Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Військова політика Стародавнього Єгипту

Скачати 65.04 Kb.
Дата конвертації20.09.2019
Розмір65.04 Kb.
Типкурсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ АРК

РВНЗ "Кримський гуманітарний університет"

Євпаторійський педагогічний факультет

Кафедра історії та правознавства

КУРСОВА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ "ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ"

НА ТЕМУ

ВІЙСЬКОВА ПОЛІТИКА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

виконала:

студентка 1 курсу групи 11-ОІ

Мехонцева Юлія Вадимівна

Науковий керівник:

Черних Ігор Іванович

Євпаторія, 2008


ЗМІСТ

ВЕДЕННЯ

ГЛАВА 1. АРМІЯ В ДРЕВНЬОМУ ЄГИПТІ

1. 1 Передумови створення постійної армії

1. 2 Озброєння давньоєгипетського воїна. Тактика ведення бою

1. 3 Положення армії в давньоєгипетському суспільстві

1. 4 Вплив постійної армії на соціально-економічний розвиток Стародавнього Єгипту

ГЛАВА 2. завойовницькі війни ПРАВИТЕЛІВ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

2. 1 Період Стародавнього царства

2. 2 Середнє царство

2. 3 Завоювання епохи Нового царства

ГЛАВА 3. ОСОБЛИВОСТІ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ ПРАВИТЕЛІВ ПІЗНЬОГО ЦАРСТВА

3. 1 Правління іноземних завойовників

3. 2 Правителі XXVI династії

3. 3 Єгипет під владою персів

ГЛАВА 4. РОЛЬ ВІЙНИ В ДРЕВНЬОМУ ЄГИПТІ

4. 1 Війни і економіка

4. 2 Вплив воєн на соціальні відносини в давньоєгипетському суспільстві

ВИСНОВОК

Список використаних джерел


ВСТУП

Цій темі, на думку автора, приділялося мало уваги в історіографії. Дана тема досліджена односторонньо. Нам відомо про військових кампаніях тільки з нечисленних джерел, які не завжди є об'єктивними. Так, наприклад, військові перемоги завжди вихваляють правителів, зрідка воєначальників, але про життя і положенні рядових солдатів відомо небагато. Крім того, перемоги найчастіше перебільшені, але мало сказано про поразки, що не дає можливості проаналізувати сильні і слабкі сторони єгипетської армії і організації військових походів. Такі джерела не дозволяють повно досліджувати життя, побут і положення в суспільстві простих солдатів, зусиллями яких була створена величезна Єгипетська імперія.

Дана тема актуальна також і тим, що має зв'язок з сучасністю. Єгипетська імперія епохи Нового царства проводила активну завойовницьку політику. Без сильної армії і ведення успішних завойовницьких воєн було б неможливим розвиток, яке отримав Єгипет. Всебічний розвиток країни безпосередньо залежало від армії і воєн. У сучасному світі збереглася ця залежність, що з'явилася ще в Стародавньому Єгипті.

Мета даної роботи - охарактеризувати військову політику Стародавнього Єгипту, політику військових походів, причини і наслідки воєн в Стародавньому Єгипті і їх вплив на староєгипетське суспільство.

Виходячи з поставленої мети, завданнями даної роботи є наступне:

1. Проаналізувати причини виникнення, особливості та становище постійної армії в давньоєгипетському суспільстві.

2. Охарактеризувати завойовницькі експедиції правителів Стародавнього Єгипту в періоди Стародавнього, Середнього і Нового царств.

3. Дослідити особливості військової політики правителів періоду Пізнього царства.

4. Охарактеризувати значення воєн для соціально-економічного розвитку давньоєгипетського суспільства.

Дана робота відповідно до поставлених завдань складається з 4 розділів, 12 подглав.

У I главі автор намагається проаналізувати причини появи, вплив армії і її положення в давньоєгипетському суспільстві. Також автор описує озброєння давньоєгипетського воїна, тактику ведення бою. У II розділі автор дає характеристику військових походів правителів Стародавнього Єгипту і наводить порівняльну характеристику завоювань в різні періоди.

У III розділі автор досліджує військову політику правителів періоду Пізнього царства. В IV розділі характеризується роль воєн в Стародавньому Єгипті, вплив їх на соціально-економічний і культурний розвиток давньоєгипетського суспільства.

У даній роботі автор використовує метод структурного аналізу в I чолі при характеристиці значення постійної армії в давньоєгипетському суспільстві; в II розділі, аналізуючи результати завойовницької політики правителів Стародавнього, Середнього, і Нового царств; в III розділі при дослідженні військової політики правителів епохи Пізнього царства; в IVглаве при характеристиці ролі воєн в Стародавньому Єгипті і їх вплив на культурне і соціально-економічний розвиток давньоєгипетського суспільства.

В роботі також використовується метод критичного аналізу в I чолі при характеристиці положення армії в давньоєгипетському суспільстві, а також в III розділі при дослідженні особливостей військової політики правителів в період Пізнього царства і в IV чолі при характеристиці значення воєн для соціально-економічного і культурного розвитку Стародавнього Єгипту .

Як джерела автор використовував збірник документів і текстів Стародавнього Єгипту під редакцією В. І. Кузищина [1], зокрема такі документи як: папірус Анастаси, Життєпис вельможі Уни, Заповіт Рамзеса III, і інші.

Папірус Анастаси описує долю воїна і доля колесничего. Він закликає читача вибрати професію писаря з усіх існуючих професій, показуючи при цьому їх негативні сторони. Папірус є записом монологу автора, доводить, що професія писаря краще за інших. Це монолог періоду кінця Нового царства. Ще й цим обумовлено негативне ставлення автора до професії воїна.

Життєпис вельможі Уни описує військові походи вельможі на чолі з самим фараоном. У документі говориться і про нагороду, отриманої Уной за хоробрість. Даний документ не може бути повністю об'єктивний, так як описує абсолютну перемогу фараона і. можливо, кілька прикрашає її.

У заповіті Рамзеса IIIподробно описуються всі дії фараона, його походи, війни з кочівниками і ін. Даний документ також не може бути повністю об'єктивний, так як написаний з метою підкреслити і возвеличити влада фараона.

Серед авторів, які працювали над цією проблемою, можна виділити Авдиева Всеволода Ігоровича, Разіна Євгена Андрійовича, Тураєва Бориса Олександровича.

У роботі професора Авдиева Всеволода Ігоровича "Військова історія Стародавнього Єгипту" [2] докладно досліджені військова політика і військова справа Єгипту в період Стародавнього, Середнього і Нового царств. Детально викладені причини воєн, їх наслідки та організація військової справи в Єгипті.

Тураєв Борис Олександрович в перших двох томах "Історії Стародавнього Сходу" [3] розглядав політичну історію і соціальні відносини в Стародавньому Єгипті. У своїй праці автор охарактеризував вплив воєн на соціально-економічні та культурні зміни в давньоєгипетському суспільстві.

"Історія військового мистецтва" [4] Разіна Євгена Андрійовича характеризує озброєння єгиптян, організацію військової справи і аналізує розвиток військового мистецтва в Древньому Єгипті.

Дана робота не може претендувати на повноту дослідження і вимагає подальшої доробки.


ГЛАВА 1. АРМІЯ В ДРЕВНЬОМУ ЄГИПТІ

1. 1 Передумови створення постійної армії

Армія Стародавньому Єгипті пройшла довгий шлях розвитку. Це пов'язано з тим, що єгиптяни - були войовничим народом. Вони, перш за все мирні хлібороби.

У період Стародавнього царства держава не могла мати єдину постійну армію, тому що не було єдності в самій державі. Єгипет складався з окремих незалежних областей - номів. Роздроблене держава постійно перебувало в стані небезпеки, в той час як кожен окремий ном мав власний озброєний загін - міліцію. Такий загін, як правило, очолювався цивільним чиновником, який не мав спеціальної військової підготовки. Класу спеціальних офіцерів не існувало. Великі храмові маєтки теж могли мати подібні загони.

У разі війни - нападу на межі держави ворожих племен, кожен ном поставляв в збірне військо свої загони. Командування найчастіше доручалося якомусь здатному чиновнику. Війна не була особливим заняттям для єгиптян. Військові дії зводилися до оборони кордонів або до хижацьким грабіжницьким набігам на сусідні племена. У подібних експедиціях могли брати участь окремі номів або храмові військові загони. Природно, видобуток зосереджувалася в руках номархов і жрецтва, вплив яких неухильно зростало і фараони, не маючи своєї військової сили, повинні були миритися з цим.

