення та утворення самостійної держави, скасування всіх і всяких національних і національно-релігійних привілеїв і обмежень, вільний розвиток національних меншин та етнічних груп, що населяють територію Росії. 10 нояб. - ліквідація станового поділу суспільства. 18 дек. Чоловіки і жінки зрівняні в правах. 23 Січня. 1918 г. - декрет про відокремлення церкви від держави і школи від церкви. 29 Жовтня. 1918 - створення Російського комуністичного Союзу Молоді (РКСМ), який отримав статус "помічника і резерву Комуністичної партії". У грудні 1917 р при РНК створена Всеросійська надзвичайна комісія (ВЧК) для "боротьби з контрреволюцією, саботажем і спекуляцією" на чолі з Дзержинським. Прийшовши до влади, більшовики заявили, що Ради є більш прийнятною в умовах, що склалися формою народовладдя. Але так як ідея Установчих зборів була дуже популярна в народі, та до того ж всі партії вже виставили свої списки для виборів, більшовики не ризикнули їх скасувати. Більшовики отримали 23%, есери - 40% (причому в списках переважали праві), що явно не влаштовувало більшовиків. 28 нояб. 1917 Ленін підписав декрет про заборону конституційно-демократичної партії і арешт її лідерів, були заарештовані і деякі лідери правих есерів. 3 січня 1918 ВЦВК прийняв написану Леніним "Декларацію прав трудящого і експлуатованого народу", який розцінювався як основа для подальшого соціалістичного перебудови суспільства. 5 Січня., В день відкриття Установчих зборів, в Петрограді пройшла демонстрація на його захист, організована меншовиками і есерами, яка була розстріляна латиськими стрілками. Установчі збори відкрилися і проходило в напруженій атмосфері протистояння, зал був наповнений збройними матросами. Свердлов запропонував прийняти "Декларацію прав трудящого і експлуатованого народу", узаконивши тим самим існування радянської влади і її перші декрети, але Установчі збори відмовився затверджувати цей документ. Вранці 6 Січня. більшовики і ліві есери залишили зал засідань. Пізно вночі начальник охорони перервав засідання і запропонував залишити приміщення. ВЦВК прийняв декрет про розпуск Установчих зборів.

10 Січня. 1918 в Таврійському палаці відкрився III Всеросійський з'їзд Рад робітничих і солдатських депутатів. Через три дні до них приєднався з'їзд Рад селянських депутатів, тим самим завершилося об'єднання Рад в єдину державну систему. З'їзд прийняв "Декларацію прав трудящого і експлуатованого народу", Росія було проголошено Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республікою. III з'їзд Рад прийняв "Основний закон про соціалізацію землі", який стверджував принципи зрівняльного землекористування. Складним залишалося питання про війну. 7 нояб. 1917 р народний комісар із закордонних справ Троцький звернувся до урядів всіх воюючих держав з пропозицією про укладення загального демократичного світу. Згода почати переговори дала тільки Німеччина. За логікою більшовицьких принципів пора було починати революційну війну. Однак, ставши главою держави, Ленін настійно зажадав негайного укладення сепаратного миру з Німеччиною, так як в умовах розвалу армії і кризи економіки німецький наступ загрожувало неминучою катастрофою для країни, а значить, і для радянської влади. В опозицію до Леніна стала група більшовиків (ліві комуністи) на чолі з Бухаріним, які виступали за продовження революційної війни. Вони вважали, що німецькі та європейські робочі негайно їх підтримають. Троцький висунув дещо іншу формулу: "Ні миру, ні війни, армію розпустити". Він розраховував на те, що Німеччина не в силах провести великих наступальних операцій на Східному фронті, навіть в тому випадку, якщо російської армії буде дано наказ про демобілізацію. 10 Февраля Троцький декларував на переговорах: "Ми виходимо з війни, але змушені відмовитися від підписання мирного договору". 18 лютого Німеччина почала наступ, зайнявши за наступні 6 днів Мінськ, Полоцьк, Оршу, Таллінн і ін. Міста. Реально німцям протистояли кілька загонів в 40 - 50 чол. матросів, червоногвардійців і добровольців з числа солдатів. Але це було явно недостатньо для протидії незначним силам німців. Фронт остаточно впав. Ленін домігся прийняття німецького ультиматуму і резолюції ЦК більшовиків на користь підписання світу з німцями і їх союзниками. Рішення про "паскудних" світі бельшевікі прийняли 23 лютого 1918 р Ультиматум містив колосальні територіальні і матеріальгние вимоги. Всі вони були прийняті. 3 березня світ був підписаний у Бресті і незабаром ратифікований черговим з'їздом Рад. Ленін зміцнив своє становище у владних структурах партії і нової держави. Його вплив усталилося. "Селянська армія", яку він побоювався, перестала існувати. Ліві есери перейшли в опозицію, покинули уряд, але зберегли мандати в радах. Загострення відносин між більшовиками і лівими есерами сприяла проведена більшовиками Антиселянський політика (заниження цін на хліб, примусова монополія на торгівлю хлібом, каральні акції більшовицьких продзагонів, які розстрілювали селян за приховування і обрекавшие волості на голодну смерть). Зіткнення більшовиків і есерів стало неминучим. Як привід вони використовували липневі події 1918 року (праві есери спробували повалити більшовиків, а вони оголосили і лівих есерів бунтівниками). У липні 1918 р більшовики зуміли усунути від влади всіх серйозних конкурентів і однопартійна диктатура знайшла законний вид. Реальна влада зосередилася в руках більшовицьких партійних комітетів, які підмінили Поради при вирішенні будь-яких питань. Ці партійні рішення не завжди проводилися через Поради.

Питання №43. Громадянська війна і інтервенція, рез-ти і наслідки.

Встановлення радянської влади восени 1917 - навесні 1918 р супроводжувалося безліччю антибільшовицьких виступів у різних районах Росії, але всі вони були розрізненими і мали локальний характер. Великомасштабна боротьба, в яку з обох сторін влилися величезні маси з самих різних соціальних шарів, ознаменувала розгортання громадянської війни - общесоциального збройного протистояння. Початком громадянської війни одні історики вважають жовтень 1917 року, інші - весну 1918 р коли склалися сильні політичні і добре організовані антирадянські осередки і почалася іноземна інтервенція.

причини:

Внутрішня політика більшовиків відштовхнула від себе демократичну інтелігенцію, козацтво, куркулів і середняків;

Повалені класи прагнули зберегти приватну власність і своє привілейоване становище;

Створення однопартійної політичної системи і "диктатура пролетаріату" відштовхнули від більшовиків соціалістичні партії і демократичні громадські організації.

У 1918 р сформувалися основні центри антибільшовицького руху: союзи соціалістичних партій в Петрограді та Москві, серед козаків на Дону і Кубані (Краснов), на Південному Уралі (Дутов), офіцерська Добровольча армія на півдні Росії та Північному Кавказі Алексєєв і Корнілов, а після Денікін).

Весною 1918 р почалася іноземна інтервенція: Німеччина окупувала Україну, Крим і частина Північного Кавказу; Румунія захопила Бессарабію; в Мурманську висадився англійський, а пізніше французький та американський експедиційний корпусу; Владивосток зайняв японський, а пізніше до них приєдналися американський, англійський і французький десанти. У травні 1918 р повстали солдати чехословацького корпусу (військовополонені слов'яни з австро-угорської армії, що виявила брати участь на боці Антанти), що призвело до повалення радянської влади в Поволжі і Сибіру. У Самарі, Уфі і Омську були створені уряду з кадетів, есерів і меншовиків. ( "Уфімська директорія"). Есери організовували виступи в центрі країни, спробували повалити Радянську владу в Москві, що закінчилося повним крахом для них: багато керівників були арештовані, а представники партії вигнані з Рад всіх рівнів. У липні була розстріляна сім'я імператора і 18 членів дому Романових.

Червона Армія була перетворена на нових військово-політичних принципах: введена загальна військова повинність (чоловіки від 18 до 40 років), розгорнута широка мобілізація, встановлення жорсткої дисципліни (смертна кара для боягузів і дезертирів на місці), запроваджено інститут військових комісарів. Створюється Революційний Військова Рада Республіки для управління військами фронтів на чолі з Троцьким і Рада Робочої і Селянської Оборони на чолі з Леніним, зосередив всю повноту державної влади. У червні на Уралі і в Сибіру формується Східний фронт. Червона армія переходить в наступ і до листопада витісняє супротивника за Урал, так закінчується перший етап війни.

В кінці 1918 - 1919 рбілий рух досягло максимального розмаху. У листопаді Колчак почав наступ в Приуралля з метою з'єднання з Міллером (північ) і спільним походом на Москву, але безуспішно. У березні 1919 р Колчак почав наступ від Уралу до Волги, але в квітні його війська були витіснені в Сибіру. Потужне селянське повстання і партизанський рух проти Колчака допомогло остаточного встановлення Радянської влади в Сибіру. У травні 1919 р Юденич рушив на Петроград, але був відкинутий в Естонію. Повторне його наступ в жовтні також закінчилися поразкою, а його війська були роззброєні і інтерновані естонським урядом. У липні 1919 р Денікін захопив Україну і, провівши там мобілізацію, почав наступ на Москву. Було взято Курськ, Орел і Воронеж. Був утворений південний фронт, і в жовтні Червона Армія перейшла в наступ. Їй надавало підтримку повстанський селянський рух на чолі з Махно, які розгорнули "другий фронт" у тилу Добровольчої армії. У грудні 1919 - 1920 р.р. Радянська влада була встановлена ​​на півдні Росії, Україні та Північному Кавказі. залишки Добровольчої армії сховалися на Кримському півострові, командував якими Врангель. У 1919 р інтервенти були змушені вивести свої війська під натиском революційного бродіння на окупованих територіях громадського руху на Заході.

Головною подією 1920 року була війна з Польщею. У квітні глава незалежної Польщі віддав наказ про наступ на Київ, як було оголошено для надання допомоги українському народові в ліквідації незаконної влади. Але втручання поляків було сприйнято як окупація, ніж скористалося радянський уряд. На територію України вводяться війська, звільняється Київ, виходять на кордон з Польщею. 12 жовтня 1920 року в Ризі підписано мирний договір, за яким до Польщі переходили території Західної України і Білорусії.

У листопаді 1920 р війська Південного фронту під командуванням Фрунзе, раніше відзначилися на Сході і в Туркестані, форсували Сиваш і, прорвавши оборонні сили Врангеля на Перекопському перешийку, увірвалися до Криму. Залишки колись грізно Добровольчої армії кинулися до зосередженим в кримських портах кораблям Чорноморської ескадри. Майже 100 тисяч осіб були змушені покинути батьківщину.

У квітні 1920 року була створена буферна Далекосхідна республіка, а в 1922 р Далекий Схід був остаточно звільнений від японських окупантів. Таким чином на території колишньої Російської імперії (за винятком Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Фінляндії) перемогла радянська влада. Більшовики перемогли у громадянській війні і відбили іноземну інтервенцію.

Громадянська війна стала страшним лихом для Росії, призвела до подальшого погіршення економічної ситуації в країні, до повної господарської розрухи. Матеріальний збиток склав понад 50 млрд руб золото. Промислове виробництво скоротилося в 7 разів. Повністю була паралізована транспортна система. У боях, від голоду, хвороб і терору загинуло 8 млн. Чол., 2 млн. Були змушені емігрувати. Серед них були багато представників інтелектуальної еліти. Непоправні морально-етичні втрати мали глибокі соціально-культурні наслідки, довгий час позначається в історії радянської країни.

Політика "воєнного комунізму"

Діяльність комітетів незаможних селян до межі розпалила обстановку в селі. У багатьох районах комбіди вступали в конфлікти з місцевими Радами, прагнучи узурпувати владу. 2 грудня 1918 був оприлюднений декрет про розпуск комітетів незаможних селян. Розпуск комітетів сільської бідноти був першим кроком по шляху умиротворення середнього селянства. 11 січня 1919 був виданий декрет "Про розподілі хліба та фуражу", згідно з яким держава заздалегідь повідомляло точну цифру своїх потреб у зерні. Потім ця кількість розподілялося (розгорталося) по губерніях, повітах, волостях і селянських дворах. Виконання плану хлібозаготівель було обов'язковим. Причому продрозкладка виходила не з можливостей селянських господарств, а з вельми умовних "державних потреб", що на ділі означало вилучення всіх надлишків хліба, а часто і необхідних запасів. У 1920 р продрозкладка поширилася на картоплю, овочі та інші сільськогосподарські продукти. В області промислового виробництва був взятий курс на прискорену націоналізацію всіх галузей промисловості, а не тільки найважливіших, як передбачав декрет від 28 липня 1918 р

Проголосивши гасло "Хто не працює, той не їсть", радянська влада ввела загальну трудову повинність і трудову мобілізацію населення для виконання робіт загальнодержавного значення: лісозаготівельних, дорожніх, будівельних і т.д. Введення трудової повинності вплинуло на вирішення проблеми заробітної плати. Щоб забезпечити існування робочого, держава намагалася компенсувати зарплату "натурою", видаючи замість грошей продуктовий пайок, талони на харчування в їдальні, предмети першої необхідності, була скасована плата за житло, транспорт, комунальні та інші послуги. Логічним продовженням цієї політики стало скасування товарно-грошових відносин. Спочатку була заборонена вільна торгівля продовольства, потім інших товарів широкого споживання, які розподілялися державою в якості натуралізірованой заробітної плати. Однак, незважаючи на всі заборони, нелегальна ринкова торгівля продовжувала існувати. Урахуванням і розподілом всієї наявної продукції, управлінням діяльністю тих чи інших галузей промисловості, їх фінансуванням та матеріально-технічним постачанням відали створені при ВРНГ главки.

