Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Економіка і господарська культура імперії Джучідов

Скачати 32.93 Kb.
Дата конвертації24.09.2018
Розмір32.93 Kb.
Типреферат

Економіка і господарська культура імперії Джучідов

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ

Державні освітні заклад

ВИЩОЇ ОСВІТИ

Камський ДЕРЖАВНА

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА "Історія"


РЕФЕРАТ

з дисципліни "Історія Татарстану"

на тему: "Економіка і господарська культура імперії Джучідов"


Набережні Челни - 2010

Зміст

Вступ

1. Освіта улусів Джучі

1.1 Причини виділення улусів

1.2 Освіта і розвиток держави Улус Джучі

2. Економіка улусів Джучі

2.1 Торгівля улусів Джучі

2.2 Сільське господарство і ремесло улусів Джучі

висновок

Список використаної літератури

Вступ

Золота Орда - найбільша держава Євразії XIII - XIV ст. Вона охоплювала майже половину Азії і Європи від Іртиша на сході до Дністра і Дунаю на заході; на півночі його територія включала в себе булгарские, мордовські, марійські і удмуртські землі, на півдні доходила до Аралу, Каспію, Азовського і Чорного морів.

Назва "Золота Орда" з'явилося лише в XVI ст. За часів же існування цієї держави його називали улусом Джучі на ім'я старшого сина Чингісхана. Частина земель, підкорених ще за його життя (великі області в околицях озера Балхаш і Аральського моря, Південний Сибір), Чингісхан віддав Джучі в якості спадку (улусу). Старшому синові він заповідав і землі поки що не завойованої Східної Європи, до тих меж, "куди встигнуть дійти копита татарських коней". Після смерті Джучі 1227 р ці землі підкорює його син, онук Чингісхана Батий, який і створює державу, названу ім'ям свого батька.

В Улус Джучі проживали різні народи. Тут були об'єднані культури тюркських, слов'янських, монгольських, фінно-угорських, іранських, кавказьких та інших народів Євразії. Здебільшого вони займалися кочовим скотарством. Деякі народи, наприклад, булгари, народи Криму і Хорезма, вели осілий спосіб життя. [3, с.61 - 63]

У країні розвивалося ремісниче виробництво і містобудування. Було відбудовано близько 150 міст різної величини, багато з яких виникли там, де недавно простиралися безкрайні половецькі степи з кочовими. Міська культура Золотої Орди була різноманітна. У ній є риси китайського і середньоазіатського мистецтва, елементи домобудівництва, запозичені з Центральної Азії, Кавказу і Русі, традиції ремесел Криму, Хорезма і Волзької Булгарії.

Військова міць Золотої Орди постійно тримала в напрузі всіх сусідів і дуже довгий час ніким не оскаржувалася. Монархи навіть віддалених країн прагнули зав'язати з нею дружні стосунки та всіма силами їх підтримувати. Найбільш підприємливі купці долали величезні відстані, щоб потрапити в її столицю, яка по праву вважалася найбільшої торгової базою між Сходом і Заходом.

Видатний російський історик академік Тихомиров М.Н. писав про значення Золотої Орди: "Золота Орда - явище загальносвітового порядку, якщо під цим світом розуміти Азію і Європу". [7, с.84]

Метою даної роботи є побудова чіткої ланцюжка становлення і розвитку держави Улус Джучі - Золотої орди. Для цього необхідно відстежити хід історичних подій, починаючи з початку ХIII ст. аж до 1419 року, коли після смерті Ідегея (людина в останній раз об'єднав улуси в одну державу) Золота Орда розпалася на Кримське, Астраханське, Казанське, Сибірське ханства, а також на Ногайський і Велику Орди.

1. Освіта улусів Джучі

1.1 Причини виділення улусів

У XII в. первіснообщинний лад у монголів почав розпадатися, відбувався процес феодалізації. З середовища рядових общинників-скотарів стали виділятися нойон - феодалізірующейся родоплемінназнати, що володів великими пасовищами і стадами худоби. Спираючись на свої дружини нукерів (воїнів), нойон підкоряли собі і експлуатували рядових скотарів, віддаючи їм на випас свою худобу і експропрііруя частина їх молодняку. Нойони мали також рабів, що захоплюються під час воєн. Прагнучи до зміцнення влади над закабаляемимі ними рядовими одноплемінниками-скотарями, нойони проголосили на курултаї в 1206 р на річці Ононе своїм верховним вождем Темучина - одного з успішних степових ватажків і нарекли його Чінгісханом.

