Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Білоруси становлення етносу і національна ідея

Скачати 50.81 Kb.
Дата конвертації28.12.2019
Розмір50.81 Kb.
Типреферат

Міністерство освіти Республіки Білорусь

УО «Полоцький державний університет»

Кафедра соціально

гуманітарних дисциплін

РЕФЕРАТ

з предмету «Основи ідеології білоруської держави»

на тему: «Білоруси: становлення етносу і« національна ідея »»

Виконала: студентка гр. 09-ЛГ

Макарчик Ксенія Сергіївна

Перевірила: викладач

Рімко О.Г.

Новополоцьк 2009

Зміст С.

Введення ........................... ..3

Основна частина ..................... 5

Висновок ........................ ..14

Список літератури ............... .16


Білоруси: становлення етносу і «національна ідея»

Ідея історичної спільності росіян, українців і білорусів має багатовікову історію. Витоки її лежать в епосі Київської Русі, від якої були успадковані поняття загальної для всіх православних «руської віри» і «руського язика». На початку XVII ст. усвідомлення цієї спільності було досить чітко сформульовано автором «Російського літописця», що увійшов пізніше до складу Густинський літопис: «Укр є всім, яко ці всі ... Москва, Біла Русь, Волинь, Поділля, Україна, Підгір'я ... єдинокровних і едінорастлни, се бо суть і нині все общеедіним ім'ям Русь нарицают »[1,236]. На це спільна спадщина наклалися потім вторинні риси подібності, обумовлені тривалим співіснуванням в рамках Російської імперії і Радянського Союзу. За радянських часів ідея втілилася в тезі про «три братні народи», що беруть свій початок в єдиній колиски - Київської Русі.

На тлі цієї очевидної близькості думка про те, що ці «братні народи» тим не менше є різними народами, пробивала собі дорогу з великими труднощами. У середовищі української інтелігенції національну самосвідомість зародилося в середині XIX в. і сформульовано було діячами Кирило-Мефодіївського товариства в Києві (1846-47 рр.), багато з яких потім (в 1850-і - 60-і рр.) групувалися навколо журналу «Основа» в Санкт-Петербурзі. Там, зокрема, була опублікована стаття Н. І. Костомарова «Дві руські народності», назва якої говорить сама за себе.

Визнання існування третьої «руської народності», білорусів, визрівало повільніше. В умах місцевої інтелігенції боролися польське самосвідомість і ідеологія так званого «західно-русизму», згідно з якою білоруси були лише однією з етнографічних груп російського народу [2]. Ідея самостійності білоруського народу була вперше висунута, мабуть, народницької групою «Гомін», що діяла серед білоруських студентів у Петербурзі в 1880-і рр., До того ж не без впливу аналогічних україн- ських груп. Але ще кілька десятиліть цієї ідеї треба було доводити своє право на життя. Наприклад, авторитетний мовознавець, академік І. І. Срезневський в 1887 р стверджував: «Набагато правильніше білоруський говір вважати місцевою говіркою Великоруського прислівники, а не окремим наріччям» [3,36]. Двотомна робота П. В. Шейна по етнографії білорусів, опублікована в 1887-93 рр., Вийшла під не менш красномовним, ніж стаття Костомарова, назвою: «Матеріали для вивчення побуту і мови російського населення Північно-Західного краю».

Втім, в той же час не раз піддавався сумніву і самостійний статус українського народу. Але в цілому безсумнівно, що українська національна ідея розвивалася активніше білоруської. У 1905 р комісія Російської академії наук офіційно визнала повноправне існування української мови, в той час як спроби закріпити аналогічний статус за білоруською мовою остаточного оформлення так і не отримали [4,316].

І все-таки термін «білоруси», нехай поки що в чисто етнографічному сенсі, поступово проникав в масову свідомість. При проведенні перепису населення 1897 р 74% жителів горезвісного Північно-Західного краю визначили свою рідну мову як білоруський. На початку ХХ ст. питання про статус білоруської мови носив, так би мовити, «таксономический» характер: точилися суперечки про те, визнавати його самостійною мовою або діалектом російської. Відповідно коливалося думку і про статус білорусів як етнічної спільності, але сам факт існування такої спільності під сумнів вже не ставилося. Зрештою це призвело до появи на руїнах Російської імперії білоруської державності, хоча справжньої незалежності це нова держава (як, втім, і Україна) тоді домогтися не змогло.

Ті, хто стверджував національну самобутність українців і білорусів, тим самим вставали перед необхідністю пояснити причини її виникнення. На першому етапі це робилося досить поверхово. Так, Н. І. Костомаров заклав початок, умовно кажучи, «племінної концепції», згідно з якою риси відмінності великоросів і малоросів були успадковані від різних груп слов'янських племен ( «князівств»), згаданих в «Повісті временних літ». Етнічні особливості білорусів пояснювалися їм просто: «Де були кривичі, там нині білоруси» [5,29]. Очевидно, під білорусами він розумів тільки жителів тієї території, яка в першій половині XIX ст. називалася «Білою Руссю»: північ, північний схід і частково центр сучасної Білорусії укупі зі Смоленщиною. Ця територія дійсно була близька до території розселення кривичів «Повісті временних літ».

Російський історик В. О. Ключевський в кінці ХІХ ст. сформував, а в 1904 р опублікував інше, хоча так само поверхневе пояснення. Початкові племінні відмінності, на його думку, стали вже невиразні до XIII в. коли Русь розпалася на дві мало пов'язані між собою області - південну (київську) і північно-східну. «Великоросійського плем'я ... було справою нових різноманітних впливів, які почали діяти після цього роз- розриву народності», причому чималу роль зіграло взаємодія з місцевим «инородческим» населенням (за сучасною термінологією - субстратом), а також адаптація до природних умов Волго-Окського межиріччя. Південний же центр в результаті татарської навали обезлюднів, а його вціліле населення відринуло на територію Польщі і Великого князівства Литовського. У XV - XVI ст. його нащадки вдруге заселили степові окраїни, змішавшись «з бродили тут залишками старовинних кочівників», що і призвело до складання «малоросійського племені як гілки російського народу» [6,287]. Походження білорусів В. О. Ключевський взагалі не торкнувся, але із загальної схеми можна зробити висновок, що його також можна було б пояснити лише «новими різноманітними впливами» XIII - XVI ст.

