Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Еволюція центральних представницьких органів влади в Росії

Скачати 186.58 Kb.
Дата конвертації26.02.2020
Розмір186.58 Kb.
Типреферат

Південно-уральський Державний Університет

РЕФЕРАТ

Предмет: Історія державного управління в Росії

Тема: Еволюція центральних представницьких органів влади в Росії

Виконав: Євген Соколов

Група: ПМФ - 140

Перевірила: Трошкова Олена Анатоліївна

Челябінськ - 2001


1. Введення .. 2

2.1 Демократизм давньоруського суспільного устрою .. 3

2.2 Новгородське віче .. 4

3. Земскіесобори ... 7

3.1 Класифікація Земських соборів .. 7

3.2 ДІЯЛЬНІСТЬ Земський Собор .. 14

4.1 ВІД Земський Собор ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ ... 24

5. Общероссийские представницькі установи на початку XX століття 29

5.1 Передумови створення Державної Думи ... 29

5.2 Установа Державної думи ... 32

5.3 I Гос.Дума .. 47

5.3 II Гос.Дума .. 49

5.4 «ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ». 51

5.5 III Гос.Думи .. 59

5.6 VI Гос.Думи .. 61

5.7 Підсумки законодавства думської монархії в цифрах .. 65

6. Висновок .. 85

7. Список літератури ... 86

1. Введення

Вибори є найважливішим елементом сучасної політичної системи. Західна демократія, прийнята російським суспільством як ідеал державного устрою, саме у виборному процесі бачить механізм реалізації базових принципів демократичного правління. Більшість західних дослідників визнає виборчу систему і виборчий процес визначальними елементами демократії як політичного ладу.

Дійсно, якщо виходити з уявлення про те, що демократія - це система народного правління, тобто буквально - народовладдя або народоправство, то вибори представляються найбільш дієвим (хоча і не єдино можливим) механізмом реалізації народної волі в державному управлінні.

Товариства, визнані демократичними, демонструють широке розмаїття форм організації державної влади. Наприклад, політичні системи США і Японії мало схожі один на одного, хоча обидві відносяться до еталонних демократіям. Вибори ж представляються одним з небагатьох явищ, яке з необхідністю присутня в будь-якій демократичній організації. З деяким ступенем наближення можна стверджувати, що історія становлення демократії - це історія розвитку виборних інститутів.

З початку корінних перетворень в російському суспільстві політичною наукою і громадською думкою активно обговорюється питання про відповідність особливостей російського політичного життя базовими характеристиками демократичного суспільного устрою.

Корисним є простежити історію розвитку виборних інститутів в Росії з точки зору вкоріненості в суспільстві демократичних традицій.


2.1 Демократизм давньоруського суспільного устрою

Давньоруському суспільству, як і найдавнішим співтовариствам інших народів, був притаманний лад родової демократії. Прокопій Кесарійський писав про слов'янських племенах: «Ці племена, слов'яни і анти, не управляються однією людиною, а здавна живуть в народоправстві (демократії), і тому у них щастя і нещастя в житті вважається справою загальним».

Широко відома версія про покликання варягів на князювання в Новгороді. За даними літопису, перш самі ж новгородці і вигнали їх, відмовившись платити данину, що свідчить про наявність уже в той час в Новгороді порядку виборності князівської влади. Подібні звичаї існували у всіх великих поселеннях Стародавньої Русі, втілившись в діях міської вічових сходів.

У домонгольський період вічові збори, як зазначає більшість дослідників, грали величезну роль в житті російських міст. У багатьох з них існували виборні посади глав міських громад, а іноді глав загального міського управління: так звані соцькі і тисяцькі, старші люди і «старці Градського». Вибори нижчих посадових осіб, ймовірно, відбувалися на окремих зборах, в той час як кандидатів на загальноміські посади вибирали на загальних вічових сходах. Досить відомі випадки покликання князів на князювання, тобто, фактично обмежений становими рамками вибір правителя.

Зборів общинників були надбанням лише міського життя. У сільських громадах існував інститут мирських сходок. «Мир» був самоврядною громадою особисто вільних селян. Світ вибирав старост, вирішував питання збору данини або оброку для феодалів, дозволяв суперечки, регулював господарську діяльність. Важко переоцінити культурне значення російської селянської громади і відповідних їй відносин і психології. Однак маловивченим виявилося питання про демократичні традиції громади, серед яких - виборність і підзвітність посадових осіб, пряме народне управління мирського сходу, принцип більшості в прийнятті рішень.

Зі зміцненням князівської влади роль міських вічових зборів знижувалася, проте вони не зникли зовсім. У період лих, нашестя кочівників та інших надзвичайних подій вічові збори скликалися народом або владою для прийняття найбільш важких рішень. Віче скликались і бунтівниками в ході соціальних і політичних конфліктів

2.2 Новгородське віче

У такому вигляді вічові традиції довго існували на Русі, являючи своєрідність і стійкість політичної організації країни. У ряді міст віче зберігалося в XIV і XV століттях. У Пскові віче регулярно збиралося до початку XVI століття. Найбільш розвинені форми народне правління отримало в Новгородській республіці.

Новгородська земля стала символом демократичних традицій російської державності, реальним прецедентом республіканського правління, успішно боровся із зовнішньою агресією і внутрішнім тиском російських феодалів протягом століть. «Пан Великий Новгород» був багатою і сильною республікою, що мала міську скарбницю і озброєння, що здійснювала експансію і колонізацію північних земель, яка закликала на князювання руських князів з їх дружинами і зміщує їх за своїм зволення.

У Новгороді функціонувала розвинена і добре налагоджена система народного правління. Місто ділився на «кінці», що складалися з «вулиць», в яких обиралися кончанские і вуличні старости. Загальноміські збори обирало тисяцьких і посадників, статечного (головного) і кончанских. Існувала своєрідна канцелярія - Вічевий хата на чолі з вічовим дяком, в якій велися всі справи вільного міста.

Про високий рівень організації свідчить жорстка регламентація процедури вічового зборів. Його рішення вважалися дійсними тільки при підтвердженні їх представниками всіх «кінців» міста, посадником, тисяцькими і архієпископом - посадові особи ставили на документі свої печатки. Процедура прийняття рішення передбачала виступи посадових осіб або зацікавлених сторін, обговорення і голосування, яке здійснювалося криком - вигравала та сторона, чий крик був голосніше. У разі серйозних розбіжностей або рівності супротивників остаточний вердикт виносився за результатами поєдинку - «поля». За стародавнім звичаєм довіряти рішення божественному провидінню на «поле» виходили противники і билися «стінка на стінку» до перемоги однієї зі сторін, при цьому існували тверді правила двобою: заборонялося приносити зброю, одягати обладунки та ін.

Серйозні розбіжності вирішувалися також за допомогою Владики - новгородського архієпископа, роль якого в структурі міської влади була досить велика. Чудово, що Владика так само, як посадник, обирався вічовим зборами.

У вітчизняній історичній науці існує точка зору, що Новгородська республіка фактично керувалася олігархічною верхівкою з глав п'ятдесяти боярських родин. Мабуть, існували методи впливу на прийняття рішень народними зборами, в тому числі і прямий підкуп громад. Окремі боярські сім'ї протегували «вулицями» і «кінців», забезпечуючи тим самим підтримку своїх інтересів. Є свідчення і про випадки найму професійних бійців для вічового поєдинку. Проте більшість негативних фактів скоріше можна віднести до неминучих витрат політичної гри Як зазначав О. Мартишін, «підкреслюючи роль боярського ради, не можна забувати, що його воля висловлювала у форму постанов народних зборів і обраних ним посадових осіб, що на шляху до досягнення цілей в найважливіших питаннях стояло завоювання будь-якими засобами вічового більшості ».

В цілому вічовий період в історії російської держави залишив помітний слід в політичній культурі народу, сформувавши стійкі моделі політичної взаємодії, що діяли тривалий час після скасування самого інституту. Є численні приклади прямих звернень до вічовим порядків в історії російських міст, особливо під час народних хвилювань або криз державної влади.

Сільська мирська сходка, колишня прообразом віча, продовжувала існувати і після зникнення галасливих міських зборів. Крім того, були посадські громади особисто незалежного населення в містах. Саме низова громада і була протягом всієї історії Росії тією ланкою, на якому грунтувалося народне представництво. Таким чином, громадське самоврядування як таке не зникло зі скасуванням віча, хоча і було зведено до рівня низової громадської організації.

Не можна не помітити зовнішньополітичних чинників, які зумовили придушення виборних органів в російських містах. Звісно ж, що головним тут стало встановлення монгольського ярма. Симптоматично, що вічові порядки відразу ж оживали під час антимонгольських виступів, а в північно-західних містах Русі, що не зазнали ординського нашестя, вічові управління досягло свого розквіту.

Для розуміння еволюції російської державності від вічових традицій до самодержавства необхідно звернути увагу на боротьбу Новгородської республіки і московських великих князів. Цікавий відзначений багатьма дослідникам ظ сепаратистський характер республіканських утворень Північної Русі. Великий Новгород не зміг виступити центром об'єднання російських земель. Боротьба із зовнішньою загрозою, перш за все з Ордою, вимагала мобілізації значних людських і фінансових ресурсів, що було під силу лише єдиному російському державі. В цьому аспекті протистояння Новгорода і Москви виглядало як боротьба автономної території проти головного претендента на звання столиці нової держави, а значить і проти життєво важливою централізації. Республіканський Новгород був самодостатнім і в значній мірі байдужий до національної єдності і відродження. Навпаки, московська монархія жила прагненням до об'єднання всіх російських земель під своєю владою. У цій суперечці народне політична свідомість, незважаючи на сильні вічові традиції, однозначно стає на бік монархічного початку. Цей історичний епізод може стати ілюстрацією відомої тенденції розвитку російської держави: придушення громадської автономії заради цілісності і могутності країни.

3. земські собори

3.1 Класифікація Земських соборів

Формування станово-представницької монархії являє собою формування і станів і відповідного державного устрою. Складовою частиною цього процесу були земські собори.

У різних джерелах, присвячених земським соборам, неоднозначно представляється зміст цього поняття за складом його представництва.

Черепнин дуже широко трактує це поняття, включаючи в нього церковні собори, військові собори, собори-наради. З ним з цього питання практично не полемізують Зімін, Мордовина, Павленко, хоча в більшості випадків відносять представництво бояр не тільки до Боярської думи, а в рукоприкладстві знаходять представників третього стану.

Автори підручників з питання про те, що таке «земський собор» з точки зору представництва єдині з думкою, висловленою С.В. Юшков в підручнику «Історія держави і права СРСР». Юшков пише: «Земські собори складаються з трьох частин - боярська дума, яка зазвичай присутня в повному складі, збору вищого духовенства (« освяченого собору ») і зборів представників від людей всяких чинів, тобто помісного дворянства і купецтва.

Тихомиров і деякі інші вважають, що ознакою собору є обов'язкова наявність «земського елемента», тобто крім боярської думи - представників помісного дворянства і посадських людей. На деяких соборах, хронологічно перерахованих Черепнина, «земський елемент» з різних причин був відсутній.

Що включає в себе поняття «земський собор»?

У пам'ятках XVI століття термін «земський собор» не зустрічається, він рідко зустрічається і в документах XVII ст. Слово «земський в XVI столітті означало« державний ». Звідси «справи земські» означають в розумінні XVI - XVII ст. загальнодержавні справи. Іноді термін «земські справи» вживається для відмінності від «ратних справ» - військових.

Так, в документах про земських соборах XVII в. читаємо: виборні приїжджають «Для нашого (тобто царського) великого і земського справи», для того щоб «виправити і земля влаштувати».

Таким чином, для сучасників земські собори - це нарада представників «Землі», присвячене державного будівництва, це рада «про те, що влаштувало земському», про чинах, «судах і управах земських».

Це про термін «земський».

Що стосується терміну «собор», то в XVI ст. він зазвичай вживався для позначення корпорації вищих духовних ієрархів ( «освячений собор») або нараді духовенства, в яких могли брати участь цар і його наближені. Наради світського характеру в джерелах XVI ст. зазвичай називалися «радою». Однак склалася традиція називати світські загальнодержавні наради XVI- XVII ст. світських і духовних осіб не земським нарадою, а земським собором.

Земські собори загальнодержавного характеру за участю представників панівного класу всієї землі, в якійсь мірі успадкували функції і політичну роль колишніх форм спілкування князя з керівною верхівкою суспільства. У той же час земські собори - це орган, який прийшов на зміну віче, він сприйняв від віча традицію участі всіх суспільних груп у вирішенні спільних питань, але замінив властиві віче елементи демократизму началами станового представництва.

Раніше земських соборів відбувалися церковні собори, від них до земських соборів перейшло найменування «собор», деякі організаційні та процедурні форми.

Деякі собори (собори примирення) прямо були призначені паралізувати класові і внутрікласові протиріччя

Для розуміння ролі земських соборів велике значення має вивчення складу їх представників, вивчення тих верств суспільства, які на соборах були представлені. У XVI - XVII ст. на собори закликали представників від дворян і дітей боярських кожного повіту і від тяглих посадських людей кожного повітового міста. Це за нинішніми поняттями означає, що кожен повіт, і кожен повітове місто представляв собою виборчий округ. Зазвичай від дворян кожного повіту посилали по два депутати (від деяких і більше - до шести депутатів), а від повітового міста по одному депутату. Про скликання земського собору посилалася царська грамота, в якій вказувався термін виклику собору, кількість представників різних станів від кожної адміністративної одиниці конкретно.

Наприклад, на земський собор 1651 є царська грамота від 31 січня 1651 року в Кропивна воєводі Василю Астаф'єву про вибір «для нашого царственого, великого, земського і литовського справи» та надсилання до Москви на соборну неділю двох «кращих дворян» і двох «кращих посадських людей». Як бачимо з тексту цієї царської грамоти, царські чиновники з якоїсь причини вважали за потрібне від Кропивна мати однакову кількість феодалів і торгово-промислового класу.

Представництво станів на соборах можна простежити на підставі досліджень В. О. Ключевського в роботі «Склад представництва на земських соборах стародавньої Русі» Ключевський докладно розглядає склад соборів на основі представництва 1566 і 1598

У 1566 р відбувся другий в історії земської собор. Це було під час війни з Латвією за Лівонію. Цар хотів дізнатися думку чинів, миритися чи з Литвою на умовах, запропонованих литовським королем. Від цього собору збереглася приговорная грамота, повний протокол з поіменним переліком всіх чинів собору. У ньому пойменовані 374 члена собору. За громадському статусу вони ділилися на чотири групи. Перша група - 32 духовних особи - архієпископ, єпископи, архімандрити, ігумени та монастирські старці. У цій групі чи були виборні люди, це все були представлені на соборі особи за своїм сану, як його неодмінні члени та запрошені компетентні люди, шановні суспільством і можуть подати корисну пораду, посилити моральний авторитет земського собору.

Друга група складалася з 29 бояр, окольничий, государевих дяків, тобто статс-секретарів та інших вищих чиновників. У цю ж групу входило 33 простих дяків і наказових людей. У другій групі не було виборних представників: це були всі сановники і ділки вищого центрального управління, члени боярської думи, начальники та секретарі московських наказів, запрошені на собор в силу свого службового становища.

Третю групу становили 97 дворян першої статті, 99 дворян і дітей боярських другої статті, 3 Торопецький і 6 луцьких поміщиків. Це група військово-служивих людей.

Четверта група включала 12 гостей, тобто купців вищого розряду, 41 людини простих московських купців - «торгових людей москвичів», як вони названі в «соборної грамоті», і 22 людини - люди промислово торгового класу.

Окреслені в соборній переліку дворяни і діти боярські обох статей були практично представниками дворянських товариств, яким вони були на чолі в походах.

Представники міського торгово-промислового класу були виразниками думок повітових торгово-промислових світів. Від них уряд чекав рад у поліпшенні системи збору податків, у справі ведення торгово-промислових справ, де була потрібна торгова досвідченість, деякі технічні знання, якими не володіли прикази люди, корінні органи управління.

Ключевський наполегливо проводить думку про те, що соборні представники від станів були не стільки уповноваженими від свого стану або від своєї корпорації, скільки покликаними урядом від такої корпорації. На думку Ключевського, виборний представник «був на соборі не для того, щоб заявити перед владою про потреби і бажання своїх виборців і зажадати їх задоволення, а для того, щоб відповідати на запити, які йому зробить влада, дати пораду, в якій справі вона його потребують, і потім повернутись додому відповідальним провідником рішення, прийнятого владою на підставі наведених довідок і вислухав рад ».

Ця точка зору, принижувати роль учасників земських соборів, аргументовано поправлена ​​Черепнина, Павленко, Тихомирова та іншими сучасними дослідниками, які показали, що виборні представники земських соборів грали куди більш самостійну роль.

Для більш детального вивчення характеру представництва розглянемо ще склад собору 1598 Це був виборчий собор, який поставив на царський престол боярина Бориса Годунова. Зберігся повний акт цього собору з перерахуванням його членів. За кількістю його учасників у істориків є розбіжності - вважають від 456 до 512 чоловік. Ця деяка різниця може бути пояснена технічними причинами відмінність списку земських соборів зі списком рукоприкладства за вироком про обрання Бориса Годунова царем - «затвердженої грамоти».

Для даної теми головний інтерес представляє соціальний склад учасників собору. Класифікація представництва на цьому соборі набагато складніше, ніж та, що відноситься до земського собору 1566г.

І на цьому соборі було запрошено вище духовенство, всіх духовних осіб на соборі 1598 було 109 чоловік. До складу собору, зрозуміло, входила Боярська дума. Разом бояр, окольничий, думних дворян і задушливих дяків було 52 людини. Були покликані дяки з московських наказів у складі 30 осіб, від палацової адміністрації було призвано на собор 2 Бараша, 16 палацових ключників. Військово-служивих людей на собор було прізвно268 людина, в складі собору вони представляли кілька менший відсоток, ніж в 1566 р, а саме 52% замість колишніх 55%. Зате на цьому соборі вони представляли більш дрібну ієрархію. Соборний акт 1598 ділить їх на стільникові, дворян, стряпчих, голів стрілецьких, мешканців і виборних з міст.

Представниками торгово-промислового класу на соборі були 21 чоловік гостей, 15 старост і соцьких московських сотень вітальні, суконної і чорних. Ці старости з'явилися на земської собор 1598 замість представників столичного купецтва, яке раніше, на соборі 1566, позначалося званням торгових людей московських і смолян.

Таким чином, у складі собору 1598 практично присутні ті ж чотири групи, які були на соборі 1566 р .:

- церковне управління

- вище державне управління

- військово-служивий клас, що представляє дворян-феодалів

- торгово-промисловий клас.

Це типовий склад повного земського собору, на ньому ніколи не були представлені селяни і міська біднота, міські ремісники.

На неповних соборах, які історики іноді називають не соборами, а нарадами, були присутні обов'язково перша і друга групи, але третя і четверта групи могли бути представлені в ослабленому, урізаному вигляді.

Склад соборів виявляє, з ким цар і уряд мали рада, до кого звертали гострі насущні державні питання, чия думка вислуховували, в опорі на кого потребували.

Скільки було земських соборів в XVI - XVII ст? всі вчені першим земським собором називають собор примирення 1549 Однак про припинення впливу земських соборів єдиної думки немає. Одні історики вважають практично останнім земським собором собор 1653 про війну з Польщею і приєднання України до Росії, інші останнім собором вважають скликання і розпуск собору про вічний мир з Польщею в 1683 р

Цікаво відзначити, що в повному переліку соборів Черепнина значиться і собор, який освятив своїм рішенням двоецарствіе Івана та Петра Олексійовича і зведення в сан правительки Софії. Однак при описі цих подій в підручниках історії ніде не зустрічається слово «собор» або посилання на рішення земського собору. Цікава позиція з цього питання авторитетного сучасного історика Павленко Н. І. Вище вже було сказано, що він серйозно займався проблемами земських соборів. Але він, з одного боку, не спростовував думку Черепніна про останні соборах, а з іншого боку, у всіх своїх книгах про Петра I він ніколи не згадує про соборах, освятив двоецарствіе. У кращому випадку мова йде про те, що ім'я царів вигукнули з натовпу на площі.

Очевидно, найбільш обгрунтованим є думка Л. В. Черепніна, на яке ми і будемо в основному спиратися. Черепнин в своїй книзі «Земські собори російської держави XVI - XVII ст» перерахував в хронологічному порядку 57 соборів, з них 11 соборів у XVI столітті і 46 соборів у XVII столітті.

Однак Черепнин, Тихомиров, Павленко, Шмідт та інші історики вважають, що соборів могло бути і більше, відомості про деякі могли не дійти до нас, можливі ще відкриття істориків при вивченні архівних джерел. До числа перерахованих 57 соборів Черепнін включає і три церковно-земських собору, в тому числі Стоглавийсобор. Аналіз представництва і вирішуваних питань роблять включення Стоглавого собору в загальне число земських соборів абсолютно обґрунтованим і закономірним.

Для з'ясування ролі земських соборів, їх істоти, їх впливу на історію цього періоду - періоду станово-представницької монархії і формування абсолютної монархії, проведемо їх класифікацію за кількома ознаками. Ключевський класифікує собори за ознаками:

· Виборчі.Вони обирали царя, виносили остаточне рішення, закріплене відповідним документом і підписами учасників собору (рукоприкладство).

· Дорадчі, всі собори, які давали рада на запит царя, уряду, вищої духовної ієрархії.

o Повні, коли земські собори мали повне представництв, подібне до того, яке було розглянуто на прикладах соборів 1566 і 1598

o Неповні, коли на земських соборах були представлені Боярська дума, «освячений собор» і лише частково дворянство і третій стан, а на деяких соборах-нарадах дві останніх групи в силу відповідних той час обставин могли бути представлені символічно.

З точки зору суспільно політичної значущості собори можна розділити на чотири групи:

- скликані царем;

- скликані царем з ініціативи станів;

- скликані станами або з ініціативи станів під час відсутності царя;

- виборчі на царство.

До першої групи належить більшість соборів. До другої групи відноситься собор 1648 р який зібрався, як прямо сказано в джерелі, по челобитью царю людей «різних чинів», а також ряд соборів часів Михайла Федоровича. До третьої групи відноситься собор 1565 року, на якому вирішувалося питання про опричнину і собори 1611-1613 р.р. про «раді всієї землі», про державний устрій і політичних порядках. Виборчі собори (четверта група) збиралися для вибору, затвердження на престолі Бориса Годунова, Василя Шуйського, Михайла Романова, Петра і Іоанна Олексійовича, а також імовірно Федора Івановича і Олексія Михайловича.

Скликалися військові собори, найчастіше вони були екстрених збором, представництво на них було неповним, запрошували тих, хто зацікавлений в території, що є причиною війни і тих, кого в короткі терміни можна закликати в розрахунку на підтримку політики царя.

