Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Аграрні відносини в козачих областях Уралу (1917-1921): історіографія

Скачати 30.03 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір30.03 Kb.
Типстаття

Аграрні відносини в козачих областях Уралу (1917-1921): історіографія

А. В. Іванов

Козацтво було особливої ​​соціальної групою сільського населення дореволюційної Росії. На Уралі ця частина населення була представлена ​​досить широко: тут розташовувалися землі Оренбурзького і, почасти, Уральського козачих військ; в 1917 р козаки становили 46, 4% загальної чисельності населення Оренбурзької губернії і 23, 7% населення Уральської області [див .: Мамонов, 3]. Загальна чисельність Оренбурзького війська (включаючи членів сімей) становила 533 тис., А Уральського - 167 тис. Чол. [Див .: Громадянська війна і військова інтервенція ..., 415, 617]. Козаки володіли великими землями на Південному Уралі і в Степовому Зауралля (8 454 тис. І 6 464, 6 тис. Десятин землі в Оренбурзькому і Уральському військах відповідно [див .: Історія козацтва ..., 15]) і представляли досить серйозну політичну, а також військову силу зважаючи на специфіку способу життя і виконуваних державних функцій в дореволюційний час. Козацтво в тодішній Росії було привілейованим станом хліборобів-воїнів. На цю особливість ще на початку XX ст. звернув увагу В. І. Ленін, на праці якого незмінно посилалися радянські історики незалежно від проблематики їх досліджень. Що стосується нашої тематики, то в роботі «Аграрна програма соціал-демократії в Першої російської революції 1905-1907 рр.» В. І. Ленін відзначав, що «козацтво є привілейованим селянством», яке знаходиться в особливих умовах, що характеризуються станової і обласної замкнутістю , типовою для чисто феодальних відносин [Ленін, 410]. Він особливо вказував на велику кількість землі, яка перебувала в руках козаків, підкреслюючи, що це - шар найзаможніших землевласників: «козаки в середньому мають по 52 десятини на двір, селяни - по 11 десятин, причому понад 30 десятин мають переважна більшість всього числа козаків Європейської Росії »[Там же, 315-316]. Тим самим радянській історичній науці був заданий вектор дослідження сфери аграрних відносин в козачих областях Росії в цілому і Уралу в тому числі.

Правда, в 1920-і рр. питання про козачому землеволодіння в нашому регіоні залишався поза увагою радянських істориків. Висока заможність козацтва сприймалася ними як якась аксіома, яка не потребує будь-яких доказів. Практично кожен автор, який вивчав проблему участі козацтва Уралу в Громадянській війні, вважав своїм обов'язком підкреслити набагато кращу забезпеченість козаків землею в порівнянні з навколишнім селянським населенням, на підставі чого робився висновок про наявність значного прошарку куркульського елемента в козачому середовищі. Однак ніяких конкретних фактів або статистичних даних на підтвердження своїх декларацій автори не приводили. Такий підхід до проблеми характерний для А. Баранова, Н. Е. Какуріна, І. Подшивалова і ін. [Див .: Баранов, 59; Какурін, 51; Подшивалов, 119-120]. На цьому тлі винятком із загального правила виглядає невелика за обсягом робота К. Петрова, в якій автор навів конкретні дані про землекористування козаків Златоустівського повіту: 7400 козацьких дворів мали тут 496, 7 тис. Десятин землі, т. Е. В середньому по 67, 1 десятини на двір, при цьому дві третини угідь знаходилися в руках господарів, що мали від 50 до 100 десятин [див .: Петров, 17]. Тим самим автору вдалося аргументувати твердження, сформульовані іншими істориками.

Слід зазначити, що всі ці наукові вишукування мали політичне підґрунтя: грунтуючись на відносно високому рівні заможності козацтва, більшість істориків 20-х рр. беззастережно робили висновок про його початкової контрреволюційності.