Всі запропоновані в подальшому пояснення етногенезу східнослов'янських народів можна звести або до однієї з цих двох крайніх позицій, або до їх комбінації в різних пропорціях. При цьому вимальовується досить характерна закономірність: представники українського та білоруського національного руху в цілому схилялися до «племінної концепції», т. Е. Постулювали початкові відмінності предків трьох народів, а російські (пізніше - ортодоксальні радянські) дослідники явно зміщується акцент у бік вторинних впливів, розірвали колись єдиний етнос.

Дві найбільш розроблені версії були запропоновані на рубежі ХХ ст. А. А. Шахматова і Е. Ф. Карським. Перший з них визнавав поділ племен «Повісті временних літ» на три групи говірок (північну, середню і південну), але ці групи зазнали нівелює взаємовплив в епоху Київської Русі і послужили тільки основою для формування східнослов'янських народів. В цілому ж цей процес відбувся вже після татарської навали, в рамках нових держав - Московського і Литовського. Зокрема, білоруська народність склалася на базі західної гілки середньо групи говірок, але завдяки перш за все політичної ізоляції від східних і північних говірок, Евола- ціоніровавшіх в напрямку російської мови [7,324].

Е. Ф. Карський слідом за Н. І. Костомаровим вбачав витоки етнообразующіе рис в особливостях давньослов'янських племен. Але, оскільки в його час поняття «Білорусія» стало значно ширше, включаючи жителів Полісся та верхнього Понемання, механічне зіставлення білорусів з кривичами стало неможливим. Е. Ф. Карський вказав на три давньоруських племені, що дали початок білоруському етносу: кривичів, дреговичів і радимичів. Але додавання єдиної народності на їх основі він датував більш пізнім часом - ХІІІ - XIV ст., Коли нащадки зазначених племен увійшли до складу Великого князівства Литовського. Таким чином, вирішальними були все-таки вторинні впливу, хоча Е. Ф. Карський по суті так і не конкретизував, у чому ж вони полягали [8].

Як приклад еволюції «племінної концепції» цікава версія, запропонована діячем білоруського національного відродження В. Ластовський. Вона була сформульована в передмові до виданого ним в 1924 р «підручних російсько-Кривського (білоруському) словником» [9]. Уже в Х столітті, на думку В. Ластовського, білоруси представляли собою повністю сформувався народ, який виступає під ім'ям «кривичі», а ряд племен «Повісті временних літ»: дреговичі, древляни, радимичі, в'ятичі (а також згадані ним за явною непорозуміння «горяни») - представляли собою просто гілки єдиного «Кривського племені». Саме племінні особливості були, на його думку, ключовими в освіті білоруського ( «Кривського») народу, а все вторинні впливу (входження до складу Русі, прийняття християнства, литовське, а потім польське і російське панування) лише розмивали чистоту стародавнього етносу, яку слід в міру мож -можності зберегти і відродити. Цікаво, що В. Ластовський абсолютно не помічав порочного кола, що лежить в основі його концепції: підставою для включення древніх племен до складу «Кривського племені» служила їх локалізація на території, яка на початку ХХ століття була етнічно білоруській, в той час як своєрідність даної території пояснювалося спадщиною цих же племен.

Розвиток протилежної ідеї призвело до оформлення в радянській історіографії концепції «давньоруської народності». Слідом за Ключевський і частково Шахматова її прихильники стверджували, що вже в епоху Київської Русі племінні відмінності втратили своє значення, а головні відмінні риси східнослов'янських народів виникли пізніше, після розпаду Русі і розділу її території між Московською державою і Великим князівством Литовським (ВКЛ). У дусі цієї концепції в 40-і рр. був запропонований ряд спроб пояснити причини появи білоруського етносу і його відмінності від російського [10]. Основними факторами постулировались політичне об'єднання в рамках ВКЛ і економічні зв'язки між окремими областями майбутньої білоруської території, причому механізм дії цих факторів не пояснювався. Що вийшли потім роботи А. Н. Тихомирова та Л. В. Черепніна досить детально обгрунтовували ключову роль періоду Київської Русі для формування східнослов'янської єдності в формі давньоруської народності [11]. Питання про причини відмінностей при цьому абсолютно відступив на задній план.

У сфері мовознавства ідея вторинності відмінних рис східнослов'янських мов знайшла розвиток в роботах Ф. П. Філіна. Він обгрунтовував складання до першої половини XII в. загальноросійської мови, в якому виділяв північну і південну етнографічні зони. Освіта трьох східнослов'янських мов було, на його думку, результатом наступних еволюційних процесів. Зокрема, в західній частині загальноросійського ареалу приблизно в XIV - XVI ст. розвинулися такі вторинні явища, як затвердіння звуку «р», «дзекання» та інші характерні особливості білоруської мови [12]. Причини подібних новацій лінгвісти схильні пояснювати внутрішніми законами розвитку мови (за аналогією з біологією їх можна назвати свого роду «мутаціями»).

Московський археолог В.В. Сєдов, спираючись головним чином на дані археології та топоніміки, в ряді робіт сформулював концепцію, яку можна умовно назвати «субстратной» [13,7]. Відповідно до цієї теорії, спочатку єдиний слов'янський масив при розселенні по території Східної Європи нашарувався на різні етнічні субстрати. На території сучасної Білорусії слов'яни змішалися з племенами балтській мовної групи, родинними литовцям і латишам. Асимільовані нащадки давніх балтів привнесли в культуру і мову кривичів, дреговичів і радимичів самобутні риси, які згодом не зникли повністю в епоху Київської Русі і знову проступили після її розпаду. Саме на їх основі відбулася інтеграція нащадків зазначених племен в єдиний білоруський етнос. Ця концепція в радянський період зустріла досить холодний прийом, в основному з ідеологічних міркувань. По-перше, прихильників офіційної догми насторожував сам акцент на відмінності, а не на спільність. По-друге, надто впадало в очі схожість з «племінної концепцією», прихильники якої в той час носили ярлик «буржуазних націоналістів».

Ситуація різко змінилася після утворення на території колишнього СРСР нових незалежних держав. Як і можна було очікувати, «племінна» і споріднена їй «Субстратна» концепції стали користуватися підвищеною популярністю. У статті В. П. Грицкевич «Якою бути білоруської історичної науки», що з'явилася в 1992 р, наведено цілий перелік «міфів і замовчувань, які протягом останніх десятиліть сло жілісь в радянській білоруської історичної науки і за допомогою істориків вкоренилися у свідомості людей ». Серед них названі і міфи «про прогресивну роль слов'янського елементу в формуванні білоруського етносу», «про загальну давньоруської народності», а також «про запізніле до XIII - XIV століть оформленні білоруського етносу» [14,202]. Зрозуміло, що альтернативою може бути лише визнання прогресивної ролі балтського субстрату, заперечення давньоруської народності і датування оформлення білоруського етносу періодом не пізніше IX - X ст., Т. Е. До включення білоруських земель до складу Київської Русі.

