Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія журналістської професії

Скачати 49.36 Kb.
Дата конвертації22.12.2019
Розмір49.36 Kb.
Типреферат

Уральський державний університет ім. О.М.Горького (УрГУ)

студент:

Сенкевич Олена

103группа

Реферат «Історія журналістської професії»

викладач:

Волкомор Володимир Олександрович

Місто Єкатеринбург - 2010 рік

зміст

1. Що таке журналістика? ............................................ ................................... 3 стор.

2.1. З історії ........................................................................... 4-14 стор.

2.2. Сучасний стан професії ............................................. .15-16 стор.

2.3. Майбутнє журналістики ............................................................ .17 стр.

3. Висновок .............................................................................. .18 стр.

4. Список літератури .................................................................. ..23 стр.

Історія журналістської професії

1. Що таке журналістика?

Якщо говорити про це взагалі, то краще заглянути до Великої Радянської Енциклопедії (том 9, стор. 252): "Журналістика - це вид суспільної діяльності зі збору, обробки та розповсюдження актуальної інформації через пресу, радіо, телебачення, кіно, інтернет.

"Журналістика - мистецтво пояснювати іншим те, чого сам не розумієш". А. Норткліф.

Професія журналіст передбачає крім точних знань, присутність креативного мислення, неординарних ідей, сміливих рішень. В основі будь-якої творчої професії лежить талант, відсутність якого непоправно. У журналістиці - як у вокальному мистецтві: немає голосу, і нічого не допоможе - ні знання нотної грамоти, ні мікрофон. Журналістика хоч і друга з найдавніших професій, але до сих пір не має стрункої і всіма визнаної теорії. Ми і сьогодні ще погано знаємо, що таке журналістика. Форма суспільної свідомості і засіб зміни життя? Подібно літературі, живописі, музиці, архітектурі, театру і кіно - рід мистецтва? Або входить в літературу як поняття видове, подібно поезії, драматургії, прозі та художнього перекладу? Роботи багатьох авторитетних учених, присвячені теоретичним проблемам журналістики, при всій їх значущості і глибині містять взаємні суперечності і не дають, на жаль, повної відповіді на поставлені питання.

Іншими словами журналістика - це мистецтво приготування інформації. Але на відміну від приготування кулінарних страв, тут недостатньо озброїтися кухонної книгою і напівфабрикатами. Потрібні свіжі продукти тобто інформація, якщо використовувати не свіжу - страва вийде малоапетитне. Крім свіжості інформації, необхідно потурбуватись про її справедливості і об'єктивності. Нинішнього читача не обдуриш. Адже завжди приємно відкрити газету і прочитати якусь журналістське розслідування, пікантні звістки або зведення останніх новин.

І все ж, журналістика - це ремесло, яке вимагає навичок і практики. Не кожен пройдисвіт зможе стати журналістом, а точніше хорошим, правильним журналістом. В журналістиці важливо вміння роботи з інформацією, вміння володіти словом і об'єктивно оглядати те, що відбувається навколо.

2.Із історії

У наші дні з історії вітчизняної журналістики та історії російської друку написано багато книг, підручників і посібників. Гуревич С.М. в своїй роботі «Газета вчора, сьогодні, завтра» виділяє наступні пункти в розвитку появи журналістики і газети.

- які причини виникнення газети як засобу поширення інформації;

- які причини появи друкованої газети;

- де і коли з'явилися перші газети в Європі і Росії;

- які основні етапи історії виникнення і розвитку газети.

Історія газети, її виникнення і розвиток тісно пов'язані з історією світових цивілізацій. Перш за все - європейської цивілізації. Шлях, пройдений газетою від її зародження до наших днів, можна умовно розділити на кілька етапів. Перший з них охоплює період так званої пражурналістікі - з I в. до н.е. Під нею розуміють виникнення первинних способів, засобів, методів, а потім і систем передачі і поширення інформації.

В основі всього лежала потреба людей в інформації - про те, що їх оточувало, з чим вони зустрічалися. Ця інформація відкривала їм можливості для спілкування і для забезпечення їх життя. Потреба в ній посилювалася з розвитком суспільства, з виникненням держави.

Виникнення державності - перша умова появи первинних форм і методів передачі інформації. Правителі потребували передачі підлеглим управлінської інформації - у формі указів, наказів, постанов і тому подібних послань. Спочатку ця інформація передавалася у фіксованій усній формі, її заучували гінці і посли, глашатаї проголошували її на міських площах і в зборах громадян. Потім цю інформацію стали фіксувати в письмовій формі. Виникнення писемності було другою умовою зародження первинних форм передачі інформації.

Одночасно йшов процес формування аудиторії - одержувачів інформації. Він розвивався на двох напрямках, які часом перепліталися. Одне з них - користувачі управлінської, політичної інформації: чиновники, піддані, громадяни держави - ті, ким управляли. Інший напрямок - одержувачі економічної інформації: купці, торговці, ремісники, міняйли - ті, кому потрібна була інформація про виробництво і наявності на ринках різних товарів, їх ціни, котирування грошей, прибуття в порти кораблів з товарами і т.п.

З розширенням географічних відкриттів, винаходом і поширенням нових технічних засобів виробництва різних товарів, виникненням міжнародного ринку, із зародженням в розвинених європейських країнах буржуазії посилилася і потреба в більш надійних засобах доставки і отримання регулярної інформації, пов'язаної з усіма сторонами життя суспільства. Приблизно в XIV ст., З початку Відродження в Європі, почався і другий етап появи передумов появи перших газет. Він тривав до XVII в.

