Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Держава і право Англії в період станово-представницької монархії

Дата конвертації18.12.2018
Розмір6.79 Kb.
Типдоповідь

.

У період з кінця 13-го по 15-те століття в Англії встановлюється станово-представницька монархія. Особливістю складання станово-представницької монархії в Англії було те, що вона ознаменувала собою політичну перемогу станів над королем.

У XIII столітті англійський король, користуючись могутністю своєї влади, стягував зі своїх васалів великі платежі і обкладав важкими податками міста. Цим він відновив проти себе не тільки великих феодалів, а й своїх союзників - лицарів і городян. Селяни скористалися боротьбою серед феодалів і стали громити маєтки. Налякані виступами селян, борються угруповання феодалів шукали примирення.

У 1265 року в розпал цієї боротьби скликається парламент, який може вважатися першим парламентом в історії Англії, оскільки щодо повно представляв країну. У ньому засідало по два лицаря від кожного графства і по два представники від кожного міста.

Також в 1265 - скликається рада великих феодальних власників (за їх ініціативою), а також представників міст і міських містечок. Мета - встановлення нових податків. Великі землевласники могли шляхом сплати звільнятися від військових повинностей, так звані "щитові гроші".

З 1295 - перетворюється в орган станового представництва, які збирався не рідше 3-х разів на рік, з ініціативи короля. Функції: встановлення згоди на нові податки і збори; контроль за діяльністю посадових осіб; видання законів з подальшим їх затвердженням королем.

У першій половині XIV століття парламент став ділитися на верхню палату лордів, де засідала феодальна знати (єпископи, абати, знатні церковні феодали), і нижню палату громад, де засідали представники графств і міст.

Парламент Англії періоду станово-представницької монархії поступово закріпив за собою наступні повноваження:

· Затвердження порядку і розмірів оподаткування;

· Право законодавчої ініціативи, постанову, прийняття королем і обома палатами парламенту ( "Статути" ставали вищим законодавчим актом держави);

· Згоду на оголошення війни або укладення миру;

· Право "імпічменту", тобто порушення судового процесу перед палатою лордів проти тих чи інших радників короля за зловживання ними своїми обов'язками.

Варто відзначити, що англійський парламент чинив більший вплив на державні справи, ніж, наприклад, Генеральні штати у Франції. Це обумовлювалося, насамперед, відсутністю принципових розбіжностей між представниками парламенту, що дозволяло домагатися певних поступок від короля при затвердженні податків і законів.

З початку XV століття роль і значення англійського парламенту починає скорочуватися. В Англії, як і інших державах Європи, починає складатися абсолютна монархія.

Право. З XIII в. в Англії закріпилося розподіл на три групи злочинів: тризну (зрада), фелоніі (тяжкий кримінальний злочин) і мисдиминор (проступки).

Перш за все виробилося поняття "фелония" - вбивство, підпал, згвалтування, розбій. Основним покаранням за фелонию була смертна кара.

У XIV столітті тризн став розділятися на "велику зраду" - замах чи вбивство короля або членів його сім'ї, згвалтування королеви, дочки короля, дружини сина короля, повстання проти короля, підробка королівської друку, монети, ввезення в країну фальшивих грошей, вбивство канцлера, скарбника, королівського судді - і "малу зраду", який вважалося вбивство слугою пана, дружиною чоловіка, мирянином або кліриком прелата.

За зраду передбачалася смертна кара з конфіскацією майна. Всі інші злочини відносилися до категорії мисдиминор, покарання за них не супроводжувалися стратою.

У XIII-XIV ст. в Англії зміцнюється суд присяжних як при розгляді кримінальних, так і цивільних справ. Починаючи з XIII століття в королівських судах стали складати протоколи судових засідань, "сувої позовів", які потім змінили збірники судових звітів. Саме в цей час зароджується основний принцип "загального права": рішення вищого суду, записане в "сувої позовів", є обов'язковим при розгляді аналогічної справи цим же або нижчестоящим судом. Цей принцип став називатися судовим прецедентом.

Починаючи з XV століття в Англії формується так зване "право справедливості". У разі, якщо будь-хто не знаходив захисту своїх порушених прав в судах "загального права", він звертався до короля за "милістю" дозволити його справа "по совісті". Із зростанням таких справ було засновано суд канцлера ( "суд справедливості"). Судочинство здійснювалося канцлером одноосібно і в письмовій формі. Формально канцлер не керуватися ніякими нормами права, а лише внутрішнім переконанням, разом з тим при винесенні рішень він використовував принципи канонічного і римського права. "Право справедливості" доповнювало загальне право, заповнювало його прогалини. "Право справедливості" так само базувалося на принципі прецеденту.

Джерелом англійського права були також статути, законодавчі акти центральної влади. Сукупність заключних актів короля і актів, прийнятих спільно королем і парламентом, отримала назву статутного права.

"Загальне право", регулювати питання, пов'язані з феодальним вільним триманням, виділяла два виду вільних власників: 1) безпосередньо від короля - баронии, які надавалися "головним власникам" і 2) вільні лицарські утримання від "головних власників", І ті й інші в рівній мірі були васалами короля.

З точки зору правомочностей власника, "загальне право" виділяла три категорії власників:

1) Тримання "фрі-Симпли" - яким можна володіти і розпоряджатися, і лише за відсутності спадкоємців воно поверталося сеньйору як виморочність майно.

2) Умовні земельні володіння.

3) Заповідні тримання - тримання, якими можна було розпоряджатися і які переходили у спадок лише низхідному родичу, звичайно старшого сина (принцип майорату).

Укладення шлюбу і відносини між подружжям регулювалися канонічним правом.

Майнові відносини регулювалися "загальним правом". Придане, принесене дружиною, надходило в розпорядження чоловіка. Він міг володіти і користуватися нерухомим майном дружини і після смерті дружини, якщо у них були спільні діти. У разі бездітності майно дружини після її смерті поверталося її батькові або його спадкоємцям. Дружина не мала права укладати договори, вчиняти правочини, виступати в суді без згоди чоловіка.

Спадкування феодальних власників відбувалося на основі майората. Решта майна поділялося на три частини: 1/3 йшла дружині, 1/3 дітям і 1/3 церкви.

Реальна влада в період станово-представницької монархії в Англії зосередилася в руках короля, яку він здійснював через підпорядковані безпосередньо йому органи виконавчої та судової влади. Однак королю доводилося часто зважати на парламентом, тому можна зробити висновок, що парламент також володів певною владою в країні. Втім, останнє слово завжди залишалося за королем.