Політичний сенс протистоять концепцій цілком очевидний. Так само очевидно, що для їх прихильників важливо не стільки відповідність цих уявлень дійсності, скільки випливають з них висновки "на злобу дня». Але зрозуміти суть етнічних процесів всередині східного слов'янства можна тільки шляхом опори на реальні історичні факти. Отже, відмінності білорусів від росіян і українців можуть сходити або до стародавнього субстрату (при посередництві дреговичів, кривичів і радимичів, в найбільшій мірі ввібрав його), або до періоду існування Великого князівства Литовського (друга половина XIII - XVIII ст.). Природно, не можна виключати і того, що внесок в скарбничку етнічного своєрідності робився в обидва періоди. Про що ж говорять наявні факти?

«Повість временних літ» дає загальні вказівки на локалізацію слов'янських племінних князівств, але містить дуже мізерні дані про їх походження. Повідомляється тільки про західному ( «від ляхів») походження радимичів і в'ятичів. Дані археології дозволяють дещо уточнити цю інформацію. Так, за сучасними уявленнями, напередодні масового розселення слов'ян по Східній Європі ареалом їх розселення була празька археологічна культура, що існувала в VI - VII ст. в середньому Подніпров'ї, басейнах Прип'яті та Західного Бугу. У VIII - IX ст. на її місці склалася культура Луки-Райковецької, риси якої знаходять потім пряме продовження в старожитності волинян, древлян, полян і дреговичів Х - XI ст. Таким чином, зазначені племена представляють собою близькоспоріднених групу, в формуванні якої роль якого-небудь субстрату не простежується [15].

Процес формування кривичів, радимичів і в'ятичів був не настільки прямолінійним. Вони склалися в результаті кількох хвиль слов'янського проникнення в ареал древнього субстратного населення, яке традиційно належить до балтській мовної групи на тій підставі, що назви річок і озер в цьому ареалі знаходять найкраще відповідність в сучасних литовському і латвійському мовах. Сліди цього місцевого населення простежуються аж до VIII ст., А слов'янські риси остаточно взяли гору лише в наступному столітті - ймовірно, в результаті завершальній хвилі міграцій. При цьому давнину радимичів і в'ятичів дійсно дуже близькі між собою, що непогано від- ветствует літописного повідомлення про їх спільної міграції. Культура кривичів варто не- скільки особняком, притому ареал її охоплював в IX - XI ст. не тільки північ і північний схід Білорусії і Смоленщину, але також Псковську і значну частину Тверській області, де субстрат не була балтським, а фінським. Найбільш близькі до кривичам, судячи з археологічних даних, були їх північні сусіди - словени новгородські.

Таким чином, різні групи східнослов'янських племен дійсно існували, але ні письмові, ні археологічні дані не дають підстав для виділення серед них єдиної прабелорусской (так само як і праукраїнської і правелікорусской) групи. Полоцькі кривичі, безперечні предки білорусів, були найближче до смоленським і псковським кривичам, що ввійшли пізніше до складу російського народу. Нащадки родинних між собою радимичів і в'ятичів також влилися потім в різні етноси. Нарешті, дреговичі мали спільне коріння з волинянами та іншими південними племенами (предками українців, а почасти й поляків).

Ареал балтського субстрату також не цілком збігається з пізнішим ареалом білоруського етносу. Крім більшої частини сучасної Білорусії, він охоплював не тільки Смоленщину і Брянщину, але також Калузьку, Тульську і Орловську області [16] (ареал Мощинський археологічної культури, зміненої старожитностями в'ятичів в VIII ст. [17,41]), мешканці яких не мали відношення до етногенезу білорусів. І навпаки, на території білоруського Полісся дославянськими риси вже до VI століття повністю зникли, тому належностями полешуков до білоруського етносу можна віднести на рахунок субстрату тільки з великою натяжкою.

Коротше кажучи, на підставі «племінної» і «субстратной» концепцій неможливо пояснити, чому нащадки прип'ятських дреговичів стали білорусами, а нащадки древлян і волинян - українцями, чому нащадки в'ятичів з верхів'їв Оки стали російськими, а нащадки радимичів - білорусами. І вже зовсім незрозуміло, яке спільну спадщину могло привести до злиття в єдиний етнос пінських дреговичів з полоцкими кривичами. (Точності заради відзначимо, що частина дреговичское ареалу, а саме в Центральній Білорусі, ввібрала той же субстрат, що і кривичі-полочани, але до вихідної області дреговичів на берегах Прип'яті, нині безперечно входить до складу білоруської етнічної території, це не відно сується ).

У той же час не витримує критики і концепція «давньоруської народності», до моменту складання якої нібито зникли риси племінного своєрідності попередньої епохи. Дані археології, аналіз регіональних особливостей фонетики і лексики, відображених в давньоруських літописах і берестяних грамотах, а також територіальне поширення пізніших діалектних рис, дозволяють стверджувати про збереження племінних особливостей не тільки в XII - XIII ст., А й аж до наших днів. Вони, скажімо, непогано пояснюють дреговичское спадщиною наявність в поліських говорах ненаголошеного "о" або твердих приголосних у словах типу «іде», «ходи», «ішли», що об'єднує їх з територією України. У свою чергу, зафіксоване в джерелах змішання «ц» і «ч» ( «полоцане», «немечь») об'єднує нащадків кривичів на Витебщине і Псковщині, а вятичські «акання» і сьогодні зближує московські говірки з білоруськими [18,83]. Відзначається збіг стародавнього ареалу кривичів і новгородських словен з характерним похоронним обрядом «курганно- жальнічного типу», сформованим в XIІ - XV ст. [19,180]. Сліди його чітко простежуються на даній території аж до ХХ ст. у вигляді надмогильних каменів і кам'яних хрестів.

Проте, мова йде саме про діалектних рисах, що дозволяють виділяти локальні особливості в складі етносів (в тому числі загальні для суміжних етносів), але не розрізняти етноси між собою. Поява ознак, які об'єднують усіх білорусів в одне ціле і відокремлюють їх від росіян і українців, вимагає зовсім іншого пояснення.

