Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історико-культурний потенціал Республіки Білорусь - умова розвитку туризму

Скачати 50.24 Kb.
Дата конвертації25.07.2018
Розмір50.24 Kb.
Типкурсова робота

Історико-культурний потенціал Республіки Білорусь - умова розвитку туризму

ВСТУП

У системі державних пріоритетів сьогодні на перший план висуваються проблеми національної самоідентифікації, використання духовно-культурних ресурсів регіонів, що вимагає звернення до культурно-історичної спадщини нашого народу.

Сучасний туризм відрізняється різноманітністю форм, видів і різновидів. Форма туризму пов'язана з перетинанням туристом державного кордону своєї країни. Тому виділяють туризм внутрішній (тобто подорожі всередині своєї країни) і туризм міжнародний (поїздки з туристськими цілями в інші країни). Давно виділився і став самостійним такий вид туризму, як культурний. Культурний туризм - це духовне присвоєння особистістю через подорожі та екскурсії багатств культури в їх справжності. Його можна розглядати як систему, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни. Основою культурного туризму є історико-культурний потенціал країни, що включає всю соціокультурне середовище з традиціями і звичаями, особливостями побутової та господарської діяльності.

Історико-культурна спадщина відіграє величезну роль у розвитку внутрішнього туризму. Використання історико-культурної спадщини стає однією з реальних можливостей економічного, соціального і культурного підйому.

Об'єкти історико-культурної спадщини, будучи важливим активом міст, приносять прибуток і істотно впливають на їх економічний розвиток. Вирівнюючи сезонні коливання і надаючи додаткові робочі місця - історико-культурна спадщина відіграє величезну роль в соціальній сфері. Відроджуючи місцеві культурні цінності, розвиваючи народну творчість, традиції - історико-культурна спадщина сприяє культурному піднесенню місцевого населення.

Також історико-культурну спадщину підвищує привабливість регіонів, сприяючи розвитку міських служб, інфраструктури, культурних організацій.

До історико-культурної спадщини Республіки Білорусь належать матеріальні і духовні цінності, які мають постійне історичне значення для народу Білорусі незалежно від авторських, майнових прав на них, часу їх створення і місцезнаходження, в тому числі і за межами Республіки Білорусь [1].

Актуальність теми обумовлена ​​тим, що для Республіки Білорусь глибоке вивчення і всебічне використання пам'яток спадщини має особливе значення. Вивчення, збереження та реставрація культурної спадщини є необхідною умовою попередження процесу руйнування національного багатства. Освоєння історичної спадщини сприяє збереженню духовності народу, в іншому випадку справжня культура поступається місцем хибним цінностям.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Мета дослідження: виявити і вивчити пам'ятки історії та культури Республіки Білорусь в якості об'єкта культурно-пізнавального туризму.

Завдання дослідження:

Показати роль історико-культурної спадщини як ресурсу розвитку туризму.

Виявити специфіку історико-культурної спадщини різних туристичних регіонів Республіки Білорусь.

Виявити роль історичної спадщини в розвиток туризму.

Вивчити типи історико-культурних туристичних ресурсів.

Дослідити розвиток внутрішнього туризму.

Розглянути європейський досвід використання історико-культурної спадщини в туризмі.

Об'єктом дослідження є культурна спадщина як феномен культури.

Предмет дослідження - культурно-пізнавальний туризм як спосіб освоєння культурної спадщини.

В роботі використовувалися як загальні, так і спеціальні методи історико-культурологічного дослідження. Основою методології дослідження є аналіз соціокультурних явищ, заснований на історичному і діалектичному підходах, а також використані методи структурно-функціонального, системного і порівняльного аналізу.

Курсова робота складається з вступу, загальної характеристики роботи, трьох розділів, списку літературних джерел і додатків. Висновок містить висновки по роботі.

Загальний обсяг становить 32 сторінки. Список літературних джерел становить 2 сторінки і налічує 17 найменувань. Додатки розташовані на 7 сторінках (3 додатка).

ГЛАВА 1.КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНИ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

1.1 Роль історичної спадщини в розвитку туризму

В ході всієї історії людства люди обмінювалися культурним досвідом, ідеями, цінностями і товарами через мистецтво, торгівлю і міграцію. Культурна самовираження народу завжди викликає інтерес. Природна допитливість туриста по відношенню до різних куточків світу утворюють один з найбільш сильних спонукальних туристських мотивів. Об'єкти, відвідувані туристами, сприяють їх духовному збагаченню, розширенню кругозору [2].

Історико-культурний потенціал країни є одним з головних факторів туризму, тому що він:

є важливим засобом для залучення туристів, оскільки знайомство з історико-культурною спадщиною - це найсильніший спонукальний туристичний мотив;

об'єкти культурної та історичної спадщини є важливим активом сучасних міст, який може приносить прибуток і істотно впливає на їх економічний розвиток;

має велике значення в соціальній сфері, вирівнюючи сезонні коливання і рівномірно розподіляючи туристські потоки по території;

створює сприятливий імідж регіону, «брендування» історико-культурної спадщини, яке використовується в якості ефективного інструменту затвердження лідерства на туристичній арені.

І нарешті, культурно-історичні центри не тільки приносять доходи регіону, але дає місцевому населенню підставу пишатися своїм унікальним спадщиною і надає можливості ділитися ним з туристами.

Незважаючи на те, що практично будь-яку інформацію можна отримати з друкованих видань, художньої літератури та інших джерел, не старіє стара істина: «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Культурний потенціал регіону виражений в його історичній спадщині. Наявність унікальних історичних об'єктів може зумовити успішний розвиток туризму в регіоні. Знайомство з історико-культурними об'єктами - найсильніший спонукальний туристський мотив. Будучи найсильнішим спонукальним туристичним мотивом, історико-культурний туризм також сприяє розширенню ресурсів для залучення туристів.