Поділ Еке Монгол улус (Великої Монгольської імперії) Чингіз-ханом між своїми синами і іншими родичами, вироблене до 1224 р можна вважати передумовою її подальшого розколу на улуси. Але на той момент це був єдиний спосіб зберегти велику державу в стані відносної єдності. Чингісхан та його адміністрація виявилися не готові до настільки швидкого розширення його володінь за рахунок приєднання до них Уйгури, держави Кара-кидання, Хорезму, Північного Китаю, і не могли забезпечити ефективне управління ними з одного центру, яким до 1220 р тільки-тільки ставав Каракорум. У той же час нещодавно приєднані землі без ефективного управління могли знову легко вийти з-під контролю монгольських влади. [1, с.54]

Єдиним виходом з цього адміністративного кризи ставало виділення автономних володінь членам правлячого роду Борджігін - синам, братам і племінникам Чингісхана. Кожен з них отримував певну область або ряд областей в управління, мав можливість залучити на службу місцевих адміністраторів і враховувати історичні традиції управління, що склалися в тому чи іншому регіоні. Природно, Чингісхан, наділяючи володіннями родичів, найбільшу довіру виявив не брати і племінникам (вони отримали досить невеликі уділи власне в Монголії і Північному Китаї і не грали великої ролі в справах імперії), а власним синам. Улуси Джучі, Джагатая і Угедея, а також Корінний юрт, дістався Тулую, стали прообразами майбутніх держав Чингізидів.

Історія створення Улус Джучі починається з 1207 р Відповідно до "Сокровенного переказом" в цей рік Джучі здійснив похід, в ході якого влада Чингісхана визнали "лісові народи" (предки сучасних бурят), ойрати, енисейские киргизи і ще ряд племен. Чингісхан похвалив Джучі за те, що той зумів підкорити ці народи без бою, і дарував новопридбані землі йому в підданство. По середньовічному монгольському спадковому праву старші сини отримували найвіддаленіші володіння ще за життя батька, тоді як його "Корінний юрт" успадковували після його смерті молодші діти. Джучі, як старший, отримав тільки що завойовані землі, які на той момент і були найбільш віддаленими. Але вже незабаром імперія почала бурхливу експансію на захід. До 1221 р Улус Джучі включив в себе Хорезм і землі на північ від нього, населені переважно кіпчакскіх племенами.

Близько 1224 Чингісхан провів офіційний розділ Монгольської імперії між своїми синами, братами і племінниками. Саме в цей час і відбувається закріплення статусу Улус Джучі. [4, с.52]

Чингісхан зумів закласти територіальну основу нової величезної імперії, яку склали не тільки народи, що жили в безпосередньому сусідстві з Монголією, а й Китай, і Середня Азія, і степи на захід від Іртиша. Смерть Чингісхана 25 серпня 1227 р не змінила політики його спадкоємців. Вони всіма силами прагнули виконати заповіт засновника династії - поширити свою владу всюди, куди доскачут копита монгольських коней. В результаті в другій половині XIII в. величезні простори від берега Тихого океану до Дунаю опинилися під владою Чингізидів.

Природно, що про політичне та економічне єдності всіх частин такого велета не могло бути й мови, хоча якийсь період його намагалися підтримувати з заснованої Чингісханом столиці Монголії Каракоруму. Фактично ж імперія розпалася на окремі частини - улуси.

В степах на північ від озера Балхаш і Аральського моря від Іртиша до Яїка (Уралу) розкинувся улус старшого сина Чингісхана Джучі. Його спадкоємці постійно робили спроби розширити володіння батька, але особливого успіху так і не добилися, мабуть із-за нестачі сил. Положення круто змінилося 1235 року, коли на курултаї було вирішено надати потужну підтримку синам Джучі Орда-ІЧЕНЬ і Бату в завоюванні Східної Європи. Їх війська були посилені загонами ще кількох монгольських принців і кращим полководцем Чингісхана Субедеем, які здобули перемогу над російсько-половецькими силами на річці Калці 1223 р Очолив весь похід другий син Джучі Бату, що називався в російських літописах Батиєм.

