Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія і перспективи розвитку поштової справи в Україні

Скачати 43.35 Kb.
Дата конвертації02.02.2020
Розмір43.35 Kb.
Типреферат

7

Історія пошти і перспективи розвитку

план

 • введення 4
 • 1. Пошта в історії людства 5
  • 1.1 Давність 5
  • 1.2 Античність 6
  • 1.3 Стародавня Греція 7
  • 1.4 Римська Імперія 7
  • 1.5 Феодальна поштова служба 10
  • 1.6 Пошта в капіталістичному суспільстві 12
 • 2. Удосконалення способів транспортування кореспонденції 16
 • 3. Історія пошти України 19
  • 3.1 Ранній період 19
  • 3.2 XIX століття 20
  • 3.3 Сучасна пошта 21
 • 4. Українське державне підприємство поштового зв'язку 23
 • 5. Поштове ділення України 25
 • 6. Перспективи розвитку пошти в Україні 26
 • висновки 28
 • Список літератури 29
 • додаток 30
 • Вступ
 • Історія розвитку поштової справи тісно пов'язана з історією людства. Істотний прогрес в її розвитку пов'язаний з появою писемності. З зародженням останньої інформація стала передаватися в письмовому вигляді, що поклало початок поштового зв'язку. Спочатку такий зв'язок була епізодичною. З виникненням рабовласницьких держав, правителі яких потребували постійної інформації про стан у власній країні і на підвладних їм територіях, поштовий зв'язок стала набувати упорядкований характер.
 • Слово «пошта» (posta) має латинське коріння і, найімовірніше, є скороченням від statio posita in ... - станція зі змінними кіньми, розташована в певному місці. Таким чином, спочатку це слово означало станцію для обміну коней або кур'єрів. Слово post в значенні «пошта» вперше стали вживати в XIII. Сьогодні під словом «пошта» мають на увазі і установа пошти (поштамт, відділення), і послання, і сукупність отриманої кореспонденції.
 • Дослідженням розвитку поштового зв'язку займається спеціальна галузь історичної науки - історія пошти. Протягом тривалої історії людства способи і засоби передачі інформації зазнали значної еволюції. Використання найпростіших сигналів (голосу, вогню і диму) в доісторичну епоху змінилося організацією поштового повідомлення за допомогою піших і кінних гінців в рабовласницьких державах. При феодалізмі і капіталізмі виникли регулярні загальнодержавні та міжнародні поштові служби з використанням кінної, а потім залізничної, повітряної та інших видів пошти. Поштові реформи в окремих країнах і в міжнародному масштабі привели до організації загальнодоступних і розвинених поштових систем, до висновку міждержавних поштових конвенцій і створення Всесвітнього поштового союзу (1874).
 • 1. Пошта в історії людства
 • 1.1 Давність
 • Потреба в отриманні звісток з інших місцевостей і країн сягає глибокої давнини і спочатку задовольнялася за посередництвом гінців, які приносили повідомлення, як усні, так і письмові або наділені в символічну форму. З розвитком людської цивілізації відбувалися зміна і розвиток способів, засобів і форм поштового зв'язку.
 • Доісторичні люди використовували для передачі важливої ​​інформації голос, що спричинило появу членороздільноюмови. Однак усна передача звісток була недосконала, так як людський голос чути лише на близькій відстані. Для посилення переданого звуку тисячоліття тому стали використовувати порожнисті стовбури дерев і пізніше барабани. За допомогою умовних ударних сигналів новини передавалися від одного поселення до іншого. Крім того, людина використовувала для передачі звісток вогонь і дим. Барабани тамтами до сих пір використовуються для зв'язку на великі відстані африканськими племенами, а дим від багать ще в XX столітті використовувався для цих же цілей індіанцями Канади. За часів розквіту культури майя також була розвинена служба гінців, але про неї відомо дуже мало.
 • Наступним видом зв'язку в історії людства стали гінці - спочатку піші, пізніше кінні. У Стародавній Греції, Персії, Єгипті, Китаї, Римській імперії існувала добре налагоджена державна поштовий зв'язок: письмові повідомлення пересилалися з пішими та кінними гінцями за принципом естафети.
 • 1.2 Античність
 • Перші установи впорядкованої служби повідомлень виникли в античні часи. Спочатку подібні служби використовувалися в основному у військових цілях і не призначалися для зв'язку між цивільними особами. Такими були служби повідомлень в Стародавньому Єгипті, Ассирії, Вавилоні та Персії. Особливо розвиненими вони були в Єгипті і можуть розглядатися попередниками сучасної пошти. Давньоєгипетська пошта була заснована переважно на використанні численних піших гінців, завдяки яким фараони могли без особливих труднощів здійснювати контакти з віддаленими провінціями. В Бені-Хасана на стінного розпису одній з печер-гробниць, що відносяться до епохи Середнього царства, зображений гонець, передає чиновнику повідомлення про вторгнення ворожого племені. Професійні гінці існували в Єгипті вже в епоху XII династії (1985-1785 до н.е.) і розвозили царські накази аж до Азії. Гінці повинні були долати довгі відстані за якомога короткий час. Для транспортування листів також застосовували поштових голубів.
 • Подання про поштовій справі в Стародавньому Єгипті можна отримати з документа на папірусі, датованого приблизно 255 роком до н.е. і містить облікові записи доставки поштових відправлень одним посильним. Подібна високорозвинена поштова система незабаром стала поширюватися в інших країнах.