Найважливішою з цих передумов було поширення грамотності. Неписьменна людина міг отримувати інформацію тільки в усній формі - оповідань, чуток, переказів змісту документів і т.п. Зростання кількості університетів, куди прагнули вступити молоді люди, відкриття безлічі шкіл приводили до появи грамотної аудиторії, здатної отримувати письмову інформацію. Однак цього протягом тривалого часу перешкоджала відсутність матеріалу, на якому можна було б фіксувати, розмножувати і зберігати цю інформацію. Правда, в стародавньому Єгипті знайшли спосіб обробки папірусу. Єгипетські фараони і жерці направляли свої написані ієрогліфами послання на папірусі, але розмножувати їх було неможливо. У Стародавньому Римі з I в. до н.е. для загального прочитання виставляли Akta Senatus і Akta diurna populi - зведення новин на дошках, покритих гіпсом. Їх копії на папірусі направляли чиновникам, який відповідав за управління римськими провінціями. В середні віки в

монастирях писали і переписували книги, в тому числі літописі, на пергаменті - обробленій шкірі тварин, але це було дуже дорого і не годилося для поширення новин. У Китаї в VII ст. відкрили спосіб приготування бавовняної паперу, але до Європи він дійшов лише в IX ст. - в Італію і в XIII в. - до Франції. Лише в XIII-XIV ст. тут почали виготовляти папір, переробляючи ганчір'я. Нарешті було отримано дешевий матеріал для фіксації та поширення письмової інформації. Не вистачало лише технічного засобу її розмноження. Воно з'явилося в Європі з винаходом в середині XV ст. Гутенбергом друкарського верстата з пересувними літерами. Це знаменувало початок так званої ери Гутенберга, що тривала майже п'ять століть. Виникли умови для появи перших газет. Однак цьому заважала відсутність організації їх швидкого і регулярного розповсюдження з місця, де знаходилися редакції і друкарні, в інші населені пункти. Це перешкода була усунена лише з появою в Європі пошти - як державної, так і приватної, комерційної. Споживачі газетної інформації придбали можливість отримувати її швидко і систематично.

Поява на початку XVII ст. в Європі перших справжніх газет знаменує собою початок третього етапу історії цього друкованого періодичного видання. До сих пір в різних країнах сперечаються, де з'явилася перша друкована газета. Але відомо, що в 1609 році в Німеччині стали видавати «Avisso Relation, oder Zeitung», 1622 р в Англії з'явилася щотижнева газета «Weekly News», а ще через десяток років - в 1631 році у Франції - «La Gasette ».

У Росії вже в XVII ст. при царському дворі регулярно випускали паперові рукописні «Куранти», іноді носили інші назви - «вістові листи», «Стовпці» - своєрідна прагазета, з якої знайомилися цар і його придворні. У грудні 1702 Петро I підписав указ про видання в Росії друкарським способом першою цієї друкованої газети. В кінці 1702 року - початку 1703 р вийшли в світ її перші номери під назвою «Ведомости». Через три століття, в 2003 р в Росії широко відзначили створення першої вітчизняної газети.

З посиленням буржуазії і формуванням капіталістичного суспільства газета і що міститься в ній інформація стала товаром. Тут з'являється й розвивається ринок друкованих періодичних видань, важливу частину якого складають газети. Прискорюється процес поділу праці призводить до виникнення нових професій, пов'язаних з підготовкою, випуском і розповсюдженням газети. З'являються професійні журналісти, які спеціалізуються на керівництві редакціями і на підготовці текстів та ілюстрацій на різних тематичних напрямках. Але ще до випуску друкованих газет в середньовічній Європі з'явилися фахівці, які заробляли написанням і продажем бажаючим різноманітної інформації. У Венеції навіть виник цех scrittori d'avviso - письменників новин. Вважають, що і сама назва друкованого видання - газета - пов'язане з назвою дрібної монети - gazzetta, яку платили в Венеції за прочитання новини починаються, підготовленої таким фахівцем.

Четвертий етап історії газети пов'язаний з розквітом журналістики в капіталістичному суспільстві, з охопленням в XIX і XX ст. всього світу масовими друкованими періодичними виданнями. Для цього етапу характерні диференціація газет, їх все більш докладний поділ на різні типи - за ідеологічним, політичним, соціальним, національним, професійним та інших підставах, все більш високий рівень професіоналізації роботи редакції, підготовки і випуску видання. І комерціалізація газети, її націленість на отримання доходів і прибутку.

Останній, п'ятий етап розвитку газети розпочався у другій половині XX ст. Його визначають виникнення нових засобів масової інформації, поява нових технологій - комп'ютерів, Інтернету та інших, перспектива народження мультимедіа, що поєднують ознаки і можливості різних ЗМІ. Це знаменує завершення ери Гутенберга і початок нового напрямку розвитку газети.

С.Г.Корконосенко виніс свої висновки з приводу походження журналістики в книзі «Основи журналістики».

виникнення журналістики

Як і всякий громадський інститут, журналістика пройшла складний історичний шлях, перш ніж зайняти своє сьогоднішнє становище в світі. Вона виникла, удосконалювалася і росла під впливом того суспільства, якому була покликана служити. Приступаючи до вивчення теорії друку, треба твердо засвоїти, що преса є продуктом і складовою частиною людської цивілізації, «дзеркалом» національної та світової культури, а зміст і форми її діяльності прямо залежать від потреб певної соціальної системи на конкретному рубежі історії.

У порівнянні з іншими інститутами суспільства (державою, армією, церквою та ін.), Журналістика має коротку біографію. Вона не існувала, наприклад, в античному світі і в часи середньовіччя. Звичайно, і в далекій давнині діяли служби збору і поширення новин, для цього застосовувалися спеціальні засоби. У зв'язку з цим часто згадують, наприклад, давньоримські рукописні вісники «Акта сенатус» і «Акту публіка» і щоденні випуски «Акта дьюрна популі романи». Останні розклеювали по стінах будинків, продавалися всім бажаючим, розсилалися в провінції імперіі1. Деякі дослідники називають подібні явища пражурналістікі або протожурналістікой.

Але ні вивішені на міській стіні розпорядження правителів, ні гучні сигнали герольдів, ні рукописні послання, доставляють гінцями, що не були у власному розумінні слова журналістикою.