Однак уже на початку Середнього царства фараони намагаються оточити себе людьми відданими і лояльними. Багато чиновників вибираються з найближчого оточення правителя. Виникає клас військової свити фараона, його охоронців. Ці загони складалися з професійних солдатів, розквартированих по 100 чоловік в палаці і фортецях по всій території Єгипту від Нубії до кордонів Азії. Вони утворили ядро ​​постійної армії, хоча тоді ще були, дуже нечисленні і головним завданням їх була охорона правителя. Начальники їх були за походженням вище середнього класу.

Під час війни армія, як і раніше, складалася з загонів різних номів, очолюваних номархами. У мирний час ці люди залучалися до громадських робіт, т. Е. Професійних солдатів майже не було, т. К. Вся війна зводилася до ряду погано організованих хижацьких набігів, що свідчить про не войовничий настрої єгиптян.

У період Середнього царства єгипетські правителі вже не задовольняються періодичними набігами на сусідні племена. Вони прагнуть не тільки захопити ці території, а й утримати їх за собою з метою отримання постійного доходу. Контролювати захоплені території мали прикордонні фортеці, охоронювані гарнізонами. Перші фортеці в Нубії і Куше були побудовані легендарним Сенусертом III, з яким пов'язують перші іноземні завоювання єгиптян. Але охороняти кордони, не маючи постійної армії, було неможливо. Але війна все ще не була спеціальним заняттям в Єгипті. Тільки після падіння Середнього царства і майже 100-річного панування кочових азіатських племен - гіксосів, єгиптяни навчилися воювати по-справжньому. Вигнання гіксосів і бажання фараона утримати владу в своїх руках стало важливим етапом в утворенні постійної єгипетської армії.

Остаточно регулярну армію сформував фараон Яхмос I, засновник Єгипетської Імперії в період Нового царства. Завдяки тривалим війнам і облог Єгипет став військовою державою. Протистояння гіксосам і кампанії в Азії дозволили єгиптянам вивчити військову справу. У цей період "професія" воїна стала найбільш затребуваною. Зрозумівши, які багатства можна добути шляхом війни, колись не войовничий єгиптяни тепер прагнули потрапити в армію. Адміністративні чиновники тепер ставали воєначальниками. Військова справа стала престижним.

Отже, можна зробити висновок, що передумовами створення постійної армії в Стародавньому Єгипті стало спочатку прагнення фараона забезпечити собі безпеку, оточити себе відданими людьми і зменшити вплив номархов. Пізніше, зрозумівши, що набагато вигідніше регулярно отримувати данину з завойованих територій, що періодично, шляхом погано організованих набігів, захоплювати необхідні ресурси, фараони поступово формують більш-менш постійні військові загони і гарнізони для охорони кордонів.

Але основною причиною виникнення регулярної армії є прагнення єгиптян до багатства і розкоші шляхом військових завоювань, що сформувалися у не войовничого народу в період визвольних змагань з гиксосами (XVII-XVI ст. Ст. До н. Е.), Войовничі звичаї, яких навчили єгиптян інакше ставитися до війни.

1.2 Озброєння давньоєгипетського воїна. Тактика ведення бою

Єдиним родом постійного єгипетського війська, почав складатися ще в період Середнього царства, була піхота. Пізніше з'явився флот і загони колесничих.

"На озброєнні воїнів Стародавнього царства були: булава з кам'яним наконечником, бойова сокира з міді, спис з кам'яним наконечником, кинджал з каменю або міді. У більш ранній період широко застосовувався бумеранг. В якості захисного зброї воїни мали дерев'яний щит, обтягнутий хутром". [5] "Під час штурму фортець єгиптяни застосовували штурмові драбини з дерев'яними дисковими коліщатками, що полегшували їх установку і пересування уздовж кріпосних стін. Пролом в фортечних мурах пробивали великими ломами". [6] Вже в Древньому царстві у єгиптян були гребні кораблі з вітрилами. Були створені 2 флоту - один в Верхньому Єгипті, а інший - в Нижньому.

Озброєння єгипетських воїнів Середнього царства в порівнянні з минулим періодом дещо покращилося, в результаті вдосконалення способів обробки металів. Списи і стріли тепер виготовлялися з бронзи. "З'явився посилений цибулю, який підвищував дальність польоту стріли і точність її потрапляння. Стріли мали наконечники різної форми і оперення; довжина їх коливалася від 55 до 100 см. Звичайне для Стародавнього Сходу стріли з листоподібним наконечником, спочатку кремінним, а потім мідним та бронзовим, були менш ефективною зброєю, ніж введені скіфами у 2 чверті VII століття до н. е. стріли з граненим наконечником - кістяним або бронзовим. Прицільний постріл з лука, дистанція польоту бумеранга і метальної списи були приблизно однакові: 150-180 м; Наїл учшая влучність бумеранга і метальної списи досягалася на дистанції в 50 м. Щит, оббитий хутром, заввишки в половину людського зросту продовжував залишатися єдиним захисним спорядженням ". [7] У Середньому царстві з'являються підрозділи однаково озброєних вояків - копейщиков і лучників.

Довгий час зброя не удосконалювалося - в цьому не було потреби. Копій, мечів і луків було досить, щоб втихомирювати сусідами дикі племена. Значні нововведення з'являються в період панування гіксосів. Єгиптяни багато чому навчилися у войовничих кочівників - вони освоюють нові для них способи виготовлення зброї, удосконалюють технології виготовлення зброї з бронзи. З'являється й інше нововведення - тепер в колісниці упрягаються наведені кочівниками коні, що згодом допомагає їм здобути ряд перемог. Таким чином, можна сказати, що єгиптяни вигнали гіксосів за допомогою їх же зброї.

З появою найманців змінюється не тільки склад війська, але і його озброєння. Більшість найманців, будучи професійними воїнами, вважають за краще користуватися своєю власною зброєю. Це означає появу різноманітності озброєння.

Основа єгипетського війська - як і раніше піхота, що складалася з загонів лучників, пращників, копейщиков і воїнів з мечами. Під час походу військо поділялося на кілька загонів, які рухалися колонами. Попереду висилалась розвідка.

Зупиняючись, єгиптяни влаштовували укріплений табір з щитів. "При штурмі міст вони застосовували побудова, зване черепахою (навіс з щитів, що прикривав воїнів зверху), таран, вінею (низький навіс з виноградних лоз, покритих дерном для захисту воїнів при облогових роботах) і штурмову драбину". [8]

Відомо, що під час походів, воїнів іноді перекидали до місця битви з місць постійного розташування на вантажних річкових суднах.

Тактика ведення бою у єгиптян була досить різноманітною. Битва велася в основному на суші, іноді на воді. Відомі випадки, коли битва велася і на морі і на суші одночасно. У бою, особливо в період Нового царства, стали широко застосовуватися загони колесничих, але піхота все ж була більш поширена.

Основною здобиччю єгиптян були раби. Також високо цінувалися "трофеї" - руки, відрубані у переможених ворогів. Переможених нещадно грабували - захоплювали одягу, зброя, інші цінні речі. Варварськи зверталися і з захопленими територіями:


"Благополучно повернулося це військо,

ізрив країну кочівників.

Благополучно повернулося це військо,

розтоптавши країну кочівників. Благополучно повернулося це військо,

знісши її зміцнення.

Благополучно повернулося це військо,

зрубів її смоковниці і виноград.

Благополучно повернулося це військо,

підпаливши всі її [житла?].

Благополучно повернулося це військо,

знищивши в ній багатотисячні загони.

Благополучно повернулося це військо,

привівши з неї багато загони полонених ". [9]

В якості додаткової робочої сили використовувалися далеко не всі полонені, а майже виключно азіати. Полонені морські пірати - шердани - можливо, це з далекої Сардинії - часто ставали царськими охоронцями. Лівійці і ефіопи залучалися в єгипетське військо, ймовірно, спочатку лише у допоміжні загони.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що до гиксосского завоювання озброєння воїна було досить простим. Воно вдосконалюється з приходом кочівників. Багатшим стає не тільки арсенал зброї, а й військовий досвід самих єгиптян. З появою коней, нових видів зброї, вдосконалюється і тактика ведення бою.


1. 3 Положення армії в давньоєгипетському суспільстві

Спочатку, коли армією було зібране з номів загонів військо, професійних солдатів не існувало, і в ополчення набиралися все боєздатні чоловіки. У мирний час вони займалися громадськими роботами або споряджалися в експедиції.

