Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія держави і права Росії (повний курс)

Скачати 264.02 Kb.
Дата конвертації03.03.2019
Розмір264.02 Kb.
Типреферат

Історія держави і права Росії (повний курс)

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РОСІЇ

ЧАСТИНА 1

РОСІЙСЬКА ДЕРЖАВА І ПРАВО IX-XVII ВВ.

гіпертексту

ЗМІСТ
зміст

4
література

6
курсові завдання

8
Круглий стіл

20
Предмет і завдання курсу

22
1. Давньоруська Держава і право

23
2.Держава і право Русі в період питомої правління (XII-XIV ст.).

Освіта російської централізованої держави.

34
3.Монголо-татарські держави на території нашої сраний (XIII-XV ст.).

Держава і право Золотої Орди.

44
4. Освіта Російського централізованого держави та її правової системи (XIV-началоXVIв.).

51
5.Сословно-представницька монархія в Росії (середина XVI- середина XVII ст.).

61
6. Відповіді на завдання тест-тренінгу

75
7. Хронологічна таблиця

84
8. Тести

86

КУРС: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РОСІЇ

ЧАСТИНА 1. Російська держава і право IX - XVII ст.

ЧАСТИНА 2. Держава і право Російської імперії в період абсолютизму
(З кінця XVII до середини XIX ст.).

ЧАСТИНА 3. Держава і право Росії в період капіталізму (з середини

XIX ст. по жовтень 1917 г.).

ЧАСТИНА 4. Радянська держава і право. Держава і право суверенної Росії.

ЧАСТИНА 1

Міститься добірка навчально-методичних матеріалів з ключових питань історії вітчизняного держави і права, починаючи з виникнення державності у східних слов'ян і закінчуючи останнім етапом існування Московського централізованого держави.

ЧАСТИНА 1

ЗМІСТ (ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОДИНИЦІ)

Давньоруська держава і право (IX-XII ст.).

Східні слов'яни напередодні утворення держави. Розселення та характер культури. Народ "Рус". Розпад родових общин. Союзи племен.
Підстава і піднесення Києва.

Виникнення Давньоруської держави. Критика "норманської теорії" його походження. Київська Русь як поліетнічна державне утворення, формування давньоруської народності.

Громадський та державний лад Київської Русі. Соціальний статус князів, бояр, дружинників, княжих і боярських слуг. Смерди, закупи, челядь. Міське населення. Київська Русь як ранньофеодальна монархія.
Вищі органи влади і управління: великий князь, княжий рада, віче.
Розвиток великокнязівської юрисдикції. Відносини васалітету-сюзеренітету.
Феодальні з'їзди. Чисельна, чи десяткова, система управління. Перехід до палацово-вотчинної системі. Місцеві органи. Намісники і волостелі.
Годування. Військова організація.

Хрещення Руси. Церква як елемент політичної системи Давньоруської держави. Церковна організація. Митрополит. Єпархії та єпископи.
Монастирі. Роль християнської Православної церкви в зміцненні давньоруської державності.

Виникнення і розвиток давньоруського права, його джерела. Правові звичаї. "Закон Російський". Договори з Візантією. Княжі договори і статути.
Церковні статути. Керманичі книги.

Руська Правда, її редакції. Право власності та зобов'язальне право. Види договорів. Шлюбно-сімейне право. Спадкування за законом і заповітом. Злочини та покарання. Суд і судочинство. Види судових доказів. Значення Руської Правди в становленні вітчизняної правової традиції.

Держава і право Русі в період питомої правління (XII -XIV ст.).
Освіта Російського централізованого держави.

Передумови політичної роздробленості. Князівські міжусобиці. Розпад державного єдності Русі і виникнення системи питомої правління.
Татаро-монгольська навала, вплив золотоординського іга на розвиток вітчизняної державності.

Суспільно-політичний лад Галицько-Волинського і Володимиро
Суздальського князівств (порівняльна характеристика). Своєрідність новгородського і псковського республіканського управління.

Правове розвиток питомої Русі. Джерела права. Княжі грамоти, їх співвідношення з Руською Правдою. Роль Руської Правди в збереженні загальноросійського "правового простору". Світське і церковне право.
Новгородська і Псковська судні грамоти: техніко-юридичний рівень, основні інститути речового права, види договорів, спадкове право, система злочинів і покарань, змагальний і розшуковий процес.

Подолання політичної роз'єднаності російських земель. піднесення
Москви. Розширення меж Московського князівства за Івана Калити, Івана
III, Василя III. Значення Куликовської битви (1380 г.). Особливості утворення Російської централізованої багатонаціональної держави: внутрішні та зовнішні чинники.

Суспільний лад Московської Русі. Феодали. Селяни і процес їх закріпачення. Холопи і кабальи люди. Міське населення.

Державний лад. Юридична природа відносин між великим і питомими князями: іммунітетние грамоти і договори. Принцип безумовного підпорядкування великокнязівської влади. Боярська дума. Перехід від палацово вотчинної до наказовій системи управління. Адміністративно-територіальний устрій та місцеві органи. Військова організація. Держава і Церква.

Розвиток права. Великокнязівський законодавство. Двінська і Білозерська уставні грамоти. Судебник 1497 р .: право власності на землю, зобов'язальне право, злочини і покарання, розшуковий процес.

Держава і право Росії в період станово-представницької монархії.

Основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку
Росії в XVI-XVII ст. Зміни в суспільному ладі. Боярско-княжа аристократія і її політична позиція. Служилоїстан - дворяни.
Залежне населення. Остаточне закріпачення селян: законодавча скасування Юр'єва дня і визначених років. Обмеження інституту холопства. Посадські люди.

Перехід до станово-представницької монархії, її державний лад.
Зміцнення царської влади. Реформи Івана Грозного. Опричнина як форма державного терору. Зниження ролі Боярської думи. Земські собори.
Самодержавно-боярська форма російської автократії. Наказовомусистема.
Військове пристрій: стрілецьке військо і дворянське ополчення. Фінансове пристрій. Місцеве управління і його реорганізація. Введення губного і земського самоврядування. Воєводи, їх функції. Держава і церква.
Установа патріархії.

Джерела права. Судебник 1550 Стоглав. Вказні книги наказів.
Соборний Покладання 1649 р - звід феодального права. Новоуказние статті.
Новоторговий статут. Розвиток права феодальної власності.
Зобов'язальне право. Сімейне і спадкове право. Злочини та покарання. Суд і процес. Вотчина юстиція.

ЛІТЕРАТУРА

Документальні видання

1. Російське законодавство Х-ХХ ст. М., 1984-1991. Т. 1-3.

2. Хрестоматія з історії держави і права СРСР. Ч. 1. Дожовтневий період / Под ред. Ю. П. Титова і О.І.Чістякова. М., 1990..

3. Політична історія Росії: Хрестоматія. У 2 ч. М., 1995. 4.1.

4. Історія держави Російського: X-XIV ст .: Хрестоматія. М., 1996.

5. Законодавчі акти Російської держави другої половини XVI-першої половини XVII століття. Л., 1986-1988.

6. Соборне укладення 1649 року. Л., 1987.

Підручники та навчальні посібники

* 7. Історія вітчизняного держави і права: Підручник / За ред.
О.І.Чістякова. М., 1996. Ч. 1.

* 8. Історія вітчизняного держави і права / За ред. О.І.Чістякова.
М .. 1992. 4.1.

9. Історія держави і права СРСР / Под ред. Ю. П. Титова. М., 1988. Ч.
1.

10. Ю.Тітов Ю.П. Історія вітчизняного держави і права. М, 1996. Ч.
1.

11. Краснов Ю.К. Історія вітчизняного держави і права. М., 1997. *

12. Володимирський-Буданов М.Ф. Огляд історії російського права. Ростов-на-
Дону, 1995.

* 13. Віленський Б.В. Лекції з історії держави і права СРСР. Саратов,
1985. Ч. 1.

14. Єжов М.В. Історія державного управління Росії. 4.1. IX - початок XX в. СПб., 1996..

* 15. Ісаєв І.А. Історія держави і права України: Повний курс лекцій.
М., 1994.

16. Рогов В.А. Історія держави і права Росії IX - початку XX століть.
М., 1995.

17. Юшков С.В. Історія держави і права СРСР. М., 1961. Ч. 1.

дослідження

18. Алексєєв Ю.Г. Псковська судна грамота і її час. Л., 1980.

19.Алексеев Ю.Г. Під прапором Москви: боротьба за єдність Русі
(Царювання Івана III). М., 1992.

20. Альшиц Д.Н. Початок самодержавства в Росії. держава Івана
Грозного. Л., 1988.

21. Бичкова М.Є. Російська держава і Велике князівство Литовське з кінця XV в. до 1569 р .: Досвід порівняльно-історичного вивчення політичного ладу. М., 1996.

22. Вернадський Г.В. Історія Росії. Давня Русь: Пер. з англ. М., 1996.

23. Горський А.А. Російські землі в XIII-XIV ст .: Шляхи політичного розвитку. М., 1996.

24. Греков Б.Д. Київська Русь. М., 1953.

25. Зімін А.А. Опричнина Івана Грозного. М., 1964.

26. Як була хрещена Русь: Зб. статей. М., 1988.

27. Кобрин В.Б. Влада і власність в середньовічній Росії (XV-XVI ст.). М., 1985.

28. Ключевський В.О. Російська історія: Повний курс лекцій у трьох книгах.
М., 1993. Кн.1,2.

29. Леонтьєв А. І. Освіта наказовій системи управління в Російській державі. М., 1961.

30. Маньков А.Г. Покладання 1649 р Кодекс феодального права Росії. Л.,
1980.

31. Мартишін О.В. Вільний Новгород: суспільно-політичний лад і право феодальної республіки. М., 1992.

32. Освіта Давньоруської держави: спірні проблеми. М., 1992.

33. Розвиток російського права в XV - першій половині XVII ст. М., 1986.

34. Рогозін Д. Русский відповідь: Історико-філософський нарис російської державності. СПб., 1996..

35. Свердлов М.Б. Від Закону Російського до Руській Правді. М., 1988.

36. Скринніков Р.Г. Царство терору. СПб., 1992.

37. Хачатуров Р.Л. Договори Русі з Візантією. М., 1988.

38. Цатурова М.К. Російське сімейне право XVI - XVIII ст. М., 1991.

39. Черепнин Л.В. Освіта російської централізованої держави.
М., 1978.

40. Черепнин Л.В. Земські собори Російської держави в XVI-XVII ст. М.,
1978.

41. Шевченко М.М. Історія кріпосного права в Росії. Воронеж, 1981.

Примітка: Знаком (*) відзначені роботи, які використовувалися при складанні файлу матеріалів для вивчення.

КУРСОВІ ЗАВДАННЯ

1. Складіть логічну схему бази знань і словник персоналій.

2. Питання для підготовки до іспитів:

Як жили східні слов'яни в VII-VIII ст. (Розселення, характер господарської діяльності, вірування, родова організація, соціальне розшарування, племінні об'єднання, взаємини з сусідніми народами)?

Чому східні слов'яни минули рабовласницьку стадію розвитку? Що завадило рабовладению стати основою їх господарської діяльності?

Під впливом яких чинників відбувався процес політичної консолідації східнослов'янських племен? Які причини лежали в основі виникнення державності у східних слов'ян?

Яку роль відіграло хрещення Русі у становленні та зміцненні вітчизняної державності?

Що повідомляє "Повість временних літ" про покликання варягів на Російську землю? Як трактують літописні відомості прибічники "норманської теорії" походження Давньоруської держави? У чому полягає наукова неспроможність цієї теорії?

Як виглядав суспільний лад Давньоруської держави? Яким був правовий статус основних категорій його населення? Чому давньоруське суспільство вважається ранньофеодальною?

З яких елементів перебував державний лад Київської Русі? Що являє собою палацово-вотчина система управління?

Які причини втрати Руссю державного єдності? Чи можна вважати розпад Давньоруської держави і настала політичну роз'єднаність російських земель закономірним етапом розвитку вітчизняної державності?

Які джерела права зіграли вирішальну роль у формуванні правової системи Давньоруської держави? Чим було викликано розвиток великокнязівського законодавства?

Яке походження Руської Правди? Які редакції вона включає? Який техніко-юридичний рівень цього правового пам'ятника? Який вплив він справив на подальший розвиток вітчизняного права, в чому полягає його общеисторическое значення?

Яку характеристику можна дати зобов'язального, спадкового і сімейно-шлюбного права, грунтуючись на законоположениях Руської Правди?

Як виглядала система злочинів і покарань в Руській Правді?

Якими рисами мав судовий процес у Давньоруській державі?
Які види доказів передбачала Російська Правда?

Що відрізняло суспільний лад, політичну та правову системи
Володимиро-Суздальського князівства? Які є підстави вважати, що в державному ладі цього великого освіти періоду питомої правління на Русі домінуючим інститутом була сильна великокнязівська влада?

Чому в Галицько-Волинському князівстві утвердилася олігархічна форма правління? Чим пояснюється, що галицько-волинським князям (на відміну від володимиро-суздальських) не вдалося узяти гору в боротьбі з великим боярством?

Яким був громадський і державний устрої Новгородської і
Псковської феодальних республік? Яку оцінку можна дати історичного досвіду середньовічного російського республіканізму?

Які норми цивільного, кримінального та процесуального права отримали закріплення в Новгородської і Псковської судних грамотах? У чому значення цих правових пам'яток?

Як на Русі встановилося татаро-монгольське іго? Який вплив воно зробило на розвиток вітчизняної державності, російської правової традиції, весь хід російської історії?

Які передумови утворення Російської централізованої держави?
Як відбувалося об'єднання російських земель навколо Москви? У чому відмінність процесу державної централізації в російських землях в порівнянні з аналогічними процесами в країнах Західної Європи?

Як складалися відносини між боярством і великокнязівської владою в
Московській державі? Як відбувалося закріпачення селян? Як було організовано міське населення?

Чому централізація держави передбачала посилення влади великого князя? Як великокнязівська влада еволюціонувала в царську?
Яку роль в її зміцненні (на заключному етапі) зіграли реформи Івана
Грозного? Чи можна вважати, що Боярська дума обмежувала цю владу? Як і чому відбувся перехід від палацово-вотчинної до наказовій системі управління? Які органи місцевого і міського управління були в
Московській державі?

Яке місце займала Церква в політичній системі Російської централізованої держави?

Чому найзначнішим правовим пам'ятником періоду виникнення і зміцнення Російської централізованої держави вважається Судебник 1497 р? Які його джерела? Чим характеризуються норми цивільного, кримінального та процесуального права, які він містить? Чому, незважаючи на менш повну регламентацію ряду питань, Судебник 1497 р в порівнянні з Руською Правдою був новим щаблем у розвитку вітчизняного права?

Як суспільний і державний лад Росії в період існування станово-представницької монархії? Для чого московським государям потрібні були земські собори? Які зміни в цей період відбулися в системі місцевого управління і військової організації держави?

Які прояви мав криза вітчизняної державності початку XVII ст. (Смутний час)? Які його уроки?

Що таке Соборний Покладання 1649 р - найбільший законодавчий пам'ятник російського середньовіччя? Який правовий статус він закріплював за основними видами феодального землеволодіння? Яким чином
Укладення завершило процес покріпачення селян? Як в ньому регулювалися питання договірних відносин, спадкового права? Як виглядала система злочинів і покарань? Які форми прийняв судовий процес? Як довго в
Росії діяло Соборне Укладення 1649?

3. Теми рефератів (факультативно):

Джерела права Давньоруської держави [2, 13, 14, 18]. Причини розпаду Давньоруської держави та переходу до системи питомої правління [1, 2, 4, 13].

Громадський та Харківський державний лад Владимиро-Суздальського і

Галицько-Волинського князівств [1, 3, 10, 11, 24].

Древній Новгород: суспільний лад політична система [9, 31].

Новгородська і Псковська судні грамоти [15, 18, 28].

Реформи Івана Грозного. Судебник 1497 р і 1550 г. [17, 20, 21, 25,
33].

Соборний Покладання 1649 р [30].

Смутні часи і криза державності в Росії. Форми феодального землеволодіння та його юридичний статус [27, 33, 41].

Процес закріпачення селян і його закріплення в правових документах XV-
XVII ст. [33, 38, 41].

Розвиток російського шлюбно-сімейного права [38].

4. Тест-тренінг (відповіді перевірте за додатком)

4.1 У схеме1 заповніть порожні клітини (впишіть пропущену інформацію).

Схема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ У ДАВНЬОРУСЬКОМУ ДЕРЖАВІ В IX-X ст.

4.2. Складіть аналогічну схему 2 для періоду XI-XII ст.

4.3. Заповніть схему 3, впишіть пропущені відомості.

Схема 3. СУДОВІ ОРГАНИ ДАВНЬОРУСЬКОГО ДЕРЖАВИ

4.4. Впишіть пропущені відомості в схему 4 і складіть аналогічну за вибором "Система влади та управління Владі миро-Суздальського князівства"
(Схема 5) або "Організація влади і управління в Новгородської феодальної республіці XII-XIV ст." (Схема 6).

Схема 4. ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У Галицько-Волинського князівства

4.5. Впишіть відсутні відомості в схему 7.

Схема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ У РОСІЙСЬКОМУ ДЕРЖАВІ У ПЕРІОД
ЙОГО ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (XIV-XV ст.)

4.6. Побудуйте схему органів влади і управління російської централізованої держави періоду середини XVI - середини XVII ст.
(Схема 8).

4.7. Заповніть порожні клітини в схемі 9.

Схема 9. СУДОВІ ОРГАНИ РОСІЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ДЕРЖАВИ В ПЕРІОД
СТАНОВО-представницьких монархій (СЕРЕДИНА XVI - СЕРЕДИНА XVII ст.)

5. Усвідомте значення наступних термінів. Використовуйте їх при вивченні файлу навчальних матеріалів (включаючи схеми), у виступі на аудиторному занятті, тестуванні і підготовці до іспиту.

Боярська дума - вищий дорадчий орган при князеві (з 1547 р прі царя) в Російській державі. Складалася з представників феодальної аристократії. У Київській Русі була нарадою князів з дружинниками
Постійного складу вони мали, скликалася у міру потреби. В постійний орган перетворилася тільки з утворенням Московського централізованої держави, але іноді ставала осередком боярсько-князівської опозиції самодержавної влади. У ряді випадків цар радився з Ближньої думою куди входив вузьке коло лояльних по відношенню до нього бояр. Боярська думі була ліквідована при Петра I (в 1711г., З утворенням Сенату).

Братчина - сусідська територіальна громада селян чи уличан (в містах), що збігається з церковним приходом. Суду братчини підлягали дрібні сварки і крадіжки.

Варяги, чи нормани ( "північні люди") - узагальнена назва жителів
Скандинавії, відомих своєю войовничістю. На Русі в IX-XI ст було чимало варязьких воїнів-дружинників, що служили у російських князів Вони використовувались в міжусобицях і війнах з сусідніми країнами і народами.
Тонка варязька прошарок давньоруського суспільства швидко ославянилась.

Вервь, або світ - назва общинної організації в Стародавній Русі, що використовується Руською Правдою. Термін "вервь" походить від мотузки, якою отмеривался шматок землі, який займався членами верві.

Віче - народні збори в стародавньої та середньовічної Русі. З освітою
Давньоруської держави за допомогою віче феодальна знати обмежувала владу великого князя. Вічові збори набули широкого поширення на
Русі в період феодальної роздробленості, ставши органом влади в багатьох містах - центрах окремих російських земель. Ведення вічового зборів підлягали питання війни і миру, покликання і вигнання князів, вибори і зміщення вищих посадових осіб адміністративного, судового та військового управління. Рішення приймалися без голосування, шляхом схвалення тієї чи іншої пропозиції криком. Постанови віче "старших" міст були обов'язкові для "молодших" міст і передмість. На віче часто відбувалися зіткнення між міською верхівкою і "низами". Найдовше вічовий устрій ( "вечевая демократія") утримувався в Новгородської і Псковської феодальних республіках, де він досяг найвищого розвитку. З приєднанням до Москви Новгорода (1478 г.) і Пскова (1510 г.) віче було всюди скасовано.

Відок - очевидець події, свідок на суді.

Віра - у Стародавній Русі грошовий штраф на користь князя за вбивство вільної людини. За каліцтво чи вбивство невірної дружини платилося полувирье.

Вірники - збирачі штрафів в Давньоруській державі.

Власницькі селяни - селяни, які жили на землях поміщиків і вотчинників.

Волостель - посадова особа (в XI-XVI ст.), Що керувало волостю від імені великого чи удільного князя. Відав адміністративними і судовими справами, спираючись на помічників - тіунів, доводчиків і праведників. За земської реформи 1555 р посаду волостеля в більшості повітів була ліквідована і замінена земськими виборними органами.

Волость - в XI- XX ст. дрібна адміністративно-територіальна одиниця, частина повіту.

Вотчина - найдавніша різновид феодальної земельної власності на
Русі, родовий маєток, що передається у спадщину. Виникла в X-XI ст.
Основні форми: княжа, боярська, монастирська. У XIII-XV ст. домінувала над усіма іншими видами феодального землеволодіння. З кінця XV в. протистояла маєтку, з яким в XV1-XVII ст. по ряду юридичних ознак зближалася. В результаті цього зближення на початку XVIII в. з'явилося маєток.

Вотчина юстиція - право феодала вершити суд над тими, хто проживав на допомогою землях.

Гоніння сліду - переслідування злочинця по його слідах.

Городчик - військовий комендант міста (з середини XV ст.).

Господа - колегія вищих посадових осіб в стародавньому Пскові, яка готувала скликання віче і керувала поточними справами.

Гривня - грошова і вагова одиниця в Стародавній Русі, зливок срібла вагою трохи більше 200 г.

Губи - судові округи.

Дворище - общинне землеволодіння в Галицько-Волинському князівстві.

Дворський - керуючий великокнязівським палацом, другий за значенням особа в державі.

Палацово-вотчина система управління - система, в якій організаційна схема управління великокнязівським палацом (або двором) з'єднана з міським управлінням в масштабах всієї держави. Була широко поширена по всій Європі в середні віки. На Русі згодом була замінена наказовій системою управління.

Палацові селяни - феодально-залежні селяни в Росії належать царя та особам царської родини. Землі, населені такими селянами, називалися палацовими. Дворцовое землеволодіння складається в період феодальної роздробленості, коли князі були не тільки носіями верховної влади, а й власниками своїх, особисто належали їм земель
(Доменів), якими вони володіли на праві приватної феодальної власності.
До 1700 року в Росії було 100 тис. Дворів палацових селян Одночасно відбувалася роздача палацових земель, яка придбав; особливо широкий розмах за царювання Михайла Романова. З кінця XV в палацовими селянами і землями управляли спеціальні палацові установи (з середини XVI ст. -
Наказ Великого палацу).

Десятина - десята частина доходу, що стягується церквою з населення е середні століття. У Давньоруській державі десятина була встановлено; князем
Володимиром Святославичем незабаром після хрещення Русі і призначалася спочатку для київської Десятинної церкви, а потім набула характеру повсюдного податку, що стягувався церковним1 організаціями (але не монастирями).

Десяткова, чи чисельна система управління - система управління, спочатку існувала в Давньоруській державі. Своїм виникненням зобов'язана військової організації, була підпорядкована завданню комплектування раті (народного ополчення). Начальники військових підрозділів (десятники, соцькі, тисяцькі) стали керівниками більш-менш (великих адміністративних ланок держави. Згодом десяткова чи чисельна систему управління поступилося місцем палацово-вотчинної.

Дружина - загін кінних воїнів на чолі з князем. Так звана "старша дружина" складалася з небагатьох знатних дружинників княжих радників, які отримували від князя право збору данини в деяких областях в свою користь і мали свої власні дружини. Набагато більш численна "молодшая" дружина складалася з "гридей" "отроків" та інших воїнів, залучалися до виконання судебно- адміністративних доручень.
З розвитком феодальних відносин дружинник! перетворилися в землевласників і з'явилися одним з основних компонентів для формування класу феодалів. Княжі дружини проіснували на Русі до XVI ст., Зникли разом з питомими князівствами

Живіт - рухоме майно.

Заклич - оголошення про крадіжку в публічному місці.

Закуп - категорія залежного населення Київської Русі. За Руській Правді закупи отримували від феодала знаряддя виробництва і зобов'язані були працювати на його полях, але мали і своє господарство. На відміну від повного холопа закуп міг звернутися до суду зі скаргами на свого пана, в разі втечі міг бути перетворений в раба. Закупничество було з типові форм залучення зубожілих смердів-селян у феодальну залежність

Запис - письмова форма укладення договору.

Земські собори - центральні станово-представницькі установи в
Росії в середині XVI - XVII ст. Проходили царем, в його, відсутність
Боярської думою і митрополитом (пізніше - патріархом). До участі в Земських соборах залучалися представники різних груп феодалів, верхів міського населення, вищого духовенства, "думні люди" (тобто Боярська дума), включаючи думних дяків. Представників селянства на Земських соборах не було. Земські собори відігравали важливу роль в політичному житті країни. На них затверджувалися на престолі або обиралися царі, приймалися рішення про введення нових податків або реформах оподаткування, обговорювалися питання зовнішньої політики. На одному з них засідань було затверджено Соборне укладення 1649 р - найбільший звід російських законів середньовічної епохи.
Практика скликання Земських соборів і ходу їх засідань не була строго регламентована. Особливо часто вони збиралися за царювання першого
Романова - Михайла Федоровича (1613-1645 рр.). З середини XVII ст. їх діяльність поступово завмирає, що було пов'язано з посиленням абсолютистських тенденцій у розвитку російської державності і деякою стабілізацією соціально-політичної обстановки в країні.

Изорники - ополоники-орачі, які жили в селі свого "государя".

Імунітет - право феодала здійснювати у своїх володіннях деякі державні повноваження, такі як відправлення судових функцій, збір податків, поліцейський нагляд.Імунітет сприяв закріпачення селян.

Інквізиційний (розшукової) процес - поширена в епоху середньовіччя на Русі і в Західній Європі судово-процесуальна форма, при якій діє принцип презумпції винності, а головним доказом провини служить визнання обвинувачуваного (звідси застосування тортур).

Кабальні люди - селяни-боржники, які взяли у вотчинника або поміщика позичку під великі відсотки. За своїм становищем мало чим відрізнялися від холопів.

Годування - спосіб змісту посадових осіб за рахунок місцевого населення. У XIII-XIV ст. на Русі складається ціла система місцевого управління через інститут кормленщиков. Населення повинно було містити їх
( "Годувати") протягом усього періоду служби. Обов'язковий ( "визначений") корм звичайно отримували три рази на рік - на Різдво, Великдень і до Петрову дня.
Корм давався натурою. За рахунок нього кормленщики містили і свою челядь.
Найбільшого розвитку система годівлі досягла в XIV-XV ст. і була ліквідована в результаті земської реформи 1555-1556 рр., яка перетворила збори утримання кормленщиков в особливий фіксований податок на користь скарбниці.

Корпорації - форма самоорганізації купецтва і ремісників.

Крамола і підніму - державні злочини по Судебник 1497

Купа - позику (по Російської Правді), в Псковської судно грамоті - "покрута".

Куявия, Славія, Артанія - назви найбільш відомих об'єднань східно-слов'янських племен у VIII ст.

"Хвацьке справа" - злочин (за термінологією Судебника 1497 г.).

Митрополит - один з найвищих архієрейських санів, глава великої • єпархії.
Митрополит київський був підпорядкований константинопольському патріарху.

Мужі галицькі - боярство в Галицько-Волинському князівстві.

Митник - складальник торгових мит.

Новопорядчики, або новопріходци - селяни, перебігли до іншого феодалу. Новопорядчики звільнялися від державного тягла, іноді - від феодальних повинностей, отримуючи від нового пана "підмогу".

Образа - злочин.

Громада - форма об'єднання людей, властива головним чином первіснообщинному ладу. Характеризується загальним володінням засобами виробництва, повним або частковим самоврядуванням. У Росії зберігалася аж до падіння самодержавства. Переважна більшість слов'янського населення Київської Русі, Московської держави та Російської імперії жило за нормами неписаного общинного права, лише зрідка дізнаючись (за чутками) про якісь указах, що виходили друком в Москві або Петербурзі.

Окольничий - придворний чин і посаду в руських князівствах, потім - в
Російською (Московському) державі. Очолював накази і полки. З середини
XVI ст. другий думний чин в Боярської думи.

Опричнина - особлива політика Івана Грозного в 1565-1572 рр., Спрямована на зміцнення самодержавної влади. Її проведення почалося після того, як
Іван IV пішов у Олександрівську слободу через "гніву" на духовенство, бояр, дітей боярських і наказових людей. Боярська дума духовенство погодилися на надання царя надзвичайних повноважень з метою "викорінення крамоли". Були створені спеціальний апарат управління і слухняне царю військо, що використовувалися для масових репресій

Ордалії - спосіб докази правоти однієї зі сторін в судовій суперечці
(Як правило, випробування вогнем, залізом або водою).

Отчина - нерухомість.

"Перевет" - державна зрада (по Псковської судно грамоті).

Печеніги - об'єднання тюркських та сарматських племен, які мали своєї держави. Кочували у VIII-IX ст. в заволзьких, в IX ст. - в південноруських степах. Здійснювали набіги на Русь. У 1036 р нею розбиті і підкорені.

Цвинтар - спочатку центр сільській громади (переважно в північ західних російських землях), де відбувався збір данини; пізніше - цін "административно-податного округу, велике селище з церквою і цвинтар

"Поле" - судовий поєдинок (особлива форма ордалий).

Полишное - крадена річ, виявлена ​​у підозрюваного (звідси сучасне вираз: спіймати на гарячому).

Половники - люди, що працюють з половини врожаю.

Половці - тюркомовний народ, який кочував в XI ст. в південноруських степах
Набіги половців на Русь припинилися після поразки, завданої їм російськими князями в 1103-1116 рр. Остаточно розгромлені і скорені татаро-монголами в XIII в.

Маєток - умовне земельне володіння кінця XV - початку XVIII в наданий державою за несення військової та державної служби.
Чи не підлягало продажу, обміну та спадкування. Справами про маєтках відав
Помісний наказ - центральне державна установа (середина XVI в.
- 1720 г.), яке наділяло дворян землею, контролювало зміни в сфері феодального землеволодіння, справляла опис земель перепису населення, а також займалося розшуком втікачів. Помісний наказ був центральною судовою інстанцією по всім земельним позовів.

Поралье - поземельний податок на користь посадника і тисяцького в Новгороді і
Пскові.

Посадник - намісник князя в землях Давньоруської держави в XI ст .; вища державна посада в Новгороді в XII-XV ст. і Пскові в XIV - початку XVI ст., обирався з числа знатних бояр на віче.

Послух - свідок на суді, який володів відомостей про подію з других рук.

Право від'їзду - право феодала вибирати собі сюзерена на свій розсуд. Згодом від'їзд став кваліфікуватися як зрада.

Накази - органи центрального управління в Росії XVI - початку) ст. Їх назва походить від слова "наказ" (особливе доручено Формування наказовій системи управління була однією із сторін процесу централізації. Накази були постійно діючими установами. Кожен, з них відав певним колом питань і мав свій апарат. Для мені наказів характерне поєднання судових, адміністративних фінансових функцій, а також з'єднання функціонального управління з територіальним. Наказова система не мала стрункого внyтpeннего єдності і за Петра 1 була замінена колегіальної системою.

"Продаж" - кримінальний штраф (по Російської Правді).

"Рота" - судова присяга.

"Звід" - спосіб виявлення факту сумлінного придбання речі.

Своеземци - дрібні феодали, власники вотчин, які за своїми розмірами часто не перевищували селянського наділу.