Вся сукупність цих надзвичайних заходів отримала назву політики "воєнного комунізму". "Військового" - тому, що політика ця була підпорядкована єдиній меті - сконцентрувати всі сили для військової перемоги над своїми політичними противниками, "комунізму" - тому, що вживаються більшовиками заходи дивним чином збігалися з марксистським прогнозом деяких соціально-економічних характеристик майбутнього комуністичного суспільства.

Радянська країна в роки військової інтервенції і громадянської війни

Однією з причин громадянської війни стало усунення Тимчасового уряду. Непримиренність більшовиків, меншовиків та есерів ускладнила становище. У листопаді 1917 р більшовики відмовилися від можливості формування коаліційного уряду. Під час роботи Установчих зборів жодна з протиборчих сторін не побажала піти на поступки. Розгін Установчих зборів посилив протистояння.

У числі причин громадянської війни можна назвати продовольчу політику більшовиків - введення комітетів незаможних селян, продзагонів і системи продрозкладки. Ці заходи призвели до розколу селянства.

Прагнення багатьох людей до реставрації старих порядків зіграло важливу роль в посиленні протиборства. Ті, що прийшли до влади нові сили намагалися не допустити повернення старого життя.

Висновок більшовиками Брестського миру з Німеччиною викликало обурення антибільшовицьких і антирадянських сил як всередині країни, так і в країнах Антанти. Брестський мир став однією з причин громадянської війни.

У країні було націоналізовано майно іноземних громадян. Радянський уряд відмовилося виплачувати борги іноземним державам. Країни Антанти, прагнучи запобігти втратам і не допустити розповзання революції по всьому світу, почали військову інтервенцію. Це сприяло посиленню громадянської війни.

В середині лютого 1918 почалася військова інтервенція Німеччини. До весни 1918 німецькі війська захопили Прибалтику, Білорусію, Україну, Крим, вторглися в межі Донської області, в травні підійшли до Закавказзя.

У березні почалося вторгнення Антанти на Півночі (Мурманськ і Архангельськ), а в квітні - на Далекому Сході (Владивосток). Пізніше англійські війська з'явилися в Туркестані і Закавказзі. Румунія окупувала Бессарабію.

У травні-червні 1918 р відбувся виступ Чехословацького корпусу. Він був сформований з військовополонених чехів і словаків австро-угорської армії. Корпус везли до Владивостока для подальшої відправки до Франції. Під час просування почастішали конфлікти з місцевою владою. Бунтівники захопили Челябінськ, Пензи, Омськ, Красноярськ, Іркутськ і інші пункти вздовж Сибірської залізниці до Владивостока. Одночасно антибільшовицькі повстання спалахнули по всій країні.

Влітку 1918 р три чверті території країни перебували в руках інтервентів і білогвардійців. У червні 1918 р Радянським урядом було створено Східний фронт. У вересні Червона Армія звільнила Казань, Симбірськ, а потім Самару. Восени 1918р. почала наступ Донська армія Краснова. Одночасно в наступ перейшла Добровольча армія генерала Денікіна. У лютому 1919 р Краснов був розбитий, а Денікін на час зупинений.

30 серпня 1918 в Москві було здійснено замах на Леніна. У відповідь більшовики оголосили про початок "червоного терору". Він став усвідомленої державною політикою. Основним методом червоного терору стали позасудові розстріли. Червоний терор поширився і на військову дисципліну в Червоній Армії. Одночасно антибільшовицькі сили проводили білий терор.

У листопаді 1918 р в Сибіру адмірал Колчак оголосив себе Верховним правителем Росії. В кінці 1918 р Колчак почав наступ на Перм і Вятку. Він прагнув з'єднатися з інтервентами, які наступали з півночі, але був зупинений.

У листопаді 1918 р в Німеччині сталася революція. Німці почали виведення своїх військ з окупованих територій. Однак посилилася інтервенція країн Антанти. У листопаді 1918р. висаджені десанти в Одесі, Севастополі, Миколаєві, Херсоні, Новоросійську, Батумі.

У березні 1919 р Колчак почав новий наступ по всьому Східному фронту. До початку квітня він опанував Уралом і просунувся до Середньої Волги. У травні-червні армія Колчака була зупинена, а в кінці 1919 р розгромлена остаточно.

У розпал боротьби з Колчаком в травні-червні 1919 почалося наступ Юденича на Петроград. Йому вдалося підійти до Гатчині, але до серпня 1919 року його армія відступила до Естонії.

Тим часом починає просування Денікін. Влітку 1919 р захоплений Північний Кавказ, Донська область, Донбас. У вересні-

жовтні денікінці зайняли Орел, Курськ, Воронеж, підійшли до Тулі і створили загрозу Москві. В цей же час Юденич знову почав наступ на Петроград і підійшов до Пулковських висот. Тут просування ворога було зупинено. Незабаром армія Юденича перестала існувати.

У жовтні 1919р. Денікіну завдали вирішальні поразки під Орлом і Воронежем. Денікінську армію остаточно розбили на початку 1920 р на півдні України. Частина сил відступила в Крим. Командування перейшло до барону Врангелю. Він був проголошений головнокомандуючим і правителем півдня Росії.

У квітні 1920 р проти Радянської республіки виступила Польща. Польські війська вторглися на Україну і захопили Київ. Незабаром перейшли в наступ частини Врангеля, які, оволодівши Північної Таврією, створили загрозу Донбасу.

У червні почався наступ Червоної Армії на Україні. Незабаром був звільнений Київ, а потім Мінськ. Червона Армія підійшла до Варшави. Скориставшись помилками радянського командування, поляки відкинули противника від своєї столиці. 12 жовтня 1920 року в Ризі підписано попередні умови миру з Польщею.

В кінці жовтня 1920 року війська Південного фронту завдали поразки армії Врангеля в Північній Таврії. Штурмом було взято Перекоп. 17 листопада 1920 р Крим звільнили. Громадянська війна в основному завершилася. Остаточно військові дії припинилися в жовтні 1922, коли Червона Армія увійшла до Владивостока.

В роки громадянської війни більшовики проводили політику "воєнного комунізму". Вона була спрямована на перетворення країни в єдиний військовий табір, на мобілізацію матеріальних і людських ресурсів жорсткими заходами. У селі введена продрозкладка - обов'язкова здача селянами всіх надлишків хліба. Її виконання забезпечували збройні продовольчі загони. Селяни у відповідь на це скорочували посівні площі. Продрозкладка відновила проти себе селянство і не вирішила проблему забезпечення городян продовольством. Торгівлю, в тому числі і хлібом, заборонили. Продовольство і предмети широкого вжитку надавали населенню міст за картками.

Проведена широка націоналізація промислових підприємств.Введена вирівнююча система оплати праці та загальна трудова повинність. Робочих перевели на казармений стан, збільшили робочий день.

Економічна політика викликала різке падіння вартості грошей. Безкоштовними стали транспорт, газети, комунальні послуги. Це створювало ілюзію існування комуністичного суспільства.

Підсумком громадянської війни і політики "воєнного комунізму" стало повна руйнація господарства і масовий голод. Але Радянська влада втрималася.

Питання №44. Сутність і зміст НЕПу. 1921 -1929.

10 з'їзд РКП (б) прийняв принципове рішення про зміну курсу внутрішньої політики. Новий курс полягав у зміні військово-комуністичних методів командування народним госп-вом і заг-вом економічними важелями керівництва. Суть НЕПу полягала в обмежених рамках ринкової ек-ки при збереженні командних висот народного госп-ва в руках партійного держапарату. Тактичною метою НЕПу став вихід із кризи шляхом зміцнення союзу робітників і селян. Стратегічною метою НЕПу став побудова соціалізму, стрибок до якого через воєнний комунізм, виявився невдалим. Першим вирішальним кроком НЕПу стало рішення Південно з'їзду РКП (б) про заміну продрозкладки натур. Податком. Головна відмінність полягала в його розмірі стабільності (податок - в 2 рази нижче і не міг змінюватися протягом року), біднякам надавалися пільги, а заможним - підвищений податок. У 1924 році натур. Податок замінений на єдиний с / г. Введена свобода приватної торгівлі і відкриті не тільки сільські базари, а й великі міські ярмарки. У великих містах відкрилися торгові біржі. Наркомпрод зняв загороджувальні загони на всіх ж / д і водних шляхах. Селяни отримали право реалізації продукції, не побоюючись репресій. Торгівля стала основною формою зв'язку між пром-ма і с / г. Слід. крок - в жовтні 1922р. ВЦВК затвердив новий земельний кодекс, що дозволяв оренду землі і найманої праці в селі, заборонений декретом про землю. Селяни також отримали право вільного виходу із сільської громади і колгоспів, вибору форм землекористування. Але земля залишилася собст-ма д-ви. Купівля-продаж, заповіт, дарування і заставу були заборонені. У 1921р. почалася перебудова не тільки аграрної, а й пром-ної сфери ек-ки. У серпні було затверджено наказ про проведення в життя нової економічної політики, яка визначила основні напрямки діяльності радянської влади в області пром-сті. Було взято курс на часткову приватизацію промисловості. Велика і частина середньої пром-сти залишалася в руках гос-ва, була дозволена оренда держ. підприємств. Створювалися АТ. Особливою формою оренди стали концесії (надання іноземним підприємцям експлуатувати і будувати підприємства на тер-рії рада. Гос-ва, а також використовувати його ресурси), але концесії не набули широкого поширення.

Складовою частиною перебудови стала децентралізація управління пром-сті. Більшу частину главків і центрів ліквідували. Більшість підприємств знімалися з держ. змісту і переводилися на госпрозрахунок. Тепер підприємства самі займалися питаннями заготівлі сировини і реалізації продукції. Важливою рисою НЕПу стало скасування загальної трудової повинності. Було взято курс на добровільне залучення робочої сили. Утворився ринок праці. Багато з безробітних поповнили число незадоволених Непом. На держпідприємствах була ліквідована вирівнююча система оплати праці, натуроплата праці була замінена на грошову форму. До кінця 1921 року карткова система була повністю скинута. Гроші зайняли велике місце в новій економічній політиці. Восени 1921р. був утворений державний банк РРФСР, який через рік приступив до грошової реформи (1922-1924г. г.). замість знецінених соврублей в оборот були введені червінці. Основні напрямки НЕПу поєднувалися з курсом на держ. планування нар. госп-ва. За задумами радянського керівництва ринок повинен був не скасувати план, а доповнити його. У лютому 1921 був створений Держплан. Головою став Г. М. Кржижановський.

Національна політика радянської держави в 20-30-ті роки

На початку 20-х рр. на території колишньої Російської імперії існувало кілька самостійних республік: РРФСР, Українська, Білоруська, Азербайджанська, Вірменська, Грузинська і ін. У кожній республіці діяла своя конституція, органи державної влади та управління.

У період громадянської війни республіки уклали між собою військово-політичний союз. Були об'єднані збройні сили і матеріальні ресурси. В подальшому встановили єдиний господарський союз. Злили наркомати військових і морських справ, зовнішньої торгівлі, фінансів, шляхів сполучення, праці, пошт і телеграфів, ВРНГ. Всі радянські республіки уклали з РРФСР і між собою угоди з економічних і фінансових питань.

На початку 1922 р напередодні Генуезької конференції був укладений дипломатичний союз радянських республік. РРФСР передали право захисту інтересів всіх республік. Росія тепер могла укладати і підписувати від їх імені договори та угоди з іноземними державами.

Об'єднання республік в одну державу стало можливим тому, що раніше вони входили до складу єдиної Російської імперії. До 1922 року в усіх республіках у влади перебували національні комуністичні партії, тісно пов'язані з РКП (б). Були створені реальні передумови для остаточного об'єднання країни під владою більшовиків.

У серпні 1922 р створили комісію з представників усіх республік. Вона повинна була виробити умови об'єднання. За проектом комісара у справах національностей Сталіна, республіки входили до складу РРФСР на правах автономії. План "автономіза-ції" зустрів різку критику Леніна. Проект Леніна передбачав добровільне об'єднання рівноправних радянських республік в союзну державу - Союз Радянських Соціалістичних республік (СРСР). Передбачалося створення верховних органів союзу на основі участі та представництва всіх республік. В обох проектах обов'язковою умовою була керівна роль комуністичної партії.

У березні 1922 року була проголошена Закавказька федерація, що сформувалась в грудні 1922 року в Закавказскую Соціалістичну Федеративну Радянську Республіку (ЗРФСР). До неї увійшли Азербайджан, Грузія і Вірменія.

30 грудня 1922 року I з'їзд Рад СРСР схвалив ленінський план. Прийнято Декларація і Договір про утворення СРСР. Договір підписали РРФСР, Україна, Білорусія і Закавказька Федерація. У ньому говорилося, що незалежні радянські республіки добровільно і на рівних правах вступають в державний союз. Кожна республіка має право виходу з союзу. Будь-яке го

сударство могло приєднатися до СРСР. Територія республік не могла бути змінена без їх згоди. У веденні єдиного союзного уряду залишалася зовнішня торгівля, військово-морські та іноземні справи, оголошення війни, укладення миру, залізничний транспорт, зв'язок, планування, фінанси, праця, продовольство. Столицею нової держави ставала Москва. До сфери діяльності тільки республіканських урядів були віднесені питання внутрішніх справ, освіти, юстиції, землеробства, охорони здоров'я і соціального забезпечення. В подальшому права союзних республік скоротили до мінімуму.

Створення союзу робило необхідним прийняття нової конституції. 31 січня 1924 II з'їзд Рад затвердив першу Конституцію СРСР. Вона складалася з двох частин: Декларації про утворення СРСР і Договору про утворення СРСР. Згідно з конституцією вищим органом державної влади став всесоюзний з'їзд Рад, а між з'їздами ЦВК СРСР. Він складався з двох палат - Ради Союзу і Ради національностей. Вищим органом державного управління стала Рада Народних Комісарів.

