Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія дослідження електромагнітних полів та їх вплив на людину

Скачати 43.48 Kb.
Дата конвертації13.03.2018
Розмір43.48 Kb.
Типконтрольна робота

Вступ

До початку XIX ст. електрику і магнетизм вважалися явищами, не пов'язаними один з одним, і розглядалися в різних розділах фізики. У 1819 р датський фізик Г.Х. Ерстед виявив, що провідник, по якому тече електричний струм, викликає відхилення стрілки магнітного компаса, з чого випливало, що електричні та магнітні явища взаємопов'язані.

Французький фізик і математик А. Ампер в 1824 р дав математичний опис взаємодії провідника струму з магнітним полем.

У 1831 р англійський фізик М. Фарадей експериментально виявив і дав математичний опис явища електромагнітної індукції - виникнення електрорушійної сили в провіднику, що знаходиться під дією змінюється магнітного поля.

У 1864 р Дж. Максвелл створює теорію електромагнітного поля, згідно з якою електричне та магнітне поля існують як взаємопов'язані складові єдиного цілого - електромагнітного поля. Ця теорія з єдиної точки зору пояснювала результати всіх попередніх досліджень в області електродинаміки, і, крім того, з неї випливало, що будь-які зміни електромагнітного поля повинні породжувати електромагнітні хвилі, що поширюються в діелектричній середовищі (в тому числі, в порожнечі) з кінцевою швидкістю, залежної від діелектричної та магнітної проникності цього середовища. За життя Максвелла вчення про електромагнітні хвилі залишалося «чистої» теорією, яка не мала ніяких експериментальних підтверджень.

У 1887 р німецький фізик Г. Герц поставив експеримент, повністю підтвердив теоретичні висновки Максвелла. Його експериментальна установка складалася з знаходяться на деякій відстані один від одного передавача і приймача електромагнітних хвиль, і фактично представляла собою історично першу систему радіозв'язку, хоча сам Герц не бачив ніякого практичного застосування свого відкриття, і розглядав його виключно як експериментальне підтвердження теорії Максвелла.

У XX ст. розвиток уявлень про електромагнітне поле і електромагнітне випромінювання продовжилося в рамках квантової теорії поля, основи якої були закладені великим німецьким фізиком Максом Планком.

Дослідження впливу електромагнітних полів (ЕМП) на живі організми ведуться вже не одне десятиліття. За останні тридцять років три чверті населення Землі зосередилося в містах, і зараз немає родини, яка б не використовувала електрику у все зростаючих масштабах. Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) заснована навіть спеціальна програма «Електромагнітні поля та здоров'я людини». Цій проблемі приділяється найпильніша увага у всьому світі.

Розвиток технічного прогресу, створення все нових і нових приладів і пристроїв, так що полегшують повсякденне життя, що дають незаперечні переваги у всіх сферах трудової діяльності, несуть людству комфорт і процвітання - з одного боку. З іншого - рівень породжених цією діяльністю оточуючих нас електромагнітних полів вже значно перевищив природний фон Землі, і різко розширюється частотний діапазон цих полів.

Новітні сучасні відкриття і технології в області тонких фізичних полів дозволяють по-іншому поглянути здавалося б на зовсім для нас звичайні і звичні речі. Ці відкриття дозволяють краще розуміти природу оточуючого нас світу, а зокрема мова піде про взаємодію електромагнітних коливань від різних електронних пристроїв зі структурою людини. Знання природи тонких фізичних полів, допомагають краще зрозуміти, що на людину діє благотворно, і чого нам слід побоюватися. І на основі цих методів відповідно створювати засоби сприяють гармонізації людини, і пристрої захисту, якщо це потрібно. Проблема досить актуальна, оскільки використання електронних засобів (комп'ютерів, телевізорів, радіотелефонів, оргтехніки та побутових приладів) зростає з кожним днем, пропорційно зростає і число тих людей, у яких з'явилися проблеми зі здоров'ям, пов'язані з електромагнітними випромінюваннями.

1. Актуальність дослідження електромагнітних полів

Широкі дослідження впливу електромагнітних полів на здоров'я були початі в нашій країні в 60-і роки. Дослідження біологічної дії ЕМП ПЧ, виконані в СРСР в 60-70х роках, орієнтувалися в основному на дію електричної складової, оскільки експериментальним шляхом значущого біологічної дії магнітної складової при типових рівнях не було виявлено. [3, C.23-30]

Був накопичений великий клінічний матеріал про несприятливому дії магнітних і електромагнітних полів, було запропоновано ввести нове нозологическое захворювання «Радиоволновая хвороба» або «Хронічне ураження микроволнами».

Надалі, роботами вчених в Росії було встановлено, що, по-перше, нервова система людини, особливо вища нервова діяльність, чутлива до електромагнітного поля, і, по-друге, що ЕМП має т.зв. інформаційним дією при впливі на людину в інтенсивності нижче порогової величини теплового ефекту.

Результати цих робіт були використані при розробці нормативних документів в Росії. В результаті в 70-х роках для населення нормативи в Росії були встановлені дуже жорсткими і відрізнялися від американських і європейських в кілька тисяч разів (наприклад, в Росії гранично допустимий рівень (ПДУ) для професіоналів становить 0,01 мВт / см2, а в США - 10 мВт / см2).

Ці нормативи і по теперішній час є одними з найжорсткіших у світі. Вони викладені в Санітарних нормах і правилах «Захист населення від впливу електричного поля, що створюється повітряними лініями електропередачі змінного струму промислової частоти» №2971-84.