З осені 1236 р величезна армія спустошила і знекровила Волзьку Болгарію, Русь, половецькі кочовища, Тавріку, Польщу, Чехію, Угорщину і навесні 1242 вийшла до Адріатичного узбережжя, що викликало паніку при дворах римського папи і навіть французького короля. Однак тут монголи несподівано зупинилися і почали повільно відходити на схід. До кінця 1242 частина військ пішла в Монголію, що залишилися війська під командуванням Батия розташувалися на зимівлю в причорноморських і прикаспійських степах, відомих у східних літописців під назвою Дешт-і-Кипчак. Саме ця територія і стала ядром майбутньої держави Улус Джучі, а нам відомого під назвою Золота Орда. [2, с.31 - 32]

Прийнято вважати, що словосполучення "Золота Орда" перейшло в наукову літературу з російських літописів і має пізніше походження. На Русі новемонгольське держава з центром в Нижньому Поволжі довгий час не мало будь-якого спеціального назви, і замість нього в російських літописах вживалися такі вирази: поїхати "в татари", приїхати "з татар", "до Батия" і т.п . З кінця XIII століття на зміну цим виразами приходить найменування "Орда", яке міцно затверджується у всіх російських офіційних документах і літописах. Назва "Золота Орда" (в формі "Золота Орда" і "Велика Орда Злата") в російських джерелах зафіксовано лише в другій половині XVI століття, коли засноване Джучідамі держава з центром в Поволжі вже повністю розпалося. Слід особливо відзначити, що в російських джерелах вираз "Золота Орда" вживається тільки в значенні частини улусу Джучі, лише в дослідницькій літературі поняття "Золота Орда" - синонім держави нащадків Джучі в цілому.

Походження назви "Золота Орда" на думку дослідників Мітрошкіна А.Г., Богатова Г.А., Федорова-Давидова Г.А. і Єгорова В.Л. знаходиться в прямому зв'язку з ханської ставкою, а точніше, з пишною золотом і дорогими матеріями парадної юртою монгольського правителя.

Однак, найімовірніше те, що словосполучення "Золота Орда" і "Велика Орда Злата" пізніх російських джерел пов'язані з більш ранніми східними термінами - Сиру орда ( "Золота орда") і Урду-й Заррин-і бузург ( "Велика, або Велика , Золота орда ") або навіть є калькою цих східних термінів. Нагадаємо в зв'язку з цим, що в російських джерелах XVI - XVII століть вираз "Золота Орда" зустрічається не тільки в значенні частини держави нащадків Джучі, але також і ханської резиденції. Наскільки відомо, поняття "Золота Орда" як назва улусу Джучі міцно утвердилася на сторінках історичних праць лише з XIX століття. [8, с.35 - 36]

улус золота орда держава

1.2 Освіта і розвиток держави Улус Джучі

При утворенні Золотої Орди Джучиев улус був розділений між синами Джучі у вигляді спадкових володінь. Кожен з братів Батия, що стояв на чолі улусу, вважав себе государем свого улусу і не визнавав над собою ніякої влади. Проте, в перший період існування Золотої Орди все ж було умовне єдність всього Джучиева улусу.

Відлік політичної історії Улус Джучі можна починати з самого початку 1243 року, коли Іпатіївський літопис повідомила, що Бату "повернувся є з Оугорь" (Угорщини) і коли великий князь Ярослав першим з російських правителів прибув в ставку монгольського хана за ярликом на князювання.

Перша ставка Батия перебувала в Булгарі, де незабаром відновлюється карбування монет. Але на початку 40-х рр. XIII століття за наказом хана розгортається будівництво нової столиці Улус Джучі - міста Сарая на Нижній Волзі.

Таким чином, при правлінні Батия (1242 - 1256 рр.) Починається формування нової держави. Але при ньому Золота Орда все ще залишалася залежною від верховного глави всієї Монгольської імперії. Батий вважався васалом Менгу-каана і карбував свої монети від його імені. Навіть свого наступника на престол, старшого сина Сартака, він просив затвердити в Каракорумі. [3, с.61 - 62]

Після смерті Батия, на престол вступив Берке 1258 р Новий хан, як і його попередник, прагнув до повної самостійності. Коли в Каракорумі змінилася влада і Каанен став Хубілай, Берке відмовився карбувати монети з його ім'ям, але ще й не ставив свого імені.