Першою науковою працею, в якому була глибоко проаналізована проблема аграрних відносин в козачих областях Уралу, стала вийшла в 1934 р книга Ф. Г. Попова «Дутовщіна. Боротьба з козачої контрреволюцією в Оренбурзькому краї ». Ф. Г. Попов першим з радянських істориків узагальнив і проаналізував статистичні матеріали, що стосуються козачого землекористування в регіоні. Він розрахував середні наділи козацьких господарств в різних відділах і станицях, вивів розмір середнього душового наділу в цілому по війську (на 1914 г. - 27, 1 десятини), справив угруповання козацьких дворів по величині використовуваних ними земель [див .: Попов, 9 16]. При цьому автор порівняв всі ці параметри з відповідними показниками селянських господарств, незмінно підкреслюючи кращу земельну забезпеченість як свідчення привілейованого становища козацтва. Наприклад, основну частку селянських дворів Оренбуржжя (54, 4%) становили господарства, що мали в користуванні від 20 до 30 десятин землі; в той же час переважна більшість козацьких дворів (68, 1%) мали від 50 до 100 десятин [див .: Там же, 14-15].

На відміну від більшості своїх колег-істориків, Ф. Г. Попов наголошував, що козацтво зовсім не було соціально однорідним станом. Аргументуючи це, він посилався на дані сільськогосподарського перепису 1902 року, згідно з якими 23% козаків-домохазяїнів не мали достатньої кількості робочої худоби для обробки своїх наділів, в тому числі 8% не мали його взагалі, внаслідок чого 11% господарств були беспосевнимі [см .: Там же, 18-19]. Слід віддати належне автору за те, що він не відніс всі ці господарства до бедняцким, так як певну їх частину складали Станична інтелігенція, нижчі службовці, ремісники. Однак наявність бідняцькій прошарку в середовищі козацтва він визнавав безперечним, як і наявність на протилежному полюсі куркульської верхівки у вигляді значного (близько 15 тис.) Числа господарств, які використовували найману працю [див .: Попов, 21].

Як і його попередники, соціально-економічне коріння козацької контр-революції Ф. Г. Попов бачив в сфері аграрних відносин. Але підхід до проблеми у нього зовсім інший. Контрреволюційність козацтва, на думку автора, була обумовлена ​​не його соціальною природою або станової обмеженістю, а аграрною політикою, що проводилася більшовиками в козачих областях. Справа в тому, що зрівняльний переділ землі, який провадився радянською владою, передбачав вилучення її у експлуататорської багатоземельних частини населення краю (у козацтва) і наділення безземельной і малоземельної частини (корінних і іногородніх селян). З цієї причини козацтво в масі своїй було налаштоване вороже по відношенню до радянської влади, яка проводила політику, що не відповідала його інтересам. Такий головний висновок Ф. Г. Попова.

У наступні два десятиліття аграрна проблематика практично випадає з поля зору істориків, що займалися вивченням новітньої історії козацтва Уралу. Лише в кінці 1950-х рр. з'являється робота Л. А. Селивановская - перше після книги Ф. Г. Попова спеціальне дослідження по соціально-економічній історії козацтва регіону [див .: Селівановський, 41-89]. Автором було залучено широке коло джерел, на підставі вивчення яких вона зробила висновок про наявність досить глибокої диференціації всередині козацького стану. На думку Л. А. Селивановская, на початку XX ст. мала місце поляризація козачої громади: з одного боку, відбувалася концентрація землі (за допомогою використання орендних відносин) і вдосконалених сільськогосподарських знарядь, а також робочої і продуктивної худоби в руках окремих великих господарів; з іншого - йшов процес виділення козацької бідноти, яка не могла самотужки обробляти наділи і була змушена здавати їх в оренду більш заможним станичники. На підтвердження автор наводить цифри постійного зростання на початку XX ст. числа козаків, що споряджаються на військову службу за рахунок суспільства. Складається ситуація не могла не викликати невдоволення козацьких низів, тим більше що розмір козачого паю мав стійку тенденцію до скорочення через зростання чисельності населення, в той час як розміри офіцерських ділянок залишалися незмінними з 1875 р До того ж, на відміну від наділів нижніх чинів, генералам, офіцерам і чиновникам ділянки передавалися в повну спадкову власність, що призводило до необхідності виділення все нових земель при кожному виробництві в козачі офіцери.