Відповідно до цих норм проектуються і будуються всі об'єкти електропостачання.

В середині 60-х рр. з'явилася перша в світовій літературі публікація російських вчених про неврологічних та інших симптомах, що з'являються у робочих високовольтних електричних підстанціях. Тоді їй не надали серйозного значення. Однак через 10 років виявилися серйозні захворювання у персоналу, що обслуговує станції низькочастотної зв'язку в США з підводними човнами.

Після цього не тільки в Америці, але і в ряді інших країн почалося серйозне вивчення впливу електромагнітних хвиль (перш за все низькочастотних) на біологічні об'єкти, в тому числі людини, і з'явилися переконливі докази їх несприятливого впливу на організм.

В подальшому з учених СРСР і Америки була сформована Радянсько-американська група, яка діяла з 1975 по 1985 рр. Ця група організувала спільні біологічні дослідження, які підтвердили правильність концепції радянських вчених і як результат - нормативи в США були знижені.

В кінці сімдесятих і вісімдесятих роках з метою вдосконалення гігієнічного нормування в Росії було проведено комплекс експериментальних досліджень з впливу ЕМП в широкому частотному діапазоні на різні системи організму. Досліджувалися умови, що модифікують біоеффектов ЕМП, накопичувалися дані для обгрунтування нормативних рівнів ЕМП в різному діапазоні частот, за механізмом біологічної дії ЕМП. В даний час дослідження біологічної дії ЕМП тривають.

В даний час, як в Росії, так і за кордоном, регламентація ЕМП промислової частоти здійснюється окремо для електричної та магнітної складових, без урахування того, що в більшості випадків, як у виробничих умовах, так і в побуті ЕМП діють на людину спільно. Питання про одночасну регламентації обох складових ЕМП являє достатню труднощі, так як вимагає визначення і аналізу внеску кожної з них у вплив на здоров'я людини. Згідно давніх традицій в нашій країні, гігієнічна регламентація ЕМП в різних частотних діапазонах заснована на результатах гігієнічних, клінічних та епідеміологічних досліджень.

Експериментальні дані як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників свідчать про високу біологічну активність ЕМП в усіх частотних діапазонах. При відносно високих рівнях опромінюється ЕМП сучасна теорія визнає теплової механізм впливу. При відносно низькому рівні ЕМП (наприклад, для радіочастот вище 300 МГц це менше 1 мВт / см 2) прийнято говорити про нетепловом або інформаційному характері впливу на організм. Механізми дії ЕМП в цьому випадку ще мало вивчені.

Варіанти впливу ЕМП на біоекосистеми, включаючи людину, різноманітні: безперервне і переривчасте, загальне і місцеве, комбіноване від декількох джерел і поєднане з іншими несприятливими факторами середовища і т.д.

Біологічний ефект ЕМП в умовах тривалого багаторічного впливу накопичується, в результаті можливий розвиток віддалених наслідків, включаючи дегенеративні процеси центральної нервової системи, рак крові (лейкози), пухлини мозку, гормональні захворювання. [7, C.122-125]

Особливо небезпечні ЕМП можуть бути для дітей, вагітних (ембріон), людей із захворюваннями центральної нервової, гормональної, серцево-судинної системи, алергіків, людей з ослабленим імунітетом.

На біологічну реакцію впливають наступні параметри ЕМП:

• інтенсивність ЕМП (величина)

• частота випромінювання

• тривалість опромінення

• модуляція сигналу

поєднання частот ЕМП

• періодичність дії

Поєднання перерахованих вище параметрів може давати істотно розрізняються наслідки для реакції опромінюється біологічного об'єкта.
Наслідки дії ЕМП для здоров'я людини.

У переважній більшості випадків опромінення відбувається полями щодо низьких рівнів, нижче перераховані наслідки відносяться до таких випадків. Численні дослідження в області біологічної дії ЕМП дозволять визначити найбільш чутливі системи організму людини: нервова, імунна, ендокринна і статева. Ці системи організму є критичними. Реакції цих систем повинні обов'язково враховуватися при оцінці ризику впливу ЕМП на населення.

Вплив електромагнітного поля на нервову систему.

Велике число досліджень і зроблені монографічні узагальнення дозволяють віднести нервову систему до однієї з найбільш чутливих до впливу електромагнітних полів систем людського організму. При впливі поля малої інтенсивності виникають суттєві відхилення в передачі нервових імпульсів на рівні нейронних біоелектрохіміческіх ретрансляторів (синапсів).

Також відбувається пригнічення вищої нервової діяльності, погіршується пам'ять. Порушується структура капілярного гематоенцефалічний бар'єр головного мозку, що з часом може призвести до несподіваних патологічним проявам. Особливу чутливість до електромагнітного впливу проявляє нервова система ембріона на пізніх стадіях внутрішньоутробного розвитку.

Вплив електромагнітного поля на імунну систему.

На даний момент є велика кількість даних, що вказують на негативний вплив електромагнітних полів на імунологічну реактивність організму. Встановлено також, що при електромагнітному впливі змінюється характер інфекційного процесу - протягом інфекційного процесу обтяжується аутоімунної реакцією (атакою імунної системи на власний організм).

Виникнення аутоиммунитета пов'язано з патологією імунної системи, в результаті чого вона реагує проти нормальних, властивих даному організму тканинних структур. Такий патологічний стан характеризується в більшості випадків дефіцитом лімфоцитів (спеціалізованих клітин імунної системи), що генеруються в вилочкової залозі (тимусі), пригнобленої електромагнітним впливом. Електромагнітне поле високої інтенсивності також може сприяти неспецифічному пригнічення імунітету, а також особливо небезпечної аутоімунної реакції до розвивається ембріону.