Виходить, що ні одна з протилежних концепцій не відповідає всій сумі фактів. Племінні особливості не тільки існували, а й збереглися до наших днів у формі локальних діалектних та етнографічних зон, проте не вони лягли в основу сучасних етносів, оскільки абсолютно не збігаються з ними територіально. З іншого боку, не було і єдиної давньоруської масиву, пізніше розірваного вторинними процесами. Поява трьох сучасних етносів можна порівняти з картинками або словами, складеними з дитячих кубиків: складові частини ті ж, але покладені в зовсім інший комбінації. Щодо краще за інших цій ситуації відповідають концепції А. А. Шахматова і Е. Ф. Карського. Основні ідеї їх недавно відтворені в роботі М. Ф. Пилипенко (яка, незважаючи на претензійний підзаголовок «Нова концепція», нічого принципово нового не внесла) [20]. Але і в них не вистачає головного - пояснення механізмів дії тієї сили, яка виклала зі старих кубиків новий візерунок.

Здається, причина того, що досить професійним дослідникам протягом десятиліть не вдалося знайти переконливе рішення цієї проблеми, криється в початковій установці: пошук вівся виключно на рівні матеріальних чинників. Тим часом відомо, що головна етноопределяющая риса - загальне самосвідомість або, іншими словами, національна ідея - відноситься до категорії нематеріального. Роль ідей в формуванні спільних рис матеріальної культури і мови практично не вивчена. Це й не дивно - не тільки в ортодоксальної радянської методології, але і характерному для багатьох західних дослідників матеріалізмі неопозітівістского толку сама постановка питання в подібній формі (ідея формує матеріальні об'єкти) звучить як єресь. Хоча навіть основоположники марксизму визнавали, що ідея, опанувавши маси, може стати матеріальною силою, все ж вважалося, що «буття визначає свідомість», а не навпаки.

Ця дилема нагадував знаменитий питання про первинність яйця або курки. Відповідь просто знаходиться в якісно іншій площині. Ідеї ​​народжуються, опановують масами і змінюють світ, а ці матеріальні зміни, в свою чергу, породжують нові ідеї. Прикладом може послужити історія пробудження білоруського та українського самосвідомості, дуже побіжно викладена на початку цієї статті. Безсумнівно, що обидві національні ідеї зародилися в головах конкретних людей як результат усвідомлення ними об'єктивних етнографічних рис. Однак самі ці об'єктивні відмінності були результатом впливу на мову і культуру місцевого населення передували ідей, в тому числі і національних або державних (хоча жодна з них суб'єктивно неусвідомлювалася, та й об'єктивно не була ні білоруської, ні української в сучасному розумінні).

На нинішній стадії вивченості питання неможливо детально продемонструвати, тим більше в короткій статті, як саме національні ідеї змінювали етнічну карту Східної Європи. Можна спробувати вказати лише на основні етапи в еволюції самих цих ідей, в розрахунку на те, що механізм їх впливу буде простежено пізніше. Нижче ми пропонуємо одну з таких чорнових спроб.

Оскільки в період слов'янських «князівств» важко угледіти сліди ідей, що ведуть до утворення української чи білоруської народності, залишається шукати їх в більш пізні епохи. Період розпаду Русі на напівсамостійних землі-князівства здається перспективним в цьому плані, але лише на перший погляд. Центрів консолідації в той період було явно більше, ніж сучасних етносів. Висновок В. О. Ключевського про двох центрах (київському і володимиро-суздальському) представляється явно спрощеним. Можна говорити ще як мінімум про п'ять досить самостійних центрах: галицько-волинському, Чернігово-Сіверському, новгородсько-псковському, смоленському і Полоцькому. Продовжуючи нашу аналогію з кубиками, можна сказати, що це була ще не остаточна їх комбінація.

Той факт, що Полоцька земля в той час відрізнялася особливою сепаратизмом, також не може пояснити появу білоруського етносу, тим більше в його нинішніх кордонах.Навіть якщо визнати обгрунтованими спроби угледіти в Полоцькому князівстві зачатки білоруської державності, територія його охоплювала не більше половини сучасної Білорусії. Вся південна її частина була в той час набагато тісніше пов'язана з Києвом, Черніговом і Волинню, ніж з Полоцькому. Досить нагадати, що Гомель і Річиця в XII - XIII ст. входили безпосередньо в Чернігівське князівство, Мозир - в Київське, Мстиславль - в Смолен- ське, а Брест - у Володимиро-Волинське. Самостійні Гродненське і Турово-Пінське князівства також тяжіли швидше на південь, ніж на північ. Та й відособленість Полоцька від інших російських князівств не варто переоцінювати. У грамоті, складеної іполочанами у 1264 р, недвозначно вказується, «што Руська земля словет Полочьская» [21,74]. Саме в цей період остаточно оформляється загальноросійське свідомість, що збереглося потім протягом століть.

До того ж ідея полоцкой незалежності була досить ефемерною. Останній сплеск її, мабуть, простежується в період князювання Андрія Ольгердовича (1340-ті - 80-ті рр.), В подальшому самосвідомість жителів Полоцької землі ніколи не йшло далі регіонального (земського) рівня. У XV - XVII століттях ні про яке особливому сепаратизмі цієї землі на тлі інших регіонів говорити не доводиться.

Значно важливіші наслідки для етногенетичних процесів мало утворення на території Русі двох цілком самостійних і навіть ворожих одна одній держав: ВКЛ і Великого князівства Московського (пізніше - Російської держави). Не випадково саме на цей період звертали свою увагу всі дослідники, що відкидали «племінну» концепцію. Дійсно, державний кордон між ВКЛ і Московською державою, що склалася до початку XVI ст., Дивно точно збігається із сучасною етнічної кордоном між російськими та білорусами. Більш того, зміни політичної кордону, в результаті яких Смоленщина та Брянщина періодично відходили то до ВКЛ, то до Москви, добре відповідають «проміжного» етнічною станом цих територій, яке тільки в ХХ ст. завершилося їх включенням в російський етнос (на більшості етнографічних і лінгвістичних карт кінця XIX - початку ХХ ст. ці території позначені як білоруські [22,549]).

Проте фактори, похідні від політичного розділу Русі, непогано пояснюють тільки західний кордон російського етносу, але ніяк не етнічну кордон між білорусами і українцями. У політичній історії цих двох народів не було суттєвих відмінностей з середини XIV ст. до 1569 року, коли в результаті Люблінської унії територія України безпосередньо увійшла до Польського королівства, а Білорусь залишилася в складі ВКЛ, який зберіг федеративний статус в рамках Речі Посполитої. Та й пізніше політична самостійність ВКЛ була в значній мірі формальною, а основні культурні, релігійні і до певної міри соціально-економічні процеси йшли на східних землях Речі Посполитої практично синхронно.

