Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Військова і економічна допомога СРСР Китаю в роки японо-китайської війни 1937-1945

Скачати 95.01 Kb.
Дата конвертації13.12.2018
Розмір95.01 Kb.
Типреферат

міністерство освіти російської федерації

барнаульський державний педагогічний університет

Історичний факультет

Кафедра загальної історії

Військова і економічна допомога СРСР Китаю в роки японо-китайської війни 1937-1945

Дипломна робота

виконала студентка

4 групи

Серьогіна Маргарита Володимирівна

______________________________

(Підпис)

Науковий керівник

д.і.н., професор В. А. Бармін

______________________________

(Підпис)

Дипломна робота захищена

«___» ___________________ 2003р.

оцінка _______________________

Голова ДАК _____________

(Підпис)

Барнаул 2003

зміст

Вступ. 3

ГЛАВА 1. Вторгнення японських агресорів в Китай .. 8

ГЛАВА 2. Боротьба СРСР і патріотичних сил Китаю за організацію колективної відсічі японським мілітаристам ... 14

2.1. Позиція США, західних держав і Ліги Націй щодо японської агресії в Китаї. 14

2.2. Відновлення дипломатичних відносин СРСР з Китаєм. 20

2.3. Боротьба Радянського уряду за прийняття колективних дій проти Японії. 25

2.4. Допомога СРСР Китаю у створенні єдиного національного фронту. 28

ГЛАВА 3. Організація радянської допомоги Китаю в перші роки японо-китайської війни (1937-1941гг.) 32

ГЛАВА 4. Діяльність радянських військових радників в Китаї .. 38

ГЛАВА 5. Радянсько-китайські відносини в період з 1941 по 1945рр. 44

Висновок. 53

Використані джерела. 55

Бібліографічний список літератури .. 58

Вступ

Величезний інтерес російської громадськості до минулого і сьогодення нашого великого сусіда, його культурі та економічним успіхам, до всіх аспектів його життя сьогодні задовольняється публікацією значного числа книг і статей найрізноманітнішої тематики.

В даний час російське китаєзнавство - одна з найбільш плідних працюючих галузей російського сходознавства. Це в повній мірі відноситься і до істориків-китаєзнавці, за останні роки опублікував книги і статті майже до всіх періодів довгої і безперервної китайської історії. Однак явно не вистачає робіт узагальнюючого характеру, які могли б претендувати на виклад всієї історії нашого великого сусіда.

Поступове оновлення всієї духовного життя нашої країни позначилася і на сучасній російській історіографії - в науковий обіг вводяться нові джерела, складається критичний підхід до дослідження деяких історичних сюжетів, виникають плідні відмінності в трактуванні історичного процесу.

У ленінський період російської історії радянсько-китайські відносини розглядалися однобоко, з точки зору комуністичної ідеології. Багато документів, що стосуються зовнішньої політики Радянської Росії, були приховані і не висвітлювалися в засобах масової інформації.

Проблему радянсько-китайських відносин в період з 1937 по 1945рр. необхідно розглядати в декількох аспектах. Наприклад, що ж реально стояло за економічною та військовою допомогою СРСР китайському уряду і народу в роки японо-китайської війни.

Об'єкт дослідження - радянсько-китайські відносини в роки японо-китайської війни (1937-1945).

Предмет дослідження - економічна і військова допомога СРСР Китаю в роки японо-китайської війни (1937-1945).

Хронологічні рамки - з 1937 по 1945р.

Мета дослідження - виявлення особливостей взаємин СРСР і Китаю в економічних і військових сферах в 1937-1941г.

завдання:

- описати вторгнення японських агресорів в Китай;

- визначити позиції США, західних держав і Ліги Націй щодо японської агресії в Китаї;

- простежити боротьбу СРСР і патріотичних сил Китаю за організацію колективної відсічі японським мілітаристам;

- охарактеризувати і описати організацію радянської допомоги Китаю в перші роки японо-китайської війни (1937-1941);

- описати діяльність радянських радників в Китаї.

Історіографія. Проблема радянсько-китайських відносин у розглянутий нами період висвітлювалася багатьма істориками. Нами були використані найбільш відомі і серйозні з них.

Видний китаєзнавець, академік РАН С. Л. Тихвинський на матеріалах біографії видатного політичного і державного діяча Китаю Чжоу Еньлай відтворює історію країни першої половини XX століття [1].

У роботах [2] Сладковський М. І. члена-кореспондента АН СРСР і одного з найбільших радянських китаеведов, висвітлюються вузлові проблеми розвитку китайського суспільства в XX столітті: ідейні витоки та сутність маоїзму; економіка КНР і перспективи її розвитку; інтернаціональний курс відносно Китаю і ін.

У книгах [3] Севостьянова Г. Н. досліджується політика Японії, США, Англії, Франції, Німеччини, Італії на Далекому Сході напередодні другої світової війни. Велика увага приділяється зовнішній політиці Радянського Союзу і боротьбі китайського народу проти японської агресії. Автор наводить матеріал, який показує, наочно, як у міру розширення японської збройної агресії на Далекому Сході відбувалося загострення міжімперіалістичних протиріч в Азії, зміна розстановки сил, поглиблення і наростання криз у міжнародних відносинах. У його роботах використано велику кількість архівних матеріалів і документів розкривають таємні переговори і таємну дипломатію капіталістичних держав перед другою світовою війною. На основі великих статистичних даних і офіційних міждержавних договорів і угод характеризуються окремі етапи у відносинах між двома сусідніми країнами, аналізуються торгівля та інші види економічних зв'язків між ними.

В роботі [4] Ледовських А. М. на тлі складних подій, що розгорнулися в Китаї на завершальному етапі війни проти Японії і в перші повоєнні роки, аналізуються два діаметрально протилежних зовнішньополітичних курсу по відношенню до Китаю - Радянського Союзу і США. Показано ефективну протидію радянської дипломатії американським планам проникнення в Маньчжурію, розчленовування Китаю, спробам розв'язання прямої військової інтервенції з метою розгрому демократичних сил, очолюваних КПК, і перетворення Китаю в напівколонію США.

Монографія професора Ю. М. Галеновіч [5] розповідає про життя і діяльності Цзян Чжунгженя, відомого в нашій країні як Чан Кайши, - одного з лідерів Китаю в XX столітті, наступника батька засновника китайської республіки Сунь Ятсена, керівника Китаю під час другої світової війни , голови партії Гоміньдан Китаю.

У книзі Сапожникова Б. Г. [6] показані основні форми і методи колоніальної політики японських монополій і держави в Китаї від створення маріонеткового уряду Маньчжоу-го в 1932 році до початку війни на Тихому океані в грудні 1941 року. Автор розкриває зміст колоніалістської програми японських імперіалістів. У книзі розкрито також роль і значення партизанського фронту війни проти японських загарбників в Китаї.

У монографії професора Дубинського А. М. [7] досліджуються радянсько-китайські відносини в період, коли китайський народ зазнав агресії з боку Японії. На основі свіжого і цікавого матеріалу в книзі показана допомогу СРСР Китаю в боротьбі проти агресора, розкрито значення вирішальних перемог Радянських Збройних Сил на радянсько-німецькому і радянсько-японському фронтах і їх вплив на результат справедливої ​​боротьби китайського народу за свободу і незалежність.

Новизна дослідження. З початку 90-х років в науковий обіг були введені багато документів, що стосуються внутрішньої і зовнішньої політики СРСР і Китаю досліджуваного періоду, які підтверджують або спростовують відомі раніше факти. Також з'являється безліч монографій і книг, які висвітлюють проблему радянсько-китайських відносин в даний період з усіх боків: економічної, соціальної, ідеологічної, політичної, військової, які раніше висвітлювалися в офіційних джерелах однобоко.

Джерельна база. Як використовуваних джерел залучалися збірники документів, які характеризували офіційну сторону дослідження.

Також багато використано в роботі спогадів людей, які безпосередньо брали участь в організації допомоги Радянського уряду китайському народу в роки японо-китайської війни. Це і військові радники, і льотчики-добровольці, і дипломатичні посли в Китаї, і інші офіційні та неофіційні особи. Ці історичні джерела важливі при розгляді більш глибоких сторін радянсько-китайських відносин, що не напишуть в офіційних джерелах.

Структура роботи. Робота побудована за проблемно-хронологічним принципом.


ГЛАВА 1.
Вторгнення японських агресорів в Китай

У 1929-1933 світова система капіталізму переживала небачений криза. Імперіалістична реакція посилено шукала вихід з нього на шляхах війни, широко поширюючи міф про «агресивності» Радянського Союзу, нібито стала особливо загрозливою в зв'язку з його успіхами в індустріалізації. На Далекому Сході роль головного борця проти «червоної небезпеки» взяла на себе Японія.

Однак СРСР був дуже сильним противником, і війна з ним вимагала ґрунтовної і тривалої підготовки. Перш за все, необхідний був зручний плацдарм. В якості такого плацдарму Японією вказувалася Маньчжурія (Північно-Східний Китай). На величезному протязі кордон з Радянським Союзом і МНР й приваблива значними сировинними ресурсами, необхідними для створення військово-промислової бази. Але як військовий плацдарм цей район був зручний і для розширення агресії проти Китаю.

Японське командування вирішило, що 1931р. - найбільш зручний час для захоплення китайського Північного Сходу. Головні імперіалістичні суперники Японії - США і Англія переживали тоді найгостріший момент економічної кризи і були цілком зайняті пошуками виходу з внутрішніх труднощів.

Радянсько-китайські дипломатичні відносини напередодні японського вторгнення в Китай переживали критичний стан. Вони були фактично припинені в 1929 р. в результаті захоплення КСЗ китайськими мілітаристами. Модель радянсько-китайських відносин XXвека є частиною більш широкої моделі співіснування двох разносістемних держав в екстремальних умовах (1917-1949гг.), Яка охоплює період революційних перетворень в Росії і активного революційного процесу в Китаї, громадянських воєн і Другої світової війни, період, коли обидва держави здійснювали свої програми, протидіючи активного втручання ззовні. Радянська Росія послідовно підтримувала боротьбу китайського народу за об'єднання і незалежність країни.

У 1937-1945гг. ця модель зазнавала вплив різнопланових рушійних сил. По-перше, відносини СРСР з Китаєм вперше за всю їх історію розвивалися в тісному взаємозв'язку з міжнародними відносинами на Далекому Сході і в світі в цілому. Вони носили не тільки двосторонній характер, а й стали елементом багатосторонньої дипломатії в міжнародних організаціях, в дипломатичному листуванні, на конференціях лідерів провідних держав. Істотний відбиток на них наклав загальну кризу міжнародних відносин, що передував Другій світовій війні. І також екстремальна ситуація, в яку потрапили обидві країни у зв'язку з розгорнулася проти них агресією. У цих умовах для кожного з урядів національні інтереси виживання стають імперативними. Проте, це не означає, що лідери двох держав не розуміли, що долі їх країн залежать не тільки від сили опору агресорам їх власних народів, а й від тісної взаємодії один з одним і з коаліцією антифашистських держав в цілому.

По-друге, обидві держави належали до різних соціально-економічних систем.У цьому плані їх відносини ставилися до змішаного типу, що позначалося на торгово-економічних зв'язках, наприклад, в процесі розрахунків китайської сторони за радянські товари.

По-третє, на характер зв'язків двох країн впливало те, що вони ставилися до різних цивілізаційних комплексам, міждержавні відносини були і формою міжцивілізаційного контакту. І за цим параметром характеристика їх відносин потрапляє в розряд змішаних, що позначалося на ступені взаєморозуміння в ході дипломатичних контактів.

У самому Китаї не припинялась міжусобна боротьба ворогуючих угруповань всередині гоміндану, яка загрожувала вилитися в чергове відкрите збройне зіткнення. А, починаючи з липня 1931р. у Чан-Кайши були зв'язані руки проведенням третього за рахунком і найбільшого за масштабами походу проти революційних баз, керованих комуністами.

У той час частини японської Квантунської армії перебували в окремих пунктах північно-східних провінцій Китаю. В їх завдання формально входила охорона Південно-Маньчжурської залізниці, що належала японському капіталу. Збільшивши чисельність своїх військ в районі поміченого театру військових дій, і посиливши їх оснащення бойовою технікою, японське командування шукало лише приводу для початку операцій.