Відзначаючи внутрішні протиріччя в козацтві, автор аж ніяк не вважає їх чинником, що визначив соціально-політичну обстановку в козачих районах, адже набагато гострішими були взаємини між козаками і іногородніми. Саме селян, що переселилися в оренбурзькі степи в роки Столипінської реформи, козаки вважали головними винуватцями скорочення своїх земельних наділів. Звідси серйозні конфлікти, які Л. А. Селівановський помилково вважала проявами класової боротьби. Куркульську частину козацтва вона проголосила колективним експлуататором іногородніх - бідняків і наймитів. Але це не зовсім вірно, т. К. Серед переселенців-іногородніх були досить заможні люди, які орендували великі масиви земель військового запасу і застосовували для їх обробки працю найманих робітників. У той же час серед які працювали за наймом були не тільки іногородні, але і козаки, хоча і трохи. Таким чином, в даному випадку доречніше було б вести мову про міжстанових протиріччях, а не підганяти всі соціальні конфлікти під теорію класової боротьби.

Велика робота по дослідженню аграрних відносин, що склалися в козачих районах Уралу на початку XX ст., Була проведена в 1960-1980-і рр. відомим уральським істориком Л. І. Футорянскій. В його працях знайшли відображення практично всі аспекти проблеми, але в першу чергу - структура землекористування та соціальна диференціація козацьких господарств в передреволюційний період. Використовуючи статистичні дані подвірних переписів, Л. І. Футорянскій спробував довести наявність глибокого майнового розшарування в козачих станицях. Наведені ним дані про розміри ділянок, виділених у власність генералам, офіцерам і чиновникам козацьких військ, підтверджують тезу автора про соціальне розмежування між військовий верхівкою і масою рядових козаків. Однак коли мова заходить про диференціацію всередині цієї маси, доводи автора звучать не так переконливо. Так, наприклад, в якості ілюстрації майнового розшарування Л. І. Футорянскій наводить дані про розподіл земель між господарствами Оренбурзького козачого війська в 1905 р Але обраний автором алгоритм вирішення цієї задачі викликає сумніви. Він скрупульозно вирахував ті мізерні частки, які становили господарства з наділом до 5, 8, 15 і 30 десятин, а всіх мали в користуванні понад 30 десятин об'єднав в одну групу, яка включала в себе 95, 4% дворів [див .: Футорянскій, 1974, 292]. В результаті ефект вийшов зворотний: перед читачем постає картина не розшарування, а консолідації козацьких господарств: не можна серйозно розглядати як аргумент майнової диференціації наявність чотирьох категорій малоземельних господарств, які становлять в сумі трохи більше 4, 5% їх загальної чисельності.