Смерди - позначення всієї маси сільського населення в Стародавній Русі
(Найбільш поширене в літературі тлумачення цього терміна).
Положення смерда було двоїстим. На відміну від раба він мав свою сім'ю і майно, платив штраф за скоєні вчинки, але юридично був неполноправен; вбивство смерда каралося таким же штрафом, як і вбивство холопа. Його майно успадковував князь. З початку XII в. землі, населені смердами, переходять у власність окремих феодалів. В
Новгородської і Псковської республіках смердами називали всіх селян общинників ,, володіють землею колективно чи індивідуально і володіють правом вільно відчужувати свої наділи, та їх особисту свободу вже обмежена: їм заборонено переходити на чужу територію і шукати у князя захисту в разі утисків з боку міської влади . У Новгороді і Пскові смерди мали виконувати певні повинності на користь міста як колективного сеньйора.

Старожільцев - селяни, здавна, з покоління в покоління жили на землях будь-якого феодала, що несли на користь звичайні феодальні повинності, а на користь держави - тягло.

Страдники - холопи, посаджені на панську землю і обробляли її.

Сюзеренітет-васалітет - система відносин особистої залежності одних феодалів від інших, що одержала широке поширення в Європі в середні віки. У Російській державі васальні відносини існували тільки між великими і питомими князями. Васальна залежність встановлювалася на договірних умовах. Невиконання обов'язків з боку васала або сеньйора (сюзерена) тягло за собою розірвання договору і нерідко війну.

Татьба - крадіжка.

Тисяцький - військовий ватажок міського ополчення ( "тисячі") на Русі до середини XV ст. У Новгороді обирався з бояр на віче і був найближчим помічником посадника.

Тіун - князівський чи боярський слуга, який керував феодальним господарством в
Стародавній Русі і руських князівствах XI-XV ст., А також Російській державі
XV-XVII ст.

Тягло - починаючи з XV ст. грошові і натуральні державні повинності селян і посадських людей, пізніше - одиниця оподаткування селян на користь поміщиків.

Статутні грамоти - документи, що встановлюють пристрій місцевого управління і регламентували діяльність кормленщиков. Як правило, складалися з урахуванням положення даної місцевості по челобитью і раді її населення. Видавалися з метою все більшого підпорядкування місць влади московського князя. Найранішими статутними грамотами були Двінська (+1397 чи 1398 р) і Білозерська (1488 г.).

Певні літа - термін розшуку селян-втікачів. Скасований Соборним Укладенням
1649 р дозволив шукати втікачів безстроково.

Статутні грамоти - документи, що встановлюють пристрій місцевого управління і регламентували діяльність кормленщиков. Як правило, складалися з урахуванням положення даної місцевості по челобитью і раді її населення. Видавалися з метою все більшого підпорядкування місць влади московського князя. Найранішими статутними грамотами були Двінська (+1397 чи 1398 р) і Білозерська (1488 г.).

Хозарський каганат - потужне ранньофеодальна держава, засноване хозарами - тюркомовних кочовим народом. Існувало в VII-X ст. н <території Північного Кавказу, Приазов'я, Криму, степових і лісостепових зон
Придніпров'я. У 964-965 рр. розгромлено князем Святославом Ігоровичем

Холопи - категорія феодально-залежних людей в Російській державі. За своїм правовим становищем наближалися до рабам. Уже в XII в. в зв'язку з розвитком феодальних відносин починається процес виживання холопства По законам той час хлоп був річчю, якої пан міг необмежено розпоряджатися. Разом з тим пан відповідав за дії холопа, який відповідав за досконалу їм крадіжку не міг виступати свідком у суді. Джерелами холопства на Русі були полон
, Самопродажа, продаж за борги або вчинений злочин, одруження н. холопці. У XVI ст. виникає Наказ холопья суду - центральне судово адміністративне установа, що відав судом про холопів. У його компетенції входили справи про вступ в холопство, суд про кабальну холопства, продаж холопів і їх до нового хазяїна, повернення з втечі i звільнення різних категорій холопів.

Челядь - найменування залежного населення на Русі і в Росії. До IX ст. термін вживається для позначення патріархального рабства, в IX-X be челядь - раби, що стали об'єктом купівлі-продажу. В XI ст. на зміну цьому термін приходить термін "холопи". У XVIII-XIX ст. "Челядь" позначає дворових людей поміщика.

Чернотяглого селяни - селяни, які жили в доменіальних володіння великих і удільних князів.

"Чорні" люди - переважна більшість платників податків в Новгороді.

Е (е) Питим - в християнстві (в тому числі і в православ'ї) церковне покарання зазвичай у вигляді тривалого посту, молитов і т.п., накладається сповідують священником.

КРУГЛИЙ СТІЛ

ТЕМА: Шляхи розвитку вітчизняної державності і права в середні віки.

МЕТА: Закріплення навчального матеріалу, вироблення навичок усного виступу, вміння робити висновки на основі узагальнення інформації отриманої під час до аудиторному заняття.

ЧАС: 160 хв.

УЧАСНИКИ: 6 бригад студентів.

Підготовчий етап (домашнє завдання)

Підготуйте тези відповіді такі питання

1. Виникнення Давньоруської держави, його громадський державний лад.

2. Російська Правда і її роль у формуванні вітчизняної правової традиції.

3. Перехід до питомої правлінню. Різноманіття політичних форм російських землях періоду феодальної роздробленості (на прикладі Володимиро
Суздальського і Галицько-Волинського князівств, Новгородської Псковської республік).

4. Передумови утворення Російської централізованої держави Етапи об'єднавчого процесу. Суспільний і державний лад Московської
Русі.

5. Станово-представницька монархія в Росії.

6 Пам'ятники російського права XV-XVII ст. (Новгородська і Псковська судні грамоти, Судебник 1497 і 1550 рр., Соборний Покладання 1649 р).

порядок проведення

Вступне слово тьютора

-10 хвилин.

Тренінг по термінології

-20 хв.

Обговорення в бригадах домашнього завдання.

-20 хв.

Складання доповіді від кожної бригади

(По одному із запропонованих питань)

Виступи доповідачів (по 10 хв. На доповідь)

-60 хв.

Питання до виступав

-10 хвилин.

Відповіді на запитання

-30 хв.

Підведення підсумків (заключне слово тьютора)

-10 хвилин.

Фото МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Історія вітчизняного держави і права (історія держави права
Росії) належить до числа фундаментальних дисциплін, що вивчаються у вищих юридичних навчальних закладах Російської Федерації. Її завдання - сформувати у студентів наукове уявлення про основні шляхи становлення і розвитку вітчизняної державності і російської правової системи, дати їм конкретні знання про те, в яких формах і під впливом яких чинників це розвиток відбувалося.

При вивченні історії вітчизняного держави і права застосовуються різні наукові методи, особливо широко - метод історико-порівняльного аналізу. У поєднанні з конкретно-історичним підходом, так само нею характерним, цей метод дозволяє:

• простежити генезис вітчизняної державності, формування національної правової традиції; з'ясувати особливості цих процесів, їх відмінність від аналогічних процесів в країнах Західної Європи;

• виявити динаміку і спрямованість подальшого розвитку вітчизняного держави і права з урахуванням всього комплексу явищ, його визначали;

• пояснити походження сучасного державно-правового стану російського суспільства.

Розвиток держави і права відбувається під впливом безлічі чинників, кожен з яких в свою чергу мінливий, рухливий. Сильно нерідко вирішальний вплив на нього чинять події внутрішньополітичного та міжнародного життя, соціальні колізії, ідеологічний режим. Менш помітно, але стійкіше вплив економіки і культурних традицій.
Нерідко буває і так, що домінуючу роль у розвитку державно-правових інститутів (на тому чи іншому етапі) грають змінено в суспільних настроях, національній свідомості, демографічно зрушення, стан навколишнього середовища і т.п. Отже, це розвиток має лише відносну самостійність, і історії держави права, незважаючи на специфіку її предмета, доводиться враховувати його "пружини". Звідси зв'язок історії вітчизняного держави і права із загальною, громадянської історією.

Історія вітчизняного держави і права, як і історія держав і права зарубіжних країн, є складовою частиною загальноосвітньої і спеціальної підготовки кадрів для всієї системи правоохоронних органів і юридичних служб в нашій країні. Обидві навчальні дисципліни тісно пов'язані, взаємодіють із цілу низку суто юридичних дисциплін.
З загальною теорією держави і права це взаємодія найбільш активне: історико-правові дисципліни використовують сформульовані нею категорії і поняття при аналізі державно-правових явищ минулого. З галузевими юридичними науками, такими як конституційне громадянське, кримінальне право, зв'язок історико-правових дисциплін виражається в тому, що вони простежують історичні долі досліджуваних їм інститутів, історичну практику використання цих інститутів як в наше країні, так і за кордоном.
Знання історії вітчизняного держави і прав, а так само історії держави і права зарубіжних країн (загальне держави і права) відкриває широкі можливості для порівняльного правознавства.

* Жирним шрифтом виділено нові поняття, які необхідно засвоїти.
Знання цих зрозуміла перевірятимуть при тестуванні.

При вивченні історико-правових дисциплін необхідно мати на увазі, що на всіх стадіях свого формування світовий досвід державного будівництва та правового розвитку завжди був результатом взаємовпливу і взаємозбагачення національних державно-правових моделей. Тим паче велике значення має синтезуючого запрацювала ньому в даний час, коли в світі стрімко набирають силу різноманітні інтеграційні процеси, а Росія, відкинувши тоталітарний порядок організації суспільного життя, як ніколи раніше тяжіє до визнаним світовим співтовариством стандартам. До цього Росію підштовхують і уроки її минулого.

1. давньоруської держави і ПРАВО (IX -XII ВВ.)

1. Політичні освіти східних слов'ян напередодні виникнення держави

Східна Європа здавна населялась слов'янськими племенами. Про східних слов'ян у перших століття нової ери писали античні автори, називаючи їх венетами, антами, склавенами. Ці племена жили на значній території нинішніх України і Росії. Їх основним заняттям було землеробство.
Отже, вони були кочовим, а осілим народом. Слов'яни займалися також скотарством, різними видами ремесел. Велика кількість римських монет II-IV ст. нової ери, знайдених археологами в місцях розселення слов'ян, свідчить про те, що східні слов'яни підтримували стійкі торговельні зв'язки з сусідніми народами і державами. Розвиненою у них була і внутрішня торгівля.

Напередодні утворення Давньоруської держави і в початковий період його існування джерела зазвичай називають наших предків за назвами племен чи племінних союзів, в які вони об'єднувалися, - поляни, древляни, кривичі, в'ятичі та ін. Але в цей же час в джерелах з'являється, хоча і в різних транскрипціях, слово "рос" ( "рус" і т.п.). Трохи пізніше, в договорах київського князя Олега з Візантією (911 р), про Русі говориться як про стороні. Тут же можна зустріти згадка про "законі російській", під яким, мабуть, слід розуміти сукупність правових звичаїв, якими східні слов'яни керувалися у своєму житті.
Імператор Візантії Костянтин Багрянородний, що правив в Х ст., У відомому творі "Про управління імперією" неодноразово говорить про росах як народі і навіть про "Росії" як країні.

Сучасні дослідники в більшості своїй ведуть походження терміна "русь" від назви річки Рось, притоки Дніпра, що протікала по землі полян. За назвою цієї невеликої річки спочатку самі галявині, а потім і жителі всього Київської держави почали йменуватися русами. Втім, подібні назви мали ще кілька річок, в тому числі і Волга, яку й у часи називали Россю. Був на Русі і місто Росия в гирлі Дону.
Напрошується висновок: вся ця топоніміка сталася від імені народу русь, яке є самоназвою.

Відомості про суспільне і політичному ладі східних слов'ян до IX ст.
(Тобто до утворення Давньоруської держави) мізерні і уривчасті. Проте з них випливає, що у слов'ян вже в VI ст. були сильні вожді, владою своєї схожі на монархів. Виділенню родоплемінної знаті, майнового розшарування всередині слов'янських племен сприяли розвиток виробництва, великі військові експедиції проти Візантії та інших сусідів. Племінні вожді-князі оточували себе наближеними воїнами -дружиною, все більш виразно підносячись над масою своїх одноплемінників. Під впливом завойовницьких походів різні слов'янські племена нерідко об'єднувалися в племінні військово-політичні союзи, і об'єднання було вже територіальним (а не родовому, як раніше) ознакою.

Чимало відомостей з політичної історії (і передісторії) Давньоруської держави містить найдавніший літописний звід "Повість временних літ", автором якого був чернець Києво-Печерського монастиря літописець Нестор.
За свідченням літописного зводу, в середній течії Дніпра в VI ст., Склалося князівство полян, що важливим етапом в процесі виникнення
Давньоруської держави. Під час, безпосередньо попереднє його освіті, існували князівства полянское, древлянское, дреговичское, полоцкое, словенське. Що стосується VIII ст. джерела говорять про трьох східнослов'янських об'єднаннях - Куявії, Славії, Артании. Перше розташовувалося на Київської землі, друге - в районі озера Ільмень, місце розташування третього не з'ясовано. Деякі історика ототожнюють
Артанию з Тмутараканью, що розташовувалася на Таманському півострові; інші дослідники поміщають її на Волзі. Зрозуміло державність у східних слов'ян в ту епоху була примітивною, мала зародкові форми, але вона створила фундамент для виникнення Давньоруської держави
(Київської Русі) - одного з найбільших держав в історії європейського середньовіччя.

Народи, що населяли Східну Європу, створили свою державність, минаючи рабовласницький лад і перейшовши відразу до феодалізму. У них виникнення класового суспільства привело безпосередньо до створення феодального держави і права. Перехід до феодалізму стався еволюційно, охопивши період. Це перехідний час характеризувалося своєрідним суспільним ладом, при якому одночасно існували три укладу: первіснообщинний, рабовласницький і феодальний. При цьому перший неухильно розкладався, другий, з'явившись, не отримав подальшого розвитку, і тільки третій знайшов історичну перспективу. Це "перехідний період отримав в літературі різні найменування (варвара кий, дофеодальний, становлення феодальних відносин і т.п.).

2. Виникнення Давньоруської держави

Момент виникнення Давньоруської держави не можна датироватоь з достатньою точністю. Очевидно, мало місце поступове переростання тих політичних утворень, про які говорилося вище, в феодальну державу східних слов'ян - Давньоруська Київська держава
Більшість істориків сходяться на тому, що виникнення Давньоруської держави слід відносити до IX ст.

У IX ст. східнослов'янські держави, в першу чергу Київське та
Новгородське (ці назви вже витісняють старі Куявию і Славію), все (інтенсивніше починається міжнародну торгівлю, міжнародну конференцію по водному шляху "з варяг у греки". Цей шлях, що пролягав по землях кількох східнослов'янських народів, сприяв їхньому зближенню.

Як зароджувалася давньоруська державність? "Повість временних літ" повідомляє, що спочатку південні слов'янські племена платили данину хазарам а північні - варягів, що прогнали варягів, але потім передумали і закликали варязьких князів. Таке рішення було викликано тим, що слов'яни побилися між собою і вирішили для встановлення миру і порядку звернутися до іноземним князям, вбачаючи в них арбітрів для залагоджування що виникли суперечок.
Саме тут літописець і "виголосив знамениту фразу:" Земля наша велика і багата, а наряду (порядку) в ній немає. Так поідете княжить і володіти нами "
(Повісті Стародавньої Русі. Л., 1983. С. 31). Варязькі князі нібито спочатку не погоджувалися, по потім прийняли запрошення. Три варязьких князя прийшли на
Русь і в 862 р сіли на престоли: Рюрик - у Новгороді, Трувор - в Ізборську
(Недалеко від Пскова), Синеус - у Білоозері. Ця подія і прийнято вважати відправним в історії вітчизняної державності.

Самі по собі свідоцтва літописного зводу не викликають заперечень, але в XVIII в. німецькі історики, що працювали в Російській .Академії наук, витлумачили їх таким чином, щоб довести законність панування німецького дворянства при тодішньому російському імператорському дворі, більш того -Обгрунтувати нездатність російського народу до творчої державного життя як в минулому, так і в сьогоденні, його "хронічну "політичну і культурну відсталість.

У Росії проти норманської теорії походження вітчизняної державності завжди, починаючи з її, виступали патріотичні сили. Першим її критиком був М.В.. Згодом до нього приєдналися не тільки багато російські вчені, а й історики інших слов'янських країн. Головним спростуванням норманської теорії, вказували вони, є досить високий рівень соціального і політичного розвитку східного слов'янства в IX ст. За рівнем свого розвитку слов'яни стояли вище варягів, тому запозичити досвід державного будівництва у них вони не могли. Держава не може організувати одна людина (в даному випадку Рюрик) або кілька навіть найбільш видатних чоловіків. Держава є продукт складного і тривалого розвитку соціальної структури суспільства. Крім того, відомо, що руські князівства з різних причин і в різний час запрошували дружини не тільки варягів, а й своїх степових сусідів - печенігів, каракалпаков, торків. Ми не знаємо точно, коли і як виникли перші руські князівства, але в усякому разі вони мали до 862 м, до горезвісного "покликання варягів". (В деяких німецьких хроніках вже з 839 р руські князі іменуються хаканами, тобто царями). Це означає, що ні варязькі військові ватажки організували Давньоруська держава, а вже існувала держава дала їм відповідні державні пости. До речі, слідів варязького впливу у вітчизняній історії практично не залишилося. Дослідники, наприклад, підрахували, що на 10 тис. Кв. км території Русі можна виявити лише 5 скандинавських географічних найменувань, в той час як в Англії, що зазнала норманнскому навалі, це число доходить до 150.

У Давньоруська Київська держава увійшли крім слов'ян деякі сусідні фінські і балтійські племена.Це держава, таким чином, з самого початку було етнічно неоднорідним - навпаки, багатонаціональним, поліетнічним, але основу становила Давньоруська народність, яка є колискою трьох слов'янських народів - росіян (великоросів), українців і білорусів. Вона не може бути ототожнена з жодним з цих народів окремо. Однак українські націоналістичні історики ще на початку XX ст. намагалися зобразити Давньоруська держава українським. Ця ідея була підхоплена після розпаду СРСР в деяких українських націоналістичних колах з тією метою, щоб посварити три братні слов'янські народи, "історично" обгрунтувати самостійність України, її
"Історичне перевага" над Росією, хоча, як відомо, Давньоруська держава ні по території, ні за складом населення із сучасною
Україна не збігалося. У IX і навіть в XII в. ще не можна говорити про специфічно українській культурі, мові та ін. Все це з'явилося пізніше, коли в силу об'єктивних історичних процесів давньоруської народності розпалася на три самостійні гілки.

3. Суспільний лад

Всі феодальні суспільства були строго стратифіковані, тобто поділені на стану, права і обов'язки яких чітко визначалися законом як нерівні по відношенню один до одного і до держави. Кожне стан мало свій юридичний статус. Розглядати феодальне суспільство як поділене на виключно експлуататорів і експлуатованих - спрощення.
Представник феодального класу при всьому своєму матеріальному благополуччі міг втратити життя імовірніше, ніж бідний селянин. Монашество ж (за винятком вищих церковних ієрархів) проживало в такому аскетизмі і нестатки, що його положення навряд чи могло викликати заздрість простих станів.

Раби і холопи. Не став переважним способом виробництва, рабство на
Русі набуло поширення тільки як громадський уклад. На те були свої причини. Зміст раба обходилося надто дорого, довгої російської взимку зайняти його було нічим. Несприятливі для використання рабської праці кліматичні умови доповнював занепад рабства в суміжних країнах: не було наочний приклад для запозичення і поширення цього інституту в слов'янських землях. Його поширенню перешкоджали також розвинуті громадські зв'язку, можливість отримання врожаю силами вільних общинників. Рабство на Русі носило патріархальний характер.

Для позначення рабського стану використовувалися терміни "раб",
"Челядин", "холоп". Втім, деякі історики вважають, що ці терміни різного походження: челядь і холопи були з одноплемінників, раби - з військовополонених. Крім полону, джерелом рабства було народження від рабині. У рабство потрапляли також злочинці і банкрути. Залежна людина (закуп) міг стати рабом в разі невдалого втечі від свого господаря або крадіжки.
Були випадки самопродажу в рабство.

Правовий статус раба з часом змінювався. Починаючи з XI ст. в російській праві став діяти принцип, згідно з яким раб не міг бути суб'єктом правовідносин. Він був власником пана, своєї власності він не мав. За кримінальні злочини, скоєні холопом, заподіяну матеріальну шкоду відповідальність ніс господар. За вбивство холопа він отримував відшкодування в 5-6 гривень.

Під впливом християнства відбувалося полегшення долі холопів.
Стосовно до XI ст. можна вже говорити про захист особистості холопа з прагматичних причин. З'явилася прошарок холопів, що висунулися на адміністративній службі у пана і мали право повелівати від імені іншими категоріями залежного населення. Церква посилює переслідування за вбивство холопів. Рабство перероджується в одну з форм важкої особистої залежності з визнанням за холопами деяких прав, насамперед права на життя і майно.

Феодали. Клас феодалів формувався поступово. У нього входили князі, бояри, дружинники, місцева знать, посадники, тіуни і т.д. Феодали здійснювали цивільне управління і відповідали за військову організацію. Вони були взаємно зв'язані системою васалітету, збирали данину і судові штрафи з населення, знаходилися в привілейованому становищі порівняно з рештою маси населення. Руська Правда, наприклад, встановлює подвійну виру в 80 гривень за вбивство княжих слуг, тіунів, конюхів, огнищан. Але про самих бояр і дружинників вона мовчить, з чого можна зробити висновок, що найімовірніше за посягання на їхнє життя покладалася страта.
Панівний клас давньоруського суспільства носив назву "бояри". Поряд з цим, найбільш поширеним найменуванням, в джерелах зустрічаються й інші: є кращими людьми, навмисні мужі, князівські мужі, огнищане. Було два шляхи формування класу бояр. По-перше, боярами ставала родоплемінна знати, що виділялася в процесі розкладання родового ладу. І це були навмисні мужі, градские старці, земські бояри, які виступали від імені свого племені. Разом з князем вони брали участь у військових походах, збагачуючись за рахунок захоплених трофеїв. Другу категорію становили бояри князівські - бояри-огнищане, княжі мужі. У міру зміцнення влади київських князів земські бояри отримували з рук князя іммунітетние грамоти, закріплювали за ними ролі спадкової власності (вотчин) перебували у них землі. Надалі шар земських бояр повністю зливається з боярами князівськими, відмінності між ними зникають.

Княжі бояри, що входили в другу категорію бояр, були в минулому дружинниками князя, а під час військових походів ставали ядром російського війська. Постійно перебуваючи при князі, дружинники виконували різні його завдання з управління державою, були радниками князя з питань внутрішньої і зовнішньої політики. За цю службу князю дружинники наділялися землею і ставали боярами.

Духовенство. Його правове становище як привілейованої соціальної групи оформилося з прийняттям християнства, яке стало важливим фактором зміцнення вітчизняної державності на початковому етапі її розвитку.
Християнське віросповідання, яка прийшла язичництво, принесло з собою вчення про божественне походження верховної державної влади, смиренному до неї відношенні. Після прийняття християнства в 988 р князі стали широко практикувати роздачу землі вищим представникам церковної ієрархії і монастирям. В руках у митрополитів і єпископів зосереджена велика кількість сіл і міст, у них були свої слуги, холопи і навіть військо.
Церква отримала право стягувати десятину на своє утримання. Згодом вона була вилучена з княжої юрисдикції і стала сама судити своїх ієрархів, а також вершити суд над усіма, хто проживав на її землях.

На чолі церковної організації стояв митрополит, який призначався константинопольським патріархом (князі намагалися домогтися для себе права призначення митрополитів, але в розглянутий період успіху не добилися).
При митрополиті діяв собор єпископів. Територія країни була розбита на єпархії на чолі з єпископами, яких призначав митрополит. У своїх єпархіях єпископи управляли церковними справами спільно з колегією з місцевих священиків - криласом.

Міське населення. Київська Русь була країною не тільки сіл, а й міст, яких налічувалося до трьохсот. Міста були військовими опорними пунктами, вогнищами боротьби проти іноземного вторгнення, центрами ремесла і торгівлі. Тут існувала організація, подібна гильдиям і цехам західноєвропейських міст. Все міське населення платило податки.
Церковний устав князя Володимира говорить про сплату мит з мір і ваг; існував також і особливий загальноміської податок - погородие. Давньоруські міста не мали своїх органів самоврядування, знаходилися під княжої юрисдикцією. Тому міського ( "магдебурзького права") на Русі не виникло.

Вільні міські жителі користувалися правовим захистом Руської Правди, на них поширювалися всі її статті про захист честі, гідності і життя.
Особливу роль в житті міст грало купецтво, яке рано початок об'єднуватись в корпорації (гільдії), що називалися сотнями. зазвичай
"Купецьке сто" діяло при будь-якої церкви. "Іванівське сто" в
Новгороді було однією з перших купецьких організацій у Європі.

Селянство. Основну масу населення становили смерди. Деякі дослідники вважають, що смердами іменувалися всі сільські жителі.
Інші вважають, що смерди - це лише частина селянства, вже закабаленная феодалами. Руська Правда ніде конкретно не вказує на обмеження правоздатності смердів, є вказівки на те, що вони виплачують штрафи, характерні для вільних громадян. Але в свідоцтвах про смердів прослизає їх нерівноправне становище постійна залежність від князів, які "шанують" села зі смердами.

Смерди жили громадами-верві. Громада в Давньоруської державі носила вже не кровноспоріднених, а територіальний, сусідський характер. У ній діяв принцип кругової поруки, взаємодопомоги Обов'язки селянського населення стосовно держави виражалися в сплаті податків (у формі данини) і оброків, участі в збройному захисті у випадку воєнних дій.

В основі формування категорій залежного селянства лежало
"Закупничество" - договір з паном, забезпечений особистістю самого боржника. Закуп - збіднілий або розорений селянин, що у залежне становище; він брав у пана інвентар, кінь, інше майно і відпрацьовував відсотки з боргу. Закуп зберігав часткову правоздатність: міг виступати свідком виробництво деяких видів позовів, егс життя охоронялася вірой в 40 гривень (як і життя вільної людини). Oн мав право йти від господаря на заробітки, його не можна було бити без "провини" закон охороняв його майно. Однак за втечу від пана закуп перетворювався в холопа. При князя Володимира Мономаха становище закупів було полегшено
(Обмеження відсотків із суми боргу, припинення необгрунтованої продаж закупа в холопи і т.п.).

4. Державний устрій

Київська Русь була централізованим державою. Як і інші держави періоду формування феодальних відносин, наприклад, імперія
Карла Великого в Західній Європі, Давньоруська держава була
"Клаптевим", його населяли різні племена - полян, древлян, кривичів, дреговичів та інших. Місцеві князі мали брати участь зі своєю раттю в походах київських князів, були присутні на феодальних з'їздах, деякі з них входили до складу князівської ради. Але в міру розвитку феодальних відносин, поглиблення процесу феодалізації зв'язку місцевих князів з київським великими князем все більше слабшають, виникають передумови для феодальної роздробленості.

Державне єдність Київської Русі трималося на системі сюзеренітету- васалітету. Вся структура держави базувалася на драбині феодальної ієрархії. Васал залежав від свого сеньйора, той - від більшого сеньйора або верховного сюзерена. Васали зобов'язані були допомагати своєму сеньйору
(Брати участь в його військових експедиціях і платити йому данину). У свою чергу сеньйор зобов'язаний був забезпечити васала землею і захищати його від зазіхань сусідів та інших утисків. У межах своїх володінь васал мав імунітет. Це означало, що в його внутрішні справи не міг втручатися ніхто, в тому числі і сюзерен. Васалами великого князя були місцеві князі, котрі володіли такими імунітетними правами, як право стягувати данина моді й вершити суд з отриманням відповідних доходів.

На чолі Давньоруської держави стояв великий князь. Йому належала верховна законодавча влада. Відомі великі закони, видані великими князями і носять їх імена: Статут Володимира, Правда
Ярослава і ін. Великий князь київський зосередив в своїх руках і виконавчу владу, будучи головою адміністрації. Він очолював всю військову організацію давньоруського держави, особисто водив військо в бій.
(Князь Володимир Мономах згадував наприкінці життя про свої 83 великих походах). Зовнішні функції держави великі князі виконували не лише силою зброї, а й дипломатичним шляхом. Давня Русь стояла на європейському рівні дипломатичного мистецтва. Вона укладала різні міжнародні договори військового і торгового характеру в усній або письмовій формі. Дипломатичні переговори вели самі князі; вони ж іноді очолювали посольства, що направляються в інші країни. Виконували князі і судові функції.

Постать князя виникла в результаті еволюції влади, належала племінному вождю, але князі періоду військової демократії були виборними.Ставши главою держави, великий князь передає свою владу у спадок, по прямій низхідній лінії, тобто від батька до сина. Зазвичай князями були чоловіки, але відомо і виключення - княгиня Ольга.

Хоча великі князі були монархами, все ж вони не могли обійтися без того, щоб вислуховувати думки наближених. Так склався рада при князі, юридично неможливо оформлений, але мав серйозний вплив на монарха. До ради входили наближені великого князя, верхівка його дружини - князівські мужі. Іноді в давньоруському державі скликалися феодальні з'їзди, в яких брали участь великі феодали. З'їзди вирішували междукняжескіе суперечки, деякі інші питання. У літературі висловлювалося припущення, що на одному з таких з'їздів і була прийнята Правда Ярославичів - важлива складова частина Руської Правди. Існувало в Давньоруській державі і віче, яке виросло з давнього народних зборів. Особливо була висока його активність в Новгороді.

Спочатку в Київській Русі застосовувалася десяткова, чи чисельна, система управління, яка виросла з військової організації, при якій начальники військових підрозділів - десятники, соцькі, тисяцькі - були керівниками більш-менш великих ланок держави. Так, тисяцький зберіг функції воєначальника, а соцький став міським судово адміністративною посадовою особою. Згодом, однак, десяткова система поступається місцем палацово-вотчинної, яка виростає з ідеї з'єднання управління великокнязівським палацом з державним управлінням. У господарстві великого князя були різного роду слуги, що відали окремими його галузями (дворецькі, стаєнь та ін.). Згодом князі стали доручати їм вести певні справи в масштабах всієї держави, наділяючи їх відповідними повноваженнями.

Система місцевого управління була проста. Крім місцевих князів, що сиділи в своїх долях, на місця посилалися представники центральної влади - намісники і волостелі. Платні від скарбниці за свою службу не отримували, а "годувалися" за рахунок місцевого населення, з якого збирали, не забуваючи і себе, данина на користь князя. Так на Русі склалася система годування, набагато пережила Давньоруська держава (в Московській державі вона була скасована лише в середині XVI ст.).

Основу військової організації Київської Русі становила великокнязівська дружина, за чисельністю порівняно невелика. Це були професійні воїни, залежали від милості князя. Але і він сам від них залежав. Дружинники були не тільки воїнами, але і радниками князя. Старша дружина являла собою верхівку класу феодалів і в значній мірі визначала політику князя, внутрішню і зовнішню. Васали великого князя, будучи на його заклик до Києва, приводили з собою дружини, а також ополчення, що складалося з їх слуг і селян. Кожен чоловік повинен був володіти зброєю. Боярських і княжих синів вже в трирічному віці саджали на коня, а в 12 років батьки брали в походи. Відчуваючи потребу нарощуванні військової сили, київські князі нерідко вдавалися до послуг найманців - спочатку варягів, потім степових кочівників (каракалпаків та ін.)

У Древній Русі не було спеціальних судових органів. Судові функції виконували представники адміністрації, включаючи її главу великого князя.
Однак існували спеціальні посадові особи допомагали у здійсненні правосуддя. Серед них можна назвати, наприклад вірники, які збирали кримінальні штрафи за вбивство. Вірники, коли вони були при виконанні службових обов'язків, супроводжувала ціла свита дрібних посадових осіб.
Судові функції виконували також церква і окремі феодали, які мали право судити залежних від них людей (вотчина юстиція). Судові повноваження феодала складали невід'ємну частину його іммунітетних прав.