Вони в такій же мірі відносяться до її передісторії, як і передача відомостей за допомогою вогнів на сторожових вежах фортець або удари вічового дзвони, який закликає городян до загального збору. Розвиток, вдосконалення форм поширення соціально значущих відомостей стало інформаційної передумовою зародження преси як якісно нового феномена в історії людства.

На прикладі цієї передумови видно, що тлумачення журналістики як явища тільки інформаційного буде неповним і недостатнім відповіддю на питання про її природі. В принципі, дослідники можуть вибудувати пряму лінію послідовного сходження техніки передачі сигналів від самої примітивної до новітньої, електронно-цифровий. Однак насправді така послідовність порушувалася під впливом обставин розвитку кожної конкретної нації. Так, для населення інших країн рукописні вісники Стародавнього Риму не були обов'язковим етапом підготовки до видання газет - вони просто не існували і не були відомі в інших культурах. Нерідко друк привносить в життя тих чи інших народів ззовні, в «готовому» вигляді, а не як результат тривалої еволюції засобів інформування. Ось, 1 наприклад, відтворені вченими способи обміну відомостями в] історії башкир, одного з найбільших етносів Росії. У давнину звичної для них стала усна форма масового спілкування. (Народні збори роду або племені). Авторитетними розповсюджувачами новин були поети-імпровізатори, в тому числі і в XVII-XVIII ст., Коли в Європі газети вже завоювали досить міцне становище. У періоди соціальних потрясінь (селянських заворушень, антиколоніальних повстань, зокрема бунту) широке ходіння отримували твори так званої народної публіцистики - листи, відозви, прокламації. Разом з тим, перша в башкирською краї газета, «Оренбурзькі губернські відомості», побачила світ тільки в 1838 р, причому народилася вона з ініціативи «зверху», що виходила від загальноросійської адміністративної власті2.

Інші передумови складалися в сфері духовної культури. Частина з них пов'язана з духовною і творчої сутністю самої преси. Протягом століть формувалися традиції публічного, полемічно загостреного і пристрасного вираження поглядів з актуальних питань суспільного життя. Характерно, що вже стародавні римляни, високо шанували мистецтво публічного мовлення, розрізняли ораторів і риторів. Ораторами вважалися державні мужі, які використовували слово як засіб політичної діяльності; риторами ж називалися знавці формальних правил красномовства, що не дерзайте публічно судити про долі держави3. Надалі ораторська лінія отримала надзвичайно сильне продовження. Вона стала невід'ємним елементом культури різних країн і народів. У феодальному суспільстві, де духовне життя часто набувала релігійного забарвлення, широку популярність отримували проповідники, вероучителя, які виступали одночасно і як ідейні наставники своїх слухачів в області громадянської поведінки. Згадаймо в цьому зв'язку таких лютих викривачів офіційної церкви, як італійський монах Савонарола (XV ст.) І російський розкольник протопоп Аввакум (XVII ст.).

Полемічні тенденції активно проникали і в світське спілкування: в публічні виступи володарів і крамольні мови бунтарів, в переписку політичних опонентів і літературно-історичні літописи. Таким є один з витоків публіцистики, яка своїм справжнім народженням зобов'язана з'явилася пізніше друку.

Особливо значущу роль зіграло поширення грамотності, яка з привілеї знатних станів все більше перетворювалася в надбання середніх верств населення, ставала масовою. Цей процес супроводжувався безперервним вдосконаленням шрифту - системи знаків для написання текстів. Сучасний читач навіть не уявляє собі, яка напружена ідейна боротьба і художницька робота передували виникненню звичної сьогодні форми букв. Поряд з існуванням орнаментальної графіки церковного письма виробляються більш прості в користуванні цивільні шрифти, розвивається техніка ділової та побутової скоропису. В Європі діячі епохи Відродження гаряче виступали проти старовинних готичних шрифтів - складних в написанні, нелегкою, утомляющих зір. Характерно, що лист, яке з'явилося в результаті їхніх зусиль, отримало назву гуманістичного.

Для культурного розквіту Росії вирішальне значення мало створення на рубежі IX-X ст. слов'янсько-російської абетки і системи письма - кирилиця, пов'язане з іменами легендарних братів Кирила і Мефодія. Але це було лише початком довгої еволюції писемного мовлення з церковно-слов'янської (для вузького кола книжників) в загальнодоступну. На прикладі видань петровського часу видно, що використання тієї чи іншої графіки шрифту було самим практичним, нагальним питанням про популярність і дохідливості газетного слова. Спочатку газети набиралися давньоруським шрифтом. В 1708 Петро I провів реформу і замість архаїчного напівстатуту ввів громадянську абетку, яка і служить першоджерелом російської шрифту до цього дня. З 1710 р нововведення поширилося на газетну поліграфію, проте ще довгий час частина тиражу виконувалася в колишньої техніці: адже значна частина потенційних читачів навчалася грамоті по церковно-слов'янському алфавітом.

До числа матеріально-технічних передумов виникнення журналістики відноситься прогрес у науковій та виробничій сферах, расширявший матеріальну базу освіти і культури. Змінюють один одного, стаючи все більш зручними, знаряддя і матеріали для письма. Замість громіздких сувоїв з'являються перші книги, замість дорогого пергаменту - папір. У Німеччині Йоганн Гутенберг з Майнца (XV ст.) Застосував набірний шрифт - окремі літери (букви, знаки), з яких можна скласти будь-який текст, і використовував виноградний прес для надрукування Біблії. Його вважають винахідником друкарства, що ознаменував початок нової ери в історії світової культури. У долі кожного народу є подібні пам'ятні сторінки. У Росії високо цінується справу першодрукаря Івана Федорова, який разом з Петром Мстиславцем випустив російську книгу «Апостол» (XVI ст.). На території Америки друкований прес був вперше використаний для видання восьмістранічних брошури, що оповідала про землетрус, в 1541 р Завдяки вдосконаленню поліграфічного виробництва розширювалися можливості для тиражування актуальної інформації і її оцінки, для появи масової читацької аудиторії.