Серйозна робота виконана Л. І. Футорянскій складання зведених таблиць, що характеризують стан козацьких господарств. За основу їм взяті два показники: кількість робочої худоби і кількість великої рогатої худоби [див .: Там же, 302-304]. Спираючись на ці дані і керуючись критерієм, що все безкінні і однокінних козачі господарства є бідняцькими, автор зараховує до цієї категорії 39, 8% всіх козацьких господарств [див .: Там же, 305]. В іншій своїй статті Л. І. Футорянскій конкретизує застосовуваний ним шаблон: безкінних і однокінних він як і раніше відносить до бідноти; мали 2-3 коні - до середняків; а господарства з 4 і більше кіньми беззастережно вважає кулацкими. При використанні таких показників співвідношення майнових груп серед козацьких господарств Оренбурзького і Уральського військ на 1912 р виглядає наступним чином: бідняків - 37, 8%; середняків - 36, 5%; куркулів - 25, 7% [див .: Футорянскій, 1972б, 152]. Роблячи подібні висновки, автор суперечить сам собі, оскільки сформулював вимога комплексного підходу при віднесенні козачого господарства до тієї чи іншої майнової групі, відповідно до якого необхідно враховувати наступні показники: 1) кількість орендованої або здається в оренду землі; 2) розміри посіву; 3) кількість робочої і продуктивної худоби; 4) використання найманої праці; 5) застосування вдосконалених сільськогосподарських знарядь [див .: Футорянскій, 1974, 296]. Однак при практичному вирішенні питання автор використовував для угруповання господарств лише один показник. Безумовно, для господарств зернового напрямку кількість робочої худоби можна вважати визначальним, але все-таки не єдиним фактором, і автор повинен був зробити застереження. До того ж для такого роду господарств не менш важливий і розмір посіву. Ймовірно, автор не мав вичерпних даних, щоб здійснити проголошену ним комплексну оцінку, але це було б обумовити. До того ж деякі необхідні відомості їм наводяться: наприклад, кількість господарств, які використовували працю строкових найманих робітників (7, 4% і 6, 1% господарств в Оренбурзькому і Уральському козацьких військах відповідно) [див .: Футорянскій, 1972б, 153]. А цей показник, як відомо, є основним для визначення приналежності господарства до числа експлуататорських - «куркульських» за термінологією радянської історіографії.

Втім, вказане протиріччя не є єдиним в працях Л.І. Футорянскій. У статті про розшаруванні козацьких господарств на рубежі XIX-XX ст. він стверджує: критерій віднесення козачого господарства до тієї чи іншої категорії повинен збігатися з критерієм для селянських господарств тієї ж місцевості [див .: Футорянскій, 1974, 296-297]. Але в цій же роботі він доводить, що спорядження козака на службу за свій рахунок обходилося його сім'ї в 200-250 руб. в цінах початку XX ст. [Див .: Там же, 296]. Настільки значні витрати не могли не впливати на економічний стан господарства. Якщо до цього додати різного роду повинності, вартову службу, навчальні збори і, звичайно, стройову службу, яка має виконуватися, на відміну від селян, для кожного, хто здатний до неї козаків, то стає ясно, що не можна міряти одним аршином селянські та козацькі господарства.

Настільки ж суперечливі висновки автора з питання орендних відносин в козачих областях. Констатуючи їх широке поширення, Л. І. Футорянскій стверджує, що це є основою для зближення інтересів козацької бідноти і трудового селянства на противагу козачому і иногороднему куркульства. Це висновок видається вельми сумнівним. Козача біднота, що не мала можливості самостійно обробити пайовий наділ, як правило, здавала його в оренду. Як орендарів часто виступали дрібні іногородні селяни (великі воліли орендувати великі ділянки земель військового запасу на тривалий термін), тому говорити про єдність їх інтересів в даній ситуації не доводиться. Якщо ж Л. І. Футорянскій має на увазі прагнення тих і інших до переділу в свою користь земель багатих козаків та іногородніх, а також офіцерських ділянок, то він абсолютно не враховує особливості колективної психології козацтва, яке не має наміру було поступатися своїми традиційними привілеями. Підтвердженням тому служать рішення відбулися в травні - червні 1917 р козацьких з'їздів, які, до речі, цитує автор [див .: Футорянскій, 1972а, 60-61]. І якщо козаки Сибіру і Далекого Сходу, які не відчували нестачі в землі, готові були поділитися нею з селянами, то оренбурзькі і уральські козаки підтвердили на з'їздах своє виняткове право на землю і її надра в межах військових територій.

