Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Формування відповідального уряду в Англії в XVIII ст.

Скачати 10.52 Kb.
Дата конвертації14.09.2019
Розмір10.52 Kb.
Типреферат

Формування відповідального уряду в Англії в XVIII ст.

Реферат підготував Адамов Денис

Відділення правознавства економічного факультету Новосибірського Державного Університету

Новосибірськ

2005 р

Мета: виявлення основних причин і передумов цього процесу.

До початку XVIII ст. в Англії були закладені такі основні принципи буржуазного держави, як верховенство парламенту в області законодавчої влади, виключне право парламенту вотувати бюджет і визначати розміри військового контингенту, принцип незмінності суддів.

Ці принципи були зафіксовані у Білль про права (1689г.) І Акті про влаштування (1701р.), Які разом з попередніми і наступними правовими документами склали англійську конституцію.

Найважливішою особливістю англійської конституції є те, що вона не є єдиним законодавчого акту. Поряд з окремими писаними законами її найважливішу частину становлять неписані умовні правила, що утвердилися як "конституційний прецедент". Саме завдяки цим прецедентів і відбувається становлення відповідального уряду в Англії.

Розглянемо природу і вплив цих прецедентів на процес формування відповідального уряду.

У XVIII ст. так звані "гнилі містечка", знелюднення і потрапили в залежність від місцевих аристократів, відповідно до старої виборчої системи, як і раніше посилали в парламент своїх представників, але вже бажаних аристократам, чиє політичне панування було також підкріплено підкупом виборців і членів нижньої палати, скажімо шляхом надання останнім державних посад, що було дозволено актом 1706г. Це дозволяло аристократії, що представляла також і інтереси буржуазії, сформувати влаштовує її парламент і забезпечити можливість розширення його повноважень: тепер панівні класи не боялися вручити йому всю повноту влади. Підсумком цього стала відмова в 1707г. королівської влади від користування правом вето, що завершило перехід законодавчої влади в руки парламенту.

При королях Ганноверського династії (з 1714г.), А саме при Георге I (1714 - 1727) з середини 20-х рр. припиняється явка короля на засідання кабінету міністрів. Причина проста - Георг не знав англійської мови, але це спричинило за собою важливі політичні наслідки.

Таке "відчуження" короля від кабінету сприяло зосередженню функцій по керівництву їм в руках нового, що з'явився в зв'язку з цим посадової особи, - прем'єр-міністра. Кабінет став діяти від імені короля, але самостійно. У свою чергу це призвело до утвердження принципу невідповідальності монарха. Початок цьому було покладено ще в Акті про влаштування (правилом контрасігнатури) і продовжено становищем 1711г. про те, що за підписаний документ відповідальність несе міністр, але саме зараз, у зв'язку з "відчуженням" короля від кабінету, ці законодавчі акти набувають найбільшу силу, що знайшло вираження у встановленні контролю парламенту над урядом з одного боку, і ослаблення впливу короля на кабінет міністрів з іншого. Обмеження королівського права призначення і звільнення вищих державних посадових осіб виявилося в 1727г., Коли Георг II звільнив прем'єр-міністра Р.Уолпола, який користувався підтримкою палати громад, але, через невдоволення парламенту подібними витівками, повернув його назад. Також в першій половині XVIII ст. формується принцип, за яким кабінет міністрів прибуває при владі лише доти, доки він має підтримку більшості палати громад. (У 1757 р цілком вийшов у відставку кабінет Пітта-старшого внаслідок політичного розбіжності з палатою громад, в 1782г. Така ж доля спіткала уряд Норта). Незабаром стало очевидно, що не можна управляти, якщо парламент і особливо палата громад, яка стверджує бюджет, проти політики уряду. Було сформульовано правило про те, що кабінет міністрів повинен формувати парламент, а не король, і цей кабінет повинен бути від партії більшості в парламенті, тобто сформований на партійній основі.

Таким чином, до кінця XVIII ст. парламент став повновладним господарем в країні. Конституційна монархія переросла в парламентську, відмінною рисою якої є існування відповідального уряду. Такий уряд формується з лідерів партії, що отримала більшість в парламенті, і колективно відповідально перед палатою громад.

Становлення англійського буржуазного права

Специфічною рисою англійської революції було те, що буржуазія виступає не проти старого права в цілому, а лише проти певних аспектів законодавчої та судової політики короля. Правова система Англії піддавалася змінам лише в тій мірі, в якій цього вимагали інтереси нових правлячих класів. Це зумовило тривале збереження феодальних правових форм, за якими стояло вже цілком буржуазне право.

Основними джерелами права в Англії і після революції залишилися традиційні конструкції "загального права" і права справедливості, а також закон. Їх застосування на практиці було пов'язано з використанням судового прецеденту.

Так, найважливіший інститут цивільного права - право власності -Зберегти середньовічний розподіл на "реальну" і "персональну" (особисту) власність. До реальної власності ставилися землі, рослини, будівлі, документи, що дають право на все перераховане вище. До особистої власності крім особистих речей ставилися і права на позови (напр., Авторське право, патентне і т.д.).