Забігаючи на шляху історії вперед, згадаємо тут і інші великі технічні новації, рішуче змінили швидкість поширення масової інформації та, значить, що позначилися на розвитку журналістики: винахід телеграфу (1832), фотографії (1839), телефону (1876), звукозапису (1877), телебачення (1884), радіо (1895) і т.д. Безпосередньо в поліграфії революційні перевороти зробили ротаційна друкарська машина (1846), що замінила плоску друк окремих листів на роботу з рулоном паперу, і строкоотлівной машина лінотип, винайдена американцем О. Мергенталер (1884), яка прийшла на зміну ручному набору окремих літер. Процес совершенствовІ ня засобів фіксації і доставки інформації, зрозуміло, продовжився в XX в., Він не зупиняється і в наші дні.

Для виникнення журналістики недостатньо було зрілості будь-якої однієї з названих передумов. Було потрібно, щоб одночасно позначилося дію цілої групи факторів економічного, культурного, матеріально-технічного порядку. І найголовніше - мала виявитися гостра потреба суспільства в новому соціальному інституті, інакше кажучи, потрібні були соціальні передумови. Каталізатором цього процесу став перехід від феодально-абсолютистського ладу до буржуазного.

Закономірно, що періодика як невід'ємний елемент суспільного життя і культури спочатку виникла в європейських країнах, а скажімо, не в Азії, де друковане справа отримала високий розвиток набагато раніше. Жителі Кореї по праву вважають своєю національною гордістю музей стародавнього друкарства: тут зберігаються найдавніше на планеті видання, виконане за допомогою дощок-кліше (751), і книга «Чікчжі сімчхе», надрукована складальним металевим шрифтом за 70 років до винаходу Гутенберга. У Китаї вже в VII-X ст. (Правління Танской династії) виходили рукописні газети Диба, а складальні шрифти застосовувалися в друкарнях вже в XI ст. Історики згадують китайську газету «Kingpao» ( «Вісник столиці») як найстарішу в світі. Правда, називаючи датою її заснування 911 м, вони посилаються на переказ, а не патоковий свідоцтва. З 1361 року газета почала виходити регулярно, один раз в тиждень. Однак вона містила лише імператорські декрети та інші придворні вісті. Значить, в країні, незважаючи на зрілість однією з передумов, не виникла ще гостра соціальна потреба в періодиці як дзеркалі поточної історії, як подієву картину світу. Китайські вчені говорять, що преса, в сучасному розумінні слова, на їх батьківщині з'явилася на початку XIX ст., Причому пов'язують цю подію з видавничої активністю іноземців, які відкривали для себе далеку страну4.

Потреба в періодиці раніше всього з'являлася там, де швидше відбувалося становлення капіталізму. На європейському континенті найперші газети почали виходити навіть до винаходу тут друкарства. Це були рукописні листи новин. У країнах Європи вони іменувалися «аввізо», «нувель», «цайтунг», «Коран-то», «реляція» 5. Цікаво, що так само, на традиційний лад називаються і багато нинішніх періодичні видання: «Нувель обсерватер» ( «Le Nouvel Observateur») у Франції, «Нойє Цюрхер Цайтунг» ( «Neue Zurcher Zeitung») в Швейцарії, «Курант, нівЛ ван де дах »(« De Courant, Nieuws van de Dag ») в Нідерландах і т.д. 1 Найстаріший зі збережених зразків такої хроніки з'явився в Кельні 1470 р Подібні спроби робилися і в інших державах Європи, В Росії на початку XVII ст. випускалися рукописні "Куранти", що давали правителям інформацію про події-1 ях в світовій політиці. Сьогодні ми назвали б їх першим вітчизняним дайджестом (збіркою передруків з інших видань), оскільки головними джерелами матеріалу служили публікації європейських газет, а також безпосередні враження мандрівників за кордон, ретельно підібрані в Посольському наказі (міністерстві закордонних справ, якщо знову ж таки користуватися сучасною термінологією) .

Першими періодичними друкованими виданнями вважаються вийшли в 1609 р німецькі газети «Relation Adler» (Страсбург) та «Aviso-Relation oder Zeitung» (Аугсбург). Цим роком датується народження преси. Правда, бібліографи, які вивчали вміст найстаріших зразків друкованої періодики, стверджують, що вони почали видаватися ще раніше: до нас дійшли далеко не перші їх номери. Назва «Relation Adler» було багатослівним і пишним: «Відомість про всіх виставлених і визначних подіях, сої вершити у Верхній і Нижній Німеччині, у Франції, Італії, Шотландії, Англії, Іспанії, Угорщини, Польщі, Валахії, 'J Молдавії і Туреччини за нинішній 1609 г. Все відомості віддруковані в тому вигляді, в якому були доставлені ». Лише через багато років газети придбали звичні нам сьогодні короткі і виразні імена. На зорі преси вони як би додатково підтверджували своє право на існування з допомогою розгорнутого і багатообіцяючого назви-титулу. Насправді, звичайно, кореспондентська служба ще не була в змозі забезпечити повноцінний охоплення всіх скільки-небудь «видатних і визначних подій». Та й поліграфічне виконання видань, якість паперу, стиль викладу залишали бажати кращого.

У XVII ст.друковані газети з'явилися в Англії (1622), Бельгії (1605), Іспанії (1661), Італії (тисяча шістсот тридцять шість), Франції (1611), Швейцарії (1610) та інших країнах Європи. За підрахунками істориків, у 1630 року їх було не менше 30. У Росії родоначальницею періодичної преси з'явилася газета «Ведомости», заснована з волі Петра I в 1702 р В указі про друкування газети, в традиції свого часу, вона іменувалася докладно і патетично : «Відомості про військових та інших справах, гідних знання і пам'яті, що трапилися в MOCKOBском державі і в інших навколишніх країнах». До речі, Петро I був одним з головних авторів публікувалися там повідомлень. серед

журналів першим зареєстрованим виданням став «Journal des Savants» ( «Журнал вченого»), що виходив з 1655 року в Парижі. На кількох сторінках в ньому друкувалися новини науки і техніки.