Завдяки туристським витрат в економіку міста надходять додаткові кошти. Зростаючі прибуття туристів в регіон безсумнівно викликають зростання виробництва туристичного продукту, створенням активного споживчого ринку в туристичному центрі і зростанням інвестиційної привабливості місцевої туристичної індустрії. Зростання виробництва і обсягів продажів туристичного продукту, можливий при наявності попиту серед туристів, призводить до створення нових об'єктів туристичної індустрії (готелів, підприємств громадського харчування, дозвілля та розваг), модернізації та підвищення ефективності виробництва існуючих об'єктів туристичної інфраструктури та супраструктури (транспортних вузлів, комунальних служб) [3].

Збільшення кількості підприємств місцевої туристичної індустрії вимагає збільшення кількості зайнятих в сфері туризму людей, що створює можливість для працевлаштування великої кількості жінок і молоді.

Вирівнюючи сезонні коливання і рівномірно розподіляючи туристські потоки по території, історико-культурний туризм вирішує нерівномірність економічного розвитку окремих частин території, будучи незамінним компенсатором. Він сприяє виникненню і розширенню господарських, транспортних, комунальних та інших видів діяльності, які дозволяють відсталим районам досягати рівня передових індустріальних регіонів.

Завдяки історико-культурної спадщини, регіон може отримати сприятливий імідж на ринку. Елементи і фактори культури можуть бути каналами розподілу інформації про туристських можливостях місцевості. Успіх розвитку туризму залежить не тільки від матеріально-технічної бази, а й від унікальності історико-культурної спадщини.

Багато області Білорусі багаті такими унікальними історичними територіями, як древні міста, садибні і палацово-паркові ансамблі, історичні споруди, історико-культурні пам'ятки та інші. Вони не повинні залишатися застиглими утвореннями. При організації унікальних територій слід поєднувати традиційні форми діяльності, історично сформували ці території, з інноваційними видами, до числа яких належить і туризм. Причому нові види діяльності повинні доповнювати, а не придушувати сформовані господарські, соціокультурні та природні процеси [1].

Наявність унікальних історико-культурних об'єктів може зумовити успішний розвиток туризму в регіоні. Однак при розвитку туристської інфраструктури важливо не порушувати історичний вигляд території. Кожен новостворюваний туристський об'єкт повинен відповідати національним особливостям і традиціям і одночасно мати свій неповторний вигляд. Створення природно-історичних парків повинна сприяти порятунку найцінніших пам'ятників культури і історії як цілісних архітектурно-ландшафтних і культурних комплексів. Необхідно здійснювати охорону і відновлення пам'яток культури та історії рукотворного, природного і традиційного ландшафтів, які теж розглядаються як що не проходять історичні цінності, національне надбання. При відродженні культурно-історичних комплексів можна застосувати ансамблевий принцип та індивідуальне проектування об'єктів.

Серед об'єктів культурної спадщини можна виділити:

пам'ятники археології;

громадянську архітектуру;

пам'ятники ландшафтної архітектури;

малі і великі історичні міста;

сільські поселення;

музеї, театри, виставкові зали та інші;

соціокультурну інфраструктуру;

об'єкти етнографії, народні промисли та ремесла, центри прикладного мистецтва;

технічні комплекси і споруди.

Одна з основних ролей створення історичної пам'яті народу належить місту. Міста як місця зосередження культури, економіки і політики країни і регіонів формують туристичний ринок першого класу туристів. Їх роль в історико-культурному туризмі постійно зростає, вони виконують політичні, економічні, науково-освітні, транспортні, інформаційні, культурні та туристичні функції. Для більшості міст характерна тенденція послідовного посилення туристичних функцій. Міста, як туристичне цільове, в першу чергу, повинні володіти власним стилем [2].

Пошук культурно-історичної спадщини стає найважливішим способом регенерації міст і міського товариства. Місто перетворюється в унікальну історичну цінність незалежно від давнини і визнання містяться в ньому культурно-історичних цінностей. Історичність сучасного міста формується з:

цінностей давнього минулого;

цінностей новітньої історії;

цінностей історичного майбутнього.

Набір цінностей все більше поширюється на сам спосіб життя городян в різні історичні періоди. Так, все частіше зустрічаються реконструкції історичного побуту в різних районах характерною історичної забудови. Більш того, реконструкція історичного побуту і усвідомлення його цінності призводять до появи нових муніципальних утворень - креативних кластерів. Креативні кластери - це самоокупні внутрішньоміські вкраплення тематичної середовища проживання як ретроспективного, так і футуристичного (модельного) характеру. Сама назва таких міських новоутворень передбачає постійне творчість їхніх мешканців, багато в чому спрямоване на залучення в нього туристів. Виникнення кластерів веде до перетворення самих міст, все більше залучаючи його жителів в процеси міського розвитку. У ряді випадків у містах, особливо малі і середні, перетворюються в креативні або тематичні (студентські, туристичні), в яких левова частка жителів задіяні в креативної індустрії.

Сучасна культурна міська політика - це не тільки збереження спадщини, а й створення нових цінностей. Музей є провідником історії та культури краю і надає йому нове гідність на туристичному ринку. Білорусь може уявити відомий Палац Радзивіллів і Мирський замок, розташовані в Несвіжі, Троїцьке передмістя в Мінську, палац Потьомкіна в Кричеві і т.д.

Розглянувши культурно-історичний потенціал, ми бачимо величезну роль історичної спадщини в розвитку внутрішнього туризму. Історико-культурні об'єкти, будучи найсильнішим спонукальним туристичним мотивом, також сприяють розширенню ресурсів для залучення туристів. Історико-культурний туризм не тільки приносить прибуток регіону, а й дає підставу пишатися своєю спадщиною. Однак необхідно здійснювати охорону і відновлення пам'яток культури та історії [1].

1.2 Типи історико-культурних ресурсів

Туристичні ресурси - це все те, що здатне задовольнити туристський інтерес, створити туристське враження.

Складовою частиною туристичних ресурсів є туристські об'єкти або об'єкти туристського інтересу. Об'єктами туристського інтересу вважаються пам'ятки, природні об'єкти та інші об'єкти, здатні залучити туристів.