Більш того, сам факт такої різниці у поведінці білоруської та української шляхти напередодні Люблінської унії, що й призвело до включення України до складу Польщі, свідчить про серйозні відмінності в самосвідомості - всупереч схожості зовнішніх (матеріальних) умов. Причина появи цих відмінностей вимагає свого пояснення.

Процес утворення ВКЛ почався, як відомо, в середині XIII ст., Відразу після татарської навали на Русь. Уцілілі князівства на півночі і заході Білорусії (Новогрудське і Полоцьке) опинилися під владою литовських князів. Не виключено, що вони самі пішли на союз з Литвою, щоб уникнути набагато більш неприємного підпорядкування Золотій Орді. Протягом кількох наступних десятиліть молода держава відбило спроби підпорядкувати його з боку татар, Галицько-Волинського князівства і Тевтонського ордена, що довело життєстійкість нової державної (але не національної!) Ідеї, яку можна умовно називати «литовської». Вона охопила населення, яке відрізнялося крайньої етнічною строкатістю. До його складу входили балтомовних литовці і споріднені з ними вихідці з Пруссії і Ятвягії, а також слов'янське населення Подвинья (в основі складалося з кривичів-полочан), центральної Білорусі (нащадки дреговичів, які зазнали в цьому районі вплив досить сильного субстрату) і верхнього Понемання, де відбувалося змішання міграційних хвиль кривичів, дреговичів і волинян, що нашарувалися на ятвязьке субстрат (культура кам'яних могил).

Правляча династія в цій державі була литовського походження, що сприяло закріпленню за ним політоніма «Литва», який став також одним з самоназв змішаного населення. У той же час «мовою міжнаціонального спілкування», ймовірно, став місцевий слов'янський (змішаний кривицьке-дреговичское) діалект, званий в джерелах «українською мовою».

У той же час серед вцілілого населення лісової і лісостепової зон правобережної України, в основі своїй складається з нащадків культури Луки-Райковецької, після втрати зв'язків з іншими російськими землями не могли не посилитися процеси консолідації. Їм сприяло політичне об'єднання даної території під владою Данила Галицького та його нащадків. Треба думати, що Турово-Пінська земля перебувала під впливом цього ж центру, чому сприяла її початкова близькість з Волинню. Фактично в цьому регіоні йшов процес складання самостійного етносу, який по одному з назв даного ареалу можна умовно позначити як «червонорусскій».

Ще один осередок консолідації склався в цей час в Новгородської і Псковської землях, де місцеві нащадки словен і північних кривичів раніше ввібрали значний фінський субстрат. Після втрати колишніх зв'язків з розореним півднем тут ще більш запанували місцеві особливості. Намітилася тенденція до виникнення окремого «северорусского» етносу.

Решта території Русі знаходилася в стані глибокого занепаду і запустіння, посилених татарським пануванням. Перші симптоми подолання кризи намітилися лише в 1320-і рр., Коли на території Володимиро-Суздальській землі відродився четвертий осередок консолідації. За першість у ньому боролися Москва і Твер. Перемога Москви і прийнята нею роль лідера в боротьбі проти ординського ярма вели до зародження великоруської національної ідеї і «московитського» етносу.

Але і цей розклад кубиків був лише проміжним. Означені процеси етногенезу незабаром випробували ряд глибоких трансформацій. Литва під владою талановитого політика Гедиміна зміцніла настільки, що почала підкоряти сусідні руські землі. Спочатку це призвело до конфлікту з південним ( «червонорусскім») вогнищем, від якого під контроль Литви приблизно в 1320-і рр. відійшли південні землі Білорусі (Пінськ і Брест). Але незабаром ситуація ще більш різко змінилася, коли династія нащадків Данила Галицького обірвалася. Їх володіння стали ареною боротьби між Литвою і сусідньою Польщею і до середини XIV ст. виявилися розділеними між ними.

Так південний етногенетичний вогнище втратив свою єдність. Його західна частина (Галичина) на кілька століть увійшла до складу Польщі, в той час як Волинь слідом за Поліссям потрапила під владу Гедиміновичів. Це не могло усунути об'єктивні риси подібності місцевих жителів, але вкрай ускладнило суб'єктивне усвідомлення цього подібності та втілення його в формі національної ідеї. Навпаки, політична та інтелектуальна еліта в Галичині не могла не відчувати сильний вплив ідей польської державності, а на решті території - аналогічних ідей державності «литовської» (в вищевказаному міжетнічному сенсі »). Після Кревської унії 1386 року, коли обидві держави утворили конфедерацію під владою єдиного монарха, між польською і «литовської» ідеями почалася конкуренція.

Позиція місцевої шляхти напередодні Люблінської унії, коли сеймики Підляшшя, Волинської землі і більшої частини Київського воєводства висловилися за пряме включення до складу Польщі, була підсумком цієї конкуренції. У той же час шляхта етнографічно близьких волинянам Брестського, Пінського і Мозирського повітів прийняла рішення залишитися в складі ВКЛ, що можна розцінювати як свідчення повної дезінтеграції південнорусього етногенетична центру. На одній частині його території взяла гору польська ідея, на інший - «литовська». В результаті його населення влилося потім в два різні народи, лінія раз- справи між якими пройшла якраз по межі між ВКЛ і Польським королівством після Люблінської унії.

Північноруських етногенетичний вогнище до цього часу також зник - в результаті завоювання Новгородської землі Москвою в другій половині XV ст. Остаточний удар йому було завдано Іваном Грозним в роки опричнини, коли Новгород піддався небачено жорстокому розгрому. Після цього вціліле місцеве населення втратило будь-яку опору для етнічної консолідації і поступово злилося з великоруським етносом.

Але повернемося до етнічних процесів на території Речі Посполитої. До середини XVI ст. серед її східнослов'янського ( «руського» за самоназвою) населення актуальними були дві консолідуючі ідеї: політична (ідея збереження державності ВКЛ в умовах наростаючої польської експансії і постійної загрози з боку Москви) і культурно-релігійна (підтримання загальноросійського спадщини і православної віри на тлі експансії католицизму ). Перша з них сконцентрувалася в межах ВКЛ після Люблінської унії (досить точно збігалися з сучасної територією Білорусії і Литви, що явно не випадково), друга жила на всій східнослов'янській території. Неважко помітити, що вони діяли в протилежних напрямках, при цьому обидва протидії стояла ідея польської державності.