Управління державою, ведення воєн, задоволення особистих потреб великого князя і його оточення вимагали, звичайно, чималих коштів. Крім доходів від власних земель, князі встановили система податків, данини. Спочатку це були добровільні пожертви членів племені своєму князю і його дружині, але потім вони стають обов'язковим податком.
Сплата данини стала ознакою підпорядкування (звідси слово "підданий" тобто що знаходиться під даниною, нею обкладений). Данина збиралася шляхом полюддя, коли князі, зазвичай один раз на рік, об'їжджали підвладні їм землі і збирали доходи із своїх підданих. Без конфліктів не обходилося Відома сумна доля великого князя Ігоря, вбитого древлянами за надмірні побори, що змусило його вдову княгиню Ольгу упорядкувати оподаткування. Вона заснувала так звані цвинтарі - спеціальні пункти збору данини (зазвичай це було велике село). Населення платило податки хутром, які були своєрідною грошовою одиницею. Цінність їх як платіжний засіб не зникала навіть тоді, коли вони, зберігаючи князівський знак, втрачали товарний вигляд.
Використовувалася і іноземна валюта, переплавлявшаяся в російські гривні.

Важливим елементом політичної системи давньоруського суспільства стала церква, яка з моменту хрещення Русі виявилася тісно пов'язаної з державою. Спочатку князь Володимир Святославич намагався використовувати в інтересах язичницький культ, встановивши ієрархію поганських богів на чолі з Перуном - богом грози і війни, але потім переорієнтувався на християнську релігію і хрестив Русь. За переказами він вагався, перш ніж зробити вибір на користь православ'я.

Хрещення Русі відбувалося в значній мірі насильницьким шляхом, особливо в північних російських землях, де населення бажала зрікатися віри батьків і дідів. Так чи інакше, але як тільки Русь прийняла християнство, в зростання пішла церковна організація, і незабаром церква заявила про себе не тільки як про великого (колективному) феодале, але і як сила, що сприяла зміцненню вітчизняної державності. На чолі православної церкви стояв митрополит київський, що призначався в той час з
Візантії, центру православ'я. Потім його почали призначати київські князі. В окремих російських землях церковну організацію очолювали єпископи.

5. Правова система

Джерела права. Виникнення Давньоруської держави природно супроводжувалося формуванням давньоруського права, історично першим джерелом якого були правові звичаї - норми звичаїв докласового суспільства, санкціоновані які виникають державою. Серед них можна зустріти кровну помсту, принцип таліона - "рівним за рівне". Сукупність цих норм літописі й інші найдавніші документи називають "Законом російським".

Першими писаними пам'ятками давньоруського права, дійшли до нас, були договори Русі з Візантією. Ув'язнені після успішних військових походів, цих договорів носили міжнародно-правовий характер, але в них разом з тим отримали відображення норми Закону російського. (З цих договорів ми, власне, і знаємо про основний зміст давньоруського звичаєвого права).

Княже законодавство як джерело права з'являється на Русі в Х ст.
Особливе значення мають статути Володимира Святославича, Ярослава, які внесли зміни в чинне фінансове, сімейне і кримінальне право.
Найбільш же великим пам'ятником давньоруського права є Російська
Правда, що зберегла своє значення і в наступні (за київським) періоди вітчизняної історії.

Російська Щоправда створювалася протягом тривалого часу (в Х1-Х11 ст.), Але окремі її статті ідуть у язичницьку старовину. Вперше її текст був виявлений В.Н.Татищева в 1738 р Зараз відомі понад сто її списків, значно відрізняються один від одного і за обсягом, і за структурою, так і за змістом. Правовий пам'ятник заведено поділяти на три редакції (великі групи статей, об'єднані хронологічно і смисловим змістом):
Коротку, Велику і Скорочену. У Коротку редакцію входять дві складові частини: Правда Ярослава (або Найдавніша) і Правда Ярославичів - синів
Ярослава Мудрого. Правда Ярослава включає перші 18 статей Короткої редакції і цілком присвячена карному праву. Швидше за все, вона була складена тоді, коли йшла боротьба за київський престол між Ярославом і його братом Святополком (1015-1019 рр.). Наймана варязька дружина Ярослава розправилася з новгородцями, поклавши тим самим початок затяжному і невигідному для Ярослава конфлікту. Прагнучи піддобрити новгородців, і
"Дав" їм Правду, звелів їм "по її грамоті ходите".

Правда Ярославичів включає наступні два десятка статей Короткої редакції (так званий Академічний список). Як випливає з її заголовка, збірник розроблявся трьома синами Ярослава Мудрого при участі найближчого оточення. Упорядкування тексту належить приблизно до середини XI ст. З другої половини того ж століття стала формуватися
Велика редакція, що склався в остаточному варіанті в XII в. За рівнем розробки правових інститутів це вже наступний етап у розвитку давньоруського права, хоча поряд з новими постановами Широка
Правда включає і видозмінені норми Короткої редакції. У ній представлено та спадкове право, грунтовно розроблений правовий статус різних категорій населення. До XIII-XIV ст. належить виникнення
Скороченою редакції, яка представляє собою вибірку з статей
Великої Правди, пристосованих для регулювання більш розвинених суспільних відносин періоду політичної роздробленості на Русі.

Крім Руської Правди, яка стояла в центрі правової системи
Давньоруської держави, в епоху Київської Русі з правових джерел були відомі церковні статути князів Володимира і Ярослава Мудрого, від яких пішла історія церковного законодавства, а також статті з правових збірок інших слов'янських народів. Використовувався, наприклад,
"Закон Судний людем" з Болгарії. Значення мали і Керманичі книги
-візантійські збірники церковно-цивільних постанов, здебільшого які стосуються області сімейно-шлюбного права.

Вся сукупність правових звичаїв і законів, що діяли на Русі, створювала основу для досить розвиненої системи давньоруського права. Як і будь-яке феодальне право, воно було правом-привілеєм, тобто закон передбачав нерівноправність людей, які належали до різних соціальних груп. Так, хлоп не мав майже ніяких прав. Вельми обмеженою була правоздатність смердів, тим паче закупів. Зате права і привілеї верхівки феодального суспільства закон брав під посилений захист.

Цивільне право. Руська Правда та інші джерела давньоруського права досить чітко розрізняють дві основні частини цивільного права-право власності і зобов'язальне право. Право власності виникає з твердженням феодалізму і феодальної власності на землю. Феодальна власність оформляється як княжого домену (земельного володіння, належить даному князівському роду), боярської чи монастирської вотчини.
У Короткої редакції Руської Правди закріплена непорушність феодальної земельної власності. Крім власності на землю, вона говорить і про право власності на інші речі - коней, тяглова худоба, холопів і ін.

Що стосується зобов'язального права, то Руська Правда знає зобов'язання з договорів і зобов'язання з заподіяння шкоди. Причому останні зливаються з поняттям злочину і називаються образою.

Для давньоруського зобов'язального права характерно звернення стягнення не тільки на майно, але і на особистість боржника, а іноді навіть з його дружину та дітей. Основними видами договорів були договори міни, купівлі-продажу, позики, поклажі, особистого найму. Договори укладалися в усній формі, але в присутності свідків - послухів. Купівля-продаж землі, мабуть, вимагала письмової форми. Під час продажу краденої речі угода вважалася недійсною, а покупець мав право вимагати відшкодування збитків.

Найбільш повно в Руській Правді регламентований договір позики. У 1113 р відбулося повстання київських низів проти лихварів, і Володимир Мономах, покликаний боярами, щоб врятувати становище, вжив заходів до упорядкування стягування відсотків по боргах. Закон як об'єкта позики називає не тільки гроші, але і хліб, мед. Існують три види позики: звичайний (побутовий) позику, позика, що чиниться між купцями (з спрощеними формальностями), і позику з самозакладом - закупничество. Проглядаються різні види відсотків в залежності від терміну позики. Термін стягування відсотків обмежений двома роками. Якщо боржник виплачував відсотки протягом трьох років, то він мав право не повертати кредитору позиченої суми. Короткостроковий позику тягнув за собою найбільш високу процентну ставку.

Шлюбно-сімейне право.Розвивалося в Стародавній Русі згідно з канонічними правилами. Спочатку діяли звичаї, пов'язані з язичницьким культом. Однією з форм індивідуального шлюбу поганську епоху було викрадення нареченої (в тому числі уявне), інший - покупка. Досить широко було поширене багатоженство. (Згідно з "Повісті временних літ", тодішні чоловіки мали двох-трьох дружин, а великий князь Володимир Святославич до хрещення мав п'ять дружин і кілька сотень наложниць). З введенням християнства встановлюються нові принципи сімейного права - моногамія, утрудненість розлучення, безправність позашлюбних дітей, жорстокі покарання за позашлюбні зв'язки.

За Церковним статутом Ярослава моногамна сім'я стає об'єктом захисту з боку церкви. Члени такої родини, в першу чергу дружина, користуються її всебічною заступництвом. Шлюбу обов'язково передувало заручення, яке вважалося нерозривним. Шлюбний вік був низьким (14-15 років для чоловіків і 12-13 років для жінки). Церква вимагала вінчання як неодмінної умови законності шлюбу. Законодавство Стародавньої Русі послідовно обстоювала вільне волевиявлення наречених, встановлюючи відповідальність тих батьків, які або видають заміж дочка без її згоди, або перешкоджають вступу в шлюб своєї дочки.
Розірвання шлюбу було можливо тільки при наявності приводів, перелічених в
Церковний устав.

Питання про майнові відносини між подружжям не зовсім ясний.
Очевидно, однак, що дружина мала певну майнову самостійність. Закон допускав майнові суперечки між подружжям. Дружина зберігала право власності на посаг і могла передавати його у спадок.

Діти перебували в повній залежності від батьків, особливо від батька, що мав над ними майже безмежну владу.

Спадкове право. Поняття спадщини виникає безпосередньо з появою приватної власності; разом з тим спадкове право східних слов'ян, яка набула поширення після освіти
Давньоруської держави, зберігало багато рис патріархальних відносин. При спадкуванні за законом, тобто без заповіту, переваги мали сини померлого. При їх наявності дочки не отримували нічого (на спадкоємців покладалася лише обов'язок видати сестер заміж).
Спадкова маса ділилася, очевидно, порівну, але молодший син мав перевагу - він отримував двір батька. Незаконні діти спадкових прав не мали, але якщо їх матір'ю була роба-наложниця, то вони разом з нею отримували свободу. Право батька розпоряджатися майном при складанні заповіту не обмежувалося. Виняток з цього правила полягало в тому, що він не міг заповідати майно дочки.

Кримінальне право. У Давньоруській державі злочин іменувалося образою. Під цим малося на увазі нанесення будь-якої шкоди потерпілому.
Але шкода, як відомо, може бути заподіяно як злочином, так і цивільно-правовим порушенням (деликтом). Таким чином, Російська Правда не розрізняла злочин і цивільно-правове порушення.

Кримінальну право розглянутого періоду було феодальним. Життя, честь, майно холопів законом не охоронялися. Блага ж, належать феодалів, захищалися особливо ревно: за вбивство феодала встановлювався штраф в 80 гривень, а за смерда тільки 5 гривень. Холопи суб'єктами права зовсім не визнавалися. Ст. 46 Руської Правди говорить про те, що й холопи виявляться злодіями, то князь штрафом їх не карає, оскільки вони не вільні (і в силу цього, як, мабуть, вважає законодавець, можуть скоїти крадіжку за намовою свого господаря). Господар такого холопа зобов'язаний був платити подвійне винагороду потерпілому. У деяких випадках потерпілий міг сам розправитися з холопом-кривдником, не звертаючись до державних органів, аж до вбивства холопа, що зробили замах на вільної людини.

Руська Правда не знає вікових обмежень кримінальної відповідальності, поняття неосудності. Стан сп'яніння відповідальності не виключає. Зате Руській Правді відомо поняття співучасті. Проблема вирішується просто: всі співучасники злочину відповідають однаковою мірою.

Руська Правда розрізняє відповідальність залежно від суб'єктивної сторони злочину. Не проводить різницю між наміром і необережністю, але розрізняє два види умислу - прямий і непрямий. Це відзначається при відповідальності за вбивство: вбивство при зведенні рахунків карається вищою мірою покарання - потоком і пограбуванням, вбивство ж у "сваде" (бійці) - тільки вірой. По суб'єктивний бік різниться й за банкрутство: злочинним вважається тільки умисне банкрутство. Стан афекту виключає, згідно з нормами Руської Правди, відповідальність. Що стосується об'єктивної сторони злочинних діянь, то переважна більшість злочинів скоєно шляхом дії. Лише в дуже небагатьох випадках карається й злочинна бездіяльність (приховуванні знахідки, тривале неповернення боргу).

Руська Правда знає лише два пологових об'єкта злочину - особистість людини і його майно. Звідси лише два роду злочинів. Але кожен рід включає досить різноманітні види злочинних діянь. Серед злочинів проти особистості слід назвати вбивство, тілесні ушкодження, побої, образа дією. Княжі статути знають і образу словом, де об'єктом злочину є переважно честь жінки. В статутах князів Володимира Святославича і Ярослава можна зустріти згадки про статеві злочини.

Серед майнових злочинів найбільшу увагу Руська Правда приділяє крадіжці (татьба). Найбільш тяжким видом татьби вважалося конокрадство. Відомо і злочинне знищення чужого майна шляхом підпалу, кримінальне потоком і пограбуванням. У княжих статутах передбачалися злочини проти церкви, а також проти сімейних відносин. Церква, насаджуючи нову форму шлюбу, за допомогою кримінального права посилено боролася проти залишків язичницьких обрядів.

У Руській Правді немає вказівок і державні, і посадові злочини. Але це не означає, що виступи проти князівської влади проходили безкарно. Просто в таких випадках застосовувалася безпосередня розправа без суду і слідства. Згадати хоча б, як надійшла княгиня
Ольга з вбивцями свого чоловіка.

Суд і судочинство. У Давньоруській державі суд не був відділений від адміністрації. Посадники і інші посадові особи, які здійснювали правосуддя, отримували певну частину вір і продажів, стягнутих при розгляді справ. Крім того, вони винагороджувалися і сторонами - учасниками процесу. Вищою судовою інстанцією був великий князь.

Давньоруська право ще не знало розмежування між кримінальним і цивільним процесом, хоча деякі процесуальні дії могли застосовуватися тільки у кримінальних справах (гоніння сліду, звід). У всякому разі і у кримінальних, і у цивільних справах застосовувався змагальний
(Обвинувальний) процес, при якому сторони рівноправні. Обидві сторони в процесі називалися позивачами. (Дослідники вважають, що в церковному суді застосовувався і інквізиційний, розшуковий процес з усіма його атрибутами, включаючи тортури).

Руська Правда знає дві специфічні процесуальні форми досудової підготовки справи - гоніння сліду і склепіння. Гоніння сліду - це відшукування злочинця за його слідами. Якщо слід привів до будинку конкретної людини - значить, він і є злочинець, якщо в село - відповідальна громада, якщо загубився на великій дорозі - пошук злочинця припиняється.

Якщо ні втрачена річ, ні викрадач не знайдені, потерпілому не залишається нічого іншого, як звернутися до закличу, тобто оголосити на торговельній площі про зникнення з думкою, що хтось пізнає вкрадене чи втрачене майно у іншої особи. Людина, яка має виявиться втрачене майно, може, однак, заявити, що він придбав його правомірним способом, наприклад купив. Тоді починається процес зводу.
Власник майна має довести сумлінність його придбання, тобто вказати обличчя, у якого він придбав цю річ. При цьому досить показань двох свідків і Митника - збирача торгових мит.

Закон передбачає певну систему доказів, в тому числі показання свідків. Розрізняються дві категорії свідків - видоки і послухи. Перші - свідки в сучасному сенсі слова, очевидці події. Послухи - більш складна категорія. Це особи, які чули про все це від кого-небудь, що мають відомості з других рук. Іноді під послуху розуміли і свідків доброї слави сторін. Вони повинні були показати, що відповідач або позивач - добропорядні люди, які заслуговують на довіру. За деякими цивільних і кримінальних справах було потрібно певне число свідків (наприклад, два свідка при укладенні договору купівлі-продажу, два видока при образі дією). Інакше кажучи, в використанні свідчень присутній елемент формалізму.

У Давньоруській державі з'являється ціла система формальних доказів - ордалії. Серед них слід назвати судовий поєдинок
- "поле". Переможець у поєдинку вигравав справу, оскільки вважалося, що бог допомагає правому. У Руській Правді та інших законах Київської держави
"Поле" не згадується, але інші джерела, в тому числі іноземні, говорять про практичне застосування на Русі цього виду ордалий.

Іншим видом "суду Божого" були випробування залізом і водою. Випробування залізом застосовувалося тоді, коли не вистачало інших доказів, причому в більш серйозних випадках, ніж випробування водою. Руська Правда, присвячуючи ордалиям три статті, не розкриває техніки їх проведення. За пізнішими джерелами, однак, можна зробити висновок, що якщо людина, пов'язана і кинутий в воду, починав тонути, то він вважався виграв справу. Особливим видом докази була присяга - "рота". У деяких випадках мали доказове значення зовнішні ознаки і речові докази.

У Руській Правді видно певні форми забезпечення виконання судового рішення, наприклад, стягнення вири з вбивці. Спеціальне посадова особа - вирник приходив в будинок засудженого із численною і збройної почтом і "терпляче" чекав, поки той заплатить штраф, отримуючи щодня рясне натуральне утримання. Злочинцеві вигідніше було якомога швидше розправитися зі своїм боргом і позбутися від неприємних
"Гостей".

За основну масу злочинів покаранням була "продаж" - кримінальний штраф.

ОСВІТА РОСІЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ДЕРЖАВИ

1. Передумови політичної роздробленості

В середині XII ст. Давньоруська держава розпалася на дванадцять питомих князівств. Це був політичний результат подальшого розвитку феодалізму, зміцнення феодальної власності на землю, утвердження феодальної ренти як засіб експлуатації селянства. Падіння питомої ваги міжнародної торгівлі, проведеної шляхом "із варяг у греки" через Київ, припинення обогащавших знати завойовницьких походів київських князів послабили значення Києва як політичного і економічного центру російських земель. Спроби київських князів призупинити процес розпаду Київської Русі у вигляді феодальних з'їздів успіху не принесли.
Одна за одною землі почали звільнятися з-під влади Києва, місцеві феодали стали проводити свою політику, часто відмінну від загальнодержавної, київської. Прагнучи розширити свої земельні володіння, місцеві феодали і князі захоплюють сусідні землі, посилила міжусобиці і феодальні чвари. Поступово посилюються нові економічні та політичні центри - Новгород, Смоленськ, Галич, Рязань і інші. Нова епоха характеризувалася поширенням орного землеробства, починає затверджуватися трехпольная система. У містах розвивається ремесло, зростає число ремісничих спеціальностей. Міста стають центрами оточуючих територій, військовими опорними пунктами.
Однак в умовах панування натурального господарства розвиток товарного виробництва мало свої межі: торговельні зв'язки між князівствами були неміцними і непостійними.

Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві і ремісничому виробництві призвело до збільшення цінності землі.Феодали тепер бачили в землі головне джерело свого збагачення. Різко зростає прагнення феодалів до розширення своїх земельних володінь. Великокнязівська влада в таких умовах, прагнучи зміцнити своє становище, широко практикує роздачу землі наближеним. Результат в кінцевому рахунку виявився зворотним: зростання великого феодального землеволодіння і сприяння йому центральної влади знесилили київський престол і привели до розпаду державного єдності
Київської Русі. Ставши власниками великих земельних володінь, місцеві князь і бояри здобули незалежність як в економічному, так і в політичному відношенні. Реальна влада київських князів швидко пішла на спад і поступово обмежувалася територією власне Київського князівства, хоча номінально Київ і продовжував вважатися общерусским "стольним градом".

Розпад державного єдності, економічне і політичне відокремлення окремих князівств і земель - закономірний етап у розвитку феодального ладу. Але, з іншого боку, перехід до феодальної роздробленості, розчленовування Давньоруської держави послабили опірність зовнішньому тиску і полегшили (надалі) завоювання
Русі татаро-монголами.

Після розпаду Давньоруської держави для економічного і політичного розвитку окремих його частин велике значення мало місце розташування князівства, рівень феодалізації його господарському житті.
Політичні форми вітчизняної державності в період питомої правління були різноманітними - від сильної князівської влади до республіканського ладу. Основні варіанти пов'язані з історією
Володимиро (Ростово) -Суздальского і Галицько-Волинського князівств, Новгородської і Псковської феодальних республік.

2. Володимиро-Суздальське князівство

Володимиро-Суздальське князівство - типовий зразок російського князівства періоду феодальної роздробленості. Займала більшу територію - від
Північної Двіни до Оки і від витоків Волги до її злиття з Окою, Володимиро
Суздальської Русі з часом стала центром, навколо якого об'єдналися російські землі, склалося Російське централізовану державу. На її території була заснована Москва. Зростанню впливу цієї великого князівства в чималому ступені сприяло те, що саме туди перейшов з Києва великокняжий титул. Всі володимиро-суздальські князі, нащадки Володимира
Мономаха, - від Юрія Долгорукого (1125-1157 рр.) І до Данила Московського
(1276-1303 рр.) - носили цей титул. Туди ж була перенесена і митрополича кафедра. Після розорення Батиєм Києва в 1240 р на зміну греку Йосипу константинопольський патріарх поставив в якості глави російської Православної церкви митрополита Кирила, росіянина за походженням, який під час роз'їздів по єпархіях явно віддавав перевагу Північно-східній Русі.
Наступний митрополит Максим в 1299, "не стерпівши насилля татарського", остаточно покинув Київ і "седе в Володимире з усім кліром своїм". Він же першим з митрополитів став називатися митрополитом "всея Русі".

Ростов Великий і Суздаль, два найдавніших російських міста, здавна давалися великими київськими князями в уділи своїм синам. Володимир запровадив у 1108 г. Владимир Мономах і дав його в спадок синові своєму Андрію.
Місто увійшло до складу Ростово-Суздальського князівства, де княжий престол займав старший брат Андрія - Юрій Долгорукий, після смерті якого його син Андрій Боголюбський (1157-1174 рр.) Переніс столицю князівства з Ростова у Володимир. З тих пір і бере свій початок Володимиро-Суздальське князівство.

Володимиро-Суздальське князівство недовго зберігало єдність і цілісність. Незабаром після свого піднесення за великого князя Всеволода
Велике Гніздо (1176-1212 рр.) Воно розпалося на дрібні князівства. У 70-х рр. XIII в. стало самостійним і Московське князівство.

Суспільний устрій. Структура класу феодалів у Володимиро-Суздальське князівство мало чим відрізнялася від київської. Однак тут виникає нова категорія дрібних феодалів - так звані діти боярські. У XII в. з'являється і новий термін - "дворяни". До панівного класу ставилося також духовенство, яке в усіх російських землях періоду феодальної роздробленості, і у Володимиро-Суздальське князівство в тому числі, зберегло свою організацію, що будувалася по церковним статутам перших російських християнських князів - Володимира Святого і Ярослава Мудрого. Підкоривши Русь, татаро-монголи залишили незмінною організацію православній церкві.
Привілеї церкви вони підтвердили ханськими ярликами. Найдавніший з них, виданий ханом Менгу-Темір (1266-1267 рр.), Гарантував недоторканність віри, богослужіння і церковних канонів, зберіг підсудність духовенства та інших церковних осіб церковним судам (за винятком справ про розбій, вбивства, звільнення від податків, повинностей і мит). Митрополит і єпископи Володимирській землі мали своїх васалів - бояр, дітей боярських і дворян, які несли у них військову службу.

Основну масу населення Володимиро-Суздальського князівства становили сільські жителі, які називались тут сиротами, християнами, а згодом - селянами. Вони платили феодалам оброк і поступово позбавлялися права вільного переходу від одного господаря до іншого.

Політична система. Володимиро-Суздальське князівство була ранньофеодальна монархію з сильною великокнязівської владою. Уже перший ростово-суздальський князь - Юрій Долгорукий - був сильним правителем, який зумів підкорити Київ в 1154 р У 1169 р Андрій Боголюбський знову підкорив
"Матір міст руських", але столицю свою туди не переніс -вернулся у
Володимир, цим знову затвердивши його столичний статус. Він же зумів підкорити своїй владі ростовських бояр, за що і був прозваний "самовладдям"
Володимиро-Суздальській землі. Навіть в пору татаро-монгольського ярма володимирський стіл продовжував вважатися найпершою великокняжеским престолом на Русі. Татаро-монголи вважали за краще залишити недоторканими внутрішнє державний устрій Володимиро-Суздальського князівства і родової порядок спадкоємства великокнязівської влади.

Великий князь володимирський спирався на дружину, з числа якої, як і за часів Київської Русі, формувався Рада при князеві. Крім дружинників, до ради входили представники вищого духовенства, а після перенесення митрополичої кафедри у Володимир - і сам митрополит.

Великокняжеским двором керував дворский (дворецький) - другий за значенням особа в державному апараті. Іпатіївський літопис (1175 г.) в числі княжих помічників згадує також тиунов, мечників, дитячих, що свідчить про те, що Володимиро-Суздальське князівство успадкувало від
Київської Русі палацово-вотчину систему управління.

Влада на місцях належала намісникам (у містах) і волостелям (в сільських районах). І саме вершили суд в підвідомчих їм землях, проявляючи при цьому не стільки турботу про відправлення правосуддя, скільки прагнення до особистого збагачення за рахунок місцевого населення і поповненню великокнязівської скарбниці, бо, як стверджує той самий Іпатіївський літопис, "багато тяготу людям сим створиша продажами і вирами ".

Право. Джерела права Володимиро-Суздальського князівства до нас не дійшли, але не підлягає сумніву, що в ньому діяли загальнонаціональні законодавчі склепіння Київської Русі. Правова система князівства включала джерела світського і церковного права. Світське право було представлено
Руською Правдою (багато її списки були складені саме в цьому князівстві в
XIII-XIV ст.). Церковне право виходило з норм общєрускіх статутів київських князів більш раннього часу - Статуту князя Володимира про десятинах, церковних судах і людях церковних, Статуту князя Ярослава про церковні суди.
Ці джерела знов-таки сягнули нас в списках, складених у Володимиро
Суздальській землі. Таким чином, Володимиро-Суздальське князівство відрізнялося високим рівнем правонаступництва з Староруським державою.

2.3. Галицько-Волинське князівство

Південно-західні руські князівства - Володимирі- Волинське і Галицьке -увійшли до складу Київської Русі в кінці Х ст., Але політика великих київських князів не отримала визнання у земельної знаті, і вже з кінця XI ст. починається боротьба за їх відокремлення, незважаючи на те, що Волинь не мала власної князівської династії і традиційно була пов'язана з Києвом, який надсилав своїх намісників.

Відокремлення Галицького князівства намітилося в другій половині XI ст., А його розквіт припав на час правління Ярослава Осмомисла (1153-1187 рр.), Який відчайдушно боровся з ворогами - угорцями, поляками і власними боярами. У 1199 р володимиро-волинський князь Роман Мстиславич підкорив
Галицьке князівство і об'єднав галицькі та волинські землі в єдине Галицько
Волинське князівство з центром у Галичі, а потім в Львові. У XIV ст. Галичину захопила Польща, а Волинь - Литва. В середині XVI ст. галицькі і волинські землі увійшли до складу багатонаціонального польсько-литовської держави -
Речі Посполитої.

Суспільний устрій. Особливістю суспільного устрою Галицько
Волинського князівства було те, що там утворилася численна група боярства, в руках якої зосередилися майже всі земельні володіння. Найбільш важливу роль грали "мужі галицькі" -великі вотчинники, які вже в XII ст. виступають проти будь-яких спроб обмеження їх прав на користь князівської влади і зростаючих міст.

Іншу групу становили служиві феодали. Джерелами їх земельних володінь були князівські пожалування, конфісковані і перерозподіляються князями боярські землі, а також захоплені общинні землі. У переважній більшості випадків вони володіли землею умовно, поки служили. Служиві феодали поставляли князю військо, яке складалося із залежних від них селян.
Це була опора галицьких князів в боротьбі з боярством.

До феодальної верхівки належала і велика церковна знати від імені архієпископів, єпископів, ігуменів монастирів, які володіли великими землями і селянами. Церква і монастирі набували земельні володіння за рахунок пожалування і дарувань князів. Нерідко вони, подібно князям і боярам, ​​захоплювали общинні землі, перетворюючи селян в монастирських і церковних феодально-залежних людей. Основну масу сільського населення в
Галицько-Волинському князівстві становили селяни (смерди). Зростання великого землеволодіння і формування класу феодалів супроводжувалися встановленням феодальної залежності і появою феодальної ренти. Така категорія, як холопи, майже зникла. Холопство злилося з селянами, котрі сиділи на землі.

У Галицько-Волинському князівстві налічувалося понад 80 міст. Найчисельнішою групою міського населення були ремісники. У містах перебували ювелірні, гончарні, ковальські та інші майстерні, продукція яких йшла не тільки на внутрішній, але і на зовнішній ринок. Великі доходи приносила соляна торгівля. Будучи осередком ремесла і торгівлі, Галич здобув популярність і як культурний центр. Тут була створена Галицько
Воличская літопис, інші писемні пам'ятки Х11-Х111 ст.

Державний лад. Галицько-Волинське князівство довше, ніж багато інших руські землі, зберігало єдність, хоча влада в ньому належала великому боярству. Влада ж князів була неміцною. Досить сказати, що галицьке боярство розпоряджалося навіть князівським столом - запрошувало і зміщало князів. Історія Галицько-Волинського князівства сповнена прикладами, коли князі, втративши підтримку верхівки боярства, були змушені вирушати у вигнання. Для боротьби з князями бояри запрошували поляків і угорців.
Кількох галицько-волинських князів бояри повісили.

Бояри здійснювали свою владу за допомогою ради, куди входили найбільші землевласники, єпископи та особи, що займали вищі державні посади. Князь не мав права скликати раду за своїм бажанням, не міг видати жодного акту без його згоди. Оскільки до складу ради входили бояри, які займали великі адміністративні посади, йому фактично підпорядковувався весь державний апарат управління.

Галицько-волинські князі час від часу, у разі крайньої потреби, скликали віче, але воно не мало особливого впливу. Вони брали участь в загальноросійських феодальних з'їздах. Зрідка скликалися з'їзди феодалів і самого Галицько-Волинського князівства. У цьому князівстві існувала палацово-вотчина система управління,

Територія держави ділилася на тисячі й сотні.У міру того як тисяцькі і соцькі зі своїм управлінським апаратом поступово входили до складу палацово-вотчинного апарату князя, замість них виникли посади воєвод і волостелей. Відповідно територія була розділена на воєводства і волості. У громадах обиралися старости, які відали адміністративними і дрібними судовими справами. У міста призначалися посадники. Вони мали не тільки адміністративною і військовою владою, але і виконували судові функції, збирали данини і мита з населення.

Право. Правова система Галицько-Волинського князівства мало чим відрізнялася від правових систем, що існували в інших російських землях періоду феодальної роздробленості. Норми Руської Правди, тільки дещо видозмінені, продовжували діяти і тут. Серед нормативних актів, виданих галицько-волинськими князями, згадки заслуговують Статутна грамота Івана Берладника (1134 г.), яка передбачала ряд пільг для іноземних купців, а також Рукописання князя Володимира Васильковича, що стосується норм спадкового права. Близько 1289 році була видана Статутна грамота волинського князя Мстислава Даниловича, в якій регламентувалися повинності феодально-залежного населення Південно-Західної
Русі.

