Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Зовнішня політика Японії в 30-40 рр. XX століття

Скачати 67.19 Kb.
Дата конвертації12.10.2018
Розмір67.19 Kb.
Типреферат

зміст

Введение ............................................................ .. ...... стор. 1-2

ГЛАВА I Зовнішня політика Японії в Південно-східній Азії

до початку війни на Тихому океані ............. стр. 3-13

ГЛАВА II Зовнішня політика Японії в Південно-східній Азії

під час війни на Тихому океані ............ стор. 14-25

Висновок ............................................................... .. стор. 26

Список використаної літератури ............................... стр. 27

- 1 -

Вступ

Азіатський континент займає майже третину суші; на ньому живе більше 53% населення земної кулі. Але 90% населення Азії зосереджено в південній і південно-східній її частині, яка охоплює лише третина всієї поверхні материка і належних до нього островів.

Власне Китай і Маньчжурія, Індія, Індонезія, Індокитай, Таї, Бірма, Малайя, Філіппіни, Корея, займають близько 15 млн. Кв. км. території, тобто лише близько 11% суші. Населення ж цих країн перевищує мільярд осіб. Це майже половина населення земної кулі на період 30-40-х рр. XX ст.

Отже, в південній і південно-східній Азії зосереджені величезні резерви робочої сили. Тут виявлені також великі ресурси сировини: залізна руда, вугілля, нафта, олово, свинець, цинк, марганець, хром, сурма, вольфрам, золото, нікель, боксити і інші корисні копалини. Ця частина земної кулі володіла майже монополією у виробництві каучуку, джуту, шовку, копри, соєвих бобів, рису, хініну, пальмового масла, і ряду інших продуктів.

Мета даної роботи виявить причини активізації Японії як «агресора» в Південно-східній Азії і перетворення Японії в мілітаристську державу.

Завдання роботи: простежити позицію зовнішньої політики Японії, показати її основні пріоритети в Південно-східній Азії, виявити цілі створення «Великої восточно-азіатської сфери взаємного процвітання», а також виявити причини посилення Японії і початку війни з США.

У співвідношенні і розстановці сил між головними імперіалістичними державами в 30-х рр. XX ст. відбулися істотні зміни. Німеччина, Японія та Італія почали відкрито ставити питання про перекроювання карти світу. Вони кинули виклик англо-франко-американсой угрупованню держав, почали штурм їх домінуючого положення в світі. Це був початок боротьби німецьких, японських і італійських агресорів за світове панування, яка привела до другої світової війни.

Загарбницькі плани Німеччини, Японії та Італії, в яких у влсти виявилися вкрай реакційні, монополістичні кола, фашизм і вояччина, представляли собою величезну небезпеку для багатьох країн.

Вивченням даної теми займалися В. Аварін¹, В.Я. Сіполс², а також Ю.Д. Кузнецов, Г.Б. Навлицкая, І.М. Сиріцин.³

_____________________________________________________________

¹ Аварин В. Боротьба за Тихий океан ОГИЗ, Державне видавництво

політичної літератури, 1947

² Сиполс В.Я. Дипломатична боротьба напередодні другої світової війни

М., Міжнародні відносини, 1989

³ Кузнєцов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сиріцин І.М. Історія Японії М.,

Вища школа, 1988

- 2 -

Як джерела в даній роботі будуть розглянуті: «меморандум генерала Танака Гиити» від 25 липня 1927 року, бо в ньому викладені причини японської агресії, а головне в ньому чітко визначено пункт про завоювання Маньчжурії, Китаю, країн «південних морів», тобто викладено основний напрям агресії - Південно-східна Азія.¹ Також буде розглянуто «антикомінтернівський пакт» укладений в 1936-1937 рр., як початковий етап формування фашистського блоку на міжнародній арене.² І як підсумок війни на Тихому океані «акт про капітуляцію Японії» , від 2 вересня 1945 г.³

Після світової війни 1914-1918 рр. головними суперниками в боротьбі за вплив в Південно-східній Азії і в боротьбі за підступи до Азії виявилися три найбільші капіталістичні держави: Японія, Сполучені Штати і Англія.

Усередині цього трикутника конфлікт наростав, особливо між розташованими на протилежних берегах Тихого океану молодими, швидко розвиваються монополістичного капіталу - Японією і США.

_____________________________________________________________

¹ Меморандум Танака Гиити // Хрестоматія з новітньої історії, том 1,

видавництво соціально-економічної літератури, М., 1960, с. 732

² Антикомінтернівського пакту // Хрестоматія з новітньої історії, том 1,

видавництво соціально-економічної літератури, М., 1960, с. 250-252

³ Акт про капітуляцію Японії // Хрестоматія з новітньої історії, том 2,

видавництво соціально-економічної літератури, М., 1960, с. 667-669

- 3 -

ГЛАВА I Зовнішня політика Японії в Південно-східній Азії

до початку війни на Тихому океані

Японія, опинившись серед країн, що здобули перемогу в першій світовій війні, зробила величезні придбання за рахунок тих, хто програв країн на Далекому Сході і Тихому океані. Успіх, досягнутий до того ж без особливих зусиль, підігрівав експансіоністські настрої правлячої еліти і самурайський дух вояччини. У Токіо мріяли про нові захоплення, про встановлення панування Японії на всьому Далекому Сході.

Вибухнув в кінці 20-х - початку 30-х рр. в капіталістичному світі небачений раніше за глибиною економічна криза оголила протиріччя між імперіалістичними державами.

Економічна криза 1929-1933 рр., Що почався з біржового краху в США, в силу тісних зв'язків з між японським і американським ринками, особливо сильно вдарила по економіці Японії. Це посилювалося також загальної економічної слабкістю Японії в порівнянні з іншими країнами, расшатанностью економіки, важкими наслідками землетрусу 1923 року і фінансової кризи 1926-1927 рр., А також хронічним переплетенням кризи в промисловості з аграрним кризою.

Зниження цін на шовк, рис та інші продукти дало скорочення обсягу сільськогосподарської продукції на 40%. Значно зменшився і обсяг промислової продукції, особливо у вугільній, металургійній, бавовняної промисловості та суднобудуванні. Звуження внутрішнього ринку, а також скорочення експорту призвело не тільки до зниження рівня виробництва, а й до накопичення величезних товарних запасів.

Наслідки економічної кризи та загострення внутрішньої соціальної обстановки внесли зміни в загальний напрямок політики та тактики правлячого табору. Підйом класової боротьби в роки економічних труднощів привів до того, що положення правлячих кіл стало більш нестійким і складним, ніж будь-коли раніше. Посилилися і суперечності всередині самого правлячого табору. Криза призвела до масового руйнування дрібної і середньої буржуазії, яка не витримала конкуренції з великими концернами. Розширювався протягом ряду років аграрну кризу підривав положення дрібних і середніх поміщиків, терпіли збитки від падіння цін на сільськогосподарську продукцію.

Все це визначало залежність «молодих» концернів і фінансових угруповань від старої фінансової олігархії та їх конкурентну боротьбу з нею, особливо загострилася в роки світової економічної кризи 1929-1933 рр. і підготовки і розв'язання агрессіі.¹

Постійно посилювалося економічне проникнення Японії в Китай і перспектива повного вигнання американських монополій з китайського ринку в разі захоплення Китаю Японією були грізним викликом для США.

_____________________________________________________________

¹ Кузнєцов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сиріцин І.М. Історія Японії, М.,

1988, с. 238

- 4 -

Агресивні устремління Японії вели до загострення і англо-японських суперечностей. Британський імперіалізм проник на Далекий Схід в то

час, коли Японія ще не була для нього скільки-небудь, серйозним

конкурентом. Англія володіла на Сході такими найважливішими військовими і економічними опорними пунктами, Гонконг, Сінгапур і ін. В Китаї працювали великі англійські торгові, промислові компанії. Але до початку 30-х рр. японські імперіалісти стали розширювати свій вплив. Японія мала на Далекому Сході більшими силами, ніж Британська імперія, володіння і збройні сили якої були розкидані по всіх континентах.