Нові видання швидко знаходили ті ознаки, які відрізняли їх від іншої друкованої продукції і без яких не можна було б говорити про сам факт існування преси. Це - регулярність і періодичність випуску, щодо великий тираж, широке поширення, оперативність і актуальність інформації. Практично відразу ж відбувся поділ друку на основні типи: оперативні, переважно подієві газети, більш схильні до аналізу і нагадують книгу журнали, порівняно рідкісні по періодичності календарі, бюлетені, почасові довідники. Зрозуміло, система сучасної преси виглядає набагато багатше і строкатіше. До речі сказати, походження слова «газета» зазвичай пов'язують з дрібною монетою gazetta, якої у Венеції розплачувалися за рукописні листки новин. Однак не можна не згадати про те, що загальноприйнятим терміном це слово стало з легкої руки Т. Ренодо - засновника першого у Франції національного видання під назвою "La Gazette" (1631) 6. Якщо на початку XVII ст. нараховувалися одиниці періодичних видань, то через століття їх було близько 100, ще через століття - 900, а до 1900 року - близько 50 тисяч. У 90-ті роки XX ст., За даними американського Центру для іноземних журналістів, на земній кулі виходило 9,5 тисячі одних тільки щоденних газет, причому їх кількість і сукупний тираж за десятиліття зросли на 12%.

Чим же забезпечувався успіх молодої журналістики? Згадаймо, що в XVII-XVIII ст. в багатьох країнах Європи і Північної Америки відбулися буржуазні революції. На зміну феодальної замкнутості прийшли всі більш докладний поділ праці між виробниками і ринковий обмін товарами, причому в кооперацію між собою вступали жителі різних міст, країн і континентів. Як наслідок - пожвавилися зв'язки між населеними пунктами і державами. Без джерел інформації налагодити таке спілкування було б неможливо. Людина виривався з вузького кола уявлень про життя, його інтереси і цікавість тягнулися все далі за межі безпосереднього досвіду, і саме преса відкривала йому вікно у світ.

Щоб переконатися в тому, яка панорама життя відкривалася, Наприклад, жителю петровської Московії, познайомимося коротко зі змістом одного з перших номерів газети «Ведомости»:

«На Москві нині гармат мідних, гаубиць і мортир вилито 400 ... А міді нині на гарматному дворі, яка приготовлена ​​до I нового литтю, більше 40000 пуд лежить.

Через постанову його величності московські школи множаться і 45 чоловік слухають філософію вже діалектику закінчили ...

З Персиду пишуть: Індійський цар послав в дарах великому государю нашому слона та інших речей чимало. З граду Шемахи 1 відпущений він до Астрахані сухим шляхом.

З Казані пишуть: На річці Соку знайшли багато нафти і мідної Я руди, з тієї руди мідь виплавили неабияк, від чого ють чималу бути прибуток Московської держави.

З Сибіру пишуть: В Китайському державі єзуїтів вельми Нея стали любити за їх лукавство, а інші з них і смертю страчені.

З Олонца пишуть: Міста Олонца поп Іван Окулов, собрався мисливців піших з тисячу чоловік, ходив за кордон в шведський кордон і розбив свейські Ругозенскую, і Гиппонский, і Сумер-1 ську, і Керісурскую застави ... »

За свідченням знаменитого німецького історика друку Л. Саламона, який жив сто років тому, вже в кінці XVII ст. в ЕвропеЯ з'явилися книжки про користь газетного читання, в яких говорилося: "" Хто бажає вести осмислений спосіб життя, хто бажає бути гідним членом суспільства і брати участь в його державної, торгової і громадянської діяльності, той зобов'язаний цікавитися газетами: той повинен їх читати, повинен запам'ятовувати і зважувати прочитане; повинен вміти прикласти його на ділі ».

Про те, що до створення журналістики штовхали економічні перетворення, свідчить зміст перших газет. Вони л значною мірою заповнювалися новинами торгівлі. Підкорявся духу часу, самі газети ставали товаром, а їх видання вже на ранніх стадіях розвитку журналістики почало приносити доходи. Так, у Франції вже під кінець XVIII ст. газета «Journal de Paris» давала 100 тисяч ліврів прибутку в рік. Якщо спочатку багато газет робилися однією людиною, що виконував обов'язки і редактора, і кореспондента, і видавця ( «персональний журналізм»), то незабаром видавництва перетворюються в досить великі підприємства, в штаті редакцій з'являються наймані працівники, функції яких помітно диференціюються. Надалі капіталізація преси стала одним з головних векторів її розвитку було б невірно пояснювати успіх журналістики одними економічними причинами. Преса чи не з моменту свого народження стала учасницею ідеологічних і політичних процесів. Прогресивні ідеологи буржуазії прагнули використовувати друк для поширення своїх поглядів на суспільний устрій, а феодально-монархічні сили і ортодоксальна церква за допомогою газет відстоювали своє панування і привілеї. Ніяке інше засіб не могло конкурувати з пресою по здатності впливати на масову свідомість.

