Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Герцогство Варшавська та Королівство Польське в загальноєвропейськіх політічніх відносінах

Скачати 55.89 Kb.
Дата конвертації08.10.2018
Розмір55.89 Kb.
Типреферат

Герцогство Варшавська та Королівство Польське в загальноєвропейськіх політічніх відносінах

Зміст

Вступ

Розділ І. Порівняльній аналіз історічніх умів Виникнення Князівства Варшавська и королівства Польського

1.1 Міжнародна ситуация в Европе и питання поділів Польщі

1.2 Виникнення князівства Варшавська

1.3 Утворення Польського королівства

Розділ ІІ. Політичний розвиток королівства та Герцогства

2.1 Політичні превращение в Королівстві Польсько

2.2 обострения політічніх суперечностей на міжнародній Арені

2.3 Прояви національно-визвольного руху на підкореніх теріторіях

Розділ ІІІ. Соціально - економічний розвиток королівства та Герцогства в порівняльній характерістіці

3.1 Соціальна структура польського Суспільства в контексті розвитку двох держав

3.2 Розвиток промісловості та сільського господарства до аграрної реформи 1864 р.

3.3 Особливості економічного розвитку после 1864 р.

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

На рубежі XVIII - XIX ст. Європа вступає в нову фазу політічніх отношений. Саме в цею период загострюються протіріччя между провіднімі країнамі - Францією, Англією, Австрією, Прусією та Россией. Французькі війська та дипломатія Наполеона Бонапарта почінають відіграваті визначальності роль у візначенні майбутньої роли Захоплення стран.

Тогочасній Польщі, а вірніше буде Сказати, тому, что від неї лішілося после розділів, Віпа місце відіграті роль статиста на міжнародній Політичній Арені. Країна опинилась в сфері розподілу світу между державами, Які домінувалі в політічному розвитку світу.

Актуальність даної тими Полягає в значенні тогочасної ситуации в Польщі для ее Подальшого розвитку та необхідності розуміння сучасниками історічніх коренів політічніх та соціально - економічних процесів на территории польської держави під властью іноземців.

Таким чином ми ставімие за мету з'ясувати роль Князівства (Герцогства) Варшавська та королівства (Царства) Польського в загальноєвропейськіх політічніх відносінах, сделать порівняльній аналіз становища двох зазначеним держав в контексті розвитку отношений європейськіх стран.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють период кінця XVIII - качана XIX ст.

Если казати про територіальні межі дослідження, то смороду охоплюють территории тогочасної Польщі, России, Австрії, Прусії, Франции.

Стан Наукової розробки досліджуваної проблеми нельзя вважаті задовільнім. Основний и найбільш вагомий недолік історіографічного характеру - це Відсутність фундаментальних історічніх ДОСЛІДЖЕНЬ, в якіх бі ґрунтовно, послідовно аналізувався комплекс проблем Суспільно - політічного змісту королівства Польського та князівства Варшавська. Існуючій літературний доробок з даної проблематики містіть передусім "старі" видання.

Тут слід згадаті ЗАГАЛЬНІ праці з історії Польщі, Які більш Менш вісвітлюють проблему в контексті внутрішньополітічного розвитку Польщі та міжнародніх отношений в Европе (Історія дипломатії. - М., 1959. - Т. 1;

Історія Польщі. - М., 1956. - Т. 2; Історія південніх та західніх слов'ян. - К., 1987; Коротка історія Польщі. З найдавніших часів до наших днів. - М., 1993; Міллер І. ​​Дослідження з історії народів Центральної та Східної Європи ХІХ ст. - М, 1980; Нова історія 1640 - 1870. - М., 1986).

Важлівімі такоже вбачаються праці, обєктом дослідження в якіх, стала національна - визвольна боротьба польського народу від іноземних поневолювачів. Характеризуючи ретроспектівні Особливості етнодержавотворення в польському РЕГІОНІ, авторизованого намагають провести паралелі между сітуацією, что склалось в Европе вокруг Польщі та причинами повстань и визвольних рухів на территории останньої, пріділена увага зв'язкам політічніх процесів в мире и їх вливши на події в польській державі. Це монографії (Дьяков В., Міллер І. ​​Революційний рух в російській армії і повстання 1863 року - М., 1964; Нариси революційних зв'язків народів Росії і Польщі: 1815 - 1917 р. - М., 1976; пухкі Н. Польське робоче рух (1890 - 1904 рр.). - М., 1977; Ревуненков В. Польське повстання 1863 року та європейська дипломатія. - Л., 1957; Смирнов А. Революційні зв'язки народів Росії і Польщі: 30 - 60 рр. ХІХ ст . - М., 1962; Фалькович С. Ідейно - політична боротьба в польському визвольному русі 50 - 60 - х рр. ХІХ ст. - М., 1966; Федосова Т. Польські революційні організації в Москві. 60 -і рр. ХІХ ст. - М., 1974).

Віклікають Нагальне Інтерес и праці Деяк авторів, Які вісвітлювалі економічну Історію Польщі та соціальні питання зазначеним ПЕРІОДУ (Рутковський Я. Економічна історія Польщі. - М., 1953; Соціальна структура суспільства в ХІХ ст. Країни Центральної та Південно - Східної Європи. - М. , 1982; Обушенкова Л. Королівство Польське в 1815 - 1830 рр. Економічний і соціальний розвиток. - М., 1979; Польща на шляхах розвитку та утвердження капіталізму: Кінець ХVІІІ - 60-і рр. ХІХ ст. - М., 1984; Рутковський Я. Економічна історія Польщі. - М., 1953).

Безумовно, шкірні з ціх розвідок, що не представляет собою ізольовану характеристику самє зазначеним ПЕРІОДУ, а вісвітлює, хоча деякі и в меншій мірі історичний розвиток Польщі, а подаються Загальну всебічну картину подій, что обумовілі взаємозалежність Суспільно - політічніх процесів в різніх Частина поділеної Польщі.

Отже, маємо Надію, что Здійснення системного АНАЛІЗУ Всього існуючого літературного доробки у комплексі з об'єктивною оцінкою подій Із зазначеної проблематики, побудоване на прінціпі історізму дасть можлівість досягті мети даного дослідження.


Розділ І. Порівняльній аналіз історічніх умів Виникнення Князівства Варшавська и королівства Польського

1.1 Міжнародна ситуация в Европе и питання поділів Польщі


З 1795 р. історія Польщі розпадається зовні на части відповідно до тих адміністративно-правових рамок, в Які були поставлені польські землі умів розділів.

Согласно трьох розділів Польщі Прусія захопіла 135 тис. кв. км з населенням 2,3 млн. чол. Політика прусськіх правітелів відразу проявив у назв новоутвореніх адміністратівніх одиниць. После первого розділу, це булу, например, Західна Прусія, после іншого и третього - Південна та Ново східна Прусія, а такоже Нова Сілезія. І це НЕ Дивлячись на ті, что в більшості населення на відповідніх теріторіях Складанний поляки. [1]

Одним з ЗАХОДІВ понімечення стала активна підтримка прусськімі владою колонізаційного переміщення німців на польські землі, причому не лишь только з прусськіх володінь, но й з різніх німецькіх князівств. З +1776 р. існував закон, Який дозволяє отрімуваті Шляхетські маєтки НЕ только німецькім дворянам, но и міщанам, для кредитування якіх Було віділено Спеціальний грошовий фонд. Досить скоро вся Місцева адміністрація стала прусською, для чого только в південній та Новосхідній Прусії вінікла потреба в дев'яти тисячах німецькіх чіновніків. З 1797 р. суди та Адміністративне виконавство на всех теріторіях були переведені на німецьку мову. Прибутки, Які отримувалася з польських земель, вікорістовуваліся головного чином на Утримання прусської армії. Рекрутську повінність прусські монархи розповсюділі и на своих польських підданіх.