 • Ассірійська легенда оповідає про гінців, які розносили веління Семіраміди по всіх краях її царства.
 • Поштове справа в Перської монархії було введено за часів царя Кіра II (550-529 до н.е.). Передача повідомлень відбувалось головним чином через кінних гінців (ангарів). Однак є свідчення про те, що подібна поштова система існувала в Персії набагато раніше. З описів Геродота і Ксенофонта відомо, що при Кірі II на найважливіших дорогах були встановлені поштові станції, віддалені один від одного на рівномірній відстані, яке становило приблизно денний пробіг коня. Ці станції служили кур'єрам для відпочинку.
 • 1.3 Стародавня Греція
 • У Греції поштова система не могла розвинутися через безліч воюючих між собою міст-держав. Уряду для передачі повідомлень мали в своєму розпорядженні тільки піших посланців. Вони називалися гемеродромамі (грец. ???????????). Гінці-бігуни долали за годину відстань в 55 стадій (близько 10 км) і за один рейс - 400-500 стадій.
 • Найвідоміший з цих кур'єрів був Філіппід, який за переказами Плутарха в 490 році до н.е. доніс до Афін звістка про перемогу в битві при Марафоні і помер від виснаження. Цей біг був першим Марафоном в історії. Філіпід передав тільки усне послання.
 • Для передачі особливо нагальних повідомлень вже в давнину посилали верхових гінців. Як пише Діодор, один з воєначальників Олександра Македонського тримав при своєму штабі гінців - вершників на верблюдах.
 • 1.4 Римська Імперія
 • У Римській республіці постановка поштової справи була, ймовірно, запозичена у персів. Спочатку тільки багаті патриції, які володіли численними рабами, мали власних гінців. Для урядових і приватних цілей існували гінці (лат. Cursores, statores, пізніше viatores і tabellarii, від tabella - дощечка для письма), а також приватні підприємці, що віддавали в найми вози і в'ючних худобу (cisiarii і jumentarii); їх колегії об'єднувалися в одну корпорацію. Гай Юлій Цезар заклав основи для створення власне державної пошти, яка виникла і отримала значний розвиток за часів імператора Августа. В ті часи пошта називалася cursus publicus (державна пошта), була підпорядкована безпосередньо імператору і не дозволялася для приватних послань. Завдяки єдиній поштової мережі існував зв'язок між окремими частинами Римської імперії.
 • Поштові перевезення здійснювалися на суші за допомогою коней, по морю - на кораблях. У більших центрах були засновані станції летючок пошти (mansiones, пізніше stationes), які служили для відпочинку та ночівлі подорожуючих вершників і візників і звичайно відстояли одна від одної на день шляху. Тут стояли напоготові верхові і в'ючні тварини і, на випадок потреби, вози. Між кожними двома mansiones (на відстані 7-14 км) були влаштовані 6-8 дрібніших станцій (mutationes) для зміни коней. В ті часи могли говорити: «Statio posita in ...», що означало «станція, розташована в такому-то місці». Від латинського слова posita найімовірніше походить слово post - «пошта».
 • Нагальні пакети пересилалися через кінних кур'єрів (veredarii), які подорожують перевозилися в легких візках (rheda), різного роду поклажу - в возах (clabularia). Користування державною поштою дозволялося лише в державних цілях і певним посадовим особам. У нагальних випадках цілі військові загони перевозилися засобами cursus publicus. Як виняток і на підставі особливих дозволів (diplomata, evectiones, tractoriae) державної пошти могли користуватися і інші особи, які подорожують чиновники, особливо ветерани, а згодом - церковнослужителі, що подавало привід до різних зловживань.
 • Головне завідування державної пошти було зосереджено в руках одного з вищих державних чинів: спочатку praefectus praetorio, з часу Костянтина - magister officiorum. Управління поштою в провінціях належало намісникам, при яких для завідування технічною частиною пошти складалися спеціальні prefecti vehiculorum, пізніше - procuratores cursus publici. Поставка коней, інших засобів пересування і вершників становила натуральну повинність навколишнього населення і жителів підкорених країн, на яких зміст пошти лягало вкрай тяжким тягарем.
 • Хоча діяльність римської державної пошти і обмежувалася урядовими потребами, але вона мала велике значення. Завдяки чудовій мережі доріг, безпеки і порядку повідомлень, а також великій листуванні цивільних і військових властей, на станціях державної пошти розвинулося надзвичайно жвавий рух. Відстані від Британії до Балкан, Кавказу, нинішньої Туреччини, Сирії, Палестини та Йорданії і від гирла Рейну до Лівійської пустелі і Олександрії можна було долати порівняно швидко. Якщо Цезар, користуючись змінними приватними кіньми, міг робити 100 миль в день, то Тиберій за допомогою cursus publicus проїжджав в день відстань удвічі більше. З найважливіших провінцій звістки виходили в Римі щодня. На станціях уздовж більш жвавих доріг містилося по 20-40 запряжних коней і мулів. Організація ця протрималася до падіння Західної Римської імперії, з її падінням зникла і cursus publicus. У Східній Римській імперії державна пошта проіснувала приблизно до 520 року.