Не випадково революційні підйоми в минулому і сьогоденні супроводжуються лавиноподібним зростанням числа газет. Порівняємо: напередодні Великої французької революції в королівстві виходило 60 періодичних видань, а в роки революції - 500. За володіння правом на друковане слово і самими виданнями розгорталася запекла боротьба, яка ухвалила самі крайні форми вираження. Так, в кінці XVII ст. в Англії був прийнятий закон, що забороняв поширення газет по неділях, щоб не порушувати святість цього дня тижня. У Франції Директорія, прийшовши до влади в 1795 р, спеціальним декретом встановила смертну кару для неугодних їй журналістів. Слідом за тим і Наполеон Бонапарт, отримавши владу, відразу заявив: «Газети ... повинні робити добро, і тільки під цією умовою я буду їх терпіти». Він опублікував декрет, згідно з яким в Парижі були закриті майже всі політичні газети, а що залишилися фактично перетворилися в органи урядової пропаганди7. Характерно, що на початку XIX ст. літератори та громадські діячі рейнських земель в Німеччині, задихається під вагою феодальної цензури, зустріли прихід армій Наполеона як знак духовного звільнення. Однак дуже скоро вони зіткнулися з тим, що саме друк була піддана найсуворішим обмеженням. Газети перейшли під нагляд військових губернаторів завойованих провінцій, їм, за винятком офіційних урядових органів, було заборонено поширювати політичні повідомлення.

1 Соколов В. С., Виноградова С. М. Періодична преса Італії. СПб., 1997. С. 6-8.

2 Кузбеков Ф. Т. Становлення засобів масової інформації Башкортостану І] розвиток етнічної культури башкир (XIX ст. - 1930-ті рр.): Автореф. докт. дис | СПб., 2001. С. 33-39.

'Учнів В. В. Біля витоків публіцистики. М., 1989. С. 8-9.

-2802

4 Лі Д. Преса Китаю в умовах економічної реформи (90-і роки XX століття). СПб., 2000. С. 3.

5 Соколов В. С. Періодична преса Франції. СПб., 1996. С. 8.

6 Історія світової журналістики / А. Г. Беспалова, Е. А. Корнілов, А. П. Коро-Ченський, Ю. В. Лучинський, А. І. Станько. Ростов н / Д, 2000. С. 17.

Історія журналістики в ілюстраціях.

У перевиданий в 1830 році книзі Указів Государства Российского це виглядає так:

"1702 р грудня о 15 день великий государ цар і великий князь Петро Олексійович всієї Великої і Малої і Білої Росії самодержець вказав по імянному своєму великого государя указу: Куранти, на нашу Відомості, які надсилаються з різних держав і міст до Державного Посольський і інші накази, з тих наказів надсилати ті відомості до наказу книг друкарської справи, а як ті відомості надіслані будуть, і ще на друкованому дворі друкувати, і ті друковані відомості, що залишиться за підносом (т. е. після безоплатної роздачі царю і його сановникам) - продавати в світ за належною ціною ".

Перший, що зберігся до наших днів екземпляр друкарської газети, датований 2 січня 1703 г. Однак непрямі дані свідчать про те, що ще в грудні було випущено два номери "Ведомостей". Історики відзначають, що у петровських "Ведомостей" були попередники - рукописні Вести "Куранти", які виходили регулярно з 1621 р окремі ж номера з'явилися раніше - в 1600 році.

"Ведомости", січень 1703

«Ведомости»

про військових і інших справах, гідних знання і пам'яті,

трапилися в Московській державі і в інших навколишніх країнах № 1

«На Москві знову нині гармат мідних гаубиць і мортир вилито 400. Ті гармати, ядром 24, по 18 і по 12 фунтів. Гаубиці боьбоь пудові і полупудовие, мортири бомбою дев'яти трьох і двох пудові і менше. І ще багато форм готових великих і середніх до литтю гармат гаубиць і мортир. А міді нині на гарматному дворі, яка приготовлена ​​до нового литтю, більше 40.000 пуд лежить.

Через постанову Його Величності московські школи множаться, і 45 людина слухають філософію вже діалектику закінчили. У математичної штурманської школі більше 300 осіб навчаються і добро науку приймають.

На Москві листопада з 24 числа по 24 грудня народилося самець і жіноча підлозі 386 чоловік.

З Персида пишуть. Індіанський цар послав в дарах великому государю нашому слона та інших речей не мало. З граду Шемахи відпущений він до Астрахані сухим шляхом.

З Казані пишуть. На річці Соку знайшли багато нафти і мідної руди, з тієї руди мідь виплавили неабияк, від чого ють чималу ... прибуток московській державі.

З СИБИРИ пишуть. У китайському державі єзуїтів вельми не стали любити за їх лукавство, а інші з них і смертю страчені.

З Олонца пишуть. Міста Олонца Піп Іван Окулов, зібравши мисливців піших з тисячу чоловік, ходив за кордон в шведський кордон і розбив свейські ругозенскую, і Гиппонский, і сумерських, і керісурскую застави. А на тих заставах шведів побив багато число і взяв Рейтарська прапор, барабани і шпаг, фузей, і коней досить, а що взяв запасів і пожитків він, поп, і тим вдовольнившись солдатів своїх. А достальних пожитки і хлібні запаси, яких не міг забрати, все попалив. І Соловський мизу спалив, і близько Соловський багато мизи, і села дворів з тисячу попалив же. А на вишепісанних заставах, за казкою мов, яких взяв, кінноти швецької вбито 50 осіб, піхоти 400 осіб; пішло їх кінноти 50, піхоти 80 осіб, а з попова війська тільки поранено солдатів двоє людей.

З ЛЬВОВА пишуть, грудня о 14 день. Сили козацькі під полковником Самусем щодня множаться, вирубали в Немирові коменданта, зі своїми ратними людьми містом опанував і вже має намір ... Білу церкву добувати, і сподіваються, що і тим містечком опанує, як Палей з ним з'єднається зі своїми войски, і вже подейкують, що з'єднався, і буде їх всього війська 12.000 чоловік. Литовської польної гетьман їде до свого війська під литовський Брест, військо шведське за казкою секретаря орухо, почасти в Казимирі, почасти в Сандомирі варто, і кажуть, що через великою Польщу в Прусську землю піде. »

2.2. Сучасний стан

Становлення журналістики як професії, і її технологічне вдосконалення закономірно підпорядковане ходу часу. Ще років 20-30 тому, за радянських часів, професію відносили до розряду творчих, а журналіст вважався, в першу чергу, літературним працівником. Процеси, що відбуваються сьогодні в суспільстві, формують іншу журналістику.