2.4.Новгородская і Псковська феодальні республіки

Новгород - один з найдавніших центрів Русі. після утворення
Давньоруської держави новгородські землі керувалися зазвичай князем що надсилається з Києва. Однак приблизно з початку XII в. управлінні Новгородом набуває своєрідний характер. Подальше зміцнення феодального землеволодіння, відсутність княжого домену, перетворення Новгорода в центр торгівлі з Західною Європою зробили Новгородську землю сильної, економічно незалежною від Києва. Відомо, що ще княжив у Новгороді на початку XI ст Ярослава Мудрого намагався припинити виплати данини Києву.
Новгород домагається права обирати собі посадника (до цього посадник призначався князем) і архієпископа (раніше новгородський архієпископ призначався київським митрополитом). В середині XII ст. Новгород стає республікою. Європейському феодалізму був відомий республіканська форма правління, але випадок, коли республіка площею дорівнювала б території цілої Франції, виняткова. Новгородська республіка істота валу до 1478 року, коли Новгород остаточно увійшов до складу Московської держави.

Спочатку землі Пскова входили до складу Новгородської республіки, Псков вважався передмістям Новгорода, тобто залежним від нього містом, xot! з XIII в. Псков мав окремий князівський престол. У наступному столітті Псковська республіка отримала самостійність, і Новгород з цим був змушений змиритися в обмін на військову допомогу Пскова проти шведів Псковська феодальна республіка, хоча і відбрунькувалися від Новгородської була точної її копією. Близькість агресивних сусідів обумовила сильнішу владу князя, а убогість земельних угідь - відсутність великого боярського землеволодіння, що в свою чергу визначило меншу роль боярства в політичному житті Пскова. У 1510 р землі Пскова було приєднано до
Московської держави.

Суспільний устрій. У Новгороді, як і в інших російських землях існували світські і духовні феодали. До духовним ставилися монастирі і вищі церковні ієрархи. Монастирське землеволодіння зростало швидко.
Монастирі рідко відчужували свої володіння, виключалося і дроблення церковних земель. Великі земельні володіння давали Новгородської єпархії багаті доходи, які пускалися в торговий оборот. Як в Новгороді, так і в
Пскові церква оголосила себе покровителькою торгівлі, берегинею еталонів мір і ваг, скріплювала міжнародні торговельні договори. Все це робило церква і вище духовенство впливовою силою в обох феодальних республіках.

До світським феодалів належали бояри, житьи (тобто заможні) люди, а також своеземци (земці в Пскові). Особливістю Новгорода і Пскова було відсутність княжого і наявність міського землеволодіння.

Найбільш впливову групу феодалів становили бояри - нащадки родоплемінної знаті. Спочатку бояри користувалися доходами від громадських земель Новгорода, що виступав в ролі колективного феодала. Індивідуальне землеволодіння боярства склалося пізно - до XIV в.
Крім того, новгородські бояри торгували і лихварством. Вони ревно охороняли своє виключне право на заняття вищих виборних посад в республіці - посадника, кончанского старости. Житьим людям, навіть якщо вони мали великі статки, шлях до цих посадам закрили.
Слід враховувати, однак, що в Пскові (на відміну від Новгорода) велике боярське землеволодіння поширення не отримало.

Житьи люди згадуються в Новгородської судно грамоті поруч з боярами.
Вони теж мали землі, населені селянами, залишаючись при цьому так само, як і бояри, городянами. Землеволодіння - головне, що визначало їх статус, хоча він займався і торгівлею, і ростовщическими операціями. Проте житьи люди мали обмежені права в порівнянні з боярством. Вони не могли обиратися на вищі державні посади; до XIV в. з них обирали тисяцького, але потім ця посада була узурпована боярами.

Відома і така категорія землевласників, як своеземци або земці, які володіли дрібними вотчинами, часом співмірні з селянськими наділами. Одні з них обробляли ділянки своєю працею, інші віддавали свої володіння в користування селянам. У сільську общинне організацію вони не входили, а користувалися привілеями членів міської громади. Швидше за все це були измельчавшие бояри або житьи люди.

Характерною рисою землеволодіння в Новгородській і Псковській республіках було те, що його землевладельческой групою тут були городяни.
Вони мали виняткове право на придбання вотчин з числа земель, що тяжіють до міста. Режим цих земель визначало віче. Заборонялася передача їх іногороднім, в тому числі навіть князю. Тим самим виявлялася особливість феодальних вотчин вічового міста: це було землеволодіння, вільний від відносин сюзеренітету-васалітету.

Основним заняттям купців в Новгороді і Пскові була внутрішня і зовнішня торгівля, хоча вони як городяни могли бути і землевласниками. Купецтво в корпорації, центрами яких зазвичай виступали церкви. Статути таких корпорацій встановлювали розмір вступного внеску, визначали порядок управління організацією. Оскільки купці об'єднувалися навколо церкви, то, як і повинно бути парафіянам, обирали старост, які дозволяли церковні справи, а також спори, що виникають між купцями різних корпорацій. Вищі посадові особи в справи купецьких корпорацій, як правило, не втручалися.

У Новгороді існували ще й так звані чорні, "малодшие" люди, до яких належали майстри, учні, ремісники, наймані робітники. Як члени міської громади, вони користувалися деякими привілеями, наприклад, при купівлі землі, брали участь у місцевому самоврядуванні, володіли податковим імунітетом.

Залежне населення республік включало селян, половников і холопів.
Залежні селяни в документах іменуються смердами. Вони повинні були виконувати повинності на користь держави, платити податки. Побіжного смерда потрібно повертати "в свій цвинтар".

Велике місце в Псковській судно грамоті приділено половникам, тобто людям, які працюють з половини врожаю. Серед них виділялися ізорнікі (орачі, городники), жили на землі "государя" (хазяїна), які могли один раз на рік, пізньої осені і за умови виплати всіх боргів змінити пана.
Поземельна залежність изорника не робила його особою недієздатним. У літературі висловлювалася думка, що ступінь залежності изорника від пана визначалася тим, до якої групи феодалів належав господар землі.

Були в Новгороді і Пскові і холопи. Новгородська судна грамота говорить про відповідальність пана за свого холопа у разі вчинення ним злочину. Холопи використовувалися для обробки землі в феодальних вотчинах. Швидких холопів потрібно було повертати їх господарям.

Державний лад. В знак незалежності від князівської влади, у зв'язку з встановленням республіканського ладу Новгород став називатися Пане
Великий Новгород. З досягненням незалежності Псков також став називатися
Пан Псков. Вищим органом влади в обох республіках вважалося віче головних міст, тобто збори членів міських громад. Участь селян на віче не допускалося. Чи не мали вирішального голосу і жителі інших міст, хоча їх присутність на вічових зборах Новгорода і Пскова допускалось.

По дзвінком вічового дзвони збігалося весь вільний чоловіче населення міста. Непоодинокими були сутички між учасниками вічового зборів. Іноді розбіжності були настільки великі, що збиралися два віче, готові зчепитися врукопаш, щоб з'ясувати, хто ж правий. Лише втручанням духівництва вдавалося іноді запобігти кровопролиттю. На початковій стадії існування Новгородської республіки віче, який висловив інтереси всіх верств міської громади, проводило політику, спрямовану на обмеження князівської влади, але в міру посилення позицій боярства вона дедалі більше перетворювалося в орган, через який боярської олігархії вдавалося проводити свої рішення.

Функції віча як вищого органу влади в республіках були вельми різноманітні. Воно вирішувало питання війни і миру, обирало вищих посадових осіб, архієпископа. Вибори відбувалися шляхом жеребкування. На віче вирішувалося питання про покликання князя, воно ж "вказувало йому шлях". Є відомості і про те, що на віче чинився суд.

Вічові збори проходили нерегулярно. Проходили вони за ініціативи вищих посадових осіб, які і готували порядок денний. Колегія, яка готувала вічові збори, називалася Радою панів в Новгороді і
Господой в Пскові. У неї входили посадники (в тому числі відслужили свій термін), тисяцькі, кончанские старости, соцкие. У Новгороді Рада панів налічував не більше 50 чоловік, в Пскові в нього входив князь (крім посадників і соцьких).

Велику роль в новгородському і псковському республіканському управлінні грали посадові особи, обрані на віче. Вищими посадовими особами в обох республіках були посадники. Другою особою в Новгороді був тисяцький (в
Пскові замість нього обирали чергового посадника). Посада тисяцького, що відбувалася від стародавньої чисельної системи управління, передбачала наявність в місті 10 сотень. У Пскові ж, де населення було менше, 10 сотень не набирає.

Посадник обирався з знатних боярських прізвищ і служив "поки подобається".
Будучи, по суті справи, главою республіки, він головував на віче, вів переговори, контролював дії князя, а під час війни керував народним ополченням. Тисяцький відав насамперед військовими питаннями, очолював торговий суд. На користь посадника і тисяцького йшов поземельний податок - поралье.

Своєрідним посадовою особою в Новгороді був архієпископ. Новгородці домоглися, щоб він призначає не митрополитом, а на віче (віче обирало трьох кандидатів, який з них займе посаду - вирішувала жеребкування).
Архієпископ (владика) не тільки керував новгородської єпархією, а й виконував світські обов'язки: зберігав скарбницю і архів, вів дипломатичні переговори.

Особливе місце в феодальних республіках обіймав князь. Його запрошували за договором, в якому встановлено умови служби. Князь стояв на чолі управління і суду, але діяв під контролем посадника. Він зміщувати або призначати на посади, що вважалися виборними. У договорі передбачалися і розміри винагороди князів, зокрема дари від волостей, судні і проїзні мита. Князю, його дружині і дружинникам заборонялося набувати села в Новгородській землі, вести закордонну торгівлю, не вдаючись до посередництва новгородських купців. Дещо іншим було становище князя в Пскові, де він міг призначати своїх намісників в передмістя.

Новгородська республіка була величезною країною. Її територія простягалася від Білого моря до уральських гір. Сам Новгород був густонаселеним містом, що виникли в результаті злиття кількох поселень. Він мав внутрішнє адміністративно-територіальний устрій - ділився на кінці, тобто на райони, де скликалися свої кончанские віча. У кожному районі було по дві сотні, які мали свій сход і обирали соцьких. У воєнний час вони становили основу народного ополчення.

Управління рештою території держави здійснювалося з
Новгорода.Вона ділилася на землі (пізніше "пятіни"). Крім столичних, в обох республіках були і інші міста, які називались передмістями, де було своє вічове пристрій, функционировавшее, однак, під медичним наглядом які з Новгорода намісників.

Для судових систем Новгорода і Пскова характерно широке що у правосудді віча, яке здійснювало суд по найбільш небезпечним для держави справах. Відомі випадки, коли на віче вироблялося і дізнання.
Ні в Новгороді, ні в Пскові князі які права судити одноосібно -лише разом з посадниками або представниками бояр і житьих людей. На місцях справи також розглядалися колегіально княжьими людьми разом з представниками міських громад. Тисяцький і два купецьких старости головували в торговому суді. Спори між духовенством, церковними людьми, -і навіть справи, підлягають церковної юрисдикції, вирішувалися церковним судом. Справи, в яких одна сторона підлягала церковної юрисдикції, а інша - світської, розглядалися судом зі змішаним складом (спільно представниками духівництва і міська влада). Був є таке і суд братчини
- суд сусідською територіальної громади селян і уличів, яка відповідає церковним приходом. Суду братчини підлягали дрібні сварки, крадіжки на бенкеті.

Право. Про право Новгорода і Пскова можна судити головним чином по
Новгородської і Псковської судним грамотам, міжнародних договорів і деяким іншим дійшли до нас документам. Від Новгородської судно грамоти
(НСГ) зберігся лише уривок, який містить 42 статті, в той час як
Псковська судна грамота (ПСГ) збереглася повністю. Датування обох пам'ятників спірна. Зазвичай їх відносять до кінця XV в.

У Новгороді і Пскові діяли та інші правові збірники - Російська
Правда, Мірило Праведне, Кормчая книга. Якщо Російська Щоправда - це перш за все пам'ятник кримінального та процесуального права, то ПСГ належить головним чином галузі цивільного права, що пояснюється розвитком товарно- грошових відносин в Пскові.

Цивільне право. Закріплювало інститути речового права, тобто права на речі, центральним з яких було право власності. У законі вперше з'являється термін, що означає рухоме майно - живіт, термін, що визначає нерухомість - отчина. Серед способів придбання права власності ПСГ згадує давність володіння. Цей найдавніший спосіб був закріплений відношенні орної землі і риболовецького ділянки. Основним же способом придбання права власності були договори і успадкування.
ПСГ відомі також знахідка і приплід.

Право на чужі речі представлено в ПСГ годую, тобто довічним правом користування нерухомістю. Майно перетворювалося на годую, як правило, після смерті власника. Продаж кормли заборонялася.

Розвиток товарно-грошових відносин зумовило досить високий рівень зобов'язального права. Ускладнення господарського життя вело до вдосконалення способів укладення договорів. Замість громіздких, пов'язаних із обрядовістю, залученням свідків способів укладання договорів з'являються зручні письмові способи оформлення угод.

Основним способом укладання договору ставати запис -письмовий документ, копія якого, скріплена печатками, здавалася в архів. Записом оформлялися договори купівлі-продажу землі, зберігання, позики на великі суми, изорничество та поруки; за допомогою запису оформлялося заповіт.
Упорядкування записи була досить складною справою, але цей документ не можна було оскаржити. Оформлення договорів на незначні суми здійснювалося за допомогою дошки, тобто неформального письмового документа. Дошка була доказом, яке можна було оскаржити. Збереглася і усна форма укладання угод. Ймовірно, найбільш поширеною вона була в сільській місцевості. У разі усного оформлення договору вимагалося 4-5 свидетелей.

Серйозна увага приділялася способам забезпечення виконання зобов'язань. У ПСГ велике місце відведено дорученням та заставі.
Порука (порука) застосовувалося тоді, коли сума боргу не перевищувала одного рубля .. Можливий був заставу рухомого і нерухомого майна. Застава нерухомого майна не супроводжувався передачею його кредитору; рухоме майно, навпаки, передавалося. Судячи з кількості статей, присвячених заставі, суперечки цьому грунті були частими.

Законодавству Новгорода і Пскова було відомо значно більше число договорів, ніж Руській Правді. Один з найпоширеніших - купівля-продаж. Купівля-продаж рухомого здійснювалася на торгу, без зайвих формальностей. Договір укладався в усній формі, свідки були необов'язкові. У разі виявлення прихованих недоліків проданої речі договір розривається.

Купівля-продаж землі оформлялася записом. Суб'єктами договору купівлі-продажу землі були близькі родичі. Відомі випадки, коли сторонами було подружжя, проте жінки могли в цій угоді виступати лише як продавець. Оформлялася угода у присутності свідків обох сторін і скріплюється печаткою архієпископа або його намісника. У договорі може бути обумовлено, що земля продається "одерень" або "в повіки", тобто без права викупу.

Істотні особливості мав договір купівлі-продажу, укладений з іноземними купцями. Визнавалася законною тільки мінова торгівля, обмін товару на товар, кредитні угоди не допускалися. Закон встановлював, що німецький купець повинен мати свідка, він міг дні оглядати товар.
Передача товару відбувалася німецькою дворі. Угода вимагала взаємної згоди, присутності свідків і супроводжувалася рукобитьем. Лише з середини XV ст. на німецькому дворі почали письмове оформлення угод, їх реєстрація в пам'ятних книгах. Договір міни регулювався аналогічно договору купівлі-продажу.

Договір дарування оформлявся, особливо стосовно землі, в присутності свідків і з обов'язковим додатком друку. Однак допускалася і спрощена форма: вдома, в присутності свідків, які не є родичами.

Добре був відомий в Новгороді і Пскові договір позики. Порядок оформлення цього договору залежав від розміру позики (при її розмірі понад одного рубля була обов'язкова запис). Межа при стягування відсотків не встановлювався. Він визначався угодою сторін. Допускалося дострокове припинення зобов'язання за ініціативою однієї сторони. Однак в разі припинення договору з ініціативи кредитора він позбавлявся права на відсотки.

Договір зберігання у період Псковської судно грамоти вже перестав бути дружньою послугою, порядок реєстрації став суворо формальним. За рідкісним винятком оформлявся він записом. Якщо записи не було потрібно, то застосовувалися такі докази, як присяга і поєдинок.

Майновий оренду, не згадуваний в Руській Правді, добре відомий
ПСГ як оренду приміщення. Наймач (подсуседник) згідно із законом міг в потрібних випадках пред'являти позов господареві.

Своєрідним був договір ізорнічества. Изорник (одна з категорій половников) укладав договір, за яким за користування землею зобов'язаний був віддати господареві половину або іншу частину врожаю. Изорник у своїй брав покруту - щось подібне купе Руській Правді.

Поширеним видом договору був особистий найм. Договір укладався зазвичай усно, проте можлива була і запис. Закон ставив обидві сторони в рівне становище, надаючи їм рівних прав у відстоюванні своїх інтересів.

Спадкове право допускало обидва відомих порядку спадкування. При спадкуванні за законом майно переходило родичам померлого, які за його життя вели спільне з ним господарство. І тут передбачався полегшений порядок вирішення спорів про спадщину: замість письмових доказів достатньо було свідоцтва сторонніх людей.
Спадщина, якщо воно переходило по закону до близьких родичів, без потреби не дробилося. Що стосується заповіту, то воно складалося в письмовій формі і називалося рукописанням. При заповіті землі частину її передавалася церкви - "на помин душі". Відбулося універсальне спадщину, тобто до спадкоємця (або спадкоємцям) переходило не тільки майно, а й зобов'язання спадкодавця.

Кримінальне право. До карному праву належить більше половини статей ПСГ.
У порівнянні з Руською Правдою до злочинним зараховані всі діяння, заборонені кримінально-правовою нормою, навіть якщо вони не завдають шкоди будь-якій особі (наприклад, злочини проти суду, державні злочини). Закон не містить норм, що визначають коло суб'єктів злочину, але з нього виключаються холопи. ПСГ звільняє від відповідальності за невиновном заподіянні шкоди.

Відповідно до нового (розширеним у порівнянні з Руською Правдою) поняттям злочину змінюється і сама система злочинів. Вперше в російській праві з'являються державні злочину, у всякому разі одне з них - зрада (перевет). Небезпечним злочином вважався також підпал, змикається часом зі зрадою.

Істотно розширюються і змінюються майнові злочини, серед яких ПСГ називає в першу чергу розбій, знаходячи, грабіж, крадіжку із закритого приміщення. Термін "розбій" зберіг значення неспровоцированного вбивства з метою заволодіння майном. Наход - це або розбій зграєю, або напад одного феодала на садибу іншого (зміст відповідних статей ПСГ не дозволяє більш точно визначити це поняття).

Значно скромніше, ніж в Руській Правді, представлені в ПСГ злочину проти особистості, очевидно тому, що в Пскові поруч із судной грамотою продовжувала діяти і Російська правда. Вбивства в ПСГ присвячено лише дві статті. Як і в Руській Правді, покарання за образу - виривання бороди. Знає ПСГ і такий злочин проти особистості, як нанесення побоїв.

Система покарань проста: відомі тільки два види -смертна кару і штраф. Конкретні види страти в законі не визначалися. З літопису відомо, що злодіїв зазвичай вішали (цей вид страти був традиційним для таких злочинців, прийшов на Русь з Візантії).
Паліїв спалювали. Зрадників забивала натовп. Вбивцям відрубували голову.
Штрафи (продажу) робилися на користь князя, частина суми надходила в міську казну. Одночасно зі сплатою штрафу винний повинен був відшкодувати збиток.

Суд і процес. У Новгороді і Пскові поруч із змагальним існував і розшуковий процес. Інститут досудової підготовки справи називався склепінням.
На процесі допускалося представництво сторін. Жінки, діти, люди похилого віку, монахи, глухі мали посібників, які повинні були в суді представляти їх інтереси. Посадові особи не могли виступати в якості представника сторони, щоб не чинити тиску на суд. У разі спору про церковній землі інтереси церкви представляв староста, тобто виборний представник віруючих.

Процес починався зазвичай подачею позовної заяви, скарги. Половник і його пан починали дозвіл своїх суперечок землі з заклича- публічного сповіщення на торгу про свої претензії. Це оголошення мало залучити до справи свідків з числа членів громад. Важливим етапом був виклик відповідача до суду; в разі 5-денний неявки його могли доставити до суду примусово.

Багато місця в законі приділено доказам. Серед письмових доказів найпершою була запис. Доказову силу мали й прості розписки - рядніци, дошки. Доказом служило також власне визнання. Показання свідків могли давати сторонні люди, сусіди і послухи. Послух, по ПСГ, мав захищати свої показання проти відповідача в поєдинку. Його неявка на суд призводила до програшу справи стороною, що спиралася в доведенні своєї правоти на його свідчення.

У справах про крадіжки як доказ виступало "полішное", тобто крадена річ, знайдена у особи, запідозреного у скоєнні крадіжки.
Товар виявлялося під час обшуку, проведеного посадовою особою-приставом (тут же був присутній і позивач). Судовий поєдинок ( "поле"), а також присяга використовувалися тоді, коли інших, більш вагомих доказів не було. Процес був усним, але рішення виносилось у письмовому вигляді. При його видачі стягувалися судові мита. Рішення по справі виконували спеціальні слуги князя чи посадові особи міста.

3.Монголо-татарське ДЕРЖАВИ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ КРАЇНИ (XllI-XV

ВВ.). ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗОЛОТИЙ ОРДИ

1. Виникнення імперії Чингіз-хана

Величезну роль в історичній долі російського народу, народів Середньої
Азії, Казахстану, Закавказзя, Криму і Поволжя зіграли руйнівні завоювання монголо-татарів і ними військово-феодальні держави чингисидов.

В XI - XII ст. на величезних просторах Монголії кочували численні скотарські племена. Монгольське суспільство різко розділилося на феодалів найняв - родоплеменную військову аристократію, яка володіла величезними стадами коней, великої та дрібної рогатої худоби і містила сильні військові дружини - нукерів, і простий народ - карачу, перебуваючи від феодалів в різних формах залежності. Ватажки окремих племен, племінних груп і пологів вели між собою запеклу боротьбу за володіння найбільш багатими пасовищами, зручними зимовими стойбищами, за підпорядкування слабших племінних і родових підрозділів. На рубежі XII - XIII ст. ця боротьба привела до виділення самих сильних і впливових племен і їх вождів, серед яких найбільш могутнім, непохитним і жорстоким був Темучин.
У 1206 р на з'їзді-курултаї Темучин був обраний общемонгольским ханом і отримав ім'я Чингіз-хана. Всі вожді-нойони визнали його владу над собою.

Ставши общемонгольским володарем, Чингіз-хан провів важливу військову реформу. Поряд зі збереженням старої організації товариства по кровнородственному принципом - по племенам, пологів, аилам - все здатне до військовій справі населення (все монголи вважалися вічно військовозобов'язаними по принципу: "немає монгольського населення, а є монгольське військо") було розділено на темряви по 10 тис . кінного війська, на чолі яких стояли найближчі родичі хана і найвірніші йому нойони-темники, тисячники на чолі тисячі воїнів, сотники на чолі сотні, десятники на чолі десяти воїнів. Ця проста військово-десяткова структура, відома багатьом народам на початковій стадії розвитку державності, дозволяла тримати в покорі власний народ, придушувати сепаратистські амбіції родоплемінних вождів і здійснювати агресивні походи проти сусідів. Для зміцнення своєї влади і приборкання непокірних Чингиз-ханом створили десятитисячний корпус охоронців - особиста гвардія хана, що складалася з особливо довірених і ретельно відбираються осіб - синів панівної військово феодальної і чиновної аристократії. Одночасно з цим при Чингіз-хана стали діяти нові норми права, які отримали згодом найменування
Великої Яси Чингіз-хана, яка відрізнялася незвичайною жорстокістю покарань за будь-яку провину проти встановлених правил. Про силу влади
Чингіз-хана свідчить мандрівник того часу, агент римського папи, Плано Карпіні: "Ніхто не сміє мати який-небудь країні, якщо де імператор не вкаже йому. Сам він вказує, де перебувати вождям, вожді ж вказують місця тисячника, тисячники сотникам, сотники ж десятників ".
Зміцнивши таким чином військово-політичну організацію влади феодалів в монгольському суспільстві, Чингіз-хан приступив до виконання своїх зовнішньополітичних загарбницьких цілей.

Завойовницьких походів Чингіз-хана найвищою мірою сприяла що склалася в країнах Сходу та Східної Європи обстановка. Політичне становище в Китаї, Середній Азії, Закавказзі, на Русі - основних об'єктах монгольських завоювань - характеризувалося приходу повсюдно феодальної роздробленістю, відсутністю сильної центральної влади. Крім того, монголи і мимоволі втягнуті в орбіту їх завоювань кочові народи при загальній своїй відсталості мали одне виключно важливе військове перевагу над феодально розвиненими осілими народами - численне рухливий кінне військо.

У 1215 р полчища Чингіз-хана почали захоплення Китаю. Протягом 1219- 1221 рр. вони розгромили володіння Хорезмшаха в Семиріччя й Середньої Азії, пройшли майже весь Казахстан, захопили Афганістан. У 1220-1223 рр. монголи здійснили похід через Персію на Кавказ. В цей же час вони розгромили половців і вперше зустрілися з російським військом в битві при Калці.
Завоювання Русі і її князівств монголи що при наступників Чингіз- хана - Батия і Берке протягом 1237-1254 рр. У процесі тривалого і запеклого опору російського народу монголи втратили наступальну міць і не змогли реалізувати своїх планів щодо завоювання
Центральної та Західної Європи. Монгольські завоювання супроводжувалися безжалісним і варварським руйнуванням і спаленням міст, фортець і селищ, винищенням і викраденням в рабство величезних верств населення, встановленням над переможеними жорстокого гніту, режиму систематичного терору і організованого грабежу, що здійснюється за допомогою цілого ряду державно-примусових заходів: данини, податків, подарунків, приношень, поставок коней і продовольства, поштової повинності, надання певної кількості воїнів, майстерних ремісників і ін.

Усі завойовані монголами території з котрі живуть ними народами і племенами Чингіз-хан розглядав як підвладні йому власність його роду ( "золотого роду"). З'явилася велика держава - імперія Чингіз хана. Управління нею грунтувалося на двох принципах - родовому і військово феодальному. Якщо родової принцип, котрий бере свій початок від історично сформованої родової ідеології, мав сприяти збереженню централізованого управління, то головний, вирішальний військово-феодальний принцип знаходився в повному протиріччі з першим і дуже скоро привів до розпаду імперії на самостійні уділи - улуси, які в свою чергу самі стали розпадатися на більш дрібні владедения. Військово-феодальний принцип складався, розвивався і зміцнювався поступово, у міру накопичення монголами власного управлінського досвіду і використана ними багатовікового досвіду завойованих феодальних держав Китаю, Середньої Азії,
Персії, арабів, народів Закавказзя, Русі.

Родовий принцип проявлявся в тому, що Улусние хани-вассаль змушені були час від часу посилати Великому хану в Монголії (своєму верховному сюзерену) частина награбованим видобутку. В окремими) випадках васальні правителі, наприклад грузинські царі і вірменські князі їздили в далекий
Каракорум для отримання від Великого хана ярликів - грамот на володіння своїми улусами, а багато деспоти-узурпатори, що відбувалися не з "золотого роду", змушені були тримати при собі підставних хзное з роду чингисидов.
Так надходили еміри Середню Азію, Мамай в Золотій Орді, завойовник, заснував власну імперію, емір Тимур та ін. Однак, як не велике було значення родового принципу, імперія Чингіз-хана в силу географічних, соціально-економічних, національних і багатьох інших причин, не могла існувати як єдине централізовану державу і швидко розпалася на окремі самостійні улуси. Військово-феодальний принцип повністю переміг. Сам Чингіз-хан перед своєю смертю (1227 р розділив управління імперією між своїми чотирма синами. Старшому - Джучі - було виділено найдальший улус від річки Іртиш - кипчакского степу, Поволжя, Крим, який отримав незабаром найменування Синє Орди, а у російських - Золотий орди.

Головною військовою опорою панування монгольських завойовників були розселені серед підкорених народів численні монгольські та інші племена і пологи, що кочували по степових і передгірних пасовищ і організовані по десятковій системі. Головною метою імперії Чингіз-хана і самостійних військово-феодальних держав-улусів, що утворилися після її розпаду, були зміцнення та вшанування пануванні нащадків
"Золотого роду" чингисидов, численних царевичів - членів цього роду, найняв. Засобами і методами досягнення цих цілей стали:

1. Встановлення нещадного державно-організованого терору щодо підкорених народів і племен.

2. Використання характерного для всіх поневолювачів принципу "розділяй і володарюй". Цей принцип знайшов своє втілення в наданні привілеїв для монгольської знаті, вождів кочових племен, встановлення різного статусу для феодалів, міст, духовенства, застосуванні системи відкупів для управління і вичавлювання податків, данини, поборів і т. П.

3. Створення великого фінансового апарату для систематичного стягування з підкорених народів величезних грошових та інших матеріальні) коштів, залучення їх до різних повинностям і службам. Чиновники цього апарату періодично виробляли переписом населення і забезпечували збір податків і інших поборів.

4. Постійна військова готовність для придушення непокірних організації набігів і грабіжницьких походів проти суміжних і віддалених держав і народів.

5. Правовий плюралізм: збереження дії місцевого адатного, мусульманського права, права міст та осілого населення за домінуючого становища загального права, тобто Яси Чингіз-хана, ярликів, розпоряджень, наказів ханів і їх адміністрацій.

6. Відносна віротерпимість, оскільки монгольські феодали розуміли значення релігії і духовенства для збереження свого панування над підкореними народами. Самі ж вони були досить забобонні і боялися гніву не тільки своїх, але і чужих богів.

3.2. золота Орда

.Золота Орда вони мали чітко визначених кордонів. Її влада поширювалася не стільки на територію, скільки на народи і племена, що знаходилися на різних стадіях соціально-економічного та культурного розвитку, сповідували різні релігії. Столицею цієї держави став спочатку Сарай-Бату, а потім Сарай-Берке (в нижній течії Волги).
Поступово монголи змішалися з тюркськими народами і племенами, офіційним став тюркська мова. Самі монголи у підкорених народів отримали подвійну назву - монголо-татари (від назви одного з найчисленніших монгольських племен - татар). Згодом татарами стали називати деякі не монгольського походження народи Сибіру, ​​Поволжя, Кавказу, Криму. Воно стало їх національним найменуванням. Згодом монголо-татари прийняли іслам.

Суспільний устрій. Соціальна структура Золотої Орди була складною і відбивала строкатий класовий і національний склад цього розбійницького держави. Чіткої станової організації суспільства, подібної до тієї, що існувала на Русі і в західноєвропейських феодальних державах і в основі якої лежала ієрархічна феодальна власність на землю, тут не було. Статус підданого Золотої Орди залежав від походження, заслуг перед ханом і його родом, з посади у військово-адміністративному апараті. У військово-феодальної ієрархії Золотої Орди панівне становище займав аристократичний рід нащадків Чингіз-хана і його сина
Джучі. Цей численний рід володів всією землею держави, йому належали величезні стада, палаци, безліч слуг і рабів, незліченні багатства, військова видобуток, державна скарбниця і т.д. Згодом Джучідам і інші нащадки Чингіз-хана ще цілі століття зберігали привілейоване становище в середньоазіатських ханствах і в Казахстані, закріпили за собою монопольне право носити звання султанів, займати ханський престол. Хан мав найбагатший і великий улус типу домену. Джучідам мали переважне право на заняття вищих державних постів. У російських джерелах їх називали царевичами. Їм присвоювалися державні та військові титули і звання.

Наступний щабель в військово-феодальної ієрархії Золотої Орди займали нойони (в східних джерелах- беки). Не будучи членами роду Джучідов, вони тим щонайменше здійснювали родовідні від сподвижників Чингіз-хана і їх синів. Нойони мали безліч слуг і залежних людей, величезні стада. Вони часто призначалися ханами на відповідальні військові і державні посади: даругов, темників, тисячників, баскаків і ін. Вони нагороджувалися Тархан грамотами, які визволяли від різних повинностей і обов'язків. Знаками їх влади були ярлики і пайцза.