Уряду США і Англії найбільше влаштовувала переорієнтування японської агресії з Китаю на СРСР. Англійські консервативні кола вважають, писав з цього питання 1933 р радянський повпред в Англії, що захоплення японцями Маньчжурії може призвести до війни між СРСР і Японією, а це їх думку було б «справжнім благодіянням історії» .¹

Надії правлячих кіл Англії і США не були позбавлені підстав.

Труднощі, викликані економічною кризою, а також боязнь подальшого наростання соціальних конфліктів штовхали правлячий табір Японії на пошуки виходу з глухого кута. Такий вихід представився в якнайшвидшому здійсненні програми меморандуму Танака, у розв'язанні війни на материку, тим більше що розвивається економічна криза послабила позиції ряду імперіалістичних країн, конкурентів Японії в тому районі. Північно-східний Китай розглядався японськими загарбниками не тільки як мета імперіалістичних домагань (природні багатства - руда, кам'яне вугілля, золото, ліс), але і як зручний плацдарм для агресії проти інших районів Китаю, МНР та СРСР. Зростаюче загострення протиріч між імперіалістичними державами посилило їх прагнення до вирішення цих протиріч за рахунок СРСР.

Ставши в 1931 р на шлях агресії, японці захопили Північно-східний Китай (Маньчжурію). Вони утворили там маріонеткову державу Маньчжоу-Го. Поряд з планами продовження агресивних дій в Китаї японці звертали погляди в бік Радянського Далекого Сходу і Монгольської народної республіки. Японія неодноразово відхиляла пропозиції СРСР про укладення договору про ненапад.

Захоплення Північно-східного Китаю розглядався Японією як один з етапів здійснення агресивного зовнішньополітичного курсу, сформульованого в меморандумі Танака.

Меморандум генерала Танака Гиити, поданий на розгляд імператору 25 липня 1927 р з'явився згодом основою зовнішньої політики Японії в

30-40 рр. аж до поразки в війні з США. Основною метою в

_____________________________________________________________

¹ Сиполс В.Я. Дипломатична боротьба напередодні другої світової війни

М., 1989, с. 11

- 5 -

меморандумі є світове панування роду Ямато заради процвітання японського государства.¹

У меморандумі чітко відображено майбутній напрямок японської агресії - Південно-східна Азія, а саме Маньчжурія, Китай, і «країни південних морів», тобто весь Індокитай, з прилеглими до нього островами аж до Індії на Заході, Маршаллових островів на сході, Австралії на півдні і

кордону з СРСР на півночі.

Згодом після вторгнення гітлерівських військ в СРСР, перед японським правлячим табором постане питання про направлення агресії - на «південь», тобто Південно-східна Азія або на «північ» - СРСР. Але незважаючи на союзницькі обов'язки перед Німеччиною японська агресія була

спрямована на «південь».

Радянський Далекий Схід у порівнянні з Південно-східною Азією мав щодо малими людськими ресурсами і небагатими природними багатствами, а саме стратегічною сировиною (нафта і метали).

У своєму меморандумі Танака Гиити повідомляє, що для володіння світовим пануванням потрібно підкорити Південно-східну Азію з її природними і людськими ресурсами, але для підкорення Південно-східній Азії необхідно підкорити Китай. Але війна в Китаї почалася ще в 1937 р не приносила очікуваних результатів. Японці не змогли блискавично підкорити Китай і загрузли у війні. Для підкорення Південно-східній Азії залишався ще один шлях - морський. Підкорити «країни південних морів» і південні провінції Китаю через море.

Зіткнувшись в Китаї з інтересами англо-американських монополій, японський імперіалізм, пробиваючись далі в Південно-східну Азію, був приречений на подальше зіткнення з інтересами Англії, США та інших західних держав.

Зростанню агресивних настроїв в Японії сприяла політика «умиротворення агресора» проведена західними державами не тільки в Європі, але і в Південно-східній Азії. Але незважаючи на це японські правлячі кола усвідомлювали неминучість зіткнення з інтересами США та Англії. Передбачаючи політику «умиротворення» і спроби західних держав направити японську агресію проти СРСР, японські правлячі кола починають готуватися до здійснення плану генерала Танака.

Зайнявши в кінці 1931 - початку 1932 рр. район Цзіньчжоу на півдні Маньчжурії, з метою розширення окупованій території і одночасно з певним наміром змусити Чан Кай-ши визнати захоплення Маньчжурії, японські збройні сили в січні 1932 р почали наступ на Шанхай. Інтервенція в Шанхаї супроводжувалася варварської

__________________________________________________________________

¹ Меморандум Танака Гиити // Хрестоматія з новітньої історії, М., 1960,

с. 732

- 6 -

бомбардуванням робочого передмістя Чапей, винищенням мирного населення, знищенням і пограбуванням культурних цінностей. Однак японські війська зіткнулися з героїчним опором китайської 19-ій армії і після запеклих боїв, що тривали понад місяць, змушені були почати переговори про припинення військових дій. У травні 1932 було підписано угоду з гоміньдановським урядом.

Продовжуючи нарощувати збройні сили, японський імперіалізм ставав дедалі агресивнішим. Ставало очевидним, що в Токіо виношувалися плани встановлення японського панування в усьому Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Не зустрічаючи серйозного опору, японські агресори займали всі нові райони Північного Китаю (провінції Жехе, Хебей, Чахар).

У серпні 1936 японський уряд затвердив план встановлення панування Японії в Східній Азії - «основні принципи національної політики». Перш за все японські мілітаристи мали намір встановити своє панування над Китаєм. Японія намічала значно посилити свої військові приготування в Маньчжоу-Го і Кореї (захопленої Японією ще до першої світової війни).

Загострення класової боротьби посилювало внутрішні суперечності японського імперіалізму, штовхаючи його на шлях військових авантюр. Обстановка військового режиму, закони воєнного часу були потрібні панівним класам Японії, так що вони дозволили не тільки тримати в узді демократичні сили країни, а й далі безперешкодно здійснювати агресію, збільшувати військові асигнування, розширити темпи м обсяги будівництва військово-морського флоту і армії.

Влітку 1936 року на секретній нараді представників урядової верхівки обговорювалося перспективний план агресивного курсу «колоніального розширення», який дозволив би Японії забезпечити свої позиції в Східній Азії. Були вироблені і сформульовані основні принципи зовнішньої і внутрішньої політики, найважливішим завданням якого

було перетворення Китаю в прояпонское держава і антирадянський плацдарм, а також встановлення панування Японії в Східній Азії і подальше поширення її впливу на південь. Планований захоплення Китаю і подальше просування в Південно-східну Азію не могло не привести до гострої реакції Англії і США і об'єднання своїх зусиль проти японської експансії. Японія потребувала стратегічних союзників, насамперед для об'єднання своїх зусиль спрямованих проти Англії, США і СРСР. Готуючись до війни з Китаєм і загострюючи відносини з Радянським Союзом, уряд Хирота бере курс на зближення з фашистською Німеччиною. В кінці листопада 1936 року був підписаний антикомінтернівський пакт, спрямований проти Радянського Союзу і національно-визвольного руху в Китаї.

Фашистський рейх надавав величезного значення зміцненню своїх зв'язків з Японією, яка могла стати його найважливішим союзником у війні як проти

- 7 -

СРСР, так і проти західних держав. Ще в 1935 р з ініціативи Німеччини почалися германо-японські переговори. Японія замишляла широку експансію на Далекому Сході і в інших районах Азії, також була зацікавлена ​​в придбанні союзників. Японський військовий аташе в СРСР, Касахара в донесеннях військовому міністерству підкреслював

необхідність «втягнути західних сусідів та інші держави у війну проти СРСР». Ворожість до СРСР була однакова і в Німеччині, і в Японії. 12 січня 1936 р радянський повпред в Німеччині повідомляв, що Німеччина і Японія «з договором або без договору будуть діяти солідарно в конфлікті проти СРСР. Відносно нас Японія і Німеччина пов'язані круговою порукою ».¹

Правителі Німеччини та Японії побоювалися, проте укладанням відкритого військового союзу викликати невдоволення західних держав. Щоб приховати справжню мету германо-японського змови, гітлерівці запропонували назвати його «антикоминтерновским пактом».

Таємні політичні поліції Німеччини та Японії встановлювали між собою тісну співпрацю проти поширення комуністичних ідей. Тепер про це було заявлено відкрито.