Вплив електромагнітного поля на ендокринно-регулятивну систему.Дослідження російських вчених, що почалися в 60-ті роки XX ст. показали, що при дії електромагнітного поля відбувається стимуляція гіпофіза, що супроводжується збільшенням вмісту адреналіну в крові і активізацією процесів згортання крові. Також помічені зміни в корі надниркових залоз і структурі гіпоталамуса (відділу мозку, що регулює фізіологічні і інстинктивні реакції).

Вплив електромагнітного поля на статеву систему.

Порушення статевої функції зазвичай пов'язані зі зміною її регуляції з боку нервової та ендокринно-регулятивної систем, а також з різким зниженням активності статевих клітин. Встановлено, що статева система жінок більш чутлива до електромагнітного впливу, ніж чоловіча. Крім того, чутливість до цього впливу ембріона в період внутрішньоутробного розвитку у багато разів вище, ніж материнського організму.

Вважається, що електромагнітні поля можуть викликати патології розвитку ембріона, впливаючи в різні стадії вагітності. Також встановлено, що наявність контакту жінок з електромагнітним випромінюванням може привести до передчасних пологів і знизити швидкість нормального розвитку плода. При цьому періодами максимальної чутливості є ранні стадії розвитку зародка, відповідні періодам імплантації (закріплення зародка на плацентарної тканини) і раннього органогенезу.

Загальний вплив електромагнітного поля на організм людини.

Результати клінічних досліджень, проведених в Росії, показали, що тривалий контакт з електромагнітним полем в СВЧ - діапазоні може призвести до розвитку захворювання, що одержав назву «радіохвильова хвороба». Клінічну картину цього захворювання визначають, перш за все, зміни функціонального стану нервової та серцево-судинної систем. Люди, що тривалий час знаходяться в зоні опромінення, скаржаться на слабкість, дратівливість, швидку стомлюваність, ослаблення пам'яті, порушення сну. Нерідко до цих симптомів приєднуються розлади вегетативних функцій нервової системи. З боку серцево-судинної системи проявляються гіпотонія, болі в серці, нестабільність пульсу.

У людей, що перебувають (в основному, за службовим обов'язком) в зоні опромінення безперервно, виникають зміни в структурі кісткового мозку в бік збільшення швидкості регенерації. Через 1-3 роки у деяких з'являється почуття внутрішньої напруженості, метушливість. Порушуються увагу і пам'ять. Виникають скарги на малу ефективність сну і на стомлюваність. Є також дані про виникнення психічних розладів у людей, протягом 5 років і більше, систематично піддавалися опроміненню електромагнітним полем з напруженістю, близькою до гранично допустимої.

Особлива увага приділяється уразливості для електромагнітного випромінювання дитячого організму. Опромінення ЕМП дітей до 16 років надає більш негативну дію на їх здоров'я, ніж на дорослих. Через меншого розміру і об'єму голови дитини питома потужність поглинання більше, і випромінювання проникає глибше в ті відділи мозку, які у дорослої людини, як правило, не опромінюються. Зростаючі і розвиваються тканини найбільш схильні до несприятливого впливу електромагнітного поля. Воно біологічно активно і відносно ембріонів. Наприклад, при роботі вагітної жінки за комп'ютером практично все її тіло піддається впливу ЕМП, включаючи плід, що розвивається. Доведено, що електромагнітне випромінювання не тільки накопичується, але і передається наступним поколінням. [5, C. 31-35]

2. Сучасні погляди на біологічну активність електромагнітних і тонкопольових випромінювань електронних засобів

Комп'ютери, мобільні телефони, копіювальні апарати та інші електронні пристрої перетворилися в реальну необхідність, без якої людство вже не зможе існувати в майбутньому. Сьогодні, як зазначає Ю. Григор'єв, більше 100 мільйонів жителів Росії постійно стикаються з джерелами електромагнітних полів, зроблених руками людини. [9, С. 690 - 702.]

У зв'язку з цим Всесвітня організація охорони здоров'я і міністерства охорони здоров'я багатьох країн піднімають серйозну тривогу з приводу масового застосування сучасних електронних засобів і, в першу чергу, пристроїв мобільного зв'язку через їх негативного впливу на стан здоров'я користувачів.

З 1 червня 2003 року Міністерство охорони здоров'я Росії ввело в дію Санітарно-епідеміологічні правила і нормативи ( «Гігієнічні вимоги до розміщення і експлуатації засобів сухопутного рухливого радіозв'язку»), де рекомендується ряд заходів захисту. Зокрема, користувачам мобільними радіостанціями (стільниковий телефон, радіотелефон та ін.) Пропонується:

• максимально можливе скорочення часу користування мобільним радіостанцією;

• обмеження використання рухливих радіостанцій особами, які не досягли 18 років;

• обмеження використання жінками в період вагітності;

• обмеження використання людьми, що мають імплантовані водії ритмів (кардіостимулятори). [6, С. 130-133]

Затвердивши гігієнічні нормативи, тим самим Міністерство охорони здоров'я визнало мобільні телефони небезпечними для здоров'я користувача.

Разом з тим вчені ще не змогли визначитися в причини настільки шкідливого впливу на організм людини сучасних малогабаритних електронних засобів. Навіть тоді, коли комп'ютери займали цілі багатоповерхові будівлі, питання про їх шкідливість не стояло так гостро, як з появою на ринку малогабаритних електронних засобів.