Перетворенню Улус Джучі в незалежну державу сприяло перенесення Хубилаем столиці монгольських ханів з Каракоруму в Ханбалик (Пекін) у 1264 р З цього моменту зв'язок між центральною адміністрацією імперії і її віддаленими областями-улусами практично перервалася. У Ханбалик вже не відсилали податки, зібрані з населення Улус Джучі. Берке в межах Золотої Орди провів перепис всього податного населення, в тому числі в Булгарії. В руських князівствах з'явилися баскаки - намісники хана, які контролювали діяльність місцевих князів.

Юридичним і фактичним оформленням незалежності Золотої Орди від великих ханів стала карбування власної монети з титулом "справедливий великий хан" при Менгу-Тимура (1266 - 1282 рр.). У цей час він починає видавати ярлики (веління), в чесності в 1267 р Менгу-Тимур перший з ханів дає ярлик російському духовенству, який звільнив митрополита від цілого ряду повинностей і врегулював взаємини російської церкви з ханами Золотої Орди. Зберігся також ярлик хана на ім'я великого князя Ярослава Ярославовича про відкриття "шляху" німецьким купцям з Риги на безперешкодний проїзд рижан через Новгородську землю в Золоту Орду.

Таким чином, з кінця 60-х років XIII століття улус Джучі відділяється від загальноімперського центру і стає самостійною державою. Для позначення цього нового монгольського держави в творах мусульманських авторів і текстах офіційних документів протягом усього середньовіччя вживалися різні назви. Ось неповний їх перелік: улус Джучі, Дешт-і Кипчак, Кипчак, Будинок Бату, країна Берке, Північне царство, Улуг улус, Токмак, Токмацький улус, Узбеково держава, Узбецький улус. У дослідницькій літературі ж воно відоме під ім'ям Золотої Орди.

"Царевич", що стояли на чолі окремих улусів - орд, за хана Узбека стали слухняним зброєю хана і ханської адміністрації. Історичні джерела більше не повідомляють про скликання курултаї. Замість них скликаються наради при хані, в яких брали участь його найближчі родичі, дружини і впливові темники. [4, с.70]

Наради скликалися і з сімейних питань хана, і з питань управління державою. В останньому випадку їх передавав рада (диван), що складався з чотирьох улусних емірів, призначених самим ханом. З цих чотирьох емірів, що входили до ради, більш-менш ясно визначена функція двох його членів - беклерібека (князь князів, старший емір) і візира, з них перший розпоряджався військовими справами, керував темниками, тисячники і т.д., другий - візир - цивільними справами держави.

Золота Орда була феодальною державою, яким правив хан з династії Чингізидів. Під час правління хана Узбека Золота Орда перетворилася в одне з найбільших держав середньовіччя. ІбнБатута, який побував у багатьох країнах і бачив на своєму віку багато правителів, називав Узбека "одним з найбільших і наймогутніших царів світу". При узбеки держава стало централізованим, був створений управлінський апарат, ефективно діяв як в центрі, так і на місцях. Колишні улуси були перетворені в області на чолі з обласними начальниками-емірами.

Еміри користувалися великою повнотою влади в своїх областях. На ці посади призначалися зазвичай представники знатних родів феодальної аристократії, переважно з однієї і тієї ж прізвища, у спадок займають посаду правителів областей.

Період правління хана Узбека - розквіт Золотої Орди, за яким слідує період занепаду при хані Джанібека (1342 - 1357 рр.) І Бердібека, який загинув в 1359 в результаті змови. З моменту загибелі Бердібека і до вступу на престол Тохтамиша у 1379 р тобто за 20 років, в Орді змінилося більше 25 ханів. Весь цей час тривала запекла боротьба феодальних угруповань за ханський престол. Зв'язок між центральною адміністрацією в Сараї і окраїнними землями держави настільки ослабла, що місцеві феодали стали утворювати свої самостійні, незалежні від ханів володіння. А після кровопролитних міжусобних воєн 1395 р Золота Орда перестала існувати як єдина держава і на її території виникли незалежні орди. [8, с.81]

Однак, це ще не кінець історії Улус Джучі. Так як найбільш впливовими на території Улус Джучі були позиції полководця Тимура-Кутлука, то саме його землі в цей період стали останнім оплотом "умераю" держави. Після його смерті Ідегее, зять Тохтамиша, зумів в останній раз об'єднати всі улуси Золотої Орди в одну державу, саджаючи на трон ханів з роду Джучідов.