У 1924-1925 рр. до складу Союзу включили Узбецької і Туркменську республіки. В кінці 20-х - початку 30-х рр. створили ще три союзні республіки - Таджицьку, Киргизьку і Казахську. У 1936 році Закавказька Федерація була перетворена. Азербайджанська, Вірменська і Грузинська республіки увійшли до складу СРСР.

Влітку 1940 р Латвія, Литва та Естонія втратили незалежність. Вони також були включені до складу СРСР на правах союзних республік. У тому ж році Молдова отримала статус союзної республіки. Утворення СРСР сприяло зміцненню комуністичного режиму. Відбувалося поступове відновлення кордонів Російської імперії тепер уже під владою більшовиків.

Зовнішня політика Радянської держави (1921-початок 30-х років)

У 1920-1921 рр. встановлені дипломатичні відносини з Естонією, Латвією, Литвою, Фінляндією, Польщею. Росія остаточно визнала самостійність цих колишніх частин Російської імперії. Країна вийшла з міжнародної ізоляції періоду громадянської війни.

Незабаром були встановлені дипломатичні відносини з південними сусідами. У 1921 р підписані договори про дружбу і співробітництво з Іраном, Афганістаном, Туреччиною, Монголією. У березні 1921 р укладено торговельну угоду з Англією. У 1921-1922 рр. подібні угоди підписали з Німеччиною, Норвегією, Австрією, Італією, Чехословаччиною. Це означало фактичне визнання країни на міжнародній арені. Проте великі держави поки утримувалися від встановлення дипломатичних відносин з Росією до врегулювання всіх спірних питань.

У жовтні 1921 року уряд РРФСР звернулося до західних країн з пропозицією скликати конференцію і обговорити взаємні претензії. Конференція відкрилася 10 квітня 1922 року в Генуї. У ній взяли участь представники 29 держав. Росія представляла інтереси всіх радянських республік. Радянську делегацію очолив народний комісар закордонних справ Г.В.Чичерин. Він вніс пропозицію про загальне скорочення озброєнь і заборону варварських методів ведення війни. Її учасники відмовилися обговорювати цю пропозицію. Конференція мала інші цілі.

Росії були пред'явлені справедливі вимоги сплатити борги царського і Тимчасового урядів (приблизно 18 млрд. Рублів), повернути іноземні націоналізовані підприємства (або виплатити їх вартість). Нашій країні запропонували ліквідувати монополію зовнішньої торгівлі і надати іноземцям можливість займатися в Росії торгової і економічної діяльністю. У відповідь радянська делегація зажадала відшкодувати збитки від інтервенції (39 млрд. Руб.). Учасники конференції відмовилися визнати ці претензії. Уряд РРФСР погодилося сплатити частина довоєнних боргів за умови відстрочки по платежах на 30 років і надання позик. Сторонам не вдалося досягти угоди. 19 травня 1922 р конференція була перервана.

На Генуезької конференції радянська делегація домоглася серйозного успіху. 16 квітня 1922 року між РРФСР і Німеччиною був укладений Рапальський договір (Рапалло поблизу Генуї). Країни взаємно відмовилися від фінансових претензій і встановили дипломатичні відносини. Після Рапалло розширилося радянсько-герман-ське економічне співробітництво і торгівля.

У Генуї прийняли рішення передати розгляд всіх спірних питань на конференцію експертів. Вона відбулася в Гаазі влітку 1922 Радянська делегація пішла на поступку. Більшовики погодилися повернути іноземним фірмам їх підприємства у вигляді концесій. Конференція в Гаазі також закінчилася безрезультатно.

Лозинська конференція (листопад 1922 - липень 1923 рр.) Прийняла конвенцію, котра дозволяла вільний прохід торгових і військових кораблів у Чорне море для всіх країн. Це становило загрозу для радянських чорноморських кордонів.

У грудні 1922 р в Москві була скликана конференція з роззброєння. У ній взяли участь представники Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії і РРФСР. Через недовіру до Радянської Росії вона закінчилася невдачею.

8 травня 1923 року міністр закордонних справ Англії Керзон звинуватив радянський уряд у веденні антибританской пропаганди на Близькому сході. В ультимативній формі Англія зажадала відкликати радянських представників з Ірану та Афганістану. 10 травня

1923 р Швейцарії був убитий радянський дипломат В.В.Воровскій. Радянський уряд пішов на деякі поступки. Криза врегулювали. Англійське уряд взяв ультиматум назад. В

1924 рСРСР офіційно визнала Великобританія.

1924-1925 рр. увійшли в історію міжнародних відносин як роки дипломатичного визнання СРСР. У цей період були встановлені дипломатичні відносини з Великобританією, Італією, Австрією, Норвегією, Швецією, Китаєм, Данією, Мексикою, Францією, Японією.

Ускладнення англо-радянських відносин відбулося в 1926 р в. час загального страйку в Англії. Росія надала значну фінансову допомогу страйкуючим. Англійське уряд звинуватив СРСР у втручанні у внутрішні справи, а потім в порушенні торгових угод. Співробітники англо-радянського торгового суспільства Аркос були звинувачені в шпигунстві. 7 травня 1927 в Польщі убитий радянський посол П.Л.Войков. Незабаром Англія розірвала відносини з СРСР і

анулювала торговельну угоду 1921 р Дипломатичні відносини з Великобританією відновили тільки в 1929 році.

У 1928 р в Парижі підписано пакт Келлога-Бріана. За умовами пакту його учасники зобов'язувалися врегулювати свої суперечки або конфлікти лише мирними засобами. Спочатку пакт підписали Франція, США, Німеччина, Великобританія, Італія (всього 15 держав). У наступні роки до пакту приєдналося ще 48 країн, в тому числі і СРСР.

В кінці 20-х рр. з боку Китаю почастішали порушення державного кордону, нальоти на радянське консульство, торговельні та інші установи. Влітку 1929 р захоплена Китайсько-Східна залізниця (КВЖД). Конфлікт вдалося врегулювати, але дипломатичні відносини були перервані і відновлені тільки в 1932 р

Договір з Францією про ненапад і нейтралітет Радянський уряд підписав в 1932. р Незабаром такі ж договори були підписані з Латвією, Естонією, Польщею, Фінляндією. У 1933 р встановлені дипломатичні відносини між СРСР і США. За цим послідувало дипломатичне визнання СРСР Чехословаччиною, Румунією, Іспанією, Угорщиною, Болгарією, Албанією, Колумбією, Бельгією, Люксембургом. У вересні 1934 р СРСР прийняли в Лігу Націй. Західний світ визнав Радянський союз великою державою.

У 20-х початку 30-х років зовнішня політика СРСР змогла забезпечити мирні умови існування.

Питання №45: Курс на будівництво соціалізму в одній країні. (Сталінська модернізація)

У другій половині 20-х років найважливішим завданням економічного ^ розвитку стало перетворення країни з аграрної в індустріальну, забезпечення її економічної незалежності і зміцнення обороноздатності. Нагальною потребою була модернізація економіки, головною умовою якої було технічне вдосконалення (переозброєння) всього народного господарства. Політика індустріалізації. Курс на індустріалізацію проголосив у грудні 1925 р XIV з'їзд Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків) (перейменована після утворення СРСР). На з'їзді шяа мова про необхідність перетворення СРСР з країни, які ввозять машини та обладнання, в країну, яка виробляє їх. У його документах обгрунтовувалася потреба в максимальному розвитку виробництва засобів виробництва (група "А") для забезпечення економічної незалежності країни. Було наголошено на важливості створення соціалістичної промисловості на основі підвищення її технічного оснащення. Початок політики індустріалізації було законодавчо закріплено в квітня 1927 р IV з'їздом Рад СРСР. Головну увагу в перші роки приділялася реконструкції старих промислових підприємств. Здійснення політики індустріалізації зажадало змін в системі управління промисловістю. Намітився перехід до галузевої системі управління, зміцнювалося єдиноначальність і централізація в розподілі сировини, робочої сили і виробленої продукції. На базі ВРНГ СРСР були утворені наркомати важкої, легкої та лісової промисловості. Сформовані в 20-30-х роках форми і методи управління промисловістю стали частиною механізму господарювання, який зберігав протягом тривалого часу. Для нього була характерні чрезиеріах централізація, директивне командування і пригнічений ня ініціативи з місць. Чи не були чітко розмежовані функції госпо ських і партійних органів, які втручалися в різні боки діяльності промислових підприємств. Розвиток промисловості. Перший п'ятирічний план. На рубежі 20-30-х років керівництвом країни був прийнятий курс на всебічне прискорення, "подхлестиваше" індустріального розвитку, на форсований створення соціалістичної промисловості. Найбільш повно "втілення ця політика отримала в п'ятирічних планах розвитку на рідного господарства. Перший п'ятирічний план (1928 / 29-1932 / 33 рр.) Вступив в дію з 1 жовтня 1928 До цього часу ще не були затверджені завдання п'ятирічки, а розробка деяких розділів (зокрема, по промисловості) тривала. П'ятирічний план розроблявся за участю найбільших фахівців Другий п'ятирічний план (1933-1937 рр.), Затверджений XVII з'їздом ВКП (б) на початку 1934 р, зберіг тенденцію на пріоритетний розвиток важкої індустрії на шкоду галузям легкої промисловості,

Аграрна політика. Індустріальний ривок важко позначилося на становищі селянських господарств. Надмірне податкове обкладання збуджувало невдоволення сільського населення. Непомірно збільшувалися ціни на промислові товари. Одночасно штучно занижувалися державні закупівельні ціни на хліб. В результаті різко скоротилися поставки зерна державі. Це викликало ускладнення з хлібозаготівлями і глибокий хлібна криза кінця 1927 г. Він погіршив економічну ситуацію в країні, поставив під загрозу виконання плану індустріалізації. Частина економістів і господарників бачили причину кризи в помилковості курсу партії. Для виходу з положення, що створилося пропонувалося змінити взаємини між містом і селом, домогтися їх більшої збалансованості. Але для боротьби з хлібозаготівельна криза був обраний інший шлях. Для активізації хлібозаготівель керівництво країни вдалося до надзвичайних заходів, що нагадує політику періоду "воєнного комунізму". Заборонялася вільна ринкова торгівля зерном. При відмові продавати хліб за твердими цінами селяни підлягали кримінальної відповідальності, місцевих Рад могли конфісковувати частина їх майна. Особливі "оперуповноважені" і "робочі загони" вилучали не тільки надлишки, але й необхідний селянській родині хліб. Ці дії призвели до загострення відносин між державою і сільським населенням, яке в 1929 р зменшило посівні площі. В ході масової колективізації була проведена ліквідація куркульських господарств 1. (В попередні роки здійснювалася політика обмеження їх розвитку.) Відповідно до постанов кінця 20-х - початку 30-х років припинялося кредитування і посилювалося податкове обкладання приватних господарств, скасовувалися закони про оренду землі і наймання робочої сили. Було заборонено приймати куркулів в колгоспи. Всі ці заходи викликали їх протести і терористичні дії проти колгоспних активістів. У лютому 1930 був прийнятий закон, який визначив порядок ліквідації куркульських господарств. Підсумки колективізації. Ломка склалися в селі форм господарювання викликала серйозні труднощі в розвитку аграрного сектора. Середньорічне виробництво зерна в 1933-1937 рр. знизилося до рівня 1909-1913 рр., на 40-50% зменшилося поголів'я худоби. Це було прямим наслідком насильницького створення колгоспів і невмілого керівництва надісланих в них голів. У той же час росли плани по заготівлях продовольства. Слідом за врожайним 1930 р зернові райони України, Нижньої Волги і Західного Сибіру охопив неврожай. Для виконання планів хлібозаготівель знову вводилися надзвичайні заходи. У колгоспів вилучалося 70% врожаю, аж до насіннєвого фонду. Взимку 1932-1933 рр. багато щойно колективізованих господарства охопив голод, від якого померло - за різними даними - від 3 до 5 млн. чоловік (точна цифра невідома, інформація про голод ретельно ховалася). Економічні витрати колективізації не зупинили її проведення. До кінця другої п'ятирічки було організовано понад 243 тис. Колгоспів. У їх складі знаходилося понад 93% від загального числа селянських дворів. У 1933 р була введена система обов'язкових поставок сільськогосподарської продукції державі. Встановлювані на неї державні ціни були в кілька разів нижчими за ринкові. Плани колгоспних посівів складалися керівництвом МТС, затверджувалися виконкомами районних Рад, потім повідомлялися сільськогосподарським підприємствам. Запроваджувалася натуральна оплата (зерном і сільгоспродуктами) праці механізаторів МТС; її розміри визначалися колгоспами, а вищими інстанціями. Введений в 1932 р паспортний режим обмежував права селян на пересування. Адміністративно-командна система управління колгоспами, високі розміри державних поставок, низькі заготівельні ціни на сільгосппродукцію гальмували економічний розвиток господарств "" "!

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК

Радянське суспільство початку 30-х років. Економічні перетворення кінця 20-х - початку 30-х років докорінно змінили структуру населення.