З іншого боку, польська і «литовська» політичні ідеї сприяли активному запозичення нових культурних і мовних рис з Заходу, тоді як «загальноросійська» ідея перешкоджала (втім, досить безуспішно) цього процесу. Літературний «руський» язик ВКЛ цього часу збагачується полонізмами - настільки інтенсивно, що починає нагадувати польсько-давньоруський гібрид. Цікаво, що сучасні білоруські дослідники вважають за краще називати цю мову «старобілоруською», а українські - «староукраїнською», хоча від нинішніх білоруської та української мов він відрізнявся майже в тій же мірі, як і від великоросійського. Тоді ж, мабуть, і розмовна мова предків білорусів придбав основний лексичний пласт, який відрізняє його від російської мови. Практично весь цей пласт складають, крім діалектизмів, запозичення з польської мови або з німецького за посередництва того ж польського.

Мабуть, в XIV - XVI ст. сформувалася і фонетична система білоруської мови, складова його найбільш яскрава відмінність від російського (поєднання «дзекання», «акання», глухого г, твердого р і ряду інших рис). На думку М. Ф. Пилипенко, більшість цих рис знаходять паралелі в говорах Литви, особливо східної ( «Дзуки») [23,102]. Дана система явно склалася в балто-слов'янської контактній зоні Верхнього Понемання, що стала ядром освіти ВКЛ і пізніше його політичним центром. Поширення її на територію всієї сучасної Білорусії відбувалося, очевидно, під впливом ідеї державності ВКЛ, в формі престижного «столичного» говірки.

Але хотілося б підкреслити, що обидві консолідуючі ідеї (як «литовська», так і «загальноросійська») в умовах Речі Посполитої мали чисто оборонний, консервативний характер і в силу цього не могли привести до народження нового етносу, як це відбувалося в Росії, об'єднаної наступальної імперською ідеєю ( «Москва - третій Рим»). Там викладалася саме та комбінація кубиків, яка збереглася до наших днів, чого не можна впевнено сказати про територію Білорусії і України. Про незавершеності етногенетичних процесів на цій території свідчить, зокрема, відсутність самоназви на рівні етносу. Всупереч думці М. Ф. Пилипенко [24,97], термін «Біла Русь» в місцевому вживанні (т. Е. В ролі самоназви) в XVI ст. практично не зафіксовано [25,4], а з етнічною територією білорусів він остаточно збігся лише в другій половині XIX ст. До того побутували або ширші метаетноніми, політоніма і конфесійні назви ( «Русь», «литвини»), або більш вузькі, регіональні.

На тлі активної російської консолідації процес «регіоналізації» свідомості жителів ВКЛ і майбутньої України особливо характерний.На перше місце виступили місцеві етнографічні й діалектні особливості, що проявилося в появі в побуті регіональних назв (хоронімов): Волинь, Підляшшя, Поділля, Полісся, Пониззя і т. П. Цікаво, що роль регіональних назв взяли на себе навіть такі багатозначні терміни, як «Русь» і «Литва». Джерела другої половини XVI ст. рясніють повідомленнями про поїздки, скажімо, з Русі на Поліссі, Волинь або в Литву, про «руських маєтках» будь-якого «литовського» або волинського феодала і т. д. Як показали спеціальні дослідження М. Ф. Спиридонова і автора цих рядків, під «Руссю» у вузькому сенсі в цей час розумілася східна, північна і частково центральна частина сучасної Білорусії (саме за ними в XVII в. закріпилася назва «Біла Русь»), а під «Литвою» - північно-західна частина Білорусії і східна частина Литви (виключаючи Жемайтію), що досить близько збігається з першопочатків ьним державним ядром ВКЛ другої половини XIII в. [26,66]. Поряд з цим зберігалося і широке значення терміна «Русь», свідченням чого є, зокрема, наведена на початку статті цитата з Густинський літопис.

Більш раннім оформленням великоруської національної ідеї пояснюється те, що вона першою узурпувала загальний для всіх східних слов'ян метаетнонім «Русь» в якості самоназви. Це згодом сильно ускладнювало національну самоідентифікацію українців і білорусів, які звично називали себе «руськими», «русинами» і довго не усвідомлювали, що в Московській державі в це ім'я вкладався вже зовсім новий сенс (згадаємо «дві руські народності» Костомарова).

Для продовження процесів етногенезу на даній території необхідно було поява нових конструктивних, наступальних ідей. Частково таку роль зіграла ідея церковної унії з католицтвом, яка вивела місцеве православне населення з під контролю Московської патріархії. Цій ідеї на початку XVII ст. довелося витримати запеклу боротьбу з «загальноросійської» ідеєю, в якій уніатство в кінці кінців здобуло перемогу. У XVIII ст. на території Білорусії близько 70% населення були уніатами [27], причому факти їх активного опору перекладу в православ'я після приєднання до Російської імперії свідчать, що дана ідея встигла пустити глибоке коріння і сильно сприяла самоідентифікації білорусів, їх протиставлення себе росіянином.

Але все ж ідеї уніатства не можна приписувати вирішальну етнообразующіе роль, тим більше роль національної релігії білорусів. Решта 30% населення Білорусії або зберегла православне віросповідання (переважно на сході), або належала до католицької конфесії (на заході і в центрі), причому серед політичної еліти - шляхти - відсоток католиків (а в певний період часу - також протестантів) був ще більш високий. Консолідувати білорусів в єдину націю уніатство тому ніяк не могло. До того ж воно поширилося в рівній мірі і на території України, тому його роллю можна знову-таки пояснити лише зміцнення етнічного кордону між російськими та білорусами, але не поява такої між білорусами і українцями.

Але в другій половині XVI ст. зароджується, а до середини наступного століття кристалізується ще одна активна ідея, якій судилося зіграти вирішальну роль в етногенетичних процесах. Йдеться про ідею вільного козацького самоврядування (яка переросла пізніше в ідею козацької держави), яка зародилася на лісостепових просторах України в процесі їх вторинної колонізації. Початок повторного освоєння районів, спорожнілих після татарської навали, фіксується з кінця XV в. Масового характеру воно набуло століттям пізніше, вже після Люблінської унії, причому на «Низ», або «Україна», як називалися ці землі, йшла найбільш мобільна і заповзятлива частина населення. Основний потік йшов із заходу (хоча і частку вихідців з території Білорусі не слід применшувати), тому серед козацтва взяли гору етнографічні й діалектні риси, привнесені нащадками волинян і інших спадкоємців культури Луки-Райковецької.