Подальша історія Золотої Орди - це суцільні міжусобиці і нескінченна боротьба за владу, які, в кінцевому рахунку, призвели до загибелі Ідегея (1419 г.) і всієї держави. Золота Орда розпалася на Кримське, Астраханське, Казанське, Сибірське ханства, а також на Ногайський Орду і Велику Орду. Так до середини XV століття завершився остаточний розпад Золотої Орди. [6, с.88]

У нашому світі є одна незаперечна істина - ніщо не вічне. У всього є свій початок і кінець. Всі феодальні суспільства і середньовічні держави пройшли через період економічної роздробленості і розпаду. Золота Орда не стала винятком. Не можна забувати, що вона була створена в результаті завойовницьких воєн, і єдність цього величезного по території держави, що включав в себе безліч різних областей і народів, багато в чому трималося на адміністративно-силовому примусі.

Улус Джучі як велика євразійська імперія (друга після Тюркського каганату) проіснувала порівняно недовгий період, а на тлі історії світової цивілізації досить незначний. Прогорить, як яскрава свічка, імперія залишила глибокий, не до кінця вивчений, відбиток у світовій історії.

2. Економіка улусів Джучі

2.1 Торгівля улусів Джучі

Головною галуззю господарства, яка приносила в ханську скарбницю нечувані доходи, була торгівля, особливо зовнішня. Ще за правління хана Токто, в 1311 - 1312 рр., Була проведена грошова реформа. Сарайский дирхем став єдиною, стійкої за вагою і курсу монетою. Він панував не тільки в Золотій Орді, але і в суміжних державах.

Узбек встановив порядки, максимально сприяють розвитку торгівлі. Торгові шляхи були безпечні, добре організовані, митні збори не дуже високі. Зовнішня торгівля велася за двома транспортних магістралей: Великому шовковому шляху і Великому Волзькому шляху. Перший пов'язував Схід із Заходом, другий південні області Золотої Орди з північними. Уздовж цих двох доріг, перш за все, по Волзі, перебувала основна частина міст. Торгівля велася не тільки з російськими князівствами і Болгарії, але і з Китаєм, Індією, Середньою Азією, Кавказом, країнами Середземномор'я. [3, с.65]

Улус Джучі був багатий різними тваринами, тому головним експортом вважався саме цей живий товар. Люди, що побували там, звертають на це особливу увагу. За Ібн-Батута, в каравани, наступних до Індії, буває, наприклад, понад шість тисяч коней. Навіть за часів Іосіфата Барбаро татари відправляли в Персію коней по 4 тисячі в партії. Барбаро каже, що ними вивозяться також "прекрасні великі бики" в Європу: Польщу, а також в Волощину і Пенсільванію, тобто в Румунію, навіть в Німеччину та Італію. Відомі двогорбий верблюд відправлялися в Персію, за кожного з яких там отримували по 25 дукатів, тоді як місцевий одногорбий коштував всього 10 дукатів.

Вельми широкий розвиток отримала в Золотій Орді звичайна середньовічна Керування торгівля на верблюдах і конях, центрами яких були: Сарай (Сарай-Бату і Сарай-Берке) - столиця держави, Хаджітархан (Астрахань), Ургенч - центр Хорезма, Сарайчук в низов'ях Яїка, Солхат в Криму, Булгар на Середній Волзі. Правляча феодальна аристократія заохочувала караванную торгівлю, отримуючи від неї великі бариші. Торгівля, головним чином, проходила по шляхах, які йшли через володіння Джучиева улусу на Схід, в Середню Азію і Китай.

