Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Готфрід Лейбніц - німецький історик, математик, фізик, юрист

Дата конвертації15.02.2020
Розмір5.44 Kb.
Типреферат

Готфрід Лейбніц

(Gottfried Willhelm von Leibnic)

(1646 - 1716).

Німецький філософ, математик, фізик, юрист.

Ярославль 2000.

Готфрід Лейбніц (1646 - 1716).

Німецький філософ, математик, фізик, юрист, історик, мовознавець. З 1676 року на службі у ганноверських герцогів. Засновник і президент з 1700р. Бранденбурзького наукового товариства (пізніше Берлінський АН) На особисте прохання Петра1 Лейбніц розробив програму освіти і державного управління в Росії. Реальний світ по Лейбніца складається з незліченних психічних діяльних субстанцій ( «Монадологія 1714»). «Існуючий світ створений Богом як найкращий з усіх можливих світів». У дусі раціоналізму розвивається вчення Лейбніца про природженою здатності розуму до пізнання вищої категорії буття і загальних необхідних істин логіки і математики. ( «Нові досліди про людський розум»). Лейбніц передбачив принципи сучасної математичної логіки. Він є одним з творців диференціюються і інтегральних числень.

Наукові праці його безсмертні ...

Починаючи з XVII ст. Одним з найважливіших понять є поняття функції. Воно зіграло, і понині грає велику роль в пізнанні реального світу. Ідея функціональної залежності перегукується з давнини, але проте явне і цілком свідоме застосування поняття функції і систематичне вивчення функціональної залежності беруть свій початок від XVII ст. в зв'язку з проникненням в математику ідей змінних. У роботах Лейбніца поняття функції носило по суті інтуїтивний характер і було пов'язане або з геометричними, або з математичними уявленнями. Слово «функція» Лейбніц вживав з 1673 в сенсі ролі (величина, що виконує ту чи іншу функцію). Як термін у нашому розумінні вираз «функція від х» почало вживатися Лейбніцем з 1698г. Математик вводить також значення слів «змінна» і «константа».

В кінці XVII ст. в Європі утворилися дві великі математичні школи. Головою однієї з них був Лейбніц. Як він сам, так його учні і співробітники вели тут поглиблені роботи з вивчення алгорифм. Другу школу очолював Ньютон, вона складалася з англійських і шотландських вчених. Обидві школи створили нові алгорифм, що призвели за своєю суттю до одним і тим же результатам - створення диференціального й інтегрального числення.

Математиків того часу довго хвилювало питання про перебування загального методу для побудови дотичної в будь-якій точці кривої. Це завдання пов'язувалася з вивченням руху тіл і з відшукання екстремумів найбільших і найменших значень різних функцій. Грунтуючись на результатах Ферма і деяких інших висновках, Лейбниц значно повніше своїх попередників вирішив задачу, про яку йде мова, створивши відповідний алгорифм.

І в 1684 році виходить в світ перша друкована робота Лейбніца по диференціальному обчисленню. Це був мемуари, що зібрав в себе безліч праць математика. Тут досліджується проблема максимумів і мінімумів функції, важливий внесок у вивчення якої вніс саме Лейбніц. У своєму «Новому методі» він застосовує поняття диференціала для дослідження зростання і спадання функції і по суті висловлює досліджувану нами нині теорему.

Ідея створення геометричного обчислення, близького за змістом до векторного числення, була вперше висунута в 1679г. Лейбніцем в листі Гюйгенсу. Термін «геометрія положення» запозичений також з цього листа.

До 1684г. З'являється новий мемуари Лейбніца «Про глибокої геометрії та аналізі неподільних, а також нескінченних». Це була робота, цілком, присвячена інтегрального числення. Основним поняттям для математика було тут сума актуально нескінченних малих трикутників ydx, на які розбивається криволинейная фігура, тобто визначений інтеграл. У своєму мемуарах автор встановлює зв'язок між диференціальним і інтегральним обчисленням. Без доказів повідомляє правила диференціювання константи, суми, різниці, твори, приватного, ступеня і кореня. Лейбніц дає вказівки, як застосовувати диференціали для дослідження перегинів кривих.

У 1696г. Бернуллі було запропоновано поняття «Інтеграл», яке схвалив, хоча і неохоче, Лейбніц який до цього користувався «сумою ydx».

Надалі, удосконалюючи свої знання, даючи їм математичне осмислення, Лейбніц продовжує глибокі вивчення в області диференціювання. Тісно співпрацюючи з іншими математиками, Він все своє життя присвячує науці. Його внесок в алгебрі безцінний! Лейбніц був одним із засновників вчення, яке потім продовжували багато великих розумів людства ...

Список використаної літератури:

1. Енциклопедичний словник.

2. Історія математики в (Г. І. Глейзер).

3. БЕС (Велика Радянська Енциклопедія).

4. Математика в особах (П. В. Широков).

Доповідь підготував: Григор'єв Павло.