Культурно-історичні ресурси, є спадщина минулих епох суспільного розвитку. До культурно-історичної спадщини слід відносити суспільно визнані матеріальні і духовні цінності, які зберігаються суспільством для підтримки соціальної і етнічної ідентичності, а також для передачі наступним поколінням.

Культурно-історичні об'єкти поділяються на матеріальні і духовні. Матеріальні охоплюють сукупність засобів виробництва та інших матеріальних цінностей суспільства на кожній історичній стадії його розвитку, а духовні - сукупність досягнень суспільства в освіті, науці, мистецтві, літературі, в організації державного і суспільного життя, в праці і побут [3].

Серед культурно-історичних об'єктів провідна роль належить пам'яткам історії та культури, які відрізняються найбільшою привабливістю і на цій основі служать головним засобом задоволення потреб пізнавально-культурного туризму. Залежно від їх основних ознак історико-культурні ресурси поділяються на шість основних видів:

культурні - інтерес до творів образотворчого та інших видів мистецтва, до фольклору, народному промислу, відвідування фестивалів;

історичні - інтерес до історії країни, відвідування історичних пам'яток і пам'ятних місць, тематичних лекцій з історії;

археологічні - інтерес до археології країни, відвідування пам'яток старовини, місць розкопок;

релігійні ресурси - інтерес до релігії, відвідування культових споруд, місць паломництва, знайомство з релігійними звичаями, традиціями, обрядами і обрядами;

етнографічні - інтерес до культури народу, об'єктам, предметам і явищам етнічної культури, побуту, мови, костюму, етнічною творчості;

екологічні - пам'ятники ландшафтної архітектури.

Культурні ресурси. До них належать твори монументального, образотворчого, декоративно-прикладного та інших видів мистецтва, а також події, пов'язані з розвитком культури і побуту народів, з життям видатних людей держави. Складають твори художників, архітекторів, музикантів, письменників, вчених, майстрів народної творчості - сукупність цінностей, які дають сенс існуванню людини. Воно охоплює як матеріальні, так і нематеріальні твори, які виражають творчість народу, його мову, звичаї, вірування надбання. В основному відвідують туристи фестивалі, вистави, театри, пам'ятники і музеї.

Народні промисли історично належать до найдавніших видів мистецтва. Деякі види художніх промислів зародилися в церковному мистецтві і в дворянській поміщицької культури. У селянському побуті беруть свій початок ручне візерункове в'язання, ткацтво і вишивка. У містах зародилися ті види народних промислів, які знаходили попит у привілейованих замовників.

Ремесла традиційно були представлені і в монастирях: ковальство, столярне, теслярські - в чоловічих, там же іконопис і ювелірна справа; в жіночих займалися художньою вишивкою, створювали вишиті ікони, пелени, повітря (покривало) та ін.

Роль народних промислів в культурному потенціалі туризму надзвичайно велика. Центри народного мистецтва - це не тільки об'єкти пізнавального туризму, а й основа сувенірної промисловості.

Історико-архітектурні - це архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, площі, вулиці, залишки стародавнього планування і забудови міст та інших населених пунктів, споруди цивільної, промислової, військової, культової архітектури, народного зодчества, а також пов'язані з ними твори монументального, образотворчого , декоративно-прикладного, садово-паркового мистецтва, приміські ландшафти. Серед них Троїцьке передмістя, Софійський собор у Полоцьку.

Археологічні ресурси - це пам'ятки археології, які є не тільки цільовими місцями роботи фахівців, а й цікавими місцями для масових туристів. До об'єктів археології відносяться пам'ятники людської цивілізації і соціально-економічної культури, стародавні міста, руїни древніх міст, пам'ятники військової культури: фортеці, оборонні стіни і вали, місця битв і боїв і т.п. Археологічні розкопки є музеями «під відкритим небом», мають велику цінність для пізнання еволюції людської культури, і тому мають велику перевагу для залучення туристів. Такі пам'ятники людської культури є високу історико-культурну цінність.

Релігійні ресурси - це культові об'єкти, найчастіше - монастирі і святі місця. Багато з монастирів є видатними пам'ятками архітектури. Це Свято-Микільський монастир (Могильов), Вознесенський монастир (Барколабово), Свято-Успенський Жировичського монастир і безліч інших. Їх відродження зробило ці місця привабливими для найрізноманітніших груп населення. Віруючі люди, які відвідують святі місця, поклоняються місцевим святим, можуть брати участь в богослужіннях. При цьому екскурсантів знайомлять з історією монастиря, зі священнослужителями, які прославили обитель своїми діяннями, з архітектурою та іншими художніми достоїнствами даного культурного комплексу.

Етнографічні ресурси - це етнографічна спадщина, втягується в туристські маршрути, представлено двома видами. Це або музейні експозиції в краєзнавчих музеях, музеях народного побуту і дерев'яного зодчества, які чинні поселення, що зберегли особливості традиційних форм господарювання, культурного життя і обрядів, властивих даної місцевості. Музейні експозиції містять колекції народних костюмів, предметів селянського побуту і народної творчості, характерних для населення певних регіонів. Вони знайомлять туристів з історичним минулим.

Цікавий етнографічний матеріал представляють місця розселення малих народів. Так можна познайомитися зі своєрідною культурою, різноманітними формами жител, обрядами, традиціями.

Екологічні ресурси - створення пам'ятників ландшафтної архітектури. Місця, розташовані в оточенні мальовничого ландшафту або з яких відкриваються чудові краєвиди, можуть звернути ці речі в капітал, якщо їх будуть свідомо охороняти і розвивати. Створення природно-історичних парків повинна сприяти порятунку найцінніших пам'ятників культури і історії як цілісних архітектурно-ландшафтних і культурних комплексів. Необхідно здійснювати охорону і відновлення пам'яток культури та історії рукотворного, природного і традиційного ландшафтів, які також розглядаються як неминущі історичні цінності, національне надбання.