Одночасно з цим пактом між Німеччиною і Японією було підписано таємної угоди про те, що «в разі загрози одному з учасників пакту з боку СРСР, вони повинні негайно обговорити заходи, необхідні для захисту їх спільних інтересів» .²

2 грудня 1936 р укладений також двосторонній італо-японський договір. Утворився блок трьох агресивних держав. 6 листопада 1937 р Італія приєдналася до антикомінтернівському пакту.

Учасники блоку проголошували своєю метою боротьбу з комінтерном. Однак фактично германо-японо-італійський блок був спрямований не тільки проти СРСР, а й проти Англії, Франції і США. Під прикриттям закликів до боротьби з комунізмом учасники пакту вели підготовку світової війни за переділ світу на користь своїх монополій.

У трьох статтях договору учасники пакту визнавали підривну діяльність комуністичного «інтернаціоналу» (Комінтерну) і висловлювали свій намір співпрацювати в справі оборони проти комуністичної підривної діяльності. Учасники пакту зобов'язувалися взаємно інформуватимуть одна одну щодо діяльності комуністичного «інтернаціоналу», консультуватися з питання про прийняття необхідних оборонних заходів і підтримувати тісну співпрацю в справі здійснення цих заходів. Сторони зобов'язалися рекомендувати будь-якій державі, внутрішньої безпеки якого загрожує підривна робота Комінтерну, прийняти оборонні

_________________________________________________________________

¹ Сиполс В.Я. Дипломатична боротьба напередодні другої світової війни

М., 1989, с. 129

² Там же, с. 130

- 8 -

заходи в дусі даної угоди і приєднатися до нього. Також договірні країни зобов'язувалися приймати в рамках нині чинного законодавства суворі заходи проти осіб, прямо чи опосередковано, всередині країни або за кордоном перебувають на службі Комінтерну або сприяють його підривної діяльності. З метою полегшення співпраці між відповідними органами влади договірних сторін засновувалася постійна комісія, в якій будуть вивчатися подальші оборонні заходи, необхідні для запобігання діяльності коминтерна.

До трьома статтями антикомінтернівського пакту і додаткового протоколу додавалося секретний додаток, за яким сторони визнавали загрозу загальним інтересам сторін і миру в усьому світі з боку Радянського Союзу. У разі якщо одна зі сторін піддасться неспровокованому нападу з боку Радянського Союзу учасники пакту зобов'язувалися не робити будь-яких заходів, що сприяють полегшенню становища СРСР і без взаємної згоди не укладати будь-яких політичних договорів, які суперечили б духу цієї угоди. Антикомінтернівського пакту був складений на японському і німецькою мовами, причому обидва примірники мали однакову силу. Угода вступало в силу з дня його підписання строком на п'ять лет.¹

Антирадянський характер угоди надавав впевненості західним державам в тому, що Японія направить свою агресію проти СРСР. Але насправді характер угоди був набагато ширше ніж просто угоду проти однієї країни. Антикомінтернівського пакту був початковою стадією формування коаліції «держав-агресорів», так званих країн фашистської «осі».

7 липня 1937 почалося японське збройне вторгнення в Північний Китай. Потім військові дії були перенесені на всю територію Китаю. Економіка Японії була поставлена ​​на службу Японії була поставлена ​​на службу війні, яка поглинала величезні кошти (військові витрати становили 70-80% всіх бюджетних витрат). Це стало причиною серйозних матеріальних труднощів, вкрай важкого економічного становища в 1937-1941 рр.

Постійна потреба у військово-стратегічному сировину диктувала японського уряду політику значного збільшення імпорту за рахунок зниження золотого запасу та посиленого експорту товарів за низькими, викидними цінами. Активний розвиток важкої, особливо військової промисловості, на шкоду галузям працюючим на внутрішній ринок, не могло не привести до деформації економіки, до дедалі більшим її потреб до __________________________________________________________________

¹ Антикомінтернівського пакту // Хрестоматія з новітньої історії, том 1,

М., 1960, с. 250-253

- 9 -

агресивної війни.

Разом з тим, почавши війну з Китаєм, кабінет Коное посилив боротьбу а антимілітаристським, антивоєнними настроями в країні. Офіційно це називалося «рух по мобілізації національного духу». Всі демократичні організації, які напередодні японо-китайської війни виступали з антифашистських позицій, були розгромлені. 15 грудня 1937 р поліція провела масові арешти комуністів, профспілкових діячів і представників прогресивної інтелігенції. До березня 1938 р число заарештованих налічується понад 10 тис. Чоловік.

З метою заохочення і створення сприятливих умов для компаній, що працюють на війну, а також для мобілізації всіх сил і засобів держави для війни, уряд видав ряд законів. Серед них «про мобілізації військової промисловості», «про загальну мобілізацію країни», закон про інвестиції, сенс якого був у всебічному розвитку компаній, які обслуговують військове виробництво, спеціальний закон, що обмежує споживання сировини, заліза, сталі, кольорових металів для мирної продукції.

Вторгнення японських імперіалістів в Китай не викликало будь-якого серйозного протидії з боку західних держав, хоча японська агресія ставила під загрозу їх інтереси на Далекому Сході. Розраховуючи направити японську агресію проти Радянського Союзу і сподіваючись домовитися з Японією за рахунок Китаю, США і Англія зайняли позицію «невтручання». На Брюссельської конференції у листопаді 1937 р пропозиції СРСР про надання колективної допомоги Китаю і пропозицію Китаю про застосування економічних санкцій проти Японії не були прийняті країнами-учасницями, і перш за все Англією і США.

У травні-червні 1938 японська дипломатія розгорнула гучну пропагандистську компанію з приводу так званих спірних територій радянського Примор'я, що межує з Маньчжоу-Го. В кінці липня, виконуючи заздалегідь затверджений урядом план, японські війська вторглися на територію СРСР в районі озера Хасан. Однак в серпні радянські війська розгромили противника і повністю очистили свою територію.

У період найактивніших військових операцій японських військ в Китаї уряд Чемберлена передало Японії митниці на окупованій території Китаю, що раніше перебували під контролем Англії.

Терплячи значної шкоди від розвитку японських військових дій в Китаї, Англія проте здійснювала певне фінансування агресора, крім того, вона надавала йому постійну допомогу у вивезенні вугілля з Північного Китаю, надавала торговий флот для перекидання військових вантажів з Японії в Китай і назад.

Ще більшого значення для Японії мала позиція американських монополій, не тільки виявляли доброзичливе ставлення до її політиці, а й надавали їй постійну допомогу. У загальній сумі

- 10 -

американського експорту в Японію стратегічні матеріали (металевий лом, нафту, бензин, тощо.) Становили більше половини (на 1939 p - 71%). Американські банки надавали кредити найбільшим японським монополіям (тільки в 1938 р кільком компаніям було надано кредит на суму 125 млн. Дол.).

Політика заохочення, фактична підтримка з боку Англії і США сприяла прискоренню настання японських військ в південних провінціях Китаю. У жовтні 1938 р японські війська захопили Кантон і Ханькоу.¹

3 листопада 1938 року уряд Коное опублікувало декларацію в якій офіційно заявлялося про створення «нового порядку в Східній Азії».

Напад японських військ в травні 1939 року на монгольські і радянські частини біля річки Халкин-Гол призвело до тривалим і досить інтенсивним військовим діям в цьому районі. Але 21-28 серпня 1939 р зосереджені тут японські війська були розбиті.

Для радянсько-японських відносин у той час характерний також дипломатичний інцидент, що стався в середині липня 1939 року, коли японський посол направив народному комісару закордонних справ з вимогою в питанні про концесії на Північному Сахаліні і з зазначенням, що відповідь очікується не пізніше 18 липня. На наступний день 17 липня посол отримав свою ноту назад з повідомленням, що вона повертається без розгляду, як носить характер ультиматуму.

У той же час відносини Японії з Англією і США з кінця 1938 р набували все більш напружений характер. Безсумнівно, цього в більшій мірі сприяла політика «умиротворення агресора», яку ряд великих держав, одночасно прагнув направити агресорів проти Радянського Союзу. Мюнхенська угода, яке Чемберлен і Даладьє уклали з Гітлером 29 вересня 1938 року, що віддала гітлерівцям Чехословаччину, окрилило як європейських, так і далекосхідних агресорів.