Особливе місце в ієрархічній структурі Золотої Орди займали численні нукери - дружинники великих феодалів. Вони або перебувають у почті своїх сеньйорів, або займали середні і нижчі військово-адміністративні посади - сотників, десятників і ін. Ці посади дозволяли видобувати значно більші доходи з населення тих територій, де були розміщені або куди прямували відповідні військові підрозділи або де нукери займали адміністративні посади .

З середовища нукерів та інших привілейованих людей Золотий Орд висунувся невеликий шар тарханів, які отримали від хана або його вищих посадових осіб тарханні грамоти, в яких їхні власникам надавалися різні привілеї.

До панівним класам ставилися ще й численно духовенство, перш за все мусульманське, купці і багаті ремісники місцеві феодали, родові і племінні старійшини і вожді, великі землевласники в осілих землеробських районах Середньої Азії, Поволжя, Кавказу і Криму.

Селянство землеробських районів, міські ремісники, слуг перебувають у різного рівня залежно від держави і феодальних владик. Основну масу трудящих в степах і передгір'ях Золотої орди становили карачу - кочівники-скотарі. Вони входили в роди і племена змушені були беззаперечно підкорятися родовим і племінним старійшинам і вождям, а також представникам військово-адміністративної влади Орди.
Виконуючи все господарські обов'язки, карачу разом тим мали служити у війську.

У землеробських районах Орди трудилися феодально залежні селяни.
Одні з них - сабанчи - жили сільськими громадами і обробляв крім виділених для них ділянок землі феодалів, несли натуральні інші повинності. Інші - уртакчи (здольники) - кабальні люди обробляли землю держави та місцевих феодалів за половину врожаю, несли інші повинності.

У містах працювали ремісники, зігнані з завойованих країн. Багато з них перебували на становищі рабів або залежних від хана та інших владик людей. Дрібні торговці, слуги також від сваволі влади і своїх панів. Навіть заможні купці і самостійні ремісник сплачували міської влади податі і несли різні повинності.

Досить поширеним явищем в Золотій Орді було рабство. Рабами ставали передусім бранці та жителі завойованих земель. Раби використовувалися в ремісничому виробництві, будівництві, в якостей слуг феодалів. Багато рабів продавалося в країни Сходу. Однак більшість рабів як в містах, так і в сільському господарстві через одне-два покоління ставали феодально залежними чи отримували свободу.

Державний лад. Верховна, деспотична по суті влада в державі належала хану, возводимому на престол курултаем. Як правило, їм ставав старший син попереднього хана або інший найближчий родич з чингисидов. Часто боротьба за ханський престо носила запеклий характер, супроводжувалася інтригами, таємними мул відкритими убивствами претендентів.

Хан насамперед був верховним власником і распорядителе всіх в державі, які роздавав родичам і посадових осіб. Він був главою збройних сил, виробляв призначення і зміщення все вищих посадових осіб. Самим ханом чи від його імені здійснювалися зовнішньополітичні акції, в тому числі оголошення війни і укладення світ,
Був він верховним суддею, його воля вважалася законом.

Існував в Золотій Орді і колегіальний орган - курултай, якому брали участь сини хана, його найближча родина (царевичі), вдови ханів, еміри, нойони, темники і ін. На курултаї вирішувалися питання війни і миру, найбільш важливі суперечки і чвари між представникам феодальної верхівки , переглядалися кордону улусів, з'являлися рішення хана з інших питань. Воля хана, його рішення на курултаї були й незаперечними. Курултаї скликалися епізодично і проходили в урочистій обстановці.

У Золотій Орді поступово склалася своєрідна система центральних органів управління, багато рис якої були запозичені від східних деспотичних держав (Китаю, Персії, середньоазіатських ханств). Так, в кінці XIII в. з'явилися канапи (канцелярії) для ведення справ з різних галузей управління. У них працювали численні секретарі і переписувачі
(Битакчи). Дивани перебувають у підпорядкуванні вищих посадових осіб, що призначаються ханом, виконували їх доручення, давали їм різні відомості про стан справ в тій чи іншій галузі управління або на місцях. Чіткого розмежування компетенції диванів по галузях управління не було.

До вищих посадових осіб ставився передусім візир, у віданні якого перебували ханська скарбниця і загальне управління справами держави від імені та за дорученням хана. Візир призначав на посади баскаків, секретарів диванів та інших чиновників. Військове управління в державі було зосереджено в руках бекляри-бека, який направляв військову діяльність емірів, темників і тисячників. Бекляри-бек у поновлюваних джерелах часто називається старшим, головним еміром при хані. Крім того, в Києві перебували решта два еміра, виконували доручення хана і його візира, і букаул, відав постачанням, озброєнням, достатком військових підрозділів і гарнізонів, урахуванням воєнної здобичі, її доставкою і розподілом за вказівками хана та вищих посадових осіб.

У центральному апараті постійно були і інші чиновники і представники місцевої влади, які виконували доручення центру обліку населення, збору податей, придушення опору підданих і залежних народів, організації військових походів і т.д. До числа подібних посад ставилися даруги, баскаки, ​​темники, сотники і ін.

Улусами управляли члени ханської прізвища, Джучідам-принци, найбільш авторитетні нойони (їх часто називали емірами). В окремі області, міста, поселення призначалися Даруга, тисячники та сотники. У підпорядкуванні всіх таких правителів перебувало чимало чиновників, які займалися переписом населення, збором податків і податків, залученням населення до виконання різних повинностей (постачання коней, перевізних засобів, постачання чиновників і військових підрозділів різних достатком, расквартированию військ і т.д.). Кожен місцевий правитель завжди спирався на гарнізони або мобільні війська.

Військова організація Золотої Орди була основою її державності.
Багато носії державної влади були командирами відповідних військових підрозділів. Численна кіннота, що складалася з монголо татар, половців та інших кочових племен і народів, становила основу військової могутності Золотої Орди. В окремі періоди своєї історії Золота Орда могла виставити 150 і більше тисяч кіннотників. Побудована за десятковою системою, рухлива кіннота могла швидко збиратися в зазначеному ханом чи його командуванням місці на величезну армію для наступальних операцій або ж миттєво розосереджуватися на великих просторах, перекидатися з однієї місцевості в іншу, здійснювати раптові нальоти і набіги, тримаючи в постійному страху підданих Золотої орди і підвладні народи.

Вищий командний склад - темники, тисячники - складався з представників роду джучидов-царевичів і знатних найняв. Сотниками і десятниками призначалися зазвичай нукери та інші представники родоплемен-ної знаті. Всі командири були пов'язані між собою своєрідними сеньорально-васальними відносинами. Тому суворо заборонявся перехід з однієї темряви, тисячі або сотні в іншу. Подібний перехід розглядався як зрада своєму підрозділу та його командиру. У війську підтримувалася найжорстокіша дисципліна. За будь-непослух, невиконання наказу загрожувала сувора кара, аж до смертної кари.

Ще Чингіз-хан, надаючи виняткового значення добування різноманітних даних про імовірному противника, організував розвідувальну службу.
Хани Золотої Орди - Бату, Берке та його наступники зобов'язували своїх військових начальників вести розвідку через лазутчиків, зрадників, купців, добувати відомості про чисельність і озброєнні противника, його командирів, настроях, чварах і т. П. Згодом секретна служба була заснована і для власного державного апарату, охопила значні верстви населення, в тому числі феодальну верхівку. Всі секретні відомості доставлялися бекляри-бека, візира та доповідалися хану.

Судова влада в Золотій Орді, як і в інших державах, була відділена від адміністративної. Хан, інші державні органи та посадові особи самі здійснювали правосуддя з усіх справах - кримінальним, цивільним та ін. Однак у зв'язку з неухильної ісламізації Золотої Орди в кінці XIII - початку XIV ст. були засновані ісламські суди кадіїв на чолі з верховним кадієм держави. Ці суди розглядали головним чином справи, пов'язані з порушенням вимог Корану, тобто релігійні та шлюбно сімейні. Крім того, в містах для розбору цивільних справ призначалися спеціальні судді-яргучи. Кадии і яргучи стягували зі сторін спору офіційні мита, а також вдавалися до довільних поборів.

У кочових народів Золотої Орди існували традиційні суди родових старійшин-біями. Судовий і адміністративне свавілля, позасудова розправа були характерними рисами судової системи військово-феодальної держави Золотої Орди.

Відносини з Руссю. XIII-XIV ст. були важким періодом в житті середньовічної Русі. Після спустошливих завоювань ханів Бату і Берке російські князівства на тривалий термін потрапили у васальну залежність від золотоординського хана. Встановилося найжорстокіше монгольське іго. Відносини васалітету були закріплені будь-яким договором, а були просто продиктовані завойовником. Руські князі повинні були затверджуватися на князювання в Орді, одержуючи від хана ярлик. Князі володимирські одержували від хана особливий ярлик. Садили на престол великого князя спеціальні уповноважені золотоординського хана. Отримання ханських ярликів в Орді, а також при викликах князів в Орду обов'язково супроводжувалося піднесенням багатих подарунків. Однією з головних васальних обов'язків російських князівств була сплата хану данини - десятої частини всіх доходів з населення князівства. Від цього побору була звільнена тільки російська православна церква. Крім того, населення повинно було надавати коней і вози, сплачувати особливі торгові та ремісничі мита, надавати корм
(Їжу), відповідати вимогам Орди, її чиновників.

Дані і побори з російських князівств Золота Орда доручала виробляти спеціально уповноваженим даругам і баскакам, наїзжали в князівства з великим почтом лічильників, вагарів і охоронними кінними загонами. під
Володимирі перебував головний Баскак, ​​якому підпорядковувалися баскаки інших князівств - Рязані, Мурома, Смоленська, Твері, Курська та інших. Раз у раз даруги і баскаки виробляли перепис населення князівства, щоб повністю забезпечити збір данини. Для залякування російського населення, а також для додаткового збагачення Орди монголо-татари систематично робили набіги на князівства. При цьому безліч людей забирали в полон, розорялися і спалювалися міста і селища.

Російський народ ніколи не мирився з монголо-татарським ярмом і разом з іншими народами надавав загарбникам запеклий опір. З піднесенням
Московського князівства російський народ під керівництвом великого князя Дмитра завдав в 1380 р перший нищівного удару полчищам Золотої Орди у великій битві на Куликовому полі. Остаточного звільнення від загарбників російський народ домігся в XV в.

Право. Джерелом права в Орді була передусім Велика Яса Чингіз- хана, складена в 1206 р як повчання його наступникам, що складалася з 33 фрагментів і 13 висловів самого хана. Яса містила головним чином правила військової організації монгольського війська і норми кримінального права. Вона відрізнялася безприкладної жорстокістю покарань не тільки за злочини, а й за проступки. Джерелами права були також норми звичаєвого права кочових народів. У міру ісламізації Золотої Орди в ній почав діяти шаріат. Він застосовувався головним чином в містах і місцевостях з осілим населенням.

Усні та письмові розпорядження та приписи ханів були для підданих, в тому числі для феодальної знаті, вищим законом, підлягає негайному і беззаперечної виконання. Вони використовувалися на практиці державні органи Золотої Орди і вищих посадових осіб держави.

Право Золотої Орди характеризують крайня жорстокість, узаконений сваволю феодалів і посадових осіб держави, архаїчність і формальна невизначеність. Навіть Яса Чингіз-хана стала нам відома не як писаний акт, а з окремих згадок і витягів, які в різних неправових джерелах. Тільки норми шаріату були друкованими й у тому відношенні вигідно відрізнялися від інших правових джерел.

Майнові відносини в Золотій Орді регулювалися звичаєвим правом і були вельми заплутані.Це особливо відноситься до земельних відносин - основі феодального суспільства. Право власності на землю, на всю територію держави належало пануючому ханського роду Джучідов.
В умовах кочового господарства успадкування землі важким.
Тому можна говорити про переважно в землеробських районах.
Власники маєтків, природно, повинні були нести різні васальні обов'язки хану чи призначеному ним місцевому правителю.

У ханському роді особливим об'єктом наслідування виступала влада, причому політична нібито влада поєднується з правом власності на землю улусу.
Спадкоємцем тут вважався молодший син. За монгольським праву молодший син взагалі мав пріоритет у спадкуванні.

Сімейно-шлюбне право монголо-татар і підвладних їм кочових народів регулювалося старовинними звичаями і в меншій мірі шаріатом. Главою патріархальної полігамною сім'ї, котра становила частину Аїла, роду, був батько. Він був власником всього майна сім'ї, розпоряджався долею підвладних йому членів сім'ї. Так, батько збіднілої сім'ї мав право віддавати своїх дітей за борги в служіння і навіть продавати в рабство.
Кількість дружин було обмежено (у мусульман законних дружин могло бути не більше чотирьох). Діти дружин і наложниць юридично були в рівному становищі при деяких перевагах синів від старших дружин і законних дружин у мусульман.
Після смерті чоловіка управління всіма справами сім'ї переходило в руки старшої дружини. Так тривало до тих пір, поки сини не ставали дорослими воїнами.

Влада чоловіка над дружиною встановлювалася укладанням шлюбу, однією з форм якого було дійсне або обрядове викрадення нареченої. При укладанні шлюбу сім'я чи рід нареченого викуповували наречену із сім'ї мул роду останньої. У свою чергу родичі нареченої зобов'язані був виділити їй придане. Розмір викупу і посагу, Витрати шлюбні урочистості визначалися громадським і майновим становищем родичів наречених.

Кримінальну право Золотої Орди відрізнялося винятковою жорстокістю. Це виникало з самої природи військово-феодального ладу Золотої Орди деспотичної влади Чингіз-хана і його наступників, суворість ставлення низькою загальної культури, властивою кочовому скотоводческому суспільства що в самій початковій стадії феодалізму. жорстокість
, Організований терор були однією з умов встановлення й охорони тривалого панування над підкореними народами. За Великої Ясі смертна кара покладалася за зраду, непокора хану і іншим феодалам, і посадовим особам, самовільний перехід з одного військового підрозділу в інше, ненадання допомоги в бою, співчуття бранця як надання йому допомоги їжею і одягом, за пораду і допомогу одній з сторін в поєдинку брехня перед старшими в суді, привласнення чужого раба або втікали бранця Вона покладалася також в деяких випадках за вбивство, майнові злочини, подружню невірність, скотолозтво, підглядання за поведінкою інших і в про собенности знаті і начальства, чарівництво, забій худоби невстановленим способом, сечовипускання в багаття і попіл; стратили навіть тих, хто в застілля вдавився кісткою. Смертна кара, як правило здійснювалася публічно й способами, характерними для кочового способу життя,
- у вигляді удавливания на мотузці, підвішеною до шиї верблюда чи коня, волочіння кіньми.

Застосовувалися й інші види покарань, наприклад за побутове убивстві допускали викуп на користь родичів потерпілого. Розмір викупу визначався соціальним становищем убитого. У кочівників за крадіжку коней, баранів була потрібна викуп в десятикратному розмірі. Якщо винний був неспроможним, він зобов'язаний був продати своїх дітей і таким чином сплативши викуп. При цьому злодія, як правило, нещадно били батогами.

У кримінальному процесі при дізнанні залучалися свідки, вимовлялися клятви, застосовувалися жорстокі тортури. У військово-феодальної організації розшук необнаруженного або зникли злочинця вoзлaгалcя на десяток або сотню, до яких він належав. В іншому випадку відповідальність несла вся десятка чи сотня.

4. ОСВІТА РОСІЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ДЕРЖАВИ І ЙОГО ПРАВОВИЙ

СИСТЕМИ (XIV- ПОЧАТОК XV! В.)

4.1. Передумови об'єднання російських земель. Піднесення Московського князівства

Створення Російської централізованої держави - найважливіший етап історичного розвитку нашої країни. З ним пов'язані подолання феодальної роздробленості, об'єднання російських земель під керівництвом Москви й в результаті • ліквідація татаро-монгольського ярма. Освіта єдиної держави створило необхідні умови для подальшого економічного і політичного розвитку Росії, розвитку вітчизняної державності і російської правової системи. Зросла роль Росії як в європейській, так і в світовій історії.

З початку XIV ст. дроблення руських князівств припиняється, поступившись місцем їх об'єднання. В його основі лежали економічні причини, зокрема посилення економічних зв'язків між російськими землями. Відправним пунктом у розвитку феодальної економіки послужив прогрес сільського господарства.
Сільськогосподарське виробництво характеризується в даний період все великим поширенням пашенной системи, яка стає в центральних районах країни переважним способом обробки землі. Пашенна система поступово витісняє подсечную. Не менше значення мало постійне розширення посівних площ за рахунок освоєння нових і раніше занедбаних земель. Зростаюча потреба в сільськогосподарських знаряддях вабила у себе розвиток ремесла. Інтенсивно йде процес відділення ремесла від сільського господарства. Виникає потреба в обміні продуктами праці між ремісником і селянином. На базі цього обміну створюються місцеві ринки.
Встановленню внутрішніх економічних зв'язків сприяло розвиток зовнішньої торгівлі. Все це настійно вимагало політичного об'єднання руських земель, створення єдиної держави. В освіті були зацікавлені широкі кола російського суспільства і в першу чергу дворянство, купецтво і ремісники.

Інший передумовою об'єднання російських земель було загострення соціально- класових протиріч. Підйом сільського господарства спонукав феодалів посилювати експлуатацію селян. Вони прагнули не тільки економічно, але і юридично закріпити селян за своїми вотчинами і маєтками, закріпачити їх. Така політика, природно, викликала опір селянських мас. Феодалам потрібні були гарантії того, що процес покріпачення буде до кінця. Ця задача могла бути вирішена лише потужним централізованою державою.

Фактором, що прискорило централізацію, стала зовнішня небезпека, яка змушувала російські землі гуртуватися перед лицем спільного ворога.
Примітно, що процес національної консолідації уможливив
Куликовську битву, з якого починається звільнення Русі з-під татаро монгольського ярма. Коли ж при Івані III вдалося зібрати майже всі російські землі, це ярмо було остаточно повалено.

Російська централізована держава склалося навколо Москви, яка з часом стала його столицею. Центром об'єднання вона стала тому, що в силу свого географічного положення була краща прикрита від зовнішніх ворогів, перебувала на перехресті річкових і сухопутних торгових шляхів.

Заснована в XII в., Москва спочатку була невеликим містом, який ростово-суздальські князі давали в доля своїм молодшим синам. Тільки з кінця XIII в. вона стала стольним градом самостійного князівства з постійним князем. Першим московським князем був син Олександра Невського -
Данило, при якому на рубежі XIII і XIV ст. почався процес загальноросійської державної консолідації. Його наступники, продовжуючи політику об'єднання російських земель, скуповували чи захоплювали силою землі сусідніх князівств, укладали договори з ослабленими питомими князями, роблячи їх своїми васалами. Територія Московського князівства розширювалася також за рахунок заселення Верхнього Заволжжя.

Основа могутності Москви було закладено другий сина Данила -Івана
Калиті (1325-1340 рр.), Який зумів отримати у татар ярлик на велике княжіння і таким чином набув право збирати данину на користь від усіх російських земель. Це право в подальшому було використано московськими князями з метою об'єднання цих земель під своєю владою. Коли у 1326 р в Москві з Володимира було вміщено перенесена митрополича кафедра, вона стала центром і православної церкви. Розширюючи територію Московської держави, великі князі московські перетворювали уділи в прості вотчини. Удільні князі, підпадаючи під сумнів їхню влада, ставали боярами -підданими великого московського князя.

До кінця XIV в. Московське князівство настільки посилився, що змогло очолити боротьбу Русі за повалення татаро-монгольського гніту. Орді були завдані перші дошкульних ударів - найзначніший на Куликовому полі. При Івана III об'єднання російських земель вступило в завершальну стадію. До Москви були приєднані Новгород Великий, Твер, частина
Рязанського князівства, російські землі на Десні. У 1480 р після відомого
"Стояння на Угрі" Русь остаточно звільнилася від татарського ярма. Процес об'єднання було на початку XVI ст. Князь Василь III приєднав до
Москві друга половина Рязанського князівства, Псков, від литовського панування звільнив Смоленськ. Разом з Новгородської, Нижегородської,
Пермської та інші землями до складу Московської держави увійшли і неросійські народи: мещера, карели, саамі, ненці, удмурти та ін. Російська держава подібно Київському ставало багатонаціональним.

Разом з об'єднанням російських земель, приєднанням інших територій розросталася й влада великих московських князів. Московське князівство поступово перетворювалося в могутнє державне утворення, в якому колишній поділ на уділи замінили розподілом на адміністративно-територіальні одиниці, очолювані надсилаються з Москви намісниками і волостелями.

4.2. Суспільний устрій

Феодали. У міру поглиблення процесу державної консолідації клас феодалів розпадався на наступні групи: служивих князів, бояр, слуг вільних і дітей боярських, "слуг під Дворський".

Служиві князі складали верхівку класу феодалів. Це колишні удільні князі, які після приєднання їх доль до Московської держави втратили свою самостійність, але зберегли право власності на землю.
Вони займали керівні пости у війську і були війну на чолі власних дружин (пізніше злилися з верхівкою боярства).

Бояри, або княжата, становили економічно пануючу угруповання всередині класу феодалів. Середніми і дрібними феодалами були слуги вільні і діти боярські. Одні й другі несли службу великому князю.

Феодали мали право від'їзду, тобто вони мали право вибирати собі сюзерена на свій розсуд. Оскільки в XIV-XV ст. різних князівств існувало ще багато, у феодалів були досить широкі можливості для вибору. Від'їжджаючий васал не втрачав своєї вотчини. Тому траплялося, що землі у боярина були в одному князівстві, а служив він в іншому, іноді ворогуючим з цим. Бояри прагнули служити найбільш сильному і впливовому князю, здатному захистити їх інтереси.

У XIV - початку XV ст. право від'їзду було вигідно московським князям, так як сприяло збиранню російських земель. Але в міру зміцнення централізованого держави це стало заважати їм: цим правом намагалися скористатися служиві князі та верхівка боярства з метою перешкодити подальшої централізації і навіть домогтися колишньої самостійності. Тому великі московські князі намагаються обмежити право від'їзду, а потім і зовсім його скасувати. Способом боротьби з від'їжджаючими боярами було позбавлення їх вотчин. Пізніше на від'їзд почали дивитися вже як на зраду.

Нижчу групу феодалів становили "слуги під Дворський", які часто складалися з княжих холопів. Згодом деякі з них стали займати більш-менш високі посади в і державному управлінні. При цьому вони отримували від князя землю і ставали справжніми феодалами. "Слуги під Дворський" існували як при великокнязівському дворі, так і при дворах удільних князів.

У XV в.в положенні феодалів відбуваються помітні зрушення, пов'язані з посиленням процесу централізації. Змінився склад парламенту й становище боярства. У другій половині століття число бояр при московському дворі виросло в чотири рази за рахунок удільних князів, які прийшли на службу до московського великого князя разом зі своїми боярами. Княжата відтіснили на другий план старовинне московське боярство. В результаті змінюється сенс сам термін "боярин".
Якщо раніше він означав лише належність до певної соціальної групи
- великим феодалам, то тепер боярство стає придворним чином, який полюбляв великий князь (запроваджені бояри). Цей чин привласнювався переважно служивим князям. Другим придворним чином став чин окольничого. Його отримала переважна більшість колишнього боярства. Бояри, які не мали придворних чинів, злилися з дітьми боярськими і слугами вільними.

Зміна природи боярства вплинуло на його ставлення до великого князя.
Колишнє московське боярство пов'язувало долю з успіхами князя і тому всіляко допомагало йому. Нинішні ж бояри - вчорашні удільні князі - були налаштовані дуже опозиційно. Великі князі починають шукати опору в новій групі класу феодалів - дворянстві. Дворяни формувалися насамперед з "слуг під Дворський" при дворі великого князя, удільних князів і великих бояр. Крім того, великі князі, особливо Іван III, давали землю на правах маєтку багатьом вільним людям і навіть холопам за умови несення військової служби. Дворянство цілком залежало від великого князя, а тому було його вірною опорою. За свою службу дворянство сподівалося отримати нові землі, селян. Вплив дворянства зростало у міру зменшення впливу боярства. Останнє з другої половини XV ст. сильно похитнулося у своїх економічних позиціях, не будучи в змозі пристосуватися до нової соціально-економічної обстановці.

Великим феодалом і далі залишалася церква. У центральних районах країни монастирське землеволодіння розширюється за рахунок тих, що подарували місцевих князів і бояр, а також в силу заповітів. На північному сході монастирі захоплюють неосвоєні, а часто і черносошниє землі. Великі князі, стурбовані збіднінням боярських родів, приймають навіть заходи до обмеження переходу їх земель монастирям. Робиться також спроба відібрати землю у монастирів, щоб роздати її поміщикам, але ця спроба зазнає краху.

Селяни. Сільське феодально-залежне населення іменувалося сиротами.
У XIV ст. цей термін поступово витісняється новим - селяни (від
"Християни"), хоча поряд з ним вживається і такий, як "смерди".
Селяни ділилися на дві категорії - чернотяглих і власницьких.
Власницькі селяни жили на землях, що належали поміщикам і вотчинникам, чернотяглого - на інших, що не відданих ще якомусь феодалу. Ця категорія земель вважалася що належить безпосередньо князю. Отже, чернотяглого селяни проживали в доменіальних володіннях великих і удільних князів. У XV в. відбувається прикріплення чернотяглих селян до землі і закріпачення власницьких.

Встановлення феодальної залежності передбачає економічний примус селянина до праці на феодала, який захопив основний засіб виробництва - землю. З розвитком феодалізму потрібні вже заходи політичного, правового примусу. Але селяни мають ще право переходу від одного власника до іншого. Від таких селянських переходів страждали переважно дрібні феодали. Вони-то і прагнули до закріпачення селян. Організоване закріпачення почалося сіло, що великі князі особливими грамотами закріплювали за окремими землевласниками певні групи селян. Одними з перших були прикріплені старожільцев.

Старожільцев - це люди, здавна живуть в одного чи іншого феодала що несли звичайні феодальні повинності, а також тягло на користь держави
Старожильцам протиставлялися новопорядчики (новопріходци). Феодали, зацікавлені в притоці робочої сили, охоче брали селян свої вотчини й маєтки. Новопорядчик звільнявся від государственног тягла, а іноді і від феодальних повинностей. Інколи новопорядчики отримував від нового господаря підмогу або позику. Вони могли перейти до іншого феодала лише розрахувавшись з колишнім. Якщо новопорядчик багато років проживав на одних і тих же землях, він вважався старожильцем.

Наступну групу залежних людей становили срібники. Це були люди, які взяли у феодала "срібло", тобто гроші в борг і зобов'язані відпрацювавши його.
Розплачуватися з боргами було найчастіше важко через високі відсотків
.Срібляр до сплати боргу було змінити господаря.

Однією з груп залежних людей були ополоники - бідняки, які не мали власної оранки. Вони орали панську землю, віддаючи за користування нею половину зібраного врожаю.

В кінці XV ст. з'являється ще одна категорія залежних людей - бобирі які отримували у феодала житло, а іноді і нетяглую (не оподатковуваний податками) землю. Бобирі були тільки у світських феодалів, а й у церкві. Були навіть бобирі, які жили на чорних землях. У цьому випадку вони залежали від пана, а від селянської громади. Судебник 1497 р поклав початок загальному закріпачення селян. Він встановив, що відтепер селяни можуть йти від своїх панів лише у Юра (26 листопада), за тиждень до нього і тиждень після нього. При цьому селянин повинен був сплатити певну суму - літнє.

Холопи. Татаро-монгольське іго призвело до скорочення чисельності холопів на Русі. Полон як джерело холопства втратив значення.

Холопи підрозділялися на декілька категорій. Були великі, повні і доповідні холопи. Великі холопи - це верхівка холопства, князівські і боярські слуги, іноді котрі обіймали високі пости. Так, до XV в. княжою казною відали посадові особи з холопів. У XV в. деякі холопи отримують за свою службу князю землю. Повні і доповідні холопи працювали в господарстві феодала в якості прислуги, ремісників і землеробів. Дедалі очевиднішою стає економічна невигідність холопства праці.
Тому спостерігається тенденція до відносного скорочення холопства. за
Судебник 1497 на відміну від Руської Правди вільна людина, що надійшов в ключники в місті, вже не вважався холопом. Скасовувалося і перетворення феодально-залежного селянина в холопа за втеча від пана. Кількість холопів скорочувалася також за рахунок відпустки їх на волю.
З плином часу це стає цілком звичайним явищем. Найчастіше відпускали холопів за заповітом. Звільняли своїх холопів і монастирі.
Хлоп, втікши з татарського полону, вважався вільним.

У цей період розвивається процес поступового стирання межі між холопами і селянами, що почався ще в Стародавній Русі. Холопи отримують деякі майнові права, а закріпачені селяни все більше їх втрачають. Серед холопів розрізнялися страдники, тобто холопи, посаджені на землю.

Поряд з відносним скороченням числа холопів виникає новий розряд людей, схожих з ними за матеріальним становищем, - кабальи люди. Кабала виникала з боргової залежності. Боржник повинен був відпрацьовувати відсотки. Найчастіше кабала ставала довічною.

Міське населення. Міста ділилися зазвичай на дві частини: власне місто, тобто обгороджене стіною місце, міцність і навколишній міські стіни торгово-ремісничий посад. Відповідно до цього поділялося і населення. У фортеці (дитинці) жили переважно представники княжої влади, гарнізон і слуги місцевих феодалів. На посаді селилися ремісники і торговці. Перша частина міського населення була вільна від податків і державних повинностей, друга ставилася до тяглому "чорному" люду.

Проміжну категорію складало населення слободок і дворів, що належали окремим феодалам і розташованих в межах міста. Ці люди, своїми господарськими інтересами пов'язані з посадом, були тим не менш вільні міського тягла і несли повинності тільки на користь свого пана. Економічний підйом в XV в., Розвиток ремесла і торгівлі зміцнювали становище міст, а отже, піднімали і значення посадских людей. У містах виділяються найбільш заможні кола купецтва - гості, провідні іноземну торгівлю. З'явилася особлива категорія гостей - сурожане, провідні торгівлю з Кримом (з Сурожем -Судаком).
Трохи нижче стояли сукнороби - торговці сукном.

4.3. Політичний устрій

Форма державного єдності. Московська держава залишалося ще ранньофеодальної монархією. Через це відносини між центром і місцями будувалися спочатку на основі сюзеренітету-васалітету. Однак з плином часу становище змінювалося. Московські князі, як і всі інші, ділили свої землі між спадкоємцями. Останні отримували звичайні уділи і були формально самостійні. Однак фактично старший син, зайнявши "стіл" великого князя, зберігав становище старшого князя. З другої половини XIV ст. вводиться порядок, за яким старший спадкоємець отримував велику частку спадщини, що давало йому економічні переваги перед братами. До того ж він разом з великокнязівським «столом» обов'язково отримував і всю
Володимирську землю.

Поступово змінилася і юридична природа відносин між великим і питомими князями. Ці відносини грунтувалися на іммунітетних грамотах і договорах, укладених було багато. Спочатку такі договори передбачали службу питомої князя великому князю за винагороду.
Потім вона стала зв'язуватися з володінням васалами їх вотчинами. Вважалося, що удільні князі отримують свої землі від великого князя за службу. І вже на початку XV ст. встановився порядок, яким удільні князі були зобов'язані підкорятися великому з огляду на його положення.

Великий князь. Главою Руської держави був великий князь, який володів значної владою. Він видавав закони, здійснював загальне керівництво державою, мав судові повноваження. Спочатку свої законодавчі, адміністративні і судові повноваження великий князь здійснював лише в межах власного домену. Навіть Москва ділилася у фінансово-адміністративному та судовому відносинах між князями-братами. У XIV-XV ст. великі князі залишали її зазвичай своїм спадкоємцям на праві спільної власності. З ослабленням влади удільних князів великий князь ставав справжнім володарем по всій території держави.