Великою своєрідністю відрізнялося право власності на землю. Вся земля в Англії розглядалася як власність короля, а окремі особи розглядалися як власники землі. Але фактично це право тримання не відрізнялося від права власності. Воно було безстроковим, передбачало право вільно розпоряджатися і відчуження землі, хоча сама форма передачі права на землю мала складну процедуру.

У XVIII-XIX ст. широкого поширення набула довірча власність (траст), відома ще феодальному праву. Довірчий власник розпоряджається названим майном не зовсім вільно, а відповідно до цілей, які визначив засновник. Засновник називав і особа, яка буде користуватися доходами від цього майна.

Скандальні спекуляції на лондонській біржі змусили англійський парламент ще на початку XVIII століття видати спеціальний акт "Про мильних бульбашках", по якому освіта акціонерних компаній без спеціального державного дозволу не допускалося. У 1844-1867 рр. в Англії приймається ряд законів, які дали чітку регламентацію освіти компаній.

Ці закони визначили торгові товариства, що випускають свої акції, як самостійні юридичні особи, що не збігаються зі своїми засновниками та акціонерами.

У 1908р. консолідований Акт про компанії, що об'єднав всі попередні закони, визначив два види компаній: публічні та приватні. Публічні компанії могли безмежно розширювати свій капітал шляхом емісії та продажу акцій, але зобов'язані були вести публічну звітність. Приватні компанії могли об'єднувати не більше 50 чоловік, самі формувати весь свій капітал, не могли продавати стороннім особам свої частки, але не були пов'язані публічною звітністю.

У сімейному праві тривалий час зберігався церковний шлюб, ніс 1836 р існує і громадянська форма шлюбу. Форма шлюбу вибиралася за згодою подружжя. У сім'ї юридичне верховенство належало чоловікові. Він мав право "нагляду" і "помірного покарання" дружини, розпорядження майном. До 1857 р розлучення не існувало.

Спадкування могло здійснюватися за законом і за заповітом. В Англії існувала повна свобода заповітів. При спадкуванні за законом земля переходила до старшого сина на праві майорату.

У кримінальному праві тривалий час зберігалася феодальна тричленна структура злочинів: тризну (зрада), фелоніі (тяжкий кримінальний злочин), мисдиминор (проступок). У період становлення капіталізму істотно збільшилася кількість злочинів, які кваліфікуються як фелония і які караються стратою. Так, якщо в 1650 р таких злочинів було 50, то до початку XIX століття їх стало більше 200. Таким чином, буржуазія прагнула прищепити повагу до приватної власності. Лише у другій половині XIX століття починається активна гуманізація кримінального права. Число злочинів, що караються стратою, скоротилося до 4. Обвинувачений, укладений у в'язницю, отримав право на використання послуг адвоката та ознайомлення з матеріалами справи. Показання обвинувачених стали розглядатися судом. У 1907 р вводиться умовне засудження.

Одночасно з розвитком буржуазного права в Англії відбувалося становлення і колоніального права. Ще на початкових етапах колоніальних захоплень сформувалася судова доктрина, згідно з якою англієць, вирушаючи за кордон, "бере з собою" і англійське право, а в разі заселення колонізуемих земель там діє англійське право. Таким чином, в колоніях вводилися прецедентне "право справедливості" і "загальне" право.

Надалі утворюється співтовариство національних систем права, об'єднаних зовнішніми юридичними ознаками, яке отримало назву англосаксонської системи права. До її характерними ознаками можна віднести традиційну архаїчність форм, превалювання судового прецеденту як джерела права, відсутність кодифікації і поділу права на приватне і публічне.

Британська колоніальна імперія

Англія, яка створила до середини XIX ст. найбільшу колоніальну імперію, використовувала досить гнучку систему управління, у багатьох випадках спираючись на місцеву верхівку (система непрямого управління).

З XVIII століття склався розподіл колоній на завойовані і переселенські.

Відповідно склалося і два типи колоніального управління. Завойовані колонії, де переважало "кольорове" населення, політичною автономією не мали і управлялися від імені корони британським урядом.

Законодавчі та виконавчі функції в цих колоніях були зосереджені в руках губернатора. Представницькі органи, якщо і створювалися, то грали лише дорадчу роль (Індія, африканські і більшість азіатських колоній).

В переселенських колоніях більшість або значну частину населення становили білі переселенці. Ці колонії з часом придбали політичну автономію і статус домініонів. Вони мали свою конституцію, парламент, уряд, який було підконтрольне губернатору, призначеному метрополією.

В кінці XIX ст. з'являється така форма колоніальної залежності, як протекторат. Формально незалежні держави мали обмежений суверенітет в силу нав'язаних Англією договорів і присутності колоніальних військ (Афганістан, Кувейт, Ірак).

Особливе місце в колоніальної імперії Британії займає Ірландія. Будучи найстаршою англійською колонією, в 1800 р вона була об'єднана в союз з Великобританією. Було створено Об'єднане королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Ірландці отримали місця в англійському парламенті.


  • Становлення англійського буржуазного права
  • Британська колоніальна імперія