18 вересня 1931р. у Лютяугоу поблизу Мукдена з відома і за участю японської розвідки було підірвано залізничне полотно. Командування Квантунської армії заявило, що вибух нібито зробили китайці. Негайно після спровокованого «інциденту» японські війська розгорнули наступ на найважливіші центри Північно-Східного Китаю. Протягом декількох днів вони захопили головні міста і залізничні вузли Північного Сходу. Повністю завершивши окупацію китайських провінцій Ляонін, Гірін і Хейлунцзян, японські імперіалісти в березні 1932р. створили на їх території маріонеткову державу Маньчжоу-го.

Суттєвою підтримкою загарбницького курсу Японії стала політика захоплень, що здійснювалася Німеччиною та Італією. 25 жовтня 1936р. ці держави оформили військово-політичний блок - «Вісь Берлін-Рим». Німеччина підтримала захоплення Італією Ефіопії; обидві держави, визнавши уряд Франко, перейшли до спільних дій проти республіканської Іспанії. Одночасно країни осі приступили до розділу економічних сфер впливу на Балканах і в придунайських державах. Розвитком блоку фашистських агресорів стало підписання 25 листопада 1936р. Німеччиною і Японією «Антикомінтернівського пакту», до якого близько року тому, приєдналася і Італія. Так склався пакт - «Вісь Берлін-Рим-Токіо», спрямований своїм вістрям проти СРСР.

Уряд Чан-Кайши зайняло капітулянтську позицію по відношенню до японської агресії. Дізнавшись про події 18 вересня, Чан-Кайши терміново телеграфував китайському командуванню в Дунбея «Дані дії японських військ носять звичайний провокаційний характер. Щоб уникнути розширення інциденту опору ні в якому разі не надавати »[8]. Чан-Кайши розраховував шляхом поступок агресору заручитися його підтримкою в придушенні зростаючого революційного руху, який очолювала КПК.

Не задовольнившись захопленням північно-східних провінцій в 1931-1932гг., Японія продовжувала розширювати свій плацдарм у Китаї. На початку 1933р. японські війська зайняли провінцію Жехе і, минувши Велику китайську стіну, вторглися в провінцію Хебей, підійшовши впритул до Пекіну. У березні 1933р. Японія демонстративно вийшла з Ліги Націй, розв'язавши собі, таким чином, руки для подальшої агресії проти Китаю. У 1935р. вона прибрала до своїх рук майже всю провінцію Чахар і повела наступ на провінцію Суйюань.

2 липня 1935 р. генерал Хе Інуінь підписав з генералом Умедзу угоду, за якою всі гоминьдановские війська відгукувалися з провінцій Хебей і на території цієї провінції припиняли свою діяльність всі гоминьдановские організації; одночасно нанкинское уряд зобов'язався на всій території Китаю заборонити будь-які антияпонські виступи, розглядаючи їх як комуністичні [9].

Одночасно японські мілітаристи розгорнули інтенсивну підготовку до нових, більш великим військовим зіткненням. Японія почала перебудову економіки на військовий лад і стала виступати головним покупцем озброєння і стратегічної сировини на світовому ринку.

По дипломатичних каналах Чан-Кайши пропонував японському уряду розпочати переговори про укладення договору про дружбу на основі принципів рівності, скасування нерівноправних договорів і припинення японської допомоги «місцевим урядам» в Північному Китаї. Японія відкинула ці пропозиції. Більш того, в жовтні 1935 р. міністр закордонних справ Японії К. Хирота проголосив «3 принципу», з якими, за його наполяганням, повинні були погодитися китайська влада:

1) Китай не повинен орієнтуватися на європейські країни і США і зобов'язаний піти на повне зближення з Японією;

2) Китай повинен де-факто визнати Маньчжоу-го, а також особливі інтереси Японії в Північному Китаї;

3) Китай повинен погодитися на спільну з Японією боротьбу з антияпонським комуністичним рухом [10].

7 липня 1937р. під час нічних маневрів японських військ, недалеко від Пекіна «пропав» солдатів. Для його «пошуків» японський загін спробував проникнути в місто Ваньпін. Китайський гарнізон, не чекаючи наказу гоминьдановского командування, надав японцям опір. І хоча солдат незабаром «знайшовся» в районі Лугоуцяо закипіли запеклий бої.

Після подій 7 липня гоминьдановское уряд продовжував проводити капітулянтську лінію. Воно не вжив жодних заходів для організації відсічі ворогу, обмежившись лише дипломатичними протестами, і закликали припинити військові дії. Японська сторона для відводу очей погодилася на переговори з представниками уряду Нанкинський про врегулювання конфлікту. Але, не дивлячись на те, що в ході переговорів гоміньданівці беззаперечно брали одне за іншим вимоги японців, останні перетворили переговори на ширму, за якою йшли приготування до нових боїв.

В кінці липня японські війська зайняли Пекін і Тяньзінь.

У серпні японський флот і морська піхота почали бої за оволодіння Шанхаєм, найбільшим торгово-промисловим центром і портом Китаю, в якому було зосереджено до 50% всієї китайської промисловості, і близько 60% обороту всієї зовнішньої торгівлі країни. Захоплення Шанхаю повинен був поставити під загрозу столицю Китаю - Нанкін. Японським агресорам здавалося, що вони близькі до перемоги, що Китай неодмінно складе зброю і буде поставлене на коліна.

Таким чином, внутрішньополітичне становище в Китаї, відсутність єдності всіх його сил створювали Японії сприятливі умови для розв'язання «блискавичної війни» проти китайського народу.


ГЛАВА 2.
Боротьба СРСР і патріотичних сил Китаю за організацію колективної відсічі японським мілітаристам

2.1. Позиція США, західних держав і Ліги Націй щодо японської агресії в Китаї

Збройна агресія японського імперіалізму проти Китаю істотно змінила міжнародну обстановку не тільки в Азії, але і у всьому світі. Перш за все, вона загострила боротьбу між імперіалістичними державами на Далекому Сході і в значній мірі визначила напрямок їх політики в цьому районі. США, Англія, Франція, Німеччина та Італія, як і Японія, розглядали Китай як вигідний ринок збуту товарів і найбагатше джерело сировини з величезними можливостями для застосування капіталу.

Американські монополісти володіли на Далекому Сході важливими економічними позиціями. До 1937р. в Китаї налічувалося близько 400 американських фірм. Їх капіталовкладення досягли 295,2 млн. Дол. У торгівлі з Китаєм США зайняли перше місце: їх частка в китайському експорті становила 30%, в імпорті 20%. Імперіалісти США розраховували на подальше розширення китайського ринку для збуту американських товарів [11].

Англійська монополістичний капітал займав в Китаї ще більш важливі економічні позиції. Загальна сума британських капіталовкладень досягла 1486,5 млн. Америк. доларів [12]. Крім того, в Китаї була розгалужена мережа англійських банків зі значним числом відділень. Англія також займала перше місце в судноплавстві Китаю.

Німецькі монополії, як відомо, наполегливо домагалися відновлення економічних і політичних позицій в Китаї, втрачених ними в першу світову війну. Найбільші концерни укладали численні контракти на будівництво заводів, фабрик і залізниць. Німецькі монополісти надавали кредити і позики, постачали машини, автомобілі, паровози, хімікалії.

Позиції Франції та Італії в Китаї були слабші. Зате французький імперіалізм володів на Далекому Сході багатою колонією - Індокитаєм.

Американське, англійське, французьке і німецьке уряду з тривогою стежили за безперервно і швидко посилився економічним, торговим і військовим настанням Японії на азіатському континенті. Вони розуміли, що Японія домагається не тільки панування в Китаї, але і контролю над всієї Східної і Південно-Східною Азією, а також над басейном Тихого океану.

У цих умовах стратегія США полягала в тому, щоб в ході війни Японія і Китай взаємно виснажували один одного. США розраховували використовувати Японію для придушення національно-визвольного руху в Китаї. Все це повинно було забезпечити США більш сприятливі умови для заняття панівного становища в економіці Китаю. Крім того, монополісти США були зацікавлені в розширенні військових дій в Китаї, бо поставки воюючим сторонам озброєння приносили величезні прибутки. Також, США прагнули зіштовхнути Японію з Радянським Союзом.

Англія також розраховувала, що шляхом невеликих поступок японському агресору в Північному Китаї їм вдасться спрямувати японську агресію проти СРСР і добитися цим ослаблення Японії як конкурента.

Плани Франції були спрямовані на збереження своїх позицій в Індокитаї, а також в Південному Китаї шляхом направлення агресії на північ.

Що стосується Німеччини і Італії, що вступили на шлях розв'язання війни в Європі, то вони вступили в підтримку японського агресора, розраховуючи домовитися з Японією про спільне пограбуванні Китаю. Також прагнули відвернути увагу і сили США, Англії і Франції до цього району і полегшити свої агресивні дії в Європі.

Вашингтон не поспішав виступати з офіційними заявами з приводу подій на Далекому Сході. Дипломатія США розробляла зовнішньополітичну програму з метою посилення своїх позицій на Далекому Сході.

16 липня 1937р. Державний департамент США опублікував декларацію, яка рясніла словами про «миролюбність і гуманності» і сповіщала, що основними принципами американської зовнішньої політики є дотримання міжнародних угод, свобода торгівлі та повагу принципу рівних можливостей [13]. У декларації ні слова не було сказано про відповідальність Японії за дії в Китаї. Текст декларації був вручений 62 країнам, що мало на меті підкреслити намір США виступити в ролі «міжнародного арбітра» на Далекому Сході.

Англія з тривогою стежила за політикою Вашингтона. Вона побоювалася, що США візьмуть в свої руки ініціативу врегулювання японо-китайських відносин. 15 липня повірений у справах Доддс відвідав міністра закордонних справ Японії і запитав, чи може Британія бути корисною у врегулюванні відносин між Японією і Китаєм. Готуючись до ролі посередника, міністр закордонних справ Англії Іден заявив, що військові дії в Північному Китаї не спровоковані Японією, і що акту агресії Японія не зробила, і що в Китаї немає війни, а тільки конфлікт «локального» характеру [14].

Прагнучи перехопити ініціативу, державний секретар США Хелл заявив 21 липня японському послу Сайто, що уряд США готовий взяти участь у вирішенні конфлікту між Японією і Китаєм [15].

Таким чином, ні США, ні Англія не визнали дії Японія агресивними, а, навпаки, навперебій пропонували агресору свої послуги.

Необхідно також мати на увазі, що США і Англія були для Японії головними постачальниками військово-стратегічних матеріалів і посиленням своїх поставок сприяли виникненню і розширенню війни.

За перші шість місяців 1937р.монополії США продали Японії заліза, сталі, міді, нафти набагато більше, ніж за відповідний період 1936р. Американські поставки дефіцитних матеріалів зросли в 1937р. більш ніж в 3 рази в порівнянні з 1936р. Структура експорту США до Японії різко змінилася за рахунок підвищення питомої ваги військових матеріалів. Якщо в 1937р. весь американський експорт в порівнянні з 1936р. збільшився на 41%, то експорт військових матеріалів за той же час зріс на 124%. З усього ввезення до Японії матеріалів і устаткування для використання у військових цілях поставки США становили 54,4% [16].

Велике значення для Японії мали також закупівлі військово-стратегічних матеріалів в Англії і країнах Британської імперії. Англійські поставки становили 17% всього імпорту японських військових матеріалів.

Зовсім іншою була картина щодо торгівлі з Китаєм. У зв'язку з війною, і особливо японської морської блокадою, торгівля США і Англії з Китаєм стала швидко скорочуватися: якщо експорт США до Китаю за перше півріччя 1937р. становив 115386 тис. дол., то за друге півріччя того ж року він впав до 73473 тис. кит. дол. У вересні 1937р. торгівля США через Шанхай скоротилася в 7 разів у порівнянні з липнем того ж року, а Англії в 4,5 рази [17]. Це також різко погіршило економічне становище Китаю.

30 серпня 1937р. уряд Китаю направило генеральному секретарю Ліги Націй повідомлення про агресивні дії Японії в Китаї.

Англія і Франція, які займали в Лізі Націй провідне становище, не мали наміру виступати проти Японії. Бажаючи з'ясувати позицію США, які не перебували членом Ліги Націй, Лондон звернувся до американського уряду з питанням, чи буде воно представлено в Женеві. США відповіло згодою.