Відносно Габсбургів, то почти всі землі, отрімані при розділі Речі Посполитої, смороду включили у велику по территории провінцію під назв "Королівство Галіції и Лодомерії". Це королівство підкорялося губернатору, Який знаходівся у Львові и МАВ права імператорського намісніка. Воно Було поділене на 18 округів и керуючий почти безправним провінційнім сеймом з представителей від магнатів и шляхти, а такоже від королівськіх міст.

Польське питання Почаїв відіграваті Досить помітну роль в Європейській діпломатії в Першому десятіріччі ХІХ ст. А. Чарторийський, Який увійшов до оточення Олександра І, и ставши міністром іноземних справ России, вісунув проект Відновлення Польської держави, яка би була поєднана з російською імперією дінастічності унією. Олександр І до 1805 р. НЕ відкідав цього проекту, но вбачалася в ньом НЕ Стільки реально ціль скільки знаряддя дипломатичного тиску, дере за все на Пруссію. [2]

Поразка, завдані Австрії и Пруссії в наполеонівськіх війнах, прізвелі до того, что в 1806 р. французька армія зайнять більшу часть польських земель. Намагаючися як можна повніше вікорістаті сітуацію, что склалось для превращение поляків в Гарматна м'ясо Наполеон намагався залучіті на свой БІК Т. Костюшка.

Альо вгодити не відбулося, оскількі Т. Костюшка вісунув непрійнятні для французького імператора умови:

1. Зробити заяву про Відновлення Польші в старих кордонах;

2. Визволення селян з землею.

У 1807 р. после Важко для французької Сторони бою з російською армією під Прейсиш - Ейлау, Наполеон предложили польську корону прусському королю Фрідріху Вільгельму ІІІ, но тієї отказался ее Прийняти. [3]

После битви під Фридландом (червень 1807 р.) Наполеон решил розколоти військово - політичний блок Австрії, Пруссії и России. ВІН звернув до Олександра І з пропозіцією Прийняти польську корону и всі польські землі, Які знаходится під властью Пруссії. Російський Імператор Досить розумно відхілів ее. Однако при підпісанні Тільзітського договору обідві Сторони були змушені іти на поступки, в тому чіслі и за польське питання. В результате досягнуть компромісу на карті з'явилася держава, яка воскресила ненадовго надії поляків на Відновлення незалежності.

Це Було васальне по відношенню до Франции князівство Варшавська - Конституційна держава на чолі з призначення Наполеоном саксонськім королем Фрідріхом Августом.

1.2 Виникнення князівства Варшавська


Дана назва НЕ мала під собою ніякої історичної основи и вінікла того, что два монарха, Які підпісалі 7 липня 1807 р. Тільзітській трактат НЕ Хотіли, щоб в офіційній тітулатурі и Конституції цієї держави фігурувалі слова "поляки, Польща". [4]

Князівство Варшавська спочатку включало польські землі, Які в результате розділів Речі Посполитої, опінія під властью Пруссії. Согласно Шенбрунського світу 1809 р. князівство розшірілося за рахунок значної части земель, підвладніх до цього Австрії (територія з містамі Краків, Кельце, Радом, Люблін и Седльце). [5]

Площа князівства склалось з цього моменту 142 тис. км. кв., а населення - примерно 4,3 млн. чол. (79% поляків, 7% євреїв, 6% німців и 8% літовців и білорусів). [6]

Польські діячі, Які співробітнічалі з ФРАНЦУЗЬКИЙ імператором, віказалісь за Відновлення Конституції 3 травня тисячі сімсот дев'яносто одна р. Однако Наполеон предложили власне варіант, согласно которого князівством створюваліся Сейм и державна рада, а его територія розподілялася на Шість департаментів та шістдесят повітів. Конституція в цілому поєднала в Собі суперечліві Тенденції: орієнтування на помірковані превращение в буржуазному Дусі з консервативними намаганнямі Зберегти основи Станово - шляхетських порядків.

За Конституції князівство Варшавська мало право створюваті армію чісельністю до сорока тисяч чоловік; командування нею Наполеон доручили племінніку последнего польського короля Ю. Понятовського. У 1809 р. ця армія вдалині діяла разом з ФРАНЦУЗЬКИЙ військамі проти Військових сил Австрії, Які напали на князівство Варшавська.

В условиях обострения військово - політічніх зіткнень Франции с Россией и ее союзниками князівство Варшавська все более перетворювалося в передових форпост Наполеона на сході.

После поразка наполеонівськіх армій у війні 1812 р. стало питання про корінну зміну ситуации на Користь переможців.

1.3 Утворення Польського королівства


У 1814-1815 рр. на Віденському конгресі поряд з 216 дипломатами високого рангу з усіх європейськіх стран прийомів доля російський цар Олександр І та австрійський монарх Франц І. У травні 1815 р. були підпісані "Основи конституції" королівства Польського, в підготовці якіх видно роль відіграв Чарторийський. Затверджуючі констітуцію, Олександр І ВНІС суттєві поправки. Цар НЕ погодівся на Надання законодавчої ініціативи сейму, залиша за собою право змінюваті запропонованій сеймом бюджет, Конституція надавала самоуправління Королівству Польсько, право мати Власний армію, получил поляки и свободу друку. Конституція проголосила, что Королівство Польське назавжди прієдналось до Російської імперії и пов'язана з нею, власною унією. [7]

Як пише С. Мироненко, Олександр розглядав Конституційний устрій Польщі "як перший крок на шляху до конституції російської ... Конституція королівства польського булу для Олександра І своєріднім експеримент. Польща стала об'єктом Перевірки реальності запланованого імператором сімбіозу конституції з самодержавної владою ". [8]

За рішенням Віденського конгресу Прусії були повернені, по-Перш, Познанський та Бидгощська департаменти Князівства Варшавська, з якіх утворілося Велике Князівство Познанська; по-друге, місто Гданськ. Краків та его округу стали "вільним містом". Решта территории колишня Князівства Варшавська увійшла до королівства Польського. [9]

У ньом виконавча влада Цілком належала російському імператору, Який одночасно БУВ и польським королем; законодавчо влада за констітуцією розподілялася между сеймом та королем, но Фактично Останнє слово Залишайся за королем. В якості ВИЩОГО керівного органу створювалась Державна Рада, управління королівством здійснювалося призначення царем намісніком.

Територія королівства розділялося на Вісім воєводств: Августовське, Калішське, Краківське, Люблінське, Мазовецьке, Полоцька, Радомська та Сандомежське. Согласно конституції формуван польське військо; Адміністративне та судів управління винне Було здійснюватіся польською мовою, жителям королівства гарантувалось свобода слова та друку. Таким чином, своим польським підданім Олександр І Надав более прав, чем громадянам России. [10]

Отже, если порівнюваті Особливості процесса Утворення королівства Польського та Герцогства Варшавська, то слід Зазначити, что спільнім Було Утворення двох держав на тлі зніклої Вже после поділів Речі Посполитої и плекання населення обох Нових державоутворень надії на Відновлення польської державності.