Японські агресори до Мюнхена побоювалися вирушити в Південному напрямку, щоб не загрожувати занадто явно інтересам Англії, Франції

і США. Але переконавшись, що умиротворителів твердо встали на шлях невтручання, японці направили в 1938 р свої війська в Кантон, окупували острови Лінтін, Протас, хопу, розташовані навколо Гонконгу - британської цитаделі на Далекому Сході. Слабкі протести уряду США з приводу порушення американських прав і інтересів в Китаї, Токіо навіть не удостоювало відповідями.

Після приходу до влади уряду Хиранума, в першій половині лютого 1939 японськівійськові війська висадилися на острові Хайнань, проти __________________________________________________________________

¹ Кузнєцов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сиріцин І.М. Історія Японії, М.,

1988, с. 259-260

- 11 -

окупації якого неодноразово заявляли протести Англія, Франція і США. В кінці березня 1939 японці з'явилися на островах Спратлі, розташованих в центрі Південно-китайського моря, в загрозливій близькості від Сінгапуру, Голландської Індії, Філіппін.

Відповіддю на заняття островів Хайнань і Спратлі з'явився переклад американського флоту з Атлантичного океану в Тихий.

Незважаючи на перспективу виступу США на боці Англії, Японія явно пропонувала обом державам лише вибір між двома можливостями: визнання Китаю японським чи войной.¹

23 серпня 1939 р було підписано радянсько-німецький пакт про ненапад, що послужило ударом по розрахункам японських політиків на негайний вступ Німеччини в спільну з Японією війну з СРСР.

У 1940 р до влади прийшов уряд Коное, відразу ж вступив на шлях посиленої мілітаризації країни у внутрішній політиці і розширення агресії у зовнішній. У липні і серпні 1940 були «самораспущени» буржуазні партії Сейюкай і Мінсейто. Замість них була створена монархічна організація «Асоціація допомоги трону». Створення такої асоціації було організаційним оформленням «нової політичної структури», проголошеної урядом Коное. На додаток до неї була декларована «нова економічна структура», яка мала на увазі повне підпорядкування японської економіки інтересам державно-монополістичного капіталізму. Велася підготовка до нової імперіалістичної війни на Тихому океані. Прогнозуванням війни займався створений в 1940 р Інститут тотальної війни. У 1942 році тут був розроблений проект створення під керівництвом Японії «Великої східно-азіатської сфери взаємного процвітання». Це були претензії на монопольне політичне і економічне панування в Китаї, Індокитаї, Індонезії, Таїланді, Малайї, Бірмі, на Філіппінах і в інших країнах Південно-східної Азіі.²

Продовжуючи курс на встановлення фактичної військової диктатури, уряд Коное 27 вересня 1940 р підписало в Токіо Троїстий

пакт з Німеччиною та Італією. У Пакті визнавалося «керівництво Японії в справі створення нового порядку в великому східно-азіатському просторі». У той же час Японія визнавала такі ж права за Німеччиною і Італією в Європі. Таким чином, цей документ відображав офіційно зафіксовані претензії трьох агресорів на світове панування, на переділ світу.

Політика заохочення японської вояччини і постійна допомога, яку надавали Японії США, «підштовхують» її до здійснення агресії __________________________________________________________________

¹ Аварин В. Боротьба за Тихий океан ОГИЗ, 1947, с. 206-209

² Кузнєцов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сиріцин І.М. Історія Японії, М.,

1988, с. 261-262

- 12 -

на Північ, не знімали великий напруженості японо-американських відносин, що відбивали всю глибину і гостроту імперіалістичного антагонізму претендентів на панування на Тихому океані. В кінці 1940 р кабінет Коное прийняв рішення почати переговори про «врегулювання відносин між обома країнами». Японія домагалася в цих переговорах «узаконеного» змісту своїх військ в Північному Китаї і внутрішньої Монголії з метою «боротьби з комунізмом». Але фактично переговори були не чим іншим, як димовою завісою, під прикриттям якої Японія оволодівала базами і ресурсами в Індокитаї і Східної Азії, що можуть забезпечити ведення війни. Протягом дев'яти місяців переговорів японське командування розробляло безпосередню підготовку до операцій великого масштабу проти військових баз США і Англії.

Укладання радянсько-німецького договору поставили японське уряд перед необхідністю маневру із колишнім Радянським Союзом. У квітні 1941 р між Японією і СРСР був підписаний пакт про нейтралітет.

В кінці вересня 1940 японськівійськові війська окупували північну частину Індокитаю, на початку 1941 р уряд Віші віддало цей район по суті під повний контроль Японії. На черзі стояла південна частина Індокитаю, захоплення якої завершив б перетворення цього району в японський плацдарм для подальшої агресії в країни Південно-східної Азії.

22 червня 1941 р відбувся напад Німеччини на Радянський Союз. Японії це стало початком нової політики щодо СРСР, певної 2 липня 1941 р нараді вищих державних і військових діячів під головуванням імператора Хірохіто. Розраховуючи, що Радянський Союз, покладаючись на пакт про нейтралітет, перекине війська з Далекого Сходу на Захід, правлячий табір Японії прийняв особливий військовий план нападу на СРСР. Вторгнення Німеччини в СРСР викликало серйозні розбіжності в правлячому таборі Японії - вирішувалося питання про направлення агресії - «північному» або «південному».

16 жовтня 1941 р кабінет Коное пішов у відставку. В офіційному повідомленні вказувалося мотивування - розбіжності «із зовнішньополітичних питань».

Падіння кабінету Коное призвело до висунення на посаду прем'єра генерала Тодзио, пов'язаного з військово-фашистськими колами. прихід до

влада не приніс змін на тривале затягування японо-американських переговорів, хоча новий прем'єр був прихильником негайної війни.

Захоплення Японією в кінці липня 1941 р південній частині Індокитаю викликав нове загострення японо-американських протиріч. Проте переговори тривали.

У листопаді японські представники передали на розгляд уряду США свій проект, що висував вимоги монопольних

прав Японії в Китаї та Індокитаї. Американська сторона у відповідь зажадала виведення японських військ з Китаю і Індокитаю. 7 грудня

- 13 -

японські посли вручили державному секретарю США Хеллу великий меморандум, в якому заперечувалася можливість для Японії досягти угоди з США шляхом подальших переговорів. Але за годину до цього військово-повітряні і військово-морські сили Японії справили раптове напад на Перл-Харбор, військово-морську базу США на Гавайських островах в Тихому океані. Почалася війна між Японією і США, двома імперіалістичними країнами-претендентами на панування в Тихому океані.

Початок військових дій між Японією і США було черговим продовженням плану генерала Танака. Захоплення Маньчжурії та Північної частини Китаю з усіма їхніми багатствами входив в основу цього плану як плацдарм для подальших захоплень, а саме Південно-східної Азії, тобто всього Індокитаю, Бірми, Філіппін, Малайського півострова і далі на південь островів Суматра, Ява, Борнео, Нова Гвінея, які представляли собою багаті джерела стратегічної сировини і людських ресурсів, тобто основних критеріїв для ведення війни.

Ще до виникнення протиріч між Японією і США в Південно-східній Азії, їх інтереси стикалися на тихоокеанських островах. Японія опанувала поруч островів на Далекому Сході і розширювала сферу свого впливу в Південно-східній Азії завдяки підтримці Англії. Прагнучи створити на Далекому Сході противагу СРСР і США, Англія сприяла заняттю Японією важливих стратегічних центрів в Південно-східній Азії (островів Рюкю, Бонін, Формози).

Припускаючи що японська експансія поспішити в сторону протилежну від англійських колоній, Англія сподівалася розпалити такий політикою не тільки японо-радянські тертя, але і створити в особі Японії ефективний бар'єр проти американського проникнення в Китай та інші країни Південно-східної Азії.

Однак така політика в кінцевому підсумку привела до витіснення Англії з Південно-східної Азії і створення небезпеки іншим британським володінням.