15 вересня відбулося відкриття чергової Асамблеї Ліги Націй, перед якою стояло завдання: обговорити ситуацію на Далекому Сході у зв'язку з віроломним збройним вторгненням Японії в Китай. Ліга Націй не могла відмовити Китаю в його прохання, т. К. Стаття 10 Статуту Ліги зобов'язувала її гарантувати територіальну недоторканність і політичну незалежність кожного члена Ліги. Крім того, стаття 16 Статуту проголошувала, що війна проти одного з членів Ліги означає вчинення акту війни проти всіх інших членів Ліги, і передбачала до агресора економічних і військових санкцій.

У день відкриття сесії Асамблеї представник китайського уряду Веллінгтон Ку закликав Лігу Націй допомогти Китаю.

Але, незважаючи на важливість розігралися на Далекому Сході подій, Асамблея не мала особливого бажання обговорювати прохання Китаю. Тільки представник СРСР М. М. Литвинов вказав, що зберегти мир можливо лише шляхом колективної відсічі агресії і послідовного проведення колективної безпеки, за допомогою активної боротьби за мир проти війни.

Пропозиції Радянського Союзу не були, проте, розглянуті Асамблеєю. Остання запропонувала Далекосхідному дорадчому комітетові 23-х, створеному ще в період захоплення Японією Північно-Східного Китаю, вивчити ситуацію, що склалася в Китаї.

Таким кроком Ліги Націй Японія була цілком задоволена. Вона направила додаткові війська в Китай. Японські літаки бомбили міста Китаю, вбиваючи тисячі мирних жителів.

У зв'язку з цими подіями по всьому світу пройшли демонстрації з вимогами спільних дій всіх держав проти агресії Японії в Китаї. Але Ліга Націй не робила ніяких спроб до серйозного розгляду питання про події в Китаї.

21 вересня відбулося перше засідання Комітету 23-х. Запрошені на засідання учасники конфліктів - Японія та Італія відмовилися надіслати своїх представників. Однак і після цього комітет продовжував діяти.

Китайський народ і світова громадськість були обурені позицією західних держав і Комітету 23-х. 21 вересня китайський представник направив генеральному секретарю Ліги Націй ноту, в якій повідомляв, що Японія продовжує бомбардування китайських міст і настійно просив покласти край нелюдським діям Японії.

Уряду США, Англії і Франції не могли більше робити вигляд, що нічого не сталося. Вони направили в Токіо формальні ноти протесту проти повітряних бомбардувань Нанкіна, Кантона і інших міст.

Але Ліга Націй і в цей напружений момент продовжувала діяти. Однак 27 вересня Комітет 23-х зібрався на чергове засідання, єдиним рішенням якого було рішення створити спеціальний підкомітет для вивчення становища на Далекому Сході.

3 жовтня китайська делегація вручила генеральному секретарю Ліги Націй ноту, перераховуються нові факти звірства агресора. У той же день представник японського міністерства закордонних справ офіційно заявив, що ніякі резолюції не зможуть змусити Японію відмовитися від прийнятого нею курсу.

По всьому світу знову прокотилася хвиля обурення. Народи вимагали від Ліги Націй НЕ резолюцій, а дій. Антияпонське рух охопив найрізноманітніші верстви суспільства в Великобританії. І англійське уряд не могло з цим не рахуватися. 1 жовтня британське посольство вручило держдепартаменту США меморандум, в якому говорило, що «готовий розглянути питання про бойкот Японії, хоча воно і не зовсім впевнено в його ефективності» [18]. Через п'ять днів держдепартамент відповів, що американський уряд не має наміру брати участі в санкціях проти Японії.

5 жовтня сесія Асамблеї Ліги Націй приступила до обговорення рекомендацій Комітету 23-х. Знову в проектах резолюцій дії Японії не були названі агресивними. Резолюція, прийнята на сесії, рекомендувала всім членам Ліги утриматися від будь-яких дій, спрямованих до ослаблення опору Китаю, і пропонувала розглянути, наскільки вони можуть індивідуально надати допомогу Китаю.

В результаті Ліга Націй по суті відмовилася виступити проти Японії і допомогти, як то пропонувалося статтею 16 Статуту, жертві агресії - Китаю. Ставало очевидним, що Ліга Націй продовжувала, як і раніше політику поступок агресору. Як відомо, при її систематичному потуранні Японія окупувала Північно-Східний Китай, Італія захопила Абіссінію, германо-італійський фашизм проводив збройну інтервенцію проти Іспанської Республіки.

Таким чином, Ліга Націй, західні держави і США залишили китайський народ на самоті перед обличчям японської агресії, відхиливши пропозиції СРСР про організацію колективної відсічі агресору.

2.2. Відновлення дипломатичних відносин СРСР з Китаєм.

В результаті, на початку 30-х років Китай по суті виявився один на один з японським агресором.

До цього часу Чан Кайши переконався в марності надій на підтримку Китаю в конфліктах з Японією з боку Ліги Націй, Англії та США. І в пошуках союзників проти подальших домагань Японії став цікавитися можливістю поліпшення відносин з Радянським Союзом.

Ще влітку 1934 р. він домовився з професором пекінського університету Цин-Хуа, видатним фахівцем з історії міжнародних відносин Цзян Тінфу про його поїздку в Москву з неофіційною місією - з'ясувати, чи погодиться радянський уряд вести з Чан Кайши переговори про поліпшення китайсько-радянських відносин (Чан Кайши добре пам'ятав про різко ворожому до нього відношенні в Радянському Союзі як до ката революції в 1927 р. і організатору каральних походів проти КПК, Радянських районів і китайської Червоної армії).

Міністр фінансів нанкинского уряду Кун Сянсі в бесіді з радянським повпредом в Китаї Д. В. Богомоловим передав прохання Чан Кайши «посприяти професору Цзяну» в Москві. Беручи Цзян Тінфу в Москві, заступник наркома закордонних справ СРСР Б. С. Стомоняков розсіяв побоювання Чан Кайши, заявивши, що «при визначенні наших політичних відносин з Китаєм сьогоднішнього дня, і зокрема відносин з Чан Кайши, який грає керівну роль в Китаї, ми, звичайно, ні в жодній ступеня не виходимо зі спогадів і почуттів, а виходимо із спільності інтересів наших країн і щиро бажаємо розвитку і зміцнення відносин »[19].

18 жовтня 1935 р. відбулася конфіденційна зустріч радянського повпреда Д. В. Богомолова з Чан Кайши, на якій обговорювалося питання про укладення торгового договору та пакту про ненапад.

Ще 12 грудня 1932р. було підписано угоду про офіційне відновлення дипломатичних відносин. Слід підкреслити, що мотиви, якими при цьому керувалися гоминьдановские правителі Китаю, аж ніяк не витікали з інтересів світу на Далекому Сході. Чан Кайши і його оточення вважали, що радянсько-китайське зближення погіршить відносини Радянського Союзу з Японією і допоможе залучити СРСР у війну з нею.

На поліпшення відносин з СРСР гоминьдановцев штовхало і потужний тиск патріотичних сил усередині Китаю, які бачили в СРСР найнадійнішого союзника в боротьбі проти японської агресії.

Проте, відновлення дипломатичних відносин з Радянським Союзом зміцнило міжнародні позиції Китаю, створило передумови для подальшого розвитку і зміцнення радянсько-китайських відносин, що в свою чергу могло б вплинути на стримування японської агресії.

Осуджуючи нездатність Ліги Націй дозволити японо-китайський конфлікт, Радянський Союз наполягав на прийнятті ефективних заходів проти агресора. У телеграмі генеральному секретарю Ліги Націй від 7 березня 1933р. Радянський уряд виражало готовність солідаризуватися з всякими діями пропозиціями міжнародних органів і окремих урядів, спрямованими до якнайшвидшого і справедливого вирішення конфлікту на Далекому Сході.

Оточення Чан Кайши плекало надію, що захоплення влади в Німеччині фашистами і посилення японського мілітаризму ось-ось приведуть до розв'язування німецько-радянської або японо-радянської війни.

Радянський Союз не був готовий укласти з Китаєм не тільки пакт про ненапад, а й договір про взаємну допомогу, так як в умовах все більш зростаючої загрози нападу на СРСР з боку фашистської Німеччини Москва побоювалася спровокувати Японію і опинитися в стані війни на два фронти. Замість двостороннього радянсько-китайського військово-оборонного союзу Радянський уряд активно підтримало ідею колективної безпеки, висунуту австралійським урядом, який запропонував всім державам, зацікавленим у збереженні миру на Далекому Сході і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, укласти Тихоокеанський регіональний пакт. Це питання обговорювалося 11 березня 1937р. народним комісаром закордонних справ СРСР М. М. Литвиновим з китайським послом в Москві Цзян Тінфу. При цьому М. М. Литвинов підкреслював, що «тільки такий пакт може остаточно припинити агресію Японії і забезпечити мир на Далекому Сході. Японія не могла б, і не сміла б, протиставляти себе тихоокеанським державам і рано чи пізно сама приєдналася б до неї »[20].

Подальші переговори з урядом Китайської Республіки було доручено вести послу СРСР у Китаї Д. В. Богомолова.

У травні-червні 1937р. радянська дипломатія прагнула просунути ідею Тихоокеанського пакту в Лондоні і Вашингтоні. Але США, за заявою президента Ф. Рузвельта, зробленому в бесіді з послом А. А. Трояновським, вважали, що пакт без Японії не має сенсу, а головною гарантією світу є «сильний флот, наш американський, англійський і, може бути радянський» . США сподівалися на те, що Японія не витримає гонки озброєнь. Продовжуючи свою думку, Ф. Рузвельт зауважив: «Вам важко, вам потрібно охороняти багато морів. На останньому тижні з'ясувалося, що японці не хочуть обмежитися 14-дюймовими гарматами. Ми будемо будувати 16-дюймові, англійці теж. Подивимося, як витримають японці морське змагання »[21].

Переговори Д. В. Богомолова в Пекіні були важкими. Китайська сторона бачачи різко негативне ставлення до ідеї Тихоокеанського пакту з боку США, Великобританії та інших держав і не бажаючи конфліктувати з ними, наполягала на укладенні радянсько-китайського двостороннього договору СРСР відмовлялося.

У цих умовах Японія 7 липня 1937р.починала велику війну проти Китаю. Чан Кайши знову починає домагатися початку переговорів з Радянським урядом.

В кінцевому рахунку, Радянський уряд погодився укласти з Китаєм договір, але не про військовий союз або про взаємну допомогу, як пропонував Чан Кайши, а договір про ненапад.

Договір був підписаний 21 серпня 1937р. терміном на 5 років з продовженням кожен раз на 2 роки [22]. З Радянської боку договір підписав повпред СРСР в Китаї Д. В. Богомолов, з китайської - міністр закордонних справ Китаю Ван Чжун-хай.

У статті 1 Договору сторони засудили «звернення до війни для вирішення міжнародних суперечок», відмовилися від війни «як знаряддя національної політики в їх відносинах один з одним» і зобов'язалися «утримуватися від будь-якого нападу один на одного». СРСР і Китай зобов'язалися не надавати підтримки державі або державам, які вчинили напад на одну зі сторін, і протягом всього конфлікту утримуватися від будь-яких дій або угод, які могли б несприятливо відбитися на стороні, що зазнала нападу.

Було домовлено, що Договір не може бути витлумачений таким чином, щоб порушити або змінити права або зобов'язання сторін, які випливають з попередніх договорів і угод, учасниками яких були СРСР і Китай [23].

Як видно з формулювань Договору, вони були складені таким чином, що не покладали на СРСР прямого зобов'язання допомагати Китаю у війні проти Японії, але, і не позбавляли його такого права, не даючи при цьому Японії формального права для агресивних дій проти СРСР. Головне значення Договору полягало в тому, що, по-перше, в ньому побічно обговорювалася японська агресія проти Китаю і, по-друге, Договором була закладена міжнародно-правова основа для дружніх радянсько-китайських відносин.

Проте, і після укладення Договору про ненапад Чан Кайши не припиняв спроб втягнути СРСР у японо-китайську війну.