У число соборів включено і три церковні собору в силу наступних обставин:

1. на цих соборах все ж був присутній земської елемент;

2. вирішуються релігійні питання в ті історичні часи і мілини і світське «земське значення»

Звичайно, ця класифікація умовна, але вона допомагає усвідомити зміст діяльності соборів.

Для більш глибокого розуміння ролі соборів доцільно провести ще одну класифікацію:

- Собори, що вирішували питання реформ;

- Собори, що вирішували зовнішньополітичні справи Русі, питання війни і миру;

- Собори, що вирішували справи внутрішнього «улаштування держави», в тому числі способів приборкання повстань;

- Собори смутного часу;

- Виборчі собори (обрання царів).

3.2 ДІЯЛЬНІСТЬ Земський Собор

У підручнику «Історія державного управління в Росії» під редакцією А. М. Маркової земські собори XVI - XVII ст названі принципово новим органом державного управління. Собор діяв у тісному зв'язку з царською владою і Думою. Собор, як представницький орган був двопалатним. У верхню палату входив цар, Боярська дума і освячений собор, що не обиралися, а брали участь відповідно до займаним становищем. Члени нижньої палати були виборними. Питання обговорювалися по станам (по палатах). Кожне стан подавало сові письмове думку, а потім в результаті їх узагальнення складався соборний вирок, прийнятий всім складом собору.

Собори збиралися на червоній площі, в Патріарших палатах або в Успенському соборі Кремля, пізніше - у Золотій палаті або Столовой хаті.

Земські собори очолював цар і митрополит. Роль царя на соборі була активною, він ставив перед собором питання, брав чолобитні, вислуховував чолобитників, практично здійснював все керівництво соборного дії.

У джерелах того часу є відомості, що на деяких соборах цар звертався і до чолобитникам за межами палат, в яких проводилася нарада по станам, тобто не до членів собору. Є також відомості, що на деяких соборах цар в ході дуже гострих ситуацій звертався до думки людей на площі, що примикає до палацових палатам.

Відкривався собор традиційним молебнем, можливо, в деяких випадках хресним ходом. Це було традиційне церковне торжество, що супроводжував найважливіші політичні події. Засідання собору тривали від одного дня і до декількох місяців в залежності від обставин. Так. Стоглавийсобор проходив з 23 лютого по 11 травня 1551 р Собор примирення проходив 27-28 лютого 1549, земський собор про похід в Серпухов для відсічі військам кримського хана Казі-Гірея проходив 20 квітня 1598 протягом одного дня.

Чи не існувала ніякого закону і ніяких традицій про періодичність скликання соборів. Їх скликали в залежності від обставин всередині держави і зовнішньополітичних умов. Відповідно до джерел в деякі періоди собори збиралися щорічно, а часом бували перерви в кілька років.

Наведемо для прикладу питання внутрішніх справ, які розглядалися на соборах:

- 1580 - Про церковний і монастирському землеволодінні;

- 1607 г. - Про звільнення населення від присяги Лжедмитрія 1, про прощення клятвопорушення відносно Бориса Годунова;

- 1611 - Вирок (установчий акт) «всієї землі» про державний устрій і політичних порядках;

- 1613 г. - Про посилці по містах збирачів грошей і запасів;

- 1614, 1615, 1616, 1617, 1618 р.р. та ін. - Про стягнення п'ятини грошей, тобто про збір коштів на утримання війська і загальнодержавні витрати.

Прикладом того, як царя і уряду довелося вдатися до допомоги земського собору в результаті важкої внутрішньої смути, є період 1648 - 1650 р.р., коли спалахнули повстання в Москві і Пскові. Ці факти проливають світло на вплив заворушень у справі скликання земських соборів.

Московське народне повстання розпочалося 1 червня 1648 зі спроб подачі чолобитною царю, що повертався прощі з Троїцько-Сергіївського монастиря. Суть скарг полягала у викритті «неправди і насильства, які над ними (чолобитники) вчиняють». Але надії на мирний розбір і задоволення скарг не виправдалися. 2 червня, після нових безплідних спроб вручити чолобитну цареві під час хресного ходу народ прорвався в Кремль, громили палаци бояр. Для даної теми цікаво зміст однієї з чолобитних, від 2 червня 1648 цареві Олексію Михайловичу, яка дійшла до нас в шведському перекладі. Чолобитна складена «від усяких чинів людей і всього простого народу». У тексті є звернення до царя «вислухати нашу і московського простого дворянства, городових служивих людей, великих і менших чинів у Москві скаргу». Цей перелік чинів відтворює звичайний склад земського собору. За змістом - це петиція, головним чином, служивих людей, які говорять від імені всього населення Московської держави, перейнята ідеями обурення 1648р. У ній піддані волають в останній раз до почуття честі і страху молодого царя, погрожуючи йому за допущені в країні насильства і грабунки божою карою і карою народного обурення.

Для даної теми становлять інтерес позитивні пропозиції чолобитною, що стосуються реорганізації державного апарату. Особливу увагу чолобитна приділяє обгрунтуванню судової реформи. До царя звертаються такі слова: «Ти повинен ... повеліти всіх неправедних суддів викоренити, нерозумних змістити і на їх місце вибрати справедливих людей, які б за свій суд і за службу перед богом і перед твоїм царським величністю відповідати могли». Якщо цар не виконає цей наказ, то він «повинен вказати всяким людям самим всіх службовців і суддів призначити своїми власними засобами, і для того людей вибирати, які б їх по старовині і по правді відати могли і від сильних (людей) насильства оберігати».

Для розуміння характеру діяльності соборів можна навести коротку характеристику військового собору січня 1550 Іван Грозний зібрав військо у Володимирі, що прямувало в похід під Казань.

За даними документа, що називається Хронографом, Іван IV прослухавши молебень і обідню в Успенському соборі, звернувся в присутності митрополита Макарія з промовою до бояр, воєвод, княжатам, дітям боярським, дворових і городовим Московської і Нижегородської земель із закликом відмовитися від місницьких рахунків на царській службі під час походу. Мова мала успіх і воїни заявили «Твоє царський покарання і повеління службі воспріемлем; як ти государ накажеш, так і робимо ».

З промовою виступив і митрополит Макарій. Цей собор освятив готовність землі йти на Казань.

Великий історичний інтерес представляє собор 1653, на якому обговорювалося питання про прийняття України в російське підданство на прохання українських представників. Джерела свідчать, що обговорення цього питання було довгий, опитали людей «всіх чинів». Взяли до уваги і думка «майданних людей» (вочевидь, не учасників собору, а тих, хто був на площі, поки йшли засідання собору).

В результаті була висловлена ​​одностайна позитивну думку в приєднанні України до Росії. У Грамоті про приєднання висловлено задоволення добровільним характером цього приєднання з боку українців.

Деякі історики собор 1653 про прийняття України в російське держава вважають практично останнім собором, далі соборна діяльність була вже не так актуальна і переживала процес відмирання.

Для повної характеристики змісту діяльності соборів і їх впливу на суспільно-політичне життя країни, на історію Росії, розглянемо для прикладу діяльність трьох соборів: Стоглавого собору, Собору, який прийняв рішення про опричнину і покладеної собору.

Більшість фахівців вважає, що Стоглавий собор не можна виключати з соборної системи XVI - XVII ст, хоча і підкреслюють, що це був церковний собор. Однак в загальну соборну систему він повинен бути включений з трьох причин: 1) він був скликаний з ініціативи царя; 2) на ньому були присутні світські представники від Боярської думи; 3) прийнятий на соборі збірник рішень певною мірою стосувався і мирян. Собор засідав в Москві в січні-лютому 1551 р остаточне завершення робіт відноситься до травня 1551 Свою назву він отримав від збірки соборних рішень, поділеного на сто голів - «Стоглав». Ініціатива уряду в скликанні собору була обумовлена ​​прагненням підтримати церкву в боротьбі проти антифеодальних єретичним рухами і одночасно підпорядкувати церкву світській владі.

Стоглавийсобор проголосив недоторканність церковного майна і виняткову підсудність духовних осіб церковному суду. На вимогу церковних ієрархів уряд скасував підсудність духовних осіб царю. В обмін на це члени Стоглавого собору пішли на поступки уряду в ряді інших питань. Зокрема, монастирям заборонялося засновувати нові слободи в містах.

Рішеннями собору були уніфіковані церковні обряди і мита по всій території Росії, регламентовані норми внутрішньоцерковного життя з метою підвищення морального та освітнього рівня духовенства і правильного виконання ним своїх обов'язків. Передбачалося створення училищ для підготовки священиків. Було встановлено контроль церковної влади над діяльністю книжкових переписувачів і іконописців і ін. Протягом другої половини XVI і в XVII ст аж до Соборної Уложення «Стоглав був не тільки кодексом правових норм внутрішнього життя духовного стану, але і його взаємин із суспільством і державою.

Значну роль у зміцненні абсолютної монархії зіграв собор 1565 р початку 60-х років XVI ст. Іван IV прагнув до активного продовження Лівонської війни, але натрапив на опозицію деяких осіб зі свого оточення. Розрив з обраною Радою і опали на княжат і бояр 1560-1564 р.р. викликали невдоволення феодальної знаті, керівників наказів і вищої феодальної знаті, керівників наказів і вищого духовенства. Деякі феодали, не погоджуючись з політикою царя, зрадили його і втекли за кордон (А. М. Курбський та ін.). У грудні 1564 Іван IV поїхав в Олександрівську слободу під Москвою і 3 січня 1565 оголосив про зречення від престолу через «гніву» на духовенство, бояр, дітей боярських і наказових людей. З ініціативи станів в цих умовах зібрався земський собор в Олександрівській слободі. стани були стурбовані долею трону. Представники собору заявили про свою прихильність монархії. що ж стосується гостей, купців і «усіх громадян Москви», то вони, крім заяв монархічного характеру, проявили антибоярские настрою. Вони били чолом, щоб цар «їх на здобич вовкам не давав, особливо ж від рук сильних визволив; а хто буде государьских лиходіїв і зрадників, і вони за тих не стоять і самі тих споживає ».

Земський собор погодився на надання царя надзвичайних повноважень, затвердив опричнину.

Укладений собор - собор, який прийняв Соборний Покладання 1649 р - кодекс законів Російської держави. Він проходив під безпосереднім впливом московського повстання 1648 р Засідала він довго.

Складанням проекту займалася спеціальна комісія на чолі з боярином князем Н. І. Одоєвським. Проект Уложення цілком і по частинах обговорювали члени Земського собору посословно ( «по палатах»). Надрукований текст був розісланий до наказів і на місця.

Джерелами Соборної Уложення були:

- Судебник 1550 (Стоглав)

- указное книги Помісного, Земського, розбійного і інших наказів

- Колективні чолобитні московських і провінційних дворян, посадских людей

- Керманич книга (візантійське право)

- Литовський статус 1588 р. Та ін

Була зроблена спроба вперше створити звід всіх діючих правових норм, включаючи судебники і Новоуказанние статті. Матеріал був зведений в 25 глав і 967 статей. У Уложенні намічається поділ норм по галузях і інститутам. Уже після 1649 року в корпус правових норм уложення увійшли новоуказанние статті про «розбоях і душогубство» (1669) про маєтках і івотчинах (1677 р), про торгівлю (1653 р і 1677 г.).

У Соборному Уложенні визначався статус глави держави - царя, самодержавного і спадкоємного монарха. Затвердження (обрання) його на Земському Соборі не вагався встановлених принципів, навпаки - доводило, легітіровало їх. Навіть злочинний умисел (не кажучи про дії), спрямований проти персони монарха жорстоко карали.

Покладання містив комплекс норм, що регулювали найважливіші галузі державного управління.

Система злочинів по Соборному Укладенню виглядала наступним чином:

1. Злочини проти церкви: богохульство, спокушання православного в іншу віру, переривання ходу літургії в храмі.

2. Державні злочину: будь-які дії (і навіть умисел), спрямовані проти особистості государя, його сім'ї, бунт, змова, зрада. За цих злочинів відповідальність несли не тільки особи, котрі здійснили, але й їх родичі та близькі.

3. Злочини проти порядку управління: злісна неявка відповідача до суду і опір приставу, виготовлення фальшивих грамот, актів і печаток, самовільний виїзд за кордон, фальшивомонетництво, зміст без дозволу питних закладів і самогоноваріння, принесення в суді неправдивої присяги, дача неправдивих показань свідків, «ябедничество» або помилкове звинувачення.

4. Злочини проти благочиння: утримання місць розпусти, приховування швидких, незаконний продаж майна (краденого, чужого), недозволена запис в заклад (до боярину, до монастиря, до поміщика), обкладання митом звільнених від них осіб.

5. Посадові злочини: здирства (хабарництво), неправомірні побори, неправосуддя (завідомо несправедливе рішення справи з користі чи неприязні), підробки по службі, військові злочини (нанесення збитку приватним особам, мародерство, втечу з частини).

6. Злочини проти особистості: вбивство, поділяється на просте і кваліфіковане, нанесення каліцтва, побої, образа чоти. Зовсім не каралося вбивство зрадника або злодія на місці злочину.

7. Майнові злочини: татьба проста і кваліфікована (церковна, на службі, конокрадство, крадіжка овочів з городу, риби з кошів), розбій та грабіж, шахрайство, підпал, насильницьке заволодіння чужим майном, псування чужого майна.

8. Злочини проти моральності: непочитание дітьми батьків, відмова утримувати старих батьків, звідництво, статевий зв'язок пана з рабою.

У розділі Уложення «Суд про селян» зібрані статті, якими остаточно оформлялося кріпосне право - встановлювалася вічна спадкова залежність селян, скасовувалися «Певні літа» для розшуку втікачів, за приховування швидких встановлювався високий штраф.

Ухвалення Соборної Уложення 1649 р стало важливою віхою в розвитку абсолютної монархії і кріпосного ладу. Соборний Покладання 1649 р - це звід феодального права.

У Соборному Уложенні вперше у світській кодифікації передбачена відповідальність за церковні злочини. Прийняття на себе державою справ, що раніше належали до церковної юрисдикції, означало обмеження влади церкви.

Всеохоплюючий характер і відповідність історичним умовам забезпечувало Соборному Укладенню довговічність, воно зберегло своє значення закону Росії аж до першої половини XIX ст.

Таким чином, діяльність земських соборів була важливою складовою частиною функціонування державної влади, опорою влади на панівні соціальні сили в період становлення абсолютної монархії.

Цікавим є стаття професора С. Ф. Платонова «До історії московських Земських соборів», яку він опублікував у період створення Державної Думи. Історик дав не тільки оцінку старих Соборів часів перших Романових, підкреслюючи, що Собор тоді не був дорадчим органом і тому не можна сучасні ідеї про представницькому органі, на кшталт законосовещательной Думи, ототожнювати з Земськимсоборами, які були по суті Радами всієї Руської Землі з досить широкими повноваженнями як в сфері законодавчої, так і повсякденного управління Державою.

У всеозброєнні фактів С.Ф.Платонов підкреслив величезну позитивну роль Соборів. «Московський державний порядок, з якого бере свій початок нова Росія, - писав він, - був створений і зміцнений після страхітливої ​​Смути, найбільше авторитетом Земського собору». Рада всієї Руської Землі з'явився, за словами Платонова, рушійним початком російської історії. Це не «цікавий архаїзм», а найцінніший віковий досвід. Наші предки, зазначає історик, вміли знаходити відповідали їх часу форми «загальної ради», використовувати і соедінятьіх згідно успіхам свого суспільного розвитку, з рівнем національної самосвідомості ».

У діяльності Земських соборів були важливі риси, як правило, не беруть до уваги. При першому Романові вони мали характер Постійної Ради всієї землі з трьох складових - Государя з Думою, освяченого собору з патріархом, а також виборних від усіх чинів і земель. Тільки поєднання цих трьох частин давало повноцінний рада. Ці частини, що працюють як єдине ціле, дозволяли знімати розбіжності і суперечки, що виникають в різних гілках і зчленуваннях влади. Це по суті найважливіша, мирив пристрасті сторона Соборів, чого не скажеш про структури, створених за принципом «розділяючи, владарюй».

Земські собори зіграли вирішальну роль і в сфері законотворчості. Земський собор 1649 р прийняв Укладення Олексія Михайловича ( «Соборне укладення»), не тільки справив кодифікацію всіх законодавчих актів, нормативних документів, але з ініціативи «кращих людей», виборних від усіх земель і чинів, на їхню вироком ввів в «Соборне укладення »близько сотні нових статей. І зроблено це було в найкоротші терміни, адже йшлося про корінних законах, про устрій національного способу життя, праці, захисту Вітчизни.

«У діяльності постійного Земського собору за перше десятиліття царювання М.Ф.Романова, - пише Платонов, - були такі риси, які далеко виводили Собори за чисто дорадчі функції. Собор виступав поруч в Государем як верховний національно-політичний авторитет в справах особливої ​​важливості. На нього посилалися навіть в дипломатичні зносини, кажучи, що відповідь «без порадою всієї держави» дати не можна.

У відносинах внутрішніх Собор був присутній іноді поруч з Государем, затуляючи собою інші владні органи. Так, козакам на Волгу посилалися грамоти безпосередньо від Собору разом з царськими. Казакам- «злодіям» було послано умовляння з особливим Соборним посольством, до складу якого увійшли духовні та світські особи. Посли від Собору в разі потреби збирали по містах екстрені грошові збори. Населення бачило над собою не одного царя з його приказними людьми, але і -Собор з його виборними послами. Соправительство Собору з Государем було для всіх очевидним. І цар, і Собор, обидві сили діяли згідно, бо мали одне і те ж походження і однакові цілі, піклувалися не про визначення своїх прав, а про забезпечення взаємної допомоги. Собори всієї Руської Землі, підкреслював С.Ф.Платонов, стали жертвою засилля і підступів наказного стану, буйної бюрократії, наказових дяків ( «кропив'яного насіння», «чорнильних душ», за народним висловом).

Нахапали чини і в смутні часи стану сколотили, «поставлені при владі довірою царя» відрізнялися особливим хабарництвом, розгнузданість, зловживанням владою. Це оних говорив народ: від трудів праведних НЕ наживеш палат білокам'яних. Саме ця «нова знати», яка засіла в наказах, погубила Земські собори, які були помехойіх властолюбству.

Бур'ян, підкреслював С.Ф.Платонов, не була тоді викорчувати «з поля геть» і, вирісши на російській ниві, заглушила -росткі управління земського за допомогою виборних людей, «добрих, розумних і постійних».

При всіх відмінностях у трактуванні політичного значення Земських соборів вони безумовно займають особливе місце в політичній історії Росії. Той факт, що три російських царя (Борис Годунов, Василь Шуйський і Михайло Романов) були обрані Соборами, говорить сам за себе. Соборні рішення, хоча і носили характер схвалення чи рекомендації царю, створювали прецеденти особливого механізму реалізації влади. Масштаб виборних процесів, пов'язаних з діяльністю Соборів, демонструє високий рівень політичної організації російського суспільства. Вибори представників, при всіх їх недоліках, охоплювали практично всю країну і захоплювали все вільні стану.

Соборна практика демонструє формування механізму національного представництва, яке складалося в Московській державі в XVI-XVII століттях. Були створені передумови для розвитку виборних установ загальноросійського масштабу, а в певні періоди існувала реальна можливість обмеження самодержавства представницькими органами. Однак ці тенденції не були реалізовані.

Звісно ж, що за скликанням Соборів стояла інша ідея, ніж та, яка надихала творців представницьких установ Західної Європи, що пішла по шляху парламентаризму. У діяльності Соборів проявилася характерна особливість російської державності: спільний пошук владою і станами вирішення найбільш важливих проблем державного життя. У наявності - серйозна відмінність російського політичної свідомості від західного, яке виходить з уявлення про необхідність знайти розумний компроміс приватних інтересів в діяльності представницьких органів Російська політична культура, виявлена в діяльності Соборів, відчуває потребу в об'єднуючою держава істини, яка повинна бути прийнята всіма і реалізація якої повинна підпорядкувати собі приватні інтереси. Собор збирається не для вироблення компромісу, його мета - з'ясування вищої істини, яка не потребує коригування, самодостатня і універсальна. «Хоч яким цікавим були різнорідні угруповання, в які об'єднуються учасники собору, скільки б гострий характер ні набули подекуди ведуться на ньому дискусії, за всіма розбіжностями стоїть ідеал вищої істини, найважливішої мети всіх помислів і устремлінь».

Соборність, тісно пов'язана з православним світоглядом, - найважливіша особливість російської політичної культури, що відрізняє її від західної ліберально-демократичної традиції. Через історію Земських соборів простежується особливий шлях виборної традиції в Росії. Тут - власне розуміння демократії, її місця в системі державної влади. Як писав про Собор 1613 року Л. Тихомиров: «Торжество самодержавства типова тим, що воно було вироблено земської Росією в боротьбі проти російського аристократичного початку і російського ж демократичного. Росія земська, т. Е. Саме національна, яка виражає типові особливості національності, відкинула в Смута всі інші основи, крім самодержавної, і відтворила її в тому ж вигляді, в якому малювалося воно Іоанну Грозному, і в тій земської Росії, яка свою культурно державне життя будувала на православному світогляді ».

4.1 ВІД Земський Собор ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ

За цей період в 200 років, на мій погляд, було тільки два моменти в історії представницьких органів влади, на які варто звернути увагу. Це скликання покладеної комісії при Катерині II і проект Сперанського.

В контексті декларування значення ідей просвітництва для державного управління феноменальним є скликання, робота і припинення Катериною II діяльності комісії з підготовки зведеного законодавства, основних законів імперії замість Уложення 1649 р

У так звану покладену комісію виборщики від дворян, городян, вільних сільських обивателів (державних селян, козаків та ін.) По одному відповідно від повіту, міста, провінції обрали 565 депутатів, вручили їм більше 1500 депутатських наказів з викладом основних потреб і побажань, узагальнених становими фракціями в станові накази, що вивчалися спеціальними і загальної комісіями більше 1,5 років.

Государиня представила комісії монарший «Великий наказ», де в 20 главах, 500 статтях на основі запозичень політичних, правових ідей з творів Монтеск'є, Більфельда, Беккариа виклала свої погляди на суть і роль закону в державному устрої та управлінні, на непорушність самодержавства, кріпацтва, існуючого порядку, товариства з володарями і виконавцями, на необхідність для Росії міцної самодержавної влади, розмежування функцій влади в управлінні, рівності громадян перед законом, визначила своє ставлення до питань прав і обов'язків людей різних станів, про злочини і покарання, про виховання та ін. Наказ готувався, перероблявся більше двох років, відбив віру в можливість монаршої влади перебудувати державний лад і управління за велінням розуму на основі законів, що втілюють великі принципи науки, справжні потреби і бажання народу. Самодержавнийправління обгрунтовано геополітичним фактором, економним його змістом і шкідливістю для Росії інших форм влади. «Государ є самодержавний, бо ніяка інша, як тільки з'єднана в його особі, влада не може діяти подібно з простором настільки великої держави. Будь-яке інше правління не тільки було б для Росії шкідливо, але і вкрай руйнівно ... самодержавнийправління намір і кінець є слава громадян, держави і государя ». При цьому, стверджувала імператриця, «російський народ є європейський», «Росія є європейська держава».