За минулі десятиліття галузь зазнала значних метаморфози. Змінилася лексика і підхід до подачі інформації. Преса перейшла з під єдиного централізованого партійного (державного) контролю під контроль приватних власників (значна частина яких, як і всюди, прямо і / або побічно контролюється державою). У Росії функціонують великі видавничі будинки, конкуруючі між собою.

Раніше творча професія тепер стає все більш технологічною. Журналістика в небезпеці: інтернет, соціальні мережі, вбудовані в телефон HD-камери та інші досягнення прогресу змінюють саму суть цієї професії. В епоху, коли інформація виявляється безкоштовною і загальнодоступною - а постачальниками цієї інформації стають все люди на світі - економічні моделі, усталені формати і сам сенс роботи традиційних медіа опиняються на межі вимирання. Професійна діяльність і майстерність журналістів оцінюється часом по випадковим критеріям. У кожної редакції свій «стандарт», свої професійні вимоги. Свій талант і вміння журналісти використовують в політиці, комерції, сфері послуг, рекламі. Меркантильний мотив виявляється провідним. З точки зору багатьох журналістів, ця тенденція не означає відхід від професіоналізму.

Тема професіоналізму і критеріїв його оцінки - малоісследованна і складна за своїм складом. Неможливо охарактеризувати або дати визначення професіоналізму журналіста з якихось універсальним параметрам: технологічному, творчому або етичного. Розуміння професіоналізму на особистісному рівні часто суперечить якомусь існуючому образу, сформованого під впливом різних ідеологій, традицій, стереотипів і інших чинників суспільного розвитку.

Що ви думаєте? Який він - сучасний журналіст?

Почнемо з того, що взагалі-то журналістика має на увазі свою спеціалізацію. Військовий журналіст - так, безумовно, ризикує. Кримінально-кримінальний - не менше. А театральний, кіношний? Політичний - той, хто в опозиції до влади - ризикує. А той, хто на її боці - немає.

Професійну спеціальну підготовку журналісти в наші дні можуть отримати на факультетах журналістики, після закінчення одного з відділень, випускник може займатися такою діяльністю:

«Фрілансер» або позаштатний кореспондент, іншими словами, це незалежний журналіст, який пропонує свої матеріали виданням. Він живе на гонорари, він їх отримує за публікацію своїх статей і за їх передрук.

Власний кореспондент. Він займається собором інформації і поставляє кожен день новини. Він повинен розбиратися в усьому, починаючи концертами і закінчуючи мітингами.

Репортер, є автором «новинних жанрів». Тому він повинен завжди бути в центрі всіх новин.

Ведучий рубрики, мається на увазі постійного розділу в журналі, газеті, телепрограми або радіо.

Секретар відповідальний. Він допомагає узгоджувати роботу відділів, контролювати всю роботу щодо випуску нового номера, складає попередній план номера і здає макет до друкарні.

Головний редактор. Він несе відповідальність щодо підготовки матеріалів до друку і виходу номера. Створює стиль газети або ж журналу.

Постійний працівник завжди отримує гонорар і зарплату на відміну від позаштатного кореспондента.

Робота в рекламному бізнесі. Досить ні погано може заробити журналіст, який знайшов себе в рекламі. З'явилося нове перспективний напрям, це зовнішня реклама.

Робота на телебаченні чи радіо передбачає написання сценаріїв і озвучування текстів, підготовку своїх програм, що виходять в прямий ефір.

Міжнародна журналістика. Журналісткою елітою в усі часи вважалися «міжнародники» і тому вимоги до них досить великі, потрібно знати кілька іноземних мов, вміння добре розбиратися в культурі та історії тієї країни, в якій вони будуть працювати.

Як ви вже зрозуміли, зарплата журналіста буде залежати від місця роботи. Якщо вільний журналіст, тоді його гонорар буде залежати від того як вона працює. А якщо є окладная система оплати, тоді заробіток знаходити в межах від $ 100 до $ 1000, все залежить від посади.

2.3.Будущее журналістики

Іноді гостро розумієш, що апокаліптичні картини - це не майбутнє, не фантастика, а сучасний світ, який ось він - навколо нас ... Розвиток інформаційних технологій ставить перед журналістикою серйозний виклик - їй належить знайти себе в новому світі і стати якісніше, а майбутнє засобів масової інформації - за мультимедійністю, вважає міністр зв'язку і масових комунікацій РФ Ігор Щеголєв. На його думку, старше покоління не відмовиться від газет, але масовий споживач віддасть перевагу електронним ЗМІ.

"Адже молоде покоління не дивиться на перші сторінки електронних ЗМІ, вони вводять в пошук ключове слово і отримують посилання на масу ресурсів, які зовсім ЗМІ не є. І які, до речі, зовсім не такі дорогі у виробництві, як традиційні засоби масової інформації, і є набагато більш оперативними, ніж, скажімо, газети. Так що питання про подальше існування журналістики - зовсім не пусте ", - сказав Щеголєв. Міністр зазначив, що з точки зору організації архівів, їх структурування, людині все одно потрібен друкарський образ, і тому друковане слово збережеться.

Загалом, майбутнє журналістики - за Інтернетом, на думку багатьох. Адже саме у всесвітній мережі ми можемо дізнатися все новости набагато раніше, ніж вони опубліковуватимуться в газетах. За підсумками 2009 року, активними користувачами мережі Інтернет в Росії є приблизно 40-45 мільйонів чоловік. Зростання користувачів зростає і зростає і з кожним днем. Це говорить про те, що електронні засоби масової інформації будуть розвиватися. Я вважаю, що отримання інформації в інтернеті значно зручніше і якщо вдасться перенести конкуренцію якісної журналістики в Інтернет - розвиток саме піде. Люди навчаться шукати і вибирати якісну інформацію, а головне - створювати її!