Таким чином, централізація стала внутрішнім джерелом великокнязівської влади. Зовнішнім було падіння влади Золотої Орди. Спочатку московські великі князі були васалами ординських ханів, з рук яких вони отримували право на великокняжий стіл. З Куликовської битви (1380 г.) ця залежність стає формальної, а після 1480 московські князі стали не тільки фактично, а й юридично незалежними, суверенними государями. Нового змісту великокнязівської влади було додано і нові форми. Починаючи з Івана III московські великі князі іменували себе
"Государями всієї Русі". Іван III і його наступник намагалися привласнити собі і царський титул, визнаний деякими європейськими державами.

З метою зміцнення міжнародного престижу Іван III одружився з племінницею останнього візантійського імператора Софії Палеолог - єдиною наступниці не була константинопольського престолу.

Робилися спроби ідеологічного обгрунтування домагань Івана III на самодержавство. Була створена теорія божественного походження князівської влади. Дореволюційні історики, починаючи з М. М. Карамзіна, вважали, що московські великі князі були вже самодержцем. Це вірно в тому сенсі, що Іван III, завершив звільнення Русі від татар, "сам тримав" свій великокняжий стіл, незалежно від Орди. Однак говорити про самодержавство в повному розумінні слова (як про необмеженої монархії) в XV в. і навіть в XVI в. годі й говорити. Влада монарха була обмежена іншими органами ранньофеодальної держави, перш за все Боярської думою.

Боярська дума. Боярська дума виросла з ради при князі, що існувало ще в Давньоруській державі. Її оформлення слід віднести до XV в. Боярська дума була постійно діючим органом, мала порівняно стабільний склад. У неї входили так звані думні чини - введені бояри і окольничий. Компетенція Думи збігалася з повноваженнями великого князя, хоча формально це ніде не було зафіксовано. Великий князь юридично не зобов'язаний був зважати на думку Думи, але фактично він не міг діяти самовільно, бо його рішення не проводилося в життя, якщо не отримувало схвалення боярства. Правда, з часом великі князі все більше підпорядковують собі Боярську думу, що було пов'язано із загальним процесом централізації влади. Це особливо стосується князювання Івана III і
Василя III.Значна роль Боярської думи в системі державних органів і панування в ній великих феодалів є характерними особливостями ранньофеодальної монархії.

Феодальні з'їзди мали хоча б характер, що і в Стародавній Русі, але в міру зміцнення централізації держави поступово відмирали.

Палацово-вотчина система управління. Московське держава успадкувала від попереднього періоду органи центрального управління, побудованого по палацово-вотчинної системі. Однак розширення території держави та ускладнення його функцій майже остаточно дійшли в протиріччя зі старими формами, готують поступове відмирання палацово-вотчинної системи і зародження нового, наказного управління.

За часів Московської держави палацово-вотчина система ділилася на дві частини. Одну становила управління палацу, на чолі якого перебував дворецький (двірський), який мав у своєму розпорядженні численних слуг. Дворський відав і орні князівськими селянами. Іншу частину утворювали так звані шляху, обслуговуючі безпосередньо князя та його оточення. Про призначення шляхів красномовно говорять назви посад:
Сокольничий, Ловчий, Конюшенний, Стольничий т.д. Для виконання їх завдань у відання шляхів виділялися певні князівські села і цілі місцевості.
Шляхи виступали як адміністративні, і як судові органи. Керівники шляхів іменувалися порожнім ним стане боярами.

З органів, які обслуговують особисті потреби князя, палацово-вотчинні органи управління все більше перетворюються на загальнодержавні установи. Так, дворский з XV в. став певною мірою відати питаннями, пов'язаними з землеволодінням світських і церковних феодалів, здійснювати загальний контроль над місцевою адміністрацією. Разом з тим виконання тих чи інших обов'язків у державному управлінні втрачала колишній характер тимчасового княжого доручення, перетворюватися на постійну службу.
Ускладнення функцій палацових органів зажадало створення великого (за чисельністю) і розгалуженого (структурою) апарату. Чини палацу - дяки
- спеціалізувалися на певному колі справ. Зі складу палацової служби виділяється великокнязівська скарбниця, яка стає самостійним відомством. Була створена також велика палацова канцелярія з архівом та іншими структурними підрозділами.

Все це готував перехід до нової, наказовій системи управління.
Цей перехід почався в кінці XV ст. Але як система наказове управління оформилося тільки в другій половині XVI ст. Тоді ж утвердився і сам термін "наказ". Першими установами наказового типу були Великий Палац, який із відомства дворецького, і Казенний наказ. Конюшенного шлях перетворився на Конюшенного наказ, тепер не тільки обслуговуючий особисті потреби князя, а й пов'язані з розвитком кінного дворянського ополчення. На початку XVI ст. склався Розряд (Розрядний наказ), відав урахуванням служивих людей, їх чинів і посад. Переростання палацово вотчинної системи в наказовому стало одним з показників централізації
Руської держави, бо палацові органи, що відали раніше лише князівським доменом, тепер ставали установами, руководившими усім величезним державою.

Місцеві органи управління. Територія Російської держави ділилася на повіти - найбільші адміністративно-територіальні одиниці. Повіти в свою чергу ділилися на стани, стани - на волості. Втім, повного однаковості і чіткості в адміністративно-територіальному поділі ще не було. Поряд з повітами подекуди зберігалися ще землі. Існували також розряди - військові округи і губи - судові округи.

На чолі окремих адміністративних одиниць стояли посадові особи - представники центру. Повіти очолювалися намісниками, волості
-волостелями. Всі вони утримувалися за рахунок місцевого населення - отримували від нього "корм", тобто проводили натуральні і грошові побори, збирали на свою користь судові і інші мита ( "кінське пляма", "полавочное", "поворотний" і ін.). Годування, таким чином, було одночасно державною службою і формою винагороди княжих васалів за їх військову і іншу службу.

Кормленщики зобов'язані були управляти відповідними повітами і волостями власними силами, тобто містити свій апарат управління, який включав тиунов, доводчиків тощо. Вони повинні були мати свої військові загони для забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки феодального держави.
Надсилає з центру, вони не були особисто зацікавлені в справах керованих ними повітів і волостей, тим більше що їх призначення короткотерміновим - зазвичай рік-два. Всі інтереси намісників і волостелей були зосереджені переважно на особисте збагачення за рахунок законних і незаконних поборів з місцевого населення. Система годування була не здатна належним чином забезпечити придушення опору селянства і міського люду. Від цього страждали дрібні вотчинники і поміщики, які були не в змозі самостійно забезпечити себе від «лихих" людей. Піднімаються, дворянство було незадоволене системою годування і з іншої причини. Його не влаштовувало, що доходи від місцевого управління йшли в кишеню бояр і годування забезпечувало боярства великої політичної ваги.

Місцеві органи влади і управління не поширювали свою компетенцію на територію боярських вотчин. Княжата і бояри, як і раніше, зберігали іммунітетние права. Вони були не просто землевласниками, але і адміністраторами та суддями в своїх селах і селах.

Органи міського управління. Міста в даний період не мали самоврядування. В удільних князівствах управління містами здійснювалося нарівні з сільською місцевістю. З приєднанням питомих князівств до Москви великі князі, зберігаючи всі землі уділів зазвичай за їх колишніми власниками, завжди вилучали міста з юрисдикції колишніх удільних князів, поширювали на них безпосередньо свою владу. Це робилося з значення міст не тільки як економічних центрів, але перш за все з військових міркувань. Міста були фортецями. Володіння ними забезпечувало великим князям і утримання колишнього долі в своїх руках, і оборону від зовнішніх ворогів. Спочатку великі князі управляли містами так само, як раніше удільні князі, тобто не виділяючи їх зі своїх інших земель.
Намісники і волостелі, керуючи своїм повітом чи волостю, управляли в тій же мірі і містами, які перебувають на підвладній їм території.

Пізніше з'являються деякі спеціальні органи міського управління. Їх виникнення пов'язане з розвитком міст, в першу чергу як фортець.
В середині XV ст. з'явилася посаду городчика - своєрідного військового коменданта міста. Він зобов'язаний був стежити за станом міських укріплень, за виконанням місцевим населенням повинностей, пов'язаних з обороною. Уже в XV в. городчики використовувалися і для інших великокнязівських справ, зокрема земельних. Посада городчика заміщалася місцевими землевласниками, переважно дворянами і дітьми боярськими.

Городчики, спочатку колишні досить малозначними фігурами в державному управлінні, вже до кінця століття стали відігравати серйозну роль. На перших порах тимчасово, а потім і постійно за ними закріплювалися широкі повноваження у земельній, фінансової та інших галузях управління, причому не тільки в межах міста, а й прилеглого повіту. Змінилася і назва цих посадових осіб. Їх починають іменувати городовими прикажчиками. Відаючи питаннями військово-господарського та просто господарського порядку, городові прикажчики підпорядковувалися великокнязівським казначеям. На одне місто призначалося іноді кілька таких продавців. Вони стали для дворяни і діти боярські отримали свій орган місцевого управління, а великий князь - надійних провідників політики централізації.

Церква в політичній системі Російської держави. У початковий період об'єднання російських земель навколо Москви Православна церква являла собою велику силу, як підтримує держава, а й соперничавшую з ним. В умовах ординського ярма церква зуміла зберегти свої економічні та політичні позиції. Татаро-монголи не збиралися звертати Русь до своєї віри, і дуже скоро православні митрополити домовилися з Ордою, отримали від ординських ханів ярлики, що закріплювали привілеї Церкви. Проте у міру підйому руху за звільнення російських земель Церква включилася в боротьбу проти татаро-монголів.

Церква в особі митрополичого будинку, єпископських кафедр, великих монастирів і міських соборів мала величезним майном, в першу чергу земельним, виступаючи в ролі феодала. Замість десятини, якій вона була наділена ще при хрещенні Русі, церкви в Московській державі отримали інші джерела доходів: надходження від певних статей княжих доходів - міських торгових, митних і судових мит.

Економічна та ідеологічна могутність дозволяло церкви відчувати себе незалежної від держави і навіть боротися з ним за вплив у суспільстві. Однак до кінця періоду московським князям взяти верх. В обмін на збереження недоторканним її земельних переваг Церква визнала верховенство світської влади.

Суперечливим було ставлення Церкви до проблеми централізації Російської держави. Серед церковних ієрархів тих часів були і палкі прихильники зміцнення державного єдності Русі, і сили, котрі допомагали завзяте опір цьому процесу.

В організаційному плані Церква являла собою складну систему.
На чолі її стояв митрополит, У 1448 р російська Православна церква стала автокефальною - самостійної стосовно всесвітньому патріарху, що сиділа в Візантії. Вся територія поділялась на очолювані єпископами єпархії. До XV ст. руські митрополити призначалися константинопольським патріархом. Тепер вони стали обиратися собором російських єпископів спочатку за погодженням зі світською владою, а потім і за прямою вказівкою московських великих князів

.

4.4. право

Джерела права. В якості основного законодавчого акту Московської держави XIV-XV ст. продовжувала діяти Руська Правда. Була створена нова редакція цього закону - так звана Скорочена з Великої, приспособившая давньоруське право до московських умов. Діяло також звичайне право. Однак розвиток феодальних відносин, освіту централізованого держави вимагали створення нових законодавчих актів. З метою централізації держави, підпорядкування місць влади московського князя видавалися статутні грамоти наместнического управління, регламентували діяльність кормленщіков, що обмежували в якійсь мірі їх свавілля. Найбільш ранніми статутними грамотами були Двінська (+1397 чи 1398 р) і Білозерська (1488 г.). Пам'ятником Фінансового права є
Білозерська митна грамота 1497, яка передбачала откупной порядок справляння внутрішніх митних зборів.

Найбільшим пам'ятником права цього періоду був Судебник 1497 р Він вніс однаковість в судову практику Російської держави. Судебник мав і іншу мету - закріпити нові громадські порядки, зокрема висування дрібних і середніх феодалів - дворян і дітей боярських. На догоду цим соціальним групам він вніс нові обмеження в судову діяльність кормленщиков, а головне - поклав початок загальному закріпачення селян, запровадивши так званий Юр'єв день.

Джерелами Судебника з'явилися Руська Правда, Псковська судна грамота, поточне законодавство московських князів. Але він не просто узагальнив накопичився правової матеріал. Більше половини статей було написано заново, а старі норми часто від початку перероблені. Судебник 1497 р містив переважно норми кримінального та кримінально-процесуального права.
Хоча він знаменує собою новий крок у розвитку права, але деякі питання в ньому регламентувалися менш повно, ніж у Руській Правді. Це відноситься, зокрема, до громадянського, особливо до зобов'язального, праву. Звідси можна припустити, що Судебник не повністю замінив попереднє законодавство. Деякі норми Руської Правди, очевидно, продовжували діяти поруч із Судебником.

Цивільне право.

Право власності. Розвиток земельних відносин характеризувалося повним або майже повним зникненням самостійної общинної власності на землю. Общинні землі перейшли в руки вотчинників і поміщиків, включалися до складу княжого домену. Вотчина відрізнялася тим, що власник мав майже необмеженим правом на неї. Він міг не тільки володіти і користуватися своєю землею, а й розпоряджатися нею: продавати, дарувати, передавати у спадок. У той же час вотчина - форма феодального землеволодіння, тому - умовне землеволодіння. Haпример, князь міг відібрати вотчину у від'їхав васала.

Ще більш умовна форма землеволодіння - маєток. Воно давалося сеньйором своїм васалам тільки на час служби як винагороду неї. Тому розпоряджатися землею поміщик не міг.

Великокнязівський домен поділявся на землі чернотяглого і палаці Вони розрізнялися лише за формою експлуатації які населяли землі селян і по організації управління ними. Палацові селяни несли панщину натуральний оброк і керувалися представниками палацової влади. Чернотяглого платили грошову ренту і підпорядковувалися oбщeгocyдapcтвeнним чиновникам. Землі домену поступово лунали великими князями вотчини й маєтки.

Зобов'язальне право. Зобов'язаннями з договорів Судебник 1419 р приділяв місця навіть менше, ніж Руська Правда. Про позику говорила лише одна стаття, яка передбачала, подібно Руській правді, відповідальність за неспроможність боржника. Були згадки про договори купівлі-продажу та особистого найму. Судебник слідом за Псковської судно грамотою передбачав, що найманець, не дослуживший свого терміну або не виконавши обумовлене завдання, позбавлявся оплати.

Судебник 1497 р чіткіше, ніж Руська Правда, виділяв зобов'язання з заподіяння шкоди, правда, лише в одному випадку: ст. 61 передбачала майнову відповідальність за потраву. Як своєрідні зобов'язання з заподіяння шкоди розглядає Судебник деякі правопорушення пов'язані з судовою діяльністю. Суддя, який виніс неправе рішення мав би відшкодувати сторонам що відбулися від того збитки. Така ж міра застосовувалася до лжесвидетелям. Закон прямо вказує, що покаранню су за свій вчинок не підлягає (ст. 19).

Спадкове право. Мало що змінилося і спадкове право. Судебник встановлював загальну і чітку норму про успадкування. При спадкуванні за законом спадщину отримував син, за відсутності синів-дочки. Дочка отримувала не тільки рухоме майно, а й землю.За відсутністю дочок спадщину переходило найближчому родичеві.

Кримінальне право. Якщо цивільні правовідносини розвивалися порівняно повільно, то кримінальне право в даний період зазнало істотних змін, відображаючи загострення протиріч феодального суспільства.

Розвиток кримінального права пов'язано головним чином з виданням Судебника
1497, який трактував поняття злочину відмінно Російської Правди, але в принципі тотожне Псковської судно грамоті. Під злочином законодавець розумів всякі дії, які так чи інакше загрожують державі. На відміну від ПСГ Судебник дає термін для позначення злочину, яке відтепер іменується "лихим справою".

Розвиток феодалізму знайшло своє відображення в деякій зміні погляду на суб'єкт злочину. Хлоп розглядається вже проводяться як людина на відміну від
Руської Правди вважається здатним самостійно відповідати за свої вчинки.

Відповідно до зміни поняття злочину ускладнювалася система злочинів. Судебник вводить злочину, невідомі Руська правда і лише намічені в Псковської судно грамоті, - державні злочину.
Судебник вказував два таких злочини - крамолу і підніму. Під крамолою розумілося діяння, скоєне переважно представниками пануючого класу. Саме як крамолу стали розглядати великі князі від'їзд бояр до іншого князю. Товариський літописець, наприклад, називає крамольниками князів і бояр, від'їхали в 1485 р з Твері до московського великого князя. Поняття "підніму" є спірним. Можна припустити, що подимщікамі називали людей, подбивающих народ на повстання. Мірою покарання за державні злочини встановлювалася смертна кара.

Закон передбачав розвинену систему майнових злочинів. До них відносяться розбій, татьба, винищування і ліквідовують ушкодження чужого майна. Всі ці злочини, які підривали основу феодальних відносин - власність, суворо каралися.

Судебник знав і злочини проти особистості: вбивство (душогубство), образа дією і словом.

Змінюються цілі, разом з ними і система покарань. Якщо раніше князі вбачали у покарання - вирі і продаж - одну з дохідних статей, істотно поповнювали скарбницю, то тепер на перший план виступив інший інтерес. В покарання на перше місце виступило залякування. За більшість злочинів
Судебник вводить смертну і торгову страту. Способи страти закон не конкретизує. На практиці, як відомо з інших джерел, вони були дуже різні: відсікання голови, повішення, утоплення та ін. Торговельна страту полягало у биття батогом на торговій площі і часто спричиняла смерть караємо. Судебник, як і Руська Правда, знає продаж, але вона тепер застосовується рідко і зазвичай в поєднанні зі смертною або торговому стратою. Крім зазначених у Судебник практика знала і ті покарання, як позбавлення волі і калічення членів (осліплення, відрізання мови).

Процесуальне право. Процес характеризувався розвитком старої форми, тобто змагального процесу, і появою нової - розшуку. При змагальності процесу справа починалося за скаргою позивача, яка називалася чолобитною. Вона зазвичай подавалася в усній формі. Після отримання чолобитною судовий орган приймав заходи до доставці відповідача до суду. Явка відповідача забезпечувалася поручителями. Якщо відповідач якимось чином ухилявся від суду, він програвав річ навіть без розгляду. Позивачу в такому випадку видавалася так звана суду грамота. Неявка позивача до суду означала припинення справи.

Дещо змінилася система доказів. На відміну від Руської правди
Судебник не розрізняє послухів і Відок, називаючи всіх послухами.
Послушествовать (тобто свідчити) тепер могли і холопи.

Доказом визнавалося і "полі" - судовий поєдинок. Переможець в єдиноборстві вважався правим і вигравав справу. Тим, хто програв зізнавався не який на поєдинок або втік з нього. На "поле" можна було виставляти найманого бійця. У XV в. застосування "поля" все більше обмежувалося і в XVI ст. поступово зійшло нанівець. На підтвердження стали застосовуватися різного роду документи: договірні акти, офіційні грамоти.
Доказом як і раніше вважалася і присяга.

Розшукової (слідчий, або інквізиційний) процес застосовувався при розгляді найбільш серйозних кримінальних справ, в тому числі з політичних злочинів. Його введення було обумовлено прагненням не стільки знайти істину, скільки швидко і жорстоко розправитися з "швидкими" людьми. Розшук відрізнявся від змагального процесу тим, що суд сам порушував, вів і завершував справу з власної ініціативи і виключно на свій розсуд. Підсудний був скоріше об'єктом процесу. головним способом
"З'ясування істини" при розшуку була катування. Головним доказом провини служило визнання самого обвинуваченого.

Звернення до суду було дуже дорогим задоволенням. Сторони обкладалися різними митами. Наприклад, існувала так звана польова мито, яка платили в тому випадку, якщо сторони, помирившись, відмовлялися від судового поєдинку. Якщо ж "поле" відбулося, то мита сплачувалися, крім боярина і дяка, що й спеціальним посадових осіб, організуючим поединок.

5. СТАНОВО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХІЯ В РОСІЇ (СЕРЕДИНА XVI - СЕРЕДИНА

XVII В.)

Як форма феодальної держави станово-представницька монархія відповідала епосі зрілого феодалізму. Вона складається в результаті боротьби монархів (великих князів і царів) за подальше зміцнення централізованого держави. Влада монарха в цей період ще недостатньо сильна, щоб стати абсолютною. Монархи і їхні прибічники боролися з верхівкою феодальної аристократії (колишніми питомими князями і великими боярами), протидіє централизаторской політиці московських государів. Монархи в цій боротьбі спиралися на дворян і верхівку городян.

У період станово-представницької монархії відбулося значне розширення території Росії. Був розгром Казанського, Астраханського і Сибірського ханств. Нижнє і Середнє Поволжя, а також Сибір увійшли до складу Росії. На західних рубежах активна політика Івана Грозного не дала бажаних результатів: Лівонська війна закінчилася внічию. Росія не зуміла пробитися до моря. У Смутні часи Російська держава сильно постраждало від
Польщі та Швеції. Однак середина XVII ст. знаменувалася значним розширенням території Росії і на Заході: до неї була приєднана Україна.

1. Суспільний лад

Період станово-представницької монархії характеризується зрушеннями у внутріклассових і особливо в міжкласові відносинах. Найбільш важлива подія в цій області - повне закріпачення селян.

Разом з сільським господарством розвиваються ремесло і торгівля. У XVII ст. з'являються мануфактури, засновані переважно на кріпосній праці. В надрах феодалізму зароджуються перші паростки буржуазних відносин. У тому ж столітті починає складатися єдиний всеросійський ринок.

Феодали. Найбільш великим феодалом в країні, як і в попередній період, був монарх. Велику роль в посиленні його економічної потужності зіграла опричнина. Її результатом стало те, що цар отримав найбільш зручні землі, які він використовував у ролі помісного земельного фонду, що дало йому можливість залучати на свій бік дворянство, був зацікавлений в централізації держави і посилення влади царя. В руках монарха в цей час зосередилися та інші багатства.

Клас феодалів, як і раніше, був неоднорідний. До найбільш великим феодалам ставилася боярсько-князівська аристократія. Вона складалася з двох основних груп. Першу становили колишні удільні князі, що втратили свої колишні політичні привілеї, але зберегли до введення опричнини колишнє економічне значення; потім вони злилися з основною масою боярства. До другої групи феодальної верхівки входили великі і середні бояри. Інтереси і позиції цих двох груп феодалів з деяких питань були різні. Колишні удільні князі послідовно виступали проти централізації. Опричнина, власне, і була спрямована проти них.
Деяка частина боярства на першому етапі правління Івана IV підтримувала царську владу і її заходи, спрямовані на зміцнення централізованої держави. Боярам набридло підкорятися колишнім князям. Вони вважали за краще служити тільки одному великому князю - царю, в той же час виступали проти обмеження їх прав, за надання певної самостійності у вирішенні різних питань. Вони вважали, що головну роль в житті країни має відігравати Боярська дума. Надалі, особливо після введення опричного терору, між царем і боярством виник конфлікт.

Найбільш численною частиною феодалів було дворянство, у якого були свої власні потреби, відмінні від тих, які мали бояри. Дрібні феодали жадали нових земель, прагнули до закріпачення селян. Вони підтримували монарха і його активну зовнішню політику.

У період станово-представницької монархії в Росії зберігався в силі сформований раніше порядок заміщення державних посад відповідно до родовитістю, а не особистими діловими якостями (принцип місництва). Навіть Іван IV не посмів посягнути на цей принцип. Формально його скасування відбулася лише в 1682 р

При Івані IV починає оформлятися поняття підданства, феодали втратили колишню привілей вибирати: служити або служити великому князю.

Великим феодалом в цей період залишалася церква, яка мала величезні земельні володіння. Велика кількість кріпаків працювало на землях, що належали монастирям і іншим церковним організаціям. Монархи намагалися обмежити церковне землеволодіння, але ці спроби виявилися невдалими. Церква продовжувала накопичувати багатства. Тільки, 1581 р
Івану IV вдалося домогтися деяких обмежень, що стосуються подальшого зростання церковного землеволодіння.

Феодально-залежні селяни. У роки розрухи, викликаної опричнина і війнами, почалася масова втеча селян зі своїх місць. Раніше селяни були прикуті до землі своїм господарством. У зв'язку з цим вони рідко використовували надану законом можливість переходу від одного феодала до іншого в Юра. Тепер же, в умовах руйнування, в пошуках кращої долі вони покидали свої землі. Мірою боротьби з міграцією селян стало їх закріпачення. У 1580 р був виданий указ про заповідні літах, який скасував
Юріїв день. На наступний рік почався загальний перепис селян, що завершилася в 1592 р Вона створила юридичні підстави для пошуку втікачів. Щоб полегшити суперечки між власниками щодо швидких, в 1597 був виданий указ про урочні літа, тобто про позовну давність у таких спорах. Спочатку термін давності дорівнював п'яти років, потім він неодноразово змінювався, поки Соборне укладення 1649 не скасував певні літа, дозволивши шукати швидких безстроково.

Холопи ще зберігалися, хоча їх стало менше. Їх правове становище не змінився. До них примикала нова категорія залежного населення
-кабальні люди. Вона формувалася з вільних (головним чином із втратили землю) селян: Для того щоб стати кабальним, було потрібно обов'язкове оформлення служилої кабальної грамоти, в якій закріплювалося правове становище кабального людини. Для її складання потрібні були певні умови (особа повинна досягти певного віку, бути вільним від кріпацтва, від державної служби і т.д.).

Посаджені на землю холопи іменувалися страдниками. Вони забезпечували обробку панському землі на основі панщини. Страдники, які мали власного господарства, були мало зацікавлені в результатах своєї праці. Тому до панщині починають широко залучати і селян. У цей період остаточно складається інститут панщини поруч із оброчної системою.

Посадські люди. У другій половині XVI і в XVII ст. продовжується зростання міст, ремесла, торгівлі. Значно збільшується чисельність посадского населення, яке в XVII в. прикріплюється до посаду. Зростає також купецтво, яке мало привілеї (звільнення від ряду повинностей). Намічається чіткий поділ в містах на купецтво і
"Чорних" людей. До них ставилися ремісники і дрібні торговці.

Крім "чорних" слобод в посадах існували "білі" слободи, двори, власники яких не несли государева тягла, що викликало протести з боку "чорних" людей. Соборне укладення 1649 р скасувало "білі" слободи.

5.2. Державний лад

Перехід до станово-представницької монархії знаменувався істотними змінами в державному апараті. Найважливішим із них було виникнення представницьких органів. Змінюється статус монарха. Іван IV проголосив себе царем. Це було не простою формальністю, але відбитком зрослої сили монарха. Велику роль в зміцненні його влади зіграла опричнина - особлива, терористична внутрішня політика уряду Івана Грозного в 1565-
1572 рр.

У грудні 1564 Іван IV у супроводі заздалегідь підібраних бояр і дворян пішов з Москви до своє мисливське село Олександрівську слободу
(Нині - м Александров Володимирській обл.), Звідки незабаром гонець привіз два послання царя, оголошені на Червоній площі. У першому цар повідомляв, що він поклав гнів і на бояр і дітей боярських - за їх небажання воювати проти недругів і насильства над народом, і на духовенство-оскільки воно заступається за "зрадників", а раз так, то він залишає престол. У грамоті, зверненої до посадських людям Москви, Іван IV запевняв їх, що "гніву на них і опали нікоторие немає". Це був добре розрахований демагогічний жест: цар спритно протиставив феодалів і посадських людей, видаючи себе за захисника простих людей від насильства феодалів. Московські "чорні" люди зажадали, щоб бояри і духовенство умовили царя залишитися на царстві, погрожуючи, що в іншому випадку вони "государьских лиходіїв і зрадників" самі
"Потребят". Коли через кілька днів делегація духовенства і бояр стала в Олександрівську слободу, Іван IV погодився повернутися на престол, але лише з тією умовою, щоб він міг стратити "зрадників" на свій розсуд і заснувати опричнину. (Опричниною здавна називався доля, який князь виділяв своєї вдові, "опріч" (тобто крім) всієї землі. Тепер знову ж
"Опріч" всієї Руської землі виділялася государевого опричнина своєрідний особистий доля государя всієї Русі. Інша частина держави стала іменуватися земщиною).

У опричнину були включені: 1) повіти з розвиненим феодальним землеволодінням, служиві люди яких були споконвічної опорою великокнязівської влади (Суздальський, Ростовський, частина Переславль-Залеського, Костромської);
2) повіти, прикордонні з Великим князівством Литовським, де землі були віддані в значній мірі вірним слугам московських государів (Вяземський,
Козельський, Белевский, Мединський, Малоярославецкий, Можайський); 3) черносошниє землі в Помор'я, що давали великий дохід: надходили звідти податки стали фінансової базою опричнини. Опричную частина Іван IV виділив і в
Москві. Царський указ передбачав, щоб феодали, не прийняті в опричнину, втратили маєтків і вотчин в опричних повітах і отримали відшкодування в земських, але виселення великих феодалів з опричних повітів в значній мірі залишилося на папері.

У опричнину була взята тисяча служивих людей (до кінця опричнини число опричників зросла приблизно до 6 тис.). Вони склали окремі від земських полки, котрих очолював опричних воєводами. У опричнині діяла і своя
Боярська дума. Накази залишилися в земщине, але частина дяків Іван IV теж взяв в опричнину, яка нагадувала "держава в державі". Опричники були особистими слугами царя і користувалися повною безкарністю. Використовуючи їх, цар почав чинити розправу над своїми противниками. Посилилися опали і страти. Опричники в чорних шатах з похмурими символами вірної служби царю
(Мітла - щоб вимітати зраду, собача голова - щоб вигризати) наводили жах на країну.

Опричне "братство" мало риси середньовічного лицарського ордена з похмурим статутом. Сам Іван Васильович зазвичай носив мрачноватое чернече вбрання, яке носять ченці одного з католицьких орденів. Своїх підручних він називав братами, а ті його - братом. Накази про вбивства і тортури
"Ігумен" віддавав в церкві.

Опричних жертви ще ніхто достеменно не порахувала. Рахунок їм ведеться на десятки тисяч. Зазвичай спалювали дотла села, наполовину спустошували і вирізали міста: Клин, Твер, Псков, Новгород, Вишній Волочек, Торжок. У Твері була
Варфоломєєва ніч: мітили будинки і ворота. У самому Новгороді погром тривав 6 тижнів. Загинули тисячі жителів, багатьох скинули під лід Волхова, часто перед смертю їх піддавали жорстоким тортурам. Всі церкви були розграбовані.
Місто був спустошений. Після новгородського погрому почалися страті і самих опричників. Влітку 1570 року на Червоній площі в Москві витонченими стратам піддали кілька десятків людей. Стратили і сам цар, і його наближені. Опричнина остаточно виродилася в банду грабіжників і вбивць з високими титулами.

У 70-ті роки опричнина була скасована, а велика частина кромешников відправлено в інший світ. Але лютовать Іван Грозний продовжував аж до смерті: закатував свого головного полководця князя Михайла Воротинського, власноруч убив сина Іоанна ... У 1584 році він помер за грою в шахи.

За кривавими перипетіями царювання Івана Грозного деякі історики вбачають вищий державний сенс. Але занадто багато у вчинках
Грозного було довільного, поганого, психопатичного. Йому було байдуже, якими методами діяти. Важливо було кріпити свою особисту владу, бо цар Іван вважав, що він і є держава, і розпоряджався в ньому, державі, як в своєму власному будинку. А будинок встояв лише тільки тому, що кріпився традиційними релігійно-громадськими скріпами так тим, що напрацювали попередники Івана Васильовича. Спад в його царювання становили лише десятки тисяч убитих і заморених (бояр, дворян, купців, ремісників, селян, посадских людей), але і емігранти, і швидкі всіх звань і станів - багаторазово збільшилася і зміцнилося околичне російське козацтво. Слава і велич держави не були для царя Івана IV порожніми словами, але існували лише укупі з власним безмежним честолюбством. Не стільки про державу він дбав, скільки себе тішив.
Опричнина показала всю міру небезпеки, яка зачаїлася в безконтрольної царської влади,

В цілому підсумки царювання Івана IV були невтішними. Опричних репресії і зростання податкового гніту в зв'язку з Лівонської війною різко погіршили становище народних мас. Посилили народні лиха кримські набіги і лютувала кілька років епідемія чуми. Результатом був господарський криза. Центр і північний захід країни були спустошені. Села і села стояли закинутими, заростала лісом рілля. Багато бігли з розорених рідних місць -на південь (в райони Орла, Тули, Курська і т.д.), в Середнє
Поволжі, в Приуралля, а в самому кінці століття - і в Західний Сибір.