Виданий російською, французькою, німецькою, латинською мовами Наказ поширений в Росії і зарубіжжя, став основою роботи комісії, орієнтував представників станів на реалізацію цієї волі. «Боже збережи, щоб після закінчення цього законодавства був якийсь народ більше справедливий і, отже, більше процветающ», - ці слова Наказу прийняті захоплено, зі сльозами розчулення, і депутати під головуванням маршала А. Бібікова піднесли Катерині II титул премудрій, великої матері батьківщини , від якого вона відмовилася.

Унікальність документа в тому, що відображені в ньому «ідеї західних мислителів не пасувала російською дійсністю».

Депутати підготували в приватних комісіях проект Уложення, відпрацювали його главу про права дворянства, висловили боязко критичні зауваження по суті самодержавства, кріпацтва і ... відпустили але домівках після півтора років роботи, подавши імператриці, як зізнавалася вона, «світло і відомості про всю імперії , з ким справу маємо і про кого піклуватися повинно ». У своїх «Записках» вона порівнювала цю комісію з французькими представницькими зборами при калона і Неккер: «Моє збори депутатів вийшло вдалим, тому що я сказала їм: знайте, ось які мої початку; тепер висловіть свої скарги: де черевик тисне вам ногу? Ми постараємося це виправити ».

Чи не створила комісія нового законодавства, вільні, критичні думки депутатів стали уроком для Катерини II, інших монархів щодо вдосконалення державного управління в аспекті посилення його самодержавного характеру. У 1782 р вона зізналася: «Я в душі республіканка і деспотизму ненавиджу, але для блага народу руського абсолютна влада необхідна». Одноосібне панування вважала найефективнішим: «Краще підкорятися законам під одним паном, ніж догоджати багатьох». Німецька принцеса на російському престолі вважала, що «крім самодержавного государя, всяка друга форма правління шкідлива Росії». З самого початку царювання Катерина II «прагнула до того, щоб всі нитки управління зібрати в своїх руках», захистити себе від можливого впливу Сенату, інших органів управління.

Тепер перейдемо до проекту Сперанського.

М.М. Сперанський виходив з непорушності монархічної державності, відповідної організації влади. Монарх - глава держави, джерело, носій і виразник державної влади в усій її повноті, під його керівництвом діють всі органи управління, «всі дії порядку законодавчого, судного і виконавчого сходять до державної влади і від неї виливаються». І потрібно було лише закріпити цей інститут на принципі законності, «втілити правління самодержавний усіма, так би мовити, зовнішніми формами закону, залишивши по суті ту ж силу і той же простір самодержавства».

З урахуванням уроків верховного, найвищого при дворі, неодмінного рад запропоновано створити при монарху державна рада як особливе вища установа

дорадчого характеру для попереднього розгляду виходять від імператора проектів законів, річних кошторисів доходів і видатків, а також для спостереження за виконанням законів з метою впорядкування законодавства, але без втручання в функціональний нагляд Сенату. У Держраді централізувалася б, таким чином, законодавча сфера. Він міг забезпечити однаковість юридичних норм, виключити можливі протиріччя в законодавчих документах. Призначення Держради і в тому, щоб об'єднувати, погоджувати законотворчі та інші дії всіх вищих державних структур, налагодити їх правова взаємодія, виконувати роль сполучної ланки верховної влади монарха з її виконавчими структурами переважно в частині затвердження законності в державі.

Монарх призначає в Держрада 35 вищих сановників з аристократичної еліти, в тому числі і за посадою, як міністрів, головує сам або за його дорученням один з членів ради. За задумом автора, саме ця аристократія, влаштована на зразок англійської, могла бути блюстітельніцей законів по всіх галузях управління і охоронницею інтересів народу. Передбачені в структурі Держради чотири департаменти: законодавчий, військових справ, цивільних і духовних справ, державної економії для розгляду проектів, що виносяться на загальні збори ради, а також державна канцелярія на чолі з державним секретарем, чотири її відділення на чолі з статс-секретарями для організації поточної роботи департаментів і всієї ради.

Передбачалося поєднувати своєрідно з верховенством корони європейську ідею поділу гілок влади, скласти управління з трьох вертикалей установ - законодавчих, виконавчих, судових, мають земський, виборний характер.

Законодавча вертикаль: а) волостная дума з усіх земельних власників волості і з депутатів від державних (казенних) селян по одному від 500 душ, що вибирає волость і депутатів в повітову думу на 3 роки; б) повітова дума, яка обирає повітове правління і депутатів до губернської думи; в) губернська дума, яка обирає губернське правління і депутатів Державної думи; г) Державна дума в складі депутатів усіх станів стоїть на чолі вертикалі, збирається щороку на загальні збори, розглядає і схвалює внесені владою монарха законопроекти, кошторис доходів і видатків, формулює свої письмові заяви про потреби народу, окремих станів, про відповідальність міністрів (ідея відповідального перед Гос.Думи кабінету), вказує, які і як порушуються корінні державні закони в розпорядчих актах державних структур.

Виконавча вертикаль:

а) вершина виконавчої влади - міністри, що призначаються монархом;

б) губернатор у губернії, який призначається монархом, і одночасно чиновник МВС, залежний від міністра, і при ньому губернське правління, підлегле своєрідно Сенату, що поєднувалося з подвійною підпорядкованістю, і МВС, і Сенату, вносило певну плутанину;

в) віце-губернатор в області, який призначається зверху, і при ньому обласне правління;

г) повітовий начальник з канцелярією, глава адміністрації повіту, який призначається зверху;

д) волосний начальник - глава волосний адміністрації, який призначається зверху.

Судова вертикаль з вищою судовою інстанцією - Сенатом, губернськими, окружними, повітовими, волосними судами третейського або світового характеру, при виборності суддів і участю присяжних засідателів.

Сенат, залишаючись адміністративним установою, ставав верховним судилищем імперії. Сенатори призначалися монархом на довічний термін з числа представників, обраних губернськими думами в Гос.думу.

Держрада покликаний об'єднувати діяльність трьох управлінських вертикалей і тим самим забезпечувати законність, єдність державного управління при верховної влади монарха, уявлення йому на затвердження всіх розглянутих Гос.Думи і Держрадою проектів.

Однією з сильних рис плану М.М. Сперанського була передбачена виборність, допущення виборних представників від народу до законосовещательной діяльності, створення представницьких земських установ знизу доверху, відповідальність виборних чиновників, нові засади організації суду і контролю.

Своєрідно мислилася в плані соціальна структура суспільства, на основі якої повинна була реалізуватися виборність. Передбачалося послабити перегородки станів, розгороджених по феодальному принципом, об'єднати населення в три категорії з різними правами, можливістю переходу з однієї в іншу:

а) дворянство, що володіло правом володіння населеними землями, свободою від обов'язкової служби, всіма політичними і громадянськими правами;

б) середній стан (купці, міщани, державні селяни, селяни, що мали ненаселені селянами землі), якому покладалися лише цивільні права (права власності, свободи занять, пересування, виступи в суді від свого імені), але не політичні;

в) народ робочий (поміщицькі селяни, слуги, робітники робочі і домашні), без політичних і громадянських прав при деяких лише цивільних правах.

У плані закладені обмеженість доступу до управління і нерівність верств суспільства.

І кріпосне право зберігалося, але в перспективі скасовувалося поступово в зв'язку з розвитком промисловості, торгівлі, освіти, бо, думав М.М. Сперанський, немає в історії приклад, щоб народ освічений і комерційний міг довго в рабстві залишатися. Ліквідація особистої залежності селян, звільнення їх без землі вважалося умовою просування Росії до європейської державності, заснованої на силі закону.

Таким шляхом уявлялося М.М. Сперанському можливим ввести в російське суспільство принцип законності, гармонізувати на цій основі суспільне життя, перетворити населення в громадянськи вільне, всеосяжно оновити, перебудувати державне управління, змінити механізм функціонування державного устрою, реалізувати ідею правової держави. За словами самого М.М. Сперанського, «весь розум плану полягав у тому, щоб за допомогою законів заснувати владу уряду на засадах постійних і тим повідомити дії цієї влади більше гідності і справжньої сили»,

В. О. Ключевський вважав, що це був дивовижно сміливий план, містив новий пристрій управління, відрізнявся дивовижною стрункістю, послідовністю у проведенні прийнятих почав, але виявився нездійсненним, бо государ не міг підігнати його до рівня дійсних потреб і наявних коштів Росії.

5.Загальноросійські представницькі установи на початку XX століття

5.1 Передумови створення Державної Думи

З початком першої революції в Росії уряд поряд з жорстокими репресіями проти народних мас здійснювало політику лавірування і поступок. Серед них була обіцянка скликання нового вищого законо-дорадчого установи зі складом, що обирається населенням. На засіданні Ради Міністрів 3 лютого 1905 було вирішено оприлюднити на ім'я міністра внутрішніх дід А. Г. Булигіна особливий рескрипт (розпорядження) про розробку законопроекту з цього питання. У цьому рескрипті, підписаному царем 18 лютого і оприлюдненій на наступний день, давалися туманні обіцянки «залучати найдостойніших, довірою народу наділених, обраних від населення людей» до участі в попередній розробці та обговоренні «законодавчих припущень» за умови «неодмінного збереження непорушності основних законів імперії », т. е. перш за все самодержавства. Одночасно був оприлюднений царський маніфест «Про призов влади і населення до сприяння самодержавної влади в подоланні ворога зовнішнього і викорінення крамоли та протидію смути внутрішньої».

Практична розробка законопроекту про новий державній установі Булигін затягувалася. Очолювана ним комісія представила проект до Ради Міністрів тільки до 23 травня. Для остаточного обговорення проекту нової установи, названого в Сонет Міністрів «Державна дума», в Петергофі 19-26 липня 1905 р проходили наради вищих чиновників Росії під головуванням царя. Більшість учасників цих нарад визнали, що зробити проект ще більш поміркований неможливо, і 6 серпня цар затвердив «Установа Державної думи» і «Положення про вибори до Державної думи». Ці закони встановлювали законодавчим характер майбутньої (булигінської) Думи.

Широкі верстви населення: жінки, військові, учні, міська біднота, багато, неросійські народи виборчих прав в Державну думу не мали; позбавлений був власного представництва в Думу і робітничий клас Росії.

При виборах в Думу була встановлена ​​система курії, т. Е. Розподілу виборців по становим і майновими ознаками. Для кожної курії уряд встановив певні норми представництва.

Були створені три курії: землевласницька, міська та селянська. Для участі у виборах по землевладельческой курії встановлювався земельний (від 100 до 650 дес. Землі в залежності від місцевості) або майновий (нерухома власність не менше 15 тис. Руб.) Ценз. Землевласники, які не мали цензових ділянок, вибирали своїх уповноважених на попередньому з'їзді. Повітовий виборчий з'їзд землевласників вибирав вибірників. У міському виборчому з'їзді брали участь представники міської буржуазії, для яких встановлювався досить значний майновий ценз. Для селян (крім Сибіру і Польщі) цензу не було потрібно, по встановлювалася складна четирёхстепенная система виборів: сільські сходи вибирали десятідворніков, ті на волосних сходах - уповноважених, а останні на повітових з'їздах - уповноважених від волостей (у козаків - від станиць) вибірників.

Виборці губернії, обрані усіма куріямі, збиралися на губернське виборчі збори, де кожна курія обирала встановлене законом число членів Державної думи. Великі міста отримали право вибирати членів в Думу від міської буржуазії безпосередньо на міських виборчих зборах.

Характеризуючи булигінськоі Думу, В. І. Ленін називав її дорадчим установою «представників поміщиків і великої буржуазії, обраних під наглядом і за сприяння слуг самодержавного уряду»; сам виборчий закон В. І. Ленін називав «знущанням над ідеєю народного представництва». Більшовики закликали маси до активного бойкоту виборів цієї Думи, викриття погоджувальної політики буржуазії. Вони висунули гасло підготовки і проведення збройного повстання, встановлення Тимчасового революційного уряду, переростання революції з буржуазно-демократичної в соціалістичну.

Події осені 1905 року (вересневі страйку, всеросійський політичний страйк в жовтні) зірвали вибори і скликання булигінськоі Думи. У маніфесті 17 жовтня царат був змушений обіцяти скликання законодавчої Думи з розширеним представництвом.

Спеціальна нарада в Царському селі підготувало додатковий виборчий закон, який був затверджений царем 11 грудня 1905 р.- в самий розпал грудневого збройного повстання в Москві. Цей закон давав виборчі права і робочим; для цього в кожній губернії створювалася робоча курія. Для робочих були встановлені триступеневе вибори. Право голосувати отримали робочі (чоловіки) з підприємстві, які налічують від 50 до 1000 чоловік; вони вибирали одного уповноваженого. Великі підприємства обирали по одному уповноваженому на кожну тисячу робітників. Уповноважені всій губернії збиралися на губернське збори уповноважених від робітників, на якому обирали виборщиків.

За новим виборчим законом було розширено і виборчі права дрібної буржуазії. За міської курії в число виборців включалися дрібні ремісники, квартиронаймачів і чиновники-пенсіонери.

Незважаючи на ці доповнення, виборчий закон давав повну перевагу панівним класам Росії: із загального числа вибірників в Державну думу 7211 чоловік поміщики і велика буржуазія мали 4249 вибірників, або 58%.

Для «перевірки правильності виборів і розгляду заяв і скарг у справах про вибори» створювався спеціальний апарат: губернські, повітові і міські комісії у справах про вибори. Ці комісії складалися з чиновників, представників дворянських станових установі, міських самоврядувань та земств. Головували в цих комісіях чиновники Міністерства юстиції - голови окружних судів, повітові члени окружних судів і ін. Діяльністю виборчих комісій керувало особливу діловодство по виборах в Думу, створене в апараті Міністерства внутрішніх справ.

Організаційне пристрій Державних дум всіх скликань визначалося «Установою Державної думи» 20 лютого 1906 р

5.2 Установа Державної думи

Видання Жовтневого Маніфесту зажадало перегляду раніше підготовлених положень (установи) про Державну Думу, бо воно розглядало Думу як законодавчим орган, вельми обмежений у своїх правах, що вже не відповідало засадам Маніфесту, але і після доопрацювання та уточнення в Установі Держдуми, оголошеному 20 лютого 1906 м, залишився глибокий слід від її початкового законо-дорадчого статусу.

Суть всіх правових актів, як-то: Основних Законів (в новій редакції квітня 1906 г.), положень про Думі та Раді, полягала і проголошення і закріплення виключних прав Імператора як вищої законодавчої влади. «Ніякий закон не має свого здійснення без Нашого затвердження». Але з'явилися і додержання імператорського свавіллю, бо навіть урядом підготовлені проекти законів, але не схвалені Думою і Радою, не могли представлятися на затвердження Імператора. Така участь обох палат в законодавстві було, проте, обмеженим, а в зіставленні з виключно широкими правами Імператора, за яким був і законодавчий почин і право вето, виглядали майже як законодавчим. Вся робота Думи і Ради ставилося в повну залежність від волі Імператора, за яким було право скликати і розпускати Думу і Рада; підтверджувалося право Імператора видавати закони в междумскій період в «надзвичайних обставин» (а їх наявність визначав сам цар) без попереднього обговорення в Думі, хоча з їх подальшим розглядом в Думі.

До цього треба додати, що Маніфест передбачав формування Держради за принципом: половина обиралася на корпоративній основі - від земств, міст, церкви, університетів, а інша половина призначалася царем. І, отже, Рада була знаряддям царського контролю за всією роботою Думи.

Нарешті, з компетенції Думи повністю вилучався фундамент законодавства - право перегляду Основних Законів Імперії, яке було повністю залишено за Імператором. Основні Закони перетворювалися, грубо кажучи, в кайдани народного представництва.

Корекція, вироблена реформою в області виконавчої влади, створювала видимість серйозних кроків. Право контролю, нагляду, про які згадувалося в жовтні, перетворилося в право запиту, та й то не до Ради Міністрів в цілому, а лише щодо тих міністерств і відомств, які підпорядковані за законом Уряду Сенату і, отже, всі відомства, міністерства Імператорського двору, зовнішня політика, армія і флот - виводилися з-під спостереження Думи. Поза критики залишалася не тільки особа Государя, а й його посли, світський генерали, гофмейстер, обершенкі і камергери.

«У розвиток цих головних підстав - сповіщав Маніфест, визначено та Нами затверджені постанови про зміну Установ Державної Ради, а також пересмотрение за вказівками нашим Установи Державної Думи».

Наведу найважливіші статті цього документа, які відразу ж після оголошення їх викликали в суспільстві бурхливу реакцію.

«Установа Державної Думи»

Гл. 1. Про склад і пристрої Державної Думи

1. Державна Дума засновується для обговорення законодавчих пропозицій, висхідних до Верховної Самодержавної Влада за силою Основних Державних Законів і в порядку, встановленому в цьому Установі та в Установі Державної Ради.

2. Державна Дума утворюється з членів, що обираються населенням Російської Імперії на п'ять років на підставах, зазначених у положенні про вибори в Думу.

3. Державна Дума може бути до закінчення п'ятирічного терміну повноважень її членів розпущена указом Імператорської Величності. Тим же указом призначаються нові вибори в Думу і час її скликання.

4. Тривалість щорічних занять Державної Думи і терміни їх перерви протягом року визначаються указами Імператорської Величності.

5. Державна Дума може, для попередньої розробки підлягають її розгляду справ, утворювати зі свого середовища Відділи та Комісії.

6. Число Відділів та Комісій, їх склад, а також предмети їхнього відомства, встановлюються Державною Думою.

7. Для законного складу засідань Державної Думи потрібна присутність не менше однієї третини всього числа даного складу членів Думи. »

Ці найважливіші положення були вироблені ще в період підготовки законосовещательной Думи, формулювання першої найважливішої статті була знайдена під час петергофского наради під головуванням Імператора в липні 1905 року і увійшла в текст указу 6 серпня про законосовещательной Думі і повторена в лютому 1906 р Тут проглядається не тільки спадкоємність в законодавчих актах. По суті, права Думи, названої тепер законодавчої, істотно не відрізнялися від прав її попередниці, іменованої дорадчої (Булигінської).

Гл. 3. Про членів Державної Думи передбачала:

«14. Члени Державної Думи користуються повною свободою суджень і думок у справах, що підлягають веденню Думи, і не зобов'язані звітом

перед своїми виборцями.

15. Член Державної Думи може бути підданий позбавлення або обмеження волі не інакше, як за розпорядженням судової влади, а так само не підлягає особистому затримання за борги.

16. Для позбавлення волі Члена Державної Думи під час її сесії має на її запит попередній дозвіл Думи ...

23. Членам Державної Думи, протягом її сесії, проводиться добове зі скарбниці забезпечення в розмірі десяти рублів в день кожному. Понад те, членам Думи відшкодовуються з казни щорічно шляхові витрати за розрахунком п'яти копійок на версту від місця їх проживання до С.-Петербурга і назад. Члени Думи, що займають, разом з тим, посади Міністрів або главноуправляющих окремими частинами, не отримують згаданого добового постачання ».

Гл.5. Про предмети відання Державної Думи в ст. 31, встановлювала, що «До відання Державної Думи підлягають:

1) предмети, що вимагають видання законів і штатів, а також їх зміни, доповнення, призупинення дії та скасування;

2) державна розпис доходів і витрат разом з фінансовими кошторисами Міністерств і Головних Управлінь, так само як грошові зі скарбниці асигнування, розписом непередбачений, на підставі встановлених правил;

3) звіт Державного Контролю по виконанню державною розпису;

4) справи про відчуження частини державних доходів або майна, які потребують Високого зволення;

Порядок провадження справ у Державній Думі регламентований був в гл. 6. Стаття 34 установи передбачала, що «Законопроекти або вносяться в Державну Думу міністрами або главноуправляющих окремими частинами, або Комісіями, утвореними з членів Думи, або ж надходять в Думу з Державної Ради.

... 39. У всіх зборах Державної Думи можуть бути присутніми міністри і главноуправляющих окремими частинами, але брати участь в голосуванні вони мають право тільки в тому випадку, якщо складаються членами Думи.

40. Державна Дума може звертатися до міністрів і Главноуправляющим окремими частинами за роз'ясненнями, що безпосередньо стосуються розглянутих нею справ ...

43. Голові Державної Думи надається вирішувати присутність в засіданнях Спільного її Зборів, крім засідань закритих, стороннім особам в числі, що не перевищує кількості відведених для них місць, з дотриманням встановлених правил. Від Голови Думи залежить дозволити, з дотриманням тих же правил, бути присутнім в засіданнях Спільного її Зборів, крім засідань закритих, представникам входять в світ видань погодинної друку в числі, що не перевищує кількості відведених для них місць, але не більше одного від окремого видання. У засіданнях Загальних Зборів Державної Думи, крім засідань закритих, мають право бути присутніми члени Державної Ради, Сенатори і особи Дипломатичного Корпусу ...

45. Звіти про всіх засіданнях Загальних Зборів Державної Думи складаються присяжними стенографії і, по схвалення Головою Думи, допускаються до оголошення у пресі, крім звітів про закритих засіданнях ».

Комісія Сольского в основу акту про заснування Державної Думи поклала узаконення про Думі від 6 серпня 1905 р Іншими словами, права, визначені для законодорадчого органу, перенесли механічно на нову, як би законодавчу, Думу. Найважливіша новація - це стаття 50, в якій говорилося, що: «Законопроекти, не прийняті Державною Думою або Державною Радою, визнаються відхиленими». Але головне - Дума була позбавлена ​​права законодавчого почину. Її основний обов'язок зводилася до обговорення законопроектів, внесених Кабінетом Міністрів. Законодавча ініціатива Думи була строго обмежена. Навіть в разі рішення Думи про бажаність якого-небудь акта (нового закону або зміни старого) Дума не мала права самостійної підготовки законопроекту. Це право збереглося за урядом. І лише в разі відмови уряду готувати законопроект, навіть запропонований самої Думою, остання могла сама почати цю роботу в своїх комісіях. Але і в цьому випадку її робота контролювалася виконавчою владою, бо Дума могла користуватися даними виключно з урядових джерел. І як показала практика, міністерства широко використовували цей порядок, зводячи нанівець думську «законодавчу» ініціативу.