І ще один нюанс. Спираючись на більш широке поширення орендних відносин в козачому середовищі в порівнянні з селянської, Л. І. Футорянскій зробив висновок про те, що це свідчить про вищий рівень розвитку в ній капіталістичних відносин [див .: Футорянскій, 1972б, 153]. Цей висновок, на наш погляд, є необгрунтованим. По-перше, наявність орендних відносин не є ознака капіталізму: вони мали місце і в традиційному суспільстві (якщо завгодно - в докапіталістичних суспільно-економічних формаціях). По-друге, характер власності на основний засіб виробництва - землю - не дає нам підстав говорити про глибоке проникнення капіталізму в сферу аграрних відносин в козачих районах, хоча зовнішні атрибути цього проникнення були: це і залученість господарств в ринкові відносини, і використання строкових найманих працівників . Однак фундаментальна основа станового землекористування - громадська власність на землю - залишалася незмінною, середньовічної. Купчих земель у козацтва практично не було, що і визнає Л. І. Футорянскій. У той же час переселенці-іногородні часто купували землю у власність. Саме тому питання про порівняльному ступені розвитку капіталістичних відносин серед козаків і селян аж ніяк не так беззаперечний, як це представляється автору.

Поряд з Л. І. Футорянскій великий внесок у вивчення соціально-економічної ситуації в станицях і селищах Оренбурзького козачого війська внесли А. А. Єрмолін, М. Д. Машин, Г. В. Пожидаєва [див .: Ермолин, 70-71, 110-117; Машин, 1976, 1984; Пожидаєва, 453-460]. Найбільш повно це питання досліджено в вийшла в 1984 р в Саратові монографії М. Д. Машина. Її лейтмотивом є доказ глибокої соціально-економічної диференціації оренбурзького козацтва в передреволюційний період, яка в подальшому (в роки Громадянської війни) зумовила і його соціально-політичну диференціацію. Для з'ясування соціальної структури козацтва автор розробив свій критерій віднесення господарства до тієї чи іншої майнової групі. При цьому треба віддати йому належне: на відміну від багатьох істориків, він використав не довільні, а цілком обгрунтовані цифрові показники: врахував середньорічне споживання хліба на сім'ю, середню врожайність зернових культур в регіоні, середній розмір стягнутих податків і податей, а також ряд інших факторів . В результаті М. Д. Машин прийшов до висновку, що мінімально необхідною нормою посіву для козачого господарства були 5 десятин. Посів від 5 до 15 десятин забезпечував середній достаток (з урахуванням витрат на спорядження козака на стройову службу). Господарства, засівають понад 15 десятин, автор відніс до багатих [див .: Машин, 1984, 7-9]. На основі аналізу подвірних карток всеросійської сільськогосподарського перепису 1917 р М. Д. Машин справив угруповання козацьких господарств по посівах і кількості робочої худоби. В результаті вийшла наступна картина:

· По посіву: беспосевная і малосеющая (до 5 десятин) групи в сумі склали 33, 4% дворів; среднесеющая (від 5 до 15 десятин) - 43, 8%; многосеющая (понад 15 десятин) - 22, 8%;

· По робочій худобі: безкінні і малолошадние (1-2 голови) - 49, 5%; середньозабезпечені (3-4 голови) - 27, 2%; многолошадние (5 і більше) - 23, 3% [див .: Машин, 1984, 12].