7% сільських жителів працювали на державних сільськогосподарських підприємствах - в радгоспах і МТС. Інтенсивне промислове будівництво призвело до народження нових міст. Чисельність міського населення в 1929-1931 рр. збільшувалася щороку на 1,6 млн. чоловік, в 1931-1933 рр. - на 2,04 млн. До 1939 року в містах налічувалося 56,1 млн. Жителів (32,9% загального числа населення). Значно зросла чисельність робітничого класу: з 8,7 млн. В 1928 р до 20,6 млн. В 1937 р Було ліквідовано безробіття. Головним джерелом поповнення робітничого класу були селяни, які покинули село колишні одноосібники. У роки першої п'ятирічки вихідці з села склали 68%, а в період другої - 54% загального числа нових поповнень. У соціальній психології нових робочих переважали риси селянського менталітету і градацій. Приплив вчорашніх селян на будівництва п'ятирічок поповнював ряди некваліфікованої робочої сили, що призводило до плинності кадрів, падіння дисципліни, виробничого травматизму, випуску бракованої продукції, багатьох негативних морально-соціальних наслідків. Однак частина кваліфікованих робітників у зв'язку з переходом на відрядну оплату досягала високих показників в результатах своєї праці. З'явилися робітники-висуванці, яких направляли на навчання або на керівні господарсько-управлінські посади. Складним було становище міської інженерно-технічної інтелігенції, лікарів, юристів та інших фахівців. Без досвіду освічених кадрів неможливо було здійснити індустріалізацію країни, ліквідувати неписьменність, поліпшити охорону здоров'я. У той же час у влади і у частини населення ставлення до них було настороженим. Змінилася структура сільського населення. У кілька разів скоротилася чисельність селян-одноосібників. Зникли такі соціальні групи, як кулаки і батраки. Понад 90% загального числа селян працювали в колгоспах. Вони склали нову соціальну категорію населення ( "селяни-колективісти", клас колгоспного селянства). Форсована індустріалізація погіршила життєвий рівень населення. Високі ціни на продукти сільського господарства робили їх важкодоступними для значної частини міських жителів, які отримували низьку заробітну плату. Погіршення матеріально-побутових умов населення, перебої з продовольством загострювали соціальну напруженість в суспільстві. Ситуація погіршувалася почастішали зривами в області господарського розвитку. Чи не виконувалися плани капітального будівництва. Падала продуктивність праці. Погіршувався якість виробленої продукції. Все це посилювало критичні настрої людей по відношенню до політики. Силова колективізація, супроводжувана розкуркуленням, викликала збройні виступи селянства. Тільки в січні - на початку березня 1930 року відбулося понад 2000 антирадянських виступів в селі. Зменшення норм постачання хлібом за картками (1932) призвело до масових демонстрацій протесту в містах і робочих селищах (Вичуга, Лежнево, Пучеж Іванівській області, Бо-Рисполи і ін.). Генеральний секретар ЦК ВКП (б) І.В. Сталін пояснював причини суспільних протиріч і кризових явищ в економіці підступами "класових ворогів". Чрезвичанщіна, яка перетворилася на метод побудови нового суспільства, зустрічала протидію частини партійно-державного апарату. Проти застосування надзвичайних заходів при проведенні колективізації виступив член Політбюро ЦК Н.І. Бухарін. Використання коштів адміністративного та економічного тиску на селянство не були підтримані членами Політбюро ЦК А.І. Риковим і М.П. Томський. З метою соціалістичного будівництва вони пропонували використання принципів непу. Чи не знайшло схвалення з їх боку твердження І.В. Сталіна про неминучість загострення класової боротьби у міру просування до соціалізму. Однак більшість партійних лідерів розцінило погляди противників офіційного політичного курсу як помилкові. Н.І. Бухарін і М.П. Томський були виведені зі складу Політбюро ЦК, А.І. Риков звільнений від обов'язків голови Раднаркому. У керівництві країною все більше затверджувалися авторитарні підходи. Головним фактором, що визначає політику І.В. Сталіна і підтримують його осіб, ставало прагнення генерального секретаря до встановлення одноосібної влади. Конституція СРСР 1936 р Перетворення економіки і посилення централизаторских почав в управлінні призвели до формування нової моделі суспільства, до майже повного "одержавлення" народного господарства. Зміни, що відбулися в економічному, соціально-політичному і національно-державному розвитку Радянського Союзу з середини 20-х років зажадали зміни Основного Закону. 5 грудня 1936 р УШ Надзвичайний з'їзд Рад затвердив нову Конституцію СРСР. Вона зафіксувала характерні риси сформувалася в країні адміністративно-командної системи. Радянський Союз проголошувався соціалістичною державою. В Основному Законі були відображені зміни в національно-державному устрої СРСР, поява нових союзних і автономних республік і областей. У зв'язку з ліквідацією ЗСФСР виникли самостійні республіки: Вірменська, Азербайджанська і Грузинська РСР. Казахська АССР і Киргизька АРСР були перетворені в союзні республіки. Загальна кількість союзних республік, які безпосередньо входять до складу СРСР, зросла до 11. Підтверджувалася добровільність державного об'єднання радянських соціалістичних республік. Політичну основу країни становили Ради депутатів трудящих. Змінювалася структура державної влади: її вищим законодавчим органом ставав Верховна Рада, що складалася з двох палат (Ради Союзу і Ради Національностей). У число його завдань входило затвердження складу уряду СРСР. Розширюється обов'язки загальносоюзних наркоматів в області законодавства, народногосподарського розвитку, зміцнення обороноздатності країни. Одночасно були невиправдано звужені права деяких республіканських органів влади, зокрема, в законодавчій сфері.

Соціальна основа держави декларувалася як союз робітників і селян при збереженні диктатури пролетаріату.(На практиці це виражалося в диктатурі ВКП (б), її апарату.) Соціалістична система господарства і соціалістична власність на знаряддя і засоби виробництва оголошувалися економічною основою СРСР. Ця власність існувала в двох формах: державної (шахти, заводи в промисловості, радгоспи на селі) і колгоспно-кооперативної. У зв'язку з ліквідацією колишніх експлуататорських класів і приватної власності були внесені зміни до виборчої системи. Скасовувалися обмеження виборчого права для сільського населення. Скасовувалися система многоступенчатости виборів в державні органи влади та відкрите голосування. Конституція законодавчо зафіксувала загальні, таємні, рівні і прямі вибори до Рад усіх рівнів. Громадянам СРСР гарантувалися права на працю, відпочинок, освіту, матеріальне забезпечення в старості. Праця оголошувався обов'язком кожного здатного до нього громадянина за принципом: "Хто не працює, той не їсть". Проголошувалася свобода відправлення релігійних культів. Одночасно вводилася свобода антирелігійної пропаганди.

У книзі "Історія Комуністичної партії більшовиків. Короткий курс", підготовленої за безпосередньої участі І.В. Сталіна і опублікованій в 1938 р, новий Основний Закон був названий Конституцією "перемоги соціалізму і робітничо-селянської демократії". Однак ситуація в країні соціально-політична система і практична діяльність керівників держави спростовували цю оцінку.

Формування тоталітарної системи в країні і встановлення режиму особистої влади Сталіна

В середині 1922 р здоров'я Леніна різко погіршився. Через кілька місяців він остаточно відійшов від активної політичної діяльності. В кінці 1922 - початку 1923 рр. хворий вождьпродіктовал кілька невеликих статей. У цих роботах він торкнувся проблеми індустріалізації, кооперування селянства, підвищення культурного рівня країни. Ленін висловив занепокоєння з приводу майбутнього партії і запропонував збільшити склад ЦК, ввівши в нього робочих. В "Листі до з'їзду" він характеризував своїх найближчих соратників (Троцького, Каменєва, Зінов'єва, Бухаріна, П'ятакова, Сталіна). У своєму політичному заповіті Ленін нікому не віддав переваги. Головною небезпекою для партії він вважав суперництво Сталіна і Троцького.

У перші роки Радянської влади стабільність в партії забезпечувалася наявністю незаперечного лідера. Відхід від справ і смерть Леніна 21 січня 1924 р негативно позначилися на внутрішньопартійних відносинах. Почалася боротьба за владу. Особисте суперництво велося під прикриттям теоретичних суперечок про шляхи розвитку країни.

Головним претендентом на лідерство в партії був Троцький. У 1923 р він піддав критиці політичний і економічний курс Зінов'єва, Каменєва і Сталіна. Свою позицію він обґрунтував у двох роботах: "Новий курс" і "Уроки жовтня". Троцький поставив питання про необхідність внутрішньопартійної демократії, про бюрократизації апарату партії, попереджав про небезпеку переродження партійного керівництва. Він перебільшував свою роль в жовтневому перевороті і громадянській війні. Виступ Троцького було підтримано зверненням в Політбюро 46 видних партійних діячів. Побоюючись за своє становище, проти Троцького об'єдналися Сталін, Каменєв, Зінов'єв, Бухарін і ін. Він був знятий з поста наркома по військових і морських справ, голови Реввійськради, виведений з Політбюро. До 1925 р Троцький втратив можливість впливати на політику.

У 1924 р в Політбюро стався новий розкол. Проти Сталіна і його союзника Бухаріна виступила "нова опозиція". До неї увійшли Каменєв і Зінов'єв. Їх підтримали Сокільників і Крупська. Опозиціонери виступали проти політики економічного співробітництва з селянством і пропонували різко прискорити індустріалізацію. Вони вимагала змістити Сталіна з посади Генерального секретаря ЦК, який він займав з квітня 1922 р Опозиціонери зазнали поразки на XIV з'їзді партії в грудні 1925 р

У 1926 р Троцький зблизився з Каменєвим і Зінов'євим. Утворився троцькістсько-зиновьевский блок. Його прихильники виступили проти тези про можливість перемоги соціалізму в одній країні, за прискорені темпи індустріалізації, проти сталінського

партійного апарату. У боротьбі проти Сталіна час було згаяно. З цього періоду замість політичних дискусії все частіше використовуються органи ОГПУ. Нова спроба послабити вплив Сталіна провалилася. У грудні 1927 року на XV з'їзді з партії виключили близько 100 активних діячів опозиції. Троцького вислали в Алма-Ату, а потім в 1929 в Туреччину. У 1940 році він був убитий в Мексиці.

У наприкінці 1927 р Бухарін, Риков і Томський виступили за продовження непу. Вони наполягали на вирішенні виникаючих протиріч економічними, а не насильницькими заходами. Бухарін в цей час став другою людиною в партії. Він не прагнув до особистої влади, але був небезпечний для Сталіна, так як був популярний.

У 1928 р, Сталін і його прихильники взяли курс на прискорений розвиток важкої промисловості і насильницьку колективізацію. Це означало згортання непу. Протиборство Бухаріна і його прихильників зі Сталіним закінчилося перемогою останнього. До 1930 р Бухаріна, Рикова і Томського вивели зі складу Політбюро. Поступово відсікаючи суперників, Сталін посилював свій вплив в партії і країні.

У 30-і рр. різко збільшилася кількість репресій проти потенційних супротивників. Раніше вони проходили під прапором боротьби з чужими елементами. Тепер репресії були спрямовані і проти членів партії. Така політика посилилася після вбивства 1 грудня 1934 р першого секретаря ленінградського обкому ВКП (б) С. М. Кіров-ва. В історію цей період увійшов як "Великий терор".

Органи НКВС підготували ряд відкритих політичних процесів над колишніми лідерами партії, уряду, армії. У 1936 р відбувся процес "Антирадянського об'єднаного троцькістсько-зінов'євського центру", за яким проходило 16 чоловік, в тому числі Зінов'єв і Каменєв. У червні 1937 р до смертної кари засудили маршала М. М. Тухачевського. Почалися репресії по відношенню до кадрових офіцерів. У 1938 р відбувся процес "Антирадянського правоцентристського блоку", де судили Бухаріна і Рикова. Репресіям (розстрілів, висновкам до концтабору, посиланнях і т.п.) зазнали мільйони радянських людей. Терор усунув реальних і потенційних супротивників Сталіна.

У 30-і рр. не вщухають опір тоталітарному режиму. З особливою силою ця боротьба проявилася в період колективізації. Чи не могли примиритися з утвердилися режимом діячі науки і культури. Вони не вели глибоких ідеологічних дискусій, але грубе

втручання в область творчої роботи змусило їх по-своєму відстоювати переконання.

Опір виходило з самої правлячої партії. У 1930 р відбувся виступ Голови Раднаркому РРФСР С.І.Сир-цова і члена ЦК В.В.Ломінадзе. Вони були проти методів індустріалізації і колективізації, згортання внутрішньопартійної демократії. У 1932 р створено нелегальний "Союз марксистів-ленінців" під керівництвом відомого діяча партії М.Н.Рютіна. Члени спілки вимагали повалення влади Сталіна.

У 1934 р на XVII з'їзді партії проти Сталіна проголосувало значну кількість делегатів. Це була одна з останніх спроб відкрито усунути Сталіна від керівництва партії і країни.

З критикою сталінізму виступив в 1938 р посол в Болгарії Ф.Ф.Раскольников. Він відмовився повернутися в СРСР.

Боротьба проти тоталітарного режиму не увінчалася успіхом. Виступи проти Сталіна були роз'єднані і неорганізовані. Позначилася певна пасивність радянського народу, яка була пов'язана із загальною втомою від політики. В кінці 30-х рр. в країні остаточно було встановлено режим особистої влади Сталіна.

Соціально-економічні перетворення в радянській країні (кінець 20-х - 30-ті роки)

До 1926 р промисловий розвиток країни завдяки НЕПу досягло рівня 1913р. Проте за багатьма показниками Радянський союз значно поступався Заходу. Необхідна була індустріалізація країни. Всі кошти направили на будівництво промислових гігантів. Зростання виробництва товарів народного потребле-

ня сповільнилося. Почалися проблеми з хлібозаготівлями. Країна опинилася без валюти, необхідної для індустріалізації. Більшовики вдалися до надзвичайних заходів. Була заборонена вільна продаж хліба, встановлені державні ціни на нього (збиткові для селян), почалася конфіскація зерна. Застосування найманої праці та оренду землі скасували. Це означало кінець непу в селі. Селяни відмовилися продавати хліб собі в збиток і скоротили посівні площі. У 1928-1929 рр. в країні ввели карткову систему. У ряді районів спалахнули селянські бунти і повстання. Вихід із цього становища лідери партії бачили в створенні колгоспів.