З початком широкого наступу Японії на Китай, коли стало ясно явне небажання західних держав надати Китаю підтримку, гоминьдановское уряд почав активно домагатися підписання з СРСР пакту про взаємодопомогу. З липня 1938р. воно тричі запропонувало укладення такого пакту. Ухвалення СРСР такого пакту в умовах великої, хоча і не оголошеної війни Японії проти Китаю, призвело б лише до подальшого розширення війни на Далекому Сході і сприяло б здійсненню давніх планів західних держав і гоминьдановского уряду втягти СРСР у війну з Японією. Цілком закономірно, що Радянський уряд негативно відповіло на явно провокаційну пропозицію китайського уряду. Так само воно відхилило його неодноразове пропозицію про укладення пакту про взаємодопомогу на випадок нападу Японії на СРСР, висунуті в липні-листопаді 1941р.

Таким чином, стає ясно, що уряд Чан Кайши прагнуло встановити дипломатичні відносини (в першу чергу пакт про взаємодопомогу) для того, щоб зіштовхнути СРСР з Японією.

2.3. Боротьба Радянського уряду за прийняття колективних дій проти Японії

Після подій 7 липня 1937р. Радянський уряд наполегливо продовжувало боротьбу за прийняття колективних дій проти Японії. Перший делегат СРСР в Лізі Націй М. М. Литвинов у своїй промові на засіданні Ради Ліги націй 21 вересня 1937р. засудив бездіяльність цього органу перед обличчям розширюється японської агресії в Китаї. Від імені Радянського уряду він закликав до колективного відсічі агресорам. Однак делегати Ліги Націй, що представляли капіталістичні країни, відмовилися підтримати радянську ініціативу [24].

3 листопада 1937р. була скликана Брюссельська конференція держав, зацікавлених в справах на Далекому Сході. Сюди прибули представники Австралії, Бельгії, Болівії, Великобританії, Данії, Індії, Італії, Канади, Китаю, Мексики, Нідерландів, Нової Зеландії, США, СРСР, Франції, Швеції. Японія і Німеччина відмовилися від участі в роботі конференції.

Американська, англійська, французька та інші делегації ухилялися від прийняття колективних заходів проти агресора, на яких наполягала делегація СРСР, залишалися глухими до прохань китайської делегації про надання допомоги Китаю. Заповітним бажанням імперіалістів було повернути японську агресію в бік Радянського Союзу.

Представники імперіалістичних держав намагалися використовувати конференцію для провокування японо-радянського конфлікту. На Брюссельської конференції англійські і американські представники намагалися переконати делегацію СРСР, що Радянський Союз повинен першим виступити на захист Китаю проти японського агресора. Однак, Радянська сторона віддавала собі звіт в тому, що вступ СРСР у війну з Японією в умовах фактичної ізоляції Радянського Союзу на Далекому Сході могло сприяти створенню єдиного фронту капіталістичних держав проти СРСР. Міжнародний імперіалізм неминуче підтримав би Японію у війні з СРСР. Радянський Союз дав відсіч спробам втягнути його в небезпечну авантюру.

Коли представникам західних держав стало ясно, що їхні маневри і інтриги не досягають своєї мети, вони поспішили згорнути роботу конференції. 24 листопада конференція проштампувала підготовлену американської та англійської делегаціями декларацію, в якій констатувався факт порушення Японією Вашингтонського договору дев'яти держав і пропонувалося Китаю і Японії «припинити військові дії і вдатися до мирних методів» [25]. Декларація не містила ніяких гарантій підкріплюють вимога про припинення агресії.

Брюссельська конференція не дала ніяких практичних результатів, так як пропозиції про застосування санкцій чи інших ефективних заходів проти Японії не були прийняті.

У січні 1938 року на Сотої сесії Ради Ліги Націй Радянський представник М. М. Литвинов знову наполягав на прийнятті колективних заходів по боротьбі з агресією на Далекому Сході. Він запропонував надати фінансову допомогу Китаю, але західні держави відмовилися.

Навесні 1939 року делегація Китаю знову звернулася до її ради з проханням рекомендувати всім членам Ліги надавати Китаю фінансову і моральну допомогу. Тільки Радянська делегація і делегація Нової Зеландії підтримали клопотання Китаю. Ліга Націй виявилася не інструментом світу, а інструментом заохочення паліїв війни. Було очевидно, що ні про яке колективному відсічі агресору не могло бути й мови.

Правлячі кола США, Англії і Франції противилися створенню системи колективної безпеки, намериваясь залишити СРСР один на один з мілітаристською Японією на Далекому Сході і фашистської Німеччиною в Європі. Реакційні кола Заходу заохочували німецьку і японську воєнщину в підготовці до війни проти Радянського Союзу. До осені 1939 роки постала реальна загроза створення єдиного антирадянського фронту імперіалістичних держав. В обстановці посилюється зовнішньополітичної ізоляції Радянського Союзу було важливо не дати англо-франко-американським імперіалістам залучити СРСР у війну з Німеччиною. У цих умовах Радянський Союз пішов на укладення пакту про не напад з Німеччиною, а в квітні 1941 року - пакт про нейтралітет з Японією.

Лише після вступу Японії у війну з США і Англією в грудні 1941 року позиція західних держав на Далекому Сході змінилася. Тільки до цього часу склалася широка антифашистська коаліція держав, яка забезпечувала колективний відсіч агресії, як у Європі, так і на Далекому Сході.

2.4. Допомога СРСР Китаю у створенні єдиного національного фронту

Агресивні дії японського імперіалізму в Китаї після подій 18 вересня 1931 року поставили на порядок денний політичного життя китайського народу питання про згуртування патріотичних сил. Ініціатором боротьби за це згуртування стала Комуністична Партія Китаю, яка вже 22 вересня 1931 року виступила із закликом почати всенародну боротьбу проти агресора. У Північно-Східному Китаї розгорнулося під керівництвом КПК партизанський рух. Однак на початку призову КПК до організації загальнонародної боротьби не знайшли в країні широкого відгуку.

Гоминьдановское уряд, намагаючись дискредитувати КПК, поширювало наклеп про те, що їй нібито чужі національні інтереси.

Але незабаром патріотичним силам Китаю стає ясно, що гоминьдановское уряд, нехтуючи інтересами країни, використовує свої війська і державний апарат, перш за все для розгрому активних борців проти японської агресії і саботує будь-які спроби організувати серйозний опір Японії.

Першими стали співпрацювати з КПК війська з провінції Чахар, над якою в той час нависла загроза японської окупації. Створена там Фен Юй-Сяном навесні 1933 року об'єднана антияпонської армія розгорнула активні дії проти японців. Однак вона незабаром піддалася нападу з боку чанкайшистського військ і до жовтня того ж року перестала існувати. У листопаді 1933 року 19-а армія, перекинута для боротьби з Червоною армією з Шанхая в провінцію Фуцзянь, відмовилася підкорятися наказам Чан Кайши. Але в січні 1934 року фуцзяньській виступ був придушений.

Одночасно все тугіше затягувався зашморг блокади навколо радянських районів. До осені 1934 року стало очевидно, що п'ятий похід чанкайшистського військ проти Китайської Червоної армії може завершитися її повним знищенням. Тому в жовтні 1934 року народження, прорвавши блокаду, вона почала відходити на захід. Проробивши шлях майже в 13 тис. Км в 1936 році вийшли до провінцій Шеньсі і Ганьсу. Цей рейд згодом отримав назву Великого походу.

В результаті безперервних боїв з гоміньдановцамі, нещадних бомбардувань з повітря, виснажливого маршу, голоду та інших поневірянь чисельність Червоної армії скоротилася з 300 тис. До 30 тис. Чоловік [26].

1 серпня 1935 року під час Великого походу КПК висунула пропозицію припинити громадянську війну, створити об'єднану антияпонскую армію і коаліційний уряд національної оборони.

Думка про те, що припинення громадянської війни і створення єдиного фронту з КПК - неодмінна умова поліпшення відносин з СРСР і отримання від нього матеріальної допомоги у війні з Японією в середині 30-х років знаходила в Китаї все більше число прихильників серед патріотичних сил і серед представників вищої гоминьдановской військової і політичної верхівки.

18 вересня 1935 року Шанхайська антияпонської ліга національного порятунку звернулася із закликом припинити громадянську війну і спільно виступити проти Японії. У червні 1936 року в Шанхаї була створена Всекитайська асоціація Національного порятунку.

У лютому 1937 року розпочалося врегулювання питання про реорганізацію Червоної армії в частину Національної армії Китаю. Однак по суті єдиний фронт був оформлений у вересні 1937 року, після того, як японці вторглися у внутрішні провінції Китаю. Чан Кайши був поставлений в безвихідне становище. 16 липня 1937 року нанкинское уряд звернувся за моральною підтримкою до СРСР. Позиція фактичного заохочення агресивних дій Японії проти Китаю, зайнята в першій половині 30-х років учасниками Договору дев'яти держав, підписаного в лютому 1932 року на Вашингтонській конференції і служив свого роду міжнародним зобов'язанням збереження територіальної цілісності Китаю, аж ніяк не давала підстав сподіватися на їх допомогу в зв'язку з новими агресивними діями Японії. Радянський Союз навпаки, всі ці роки активно відстоював інтереси Китаю на міжнародній арені і світ на Далекому Сході.

Між питаннями про поліпшення відношенні з СРСР і встановлення єдиного фронту з комуністами завжди був тісний зв'язок, і це прекрасно розуміли Чан Кайши і його оточення. Тому, погодившись, наприклад, на відновлення дипломатичних відносин з СРСР в 1932 році вони одночасно зробили застереження, що це зовсім не означатиме визнання комуністів. Радянський Союз в цей період наполегливо проводили курс на всебічне згуртування сил, які виступали проти фашизму, імперіалістичної політики агресії та війни. З усього цього нанкинское уряд не могло не зробити висновку про те, що, ведучи війну на два фронти - проти японців і проти комуністів - воно поставить себе в повну міжнародну ізоляцію.

У зв'язку з цим показово, що після зволікань нанкинское уряд майже одночасно зробило кроки для поліпшення відносин з СРСР, підписавши з ним в серпні 1937 року пакт про ненапад і звернувшись до нього по матеріальну допомогу і для встановлення єдності дій з комуністами, офіційно оголосивши у вересні про згоді на єдиний фронт (за домовленістю китайська Червона армія була перетворена в 8-ю національно-революційну армію).

Цілком очевидно, що Радянський Союз грав надзвичайно важливу роль не тільки у встановленні, але і в збереженні єдиного фронту, особливо протягом перших чотирьох років антияпонської війни. Коли в кінці 1939 року - початку 1940 року уряд Чан Кайши призупинило матеріальне постачання армій, керованих комуністами і початок проти них військові дії, Радянський уряд змушений був зі свого боку тимчасово припинити військові поставки Китаю.

Коли на початку 1941 року гоминьдановское керівництво знову зробило військовий напад на деякі звільнені райони, Радянський Союз через свого посла А. С. Панюшкіна, який відвідав 25 січня 1941 Чан Кайши застеріг нанкинское уряд від розв'язання громадянської війни. У той же час СРСР був змушений знову призупинити поставки озброєння Китаю. Протести патріотичних сил Китаю і прогресивної світової громадськості, різко негативна політика СРСР змусили гоминьдановцев припинити наступ проти нової 4-ї армії.

Єдиний антияпонський фронт, який був встановлений в результаті зусиль КПК і лівих патріотичних сил Китаю і під впливом СРСР зіграв важливу роль в боротьбі китайського народу проти японських агресорів. Завдяки єдиному фронту, провалилися плани «блискавичної» війни, на яку розраховували японські мілітаристи, готуючи широкий наступ на Китай.


ГЛАВА 3.
Організація радянської допомоги Китаю в перші роки японо-китайської війни (1937-1941гг.)

Майже повна втрата Китаєм можливостей постійних зносин із зовнішнім світом відвели провінції Синьцзян першорядне значення як однієї з найважливіших сухопутних зв'язків країни з СРСР і Європою. Саме з цього в 1937 році китайський уряд звернулося до СРСР з проханням надати допомогу в створенні автомобільної траси Сари-Озек-Урумчі-Ланьчжоу для доставки в Китай з СРСР зброї, літаків, боєприпасів і т. Д. Радянський уряд відповів згодою.