Представлені типи історико-культурного туризму формують ядро ​​культури туристичних центрів. Дані тенденції диверсифікації культурного туризму демонструють розширення спектру мотивацій в рамках культурного туризму і спеціалізацію інтересів мандрівників з різних аспектів культур і культурної спадщини відвідуваних ними територій [3].

1.3 Культурний туризм та історико-культурну спадщину

Розкриваючи термін «культурний туризм», необхідно дати визначення поняттю «культура» з позицій туризму. Вона може розглядатися як «історично визначений рівень розвитку людини і суспільства, широка сфера людської діяльності, що включає збереження, передачу від покоління до покоління і використання національної спадщини, облік світової культури, дбайливе взаємодія з природою». Якщо туризм визначається як сукупність подорожей (туристських маршрутів, виїздів) в певних цілях, то напрям «культурний туризм» можна охарактеризувати як подорожі людей з метою ознайомлення як зі своєю, так і з іншими культурами. Будь-який вид туризму певною мірою є культурним, оскільки протягом всієї поїздки турист відчуває вплив незвичній соціокультурного середовища. Відповідно, в даному випадку мова йде про культурний аспект впливу туризму - «вплив, яке туризм надає на матеріальну і духовну сфери діяльності людини і, перш за все, на його систему цінностей, знання і суспільну поведінку». Виходячи з даного розуміння феномену «культурний туризм», дослідники виділяють п'ять його рівнів: професійний, спеціалізований, неспеціалізований, супутній і культурний квазітурізм (до нього відносять переміщення резидентів в даній місцевості, одним з мотивів якого є споживання культурних благ). Кожну туристичну поїздку за ступенем пріоритетності особливого культурного інтересу, духовних потреб і отриманого естетичного задоволення можна віднести до одного з перерахованих видів. Особливу привабливість туризму надають естетична і емоційна сторони подорожей. Історичне і культурне оточення затягують людину в свій незвичайний світ. Тому основною умовою розвитку культурного туризму є історико-культурний потенціал тієї чи іншої країни, національну спадщину народу, в цілому туристські ресурси, розташовані на конкретній території. У процесі соціальної взаємодії, викликаного контактами між культурами, виникають різні за характером взаємини, багато в чому визначаються національно-культурним менталітетом представників різних країн. Вельми цікавими представляються результати дослідження процесів міжкультурного сприйняття, проведеного Н. К. Іконникової. Вона виділяє три стадії взаємодії, які свідчать про якісні зміни в процесі сприйняття культури. Як зазначає Н. К. Іконнікова, велике значення має тривалість контакту. Чим довше турист «взаємодіє» з незнайомою культурою, тим більше часу у нього її пізнати. Саме цей психологічний момент дуже важливий для успішного розвитку туризму [2].

Таким чином, культурно-історичний туризм є механізмом збереження надбання країни, яке розглядається не тільки як культурний, а й як економічний потенціал територій, як незатребуваний ресурс їх соціально-економічного розвитку, який дуже важливо використовувати в повній мірі.Розвиток в регіонах культурного туризму може розглядатися як засіб координації діяльності територіальних органів управління і численних учасників процесу відродження територій шляхом залучення коштів різних інвесторів, включаючи суб'єкти господарської діяльності, підприємницькі структури, громадські організації.

ГЛАВА 2. ПАМ'ЯТКИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

2.1 Загальна характеристика історико-культурної спадщини Республіки Білорусь

На території Білорусі понад 17,5 тис. Пам'яток історії та культури. До Державного реєстру Республіки Білорусь на 2014 рік включено 4694 об'єктів культурної спадщини: 1 655 архітектурних пам'яток і споруд, що мають історичну цінність; Тисячі сто тридцять одна історична пам'ятка (братські могили воїнів і жертв військових подій, масових репресій, могили відомих людей, меморіальні комплекси); близько 60 пам'ятників мистецтв, що включають предмети інтер'єру, монументальні твори, фресковий живопис; Тисяча вісімсот п'ятьдесят-сім археологічних пам'яток (кургани, стоянки, селища).

Найбільш цінними і відвідуваними архітектурними пам'ятками є шедеври древніх шкіл зодчества XI-XII ст. (Полоцький Свято-Софійський собор, Полоцька Спасо-Евфросіньевскій церква, Гродненська Свято-Борисо-Глібська церква), середньовічні пам'ятники військово-оборонної архітектури (Кам'янецька вежа; Гольшанський, Гродненський, Кревський, Людський, Новогрудский замки: Мирський і Несвижский палацово-паркові комплекси ), унікальні храми оборонного типу (Синковічская Свято-Михайлівська церква, Мурованковская Свято-Різдво-Богородицька церква, Камайскій костел Святого Іоанна Хрестителя), багату спадщину бароко (Гродно, Пінськ, Несвіж, Слонім, Інськ), класицизму (Гомельський палацово-парковий ансамбль, Коссовскій палац, Ружанський палацовий комплекс), дерев'яні церкви Полісся та ін. (Додаток 1), Крім матеріальних пам'яток Білорусь має багату фольклорно-етнічної базою, яка налічує близько 100 центрів народних промислів і ремесел (ткацтво, вишивка, гончарство і ін.). Унікальність об'єктів історико-культурної спадщини Білорусі полягає в тому, що, вони містять в собі матеріальні свідчення найважливіших історичних подій, способу життя і культури населення, релігійних та естетичних ідеалів, тобто основних культурних складових нації. Зберегти та популяризувати цю унікальність дозволяє подієвий туризм [16, с. 188].

Подієвий туризм як один з активно розвиваються видів туризму безпосередньо пов'язаний з такими видами інтерпретації, як спектаклі, перфоманси, історичні реконструкції, театралізовані вистави. У різних країнах світу (Франція, Італія, Іспанія, Польща та ін.) Накопичено багатий досвід по підготовці, організації та проведення таких інтерпретацій.