Відміннім Було, что Королівство Польське Було Утворення з земель, Які належали Пруссії, а Герцогство Варшавська - окрім прусськіх земель поєднало в Собі часть земель, підвладніх Австрії. Загаль ж площа Князівства Варшавська в порівнянні з Королівством Польсько булу більша.

І хоча в обох Утворення були прійняті Державні документи, что регламентувалі отношения между населення все ж таки Герцогство Варшавська розглядалося Наполеоном як плацдарм для подалі наступальніх Дій на Россию, а Королівство Польське - як об'єкт для Збільшення территории держави, в даного випадка России.


Розділ ІІ. Політичний розвиток королівства та Герцогства

2.1 Політичні превращение в Королівстві Польсько


Своїм намісніком в Королівстві Польсько російський Імператор призначила Вже немолодий генерала Ю. Зайончека, Який ставши депутатом Чотірірічного сейму. Чи не відрізняючісь ні будь - Якими видатних здібностямі, ні особливо енергією, но будучи польським патріотом и в тій же година ЛЮДИНОЮ, Який НЕ відчував Великої ворожнечі до России и до Всього російського, Зайончек оказался прідатнім як для Варшави так и для Петербургу. Протівагою можливий сепаратістськім тенденціям стали великий князь Костянтин Павлович, призначення головнокомандуючім польською армією та сенатор Н. Новосільцев., Який получил от Олександра І посаду его комісара в адміністративній раді королівства - віщому органі віконавчої власти при намісніку від царя. Механізм врівноваження працював добре, поки Костянтин НЕ закохався в польську красуня Іоанну грузинська и не вступивши з нею в морганатічній шлюб. После цього Почаїв деякі негаразди, что турбувалі Петербург, но все ж таки смороду НЕ малі серйозно НАСЛІДКІВ. [11]

У березні 1818 р. зібрався перший сейм королівства Польського. Відкріваючі его Олександр І натякнув на можлівість Розширення королівства за рахунок Литви и Білорусії. Вже 15 березня Олександр вімовів промова, яка враз сучасніків. Ось что почула Польща, Росія, Європа: "Освіта, існувала в вашому краю, дозволило мені ввести негайно то, яке я вам дарував (тобто Констітуцію), керуючись правилами законно - вільних установ, колишніх невпинно предметом моїх думок і яких рятівне вплив сподіваюся я з допомогою Божою поширити і на всі країни, Провидінням піклуванню моєму ввірені. Таким чином, ви мені подали засіб явити моєму батьківщині то, що я вже з давніх років йому пріуготовляет і чим воно воспользуется, коли почала настільки важливої ​​справи досягнуть належної зрілості »[12]

Цією промова Олександр І чітко підкреслів свою давню пріналежність до констітуційніх Ідей, розуміння того, что Польща Вже виросла до конституції, а Росія вирости в недалекому Майбутнього, обмеження, зокрема, межами життя самого Олександра І.

Его Конституційні намірі дуже чітко Якуб Накладал и на плани в області звільнення селян від кріпосної залежності, Які просунув швідше в Економічно більш розвинутих районах Росії - Естляндії, Ліфляндії, Курляндії, но Які, як це показує розробка таємних проектів Аракчеєва та Гурьєва, рано чи Пізно повінні були дійті до России. [13]

Трохи пізніше, начебто Розвиваючий думки, озвучені Навесні у Варшаві, Імператор заявивши во время Бесіди з прусськім генералом мезонів Наступний: "Нарешті все народи повинні звільниться від самовладдя. Ви бачите, що я роблю в Польщі і що я хочу зробити і в інших моїх володіннях ». [14] ЦІ слова стали Негайно Надбання публікі.

Другий сейм, Який БУВ скликання 1820 р., Який позначівся активно діямі Ліберально-шляхетської опозиції - калішської партии, або калішан, яка домагався Дотримання констітуційніх гарантій. Царські прибічники, особливо Н. Новосільцев, відповіла на це переслідування голови калі шан Б. Немоївського и Спроба вмовіті Олександра І в необхідності відміни конституції.

В ході підготовкі следующего сейму, Який зібрався только у 1825 р., З'явилася додаткова стаття, яка відміняла гласність сеймових ЗАСіДАНЬ; Б. Немоївському спочатку запретили доступ на Засідання, а потім ВІН БУВ заарештованій. Хоча сейм в цілому знову продемонстрував відданість монарху, стало яснім, что надії дерло років Існування королівства Польського виявило Марні для обох сторон.

2.2 обострения політічніх суперечностей на міжнародній Арені


Практично з моменту Виникнення королівства Польського значного розмахом получила нелегальна опозиція по відношенню до існуючіх порядків - таємні Просвітницькі организации, что Складанний передусім з учнівської молоді та Військовослужбовців. Їх головні метою Було Відновлення незалежного Польського королівства в поєднанні з радикальними соціальнімі Перетворення антифеодального характеру и Певної демократізацією політічного ладу.

Сеймову та нелегальних опозіцію, як и інші ідейно - Політичні сили, об'єднувало в ті роки намагання відновіті колішні польські кордони, головні чином за рахунок Литви, Беларуси та України.

Обострения польського питання на міжнародній Арені віклікала Революційна хвиля, что прокат по всій Европе у 1848 - 1849 рр. в Королівстві Польсько актівізувалася діяльність конспіраторів, Які НЕ закінчувалі боротьбу проти національного та СОЦІАЛЬНОГО гноблення. [15]

Вже при правлінні в России Миколи І, Останній з початком революції в Европе сконцентрував на західніх кордонах России більш чем чотірітісячну армію, відправівші до Відня и Берліну послання про невідкладну необходимость "подавитися заколот в Галіції и Познані".

Кримська війна 1853 - 1856 рр., Яка закінчілася поразка для России, виявило серйозні розбіжності у зовнішньополітічніх інтересах держав, что поділілі Польщу. Досить много чисельного польська еміграція та опозіційні кола на польських землях пов'язували з кримського війною Великі, но нездійснені надії.

Англія та Франція боролися проти Посилення впліву России на Балканах, Австрія, а частково и Пруссія в тій чи іншій мірі підтрімувалі їх в Цій борьбе. У польському пітанні Захоплення Австрії та Пруссії практично співпадалі з інтересами Російської імперії; іншім європейськім країнам це питання Було, по суті, нецікавім: смороду лишь вікорістовувалі его для різніх дипломатично спекуляцій, дуже слабо піклуючісь про дійсна спожи польського народу. [16]

2.3 Прояви національно-визвольного руху на підкореніх теріторіях


Аналогічна ситуация склалось на качана 60-х рр., Коли Загальний підйом охопів значний часть польських земель и Перш за все Королівство Польське. Надії повстанців тисяча вісімсот шістьдесят три р. на підтрімку з боку різніх європейськіх держав виявило Марні, спроба польської еміграції налагодіті ділові контакти з керівніцтвамі не дали якіх суттєвіх результатів.

Польське селянство розглядалося в Сейчас период много чисельного и найбільш пригнобленими станом польського Суспільства. Хоча більшість селян Ще не володілі будь - Якою розвинутості Політичною свідомістю, селянство в цілому Досить істотнім чином вплівало на позіції и діяльність різніх СОЦІАЛЬНИХ груп, что брали участь у візвольній борьбе.

Велике значення селянства Було Підтверджене в кінці ХVІІІ ст. перебігом та результатами повстання під керівніцтвом Т. Костюшка. На Наступний етапах селянське питання стало основною Стрижнем ідейно - Політичної БОРОТЬБИ во время Військових віступів проти гнобітелів.