Як польська, так і «литовська» державна ідея були в рівній мірі чужі цим маргіналам. Спочатку їх об'єднувала «загальноросійська» ідея, на грунті якої народилася і знаменита Переяславська рада. Але сформувалася нова еліта незабаром усвідомила власні інтереси, які втілилися в ідеї гетьманської держави - самостійним суб'єктом у відносинах з Річчю Посполитою, Росією і Туреччиною. Ця держава вела активну експансіоністську політику (козацькі війни), прагнучи підпорядкувати своєму контролю вельми обширні території. Вплив нового центру відчувалося далеко за його межами. Під цим впливом створювалися особливості матеріальної і духовної культури, які згодом були усвідомлені як специфічно українські. Наявність спільних рис у спочатку родинного населення правобережної ( «слобідський») України дало підстави для включення його в той же етнос шляхом своєрідною асиміляції.

Зате така асиміляція не могла поширитися на територію Білорусії, де ідея приналежності до «Литві» відчувалася набагато сильніше, а козаки ( «черкаси») сприймалися як щодо чужий, в епоху козацьких війн - навіть ворожий елемент. У підсумку на території ВКЛ так і не виникла творча ідея, яку можна порівняти за значимістю з імперською ідеєю Росії або ідеєю вільного козацтва України. Стара ідея державності ВКЛ зіграти цю роль не могла - не тільки через свого вимушено оборонного характеру, а й тому, що в рівній мірі належала як слов'янського, так і Балтському (литовському в сучасному розумінні) населенню. У міру наростання полонізації шляхти ВКЛ життєве середовище «литовської» ідеї неухильно скорочувалася, останній її сплеск відбувся під час повстання 1863 р Незабаром культурна еліта етнічної Литви і Жемайтії сконцентрувалася на власній національній ідеї, черпаючи опору в трактуванні ВКЛ як етнічно литовської держави.

Таким чином, на колишній території Київської Русі в різний час і в різних історичних умовах виникли кілька консолідуючих центрів, між якими відбувалася конкуренція за прилеглі території. Ця конкуренція виражалася не тільки і не стільки у формі військово-політичного суперництва, але перш за все як боротьба ідей в свідомості місцевого населення, яке усвідомлювало свою переважну причетність до тієї чи іншої центру. Сучасне етнічне членування стало результатом цієї конкуренції, причому в зоні тяжіння московського центру сформувався великоруський етнос, а в зоні тяжіння значно пізнішого козацького - український. Регіональні етнографічні особливості, висхідні до племінного членению східних слов'ян і ввібрав ними субстрату, були лише тлом для цих процесів. У центрі етногенетичних вогнищ вони надавали новим етносам специфічний колорит, на стику ж їх зон тяжіння швидше перешкоджали остаточного вибору, але ніде не мали вирішального значення.

Що стосується білоруського етносу, то до його складу увійшло населення, що опинилося поза сферою дії обох вищевказаних центрів, але свого часу випробувало вплив «литовської» державної ідеї, уніатської конфесійної належності та культурних імпульсів з боку католицького світу Західної Європи. Відсутність власної яскраво вираженої ідеї, яка могла б бути сприйнята як національна, пояснює відносну запізненість і значно меншу вираженість етнічної самосвідомості білорусів в порівнянні з росіянами і українцями. Визначення меж їх етносу відбувалося методом виключення - в його склад були зараховані ті, кого не можна було за мовними та етнографічним характеристикам віднести ні до росіян, ні до українців, ні до поляків.

Ця ж особливість етногенезу білорусів добре пояснює ті труднощі, з якими зіткнулася молода національна інтелігенція при визначенні свого місця в системі історичних координат. Відсутність яскраво вираженого вихідного рубежу етногенезу змушувало одних відсувати цей рубіж вглиб доісторичних часів (згадаємо версію В. Ластовського про початкової самобутності білорусів-кривичів), інших же спонукала до відвертої фальсифікації історії, коли ВКЛ оголошувалося національним білоруським державою (тут найбільш характерна концепція Н. Ермоловича [28], яка донині досить популярна, не дивлячись на свою очевидну наукову неспроможність).

Втім, подібні труднощі відчувала і національна еліта багатьох інших народів. Для того, щоб масова свідомість змогло засвоїти якусь ідею, в тому числі національну, ця ідея повинна бути сформульована в гранично простий і однозначній формі, яка погано сполучається з реальної складністю історичних процесів. Саме тому представники української національної інтелігенції заднім числом «анексували» історію південних давньоруських князівств і оголосили її невід'ємною частиною історії «Україна - Русі» (за визначенням М. С. Грушевського), а литовці надавали діяльності Гедиміновичів то вузько-національне наповнення, якого вона об'єктивно не мала. Аналогічним чином надходили і російські інтелектуали від XV ст. до наших днів, оголошуючи Московське царство єдиною спадкоємицею Київської Русі.

Що стосується білорусів, то процес їх етногенезу виявився особливо складним і суперечливим, що не дозволяло описати його у вигляді простої і однозначної формули. З одного боку, цей етнос є вельми древнім, бо він складений з таких «кубиків», як субстратне населення залізного віку і кілька хвиль слов'янської колонізації. Епоха Полоцького князівства, а потім ще більш бурхлива епоха ВКЛ додали свої неповторні компоненти. Саме тоді склалася більшість рис, об'єктивно свідчать про існування особливого етносу. З іншого боку, жодна з ідей, що володіли масовою свідомістю в ті часи, не співпадала з його ареалом, і в цьому полягає своєрідність історичного шляху білорусів. Така ключова прикмета етносу, як суб'єктивно усвідомлена національна ідея, з'явилася не раніше кінця XIX - початку ХХ ст., Коли білоруська інтелігенція почала боротьбу за створення з білоруського етносу нації сучасного типу.

Для багатьох визнання такій пізній дати здається рівнозначним запереченню етносу як такого, і в цьому причина багатьох проблем. Здається все ж, що важлива не дата якоїсь події, а сам факт того, що воно здійснилося. Існування білоруського народу сьогодні безсумнівно. Правда, цей факт кілька затемнюється тією обставиною, що розмовна мова білорусів в останні десятиліття зазнав найсильнішої асиміляції з боку російської мови. Точніше кажучи, конкуренції не витримала його лексика, в той час як фонетика виявляє воістину невичерпну життєстійкість - переважна більшість білорусів вимовляє російські слова на білоруський манер. Але справа навіть не в цьому. Було б великою помилкою ототожнювати національну консолідацію білорусів з мовними процесами. Ті білоруські політики і діячі культури, які зробили ставку на повернення в ужиток білоруської мови, наштовхуються на повну індиферентність і навіть глухий опір свого народу, відчуваючи себе внаслідок цього досить дискомфортно.