Перші кроки оригінальній інтерпретації історико-культурної спадщини робилися в Великобританії в 1970-х рр., Де група археологів досліджували кельтські поселення проводила експерименти по відновленню будівель, залишки яких були знайдені під час розкопок. Після відновлення зовнішнього вигляду поселень давнини дослідники запропонували змоделювати життя кельтської громади, з використанням знарядь праці, одягу, меблів характерною для подібних поселень. В даний час будь-який бажаючий може пожити в умовах давнини, практично в будь-який з епох. Після перших успішних кроків даний досвід активно поширюється у Франції, Німеччині, Польщі та інших європейських країнах. В даний час дана практика практично не використовується в Білорусі, незважаючи на те, що республіка має багатий археологічними спадщиною, що представляє собою різноманітні пам'ятники часів кам'яного, залізного, бронзового століть, раннього середньовіччя. Використання світового досвіду інтерпретації археологічної спадщини дозволило б залучити широкий загал туристів.

Цікавою формою інтерпретації історико-культурної спадщини пов'язано з широкомасштабними реконструкціями різних історичних подій. В основному дана практика поширилася завдяки діяльності історичних клубів. Дані об'єднання являють собою групу осіб, об'єднаних інтересом до певної історичної епохи. Широке поширення отримали середньовічні історичні клуби, які ставлять собі за мету вивчення і відновлення культури та побуту середньовічної знаті. Ще одним масовим громадським рухом, що зародився в європейських країнах стали військово-історичні клуби. Об'єднання спрямовують свою діяльність в основному на реконструкцію бойових дій різних історичних епох. Реконструкції часто мають масштабний характер, а тому привертають велику кількість туристів. Прикладом перших масових реконструкцій можуть служити відновлені битви Громадянської війни в США, щорічні реконструкції битв часів Наполеонівських воєн: Ватерлоо, «Битва народів» при Лейпцігу, Бородінська битва і ін. Дані руху, виникнувши як локальні, швидко набули міжнародного характеру, а тому дані події збирають велику кількість учасників і глядачів. Багата історія Білорусі, що поєднує в собі події, пов'язані з історією багатьох країн може стати важливим фактором у розвитку туризму. Історичні місця останнім часом все активніше використовуються як місця для костюмованих реставрацій. Найбільш масовою реконструкцією історичних подій була відновлена ​​переправа Наполеоновской армії через Березину, яка проходила в 2007 році біля д. Студенка під Борисовим. Регулярно проходять історичні реконструкції битв Другої світової війни на історико-культурному комплексі «Лінія Сталіна» (Додаток 2). На реконструйованих оборонних позиціях Мінського укріпрайону представляються масові костюмовані вистави, з використанням військової техніки і озброєння воюючих сторін.

Найбільш масовою формою інтерпретації історії та культури є фестивалі середньовічної культури, які регулярно проходять в історичних місцях таких древніх білоруських поселень як Заславль, Новогрудок, Мир, Друцк, Несвіж. Завдяки організаторської діяльності представників лицарських клубів стали популярними і яскравими явищами в житті нашої країни. З кінця 90-х років минулого століття з різною періодичністю біля стін Мирського замку проводяться лицарські фестивалі, які поклали край початок всьому лицарського фестивального руху в Білорусі.

Ініціаторами проведення перших фестивалів виступили лицарі Ордена «Серце Дракона», заснованого в 1994 році в Мінську і перейменованого пізніше в Орден «Північного храму». Фестивалі та історичні заходи 2005 -2010 рр. цікаві тим, що на них були апробовані нові форми роботи з глядачами - культурна анімація. Активну участь в цих заходах - поряд з лицарями - брали ремісники, музиканти, танцюристи. Такий підхід до реконструкції старовинних традицій культивує об'єднання «Середньовічна ліга», організатор фестивалів середньовічної культури не тільки в Світі, а й в Новогрудку, Несвіжі, Заславль, Мядель і Ліді [12].

Найбільш масовою інтерпретацією історико-культурної спадщини Білорусі став фестиваль середньовічної культури «Новогрудский замок-2010». Фестиваль проходив 26-27 червня 2010 року в старовинній столиці Великого князівства Литовського в Новогрудку і був приурочений до 600-річчя Грюнвальдської битви. В історичній реконструкції взяли участь понад 20 історичних клубів. На майданчиках навколо Новогрудського замку були представлені побут і життя середньовічних білоруських міст. Протягом усього фестивалю проходили лицарські турніри в древніх стінах Новогрудського замку. Апогеєм фестивалю стала масова історична реконструкція Грюнвальдської битви. В цьому історичному видовище взяли участь майже 1,5 тисячі лицарів, що представляють лицарські братства з Польщі, Німеччини, Італії, Франції, Фінляндії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Росії, Білорусі, України і навіть зі Сполучених Штатів. За боєм спостерігали близько 100 тисяч глядачів. Паралельно з основними подіями фестивалю, відбулися виставки образотворчого мистецтва і середньовічної зброї, був організований показ фільмів на історичну тематику.

Ще однією яскравою подією став щорічний середньовічний фестиваль «Гольшанський замок-2010». Протягом фестивалю в старовинному містечку йшли лицарські бої, стилізовані театральні постановки, звучала середньовічна музика. У середньовічному концерті «живої музики» беруть участь відомі етногрупи «Стари Ольса», «LitvinTroll», «Тестаментум Терре», «Расалія», «Келіх Кола», «Гальярда», «Cornucopia», «Irdorath» та інші. В рамках фестивалю проходило театралізоване дійство, присвячене засновниці роду Ягеллонів Софії Гольшанської.

Крім цього в рамках фестивалю проходила виставка-продаж виробів народних ремесел та промислів. На численних майданчиках виступали білоруські та зарубіжні колективи середньовічної музики. Для численних туристів готувалися страви середньовічної білоруської кухні [15].

Однак білоруські туристські підприємства в силу багатьох причин (відсутність досвіду, неузгодженість з партнерами, небажання нести витрати на рекламу та ін.) Поки не змогли використати цей вид інтерпретації для розвитку в країні подієвого туризму. Незважаючи на значні зрушення, які відбулися в розвитку подієвого туризму республіки, в Білорусі теорія і практика інтерпретації культурної спадщини перебуває на початковому етапі розвитку. Найбільшого поширення техніки і методи інтерпретації набули в музейно-педагогічної діяльності білоруських музеїв.