Восени 1929 року стався перехід до політики примусової колективізації і ліквідації куркульства як класу в найкоротші терміни. Суцільна колективізація повинна була закінчитися до 1932 г. Для надання допомоги колгоспам в село було направлено 25 тис. Робітників (двадцатіпятітисячнікі).

До весни 1930 року майже 60% селян вступили в колгоспи. Для їх створення місцева влада застосовували заходи економічного і політичного примусу. Одноосібникам не видавали товари в кооперації, збільшували податки, позбавляли виборчих прав, виселяли, відбирали майно, розкуркулювали, арештовували і т.п. Збільшилася кількість збройних виступів селян. Керівництво партії провину за перегини поклало на місцевих працівників. У газеті "Правда" 2. березня 1930 року з'явилася стаття Сталіна "Запаморочення від успіхів". Селяни стали виходити з колгоспів. До літа 1930 в колгоспах залишилося близько 20% селян. У тому ж році насильницька колективізація відновилася. До кінця 1931 року в основних хлібо-які виробляють районах більшість селян виявилося в колгоспах. До 1940 року одноосібників в країні залишилося 4%.

Забезпечити країну продуктами так і не вдалося. У 1929-1932 рр. поголів'я худоби скоротилося майже вдвічі. Незважаючи на зростання посівних площ, відбулося падіння зборів зерна. У 1932-1933 рр. на Дону, Кубані, Нижньої та Середньої Волги, Казахстані, Україні, Південному Уралі, півдні Сибіру почався голод. Він був викликаний вилученням у колгоспів майже всього врожаю. Голод забрав кілька мільйонів життів. Лише в кінці 30-х рр. сільськогосподарське виробництво знову підійшло до рівня 1928 р розкуркулення зазнали понад 10 млн. селян. Це була найбільш активна і працьовита частина сільських жителів. Більшість розкуркулених потрапило в трудові табори Півночі і Сибіру. Назад повернулися не всі.

У грудні 1927 р на XV з'їзді партії було прийнято перший п'ятирічний план (1928-1932). Він передбачав зосередження всіх ресурсів на важкій промисловості. Її обсяг повинен був вирости в три рази. Засоби планували отримати за рахунок зниження темпів зростання легкої промисловості, внутрішніх позик, доходів від зовнішньої торгівлі, збільшення податків. Це означало скорочення життєвого рівня всіх верств населення і насамперед селянства. План розглядався як закон, обов'язковий для виконання. Таким чином, був узятий курс на зміцнення командно-адміністративного управління промисловістю, остаточну відмову від НЕПу.

За роки першої п'ятирічки зріс обсяг промислового виробництва, особливо в енергетиці та металургії. (Дніпрогес, Магнітка, Кузнецьк). Побудували близько 1500 нових підприємств. Тракторні заводи в Сталінграді, Челябінську, Харкові, автомобільні в Москві і Нижньому Новгороді стали найбільшими в світі. Виникли нові галузі - авіаційна, автомобільна, підшипникова, тракторна. У 1930 р було ліквідовано безробіття. Проте собівартість продукції підвищилася. На 8% знизилася продуктивність праці.

У роки другої п'ятирічки (1933-1937) побудували 4500 нових промислових підприємств. За абсолютними обсягами промислового виробництва СРСР в кінці 30-х рр. вийшов на друге-третє місце після США і Німеччини. Скоротилося відставання від розвинених країн по виробництву продукції на душу населення. Кількість робочих зросла з 9 до 23 млн. Чоловік. Продуктивність праці збільшилася на 60%. У 1935 р скасували картки на продукти і промислові товари. У третій п'ятирічці (1937-1941) темпи зростання промислового виробництва значно знизилися і не перевищували в середньому 3-4% на рік. У цей період помітно зріс обсяг виробництва військової продукції.

Жодна п'ятирічка була виконана повністю.Вдалося домогтися результатів тільки в деяких галузях важкої промисловості, особливо військово-промислового комплексу. Успіхи були досягнуті високою ціною. Знизився життєвий рівень, посилилася інтенсифікація праці, відстали легка і харчова промисловість, сільське господарство.

Питання №46. Зовнішня політика радянської країни (середина 30-х - вересень 1939 року)

До 1934 року Раппальский договір, укладений Радянським державою з Німеччиною в 1922 р, визначав радянську політику в Європі. В середині тридцятих років ситуація змінилася. У світі виникло два вогнища міжнародної напруженості. Перший - на

Далекому Сході, де Японія в 1932 р захопила Маньчжурію. Другий - в Німеччині. Тут у грудні 1933 р до влади прийшли фашисти. Напружене положення в Європі посилювали агресивні дії італійських фашистів. Це призвело до виникнення вогнища війни в басейні Середземного моря. У 1936 р Німеччина і Японія уклали агресивний союз (Антикомінтернівський пакт). У 1937 р до нього приєдналася Італія.

Ряд країн виступив з пропозицією створити систему колективної безпеки. Це означало укладення між державами договорів про взаємну допомогу проти можливого нападу агресорів. У 1935 р СРСР підписав подібні договори з Францією і Чехословаччиною. Відповідно до угоди Радянський союз міг надати допомогу Чехословаччині в разі агресії за умови, що подібна допомога буде надана їй також Францією. Договору не були реалізовані. Коли в 1939 р виникла загроза захоплення німцями Чехословаччини, уряд цієї країни відмовилося від радянської допомоги. Проти введення радянських військ до Чехословаччини виступила і Франція.

У 1935 р СРСР засудив введення в Німеччині загальної військової повинності і напад Італії на Ефіопію. Після введення німецьких військ в демілітаризовану Рейнську область Радянський союз запропонував в Лізі Націй вжити колективних заходів проти порушення Німеччиною міжнародних зобов'язань. Пропозиція підтримки не отримало. Франція і Великобританія відповіли на це тільки усним протестом. У березні 1936 року був підписаний договір про взаємодопомогу між СРСР і Монголією. В серпня 1937 Радянський Союз уклав договір про взаємний ненапад з Китаєм.

У липні 1938 почалися військові дії між Японією і Радянським Союзом на Далекому Сході в районі озера Хасан (недалеко від Владивостока). Японським військам вдалося на час захопити частину радянської території. У серпні їм довелося відступити. У травні 1939 року Японія почала військові дії проти Монголії в районі річки Халхін-Гол. СРСР згідно з договором про взаємну допомогу надав підтримку Монголії. У серпні японці були розбиті. 15 вересня 1939 р укладено перемир'я.

У 1938 р Австрію окупували німецькі війська. Вона була включена до складу Німецької імперії. У 1938 р Німеччина зажадала від Чехословаччини передачі їй Судетської області. У вересні 1938 р в Мюнхені відбулася конференція глав урядів Німеччини, Італії, Франції та Англії. Було вирішено виконати

вимога Німеччини. Гітлер заявив, що у нього більше немає територіальних претензій до європейських держав.

Мюнхенська угода посилило агресивні настрої фашистських держав. В березні 1939 р Чехословаччину захопила Німеччина. Угорщина окупувала Словаччину і Закарпатську Україну. СРСР був єдиною державою, не який визнав ці захоплення. Через кілька днів Німеччина захопила у Литви порт Клайпеда. Гітлер зажадав у Польщі передати Данциг. 28 квітня 1939 Німеччина розірвала німецько-польський пакт про ненапад.

Після Мюнхена почалося охолодження відносин Англії і Франції з Німеччиною. Були спроби налагодити зв'язки з СРСР. Навесні 1939 р почалися переговори між СРСР, Англією і Францією про укладення тристороннього пакту про взаємну допомогу. У партнерів по переговорам не було взаємної довіри. Кожна зі сторін прагнула отримати переваги. Західні країни намагалися змусити СРСР виставити значно більше дивізій в разі військових дій. Радянський союз хотів посилити свій вплив в Польщі, Румунії та країнах Балтії. Ніхто не бажав брати на себе твердих зобов'язань надання допомоги союзникам в разі військового конфлікту. У серпні 1939 р переговори зайшли в глухий кут.

Влітку 1939 між Англією і Німеччиною почалися таємні переговори про укладення двосторонньої угоди. Радянський уряд пішло на зближення з Німеччиною. Навесні 1939 р з посади Народного комісара закордонних справ був зміщений М.М.Литвинов. Його замінив голова Раднаркому В.М.Молотов. У Берліні це було розцінено як сигнал про зміну курсу радянської зовнішньої політики в бік поліпшення радянсько-німецьких відносин. Незабаром німецький уряд сповістили, що СРСР готовий обговорити з Німеччиною новий характер відносин.

19 серпня 1939 Німеччина підписала вигідне для СРСР торговельну угоду. Радянському союзу надали кредит в 200 млн. Марок під невеликий відсоток. Гітлер обіцяв вимагати від Японії припинення військових дій проти Радянського Союзу. Переговори з Англією і Францією перервалися.

23 серпня 1939 року міністри закордонних справ Німеччини і СРСР Ріббентроп і Молотов підписали пакт про ненапад терміном на 10 років. Договір супроводжував секретний протокол. Він розмежовував сфери впливу сторін у Східній Європі. У радянській сфері виявилися Прибалтика, Східна Польща, Фінляндія, Бессарабія і Північна

Буковина. Польща і Литва стали німецької сферою інтересів. Висновок пакту призвело до припинення всіх дипломатичних контактів між СРСР, Англією і Францією. Обидві сторони втратили останню реальну можливість запобігти світову війну.

Зовнішня політика радянської країни у вересні 1939 - червні 1941 років

1 вересня 1939 Німеччина напала на Польщу. Через два дні Англія і Франція оголосили Німеччині війну. Практичної допомоги Польщі вони не надали. Почалася друга світова війна. СРСР оголосив про свій нейтралітет. 17 вересня 1939 на територію Польщі ввели радянські війська. 28 вересня 1939 СРСР і Німеччина підписали договір про дружбу і кордон. До Радянського союзу були приєднані Західна Україна і Західна Білорусія. Ці території раніше входили до складу Російської імперії. Вони були загублені в результаті радянсько-польської війни за мирним договором 1921 р

У квітні 1938 р Радянський союз запропонував Фінляндії почати переговори про укладення пакту про взаємодопомогу. Фінське керівництво відхилило цю пропозиції. 31 жовтня 1939 радянський уряд пред'явило територіальні претензії до Фінляндії. СРСР зажадав перенести кордон від Ленінграда на 70 км. (Вона проходила в 32 км. Від міста), ліквідувати військово-морські бази на півострові Ханко і Аланских островах. В обмін Фінляндії пропонували великі, але неосвоєні території на півночі. Фінляндське уряд відмовився. Переговори були перервані.

28 листопада 1939 СРСР розірвав договір про ненапад з Фінляндією від 1932 г. Через два дні почалися військові дії. У захопленому радянськими військами місті Териоки (Зеленогорськ) 1. грудня 1939 було утворено уряд Фінляндської Демократичної Республіки (ФДР). Його очолив комуніст О.В.Куусінен. Уряд складався з кількох фінських деяте-

лей Комінтерну, що проживали в Москві. 2 грудня 1939 СРСР уклав з ФДР договір про взаємодопомогу і дружбу. Підтримкою в Фінляндії уряд у Териоках не користувалося. Світова громадська думка була на боці Фінляндії. 14 грудня 1939 р Ліга Націй оголосила СРСР агресором і слідом за Німеччиною, Італією і Японією виключила його зі свого складу. До нашій країні були застосовані економічні санкції. Англія, Франція і США надали Фінляндії велику економічну допомогу. Розглядалося питання про спільні воєнні дії проти СРСР.

Війна склалася невдало для Радянського Союзу і прийняла запеклий характер. Протягом декількох місяців Червона Армія безуспішно намагалася прорвати "лінію Маннергейма". Вона була створена на Карельському перешийку в тридцяті роки. Тільки в кінці лютого 1940 радянські війська прорвали финляндскую оборону і оволоділи Виборгом. Фінляндське уряд запросило світу.

12 березня 1940 був підписаний мирний договір. Кордон відсунули від Ленінграда на 150 км. До СРСР відходив Карельський перешийок з Виборгом, район на північний захід від Ладозького озера, ряд островів в Фінській затоці. Фінляндія надала СРСР в оренду на 30 років військово-морську базу на півострові Ханко. В ході війни радянські війська втратили убитими близько 50 тис. Чоловік і більше 150 тис. Пораненими, полоненими і зниклими безвісти. Втрати фінської армії були значно меншими. Престиж СРСР і Червоної Армії в світі різко впав.

Після підписання пакту Молотова-Ріббентропа і початку II світової війни уряду Литви, Латвії та Естонії виявилися в складному становищі. Вони знаходилися між двома агресорами. У вересні-жовтні 1939 р Радянський союз уклав договори про взаємну допомогу з Естонією, Латвією і Литвою. Литві був переданий місто Вільнюс і Віленська область, відірвані Польщею в 1920 ^ р За цими договорами СРСР отримав право розміщення в республіках Прибалтики своїх військ і створення на їх території морських та повітряних баз.

У червні 1940 р СРСР звинуватив прибалтійські країни в порушенні підписаних угод. Сюди були введені додаткові війська. Радянський уряд в ультимативній формі зажадало формування нових урядів, контрольованих радянськими політичними комісарами. Після створення цих урядів пройшли вибори в сейми Латвії, Литви та до Державної Ради

Естонії. Комуністам в нових законодавчих органах належало більшість місць. 21 липня 1940 року в усіх трьох республіках проголосили радянську владу. Через два тижні рішенням Верховної Ради СРСР всі вони були прийняті до складу Радянського Союзу.

26 червня 1940 р СРСР пред'явив Румунії ультиматум з вимогою передати Радянському союзу Бессарабію і Північну Буко-вину. Залишена Німеччиною без підтримки, Румунія скорилася. У серпні 1940 р частина Бессарабії і Буковину включили до складу Української РСР. Решту території Бессарабії приєднали до Молдавської РСР, утвореної 2 серпня 1940 г. За рік до складу СРСР були включені території з населенням близько 23 млн. Чоловік. Кордон відсунувся на захід на 200-600 км.