Професійні солдати з'явилися вже в Середньому царстві. Їх завданням була охорона фараона і кордонів держави. Однак професія солдата стала по-справжньому потрібною і затребуваною лише в період Нового царства.

Ряди солдатів поповнювалися в основному представниками середнього класу, а воєначальниками ставали чиновники, рані займали адміністративні посади. "Чиновник, що описує стану в епоху XVIII династії, ділив народ на" солдат, жерців, царських кріпаків і всіх ремісників ", і ця класифікація підтверджується всім, що нам відомо щодо епохи; слід, однак, мати на увазі, що всі підрозділи вільного середнього класу включені тут в число "солдат". Солдати постійної армії, отже, стали тепер також спеціальним класом. Представники вільного середнього класу, зобов'язаного нести військову службу, називаються "громадянами армії" - термін, вже відомий в епоху середнього ца рства, але й стає загальновживаним в цей час; таким чином, військова повинність стає характерним позначенням несе її класу суспільства. "[10]

Отже, армія і клас службовців стають тепер одним з 3 великих соціальних груп, поряд з жрецтвом і чиновниками.

Рядові солдати отримували зовсім невелику плату, але вони могли добути багатства шляхом грабежу переможених. Бути військовим було вигідно ще й тому, що перед кожним солдатом могла відкритися перспектива кар'єри. Він міг бути поміченим і нагородженим за доблесть і службу. Звичайно, простому солдату це вдавалося вкрай рідко. Найчастіше, цим користувалася воєнізована номів знати. Саме воєначальникам дістається найкраще з військових походів. Все найцінніше підлягало перепису і передавалося фараона, який і розподіляв награбоване між воєначальниками і наближеними, левову частку жертвуючи храмам і жрецтву.

Особливу роль грали "воїни супроводу" - царська гвардія. За службу фараона такі воїни отримують дари від правителя - землі, рабів. Крім того, вони годуються від царського господарства. Ці воїни - охоронці з числа добірного війська і група наближених воєначальників, супроводжували фараона при всіх публічні появи.

На відміну від еліти, простому солдату доводилося туго, якщо він повертався з походу, не добившись слави. Представники цього класу терпіли різні утиски з боку панівного класу. Але вони були вільними, і якщо їм пощастило добути що-небудь під час походу, то вони могли розпоряджатися цим вільно, включаючи рабів.

В кінці Нового царства, коли в армії стали переважати найманці, для єгиптянина професія воїна стала невигідною. Єгиптяни вважають за краще повернутися до землеробства і мирної праці. Анастаси, наприклад, стверджує, що професія писаря набагато краще, ніж воїна. У своєму папірусі він описує жалюгідну долю воїна і колесничего. Можливо, він перебільшує в своїх міркуваннях, але в його висловлюваннях, безсумнівно, є частка істини. Однак, не дивлячись на все це, сила фараона все ж продовжує грунтуватися на силі війська, тому армія є значною силою і в суспільстві займає не останнє місце.

В кінці періоду вільні і напіввільні верстви населення все більше експлуатуються верхівкою знаті. Військова кар'єра для рядового солдата стає ще більш недоступною. Якщо після вигнання гіксосів і утворення нової, XVIII, що висунувся фіванський будинок потребував нових відданих наближених і жалував дари, почесті і звання всім тим, хто дійсно відзначився в битві, то тепер посади і звання стали спадковими і збагатилися за рахунок цих привілеїв сім'ї передавали свої титули у спадок.

Можна зробити висновок, що в цілому, армія займала значне місце в давньоєгипетському суспільстві. В епоху імперії армія і військова справа отримують найбільший розвиток. Військові стають великою соціальною групою поряд зі жрецтвом і чиновниками. Армія ставати головною опорою деспотичної влади фараона.

1. 4 Вплив постійної армії на соціально-економічний розвиток Стародавнього Єгипту

При появі постійної армії значно змінилася соціально-економічна обстановка в Єгипті. Перш за все, різко змінилася соціальна структура суспільства.

Військові походи, міжнародна торгівля, прийом на службу в армію іноземців зумовили приплив в країну величезної кількості, як вільних, так і залежних іноземців. Завойовницькі походи давали велику кількість рабів з усього Сходу, переважно семітів і нубійців.

Військовополонених експлуатували по-різному. Їх праця використовувалася в царських, храмових господарствах, а також у господарствах окремих громад. ШЕРДЕН і лівійці могли служити в армії. Взагалі іноземці могли легко зробити військову кар'єру при дворі. "В армії для малоазіатов була відкрита блискуча кар'єра, хоча нижчі ряди військ фараона поповнювалися переважно рекрутами з числа західних і південних народів". [11] Крім того, при появі регулярної армії в давньоєгипетському суспільстві утворився новий клас - клас військових. Роль армії в економічному розвитку країни полягала в тому, що тепер воювали не єгиптяни, а іноземні найманці, які не хлібороби, а професійні воїни. На полях і в господарствах працювали в основному раби. Самі єгиптяни отримали можливість спокійно працювати в своїх володіннях, використовуючи плоди завоювань. "Войовничий дух, який зробив Єгипет першої світової імперією, тримався лише кілька століть, і по суті не войовничий народ повернувся до своєї звичайної мирного життя..." [12] Постійна армія дозволяла не тільки підкорювати нові території, багатства, рабів, а й утримувати нові землі за імперією. Армія контролювала ці території і охороняла кордони держави.

Отже, вплив постійної армії на соціально-економічний розвиток Єгипту полягає в тому, що:

1. Єгипет стає багатонаціональної державою через великого припливу в країну іноземців - найманців, рабів, торговців.

2. Іноземці стали переважати в постійній армії, що спричинило за собою відволікання єгиптян від військової справи. Їм нема чого було воювати самим - за них це робили професійні солдати. Іншими словами, вони стали, залежні від іноземців-найманців.

3. Країна отримала можливість розвиватися економічно завдяки постійній армії, яка надійно захищала кордони імперії.

4.Країна розвивалася економічно за рахунок захоплених земель, рабів та іншої військової здобичі. Єгипетська армія пройшла довгий шлях розвитку. З'явившись спочатку метою захисту фараона і охорони кордонів, вона, постійно вдосконалюючись, стала опорою деспотичної влади царів. Озброєння єгипетського воїна відрізнялося простотою і зручністю, що свідчить про невойовничих настрої єгиптян. Воно вдосконалюється з приходом гіксосів. Після вигнання кочівників, армія продовжує розвиватися. Тепер вона займає важливе місце в давньоєгипетському суспільстві, а професія воїна стає затребуваною. Армія поставляла до Єгипту завойовані багатства, що робило його все більш могутнім і дозволило країні розвиватися економічно.


ГЛАВА 2 завойовницькі війни ПРАВИТЕЛІВ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

2. 1 Період Стародавнього царства

Першим видатним особою Стародавнього царства був Джосер - засновник III династії. Основна діяльність його була спрямована на розробку мідних рудників на Синайському півострові і розширення кордонів півдня.

За прикладом Джосера, Снофру (кінець III династії) продовжував діяльність на півдні. Робив він походи проти Нубії.

Продовжив експлуатацію рудників Синайського півострова. Завдавши поразки місцевим племенам, він зміг утвердиться на цих територіях.

Сахура (V династія) розвивав Єгипет як морську державу. Відправляв флот проти фінікійців, в Пунт (півострів Сомалі), підтримуючи з ним торговельні відносини. Також здійснював походи до Нубії.

У наступні 4 царювання правителі і раніше посилають експедиції у віддалені країни, за продуктами, які сам Єгипет не виробляв. У 2 пол XXVI ст. до н. е. Асеси розробляв каменоломні Ваді-Хммамата в Східній пустелі.

VI династію прославив Пиопи I. "У Нубії він настільки підпорядкував собі місцеві племена, що вони були змушені в разі війни доставляти допоміжні загони для його армії, і коли війна відбувалася на півночі, нубійський рекрутами користувалися там, де це здавалося безпечним." [13 ] До його заслуг можна віднести і утихомирення північних племен - бедуїнів, часто нападали на копальні Синайського півострова. Воєначальник фараона, Уна, прогнавши бедуїнів до палестинських пагорбів на півночі, склав звіт про ці війни.