 • Для приватної пошти зазвичай користувалися послугами подорожуючих друзів, що обумовлювало тривалий час доставки. Так, відомий випадок, коли хтось Аугустин отримав листа через дев'ять років. Якщо ж відстань до адресата було не дуже велике, римлянин посилав свого раба, який в день долав пішки до 75 км. У Китаї поштова служба виникла досить рано; її заснували ще при династії Чжоу (1123-249 до н.е.). В ті часи поштове повідомлення підтримувалося за допомогою 80 гінців і восьми головних кур'єрів, для яких на відстані 5 км були влаштовані постої для харчування і на більшій відстані - пункти для ночівлі. Ця поштова система була значно розширена при династії Цинь (221-206 до н.е.) і особливо при династії Хань (206 до н.е. - 220).
 • Після падіння Західної Римської імперії на її території від Іспанії до Персії встановилося панування арабів.У VII столітті в мусульманському халіфаті виникла добре організована регулярна поштова служба, послугами якої в обмежених розмірах могли користуватися і приватні особи. Інститути, які на той час поштові зв'язку стали ще більш розвинені. Поштові кур'єри мали особливі знаки відмінності, щоб їх можна було розпізнати здалеку. Їм вдавалося спеціальні таблички, своєрідні посвідчення, які вішалися навколо шиї і через плече за допомогою жовтих стрічок.
 • 1.5 Феодальна поштова служба
 • З падінням Західної Римської імперії в Європі навряд чи існувала якась функціонуюча система передачі звісток. Лише Хлодвіг (король Франції з 482 по 511 рік) пробував - без особливого успіху - відтворити поштовим зв'язком із залишків римської державної пошти. На час Карла Великого (768-814) повідомлення доставлялися з великими труднощами. Карл Великий і його наступники не зробили серйозних спроб до відновлення римської державної пошти. Установа гінців, що існувала при Каролингах, примикала до народного поділу на марки і при швидкому розпаданні монархії не отримало широкого розвитку. Князі-феодали здійснювали пересилання листів і речей за допомогою гінців і візників, що надавалися їх поданими.
 • У феодальної середньовічній Європі XI-XV століть, при роздробленості державної влади, пересилання звісток брали на себе головним чином окремі духовні і світські корпорації. В обміні думок загалом понад потребувала тоді церква, як тому, що її пристрій покоїлося на початку централізації, так і тому, що протягом довгого часу вона була єдиним носієм розумового життя народів. Архіви церковних установ і Регести римської курії свідчать, що ще на самому початку середніх століть відбувався жвавий обмін послань між главою католицької ієрархії і її членами; але на існування спеціального церковного інституту гінців або кур'єрів немає вказівок. Лише між численними розгалуженнями духовних орденів підтримувалися правильні зносини за посередництвом мандрівних ченців, які виконували роль кур'єрів і брали з собою донесення. Монастирі таким чином мали власну систему повідомлень - монастирську пошту. Монастирські кур'єри підтримували зв'язок між окремими монастирями і главою церкви в Римі, між чернечими орденами і їх братствами. У землях німецького ордена для цієї мети виникла спеціальна адміністрація і засновані були станції для зміни коней.
 • При університетах, куди учні стікалися з різних країн, також утворилися корпорації професійних гінців, які користувалися різними привілеями. У XII-XIII столітті славилися гінці університетів в Болоньї, Салерно, Неаполі, Монпельє, Тулузі, пізніше - гінці паризького університету Сорбонни. Гінці університетської пошти підтримували зв'язок між учнями та їхніми родинами; деякі з університетських пошт за певну плату доставляли повідомлення приватним особам.
 • Є дані про пошту інків в Перу і ацтеків в Мексиці. Тут вже до початку XVI століття існували поштові гінці, які, крім державних повідомлень, доставляли до столу царя свіжу рибу, фрукти та інші продукти.
 • У інків в період їх найбільшого розвитку між XIII і XVI століттями була злагоджена система гінців-бігунів (ісп. Chasqui), які розсилалися зі столиці інків по всій країні для яких на рівномірних відстанях (3-5 км) були влаштовані поштові будинку (ісп. Tambo). Перед будинком завжди знаходилися напоготові два кур'єра. Побачивши вдалині наближається гінця, вони поспішали йому назустріч і забирали переносити повідомлення. Якщо повідомлення були дуже важливі чи термінові, гінці при наближенні додатково трубили в ріжки. Доставка риби із завищеною талією, віддаленого від столиці на 500 км, здійснювалася при цьому за 48 годин. Гінці ацтеків передавали майже всі повідомлення усно. Вони вплітали у волосся червоні стрічки або розмахуючи кинджалом при радісному звістці (наприклад, про перемогу); погані вісті передавалися царю, стоячи на колінах.
 • 1.6 Пошта в капіталістичному суспільстві
 • Подальший розвиток суспільства, перш за все торгівлі і ремесел, а також науки і культури, сприяло підвищенню інтересу до передачі повідомлень і призвело до появи численних і різноманітних служб посильних і почт міст, що обслуговували купців і ремісників. Поступово право користування цими поштами стало надаватися й іншим верствам населення.
 • Купецька пошта була заведена при великих торгових будинках, які містили власних кур'єрів. Незабаром окремі купці стали запозичувати цю ідею і об'єднувалися з тим, щоб зібрана пошта могла перевозитися за призначенням. Початок купецької пошти можна виявити в Республіці Венеція. У той же час єдиної державної пошти все ще не було.
 • Дещо пізніше виникла так звана «пошта м'ясників» (нім. Metzger-Post). Цех м'ясників, які здійснювали для своїх закупівель великі подорожі, брав на себе, за згодою з містами і купецькими гільдіями, перевезення листів і посилок. У деяких містах південної Німеччини це поставлено було цеху м'ясників в обов'язок, взамін чого він звільнявся від громадських повинностей. Таким чином, утворилася пошта м'ясників, що проіснувала до кінця XVII століття і місцями отримала значення державного встановлення (в Вюртемберзі).