Положення про Думу визначало і загальні принципи відносин Думи з виконавчою владою.

«У всіх зборах Державної Думи можуть бути присутніми Міністри і главноуправляющих окремими частинами, але брати участь в голосуванні вони мають право тільки в тому випадку, якщо складаються членами Думи» (ст. 39).

Державна Дума на підставі ст. 40 Установи могла звертатися до міністрів і Главноуправляющим за роз'ясненнями, що безпосередньо стосуються розглянутих нею справ. Міністри і главноуправляющих мали право відмовитися від надання Думі своїх роз'яснень з таких предметів, «які, з міркувань державного порядку, не підлягають оприлюдненню. Так само Міністри і главноуправляющих повинні бути вислухані в засіданнях Думи кожен раз, коли вони про те заявлять ».

Важливе значення мала і ст. 33, яка свідчила: «Державна Дума може звертатися до міністрів і Главноуправляющим окремими частинами, підлеглим за законом Правительствующему Сенату, з запитами з приводу таких, що послідували з їх боку або підвідомчих їм осіб і встановлень, дій, котрі представляються незакономірний». Ст. 58-60 регламентували порядок відносин Думи і міністрів по роботі з законопроектами. Головне, що Дума не могла заборонити дії Міністерства Імператорського двору, закордонних справ, військового та морського міністрів. Практика незабаром показала, що голова Радміну міг, посилаючись на цю статтю, відмовитися відповідати на запити депутатів. Та й окремі міністри при бажанні могли послатися на відповідні статті «Установи Держдуми» і відмовитися відповідати на депутатські запити. З іншого боку, міністри зберігали можливість контролювати законотворчу роботу Думи навіть в порядку думської ініціативи (дуже обмеженою).

Посилаючись на ці статті, міністри відмовлялися надавати в Думу матеріали, необхідні для підготовки проектів в думських комісіях, і навіть перешкоджали Думі запитувати необхідну їм інформацію з позаурядових джерел.

Одним словом, в «Установу Держдуми» відносини між Думою, з одного боку, і виконавчою владою, з іншого, визначалися так, що ставили Думу в повну залежність від уряду навіть в області її безпосередньої діяльності. Уряд, як влада виконавча, взагалі не підлягало відповідальності перед народними представниками. Воно залишалося чисто імператорської владою.

В кінцевому рахунку, як показала практика, безправ'я Думи визначало багато в чому безправ'я уряду, який став до кінця думської епохи пішаком в руках придворної камарильї. Тільки сильний парламент може створити сильну авторитетну виконавчу владу. Безсилля парламенту (Думи) ставить і цю гілку влади в повну залежність від авторитарних структур, які присвоюють функції глави держави, законодавчої, виконавчої і навіть судової влади. Відзначимо й те, що депутати Думи брали спеціальну присягу (урочисту обіцянку), текст якої був такий: «Ми, пойменованих нижче, обіцяємо перед Всемогутнім Богом виконувати покладені на нас обов'язки членів Державної Думи по крайнього нашому розумінню і силам, зберігаючи вірність Його Імператорської Величності Государю Імператору і Самодержцю Всеросійському і помятуя лише про благо і користь Росії, посвідчення чого своеручно подпісуемся ».

Рупором наукової громадськості з приводу всього комплекту думських актів виступив журнал «Право». І з вельми критичних позицій.

У редакційній статті «Конституція 20 лютого» журнал їдко оцінив ці акти. «Вони перемішані положеннями, які на кожному кроці загрожують конфліктами між урядом і суспільством, які загрожують звести нанівець подальшу мирну роботу». Розпочата з загрози кровопролиття стаття і закінчувалася на вельми мінорній ноті: «акти 20 лютого, які давали країні Конституцію, не звернули похмурих буднів урядової реакції в радісне свято торжества свободи і справедливості. Це свято треба ще завоювати ». Радикальні і опозиційні (кадети) сили сходилися в ті дні в вимозі-кличі: «Геть самодержавство!»

Орган, який назвав царський Маніфест Конституцією, обурений, що «монарх зберігає титул самодержця» і відсилає читача до статті в попередньому номері (теж, до речі, редакційної) «Конституційна Росія і самодержавство», де цей клич «Геть самодержавство!» фігурує в якості пугала і де було заявлено, що «самодержавство позначає необмеженість влади государя». Стаття оскаржувала думку тих, хто вважав, що титул Імператора як самодержця може бути збережений. «Право» вважало, що збереження самодержавства створює новий привід для подальшого кровопролиття. Досить міжусобиць, досить крові! Журнал вважав таку відповідь «єдино цінним».

Через тиждень, нагадуючи читачеві про це «єдиному» заяві, обґрунтовуючи гасло усунення самодержавства, цей журнал заявляв: «титул втрачає своє реальне значення. Ми тепер маємо самодержавство без змісту і конституцію без назви - одна ненормальність доповнює логічно іншу /.../ В акті під загрозою виключення для всіх членів Думи і Гос.Совета вводиться «обіцянку перед Всемогутнім Богом« зберігання »вірності самодержця Всеросійському / ... / обов'язковість цього урочистого обіцянки (клятви - А. С.) навіть посилена порівняно з становищем Думи 6 серпня (за тобто дорадчої - А. с), яке не влаштовувало ніякої санкції для випадків відмови дати таке. У цьому питанні законодавець виявляв «небезпечну любов до архітектурних прикрас в дусі давньої старовини». Що можна сказати з приводу цього залпу по Зимового палацу? Вірно зазначивши суперечливе поєднання авторитарних і народопредставітельних тенденцій в Конституції 20 лютого, автор публікації в «Праві» допускав разючу однобічність, якщо не упередженість. Огульне відкидання титулу самодержавного государя в умовах Росії мало що пояснювало.

Ще Карамзін Н.М. помічав, що титул «самодержавний» від початку виступав виразом і єдності руської землі, цілісності, і суверенності держави Російської. Легітимне вираження проблеми цілісності Росії зберігало всю свою значимість і в XX столітті: і в його початку, і в кінці.

Питання про оцінку поступових перетворень влади сучасниками не міг бути однозначним. Він і сьогодні не має остаточної відповіді. І хіба події 1905 року позначили реальну загрозу розпаду держави ?! Гостро стояло і питання суверенності. Не можна погодитися з юристом «Права» в тому, що і «наполягати на цьому було б справою абсолютно пустим, бо самого питання про васальну характері Росії ні у кого не виникає. Івану III треба було б якось висловити і підкреслити свою незалежність. Сучасна Росія в цьому анітрохи не потребує »4. Дивовижна безглуздість! Інакше цю тезу «Права» не назвеш. Адже писалося щось в дні, коли ще не стерлася пам'ять про несправоцірованной японської агресії, загибелі флоту, втрати половини Сахаліну, вимушеного зречення від історичних прав на Курили (а це вільний вихід в океан). Обстановка диктувала гостроту питання про суверенітет і єдність.

Звичайно, Сахалін далеко, але земля-то нашенська, предками освоєна. Важливий принцип, прецедент. Не випадково до Вітте, як творцеві Портсмутського Мирного договору з Японією, за територіальні поступки приклеїлося міцно прізвисько «граф Полусахалінскій».

Редакційна стаття далі оскаржувала проголошене «Конституцією 20 лютого» обмеження прав Думи, позбавлення її права вносити зміни до Основних законів і переглядати положення про Думу і Держраді. Ці обмеження, справедливо зауважив журнал, не витікало із суті конституційного способу правління. Як «сучасне нововведення» журнал визначив установа Державної Ради. Адже в Жовтневому Маніфесті про нього не йшлося.

Разом з тим, Державна Рада вірно було визначено в журналі як «слухняне знаряддя в руках Верховної влади», який «донезмоги утруднить діяльність Державної Думи». Це побоювання повністю виправдалося. Загальна оцінка «Конституції 20 лютого» містилася в наступному резюме: «Маніфест 17 жовтня встановив два завдання для установи Думи; закони надалі не повинні видаватися без її згоди, Думі повинен бути наданий контроль за закономірністю дій влади. Ні та, ні інша завдання не можуть бути успішно виконуваності нею при дії «Установи» 20 лютого »5. Ця оцінка Конституції 20 лютого була розвинена в тому ж номері в статті «Друге установа Державної Думи», яка публікувалася в трьох номерах. Вона належить перу відомого юриста Н. І. Лазаревський, тоді ще приват-доцента, і вражає відточеністю, виваженістю суджень і оцінок, ерудицією талановитого молодого, перспективного правознавця, учня Н.М.Коркунова. (Не можна не відзначити його трагічну долю. У 1921 р професор Лазаревський був розстріляний разом з поетом Миколою Гумільовим та іншими, що проходять «у справі проф. Таганцева»). Увага до його наукової спадщини нехай послужить його світлої пам'яті.

«Закон не може сприйняти сили без схвалення Ради і Думи» - писав Лазаревський.Цим положенням, справедливо вказує автор, «категорично встановлюється основне початок конституційного ладу». Сумніви в тому, чи є відтепер Росія конституційною монархією, вже немає. «Таким чином, основне питання вирішене і дозволений правильно /.../ він був запропонований вже 17 жовтня». Розглянемо повністю це твердження, що має першорядне значення в закладають на сторіччя суперечці про характер Державного ладу «постоктябрьского» (1905 р) Росії.

Гідність статті Лазаревського, що робить її особливо цінною для даного дослідження, полягає в ретельному послідовному проведенні зіставлення першого (6 серпня.) І другого (20 февр.) Установ Державної Думи. У літературі з цієї проблеми, на жаль, склалася традиція обмежуватися заявами про те, що одна (Булигинськая) Дума проектувалася як дорадчий орган, інша ж (по Маніфесту 17 Жовтня. І другого установі Думи) як законодавча. Далі цього загального висновку, як правило, не йшли. Раз Булигинськую проект був зметений революційним вихором, то до чого її аналізувати. Зіставлення, зроблене Лазаревським, дозволяє визначити рух правової думки, початкові придбання которойне втратили практичної значущості.

Багато гріхів було у першого установи Думи. Деякі з цих гріхів усунені. Усунуто правило, що засідання Думи не публічні. І справді, яка ціна «гласності», під сурдинку створеної. Як тут не згадати слова Чернишевського, що в Росії гласність означає відсутність свободи думки і слова. І Думі по положенню 20 лютого дарували право публічності, тим поставивши її роботу «під нагляд громадськості». Це одне із загальних засад конституційних установ. Тут важливий був принцип.

У першому Установу (6 серпня) було вражаюче за своєю непрактичність правило про відділи Думи. Воно усунуто другим положенням. Думі дано право створювати на свій розсуд комісії. Практика показала, що основною формою роботи стали саме думські комісії. Ще одна важлива зміна.

На випадок розбіжностей між Державною Радою і Думою було передбачено створення спеціальної Погоджувальної Комісії та усунені наявні в законі 6 серпня правила, применшує роль Думи. Закладено основи рівноправності обох палат. Зберігалася і важливе правило, що члени Думи не можуть бути піддані позбавленню або обмеженню свободи інакше як за розпорядженням судової влади. Виникало питання. Адже Жовтневий Маніфест вже проголосив громадянські права і особисту недоторканність громадян. Чи варто ще раз забороняти позасудові розправи? Тут важливий інший аспект проблеми. Для депутата Думи недостатньо загальних гарантій цивільних прав. Конституційна практика інших держав виправдала принцип депутатської недоторканності. Без введення цього правила в практику можна було очікувати арешту опозиційних депутатів. Як показав подальший хід подій, це застереження не виявилося зайвим.

Спірним було правило про заборону представляти в Думу письмові заяви, прохання, петиції, посилати і приймати депутації (ст. 197). Це питання не тільки огорожі спокою, запобігання тиску ззовні на депутатів, а й питання про взаємозв'язок, контакті народних обранців з їхніми виборцями.

Друге установа Думи уточнило і права її голови. За первинним проектам він був особою, що призначається Государем, так би мовити, «оком государевим». При новій, більш демократичною процедурою, голова обирався таємним голосуванням і відповідно був виразником волі не тільки більшості, його обрав, а й захисником прав Думи в цілому, її представником перед громадськими та державними установами, і, що особливо важливо - перед Імператором. Однак в Думі він був першим серед рівних. Це підкреслювало правило, яке свідчило, що при поділі голосів на рівні половини - голос голови давав перевагу тільки при повторній балотуванні.

Особливе значення мали новації другого «Установи» з питання про контроль Думи над адміністрацією. Право на запит мала лише солідарна в цій вимозі група в 30 депутатів, а щоб цей запит адресувати, направити міністру, потрібно було рішення більшості Думи; не окремий депутат, і навіть не група (фракція) депутатів, а Дума як ціле, волею її більшості набувала право запиту до міністра.

Аналізуючи проблему відповідальності міністерств, Лазаревський висвітлив значення ряду процедурних питань. Коротко зупинимося на цьому.

«Можна допускати, - зазначав він, - що в самодержавному державі політична відповідальність міністрів можлива тільки перед государем. Він один є суддею доцільності дій міністрів. Але істота і необмеженої монархії не вимагає, щоб кримінальні злочини, вчинені або пропущені міністрами, завжди залишалися безкарними ».

«Безвідповідальність» міністрів викликала такий бурхливий і одностайний протест друку, і не тільки опозиційної, що Маніфест 17 жовтня вже поклав на уряд «виконання непохитною Нашої волі /.../ щоб виборним від народу забезпечена була можливість справжньої нагляду за закономірністю дій поставленнихот Нас влади ».

В Установі Держдуми від 20 лютого 1906 р з'являються слова: «Звертатися до міністрів із запитами».

Що ж зробив уряд на виконання цієї ясно вираженої волі і правди монаршої? Чим забезпечено це право нагляду дійсного.

Якщо уважно прочитати відповідні статті нового установи (33, 40, 41, 58, 59, 60), то побачимо тісні рамки думських прав.

І нове Установа Думи як і колишнє виходило з того, що Дума з приводу «роз'яснень міністрів» за своїми запитами ніяких постанов, тим паче засуджень в роді вимоги відставки, приймати не може. Тут все по-старому. Всі ті сорому для Думи, які були винайдені в першому Установу її, залишилися і після, у другому. Нове тільки в тому, яке подальший рух (по інстанціях) отримує Постанова Думи, що не визнала можливим задовольнитися поясненнями (відмовою) міністра за запитом. По першому становищу це рішення Думи, як вказувалося, прямувало до Державної Ради. Відповідно до положення 20 лютого ця рішення представляється на Найвища рішення Головою Держради (ст. 60). Саме Ради, а не Думи, як логічно можна б думати. Адже згідно Установі Думи саме її Голова представляє її у поза, перед Престолом насамперед. Думі було все ж дано право просити (не вимагати) царя про звільнення міністра, що порушував, на думку депутатів, закон. Але жодного разу цим правом Дума не скористалася. Просити Дума не бажала.

Згідно Установі Думи, її голова всеподданнейше валить на Найвища благовоззреніе звіт про заняття Думи. Але з цього правила зроблено виняток на догоду владі. Сенс цього винятку у відмінності статусу голів двох палат. Якщо голова Думи обирається останньої (ст. 9), то голова Держради призначається Государем і притому обов'язково з членів «за призначенням», тобто з середовища ексміністр і інших представників вищих ланок бюрократії і придворних чинів, які осіли в Раді. Зрозуміло такий голова захистить свого, «не видасть Івашку головою». Треба мати на увазі, що в вищих ешелонах управління було багато осіб, пов'язаних узами давньої дружби, спаяних узами університетського, ліцейського братства, полкового товариства, з'єднаних спорідненістю, спільністю службових інтересів. Наприклад, Родзянко - голова двох Дум, був в близькій спорідненості з князями Голицин, Юсуповими, і через останніх - з Імператорської прізвищем. Столипін був в близькій спорідненості з графами Товстими, через них з князями Волконський, Гончарова ... Боярський рід Пушкіних мав загального предка з Романовими, і багатьма аристократичними родами. Ці родинні, життєві зв'язки теж зіграли свою роль у створенні особливих гарантій, захисних бар'єрів вищої бюрократії, сановників, від замахів на честь і гідність з боку «народних обранців». Цезар вище вчених голів.

Лазаревський Н.І. мав цілковиту рацію, заявляючи, що для всієї нашої державного життя при засиллі, всевладдя Угрюм Бурчеєвих «практична значущість народного представництва полягає не тільки в тому участі, яке воно буде приймати в законодавстві, а перш за все в тому, що народне представництво є єдиною силою, на ділі здатної знищити всевладдя адміністрації та спонукати її до виконання законів ». Обмеження, так і хочеться сказати «вуздечка», накладені на Думу, і акти 20 лютого фактично не дозволяли Думі виконувати цю свою функцію нагляду за адміністрацією.

Яка ж ціна законотворчості Думи, якщо вона безсила в запобіганні порушення законів, і яка ціна її рішень, якщо їх можна вищим посадовим особам порушувати, не боячись наслідків. Словом, проблема «відповідальності міністерства» - це щось більше, ніж парламентські принципи формування уряду, запити. Це - основа правопорядку, законності, правового ладу.

Якщо вищі посадові особи можуть бути вільними від відповідальності за посадові злочини, за нехтування законом, то що ж вимагати від простого обивателя? Прикладом поваги законів є ставлення до них глави держави, монарха, його Імператорського кабінету, двору його, міністрів. І риба гниє з голови. Недарма виник принцип: «поганий закон, але він закон». Без поваги до чинних законів, правовим нормам, актам можна їх удосконалювати. Була розроблена система стримувань Думи, але не було такої щодо «історичної влади», що залишилася авторитарною. Ахіллесовою п'ятою конституції 20 лютого була відсутність законом освітленого механізму, що забезпечує суворе дотримання законів, суворого покарання посадових осіб заіх порушення. І справа тут не тільки в відповідальності міністрів, але в загальному принципі змісту і забезпечення законності. Однак і з законодавчими правами в другому Установу про Державну Думу положення було не краще, ніж в сфері відповідальності. Цей документ не створив механізму, що забезпечує ефективний процес законотворчості. Встановлений механізм за десятиліття не був змінений, часто працював вхолосту, пробуксовував, ламався, ремонтувався, що знаходило відображення на кінцевої продукції. Спочатку в проекті «Конституції» були допущені похибки, перекоси, одних деталей взагалі не виявилося, інші були з брачком. Положення 20 лютого 1906 р декларувало, що жоден проект закону не отримує подальшого руху, не сходить через Держрада до Імператора на твердження, якщо він відкинутий Думою. Але відразу ж постає питання, що малося на увазі під законом авторами Маніфесту від 20 лютого, і як це розуміння могло відбитися на діяльності Думи. Це важливо відзначити, бо в практиці дожовтневого періоду мало місце ототожнення закону з усіма актами (указами, рескриптами та іншими волевиявлення) Верховної влади.

Природно, що юридично ототожнювати «закон» з височайше затвердженим постановою (думкою) Держради неможливо. Спеціальна стаття 53 Основних Законів перераховувала ті акти, які набували чинності закону після затвердження Імператором. «Закони видаються у вигляді укладень, статутів, установ, грамот, положень, наказів (інструкцій), маніфестів, думок Державної Ради, його доповідей, удостоєних Найвищого затвердження».

Новації другого установи Держдуми якось могли сприяти зміцненню законності, припинення практики розмивання самого поняття закон, його довільного ототожнення з адміністративними розпорядженнями, рішеннями виконавчих структур, прийнятих по управлінню. Тепер все акти: і ті, що проходили до престолу через Держрада, і ті, що йшли до царя іншими (часто «кривими») шляхами, відтепер, після конституції 20 лютого, повинні були проходити неодмінно через Думу і отримувати її схвалення.

Такий, здавалося, був сенс закону, але практика, в тому числі і думська, дуже часто йшла іншими, «неправедними» шляхами.Таким чином, залишалося розрізняти Закони, затверджені Государем після схвалення їх Думою і Радою, і акти, які не пройшли через Думу і Рада, хоча і затверджені Найвищою владою.

Підзаконні акти (височайше схвалені без «єднання» з представницькими органами) повинні бути повністю приголосними з справжніми законами, які пройшли через Думу і Рада. Але це теорія, а практика показала інше. Розмивання законів тривало і після Конституції 20 лютого. Розмивання законів (цей термін сходить до праць Н.М.Коркунова) пов'язано з відсутністю дійсної гарантії верховенства закону над підзаконними (незаконодательнимі) актами влади, навіть верховної (монарх, президент).

Як показала російська практика, глава держави не завжди може бути дійсним гарантом верховенства закону. І Державна Дума не змогла стати надійним стражем і гарантом законності, бо спочатку була позбавлена ​​можливості їм стати. Відсутність цих гарантій ставить всю першу «конституцію» в повну залежність від волі Верховної влади. В актах 20 лютого (в квітні того ж року вже і підкріплених новою редакцією Основних Законів) не було гарантії неодмінного згоди влади і з законами (актами, затвердженими Думою). Чи не передбачалося жодним відповідальності міністрів, ні думського, ні судового контролю ( «нагляду») над законністю актів верховної влади. Можна сказати, що конституційні принципи, початку були декларовані, але конституція залишилася тільки на словах і збереження титулу імператора «самодержавний» відповідало фактичним положенням. Верховна влада зберігала (і за законом) повну можливість порушувати навіть і ті принципи, які нею ж були проголошені.

Участь Думи в законодавстві, законотворчості починається з забезпечення її права на законодавчу ініціативу. Якщо «вето» Думи, її право на відхилення закону, це запобіжник від законів неправедних, спрямованих нема на загальне благо народне, а на шкоду оному, то право на законодавчу ініціативу створює можливість покращувати закони, удосконалювати законодавство в ім'я загального блага. Це вже не запобіжний, який заперечує, а творчий, позитивний аспект законотворчості.

Установа Думи 6 серпня надавало справу розробки законопроектів цілком в руки міністрів. Думі ж чекала доля безправної говорильні про бажаність або небажаність правових актів. Строго кажучи, їй надавали право не законодавчої ініціативи, а лише право порушення клопотань у справах законодавчим. Причому і ця бажаність була дуже відносною, тому що перше Установа наголошувала, що міністр дає справі хід, «якщо розділяє міркування Держдуми про бажаність скасування або зміни закону» (ст. 56). Ну а якщо не поділяє? ..