Загальна протяжність траси становила 2925 км. Починалася вона зі станції Сари-Озек. Потім дорога проходила по території СРСР до селища Хоргос, далі йшла по території провінції Синьцзян і далі до кінцевого пункту міста Ланьчжоу.

Загальне керівництво перевезенням військових вантажів в Китай здійснював оперативний штаб, який перебував в Алма-Аті. Перекидання перших партій військових матеріалів автотранспортом з Сари-Озеков розпочалося 17 жовтня 1937 року і закінчився 20 листопада 1937 року.

Після першого рейсу на всій автотрасі були проведені спеціальні додаткові роботи по розчищенню і розширенню перевалів, відремонтовані мости.

До середини листопада 1937 року, незважаючи на складні умови, весь маршрут був повністю освоєний.

Радянський Союз направляв у Китай озброєння і морським шляхом. Протягом листопада 1937 року - лютого 1938 року по морю було відправлено радянське артилерійське, авіаційне, автобронетанкове спорядження, гармати, гаубиці, кулемети, боєприпаси. Між 1937 і 1939 роками з СРСР через Одесу до Китаю надійшло приблизно 60 тис. Тонн зброї та боєприпасів [27].

Однак в умовах блокади морського узбережжя Китаю сухопутна траса з СРСР через китайські провінції Синьцзян і Ганьсу залишалася головною артерією постачання китайського фронту. На прохання китайської сторони в 1938 році траса була продовжена до Сяньяна; таким чином, її загальна протяжність склала 3750 км. Цей шлях постачання китайської армії був найнадійнішим, так як він пролягав в глибокому тилу, в значній віддалі від лінії фронту.

1 березня 1938 року, між СРСР і Китаєм було підписано першу кредитну угоду на суму 50 млн. Доларів, зазначалося, що воно обчислюється з 31 жовтня 1937 року через 3-х відсотків річних і підлягає відшкодуванню протягом п'яти років.

Відповідно до кредитної угоди були оформлені три контракти на поставку радянського озброєння. Реалізація першого контракту почалася 5 березня і була завершена до 10 червня 1938 року. Загальна вартість військового майна, отриманого Китаєм за першим контрактом, оцінювалася в 27057 тис. Доларів [28].

За другим контрактом, реалізованому з 15 березня по 20 червня 1938 року Китай отримав з СРСР озброєння на суму 7447055 доларів [29].

По третьому контрактом Китаю було поставлено з 25 березня по 27 червня 1938 року озброєння на суму 8789166 доларів.

Відповідно до другого кредитною угодою, підписаною 1 липня 1938 року на суму 50 млн. Доларів, Наркомат зовнішньої торгівлі СРСР і китайське посольство уклали два контракти. Починаючи з 5 липня 1938 року до 1 вересня 1939 року по цих контрактах були доставлені в Китай 320 літаків і комплекти обладнання до них, 2420 кулеметів і 5100 тис. Патронів до них і 200 польових гармат [30].

1 березня 1939 року прем'єр-міністр Кун Сянсі писав Голові Ради народних комісарів СРСР: «З тих пір як Китай почав збройний опір японської агресії, ваше уряд надавав нам великодушну і цінну допомогу у вигляді кредитів, що виражався в сумі до 100 млн. Американських доларів, для закупівлі бойових літаків та іншого військового спорядження. Цим самим ми отримали можливість виснажити агресивні сили противника і продовжувати тривалу боротьбу. За це китайський уряд і китайський народ глибоко вдячні. В якості голови виконавчого юаня і міністра фінансів я висловлюю особливу подяку за цю допомогу, так як вона принесла суттєве полегшення для напруженого стану з нашими фінансами. Прошу прийняти мою найглибшу вдячність за Ваше діяльне співчуття і справжню дружбу »[31].

13 червня 1939 року було укладено третього кредитного угоду на суму 150 млн. Доларів.

За контрактом, підписаної 20 червня 1939 року, в Китай було поставлено спеціальне обладнання та військові матеріали на суму 14,6 млн. Доларів [32].

Наступні три контракти забезпечили доставку до Китаю понад 300 літаків, 350 вантажних автомашин і тракторів, 250 гармат 1300 кулеметів і багато чого іншого військового майна [33].

В результаті з жовтня 1937 року по вересень 1939 китайська сторона для боротьби з японським агресором отримала з Радянського Союзу 985 літаків, 82 танка, понад 1300 знарядь, понад 14 тис. Кулеметів [34].

16 червня 1939 року було підписано радянсько-китайський торговий договір. Договір стосувався торговельної діяльності обох держав, при цьому кожна зі сторін користувалася режимом найбільшого сприяння на правах взаємності в питаннях ввезення та вивезення як сільськогосподарських, так і промислових товарів, оподаткування їх митом і т. Д.

Згідно зі статтею 11 договору в Китаї засновувалось Радянське торгове представництво: «З огляду на те, що за законами Союзу Радянських Соціалістичних Республік монополія зовнішньої торгівлі належить державі, складаючи одну з невід'ємних основ соціалістичного ладу, закріпленого Конституцією СРСР, Союз Радянських Соціалістичних Республік матиме в складі свого Посольства в Китаї Торговельне Представництво, правове становище якого визначається постановами, що додаються до цього Договору. Ця програма становить невід'ємну частину Торгового Договору [35] ». Торговельне Представництво розглядалося як складова частина посольства СРСР в Китаї, і відповідно до цього йому надавався дипломатичний імунітет. Діяльність Торгового Представництва на території Китаю регулювалося китайським законодавством, і підлягала розгляду китайськими судами.

Відповідні статті договору визначали умови торговельної діяльності на території СРСР, де китайські представники користувалися тими ж правами, що і державні господарські організації СРСР і радянські юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність на території Китаю. Ряд статей регулював питання торгового мореплавства. Стаття 8-я говорила: «Судна, що плавають під прапором однієї з Договірних Сторін і заходять у порти іншої Сторони з метою навантаження вантажу або розвантаження частини свого вантажу, матимуть можливість, відповідно до діючих в країні законами, слідувати за своїм вантажем в іншій порт тієї ж країни або в третю країну, без обов'язку сплачувати які б то не було мита або збори за свій вантаж ... »[36]

Договір був укладений на три роки і міг бути автоматично продовжений, якщо одна з договірних сторін за три місяці до закінчення терміну не заявить про його припинення.

Радянсько-китайський торговий договір, який заклав міцні основи для розвитку торговельних відносин між обома країнами, забезпечив економічні зв'язки в несприятливих умовах блокади узбережжя Китаю. У 1941 році загальна кількість поставлених з СРСР літаків склало +1235; знарядь різних калібрів 16000; автомашин і тракторів 1850 [37].

Економічне і політичне становище Китаю, який був полуколониальной, напівфеодальної країною, неминуче тягло за собою відставання у військовій області. Китай мав не тільки погано озброєну, але і слабо навчену армію з низькою дисципліною і лише номінально існували єдиним командуванням. В армії була відсутня єдина структура військових формувань, що вносило плутанину і безлад в організацію постачання військ, розробку і реалізацію планів.

Командний склад китайської армії не справлявся з покладеними на нього завданнями. Представники вищого командування, отримали військову освіту або в Китаї, або за кордоном, не мали єдиних поглядів на стратегію і тактику, не володіли досвідом ведення сучасної війни.

Зустрівшись з добре підготовленим з військової точки зору противником, який захоплював один за іншим життєво важливі центри країни, китайський уряд звернулося до уряду Радянського Союзу з проханням направити в Китай радянських військових радників та інструкторів для надання допомоги китайської армії. Така допомога була тим більш необхідна, що Китай став отримувати військову техніку з СРСР.

Уряд Радянського Союзу погодилося виконати прохання Китаю. В кінці 1937 року в Китай виїхала перша група льотчиків-добровольців.

Радянські шофери добровільно виявляли бажання перевозити вантажі, в яких потребувала китайська армія. Радянські інженери і техніки взяли участь в будівництві Північно-Західної шосейної дороги, що служила сполучною ланкою між СРСР і Китаєм. Одночасно з надходженням озброєння з Радянського Союзу в Китай прибували в якості інструкторів радянські льотчики, авіатехніки, артилеристи, танкісти.

В результаті допомоги Радянського Союзу китайський уряд побудував важливу в стратегічному відношенні автомобільну трасу, по якій в Китай з СРСР ввозилося військове озброєння. Крім того, за кредитними угодами з 1937р. по 1939р. китайська сторона отримала від Радянського Союзу військової техніки на суму понад 250 млн. дол. Так само між СРСР і Китаєм був підписаний торговельний договір, який забезпечив економічні зв'язки в несприятливих умовах блокади узбережжя Китаю.


ГЛАВА 4.
Діяльність радянських військових радників в Китаї

Поряд з радянської політико-дипломатичної, економічної і моральної підтримкою, а так само поставками зброї з СРСР велику роль в справі підвищення здатності Китаю до відбиття японської агресії зіграли радянські військові радники, фахівці і льотчики-добровольці, які безпосередньо брали участь в бойових діях.

Заходи Радянського уряду, діяльність радянських добровольців на допомогу тому, хто бореться Китаю логічно випливали з послідовної позиції СРСР з надання підтримки національно-визвольної боротьби китайського народу. Для гоминьдановского ж керівництва, зокрема для Чан Кайши, який аж до 1937 року виступав як затятий противник активного зближення з Радянським Союзом, звернення за допомогою до СРСР стало вимушеним актом, обумовленим позицією західних держав, їх відмовою в той період від активної військової підтримки Китаю .

Майже 10 років в армії гоміндану трудилася група німецьких військових радників, яка в першій половині 30-х років активно допомагала Чан Кайши в організації каральних походів проти Звільнених районів, контрольованих КПК. У травні 1937 року кількість німецьких військових радників складало близько 70 осіб. І завдяки «зусиллям» апарату німецьких радників китайські збройні сили набагато відставали від рівня армій розвинених капіталістичних країн і не могли активно протистояти широкому японському вторгнення. З початком війни статус апарату німецьких радників став двозначним. Німеччина була пов'язана з Японією «антикоминтерновским пактом» і, природно, не прагнула допомагати боротьбі з японською агресією. Чан Кайши був змушений спертися на підтримку Радянського Союзу і попросити радянську зброю, військових радників і фахівців, які навчили б китайських солдатів цією зброєю користуватися і допомогли розробити план активного опору японським загарбникам.

Перша група радянських військових радників і фахівців (27 осіб) прибула в Китай в кінці травня - початку червня 1938 роки (до жовтня 1939 року їхня кількість зросла до 80).Тоді ж, в травні 1938 року, після від'їзду місії генерала Фалькенхаузена, на пост головного військового радника китайської армії був призначений комкор М. І. Дратвін, який прибув до Китаю ще в кінці листопада 1937 року в якості військового аташе при посольстві СРСР і залишався ним до серпня 1938 року. У наступні роки головними військовими радниками були А. І. Черепанов (серпень 1938 - серпень 1939рр.), К. М. Качанов (вересень 1939 - лютий 1941рр.), В. І. Чуйков (лютий 1941 - лютий 1942гг.). В. І. Чуйков одночасно був і радянським військовим аташе. У 1938-1940гг. військовими аташе при посольстві СРСР в Китаї були Н. П. Іванов і П. С. Рибалко.

У 1937-1940гг. в Китаї працювало понад 300 радянських військових радників. Всього ж в ці роки там працювало понад 5 тис. Радянських людей [38]. Серед них були льотчики добровольці, викладачі та інструктори, робочі по збірці літаків і танків, авіаційні фахівці, фахівці-дорожники і мостовики, транспортники, медики і, нарешті, військові радники. Радянський Союз направляв у Китай кращі кадри своєї армії, які мали високу оперативно-тактичної та спеціальної підготовкою. Про це, зокрема, красномовно свідчили посади, які більшість з них займали під час Великої Вітчизняної війни, отримані ними високі військові звання. Серед них - маршали Радянського Союзу П. Ф. Батицький і В. І. Чуйков, маршали родів військ П. В. Важелів, П. Ф. Жигарев, П. С. Рибалко, К. П. Козаков, генерали А. Н. Боголюбов, А. Г. Ритов, М. І. Дратвін, А. І. Черепанов, А. Я. Калягін, Р. І. Панін, І. П. Алфьоров, М. І. Блохін, Г. І. Тхор, Н. В. Славін і ін.