 • З розвитком міських вольностей одним з найважливіших засобів сполучення в середні століття з'явився інститут міських гінців, який з XIV століття існував майже повсюдно, але особливий розвиток отримав в великих торгових центрах Німеччини та Італії. З численних дійшли до нас регламентів міським гінців в Кельні, Майнці, Нордгаузене (ХIV століття), Страсбурзі (тисяча чотиреста сорок три), Аугсбурзі (1552), Бреславле (1573) і т.д. видно, що вони складалися у веденні міської ради, якому під присягою зобов'язувалися підкорятися. Вони не отримували платні ні від громади, ні від окремих корпорацій або купецькихгільдій. Виступаючи з міста в певні дні, вони верхи або пішки у встановлені терміни доставляли за призначенням кореспонденцію міського управління, так само як і листи і посилки городян, з яких стягували плату
 • Міцне і широкий розвиток інститут міських гінців отримав завдяки спілкам міст на Рейні і в Нижньої Німеччини. Гінці рейнського міської спілки підтримували правильні повідомлення від Кельна і Майнца через Франкфурт в Нюрнберг. Своєю точністю в дотриманні термінів славилися гінці ганзейских міст, які підтримували сполучення між Гамбургом, Бременом, Амстердамом і Антверпеном, а також на схід через Штеттин, Данциг і Кенігсберг аж до Риги. У південній Німеччині перше місце займали гінці Аугсбурга. Крім ліній на Нюрнберг (тричі на тиждень), Ліндау і Регенсбург, вони підтримували повідомлення з Італією; до Венеції вони прибували через Бреннер в вісім днів.
 • Сучасна централізована пошта зародилася з посиленням державної влади. У Франції Людовик XI едиктом 19 червня 1464 року заснував королівських кур'єрів (фр. Ma i tres coureurs royaux). За всіма його володінь розкинута була мережа станцій для зміни коней; на чолі всієї організації стояв grand ma i tre. Ця пошта призначалася виключно для потреб уряду; королівським кур'єрам під страхом смертної кари заборонено було виконувати доручення приватних осіб. У патенті Карла VIII від 27 січня 1487 року королівські кур'єри названі chevaucheurs en postes. Незабаром після того як у Франції, але і в Німеччині і Італії назвою пошти стали означати всю сукупність установлений, які засновувалися державою або під контролем держави для пересилання як урядової, так і приватної кореспонденції та для перевезення пасажирів.
 • Перший досвід організації пошти в цьому сенсі слова на широких міжнародних засадах був зроблений членами роду Тассо (пізніше Тассіс або Таксіс; в 1650 році до прізвища була додана приставка Турн) з Бергамо, які прийняли на себе підтримку повідомлень між габсбурзькими володіннями. Пошта Турн-і-Таксис проіснувала з другої половини XV століття до 1867 року і внесла величезний внесок у розвиток поштового зв'язку в Європі.
 • У XVI-XVII століттях у Франції, Швеції, Англії та інших країнах виникла централізована королівська пошта. Ідея поштової регалії, тобто виключного права уряду утримувати в межах державної території поштові установи, вперше висунута була в кінці XVI століття, а в XVII столітті стала проводитися в життя. Першим з німецьких государів, що заснував урядову пошту і визнала за нею характер монополії, був великий курфюрст Фрідріх-Вільгельм (1646). Його приклад наслідували інші значні імперські чини. Тоді ж зміст пошти стали розглядати не тільки як право, а й як обов'язок урядів.
 • З розвитком виробничих відносин і зародженням капіталізму виникла необхідність організації регулярної та швидкої поштового зв'язку як усередині країн, так і між країнами. Вже на початку XVIII століття були державні діячі (наприклад, Фрідріх-Вільгельм I в Пруссії), які відмовилися від фіскальних поглядів на пошту і бачили її завдання в здешевленні поштових тарифів і можливо більшої доступності поштових повідомлень для населення. На відміну від Франції, де пересилання листів (фр. Poste aux lettres) була оголошена казенної монополією, але поряд з урядовою поштою були приватні підприємства з перевезення пасажирів (messageries), в більших німецьких державах діяльність урядової пошти включала як пересилання листів і товарів, так і перевезення пасажирів.
 • В ті часи прибуття поштової карети в маленький населений пункт було цілою подією. Про своє наближення листоноша голосно сурмив в поштовий ріжок. Новини доставлялися зі швидкістю 70 км на добу - стільки проїжджав поштовий диліжанс.
 • Доцільною організацією славилася урядова пошта Саксонії, Брауншвейг - Ганновера, Гессена, особливо ж Бранденбург - Пруссії. По головній прусській лінії Клеве - Мемель пошта з 1655 року відходила двічі в тиждень; з Кенігсберга в Берлін вона прибувала в 4 дня, з Кенігсберга в Клеве - в 10 днів. Це була швидкість для того часу незвичайна. Крім гілок на Гамбург, Штеттин, Лейпциг і Бреславль, поштові повідомлення підтримувалися на заході з Голландією, на сході - з Варшавою і шведської поштою в Ризі. У справі перевезення пасажирів Пруссія, проте, вже в кінці XVIII століття була перевершена країнами з більш упорядкованими дорогами. Тим більше вразив сучасників успіх, досягнутий Пруссією в 1821 році, коли були засновані так звані ньому. Naglersche Schuellposten, з зручними для подорожуючих екіпажами.
