Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Формування єдиного російського держави

Дата конвертації18.04.2018
Розмір15.7 Kb.
Типреферат

Читати зразок (приклад) реферату з історії - ONLINE: Формування єдиного російського держави

Формування єдиного російського держави

До кінця 15 ст. склалися умови для переходу об'єднувально-го процесу в завершальну стадію-формування єдиного россійскогогосударства.Соціально-економічний розвиток країни на протяженіі14-15 ст. призвело до значного посилення феодального землевласників-дення і хозяйства.Еті і інші обставини, в тому числі і отривРоссіі від світових торговельних шляхів привели до несприятливих умо-виям для визрівання ранньо буржуазних відносин, способствовалідальнейшему розвитку країни по шляху поглиблення феодально-крепост-нічних відносин. Великий вплив на розвиток об'едінітельногопроцесса надала зовнішня небезпека. Попередній досвід країни давалубедітельное підтвердження етому.Завершающій етап об'єднувально-го процесу зайняв приблизно 50 років під час князювання Івана III (1462-1505) г. На час князювання Івана III Московське княжествовиросло в могутній массів.Перед Іваном III стояли три зада-чі: підпорядкувати і приєднати що залишилися ще самостійними кня-дружність, звільнитися від татарського ярма і відкинути від кордонів скла-дивать Російської держави польсько-литовських панів і до- гавшіх їм німецьких лицарів. Стара питома система система уженачала разрушаться.Ослабела роздирається внутрішніми протиріччя-ми і Золота Орда.

Іван III порівняно скоро і успішно дозволив стоять переднім задачі.Неудівітельно, що пізніше з ім'ям Івана связивалосьпредставленіе про великих перетвореннях і величезні успіхи Русс-кого держави, за що він і був прозваний "Великим". Він поєднував у собі всі якості, успадковані від своїх пред-шественніков і стали фамільними в роді Калити: хитрість і про-зорлівость, холоднокровність і розважливість, повільність і осторож-ність, завзятість і стойкость.Настойчіво доводивший до кінця все де-ла, Іван III відступав перед небезпекою тільки для того, щоб про-думати обстановку, вичекати момент і знову перейти в наступ. Іван III продовжив і завершив кропітку і тривалу діяль-ність нащадків Данила Олександровича Московського, котораяподготовляла створення сильної централізованої держави ве-лікороссов. Величезні багатства, Зібрані шляхом строго централізованого-ванною систематичної феодальної експлуатації народних мас припомощи державного апарату і добре організованою военнойсіли, авторитет церкви, вірної служниці великого князя, -все етов сукупності пояснює успіхи Івана III в остаточній ліквідувати-дації феодальної роздробленості з притаманною їй питомої системою . Почав він з підкорення і приєднання Новгорода "глави русс-ких республік" .Новгород хилився до упадку.В місті хозяйнічалабоярская арістократія.Кучка знаті ( "триста золотих поясів," госпо-да "), заправляла справами міста. Посилився гніт народних низів, стра-дали від самоуправства бояр, від податків, поборів і лихварства.