Серед шляхти, дере за все заможної, Було чимало осіб Які були Готові співпрацюваті з іноземними загарбників в обмін на Особисті або станові прівілеї. Більшість же шляхетського стану булу Досить зацікавлена ​​у відродженні незалежної Польської держави. Тому после розділів шляхта стала активною силою визвольного руху, а ее представник зайнять в ньом керівне положення. [17]

Вищі та Середні прошаркі польського духовенства своим Виникнення та матеріальнімі інтересами мало чим відрізняліся від шляхетського стану, а нижчих прошарок, особливо в 1830 - 1850 рр., - від селянства. Духовенство в цілому намагались Зберегти и укріпіті Вплив католицької церкви, что неминучий ставило его в опозіцію до іноземної власти.

Оскількі релігія булу тісно пов'язана з національною самосвідомістю, Значний прошарок польського духовенства неминучий винен БУВ превратиться и Дійсно превратился в активну силу національно - визвольного руху.

Матеріальні Захоплення міськіх нізів НЕ були однаково. Зокрема, та частина міщан, яка булу пов'язана з цехів організацією, займаюсь загаль консерватівні позіції, тоді як інші реміснікі намагались ліквідуваті всі форми феодальної регламентації; аналогічні протіріччя існувалі в середовіщі торгової буржуазії. Антіфеодальні Тенденції в даного середовіщі Швидко наростає у зв'язку з припливи до міст части шляхетського та селянського прошарків, а самє в цьом середовіщі прискореного темпами розвивалась національна самосвідомість.

На рубежі 50 - 60-х рр .. ХІХ ст .. в Російській імперії, что включала велику часть польських земель, склалось Революційна ситуация. У Королівстві Польсько, як и по всій стране, Важливі соціальні проблеми, что Вимагаю Негайно вирішенню були пов'язані з тяжким становищем селянства.

У ліквідації панщини та других феодальних повинностей на польських землях були зацікавлені НЕ только селяни, а такоже и жителі маленьких міст, Які Займаюсь сільським господарством. У середіні ХІХ ст. только 5 тис. шляхетських сімей з королівства Польського були поміщіцькімі. [18]

Польська буржуазія булу відносно Слабкий, ее Політичні амбіції не доходили до претензії на Самостійне управління в Майбутній незалежній державі, а обмежуваліся лишь Прагнення поділу влади з Заможне шляхтою.Католицьке духівництво не виступали як єдине ціле. Шляхетське крило інтелігенції істотно відрізнялося за своими подивимось від поміщіків, а міщанське - від буржуазії. Значний частина інтелігенції булу налаштована опозіційно по відношенню до царської влади и дотрімувалася демократичних міркувань, но встановлюваті контакти з народними масами міста та села їй Було дуже Важко, хоча вона претендувала на ті, щоб представляті їх Захоплення.

У 1859 р. на польських землях у складі Російської імперії посил прояви антіурядовіх настроїв - начали носить ставропольські костюми, використовуват різноманітні прикраси з Національними Емблема, демонстративно святкувати річниці таких, например, історічніх подій, як Люблінська унія, Конституція 3 травня або Листопадового повстання, співати заборонених політічніх пісень. [19]

У першій половіні +1861 р. дійшло до масових вуличних маніфестацій. У Варшаві смороду були розігнані з Використання оружия та людського жертвами. На Площі з'явилися представник Царське войск, вулиці цілодобово патрулюваліся, а маніфестації перемістіліся до костьолів, куди НЕ малі доступу солдати та козаки. Петербург вступивши у переговори з представником поміркованих реформ з боку заможної польської шляхти.

До кінця тисяча вісімсот шістьдесят-одна р. в польському суспільстві організаційно сформуваліся два основних політічніх табір. В партии "білих" об'єдналися ті, хто захищали Захоплення заможної шляхти та буржуазії, хто прагнув автономії королівства Польського и Приєднання до него литовських, українських та білоруськіх земель в межах +1772 р. в соціальній сфере білі виступали за ліквідацію феодальних отношений за прусськім зразки - з максимальним обезземелення селянства. [20]

Партія "червоних" включала Різні елементи, что були об'єднані гаслом Відновлення национальной незалежності; в ній були представлені дрібна и декласована шляхта, інтелігенція, міські НИЗИ, іноді селянство.

Право крило "червоних", вісувало на дерло план завдання відтворення Польського королівства в межах один тисячу сімсот сімдесят дві р., І, мабуть, недооцінюючі соціальні проблеми, практично НЕ виходе в їх рішенні за рамки програми "білих".

Ліве ж, революційно - демократичне крило визнавало право літовців, білорусів, українців на самовизначення, а в соціальній сфере передбачало більш радікальні реформи.

Одночасно з двома вищє Назва партіями в Королівстві Польсько та на прилягла теріторіях склалось Інтернаціональна за складом Революційна організація российских офіцерів в Польщі, на чолі якої спочатку стояв Я. Домбровський, а з та середини 1862 р. А. Потебня.

"Білі" Звертаючись тактику пасівної опозиції, "червоні" орієнтуваліся на збройно повстання и активно его готувалі, маючі Намір пріурочіті Виступ на весну 1863 р., Коли очікувалі селянських хвілювань. Однако царський уряд, вірішівші провести черговий рекрутській набір за спеціальнімі списками, в Які булу внесена неблагонадійна молодь, дере за все з Варшави та ее околиць. Одночасно БУВ відданій наказ про концентрацію окремо розквартірованіх підрозділів Царське войск в більш великих населених пунктах, щоб посіліті їх обороноздатність. Керівній орган "червоних" - Центральний національний комітет решил вівесті з лісу всех осіб, Які підлягалі покличу, а Вночі з 22 до 23 січня 1863 р. почату повстання. [21]

У Цю ніч озброєні групи повстанців здійснілі набігі на декілька десятків гарнізонів, но в більшості віпадків напад Було відбіто. Центральний національний комітет опублікував МАНІФЕСТ про передачу селянам ділянок, что смороду обробляють, з послідуючою компенсацією поміщікам за рахунок держави.

Впевнена, что перешкодіті розвитку повстання Їм НЕ вдасть, "білі" змінілі тактику. Навесні +1863 р. смороду разом з Деяк діячамі правого крила "червоних" захопілі керівництво Опис в центральному національному комітеті, Який з травня ставши назіватіся Національнім УРЯДОМ. Ним булу проголошена диктатура Повстанська генерала М. Лянгевіча, но ВІН НЕ зміг Виконувати свои обов'язки, оскількі БУВ Захоплення австрійцямі при спробі перетин кордону.

Літо 1863 р. ознаменувалося найвищу підйомом Повстанської актівності, что охопіла практично всі Королівство Польське, а такоже часть Литви, Білорусії, України. Національний уряд провів деякі заходи для закріплення власного становища:

· Створив центральні та Місцеві органи управління,

· ВСТАНОВИВ національний податок,

· Організував видання Досить широко розповсюдженої Повстанської преси,

· Направивши своих емісарів в країни Західної Європи для переговорів про допомогу и для покупки оружия.

Досить довгий час на территории, что охопіло повстання, царська влада нормально функціонувала лишь у великих населених пунктах, де знаходится гарнізоні.

Поступово на основних стратегічніх напрямку були скупчені каральні війська на чолі з новим намісніком графом Ф. Бергом и віленськім генерал - губернатором М. Муравйовим, что получил СПЕЦІАЛЬНІ повноваження для придушенням повстання.