Уявімо ситуацію: в Думі солідарно зійшлися 30 депутатів, підготували проект Закону, умовили більшість Думи їх підтримати, винесли рішення, направили міністру і резолюцію, яка схвалює і сам проект закону, а міністр ці «міркування про бажаність» не прийняв і вся робота пішла в архів 8. Тільки в разі міністерського схвалення «міркувань про бажаність» він, міністр, давав «справі рух в законодавчому порядку» (ст. 56), тобто вносив би цей проект, з Думи отриманий, на розгляд в ту ж Думу (ст. 46). Не дуже, звичайно, ефективна процедура, але закон є закон, солідарність міністра з думкою більшості Думи (її рішенням) відкривала думської ініціативи реальну можливість провести закон через міністерство. Держрада до Верховної влади, за якої залишалося останнє слово. Цілком допустима процедура, адже закони, прийняті повноправним парламентом, отримують силу закону після затвердження главою держави.

Друге Установа Думи, як це не парадоксально, урізав і вже дане право Думи на її законодавчу ініціативу, зробило крок назад. Цей юридичний трюк заслуговує на спеціальну увагу. За другим Установі, навіть схвалений міністром проект закону не підлягає обговоренню, шліфовці, прийняттю і подальшого сходження у Верховній влади. Від усієї вже виконаної роботи залишається лише «міркування про бажаність», свого роду імпульс, чолобитна, бо підготовка проекту закону з чистого аркуша покладається на міністра, який схвалив «бажаність» відповідного законодавчого припущення Думи: «відповідний проект виробляється підлягає міністром» (ст. 57 ). Проект закону готує міністр, його апарат, його експерти, а Думі залишається висловити потім згоду. Звичайно, при підготовці міністерського проекту референти міністра можуть використовувати серед інших матеріалів і думський проект, але можуть і не порахуватися з депутатськими розробками. Вільному - воля, але депутатам волі в цій справі не надано. У тій же статті 57 другого Установи Думи йдеться, що в разі відмови міністра від думського законодавчого припущення Дума отримує право створювати комісію і готувати свій проект закону. Начебто Думі відкривають шлях - пробуй, твори. Але тільки «начебто». Це міраж, а не цілюще джерело. Адже міністр, беручи в свої руки підготовку закону, може надати своєму проекту навіть антідумскую спрямованість, або просто розтягнути, відкласти підготовку проекту до «грецьких календ». А Дума і в цьому випадку позбавлена ​​реальної можливості впливати на міністра. У всякому разі Установа таких прав для Думи не передбачало.

Резюмуючи зіставлення двох установ можна сказати, що друге позбавляло Думу права на законодавчу ініціативу навіть в тих дуже скромних розмірах, котрі нарізалися Думі за першим Установі (Булигинськую).

Видатні юристи ще навесні 1906 р вказували, що поки Дума не отримає цілком реально поставленого права законодавчої ініціативи, реформ не буде. На жаль, це побоювання справдилося.

Але і перераховані вище урізані права Думи в області законодавства були ще більш Умалу повним вилученням з цієї ініціативи Основних Законів, почин на зміну яких цілком був залишений за монархом. Це було зроблено з метою збереження верховних прав державного вождя від замахів з боку вельми ненадійних обранців від землі російської. Творці конституції 20 лютого виходили з того, щоб виробити механізм поєднання авторитарних і народопредставітельних принципів, забезпечити історичну спадкоємність влади і, на цій основі традиційності, удосконалювати державну систему. Але па практиці такого поєднання не вийшло. Політичний компроміс між прихильниками і противниками конституційної монархії не відбувся.

Ще до скликання Думи 1906 р політичні вороги монархії заявляли про недостатність конституції 20 лютого: «недоліки цих законів настільки безсумнівні, настільки очевидні, що докорінний перегляд цих законів є тільки питання часу» 10. Так мовило прокадетское «Право». Вирок винесли в 1906 році, виконали через десятиліття. 10 років в камері смертників - так можна назвати «самодержавство з Думою», думську монархію. Загинули і жертви, і безжалостниесудьі - і Дума, і монархія.

5.3 I Гос.Дума

I Державна дума діяла всього 72 дні - з 27 квітня по 8 липня 1906 р

Найбільшою фракцією Державної думи першого скликання була кадетська.

Праві члени (чорносотенці і октябристи) становили незначну меншість, рівне приблизно 9% (44 члена).

Головою I Державної думи був обраний адвокат і колишній проректор Московського університету кадет С. А. Муромцев; кадетських був весь склад президії.

Основним питанням I Думи було аграрне питання.

Дума розглянула і ряд інших питань та проектів, що мали вельми актуальне значення (про скасування смертної кари, про громадянське рівноправ'я, про асигнування надкошторисних кредитів на продовольчу допомогу голодуючим і т. Д.). Але уряд не бажало рахуватися з думкою Думи. Голова Ради Міністрів П. Л. Горемикін відкинув аграрні думські проекти, вважаючи, що їхні висновки «безумовно неприпустимо», а реакційний більшість Державної ради поховало затверджений Думою законопроект про скасування смертної кари. Уряд прагнуло зайняти Думу розглядом дрібних законопроектів, які отримали згодом назву «думської вермішелі».

Незадоволені складом і характером діяльності Державної думи першого скликання, уряд підготував її розгін. 9 липня був оприлюднений указ царя про розпуск I Думи і виборах в II Думу. В опублікованому одночасно маніфесті уряд звинувачувало Думу в порушенні революційних настроїв. «Розпуск Думи самим наочним і яскравим чином підтвердив погляди тих, хто застерігав від захоплення« конституційної »зовнішністю Думи ...», - писав з цього приводу В. І. Ленін. Частина членів I Думи (близько 230 членів), головним чином кадети і трудовики, що не підкорилася указу про розпуск Думи і, зібравшись в одному з готелів Виборга, провела два засідання (ввечері 9 і вранці 10 рюмса). Кадетська керівництво Думи звернулося до населення з відозвою, закликаючи його в знак протесту не платити податки і ухилятися від військових наборів.

Згодом членам Думи, які підписали Виборзьке відозву, було пред'явлено звинувачення в порушенні до непокори і протидії законам (статті 51 і 129 Кримінального уложення). Справа 167 членів розглядалося в Особливому присутності петербурзької судової палати в 1907 р На «Виборзькому процесі» ще раз підтвердилася поміркованість поглядів кадетів. Один з лідерів кадетської фракції виправдовував на суді дії думців, які підписали відозву, тим, що вони намагалися попередити «нову смуту, нові заворушення і, може бути, пролиття крові», і запевняв суддів, що «домовленості поширення відозви у нас не було». Суд виніс м'який вирок (тюремне ув'язнення на 3 місяці, яке багато хто вже відбули, чекаючи суду).

5.3 II Гос.Дума

Після розпуску I Думи уряд в умовах спаду революції в початку 1907 р провело вибори в II Думу. «Для уряду, - писав В. І. Ленін, - скликання Думи був вимушеною необхідністю. Треба було спробувати ще раз, при найвищих можливих репресіях, скликати народне представництво заради угоди з буржуазією. Досвід явно не вдався. Військово-польові суди і всі інші принади столипінської конституції надзвичайно допомогли революційної агітації в незачеплених доти масах і дали з глибини мужицьких мас ліву Думу ».

З 468 членів Державної думи другого скликання фракцію правих становили лише 54 члени. Кадети втратили майже половину місць (з 179 до 98); зате значно зросли ліві фракції: трудовики мали 104 місця, народні соціалісти і есери - 94 місця. В умовах спаду революції більшовики взяли участь у виборах і діяльності II Думи. Соціал-демократична фракція II Думи складалася з 66 членів (55 членів з вирішальним голосом)

Незважаючи на зменшення числа місць, кадети зберегли керівництво і в II Думі; їх підтримували автономісти (76 членів), а не рідко і дрібнобуржуазні фракції (народних соціалістів, есерів і трудовиків). Головою Думи був обраний кадет Ф. А. Головін.

Основним питанням залишався аграрний питання, по якому кожна фракція запропонувала свій проект. Проект виступу з аграрного питання в Державній думі від більшовиків був написаний В. І. Леніним.

Крім того, в II Думі розглядалися: продовольче питання, розпис бюджету на 1907 р виконання державного розпису, набір новобранців, скасування надзвичайного зазначених військово-польових судах, реформа місцевого суду.

В процесі розгляду всіх цих питань кадетська фракція Думи виявляла поступливість, закликала «берегти Думу», не давати уряду привід для її розпуску. Кадети внесли в свій законопроект ряд корективів, які зробили його ще більш помірним, зняли з обговорення питання про безробіття, поховали внесений соціал-демократичною фракцією проект продовольчої допомоги, зняли внесений трудовиками проект амністії і т. Д.

Дрібнобуржуазні фракції трудовиків, есерів і народних соціалістів блокувалися з кадетами у вирішенні низки питань.Цю «анемічного» основного складу II Думи В. І. Ленін пояснював анемічним хитається і втомленою від революції дрібної буржуазії. У соціал-демократичної фракції переважали меншовики. Ця фракція теж виявляла нерішучість, допускаючи інколи помилки і хитання в підході до деяких питань.

II Дума не виправдала надій уряду. Апарат Міністерства внутрішніх справ підготував потай від Думи проект нового виборчого закону, який був настільки реакційним, що навіть в Раді Міністрів, де він розглядався, його охарактеризували як «безсоромний» проект.

Уряд вирішив позбутися від соціал-демократичної фракції, яка, незважаючи на свої політичні і тактичні помилки, залишалася найбільш революційною фракцією Думи.

1 червня 1907 Столипін зажадав проведення закритого засідання Думи, на якому прокурор Петербурзької судової палати Камишанський пред'явив членам соціал-демократичної фракції звинувачення у підготовці до «повалення державного ладу» (стаття 102, ч. I Кримінального уложення), зажадавши позбавлення їх недоторканності та видачі.

Звинувачення ґрунтувалося на підробленому тексті солдатського наказу до соціал-демократичної фракції Думи, сфабрикованій за завданням начальника петербурзької охранки 3.

3 червня 1907 був оприлюднений маніфест і указ про розпуск Державної думи другого скликання і призначення виборів до III Думу; одночасно був виданий текст нового виборчого закону.

Розпустивши II Державну думу, уряд незабаром здійснило розправу над її соціал-демократичною фракцією. Розглянувши при закритих дверях сфабриковану петербурзької охранкою «справу» соціал-демократичної фракції, Особлива присутність Сенату в 1907-1908 рр. засудило більшу частину членів фракції на каторгу і заслання.

II Дума діяла всього 102 дня. Короткочасність дій Державної думи перших двох скликанні »пояснюється їх лівим складом і спробами обговорювати найбільш важливі та актуальні питання революції.


5.4 «ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ»

Події, що розігралися в Росії в зв'язку з розпуском Другої Думи і зміною виборчого закону в історіографії проблеми отримали найменування третьеиюньского «перевороту». При слові переворот в пам'яті мимоволі спливають прізвища Бонапарта, Піночета, латиноамериканських, африканських «вождів» і інших, скидати уряд, розстрілювали парламент і гарматними залпами навідних «порядок». Гарматних залпів Росія влітку 1907 р не чула. Більш того, у пресі проурядової напрямки роз'яснювалося, що Імператор мав повне право звужувати і розширювати їм же даровані країні права і установи. І з точки зору монархічної системи координат це так і виглядало. Про перевороті говорила ліворадикальна і опозиційна центристська друк. А більшість народу мовчав: жало, косило, орати і сіяло, будувало будинки, виховувало дітей.

Сам термін «державний переворот» з'явився в опозиційній пресі влітку 1907 р С.А.Муромцев писав в ті дні: «Державний переворот 1905-1906 рр. відбувся так, що політична сутність його не була офіційно зазначена ніяким певним ім'ям. Якщо в імператорському Маніфесті жовтня 1905 було проголошено в якості «непохитного» принципу нового порядку то правило, що жоден новий закон не буде мати сили без схвалення Державної Думи, і якщо це правило було потім включено до Основних законів в їх новій редакції, то , з іншого боку, в тих же Основних законах в числі епітетів Імператора було збережено «самодержець», а закони взагалі не містили в собі ніякої характеристики нового державного ладу. Тільки одного разу, ще в міністерство графа Вітте, в офіційному журналі промайнула невелика замітка, в якій пояснювалося, що утриманий в Основних законах титул треба розуміти в його найбільш древньому сенсі «единодержавия» - на противагу многодержавію багатьох князів, але слово «конституція», яке розпочало не без завзятості звертатися в ліберальній пресі, ні разу не проникло в офіційну мову російської бюрократії. Двозначність пояснюється тепер Маніфестом 3 червня 1907, який вперше після заяв 17 жовтня 1905 року вкладає певний сенс в титул «самодержець», і цей сенс виявляється тим же самим, яким він шанувався до вищезазначених заяв - в той час, коли не існувало ще ніяких ознак конституції. Ми дізналися тепер, що конституційний порядок законодавства зовсім не має безумовного значення; при виданні нового виборчого закону він не був зовсім прийнятий до уваги. Тільки влади, даровавшей перший виборчий закон, належить право скасувати його або замінити його новим. Таким чином, регулювання виборчого права оголошено актом, що стоять поза колом конституційного законодавства. Така нова і несподівана думка, спрямована на адресу теоретиків російської «конституції». Навіть органи правих партій вважали за потрібне відзначити в цій думці, як вони висловлюються, деяку «формальну» неправильність, деякий «формальний» анахронізм. У нашому випадку слід сказати відвертіше і рішучіше. Це - безсумнівний релікт, докорінно змінює всю суть російського державного порядку в порівнянні з ідеями 17 жовтня 1905 р Такого саме повороту подій і бажали праві партії, його домагалися консервативні елементи російської бюрократії і всього російського суспільства. Вони були б, може бути, ще більш задоволені, якби новий Маніфест взагалі скасував всяке народне представництво і зробив би спробу повної реабілітації автократичного принципу державного управління.

Основні закони покладають на Сенат обов'язок не допускати оприлюднення законів, «якщо порядок їх видання не відповідає положенням Основних законів». Але наївно було б очікувати, щоб Сенат насправді відкинув оприлюднення нового виборчого закону. І ми знаємо, що таке оприлюднення НАСТУПНІ безперешкодно. Важливіше - встановити, що зречення уряду від суворого конституціоналізму таїть в собі ще щось, що має при справжніх обставин особливого значення. Уряд радикально змінює своє ставлення до селянства, такий - центральний пункт послідував «перевороту». З давніх-давен російське уряд звик бачити в селянстві кращу опору автократичного ладу. Коли два роки тому (1905 р) уряд вирішив закликати народних представників до участі в правлінні, то перш за все воно подбало про те, щоб селянські елементи отримали переважне становище в складі представництва. Все складалося тоді під підозрою політичної неблагонадійності - тільки селяни здавалися вірними прихильниками старого режиму. У них одних вбачалася тверда опора проти загрожували уряду революційних течій.

На цій думці базувалася підготовлена ​​Булигін система (основна робота була пророблена Крижанівським), по якій селянські виборці входили в значній кількості до складу виборчих зборів і, понад те, мали особливе право - вибирати окремо від інших учасників виборчих зборів, зі свого власного середовища, по одному депутату на губернію, так що восьма частина Державної Думи складалася з депутатів селянського стану, обраних виключно самими селянами. Ця перевага селянських виборців ще в листопаді 1906 року настільки імпонувало графу Вітте, що він відхилив тоді всяке скільки-небудь значних змін виборчої системи на користь загального виборчого права, так як зміна не поєднувалося з привілейованим становищем селян, створеним Булигін. І ось, після ледь дворічного конституційного досвіду, встало перед урядом грізним привидом то саме селянство, яке дещо раніше вважалося їм же за наріжне підставу системи. Уряд розчарувалося в політичній добромисності селянства.

Новий виборчий закон поставив своєю головною задачею послабити вплив селянських елементів на вибори. При цьому справа була виконано з великою увагою і обережністю. У першій стадії виборів селянські виборці можуть і не помітити що сталася зміни, бо кожна волость як і раніше вибирає від себе двох вибірників до складу селянського повітового виборних зборів; проте, коли обранці волостей зійдуться в повітовому виборчих зборах, тоді вони вже не можуть не помітити, що число осіб, яких їм належить вибрати зі своєї Середовища в губернське виборчі збори, стало набагато менше, ніж при колишньому порядку. У цьому пункті, власне, і полягає головний випад, спрямований проти селянського представництва. В цілому в російських губерніях число виборців, обраних селянськими повітовими зборами, в порівнянні з тим же числом за старим виборчим законом, зменшилася вдвічі; зате число вибірників від землевласників відповідно збільшилася. Вибори самих депутатів в Думу, як і раніше, виробляються в губернських виборчих зборах, але намічається велика різниця в загальному складі губернських зборів за старим і за новим порядком. За старим порядком були такі губернії, в яких селянські виборщики становили більше половини всього зборів, і ніде їх число не становило менше однієї третини; тепер пропорція однієї третини зберігається тільки в рідкісних випадках, а в більшості губерній відсоток участі селянських вибірників в губернських виборчих зборах визначається лише в 20-25%, а іноді падає і того нижче. Навпаки, число вибірників від землевласників майже завжди досягає половини загального числа учасників губернських виборчих зборів, а нерідко перевищує половину. Виборчі колегії, що посилають в Думу депутатів, набувають переважно землевласницький характер. Як і раніше, в кожній губернії повинно бути обрано по одному депутату зі складу селянських членів виборчих колегій, але перш за цей депутат обирався виключно селянськими виборщики, які для цієї мети виділялися кожен раз в особливу виборчу колегію, тепер же обрання селянського депутата покладається на все виборче збори в повному його складі. Колегія, що складається переважно з землевласників, повинна визначити селянського депутата, що посилається в Державну Думу для захисту селянських інтересів ...

Селяни, звичайно, витлумачать все по-своєму. Вони ніколи не розділять того положення, за яким істинними захисниками селянських інтересів визнаються особи, поставлений ні селянами. У російській народі здавна існує глуха ворожнеча між селянами і «панами», - ворожнечу, що досягає іноді такої гостроти, що мимоволі здається, ніби справа йде не про двох різних класах населення, а про двох різних раси. Ця ворожнеча вихована кріпосним правом, а щодо скасування його підтримувалася завдяки політиці уряду, яке з особою ніжністю брало до серця аграрні і політичні інтереси дворянства. Селяни, зі свого боку, зосереджували свої надії, минаючи і панів і уряд, безпосередньо на верховної влади. У колишні часи ці надії спочивали на монарха, тепер вони були перенесені на Державну Думу. Велике політичне значення Першої Думи і полягає в тому, що в її стінах відбулася зустріч селянських депутатів з депутатами від «панів» - на грунті об'єднала всіх роботи, завдяки якій і було досягнуто перше зближення двох, таких різних за своєю природою, світоглядів. Уряд, замість того, щоб сприяти подальшому розвитку цього об'єднавчого руху, встало на сторону тих, кому такий рух викликало страх. Вся народна віра в Думу, вся популярність її як установи була заснована на тому, що народ визнав в ній вища встановлення, куди може проникнути його нічим не фальсифікований голос; від неї він очікував і волі, і землі. Тепер селянству нав'язувалася інше уявлення про Думі, йому пропонують Думу, обрану під тиском землевладельческих інтересів. Правда, західно-європейський читач може заперечити, що немає необхідності проводити таку різку межу між селянами і поміщиками, так як і серед селян є чимало землевласників. Русский виборчий закон не ігнорує цю обставину. Він видаляє зі складу того класу виборців, яких він називає землевласниками, всіх тих, хто одночасно належ жиг до селян, так що селяни, тобто особи, що належать до сільським громадам, не вносяться в списки землевласників навіть і в тому випадку, коли їм належать сотні десятин землі. Закон прямо заохочує і захищає не тільки соціальної, але і станової ворожнечі. Обрана за цих умов Дума легко перетвориться в очах селянства з народної думи в «панську» Думу і це буде кінцем самої Думи, - кінцем її впливу і авторитету.Чи не до неї кинуться народні надії: вона виявиться чужим народу установою, чимось на зразок далекого народному почуттю Державної ради, вона буде вважатися народом бюрократичною установою, в якому «панове» спільно з чиновниками вирішують долі далекого їм справи. В цьому криється найнебезпечніша сторона проголошеної реформи. Виникне широка і глибока прірва між народним представництвом і самою країною. Необхідно розуміти, що країна не відмовиться від свого прагнення до свобод. А земельне питання і після розпуску Другої Думи залишиться такою ж владним і пекучим, яким він був до розпуску. Сформується в російській суспільстві сила, здатна нейтралізувати що виникають з такої розстановки сил небезпечні наслідки?

І нарешті, якщо сподівання влади здійсняться, якщо Третій Думі дійсно судилося заслужити найменування «слухняною Думи», то чи не зведеться виграш уряду лише до наступного: воно побачить, як на цю Третю Думу, що представляє швидше привид, ніж дійсність народного представництва, країна перенесе все те недовіру, все те невдоволення, які в даний час вона живить по відношенню до бюрократії?

«Чи буде для самої Думи народну справу її справою? - запитував С.А. Муромцев (Ранок Росії 17 жовтня 1907 р № 27). Чи зуміють обранці ста тридцяти тисяч хоча б віддалено осягнути ті обов'язки, які накладає на них офіційне становище вболівальників ста тридцяти мільйонів? »/../

Перед нами постає питання: чи можна криза влади кваліфікувати як зміна її істоти, її природи? «Глибокий розпад державного ладу є видатне політичний зло пережитого часу !!» - вигукував С.А.Муромцев в жовтні 1907 р Важко заперечити цей висновок видатного юриста, досвідченого громадського діяча. Однак, якщо підійти до «перевороту» 3 червня з державно-правових позицій, то він не вносив сутнісних змін в державний устрій, не змінив саму систему влади. Формально ж не переглядалися «Основні закони», залишалися обидві палати з колишніми правами. Інша справа, що система влади стала внутрішньо ще більш суперечливою, була роздерта чварами між усіма гілками влади; це ще раз, і не останній, на жаль, виявилося в події 3 червня. Але, з урахуванням усього сказаного, класичним прикладом «державного перевороту» в зіставленні з усім історичним досвідом події 3 червня назвати не можна.

Підведемо підсумок. Подивимося, що дав уряду новий закон.

Виборчий закон 3 червня 1907 року, головну роль при проведенні якого грав товариш міністра внутрішніх справ С.Е.Крижановскій, цей «чарівник конституційного права», мав на меті: створити таке народне представництво, яке б стало сумлінно працювати в рамках існуючих законів. Новий закон начебто нікого прямо не позбавляв виборчого права (тільки щодо Середньої Азії було визнано, що ця область ще «не дозріла» для виборів). Але істотно змінювався питома вага окремих груп населення. У Європейській Росії за старим законом селяни обирали 42% виборців, землевласники - 31%; городяни і робітники - 27%. За новим законом селяни обирали тільки 22,5%, а землевласники вже 50,5%, городяни і робітники - ті ж 27%. Городяни при цьому поділялися на дві «курії», які голосували окремо, причому перша курія ( «цензовая») мала більше виборців. Загалом, 65% виборців обиралися заможними, освіченими верствами населення, які брали участь в земських і міських виборах і мали довший досвід громадської діяльності. Станово-елітарний характер закону безсумнівний. Голос одного поміщика дорівнював голосами 7 городян, 30 селян-виборців, або 60 робочих. «Кількість виборців було так розподілено між різними соціальними групами, щоб дати перевагу Поместномудворянству», - пише Мілюков.