 • 2. Удосконалення способів транспортування кореспонденції
 • У XIX столітті корінний переворот в поштовій справі був викликаний поширенням залізниць і пароплавства. Поява на початку XIX століття паровоза і пароплава, а на початку XX століття літака значно збільшило швидкість пересилання поштових відправлень. Поштовий зв'язок стала загальнодержавної і почала обслуговувати все населення.
 • Шляхом поєднання залізничних і пароплавних ліній відкрилася можливість встановлення правильних поштових повідомлень між самими віддаленими країнами. Перший досвід в цьому напрямку був зроблений в 1835 році складався на англійській службі лейтенантом Вегхорном (англ. Thomas Waghorn), який організував англо-індійську пошту, яка на пароплавах перевозилася з Марселя в Олександрію, звідти спочатку по каналу Махмудіе, а згодом залізницею в Суец, потім знову пароплавами доставлялася в Бомбей і Калькутта. На початку XX століття ця пошта доставлялася через тунель Мон-Сені в Бріндізі, звідки поштовими пароплавами прямо перевозилася через Суецький канал в Індію і країни Далекого Сходу.
 • У 1820 році торговцем паперу Бревер в Брайтоні винайдений конверт.Важливою віхою в історії поштового зв'язку став випуск поштової марки в 1840 році у Великобританії. Пізніше в Англії і її колоніях стали вживатися замовні конверти.
 • Штемпельні бандеролі з'явилися в 1857 році в Сполучених Штатах Америки, в 1864 році - в Новому Південному Валлисе, в 1868 році - в Північнонімецькому союзі; такі бандеролі були введені пізніше в 66 країнах. Бланки для закритих листів були введені в 55 країнах, спочатку в 1879 році в Парижі; в Аргентині і у Франції існують бланки зі сплаченим відповіддю. Бланки для поштових переказів з'явилися в Брауншвейгу в 1865 році і потім були введені в 14 країнах; лише в трьох країнах існували штемпельні конверти для поштових переказів.
 • Ідея винаходу відкритого листа (пост-карти, або поштової картки) належить колишньому німецькому генерал-пошт-директора Генріху фон Cтефану (нім. Heinrich von Stephan). На 5-й конференції німецького Поштового союзу в Карлсруе в 1865 році Стефан в пам'ятній записці вказав на незручності існуючої форми письма, яка не мала простоти і стислості і була пов'язана з втратою часу при виборі паперу, її складанні, вкладенні в конверт, його заклеювання, наклейці марки і т. д. Крім того, в звичайному листі не прийнято було обмежуватися короткими фразами, а за таких умов не досягалася швидкість письма. Ініціатива введення відкритого листа належить Австрії, де в 1869 році з'явилися перші поштові картки. Відкриті листи з сплаченим відповіддю з'явилися в 1872 році в Німецької імперії. Надалі відкриті листи були введені в 171 країні, із сплаченим відповіддю - в 140.
 • Завдяки узгодженню часу приходу атлантичних пароплавів з поїздами Тихоокеанської залізниці в Північній Америці, а цих останніх - з вихідними з Ванкувера і Сан-Франциско пароплавними лініями, стало можливим переслати лист з Європи до Японії в 30-35 днів. Будучи негайно відправлено з Японії далі (на Індію), такий лист міг здійснити кругосвітню подорож в 85 днів. Із завершенням Великої Сибірської залізниці на початку XX століття подорож з Європи до Японії скоротилося днів на шість, і лист могло обійти земну кулю менш ніж в 80 днів.
 • У міру того як мережа залізниць розширювалася і розгалужувалася, а число щоденних поїздів збільшувалася, зростала і кількість пошт, щодня приходили і відходили в даній місцевості. До цього приєднувалися поліпшення, введені в організацію самого поштової справи пристроєм, наприклад, сільської пошти, встановленням дешевої і однакової поштової такси, введенням цілого ряду нових поштових операцій.
 • З винаходом телеграфу (1832), телефону (1876) і радіо (1895) поштовий зв'язок не втратила своєї важливої ​​ролі засобу спілкування мільйонів людей. У телеграфі пошта знайшла могутнє сприяння та завершення, внаслідок чого майже всі держави за прикладом Німеччини об'єднали поштова справа з телеграфним на велику користь для обох відомств.
 • Нарешті, міжнародні поштові зносини отримали міцну грунт і гарантію в організації Всесвітнього поштового союзу, що охопила всі культурні країни. Одним із засновників Всесвітнього поштового союзу був Генріх фон Cтефан, що вніс в XIX столітті значний внесок в розвиток німецької та міжнародної пошти.
 • У 1874 році на I Міжнародному поштовому конгресі 22 країни, в тому числі Росія, підписали Загальний єдиний поштовий договір і утворили Загальний поштовий союз (з 1878 року - Всесвітній поштовий союз). У 1878 році була укладена Всесвітня поштова конвенція, що регулює обмін кореспонденцією, яка містить письмові повідомлення.
 • 3. Історія пошти України
 • 3.1 Ранній період
 • Історія пошти на території сучасної України бере свій початок з часів Київської Русі і налічує понад тисячу років. У Київській Русі в X столітті існував «повіз» - обов'язок населення надавати коней «від стану до стану» для княжих гінців і слуг. У XIII столітті з'явилися перші поштові станції, а до XV-XVI століть поштовий зв'язок встановилася по всій Русі. Подальший розвиток поштової служби на території України пов'язане з формуванням російської держави зі столицею в Москві (українські міста були з'єднані з нею ямами), а потім в Санкт-Петербурзі.