Війна в Європі, яка почалася 1 вересня 1939, сильно послабила становище Англії в Південно-східній Азії. Хоча при новій міжнародній ситуації Японія не могла розраховувати на компроміс з Англією за рахунок США, але з іншого боку, вона могла бути впевнена, що Англія, пов'язана війною в Європі, не в змозі послати великі військово-морські сили в Південно-східну Азію. Таким чином положення Японії в Південно-східній Азії з початком війни в Європі посилилося. Основні противники - США і Японія - опинилися віч-на-віч. Протиріччя між ними набули досить нерозв'язний характер. Разом з тим вступ США у війну з Японією, а потім з Німеччиною і Італією прискорило оформлення антифашистській коаліції і посилило її, що мало важливе значення для подальшого ходу другої світової війни.

- 14 -

ГЛАВА II Зовнішня політика Японії в Південно-східній Азії

під час війни на Тихому океані

Тільки після відкриття військових дій японський уряд повідомило навіть Англію про початок війни.

8 грудня імператорська ставка оголосила, що «японська армія і флот з світанку сьогоднішнього дня знаходяться в стані війни з силами Сполучених Штатів та Англії в західній частині Тихого океану». Оголошення війни Голландії було відкладено зі стратегічних міркувань до вторгнення в Голландську Індію.

Рішення конгресу США про оголошення війни Японії було 8 грудня. У той же день англійське уряд заявило, що «стан війни між Англією і Японією існує з моменту початку Японією військових дій».

Ще 3 грудня японський уряд офіційно до Німеччини і Італії з проханням підтримати Японію у війні проти США та укласти угоду про те, що жодна з трьох держав не підпише сепаратного миру з противником.

Німеччина і США фактично вже перебували в стані неоголошеної війни в Атлантиці, і Гітлер дав японцям Просим запевнення. 8 грудня Ріббентроп повідомив Осима, що Гітлер віддав наказ німецькому флоту атакувати все американські кораблі, де б вони не зустрілися, і питання про формальне оголошення війни США вже обговорюється. 11 грудня Німеччина оголосила війну Сполученим Штатам, направивши їм ноту, в якій говорилося, що США «порушили нейтралітет і перейшли до відкритих військових дій проти Німеччини, практично створивши стан війни між обома країнами». Слідом за Німеччиною війну США оголосила Італія.¹

У день вступу Німеччині та Італії у війну проти США 11 грудня 1941 р, Був підписаний новий військовий пакт держав, що доповнює Троїстий пакт. Новий пакт встановлював, що Німеччина, Італія і Японія будуть надалі вести війну проти Англії та США спільно, усіма засобами, які є в їх розпорядженні, і до кінця. Вони взяли на себе зобов'язання не укладати ні перемир'я, ні миру без повного взаємного згоди. Стаття III свідчила: «Італія, Німеччина і Японія навіть після переможного закінчення справжньої війни будуть тісно співпрацювати в дусі Троїстого пакту, укладеного 27 вересня 1940, для того щоб встановити справедливий новий порядок в світі» .² Три держави фашистської «осі» відкрито заявили про свої плани завоювання світового панування.

З початком війни на Тихому океані на стороні США і Великобританії

__________________________________________________________________

¹ Історія дипломатії, т. 4, М., 1975, с. 252-253

² Там же, с. 253

- 15 -

виступили Австралія, Нова Зеландія, Канада, Південно-африканський союз, Коста-Ріка, Нікарагуа, Сальвадор, Гондурас, Гаїті, Домініканська республіка, Куба, Панама, Гватемала, Голландська Індія. Після чотирьох з половиною років війни, яку не оголошувала жодна зі сторін, Китай піддався ще в 1937 р нападу Японії, оголосив про стан війни з нею. Оголосили війну Японії і її союзникам Національний комітет «Вільна Франція», емігрантські уряду Голландії, Польщі, Бельгії. Порвали дипломатичні відносини з Японією і її союзниками Венесуела, Колумбія, Єгипет, Мексика, Норвегія, Греція.

Розв'язуючи війну на Тихому океані, японський уряд і Верховне командування робили ставку на «блискавичний удар». З огляду на обмежені власні ресурси, Японія мала намір захопити країни південних морів, взяти під контроль їх багатющі природні ресурси, зайняти найважливіші стратегічні позиції і таким чином створити базу для продовження агресії.

Японське командування планувало одночасне раптове напад на основні військові бази США і Великобританії в басейні Тихого океану з метою знищення значних сил флоту і авіації противника, завоювання панування на морі і в повітрі і оволодіння стратегічною ініціативою для проведення десантних операцій в першу чергу в Малайї і на Філіппінах . Проведенням десантних операцій в Малайї керівники Японії розраховували захопити найважливіші ресурси Малайського півострова і створити плацдарм для просування в Голландську Індію. Початкові наступальні операції армії намічалося здійснити протягом 4-5 місяців, а флоту протягом 6-8 місяців.

Досягнення цих цілей залежало від положення на морських комунікаціях Японії: потрібно було з самого початку бойових дій значно послабити американський флот. У Токіо знали, що сили і можливості США і Японії на Тихому океані майже однакові, а з 1942 р США намічали збільшувати свій флот і авіацію на Тихому океані такими темпами, які забезпечили б їм надалі перевага перед японськими силами. Командування військово-морських сил Японії пропонувало домогтися перемоги в перших же боях, утримувати ініціативу в своїх руках і не допускати переваги американського флоту. У зв'язку з цим особливого значення надавалося проведенню Гавайської операції.

Ще в листопаді 1941 р японський уряд і Верховне командування прийняли стратегічний «план закінчення війни проти США, Англії, Голландії та Китаю», який зводився до наступного: 1) знищити бази США, Англії і Голландії на Далекому Сході і в такий спосіб забезпечить оборону Японії . Шляхом проведення ефективних заходів домагатися підпорядкування Чунцинський уряду; 2) заважати вступу у війну

- 16 -

інших країн і прагнути до того, щоб треті держави зайняли вигідну для Японії позіцію.¹

Перший етап війни на Тихому океані ознаменувався великими успіхами Японії. Кинувши в наступ весь свій флот, вона завдала важкі поразки американському флоту в Перл-Харборі, а потім захопила території, в 10 разів перевищували територію самої Японії, - 4,2 млн. Кв. км. з населенням в більш 200 млн. чоловік. Японці захопили Малайю і Сінгапур, острова Голландської Індії, Бірми, Філіппіни, Гонконг, острова Гуам, Уейк, Нова Британія, більшу частину Соломонових островів і ін. Вторглися в китайську провінцію Юньнань. Крім того під контролем Японії продовжували залишатися раніше окуповані території Китаю.

Початкові японські успіхи пояснюються кількома причинами. Головна з них: раптовість удару, захоплення ініціативи, наявність готової для вторгнення армії, тимчасове перевагу сил на театрі військових дій, цілеспрямована і всебічна підготовка до війни. Певну роль зіграли також недоліки військового оперативного керівництва і пороки колоніальної політики Англії, Голландії та США.²

У цій ситуації перед японської дипломатією ставилося завдання створити сприятливу зовнішньополітичну обстановку для подальшого розширення експансії. Японія прагнула насамперед зміцнить свої відносини з Німеччиною і Італією. Міністр закордонних справ Того, виступаючи в парламенті 22 січня 1942 р говорив: «Відносини між Німеччиною і Італією стають все більш і більш тісними, і близьке співробітництво крок за кроком стало виражатися у військових справах, економіці, дипломатії і багато в чому іншому. Як би не прагнули Америка і Англії роз'єднати Японію, Німеччину та Італію та інші дружні країни, не можна допустити досягнення ними цієї мети ».³

18 січня 1942 р Берліні було підписано військову угоду між Німеччиною, Італією і Японією. Як вказувалося в його преамбулі, ця угода, відповідно до Потрійним пактом від 27 вересня 1940 року і договором від 11 грудня 1941 р повинно було «забезпечити дієву співпрацю трьох держав з метою можливо швидкого знищення військової сили противника».

Військове угода передбачала поділ зон операцій між учасниками договору. Так в зону дій Японії входили води на схід від 70 * східної довготи до західного узбережжя американського континенту, а також сам американський континент, Австралія, Нова Зеландія,

__________________________________________________________________

¹ Історія дипломатії, т. 4, М., 1975, с.284-285

² Аварин В. Боротьба за Тихий океан ОГИЗ, 1947, с.296

³ Історія дипломатії, т. 4, М., 1975, с.285

- 17 -

Голландська Індія і численні інші острови, розташовані в цих водах. Крім того в зазначену зону входив і сам азіатський континент на схід від 70 * східної довготи, і в тому числі майже вся азіатська частина території СРСР.