Було скорочено представництво околиць: Польщі з 36 до 12 (і 2-х депутатів від російського населення), Кавказ з 29 до 10; це було відступом від того початку імперського рівності, яке було покладено в основу колишніх законів. «Державна Дума повинна бути російської і по духу», - говорилося в Маніфесті, - «інші народності ... не повинні і не будуть в числі, що дає їм можливість бути вершителями питань чисто російських». Це було натяком на вирішальну роль польського кола в 2-й Думі, яке підтримувало то кадетів, то соціалістичне крило, забезпечуючи їм перевагу.

Але події 3 червня не вичерпуються лише зміною виборчого закону. Маніфест 3 червня мав не менш важливе значення, ніж сам виборчий закон. Він остаточно визначив новий державний лад; завершив ту перебудову, яка була розпочата рескриптом 18 лютого 1905 р Текст Маніфесту був написаний П. А. Столипіна, але думки він висловлював самого Государя. У суспільстві двозначність ситуації породжує питання: «Що це за новий лад? Якийсь абсолютне «безпринципно»: ні монархія, ні демократія », - нарікав у своєму щоденнику Л.Тіхоміров, який в той же час писав відкрито:« Не вийдемо ми з заворушень і революцій до тих пір, поки не стане всенародно ясно і практично незаперечно, - де Верховна влада, де та сила, яка при розбіжностях наших може сказати: «потрудіться все підкоритися, а якщо не підкорятиметеся - зітру з лиця землі».

Маніфест 3 червня відповідав на це питання: «Всі ці зміни в порядку виборів не можуть бути проведені звичайним законодавчим шляхом через ту Державну Думу, склад якої визнаний Нами незадовільним, внаслідок недосконалості способу обрання її членів. Тільки Влада, даровавшей перший виборчий закон, історичної Влада Російського Царя, дано право скасувати цей і замінити його новим ...

Від Господа Бога вручена Нам Влада Царська над народом Нашим, перед Престолом Його Ми дамо відповідь за долі Держави Російської. У свідомості цього черпаємо Ми тверду рішучість довести до кінця розпочату Нами велику справу перетворення Росії і даруємо їй новий виборчий закон ».

Маніфест проголошував, що історична влада російського Царя залишається основою держави. Всі закони виходять від неї. Маніфестом 17 жовтня і Основними Законами 23 квітня 1906 р встановлений новий законодавчий шлях, що обмежує царську владу в області видання нових законів. Але в разі, якщо порятунок держави не може бути досягнуто на звичайному законодавчому шляху, - за царської влади залишаються обов'язок і право знайти інший шлях. Цю верховну суверенність Государ і мав на увазі під словами «самодержавство, таке як і у давнину».

Цар як був, так і залишився верховним, державним вождем країни. «Він вивів її з війни і смути, і Маніфестом 3 червня довів до кінця« велику справу перетворення »: В Росії утвердився новий лад - Думська Монархія».

Оцінки 3 червневого «перевороту» сучасниками діаметрально протилежні. Ліві, соціалісти говорили про контрреволюції, відновленні самовладдя. Праві монархісти теж заявляли, що «Актом 3 червня самодержавний государ виявив своє самодержавство» (граф Бобринський, лідер правих). А.Гучков, лідер октябристів, заявляв: «Той державний переворот, який був здійснений нашим монархом, є встановленням конституційного ладу». - Це в загальному близьке до істини заяву негайно було оскаржене лідером помірно-правих Балашових: - «Ми конституції не визнаємо і не маємо на увазі її під словами оновлений державний лад».

У радянській історичній літературі широко вживався термін «третьочервневої монархія». Він видається менш вдалим, ніж введене С.Ольденбургом поняття «думська монархія», «самодержавство з Думою».

«Російська Імперія, - вигукував барон Мейєндорф А.Д., член Держдуми, - була найдемократичнішою монархією в світі. Царська влада представляється найбільш європейським з російських установ, може бути, єдино європейським ». Можна заперечити, звичайно, думка про особливу цивілізаційної місії самодержавства. Але ж були імператорські університети, театри, академії, музеї, бібліотеки. І звання імператорського багато до чого зобов'язувало, було еталоном, синонімом досконалості. Але справа не тільки в цьому.

Чи була державно-політична система Росії після установи Думи еталоном, втіленням досконалості? Уже в постановці питання міститься відповідь. І в заявах Імператора і прем'єра - «правителя Його Імператорської Величності», мова голка тільки про початок шляху, про створення правової держави. Столипін десятки разів говорив це в промовах з думської трибуни. Якщо «самодержавство як у давнину», то Дума «як у давнину - Земський Собор» повинна стати законодавчим органом. Микола II цього свого бажання і не приховував. Ні про яке уряді суспільної довіри й мови бути не могло. Імператор не вважав за можливе збільшити вплив «общестпенності» на хід державних справ, вручити її представникам державний кермо. Його особисте спілкування з думськими діячами, претендентами на міністерські пости, переконувало його в тому, що в російській суспільстві поки відсутні сили і особи, яким історична влада мала б повне право передоручити долю Росії. Це його переконання важко в історичній перспективі оскаржити, але і в найближчому оточенні Імператора було аналогічне положення, другого Столипіна і там не виявилося.

5.5 III Гос.Думи

Вибори в 3-ю Думу були в вересні-жовтні 1907 У Думу пройшли в основному особи, які виступали під прапором співпраці, а не боротьби з владою. З 442 депутатів явна більшість в 300 осіб становили праві і октябристи (лідер А.И.Гучков). Кадетів тільки 54 (лідер П.Н.Милюков), трудовиків 13 і 20 соціал-демократів. В цілому склалося приблизно три рівних групи: правих близько 150, стільки ж центр і трохи менше - близько 140 лівих.

І самі вибори, і закон, за яким вони проводилися, явили світу лики старої Росії, старі, миколаївських часів, методи управління. Звичка панувати. Уміння «рознести», «распеча», «не розмірковувати!» «Мовчати!» - до цього зводилося вміння керувати. Старий метод живучий! - вигукувала опозиційна преса в далекому 1908 році.

Лідерами правих в III Думі був граф А. Бобринський, херсонський і курський поміщик граф В. Доррер, бессарабський поміщик В. Пуришкевич, курський поміщик Н. Марков (Марков 2-й). Октябристів очолювали московський капіталіст А. Гучков і катеринославський поміщик М. Родзянко.

Кадети і що прилягали до них фракції прогресистів і національної буржуазії окраїн Росії мали 108 членов.Іх лідером був приват-доцент Московського університету історик П. Мілюков.

Представництво робітників і селян в III Державній думі було мізерно. Трудовики були представлені 14 членами. Соціал-демократична фракція складалася з 20 членів; більшість в ній належало меншовиків.

На грунті спільних інтересів і відстоювання самодержавства, поміщицького землеволодіння, панування дворян в управлінні, жорстоких репресій проти робітників і селян на перших засіданнях III Думи склався блок чорносотенців і октябристів, що становив 2/3 складу Думи (300 членів). Однак між чорносотенними поміщиками і октябристами існували і деякі протиріччя. «Інтереси капіталізму, - зазначав В. І. Ленін, - хоча б і грубо хижацького, паразитичного, що не миряться з неподільним пануванням кріпосницького землеволодіння». Октябристи наполягали на розширенні прав земського і міського «самоврядування» та визнавали «конституцію» 17 жовтня, а чорносотенці були проти місцевого «самоврядування» та маніфесту 17 жовтня. Це змушувало октябристів в ряді питань шукати союзників в особі сильно поправевшіх кадетів. Так склався другий - октябристско-кадетський блок, що становив трохи менше 3/5 складу Думи (262 члена). Наявність чорносотенно-октябрістского і октябристско-кадетського блоків визначало характер діяльності III Думи. «III Дума, - писав В. І. Ленін, - є політично оформлений, загальнонаціональний союз політичних організацій поміщиків і великої буржуазії».По черзі спираючись на третьедумскую блоки, уряд Столипіна зміцнювало позиції самодержавства, здійснювало в інтересах панівних класів поміщиків і буржуазії внутрішню і зовнішню політику.

Склад, характер і результати діяльності III Думи ознаменували певний період в історії самодержавства в Росії, яке робило новий крок по шляху до буржуазної монархії.

Реакційний склад III Думи забезпечив її «працездатність» і співпраця з царським урядом. Державна Дума третього скликання діяла п'ять років (з 1 листопада 1907 року по 9 червня 1912 г.), збираючись на щорічні сесії приблизно однаковою діяльності (7-8 місяців). За 611 засідань III Дума розглянула 2570 законопроектів, з яких затвердила 2200. Переважна більшість цих законопроектів було висунуто за ініціативою центральних органів виконавчої головних управлінь; законодавча ініціатива самої Думи була незначною; її членами було висунуто лише 205 законопроектів.

Пост голови III Думи послідовно займали октябристи: смоленський поміщик Н. А. Хомяков (до 10 березня 1910 г.), А. І. Гучков (до березня 1911 г.) і М. В. Родзянко (до кінця діяльності III Думи).

В процесі діяльності Думи виникло понад 30 комісії.

Третя Дума затвердила численні законопроекти уряду, спрямовані на посилення адміністрації, поліції, жандармерії, збільшення асигнувань на будівництво в'язниць; нею були прийняті всі аграрні заходи Столипіна, спрямовані на «землевпорядкування», переселенських політику, розширення діяльності Селянського банку. Державна дума схвалювала і зовнішню політику царизму щодо зміцнення Антанти і підготовку до війни.

Щорічно Дума стверджувала бюджети держави. За п'ятиріччя (1907-1912 рр.) Військовий бюджет Росії виріс на 51%. Аби не допустити вислуховувати критику деяких тіньових сторін військової організації та військової бюрократії в Державній думі і її комісії з державної оборони, уряд, всупереч «Основним законам», видало «правила» 24 серпня 1909 р вилучали з ведення Державної думи військове законодавство.

Трохи представникам робітників і селян билоочень важко виступати в цій Думі.

Соціал-демократична фракція Думи використовувала думську трибуну для викриття політики царизму і панівних класів, для поширення політичних вимог соціал-демократії: повалення самодержавства, установа демократичної республіки, конфіскація поміщицьких земель. У пропонованих більшовиками формулах «переходу до чергових справ» давалося правильне виклад програми партії.

Однією з форм роботи Думи були думські запити; 15% всіх внесених в 111 Думу запитів виходила від соціал-демократичної фракції. Переважна більшість думських запитів про свавілля, що панує в окремих ланках державного апарату Росії, внесених соціал-демократичної фракцією, реакційний більшість Думи оголосило «нетермінових» і поховало в різних комісіях. Па термінові запити відповідали міністри, главноуправляющім і інші царські чиновники.

У зв'язку із закінченням повноважень членів Державна дума третього скликання перервала свою дiяльнiсть 9 червня 1912 р а 29 серпня видано указ, що призначає вибори в нову Думу і скликання її на 15 листопада того ж року.

5.6 VI Гос.Думи

Виборча кампанія в IV Державну думу проходила в обстановці нового підйому революційного руху мас.

Уряд приступив до підготовки виборів в IV Думу ще в початку 1912 р Тоді міністр внутрішніх справ А. А. Макаров наказав губернаторам повідомляти йому про те, чи не передбачається чи побоювання, що у зв'язку з майбутніми виборами в Думу можуть бути обрані ліві. Департамент поліції посилив субсидії чорносотенним організаціям. Для зміцнення позиції урядового табору Значно активізувалося духовенство. Обер-прокурор Святійшого синоду В. К. Саблер розвинув бурхливу передвиборчу діяльність: при Синоді було створено особливу передвиборне синодальне бюро, а на місцях - єпархіальні виборчі комітети.

Залучення духовенства для виборів в Думу В. І. Ленін вважав бонапартистским прийомом, властивим абсолютної монархії в Росії цих років.

Уряд пустило в хід і грубі адміністративно-поліцейські прийоми усунення неугодних виборців, уповноважених та вибірників: арешти, закриття передвиборних зборів (особливо робітників), сенатські роз'яснення і т. П.

Більшовики виступали на виборах самостійно. Празька конференція РСДРП (січень 1912 г.) визнала участь у виборчій кампанії «безумовно необхідним». Головним завданням виборів і участі в діяльності Думи більшовики вважали соціалістичну пропаганду і організацію робочого класу. Конференція висунула гасла виборчої кампанії: демократична республіка, 8-годинний робочий день і конфіскація всіх поміщицьких земель. Між більшовиками і меншовиками (останні проводили виборчу кампанію нерідко у співпраці з лібералами) велася запекла боротьба.

Виборчі комбінації Міністерства внутрішніх справ і Святійшого синоду принесли результати. Фракції урядового табору отримали в Державній думі четвертого скликання 283 місця (185 правих, чорносотенців і націоналістів і 98 октябристів). Чорносотенно-октябристско блок знову отримав панівне становище в Думі. Лідерами фракцій урядового блоку були праві і чорносотенці - В. Пуришкевич, Н. Марков 2-й, націоналіст, редактор чорносотенної газети «Киевлянин» В. Шульгін, октябристи М. Родзянко і рязанський поміщик Н. Волконський.

Фракціями ліберального табору були прогресисти, кадети і національна буржуазія околиць. Всі разом вони становили 128 членів Думи. Лідерами цих фракцій були кадети - П. Мілюков, повітовий предводитель дворянства Тверській губернії Ф. Родичев, лікар і земський діяч А. Шінгарев, прогресисти А. Коновалов і В. Маклаков. Разом з октябристами ліберальний табір складають другу більшість, необхідну уряду «для полегшення добування позик, для« виправлення »крайнощів чорної сотні, для надування простаків« реформами », виправляти Державною радою». Дрібна буржуазія була представлена ​​фракцією «трудовиків» (10 членів).

Соціал-демократична фракція була представлена ​​14 депутатами: 6 більшовиками і 8 меншовиками. Більшовицька шістка складалася з чотирьох металістів і двох текстильників з пролетарських губерній країни: А. Е. Бадаєв - від робочої курії Петербурзької губернії, Ф. Н. Самойлов - Володимирській, Г. І. Петровський - Катеринославської, М. К. Муранов - Харківської, Н. Р. Кроків - Костромської і Р.Малиновський - Московської. Меншовицька вісімка пройшла здебільшого від другого міського з'їзду непролетарських губерній. Шість губерній, які обрали більшовиків, налічували 1008 тис. Робітників, а вісім губерній, які обрали меншовиків, тільки 214 тис. Робітників.

Спочатку більшовики і меншовики діяли в складі однієї соціал-демократичної фракції, всередині якої йшла гостра боротьба з окремих питань революційного руху. Меншовики не визнавали програми-мінімум, а замість цього висували гасла повновладною Думи, культурно-національної автономії, свободи коаліції і т. П. У жовтні 1913 р більшовики заявили про вихід з соціал-демократичної фракції і організували Россі Виборча кампанія в IV Державну думу проходила в обстановці нового підйому революційного руху мас.

Уряд приступив до підготовки виборів в IV Думу ще в початку 1912 р Тоді міністр внутрішніх справ А. А. Макаров наказав губернаторам повідомляти йому про те, чи не передбачається чи побоювання, що у зв'язку з майбутніми виборами в Думу можуть бути обрані ліві. Департамент поліції посилив субсидії чорносотенним організаціям. Для зміцнення позиції урядового табору Значно активізувалося духовенство. Обер-прокурор Святійшого синоду В. К. Саблер розвинув бурхливу передвиборчу діяльність: при Синоді було створено особливу передвиборне синодальне бюро, а на місцях - єпархіальні виборчі комітети.

Залучення духовенства для виборів в Думу В. І. Ленін вважав бонапартистским прийомом, властивим абсолютної монархії в Росії цих років.

Уряд пустило в хід і грубі адміністративно-поліцейські прийоми усунення неугодних виборців, уповноважених та вибірників: арешти, закриття передвиборних зборів (особливо робітників), сенатські роз'яснення і т. П.

Більшовики виступали на виборах самостійно. Празька конференція РСДРП (січень 1912 г.) визнала участь у виборчій кампанії «безумовно необхідним». Головним завданням виборів і участі в діяльності Думи більшовики вважали соціалістичну пропаганду і організацію робочого класу. Конференція висунула гасла виборчої кампанії: демократична республіка, 8-годинний робочий день і конфіскація всіх поміщицьких земель. Між більшовиками і меншовиками (останні проводили виборчу кампанію нерідко у співпраці з лібералами) велася запекла боротьба.

Виборчі комбінації Міністерства внутрішніх справ і Святійшого синоду принесли результати. Фракції урядового табору отримали в Державній думі четвертого скликання 283 місця (185 правих, чорносотенців і націоналістів і 98 октябристів). Чорносотенно-октябристско блок знову отримав панівне становище в Думі. Лідерами фракцій урядового блоку були праві і чорносотенці - В. Пуришкевич, Н. Марков 2-й, націоналіст, редактор чорносотенної газети «Киевлянин» В. Шульгін, октябристи М. Родзянко і рязанський поміщик Н. Волконський.

Засідання Державної думи четвертого скликання відкрилися 15 листопада 1912 г. На перших же засіданнях було обрано президію Думи. Головою IV Думи протягом неповних п'яти років (до 25 лютого 1917 г.) був октябрист В. М. Родзянко.

IV Державна дума обговорювала законопроекти, запропоновані урядом і самими членами Думи, розглядала і стверджувала державні розпису доходів і витрат, обговорювала запити членів про незаконні дії влади. В процесі діяльності Думи було створено 36 постійних і тимчасових комісій.

5.7 Підсумки законодавства думської монархії в цифрах

Як вище вже зазначалося, весь законодавчий, законотворчий механізм думської монархії страждав істотними вадами. Основні закони (навіть у новій редакції 1906 г.), як уже зазначалося нами вище, досить жорстко обмежували правове поле, на якому розгорталася діяльність Думи.

Не всі виявилося чітко продумано і закріплено законами і у взаєминах палат як між собою, так і особливо в плані відносин з історичної владою. Сильно позначилися тут традиції, напрацьовані прийоми і форми підготовки і прийняття правових актів, позначилося і спадок законодорадчого Державної Ради. Але і в сфері своєї компетенції Дума була обмежена. Основні закони не зазнали змін аж до падіння монархії. Вище вказувалося, що це питання викликало запеклі суперечки, але пропозиція надати законодавчим палатам право ініціативи перегляду Основних законів не було прийнято, і воно залишилося виключним правом імператора.

Установа Державної думи не передбачало безпосереднє внесення законопроектів імператором. Він діяв через міністрів.

Члени палат в кількості не менше 30 могли вносити «основні положення» пропонованого законопроекту і пояснювальну записку до них. Ці документи отримали, починаючи з III Думи, назва: «законодавчі припущення» (у II Думі вони називалися «законодавчі заяви», в I Думі - законопроекти). Вони обговорювалися палатою на предмет бажаності, причому, зацікавлені міністри повідомлялися про день цього обговорення не менш ніж за місяць. За Установі 1905 г. (у разі незгоди міністра з законодавчим припущенням, але згоди з ним більшості відділу і 2/3 загальних зборів Думи) справа через Державну раду йшло до імператора, який міг доручити вироблення законопроекту на основі припущення того ж міністру.За Установі 1906, в разі визнання Думою законодавчого припущення бажаним, міністр розробляв на його основі законопроект і вносив його в палату. При відмові міністра розробити проект це робилося вже комісією Думи.

Наказ Державної думи 1907 г. (це положення було підтверджено в 1909 р) надав її комісіям право розробляти законопроекти і за згодою міністра на його розробку, т. Е. Паралельно. Правлячий Сенат визнав відповідний параграф наказу таким, що суперечить закону, проте думські діячі вказували, що при такому трактуванні закону право законодавчої ініціативи Думи перетворюється на фікцію (міністр може погодитися виробити законопроект і не робити цього невизначений час), що суперечить духу закону. Уряд також заперечувало проти думської практики. Циркуляр Ради міністрів 1911 року навіть заборонив надавати комісіям Думи матеріали при паралельній розробці законопроектів. У квітні 1914 імператор затвердив положення Ради міністрів про єдину лінії уряду по відношенню до паралельної розробки законопроектів. Згідно з цим положенням, міністри при прийнятті зобов'язання виробити законопроект повинні були вказувати термін вироблення, при паралельній розробці чиновники відомств не повинні були бути в думські комісії, а в загальних зборах Думи їм пропонувалося заявляти формальний протест. При розробці комісіями законопроектів, від вироблення яких міністри відмовилися, наказували не повідомляти комісіям ніяких матеріалів, а в загальних зборах оскаржувати проект по суті.

Незважаючи на таку позицію уряду, кілька законопроектів, вироблених паралельно думськими комісіями, було схвалено палатами і затверджено імператором. За наказу Думи, в разі визнання законодавчого припущення бажаним і передачі його в комісію для розробки, всі інші проекти з цього питання, в тому числі урядові, здавалися в комісію в якості матеріалу без обговорення.

Так практика скоригувала порядок законодавчої ініціативи Думи, зафіксований в її Установі. Він став більш продуманим і дозволяв поєднувати реальну законодавчу ініціативу членів Думи і давав сприяння їм в цьому апаратів міністерств (депутатам самим було б досить складно складати законопроекти), добувати необхідні матеріали. 1-ша Державна дума проте визнала такий порядок законодавчої ініціативи надто сором'язливим для себе. Тут явно позначилася тактика конфронтації «штурму влади». Фракція конституційних демократів внесла законодавче припущення про перегляд відповідних статей установи Державної думи. Цей проект Дума розглянути не встигла, але він застосовувався на практиці і виявився невдалим. Тому в думах наступних скликань застосовувалася встановлена ​​законом процедура.

Схвалені Державною думою законопроекти передавалися до Державної ради. Він міг схвалити законопроект, відхилити його або частково погодитися з ним. В останньому випадку Рада або повертав проект в Думу зі своїми поправками, або передавав його в погоджувальну комісію, утворену законодавчими палатами на паритетних засадах. На практиці в переважній більшості випадків застосовувалася друга процедура, після якої законопроект повертався в Думу. Якщо вона погоджувалася з поправками Ради, законопроект представлявся імператору без нового обговорення в Раді.

Проекти, вироблені міністрами з ініціативи Державної ради або його комісіями, вносилися до Ради і після його схвалення надходили в Думу, яка користувалася тими ж правами, що і Рада щодо законопроектів, схвалених Думою. Слід зазначити, що Державна рада користувався правом законодавчої ініціативи вкрай рідко. За його ініціативи виникло лише 6 проектів.