 • У Києві пошта бере початок з березня 1669 року, коли гетьман Лівобережної України Дем'ян Многогрішний підписав з московським урядом угоду, так звані «Глухівські договірні статті». Одна зі статей цієї угоди передбачала «влаштовувати в малоросійських містах пошту за московським зразком». Через п'ять років почали приймати листи від населення, мали поштовий двір на Подолі, стайню на 40 коней. Однак поштова справа просувалася повільно і в кінці XVII століття зовсім занепала. У 1725 році Катерина I видала Указ про заснування поштового двору на Подолі, підлеглого міському магістрату. У 1765 році при організації Державної кінної пошти на Лівобережній Україні в Києві обирали поштмейстера і двох листонош. На початку 1769 року Київську пошту передали у відання Московського поштамту. 21 серпня (3 вересня) 1775 року почтдіректор Борис Пестель написав лист до Київської губернської канцелярії, якому повідомлялося про указ Колегії закордонних справ щодо установи в Києві поштової контори. У 1782 році контора була перетворена в губернський поштамт, який згодом перевели в Печерську фортецю, де знаходилися Присутні місця, а потім знову повернули на Поділ.
 • В середині XVIII століття в Російській імперії при оплаті поштових послуг стягувалося по грошу (? Копійки) з золотника (? 4,3 г) за 100 верст (? 106,7 км), так що лист від Москви до Києва (852 верст) оплачувалося в розмірі 4,52 копійки з золотника.
 • У 1783 році за вагову одиницю було прийнято лот, або три золотника (? 12,8 г), і з кожного листа в лот (або менш лота) було встановлено стягувати по 2 копійки за 100 верст; Проте ж 100 верст - по 1 копійці і т.д. За числом верст.
 • 3.2 XIX століття
 • У XIX столітті розвиток пошти в Російській імперії, включно з Україною, зазнало істотних змін. Так, в 1827 році були влаштовані почт-диліжанси для перевезення пошти і пасажирів по білоруському тракту від Санкт-Петербурга через Могильов, Київ і Житомир до Радзівілова. З 1852 року було відкрито регулярний рух поштово-пасажирських диліжансів по лінії Москва-Харків.
 • Після поштової реформи 1830 року контора в Києві, в чиєму підпорядкуванні знаходилися повітові установи, мала другий клас і штат з 23 службовців. Перше міське поштове відділення відкрито 1 червня 1840 в Печерській частині міста. Як контора, так і поштамт неодноразово міняли своє місце розташування. З 1850 контора утвердилася на Хрещатику. Друге в Києві міське відділення відкрилося 2 грудня 1852 року за міській Думі на Подолі. З кінця 1880-х років відкрилися відділення на Лук'янівці, Галицькому та Троїцькому ринках, в передмісті Деміївка. Газета «Паровоз» 11. квітня 1869 писала про виросли потреби в поштових послугах і повідомляла про географічне розташування поштових скриньок в місті.
 • 3.3 Сучасна пошта
 • З розвитком інтернету деякими аналітиками прогнозувалася швидка стагнація ринку поштових послуг, однак, цього не сталося. Більш того, ряд державних поштових компаній, в минулому дотуються, планується приватизувати.
 • Подібним чином реформували поштову систему в Німеччині, де в 1995 році державна Deutsche Bundespost була приватизована і поділена на компанії Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG і Deutsche Postbank AG. Крім того, існують інші приватні фірми, що надають поштові послуги.
 • В кінці XX - початку XXI століття поштовий зв'язок залишалася наймасовішим і дешевим видом зв'язку. Незважаючи на створення і швидкий розвиток автоматизованих систем електрозв'язку, космічної та електронного зв'язку, поштовий зв'язок збереже своє величезне значення і в доступному для огляду майбутньому.
 • В результаті поштових реформ останніх десятиліть виникає питання про те, чим поштова справа відрізняється від інших галузей транспорту і послуг. Принципово можна говорити про пошту як про високоспеціалізованої формі вантажних перевезень з певними особливостями.
 • Найголовніша особливість пошти - пропозиція загальнодоступних послуг поштових перевезень, які часто здійснюються за ініціативою держави на зразок інших галузей перевезень. У поштовій сфері ці послуги є основними, універсальними або базисними. Поштові скриньки, встановлені на рівномірних відстанях від поштового відділення, з яких відправлення вилучаються незалежно від того, один лист знаходиться в ящику або тисяча, являють собою наочний приклад відмінностей поштового обслуговування від інших видів послуг і транспортування. Традиційно для оплати поштових відправлень (листів, листівок), простих та реєстрованих бандеролей) використовуються поштові марки різного номіналу, які наклеюються безпосередньо на відправлення відповідно до тарифу на пересилання.
 • Для більшої зручності поштові відомства випускають ще штемпельні конверти, замовні штемпельні конверти, відкриті і закриті листи, службові поштові картки, поштові перекази, бандеролі і т.д. з віддрукованим на них поштовим знаком оплати.
 • Іноді марки замінюються відбитками спеціальної франкировальной машини (франкотіпамі), де сума плати за пересилання друкується спеціальним чином на конверті, або на аркуші паперу, який наклеюється на упаковку. Щомісяця поштові службовці знімають показання лічильника такої машини і виставляють підприємству рахунок. Такий спосіб оплати використовують, перш за все, масові відправники кореспонденції (акціонерні товариства, банки, страхові компанії, рекламні агентства і т.п.).