Вихід з Кризи уряд шукало в адміністративних заходи. Відповіддю на втеча селян стало кріпосницьке законодавство, яке означало важливий крок на шляху до оформлення кріпосного права в Росії. У чималому ступені закріпачення стало можливим в результаті опричного політики. Тільки деспотичне правління при нерозвиненості державного апарату могло утримати селян в покорі, зробити їх кріпаками.

Боярська дума. У міру того як відбувалося посилення царської влади, знижувалося значення Боярської думи. Проте опричнина не знищила
Боярську думу як вищий орган державної влади, не похитнула місництва, закреплявшего привілеї знаті. Після смерті Бориса Годунова роль Боярської думи тимчасово зросла. У 1610 р в результаті боротьби між різними угрупованнями боярства було повалення з престолу царя
Василя Шуйського. Вся повнота влади тимчасово перейшла до Боярської думи, державою фактично управляли сім впливових бояр ( "Самбірщина").

По суті, Боярська дума була скоріше дорадчим органом при государі, свого роду радою, діяльність якого виражалася відомої формулою - "государ вказав і бояри приговорили". Відповідно до цього в компетенцію Боярської думи входили найбільш важливі питання внутрішньої і зовнішньої політики, контролю адміністративного і судового апарату. Дума займала проміжне становище між монархом і всієї системою адміністративних установ - наказів та органів місцевого управління.
Тому в ній так само вирішувалися справи особливої ​​складності, які з тих чи інших причин не могли бути вирішені в наказах. Сучасні дослідники схиляються до визначення Думи як вищого консультативного органу московської політичної системи, центру царської адміністрації і суду. По суті, члени Думи становили правлячу еліту Московської держави, групу вищих радників царя.

До складу Думи входили думні люди чотирьох ступенів, окольничие, думні дворяни і думні дяки. Представники вищої знаті - боярської аристократії, що засідали в Думі, належали до нащадків князів - Рюриковичів або
Гедиміновичів (князі Воротинського, Мстиславська, Голіцини, Куракіна) або старовинних московських боярських родів (Романови, Морозови, Шереметєва, Шеііи,
Салтикова). Склад Думи розширився за рахунок менш родовитих, але близьких до царя родичів цариць - Стрешнєва, Милославських, а пізніше Наришкін.

Земські собори - принципово новий вищий орган держави. Через них цар залучив до управління державою певні кола дворянства і посадского населення. Земські собори були необхідні монархові для підтримки великих заходів - воєн, стягнення нових доходів і ін. Царі, спираючись на земські собори, могли проводити вигідну їм політику навіть всупереч волі Боярської думи. Перший собор (названий собором примирення) цар і феодали, налякані повстанням городян в Москві, скликали в 1549 р
Цим способом панівній верхівці вдалося організувати кілька вгамувати незадоволених.Створювалася видимість залучення до державного управління не тільки бояр і дворян, а й інших верств населення.

У земськісобори входили цар, Боярська дума, верхи духовенства
-Освячений собор в повному складі. Вони складали верхню палату, члени якої обиралися, а брали участь в ній відповідно до займаним становищем. Нижня палата була представлена ​​виборними від дворянства, верхів посадского населення (торгові люди, велике купецтво). Вибори в нижню палату проводилися який завжди. Іноді при терміновому скликанні собору цар запрошував представників з місць. Значну роль в земських соборах грали дворяни, і особливо торгові люди, чию було важливо для вирішення різних фінансових проблем.

Тривалість роботи соборів від обставин їх скликання і істоти яке обговорювали ними питань. У ряді випадків вони функціонували безперервно впродовж кількох років. Після вигнання іноземних інтервентів, в перші роки правління Михайла Романова, коли країна переживала економічну розруху, серйозні фінансові труднощі, і цар потребував підтримки різних верств населення, земські собори засідали майже безперервно, потім стали збиратися рідше. Скликання останніх соборів належить до другої половини XVII ст.

Кількісний склад земських соборів був непостійним. Велелюдним (приблизно 700-800 чоловік) був собор, скликаний в 1613 р, після вигнання інтервентів. Це був єдиний випадок, коли на ньому були присутні представники стрільців, козаків, чернотяглих селян. На цьому соборі вибирали царя. Висувалися різні кандидатури, зокрема називалося ім'я героя боротьби з інтервентами князя Пожарського. Перемогла та угруповання, яка виступала за обрання 16-річного Михайла Романова.
Бояри хотіли управляти самі, а тому обрали царя-маріонетку. Так на російський престол зійшла династія Романових.

Всі земські собори можна умовно розділити на чотири основні групи: 1) собори, які скликав цар за власною ініціативою; 2) скликав цар, але на вимогу станів; 3) скликані станами або з їх ініціативи за відсутності царя або спрямовані проти нього; 4) собори, які обирають на царство. Перша група соборів була переважаючою.

В історичній літературі висловлювалася думка, що земські собори були дорадчими органами за царя. Насправді ж вони були вищими органами державної влади.

Наказовому система управління. Перехід до неї (від палацово-вотчинної системи) завершився в середині XVI ст. У період її становлення провідна роль належала військово-адміністративним наказам. Йшла реорганізація армії, основу якої відтепер становила дворянська кіннота і стрільці. Стрілецькі формування були створені в результаті реформи, проведеної Іваном IV.
(Необхідність в них виникла в зв'язку подальшим розвитком і вдосконаленням вогнепальної зброї). Для управління стрілецьким військом створено спеціальний наказ.

Формуванню нової організації Руської держави пручалися великі бояре-землевласники, які звикли брати участь в походах зі своїми полками і займати місця в битві за своїм бажанням: де захотів, там і встав зі своїм полком. Царське законодавство розповсюдило принцип обов'язкової військової служби на все розряди феодалів. Всім поміщикам і вотчинникам наказувалося бути цього разу місце збору зі зброєю і зі своїми людьми. На відміну від Західної Європи, де збройні сили в період середньовіччя формувалися головним чином з найманців, російська армія складалася з підданих. До осіб, зобов'язаним нести службу, ставилися
"Служиві люди по батьківщині" (князі, бояри, дворяни, діти боярські) і
"Служиві люди по приладу" (стрільці, городові козаки, гармаші і ін.).

Особовим складом боярської та дворянської кінноти відав Розрядний наказ, який реєстрував всі випадки призначення на посади, переміщення по службі. Призначення на посади здійснювалися відповідно до принципу місництва (по рід, знатності).

Помісними земельними володіннями служивих дворян відав Помісний наказ, який стежив за тим, щоб вони отримували помісні землі за військову службу відповідно до встановлених норм. Козацькими військами відав Козачий наказ.

З'явилися в цей час і спеціальні територіальні накази, що відали справами тих територій, які недавно були приєднані до Росії. До них ставилися Казанський і Сибірський накази. Надалі став функціонувати і Малоросійський наказ (у справі України).

У період станово-представницької монархії виникає зародок центрального поліцейського органу. Спочатку діяла комісія Боярської думи по розбійним справах, потім створюється особливий Розбійний наказ, який розробляв для місцевих органів накази з питань боротьби з загальнокримінальної злочинністю і призначав на місця відповідних посадових осіб.

Обслуговуванням особистих потреб царя і членів його сім'ї відали палацові накази. До них належали: наказ Великого палацу (керував палацовими землями), Конюшенного (відав царської стайнею), Ловчий і
Сокольничий накази (організація полювання), Постельничий (відав царськими покоями) та ін. Посади керівників цих наказів вважалися найважливішими і почесними; відповідно до принципу місництва їх могли займати найбільш родовиті бояри.

При Івані IV дворяни і діти боярські отримали привілей - звертатися до суду самого царя. У зв'язку з цим було створено спеціальний чолобитною наказ.

Система судових наказів виникає в кінці XVII ст. (Московський,
Володимирський, Дмитровський та ін.), Які виконували функції вищих судових органів. Надалі ці накази, а також чолобитною злилися в єдиний
Судовий наказ.

У діяльності Російської держави велике значення мало Посольський наказ, який відав зовнішньополітичними питаннями. До його виникнення цими питаннями займалися багато органів. Відсутність єдиного посольського центру створювало чималі незручності. Безпосередню участь Боярської думи у зовнішньополітичних справах уявлялося недоцільним. У цих справах мали брати участь обмежене число осіб, щоб уникнути розголошення державної таємниці. Цар вважав, що всі основні питання зовнішньої політики повинен вирішити він. Допомагати у тому мали начальник Посольського наказу і невелике число наказових.

Основні обов'язки Посольського наказу листувалися тому, щоб вести переговори з представниками іноземних держав. Цю функцію безпосередньо виконував сам начальник наказу. У наказі вироблялися найважливіші документи, в яких обгрунтовувалася позиція Російської держави по різним зовнішньополітичним питанням. Крім того, він вирішував прикордонні конфлікти, займався обміном полонених тощо. Поява
Посольського наказу призвело до зниження ролі Боярської думи в області зовнішньої політики. Цар рідко з нею радився, воліючи покладатися на думку
Посольського наказу.

У другій половині XVI ст. виникає спеціальне центральне установа, що відав справами про холопів. Раніше цим займалися місцеві органи управління і Казенний наказ, який виконував одночасно безліч інших функцій.
У зв'язку з поширенням кабального холопства виникає потреба в спеціальному органі. Головний обов'язок Холопов наказу полягала в реєстрації кабальних записів особливих книгах. Крім того, він розглядав позови у справах швидких холопів.

Протягом XVII ст. функціонувало в цілому понад 80 наказів, з яких до кінця століття збереглося трохи більше 40. Одні накази скасовувалися, інші створювалися - у міру появи потреби в управлінні новими галузями. Так, створення полків нового ладу викликало поява Рейтарского наказу, а возз'єднання України з Росією супроводжувалося створенням Малоросійського приказу, повернення смоленських земель - Смоленського наказу тощо Це був природний процес, відображав ускладнення соціально-економічної і політичної структури суспільства. У державному апараті зростало вплив "безпородних людей".
Якщо в 1640 р наказових людей значилося всього 837 людина, то в 1690 р їх стало майже вчетверо більше-2739. Більше ніж по 400 чоловік в кінці століття сиділи в Помісному наказі і наказі Великий скарбниці. Штат наказу Великого палацу налічував понад 200 осіб. В інших наказах сиділо від 30 до
100 подьячих. Сучасник зазначив, що піддячих в наказах стало так багато, що і "сидіти ніде, стоячи пишуть". Зростання числа наказових служителів - свідчення підвищення ролі чиновників в управлінні державою.

Місцеве управління. Під час переходу до станово-представницької монархії колишня система годівлі замінили новою, заснованої на принципі самоврядування. В середині XVI ст. замість намісників-кормленщіков були засновані губні органи, які вибиралися певними верствами населення. Дворяни і боярські вибирали губного старосту, якого потім на посаді стверджував Розбійний наказ.

Апарат губного старости складався з цілувальників, які обиралися посадскими і верхівкою чернотяглого селянства. Цілувальники - виборні посадові особи, які називалися так тому, що вони цілували хрест з присягою вірно служити на цій посаді.

Губні органи як місцеві станово-представницькі установи могли успішно функціонувати за умови докорінної реорганізації системи феодальних імунітетів. Стоглавий собор 1551 прийняв рішення припинити видачу тарханів - грамот, яка давала феодалів особливими правами і привілеї, такі, як право суду, звільнення від деяких повинностей і ін. Феодальні імунітети призводили до того, що світський або церковний феодал міг встановлювати на своїй території порядки на свій розсуд, звільнявся від виконання деяких загальнодержавних норм. Тепер це було виключено.

Поряд з губної реформою Стоглавийсобор розглянув питання про створення земських органів самоврядування, схваливши пропозицію царя про повсюдне введення в країні посад виборних старост, цілувальників, соцьких і пятидесятских. Реалізація земської реформи почалася на черносошном Півночі.
Першому кроком в цьому напрямку було видання Іваном IV Мало-Пинежской земської статутний грамоти, яка передбачала заміну суду кормленщиков судом виборних старост. На прохання чорносошну селян і посадських людей ряд північних районів перекладався на відкуп, який висловлювався в певних грошових сум, виплачуваних земськими органами центральному уряду. Місцеве населення хіба що купувала в держави право позбутися кормленщиков, вирішувати свої місцеві питання самостійно.
Частина цих грошей пішла тим кормленщикам, які чекали своєї черги на намісництво. Аналогічні грамоти були видані багатьом місцям Північного
Помор'я. Пізніше цар видав указ про скасування годувань по всій землі і введення земського самоврядування. Були визначені конкретні терміни передачі годувань на відкуп.

До відання земських органів ставився передусім збір податей і суд у цивільних і дрібним кримінальних справах. Більші справи розглядали губні органи. Земські старости та інші посадові особи свої обов'язки з розгляду цивільних і кримінальних справ виконували без стягування мит з населення. Тим самим було скасовувався колишній порядок, при якому наместнікі- кормленщики стягували численні і обтяжливі населенню мита на свою користь.

Селянська війна під проводом Болотникова і роки іноземної інтервенції переконали царя в тому, що на губні і земські органи не можна повністю покладатися. Тому додатково до них були засновані посади воєвод, яких підбирав Розрядний наказ з числа бояр, дворян з подальшим їх затвердженням царем і Боярської думою. У великі міста призначалися кілька воєвод, один з них вважався головним. На відміну від кормленщиков воєводи отримували государеве платню і могли оббирати місцеве населення.

Одна з головних завдань воєвод полягало в забезпеченні фінансового контролю. Вони виробляли облік кількості землі і прибутковості земельних ділянок у всіх господарствах. Збирали державні податки виборні старости і цілувальники під наглядом воєвод.

Важливою функцією воєвод був набір на військову службу служивих людей з дворян і дітей боярських.Воєвода становив відповідні списки, вів облік, проводив військові огляди, перевіряв готовність до служби. За вимогою
Розрядного наказу воєвода направляв військових місце служби. Він командував також стрільцями і пушкарями, спостерігав за станом фортець.

При воєводі була спеціальна наказова хата на чолі з дяком. У ній велися всі справи з управління містом і повітом. Загальна чисельність апарату місцевих установ країни в другій половині XVII ст. стала наближатися до двох тисяч чоловік. У міру того як воєводи зміцнювали своє становище, їм все більше підпорядковувалися губні і земські органи, особливо по військовим і поліцейським питань.

Права і обов'язки воєвод були такі невизначені, що вони самі уточнювали в процесі діяльності, що створювало великі можливості для сваволі. Не вдовольняючись платнею, вони з допомогою вимагання вишукували додаткові джерела доходів. Особливо великою була сваволю воєвод в Сибіру. Контроль центру за діяльністю воєвод був вкрай слабким.

У XVII ст. отримують розвиток розряди - військово-адміністративні округи, що виникали в прикордонних районах. Перший з них - Тульський - був створений ще в XVI ст. У XVII ст. в зв'язку з розширенням меж на південь, захід і схід виникли Білгородський, Смоленський, Тбіліський та ін. розряди.
Створювалися вони і в районах, що знаходилися в центрі країни (Московський,
Володимирський і ін.), Але вони виявилися недовговічними. Воєводами розрядів призначалися бояри, їм підпорядковувалися воєводи повітів. Розряди були віддаленими попередниками губерній петровського часу. Права і обов'язки воєвод розрядів були визначені. Їх головне завдання полягало в мобілізації сил для відсічі ворогові.

5.3. розвиток права

Джерела права. Центральне місце серед джерел права цього періоду займає Судебник 1550, який отримав назву Царського судебника. Він представляв собою нову редакцію Судебника 1497 р ньому були відображені зміни в російському законодавстві за минулі півстоліття. Судебник був затверджений під час реформ Івана IV і служив правовою основою їх проведення в розпал реформаторської діяльності уряду в 50-і рр. XVI ст. Він складався з 100 статей і за різноманітністю регульованих ситуацій і відбитим в ньому правових інститутів перевершував Судебник 1497 р Докладніше і детально в ньому були представлені відносини дворян і селян. Є підстави вважати, що цей Судебник було прийнято саме його обговорення представниками різних станів. Поза сумнівом, він був спрямований на досягнення загальнодержавної стабільності після смуги міжстанових розбіжностей в період малолітства Івана IV. Про значення закріплених в ньому правових принципів свідчить той факт, що в момент установи опричнини цар наполегливо домагався не брати їх до уваги, бажаючи розв'язати собі руки при переході до терору проти противників посилення царської влади. Після смерті Івана IV різні уряду в Росії прагнули відновити в повному обсязі правові принципи, закріплені в
Судебник 1550

До джерелам, що містив переважно норми церковного права, а також деякі норми цивільного, сімейного, кримінального права, ставився так званий Стоглав 1551 г. - збори постанов собору.
Значний інтерес представляє і таке джерело права, як статутні книги наказів.

Найбільшим законодавчим пам'ятником цього періоду стало Соборний
Покладання 1649 р Безпосереднім приводом для його прийняття послужило спалахнуло в 1648 р повстання посадского люду в Москві. Посадські звернулися до царя з чолобитними про поліпшення свого становища і про захист від утисків. В цей же час свої вимоги царю пред'явили і дворяни, які вважали, що їх багато в чому обмежують бояри. Цар придушив повстання посадских, але був змушений відкласти збір недоїмок. У 1648 році він наказав почати розробку проекту нового закону під назвою "Покладання".
Над його складанням працювала спеціальна комісія на чолі з боярином князем
Н.І. Одоєвськ. Джерелами Соборної Уложення були Судебник 1550, вказні книги Помісного, Земського, розбійного і ін. Наказів, колективні чолобитні московських і провінційних дворян, посадских людей і т.д., а також Кормчая книга (візантійське право), Литовський статут 1588 р та ін.

Всього в Уложенні було 25 глав, 967 статей. У ньому були розроблені питання державного, адміністративного, цивільного, кримінального права і порядку судочинства. У ряді глав були закріплені норми, що забезпечують захист царя, церкви, дворян від виступів народних мас. У гл. II і III було розроблено поняття про державний злочин, під яким малися на увазі перш за все дії, спрямовані проти особистості монарха, влади і її представників. За дії "скопом і змовою" проти царя, бояр, воєвод і наказових людей покладалася "смерть без усякої пощади". Гл. I була присвячена захисту інтересів церкви від "церковних бунтівників". Соборний Покладання 1649 р брало під захист дворян за вбивство холопів і селян (глави XX-XXII). Про різкої соціальної диференціації і захисту державою інтересів "верхів" свідчить різниця в штрафах за "безчестя": за селянина - 2 руб., Гулящого людини - 1 руб., А за осіб привілейованих станів - до 70-100 руб.

У гл. XI ( "Суд про селян") зібрані статті, розробляють питання селянської фортеці. Цими постановами остаточно оформлялося кріпосне право - встановлювалася вічна спадкова залежність селян, скасовувалися "певні літа" для розшуку втікачів (ст. 2), за приховування швидких встановлювався високий штраф (ст. 10). Соборне
Покладання 1649 р позбавило поміщицьких селян права судового представництва по майнових суперечок. Гл. XIX ( "Про посадских людях") проголошувала ліквідацію приватновласницьких слобід в містах, повернення в тягло "беломестцев", "закладчиков", масовий розшук втікачів посадських людей; посадськінаселення прикреплялось до посадам і державну тяглу. Положення кабальних холопів регламентовано гл. XX. Глави XVI ( "Про помісних землях") і XVII ( "Про вотчинах") присвячені питанням дворянського землеволодіння. У них встановлювалися норми помісних дач по чинам, заборонялася продаж помісних в вотчину, продаж вотчинних земель духовенству, але було узаконене успадкування маєтків дружинами і дітьми феодала.

Питанням судочинства присвячувалася найбільша гол. Х ( "Про суд", ст. 287). У ній докладно регламентується порядок слідства і судочинства, визначаються розміри судових, мит, штрафів, розроблені питання умисного і навмисного злочину, регулюються відносини власності (спірні майнові справи і ін.). З гл. Х пов'язані також глава XI ( "Суд про селян"), XII ( "Про суд патріарших наказових і дворових всяких людей і селян"), XX ( "Суд про холопів"), XXI
( "Про розбійних і татіних справах"), XXII (перелік "вин", які "чинити смертна кара" або "смерті не казніті, а чинити покарання") та ін.
Організації збройних сил країни присвячені гл. VII ( "Про службу всяких ратних людей Московської держави"), VIII ( "Про спокуту полонених"),
XXIII ( "Про стрільців").

Ухвалення Соборної Уложення 1649 р стало важливою віхою в розвитку самодержавства і кріпосного ладу; воно відповідало інтересам класу дворян.
Цим пояснюється його довговічність. Воно залишалося основним законом в
Росії аж до першої половини XIX ст.

Соборний Покладання 1649 р - значний крок вперед у порівнянні з попереднім законодавством. У ньому регулювалися непоодинокі групи громадських відносин, а всі сторони суспільно-політичного життя того часу.

У другій половині XVII ст. були прийняті закони, які сприятимуть розвитку внутрішньої торгівлі та зовнішньоторговельних зв'язків Російської держави.

Засилля іноземного торгового капіталу на внутрішньому ринку Росії викликало в російських купців гостре невдоволення, прояви поданих уряду чолобитних з вимогою вигнати купців-іноземців (англійців, голландців, гамбуржцев і ін.) З внутрішнього ринку. Вперше ця вимога прозвучала в чолобитною 1627 року і потім було повторено в 1635 і 1637 рр. на
Земському соборі 1648-1649 рр. російські торговельні люди знову зажадали висилки іноземних купців.

Наполегливі домагання російських купців лише частково увінчалися успіхом: уряд в 1649 р позбавило права вести торгівлю в Росії лише англійців, причому підставою послужило звинувачення в тому, що вони
"Государя свого Карлуса короля вбили до смерті".

Торгові люди продовжували тиснути на уряд, і воно у відповідь на чолобитну славетного людини Строганова 1653 р оприлюднило
Торговий статут. Головне його значення полягало в тому, що він замість безлічі торгових мит (явочній, езжей, бруківці, полозовой і ін.) Встановлював єдине мито в розмірі 5% від вартості товару, що продається.
Торговий статут, крім того, підвищував розмір мита з іноземних купців.
Торговий статут, таким чином, носив протекціоністський характер і сприяв розвитку внутрішнього обміну.

Ще більш протекціоністським був Новоторговий статут 1667, детально викладає правила торгівлі російськими та іноземними купцями. Новий статут створював сприятливі умови для торгівлі всередині країни російським торговим людям: іноземець, який продавав товари в Архангельську, сплачував звичайні 5% мита, але якщо він побажав відвезти товар в будь-якій іншій місто, то розмір мита подвоювався, причому йому дозволялося вести тільки оптову торгівлю. Торгувати иноземцу з іноземцем іноземними товарами заборонялося.
Новоторговий статут захищав російських торгових людей від конкуренції іноземних купців і в той же час збільшував розмір надходжень до скарбниці від збору мит з іноземних купців.

Упорядником Новоторгового статуту був А. Л. Ордин-Нащокін. Цей представник зубожілого дворянського роду став найпомітнішим державним діячем XVII в. Він ратував за необхідність заохочувати розвиток внутрішньої торгівлі, звільнення купецтва від дріб'язкової опіки урядових установ, за видачу позичок купецьким об'єднанням, щоб вони могли протистояти тискові багатих іноземців. Ці ідеї він втілив в "статтях про градском улаштуванні" Пскова за часів, коли був там воєводою, і в
Новоторговом статуті, коли став боярином і фактичним керівником уряду. Нащокін не рахував непристойним запозичати корисне народи
Західної Європи: "Доброму не соромно привчатися і з боку, у чужих, навіть у своїх ворогів".

Цивільне право. В цей час отримують юридичне закріплення сформовані раніше три основні види феодального землеволодіння. Перший вид - власність держави або безпосередньо царя (палацові землі, землі чорних волостей). Другий вид - вотчинне землеволодіння. Вотчини відрізнялися від маєтків тим, що передавалися у спадок. Вотчини були трьох видів: родові, вислуженние (скаржився) і куплені. Законодавець дбав про те, щоб кількість родових общин не зменшувалася. У зв'язку з цим передбачалося право викупу проданих пологових вотчин. Третій вид феодального землеволодіння - маєтку, які давалися за службу, головним чином військову. Розмір маєтку визначався в залежності від службового становища особи, якій воно призначалося. Маєтку у спадок не переходили. Феодал користувався ними до тих пір, поки служив.

Різниця в правовому становищі між вотчинами і маєтками поступово стиралася. Хоча маєток не передавалася у спадщину, його міг отримати син, якщо він ніс службу. Соборне Укладення встановило, що, якщо поміщик залишив службу по старості або хвороби, його дружина і малолітні діти могли одержати частину маєтку на "прожиток". Соборний Покладання 1649 р дозволило виробляти обмін маєтків на вотчини. Подібні угоди вважалися дійсними при наступних умовах: сторони, укладаючи між собою мінову запис, зобов'язувалися цю запис уявити в Помісний наказ з чолобитною на ім'я царя.

Широке поширення отримали зобов'язання з договорів (договори купівлі-продажу, міни, позики, поклажі та ін.). Соборне Укладення, прагнучи полегшити становище боржників (особливо дворян), заборонило стягувати відсотки за позикою, вважаючи, що він повинен бути безоплатним. Позовна давність за позикою встановлювалася в 15 років, часткова сплата боргу переривала протягом давності. Незважаючи на заборони, стягнення відсотків за договорами позики фактично тривало. Однак ці стягнення не могли вже мати правового захисту в суді.

Законодавство передбачало порядок укладення договорів.Найбільш великі угоди оформлялися кріпаком порядком, при якому документ, засвідчував угоду, складався майданних піддячих за обов'язкової участі в цьому не менше двох свідків. Менші угоди могли оформлятися домашнім способом. У законі точно не визначався коло угод, які повинні оформлятися кріпаком порядком. Передбачалися способи забезпечення виконання договорів - заставу і поручительство.

Законодавство приділяло увагу також і зобов'язаннями з заподіяння шкоди. Встановлювалася відповідальність за заподіяння шкоди, викликаного потравами полів і лугів. Власник худоби, потравившего угіддя, зобов'язаний був відшкодувати завдані збитки. Затриманий при потрави худобу підлягав поверненню власнику.

Спадкування здійснювалося, як раніше, за заповітом і за законом.

Шлюбно-сімейне право. Шлюбно-сімейне право відбивало патріархальний уклад життя, неодмінною ознакою якого було підпорядкування волі старшого і принижене становище жінки. Найяскравіше патріархальні риси побуту виявлялися під час створення нової сім'ї - при її виникненні головними дійовими особами були не молоді люди, яким стояла спільне життя, а їхні батьки. Саме вони здійснювали обряд сватання: батьки нареченої збирали інформацію про репутації нареченого (що він не п'яниця, не ледар і т.д.), а батьки нареченого ретельно вивчали перелік того, що наречена отримає в придане. Якщо результат задовольняв обидві сторони, то наступав другий етап обряду - оглядини нареченої.

Оглядини відбувалися теж без участі нареченого - за дорученням смотрельщицами виступали мати, сестри, родички або ті, "кому він, наречений, сам вірить". Мета оглядин полягало у встановленні відсутності розумових і фізичних вад у нареченої. Позитивний результат оглядин давав підставу для розмов про вирішальну процедурі - визначення часу вінчання і весільних урочистостей. Терміни закріплювалися документом, в якому вказувалася сума неустойки, якщо одна зі сторін відмовиться від умов контракту.

Під вінець наречена йшла загорнутий в фату. Тільки під час весільного бенкету наречену "відкривали", і чоловік міг розгледіти дружину. Іноді траплялося, що дружина виявлялася з вадою: сліпий, глухий, розумово неповноцінною і т.д. Таке відбувалося, якщо під час оглядин показували наречену з фізичними вадами, а її здорову сестру або навіть дівчину з іншої сім'ї. Обдурений чоловік виправити справи не міг-патриарх не задовольняв чолобитною про розлучення, бо керувався правилом: "Не довідавшись справді, не женися". В такому випадку чоловік міг зрештою домогтися свого шляхом щоденних катувань дружини, вимагаючи постригу в монастир. Якщо молода жінка вперто відмовлялася переселятися в монастирську келію, то її батьки подавали патріарху чолобитну зі скаргою на жорстокість чоловіка. Обгрунтована скарга могла мати наслідок - нелюда визначали в монастир на покаяння терміном на півроку або рік.
Розлучення давали лише після того, як повернувся з покаяння чоловік продовжував мучити дружину.

Традиційна обов'язок дітей беззаперечно коритися волі батьків в XVII в. придбала силу закону: Покладання 1649 р забороняло синові чи дочці скаржитися на батька чи матір, чолобитники підлягали покаранню батогом. Покладання встановлювало різну міру покарання за однаковий злочин, скоєний чоловіком і дружиною: мужеубийцу очікувало закопування по шию в землю і болісна смерть, а репресії по відношенню до чоловіка Покладання не передбачало - практично обмежувалися покаянням.

Кримінальне право. Законодавство цього періоду вважає злочинами діяння, небезпечні для феодального суспільства, називаючи їх "лихим справою", хоча загального терміна для позначення злочину наразі немає. За ряд діянь призначалися різні покарання в залежності від соціального статусу осіб, які їх вчинили.

Соборний Покладання 1649 р містила численні норми Особливої ​​частини кримінального права. На перше місце законодавець поставив злочину проти релігії. Вперше в історії російського законодавства їм присвячувалася спеціальна глава. На другому місці стояли державні злочини
(Державна зрада, посягання на життя і здоров'я царя, самозванство та ін.). До тяжких діянь ставилися особливо небезпечні злочини проти порядку управління (порушення порядку на царському дворі, фальшивомонетництво, підробка царських печаток та ін.). У законі були докладними описами різних складів злочинів -військових, майнових, проти особистості.

Хоча право в цілому в Соборному Уложенні 1649 р було розроблено на більш високому рівні, ніж в попередніх документах російського законодавства, все-таки в ньому спеціально не виділялося загальна частина кримінального права, основна увага зосереджувалась на описі конкретних складів злочинів. Норми загальної частини кримінального права накладала Соборному Уложенні лише у вигляді розрізнених статей.

Кримінальне законодавство середини XVII ст. приділяло велику увагу системі покарань. У міру розвитку держави все різноманітніший ставали міри покарання, одночасно вони все більше посилювалися. Яскраво вираженою метою покарання у Соборному Уложенні було залякування.
Передбачалося широке застосування смертної кари. Простими видами страти вважалися відрубування голови, повішення, утоплення.
Значне місце в системі покарань займала кваліфікована смертна кара. Однією з найтяжчих заходів покарання було закопування живцем в землю. Застосовувався покарання дружини, яка здійснила умисне вбивство чоловіка. До кваліфікованим видам страти ставилися також спалення, залиті горла розплавленим оловом або свинцем, четвертування, колесування.
Широко застосовувалися членовредітельние і хворобливі покарання - відрізали ніс, вухо, руку; били батогом і палицями. Кримінальне законодавство знало вже такі міри покарання, як в'язниця і посилання. Штраф, який раніше застосовувався часто, займав вже незначне місце серед покарань.

Процесуальне право. У законодавстві того часу все ще було відсутнє чітке розмежування цивільно-процесуального та кримінально-процесуального права. Однак розрізнялися дві форми процесу
-змагальний (суд) і слідчий (розшук).

У справах релігійні злочинах, а також з багатьох майнових злочинів проти особистості процес був пошуковим. У цих справах велося попереднє слідство, яке, однак, не отримала той час чіткого вираження в правових нормах. Розслідування більшості кримінальних справ починалося з ініціативи державних органів, за доносами (особливо у політичних справах), скарг потерпілого (розбій, крадіжка та ін.). За найважливішим державним злочинів розслідування починалося за прямою вказівкою царя.