Сьогодні в наукових колах існує два діаметрально протилежних думки про джерело шкідливості стільникових телефонів, комп'ютерів:

• Однією частиною вчених утверджується думка про нешкідливість електромагнітного випромінювання стільникового телефону, і серед них найбільше фахівців які стосуються електромагнітних полів. Цих учених можна зрозуміти, тому що сам принцип радіозв'язку заснований на електромагнітне випромінювання. При цьому вони відзначають тільки теплової фактор шкідливості такого роду випромінювань, розглядаючи різну глибину проникнення випромінювання в щільне тіло. Глибина проникнення випромінювання залежить від діапазону електромагнітного випромінювання.

Відомо, що електромагнітне випромінювання при перевищенні певного рівня інтенсивності викликає нагрів живої та неживої тканини. Необхідно відзначити, що мікрохвильова піч, хоча і є одним з найбільш потужних джерел електромагнітного поля, на думку кількох десятків опитаних автором користувачів, не робить якого-небудь негативного впливу на їхнє здоров'я.

• Інша частина вчених стверджує, що слабкі електромагнітні поля, потужність яких вимірюється тисячними частками Ватт, не менше, а в ряді випадків і більш небезпечні, ніж випромінювання великої потужності. Вони пояснюють це тим, що інтенсивність електромагнітних полів порівнянна з інтенсивністю випромінювань організму людини, включаючи клітинний рівень.

У науці з'явилося таке поняття, як «чинники малої інтенсивності». Ці фактори характеризуються впливом на організм людини слабких (в порівнянні з природним полем Землі) електромагнітних впливів, слабких гальванічних струмів, світлового випромінювання, малих і надмалих (гомеопатичних) кількостей лікарських засобів, биостимулирующих препаратів і т.п. Безліч пристроїв, в тому числі застосовуються в медичній практиці, випромінюють малопотужні електромагнітні поля. З цього випливає, що застосування цих пристроїв в медицині з діагностичними цілями також необхідно максимально обмежити, а з терапевтичними цілями - заборонити.

У світі виконано безліч робіт з проблеми біологічної дії електромагнітних полів, в тому числі і слабких електромагнітних полів, на організм людини, випромінюваних мобільними телефонами, комп'ютерами та іншими сучасними електронними засобами. Однак немає повної ясності, як про джерело конкретної шкідливості цих пристроїв, так і можливих довготривалі наслідки.

Є роботи російських вчених, в яких стверджується, що саме електромагнітні поля при інтенсивності менш порогу теплового ефекту впливають на зміни в живій тканині. Зокрема, відзначається загибель ембріонів курей від стільникового телефону і затверджується, що в цьому винні електромагнітні поля.

Причина, яка не дозволяє з цим погодитися, полягає в тому, що експеримент з ембріонами курей був поставлене некоректно, тому що не проводилися досліди, які дозволяли оцінити вплив стільникового телефону на ембріони при вимкненому телефоні, за відсутності блоку живлення, а також при повній екранування електромагнітного випромінювання.

Разом з цим багато вчених, які вивчають проблему впливу на організм людини сучасних малогабаритних електронних засобів і особливо стільникових телефонів, сходяться на думці, що ці кошти є небезпечними для організму.

Про особливу небезпеку для організму людини сучасних малогабаритних електронних засобів говорять і численні судові справи і дослідження, проведені в багатьох країнах світу: [11, C / 123-126]

• в 1992 році американець Рейнард подав до суду на виробників мобільних телефонів в зв'язку з тим, що вважав винним мобільний телефон у виникненні пухлини мозку у дружини;

• в червні 1998 року співробітники університету Сіднея центру імунології опублікували результати досліджень, в яких зазначено, що випромінювання з характерною для стільникового телефону частотою, інтенсивність яких нижче прийнятого рівня безпеки, що має негативний вплив на фізіологічні процеси у людини і впливають на клітини таким чином, що вони стають більш сприйнятливими до раку;

• у вересні 1998 року англійські лікарі в результаті обробки даних обстеження 11 тисяч добровольців прийшли до висновку про те, що у користувачів стільникових телефонів ризик виникнення пухлини мозку в два рази вище, ніж у тих, хто не користується ними (У Великобританії фактично заборонено використання стільникових телефонів дітьми до 16 років);

• німецькі дослідники виявили, що стільникові телефони викликають у користувачів ряд негативних наслідків, в тому числі - підвищення артеріального тиску;

• в Ізраїлі підготовлений законопроект, згідно з яким реклама стільникових телефонів в обов'язковому порядку повинна супроводжуватися попередженням про можливу шкоду для здоров'я;

• дослідження, проведені протягом року на численних добровольцях, користувачів стільникових телефонів Шведським національним інститутом і Норвезьким керуванням по захисту від випромінювання, показали, що користувач стільникового телефону, що контактує з телефоном протягом двох хвилин в день, відчуває дискомфорт і побічні ефекти. У 84% користувачів при розмові спостерігалося нагрівання шкіри в районі вуха. У частини користувачів траплялися провали пам'яті, запаморочення, головний біль і підвищена стомлюваність. Майже чверть опитаних мають проблеми з пам'яттю, половина страждає від головних болів, близько 65% відчувають сонливість. У третини добровольців погіршується концентрація уваги під час або відразу після розмови. Особливо це було помітно у людей, інтенсивно користуються стільниковим телефоном, а це, як правило, користувачі, вік яких - до 30 років;

• 15 січня 2002 року світові інформаційні агентства повідомили, що в м Балалоіда в Іспанії у чотирьох учнів початкової школи виявлені онкологічні захворювання. Ці захворювання пов'язують з електромагнітним випромінюванням базової станції стільникового зв'язку;

• шведські вчені провели великий обсяг досліджень, пов'язаних з вивченням можливого розвитку пухлин мозку у користувачів телефонів, які дозволяють зробити висновок про те, що у користувачів мобільних телефонів підвищується ризик розвитку пухлин скроневої, скронево-тім'яної і потиличної області мозку.