 • У деяких країнах (зокрема, в Німеччині, Великобританії, США і низці інших) з'явився новий спосіб оплати відправки простий кореспонденції - через інтернет. Користувач оплачує послуги пошти на спеціальному порталі, після чого отримує спеціальний штрих-код, який може роздрукувати на домашньому принтері і наклеїти на конверт. У Великобританії такий спосіб оплати називається SmartStamp.
 • У США і країнах Європи поширені також так звані «передплачені» листи і поштові картки. Як правило, їх використовують великі компанії для організації «зворотного зв'язку» із споживачами. Користувачеві передається листівка або конверт з надрукованими друкарським способом реквізитами компанії-одержувача. Поштова компанія виставляє одержувачу рахунок в момент доставки такої кореспонденції.
 • 4. Українське державне підприємство поштового зв'язку
 • УДППЗ «Укрпошта», «Укрпошта» - національний оператор поштового зв'язку України, яка є членом Всесвітнього поштового союзу з 1947 року. Підприємство «Укрпошта» функціонує як самостійна господарська одиниця з 1994 року. Йому також належить «Дирекція розробки знаків поштової оплати» (до 5 листопада 2008 року - «Видавництво« Марка України »), що випускає офіційні поштові марки та інші знаки поштової оплати України. У 2006 році Укрпошта здійснила стрімкий прорив на нові ринки: пересилання міжнародних електронних переказів в іноземній валюті (15 березня 2006 року вперше в Україні було здійснено обмін переказами в Євро з Португалією) і пересилання міжнародних згрупованих поштових відправлень "Консигнація" (спільні проекти з Поштою Словаччини , а також Фінської поштою і АТ «Дойче Пост»).
 • Укрпошта надає споживачам понад 50 видів послуг. Крім суто поштових, це фінансові, послуги логістики, кур'єрські, транспортні, рекламні, послуги засобів зв'язку, реалізація карток попередньої оплати за послуги зв'язку, доступу до мережі Інтернет тощо).
 • Основними пріоритетами розвитку технічної та технологічної інфраструктури підприємства:
 • - автоматизація надання послуг та обробки інформації;
 • - розвиток корпоративної комунікаційної мережі;
 • - впровадження автоматизованих робочих місць для надання послуги "Міжнародний електронний переказ в іноземній валюті";
 • - оновлення технологічного автотранспорту та удосконалення системи транспортної логістики;
 • - модернізація і реконструкція вузлів і відділень зв'язку;
 • - заміна та розвиток мережі поштових скриньок.
 • Проведена модернізація інфраструктури корпоративної інформаційної мережі в частині модернізації та оснащення центрів обробки даних; впроваджені міжнародні штрих-кодові ідентифікатори для міжнародної пошти; модернізовано програмне забезпечення нової версії Автоматизованої системи реєстрації і контролю (АСРК) для реєстрації та контролю доставки та вручення поштових відправлень на об'єктах поштового зв'язку (детальна експлуатація цієї системи здійснена в Київській міській та Чернігівській дирекціях). З Національним банком України укладено договір про еквайринг платіжних карт НСМЕП. Проведена модернізація Центральної диспетчерської служби генеральної дирекції. Для подальшого впровадження інформаційних технологій в Укрпошті планується спрямувати зусилля на формалізацію бізнес - процесів і нормативної бази, модернізацію програмно-технічної інфраструктури відділень зв'язку та обладнання центрів обробки даних, впровадження інтеграційної платформи підприємства, розробка і впровадження веб-порталів "Електронне відділення зв'язку" і " центр управління підприємством ".
 • Основними завданнями Укрпошти є впровадження і розвиток нових комерційних проектів, поштово-фінансових послуг, здійснення технологічної модернізації, удосконалення операцій продажу послуг, підвищення культури обслуговування клієнтів, поліпшення якості роботи пошти, поглиблення співпраці з корпоративними клієнтами.
 • Традиційно пошта асоціюється переважно з листами в конвертах, марками, глянцевими листівками, посилками, які пахнуть сургучем. Але запорукою успіху будь-якої компанії є вміння відповідати вимогам часу, постійно тримати руку на пульсі сучасних тенденцій.
 • 5. Поштове ділення України
 • Поштове відділення України слід адміністративним поділом країни. Перші дві цифри поштового індексу сучасної України відповідають певній галузі або місту центрального підпорядкування. Кожен район має код виду XYZ.
 • До кінця 1990-х років Україна мала шестизначну радянську систему поштової індексації, після чого перейшла на нову п'ятизначний систему (міжнародного стандарту).
 • З 1 серпня 1999 року по 1 січня 2000 року в території України одночасно діяли як старі, так і нові поштові індекси. Починаючи з 2000 року використовується п'ятизначна система. Побудова сучасної системи поштової індексації України засновано на наступних принципах:
 • · Перша та друга цифри усіх індексів - адміністративний устрій (згідно з таблицею, наведеною нижче).
 • · Третя цифра індексів - місто або район.
 • · Третя, четверта та п'ята цифри або четверта та п'ята - номери відділень зв'язку або населених пунктів.
 • · Для позначення поштамтів використовуються індекси з третьою, четвертою та п'ятою цифрами "000".
 • · Для позначення міських та районних вузлів зв'язку використовуються індекси з четвертою та п'ятою цифрами «00».