Попереднє слідство зводилося переважно до виробництва невідкладних дій (затримання підозрюваного, арешт і ін.). При розшуку застосовувався повальний обшук, а також катування. У 1555 р Боярська дума прийняла законодавчий акт про розбійних справах (законодавчі акти називалися тоді вироками Боярської думи). У ньому підкреслювалося, що основні докази по розбійним справах повинні добуватися з допомогою катування і повального обшуку. Під повальним обшуком цей бачили опитування обхідних людей (не свідків) про особу підозрюваного або обвинуваченого; вони давали оцінку особистості (хороша людина або поганий, злочинець чи ні). Особливе значення це мало при визнанні підозрюваного відомим "хвацьким" людиною, тобто найбільш небезпечним злочинцем, систематично який здійснював злочину. Встановлювати правила, при якому дані повального обшуку мали конкретні юридичні наслідки. Якщо більшість опитаних визнавало особа відомим "хвацьким" людиною, то додаткових доказів не було потрібно. До нього застосовувалося довічне тюремне ув'язнення. Якщо при тих же умовах так висловлювалася кваліфікована більшість (дві третини), то застосовувалася смертна кара.

У 1556 р Боярська дума прийняла вирок про губних справах, в якому давався вичерпний перелік осіб, які підлягають опитування. До них ставилися тільки "добрі" люди. Число учасників повального обшуку збільшилося до 100 осіб (раніше 5-6, потім 10-20 чоловік).

У законодавстві регламентувалися підстави і порядок застосування тортури з релігійних, державним та іншим злочинам. Більшість цивільних справ і деякі кримінальні справи (головним чином приватного обвинувачення) розглядалися в змагальному процесі, який починався і припинявся волею сторін.

Триває розвиток системи формальних доказів. У законодавстві визначалися значення і сила конкретних доказів, які ділилися на скоєні і недосконалі, повні та неповні. Суд при оцінці доказів була пов'язана вимогами закону. Царицею доказів вважалося визнання звинувачуваного чи відповідача.

У змагальному процесі велике значення мали такі докази, як посилання винних і загальна посилання. При засланні з винних боку по домовленості посилалися на групу свідків. Якщо хоча б один з них давав показання, суперечать твердженням боку, то остання автоматично програвала справу. У загальній засланні обидві сторони посилалися на одного свідка, попередньо домовляючись, що його свідчення будуть вирішальні результату. Як доказ зберігалася і присяга
(Хресне цілування).

ДОДАТОК 1

Відповіді на завдання тест-тренінгу

Схема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ У ДАВНЬОРУСЬКОМУ ДЕРЖАВІ В IX-X ст.

Схема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ У ДАВНЬОРУСЬКОМУ ДЕРЖАВІ В XI-
XII ст.

Схема 3. СУДОВІ ОРГАНИ ДАВНЬОРУСЬКОГО ДЕРЖАВИ

Схема 4. ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У Галицько-Волинського князівства

Схема 5. СИСТЕМА ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ ВОЛОДИМИРО-СУЗДАЛЬСЬКОГО КНЯЖЕСТВА

Схема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ У НОВГОРОДСЬКІЙ Федеральної
РЕСПУБЛІЦІ (XI-XIV ст.)

Схема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ У РОСІЙСЬКОМУ ДЕРЖАВІ У ПЕРІОД
ЙОГО ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (XIV-XV ст.)

Схема 9. СУДОВІ ОРГАНИ РОСІЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ДЕРЖАВИ В ПЕРІОД
СТАНОВО-представницьких монархій (СЕРЕДИНА XVI - СЕРЕДИНА XVII ст.)

ДОДАТОК 1

Хронологічна ТАБЛИЦЯ

862 г "Покликання варягів" (запрошення на Русь норманських князів).
882 г Похід новгородського князя Олега на Київ, об'єднання
Північній і Південній

Русі в єдину державу.
882-912гг Правління київського князя Олега.
911,941,944 Укладання російсько-візантійських договорів, заснованих на

і 971гг "Законі російською".
980-1015 рр. Правління князя Володимира Святославича.
988гг. Хрещення Руси.
1015 р Складання Руської Правди (Правди Ярослава).
1015-1054гг. Правління князя Ярослава Мудрого.
1054-1072 рр. Час складання Правди Ярославичів.
1097 р Любецький з'їзд руських князів, юридичне закріплення принципу династичного поділу Російської землі.
1113 Повстання в Києві і видання Статуту Володимира
Мономаха.
1113-1125 рр. Правління князя Володимира Мономаха.
1125-1132 рр. Правління князя Мстислава. Складання Великої редакції Руської

Правди. Час остаточного розпаду державного єдності

Київської Русі.
1125-1157 рр. Князювання Юрія Долгорукого в Ростово-Суздальській землі.
1136 р Відокремлення Новгорода, створення Новгородської республіки.
1147 г. Перша згадка Москви в літописі.
1157-1174 рр. Правління Андрія Боголюбського у Володимиро-Суздальське князівство.
1176-1212 рр. Правління Всеволода Велике Гніздо у Володимиро
Суздальське князівство.
1223 р Битва на Калці.
1236-1242 р Навала Батия на Русь.
1242 р Битва на Чудському озері (Льодове побоїще).
1262 р Повстання проти Орди в російських містах.
1325-1340 р Правління Івана Калити.
1332 р Визнання Ордою Івана Калити великим князем "треба усією Руською землею".
1359-1389гг. Князювання Дмитра Донського.
60-е рр. Початок розпаду Золотої Орди і суперництва Москви і Твері.
1380 рКуліковська битва.
1392-1393 рр. Приєднання Нижнього Новгорода до Москви.
1425-1462 рр. Князювання Василя Темного.
1462-1505 рр. Князювання Івана III.
1463-1468 рр. Ліквідація незалежності Ярославського князівства.
1474 р Ліквідація самостійності Ростовського князівства.
1478 Приєднання Новгорода до 'Московської держави.
1480 р Стояння на Угрі. Повалення ординського ярма.
1485 Приєднання Твері до Московської держави.
1489 Приєднання Вятской землі.
1497 р Судебник Івана III.
Кінець XV в. Новгородська, Псковська судні грамоти.
1503 р Включення до складу Російської держави Чернігова,
Новгород-

Сіверського, Гомеля, Брянська, ряду інших міст.
1505-1533 рр Правління Василя III.
1510 Приєднання Пскова.
1514 р Включення Смоленська до складу Російської держави.
1521 Приєднання Рязані.
1533-1584 рр. Князювання (з 1547 року - царювання) Івана IV Грозного.
1549 г. Скликання першого Земського собору.
1550 р Судебник Івана IV.
1552 Приєднання Казанського ханства.
1552-1557 рр. Завершення приєднання до Російської держави народів

Поволжя і Західного Приуралля.
555-1556 рр. Указ про скасування годувань. Завершення губної і земської реформ.
1556 Приєднання Астраханського ханства.
1565-1572 рр. Опричнина Івана Грозного.
1581 р Встановлення "заповідних років".
1581-1584 рр. Похід Єрмака в Сибір, підкорення Сибірського ханства.
1589 р Установа патріаршества.
1597 р Указ про "урочні літа".
1598-1606 рр. Правління Бориса Годунова.
1606-1607 рр. Повстання И.Болотникова.
1612р. Звільнення Москви від поляків.
1613 р Обрання на царство Михайла Романова.
1645-1676 рр. Царювання Олексія Михайловича.
1649 г. Соборне Укладення, остаточне оформлення кріпосного права.
1654 г. Переяславська Рада, возз'єднання України з Росією.

Церковні реформи Никона
1667 р Новоторговий статут.
1670-1б71гг. Селянська війна під проводом Степана
Разіна

ОНЛАЙН

ЧАСТИНА 1

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА РОСІЇ
1. Вища міра покарання по Руській Правді.
А. Смертна кара.
В. Каторга.
С. Довічне ув'язнення.
D. Конфіскація майна і видача злочинця (разом з родиною) в рабство.
2. 2. Який київський князь знизив лихварські відсотки?
А. Святополк.
В. Іван Калита.
С. Володимир Мономах.
D. Святий Володимир.
3. Найсильніше російське князівство в XII - XIII ст.
А. Московське.
В. Володимирі - Суздальське.
С. Новгородське.
D. Київське.
4. Як називався найдавніший звід російського права, текст якого до нас не дійшов?
А. Закон Русский
В. Правда Ярослава.
С. Правда Ярославичів.
D. Соборне Укладення.
5. Злочини проти релігії довго перебували в юрисдикції самої церкви.
Який документ вперше в історії російського права включив ці злочини в світську кодифікацію?
А. Великокняжий Судебник.
В. Стоглав.
С. Соборне Укладення.
D. Судебник 1550
6. Які принципи визначали систему покарань по Соборному Укладенню?
А. Невизначеність покарань і множинність покарання за один злочин. В. Індивідуалізація покарання. (Дружина і діти злочинця не відповідали за його діяння).
С. Становий характер покарання.
D. Все перераховане.
7. Головні цілі покарання за Соборне Укладення.
А. Повчання злочинця на істинний шлях.
В. Ізоляція злочинця від суспільства.
С. Відшкодування збитку.
D. Залякування і відплата.
8. Які книги до середини XYI в. склали систему церковного права?
А. Домострой, Четьї - Мінеї.
В. Одкровення Іоанна Богослова, Послання і Діяння святих апостолів.
С. Кормчая .кніга, правосуддя митрополичье, Стоглав.
D. Канонічні і апокрифічні євангелія.
9. Яке князівство очолив Юрій Долгорукий?
А. Ростово - Суздальське.
В. Нижегородське.
С. Галицько - Волинське.
D. Московське.
10. Перший загальноросійський збірник законів в Московській державі.
А. Судебник Івана III в 1497 р
В. Закон Русский.
С. Російська правда.
D. Царський судебник.
11. Як називалися документи, видані після Соборного Укладення, що ввійшло в комплекс його правових норм?
А. Судебники.
В. Жалувані грамоти.
С. указное книги наказів.
D. Новоуказние статті.
12. Які події прискорили прийняття Соборної Уложення?
А. Повстання Степана Разіна.
В. Велика Північна війна.
С. Смута.
D. Повстання 1648 року в Москві.
13. Яке князівство стало центром об'єднання Північної Русі з XIV ст.?
А. Рязанське.
В. Нижегородське.
С. Московське.
D. Тверське.
14. У 1547 р великий князь Іван IY був офицально проголошений царем. Яке це мало значення?
А. Руські князі та бояри пам'ятали, що царя раніше титулували лише Великим князем і в їхніх очах він залишався першим серед рівних.
В. Проголошення Івана IY царем швидко привело до створення абсолютної монархії з сильним професійним бюрократичним апаратом і постійної армією.
С. Влада і повноваження московського государя залишилися колишніми. Змінився лише титул.
Зміна форми не змінювало суті.
D. Слово «цар» сходило до римського «цезар». царя проголосили
помазаником
Божим, наступником римських і візантійських імператорів. Церква сформулювала ідеологію самодержавного держави: «Москва - третій Рим, а 4 - му Риму не бувати».
15. Яка різниця між вотчиною і маєтком?
А. Не було ніякої суттєвої різниці між вотчиною і маєтком. Те й інше були великим і феодальним і маєтками, у багато разів вищими за і крихітні селянські наділи.
В. Маєтку були більше вотчин. Поміщики постійно жили в своїх маєтках, і намагалися якомога більше отримати від селян. Бояри ж залишали свої вотчини, щоб виконувати державну службу.
С. вотчини, як правило, були за розмірами крупніше поместей і були спадкової власністю (зазвичай бояр). Маєток давалося на термін, під умовою служби. Поміщики (дворяни) прагнули більше вичавити з маєтку і більш інтенсивно експлуатували селян. Селянські переходи в Юр'єв день частіше відбувалися з поместей в вотчини. З середини XYI в. почався процес поступового зближення статусу вотчин і маєтків.
D. Дворяни володіли вотчинами, які передавалися від батька до сина. Бояри - поміщики могли передавати маєток синам, якщо ті теж надходили на службу.
16. Галузеві органи центрального управління в Російській державі в XYI -
XYII ст.
А. Міністерства.
В. Накази.
С.Губние хати.
D. Колегії.
17. Коли була видана Коротка Правда?
A. Нe пізніше 1072 р
B. В. У 1113 р
C. С. У 988 р
DD У 1054 р
18. Довгий час договір на Русі скреплялся проголошенням певних ритуальних формул в присутності послухів - поручителів. Поступово став посилюватися контроль держави за оформленням договору. Договірна грамота стала набувати законну силу лише після запевнення в офіцальноі інстанції. Коли і який документ вперше закріпив обов'язкову запис договору в реєстраційну книгу?
А. Судебник 1550
В. Судебник Івана III.
С. Указ 1558 р виданий на додаток до Царського Судебнику.
D. Псковська судна грамота.
19. Коли з'явився Статут Володимира Мономаха?
А. В XI ст.
В. Чи не раніше 1113
С. У 1147 р
D. У Х ст.
20. Сан глави Російської Православної церкви в XYII в.
А. Архієпископ.
В. Митрополит.
С. Протопоп.
D. Патріарх.
21. Хто вперше зібрав Земський собор?
А. Іван IY.
В. Михайло Романов.
С. Рюрик.
D. Святий Володимир.
22. Самий безправний суб'єкт права по Руській Правді.
А. Закуп.
В. Холоп.
С. Найманий працівник.
D. рядовичей.
23. Коли утворилося Давньоруська держава зі столицею в Києві?
А. У YI в.
В. В Х ст.
С. В IX ст.
D. У XY в.
24. Коли стався перший, «тимчасовий» заборона переходу селян у Юріїв день?
А. У 1497 р
В. Під владою монголів.
С. У 1550 р
D. У 1581 р
25. Коли широко поширилася система імунітетів для боярських вотчин?
А. У XII - XIII ст.
В. За часів Київської Русі.
С. Після об'єднання Русі навколо Москви.
D. У роки опричнини.
26. У яких російських державах склався республіканський лад?
А. У Новгороді і Пскові.
В. В Новгород - Сіверському і Переяславі.
С. В Твері і Рязані.
D. У Києві та Чернігові.
27. Найбільш відомий пам'ятник російського права часів феодальної роздробленості.
А. Новгородська судна грамота.
В. Псковська судна грамота.
С. Правда Ярослава.
D. Судебник 1497.
28. Які покарання покладалися по Соборному Укладенню за вбивство своєї дитини і які за вбивство сторонньої людини?
А. За вбивство своєї дитини загрожувало тюремне ув'язнення, за вбивство сторонньої людини - смертна кара.
В. За будь-яке вбивство карали стратою.
С. В обох випадках вбивці загрожувало тюремне ув'язнення.
D. Убивство сторонньої людини каралося стратою, вбивство своєї дитини церковним покаянням.
29. Місцеві станово - представницькі органи з середини XYI в.
А. Накази.
В. Сільські ради.
С. Земські і губні хати.
D. Муніципалітети.
30. Який російський государ був вперше офицально проголошений царем?
А. Іван III.
В. Іван IY.
С. Ярослав Мудрий.
D. Петро I.
31. Які російські князівства підкорилися Литві?
А. Московське. Звенигородське.
В. Київське, Смоленське.
С. Новгородське, Псковське.
D. Рязанське, Тверське.
32. Який із старовинних звичаїв повністю зберігає Російська Щоправда?
А. Кругова порука.
В. Умикання наречених.
С. Багатоженство.
D. Кровна помста.
33. Як каралася крадіжка по Соборному Укладенню?
А. Стратою.
В. За 1 - ю крадіжку - відсікання руки, за 2 - ю - смертна кара.
С. За першу крадіжку - биття батогом, урізання вуха, 2 роки в'язниці і посилання, за друге - биття батогом, урізання вуха, 4 роки в'язниці, за 3 - ю - смертна кара.
D. Відшкодування шкоди в подвійному розмірі.
34. Монгольські хани не раз палили Москву. Останній раз вони це зробили вже після повалення монгольського ярма. Війська якого татаро - монгольського ханства спалили Москву в останній раз? Коли це було? Яка причина завадила дати відсіч?
А. Війська Золотої Орди в 1382 р Причина - втрати російського війська в
Куликовській битві.
В. Війська Казанського ханства 1563 р Причина - зрада А. Курбського та інших бояр.
С. Війська Кримського ханства в 1571 р Причина - боягузтво Івана IV і його опричників.
D. Війська Тимура 1505 р Причина - феодальна роздробленість на Русі.
35. Хто з революціонерів назвав свою програму Руською Правдою?
А. Троцький.
В. Ленін.
С. Пестель.
D. Бухарін.
36. Які злочини були винесені на перше місце в системі злочинів у Соборному Уложенні?
А. Злочини проти релігії.
В. Дії, спрямовані проти особистості государя і його сім'ї.
С. Намір проти государя.
D. Фальшивомонетничество.
37. Правове становище підлітка після досягнення 15 - річного віку в XYII в.
А. У 15 років чоловік міг одружитися. 15 - річний дворянин починав реальну службу і міг наділятися маєтком. Але при цьому діти не виходили повністю з - під влади батька. Батьки мали право після досягнення дітьми 15 - річного віку віддавати їх «в люди", в служіння, на роботу, навіть записувати в кабальну холопство.
В. 15 - річний чоловік ставав повнолітнім. Він міг одружитися, почати військову службу, отримати маєток. Він виходив з - під влади батьків.
С. 15 - річний чоловік ставав повнолітнім. Він міг одружитися, почати військову службу, отримати маєток, мав право приймати хресне цілування
(Присягу) у суді.
D. Підліток в 15 років залишався при владі батьків. Вони могли його віддати «в люди
«, На роботу, навіть на кабальну холопство.Таким чином, правове становище підлітка в 15 років не змінювалося.
38. Що говорилося про тортури в Соборному Уложенні Олексія Михайловича?
А. Підставою для катування могло служити поділ показань свідків: частина на користь обвинуваченого, частина проти нього. Застосовувати катування до підозрюваному можна було не більше трьох разів з певним перервою. У страху перед повторенням тортури катований міг обмовити себе або інших, невинних людей. Його свідчення протоколировались і перевірялися шляхом допиту, присяги, «обшуку» (опитування свідків).
В. Тортури вважалася головним способом отримання свідчень. Можливість самообмови в страху перед повторенням тортур не бралася до уваги.
Визнання катованого в тому, що він скоїв злочин, вважалося «царицею доказів», не підлягало перевірці і служило достатньою підставою для винесення вироку.
С. Метою тортури було заподіяння страждань підозрюваному. Закон не обмежував кількість тортур. Показаннями катованого великого значення не надавали.
D. «Найтихіший» цар Олексій Михайлович заборонив тортури як справа богопротивне.
39. Коли була видана Правда Ярослава?
А. До 1054 р
В. В 882 р
С. В Х ст.
D. У 1113 р
40. Що ми вважали джерелами Соборної Уложення.
А. Переписні книг 1678 р
В. Шведські і ліфляндського закони.
С. Укази 1745 і 1760 рр.
D. Судебник, указний книги наказів, Царські укази, рішення Земських соборів, «Стоглав», литовське і візантійське законодавства.
41. У якому віці - по Соборному Укладенню - люди отримували право приймати хресне цілування / присягу / у суді?
А. 21 рік.
В. 17 років.
З, 18 років.
D. 20 років.
42. Назвіть прихильників норманської теорії.
А. М. В. Ломоносов, Г. Ф. Державін.
В. Байєр, Шльоцер.
С. М. Н. Покровський, Н. А. Рижков.
D. Б. Д. Греков, Б. А. Рибаков.
43. Хто з руських князів і царів скасовував страту?
А. Олександр Невський і Дмитро Донський.
В. Ярослав і Ярославичі.
C. Володимир I, Борис Годунов, Лжедмитрій.
D. Іван Калита і Михайло Романов.
44. Вища посадова особа в Новгороді Великому.
А. огнищанин.
В. Посадник.
С. Тисяцкий.
D. Князь.
45. Назвіть другу редакцію Руської Правди.
А. Правда Ярославичів.
В. Скорочена Правда.
С. Велика Правда.
D. Статут Володимира Мономаха.
46. ​​Який документ вперше визначив церковну юрисдикцію на Русі?
А. Кормчая книга.
B. Статут Володимира Святославовича.
C. Статут Ярослава.
D. Домострой.
47. Яке покарання передбачено в Соборному Уложенні за куріння тютюну?
А. Церковне покаяння.
В. Смертна кара.
С. Штраф.
D. Позбавлення волі.
48. Назвіть найдавніший пам'ятник російського права, текстом якого володіє наука?
А. Правда Ярослава.
В. Закон Русский.
С. Статут Володимира Мономаха.
D. Договір Олега з греками 911 р
49. Який шлюбний вік встановив Стоглав?
А. 18 років для чоловіків, 15 - для жінки.
В. 18 років для чоловіків, 16 - для жінки.
С. 18 років і для чоловіків і для жінок.
D. 15 років для чоловіків, 12 -_для жінки.
50. Який документ вперше на Русі регламентує застосування катувань?
А. Соборне Укладення.
В. Судебник 1497.
С. Новгородська судна грамота.
D. Царський Судебник ..

-----------------------

племінних

ТЕРИТОРІЇ

племінних

ТЕРИТОРІЇ

КНЯЗІ-намісника

племінних

КНЯЗІ

БОЯРЕ

тисяцький

ІНШІ ПРЕДСТАВНИКИ

княжого

АДМІНІСТРАЦІЇ

ДИТЯЧІ

пасинка

СТАРШАЯ ДРУЖИНА

МУЖІ

НАЙМАНІ ЗАГОНИ

ДРУЖИНА

ВІЙСЬКО

РАДА ПРИ

князь

ВЕЛИКИЙ

КНЯЗЬ

тіун

тіун

СІЛЬСЬКІ волостелям

Мітропи

ЛІТ

волостелям

ігумен

ЄПИСКОП

ЦЕРКОВНИЙ

СУД

тіун

(ПОМОЩНИКИ)

БОЯРЕ

Отроків, Мельник

Вірник

ПОДВОРЧІЙ

пристав

ДОПОМІЖНІ СУДОВІ

ОРГАНИ

Мечников

Ябедник (государя

ственную

ОБВИНУВАЧ)

ДИТЯЧИЙ

(СУДОВИЙ

испол-

вача)

ВЕЛИКИЙ

КНЯЗЬ

ВІЧЕ

Посельський

МІСЦЕВІ

ГРОМАДИ


їздові

судно

МУЖІ


ПРАВЕДЧІКІ

старості

СОТНИКИ

тіун


«СМЕСТНИЕ»

СУДИ

вотчини

СУД

ПРАВЕДЧІКІ

недельщику

ДОВОДЧИКИ

тіун

судні мужі


волості

палацовий УПРАВЛІННЯ

(ДВОРСЬКИЙ, стаєнь,

ДРУКАР ТА ІН.)

В О Е В О Д И

В Е Ч Е

Б О Я Р Ь К И Й

ПОРАДА

повіт

Намісник

ДВОРЕЦЬКИЙ

палацовий

СЛУГИ


ВВЕДЕНО - «ДІТИ

ІНШІ бояр-
БОЯРЕ ські »

НАКАЗИ

ФЕОДАЛЬНІ З'ЇЗДИ

Боярська дума

ЦАР

«ЦЕЛОВАЛЬНИКИ»

(Старість, десятник ІЗ СЕЛЯН)

ГУБНІ ГОЛОВИ

АБО

старості

Монастирський губнихстарост

розбійний

ВОЛОДИМИРСЬКИЙ

СУДНИЙ


ПОМІСНИЙ

МОСКОВСЬКИЙ

СУДНИЙ

холопи

СУДУ


Четвертня

Н А К А З

Суд Боярської думи

ігумен

МОНАСТИРІВ

В Про Т Ч І Н Н И Е

З У Д И

ДАНІ

роз'їзний

улюбленим

МИТРОПОЛИТ

Расправная

ПАЛАТА

ЦАР

племінних

ТЕРИТОРІЇ

племінних

ТЕРИТОРІЇ

КНЯЗІ-намісника

племінних

КНЯЗІ


ДРУЖИНИ

БОЯРСЬКІ

БОЯРЕ

тисяцький

ІНШІ ПРЕДСТАВНИКИ

княжого

АДМІНІСТРАЦІЇ

посадник

ДИТЯЧІ

пасинка


отроків


МОЛОДША ДРУЖИНА

СТАРШАЯ ДРУЖИНА

МУЖІ

НАРОДНЕ ОПОЛЧЕННЯ

НАЙМАНІ ЗАГОНИ

ДРУЖИНА

ВІЙСЬКО

ВІЧЕ

РАДА ПРИ

князь

ВЕЛИКИЙ

КНЯЗЬ


метельника

отроків

Вірник

тіун


Намісник

(Посадський)


волостітелей

метельника

отроків

десятники

СОТНИКИ

Мечников

воєвода,

тисяцький


Вірник

скарбник

тіун

Рада при князі

ВІЧЕ

У Х В А Л Ь Н И Е К Н Я З Ь Я

Мечников

ДИТЯЧІ

ЗБРОЙНІ СИЛИ


В О Е В О Д А


метельника

отроків

грід

Вірник

тіун

ПОРАДА

БОЯР

При князя

ФЕОДАЛЬНІ

З'ЇЗДИ

(КНЯЗІВ)

ВІЧЕ

ВЕЛИКИЙ

КНЯЗЬ

тіун

тіун

СІЛЬСЬКІ волостелям

МІСЬКІ посадника

тіун

Мітропи

ЛІТ

волостелям

ігумен

ЄПИСКОП

ЦЕРКОВНИЙ

СУД

тіун

(ПОМОЩНИКИ)

БОЯРЕ

Отроків, Мельник

Вірник

ПОДВОРЧІЙ

пристав

ДОПОМІЖНІ СУДОВІ

ОРГАНИ

Мечников

БОЯРСЬКИЙ

СУД

Ябедник (государя

ственную

ОБВИНУВАЧ)

ДИТЯЧИЙ

(СУДОВИЙ

испол-

вача)

ВЕЛИКИЙ

КНЯЗЬ

ВІЧЕ

палацовий УПРАВЛІННЯ

(ДВОРСЬКИЙ, стаєнь,

ДРУКАР ТА ІН.)

В О Е В О Д И

В Е Ч Е

Б О Я Р Ь К И Й

ПОРАДА

До Н Я З Ь

слуги

ВІЛЬНИХ

БОЯР

волості

князів-

васалами

княжого дворяни

ТА ІНШІ

МІСТО

З околиць

тіун

тіун

волостітелей

ФЕОДАЛЬНІ

ОПОЛЧЕННЯ

КНЯЖИЙ

ДВІР

Намісник

ФЕОДАЛЬНІ

З'ЇЗДИ

ЦЕНТРАЛЬНІ

палацовий

ОРГАНИ

ДВОРСЬКИЙ

ВІЙСЬКО

ПИТОМІ

КНЯЗІ

ПОРАДА

БОЯР

ВІЧЕ

ВЕЛИКИЙ

КНЯЗЬ

уличанские віча

ВУЛИЧНІ
старості

старості
«СОТЕНЬ»
(СОТНИКИ)

пятин

(КОРІННІ ОБЛАСТІ

НОВГОРОДСЬКІЙ ЗЕМЛІ)

ДЕРЕВНИ

кончанских віча

КІНЦІ НОВГОРОДА

(МІСЬКІ РАЙОНИ)

ВІЧЕ

У передмісті


старості

СУДДІ

погостювати

волості

Намісник

волостелям

Новгородська МУЖІ

старості РЕШТ

(МІСЬКИХ РАЙОНІВ)

настоятель

СОБОРІВ

ЦЕРКОВНИЙ

СУД


Владична

ПОЛК

МІСЬКЕ

ОПОЛЧЕННЯ

тисяцький

ВІЙСЬКО

княжого

тіун

І дружинники

ТОРГОВИЙ

СУД

тіун

БІРЧІКІ

ДОВОДЧИКИ

СУД

ПОСАД-

НІЧІЙ

НОВГОРОДСЬКА

АДМІНІСТРАЦІЯ

КНЯЗЬ

посадник

«Вічовий хата»

(КАНЦЕЛЯРИЯ)

ПОРАДА

ПАНІВ

ГОЛОВА РАДИ-

АРХІЄПИСКОП

ВІЧЕ


Посельський

МІСЦЕВІ

ГРОМАДИ


їздові

судно

МУЖІ


ПРАВЕДЧІКІ


ДОВОДЧИКИ


старості

СОТНИКИ

тіун


«СМЕСТНИЕ»

СУДИ

вотчини

СУД

ПРАВЕДЧІКІ

недельщику

ДОВОДЧИКИ

тіун

судні мужі


волості

волостелям

повіт

«путнього

БОЯРЕ »

Намісник

ДВОРЕЦЬКИЙ

палацовий

СЛУГИ


ВВЕДЕНО - ОКОЛЬ- «ДІТИ

ІНШІ НІЧИЇ бояр-
БОЯРЕ ські »

НАКАЗИ

ФЕОДАЛЬНІ З'ЇЗДИ

Боярська дума

ЦАР

губні хати

земські хати


ГУБНОЇ ДЯК


ЦЕЛОВАЛЬНИКИ

губнихстарост

ЦЕЛОВАЛЬНИКИ

(ЗЕМСЬКІ СУДИ)

ЗЕМСЬКІ дяк

Земський староста (улюблені голови


Засічна ГОЛОВИ

КОЗАЦЬКІ

Дяка чи піддячого

«З'їжджаючи хати»

воєвода)

Пушкарська

облогових

Стрілецька

ТОВАРИЩИ

воєвода

В О Е В О Д И

ЦЕЛОВАЛЬНИКИ

ВІРНІ ЛЮДИ

ЛОВЧИЙ

І

ІНШІ

НОВА

ЧВЕРТЬ

ВЕЛИКИЙ

СКАРБНИЦІ

ВЕЛИКОГО

ДВОРУ

ПУШКАР

Ський ТА ІНШІ

ІНОЗЕМ-

ний


КОЗАЦЬКИЙ

СТРІЛЕЦЬ

КИЙ

ВОЛОДИМИРСЬКИЙ
ТА ІНШІ

Рязанська


КАЗАНСЬКОГО

ПАЛАЦУ

ВЕЛИКОГО

ПАЛАЦУ


Сибірський

МОСКОВСЬКИЙ

ЗЕМСЬКИЙ

ПОМЕСТ-

ний

холопи

СУДУ

Ямська

ТА ІНШІ

Розшукові

ДРУКОВАНИЙ

розбійний

ПОСОЛЬСКИЙ

чолобитну

відав

палацовий

ФІНАНСАМИ

ВІЙСЬКОВІ

відав

визначення

ТЕРИТОРІЯМИ

судово

администра-

тивно

відав

СПЕЦІАЛЬНИМИ

відросли

УПРАВЛІННЯ

П р и к а з и

Таємний НАКАЗ

Расправная ПАЛАТА

КОМІСІЇ

ближнього

(ТАЄМНИЙ) ДУМА

ЗБОРИ предста

Вітелія

ВСІХ

чинів

освячення

СОБОР

Боярська

ДУМА

Земський Собор

Боярська дума

Ц А Р Ь

«ЦЕЛОВАЛЬНИКИ»

(Старість, десятник ІЗ СЕЛЯН)

ГУБНІ ГОЛОВИ

АБО

старості

Монастирський губнихстарост

розбійний

ВОЛОДИМИРСЬКИЙ

СУДНИЙ


ПОМІСНИЙ

МОСКОВСЬКИЙ

СУДНИЙ


ЗЕМСЬКОЇ

холопи

СУДУ


Четвертня

Н А К А З

Суд Боярської думи

ігумен

МОНАСТИРІВ


ЄПИСКОПИ

АРХІЄПИСКОП

В Про Т Ч І Н Н И Е

З У Д И

ДАНІ

роз'їзний

улюбленим

МИТРОПОЛИТ

Расправная

ПАЛАТА

ЦАР