У цій караванної торгівлі золотоординські товари, за винятком худоби, займали саму незначну частку. Участь кочівників Улус Джучі в торгівлі обмежувалося лише продажем худоби, в основному коней. У числі золотоординських товарів експорту і імпорту в історичних джерелах так само відзначаються: різні хутра, шкіра, дорога риба, віск, мед, сіль, шовк, камка, перець, хліб, вино, різні тканини, килими, срібні вироби, перли, фарфор, фарба і цілий ряд інших. Срібло, хліб, частково хутра, віск за своїм походженням були росіянами або вивозилися з Литви; килими та шовку з Середньої Азії, фарфор і дорогоцінні камені - з Китаю, перли, перець і фарби - з Індії, вино - з Кавказу. Часто золотоординська торгівля носила форми простого обміну товарів. [2, с.49]

Золота Орда вела ще й річкову і морську торгівлю через Каспій і Чорне море. На південному узбережжі Криму розташовувалися відомі міста-порти - колишні генуезькі торгові колонії в Причорномор'ї, а тепер міста Улус Джучі: Судак (Солдайя), Кафа (Феодосія), Балаклава (Чембало). Після походів Бату вони увійшли до складу Золотої Орди. У Судаку і Кафе один час навіть карбувалися джучидські монети. Товари через ці порти переправлялися на ринки Європи, арабського світу Азії і Північної Африки.

Однією з найбільш дохідних статей золотоординської торгівлі була работоргівля. Причорноморські італійські міста, особливо місто Каффа, були головними центрами работоргівлі. Вони постачали рабами все невільницькі ринки Європи, Азії та Африки. Іспанська мандрівник Перо Тафур, який відвідав м Кафу між 1435 - 1439 рр., У своїй книзі "Події і подорожі" залишив докладний опис работоргівлі в цьому місті. Тоді місто вже захирів, а в Золотій Орді закінчувався процес її розпаду, але навіть в той час в м Кафі йшла жвава работоргівля. "У цьому місті вони продані продажем раба і рабинь в більшій кількості, - пише він, - ніж в будь-якому місці світу".

Таким чином, в Золотій Орді, не дивлячись на що завершується період її існування, особливого недоліку в товарах не було.Вони продовжували ще туди надходити з різних країн.

2.2 Сільське господарство і ремесло улусів Джучі

Могутність Золотої Орди грунтувалося на розвиненій економіці. Зруйновані міста і села в осілих областях були у відносно короткі терміни відновлені. Одним з економічно сильних регіонів став Булгарська улус. Він забезпечував населення країни не тільки якісним хлібом, а й ремісничими виробами. З Болгара, Хорезма були привезені в нижневолжские міста досвідчені майстри. З їх участю будувалася столиця держави місто Сарай, налагоджувалося в ньому ремісниче виробництво.

Рання глобалізація міст Золотої Орди спиралася не на суспільний розвиток тодішніх країн Сходу і Заходу, а лише на досягнення Чингісхана і його наступників, які створили небачену в історії всесвітню імперію, що з'єднала воєдино Європу і Азію. Золота Орда - частина імперії Чінгісхана і головна сполучна ланка між Заходом і Сходом. Міста Золотої Орди - інтелектуальні та економічні центри з розвиненою інфраструктурою.

У Золотій Орді, в її численних містах воістину високого розвитку набули різні ремесла: монументальна архітектура і в цілому містобудування, чорна та кольорова металургія, гончарне виробництво з її дорогий кахельної керамікою, ювелірне мистецтво, карбування монет, шкіряна, ткацьке, кравецька справи, обробка дерева , виробництва з виготовлення скляних, кістяних і інших виробів. Про все це яскраво свідчать численні знахідки, виявлені в результаті великих розкопок, проведених ще в 1830-х роках першим російським археологом А.В. Терещенко на залишках Сарая-Берке. [5, с.76 - 77]

Вищого рівня розвитку досягла в Улус Джучі мозаїчна і майолікова архітектура, звичайно, не без певного впливу мусульманського культового зодчества Середньої Азії, Закавказзя (Азербайджану) і сельджукской Малої Азії. Величні ханські палаци, соборні мечеті з високими мінаретами і з прилеглими медресе, великі мавзолеї, багатокімнатні палаци знаті - і це далеко не повний перелік пам'яток XIII - XIV століть, розкопаних археологами або частково дійшли до наших днів.