Широко відомий досвід по інтерпретації традиційної білоруської культури в історико-культурному музеї-заповіднику «Заславль». (Театралізовані екскурсії, рольові ігри костюмованих екскурсоводів, організація традиційних свят, батлеечние спектаклі, показ ковальського ремесла та ін.). Найбільш відомим білоруським музеєм є музей традиційної культури «Дудутки», який привертає білоруських та іноземних туристів своїми «живими» експозиціями, ремеслами, святами, стравами традиційної білоруської кухні. Музей в Дудутки являє собою втілення життя білоруської провінції XIX століття (Додаток 3). Комплекс складається з декількох будівель: ремісничого двору з олійниця, гончарної майстерні, міні-експозицією народного побуту, кузнею і єдиною в Білорусі діє вітряка. Тут же розташований і гараж, в якому можна побачити колекцію старовинних автомобілів [12].

Музей шукає нові форми інтерпретації історії. Так в головній садибі Музейного комплексу «Дудутки» 18-19 липня 2009 року проходив фестиваль «Наш Грюнвальд». У ньому взяло участь близько 35 військово-історичних клубів і клубів історичної реконструкції з Білорусі та Росії із загальним числом учасників близько 200. Кількість же глядачів перевищила три тисячі.

Ще одним унікальним місцем є музей народної архітектури та побуту в с. Строчіцах, який розташовується в 16 км на південний захід від Мінська, на річці Птічь. Село є «живим експонатом» музею, бо зберегла стару планування і цікаві дерев'яні будівлі. Це рідкісне за красою ландшафтів місце неначе створено за примхою природи для того, щоб в мініатюрі уявити всю Білорусь, її історико-етнографічні регіони, кожен з яких в минулому мав властиві лише йому особливості життєвого укладу і предметів побуту, свої риси планування і забудови сіл і містечок. Початок музею було покладено в 1976 році. Зараз в ньому представлені три (з шести) етнографічних регіону Білорусі: Центральна Білорусь, Поозерье і Подніпров'ї. Сюди з насиджених місць переселилися житлові і господарські будівлі, сільська школа, уніатська церква, корчма, вітряк, кузня, лазня. Все це дозволяє відвідувачам музею прогрузити в світ дерев'яної Білорусі. Відвідувачів музею знайомлять з архітектурою білоруського села: церковно-парафіяльна школа, Покровська церква 18 століття, вітряк, кузня, комора, млин, лазня, хати заможних і бідних селян - картина життя білоруського села. Також традиційним інтер'єром житлових приміщень, господарських будівель, предметами побуту, сільськогосподарськими знаряддями праці, предметами прикладного мистецтва. Крім практичних кроків у використанні історико-культурної спадщини проводяться теоретичні дослідження, що дозволяють більш повно використовувати потенціал. Так Інститут мистецтвознавства, етнографії і фольклору ім. К. Кропиви Національної академії наук Білорусі розробив концепцію локальних зон туристсько-рекреаційного типу. В рамках цієї роботи було атрибутувати понад 6,8 тис. Пам'яток історії та культури (1,5 тис. Пам'яток архітектури). Вивчено творчість понад 900 народних майстрів, 40 центрів ремесел, численних носіїв фольклору і народно-традиційних обрядів. Складено 52 карти локальних туристських зон. Дані розробки активно впроваджуються в діяльність туристичних організацій республіки [15].

Таким чином, в останнє десятиліття в Білорусі важливу увагу надається використанню туристичного потенціалу історико-культурної спадщини для розвитку туризму всіх рівнів.Охорона історико-культурної спадщини не виключає його активного використання. Пропаганда знань про нього сприяє підвищенню рівня екологічної та гуманітарної освіченості людей. Потенціал наявного спадщини повинен бути використаний для залучення нових коштів у економіку, підвищення якості та умов життя людей. Різнотипність і полінаправленного культурної спадщини стає об'єктивною основою розвитку матеріальної бази сучасного туристичного бізнесу Білорусі, забезпечуючи різноманітність форм, змісту і економічної привабливості для уряду республіки, регіональних адміністрацій і спонсорів.

ГЛАВА 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ

3.1 Принципові підходи в області історико-культурного туризму

Розуміння значущості туристської сфери в загальному соціально-економічному розвитку країни і усвідомлення масштабів її впливу на економіку регіону призвело західні країни до розгляду туризму як одного з найбільш пріоритетних галузей економіки і розробці довгострокових стратегій розвитку туристичної індустрії, здійснення активного регулювання туристської діяльності.

Історико-культурний туризм більшою мірою асоціюється з міжнародним туризмом, що бурхливо розвивається останнім часом. У світі спостерігається тенденція стійкого попиту на традиційні місця туристського відпочинку, такі як Європа і Америка, а також підвищення популярності Регіону Азії і країн Тихого океану, які приваблюють туристів багатою історією, екзотичною для європейців культурою, незвичайної кухнею. У багатьох країнах галузь туризму визнана пріоритетною в соціально-економічному розвитку і підтримується різними стимулами (пільги по оподаткуванню, спрощення прикордонно-митного режиму, створення сприятливих умов для інвестицій, збільшення бюджетних асигнувань на розвиток інфраструктури, рекламу на зарубіжних ринках, підготовку кадрів, дослідження) . При цьому серед видів туризму, історико-культурний туризм, як найбільш перспективний, привертає до себе все більшу увагу з боку урядів багатьох країн [10, с.464].