• японські дослідники вже висловлюють побоювання і тривогу за здоров'я поруч стоять людей, коли кілька людей одночасно говорять по мобільному телефону, перебуваючи недалеко один від одного. На думку професора С. Ніта (Японія), шкідливий вплив на людський організм невидимого, але дуже небезпечного електромагнітного забруднення навколишнього середовища йде набагато швидшими темпами, ніж прогрес в електроніці.

• встановлено зв'язок порушень протікання вагітності з роботою жінок операторів дисплеїв.За даними дослідників з США, Канади, Іспанії та Швеції, у переважної більшості таких жінок плід розвивався аномально, причому найбільш суттєвими були дефекти розвитку головного мозку. У жінок, які під час вагітності проводили не менше 20 годин на тиждень за комп'ютерними терміналами, ймовірність ранніх і пізніх переривань вагітності на 80% вище, ніж у жінок, які виконували ту ж роботу без допомоги відеотерміналів.

• американські і шведські вчені незалежно один від одного встановили безпечний для здоров'я людини межа інтенсивності електромагнітних полів - 0,2 мкТл (мікротесел). А що ж ми маємо в дійсності? Ось дані про рівні випромінювання деяких побутових приладів, якими всі ми користуємося постійно:

· Холодильник (оснащений системою no frost - на відстані 1 м від дверцят) - 0,2 мкТл.

· Домова електропроводка - перевищує 0,2 мкТл.

· Електричний чайник - 0,6 мкТл.

· Пральна машина - 1 мкТл.

· Електроплита - 1-3 мкТл (на відстані 20 -30 см від передньої панелі).

· Мікрохвильова піч - 8 мкТл (на відстані 30 см).

· Приміська електричка - 20 мкТл.

· Трамвай, тролейбус - 30 мкТл.

· На станції метро (при відправленні поїзда) - 50 - 100 мкТл.

· Пилосос - 100 мкТл.

· У вагоні метро - 150 - 200 мкТл.

· Електробритва - кілька сотень мкТл (при дотику).

Фактори шкідливого впливу комп'ютерів стали об'єктом пильного вивчення лише в середині 80-х років. Неіонізуюче електромагнітне випромінювання в неоптичні діапазоні частот може завдати шкоди здоров'ю, при цьому мають значення напруженість поля, діапазон частот, вид випромінювання (імпульсна або безперервне) і час дії. У деяких робочих приміщеннях відеодисплей є потужними джерелами неіонезірующіх електромагнітних, оптичних і субоптіческіх випромінювань.

Найбільш авторитетним у цій галузі вважаються стандарти і рекомендації шведського Інституту заходів і випробувань (МРК), який спільно з Інститутом матеріалів, що розщеплюються розробив в 1990 році специфікацію МРК 11. Були проведені вимірювання випромінювань дисплеїв в діапазоні від 20 Гц до 2 МГц. Подібні вимірювання представляли велику складність, так як слід враховувати відносну орієнтацію поля і тіла людини, накладення і спільна дія електричного і магнітного полів, вид одягу, наявність заземлення і т.д.

Основним засобом відображення інформації при роботі з комп'ютером є дисплей, що забезпечує ефективне інформаційну взаємодію людини з електронно-обчислювальною машиною. Щодня протягом декількох годин оператори знаходяться перед екранами, що при недотриманні санітарно гігієнічних норм і правил може спричинити за собою розвиток деяких професійних захворювань.

На стан здоров'я працюючого з комп'ютером персоналу можуть впливати такі шкідливі фактори, як тривалий незмінне положення тіла, що викликає м'язово-скелетні порушення; постійна напруга очей; вплив радіації (випромінювання від високовольтних елементів схеми дисплея та електронно-променевої трубки); вплив електростатичних і електромагнітних полів, що може призводити до шкірних захворювань, появи головних болів і дисфункції ряду органів. Небезпечне випромінювання пронизує організм, згубно впливаючи на печінку, селезінку, залози внутрішньої секреції, мозок.

Багато лікарів стверджують, що тривале користування стільниковим телефоном або комп'ютером призводить, в тому числі і до зміни рівня холестерину в крові, появі у дітей агресивної поведінки і збільшення кількості страхів, до більш швидкого старіння клітин, що знаходяться в безпосередній близькості від стільникового телефону або комп'ютера.

Автори, що показують негативний вплив комп'ютерів і стільникових телефонів на живі організми, констатують:

• порушення обміну речовин і зниження імунних можливостей;

• порушення пам'яті, зниження концентрації уваги, погіршення слуху і зору;

• підвищення дратівливості і загальної тривожності;

• підвищення ризику розвитку онкологічних захворювань, хвороби Крона, пневмонії, туберкульозу, захворювань ендокринної системи;

• порушення ембріонального розвитку.

Яке ж випромінювання стільникового телефону, комп'ютера або іншого малогабаритного сучасного електронного засобу представляє для організму людини небезпека?

Дослідження по біологічному впливу стільникового телефону, комп'ютерного блоку та інших електронних засобів проведені в ряді російських наукових центрів, в тому числі - і на біологічному факультеті Московського державного університету. При цьому шкідливість електронних засобів перевірялась як в робочому, так і у вимкненому стані пристрою, в тому числі - і без засобів харчування.