В Улус Джучі зустрілися і мирно співіснували традиційна степова, кочова і нова міська культури. Помилково було б представляти цю державу як суцільний кочовий світ з незліченними стадами тварин і "дикими" скотарями кочівниками. Золота Орда, при збереженні традицій напівкочовий життя в літню пору, була країною міст, світу високої міської культури. Будівництво міст посилилося при правлінні хана Берке, чому значною мірою сприяло прийняття ісламу. Особливий розквіт міської культури в Золотій Орді доводиться на період могутності цієї держави при правлінні хана Узбека. В даний період, як стверджують дослідники Якубовський А.Ю., Федоров-Давидов Г.Л. і Єгоров В.Л. росте число міст, збільшуються їх розміри. [6, с.75]

Основними видами господарства в Золотій Орді були кочове скотарство і землеробство, притому перша з них переважало в ранній період існування держави. Кочівники "дуже багаті худобою, - писав сучасник Плано Карпіні, - верблюдами, биками, вівцями, козами і кіньми. Всякого худоби у них величезна кількість, якого, на нашу думку, немає в цілому світі". Землеробство ж було більше характерно для колишніх осіло-землеробських районів на півночі і заході, а в розвиненій період існування Золотої Орди набули поширення і в її центральних улусах. [3, с.64 - 65]

Велика кількість худоби характерно і для періоду могутності Улус Джучі часів Узбека. Ібн-Баттута писав, що коней там "надзвичайно багато і коштують вони дрібницю, ними вони (тюрки) харчуються; в їхньому краї вони настільки ж рясні, як в нашій землі вівці, мабуть, і більше. Буває їх у одного тюрка по кілька тисяч ".

Населення Золотої Орди крім скотарства займалося також мисливським промислом. Промислова полювання була поширена головним чином в більш північних улусах, наприклад, в Західному Сибіру, ​​і то в ранній період. Про це, наприклад, повідомляє італійський мандрівник Марко Поло, який в 1271 році за шляху в Китай проїхав через ці землі, зазначивши, що місцеві жителі займаються там і тайговій полюванням. Однак пізніше, в розвиненій золотоординський період полювання втратила своє промислове значення і стала лише розвагою правлячої верхівки.

В Улус Джучі так само було розвинене рибальство. Волга з її численними притоками, прибережні води Каспію, басейн річки Яїк були надзвичайно багаті різноманітною, в тому числі і дорогий осетрової рибою, а тому рибний промисел в тих краях був широко поширений ще з періоду Хазарського каганату. Про існування рибальства в Улус Джучі свідчать досить численні знахідки великих рибальських гачків, виявлених під час археологічних розкопок золотоординських міст від Іртиша і Яїка до Північного Причорномор'я. [5, с.78]

Улус Джучі не тільки країна кочівників, якій вона була в ранній період свого існування, особливо в своїй степовій зоні, а й осіло-землеробське, міське товариство, особливо періоду його розвитку. Не кажучи вже про колишніх домонгольских осередках міської культури - Хорезм, Булгар, Крим. Землеробством небезуспішно займалися навіть в центральних областях. Ал-Омарі (великий вчений-енциклопедист XIV століття) писав, що ще до монголів ця земля, тобто Дешт-і-Кипчак, була країною, багатою водою і пасовищами, давала також багатий урожай, коли в ній сіяли хліб. Згодом роль землеробства ще більше зросла, і навіть південну степову зону не можна було вже уявити без посівів злакових культур.

Землеробськими районами потрібно представляти головним чином прибережні зони, вододіли середніх і малих річок і т.д. Іосіфат Барбаро так характеризує хлібні землі на півдні країни: "Землі там родючі і приносять урожай пшениці сам-п'ятдесят. - причому вона висотою дорівнює падуанської пшениці, - а урожай проса - сам-сто. Іноді отримують урожай настільки рясний, що залишають його в степу ", тобто не встигають прибрати.

В ярлику Тимур-Кутлука вказуються дві категорії возделивателей землі в Улус Джучі - "сабанчи" і "ур-такчи". Перше з них означає основного сільськогосподарського трудівника - хлібороба-селянина, а друге можна зрозуміти в сенсі компаньйона, що взявся з ким-небудь обробляти землю і ділити урожай порівну. [6, с.72 - 73]

Отже, Улус Джучі або Золота Орда - ранньофеодальна держава з розвиненим сільським господарством і ремеслом, яке без сумніву можна назвати великою торговельною імперією.