Аналізуючи політику і заходи, проведені в сфері розвитку історико-культурного туризму низкою країн можна виділити деякі принципові підходи, загальні для всіх країн, що мають ресурси в області історико-культурного туризму і розвинену індустрію туризму:

визнання важливості і виключно широкого характеру впливу історико-культурного туризму на економіку країни в цілому, і на економічний розвиток окремих регіонів зокрема;

надання першорядного значення розвитку соціального туризму, з метою надання можливостей для подорожей особам будь-якого віку з низькими доходами пізнавати історію і культуру своєї країни;

стимулювання аспекту позасезонних в розвитку історико-культурного туризму країни з метою вирівнювання туристських прибуттів і, відповідно, ослаблення тиску на інфраструктуру - аеропорти, авіалінії, наземні транспортні комунікації, засоби розміщення;

посилення вимог до забезпечення безпеки відпочиваючих у зв'язку з частими «вилазками» екстремістів різного штибу;

застосування і використання новітніх технологій як засобу підвищення конкурентоспроможності власного туристського продукту і збільшення ступеня доступності та ефективності використання історико-культурних туристичних ресурсів;

тісний взаємозв'язок заходів з розвитку туризму та заходів щодо захисту екології, культурної та історичної спадщини;

тісний взаємна ув'язка програм розвитку історико-культурного туризму з програмами розширення зайнятості та підготовки кадрів, що необхідно для правильного планування ринку праці окремих регіонів;

здійснення регулярних і повномасштабних науково-дослідних робіт з аналізу і прогнозу тенденцій розвитку туристичного ринку, маркетингу та менеджменту туристичних послуг.

Отже, аналіз світового досвіду розвитку туризму, зумовив висновок про те, що туризм в країні або регіоні, в умовах дефіциту коштів, повинен спиратися на такі його види, розвиток яких можна було б задовольнити за допомогою місцевих ресурсів, що дозволить звести до мінімуму зовнішні інвестиції .

ВИСНОВОК

Туризм дозволяє поєднати відпочинок з пізнанням життя, побуту, історії, культури, традицій, звичаїв свого та інших народів.

Історико-культурний туризм займає одне з провідних місць серед основних видів туризму. Цікаві маршрути, різноманітна тематика екскурсій розширюють кругозір, розвивають інтелект, формують естетичний смак, допомагають краще усвідомити реальну картину світу. Більшість туристських напрямків дбайливо ставиться до своєї історії як фактору залучення туристичних потоків, оскільки наявність унікальних історичних об'єктів зумовлює успішний розвиток туризму в регіоні. Знайомство з історією та історичними об'єктами - найсильніший спонукальний туристський мотив.

Культурний туризм має пізнавальне та освітнє значення для туристів і ефект для тих міст і регіонів, в яких він розвивається. Однак істотним стає розуміння його ролі для місцевих жителів. Позитивне значення туризму очевидно в тій економічній вигоді, яку можуть отримати міста і їх жителі від інвестицій підприємств, оренди будівель, здачі приватних будинків в оренду, від продажу предметів або реконструкції житла поліпшення інфраструктури поселень і територій. Для ряду соціальних груп, особливо дітей, важливим стає усвідомлення історико-культурного значення власної «малої Батьківщини», гордості від її популярності в країні і світі. У соціальній сфері туризм також вирішує проблему зайнятості місцевих жителів, надаючи їм робочі місця, залучаючи до цінностей міжнародної культури, в тому числі шляхом міжособистісного спілкування.

Потреба у вивченні і розвитку сфери історико-культурної спадщини базується на розумінні важливої ​​ролі для людини культурно-пізнавальної діяльності, на визнання необхідності створення умов для реалізації культурних потреб людини в пізнанні історії, релігії, традицій, особливостей способу і стилю життя.

Основою культурного туризму є історико-культурний потенціал країни, що включає всю соціо-культурне середовище з традиціями і звичаями, особливостями побутової та господарської діяльності. Проблеми вивчення, збереження та презентації культурної спадщини нашої країни безпосередньо пов'язані з розвитком і вдосконаленням внутрішнього і в'їзного культурного туризму. В останні роки в багатьох країнах світу досягнуті великі успіхи в області інтерпретації культурної спадщини.

На території Білорусі враховано понад 17,5 тис. Пам'яток історії та культури, з числа яких понад 2,5 тис. Об'єктів мають національне значення. Найбільш значимі об'єкти охорони від Республіки Білорусь включені до Списку всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Це - замковий комплекс «Мир» в г.п. Світ Гродненської області, архітектурно-культурний комплекс резиденції Радзивіллів в м Несвіжі Мінської області, два транскордонних об'єкта - Біловезька пуща і «Дуга Струве».

Одним з найважливіших елементів національного історико-культурної спадщини є зберігся (переважно в сільській місцевості) потенціал багатою і самобутньої традиційної матеріальної і духовної культури.

Великі можливості у пізнавального і екскурсійного туризму. Світову популярність здобули Брестська фортеця, меморіальні комплекси «Хатинь», «Катюша» (Орша), «Прорив» (Ушачі), «Леніно» (Горецький район), «Лісова» (Славгородська район), «Лінія Сталіна», пам'ятники архітектури: Спасо-Евфросіньевскій (Полоцьк), Каложская (Гродно) церкви, Софійський собор (Полоцьк), костел Божого Серця (Несвіж), 40 замків, в т.ч. Мирський, Несвижский, Ружанський, численні палаци, понад 1200 старовинних садиб і ін. Серед пам'ятників культури Могилевський драматичний театр, Білоруська сільськогосподарська академія, гімназія №3 м Могильова, Мстиславська музична школа, Вітебське художнє училище та ін. Так, сцена Могильовського драматичного театру виховала народних артистів СРСР Е. Полосина, Ф. Шмакова, Г. Овсянникова; з Вітебським художнім училищем пов'язані імена К. Малевича і М. Шагала; з Могилевської гімназією №3 - А. Кіркора, Н.Крестінского, Р. Фраермана, О.Шмидта, М. Веллера і ін.