Радянський союз виконував всі умови радянсько-німецького економічного угоди, підписаної 11 лютого 1940 р СРСР постачав Німеччину сировиною і продовольством. Це допомогло Гітлеру до осені 1940 р окупувати більшу частину Західної Європи. 27 вересня 1940 року в Берліні був офіційно оформлений військовий блок трьох агресивних країн - Німеччини, Італії та Японії (Троїстий пакт). У цей період погіршилися радянсько-німецькі відносини. У серпні почалося перекидання на схід перших німецьких військових з'єднань. Німецьке керівництво стало готувати план війни проти СРСР.

12-14 грудня 1940 року під час візиту Молотова в Берлін були проведені переговори щодо приєднання СРСР до Троїстого пакту. Радянський союз зажадав виведення німецьких військ з Фінляндії і визнання радянського протекторату над Болгарією. Вимоги залишилися без відповіді. У грудні 1940 року Гітлер прийняв остаточне рішення про напад на СРСР. Почалася розробка плану "Барбаросс".

У першій половині 1941 р відбулося деяке поліпшення совбтско-американських і радянсько-англійських відносин. Ці країни зняли введений період радянсько-фінської війни заборона на торгівлю з СРСР.

18 квітня 1941 року відбулося підписання пакту про нейтралітет між Радянським Союзом і Японією строком на 5 років. Це знизило напруженість на далекосхідних межах. Договір дотримувався протягом всієї Великої Вітчизняної війни.

Надії Сталіна на тривалу співпрацю з Німеччиною зазнали краху. Пакт Молотова-Ріббентропа лише відсунув війну

на два роки. Радянський союз залишився без союзників. Розширення меж не принесло безпеки країні.

Радянська країна напередодні Великої Вітчизняної війни

У роки перших п'ятирічок створили нову оборонну промисловість.З'явилися автомобільна, тракторна, танкова, авіаційна галузі. За три з половиною роки третьої п'ятирічки витрати на оборону склали більше чверті всіх асигнувань в промисловості. За цей же час щорічний приріст продукції в оборонних галузях склав 39%. У лад було введено близько 3000 нових промислових підприємств. За 1939 - першу половину 1941 рр. виробили близько 17 тисяч літаків, 7,6 тисячі танків. Армія отримала понад 80 тисяч гармат, 200 тисяч кулеметів і автоматів. У 1940 р флот поповнився 100 бойовими кораблями. Проте цього було недостатньо, сучасної техніки не вистачало. Слабким місцем було відставання випуску зенітних і протитанкових гармат, артилерійських боєприпасів, автоматів.

Велике значення надавалося зміцненню трудової дисципліни. У 1940 р видали указ про кримінальне покарання за прогули і запізнення. Здійснили перехід на восьмигодинний робочий день (раніше був семигодинний), скоротили святкові дні і відпустки. Самовільний відхід робітників і службовців з підприємств і установ без погодження з адміністрацією заборонявся. Одночасно з цим було опубліковано постанову Раднаркому "Про підвищення норм виробітку і зниження розцінок".

На Уралі і в Сибіру розгорнулося будівництво заводів-дублерів. У короткі терміни створили додаткові виробничі потужності, недоступні авіації ворога. До літа 1941 р на сході випускали майже 20% оборонної продукції.

Напередодні війни на озброєння стала надходити нова бойова техніка. Штурмовики ІЛ-2, бомбардувальники ТУ-2, винищувачі ЯК-1 не поступалися німецьким літакам. Танки Т-34 і КВ за своїми даними перевершували німецькі зразки. Були розроблені нові види автоматичної стрілецької зброї.

До літа 1941 р створили державні резервні запаси. З січня 1939 по січень 1941 рр. вони виросли: по чавуну - в 5 разів, прокату - в 2 рази, міді - більш ніж в 2 рази, цинку - в 2,2 рази. Накопичили запаси продовольства і фуражу для піврічного забезпечення армії.

Незважаючи на посилену підготовку, війна для СРСР почалася невдало. Це було викликано невмілим керівництвом, як в передвоєнні роки, так і під час війни. У перші тижні бойових дій на заході було знищено або захоплено ворогом кілька тисяч підприємств. Економічний потенціал знизився, підприємства-дублери не впоралися зі зростаючими потребами армії, мобілізаційні запаси скоро вичерпалися. Налагодити випуск -нової бойової техніки масово перед війною не вдалося. У більшості військових округів війну довелося зустрічати зі старою технікою.

Грубі помилки були допущені в питаннях реорганізації армії. У передвоєнні роки велика увага приділялася традиційним методам ведення війни, в тому числі і кінноті. Недооцінювалася роль великих механізованих з'єднань, штурмової і реактивної авіації, ракетної техніки. Прихильником нових видів озброєнь був маршал М.Н.Тухачевский, розстріляний в 1937 р В результаті репресій було знищено троє з п'яти маршалів, майже всі командувачі військовими округами, близько половини всього командного складу армії і флоту. До початку війни 75% командирів в армії перебувало на посадах менше 1 року. Тільки 7% командирів мало вищу військову освіту. В цей же період репресій зазнали провідні конструктори військової техніки:

А.Н.Туполев, С.П.Корольова, Н.Н.Поликарпов і багато інших.

Негативну роль зіграли прорахунки в зовнішній політиці. Напередодні війни СРСР виявився один, без союзників. Висновок пакту про ненапад з Німеччиною породжувало ілюзію про мир з агресором. До 22 червня 1941 в Німеччину продовжували йти ешелони з хлібом, сталлю, рудами, хоча Гітлер ще початку 1941 припинив відповідні поставки в СРСР.

Сталін, незважаючи на неодноразові попередження про підготовлюваний напад, був упевнений, що війна не почнеться раніше 1942 р Тільки за кілька годин до початку війни він, за наполяганням наркома оборони С. К. Тимошенко і начальника Генштабу Г. К. Жукова, дозволив віддати наказ про приведення військ прикордонних округів в бойове положення. До багатьох частин наказ дійшов уже після початку військових дій. Країна, яка мала все необхідне для відсічі ворогу, виявилася захопленою зненацька.

Питання №47: СРСР У РОКИ Великої Вітчизняної ВІЙНИ

Мобілізація зусиль для забезпечення перемоги у Великій Вітчизняній війні велася і в області економіки, соціальної політики, ідеології. Головний політичний лозунг "Все для фронту, все для перемоги!" зіграв важливе значення в мобілізації сил народу, мав конкретне і практичне значення. Напад гітлерівської Німеччини на Радянський Союз викликало потужний патріотичний підйом всього населення країни. Багато радянських людей записувалися в народне ополчення, здавали свою кров, брали участь в протиповітряної оборони, жертвували гріш і коштовності для фонду оборони. Велику допомогу Червоної Армії надали мільйони жінок, спрямованих на риття окопів, будівництво протитанкових ровів і інших оборонних споруд. З настанням холодів взимку 1941/42 р розгорнулася широка кампанія зі збору для армії теплих речей: кожухів, валянок, рукавиць і т.п. Економіка. В економічній політиці уряду країни виділяються два періоду. Перший - 22 червня 1941 - кінець 1942 року - перебудова економіки на військовий лад в найскладніших умовах поразок Червоної Армії і втрати значної частини економічно розвиненій європейській частині території Радянського Союзу. Другий - 1943-1945 пг. - стабільно зростаючу військово-промислове виробництво, досягнення економічної переваги над Німеччиною і її союзниками, відновлення народного господарства на звільнених територіях. З перших днів війни були вжиті надзвичайні заходи щодо переведення економіки на військові рейки: розроблений військово-господарський план виробництва всіх видів озброєння і боєприпасів (на відміну від попередніх років - помісячний і поквартальний); посилена жорстка система централізованого управління промисловістю, транспортом і сільським господарством; створені спеціальні наркомати з випуску окремих видів озброєнь. Комітет продовольчого і речового постачання Червоної Армії, Рада з евакуації. Розгорнулася широка робота по евакуації промислових підприємств і людських ресурсів в східні райони країни. У 1941-1942 рр. на Урал, в Сибір, Середню Азію було переміщено близько 2000 підприємств і 11 млн. чоловік. Цей процес особливо інтенсивно відбувався влітку - восени 1941 р і влітку - восени 1942 р, тобто в найважчі моменти боротьби на фронтах Великої Вітчизняної війни. Одночасно на місцях була налагоджена робота щодо якнайшвидшого пуску евакуйованих заводів. Почався масовий випуск сучасних видів зброї (літаків, танків, артилерії, автоматичної стрілецької), конструкції яких були розроблені ще в передвоєнні роки. У 1942 р обсяг валової продукції промисловості перевершив рівень 1941 в 1,5 рази. Величезні втрати на початковому періоді війни понесло сільське господарство. Основні зернові райони були зайняті ворогом. Посівні площі і поголів'я великої рогатої худоби скоротилися в 2 рази. Валова сільськогосподарська продукція становила 37% довоєнного рівня. Тому прискорилася робота, розпочата ще до війни, по розширенню посівних площ в Сибіру, ​​Казахстані та Середній Азії. Наприкінці 1942 р перебудова економіки на обслуговування потреб виття ^ ни була завершена. У 1941-1942 рр. важливу роль зіграла військово-економічна допомога США, союзника СРСР по антигітлерівській коаліції. Поставки по так званому ленд-лізу бойової техніки, медикаментів і продовольства не мали вирішального значення (близько 4% виробленої в нашій країні промислової продукції), але надали певну допомогу радянському народові в найбільш важкий період війни. Через нерозвиненість вітчизняної автомобільної промисловості особливо пенни були транспортні поставки (вантажних і легкових машин американського виробництва),

На другому етапі (1943-1945 рр.) СРСР досяг вирішальної переваги над Німеччиною в економічному розвитку, особливо у випуску військової продукції. Було введено в дію 7500 великих підприємств, що забезпечили стійке зростання промислового виробництва. У порівнянні з попереднім періодом обсяг промислового виробництва зріс на 38%. У 1943 р було випущено 30 тис. Літаків, 24 тис. Танків, 130 тис. Артилерійських знарядь усіх видів. Продовжувалося вдосконалення бойової техніки - стрілецької зброї (пістолет-кулемет), нових винищувачів (Ла-5, Як-9), важких бомбардувальників (Ант-42, які отримали фронтове назва ТБ-7). Ці стратегічні бомбардувальники мали можливість завдавати бомбових ударів по Берліну і повертатися на свої бази. На відміну від передвоєнного і першого військового років нові моделі військової техніки відразу йшли в масове виробництво. У серпні 1943 р було прийнято постанову РНК СРСР і ЦК ВКЩб) "Про невідкладні заходи з відновлення господарства в районах, звільнених від німецької окупації". На його основі в них уже в роки війни почалося відновлення зруйнованої промисловості і сільського господарства.

Питання №48: СРСР в післявоєнний період (1945-1953)

У 1946-1947 рр. за дорученням І.В. Сталіна велася розробка проектів нової Конституції СРСР та Програми ВКП (б). Конституційний проект передбачав деяке розвиток демократичних засад * в життя суспільства. В процесі обговорення проекту Конституції в республіканських партійних і господарських структурах були висловлені побажання про децентралізацію економічного життя. Висловлювалися пропозиції розширити господарську самостійність місцевих управлінських організацій. Проект Програми ВКЩб) пропонувалося доповнити положенням про обмеження термінів виборної партійної роботи і т.п. Однак всі пропозиції були відхилені, а слідом за тим припинилася робота над проектами документів. Очікуванням населення на зміни на краще не судилося збутися. Незабаром після закінчення війни керівництво країни прийняло заходи щодо посилення внутрішньополітичного курсу.

Зміцнення адміністративно-командної системи. Рішення задач відновного періоду здійснювалося в умовах сформованої в попередні роки командно-бюрократичної системи. Розробка всіх законодавчих актів і постанов, формально затверджуються потім Верховною Радою Української РСР, велася у вищих партійних інстанціях. Керівництво всіма сферами життя суспільства зосередилося в Секретаріаті ЦК партії. Тут визначалися плани діяльності Верховного Ради, розглядалися кандидатури на посади міністрів і їх заступників, затверджувався вищий командний склад Збройних Сил СРСР. Більшість питань господарського будівництва розглядалося на партійно-господарських активах. Постанови ЦК ВКЩб) зобов'язували первинні партійні організації контролювати роботу адміністрації промислових підприємств і колгоспів, розкривати «помилки і промахи господарських керівників". Важкий стан післявоєнної економіки, надмірна централі зація господарського керівництва викликали глибоке занепокоєння} багатьох радянських людей. У ЦК партії надходили тисячі листів від від слушних громадян з повідомленнями про зловживання місцевої влади з пропозиціями про поліпшення справ в сільському господарстві. Делаліс! спроби протидії внутрішньополітичного курсу. Так, в Вороні ж була створена нелегальна молодіжна організація. Її учасники стурбовані економічним становищем країни, прийшли до висновку з необхідності зміни господарської політики. Організація, на зчитувати кілька десятків людей, була розкрита, її керуй ки притягнуті до суду. Зміни на міжнародній арені. Зовнішньополітична діяльність Радянської держави у другій половині 40-х років відбувалася в обстановці глибоких змін на міжнародній арені. Перемога у Вітчизняній війні підвищила авторитет СРСР. У 1945 р він мав дипломатичні відносини з 52 державами (проти 26 в передвоєнні роки). Радянський Союз брав активну участь у вирішенні найважливіших міжнародних питань, і перш за все у врегулюванні повоєнного положення в Європі. Між СРСР і країнами Східної Європи були укладені договори про дружбу і взаємну допомогу. Ідентичні договори зв'язали Радянський Союз з НДР, створеної на території Східної Німеччини, Корейської Народно-Демократичною Республікою (КНДР) і Китайською Народною Республікою (КНР). Угоди з Китаєм передбачало надання йому кредиту в розмірі 300 млн. Доларів. Підтверджувалося право СРСР і Китаю на користування колишньої КСЗ. Країни досягли домовленості про спільні дії в разі агресії з боку будь-якого з держав. Були встановлені дипломатичні відносини з державами, які отримали незалежність у результаті що розгорнулася в них національно-визвольної боротьби (так звані країни, що розвиваються). Початок "холодної війни". Із закінченням Вітчизняної війни відбулися зміни у взаєминах СРСР з колишніми союзниками по антигітлерівській коаліції. "Холодна війна" - таку назву отримав зовнішньополітичний курс, що проводиться обома сторонами у відношенні один до одного в період другої половини 40-х - початку 90-х років. Він характеризувався перш за все ворожими політичними акціями сторін. Для вирішення міжнародних проблем використовувалися силові прийоми. Міністрами закордонних справ СРСР початкового періоду "холодної війни" були В.М. Молотов, а з 1949 р - А.Я. Вишинський. нило план Маршалла як зброя антирадянської політики і відмовилося від участі в конференції. За його наполяганням про відмову брати участь в плані Маршалла заявили і запрошені на конференцію країни Східної Європи.