Результати проведених досліджень з оцінки впливу стільникового телефону, комп'ютера та інших сучасних радіоелектронних засобів на різні організми, як в робочому, так і у вимкненому стані виявились невтішними і показали вкрай негативний їх вплив на стан біологічних об'єктів, яке виявлялося в:

• зниженні рухової активності і виживаності;

• збільшенні смертності;

• погіршення регенерації тканин;

• порушення ембріонального і личиночного розвитку;

• зниженні біохімічних реакцій, порушення метаболізму;

Дослідження показали, що шкідливий вплив сучасних електронних засобів однаково як в робочому, так і у вимкненому стані (відсутність блоку живлення).

11 січня 2005 року про необхідність обмеження використання стільникових телефонів дітьми заявив голова Національної ради з захисту від випромінювань Великобританії сер Вільям Стюарт. Він запропонував повністю заборонити розмовляти по мобільних телефонах дітям, а підліткам від 8 до 14 рекомендував використовувати їх тільки у виняткових випадків. Але! Російські вчені пішли ще далі: вони вимагають максимально скоротити час користування телефонами та ввести заборону на мобільні переговори для осіб віком до 18 років і вагітних жінок.

При відсутності пристрою захисту в мобільному телефоні рекомендується обмежити тривалість розмов (одноразового розмови - до 3 хв.), Максимально збільшити період між розмовами (мінімально рекомендований - 15 хв.). [4]

3. Зарубіжний і російський досвід нормування ЕМП

В даний час результати виконаних досліджень не можуть чітко обгрунтувати граничні величини або інші обов'язкові обмеження для тривалого опромінення населення низькочастотними магнітними полями малих рівнів.

Дослідники з університету Карнегі в Пітсбурзі (США) сформулювали підхід до проблеми магнітного поля який вони назвали «розсудливе запобігання». Вони вважають, що поки наше знання щодо зв'язку між здоров'ям і наслідком опромінення залишаються неповними, але існують сильні підозри щодо наслідків для здоров'я, необхідно вживати заходів щодо забезпечення безпеки, які не несуть важкі витрати або інші незручності.

Подібний підхід був використаний, наприклад, в початковій стадії робіт з проблеми біологічної дії іонізуючого випромінювання: підозра ризиків збитку для здоров'я, засноване на твердих наукових підставах, повинна сама по собі скласти достатні підстави для виконання захисних заходів.

Проблема біологічної дії ЕМП, оцінки небезпеки для людини і навколишнього середовища займає важливе місце, як в діяльності найважливіших міжнародних організацій, так і в роботі відповідних державних органів промислово розвинених країн. [8]

На міжнародному рівні основним органом комплексної координації проблеми забезпечення безпеки біосистем в умовах впливу ЕМП є Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). З 1995 року в ВООЗ діє довгострокова програма WHO EMF Project, основне завдання якої є координація відповідних досліджень та узагальнення їх результатів з метою вироблення глобальних оцінок і рекомендацій з проблеми біологічної дії ЕМП.

Починаючи з 1998 року програма ВООЗ включає в сферу своїх інтересів проблему впливу ЕМП на навколишнє середовище і елементи екосистем (ICNIRP, 2000).

Важливим органом практичної реалізації забезпечення електромагнітної безпеки відіграє Міжнародна Комісія із захисту від неіонізуючих випромінювань (ICNIRP). Але до теперішнього часу її діяльність спрямована, перш за все, на забезпечення електромагнітної безпеки людини.
За окремими напрямами проблеми ВООЗ співпрацює з іншими міжнародними організаціями - Міжнародним агентством з вивчення раку, Міжнародної електротехнічної комісією, Міжнародним радіотехнічним союзом та іншими.

Питання регулювання забруднення навколишнього середовища електромагнітним полем і контролем джерел зазвичай вирішують профільні державні установи, які відають зв'язком, телекомунікаціями, енергетикою і природоохоронні організації. Так в США це Агентство з охорони навколишнього середовища (US Environment Protection Agency), в Німеччині - Міністерство з охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки (Bundes ministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit), в Нідерландах Міністерство будівництва, територіального планування та охорони навколишнього середовища ( Department of Housing, Spatial Planning and the Environment) і ін.

Окремими питаннями регулювання рівня ЕМП в навколишньому середовищі займаються органи по іонізуючим випромінюванням (спеціальний департамент в системі Агентства з охорони навколишнього середовища США (US Environment Protection Agency), Національна рада з радіаційного захисту Великобританії (National Radiological Protection Board), Департамент з радіаційного захисту Швеції ( Swedish Radiation Protection Authority), Федеральне агентство з радіаційного захисту Німеччині (German Federal Office for Radiation Protection).

У багатьох країнах є довгострокові міжнародні та національні програми з оцінки небезпеки ЕМП для населення. Наприклад, Міжнародний проект ВООЗ «ЕМП і здоров'я», програма ЄС COST, Національна програма досліджень США електричних і магнітних полів і поширення громадської інформації (EMF RAPID). Свої програми також мають: Швеція, Фінляндія, Франція, Великобританія, Австралія, Японія, Німеччина, Данія, Канада.

Однак необхідно підкреслити, що основною метою більшості проведених науково-дослідних програм є оцінка наслідків і небезпеки впливу ЕМП різних джерел стосовно людини. Дослідження з оцінки впливу ЕМП на навколишнє середовище якщо і проводилися, то, перш за все, з метою екологічної легалізації різних пристроїв-джерел ЕМП.