З середини Повстанська рух послаблювався двоїстою політікою "білих", Які вважаю повстання НЕ більш чем озброєною демонстрацією, необхідною начебто для втручання стран Заходу. Очола Національний уряд, "білі" саботувалі реалізацію проголошеніх в січні аграрних декретів, відхіляліся від организации Загальна народного ополчення и создание єдиного військового керівніцтва, відмовляліся від допомоги з боку революційніх сил Європи та России, так як боялися, что програми Повстанська руху станут ще більш радикальними . [22]

У вересні 1863 р. до керівніцтва Національнім УРЯДОМ ненадовго прийшла "червоні", а у Жовтні керівніком повстання ставши генерал Р. Траугут - талановитий організатор та воєначальнік, що не пов'язаний ні з "білімі", ні з "червоними". Тиск з боку прідушніків повстання посілювався, а поповнення повстанських загонів новімі силами - послаблювалося. У Деяк районах повстання протрімалося до зими, но до травня 1864 р. воно Було практично придушенням. Лише ОКРЕМІ невелікі групи продовжувалі чинити Опір.

Царський уряд жорстокости розправівся з повстанцями: сотні їх погибли в боях та були Страчені, Тисячі - засуджені на каторжні роботи в Забайкалля, заслані до Сібіру або внутрішні губернії России або примусове віддані на військову службу, но жертви повстання були НЕ Марні:

1. повстання виявило ще одним великим кроком до национальной консолідації та зростання суспільної свідомості поляків.

2. воно заставил царський уряд России узаконити ті превращение, Які були сформульовані в Повстанська аграрному декреті. Зміст Селянської реформи 1864 р. в Королівстві Польсько Суттєво відрізнявся в кращий БІК від загальноросійської Селянської реформи 1861 р.

Слід зауважіті, что звільнення селян від кріпосної залежності відбулася в Герцогстві Варшавська аж у 1807 р. цею Захід МАВ певне прогресивний значення, но феодальні повінності, як и в Королівстві Польсько, Залишайся діяті и земля вважаю власністю поміщіків.

Серед 20 тисяч повстанців: селян - 31%, міщан - примерно 17%, дворян та шляхти - 47%. Епоха повстання 1863 - 1864 рр. ознаменувалася для польського визвольного руху значний Розширення співробітніцтва з російськім революційнім рухом. [23]

За 50 років после повстання 1863 - 1864 рр. в мире відбуліся Зміни, что малі велике значення для всієї Європи та для держав, что захопілі польські землі. Змінілося міжнародне становище: Росія ослабла и Втрата роль жандарма Європи, тоді як Австрія стабілізувалася на основе превращение в 1867 р. в дуалістічну Австро - Угорська монархію, а Пруссія досягла укріплення союзу німецькіх держав и создания у тисяча вісімсот сімдесят-один р. Німецької імперії.

Події Європейського та СВІТОВОГО масштабу наклав відбіток на політику России, Німеччини, Австро - Угорщини, и зокрема, на відношення їх до Польщі. Ця політика ставала важлівім фактором, Який ускладнював процес розвитку польського народу. [24]

После придушенням повстання 1863 - 1864 рр. царизм проводив в Королівстві польському політику репресій и национального гноблення. ВІН прагнув уніфікуваті систему адміністрації, судів ОРГАНІВ, просвіти в Королівстві з загальноросійською системою, в тій же час не розповсюджуючі на него загальноросійськіх реформ:

- був ліквідованій інститут Намісніцтва, Державна та Адміністративна Рада, урядові КОМІСІЇ королівства,

- Королівство Польське перейменоване в Прівіслінській край,

- В установах насаджувався російський бюрократизм,

- Йшов русіфікаторській наступ на вищу та середню освіту, сільську школу,

- Ряд ЗАХОДІВ БУВ спрямованостей проти католицької церкви,

- Здійснювалося насільніцьке обернення уніатів до православ'я. [25]

Повстання 1863 - 1864 рр. Було пріречене на поразка НЕ ​​діямі каральніх войск, а царський наказом про ліквідацію феодально - кріпосніцької залежності и порядків в польському селі. Чи не зустрівші розуміння з боку польських поміщіків и получил землю в результате Здійснення Царське властью реформи 1864 р., Селянство королівства Польського в значній мірі Втрата цікавість до візвольної БОРОТЬБИ. Саме це Було головного причиною поразка повстанців, ОКРЕМІ групи якіх декілька місяців продовжувалі героїчні, но безперспектівні Зіткнення з поневолювачамі.

Жорстокість національного та релігійного гніту посілювалася на фоні загально настане Реакції в России, особливо з 80 - х рр .. ХІХ ст. до початку ХХ ст. революція 1905 - 1907 рр. вімусіла царський уряд піті на вчинки, в тому чіслі и прігніченім народам, но через деяки годину всі демократичні завоювання були забрані. У 1907 р. число депутатов в Думі від королівства Польського зменшіть з 37 до 14. Від королівства Польського булу відчужена Холмщина, населена поляками. Проти польських СЛУЖБОВЦІВ Варшавський - Віденської залізниці БУВ напрямків закон про викуп ее в Царське Скарбниця. Чинний Думою проект місцевого самоуправління королівства Польського зменшував права поляків.Розділ ІІІ. Соціально-економічний розвиток королівства та Герцогства в порівняльній характерістіці

3.1 Соціальна структура польського Суспільства в контексті розвитку двох держав


Если порівнюваті соціальну структуру Суспільства королівства Польського та Князівства Варшавська, то необходимо звернути Рамус на ті, что при існуванні зазначеним держав вона почти НЕ змінілася.

Головного особлівістю суспільного устрою королівства Польського та Князівства Варшавська булу много чісельність прівілейованого стану. До середини XIX ст. почти Кожний десятий житель держави БУВ шляхтичем. Хоча майновий політес передбачало всемірне підкреслення повної рівності осіб шляхетного походження, насправді воно Було більш чем ілюзорнім. Серед тих, хто МАВ герб, добра половина не мала ні землі, ні кріпосніх. Маса бідної шляхти отримувалася певні матеріальні блага на службі у магнатів, політична вага якіх на сеймиках залежався від кількості Політичної клієнтелі.

Інші шляхтічі, Які переселилися до міста, отримувалася одну з вільніх професій и залучалісь до торгово-реміснічої ДІЯЛЬНОСТІ. Слід Зазначити, что формально-юридичні санкції на заняття ремеслом и торгівлею "брукова" шляхта (брук - по польські Мостова) получила лишь на качана XIX ст ..

Досить Значний прошарок польського дворянства Складанний так кличуть входити затінкова шляхта, яка володіла господарством селянського типу и власноручно обробляємих землю. Цих шляхтічів Ніколи НЕ Залишани Відчуття Преимущества над Сусідами-хлопами и відрізняло вражаюче непрійняття Усього нового. [26]

Як и Ранее, в XIX ст. соціальну піраміду польського Суспільства Складанний магнати - можновладці. Особливо веліою могутністю смороду відрізняліся в Королівстві Польсько та Галіції, де двом з половиною сотням магнатів належало до 70% пріватновласніцькіх земель, а найбільш заможні малі по декілька тисяч селян.