На чолі бояр "литовської партії" стояли сини і вдова по-садніка Ісаака Борецького, Марфа, -власники величезних земель на Се-вірною Двіні і в Помор'ї. Борецький, побоюючись зростання обурення на-рідних мас, в результаті якого вони могли б втратити своегоположенія і награбованих багатств, вирішують змінити своєму народові іотдать Новгород Літве.С цією метою вони в 1470 році укладають союзс польсько-литовським королем Казимиром IV, яка не замедлілпріслать в Новгород свого намісника, київського князя МіхаілаОлельковіча, з обрусіли православних нащадків литовського князяГедіміна.Міхаіл Олелькович був обраний не випадково. Казимир поні-малий, що посадити відразу намісником "ляха" -католиків небезпечно. Бояри "литовської партії" вже будували плани щодо одруження Михайло-ла на вдові Ісаака Борецького, Марфі. Іван III спробував було через митрополита Філіпа воздейс-твовать на новгородських бояр, закидаючи їх у зрадництві і увеще-вая відмовитися від "латинської принади" і "латинського государс-тва" .Але вмовляння не допомогли. Тоді, порадившись з боярами і "слуЖивими людьми", Іван III оголосив похід на Новгород.В червні 1471года виступили московські раті. На Русі були обурені зрадник-ством новгородського боярства. На новгородських бояр йшли як "наіноязичніков і на відступників" .І Новгород був побежден.Своему ус-Пеху Іван III був зобов'язаний не тільки тому, що пішла на Новгород "вся Русь", не тільки тому єдиному, централізованого руководствувойскамі, а й тому, що новгородських бояр "литовської партії", через менников і зрадників, ненависних народним масам через їх ріс-товщіческого і податкового гніту, самоуправства і свавілля, собс-ничих нікому захищати, і від новгородських низів вони в кращому слу-чаї могли чекати лише недружнього нейтралітету. Таким чином, було покінчено з "головою російських респуб-лик" -Новгородом. Пал стародавній вічовий строй.Некогда він давав мож-ливість народним масам боротися з боярської аристократією, але кXV століття віче перетворилося на арену діяльності олігархів, властькоторих ставав нестерпним. В силу цього новгородські нізиподдержалі Івана, незважаючи на те, що він знищив їх вічові по-рядкі.Кроме того, сепаратизм бояр, їх спроби віддати Новгород вкомпенсацію за збереження власного панування польсько-литовській-кому королю і магістра ордену німецьких лицарів, їх явна антінаці -ональная і антинародна політика сприяли зміцненню патри-отіческого почуття новгородців, які прагнули до злиття з Москвою Ведін Російська держава. Покінчивши з Новгородом, Іван приймається за знищення самос-тоятельності інших князівств. Ще в 1463 році було ліквідовано Ярославське князівство, й їхні правителі Ярославський Олександр Федорович, князі Слуцький, Курбський іПрозоровскіе стали вже не "підручниками", а слугами. У 1474 годунастал черга князів Ростовський, а через одіннацать років князейТверскіх. Повним господарем відчував себе Іван і в Рязані.Рязанс-кі князі, бояри, дворяни, діти боярські служили "государя всієї Ру-сі", як називав себе Іван III. Настала черга звільнення від ханства. На Русі вже не билоправітеля, рівного Івану III по силі влади, багатства, могущест-ву. Але Русь як і раніше вважалася васалом золотоординського ха-на.Нежно було повалити ганебне татарське іго.Некогда сильна імогучая Золота Орда, незважаючи на свій розпад і ослаблення під вто-рій половині XV століття, все ж не залишала домагань на Москву і намагалися підготувати нове нашестя.