Вище вже зазначалося, що під час обговорення проекту Основних законів ряд вищих чиновників пропонував дати Державній раді право не абсолютного, а лише відкладального вето, яке Дума могла подолати більшістю 2/3 голосів. Противники цього заходу заперечили, що вона знищує Державна рада, і Микола II відхилив цю пропозицію. Схвалені законодавчими палатами закони підлягали затвердженню імператором. Як і в інших країнах, російський імператор стверджував практично всі схвалені палатами законопроекти, відмовивши в утвердженні за весь час дії Основних законів лише двом (про штатах морського генерального штабу в 1909 р, визнавши, що законопроект вторгається в його прерогативи, і про скасування обмежень в правах для осіб, які були або позбавлених духовного сану в 1911 р).

Законопроекти, складені з ініціативи законодавчих палат і не затверджені імператором, не могли вноситися в ту ж сесію. Законопроекти, вироблені з ініціативи палат і відхилені однієї з них, могли вноситися в ту ж сесію лише за наказом імператора. Наказ Державної думи забороняв вносити в ту ж сесію відхилені нею законопроекти.

На практиці законодавча активність Державної думи і її реальне місце в законодавчому механізмі згодом змінювалися. У Державну думу першого скликання було внесено 16 урядових законопроектів і стільки ж депутатських. Найважливіші законопроекти уряду (про політичну реформу місцевого суду, посилення судової відповідальності чиновників, розширенні селянського землеволодіння та ін.) Були внесені до кінця сесії. Дума, зробивши «штурм влади», підкреслила свою відмову працювати з урядом, залишила його найважливіші проекти без розгляду. Обговорювалися різні проекти депутатів, але розробка на їх основі законопроектів йшла мляво через відсутність контактів з урядом, негативно позначилися партійні, фракційні суперечки. Лише 2 депутатських проекту вийшло з комісій.

За 72 дня своєї роботи 1 Дума схвалила лише 2 законопроекти: про скасування смертної кари (депутатський, з порушенням процедури, він не обговорювалося на предмет бажаності) і про асигнування 15 млн руб. на допомогу постраждалим від неврожаю (урядовий). Останній проект був внесений у відповідь на запит Думи, проте пройшов з великими труднощами: багато депутатів вважали, що уряду не можна давати ні копійки. За свідченням одного з керівників кадетів Вінавера М. М., вирішили не відновлювати проти себе населення і не давати уряду зручний привід для конфлікту, але запитувану суму скоротили більш ніж в 3 рази (з 50 до 15 млн руб.). Незабаром цей проект був схвалений Державною радою і затверджений імператором. Це був винятковий випадок, але атмосферу «штурму влади» він не знищив, позитивним прецедентом не став. Законопроект про скасування смертної кари не було розглянуто Державною радою до розпуску I Думи, після чого був визнаний верхньою палатою відхиленим. Інші проекти не дійшли до постатейного розгляду.

Законодавча діяльність II Державної думи також несла сліди політичної конфронтації з владою. У неї було внесено 287 урядових законопроектів (у тому числі бюджет на 1907 р законопроекти про реформу місцевого суду, відповідальності чиновників, аграрну реформу і ін.). З них 99 вніс міністр народної освіти, 48 - міністр внутрішніх справ, по 32 - главноуправляющійземлеустроєм і землеробством і міністр юстиції, 31 - міністр фінансів, 16 - міністр торгівлі і промисловості, 11 - військовий міністр, інші відомства не були такі активні.

Державна дума схвалила тільки 20 (про штаті апарату Думи, про асигнування коштів на допомогу постраждалим від неврожаю) і відхилила 6 (щодо посилення покарань за антиурядову діяльність). Решту законопроектів Дума не розглянула, (54 не отримали руху після внесення, хоча були внесені в Думу ще 3 березня). З 20 проектів, схвалених Думою, тільки 3 отримали силу закону (про встановлення контингенту новобранців і 2 проекти про допомогу постраждалим від неврожаю), інші не були розглянуті Державною радою.

Найбільш важливі законопроекти до моменту розпуску Думи обговорювалися в її комісіях. Законопроект про місцеве суді дійшов до загальних зборів і обговорювалося ним на останніх засіданнях, але схвалити його не встигли.

Депутатська ініціатива ефективністю не відрізнялася. Інакше і не могло бути в атмосфері «штурму влади». Члени Думи внесли 44 законодавчих заяв (про скасування надзвичайного стану, страти, запровадження «четиреххвосткі»). До загальних зборів Думи дійшло лише два депутатських проекту, а прийнятий ним - один (про скасування військово-польових судів). Причому взяли його з порушенням процедури і за 3 дні до припинення дії положення про військово-польових судах). Законопроект був відхилений Державною радою. Також з порушенням процедури приймалися і деякі урядові проекти.

У Державну думу третього скликання міністри і главноуправляющім відомствами, а також Державна рада внесли 2.567 законопроектів (міністри народної освіти, внутрішніх справ і військовий міністр - кожен близько 400, на сотню менше міністр торгівлі і промисловості, міністр фінансів, міністр шляхів сполучення, главноуправляющійземлеустроєм і землеробством і міністр юстиції, морський міністр, кожен вніс по 180 - 200 проектів, міністр закордонних справ - 40, представник намісника на Кавказі - 31, голова Ради міністрів - 7. Рад щаніе Державної думи внесло 4 законопроекти. Із загальної кількості проектів 106 взяті назад, 79 відхилені Думою (в т. ч. 1 - наради Думи, а 2346 (95%) були нею схвалені. Решта не були розглянуті Думою, серед них були і проекти , внесені ще в 1907 р

З числа схвалених Думою проектів 97% придбали силу закону, як вже зазначалося, 2 були не затверджені імператором, а інші не були схвалені Державною радою (відхилені, чи не розглянуті, передані в погоджувальні комісії, висновки яких не були розглянуті однієї з палат).

Депутати внесли в Думу 205 законодавчих пропозицій, з них 81 було визнано бажаним, 90 не розглянута Думою (в тому числі 6 не отримали руху після внесення). Серед не розглянуті були пропозиції, внесені ще в 1908 р Тільки 36 законопроектів, вироблених з ініціативи Думи, отримали силу закону, 8 з них розроблялися виключно Думою.

У Державній думі четвертого скликання становище було схожим. Збільшилася кількість внесених законодавчих припущень, однак законопроекти, створені на їх основі, схвалювалися Думою настільки ж рідко. В 1 сесію IV Думи в неї внесли 90 законодавчих припущень, в тому числі про перегляд правил про розгляд бюджету, про реформу Державної ради, Сенату, про перегляд земського виборчого закону, про реформу приходу православної церкви, про реформи різних навчальних закладів та ін. Ні один з них за I сесію не був остаточно схвалений Думою.

Всього до 9 грудня 1916 року в неї було внесено 2625 законопроектів (191 взятий назад), а розглянула вона лише 1239.

У Державній Думі Російської імперії законодавчу ініціативу здійснювало в основному уряд. При розгляді взаємовідносин законодавчих палат наведені вище цифри потребують коментарів. Основна маса урядових законопроектів являла собою так звані «закончик» (ця назва придумав граф Вітте). Депутати називали їх «вермішельного». Вони стосувалися або надкошторисних кредитів (60% законопроектів), найчастіше на невеликі суми (т. До, міністерства погано становили свої бюджети), або встановлення або зміни штатного складу різних державних установ, або місцевих та дуже приватних проблем, або встановлення різних земських зборів і повинностей в губерніях без земського самоврядування. Тисячі подібних законів без особливих проблем проходили обидві палати, хоча їх комісії вникали в ці проекти і деякі могли бути змінені або відхилені. Вважаю, що загальноприйняте негативне ставлення до «закончик» вимагає корекції. Дума рублем дієво контролювала зміни штатів, перешкоджаючи розбухання бюрократії.На цьому шляху вона ставила заслони і царю, і уряду. Вона стежила і за введенням нових податків. Рублем вчила чиновників складати бездефіцитний бюджет.

Однак нестиковки гілок влади були досить відчутні - серед десятків законопроектів, явно не дозволені Державною радою, знаходилося більшість пропозицій уряду і Думи, спрямованих на модернізацію країни. Серед застряглих проектів були: про судову відповідальність чиновників, про умовне засудження, про введення загального початкового навчання, про введення самоврядування в різних регіонах, про створення волосного земства, про перегляд кошторисних правил і ін. З цих важливих проектів пройшли лише проекти законів про реформу місцевого суду (причому останній був значно змінений Державною радою в консервативному дусі), частина законів про введення соціального страхування, а також частина законів про введення самоврядування, поліпшення його фінансування. Що стосується обговорення обома палатами аграрної реформи Столипіна, то безперечним успіхом це справа не назвеш, саме ж селянство висловилося проти.

Законодавча влада думської монархії не відрізнялася особливою ефективністю. За визнанням П. А. Столипіна, Росія відрізнялася «гармонійно закінченою законодавчої безпорадністю».

Але ж сам же прем'єр за підтримки імператора сприяв створенню в Державній раді правої більшості, яке провалювала урядові реформи, стежив недобру славу «законодавчої пробки».

Слід зазначити, що ряд реформаторських проектів (про селищній управлінні і церковному приході, про недоторканість особи, про реформу виняткових положень, про кооперативах, про прибутковий податок і ін.) Застрягли в думських комісіях і не були розглянуті Думою. Тут явно позначилися політичні розрахунки фракцій, що утворили прогресивний блок, спрямований на «повалення самодержавства». Тут було вже не до реформи, більш того, робота комісій могла розколоти «прогресистів».

Низька ефективність діяльності законодавчих палат з'ясовна. У них було різне більшість, що не дивно при різних способах їх комплектування. При рівноправність палат це загрожує паралічем законодавчої влади. В європейських конституціях подібна організація парламенту поступово була зжита. Або вводився однопалатний парламент, або обмежувалися права верхньої палати і допускалося прийняття законів всупереч її думку.

Однак на початку XX ст. і в більшості європейських країн були дві формально рівноправні палати, що комплектуються по-різному. Проте паралічу законодавчої влади не було, оскільки права верхньої палати обмежувалися і вона не могла тривалий час блокувати закони, схвалювані нижньою палатою. Це було викликано більш високою легітимністю нижньої палати, яка представляла націю, в той час як верхня представляла лише тонкий шар еліти, до того ж і призначалася монархом. Нижню палату підтримувало громадську думку, на її стороні було також уряд, який в критичних випадках домагалося у монарха призначення великого числа нових членів верхньої палати і зміни в ній більшості; адже навіть загрози такого призначення спонукали палату лордів поступатися, знімати своє вето.

У Росії усе було не так. Обрана на основі закону 1907 року Державна дума була вираженням народовладдя. Вона навіть в очах членів Державної Ради аж ніяк не уособлювала націю, за винятком перших Дум «народного гніву», які в певній мірі відповідали поданням про загальнонародної волі. «Першу Державну думу Державна рада боявся, але певною мірою з нею вважався ... Третю Думу Державна Рада не боїться і з нею не вважається. В першу сесію Ради (1906) ряд ораторів підкреслював необхідність «прагнути якомога більше бути в єднанні з Державною думою». Тому Рада схвалила законопроект про допомогу постраждалим від неврожаю в редакції Державної думи і відхилив всі поправки уряду. Але кадети в Думі не змогли це оцінити, вимагаючи скасування «палати лордів». І не дивно, що ліберальні проекти III і IV Дум (до початку війни) Радою в більшості випадків відхилялися. Однак під час першої світової війни ситуація змінилася. Знову був узятий курс на «штурм влади» на основі платформи і тактики прогресивного блоку, а ядро ​​його було в Думі, більшість Ради стало її підтримувати. Реформаторські проекти (про недоторканість особи, реформу поліції, перегляд режиму виняткових положень, введені волосного земства та ін.), Керівництво Думи і прогресивного блоку відкладав, бо домагалося сформування парламентської уряду і був зацікавлений в об'єднанні думського опозиційної більшості, в той час як обговорення цих проектів викликало б його розкол. Характерно, що ліберальний проект реформи Урядового Сенату, спрямований на встановлення його незалежності від міністра юстиції, внесений урядом до війни і радикально перероблений Думою, був в 1916 р схвалено Державною радою майже з усіма думськими поправками, незважаючи на заперечення уряду і цар не заперечив, ухилившись від жорсткого тиску на Державну раду. Він ще сподівався запобігти єднання обох палат проти монархії.

Основні державні закони зберегли введений в 1905 р формальний конституційний нагляд, відсутній в інших державах того часу. Всі закони, а також основна маса наказів і указів імператора повинні були публікуватися Правительствующим сенатом, як «хранителем законів» (закони публікувало його загальні збори, а укази - перший департамент) і без цього опублікування не вступали в силу. Сенату ж ставилося в обов'язок не публікувати закони та укази, прийняті не в порядку, передбаченому Основними законами. Однак цей нагляд не здійснювався. Сенатори призначалися імператором за пропозицією міністра юстиції не з числа незалежних юристів, а з вищих чиновників, навіть не зобов'язані мати вищу освіту (деякі сенатори його і не мали). Потрібно тільки мати генеральський чин, який приносила «бездоганна служба». Багато сенаторів не мали до юриспруденції жодного відношення. В охоронці законності потрапляли колишні губернатори і директори департаментів, відомі своїми беззаконнями. Сенатори могли одночасно з роботою в Сенаті служити в адміністрації або засідати в Державній раді. Призначення в Сенат розглядалося не як важливе доручення, а як нагорода за колишню довголітню бездоганну службу. Тому сенатори вважали імператора своїм начальником. Вони в цих умовах і не могли стати незалежними охоронцями законності. Можлива відмова Сенату в публікації акту імператора в бюрократичній еліті розглядався як «найбільший скандал». Крім цього, в Сенаті могли голосувати міністри і главноуправляющім.

Апарат Сенату, який доповідав справи, підпорядковувався міністру юстиції і обер-прокурорам департаментів (урядовцям, підлеглим міністру юстиції). Міністр юстиції і обер-прокурор фактично мали право вето на рішення Сенату. Сенатська друкарня підпорядковувалася обер-прокурору першого департаменту.

Незважаючи на категоричне постанову статті 74 (за додатком 1915 р., Тобто 1, ч. 2 зводу законів) установи Урядового Сенату ( «судження про справи і рішення оних проводиться в присутності Сенату, і жодна справа не може бути скоєно поза ним») , обер-прокурор першого департаменту мав неофіційне право публікувати безперечні закони від імені Сенату без їх розгляду останнім.

Вище вже зазначалося, як прем'єр Вітте публікував найважливіші правові акти, не чекаючи укладення Сенату. Сенат публікував будь-які акти, навіть явно незаконні, затверджені імператором. У 1905 - 1906 рр. він опублікував закони про зміну державного ладу, які не були розглянуті Державною радою, як передбачалося законами. Потім, після видання Основних законів, Сенат публікував закони, прийняті до цього і не розглянуті законодавчими палатами, хоча по точному змісту Основних законів не мав па це права (тому що розглядаються акти були прийняті не у відповідності до Основних законів 1906, а який -або застереження про публікації попередніх постанов Основні закони не містили). Виборчий закон 3 червня 1907 був опублікований без розгляду сенаторами і навіть обер-прокурором, а відразу від імператора був доставлений в друкарню Сенату. Сенатори заднім числом мовчки підписали ухвалу про публікації цього положення. Саме в цьому правова основа для визначення подій 3 червня як державного перевороту. Ухвалені закони суперечать законам укази імператора також публікувалися. Урядовий сенат теж тлумачив закони, виходячи при цьому часто не з юридичних, а з політичних міркувань. Цим продиктовані і сенатські визначення за рішеннями Думи про розширення деяких її прав. Неодноразово виникало питання про реформу Сенату, щоб він став незалежним охоронцем законності, однак відповідний проект був схвалений законодавчими палатами і затверджений імператором лише в грудні 1916 р Він повинен був вступити в силу з 1 травня 1917 р

Такі найважливіші підсумки думської діяльності, піддаються цифровому висловом. Що стосується загальної оцінки її діяльності, т. Е. Висновки про те, справила чи Дума скільки-небудь значний вплив на історію Росії чи ні, то відповідь дає десятирічна діяльність народного представництва. Вище давалися відповідні емпіричні узагальнення і оцінки осіб, фракцій, партій.

Не повторюючи вищесказаного, обмежимося зауваженням, що оцінку законам, реформам, установам, так і приватним особам дає практика. Тільки час дає твердість статутам державним, як писав М. М. Карамзін.

З часу Великих реформ до першої світової війни населення Росії подвоїлася, за роки правління Миколи II збільшилася на третину - з 120 до 180 млн. Чоловік. Дума цього як могла сприяла (освіта, бюджет). Чи не Дума винна в двох війнах, у величезній борг, виплати за яким в 1913 р поглинули до третини бюджету. Адже Дума не мала прав контролювати зовнішню політику, позики, силові структури (царський двір витрачав 0,5% бюджету). Але Дума, її провідні фракції, які стоять за ними партії (кадетів, октябристів, прогресистів і ін.) Винні в тому, що найважливіші закони, що зачіпають найбільш нагальні інтереси селянства, так і не були прийняті і введені в життя. У цьому плані не можна не відзначити, що «панська» в розумінні селян Дума майже не мала впливу на повсякденне життя селянського світу (і це 80% населення).

Думської більшості, т. Е. Октябристи, прогресисти, кадети, які об'єдналися в прогресивний блок, підпорядкували всю законотворчу діяльність досягнення своєї головної стратегічної задачі - повалення монархії.

Закони, так потрібні трудовому люду, застрягли в погоджувальних комісіях. Монархію вдалося перекинути, але перемога коаліції виявилася пірровою.

* * *

Загальна оцінка Думи не може бути однозначною.

Політична еліта, що тримала в своїх руках (контролювала) думської опозиційну більшість, використовувала авторитет Думи (принцип народного представництва) в своїх цілях боротьби за владу, за всю повноту влади, вільну від будь-якого втручання і контролю.

Своїх цілей еліта домоглася, усунувши монарха і монархію. По досягненню цієї стратегічної мети еліта (Мілюкова-Керенські) втратила інтерес до Думи, відкинувши її як стоптані черевички. Пізніше щось аналогічне спостерігалося у ставленні до інших органів народопредставітельства, народосоветия (розгін Установчих зборів, розстріл Верховної Ради). У цих подіях знаходить яскраве вираження основна вада раціоналістичного (механістичного) світогляду, ідеології, етики. «Розум» партій, еліт, особистостей править світом. Моя програма єдино вірна, і, отже, підлягає ліквідації все з нею не згодний.

Другою стороною, офіційно головною і єдиною, є законотворча роль Думи.В цьому плані Дума багато зробила всупереч обмеженості своїх прав, всупереч названому вище негативного фактору елітарності, партійності. У механізмі законотворення спочатку був свідомо закладений принцип протиставлення двох палат в ім'я посилення особистого, авторитарного принципу (в даному випадку монархізму). Конституція 1906 р писалася під Миколи II. Все інше, всі ці законодавчі пробки, були наслідком, породженням цього початкового пороку.

Однак саме існування двох палат в принципі не може бути відкинуто без належної мотивації. Гасло «Геть Державну раду», викинутий кадетами, був суперечливий, і на нашу думку, є помилковим. Держрада будувався за принципом представництва земель-регіонів і професій-станів. Цей принцип не був послідовно виражений, більш того, перекручений до невпізнанності. Він потребував звільнення від бюрократичних спотворень, в послідовному проведенні, завершення і т. Д.

І в плані співвідношення Думи і влади виконавчої спостерігається та ж картина. Вплив Думи на «історичну влада» зростала і йшло в цілому в правильному напрямку. Але було обірвано. Одним словом, Держдума зразка 1906 - 1917 рр. могла органічно розвиватися, вдосконалюватися, самоорганізовуватися в сторону справжнього народопредставітельного органу (народовладдя). Цей процес був обірваний насильно, штучно.

* * *

Установа Державної думи і її Наказ не передбачали і депутатських об'єднань в ній.

Однак і заборони на освіту депутатських спілок, груп, фракцій не існувало. Наказ допускав виступу за мотивами голосування від імені груп депутатів. Члени Державної думи, що належать до однієї партії, утворювали думську фракцію. Мали місце випадки, коли ряд партій, політичні установки яких в основному збігалися, утворювали спільну фракцію. У IV Державній думі зі II сесії одна політична організація ( «Союз 17 жовтня») утворила відразу дві фракції (фракції земцев-октябристів і думську групу «Союзу 17 жовтня»). Багато партійних фракції мали напівофіційні угруповання (лівих, помірних, центристів). Були також угруповання регіонально-національного характеру.

У партійні фракції вступали депутати, які не входили до виборів до відповідної партію (партії), безпартійні або члени дрібних партій. У деяких фракціях такі депутати отримували статус неповноправних членів, «примикають».

З нерозвиненості партійної системи і особливостей виборчого закону (багатоступеневих виборів, мажоритарної системи на всіх рівнях) в Державну думу обиралося багато безпартійних депутатів. Вони вступали в партійні фракції або залишалися поза фракціями і могли утворювати свої об'єднання. Були спроби створити на основі таких фракцій політичні партії, однак жодна партія, впливова поза Думи, таким шляхом створена не була. Утворювалися також фракції не на чисто політичної, а на національній, регіональної чи конфесійної основі. У такі фракції об'єднувалися польські та мусульманські депутати, в II Думі була козача група.

Всього в Державній думі першого скликання до моменту її розпуску було 8 фракцій, в Державній думі другого скликання - 11 фракцій, в Державній думі III скликання - 12 фракцій одночасно, Державна дума IV скликання почала свою роботу з 11 фракціями, на 1917 р їх число досягло 15 (всі 5 членів соціалістичної фракції знаходилися на поселенні в Сибіру).

Фракції (могли іменуватися групами, а об'єднання польських націоналістів називалося «польське коло») зазвичай очолювалися головою, могли мати його товариша, секретаря, скарбника. Великі фракції обирали бюро (комітет). У нього з вирішальним голосом могли входити і не є депутатами представники центрального комітету партії. Іноді фракцією колегіально керувало бюро. Великі фракції могли мати свої комісії (галузеві та функціональні). Наприклад, трудова група II Думи майже всі важливі законопроекти попередньо обговорювала в своїй юридичній комісії. Фракція «Союзу 17 жовтня» III Думи мала 21 комісію: в тому числі з державної оборони, за віросповідні питань, редакційну, з церковних питань, про заходи боротьби з пияцтвом, по наказу і ін. Комісії фракцій могли бути допоміжними органами представників фракції в думських комісіях або ж самостійно розробляти і обговорювати законопроекти, які потім розглядалися загальними зборами фракції.