У 1938р. - першій половині 1939р. по мірі прибуття нових груп радників сформувався наш советніческій апарат, який охоплював своєю діяльністю центральні військові органи і діючу армію (основні військові райони). У цьому апараті практично були представлені фахівці всіх родів військ: загальновійськові, артилерійські, авіаційні, танкові радники, сапери, військові лікарі, фахівці з зв'язку, тилу, протиповітряної оборони, нарешті, розвідці.

Радянським радникам довелося зіткнутися з винятковими труднощами у своїй роботі, серед яких застаріле озброєння, віджила система організації військ, низький рівень їх підготовки були далеко не єдиними. Нашим військовим довелося діяти в незвичній для них обстановці, в складну внутрішньополітичну ситуацію. Поряд з урядовими військами в Китаї існували формування різних мілітаристів, які так чи інакше ворогували з Чан Кайши і між собою, дбаючи лише про оборону своїх провінцій. До цього слід додати складності взаємодії радянських радників з китайськими генералами, які в масі своїй були відсталими консерваторами з антирадянськими настроями і мали своєрідні уявлення про військово-політичні завдання збройної боротьби з Японією. Позначалися і фактори суб'єктивно-особистісного порядку: різниця віку, чинів, звань між радниками і генералами, особлива турбота китайських генералів про свій престиж, «збереженні обличчя» і т. П.

Довелося мати справу з різним рівнем і характером підготовки китайських генералів-мілітаристів (деякі з них свого часу навчалися в США, Англії, Японії, Німеччини, Франції, Італії, Швеції) з різними школами, різними підходами до вирішення оперативно-тактичних завдань. Діяльності радників заважала провінційна відособленість китайського генералітету і пов'язана з нею строкатість організаційних форм і поглядів на використання військ в бою.

Радянські радники і фахівці не тільки змогли в короткий термін налагодити навчання особового складу китайської армії володінню радянською зброєю, - вони привнесли зовсім нові якості в бойову підготовку китайських збройних сил, в планування та ведення бойових операцій. Головні військові радники основний упор при навчанні військ робили на польову виучку, на використання зброї у всіх видах бойової діяльності, на інженерне обладнання місцевості. У штабній роботі - на планування і вивчення досвіду минулих операцій, організацію та планування військової та оперативної розвідки.

Радянські радники привнесли в китайську армію і новий стиль роботи. Вони не тільки підвищували бойову майстерність китайських солдатів і офіцерів, а й вселяли їм впевненість в своїх силах. Радники більшу частину часу проводили у військах, виїжджали на передову, вчили на особистому прикладі.

Зусиллями військових радників були розроблені сотні оборонних і наступальних операцій (Уханьского, Наньчанського, Чаншаскую, Ічанський і ін.)

На жаль радникам не вдалося схилити китайське командування до активного використання танкових з'єднань. Тим часом вже до серпня 1938 року на базі надійшла з СРСР техніки (82 танка Т26) в Сянтань була сформована перша в китайській армії механізована дивізія (радник майор Чесноков) і за допомогою радянських фахівців йшла посилена підготовка танкових екіпажів [39]. Однак Чан Кайши забороняв використовувати танки в бою, вважаючи це занадто дорогим задоволенням. Тільки в кінці жовтня 1938 року один танковий полк був висунутий в район Пінцзян і зіграв важливу роль в стримуванні японських частин, що наступали на південь від Ханькоу.

До початку 1939 року завдяки зусиллям військових фахівців з СРСР різко впали втрати в китайській армії. Якщо в перші роки війни китайські втрати вбитими і пораненими становили 800 тис. Чоловік (5: 1 до втрат японців), то за другий рік вони зрівнялися з японськими (300 тис.) [40].

У 1939-1941рр. обстановка на фронтах змінилася. Різке загострення міжімперіалістичних протиріч в світі наближало збройне зіткнення Японії і США. Японія по суті припинила великомасштабні операції в Китаї.

Період затишшя радянські радники використовували для здійснення серйозних заходів для зміцнення боєздатності китайської армії. У 1939-1941рр. в Китаї працювали досвідчені радянські фахівці: П. І. Батов, А. В. Васильєв, М. І. Панкевич та ін. Вони добилися хороших результатів у підготовці оборонних споруд.

У вересні 1941 року реалізуючи план, запропонований головним військовим радником, китайському командуванню вдалося зірвати чергове японське наступ на Чанша. Багато радники викладали в китайських військових навчальних закладах. Під керівництвом наших радників і інструкторів пройшли перепідготовку 90 тис. Китайських військовослужбовців [41].

Радянським військовим радникам не вдалося в цей період схилити гоминьдановское керівництво до великомасштабних наступальних операцій. Плани такого роду операцій розроблялися радянськими радниками у всіх деталях (наприклад, А. І. Черепановим в 1939р., Потім К. М. Качановим, В. І. Чуйковим, який запропонував план Ічанський наступальної операції в долині Янцзи влітку 1941 року).

Після нападу Японії на Перл-Харбор і початку війни на Тихому океані США посилили військову допомогу режиму Чан Кайши, проявивши зацікавленість в активізації японського фронту. У Китай почали прибувати різного роду американські військові місії (Л. Керрі, Клеггета, Мегрудера і ін.), З'явилися радники та інструктори з США. Одночасно все більш чітко стала виявлятися зовнішньополітична орієнтація гоминьдановского керівництва на США.

Це не могло не позначитися на діяльності радянських радників. Слід врахувати, що до цього часу загострення внутрішньополітичних протиріч між гоміньданом і КПК, посилення тиску на Звільнені райони призвело до фактичного кризі єдиного фронту. У цих умовах Радянський уряд прийняв рішення про відкликання радянських військових радників з Китаю (лютий 1942р.) Ще раніше, в 1941 році повернулися на батьківщину радянські льотчики-добровольці.


ГЛАВА 5.
Радянсько-китайські відносини в період з 1941 по 1945рр.

22 червня 1941 фашистська Німеччина віроломно напала на СРСР.

2 липня 1941 року гоминьдановское уряд виступив із заявою про розрив дипломатичних відносин з Німеччиною та Італією і про приєднання Китаю до антифашистського блоку держав. Однак офіційного оголошення війни Японії з боку гоминьдановского уряду не було. Разом з тим в китайській пресі наголошувалося тверда рішучість Китаю продовжувати опір агресору.

Розгортання гігантської битви на радянсько-німецькому фронті сприймалося китайським урядом як фактор сприятливий для зовнішньополітичного курсу Гоміньдану. В уряді зміцнилися позиції прихильників англо-американської орієнтації. Китайські політичні кола вважали, що Японія незабаром відкличе свої головні сили з Китаю і оголосить війну СРСР. Це дасть можливість китайської армії в кінцевому підсумку здобути перемогу.

26 червня 1941 ЦК КПК склав директиву, що одержала широке поширення в Китаї. Директива визначала завдання, які повинна була вирішити КПК: «1. Кріпити єдиний антияпонський національний фронт, зміцнювати співробітництво Гоміньдану і Комуністичної партії, гнати японських імперіалістів з Китаю і цим надавати допомогу Радянському Союзу. 2. Надати рішучий відсіч будь-якої антирадянської антикомуністичної діяльності реакційних елементів. 3. В області зовнішніх відносин об'єднатися для боротьби проти спільного ворога з усіма тими, хто в Англії, США та інших країнах виступає проти фашистських правителів Німеччини, Італії та Японії »[42]. Однак директива опинилася в повному протиріччі з практичною діяльністю лідерів КПК. Керівник групи радянських працівників, що знаходився в Китаї, відповідно до інструкцій з Москви, поставив перед керівництвом КПК питання про надання допомоги Радянському Союзу шляхом активізації військових дій збройних сил. Лідери КПК запевнили його, що 8-ма армія зробить все, щоб надати підтримку СРСР. Але ніяких заходів вжито не було. Мао Цзедун і його оточення не вірили в здатність Радянського Союзу дати відсіч фашистської Німеччини. Коли в 1941 році фашисти почали наступ на Москву, Мао Цзедун відкрито заявляв, що фашисти зімнуть Радянські Збройні Сили. Коли ж німецька армія була розгромлена під Москвою, керівництво КПК продовжувало вважати, «що германію та Японія розгорнуть проти Радянського Союзу весняний наступ» [43], яке повинно було закінчитися найсильнішим ослабленням СРСР. Мао Цзедун і його оточення не зробили ніяких кроків, щоб перешкодити розширенню масштабів війни проти СРСР. Чи не змінило позицію керівництво КПК і після того, як в грудні 1941 року Японія почала війну на Тихому океані.

Початок військових на Тихому океані викликало райдужні надії в Чунціні. Тут все більше затверджувалися на думці, що, оскільки центром військових подій на Далекому Сході стала південно-західна частина Тихого океану Китаю більше не доведеться воювати з Японією. Керівні кола Гоміньдану були здобуті ідеєю зміцнення союзницьких зв'язків з США і Великобританією.

Вже 8 грудня 1941 Чан Кайши виступив перед офіційними представниками США і Англії з пропозицією виробити загальний план військових дій в зоні Тихого океану. Він наполягав на підписанні військового пакту між Китаєм, США, Англією, Голландією і Радянським Союзом, при цьому Чан Кайши виходив з того, що СРСР повинен негайно вступити у війну з Японією.

8 грудня 1941 Чан Кайши вручив радянському послу декларацію, в якій висловлювалася надія, що СРСР вступить у війну з Японією, а також містилося заяву про готовність Китаю вступити у війну проти «держав осі». 12 грудня 1941 року Радянський уряд офіційно відхилило пропозицію Чан Кайши. Воно не могло дозволити втягнути країну у війну з Японією, оскільки це змусило б Радянський Союз воювати на два фронти. Тим не менше 30 грудня 1941 року віце-міністр закордонних справ Китаю Фу Бінчан, явно провокуючи напад Японії на СРСР, зробив заяву, з якого випливало, що китайський уряд «зацікавлене» в радянсько-японській війні і що воно глибоко вірить в її неминучість [ 44].

Погіршення радянсько-китайських відносин перш за все позначилося на їх економічних зв'язках, які в 1942 році зазнали серйозних випробувань. Ще до 1940 року Китай зривав поставки вольфраму в Радянський Союз. З 1941 по 1945рр. Радянський Союз через невиконання кредитних зобов'язань гоміньдановським урядом недоотримав товарів на суму в 22,5 млн. Доларів [45].

Вкрай ускладнилося становище радянських військових радників, яким стало лагодити всілякі перешкоди гоминьдановское керівництво.Постало питання про доцільність їх подальшого перебування в Китаї. У березні 1942 року Радянський уряд, враховуючи стан справ, стало відкликати радників.

В кінці 1943 року радянсько-китайські відносини набули з вини гоминьдановского уряду все більш конфліктного характеру. Особливої ​​напруження антирадянський курс Чунцина досяг в провінції Синьцзян, де ще в травні 1943 року Радянський уряд змушений був після заяви рішучого протесту в зв'язку з безчинствами синьцзянських гоміньданівських влади закрити всі торгові організації і відкликати своїх торгових представників і фахівців [46].

Ліквідація радянських торгових організацій в провінції Синьцзян влітку 1943 року викликало різке скорочення експорту з СРСР життєво необхідних населенню товарів - нафтопродуктів, бавовняних тканин, цукру і ін. Майже повністю припинилися поставки промислового і транспортного устаткування.

11 лютого 1945 року на Ялтинській конференції І. В. Сталін, Ф. Рузвельт і У. Черчілль підписали угоду, яка передбачала вступ СРСР у війну проти Японії на боці союзників через 2-3 місяці після капітуляції Німеччини.

Уряд Чан Кайши не було поінформоване про Ялтинському угоді трьох держав з приводу майбутнього вступу СРСР у війну з Японією, так як в Чунціні не вміли зберігати секрети. Лише в червні 1945 року американський посол в Китаї Херлі отримав відповідну директиву. Уряд США рекомендувало Чан Кайши встановити контакт з Радянським урядом і почати переговори.

Наполегливі вимоги до гоміньдановському уряду нормалізувати відносини з СРСР лунали і з боку китайської демократичної громадськості.