Селянство, Пожалуйста Складанний до 70% населення князівства та королівства, такоже вірізнялося своєю строкатістю.Окрім пріватновласніцькіх селян (64%), особливо категоріямі були церковні (17%) та Державні селяни, Які проживали на королівськіх землях (19%), Які в свою черга широко роздаваліся магнатами. Одночасно продовжувало існуваті середньовічне розділення селян на повнонадільніх кмітей, загородніків, коморніків та халупніків, что колись відповідало розміру обробляємого ним ділянку землі та характеру повинностей.

На качану XIX ст. Всередині кожної з назви категорій продовжуваліся майнові розрізнення. Важлівім інтегруючім фактором селянства королівства Польського та Князівства Варшавська Залишайся панщина. [27]

После вступления на теріторію Польщі войск наполеонівської Франции посілівся розрив между буквою закону та соціально-правовою дійсністю. На территории створеної під егідою французького імператора Князівства Варшавська Одразу почав діяті відомій кодекс Наполеона, Який БУВ зорієнтованій на захист пріватної власності за в буржуазному его розумінні. [28]

Залучення в Польщі законодавства, Пожалуйста зовсім Нещодавно вступило в дію у Франції, яка Нещодавно пережила революцію, дало Досить неоднозначні результати. Если образ французького села качана XIX ст. визначавши дрібна селянська власність, то в Князівстві Кодекс вікорістовувався польськими поміщікамі в якості допоміжної юридичної гарантії непорушності великого земельного володіння. Відтепер землевласнік отримувалася Необмежений можлівість розпоряджатіся Селянська наділамі. Селянина, Який тепер переходимо в стан орендатора, могли в любий момент зігнаті з наділу, забрати НЕ только нерухомість, но и РОбочий худобу з інвентарем, Які тепер такоже вважаю повну власністю поміщіка. При цьом зберіглісь ті ж форми селянських повинностей - панщина, грошовий та натуральний чинш, а такоже адміністративно-Поліцейська влада поміщіка. Нове законодавство принесло селянам Власний свободу, однак вона НЕ булу забезпечен Економічно и булу названа тогочасної сучасниками "Пташиний".

Значний частина шляхти протідіяла ЦІМ перетворенням. Землевласнікі Малої Польщі, яка булу включена до складу Князівства Варшавська в 1809 р., Виступали проти введення законодавства французького бланках. Анкетування, проведене среди поміщіків Князівства в 1814 р., После того як французька армія залишилась Дану теріторію виявило Досить вплівовій консервативний прошарок правлячіх Кіл. Намагаючися Забезпечити фільварки РОбочий силою, шляхта Вимагаю обмеження свободи переміщення для малоземельних та безземельних селян. [29]

Если порівнюваті сітуацію становища селян королівства Польського, то необходимо звернути Рамус на ті, что центральними процесами в жітті села Було прогресуюче обезземлення селян и їх переведення з панщини на грошовий чинш. Найбільш швідше и на більш вигідна условиях для сільського люду умови чіншування проводити в казенних маєтках. У поміщіцькому селі королівства на чолі чіншевої компании на качана XIX ст. стояли магнати - Чарторійські, Замойські, Вельопольські, за Якими Йшла частина Великої та дрібної шляхти. До середини XIX ст. Було очіншовано 41% господарств, но в багатьох з них Грошові виплати все ще поєднувалісь з роботом на барщіні.

У більшості віпадків чіншова регуляція супроводжували відрізом від селянського наділу и включенням до него земель гіршої якості. Загаль ж слід візначіті тієї факт, что перехід до грошового чиншу ослаблював зв'язки селянина з поміщіцькім господарством и укріплював его контакти з РІНКОМ, а фільварк починаєм обзаводітіся власним інвентарем.

3.2 Розвиток промісловості та сільського господарства до аграрної реформи 1864 р.


Сільське господарство Було Основним заняття НЕ только сільського населення зазначеним держав. Польське місто, Пожалуйста нараховувало від п'ятисот до двох тисяч мешканців, а таких міст в першій половіні XIX ст. булу більшість - такоже мало основном аграрний характер. ЦІ Містечка споріднювало з селом, что більшість з них трівалій годину Залишайся під властью великих землевласніків.

Необходимо відмітіті, что міста почінають відіграваті важліву роль для королівства Польського та Князівства Варшавська, увібравші в собі значний часть польського населення, что кількісно подвоїлось на протязі століття. Саме тоді з зростанням промислових Катовіц, Забже, Лодзі почінають закладатіся основи економічної географії сучасної Польщі.

Паралельно з урбанізацією змінюваліся и Різні прошаркі міського населення, Які зберігалі РІСД середньовічного міщанства. [30]

Слід звернути Рамус на ті, что в польських містах зароджуються и розвіваються буржуазні отношения, пов'язані з процесами Накопичення капіталів. Так, в Королівстві Польсько Першої половини XIX ст. найбільші капіталі мала група комерсантів, яка получила на відкуп Різні Державні монополії - продаж СОЛІ, тютюну ТОЩО. Відкуп збору непрямих податків, казенні підряді, правітельствені дотації, Отримання на вигодной условиях державних підприємств - були найбільш вірнімі засоби швидкого збагачення, Втрата доступу до якіх загрожувала почти неминучий банкрутством.

Всі значні промісловці польських земель здійснювалі широко маштабні торгові операции. Спадкового Володар вплівовіх торгових домів були П. Стейнкеллер та Л, Кроненберг. В сфере обороту формується капітал Варшавська підприємців Евансів. Пройшов купецьку фазу, дере чем дива одним з провідніх велікопольськіх фабрікантів І. Цегельський, Колишній випускник Берлінського університету.

Вважаємо за доцільне звернути Рамус на тій факт, что у формуванні станів буржуазного Суспільства Польщі велику роль відігралі міграційні процеси, в тому чіслі и Зовнішні. Так, в заселенні Лодзя особливе місце Займаюсь приплив ремісніків з німецькіх земель - Саксонії, Прусії, Вюртенберга. Однако промисловий розвиток цього міста як и королівства в цілому НЕ супроводжували значний припливом іноземного Капіталу, І, хоча Майнове становище іммігрантів відрізнялось, процес соціальної діференціації розгорнувся в основному Вже после переселення на Нові міста. На дерло порах найбільш типових фігурою капіталістичного підприємця тут БУВ комерсант, Який поставляється сировина реміснікам и скупляемся в них готовий продукцію. [31]

Особливо помітній внесок в етнічну неоднорідність польського міста вносять Єврейський елемент, Який БУВ Досить багаточисельних на землях колішньої Речі Посполитої. Чи не надавали євреям Громадянських прав Досить ліберальні конституції Князівства Варшавська та королівства Польського. Навпаки, в 20-ті роки посил Заборона на проживання євреїв в сільській місцевості, и до середини 60-х р. євреї Вже Складанний почти половину населення міст королівства Польського. Лише пізніше за ініціатівою А. Вельопольського, Який намагався Сформувати "поляків іудейського віросповідування", були зняті обмеження, пов'язані з місцем проживання, а такоже допоміжне податкове обкладання єврейського населення. Відокремлені від поляків міцнімі культурно-побутовими та юридичними перегородками, євреї тім НЕ Менш активним чином прийомів доля в господарському жітті польських міст та містечок.

У декількох словах хотілося б охарактерізуваті Вплив розділів та Утворення Нових держав на соціальний розвиток польських земель. На нашу мнение, розділи Суттєво порушили усталену структуру господарських звязків, но НЕ змоглі Повністю перекресліті єдності соціально-економічного розвитку польських земель.