Спеціального апарату, що міститься за рахунок державного казначейства, думські фракції не мали. Через невеликій площі Таврійського палацу фракції не отримували навіть постійних приміщень і могли засідати в різних кімнатах в чергу з думськими комісіями. Якщо дозволяли кошти, фракції теж містили апарат за рахунок свою засобів, зазвичай він був невеликим і здійснював чисто технічні функції. Так фракція «Союзу 17 жовтня» III Думи, 154 депутата, переважна більшість яких були людьми заможними, утворила в листопаді 1907 р канцелярію з 6 службовців: секретаря фракції, його помічника, 2 перепісчіца і 2 розсильних. У інших фракцій апарат був менше.

Поряд з постійним апаратом фракції користувалися послугами різних експертів, які могли становити тексти пропозицій, збирати матеріал, розробляти різні проекти.

Думські фракції контактували з місцевими організаціями своїх партій, а також з іншими ідеологічно і політично близькими структурами і соціальними верствами (октябристи - з земствами, більшовики - з петербурзькими робітниками).

Більшість думських фракцій прямо не залежало від центральних партійних органів. Виняток становили фракції кадетів (партії народної свободи) і російської соціал-демократичної робітничої партії (у II Думі також і партії соціалістів-революціонерів), багато хто з членів яких були зобов'язані депутатськими мандатами не власному впливу (як більшість членів Думи), а партійної приналежності.

Фракції заявляли про свою освіту наради Думи, яке реєструвало ці заяви. Починаючи з II Думи відомості про фракції стали публікуватися в офіційних довідниках Державної думи.

Всі фракції були представлені в раді старійшин палати. По фракціях депутати сідали в залі засідань. Як уже зазначалося, по фракціях обиралися думські комісії; для того, щоб мати і них представництво, фракція повинна була включати не менше 10 членів. Фракції обговорювали найважливіші законопроекти (до їх розгляду думськими комісіями) та інші питання, вносили поправки і формули переходу.

Обов'язковість рішень фракцій для їх членів була різною в різних фракціях. У РСДРП, кадетів, а також у фракціях, які протистоять думському більшості (трудова група III і IV Дум, фракція правих), існувала досить жорстка дисципліна, в інших же члени фракцій голосували як завгодно, по совісті. Встановлення в них обов'язкового голосування було практично неможливим. Наприклад, так звана «конституція» фракції «Союзу 17 жовтня» вимагала, щоб постанова про обов'язковість голосування приймалося 3/4 голосів (при кворумі 60 осіб). Але і в разі прийняття цієї постанови незгодні з ним могли при голосуванні в Думі утриматися.

Багато фракції були нестійкими ідеологічно, організаційно і часто розпадалися. Багато депутатів нерідко переходили з однієї фракції в іншу в одну сесію.

У Державній думі ніколи не було, як уже зазначалося, стійкого однопартійної більшості, що викликало необхідність взаємодії фракцій і створення блоків. Фракції могли влаштовувати спільні засідання або погоджувати свої дії шляхом переговорів лідерів. Могли створюватимуться інформаційні бюро. Міжфракційні блоки, як правило, були недовговічні. Єдине стійке об'єднання такого роду, прогресивний блок, до складу якого 5-6 фракцій і більшість депутатів, існував в IV Думі з 1915 р

У Думі, відзначали сучасники, були дуже сильні тенденції іншого угруповання, крім політичних партій. Претендували постійно на особливу для них представництво селяни, священики ... Весь час діяло полувліятельное думської «масонство» (Мілюков, Маклаков, Керенський і ін.). Інститути, які в III і IV Думах групи селян і священиків об'єднували депутатів відповідних станів, що складаються в різних фракціях. Ці групи не реєструвалися і не мали особливого представництва в раді старійшин і думських комісіях, проте володіли певною дисципліною і іноді солідарно голосували проти думки своїх фракцій. Селянська група користувалася певним впливом і часом проводила через Думу свої законопроекти. У IV Думі існувала козацька група (в травні 1914р. Включала 15 членів, в основному кадетів і прогресистів). Вона мала свого голову і була зареєстрована.

Були також об'єднання депутатів, які цікавляться якою-небудь галуззю законодавчої діяльності. У листопаді 1907 р виникло нараду членів Державної думи, які цікавляться роботами обох палат в області промисловості, торгівлі і фінансів. У IV Думі існували міська група і земська група. Ці об'єднання мали посадових осіб і реєструвалися. Прогресивний блок був практично створенням «думського масонства».

Нестійкість думських фракцій, створення крім або всередині них різних груп і блоків говорить не тільки про організаційну ідеологічної нестійкості депутатського корпусу, але дає підставу говорити про принципову недостатності, однобічності партій для вираження інтересів певної, соціальної групи (клас-стану) і узгодження цих особисто- групових інтересів із загальнонаціональними, загальнодержавними. Часто партійним цілям підпорядковувалася вся діяльність фракції.

Так в ім'я виконання партійного боргу соціал-демократична фракція другий Думи пішла в Сибір. Мілюков пожертвував кадетської фракцією першої Думи в ім'я «білих риз» кадетізма. Обмеженість, недостатність партійно-фракційної діяльності викликала до життя такі надпартійні гнучкі і ефективні форми організації, як думської масонство, і поховало Думу. Вплив останнього найяскравіше позначилося в діяльності прогресивного блоку.

Про партійності і соціально-професійної приналежності депутатського корпусу найкраще скажуть цифри.

В першу Державну Думу до часу її розпуску обрали 499 членів, при цьому обрання 11 депутатів було анульовано, один пішов у відставку, один помер, а 6 не встигли приїхати. За віковими групами члени Думи розподілялися наступним чином: до 30 років - 7%, до 40 років - 40%, до 50 років - 37%, 50 років і старше - 15%. З 478 депутатів вищу освіту мали 189 осіб (42%), середнє - 62 (14%), нижче (25%), домашнє - 84 (19%), 2 депутата були неграмотні.

В першу Думу було обрано: 121 хлібороб (21 волосний старшина і один волосний писар), 10 ремісників, 17 фабричних робітників, 14 торговців, 5 фабрикантів і керуючих фабриками, 46 поміщиків і керуючих маєтками, 73 земських, міських і дворянських службовців, 16 священиків , 14 чиновників, 39 адвокатів, 16 лікарів, 7 інженерів, 16 професорів і приват-доцентів, 3 викладачів гімназій, 14 сільських вчителів, 11 журналістів і 9 осіб невідомих занять.

111 членів займали виборні посади Поземского або міського самоврядування (голови і члени земскіхі міських управ, міські голови та старости голосних).

Члени думи на початку її роботи за партійною приналежністю розподілялися наступним чином: кадети - 182, члени національних партій - 60, ліві - 47, прогресисти - 36, октябристи - 26, праві - 8, демократичні реформатори - 4, члени торгово-промислової партії - 2, безпартійні - 83. до 26 червня 1906 року в I Думі було 176 кадетів, 102 трудовика (в тому числі 9 членів Всеросійського селянського союзу, 23 соціаліста революціонера, 2 вільнодумних, 1 радикал), 33 члени польського коло, 26 Мірнообновленци, 18 соціал-демократів, 14 безпартійних автономістів, 12 прог ессістов, 6 демократичних реформаторів, 100 безпартійних (багато з яких були правими).

У Думу першого скликання був обраний колір земського ліберального конституційного руху.За словами В. А. Маклакова, в першій Думі «більшість була сірою, для законодавства не підготовленою масою. Зате в ній було блискуче, далеко поднимавшееся над середнім рівнем меншість ».

У другій Державній Думі за підрахунками Каліничева 39% депутатів мали вищу освіту, 21% - середню, 32% - нижче, 8% - домашнє і 1% були неписьменні.

З 509 депутатів, обраних до 1 квітня, лише 46 коли-небудь займали виборні посади за місцевим і міського самоврядування. Скорочення більш ніж удвічі в порівнянні з першою думою. Так відчутно позначилося позбавлення активних виборчих прав великої групи земців-кадетів, учасників Виборзького відозви.

За віковими групами депутати розподілялися наступним чином. До 30 років - 72, до 40 років - 195 (42%), до 50 років - 145 (32%), до 60 років - 39 (8%), понад 60-8 (2%). Серед депутатів можна виділити 169 селян і осіб, які займають посади по селянському самоврядуванню, 32 робочих і ремісника, 20 священиків, 25 земських, міських і дворянських службовців, 10 дрібних приватних службовців (конторників, офіціантів), 1 поет, 24 чиновника (в тому числі 8 судового відомства), 3 офіцера (але вони не попадають в інші групи), 10 професорів і приват-доцентів, 28 інших викладачів, 19 журналістів, 33 юриста (адвокатура), 17 комерсантів, 57 хліборобів-дворян, 6 промисловців і директорів заводів.

Тільки 32 (6%) члена Думи були депутатами першої Думи, 2 - колишніми членами Державної ради. За партійним фракціям члени Думи розподілялися так: трудова селянська фракція - 104 депутати, кадети - 98 депутатів, соціал-демократична фракція - 65 депутатів, група безпартійних - 50 (3 Мірнообновленци), польське коло - 46, фракція «Союзу 17 жовтня» і група помірних - 44, група соціалістів-революціонерів - 37, мусульманська фракція - 30, козача група - 17 "народно-соціалістична фракція - 16, група правих монархістів - 10 депутатів (у тому числі 2 члена Союзу російського народу), 1 депутат належав до Партії демократичних реформ.

В. А. Маклаков писав, що через махінації на виборах адміністрації та притягнення до відповідальності підписали Виборзьке відозву Дума мала «ненормально сірий склад. Вона не могла йти в порівняння з першою, в якій були майже всі гучні імена нашої громадськості. У другій Думі в переважній більшості hominesnovi, з яких тільки згодом деякі стали відомі). Дума була невдалою і за складом, і за своїм виключно низькому культурному рівню; в цьому відношенні з усіх 4 російських Дум вона побила рекорд ».

Інший член II Думи, Сергій Булгаков оцінював рівень палати ще різкіше: «Я не знав в світі місця з більш нездорової атмосферою, ніж, загальний зал і кулуари Державної Думи. Візьміть з вулиці перших-ліпших зустрічних, приєднайте до них жменю безсилих, але оре добро людей, вселити їм, що вони рятівники Росії ... і ви отримаєте Другу Державну Думу ».

Депутати Третьою Думи - 434 людини за віком розподілялися

наступним чином: до 39 років - 81 (19%), 40-49 років - 166 (38%), до 60 років - 129 (30%), до 70 років - 42 (10%), старше 70 років - 16 ( 4%).

Всього в третю Думу було обрано 487 депутатів (в тому числі на місця вибулих). З них вищу освіту мали 230 (47%), середнє - 134 (28%), нижче - 86 (18%), домашнє - 35 (7%), про двох депутатів немає відомостей.

У числі членів Думи було 242 землевласника (50%), 133 земських діяча (27%), 79 хліборобів (16%), 49 священиків (10%), 37 адвокатів (8%), 36 промисловців і комерсантів (7%), 25 чиновників (5%), 22 приватних службовців (5%), 22 лікаря (5%), 20 вчителів (4%), 16 робочих і ремісників (3%), 12 літераторів і публіцистів (2%) і 2 інженера. Багато депутатів фігурують в декількох групах, 68 депутатів III Думи були депутатами будь-якої з двох перших, в тому числі 11 (2%) обох. 4 члени III Думи були колишніми членами Державної ради. 118 членів Думи коли-небудь працювали на виборних посадах в місцевому самоврядуванні.

У I сесію члени Державної Думи розподілялися по фракціям наступним чином: Союз 17 жовтня - 154 депутата, помірно-праві - 70 депутатів, кадети - 54 депутати; праві - 51 (у фракціях правих і помірно-правих і в національній групі було 32 члени Союзу російського народу та 41 член інших правих партій), в прогресивної групі - 28 (в тому числі 7 Мірнообновленци), в національній групі - 26, в соціал -демократичної фракції - 19, у трудовій групі - 14, в польському коло - 11, в мусульманській групі - 8, в польсько-литовсько-білоруської групи - 7 депутатів. Безпартійних не було. У V сесію (1911 - 1912 рр.) Партійне розподіл депутатів було наступним: фракція «Союзу 17 жовтня» включала 121 депутата, російська національна фракція - 77 депутатів, конституційно-демократична фракція - 53 депутата, фракція правих - 52 депутата, прогресивна група - 37 депутатів, група незалежних націоналістів -16, соціал-демократична фракція - 13, група правих октябристів, польське коло і трудова група - по 11, мусульманська група - 9 і польсько-литовсько-білоруський гурт - 9 депутатів. 23 члена Думи були безпартійними.

Про скликання Думи можна сказати наступне. Серед 442 членів Державної Думи IV скликання до кінця її першої сесії вищу освіту мали 224 (як мінімум 114 юридичне, історико-філологічне, 52%), середнє - 112 (26%), нижче - 82 (19%), домашнє - 15 ( 3%), невідоме (початкова або домашнє) - 2. 186 депутатів працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування.

У Думі в кінці I сесії складалося 126 членів (в тому числі 8 - члени Думи всіх скликань, 7 - члени Думи I і III - IV скликань і 22 - члена Думи II - IV скликань) і 14 членів Думи I і II скликань, які не обраних в III Думу (6 членів I і IV Дум, 7 членів II і IV Дум). Решта 299 депутатів (68%) були новачками в Державній думі.

До кінця II сесії (12 травня 1914 г.) в Думі фракція російських націоналістів і помірно-правих налічувала 86 членів, фракція земців-октябристів - 66, фракція правих - 60, фракція народної свободи - 48 членів і 7 примикають, фракція прогресистів - 33 члена і 8 примикають, група центру - 36 членів, група «Союзу 17 жовтня» - 20, незалежна група - 13, трудова група - 10, польське коло - 9, соціал-демократична фракція - 7, мусульманська група і білорусько-литовсько-польська група - по 6, російська соціал-демократична робітнича фракція - 5 членів. 17 депутатів не входили в партійні фракції. У їх числі було 5 правих, 5 правих октябристів, 3 октябриста, 2 прогресисти і 2 лівих. У 1915 р з фракції російських націоналістів і помірно-правих виділилася група прогресивних націоналістів (близько 30 депутатів). У 1916 р з фракції правих виділилася група незалежних правих (32 депутата). Чисельність інших фракцій змінилася незначно.

Ця Державна дума, за словами депутата Шидловського, виявилася за своїм складом значно слабкіше третьої хоча б тому, що в ній відсоток осіб, здатних до серйозної роботи, був значно нижче. За віковими групами члени IV Думи (що складаються в ній до кінця I сесії) розподілялися так: до 25-30 років - 22, до 40 років - 128, до 50 років - 153, до 60 років - 105, понад 60 років - 27 осіб .

* * *

Кілька слів про матеріальне забезпечення народних представників. Воно було визначено заздалегідь до початку роботи Думи. Депутатам Думи спочатку 1906 були визначені виплати добових: 10 рублів в день на весь час роботи думської сесії. 6 липня 1906 р порядок оплати було уточнено. Депутатам призначено було річна платня в розмірі 4 тис. 200 руб. Члени думської комісії під час роботи комісій і в сесійній місяця отримували 10 руб. в день добових (за кожен день роботи комісії). Оплачували всі дорожні витрати, готелі та ін. Матеріальне благополуччя більшої частини депутатів не залежало від думського платні, були крім багатих депутатів, великих поміщиків, підприємців і депутати-інтелігенти, як-то: лікарі, адвокати, професори, вони мали посадові оклади і гонорари , що було незрівнянно з депутатським платнею. Але для депутатів з селян воно здавалося величезним. Для прикладу скажемо, що селянська родина, переселяючись в Сибір, отримувала позику до 170 руб. на обзаведення (не рахуючи, звичайно, земельного наділу, лісового матеріалу для будівництва будинку та двору і ін.).

Депутатська десятка (добова) була вельми вагома. Проїзд в столичному трамваї коштував п'ятак (в війну гривеник). Кілограм хліба (Ситнов) - 12 коп., Картопля - 2 коп. за кг, м'ясо (яловичина) - 50 коп. за кг, масло - менш рубля і ін. Квитки в театри (гальорка) - близько 30 коп. Квартплата обчислювалася з розрахунку 20 коп. за кв. метр житла ".

Візит до лікаря обходився в 20 коп. Для порівняння - депутатське платню прирівнювалося до середнього достатку чиновника четвертого класу, дійсного статського радника.

Для зіставлення і роздумів вкажемо, що перед Великою війною 1914 року вміст царського двору обходилося казні близько 0,5% річного бюджету, що інженер в рік отримував на казенних заводах до 2 т. Руб. в рік, на приватних - до 3-х тисяч. Земський лікар мав зміст до 1,5 тис. Руб. Приблизно стільки ж - офіцер (середніх чинів), причому 95% офіцерів не мали нерухомої власності (безземельні дворяни), професорський річний оклад становив 3-5 тис. Руб. Середній заробіток кваліфікованого робітника - від 300 до 360 руб., Сільський священик і вчитель отримували по 150-200 руб. Заробіток інтелігента в середньому був в 3-4 рази більше заробітку робітника; у професора - в 10-15 разів, але вже в роки НЕПу це співвідношення виражалося один до чотирьох

Депутат Думи отримував квартиру від скарбниці, мав право на відпустку (літній двомісячний перерву в засіданнях Думи і, крім того, півтора місяці для роботи в округах з виборцями і для вирішення особистих справ). Природно, що Дума не засідала в святкові дні, сесії переривалися на час Різдва і Великодня (двотижневі перерви). Засідання Думи починалися об 11 годині ранку, а тривали з перервою на обід іноді до пізнього вечора. Під час думської сесії депутати самі визначали порядок своєї роботи. Передбачалося законом, що депутат, який пропускає засідання без поважних причин, піддавався грошовому штрафу в 25 руб., Якщо депутата видаляли із зали засідань - а Дума мала право видаляти від 1 до 15 засідань - то добові за ці дні не виплачувалися.

Якщо депутат не підкорявся рішенням голови і продовжував порушувати спокій, він віддалявся із залу спеціальними особами, так званим приставом Думи і його помічниками, які перебували в розпорядженні головуючого. Права пристава були точно визначені на цей рахунок документами внутрішнього розпорядку Думи.


6. Висновок

Традиції російської політичної культури досить багаті і різноманітні для того, щоб присвятити їм великі дослідження як в цілому, так і по окремим аспектам їх прояви. У даній роботі торкнуться лише елемент політичної культури - традиція виборності в історії російського суспільства. Не претендуючи, природно, на всеосяжність викладу і остаточність висновків, я сподівався описати ключові моменти в розвитку виборних органів влади в Росії.

Ми не повинні забувати про традиції виборного управління в історії Росії, про те, що демократизація виборного правління, що служить в наш час мало не предметом поклоніння російської політичної еліти, - не тільки західне і аж ніяк не одноваріантного явище.

Якби шляху розвитку країни визначалися створенням тих чи інших політичних інститутів і виданням відповідних законів, то слід визнати, що Росія мала всі шанси стати «демократичною країною», так як мала древніми виборними органами і колективістської психологією селянського населення. Наприклад, можна тільки дивуватися розмаху виборного процесу в ході виборів російського царя - одноосібного правителя величезної території - в 1613р.І це відбувалося в Росії початку XVII ст., Після десятилітньої Смути, декількох років інтервенції, при повній втраті центрального управління. Усвідомлення масштабів цієї події, аж ніяк не рядового в тогочасній Європі, робить дивними міркування про відсутність в російському суспільстві політичної культури, відсутність традицій громадянської ініціативи, безоговорчном підпорядкуванні народу будь-якого правителя і т.п. Характерні для Росії «довготерпіння» і вірнопідданство мають, мабуть, інші пояснення, але ніяк не відсутність в її історії досвіду самостійної організації суспільства. Вибори, і навіть вибори глави держави, - не новина для Росії. Інше питання: чи потрібні вони їй, а якщо потрібні, то в якому вигляді? Пошук відповіді на це вопрс вимагає глибоких досліджень і широкого громадського обговорення.

7. Список літератури

1. Реформи Івана Грозного: нариси соціально-економічної і політичної історії Росії середини XVI ст. / А. А. Зімін, М. - Наука, 1960 р

2. Історія держави і права / І. А. Ісаєв, М. -1993 р

3. Ключевський В. О. Твори в 9 томах / т. 3 і т.8, М. - 1976 р

4. Земський собор тисяча п'ятсот дев'яносто вісім г / С. П. Мордовина, Питання історії, №2, 1971 p

5. Становлення станово-представницьких установ в Росії / Н.Є. Носов, Л. -1969 р

6. До історії земських соборів XVI ст. / Н. І. Павленко, Питання історії, №5, 1968.

7. Читання і його розповіді з історії Росії / С.М. Соловйов, М -1989 р

8. Станово-представницькі установи (земські собори) в Росії в XVI ст. / Питання історії, №5, 1958 р

9. Земські собори російської держави XVI - XVII ст / Л. В. Черепнін, М. -1968 р

10. Собори середини XVI ст. / С. О. Шмідт, Історія СРСР, №4, 1960 р

11. Історія державного управління в Росії / М. 1997

12. Глибокі корені: виборний початок / Страхов А., Вільна думка, №5,1999

13. Державна Дума Російської імперії / Смирнов А.Ф. М. - тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім

14. Від Земських соборів до установчих зборів / Смирнов А.Ф., Журнал Російського права №10,2000

15. Монархічна державність / Тихомиров Л.А., М. -1998

16. Історія державних установ в дореволюційній Росії / Єрошкін Н.П., М. -1983


 • Установі Думи, її голова всеподданнейше валить на Найвища благовоззреніе звіт про заняття Думи.
 • Можна сказати, що конституційні принципи, початку були декларовані, але конституція залишилася тільки на словах і збереження титулу імператора «самодержавний» відповідало фактичним положенням.
 • Верховна влада зберігала (і за законом) повну можливість порушувати навіть і ті принципи, які нею ж були проголошені.
 • Але па практиці такого поєднання не вийшло. Політичний компроміс між прихильниками і противниками конституційної монархії не відбувся.
 • Уряд розчарувалося в політичній добромисності селянства.
 • Обрана за цих умов Дума легко перетвориться в очах селянства з народної думи в «панську» Думу і це буде кінцем самої Думи, - кінцем її впливу і авторитету.
 • Він остаточно визначив новий державний лад;
 • Реформи Івана Грозного: нариси соціально-економічної і політичної історії Росії середини XVI ст. /
 • Ключевський В. О. Твори в 9 томах /
 • Становлення станово-представницьких установ в Росії
 • 7. Читання і його розповіді з історії Росії /
 • 9. Земські собори російської держави XVI - XVII ст /
 • Історія державного управління в Росії
 • Від Земських соборів до установчих зборів /