Перелякана посиленням Русі за Івана Польсько-Литовське дер-дарства прагне призупинити зростання російської держави, заклю-чів для цього союз з татарами. У 1480 року хан Золотої Орди Ахмат виступив на Москву. Івандвінул війська назустріч татарам, але Ахмат повернув до річки Урге, збоку якої Москва була менш защіщена.Москва приготувалася косаде. Сам Іван, який вирізнявся обережністю, вирішив залишити Моск-ву, причому дружину свою, Софію, відправив "до моря" (Білому) разом з кня-жорсткій скарбницею. Іван відступав до Кременця, бажаючи виграти час, при-миритися з братами і зміцнити свої позіціі.Среді бояр нашлісьлюді, підтримували в Івані молодушіе і радили йому бе-жать.30 вересня Іван в'їхав в підготовлювану до оборони Москву.Вестьо тому, що князь в місті, зараз же поширилася по Москве.Го-рожане обступили князя, закидаючи його в боягузтві. Ростовський епіскопВассіан назвав Івана III "бігуном". Під тиском городян і духо-венства, Іван виступив на татар і приєднався до військ своегосина. Татари і росіяни стояли на берегах Угри, і ні хто не решалсяпервим перейти річку і вступити в бій. Перебуваючи, як пише літопис-сец, під впливом "людей злих, среболюбцев, багатих і ситих перед-телей християнських, потаковніков бусурманських", Іван вів з Ахматомбесконечние переговори, не бажаючи почати військові дії до техпор, поки до нього не приєднаються війська братів, Андрія і Борі-са.Подошла осень.Іван наказав відступити до Кременця, і тут виро-зошло довгоочікуване Іваном з'єднання російських войск.11 листопада 1480года дізнавшись про з'єднання російських військ, хан повернув назад.Ахматзазімовал в гирлах Північного Донца.6 січня 1481 року на нього на-впав хан Ш ібанська (Тюменської) Орди Івак, розбив золотоординців іубіл Ахмата. 1502 року Менглі-Гірей добив Золоту Орду і вигналсина Ахмата, Шиг-Ахмета. Золота Орда перестала існувати. Палостолетія тривало на Руссі татарське ярмо. Падіння татарського ярма, мучити і принижувати російський на-род, що супроводжувався систематичним терором, кровопролиття-му, масовими вбивствами і руйнуванням, мало величезне історіческоезначеніе. Русь скинула з себе "пригнічують її ланцюга татарскогоіга" (Маркс), надовго затримали економічний і культурний роз-нення російської землі, відірвали її від передових западноевропейскіхстран і сприяли її відсталості. У боротьбі із Золотою Ордойвиросло і зміцніло молоде Російська держава, що знайшло в собі си-ли і для повалення татарського ярма і для боротьби з ворогами сЗапада. В кінці XV століття Русі знову загрожувало зміцнілу і усілівшеесяпрі Казимирі Польсько-Литовське государство.Начав проти нього вої-ну, Іван розумів, що він веде дорьбу за возз'єднання Русі, за ство-ня єдиної Російської держави з включенням до його складу всехстарінних російських земель, захоплених колись Литвою і Поль-шей-Смоленської, Чернігово-Сіверської, Київської, Полоцької, Пінської, Бе-рестейской, Галицької і Влинской.Он воював за Русь в межах київ-ських часів: від Волги до Галича і Чорної Русі, від Мурмана до пе-реяславля, Канева, Черкас і Олешшя. І тому в 1493 році посол його, дворянин Загряжский, чітаяграмоту Івана Олександру, вразив литовців новим титулом Московс-кого князя: в грамоті Іван іменував себе "государем всієї Русі", ане "великим князем", як раніше. Ці домагання Івана були підкреп-лени силою зброї. Таким чином, Загальний підсумок війнам і зовнішній політиці Русскогогосударства часів Івана III можна підвести словами Маркса: "нача-ле свого царювання (1462-1505) Іван III все ще був татарс-ким данником: його влада все ще оскаржувалася питомими князями; Новгород і інші радянські республіки покірні; Литва зменшилася всвоих межах і її король є слухняним знаряддям в рукахІвана; Ливонские лицарі розбиті.