 • · Для позначення зональних вузлів, центрів перевезення пошти, залізничних поштамтів, відділень перевезення пошти використовуються індекси з третьою, четвертою та п'ятою цифрами «ХХХ».
 • · Місту Києву з урахуванням його особливого статусу для позначення поштамтів і вузлів виділені перша та друга цифри індексів 01, 02, 03, 04, 05, 06.
 • · Індекси присвоєні сільським населеним пунктам з населенням понад 500 осіб незалежно від наявності або відсутності в них відділень зв'язку.
 • 6. Перспективи розвитку пошти в Україні
 • Кабінет міністрів України схвалив Концепцію Державної цільової програми розвитку поштового зв'язку на 2009-2013 роки, розроблену Міністерством транспорту та зв'язку України. Відповідне розпорядження прийнято на засіданні Кабміну 14 січня 2009 року по поданням міністра транспорту і зв'язку України Йосипа Вінського.
 • Затверджена концепція прописує механізми забезпечення державного нагляду за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства про поштовий зв'язок, передбачає здійснення структурних, технічних і технологічних перетворень з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій, впровадження рішень з автоматизації використання інформаційних технологій та розвитку нових послуг.
 • Спільно із зацікавленими органами виконавчої влади у чотиримісячний термін міністерство має розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми розвитку поштового зв'язку на 2009-2013 роки. Державним замовником Програми визначено Мінтрансзв'язку.
 • Програма дозволить створити загальнодержавну систему регулюючих механізмів поштового зв'язку - за умов лібералізації ринку та інтеграції України в світове поштове простір. Виконання програми удосконалить державне регулювання ринку послуг поштового зв'язку та забезпечить гарантоване надання універсальних послуг. Крім того, реалізація документа забезпечить стабільність економічної діяльності операторів поштового зв'язку всіх форм власності і збільшить обсяги надання послуг поштового зв'язку.
 • Як відзначають в міністерстві, серед ключових моментів розвитку національного оператора поштового зв'язку: оптимізація мережі поштового зв'язку, приведення її у відповідність зі світовими тенденціями; збалансоване тарифне регулювання, при якому тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку повинні повністю відшкодовувати витрати, необхідні для їх надання. Таким чином, йдеться в повідомленні, має здійснюватися поступове скорочення витрат національного оператора на утримання мережі поштового зв'язку.
 • висновки
 • Історія пошти являє самостійний інтерес як така. В роботі поштового зв'язку ще залишається багато невідомих сторінок, збереглися мільйони старих конвертів, що представляють собою велике поле для дослідження.
 • Історично пошта виникла для пересилки між певними місцевостями і за встановленою таксою листів, творів друку, товарних зразків, посилок, грошових сум, а в деяких державах - і для перевезення пасажирів на конях (там, де не було залізниць). Більшість поштових організацій складаються у Всесвітньому поштовому союзі.
 • Сучасна пошта - це всесвітня мережа доставки поштової кореспонденції, як правило, через державні поштові компанії. Деякі країни (наприклад, США, Росія) мають державну монополію тільки на частину послуг зв'язку (в США USPS має монополію на доставку стандартних листів і листів «першого класу», в Росії монополізовані так звані «універсальні поштові послуги» - доставка листів до 100 грамів). У ряді країн все поштові послуги монополізовані державною поштою (Великобританія). Україна є рівноправним учасником міжнародних інформаційних зв'язків. Останні події свідчать про те, що створюється загальнодержавна система регулюючих механізмів поштового зв'язку в умовах лібералізації ринку, що ще більше сприятиме інтеграції України в світове поштове простір.
 • Список літератури
 • 1. Вігілєв А.Н. Історія вітчизняної пошти. Частина 1. - М .: Связь, 1977. Частина 2. - М .: Связь, 1979.
 • 2. Енциклопедія українознавства: В 10 т. / Головний pедактор Володимир Кубійовіч. - Париж, Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954-1989.
 • 3. Кісін Б.М. Країна Філателія. - М .: Просвещение, 1969.
 • 4. Офіційний сайт Всесвітнього поштового союзу.
 • 5. Офіційний сайт УДППЗ «Укрпошта».
 • 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Концепції Державної цільової програми розвитку поштового зв'язку на 2009-2013 роки». 2009.
 • 7. Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона. Стаття «Пошта». С-Пб. Тисяча дев'ятсот одна.
 • прикладна програма
 • ПП Кім В.А.
 • Савичевой Надії Володимирівни
 • Заява
 • Прошу виплатити мені всю суму мого страхового фонду в розмірі 568 (п'ятсот шістдесят вісім) гривень.
 • 29.01.09 р
 • ПП Кім В.А.
 • Савичевой Надії Володимирівни
 • Заява
 • Прошу виплатити мені вихідну допомогу в розмірі однієї зарплати в зв'язку зі звільненням за скороченням штату.
 • 29.01.09 р


 • 1. Пошта в історії людства
 • 1.2 Античність
 • 1.3 Стародавня Греція
 • 1.4 Римська Імперія
 • 1.5 Феодальна поштова служба
 • 1.6 Пошта в капіталістичному суспільстві
 • 2. Удосконалення способів транспортування кореспонденції
 • 3. Історія пошти України
 • 3.3 Сучасна пошта
 • 4. Українське державне підприємство поштового звязку
 • 5. Поштове ділення України
 • Перша та друга
 • 6. Перспективи розвитку пошти в Україні
 • Список літератури