Навесні 1945 року VI з'їзд Гоміньдану, на якому переважали представники правого крила, змушені були визнати необхідність встановлення дружніх відносин з СРСР [47]. Правлячі кола Гоміньдану віддавали собі звіт в тому, що без участі СРСР не можна закінчити війну з Японією і вирішити всю суму важливих далекосхідних проблем, які гарантують встановлення міцного миру в цьому регіоні.

У Москву була спрямована китайська делегація на чолі з міністром закордонних справ Сунн Цзивенем. Переговори почалися 30 червня, проте відразу ж було виявлено серйозні розбіжності між сторонами.

У зв'язку з передбачуваним вступом радянських військ в межі Маньчжурії, китайська сторона наполягала на обмеженні терміну їх перебування на китайській території, домагалася від СРСР зобов'язання вивести свої війська не пізніше, ніж через три місяці після капітуляції Японії. Ця заява була прийнята радянською стороною [48].

Великі суперечки на переговорах викликало питання про Монгольської Народної Республіці. Китайська делегація намагалася піддати ревізії рішення Ялтинської конференції і відмовилася визнати незалежність МНР. Сун Цзивень всіляко доводив, що в разі якщо між СРСР і Китаєм буде досягнуто згоди з питання про МНР, то ускладниться питання про Тибет, загостриться внутрішньополітичне становище Китаю і це може привести до падіння уряду Чан Кайши.

Під час переговорів в Москві гоміньданівський пропаганда розгорнула широку антирадянську кампанію, стверджуючи, що СРСР має на меті «відторгнути китайську територію». Лунали погрози перервати переговори.

СРСР виявив твердість і послідовність у відстоюванні незалежності Монгольської Народної Республіки. Китайської делегації було рішуче заявлено, що всі її спроби чинити тиск на радянську сторону не матимуть успіху.

Чималу гостроту на переговорах набуло питання про Китайсько-Східної (КСЗ) і Південно-Маньчжурської (ЮМЖД) залізницях. Китайська делегація намагалася спростувати рішення Ялтинської конференції, які передбачали спільну експлуатацію Радянським Союзом і Китаєм КВЖД і ЮМЖД за допомогою організації змішаного радянсько-китайського суспільства із забезпеченням «переважних інтересів Радянського Союзу».

Радянська делегація пішла на поступки китайській стороні, погодившись розглядати КВЖД і ЮМЖД як спільну власність СРСР і Китаю. Однак китайська делегація вважала це недостатнім. Вона вимагала визнати залізниці власністю Китаю і вивести з-під юрисдикції проектованого радянсько-китайського суспільства все допоміжні залізничні лінії, всю розгалужену залізничну мережу Маньчжурії, зберігши за суспільством лише лінії КВЖД і ЮМЖД, вилучити з-під контролю радянсько-китайського суспільства залізничні депо, майстерні, різні цивільні споруди.

Велику дискусію під час переговорів викликав і питання про управління дорогами. Китайська сторона наполягала на тому, щоб керуючий залізницями призначався китайським урядом, прагнучи обмежити адміністративні права СРСР. І в даному питанні китайська делегація піддала ревізії рішення Ялтинської конференції. Наполягаючи на своїх вимогах, китайська сторона намагалася пов'язати їх з питанням про МНР, перетворюючи його в предмет політичного торгу.

Багато суперечок викликало питання про характер перевезень по КВЖД і ЮМЖД. Китайська делегація наполягала на праві гоминьдановского уряду використовувати дорогу у військових цілях - для перевезень військ, військових матеріалів і спорядження.

Гоминьдановское уряд розраховувала також, спираючись на підтримку американців використовувати КВЖД і ЮМЖД для придушення революційних сил китайського народу. Радянська делегація дала аргументовану відсіч китайській стороні. Вона твердо відстоювала на переговорах свою позицію і доводила, що КСЗ і ЮМЖД не можуть бути використані для військових цілей і військових перевезень [49].

Радянська делегація наполягала на збереженні в власності СРСР всіх підприємств і споруд залізниці, які були побудовані на кошти Росії. Оскільки КЧЖД (згодом після утворення спільного радянсько-китайського управління КВЖД і ЮМЖД дорога отримала назву Китайська Чаньчуньская) є комерційним підприємством і призначена для господарської діяльності, радянська сторона, спираючись на рішення Ялтинської конференції, вимагало, щоб керуючий КЧЖД призначався Радянським урядом, а його заступник - китайським. Радянська делегація рішуче відкинула домагання китайської делегації.

14 липня радянсько-китайські переговори у Москві були перервані на увазі від'їзду радянського керівництва на Берлінську конференцію трьох великих держав (СРСР, США і Великобританія).

Коли стало відомо про вступ Радянського Союзу під час війни з Японією, Мао Цзедун направив Голові Ради Міністрів СРСР І. В. Сталіну телеграму. «Від імені китайського народу ми гаряче вітаємо оголошення Радянським урядом війни Японії, - говорилося в ній. - стомільйонний населення і збройні сили визволених районів Китаю будуть всіляко координувати свої зусилля з Червоною Армією і арміями інших союзних держав в справі розгрому ненависних японських загарбників »[50].

СРСР вступив у війну з Японією тоді, коли наближалися до кінця радянсько-китайські переговори. 14 серпня 1945 року, між Радянським Союзом і Китаєм був підписаний договір про дружбу і союз.

Стаття 1 передбачала зобов'язання сторін надавати один одному всю необхідну військову і іншу допомогу і підтримку у війні. У статті 2 обидві сторони зобов'язалися «не вступати в сепаратні переговори з Японією і не укладати без взаємної згоди перемир'я або мирного договору ні з нинішнім японським урядом, ні з будь-яким іншим урядом або органом влади, створеним в Японії, які не відмовляться ясно від будь-яких агресивних намірів »[51]. У статті 3 говорилося про те, що після закінчення війни проти Японії Радянський Союз і Китай вживатимуть всіх заходів до того, щоб агресія і порушення світу Японією не повторювалися, якщо ж одна зі сторін «виявиться залученою у військові дії проти Японії в результаті нападу останньої ... »[52], інша повинна їй прийти на допомогу.

Одночасно з Договором про дружбу і союз 14 серпня 1945 року, між СРСР і Китаєм було підписано угоду про Китайської Чаньчуньской залізниці. У статті 1 вказувалося: «Після вигнання японських збройних сил з Трьох Східних Провінцій Китаю основні магістралі Китайсько-Східної залізниці і Південно-Маньчжурської залізниці, що йдуть від станції Маньчжурія до станції Прикордонна та від Харбіна до Порт-Артура, об'єднану в одну залізну дорогу під назвою «Китайська Чаньчуньская залізниця», перейдуть у спільну власність СРСР і Китайської Республіки і будуть експлуатуватися ними спільно ». Стаття 2 зафіксувала, що «право спільної власності на вищевказану дорогу належить обом сторонам в рівній мірі і не повинно переуступатися ні повністю, ні частково». Стаття 9 визначала відповідальність китайського уряду за охорону дороги. Стаття 17 фіксувала термін дії угоди в 30 років, після чого дорога з усім майном безоплатно повинна перейти в повну власність Китаю [53].

В угоді про Порт-Артурі, підписаному між СРСР і Китаєм також 14 серпня 1945 говорилося: «З метою зміцнення безпеки Китаю і СРСР і запобігання повторної агресії з боку Японії, Уряд Китайської Республіки згідно на спільне використання обома Договірними Сторонами Порт-Артура в якості військово-морської бази »[54]. Оборона військово-морської бази довірялася урядом Китаю Радянському уряду.

Пункт 8 встановлював, що після закінчення терміну угоди «все обладнання і суспільне майно, створені СРСР в даному регіоні, підлягають безоплатній передачі у власність Китайського Уряду» [55].

Пункт 9 визначав термін дії угоди про Порт-Артурі в 30 років.

Крім того 14 серпня 1945 року був підписаний ряд інших документів і відбувся обмін нотами про визнання Китаєм незалежності Монгольської Народної Республіки [56].

висновок

2 вересня 1945 року Японія капітулювала. Друга світова війна закінчилася перемогою антифашисткой коаліції. Перемогою над японськими агресорами завершилася і національно-визвольна війна китайського народу.

У доповіді «Безсмертний подвиг радянського народу» Генеральний секретар ЦК КПРС М. С. Горбачов від імені всіх радянських людей сказав: «Наша країна, до кінця вірна своїм союзницьким зобов'язанням у другій світовій війні, зіграла величезну роль в розгромі мілітаристської Японії. Ми діяли в тісному бойовому співдружності з великим китайським народом. Разом з нами активно били спільного ворога війни Монгольської Народної Республіки, патріоти В'єтнаму, Кореї, інших країн Азії ». Японським мілітаристам, що розпочали свою агресію проти Китаю ще в 30-х роках, не вдалося домогтися здійснення своїх загарбницьких планів (слід мати на увазі, що Китай не був кінцевою і єдиною їхньою метою, вони створювали тут і плацдарм для нападу на СРСР). Китай не капітулював, і тим самим скував чималі сили японської армії. До березня 1944 японські війська в Китаї налічували 560 тис. Чоловік.

Результати участі Китаю в боротьбі країн антифашистської коаліції проти імперіалістичної Японії могли бути більш значними, якби дві головні військово-політичні сили країни ретельно координували свої військові зусилля, але, як правило, вони діяли не узгоджено.

Важливу роль в боротьбі Китаю проти китайських агресорів грала радянська підтримка - морально-політична, дипломатична, фінансово-економічна, військово-технічна, включаючи поставки літаків і іншого озброєння, напрямок добровольців-льотчиків, військових радників та інших фахівців. Цей чинник сприяв стримування капітулянтських настроїв частини членів гоміндану, збереженню Китаю в рядах антифашистської коаліції аж до переможного закінчення Другої світової війни.

У війні з Японією китайський народ зазнав великих втрат, за роки війни в Китаї загинуло понад 5 млн. Чоловік.

Відомий військовий діяч КПК і КНР Чи не Жунчжень писав в 1951 році: «Звичайно, успішний результат антияпонської війни китайського народу невіддільний від допомоги Радянського Союзу. Після подій 18 вересня 1931 на міжнародній арені тільки Радянський Союз відстоював справедливість і засудив японських агресорів. У найважчі роки війни Опору Китаю, з 1937 по 1941 американські та англійські імперіалісти поставляли Японії стратегічні матеріали, що використовувалися для вбивства китайців, штовхали гоминьдановское уряд до примирення з Японією, фабрикуя далекосхідний Мюнхен. Радянський Союз не тільки висловлював безмежне співчуття війні Опору Китаю, але і надав китайському народу всебічну дієву допомогу. Радянські добровольці-льотчики допомагали Китаю воювати проти Японії. Скільки героїчних синів Радянського Союзу пролили кров в небесних просторах Китаю! Протягом 8 років війни Опору Китаю могутні радянські війська постійно і твердо обороняли далекосхідні кордону СРСР, сковували мільйонну Квантунську армію японських розбійників. Це набагато зменшило тяготи війни Опору Китаю. У 1945 році, після того як Радянський Союз розгромив німецьких розбійників, здобувши вирішальну перемогу в антифашистській світовій війні, він відразу ж оголосив війну Японії, щоб прискорити звільнення Китаю, повністю розбити японську Квантунську армію, примусивши японських розбійників капітулювати, допоміг Китаю швидше домогтися перемоги в війні опору Японії ».

Війна опору Японії займає особливе місце в історії Китаю.У той період були створені головні передумови перемоги національно-демократичної революції в цій країні

використані джерела

1. Астаф'єв Г. В. Інтернаціональна допомога СРСР Китаю (1917-1945) / Г. Астаф'єв // Питання історії. - 1984. - №9. - С. 74-82.

2. Горбачов Б. Китайський фронт / Б. Горбачов // Азія і Африка сьогодні. - 1995. - №7. - С. 21-22.

3. Ледовский А. М. СРСР і Китай в 1937-1945гг. Записки радянського дипломата. / А. Ледовский // Нова і новітня історія. - 1990. - №5. - С. 82-108.

4. Тихвинський С. Л. Листування Чан Кайши з І. В. Сталіним і К. В. Ворошиловим. 1937-1939гг. / С. Тихвинський // Нова і новітня історія. - 1995. - №4. - С. 80-87.

5. Чудодеев Ю. В. Радянські військові радники в Китаї (1937-1942) / Ю. Чудодеев // Проблеми Далекого Сходу. - 1988. - №2. - С. 44-58.