Однак, можна виділити основні проблеми історико-культурного туризму, це:

недосконалість законодавчого і економічного стимулювання в'їзного та внутрішнього туризму на державному і місцевому рівні;

недостатній рівень інвестицій, спрямованих як на збереження, так і на розвиток культурної спадщини;

недостатність туристської інфраструктури на місцях;

недостатньо кваліфікована організація обслуговування туристів, що створює негативний імідж як конкретного туристського центру, так і країні в цілому;

невідповідність готельної бази світовим стандартам, зокрема, класності готелів і рівню сервісу в них;

завищені ціни на готельні та ресторанні послуги в містах;

маршрути організовані турфірмами або за кількома "торованих" місцях, або виглядають як набори незв'язаних змістовно відвідувань об'єктів культури і мистецтва;

слабка рекламна діяльність в області організації маршрутів, розробці презентаційної та сувенірної продукції.

Для ефективного розвитку туризму з використанням історико-культурної спадщини необхідно узагальнити і застосувати досвід європейських країн. В Європі об'єкти історико-культурної спадщини є пріоритетними при складанні екскурсійних маршрутів. Європейські культурні шляхи розробляються на основі тим, загальних для європейських народів. Створення подібних маршрутів, конкретним і наочним чином ілюструють єдність і внутрішнє розмаїття європейської культури, повністю відповідає цілям і ідеалам зміцнення європейської ідентичності і стимулює розвиток культурного туризму.

Список використаних джерел

1. Про охорону історико-культурної спадщини Республіки Білорусь. Закон Республіки Білорусь від 09 січня 2006 року № 98-3 (зі змінами та доповненнями).

2. Про туризм. Закон Республіки Білорусь № 326-3 від 25 листопада 1999 року (зі змінами та доповненнями).

3. Про питання збереження історико-культурної спадщини Республіки Білорусь. Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 6 травня 2002 р №579 (зі змінами та доповненнями)

4. Артюшевская С.В. Зарубіжний досвід створення тематичних культурних шляхів // Інтерпретація культурної спадщини та розвиток туризму в Білорусі: Збірник наукових статей / Упоряд. С. В. Артюшевская. - Вільнюс: ЄГУ, 2006. С. 56-61.

5. Актуальния праблєми культури i мастацтва: Навукова-інфарм. зб. - Мн .: Нац. б-ка Беларусі, 2003. - 68 с.

6. Кабушкин Н.І. Менеджмент туризму. - М .: Нове знання, 2005. - 408 с.

7. Карачевська Е.Н. Прогнозування розвитку туризму в регіональних системах Республіки Білорусь. // Соціологія. 2004. № 1. С. 89-92.

8. Квартальнов В. А., Зорін І. В. Економіка туризму. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - 568 с.

9. Краснова Е.М. Інтерпретація культурної спадщини: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Білорусі // Інтерпретація культурної спадщини та розвиток туризму в Білорусі: Збірник наукових статей / Упоряд. С. В. Артюшевская. - Вільнюс: ЄГУ, 2006. С. 7-13.

10.Пиріжник І. І. Міжнародний туризм в світовому господарстві: Учеб.пособие. - Мн .: Изд-во БГУ, 1996. - 464 с.

11. Самойленко А. Географія туризму: Навчальний посібник. - Ростов н / Д .: «Фенікс», 2005. - 368 с.

12. Селицька Е. Золоте кільце Білорусі. // Беларуская думка. 2006. № 1.

13. Теорія і практика сталого розвитку: географічне забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.М. Шарухен. - Могильов: УО «МДУ ім. А.А. Кулешова », 2008. С. 179-182.

14. Хмельницька Л.Є. Досвід інтерпретації історико-культурної спадщини Білорусі в сфері туризму // Інтерпретація культурної спадщини та розвиток туризму в Білорусі: Збірник наукових статей / Упоряд. С.В. Артюшевская. - Вільнюс: ЄГУ, 2006. С. 44-49.

15. Хомяков В.Г. Туризм як напрям стійкості розвитку (на прикладі Білорусі) // Регіянальная геаграфія: праблєми развіцця i викладання: Зборнік навукових артикулаў / Падред. МЛ. Шшнеускага. - Магілёў: ​​МДУ імяА.А.Куляшова, 2004.

16. Шарухен І.М. Туристичний потенціал культурно-географічних районів Білорусі // Теорія і практика сталого розвитку: географічне забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.М. Шарухен. - Могильов: УО «МДУ ім. А.А. Кулешова », 2008. С. 188-193.

17. Шарухен І.М. Культурно - географічне районування Білорусі // Регіянальная геаграфія: праблєми развіцця i викладання: Зборнік навукових артикулаў / Падред. МЛ. Шнеускага. - Магілёў: ​​МДУ імя А.А.Куляшова, 2004. С. 273-274.

ДОДАТОК 1

історичний культурний туристичний інтерпретація

Полоцький Свято-Софійський собор

Храм був побудований на правому березі Західної Двіни при впадінні в неї річки полотен в середині XI століття за часів правління полоцького князя Всеслава Брячіславовіча, більш відомого як Всеслав Чародій. Спочатку це був православний хрестово-купольний храм. Кілька разів перебудовувався і руйнувався. Між 1 738 і 1750 роками був корінним чином перебудований архітектором І.К.Глаубіцем в стилі пізнього бароко. Храм отримав орієнтацію з півдня на північ, довжина старої споруди, залишки стін, склеп і горіння апсиди якій були включені в композицію храму, визначила ширину нової. З середини XVIII століття - це уніатський храм. Являє собою трехнефную кам'яну базиліку з двома багатоярусними вежами на головному фасаді. У будівлі розміщуються концертний зал з органом і Полоцький музей історії архітектури Софійського собору.

Полоцька Спасо-Евфросіньевскій церква Полоцька Спасо-Евфросіньевскій церква

Єпископ Полоцький на прохання Єфросинії для будівництва церкви виділив їй село Сільце за межами міста, близько єпископської усипальниці. «Життя Єфросинінський» дає підставу вважати, що Єфросинія могла почати будівництво кам'яного храму після 1128-29 рр. з благословення єпископа Міни. Як соборний храм Спасо-Ефросініевского монастиря, церква побудована за 30 тижнів полоцким зодчим Іоанна згідно з наказом преподобної ігумені Єфросинінський. З переходом монастиря до єзуїтів храм був перетворений в костел. Частково перебудований в 1833 р (архітектор А. Порто).