Справи батька продовжив його малолітній син Мернер. Пепі I настільки затвердив свою владу, що, не дивлячись на юний вік нового правителя, знати, беззаперечно підкорилася і, таким чином, був збережений порядок в країні. Це, в свою чергу, дозволило продовжити завоювання. Північ для Єгипту був недосяжний. Все, що єгиптяни могли зробити - охорона рудників на Синайському півострові. Зате дорога на південь відкрилася, завдяки тому, що Мернер зробив пороги судноплавними в період високої води. З'явилася можливість повністю підпорядкувати Нубию. Країна була вкрай необхідна Єгипту. "Сама по собі країна не могла бути утилізована єгиптянами, колишніми переважно землеробами. Смуга придатної для обробітку грунту між Нілом і пустелею, з того чи іншого боку, була в Нубії настільки вузькою ,... Що землеробська цінність її була невелика, але високі хребти і рівнини в пустелі зі східного боку укладали в собі багаті жили золотоносного кварцу, а також перебувала там, в достатку залізна руда, хоча і не робилося спроб розробляти її. Далі, ця область була єдиним шляхом в південні країни, з якими тепер під ержівалісь постійні торгові стосунки. "[14].

Після смерті Мернер, трон посів його зведений брат, відомий під ім'ям Пепі II. Він продовжив завоювання півдня. Створилися передумови для повного завоювання південних племен. Єгипет, як і раніше, продовжував торгівлю з Пунтом. Після його смерті, "... Морок огортає останні дні VI династії.". [15]. Номи стають незалежними, зміцнюється номів знати, що призводить до падіння Стародавнього царства.

Отже, правителі Стародавнього царства розширюють межі держави. Вони направляють експедиції за межі країни, як з торговими, так і з грабіжницькими цілями. Ці походи не можна ще назвати завойовними війнами, швидше за хижацькими, грабіжницькими набігами. Єгиптяни "підкорюють" частіше південні території, захищають північні і підтримують торгівлю з Пунтом. Вони не захоплюють території з метою приєднання до Єгипту, але вже намагаються контролювати їх, грабують і беруть данину з диких племен. Основна мета контролю південних територій - це не тільки грабіж багатої золотом Нубії, але і забезпечення вільного та безпечного пересування по берегах Червоного моря до країни Пунт. Та ж ситуація на півночі - єгиптяни не прагнуть захоплювати території Палестини, вони лише захищають Синайські рудники від набігів бедуїнів.

2. 2 Середнє царство

Експедиції за межі країни поновлюються лише в правління XI династії. Перш за все, відновлюється контроль над Хаммаматскімі каменоломнями.

Нібхепетра-Ментухотеп IVпитался здійснити плани правителів VI династії щодо завоювання Нубії. Він посилає численні експедиції на південь. Ментухотеп V відомий благополучними експедиціями в Пунт. Основоположник XIIдінастіі Аменемхет, ставши жертвою змови, не зміг продовжити завоювання, але він зумів зміцнити державу зсередини, що допомогло його синові Сенусерту Iначать проводити успішні загарбницькі походи. Можливо, першими походами Сенусерт керував особисто. Він проводив агресивну політику і на півдні, і на півночі. Відомо, що були приборкати навіть лівійці на західному кордоні. Найкраще відомі підприємства в Нубії, Хаммамат, Синайському півострові. Також Сенусерт Iізвестен тим, що підтримував зв'язок з містами оазисів. Фараон ще не міг захопити їх, але вже намагався контролювати їх відносини з Єгиптом. Наступні царі також підтримували зв'язок з Пунтом, Хаммамат і Синайського копальнями. Великої уваги також заслуговує діяльність Сенусерта III. Щоб повністю контролювати Нубію, він встановив безперервне водне сполучення з країною вище перших порогів. Закріпив кордону встановленням прикордонних фортець з постійними гарнізонами. Але неспокійні нубийские племена постійно вимагали пильної уваги з боку Єгипту. Фараон був змушений втихомирювати їх, щоб убезпечити торговельні шляхи з Пунтом і Суданом. Відомо кілька походів проти кушітскімі племен, на схід від Нільської долини. "При войовничому Сенусерте IIIми чуємо і про перший вторгненні фараонів в Сирії." [16]. Почала розвиватися і торгівля з Південною Європою. Незважаючи на те, що похід Сенусерта III до Сирії був всього лише хижацький набіг, спрямований аж ніяк не на підкорення країни, все ж він сприяв підвищенню репутації правителів XII династії.

Син - співправитель Сенусерта III Аменемхет III прагнув до зміцнення Синайських рудників. Він подбав про їх зміцненні, перетворив їх у поселення, що охороняються воїнами, здатні оборонятися від набігів кочівників. Основна заслуга цього фараона в тому, що він освоїв файюмський оазис і перетворив його в квітучу провінцію. Аменемхет IV не залишив спадкоємця і влада перейшла до XIII династії. В кінці її правління, близько 1675 року до н. е. в ослаблену країну ринули полчища кочівників - гіксосів, які близько 100 років тримали Єгипет в підпорядкуванні.

Як і в період Стародавнього царства, правителі прагнули встановити контроль над південними територіями. Майже повністю була підпорядкована Нубія і суміжні з нею племена, часто нападали на межі Єгипту. Зміцнювалися північні і західні кордони. Побудовано фортеці на південних і північних кордонах, що показує прагнення правителів приєднати захоплені території до Єгипту і постійно контролювати їх. Правителі намагаються поліпшити умови пересування на південь і в країну Пунт. Про це свідчать зміцнення і поява колодязів і станцій на торгових шляхах. Освоюється Файюм. З метою підвищення репутації XII династії, організовуються походи в Сирію. Але поширенню впливу Єгипту на сусідні території завадило навала кочівників - гіксосів, надовго захопили ослаблену країну.

2. 3 Завоювання епохи Нового царства

Яхмос I (Амасис), перший фараон Нового царства, виганяє гіксосів. Військовий флот єгиптян підступив до Аварісе, і після битви на воді і на суші столиця гіксосів впала. Війська Яхмоса I, проганяють гіксосів і вторгаються в Південну Палестину. Після 3 років облоги взято Шарухен - останній оплот гіксосів. Потім цар утихомирює непокірні племена Нубії, що звільнилися в період ослаблення Єгипту. Одночасно бореться з внутрішніми проблемами. Наступник Яхмоса Аменхетеп (Аменофіс I) продовжує боротьбу з нубийцами.

В результаті військових походів перших двох царів Нового царства Єгипет досяг рубежів періоду розквіту Середнього царства - від Синайського півострова на півночі до II нільського порога на півдні.

Початок широких завоювань пов'язано з ім'ям Тутмосіса I. Він вперше просувається на південь до III порога і розміщує на острові Томбос фортеця з гарнізоном. Далі Тутмосіса I йде на північ, грабуючи території Палестини і Сирії. Війська царя досягають Мітанні на Євфраті. Далі слід правління цариці Хатшепсут. У період її правління особливих воєн не було. Зовнішня політика цариці відома лише експедицією в Пунт. Близько 1500 року до н. е. після смерті Хатшепсут трон займає Тутмос III.

Перший похід був здійснений в Передню Азію. Тут він зустрічає опір досить сильної коаліції на чолі з царем міста Кадеша на Оронт. Далі слід знаменита битва у Мегіддо, в якій цар проявив мужність і хоробрість. Відразу місто захопити не вдалося, але в битві перемогли єгиптяни. У місті перебували глави країн і князівств коаліції, ворожої Єгипту, тому Тутмос III не залишив ці землі. Єгиптяни ще не вміли брати фортеці штурмом і виставили облогу. З 23 по 42 рік свого царювання Тутмос III ходив походами в Передню Азію, захоплюючи все нові міста Сирії. Північним кордоном азіатських походів Тутмоса III став місто Каркемиш. Пройшовши далі, єгиптяни перетягнули кораблі на волах у води Євфрату і пограбували мітаннійскіх міста. На півдні володіння Єгипту простягалися до IV порогів.

Син Тутмоса III Аменхетеп II і його наступник Тутмос IV вже не завойовували нових територій. Всі їх царювання супроводжується каральними експедиціями в провінції імперії. Вони пригнічують повстання племен. Вплив і влада Єгипту визнають навіть Вавилон, Хетське царство і місто Ашшур. Засновник XIX династії Хоремхеб зміг реорганізувати армію. Він розділив її на 2 частини - одну для контролю над південними територіями, іншу - для північних земель. Однак він трохи зробив для відновлення завойовницької політики Єгипту. Можливо, він почав похід з метою підкорення племен Нубії. Завойовницька політика розгорнулася при наступників Хоремхеба. Наступним фараоном став Рамсес I. Він реорганізував і вдосконалив армію, чим сприяв проведенню завойовницької політики в подальшому, хоча сам також військовими походами не вирізнявся. Він розділив армію на 3 корпуси, кожному з яких було дано загін колісниць. Це робило війська більш маневреними і дозволяло здійснювати стрімкі атаки. Частіше стали використовувати іноземні війська. Найчастіше такі найманці використовувалися для захисту кордонів.