У зону дій Німеччини і Італії входили води на захід від 70 * східної довготи до східного берега американського континенту, острови розташовані в цих водах, а також весь африканський континент, Близький і Середній Схід і Європа на захід від 70 * східної довготи, тобто вся територія від Уральського хребта на захід.

Передбачалося що до укладення спеціальної угоди операції в індійському океані можуть проводитися за лініями кордонів зон.

Японія зобов'язалася знищити що перебували в Тихому та Індійському океанах американські і британські наземні, морські і повітряні сили. У разі якщо американський і британські флоти будуть концентруватися в Атлантиці, Японія повинна була посилити удари по судах противника на всій площі Тихого і Індійського океанів, а також перекинути частину своїх військово-морських сил в Атлантичний океан, щоб безпосередньо співпрацювати там з німецьким і італійським флотами .

Німеччина та Італія зобов'язувалися знищити найважливіші бази Англії і США на Близькому і Середньому Сході, в Середземному морі і в Атлантичному океані, а також ліквідувати в цих районах наземні, морські, повітряні сили і торговий флот противника.

У разі якщо Англія і США почнуть зосереджувати свої головні сили в Тихому океані, Німеччина і Італія погоджувалися послати частий своїх військово-морських сил в Тихий океан, щоб вони діяли там разом з японським флотом.

Угода передбачала широке співробітництво в галузі ведення економічної війни, обмін інформацією військового, економічного і технічного характеру. Передбачалося налагодження повітряних і морських ліній зв'язку через Індійський океан.¹

Протягом півроку війни японці витратили більшість своїх переваг, отриманих в результаті раптового нападу і ретельної військової підготовки.

Союзниками було створено єдине командування всіма англо-американськими силами в Південно-західній частині Тихого океану. Австралійські та інші британські збройні сили на цій ділянці фронту перейшли під загальне оперативне керівництво американського генерала Макартура. До літа 1942 р американці вже зосередили значні власні сили на південному заході Тихого океану.

На японські оперативні плани також великий вплив продовжували надавати дії японського союзника в Європі - Німеччині. японське

__________________________________________________________________

¹ Історія дипломатії, т. 4, М., 1975, с.286

- 18 -

командування, зосередивши найбільшу сухопутну армію і близько половини своїх військово-повітряних сил проти Радянського Союзу, чекало все ще розгрому основних сил Червоної Армії на радянсько-німецькому фронті, щоб вдарити по радянським військам на Далекому Сході. Ці японські сили, як і величезні запаси озброєння, знаходилися в резерві і не могли бути в 1942 р використані на віддалених тихоокеанських фронтах для продовження наступів проти США та Англії. Наступ німецько-фашистських військ влітку і восени 1942 р широким фронтом у напрямку до Сталінграда підтримувало у японських агресорів надію, що ось-ось настане момент для вторгнення в СССР.¹

Головними причинами, які утримали японців від збройного нападу на СРСР, були: його військова міць - десятки дивізій на Далекому Сході; скрутне становище японських військ, що застрягли у виснажливій війні в Китаї; люті оборонні дії Червоної Армії у війні проти Німеччини.

У лютому-березні 1942 р Координаційна рада дій ставки і уряду Японії обговорював перспективи війни і міжнародну обстановку, що склалася в результаті трьох місяців війни. Міністр закордонних справ Того при підтримці міністра-хранителя печатки, а також деякі політичні діячі висловлювали певні побоювання щодо подальших перспектив війни. Вони вказували, що Японія відчуває нестачу сировини та інших економічних ресурсів. У зв'язку з цим пропонувалося обмежитися тим, що вже захоплено Японією і почати пошуки вигідного світу. Однак під натиском Тодзіо і військових лідерів був затверджений курс на ведення затяжний войни.²

Поєднання факторів раптовості і кількісної переваги забезпечило японським збройним силам успіх і ініціативу у військових діях в першому періоді війни. Але в середини 1942 р з'явилися перші ознаки уповільнення наступальних операцій японських сил на Тихому океані. У травні 1942 р в районі острова Мідуей, японському флоту було завдано першої поразки. Створення «Великої східно-азіатської сфери взаємного процвітання», про яку поспішили оголосити японські імперіалісти, аж ніяк не представляло свідоцтва сили японського агресора і тим більше не гарантувало військових перемог японському зброї, незважаючи на величезні людські і матеріальні резерви окупованих країн.

У самій Японії вже в перший період війни стали виявлятися економічні труднощі. Обмежені сировинні ресурси країни з урахуванням навіть всіх накопичених за передвоєнні роки запасів стратегічного сировини не були достатні для ведення великої затяжної війни. брак

__________________________________________________________________

¹ Аварин В. Боротьба за Тихий океан ОГИЗ, 1947, с.305

² Історія дипломатії, т. 4, М., 1975, с.287

- 19 -

транспортних засобів не дозволяла Японії в достатній мірі використовувати багатющі ресурси колоній і захоплених територій. Все сильніше виявлялася недостатність військово-промислового потенціалу, позначалася відносна вузькість промислової бази. Дуже гострою була нестача робочої сили, особливо кваліфікованої, її не змогли заповнити навіть періодично проводилися «тотальні мобілізації» для промисловості. Серйозні труднощі зазнавало сільське господарство, яка втратила значну частку робочої і тяглової сили, скорочувалася посівна площа, знижувалася врожайність.

Поразка у острова Мідуей і перші десантні операції американців сприяли появі серед японських урядових і військових чиновників настроїв на користь передачі посади військового міністра, який належав прем'єр-міністру Тодзио, іншій особі.Прихильником таких поглядів був, зокрема, міністр закордонних справ Того. Однак Тодзіо і військове керівництво не вважали, що поразка у острова Мідуей носить стратегічний характер. Вони розцінювали це як випадкову невдачу, що не міняла військово-політичної обстановки. Міністром закордонних справ був призначений Тані, особистий друг Тодзіо. Це означало, що японський уряд вирішив і надалі здійснювати ухвалений раніше курс на затяжну войну.¹

Розгром німецько-фашистських військ під Сталінградом означав не тільки початок корінного перелому у Великій Вітчизняній війні, а й був одним з вирішальних подій, що визначали хід військових операцій на тихоокеанському театрі Другої світової війни. Для японських військових це було катастрофою стратегічних планів, які передбачали вторгнення на радянський Далекий Схід в найбільш сприятливий момент. Сталінградська битва зумовила поразку Німеччини, і це стало основою активізації англо-американських сил перед виразною перспективою близького розгрому Німеччини. Після нанесення поразки японському флоту у острова Мідуей в середини 1942 року починається смуга активізації бойових дій США на Тихому океані. Весна і літо 1943 р були для збройних сил США часом успішних боїв в районі Соломонових островів і Нової Гвінеї. Після заняття островів Гілберта, в листопаді 1943 р військовий флот США почав просування до Марианским, Маршалловим і Каролинским островам, які мають велике стратегічне значення, так як вони найближче розташовані до Японії. «Велика східно-азіатська сфера взаємного процвітання», що включає окуповані країни, використовувала широку демагогическую пропаганду японських мілітаристів, в центрі якої стояли такі гасла, як «історична місія» Японії, що створює «рівноправний союз» і «взаємну допомогу і дружбу» азіатських народів. Граючи на прагненні цих народів звільнитися від колоніальної

__________________________________________________________________

¹ Історія дипломатії, т. 4, М., 1975, с.289

- 20 -

Залежно та представляючи себе подібними «визволителями», японські імперіалісти насаджували в окупованих країнах маріонеткові національні уряди, деяким країнам надавалася лише уявна незалежність.

У листопаді 1943 року відбулася конференція глав урядів США, Великобританії та Китаю, на якій обговорювалася проблем Далекого Сходу, 1декабря 1943 році була опублікована Каїрська декларація, в якій союзниками були сформульовані справедливі цілі війни проти Японії: позбавити Японію всіх островів на Тихому океані, які вона захопила або окупувала з початку першої світової війни, а також повернути Китаю території відірвані Японією - острова Тайвань, Пенхуледао і північно-східні провінції.