Однією з форм прояву "холодної війни" стало формування політичних і військово-політичних блоків.У 1949 році був створений Північноатлантичний союз (НАТО). До його складу увійшли США, Канада і кілька держав Західної Європи. Через два роки відбулося підписання військово-політичного союзу між США, Австралією і Новою Зеландією (АНЗЮС). Освіта цих блоків сприяло зміцненню позицій США в різних регіонах світу. В умовах посилення конфронтації у взаєминах колишніх союзників Радянський Союз проводив роботу проти пропаганди нової війни. Основний ареною його діяльності стала Організація Об'єднаних Націй (ООН). Ця міжнародна організація була створена в 1945 р Вона об'єднала 51 державу. Своєю метою вона ставила зміцнення миру і безпеки та розвиток співробітництва між державами. На сесіях ООН радянські представники виступали з пропозиціями про скорочення звичайних видів озброєння і заборону атомної зброї, про виведення іноземних військ з територій чужих держав. Всі ці пропозиції, як правило, блокувалися представниками США і їх союзниками. В односторонньому порядку СРСР вивів війська з територій кількох держав, куди вони були введені в військові голи. Найбільшою гостроти конфронтація колишніх союзників досягла на рубежі 40-50-х років у зв'язку з корейською війною. У 1950 р керівництво Корейської Народно-демократичної Республіки зробило спробу об'єднати під своїм началом дві корейські держави. Пс думку радянських керівників, це об'єднання могло посилити позиції антиімперіалістичного табору в цьому регіоні Азії. У період підготовки до війни і в ході військових дій уряд СССГ надавало фінансову, військову і технічну допомогу Північній Кореї. Керівництво КНР за наполяганням І.В. Сталіна направило в Північну Корею кілька військових дивізій для участі в бойових операціях. Війна була припинена лише в 1953 році після тривалих дипломатичних переговорів. У 1949 році з метою розширення економічного співробітництва і торгівлі між країнами була створена міжурядова економічна організація - Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ). До його складу увійшли Албанія (до 1961 р), Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Чехословаччина, а з 1949 р - НДР. Місцем перебування Секретаріату РЕВ була Москва. Однією з причин створення РЕВ був бойкот країнами Заходу торгових відносин з СРСР і державами Східної Європи. Прагнення керівництва СРСР до утвердження радянської моделі будівництва соціалізму, до уніфікації ідеологічних і політичних концепцій призвело до радянсько-югославського конфлікту. Труднощі в економічній сфері, ідеологізапія суспільно-політичного життя, посилення міжнародної напруженості - такими були результати розвитку суспільства в перші повоєнні роки. У цей період ще більш зміцнів режим особистої влади І.В. Сталіна, загострилася командно-адміністративна система. У ці ж роки в суспільній свідомості все чіткіше формувалась думка про необхідність змін в суспільстві. Смерть І.В. Сталіна (березень 1953 г.) полегшила пошуки виходу з протиріч, які обплутали всі сфери суспільного життя.

Питання №49: Перші спроби лібералізації радянського суспільства: Хрущовське десятиліття (1953-1964).

Велике значення в розпочатої лібералізації суспільно-політичного життя мав XX з'їзд КПРС (лютий 1956 г.). На з'їзді обговорювалися звіт про роботу ЦК партії, директиви шостого п'ятирічного плану народногосподарського розвитку (доповідь М. С. Хрущова). Публічне засудження культу Й. В. Сталіна, викриття злочинів сталінського режиму викликали глибокі зміни в суспільній свідомості, руйнування системи страху. У другій половині 50-х років тривала політика, спрямована на відновлення законності в суспільно-політичній сфері. Для зміцнення правопорядку була здійснена реформа системи правосуддя. Було розроблено і затверджено нове кримінальне законодавство. В кінці 50-х років були зняті необгрунтовані звинувачення з депортованих народів. Проведена М. С. Хрущова політика десталінізації, численні перебудови в політичній і економічній сферах викликали зростаюче невдоволення частини партійно-державного апарату. Голова Верховної Ради СРСР - Л.І. Брежнєв. Зростав культ Н.С. Хрущова. З 1958 р він став поєднувати дві посади: першого секретаря ЦК партії і глави уряду. Під його керівництвом було підготовлено проект нової Програми КПРС, затвердження якої відбулося в 1961 р на XXII з'їзді партії. У Програмі були визначені завдання побудови комунізму. У 1962 р в зв'язку з загостренням продовольчого положення було підвищено роздрібні ціни на деякі продукти харчування (м'ясо, масло та ін.). Результатом цього стали масові протести міського населення. У другій половині 1953 почалися кардинальні перетворення в економіці країни. Зміни стосувалися передусім сільськогосподарського виробництва, його прискореного підйому з метою забезпечення населення продовольством і легкої промисловості - сировиною. Підвищення добробуту народу оголошувалося однією з центральних завдань нового керівництва. Для її вирішення почалася розробка нової аграрної політики. З 1954 р почалося освоєння цілинних і перелогових земель. У 1953-1958 рр. приріст сільгосппродукції склав у порівнянні з попередніми п'ятьма роками 34%. За той же період було освоєно 42 млн. Га цілинних і перелогових земель. Але докорінного поліпшення в розвитку сільського господарства не відбулося. У другій половині 50-х років промисловість країни піднялася на якісно новий щабель. У ній налічувалося близько 300 галузей і видів виробництва. У 1957 р був прийнятий закон про перебудову управління промисловістю і будівництвом. Зовнішня політика СРСР в початковий період хрущовської "відлиги" велася в умовах напруженої міжнародної обстановки і жорсткої конфронтації з країнами Заходу. У 1955 р в Варшаві був підписаний договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між СРСР і європейськими соціалістичними країнами. У 1954-1956 рр. велися переговори про встановлення міждержавних відносин з декількома країнами Європи та Азії. Результатом переговорів стало відновлення дипломатичних зв'язків з Австрією і Федеративною Республікою Німеччини. Було підписано угоду про припинення стану війни між СРСР і Японією (1956 г.). За час перебування Н.С. Хрущова на посаді глави держави за фінансової та технічної допомоги СРСР було побудовано в різних країнах світу близько 6000 підприємств. У 1957 р міністром закордонних справ СРСР був призначений А.А. Громико. Недостатньо зважені і продумані дії з надання військової допомоги Кубі ледь не привели світ на грань світової війни (Карибська криза). Лібералізація зовнішньополітичного курсу була тісно пов'язана з появою нових форм міждержавних відносин. Зокрема, отримали розвиток прямі контакти керівників СРСР з главами інших держав. Одну з задач своєї діяльності в області зовнішньої політики Н.С. Хрущов бачив в тому, щоб домогтися скорочення озброєнь і припинення випробувань атомної зброї. У 1963 р в Москві відбулося підписання договору між СРСР, США і Англією про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі і під водою. До Московського договору приєдналися понад 100 держав. У 1964 р завершилася політика реформ, що проводяться Хрущовим. Проведені з ініціативи зверху перетворення не принесли очікуваного ефекту. У 1964 р Хрущов відправлений у відставку.

Радянська країна в середині 60-х - початку 80-х років

У тому 1965 почалися реформи в сільському господарстві. Посилили самостійність колгоспів і радгоспів. Збільшили вкладення в сільське господарство європейської частини країни. Взяли курс на створення великих спеціалізованих комплексів. Знизили план обов'язкових поставок і підвищили закупівельні ціни. З колгоспів списали борги. Підвищили матеріальну зацікавленість колгоспників в

зростанні виробництва. Зняли обмеження з особистих підсобних господарств. Ці заходи стимулювали збільшення виробництва. До середини 70-х рр. продовольча проблема відійшла на другий план, значно підвищився рівень життя на селі. В подальшому багато планів виявилися не реалізовані або не принесли очікуваного результату. Більшість колгоспів продовжувало залишатися збитковими. Незважаючи на збільшення закупівель продовольства за кордоном, знову виникли проблеми з продовольством.

У вересні 1965 почалася реформа в промисловості. Ліквідували територіальну систему управління через Раднаргоспи. Відновили галузевий принцип керівництва через міністерства. Збільшили самостійність підприємств. Частина доходів тепер залишалася в їх розпорядженні. Ці кошти йшли наразвитие виробництва, матеріальне заохочення, житлове будівництво, соціальну сферу. Скоротили кількість планових показників. Широко застосовувався госпрозрахунок. Передбачалося ввести елементи регульованих ринкових відносин. Активну роль в здійсненні реформи зіграв Голова Ради Міністрів СРСР А. Н. Косигін.

У роки восьмої п'ятирічки (1965-1970) реформа дала позитивні результати. Обсяг промислового виробництва зріс на 50%. Побудували майже 2000 великих підприємств. Освоїли нові промислові райони на півночі і сході країни. За видобутком вугілля і залізної руди, виробництву цементу, тепловозів, тракторів і комбайнів Радянський союз обігнав США. За продуктивністю праці і доходу на душу населення наша країна значно відставала від американського рівня.

На початку 70-х рр. реформи були припинені. Основні зусилля спрямували на розвиток оборонної промисловості, енергетики, сільського господарства і Сибіру. Особливу увагу приділили збільшення видобутку нафти і газу. Зробили ставку на розширення продажу сировини за кордон. Тільки за 70-і рр. СРСР заробив на цьому близько 170 млрд. Доларів. Ці кошти використовували для пом'якшення кризових явищ і підвищення життєвого рівня.

В кінці 70-х рр. падіння попиту на паливо призвело до зниження світових цін. Це боляче вдарило по економіці СРСР. Виросли дефіцит державного бюджету і зовнішній фінансовий борг, збільшилася інфляція. На початку 80-х рр. різко знизилися темпи зростання промисловості і сільського господарства. Упав життєвий рівень, піднялися ціни, з'явилися дефіциту і черги. Коли в 1982 р

помер Брежнєв, країна перебувала в складному становищі. Слабкі спроби його наступників Ю.В.Андропова і К.У.Черненко поліпшити становище не увінчалися успіхом.

З приходом до влади Брежнєва процес десталінізації суспільного життя закінчився. Заборонили критику культу особи Сталіна, згорнули процес реабілітації репресованих. Були спроби створення культу Брежнєва. Більшість радянських людей, слабо вірячи в ідеали соціалізму, відкритого опору системі не чинили. Проте росло рух інакомислячих, яке прийнято називати дисидентським. Багато дисидентів були арештовані і засуджені: А.Синявский, Ю. Даніеля, И.Бродский. Деякі поміщені в психіатричні лікарні: В.Буковський, Ю.Вішневская, Л.Губанов. За кордоном виявилися багато діячів мистецтва: письменник А. І. Солженіцин, кінорежисер А. Тарковський, режисер Ю. Любимов, поет І. Бродський, віолончеліст М. Ростропович. Духовним лідером правозахисного руху став академік А. Д. Сахаров.

З середини 60-х рр. у зовнішній політиці знову почався поворот до розрядки міжнародної напруженості. Після візиту в Москву в 1966 р генерала де Голля, встановилися дружні відносини з Францією. У 1970 р СРСР і ФРН підписали договір. Обидві сторони визнали всі територіальні зміни в Європі. У 1970-1973 рр. ФРН врегулювала відносини з Польщею, НДР і Чехословаччиною. У другій половині 70-х рр. ФРН перетворилася на одного з основних торговельних партнерів Радянського Союзу. У 1971 р було укладено чотиристоронній угоду з Берліну. СРСР, США, Англія та Франція заявили, що Західний Берлін не належить ФРН.

На початку 70-х рр. американське керівництво визнало військове рівність між СРСР і США. У 1972 було підписано радянсько-американський договір про обмеження стратегічних озброєнь (ОСО-1). На початку 70-х рр. за сприяння Радянського Союзу припинилася війна у В'єтнамі. Вершиною розрядки стало нараду з безпеки і співробітництва в Гельсінкі в 1975 р У ньому взяли участь 33 європейських держави, США і Канада. Підсумковий документ закріпив післявоєнні кордони в Європі, розширив економічні та політичні контакти. Країни відмовилися від застосування сили у вирішенні спірних проблем.

Різко погіршилися радянсько-китайські відносини.В кінці 60-х рр. справа дійшла до збройних зіткнень на далекосхідної

кордоні. У 1967 р ускладнилося становище в Польщі. Комуністичному керівництву країни СРСР надав економічну допомогу. У 1968 р уряд Чехословаччини спробувало провести реформи і вийти з-під радянського впливу. Радянський союз організував військову інтервенцію в цю країну.