Наступний фараон XIX династії Мережі I зробив значний похід до Сирії. Він проник в Палестину, захопив великий фінський порт Тир та інші важливі міста (Ієно, Хамат, Бет-Шан).

Його наступник Рамзес II, щоб повернути вплив на Палестину, Сирію, Фінікію, воював з хетами. Після битви під Кадеше, програвши єгиптяни змушені були повернутися в Єгипет. Пізніше, фараону вдалося захопити Палестину, Ашкелон і Дапур, зайняти Галілею і дійти до річки Оронт. У 1296 році до н. е. хетський цар Хаттушилем III уклав з Рамзеса II світ. "Кордон між єгипетської і хетської сферами впливу в Азії (в Фінікії і Сирії).

Рамсес II не зміг змінити за допомогою багаторічних військових дій, не дивлячись на окремі успіхи його війська, що він і змушений був визнати в мирному договорі з хетських царем Хаттусіліс III ". [17] Розширити володіння в Азії Фараону не вдалося." Велика частина Сирії і Фінікії, безсумнівно, залишилася під владою хетів, і тільки Південна Фінікія, Південна Сирія і Палестина виявилися в сфері впливу Єгипту ". [18] Рамсес II встановлює дружні стосунки з Вавилоном.

Наступникам Рамсеса II довелося вести запеклі війни за збереження єгипетського впливу в Азії.Посилилася небезпека з боку лівійських племен, до яких приєдналися "народи моря". Це була перша хвиля нападів кочівників, яку Єгипет зумів відбити. "Внутрішні негаразди припинилися, лише, коли владу захопив Сетнахта, що заснував XX династію" [19] Зміцнив Єгипет і син Сетнахта Рамсес III. У своєму заповіті він говорить: "розширив я все кордону Єгипту. Я поруйнував тих, хто втручався в них зі своїх земель. Вразив я Денене на їх островах, були перетворені чекер і філістимляни в попіл. ШЕРДЕН і уашаші ці заморські перетворені були в ніщо, полонені разом і наведені в якості видобутку в Єгипет, подібно піску прибережному ". [20] "Я вразив племена саров, мемехов і шасу. Я пограбував їх житла, їх людей, їхні речі і їх худобу рівним чином без числа, захопивши [їх] і привівши у вигляді видобутку і данини Єгипту". [21] "Лівійці і машауаші осіли в Єгипті, і ось я вразив їх, знищивши разом. Я поруйнував машауашей, лівійців, себетов, кікешей, сіаітепов, хесов, Бекен, поваливши їх в кров, зробивши з них гори трупів. Змусив я їх піти до кордону Єгипту "[22].

Швидше за все, переможні написи Рамсеса III перебільшують успіхи єгипетських військ. Очевидно, вдалося лише в деякій мірі затримати просування морських народів, які витіснили єгиптян з значної частини їх володінь в Сирії і Фінікії. Єгипет зміг утримати за собою лише південну частину Палестини. В кінці періоду вплив на Сирію дуже ослабла. За періодом могутності слід повне ослаблення військово-політичного впливу Єгипту, який незабаром стає здобиччю іноземних завойовників.

Таким чином, після вигнання гіксосів, Єгипет вступає в новий період - період найвищого розквіту. Відновлюються завойовницькі походи. Повністю завойована Нубія. Під контролем Єгипту велика частина Передньої Азії. Тепер кордону Єгипетської імперії охоплюють території від Євфрату на півночі до IV нільських порогів на півдні. В кінці періоду війни ведуться вже не з метою захоплення, а з метою захисту цих територій. Поступово, одна за одною відпадають захоплені раніше області і імперія слабшає. Все це призводить до кризи Нового царства.

Завойовницькі походи єгиптян починаються ще в Стародавньому царстві. Це, перш за все погано організовані грабіжницькі набіги на сусідні племена - У Нубії і спроби контролювати Синайські рудники. Правителі Середнього царства прагнуть контролювати нубийские племена на півдні з метою убезпечити торговельні шляхи з Пунтом і зміцнюються на Синайському півострові. Також робляться спроби проникнути в Передню Азію. Широкі завоювання починаються після звільнення країни від гіксосів. Закріпившись на півдні, захистивши західні кордони, починаються походи на північ, в Азію. Межі Єгипту досягають Євфрату. Єгиптяни контролюють території Палестини, Сирії, Фінікії, торгують з Південною Європою. Але в кінці Нового царства починається поступовий занепад імперії, і Єгипет стає об'єктом завоювань з боку сусідніх держав.


Глава3. ОСОБЛИВОСТІ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ ПРАВИТЕЛІВ ПІЗНЬОГО ЦАРСТВА

3. 1 Правління іноземних завойовників

Після смерті Рамсеса III на престолі змінилося ще 9 правителів, також носили ім'я великого Рамсеса. При них могутність Єгипту закінчилося.

Фіви на чолі з жерцями Амона відокремлюються від Єгипту. Тепер це незалежне князівство.

Про народи моря відомостей немає, але з заходу Дельта мирним шляхом захоплюється лівійцями. До цього часу загони міліції, і військо комплектувалося в основному з лівійських найманців. Командири таких загонів завідували фортецями і гарнізонами і незабаром стали займати впливове становище.

У той час, коли слабка XXI династія втрачала свою владу, лівійці поступово посилювали свій авторитет. Нарешті, влада перейшла до представника лівійської знаті - Шешонка. "Цей Шешонк, або, можливо, його найближчі попередники настільки поширили владу Гераклеополя, що він нарешті став управляти князівством, що простягалася, мабуть, аж до Мемфіса на північ, і на південь - до Сіута. Ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося , вимерла чи танисских лінія, або ж її останні представники були занадто слабкі, щоб утриматися, але такою була могутність гераклеопольского начальника найманців, що він переніс свою резиденцію в Бубаст, в Східній Дельті, і проголосив себе фараоном близько 945 року до н. е. "[23] Він був осн ователем XXII династії. Процес захоплення влади лівійцями розвивався паралельно з тим, що в Фівах панували жерці.

При Шешонка єгиптяни знову з'являються в Сирії. Він пограбував безліч міст Ізраїлю і знову підпорядкував Нубию. "Таким чином, як ніби знову наступили часи Тутмоса і Рамсеса II". [24] Найближчі наступники Шешонка I (Осоркон I, Такелот, Осоркон II, Шешонк II, Такелот II, Шешонк III, Піма, Шешонк IV), хоча і царювали тривалий час, успіхами у зовнішній політиці не відзначилися. Вони не воювали, і при останніх Бубастідах Сирія і Нубія знову були загублені.

Поступово династія розгалужується і центральна влада слабшає. За об'єднання Єгипту стали боротися зовнішні сили - ефіопи і ассірійці.

Коли і за яких обставин від Єгипту відпала Нубія, точно невідомо. За час усобиці в Єгипті тут сформувалося самостійна держава зі столицею в місті Напате. Близько 740 року до н. е. напатского фараоном стає Пианхи. "Користуючись безсиллям Бубастідов і розвалом Єгипту, він вирішується здійснити домагання на володіння" Верхнім і Нижнім Єгиптом "і як представник благочестивого, бажаного богам царства, знаходить в Єгипті прихильників". [25] В Єгипті йому довелося воювати з володарем Саиса Тефнахта, який також хотів об'єднати Єгипет і заснувати свою династію. Однак в результаті війни Пианхи переміг і поплив з видобутком, після чого Тефнахт оголосив себе царем і правил до кінця життя, передавши престол синові - Бекнеранфу.

Останньому довелося воювати з братом Пианхи - ШАБАК, який захопив Нільську долину і знищив Бекнеранфа. Шабака заснував XXV династію і був визнаний повсюдно. Він також не випускав з виду Сирію, а з ассирийцами послав воювати сина Пианхи Тахарке. Після смерті Шабак на престолі утвердився Тахарка. Йому довелося постійно воювати з ассирийцами. Кілька разів йому доводилося бігти з Єгипту. Вигнати ассірійців вдалося спільними силами Тахарки і нащадка Тефнахта, який пізніше заснував XXVI Саисское династію. Звільнення країни відбулося також за допомогою карийских і ионийских найманців, на сили яких пізніше спирається нова династія.