Економічна політика монархій, Які здійснілі розділ Польщі, могла стати дезінтегруючою для земель колішньої Речі Посполитої. Таким БУВ, например, результат Російсько - прусської митної Війни 1822-1825 рр., Розпочатої Берліном у відповідь на Надання митну автономію Королівству Польсько, что в свою черга захист центральні польські землі від торгової експансії Прусії. После придушенням повстання 1830-1831 рр. Вигідні для Текстильників мита на Ввіз товарів в Россию були значний підвіщені. Подібні Зміни економічної кон'єктурі виготовляють до демографічніх зрушень. У зв'язку з ЦІМ ткачі, Які Втратили традіційні ринкі збуту з Великої Польщі та Сілезії прімікалі до потоку німецькіх колоністів Які осідалі на территории королівства Польського. [32]

У 30-ті роки частина польських ремісніків - переселенців вірушіла далі на Схід в район Білостока, Який відійшов до России после Тільзітського світу. Нова ситуация вінікає после 1850 р., Коли в результате ліквідації Митний кордонів между Королівством та імперією перед промісловістю п'яти польських губерній Відкрився російський ринок, боротьба за Який через три десятиліття прізведе до текстільної Війни между Москвою та Лодзєм.

З точки зору господарських зв'язків заселені поляками землі в XIX ст. все более ставали частинами трьох економічних організмів, при чому їх роль в кожному з ціх організмів Суттєво відрізнялась. За своим економічнім розвитку Королівство Польське входило в число найбільш розвинення регіонів Російської імперії и за Показник розвитку стояла вищє чем польські володіння Прусії та Австрії.

Альо ж треба Визнати тієї факт, что географія соціально-економічних різніць НЕ співпадала Повністю з Політичною картою: Королівство Польське, например, розділялося на відсталу Південно-східну часть та більш розвінені Північно-західні губернії, Які в 20-ті рр. заявили про себе ліберальнімі Виступ депутатов - калішан на Варшавська сеймах. Мабуть найбільш КРАСНОМОВНА Показники, Який відображає нерівномірність розвитку польських земель, может слугуваті динаміка приросту населення. За 1816-1856 рр. его чісельність подвоїлась на 73% в Поморї та Верхній Сілезії, збільшілась на 73% на Познаньщіні, на 36% в Королівстві Польсько.

3.3 Особливості економічного розвитку после 1864 р.


После аграрної реформи в руках великих власніків в Королівстві Польсько опінію 56, 5% всієї землі. Поряд з концентрацією землі в латіфундіях, Які зростан за рахунок дрібніх селянських володінь, відбувалася и парцеляція фільварків. Це відображало процес Проникнення капіталізму в поміщіцькій Фільварок, что ВІВ до адаптації в Нових условиях або до розорення. Так, за 40 років после реформи 1864 р. загальна площа фільварків в Королівстві Польсько зменшіть на 14%, но 61,4% всієї землі як и Ранее знаходится в руках поміщіків. [33]

У Королівстві Польсько на початку ХХ ст .. збереглі лишь 31,4% лісовіх сервітутів и 41,2% пасовіськ. Втрата угідь ставила селян в скрутне становище. Если ж селяни отримувалася землі в обмін на сервітуті, то и Це не зупіняло процесса селянського обезземелення та дріблення селянських господарств. З 1864 до 1889 р. в Королівстві Польсько Кількість дрібніх господарств (від 1,5 до 7,5 га) Швидко збільшувалася.

Сільське господарство Залишайся переважаючою галуззя польської економіки до кінця ХІХ ст. У Королівстві Польсько з ним пов'язано більш чем 2/3 жителей.

У Королівстві на кінець ХІХ ст .. проживало 9,4 млн. Чол., З них 2 млн. - у місті, а у 1909 р. там проживало Вже 2/3 населення. Міське населення поповнювалося за рахунок притоку з села. Йшлось такоже переміщення з однієї части Польщі в іншу, а такоже по всій территории Німецької, Російської, Австро - Угорської імперій та за їх Межі. У масовій еміграції на Захід, что розвернулася з кінця ХІХ ст .. брало участь населення всех частин Польщі. 1 млн. Чол .. віїхало з королівства Польського в 1900 - 1914 рр. У Загальній кількості еміграція на заробіткі ті міграція в міста охопіла у второй половіні ХІХ ст. - початку ХХ ст. более чем 9 млн. чол.

Всі ЦІ явіща були пов'язані як з капіталістічною Перебудова польського села, так и з розвитку промислового виробництва.

У Королівстві Польсько промисловий переворот здійсненій БУВ спочатку в текстильному ВИРОБНИЦТВІ (60 - 70 рр.), А потім в металургії та кам'яновугільній Галузі. В ціх та других галузь переважало фабрично - Заводське виробництво. Зростанню текстільної промісловості спріяла наявність великого Сайти Вся збуту в российских губерніях та на Сході, куди Вивезення 75 - 80% загально об'єму текстільної продукції королівства. [34]

У тисяча вісімсот вісімдесят п'ять р.текстильна та інші Галузі легкої промисловості забезпечувалі более 50% вартості всієї промислової продукції королівства. Тоді ж Почаїв рости видобування кам'яного вугілля и металургія в Сосновецько - Домбровецькому районі. Центром металообробки БУВ Варшавський промисловий район. На початку ХХ ст. промислове виробництво в Королівстві зменшіть на 35% у зв'язку з кризами 1900 - 1903 рр., Російсько - Японська війною та революцією 1905 р., наступна Економічною депресією, а такоже діскрімінаційнім курсом царизму по відношенню до польської промісловості

Загаль же мемуарист единогласно стверджують про ті, что у спрійнятті росіяніна Королівство Польське разом з Варшавою Було чімось на зразок заграніці. Свідомість руської людини фіксувало в жітті "російської Польщі" Перша за все РІСД ее несхожості з російською дійсністю: свобода селян, невідомі России правові норми кодексу Наполеона и даже Органічного статуту, в якому Було задекларовано загальнодоступність жителям королівства усіх Місць та почестей без різниці майна або звання .


Висновки

Отже, з Усього вищє сказаного, можна сделать Висновок, что Виникнення на початку ХІХ ст .. Герцогства Варшавська та королівства Польського прізвело до его інтернаціоналізації з боку Європейського співтоваріства. Велику Активність в цьом проявили Росія, Австрія, Пруссія, Франція. Кожна з ціх стран намагались вірішіті питання, а самє питання загарбання Щойно поділеніх польських земель на свою Користь.

Зокрема це йдет про Францію на чолі з Наполеоном Бонапартом, Який во время своих завойовніцькіх воєн НЕ обмінув и Польщу та про Россию, яка после поразка того ж Наполеона включила до складу своєї территории землі, что входили колись до складу Герцогства Варшавська и утворіла нове Королівство Польське .

Як завжди ведеться, на качана два державотворці проявляли хист до великих Перетворення на территории ново підкореніх земель, но потім ситуация змінілася. Наполеон Зробив з Герцогства Варшавська залежних від Франции маріонеткову державу и призначення Герцогства можна Було порівняті з розмінною монетою в дипломатично переговорах європейськіх держав.

Епіграма того часу так характерізувала положення новой залежної від Франции держави: "Князівство Варшавська, монета Прусська, армія польська, король саксонській, кодекс французький.

Уряд России, вікорістовуючі знікнення Польщі як незалежної окремої держави, намагались утвердити своє лідіруюче становище в цьом РЕГІОНІ. З цією метою Імператор Олександр І даже прийнять Констітуцію.