В результаті перемог Червоної Армії обстановка на фронтах Другої світової війни, в тому числі на Тихому океані, все більше складалася на користь союзників антифашистській коаліції.

У зв'язку з продовженням Японією військових дій особливе значення для неї придбали Китай і Корея, були основними джерелами сировинних ресурсів і продовольства. Прагнучи вирішити «китайську проблему», а разом з нею і проблему забезпечення сировинних і продовольчих поставок, уряд Японії прийняв «новий курс» щодо Китаю, запропонований послом в Нанкіні Сигемицу. Було вирішено віддати пріоритет політичним маневрів щодо Китаю, зокрема зміцненню маріонеткового Нанкинского уряду і притягнення його до активної участі у війні на боці Японії. Одночасно з цим намічалося встановлення таємних зв'язків з гоміньдановським урядом в Чунціні.

У листопаді 1943 року в Токіо була скликана «конференція Великої східної Азії». У ній брали участь представники маріонеткових урядів, створених японцями на окупованих територіях Китаю, Бірми, Філіппін та ін. Виступив на прес конференції прем'єр-міністр Тодзио вихваляв «новий порядок» а Східної Азії. Він підкреслював, що тільки здобувши перемогу у війні, держави Східної Азії зможуть забезпечить собі мирне існування.

Конференція прийняла підготовлену японцями «Декларацію Великої Східної Азії», що проголосила «звільнення Азії від усякої агресії і експлуатації» і «повернення її азіатам» .¹

У декларації було зафіксовано зобов'язання учасників конференції «співпрацювати у введенні війни ... до її успішного завершення, а також співпрацювати в звільняються від ярма англо-американського панування областях у встановленні системи

__________________________________________________________________

¹ Історія дипломатії, т. 4, М., 1975, с.386

- 21 -

самосуществования, самооборони і будівництва Великої Східної Азії ... »¹

Декларація, по суті, покликана була підірвати національно-визвольний рух в країнах Азії, залучити азіатські народи під час війни заради захисту японських інтересів. Однак політика Японії не змогла стримати національно-визвольний рух в Азії, що активізувався в результаті корінного перелому в ході війни.

Погіршення воєнного стану країн фашистської «осі» змусило японський уряд вдатися до дипломатичних маневрів з метою зміцнити міжнародне становище фашистської «осі». Японська дипломатія спробувала домогтися згоди Радянського уряду на приїзд в Москву «спеціальної місії» з Токіо для посередництва в мирних переговорах між СРСР і Німеччиною. Японські політики сподівалися, що припинення війни на радянсько-німецькому фронті дасть можливість Німеччині кинути всі свої сили проти Англії і США, а це призведе до корінної зміни обстановки на Тихому океані на користь Японії. Але СРСР відмовився прийняти пропозицію Японії про приїзд «спеціальної місії».

27-30 листопада 1943 року відбулася конференція глав Англії, США і СРСР в Тегерані. Йдучи назустріч неодноразовим проханням союзних урядів і враховуючи систематичні порушення Японією радянсько-японського договору про нейтралітет і її допомогу гітлерівської Німеччини у війні, Й. Сталін заявив на конференції, що Радянський Союз оголосить війну Японії після поразки фашистської Германіі.²

Ураженні гітлерівських військ все більш на поведінці у війні Японії. Стався корінний поворот у війні на Тихому океані. Японське командування вже не могло будувати розрахунки, виходячи з можливих успіхів німецьких військ. Японське командування вжило заходів щодо посилення оборони метрополії шляхом зміцнення бази опору на японських островах і в окупованих японськими військами районах азіатського континенту, перейшовши до оборони на тихоокеанському театрі війни, де з кінця 1943 р ініціатива в бойових операціях належала вже союзникам. У травні 1944 р японська армія розгорнула одне з найпотужніших наступів за сім років війни в Китаї в південному напрямку, прагнучи створити суцільний фронт від Індокитаю до Північного Китаю. Бойові успіхи Японії в Китаї були покликані компенсувати її острівні втрати на Тихому та Індійському океанах.

Розпочате американським командуванням наступ на Тихоокеанському театрі в листопаді 1943 р отримало розвиток в 1944 р

__________________________________________________________________

¹ Історія дипломатії, т. 4, М., 1975, с.386

² Там же, с. 420

- 22 -

Протягом першого півріччя 1944 році американський флот адмірала Нимица і війська генерала Макартура провели ряд успішних операцій по захопленню островів на Тихому океані (Маршаллові, острови Адміралтейства і ін.). На початку липня після запеклих боїв американці оволоділи островом Сайпан, звідки літаки США могли досягати Японії. На прес-конференції у Вашингтоні на початку липня 1944 року президент Рузвельт відзначав, що стратегічні позиції Японії в цілому ненадійні.

В умовах, що склалися японська зовнішньополітична стратегія ставила своїм першим завданням відтягнути основних сил англо-американських військ з Далекого Сходу до європейського театру воєнних дій проти Німеччини, а заодно вбити клин між СРСР і західними державами. З цією метою був витягнутий на світ старий проект японської дипломатії - домагатися припинення війни між СРСР і Німеччиною. Цей проект відповідав і планам японських військових кіл. Які не бачили необхідності йти на світ з США і Англією на умовах беззастережної капітуляції Японії.

У квітні 1944 японський уряд знову поставило перед СРСР питання про посилку місії в Москву. Радянський уряд відхилив японське пропозицію. Відповідь Радянського уряду на це звернення був аналогічний відповіді даному японцями у вересні 1943 р

Восени 1944 року прем'єр-міністр Койсо почав здійснювати також дипломатичний зондаж щодо світу з Англією через нейтральну Швецію.

Роблячи мирний зондаж, японці погоджувалися повернути колишнім власникам все території, захоплені під час війни, і можливо, Північно-східний Китай, з тим щоб зберегти за собою Тайвань і Корею. Але пропозиція японців не зустріло схвалення ні в Англії ні в Сполучених Штатах, які дотримувалися принципу беззастережну капітуляцію Японії.

Одночасно з «мирними маневрами» щодо СРСР, Англії і США, японська дипломатія направила свої зусилля на досягнення миру з урядом Чан Кай-ши. 5 вересня 1944 року на засіданні Вищої ради у керівництві війною було прийнято рішення «Про проведення політичних акцій щодо Чунцина». Передбачалося укладення миру за умови евакуації японських військ з Китаю і передачі уряду Чан Кай-ши влади над всім Китаєм, за винятком Маньчжурії, в обмін на відхід з Китаю американців і англійців. Однак японські правлячі кола виступили проти замирення з Чунцином. Хоча в кінці 1944 р японці припинили подальше наступ в Китай.

В кінці 1944 - початку 1945 рр., Коли наближався годину остаточного розгрому Німеччини, з кожним днем ​​ускладнювалося становище Японії. Збройні сили союзників активізували свої дії на тихоокеанському військовому театрі. Військово-повітряні сили США збільшували нальоти на Японію.

- 23 -

Війська союзників майже повністю звільнили Філіппіни і Бірму.

В кінці березня 1945 року в Токіо був запрошений один з керівних чиновників маріонеткового уряду Нанкинський Мяо Бін, тісно пов'язаний з колишнім військовим міністром уряду Чан Кай-ши. Питання про укладення миру за посередництвом Мяо Біна обговорювалося в уряді кілька разів. Однак проект мирного договору, запропонований Мяо Біном, викликав заперечення з боку військового і морського міністрів. Уряд Койсо виявилося не в змозі подолати опір вояччини в спробах замирення з гоміньдановським Китаєм.

1 квітня 1945 почалася висадка американського десанту, що різко ускладнило військово-стратегічекое положення Японії. Ці обставини змусили уряд Койсо піти у відставку. У той же день нарком закордонних справ СРСР М. В. Молотов заявив Японському послу від імені Радянського уряду про денонсацію радянсько-японського пакту про нейтралітет.