Отже, можна зробити висновок, що ослаблення XXI династії призвело до захоплення Єгипту іноземцями. Але якщо панування лівійців сприяло посиленню Єгипту, то правління ефіопських царів вело до занепаду і ослаблення. Нубійців не потрібен був сильний Єгипет. Їх короткочасне правління ознаменувалося лише грабежами і загальним занепадом, з якого Єгипет вийшов завдяки правителям XXVIдінастіі, при яких країна на час посилюється.

3. 2 Правителі XXVI династії

Період правління Саисской династії - це період реставрації, короткочасного відродження Єгипту.

У зовнішній політиці Єгипет був обмежений впливом Ассирії та Ефіопії. Але об'єктом загарбницької політики фараонів завжди були не тільки Сирія, але і Нубія і Пунт. При Псамметіхе I з Нубією підтримувалися мирні торговельні відносини. Відправлялися експедиції і в Пунт. До складу держави продовжували входити оазиси Лівійської пустелі.

Дана епоха носила військовий характер, так як війни велися і для захисту від захоплення, і для захоплення територій. Отже, великий вплив мали армія і флот. Поряд з лівійськими найманцями з'являються карійські, ионийские, фінікійські, іудейські та інші солдати. Армія ділилася на 2 корпуси - південний і північний, ермотібіі - кавалерія і каласіріі - піхота.

При такому положенні країни, головним завданням фараонів стає зміст великої армії і флоту. Це вимагало величезних витрат. Населення Єгипту, розореного тривалими війнами, не могло надати таку кількість грошей, звідси прагнення правителів обмежити доходи храмових господарств, що, в кінцевому рахунку, було однією з причин їх загибелі.

Однак, не дивлячись на тяжке становище, загальний занепад, населення країни розвивало патріотичні, національні ідеї, опираючись іноземним впливам.

І все ж, в єгипетській армії переважають найманці, а вони, хоча і поглинають основну частину ресурсів країни, були ненадійні. Це гальмувало розвиток зовнішньої політики Єгипту, нових завоювань. Тепер іноземці проникають в країну мирним шляхом. Час реставрації - час поширення грецької культури. За царя Амасіса зовнішня політика грунтувалася на силі флоту. Амасис намагався підтримати рівновагу в Азії шляхом спілок проти посилюються персів, внаслідок чого відбулося примирення з Вавилоном. Але захоплення персами Лідії і Вавилона змушував думати вже про власну безпеку. Таким чином, агресивна політика могла бути спрямована тільки на морі. В результаті цього, до Єгипту приєднався Кіпр, чого ще ніколи не бувало. Домогтися цього вдалося завдяки найманому фінікійського флоту. Отже, незважаючи на короткочасний розквіт, все ж тривав загальний занепад. Правителі Саисской династії прагнули розширити володіння Єгипту і чинити опір захопленню. Але в суспільстві тривають незворотні кризові процеси, що ведуть до занепаду. Опора держави - армія, складається з грецьких і фінікійських найманців, які вкрай ненадійні і в підсумку сприяють завоюванню Єгипту персами. Військова політика правителів орієнтована на північ і південь. Завдяки фінікійського флоту, Єгипет починає відігравати важливу роль на море.

3. 3 Єгипет під владою персів

Близько 503 року до н. е. престол Персії зайняв Камбіз. Він прагнув підпорядкувати Єгипет своєї влади. Перш за все, Камбиз позбавив фараона всіх його союзників. На його бік одним з перших перейшов Кіпр. Грецькі найманці також зрадили Амасіса і бігли до Камбізу. Для останнього це означало перевагу на море. Крім того, в Єгипті також викликала невдоволення політика Амасіса. Зокрема, серед незадоволених виступили жерці. Таким чином, перемогу Камбіза можна визначити трьома факторами: відпадання союзників, неблагонадійність греків і внутрішні проблеми, ще більше загострилися після смерті Амасіса. Камбиз захопив Пелусія і Мемфіс. Решта Єгипет був підкорений без особливих зусиль.

Незабаром Камбиз відвідав Саис і таким чином, став законним фараоном. Підкоривши Єгипет. Камбиз вирішив використовувати його територію як плацдарм для завоювання Нубії, оазисів і Карфагена. Точних відомостей про ці походи немає, але відомо, що не всі вони були вдалими.

Камбиз не зміг завоювати Карфаген, так як фінікійці відмовили йому в допомозі, а без їх флоту він обійтися не міг. На шляху до оазисів його армію засипало піском (як і на шляху до Нубії), але пізніше вони визнали його владу. Але добровільно тільки греки і лівійці визнали владу Камбіза. В Єгипті, дізнавшись про його невдачі, підняли бунт, але він був пригнічений повернулися правителем. Після тривалого панування персів, близько 415 року до н. е. , Після смерті Дарія II Єгипет стає незалежним, а на престол сходить єдиний представник XXVIII Саисской династії - Аміртей. Про його діяльності майже немає відомостей. XXIX Мендесская династія відома тим, що продовжувала відбивати напади персів. Особливо виділився другий її представник - Ахоріс. Він відомий тим, що знову з'являється в Сирії. Єгипет укладає союзи з греками, фінікійцями, Кіпру. Єгипет знову стає силою. XXIX династія, як і багато попередніх, згасла в міжусобицях.

Отже, захоплення Єгипту персами був необхідний для ведення подальших завойовницьких воєн в різних напрямках. Єгипет використовувався персами як сировинна база, як плацдарм для завоювання Нубії, оазисів Лівійської пустелі і Карфагена. Єгипет чинив опір пануванню персів, але повстання придушувалися. Це період постійних визвольних воєн в Єгипті.

Військову політику правителів в період Пізнього царства, за винятком Саисской династії, можна визначити прагненням збагатитися за рахунок природних багатств Єгипту.Тут особливо виділяється ефіопська династія. Правителі лівійської та Саисской династій намагалися зміцнити Єгипет, розширити його межі. В їх правління Єгипет дещо посилився, хоча це явище було короткочасним. Перські правителі використовували Єгипет як засіб захоплення сусідніх територій. Правителі Пізнього царства переслідували різні цілі, але в цей період вплив Єгипту все більше згасає.


ГЛАВА 4. РОЛЬ ВІЙНИ В ДРЕВНЬОМУ ЄГИПТІ

4. 1 Війни і економіка

Кожна війна має свої соціально-економічні коріння, тісно пов'язана з розвитком господарства, держави і культури. У Стародавньому Єгипті розвиток економіки було прямо пов'язане з веденням загарбницьких, грабіжницьких воєн. Саме війни зумовили бурхливий розвиток господарства в Єгипті.

Соціально-економічні причини найдавніших воєн - це нестача робочої сили, рабів, яких найлегше було дістати за допомогою війни. Розвиток ремесла, землеробства і обміну вимагало додаткового сировини. Війни, які велися раніше для оборони територій, тепер ведуться заради грабежу і стають постійним промислом. Грабіжницькі експедиції на північ, південь, захід, метою яких було захоплення рабів, мали величезне значення для розвитку економіки. Паралельно з цими країнами розвивався обмін і торгівля. "І тут ми бачимо, як тісно в'язалось військова політика Єгипту з розширенням єгипетської торгівлі: необхідність проникнути в південні країни спричиняла ряд воєн з племенами, що населяли області, що лежать на схід і на південь від Єгипту". [26]

Для Середнього царства характерне загальне розвиток економіки. Розвивається сільське господарство, землеробство, ремесло і торгівля. Для виробництва використовуються як природні багатства Єгипту, так і додаткові ресурси, що поставляються завойованими державами. Велику роль з розвитком торгівлі стали грати торгові шляхи - старі укріплені і нові (наприклад, Ваді - Хаммамат, що з'єднує долину Нілу з узбережжям Червоного моря).