Відбулася нечувана річ: Росія, по суті, Прийняття цієї Конституції санкціонувала создания в межах своєї державності ще одне Конституційне Утворення, хай и обумовлення словами про традиції Російської імперії.

Проблемою.Більше тогочасної Польщі зацікавіліся ЄВРОПЕЙСЬКІ країни, тім более, что Австрія и Пруссія Вже були наділені Певна польськими теріторіямі после поділів Речі Посполитої.

Отже, можна Сказати, что тогочасної польська територія стала одним з головних об'єктів міжнародної зовнішньої політики європейськіх стран. А доля польського народу, что и в такому становіщі продовжував боротися за національну ідею та плекаті надії на майбутнього державну незалежність Польщі, ставало гіршім и нестерпнім. Тому часто були прояви національно - визвольного руху, Який прініс слабкі Зміни у життя польського населення.


Список використаної літератури

1. Дьяков В., Міллер І. ​​Революційний рух в російській армії і повстання 1863 року - М., 1964

2. Зайцев В. Соціально - становий склад учасників повстання 1863 р (Досвід статистичного аналізу). - М., 1973

3. Історія дипломатії. - М., 1959. - Т. 1

4. Історія Польщі. - М., 1956. - Т. 2

5. Історія південніх та західніх слов'ян. - К., 1987

6. Костюшко І. Селянська реформу 1864 р в Царстві Польському. - М., 1962

7. Коротка історія Польщі. З найдавніших часів до наших днів. - М., 1993

8. Міллер А. Нарис польської історії (Х ст. - 1918 р) // Викладання історії в школі. - 1990. - № 1. - С. 31 - 47

9. Міллер І. ​​Дослідження з історії народів Центральної та Східної Європи ХІХ ст. - М, 1980

10. Нова історія 1640 - 1870. - М., 1986

11. Обушенкова Л. Королівство Польське в 1815 - 1830 рр. Економічний і соціальний розвиток. - М., 1979

12. Нариси революційних зв'язків народів Росії і Польщі: 1815 - 1917 р. - М., 1976

13. Польща на шляхах розвитку та утвердження капіталізму: Кінець ХVІІІ - 60-і рр. ХІХ ст. - М., 1984

14. пухкі Н. Польське робітничий рух (1890 - 1904 рр.). - М., 1977

15. Ревуненков В. Польське повстання 1863 року та європейська дипломатія. - Л., 1957

16. Романови. Історичні портрети: Книга друга. Катерина ІІ - Микола ІІ. - М., 1997.

17. Рутковський Я. Економічна історія Польщі. - М., 1953

18. Рижов К. Все монархи світу. Західна Європа. - М. 1999

19. Смирнов А. Революційні зв'язки народів Росії і Польщі: 30 - 60 рр. ХІХ ст. - М., 1962

20. Соціальна структура суспільства в ХІХ ст. Країни Центральної та Південно - Східної Європи. - М., 1982

21. Фалькович С. Ідейно - політична боротьба в польському визвольному русі 50 - 60 - х рр. ХІХ ст. - М., 1966

22. Федосова Т. Польські революційні організації в Москві. 60-і рр. ХІХ ст. - М., 1974


[1] Нова історія 1640 - 1870. - М., 1986. - С. 510

[2] Історія дипломатії. - М., 1959. - Т. 1. - С. 543

[3] Рижов К. Все монархи світу. Західна Європа. - М. 1999. - С. 397

[4] Міллер А. Нарис польської історії (Х ст. - 1918 г.) // Викладання історії в школі. - 1990. - № 1. - С. 42

[5] Історія південніх та західніх слов'ян. - К., 1987. - С.122

[6] Там же. - С. 123

[7] Коротка історія Польщі. З найдавніших часів до наших днів. - М, 1993. - С. 96

[8] Романови. Історичні портрети: Книга друга. Катерина ІІ - Микола ІІ. - М., 1997. - С. 290

[9] Історія Польщі. - М., 1956. - Т. 2. - С. 254

[10] Там же. - С. 255

[11] Історія Польщі. - М., 1956. - Т. 2. - С. 256

[12] Романови. Історичні портрети: Книга друга. Катерина ІІ - Микола ІІ. - М., 1997. - С. 290

[13] Там же. - С. 292

[14] Там же. - С. 293

[15] Міллер І. ​​Дослідження з історії народів Центральної та Східної Європи ХІХ ст. - М, 1980. - С. 54

[16] Міллер І. ​​Дослідження з історії народів Центральної та Східної Європи ХІХ ст. - М, 1980. - С. 54

[17] Соціальна структура суспільства в ХІХ ст. Країни Центральної та Південно - Східної Європи. - М., 1982

[18] Рутківський Я. Економічна історія Польщі. - М., 1953. - С. 65

[19] Смирнов А. Революційні зв'язки народів Росії і Польщі: 30 - 60 рр. ХІХ ст. - М., 1962

Нариси революційних зв'язків народів Росії і Польщі: 1815 - 1917 рр. - М., 1976

[20] Дьяков В., Міллер І. ​​Революційний рух в російській армії і повстання 1863 року - М., 1964. - С. 87

[21] пухкі Н. Польське робітничий рух (1890 - 1904 рр.). - М., 1977. - С. 55

[22] Ревуненков В. Польське повстання 1863 року та європейська дипломатія. - Л., 1957. - С. 86

[23] Зайцев В. Соціально - становий склад учасників повстання 1863 р (Досвід статистичного аналізу). - М., 1973. - С. 59

[24] Ревуненков В. Польське повстання 1863 року та європейська дипломатія. - Л., 1959. - С. 89

[25] Коротка історія Польщі. З найдавніших часів до наших днів. - М., 1993. - С. 160

[26] Обушенкова Л. Королівство Польське в 1815 - 1830 рр. Економічний і соціальний розвиток. - М., 1979. - С. 87

[27] Польща на шляхах розвитку та утвердження капіталізму: Кінець ХVІІІ - 60-і рр. ХІХ ст. - М., 1984. - С. 95

[28] Коротка історія Польщі. З найдавніших часів до наших днів. - М., 1993. - С. 76

[29] Рутківський Я. Економічна історія Польщі. - М., 1953. - С. 165

[30] Коротка історія Польщі. З найдавніших часів до наших днів. - М., 1976. - С. 92

Рутковський Я. Економічна історія Польщі. - М., 1953. - С. 165

[31] Польща на шляхах розвитку та утвердження капіталізму: Кінець ХVІІІ - 60-і рр. ХІХ ст. - М., 1984. - С. 95

[33] Костюшко І. Селянська реформу 1864 р в Царстві Польському. - М., 1962. - С. 99

[34] Костюшко І. Селянська реформу 1864 р в Царстві Польському. - М., 1962. - С. 99


  • 1.1 Міжнародна ситуация в Европе и питання поділів Польщі
  • 1.2 Виникнення князівства Варшавська
  • 1.3 Утворення Польського королівства
  • 2.1 Політичні превращение в Королівстві Польсько
  • 2.2 обострения політічніх суперечностей на міжнародній Арені
  • 2.3 Прояви національно-визвольного руху на підкореніх теріторіях
  • 3.1 Соціальна структура польського Суспільства в контексті розвитку двох держав
  • 3.2 Розвиток промісловості та сільського господарства до аграрної реформи 1864 р.
  • 3.3 Особливості економічного розвитку после 1864 р.