Застосовуючи вироблений критерій до господарствам лісостеповій смуги, т. Е. Господарствам, орієнтованим на зернове виробництво, автор вивів наступну структуру майнового розшарування козацьких господарств: бідняцьких дворів - 41%; середняцьких - 30%; куркульських - 29% [див .: Там же, 13]. Але, використовуючи той же критерій стосовно господарствам степової смуги, автор допустив, на наш погляд, серйозну помилку. На специфіку господарств цієї зони М. Д. Машин сам же і вказав у своїй монографії [див .: Там же, 10]. Вони мали переважно скотарське напрямок, а тому, по-перше, посіви зернових тут були незначні, а по-друге, ведення такого роду господарства не вимагає великої кількості робочої худоби. Автор же, механічно переносячи на нього «зерновий» стандарт, прийшов до висновку, що в степовій смузі 82, 5% козацьких господарств були бідняцькими [див .: Там же, 13]! З цим не можна погодитися. До того ж автор допустив ще одну неточність. У так звану «пролетарську» групу козацтва він включив відсутніх в станиці (а тому не ведуть господарство) козаків. Їх частка в 1917 р була дуже істотною - 13, 1% загального числа дворів [див .: Там же], а тому ігнорувати цю групу можна. Але зараховувати її в нижчий розряд неприпустимо, оскільки в більшості своїй це були представники інтелігенції, торговці, службовці, які постійно проживали поза військовий території.

Не можна не відзначити ще один характерний аспект роботи М. Д. Машина: всі наведені автором викладки соціально-економічного характеру спрямовані на досягнення однієї мети - довести існування в козацтві глибокого розколу за класовою ознакою. У цьому прагненні автор зайшов настільки далеко, що поділив населення станиць на два типи - станичну буржуазію, з одного боку, і станичний пролетаріат, а також найманих робітників з наділами - з іншого [див .: Там же, 15]. Такого роду твердження не можна розцінити інакше як спробу спрощення або «модернізації» історичної ситуації. Автор проігнорував феномен козацтва як історично сформованої станової організації, спробував втиснути його в прокрустове ложе марксистської методології оцінки співвідношення соціальних сил капіталістичного суспільства, в якій немає іншого критерію, крім класового. Метою ж цієї «модернізації» є обгрунтування висунутого М. Д. Машиним тези про двох протилежних таборах, на які розділилося козацтво Південного Уралу в період революції і громадянської війни.

На останнє десятиліття XX в. припав справжній бум інтересу істориків до козацької тематики. Були опубліковані десятки монографій і сотні статей, які висвітлюють різні аспекти історії всіх козацьких військ Росії. Однак проблема, піднята в цій статті, кілька пішла в тінь і не користувалася в цей період особливою увагою істориків. Тому поява в середині 1990-х рр. монографії Ф. А. Камінського стало далеко не рядовою подією, оскільки предметом дослідження автора є саме соціально-економічні відносини в Оренбурзькому козачому війську, їх динаміка в перші роки радянської влади - питання, які відійшли в ті роки на другий план.

Вельми цікавим видається дослідження автором причин, що зумовили живучість общинного укладу в козачому середовищі, а також структури козацької громади, її функцій, обсягу повинностей, покладених на її членів [див .: Камінський, 32-34, 39-40]. На основі широкого кола джерел автор проаналізував стан господарства і соціальну диференціацію козацтва напередодні Жовтневої революції. І в результаті зробив висновок про те, що в козацьких районах спостерігалася та ж тенденція, що й в цілому по країні - відбувалася поляризація села (станиці) з виділенням і постійним збільшенням кількості господарств, які належали до крайніх соціальних груп, т. Е. Найбідніших ( переважно зайнятих роботою за наймом) і куркульських (підприємницького типу). Однак в станицях цей процес був менш виражений, йшов повільніше, що автор пояснює ізольованістю козачої громади, значними розмірами землекористування (в тому числі завдяки наявності земель військового запасу), а також високими ринковими цінами на хліб і м'ясо, що забезпечували рентабельність навіть дрібнотоварного господарства [Там ж, 32-34, 39-40].