Розвиток продуктивних сил, що викликали розквіт економіки, вимагав розвитку обміну і залучення нової робочої сили, т. Е. Рабів. "Цим пояснюється розвиток військової політики єгипетських фараонів Середнього царства, які вважали своїм обов'язком не тільки захищати Єгипет від нападів войовничих племен Лівії, Нубії і сусідніх азіатських областей, але також робити наступальні походи проти сусідніх народів. Метою походів був, в першу чергу, грабіж, захоплення найрізноманітніших цінностей, всілякої видобутку, золота, худоби, рабів, потім захоплення територій, важливих джерел сировини, і, нарешті, закріплення за Єгиптом панівних позицій на найважливіших торговельних шляхах ". [27]

Гиксосского навала помітно послабило Єгипет в економічних відносинах. Але не дивлячись на втрату Дельти, Верхній Єгипет в деякій мірі зумів зберегти свою економіку, функціонування зрошувальної системи землеробства, ремесла і навіть зовнішньої торгівлі, основним напрямком якої тепер був південь. Таким чином, народ, економіка, і навіть культура Єгипту витримали натиск гіксосів. Єгиптяни змогли вигнати гіксосів і об'єднати країну в єдине ціле. Це спричинило за собою швидке зростання господарського життя, тим більше що для цього були всі можливості. Знову знадобилася додаткова робоча сила. "Рабовласницька господарство економічно дедалі міцнішого і зростаючого Єгипту потребувало новому припливі великої кількості рабів, а також в доставці різних видів привізного іноземного сировини, головним чином металу". [28] Зростання продуктивних сил вимагав розширення зовнішньої торгівлі, а значить, нових завоювань. Але швидкий розвиток економіки і тісні зв'язки з сусідами, а також використання культурних досягнень і запозичення в області військової справи сприяли широкому розмаху військової політики Єгипту, який швидко перетворювався в найбільшу військову державу. Вигнавши гіксосів, єгиптяни проникають в Сирію і Палестину. "Військово-грабіжницькі походи, вжиті Яхмосом в Фінікію і Палестину, знову наповнили скарбницю фараона золотом, сріблом та іншими цінностями, вивезеними з сусідніх країн у вигляді видобутку і данини". [29] Завоювання в Сирії, Нубії, Лівії створили всі передумови для подальшого розгортання агресивної політики на сусідніх територіях. Поступове проникнення єгиптян в Палестину, Сирію і Фінікію з південного заходу сприяло економічному зближенню Єгипту з Мітанні. Єгипет шляхом торгівлі отримував з Мітанні золото, лазурит, дорогоцінні камені, бронзу, масла, тканини, одягу, колісниці, коней та ін. З хетських країн єгипетська знати отримувала срібло, лазурит, рабів, залізо. У цей період розвивається торгівля з островами Егейського моря. В Єгипет завозяться в основному вироби критського художнього ремесла, дорогоцінні камені і метали. З цією торгівлею були тісно пов'язані грабіж, захоплення видобутку та отримання данини або дарів. Дарунки, що надсилаються владиками віддалених держав - це можливість відкупитися від навали єгипетського війська. "Але все ж саме цим розвитком своєрідною примітивної грабіжницької торгівлі в значній мірі пояснюється та широка завойовницька політика єгипетських фараонів XVIII династії, яка в своєму розвитку привела до великих завойовницьких походів..." [30]

Таким чином, розвиток економіки зумовило широкі завоювання в Середньому і Новому царстві. А ресурси, здобуті війною, в свою чергу, сприяли піднесенню економіки. Успішні війни сприяли розвитку всіх галузей господарства - землеробства, ремесла, торгівлі. Крім того, віддалені країни надсилали численні подарунки.


4. 2 Вплив воєн на соціальні відносини в давньоєгипетському суспільстві

Завойовницькі війни спричиняли великий приплив рабів, які використовувалися в храмових і палацових господарствах, в землеробстві та інших сферах. В Єгипет звозилися раби з усього сходу. Особливо велике було кількість нубійців, лівійців і семітів з Передньої Азії. Примітно, що не всі військовополонені ставали рабами. Багатьом з них вдавалося зробити військову кар'єру. Уже в Середньому царстві з нубійських і лівійських найманців формувалися загони в армії. А основу флоту становили фінікійські найманці або полонені пірати. Серед верств населення можна виділити рабовласників і рабів. Але пізніше з'являються і нові прошарки суспільства, що посилюються особливо в період Нового царства.

У Новому царстві рабовласництво досягло найвищого розквіту. Економіка, що розвивається Єгипту вимагала величезної кількості робочої сили. Завойовницькі походи були спрямовані головним чином на видобуток рабів. "Однак це рабовласництво навіть в епоху Нового царства все ще зберігало багато в чому нерозвинений, домашній характер" [31]

З розвитком економіки посилюється значення вільних ремісників і торговців. Поступово утворюється замкнене соціальний прошарок професійних ремісників, що передають свої знання і посади з покоління в покоління. З цього середовища виходять цивільні чиновники, що досягали впливового положення багатством, зв'язками, дарами фараона і його наближеним. Особливо ці шари посилюються при XVIII династії, коли правителям була потрібна підтримка в боротьбі з номовой знаттю. Поряд з цими верствами населення виступає впливовий клас рабовласницької аристократії. Він значно розширився з збільшенням кількості чиновників, як військових, так і цивільних. До складу цього класу входили представники придворної і служилої знаті, чиновники, жрецтво, родова знати, а також військові командири. Саме зі збільшенням ролі війни в суспільстві, в панівний клас входять представники військової знаті. Зміцненню цього класу сприяло право передавати свої посади дітям. В кінці Нового царства формується особливий шар вищої придворної аристократії, що стала найбільш міцною опорою фараона.

З найдавніших часів на суспільство і правителів великий вплив справляло жрецтво. Воно також розвивається і дуже скоро стає невід'ємною частиною єгипетського суспільства. Можна сказати, що на його розвиток як класу також вплинули загарбницькі війни. Саме жерцям і храмовим господарствам віддавалася велика частина награбованого багатства, включаючи рабів. А вони, в свою чергу, виправдовували грабіж і розорення захоплених територій, мотивуючи це бажанням богів. Тривалий час жерців було замкнутим, а майно храмів, т. Е. І самих жерців було недоторканності. В цьому була його сила як стану. Але в період Нового царства спостерігається активна взаємодія з культурами сусідніх держав. Відбуваються зміни і в релігії. Поряд з незмінними старими, з'являються нові культи. Жречество кілька слабшає, хоча і продовжує відігравати помітну роль в політиці.

В період Пізнього царства храмові господарства піддаються грабежу. І навіть з приходом XXVI династії жрецтво вже не може повернути своїх колишніх позицій.

Отже, війни роблять значний вплив на соціальну структуру суспільства. З розвитком ремесла і торгівлі важливу роль стали грати вільні торговці і ремісники. Збільшується кількість чиновників, в числі яких тепер і військові, потреба в ідеологічному виправданні завоювань посилює позиції жрецтва.

Завойовницькі війни були викликані розвитком економіки, яке вимагало великої кількості рабів і додаткової сировини. Це дозволило Єгипту розвивати всі сфери життя суспільства. Так війни стали нерозривно пов'язані з благополуччям країни. Війни впливали і на соціальні зміни в суспільстві. З'являються нові класи, прошарки суспільства, серед яких вільні ремісники, служива знати, придворні чиновники.


ВИСНОВОК

Причинами появи постійної армії стало прагнення фараонів забезпечити собі безпеку і оточити себе відданими людьми для боротьби з номархами. Пізніше армія формується вже не тільки для захисту кордонів від набігів войовничих племен, але і для захоплення сусідніх територій. На цей процес вплинуло значною мірою гиксосского навала, звільнившись від якого, єгипетські правителі починають масштабні завоювання, які уславили Єгипет і зробили його великої військовою державою. З появою гіксосів пов'язані і зміни у військовій справі. Удосконалюються старі і з'являються нові види зброї. Змінюється тактика ведення бою.

Взагалі, армія займала важливе положення в давньоєгипетському суспільстві. Особливо, роль військових, як класу, виросла в період Нового царства, коли вони стають великим соціальним класом поряд зі жрецтвом і чиновниками. У цей період єгипетської історії армія стає головною опорою фараона. Постійна армія впливала і на соціально-економічний розвиток Єгипту. За допомогою постійної армії стали можливі походи у віддалені країни, з яких до Єгипту стікалися величезні багатства. Крім того, країна могла вільно розвиватися економічно завдяки захисту армією кордонів. Ще в період Стародавнього царства правителі починають розширювати межі держави. Вони проникають на південь - до Нубії, намагаються контролювати Синайські рудники. Ці ж території освоюються і в Середньому царстві. Тільки тепер це вже проводиться планомірно, з метою захоплення і контролю, а не тільки грабежу територій. Широка завойовницька політика розгортається в період Нового царства. Повністю завойовується Нубія. Під контролем Єгипту велика частина Передньої Азії. Територія Єгипетської держави простягається від Євфрату на півночі до IV нільського порога.