У зв'язку з капітуляцією Німеччини на надзвичайному засіданні японського кабінету 9 травня було обговорено і прийнято текст урядової декларації. У цьому офіційній заяві зазначалося, що «Японія висловлює жаль з приводу капітуляції союзної їй Німеччини» і що «зміна військової обстановки в Європі ні в найменшій мірі не змінює військових цілей імперії ... Японія разом з союзними країнами Східної Азії буде боротися до кінця» .¹

Міністр закордонних справ Того оцінював обстановку більш реалістично. Того нагадував своїм колегам, що він завжди попереджав уряд, що вони мають зробити рішучий крок до того як США і Англія прийдуть до угоди з Радянським Союзом. Проте він вважав ще можливим домогтися доброзичливого ставлення СРСР. В результаті обговорення рада доручив міністерству закордонних справ здійснити ряд дипломатичних заходів з метою: 1) запобігти вступ Радянського Союзу у війну проти Японії; 2) домогтися доброзичливого ставлення Радянського Союзу до Японії; 3) домогтися миру з Англією і США за посередництва СССР.²

26 липня США, Великобританія і Китай ухвалили Потсдамскую декларацію.Вони закликали Японію капітулювати, попередивши, що подальший опір призведе до швидкого і повного її розгрому, неминучого спустошення метрополії і остаточного знищення її збройних сил.

Потсдамська декларація формулювала основні політичні принципи, які повинні були застосовуватися до Японії після її

__________________________________________________________________

¹ Історія дипломатії, т. 4, М., 1975, с.699

² Там же, с. 701

- 24 -

капітуляції. Вони полягали в наступному: повне викорінення мілітаризму; окупація Японії для здійснення основних цілей декларації, що передбачала обмеження японського суверенітету островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сікоку, і тих меншими островами, які будуть вказані союзниками; роззброєння японської армії; суворе покарання військових злочинців; усунення всіх перешкод до відродження і зміцнення демократичних тенденцій серед японського народу; встановлення свободи слова, релігії і мислення, а також повагу до основних людських прав.

Союзники зобов'язалися вивести окупаційні війська, як тільки буде засновано мирно налаштоване і відповідальний уряд відповідно до вільно вираженої волею японського народу.

28 липня прем'єр-міністр Судзукі офіційно оголосив про відмову японського уряду прийняти Потсдамскую декларацію, незважаючи на реальний стан справ Японії. Заява Судзукі викликало сенсацію. Відмова японського уряду прийняти Потсдамскую декларацію коштував японському народу нових сотень тисяч жертв. 6 і 9 серпня 1945 року на японські міста Хіросіма і Нагасакі американськими ВПС скинули дві атомні бомби.

8 серпня Радянський уряд оголосив про своє приєднання до вимог Потсдамської декларації і про вступ у війну з Японією. Радянські війська протягом шести днів повністю подолали лінію укріплених районів і підійшли до найбільшим центрам Північно-східного Китаю. Штаб Квантунської армії втратив керування над своїми військами над Квантунської армією нависла загроза остаточного розгрому.

Вранці 10 серпня, після довгих обговорень на засіданні Вищої ради у керівництві війною в присутності імператора, міністр закордонних справ Того направив японським посланцям у Швеції і Швейцарії телеграми з проханням передати через уряду цих країн повідомлення союзним державам про згоду Японії прийняти Потсдамскую декларацію.

2 вересня 1945 року на борту американського лінкора «Міссурі» в токійському затоці було підписано акт про капітуляцію Японії. В акті про капітуляцію було зафіксовано згоду Японії на прийняття умов Потсдамської декларації.

Японія заявляла про беззастережну капітуляцію союзним державам імператорського генштабу, всіх японських збройних сил. Японським військам наказувалося негайно припинити військові дії, зберігати і не допускати пошкодження всіх судів, літаків, Військового і цивільного майна, а також виконувати всі вимоги, які можуть бути пред'явлені Верховним командувачем союзних держав або органами японського уряду за його вказівками.

Японський уряд і його наступники давали зобов'язання чесно

- 25 -

виконувати умови Потсдамської декларації, віддавати ті розпорядження і робити ті дії, яких з метою здійснення цієї декларації зажадає Верховний командувач союзних держав або будь-який інший призначений союзними державами представник.

Влада імператора і японського уряду управляти державою підпорядковувалася Верховному головнокомандувачу союзних держав, який міг робити такі кроки, які він вважатиме необхідними для здійснення умов капітуляції.

Підписанням японським урядом акта про беззастережну капітуляцію закінчилася друга світова війна.

Японська імперія в результаті війни втратила великих територій, захоплених протягом останніх півтора десятка років. Колонії якими вона володіла раніше - Корея, Формоза, Квантунської півострів, Південний Сахалін, Курильські острови - все це вже не складова частина Японської імперії. Японські капітали, награбовані в цих колишніх колоніях, а також в Маньчжурії, Китаї та інших країнах були теж втрачені для японських імперіалістів.

Замість контролю над 50 млн. Кв. км. в 1942 р, в тому числі близько 7 млн. кв. км. суші, замість панування ще в 1931 р над територією в 681 тис. кв. км. Японія вийшла з другої світової війни лише з 366 тис. Кв. км. території. Втрата всіх колоній означала, що японська імперія позбавлялась значних джерел промислової сировини, робочої сили, продовольства, значної частини промисловості. Японський імперіалізм втратив стратегічні опорні пункти, передові бази, і плацдарми створені для агресії проти інших країн. Особливо важливе значення має втрата всіх плацдармів на азіатському материку.

- 26 -

висновок

Безсумнівно Японія протягом деякого часу залишалася окупованій американськими військами, її збережена важка промисловість працювала в обмежених масштабах. Японія виплачувала репарації. Національне багатство країни внаслідок воєнних руйнувань і втрат, а також в результаті вивозу або знищення після капітуляції частини устаткування буде набагато меншим ніж до війни. Національний дохід, природно, теж значно скоротиться.

Розгром японського імперіалізму в другій світовій війні, таким чином, рішуче змінив становище Японії серед держав. Колишня велика держава, яка мала чималою вагою серед великих капіталістичних держав була позбавлена ​​будь-якого голосу.

Але поразка імперіалістичної Японії означала також поразка далекосхідного вогнища фашизму. Поразка японського імперіалізму зміцнило позиції прогресивних сил в Південно-східній Азії.

Індонезія - колонія англо-голландського капіталу 16 серпня 1945 р оголосила про створення незалежної республіки. Населення островів Яви, Суматри і інших створило республіканську армію, яка притупила до роззброєння японських окупаційних військ. Народ Індокитаю оголосив 23 серпня 1945 про створення демократичної незалежної республіки В'єтнам.

Майже всюди в Південно-східній Азії піднімається хвиля національно-визвольного руху

Поразка японського імперіалізму справила великий вплив на національно-визвольний рух в країнах Південно-східної Азії. Тут згодом утворилося безліч незалежних держав. На сьогоднішній день Південно-східна Азія - найбільший економічний центр на земній кулі.

- 27 -

Список використаної літератури:

I Джерела:

1. Акт про капітуляцію Японії // Хрестоматія з новітньої історії,

том 2, видавництво соціально-економічної літератури, М., 1960,

с. 667-669

2. Антикомінтернівського пакту // Хрестоматія з новітньої історії,

том 1, видавництво соціально-економічної літератури, М., 1960,

с. 250-252

3. Меморандум Танака Гиити // Хрестоматія з новітньої історії,

том 1, видавництво соціально-економічної літератури, М., 1960,

с. 732

II Дослідження:

1. Аварин В. Боротьба за Тихий океан ОГИЗ, Державне

видавництво політичної літератури, 1947

2. Бережков В.М. Сторінки дипломатичної історії М.,

Міжнародні відносини, 1987

3. Сиполс В.Я. Дипломатична боротьба напередодні другої світової

війни М., Міжнародні відносини, 1989

III Підручники та навчальні посібники:

1. Історія дипломатії, том 4, видавництво політичної

літератури, М., 1975

2. Кузнєцов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сиріцин І.М. Історія Японії

М., Вища школа, 1988

Відгуки на роботу надсилайте на carlos @ nursat. kz

Був радий допомогти вам!


  • Список використаної літератури ............................... стр. 27
  • II Дослідження
  • Міжнародні відносини, 1987
  • 2. Кузнєцов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сиріцин І.М. Історія Японії