Розглядаючи питання про майнову диференціацію козацтва, автор піддав критиці ситуацію в радянській історіографії систему оцінки спроможності господарств за розмірами посівної площі і кількості робочої худоби. За його цілком обгрунтованим думку, подібний підхід непридатний навіть в районах, що спеціалізуються на виробництві товарного зерна, внаслідок широкого поширення орендних відносин, а також інших факторів. Наприклад, зважаючи на значну кількість так званих «відсутніх» козаків - людей, які постійно проживали поза військовий території і, як правило, повністю порвали з землеробством, але приписаних до тієї чи іншої станиці. В результаті вони потрапляли в розряд беспосевних і безкінних. Радянські історики (М. Д. Машин, Л. І. Футорянскій і ін.) На цій підставі зараховували їх в категорію бідноти, що не відповідало дійсності.

Ф. А. Камінський розрахував необхідну норму посіву зернових для забезпечення внутрішніх потреб господарства. При цьому він враховував потреби в продовольстві і фуражі виходячи з середнього розміру козацької родини (6 осіб) і наявності не менше двох коней (однієї робочої і однієї стройової), необхідність сплати встановлених зборів, середню врожайність зернових в регіоні. Результат підтвердив висновки М. Д. Машина, зроблені в 1984 р .: мінімальний посів повинен бути не менше 5 десятин на двір [див .: Там же, 35-36]. Таким чином, господарство, засівають меншу площу, не забезпечувало власні потреби. Однак автор застерігає від поспішного зарахування його до категорії бідняцьких. Справа в тому, що кліматичні умови в південних, посушливих районах області Оренбурзького війська несприятливі для землеробства, і тутешні господарства мали переважно скотарську спеціалізацію. З урахуванням всіх цих факторів автор виводить наступне співвідношення майнових груп козацтва: малопотужних господарств - 29%, середняцьких - 46%, заможних - 25% [див .: Камінський, 36-38]. Ці цифри значно відрізняються від тих, що містяться в працях М. Д. Машина і Л. І. Футорянскій. На відміну від своїх попередників, Ф. А. Камінський не ставив перед собою завдання продемонструвати класове розшарування в козачому середовищі і підкреслити наявність у ній значного прошарку, що служила опорою радянської влади. В цілому його висновки видаються більш обгрунтованими.

Автором відзначений досить цікавий аспект станових протиріч між козаками і іногородніми.Виявляється, їх джерелом була не тільки нерівномірність у забезпеченні землею, але і більш активна підприємницька діяльність селян. Не будучи пов'язаними общинної регламентацією, але в той же час стиснення в правах землекористування іногородні активно розвивали кустарні промисли, створювали підприємства з переробки сільськогосподарської продукції. Тому велика частина миловарних, шкіряних, цегельних та інших заводів належала особам невійськового стану, що викликало певну неприязнь до них козаків [Там же, 38].

У своїй монографії Ф. А. Камінський не стосується політичних перипетій Громадянської війни і позицій, займаних козацтвом на окремих її етапах. Проте, провівши короткий аналіз законоположень радянської влади по аграрному і безпосередньо козачому питань, він приходить до висновку, що жоден з них не відповідав корінним інтересам цієї соціальної групи російського суспільства. Оскільки становий розподіл було скасовано, козацтво втратило свого особливого економічного і військово-політичного статусу: воно уравнивалось з іногородніми в правах на землю, позбавлялося своїх традиційних органів самоврядування і т. Д. Однак шалений опір козаків змусило радянську владу піти на компроміс. Зокрема, автор підкреслює, що в Оренбуржье зрівняльний переділ землі між козаками і селянами так і не було здійснено аж до початку колективізації. За козаками залишилися їхні колишні наділи, а крім того, їм були передані офіцерські ділянки (правда, це дало дуже незначний приріст - всього 0, 6%); селянам було передано, за словами автора, «казенні землі» [Там же, 45-46]. Мабуть, він має на увазі землі військового запасу, оскільки в межах військової території все угіддя були колективною власністю Війська Оренбурзького. Таким чином, в результаті майже трирічної війни козацтву все ж вдалося зберегти свою головну привілей - кращу забезпеченість землею. На мій погляд, це дуже важливий висновок, який підтверджує, що Громадянська війна в Оренбуржье не завершена перемогою однієї зі сторін, а закінчилася компромісом: козацтво взяло радянську форму державного устрою, в тому числі і на місцях, а радянська влада відмовилася від подальших спроб земельного «зрівняння» козаків і селян, від зазіхань на вікові підвалини козачого побуту. По суті, це було перемир'я. Козацтво не перейшло на бік радянської влади, воно лише погодилося на мирне співіснування з нею.