Ослаблення Єгипту при XXIдінастіі призвело до того, що країна була захоплена іноземцями. Період пізнього царства - це період постійних війн між сусідніми країнами за територію Єгипту. При цьому єгипетське населення страждало більше за все. Політика іноземних завойовників була націлена на грабіж і повне підпорядкування Єгипту. Короткочасний розквіт спостерігається при XXVIСаісской династії. але і вона згасає в усобиці. Країна захоплюється персами, які використовують Єгипет для подальших завоювань. Період пізнього царства - це період занепаду і руйнування. Війни в Єгипті впливали на соціально-економічний розвиток. Розвиток економіки вимагало нових ресурсів. видобуваються війною. Війни сприяли розвитку всіх галузей господарства. Розвиток Єгипту було б неможливим без успішних воєн. З розвитком господарства важливу роль стали грати нові верстви населення - вільні ремісники, торговці, військові.

Війни в Стародавньому Єгипті були нерозривно пов'язані з благополуччям країни.Саме вони дозволили розвиватися всім сферам життя давньоєгипетського суспільства.

Автор даної роботи узагальнив відомості про військову політику Стародавнього Єгипту, проаналізувавши доступні йому джерела з даної теми.


Список використаних джерел

1. Авдиев В. І. Військова історія Стародавнього Єгипту. - М.: Видавництво академії наук СРСР, 1948. - Т. 1. - 418 с.

2. Авдиев В. І. Військова історія Стародавнього Єгипту. - М.: Видавництво академії наук СРСР, 1959. - Т. 2. - 315 с.

3. Авдиев В. І. Історія Стародавнього Сходу. - М.: Вища школа, 1970. - 608 с.

4. Брестед Д., Тураєв Б. А. Історія Стародавнього Єгипту. - Мінськ: Харвест, 2003. - 832 с.

5. Гольденберг В. А. Історія Стародавнього Світу. - Харків: Видавництво харківського державного університету імені А. М. Горького, 1956. - 170 с.

6. Дженкінс Н. Тура під пірамідою. - М.: Наука, 1986. - 127 с.

7. Егер Про Всесвітня історія. Стародавній світ. - М.: ТОВ "Видавництво АСТ", СПб. : ТОВ Видавництво "Полігон", 2001. - Т. 1. - 664 с.

8. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В. І. Кузищина. - М.: Вища школа, 2002. - 462 с.

9. Історія Стародавнього Сходу. Тексти і документи. / Под ред. В. І. Кузищина. - М.: Вища школа, 2002. - 719 с.

10. Історія Стародавнього Світу. Рання старовину. / Под ред. І. М. Дьяконова. - М.: Наука, 1989. - 480 с.

11. Котрелл Л. За часів фараонів. - М.: Наука, 1982. - 384 с.

12. Кріжанiвській О. П. Iсторiя Стародавнього Сходу. - К.: Либiдь, 2002. - 592 с.

13. Нариси історії Стародавнього Сходу. / Под ред. В. В. Струве. - Ленінград: Державне навчально-пдагогіческое видавництво міністерства освіти РРФСР, 1956. - 276 с.

14. Разін Е. А. Історія військового мистецтва. - М.: Військове видавництво міністерства оборони союзу РСР, 1935. - 560 с.

15. Редер Д. Г., Черкасова Е. А. Історія Стародавнього Світу. / Под ред. Ю. С. Крушкол. - М.: Просвещение, 1970. - 271 с.

16. Стучевський І. А. Рамсес II і Херихор: з історії Стародавнього Єгипту епохи Рамессидов. - М.: Наука, 1984. - 80 с.

17. Тураєв Б. А. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В. В. Струве та І. Л. Снєгірьова. - Ленінград: ОГИЗ Соціально-економічне видавництво, 1935. - 337 с.

18. Тураєв Б. А. Історія Стародавнього Сходу. - Мінськ: Харвест, 2002. - 752 с. 19. Хрестоматія з історії Стародавнього Сходу. / Под ред. М. А. Коростовцева, І. С. Кацнельсона, В. І. Кузищина. - М.: Вища школа, 1980. - 328 с.

20. Чайлд Г. Стародавній Схід в світлі нових розкопок. - М.: Видавництво іноземної літератури, 1956. - 384 с.


[1] Історія Стародавнього Сходу. Тексти і документи. / Под ред. В. І. Кузищина. - М.: Вища школа, 2002. - 719 с.

[2] Авдиев В. І. Військова історія Стародавнього Єгипту. - М.: Видавництво академії наук СРСР, 1948. - Т. 1. - 418 с.

[3] Тураєв Б. А. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В. В. Струве. - Ленінград: ОГИЗ Соціально - економічний видавництво, 1935. - 337 с.

[4] Разін Е. А. Історія військового мистецтва. - М.: Військове видавництво міністерства оборони союзу РСР, 1935. - 560 с.

[5] Разін Е. А. Історія військового мистецтва. - М.: Військове видавництво міністерства оборони союзу РСР, 1955. - С. 37.

[6] Там же. - С. 39.

[7] Разін Е. А. Історія військового мистецтва. - М.: Військове видавництво міністерства оборони союзу РСР, 1955. - С. 40.

[8] Разін Е. А. Історія військового мистецтва. - М.: Військове видавництво міністерства оборони союзу РСР, 1955. - С. 44.

[9] Історія Стародавнього Сходу. Тексти і документи. / Под ред. В. І. Кузищина. - М.: Вища. шк. , 2002. - С. 8.

[10] Брестед Д., Тураєв Б. А. Історія Стародавнього Єгипту. - Мінськ: Харвест, 2003. - С. 238-239.

[11] Брестед Д., Тураєв Б. А. Історія Стародавнього Єгипту. - Мінськ: Харвест, 2003. - С. 430.

[12] Там же. - С. 431.

[13] Брестед Д., Тураєв Б. А. Історія Стародавнього Єгипту. - Мінськ: Харвест, 2003. - С. 132-133.

[14] Брестед Д., Тураєв Б. А. Історія Стародавнього Єгипту. - Мінськ: Харвест, 2003. - С. 134-135.

[15] Там же. - С. 142.

[16] Брестед Д., Тураєв Б. А. Історія Стародавнього Єгипту. - Мінськ: Харвест, 2003. - С. 185.

[17] Стучевський І. А. РамсесII і Херихор. - М.: Наука, 1984. - С. 32.

[18] Там же. - С. 40.

[19] Авдиев В. І. Історія Стародавнього Сходу. - М.: Вища школа, 1970. - С. 217.

[20] Кузищин В. І. Хрестоматія з історії Стародавнього Сходу. - М.: Вища школа, 1980. - С. 112.

[21] Там же.

[22] Там же.

[23] Брестед Д., Тураєв Б. А. Історія Стародавнього Єгипту. - Мінськ: Харвест, 2003. - С. 506.

[24] Тураєв Б. А. Історія Стародавнього Сходу. / Под ред. В. В. Струве. - Ленінград: ОГИЗ Соціально - економічний видавництво, 1935. - С. 23.

[25] Там же. - С. 40.

[26] Авдиев В. І. Військова історія Стародавнього Єгипту. - М.: Видавництво академії наук СРСР, 1948. - Т. 1. - С. 89.

[27] Авдиев В. І. Військова історія Стародавнього Єгипту. - М.: Видавництво академії наук СРСР, 1948. - Т. 1. - С. 97.

[28] Там же. - С. 178.

[29] Авдиев В. І. Військова історія Стародавнього Єгипту. - М.: Видавництво академії наук СРСР, 1948. - Т. 1. - С. 185

[30] Там же. - С. 325.

[31] Авдиев В. І. Військова історія Стародавнього Єгипту. - М.: Видавництво академії наук СРСР, 1959. - Т. 2. - С. 75.


 • Євпаторійський педагогічний факультет
 • ГЛАВА 1. АРМІЯ В ДРЕВНЬОМУ ЄГИПТІ
 • 1. 3 Положення армії в давньоєгипетському суспільстві
 • 1. 4 Вплив постійної армії на соціально-економічний розвиток Стародавнього Єгипту
 • ГЛАВА 2 завойовницькі війни ПРАВИТЕЛІВ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ
 • 2. 3 Завоювання епохи Нового царства
 • Глава3. ОСОБЛИВОСТІ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ ПРАВИТЕЛІВ ПІЗНЬОГО ЦАРСТВА
 • 3. 2 Правителі XXVI династії
 • 3. 3 Єгипет під владою персів
 • ГЛАВА 4. РОЛЬ ВІЙНИ В ДРЕВНЬОМУ ЄГИПТІ
 • 4. 2 Вплив воєн на соціальні відносини в давньоєгипетському суспільстві
 • Список використаних джерел