висновок

На просторах тодішнього цивілізованого і напівцивілізований світу Євразії виникла світова імперія улусів Джучі - Золота Орда, в межах переважаючих Римський світ, що зблизило Схід і Захід.

Історія Улус Джучі завжди була об'єктом серйозних не тільки наукових суперечок, але і політичних баталій. Ще зовсім недавно це держава оцінювалося як чисто кочове. Тільки дослідження останніх років, і зокрема книга Єгорова В.Л., спростували цей стереотип. У них показано, що це була держава міст, ремісничих і великих торгових центрів. У дослідженнях Кульпіна Е.С. Золота Орда визначається як "високоорганізована конфедеративний держава, де окремі землі користувалися широкою політичною, економічною і культурною автономією", в якому "допускалося не тільки різноманітність культур і конфесій, а й перебувало під захистом право особистості на свободу духовного вибору". Цим Золота Орда, на думку даного автора, відрізнялася від інших держав того часу.

Розквіт Золотої Орди припав до часу якраз на кризу в Західній Європі кордону XIII - XIV ст. Зліт і падіння Золотої Орди з точки зору социоестественной історії, одиницею виміру якої є століття, зліт припав практично на час правління одного володаря - Узбека.

Держава взяла на себе обов'язок захищати життя своїх громадян, вершити суд, організовувати громадську, культурну та економічну життя. Розквіт ординського держави ознаменувався найвищими в тогочасній Європі рівнем і якістю життя. Ординський порядок максимально сприяв торгівлі, життя і побут людини були більш захищені, ніж у жителя Західної Європи. У світоглядної, ідеологічної сфері головне, ніж Орда відрізнялася від Європи, це віротерпимість, що сягала настановам Чінгісхана. [1, с.60]

Прагнучи задовольнити свої власні запити і інтереси, силою історичної необхідності Чингізиди - еліта аристократії тих часів, стала потужним чинником консолідації роздробленого кочового світу, що супроводжувалася розділом і переділом золотоординського спадщини, що визначив на століття політичну і етнічну долю постординський простору.

Держава Золота Орда, що існувала в XIII - XVI століттях на більшій території сьогоднішньої Росії і ряду країн СНД, залишило багатюще культурно-історичну спадщину, яка надала значний вплив на формування і долю багатьох корінних народів Євразії.

Список використаної літератури

1. Єгоров В.Л. Золота Орда: Міфи і реальність. - М., 1990. - 344 с.

. Ізмайлов І. Улус Джучі: Погляд на історію середньовічної імперії. - Казань, 1993. - 294 с.

. Історія Татарстану: Навчальний посібник для основної школи. - Казань: Таріха, 2001. - 544 с.

. Історія татар з найдавніших часів: Народи степовій Євразії в давнину. - Казань: Изд. "Рухіят", 2002. - 552 с.

. Кадирбаєв А.Ш. Золота Орда і її Євразійські спадкоємці. - Казахстан, Алма-Ата: Спектр, 2003. - 540 с.

. Рашитов Ф.А. Історія татарського народу. З найдавніших часів до наших днів: Навчальний посібник для національних шкіл, гімназій, ліцеїв. - Саратов: Приволж. вид-во "Дитяча книга", 2001. - 288 с.

. Фахрутдинов Р.Г. Історія татарського народу і Татарстану (Стародавність і середньовіччя): Підручник для середовищ. загальноосвіт. шкіл, гімназій та ліцеїв. - Казань: Магаріф, 2000. - 255 с.

. Якубовський А.Ю., Греков Б.Д. Золота Орда і її падіння. - М .: Видавництво Академії Наук СРСР, 1950. - 582 с.


  • Зміст
  • Вступ
  • 1. Освіта улусів Джучі 1.1 Причини виділення улусів
  • 1.2 Освіта і розвиток держави Улус Джучі
  • 2. Економіка улусів Джучі 2.1 Торгівля улусів Джучі
  • 2.2 Сільське господарство і ремесло улусів Джучі
  • висновок
  • Список використаної літератури