Наприклад, Програма екологічного моніторингу США 1982-1993 (Ecological Monitoring program) яка проводилася Військово-морським флотом США, де вивчався вплив телекомунікаційної системи, що працює в КНЧ діапазоні на біоту і екологічні взаємини видів. Вивчалися фізіологічні, екологічні параметри наземних, водних екосистем. В рамках програми досліджень High frequency Active Auroral research program (HAARP) вивчалася екологічна небезпека системи спостереження за атмосферними і космічними процесами; Програма Ground Based Radar program проводилася з метою вивчення біологічної активності мережі радарів військового призначення (ICNIRP, 2000).

Широкомасштабні дослідження були проведені в США для вивчення впливу на екосистеми різних радіопередавальних установок, таких як: The Next Generation Weather Radar system (NEXRAD) включає 175 високоенергетичних радарів; Ground Wave Emergency Network (GWEN) system аварійної системи комунікації ВСС США; Electromagnetic pulse radiation environment simulator for ships (EMPRESS II) - системи, призначеної для посилення електромагнітного імпульсу при внеатмосферном ядерному вибуху.

Всі ці дослідження проводилися на стадії екологічної оцінки проектів і установок з метою підготовки екологічного паспорта. Результати всіх цих досліджень не були використані для розробки нормативів по ЕМП для навколишнього середовища. Це питання в міжнародному науковому співтоваристві став підніматися порівняно недавно. В даний час йде накопичення, узагальнення та критична оцінка теоретичного і експериментального матеріалу, формування підходів та розробка критеріїв екологічного нормування.

У Російській Федерації (і колишньому СРСР) в якості основного критерію санітарно-епідеміологічного нормування впливу ЕМП в винесено положення, згідно з яким безпечним для людини вважається ЕМП такої інтенсивності, знаходження в якому не призводить до навіть тимчасового порушення гомеостазу (включаючи репродуктивну функцію), а також до напруги захисних і адаптаційно-компенсаторних механізмів ні в найближчому, ні у віддаленому періоді часу.

Перші нормативи були розроблені з метою регламентації ЕМП в умовах професійного впливу. У зв'язку з різким зростанням темпом поширення джерел ЕМП, їх наближенням до місць постійного перебування людини і загальним збільшенням електромагнітного забруднення виникла необхідність розробки нормативів для умов непрофесійного впливу, в т. Ч. Для населення.

На підставі аналізу результатів численних досліджень, в т. Ч. Експериментів з хронічною дією в період з 1950 по 1990 рр. в СРСР були визначені гранично допустимі значення для умов професійного і непрофесійного впливу постійного електричного і магнітного полів, електромагнітного поля промислової частоти (50 Гц) і радіочастотного діапазону (10 кГц - 300 ГГц).

В якості базової величини прийнята величина енергетичної експозиції (енергетичного навантаження) в падаючому ЕМП. При визначенні ПДУ інтенсивності ЕМП, перш за все, розглядалося т. Н. нетепловое (низькорівневе), або інформаційне дію ЕМП, тобто вплив ЕМП на процеси обміну інформацією між різними органами і тканинами, що викликає порушення гомеостазу.

Разом з тим, існуюча система санітарно-епідеміологічного нормування ЕМП в Російській Федерації має істотні недоліки. Так, наприклад, відсутні ПДУ, що регламентують вплив магнітної складової ЕМП у всьому розглянутому частотному діапазоні (0 - 300 ГГц) для умов непрофесійного впливу, перш за все магнітного поля промислової частоти 50 Гц. Необхідне створення ПДУ для квазістатичного і низькочастотного (до 30 Гц) ЕМП, створюваного транспортом на електротязі, медичним обладнанням тощо, а також для ЕМП в діапазоні частот 50 Гц - 10 кГц. Крім того, в наявних на сьогоднішній день нормативи не розглядається модифікуючий вплив модуляції ЕМП, в тому числі імпульсного впливу, а також інших факторів навколишнього середовища (фізичних і хімічних).

При цьому повне або часткове запозичення ПДУ (менш жорстких порівняно з російськими), що містяться в стандартах стосовно електромагнітної сумісності зарубіжних країн і міжнародних організацій, наприклад, Міжнародної комісії із захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP), в даний час не представляється можливим через принципових відмінностей в філософії санітарно-епідеміологічного нормування в Росії і за кордоном.

В даний час через збільшення електромагнітного забруднення, появи нових видів джерел ЕМП і їх широкого поширення виникла необхідність регламентації впливу ЕМП на навколишнє середовище. [10]
У РФ національним науково-координаційним органом в області електромагнітної безпеки є Російський національний комітет із захисту від неіонізуючих випромінювань (РНКЗНІ), який проводить оцінку стану знань про вплив неіонізуючого випромінювання на здоров'я і благополуччя людини, становить науково-обґрунтовані рекомендації щодо зниження опромінення ЕМП.

Голова РНКЗНІ професор Ю. Григор'єв ще на початку 2002 р звертався до засобів масової інформації з стурбованістю у зв'язку з ростом виробництва продукції, пов'язаної з випромінюванням шкідливих електромагнітних полів.

РНКЗНІ проведені Міжнародні конференції: «Проблеми електромагнітної безпеки людини. Фундаментальні та прикладні дослідження. Нормування ЕМП: філософія, критерії та гармонізація »(1999, 2002). Крім цього, в рамках конференції в Санкт-Петербурзі проведено круглий стіл (23 вересня 2002 рік), де обговорювалися результати широкомасштабних досліджень хронічного опромінення ЕМП, проведених в колишньому СРСР, на підставі, яких, були розроблені гігієнічні нормативи по ЕМП.