У другій половині 70-х рр. відносини з Заходом погіршилися. Остаточний удар по розрядці було завдано після початку радянської інтервенції в Афганістан в грудні 1979 р ООН засудила дії СРСР. Американський Конгрес відмовився затвердити підписаний в 1979 р договір ОСО-2. Почався новий виток гонки озброєнь.

До початку 80-х рр. Радянський союз перебував напередодні економічного, соціального та політичного кризи.

Вопрос№50.Советскій Союз в 1985г.-1991г. Перебудова.

У березні 1985 р на посаду генерального секретаря ЦК КПРС обрали М. С. Горбачова. У 1985 р був проголошений курс на прискорення економічного і соціального розвитку. За планом на XII п'ятирічку (1986-1990) намітили збільшення темпів зростання за рахунок підвищення продуктивності праці і інтенсифікації виробництва. Передбачалося удосконалювати структуру управління народним господарством, стимулювати нові форми праці. Обіцяли посилити увагу до житловому будівництву, сфері послуг, освіті, охороні здоров'я, культурі.

Машинобудуванню відвели головну роль в реконструкції народного господарства. Це вимагало великих капіталовкладень. Така позиція послабила виробництво споживчих товарів, посилила інфляцію. У червні 1987 р проголосили перехід від адміністративних методів керівництва народним господарством до економічних. Незабаром прийняли закон про державне підприємство. Він розширив самостійність підприємств і права трудового кол

лектива. У 1988 р прийняли закони про кооперацію і про індивідуальну трудову діяльність. Ці закони виявилися недосконалими і непрацюючими в умовах командно-адміністративної системи управління.

З 1989 р керівництво країни спробувало перейти до багатоукладної економіки в аграрному секторі. Поряд з колгоспами і радгоспами з'явилися агрокомбінати, кооперативи орендарів, фермерські господарства.

У 1989-1990 рр. проголосили курс на перехід до регульованої ринкової економіки. Програма Г.Явлинского отримала назву "500 днів". Вона передбачала поетапну передачу в приватні руки торгових і промислових підприємств, різке скорочення державного сектора в економіці. Прийнята була урядова програма, яка розтягувала цей процес у часі. Зберігався значний контроль держави над промисловістю і сільським господарством.

З 1989 р почалося скорочення національного доходу. У 1990 р воно склало 10%. Падіння виробництва призвело до різкого погіршення рівня життя. ДО 1991 р полиці магазинів спорожніли, вишикувалися величезні черги, ввели картки не тільки на продукти харчування, а й на товари першої необхідності. Інфляція зросла до 5-10% на місяць. Країна перебувала на межі економічної катастрофи.

Основна причина невдачі економічних реформ в тому, що народне господарство продовжувало працювати за старою схемою. Реформи не зачіпали основ старої командно-адміністративної системи.

На XXVII з'їзді КПРС в 1986 р прийняли нову редакцію Програми партії. 'Взяли курс на вдосконалення соціалізму. З програми було вилучено положення про будівництво комунізму в СРСР. У 1987 р Горбачов проголосив гласність. Ослабла цензура, були припинені політичні переслідування, з в'язниць і посилань повернулися дисиденти. У засобах масової інформації з'явилася критика на адресу керівництва. Відновилася реабілітація репресованих.

У 1988 р після XIX Всесоюзної партійної конференції почалася реформа політичної системи в СРСР. Вищим органом влади став З'їзд народних депутатів. Вибори проходили на альтернативній основі. Перший з'їзд народних депутатів СРСР відбувся в травні-червні 1989 г. На ньому було обрано Верховну Раду

СРСР на чолі з Горбачовим. На III з'їзді в березні 1990 р Горбачов став першим президентом СРСР. З'їзд скасував 6 статтю Конституції, яка закріплювала існування в країні однопартійної системи. Незабаром з'явилися Демократична, Соціал-демократична, Ліберальна, Ліберально-демократична, Християнсько-демократична партії і ін. Одночасно йшов процес розпаду КПРС. Комуністична партія розділилася на кілька угруповань. З КПРС почався масовий вихід рядових членів. Практично припинили свою діяльність комсомольська і піонерська організації.

У зовнішній політиці головним стало прагнення максимально знизити рівень протистояння з усіма країнами. На XXVII з'їзді КПРС офіційно оголосили про відмову від прагнення домогтися соціалістичного перетворення світу. У серпні 1985 Радянський Союз ввів мораторій на випробування ядерної зброї, запропонувавши іншим країнам підтримати його ініціативу. Після низки зустрічей між Горбачовим і президентом США Р. Рейганом радянська і американська сторони підписали в грудні 1987 р угоду про знищення ядерних ракет середньої і малої дальності. Згідно з угодою було ліквідовано понад 2,5 тисячі ракет. СРСР пішов на великі поступки ніж США. У липні 1991 року в Москві було підписано договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ОСНВ-1). Договір передбачав ліквідацію частини ядерної зброї.

У лютому 1988 р Горбачов оголосив про виведення радянських військ з Афганістану. 15 лютого 1989 року всі радянські війська покинули цю країну. З 1985 р поступово покращилися відносини СРСР з Китаєм, Таїландом, Пакистаном, Південною Кореєю, Чилі, Південно-Африканської республікою, Ізраїлем.

У 1989-1990 рр. у всіх соціалістичних країнах за винятком Куби і Північної Кореї були повалені комуністичні режими. До влади прийшла опозиція. СРСР відмовився від застосування сили в придушенні антикомуністичного руху в Східній Європі. У 1990 р НДР увійшла до складу ФРН. Навесні 1991 р розпалася організація Варшавського Договору і Ради Економічної взаємодопомоги. Почалося виведення радянських військ зі Східної Європи. У листопаді 1990 р Горбачов був удостоєний Нобелівської премії миру. Припинилося протистояння Сходу і Заходу. "Холодна війна" закінчилася.

Питання № 51. Розпад СРСР. Жовтневі події 1993 р.

Непослідовність проведених в країні реформ вела до посилення конфлікту між центром і республіками. Необхідно було підписати новий союзний договір між республіками, що оголосили про свій суверенітет. Масові виступи, організовані рухом Демократична Росія навесні 1991 року, змусили Горбачова відмовитися від силових методів "У квітні з ініціативи Президента СРСР під Москвою в Ново-Огарьово була проведена зустріч з керівниками РРФСР, України, Білорусії, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Киргизії, Таджикистану та Туркменістану. Вона поклала початок спільного пошуку політичної згоди і розробки нового союзного договору.

112 червня 1991р. був обраний перший президент Росії. Ним став Б. М. Єльцин.

До літа 1991 р. в країні назріла політична криза. Після гострих дискусій керівникам 9 республік вдалося виробити проект союзного договору, підписання якого намічалося на 20 серпня 1991 г. Його прийняття означало перехід до дійсно федеративній державі, усунення ряду сформованих в СРСР державних структур і заміну їх новими.

Противники перетворень вирішили не допустити підписання нового союзного договору. Горбачов 18 серпня під час відпустки був ізольований на дачі в Криму. Віце-президент Г.И.Янаев видав указ про свій вступ на посаду Президента СРСР. Був створений Державний комітет з надзвичайного стану (ГКЧП). Він оголосив надзвичайний стан, призупинив діяльність опозиційних партій і рухів, заборонив мітинги і демонстрації, встановив жорсткий контроль за засобами масової інформації. У Москву були введені війська.

Опір ГКЧП очолив президент Росії Єльцин і його прихильники. 19 серпня було передано їх звернення до громадян Росії. Дії ГКЧП оцінювалися як антиконституційний переворот, а сам ГКЧП і його рішення оголошувалися незаконними. 21 серпня після надзвичайної сесії Верховної Ради Росії Горбачов був звільнений з ізоляції в Криму.

Серпневий політична криза 1991 означав кінець "перебудови". Більшість республік після серпневих подій відмовилися від підписання союзного договору.

У листопаді 1991 р був виданий указ президента Росії Б.М. Єльцина про заборону діяльності КПРС.

У грудні 1991 року лідери Росії, України і Білорусії заявили про припинення дії Союзного Договору 1922 і про намір створити Співдружність Незалежних Держав. Договір про утворення СНД було підписано в Біловезькій пущі. Спочатку Співдружність об'єднало 11 колишніх союзних республік. Президент Горбачов пішов у відставку. СРСР припинив своє існування. Головним в діяльності незалежних держав стало економічне реформування.

25 грудня 1991 Горбачов склав із себе обов'язки президента СРСР. 26 грудня 1991 СРСР припинив своє існування.

До кінця 80-х рр. в СРСР загострилися міжнаціональні протиріччя. У влади була відсутня продумана національна політика. Це особливо негативно позначилося на Кавказі.

Питання №52. Проблеми формування російської державності 93-2001г. (Конституція 93г. Реформи 90-х рр.)

У травні 1990 р Єльцин був обраний Головою Верховної Ради Росії. Одним з перших кроків нового керівництва стало прийняття Декларації про суверенітет. Вона проголосила верховенство республіканського законодавства над союзним.

У жовтні 1991р. уряд Єльцина оголосило про програму радикальних економічних реформ, в основі якої лежав перехід до ринку. З 1 січня 1992 були звільнені ціни на промислові і продовольчі товари. У 1992 р почалася приватизація підприємств. Інфляція за 1992 р склала 3000%. На 20% скоротився національний дохід і промислове виробництво. У суспільстві виникла соціальна напруженість.

Проти економічного і політичного курсу уряду виступали майже всі опозиційні сили країни. Почався конфлікт двох гілок влади - законодавчої (Верховної ради) та виконавчої (Президента). У грудні 1992 р на У II з'їзді народних депутатів Росії прем'єр-міністр Е.Т. Гайдар змушений був піти у відставку. Новий глава уряду В. С. Черномирдін спробував скоригувати економічний курс.

Труднощі в справі реформування суспільства вели до посилення опозиційних настроїв. У березні 1993 р на З'їзді народних депутатів було поставлено питання про відставку президента. 21 вересня 1993 р Б.Н.Ельцин підписав указ про розпуск З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради, проведення в грудні виборів в нові органи державної влади та референдуму щодо нової редакції Конституції Росії.

Проти президентського указу виступило керівництво Верховної Ради і більшість членів Конституційного суду, які визнали дії президента неконституційними. Віце-президент А.В.Руцкой заявив про виконання обов'язків президента і почав формувати паралельний уряд.

Будівля Верховної Ради Росії стало центром опору президенту Єльцину. 2 жовтня в Москві пройшли організовані опозицією великі демонстрації, які вилилися в масові заворушення. 3 жовтня Руцькой і голова Верховної Ради Росії Р.И.Хасбулатов закликали присутніх біля Білого дому до штурму мерії і телецентру. Спроба штурму "Останкіно" привела до кровопролиття, але була безуспішною. Президент оголосив у Москві надзвичайний стан і ввів в столицю війська. 4 жовтня в результаті штурму Білого дому будівлю було зайнято військами.

12 грудня 1993 р відбулися вибори в новостворені органи влади - в Федеральні збори і Державну Думу.

Вибори вперше проходили не тільки по виборчим округам, але і за партійними списками. Майже чверть голосів виборців отримала партія В.В.Жириновского. Більшістю голосів виборців була прийнята нова Конституція Росії. Вона зміцнила позиції президента, який ставав одночасно і главою уряду і наділявся суттєвими законодавчими повноваженнями.

Влітку 1991 рчастина Чечено-Інгушетії заявила про вихід зі складу РРФСР і СРСР і оголосила себе незалежною державою під назвою Чеченської республіки. Вищим органом влади був оголошений Виконавчий комітет загальнонаціонального конгресу чеченського народу на чолі з головою Д. Дудаєвим. У вересні 1991 р озброєна національна гвардія Дудаєва захопила будівлю Ради міністрів, радіо, телецентру та Верховної Ради. У грудні 1991 р Дудаєв в односторонньому порядку перервав контакти з федеральними органами влади і заявив про вихід зі складу Росії. У грудні 1994 року в республіку були введені федеральні війська. Конфлікт з Чеченської республікою переріс у війну. Вона спричинила численні жертви серед мирних жителів і військових. Війна супроводжувалася терористичними актами з боку чеченських сепаратистів в Буденовске, Кизлярі і Первомайському.

У серпні 1996 року в Хасав'юрті було підписано угоду про припинення бойових дій в Чечні і про виведення федеральних військ з території Чеченської республіки. У січні 1997 відбулися вибори президента Чеченської республіки, яким став А. Масхадов.

Влітку 1996 відбулися вибори президента Росії. На другий термін президентом був обраний Ельцін.Во зовнішній політиці Росії можна виділити два основних напрямки. Перше було пов'язано з відносинами з колишніми республіками СРСР - т.зв. "Ближнім зарубіжжям", друге з відносинами з т.зв. "Далеким зарубіжжям". Російські військові на положенні "миротворчих сил" діяли в Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Таджикистані. Складними виявилися відносини з Україною через конфлікт з приводу Чорноморського флоту і Криму. Уряди держав Прибалтики та СНД взяли курс на витіснення російських. В "далекому зарубіжжі" Росія продовжувала виконувати зобов'язання СРСР щодо виведення військ з Європи, який завершився в серпні 1994 р

Спільно з ООН Росія брала участь у вирішенні всіх збройних конфліктів у світі. Важливим питанням зовнішньої політики є протидія розширенню НАТО на Схід і політики, що порушує сформований в Європі баланс сил. Демократичні реформи поліпшили ставлення до Росії в світі, хоча події жовтня 1993 року і дії Федеральної влади в Чечні викликали критику в різних колах світової громадськості. У лютому 1996 р Росія приєдналася до Статуту Ради Європи і офіційно стала 39-ою державою - учасником РЄ.