На закінчення відзначимо, що дослідження питань, пов'язаних з аграрними відносинами в козачих областях Уралу, аж ніяк не завершено. Завдяки працям радянських істориків ми маємо досить повне уявлення про стан козацьких господарств напередодні Революції 1917 року і Громадянської війни. У той же час маловивченими залишаються питання, що стосуються їх динаміки в результаті реалізації в козачих районах Декрету про землю, соціально-економічні аспекти політики військових урядів, наслідки Громадянської війни для козацьких господарств. Причому більшою мірою це відноситься до Уральського козачого війська, основна частина земель якого нині перебуває поза межами Російської Федерації. Це створює певні труднощі, в тому числі і політичного характеру, для вивчення даної проблеми. Хотілося б сподіватися, що вони будуть подолані, а поява нових цікавих і змістовних робіт з аграрної історії козацтва Уралу в Новітній час - справа найближчого майбутнього.

Список літератури

Баранов А. Жовтень і початок громадянської війни на Уралі. Свердловськ, 1928.

Громадянська війна і військова інтервенція в СРСР: енциклопедія. М., 1983.

Ермолин А. А. Революція і козацтво (1917-1920). М., 1982.

Історія козацтва Азіатської Росії: в 3 т. Т. 3: XX століття. Єкатеринбург, 1995.

Какурін Н. Е. Як билася революція: у 2 т. Т. 1. М., 1990..

Камінський Ф. А. Оренбурзьке козацтво в перші роки радянської влади (1921-1926). Магнітогорськ, 1996..

Ленін В. І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 рр. // І.. зібр. соч. : В 55 т. Т.16. М., 1973.

Мамонов Ю. В. Козацтво Уралу в період революцій 1917 року і Громадянської війни: військово-політична діяльність та державне будівництво: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02. Курган, 2001..

Машин М. Д. З історії рідного краю: Оренбурзьке козацьке військо. Челябінськ, 1976.

Машин М. Д. Оренбурзьке і уральське козацтво в роки Громадянської війни. Саратов, 1984.

Петров К. Сільське господарство // Октябрь на Південному Уралі. Златоуст, 1927. С. 13-19.

Подшивалов І. Громадянська боротьба на Уралі. М., 1925.

Пожидаєва Г. В. Розкладання козачої громади напередодні 1917 г.: (за матеріалами Південного Уралу) // Зап. аграр. історії Уралу та Західного Сибіру. Свердловськ, 1966. С. 453-460.

Попов Ф. Г. Дутовщіна: боротьба з козачої контрреволюцією в Оренбурзькому краї. М.; Самара, 1934.

Селівановський Л. А. Соціальна диференціація оренбурзького козацтва в кінці XIX - початку XX ст. // Уч. зап. Оренбург. пед. ін-ту. Вип. 13. Оренбург, 1958. С. 41-89.

Футорянскій Л. І. Боротьба за маси трудового козацтва в період переростання буржуазно-демократичної революції в соціалістичну (березень - жовтень 1917 г.). Оренбург, 1972а.

Футорянскій Л. І. Козацтво в системі соціально-економічних відносин передреволюційної Росії // Зап. історії капіталіст. Росії. М., 1972б. С. 139-157.

Футорянскій Л. І. Розшарування козацьких господарств в кінці XIX - початку XX ст. // Ежегод. по аграрної історії Східної Європи, 1971. Вільнюс, 1974. С. 292-306.


  • Список літератури