У світлі міжнародної гармонізації стандартів з ЕМП ці матеріали являють собою велику цінність і актуальність, а також викликають великий інтерес з боку зарубіжних вчених. Члени РНКЗНІ постійно стежать за науковими публікаціями і періодично випускають довідково-аналітичні огляди наукової літератури, присвячені фізичним характеристикам ЕМП, джерелами і можливим негативним біологічних ефектів. При складанні аналітичного огляду РНКЗНІ оцінює наукову достовірність, своєчасність і надійність кожної доповіді. РНКЗНІ також проводить пропаганду попереджувального принципу щодо ЕМП, роблячи заяви, складаючи практичні рекомендації та публікуючи праці наукових симпозіумів.

Членами РНКЗНІ проводяться роботи з узагальнення інформації по санітарно-гігієнічним документам, які потребують вдосконалення і доопрацювання, в умовах швидкого розвитку нових технологічних установок і пристроїв, що випромінюють ЕМП, визначені пріоритети. РНКЗНІ проводить роботу спільно з ICNIRP, а також з міжнародною програмою ВООЗ «Електромагнітні поля та здоров'я людини».

висновок

Електромагнітний смог, на відміну від таких вже звичних для нас явищ, як забруднення промисловими відходами повітря, грунту і води, невидимий, але це аж ніяк не означає, що він не впливає на людський організм.

Раніше вважалося, що найбільшу небезпеку для людства становлять радіоактивні випромінювання, проте наукові дослідження останніх десятиліть показують, що електромагнітна радіація (випромінюються електромагнітні поля) може виявитися настільки ж небезпечною, як і атомна. До того ж, якщо атомна радіація поширена лише в певних зонах - там, де зберігаються ядерні запаси, на атомних електростанціях-то електромагнітна радіація поширена повсюдно.

В даний час проблема електромагнітної безпеки і захисту навколишнього природного середовища від впливу ЕМП придбала більшої актуальності і соціальну значимість, в тому числі на міжнародному рівні.
Технологічний розвиток інформаційного суспільства призвело до того, що в умовах постійного впливу ЕМП знаходиться значна частина екосистем, особливо в умовах міст, на прилеглих до міст територіях, а також локально в практично незаселених умовах. Аналіз опублікованих даних показує наявність високих рівнів ЕМП, в місцях недоступних для людини, в заселених представниками флори і фауни.

Однак нормування ЕМП як фізичного фактора зовнішнього середовища проводиться тільки з метою його санітарно-гігієнічної оцінки для людини, а екологічні нормативи для джерел ЕМП в нашій країні відсутні.

До теперішнього часу ПДУ для оцінки впливу ЕМП на навколишнє середовище в цілому не розроблені ні в одній країні світу. Є лише розрізнені результати окремих досліджень впливу ЕМП на компоненти екосистем. Єдиним об'єктом живої природи, для якого розроблені і впроваджені відповідні ПДУ як в РФ, так і в багатьох державах за кордоном, є людина.

Список використаної літератури

1. Хван Т.А., Хван П.А. Основи екології. - Ростов н / Д: «Фенікс», 2003.

2. Баранський П.І., Гайдар А.В.А.Л. Чижевський і проблеми взаємодії магнітних полів з об'єктами живої природи // Укр. Калуж. ун-ту. - 2007. - №3. - С. 37-41.

3. Безпека життєдіяльності: навч. посібник для вузів / Боровик С.І. та ін.; під ред. А.І. Сидорова. - М .: КноРус, 2007.

4. Бортников С.П. Безпека життєдіяльності. Навчально-методичний комплекс. - Ульяновськ, 2004.

5. Васильєва Л.К., Горський А.Н. Електротехнічні аспекти впливу низькочастотних електромагнітних полів на людину // Укр. МАНЕБ. - 2000. - №4 (28). - С. 31-35.

6. Вплив побутових приладів на здоров'я людини / Копилова М.Ю., Ліпікіна М.В., Нікуліна Т.В. та ін. // Навколишнє природне середовище та екологічна освіта і виховання: 6 Всерос. наук.-практ. конф., 17-18 берез. 2005 р .: зб. ст. - Пенза: Приволж. Будинок знань, 2006. - С. 130-133.

7. Гічев Ю.П., Гічев Ю.Ю. Вплив електромагнітних полів на здоров'я людини. - Новосибірськ: Ін-т регіон. патології і патоморфології СО РАМН, 1999..

8. Григор'єв Ю.Г. та ін. Електромагнітна безпека людини. Довідково-інформаційне видання. Російський національний комітет із захисту від неіонізуючого випромінювання, 1999..

9. Григор'єв Ю.Г. Людина в електромагнітному полі (існуюча ситуація, очікувані біоеффектов і оцінки небезпеки) // радіації. біологія. Радіоекологія. - 1997. - N4. - С. 690 - 702.

10. сподобалось Ю.М., Кубанов В.П. Основи електромагнітної екології. - М .: Радио и связь, 2000..

11. Шарохіна А.В. Електромагнітне поле в побуті / За заг. ред. Ю.Я. Петрушенко. - Казань: Казан. держ. енерг. ун-т, 2006.


  • 1. Актуальність дослідження електромагнітних полів
  • 2. Сучасні погляди на біологічну активність електромагнітних і тонкопольових випромінювань електронних засобів
  • 3. Зарубіжний і російський досвід нормування ЕМП
  • Список використаної літератури