Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Японія після 2-ї світової війни

Дата конвертації20.05.2019
Розмір4.43 Kb.
Типдоповідь

Вийшовши з війни з дуже відсталим і в значній мірі зруйнованим виробничим апаратом пром-сти, розореним сіл. госп-вом і практично не маючи скільки-небудь значущих запасів паливно-сировинних ресурсів (за винятком кам'яного вугілля), Японія вже до кін. 60-х рр. змогла зайняти 2-е місце в капіталістичному світі за обсягом пром. вироб-ва, а на поч. 70-х рр. і за обсягом валового національного продукту (ВНП). Протягом 1950-73 рр. темпи зростання япон. економіки були найвищими серед розвинутих капіталістичних країн і становили бл. 11% в рік.

Серед осн. причин, що зумовили настільки швидкий розвиток япон. економіки до сер. 70-х рр., Слід назвати перш за все ті, к-які сприяли форсованому капіталонакопле-нию в пром-сті. Колосальна економія коштів на розвитку власних НДДКР, що стала можливою завдяки вільному придбанню амер. і західно-європ. патентів і ліцензій, зниження цін на світових ринках сировини і палива, відносна дешевизна япон. робочої сили, відсутність значних військових витрат - все це дозволило япон. компаніям заощадити і направити на розвиток пром-сти величезні додаткові кошти. Надзвичайно важливу роль в економічних успіхах Японії зіграв «людський фактор», а саме - висока якість япон. робочої сили.

На шляхах глибоких структурних перетворень за роки, що минули після криз сер. 70-х рр., Японія значно просунулася вперед в своєму економічному розвитку і помітно зміцнила свої позиції в світовому капіталістичному госп-ві. Так, частка Японії в загальному обсязі пром. вироб-ва розвинених капіталістичних країн зросла з 13,2% в 1975 р до 17,9% в 1989 р, а в їх сукупному експорті - відповідно з 8 до 13%. ВНП Японії становить зараз вже більше половини ВНП США, а по його розмірам на душу населення Японія вже перевершила США. З сер. 80-х рр. країна стала найбільшим кредитором капіталістичного світу, а загальна сума її зарубіжних активів перевищила 1 трлн дол.

Якщо в стислому вигляді сформулювати зміст того стрибка в економічному розвитку, к-рий Японія здійснила за останні 10-15 років, то воно полягає в тому, що на основі глибоких перетворень країна здійснила перехід від індустріальної до постіндустріальної системі продуктивних сил, заснованої на різкому розширенні використання досягнень НТП.

З кількісної точки зору цей перехід висловився в корінних зрушення у ресурсній базі розвитку япон. економіки, в переході до використання переважно інтенсивних факторів росту. Осн. фактором розвитку япон. економіки став НТП, у той час як значення традиційних факторів (сировини, енергії, робочої сили) помітно скоротилося. Згідно з розрахунками япон. економістів, внесок НТП в забезпечення економічного зростання, що становив в кін. 60 - поч. 70-х рр. в середньому 40-50%, у 2-й пол. 70 - 1-й пол. 80-х рр. зріс уже до 70%, а в окремі роки цього періоду піднімався і до 80-90%.

Говорячи про різке розширення впливу НТП на розвиток япон. економіки, слід особливо підкреслити, що з 2-й пол. 70-х рр. воно у все більшій мірі забезпечується за рахунок власних науково-технічних розробок при відносному зниженні ролі запозичень іноз. техніки і технології, хоча Японія і зараз залишається найбільшим серед розвинених капіталістичних країн покупцем ліцензій, витрачаючи на ці цілі суми, в 2-3 рази перевищують аналогічні витрати ін. країн.

Помітного зростання науково-технічного потенціалу Японії сприяло насамперед значне збільшення витрат на НДДКР (за 1975-85 рр.- більш ніж в 3 рази).

Інтенсивне використання досягнень НТП в області електронізації з метою модернізації та оновлення обладнання призвело до значного підвищення технічного рівня виробничого апарату пром-сті.

Зростання економічної могутності Японії і посилення її позицій в рамках світового капіталістичного госп-ва знайшли своє відображення і в ряді ін. Показників. Так, до кін. 80-х рр. Японія вийшла на 1-е місце в капіталістичному світі за розмірами своїх золотовалютних резервів, які досягли в кін. 1989 р 84,9 млрд дол. З 1986 р за обсягом експорту капіталу (132,1 млрд дол.) Вона вийшла на 1-е місце в капіталістичному світі, ставши його найбільшим кредитором.

Помітно зміцнилися міжнародні позиції япон. ієни, що знайшло найбільш яскраве вираження в різкому підвищенні за останні два роки курсу ієни по відношенню до долара і ін. валют. В даний час вже більше половини розрахунків Японії з експорту виробляється в ієнах.

При підготовці цієї роботи були використані матеріали з сайту http://www.studentu.ru