6. Бородін Б. А. Допомога СРСР китайському народу в антияпонської війні. 1937-1941. / Б. Бородін. - М .: Думка, 1965. - 200с.

7. Васильєв Л. С. Історія Сходу. Т.2. - М .: Вища школа, 2001. - 559с.

8. Військова допомога СРСР у визвольній боротьбі китайського народу. - М .: Воениздат, 1975. - 190с.

9. Всесвітня історія. Т.9. / Под ред. Е. М. Жукова. - М .: Изд-во соц. - екон. літ-ри, 1962. - 748с.

10.Галеновіч Ю. М. Цзян Чжунгжен, або Невідомий Чан Кайши. / Ю. Галеновіч. - М .: Муравей, 2000. - 368с.

11.Дубінскій А. М. Радянсько-китайські відносини в період японо-китайської війни, 1937-1945. / А. Дубинський. - М .: Думка, 1980. - 279с.

12.Історія дипломатії. Т.3. - М .: Изд-во політичної літератури, 1965. - С. 667-671.

13.Історія зовнішньої політики СРСР. Т.1. / Под ред. А. А. Громико. - М .: Наука, 1986. - 535с.

14.Історія війни на Тихому океані. Т.2. / За заг. ред. Б. П. Поспєлова. - М .: Изд-во іноз. літ-ри, 1957. - 415с.

15.Історія другої світової війни 1939-1945. Т.2. - М .: Воениздат, 1974. - 471с.

16.Каткова З. Д. Зовнішня політика гоміньданівського уряду Китаю в період антияпонської війни (1937-1945). / З. Каткова. - М .: Наука, 1978. - 240с.

17.Кітай в період війни проти японської агресії (1937-1945). / Відп. ред. В. І. Глупін. - М .: Наука, 1988. - 335с.

18.Кітай і сусіди в Новий час. Збірник статей. / Відп. ред. С. Л. Тихвинський. - М .: Наука, 1983. - 453с.

19.Ледовскій А. М. Китайська політика США і радянська дипломатія, 1942-1954гг. - М .: Наука, 1985. - 287с.

20.Ледовскій А. М. СРСР, США і народна революція в Китаї. - М .: Наука, 1979. - 215с.

21.Ленінская політика СРСР щодо Китаю (1917-1967): Зб. ст. - М .: Наука, 1968. - 257с.

22.Международние відносини на Далекому Сході (1840-1949). / Под ред. Е. М. Жукова. - М .: Политиздат, 1956. - 786с.

23.Міровіцкая Г. А. Радянський Союз в стратегії гоміндану (20-30-і рр.). - М .: Наука, 1990. - 234с.

24.Овчінніков Ю. М. Становлення і розвиток єдиного національного фронту опору Японії в Китаї. / Ю. Овчинников. - М .: Наука, 1985. - 170С.

25.Русско-китайські відносини в ХХ ст. Т.IV: Радянсько-китайські відносини. 1937-1945гг. Кн. 1: 1937-1944 / Відп. ред. С. Л. Тихвинський. - М .: Пам'ятки історичної думки, 2000. - 870с.

26.Русско-китайські відносини в ХХ ст. Т.IV: Радянсько-китайські відносини. 1937-1945гг. Кн. 2: 1945 / Відп. ред. С. Л. Тихвинський. - М .: Пам'ятки історичної думки, 2000. - 704с.

27.Сапожніков Б. Г. Китай у вогні війни (1931-1950). / Б. Сапожніков. - М .: Наука, 1977. - 351с.

28.Сапожніков Б. Г. Китайський фронт у другій світовій війні. / Б. Сапожніков. - М .: Наука, 1971. - 230с.

29.Сапожніков Б. Г. Японо-китайська війна і колоніальна політика Японії в Китаї (1937-1941). / Б. Сапожніков. - М .: Наука, 1970. - 226с.

30.Севостьянов Г. Н. Підготовка війни на Тихому океані (сент. 1939 - груд. 1941). / Г. Севостьянов. - М .: Изд-во Академії наук СРСР, 1962. - 502с.

31.Севостьянов Г. Н. Політика великих держав на Далекому Сході напередодні другої світової війни. / Г. Севостьянов. - М .: Соцекгіз, 1961. - 559с.

32.Сладковскій М. І. Китай і Японія. / М. Сладковський. - М .: Наука, 1971. - 336с.

33.Сладковскій М. І. Китай: основні проблеми історії, економіки, ідеології. / М. Сладковський. - М .: Думка, 1978. - 301с.

34.Сладковскій М. І. Нариси економічних відносин СРСР з Китаєм. / М. Сладковський. - М .: Зовнішторгвидав, 1957. - 455с.

35.Советская зовнішня політика. 1917-1945гг. Пошуки нових підходів. / Відп. ред. Л. Н. Ніжинський. - М .: Міжнародні відносини, 1992. - 352с.

36.Тітов А. С. Боротьба за єдиний національний фронт в Китаї. / А. Титов. - М .: Наука, 1981. - 214с.

37.Тіхвінскій С. Л. Шлях Китаю до об'єднання і незалежності 1898-1949гг. / С. Тихвинський. - М .: Східна література, 1996. - 575с.

38.Хрестоматія з новітньої історії. Т.1. - М .: Изд-во соц.-екон. літератури, 1960. - 927с.

39.Юрьев М. Ф. Збройні сили КПК у визвольній боротьбі китайського народу, 20-40-і рр. / М. Юр'єв. - М .: Наука, 1983. - 335с.

Бібліографічний список літератури

1. Браун, Отто. Китайські записки (1932-1939). / О. Браун. - М .: Политиздат, 1974. - 367с.

2. У небі Китаю (1937-1940). Спогади радянських льотчиків-добровольців. Зб. ст. - М .: Наука, 1986. - 381с.

3. Історія Китаю: підручник. / Под ред. А. В. Меліксетова. - М .: Изд-во МГУ, 2002. - 736с.

4. На китайській землі: Спогади радянських добровольців, 1925-1945. - М .: Наука, 1977. - 445с.

5. По дорогах Китаю, 1937-1945: Спогади радянських військових радників і фахівців. - М .: Наука, 1989. - 366с.

6. Черепанов А. І. Записки військового радника в Китаї. / А. Черепанов. - М .: Наука, 1976. - 230с.

7. Чуйков В. І. Місія в Китаї. / В. Чуйков. - М .: Воениздат, 1983. - 252с.


[1] Тихвинський С. Л. Шлях Китаю до об'єднання і незалежності. М. 1996р.

[2] Сладковський М. І. Китай: основні проблеми історії, економіки та ідеології. М. 1978р.

[3] Севостьянов Г. М. Політика великих держав на Далекому Сході напередодні другої світової війни. М. тисяча дев'ятсот шістьдесят-один.

[4] Ледовский А. М. СРСР, США і народна революція в Китаї. М. 1979р.

[5] Галеновіч Ю. М. Цзян Чжунгжен, або Невідомий Чан Кайши. М. 2000.

[6] Сапожников Б. Г. Японо-китайська війна і колоніальна політика Японії в Китаї (1937-1941). М. 1970. Наступні

[7] Дубинський А. М. Радянсько-китайські відносини в період японо-китайської війни, 1937-1945. М. 1980.

[8] Бородін Б.А. «Допомога СРСР китайському народу в антияпонської війні 1937-1945гг.» Стор. 21.

[9] Тихвинський С.Л. «Шлях Китаю до об'єднання і незалежності» стор. 264.

[10] Тихвинський С.А. «Шлях Китаю до об'єднання і незалежності» стор. 265.

[11] Севостьянов Г.Н. «Політика великих держав на Далекому Сході напередодні другої світової війни» стор. 55.

[12] Сладковський М.І. «Нариси розвитку зовнішньоекономічних відносин Китаю» стор. 201.

[13] Севостьянов Г.Н. «Політика великих держав на Далекому Сході напередодні другої світової війни» стор. 63.

[14] Там же стор. 64.

[15] Ледовский А.М. «СРСР, США і народна революція в Китаї» стор. 121.

[16] Ледовский А.М. «Китайська політика США і радянська дипломатія, 1942-1954гг.» Стор. 75.

[17] Севостьянов Г. М. «Політика великих держав на Далекому Сході напередодні другої світової війни» стор. 77.

[18] Історія війни на Тихому океані. Т. 2. стор. 252.

[19] Документи зовнішньої політики СРСР. Т.XVII. Запис бесіди Заступника Народного Комісара Закордонних справ СРСР з неофіційним представником Чан Кайши професором Цзян Тінфу. Стр.642.

[20] Російсько-китайські відносини в XX столітті. Том IV. стр. 42.

[21] Там же. стр. 56.

[22] Військова допомога СРСР у визвольній боротьбі китайського народу. Стор. 84.

[23] Китай в період війни проти японської агресії (1937-1945). Стор. 29.

[24] Російсько-китайські відносини в XXвеке. Стор. 112.

[25] Міжнародні відносини на Далекому Сході (1840-1949). Стор. 585.

[26] Бородін Б. А. Допомога СРСР китайському народу в антияпонської війні. Стор. 28.

[27] Військова допомога СРСР у визвольній боротьбі китайського народу. Стор. 67.

[28] Сладковський М. І. Історія торгово-економічних відносин СРСР з Китаєм. Стор. 129.

[29] Там же. Стор. 130

[30] Сладковський М. І. Історія торгово-економічних відносин СРСР з Китаєм. Стор. 131.

[31] СРСР в боротьбі за мир напередодні другої світової війни. Документи і матеріали. Стор. 219.

[32] Історія Другої світової війни 1939-1945. Т.2. Стор. 72.

[33] Там же. Стор. 74.

[34] Там же. Стор. 75.

[35] Сладковський М. І. Нариси економічних відносин СРСР з Китаєм. Стор. 429.

[36] Сладковський М. І. Нариси економічних відносин СРСР з Китаєм. Стор. 428.

[37] Там же. Стор. 431.

[38] Калягін А. Я. По дорогах Китаю. Стор. 24.

[39] Ленінська політика СРСР щодо Китаю. Стор. 106.

[40] Астаф'єв Г. В. Інтернаціональна допомога СРСР Китаю (1917-1945гг.) // Питання історії. - 1984р. - №9. - стор. 78.

[41] Бородін Б. А. Допомога СРСР китайському народу в антияпонської війні 1937-1941. Стор. 171.

[42] Астаф'єв Г. В. Інтернаціональна допомога СРСР Китаю (1917-1945) / Г. Астаф'єв // Питання історії. - 1984. - №9. - Стор. 74.

[43] Каткова З. Д. Зовнішня політика гоміньданівського уряду Китаю в період антияпонської війни (1937-1945). - Стор. 240.

[44] Каткова З. Д. Зовнішня політика гоміньданівського уряду Китаю в період антияпонської війни (1937-1945). - Стор. 244.

[45] Сладковський М. І. Китай: основні проблеми історії, економіки, ідеології. - Стор. 131.

[46] Міровіцкая Г. А. Радянський Союз в стратегії гоміндану (30-40-і рр.). - Стор. 86.

[47] Сапожников Б. Г. Китай у вогні війни (1931-1950). - Стор. 122.

[48] ​​Васильєв Л. С. Історія Сходу. Т.2. - Стор. 383с.

[49] Китай в період війни проти японської агресії (1937-1945). - Стор. 142.

[50] Васильєв Л. С. Історія Сходу. Т.2. - Стор. 395.

[51] Дубинський А. М. Радянсько-китайські відносини в період японо-китайської війни, 1937-1945 .. - Стор. 249.

[52] Там же. Стор. 250.

[53] Радянська зовнішня політика. 1917-1945гг. Пошуки нових підходів. - Стор. 235.

[54] Радянська зовнішня політика. 1917-1945гг. Пошуки нових підходів. - Стор. 236.

[55] Там же. Стор. 237.

[56] Там же. Стор. 238.


  • Вступ
  • 2.1. Позиція США, західних держав і Ліги Націй щодо японської агресії в Китаї
  • 2.2. Відновлення дипломатичних відносин СРСР з Китаєм.
  • 2.3. Боротьба Радянського уряду за прийняття колективних дій проти Японії
  • 2.4. Допомога СРСР Китаю у створенні єдиного національного фронту
  • Бібліографічний список літератури