Здивована Європа, в началецарствованія Івана III чи навіть підозрювала про существованііМосковіі, захопленою між Литвою і татарами, -була ошеломленавнезапним появою величезної імперії на її східних кордонах, і сам султан Баязет, перед яким вона тремтіла, почув впервиеот московитів пихаті мови ". Ставши з "великого князя" "государем всієї Русі", Іван III етімтітулом підкреслював, що відтепер існує не Москва, Рязань, Твер, Ярославль і т.д., а Русь, тобто. Російське государство.І действи-тельно, його князювання було тим відрізком часу, в т ечень которо-го в основних рисах складається держава велікорусскойнародності. Москва перестає бути центром князівства і становітсястоліцей держави. Зміцнення національної держави пріІване III в свою чергу було обумовлено створенням централізованого-ванною влади, що встановила систематичну феодальну експлуата-цію селянства, влади, здатної організувати боротьбу з внешнімврагом і ліквідувати феодальну роздробленість. Ця централі-зовано влада, влада "государя всея Русі" і "самодержця" спираючи-лась на добре про рганізованную військову силу і Государствнного аппа-рат. Іван III намагається підкреслити всі ці зміни. Следствіемвозвелічіванія князівської влади і результатом заімствованіявізантійскіх придворних звичаїв було перш за все зміна еготітула. Він вже не Іван, а Іван, "Божою милістю государ всеяРусі і великий князь Володимирський, і Московський, і Новгородський, і Псковський, і Тверській, і Югорський, і Пермський, і Болгарський іінших." У ряді грамот Іван іменується "царем всієї Русі "і" само-держцем "." Самодежцем "" царем "він став з часу падіння татарс-кого ярма (1480), так як до цього часу російські князі получалісвоі володіння" з рук "хана, який і був" царем ". При Івані вводиться ряд нових придворних чинів: посельнічій, сокольничий, ясельничий і т.д., складається придворна ієрархія. "Государ всієї Русі" шанується як намісник бога. Іван, ставмужем "царівни царегородской", шанувався тепер і як глававосточно-християнського, "істинно равославного" світу. І Московс-кі книжники почали старанно доводити "божественність" царської власти.В початку XVI століття духовенство склав легенду отом що Рюрик, нащадками якого були, за літописними переказами, Московські князі, -четирнадцатое покоління від Пруса, братаізвестного римського імператора Августа. Таким чином, рід рус-ських князів почали виводити ні багато ні мало, як з ... Ріма.Вспоміналі і про Володимира Мономаха, внука візантійського імпера-тора Костянтина Мономаха, якого нібито дід "благословив" царської котон (звідси і знаменита "шапка Мономаха "). Орел "божественності" оточує Івана, його шанують, як зем-ве божество, як царя і самодержця, наступника і спадкоємця-коли могутньою і грізною Візантії. Іван III, Підкреслюючи своіправа на візантійське спадок, який так допомогло Зміцнюючи-нию авторитету його влади, вводить навіть давньоримський, позднеевізантійскій герб-двоголового орла. Змінився і сам характер правління Івана. Він все менше і меньшесчітался з боярством. Раніше князь радився з боярською думою, вирішував всевопроси разом з боярами і багато чим був зобов'язаний саме боярству.Теперьізменілся і характер боярства і ставлення до нього князя. Політіческіепретензіі зарозумілих бояр-княжат, що виражалися в спробі провести своюлінію в боярської думі, призводять до того, що Іван прагне обійти думу іокружает себе дворянами і дяками, які найчастіше стають справжніми-ними радниками князя.Дворянство складається в серйозну еко-кую і політичну силу, на яку спирається Іван.Большое значення на-чина купувати і чиновні бюрократія: дяки, подьчіе, повитчіка. Таким чином, до початку другої половини XV століття зміцнюється помістити-ве військо, поступового витісняють до кінця сторіччя народне ополчення. Дворянство розуміло, що тільки поваливши бояр-княжат, які юрмляться утрона, воно може підійметься до правлячого стану стати монополістом вобласті політичної влади, у володінні землями і селянами. У етомотношеніі у дворянства з самодержавством був спільний ворог. Самодержавіеопіралось на дворянство, а дворянство шукало собі опору в царе.Так наз-Рева боротьба між двома прошарками всередині самого гоподствующегокласса феодалів-дворянством і боярами-княжата, що розвивалася в началевторой половини XVI століття у формі так назуваемой "опричнини". Змінилася система управління державою в центрі і на місцях, породжуючи нову угруповання чиновницької бюрократії. Поряд з древнейбоярской думою з'являються "хати" чи накази ". Начальником наказу був" суддя ", боярин чи князь, але фактично справами наказу відали дь-яки, піддячі і повитчіка, прикази чиновники, які тільки і могліразбіраться в складному і заплутаному діловодстві і писати вітіева-тим і важким специфічно "наказним" язиком.Дьяк був справжнім гос-іншому наказу. Судебник Івана III, складений в 1497 році дяком Володимиром Гу-севим, не тільки регулює діяльність наказів, а й управління намісцях. Таким чином, всі заходи в про бласти перебудови управленіягосударством зміцнювали великокнязівську владу, владу "самодержавну". Помісна система і помісне військо, створення централізованногоаппарата, вже відокремилась від власне княжого палацового управ-ління, "посошное" оподаткування і Ямська повинність-все це, лягаючи головнимчином на плечі селянства, в той Водночас сприяло усіленіюмощі Російського національного держави. Основним же результатом діяльності Івана III було створення держави, ліквідація доль і успішна оборона Руської землі.

література:

1.М.Н.Зуев "Історія Росії." М., 1995 р.

2. В. О. Ключевський "Історичні портрети." М., 1990 р.

3. В. В. Мавродін "Освіта Російського національного государс-

тва. "М., 1941р.

4. Ш.М.Мунчаев "Вітчизняна Історія." М., 1994 р.

5. С.М.Соловьев "Читання і його розповіді з історії Росії." М., 1995 р.