Тим часом на тисячолітньому шляху білоруського етногенезу національна ідея ніколи не була ключовою, що не заважало розвиватися досить своєрідним культурним і політичним процесам. Втім, білоруси в цьому аж ніяк не унікальні. Багато разів територіально-державний шлях складання етносів опинявся досить ефективним. Можна було б навести довгий перелік народів, формально не мають власної мови: австралійці, австрійці, алжирці, американці, англо-канадці, аргентинці - і так далі в алфавітному порядку. І сьогодні білоруська ідея набагато краще почуває себе в державній, а не в національній формі. Правда, носії цієї ідеї поки складають свого роду «національна меншина» в рідній країні, але в будь-якому випадку їх число набагато більше числа тих, хто готовий принципово відмовитися від російської мови в повсякденному побуті.

Не варто недооцінювати і ту обставину, що в найнесприятливіших умовах білоруська ідея успішно витримала конкуренцію з ідеєю «єдиного радянського народу», яка користувалася потужної офіційною підтримкою.Тенденція досить красномовна: під час перших в своїй історії вільних виборів (до Установчих зборів восени 1917 р) менше 1% білорусів проголосували за місцеві партії з вираженою національною орієнтацією, тоді як в першому турі президентських виборів 1994 р національно орієнтовані кандидати (З. Пазняк і С. Шушкевич) зібрали в сумі понад 20% голосів. Шість років реальної незалежності Республіки Білорусь залишили глибокий слід, перш за все в умах молодого покоління, тому дану цифру аж ніяк не можна вважати остаточною. Виникла пізніше інших «національних ідей», насилу намагається знайти опору в минулому і пробити собі дорогу, «білоруська ідея», проте, живе і вкорінюється. І для молоді, підростаючої в умовах незалежності, ідеї білоруського народу і білоруської держави стануть, очевидно, чимось настільки звичним і природним, що вже ніколи не зможуть бути втрачені.

література

1.Повне зібрання російських літописів. Т. 2. СПб., 1980. С. 236.

2.Цвікевіч А. «Західно-русизм»: Нариси з гісториі грамадзкай мисьлі на Беларусі ў ХІХ и пачатку ХХ ст. Менск, 1929.

3.Срезневскій І. І. Думки про історію російської мови та інших слов'янських наріч. СПб., 1887. С. 36. (Цит. По: Грінблат М. Я. Білоруси. Мінськ, 1968. С. 24).

4.Цвікевіч А. «Західно-русизм». С. 316.

5.Костомаров Н. Історичні монографії і дослідження. Т. 1. Сп .., 1872. С. 29.

6.Ключевскій В. О. Твори: В 9-ти т. Т. 1. М., 1987. С. 287 -289, 294 - 317.

7.Шахматов А. А. До вопоросу про освіту російських говірок і російських народностей // Журнал міністерства народної освіти. Квітня, 1899. С. 324 - 384.

8.Карскій Е. Ф. Білоруси. Вступ до вивчення мови та народної словесності. Вільно, 1904.

9.Ластоўскі Вацлаў. Падручни расійска-криўскі (Беларускі) слоўнік. Коўна. 1924

10.Державін Н. С. Походження російського народу. М., 1944; Пічета В. Освіта білоруського народу // Питання історії. 1946. №№ 5 - 6; Ф. Канстанцінаў. Аб паходжанні білоруського народу. Мінск, 1948.

11.Тіхоміров А. Н. Значення Київської Русі в розвитку російського, українського та білоруського народів // Питання історії. 1954. № 6; Черепнін Л. Ст Істооріческіе умови формування російської народності до кінця XV в. // Питання формування російської народності і нації. М. - Л., 1958. С. 7 - 105.

12.Філін Ф. П. Освіта мови східних слов'ян. М. - Л., 1962; Він же. Походження російської, української та білоруської мов: Історико-діалектологічний нарис. Л., 1972.

13.Етногенез білорусів. Тези доповідей на науковій конференції з проблеми «Етногенез білорусів». Мінськ, 1973 г. С. 7 - 10.

14.Грицкевіч В. якой Биць білоруський гістаричнай навуци // Полум'я. 1992. № 5. С. 202 - 228.

15.Русанова І. П. Слов'янські старожитності VI - VII ст. М., 1976; Сєдов В. В. Східні слов'яни в VI - XIII ст. М., 1982.

16.Топоров В. Н., Трубачов О. Н. Лінгвістичний аналіз гідронімів Верхнього Подніпров'я. М., 1962.

17.Седов В. В. Східні слов'яни ... С. 41 - 45.

18.Грінблат М. Я. Білоруси. С. 83 - 84, 106 - 112.

19.Седов В. В. Східні слов'яни ... С. 180 - 183; Дучиц Л. Курганнна-жальнічния могільнікі на териториі Полацкай зямлі (та пастаноўкі пробування) // Гістарична-археалагічни зборнік. № 10. Мінск, 1996. С. 38 - 41.

20.Піліпенко М. Ф. Виникнення Білорусі: Нова концепція. Мінськ, 1991.

21.Белоруссія в епоху феодалізму: Збірник документів і матеріалів в трьох томах. Т. 1. Мінськ, 1959. С. 74.

22.Етнаграфія Беларусі: Енцикл. Мінск, 1989. С. 549.

24.Піліпенко М. Ф. Виникнення Білорусії. С. 102 - 103.

Там же. С. 80 - 81, 105 - 106 та ін.

25.В. Насевіч. Так пробування пра саманазву беларусаў у перияд ВКЛ // Беларусіка - Albaruthenica: Кн. 2. Мінск, 1993. С.97 - 100.

26.В. Насевіч, М. Спіридонаў. «Русь» у складзе Вялікага княства Літоўскага ў XVI ст. // З глибі вякоў. Наш край: Гіст.-культурал. зборнік Вип. 1. Мінск, 1996. С. 4 - 27; М. Ф. Спиридонов. «Литва» та «Русь» в Білорусі в 16 в. // Наш радавод. Кн. 7. Гродна, 1996. С. 206 - 211.

27.Етнаграфія Беларусі: Енцикл. С. 66.

28.Ермаловіч М. Па слядах аднаго міфа. Мінск, 1989.

Білорусія і Росія: суспільства і держави. Москва: "Права людини", 1998. С. 11 - 30


  • «Білоруси: становлення етносу і« національна ідея »»
  • Білоруси: становлення етносу і «національна ідея»