3.Заключеніе

Журналіст вважається найдавнішою професією в наші дні, вона приваблює своєю можливістю володіти інформацією, впливати на свідомість мас, стати популярним. Журналіст може робити зауваження, висловлювати свою думку, щось коригувати, знаходити новини, писати нариси, вести репортажі, редагувати, робити прогнози.

Це професія не легка. Вона має особливий темп життя, тому журналіст підпорядковується ритму передачі або видання. Журналіст повинен бути оперативним, об'єктивним, робити оптимальні оцінки, висвітлювати події, достовірності фактів. І пошук істини справа досить небезпечна.

Насправді журналістика є не просто професією, а покликанням, з особливим світоглядом і найважливішим серед подій, знаходити пояснення фактам, робити свої думки точними і говорити зрозумілою мовою.

Здібності до цієї професії мають ті, хто любить брати участь у суспільному житті, швидко переходити з однієї роботи на іншу, робити спостереження за життям і поведінкою людей, аналізувати події і явища.

Про газетах - цікаві і забавні факти

* * *

Випуску тижневика "Ля газетт", який видається у французькому Монпельє, передували багатообіцяючі заяви видавців про те, що читачів чекають найрізноманітніші сюрпризи. Перший же номер тижневика був шириною понад два метри.

* * *

У Парижі виходив тижневик "Сіль і перець", в якому всього дві сторінки. Він видавався на спеціальній водонепроникної папері. Тижневик призначений для тих, хто ніяк не може позбутися звички читати за столом під час їжі. "Сіль і перець" пропонує читачам добірку найбільш актуальних подій в світі і в країні, а також найостанніші анекдоти.

* * *

У США виходила "ежечасовая" газета "Найостанніші новини". Її першими читачами були пасажири авіалайнерів компанії "Пан-Амерікен", що здійснюють щогодини човникові рейси між Вашингтоном і Нью-Йорком.

* * *

"Нью-Йорк таймс" побила рекорди і по товщині, і за обсягом поміщається реклами, і за кількістю журналістських нагород, присуджених її співробітникам. Їй же належить ще один рекорд: саме в "Нью-Йорк таймс" працював Джордж Меріе - володар найдовшого вусів серед американських колег - 66,5 сантиметра.

* * *

Двадцять років журналіст Білл Койленд друкував в газеті міста Сарасота, штат Флорида метеозведення, зодягнені в віршовану форму.

* * *

На аукціоні в Лондоні був проданий за 304 долари примірник газети "Бостон глоб" за 12 квітня 1912 року, в якому повідомлялося про загибель "Титаніка".

* * *

Через брак паперу номер газети "Известия" за 17 травня 1921 був надрукований на полотні. Тут же було звернення: "Бережіть газети, їх у нас мало! Прочитавши, передай газету іншому! "

* * *

Перша в світі газета для жінок з'явилася в Німеччині в 1798 році. Вона називалася "Фрауенціммер цайтунг".

* * *

У 1786 році в газеті "Цайтунг фюр штедте, флеккен унд дёрфер" було вперше опубліковано лист читача. Потім з'ясувалося, що в дійсності його автором був видавець цієї газети священик Бернс. Таким способом він хотів спонукати своїх передплатників до роздумів. Старий журналістський прийом ...

* * *

Прусського короля Фрідріха II приписують слова про те, що "якщо хочеш зробити газету цікавою, нею не можна керувати". Однак, саме при ньому в редакціях з'явилися перші цензори.

* * *

Німецька "Кьольніше цайтунг" від 4 травня 1817 року побачила з повністю порожньою першою смугою. Так її видавець Маркус Дюмон висловив свій протест проти засилля державної цензури.

Афоризми про журналістику

* * *

Журналістика: мистецтво пояснювати іншим те, чого сам не розумієш.

* * *

Журналістика - це коли повідомляють: "Лорд Джон помер", - людям, які ніколи і не знали, що лорд Джон жив.

Г.Честертон

* * *

Журналістика - мистецтво перетворення ворогів у гроші.

Крейг Браун

* * *

Журналістика є організоване лихослів'я.

Оскар Уайльд

* * *

Все, що написано заради задоволення самого автора, не варто рівно нічого.

Блез Паскаль

* * *

«Стан журналістів є розсадник лю¬дей державних - вони знають це, і, збираючись опанувати загальною думкою, вони бояться принижувати себе в очах публіки не¬добросовестностью, переметчівостью, корис¬толюбіем і нахабством».

Олександр Пушкін

* * *

Ми, журналісти, говоримо публіці, куди стрибнула кішка. Далі публіка вже сама займається кішкою.

Артур Сульцбергер "Нью-Йорк Таймс"

* * *

Вікно в світ можна закрити газетою

Станіслав Єжи Лец

* * *

У своє виправдання журналістика може послатися на великий дарвінівський закон виживання пересічним.

Оскар Уайльд

* * *

Напишіть про кишенькових злодіїв, судівшемся тридцять разів, що він відомий кишеньковий злодій-рецидивіст - і він подасть на вас до суду за образу особистості, причому ви програєте цю справу.

Карел Чапек

* * *

Все, що потрібно для видання щоденної газети, - це честолюбство, чесність і 10 мільйонів доларів.

Генрі Морган

* * *

Міністр не повинен скаржитися на газети і навіть читати їх. Він повинен їх писати.

Шарль де Голль

* * *

Преса корисна хоча б тому, що вона вчить нас не довіряти пресі.

Семюел Батлер

* * *

В редакції: "Тут ось повідомлення, що знайдено засіб проти бубонної чуми. Ви не знаєте - наша партія за чуму або проти? "

Карел Чапек

* * *

Якщо ви довелося вибирати: мати уряд без газет чи газети без уряду, - я б не роздумуючи вибрав друге.

Томас Джефферсон

* * *

Ніколи не друкуй в газеті те, чого не може зрозуміти твоя служниця.

Джозеф Пулітцер

* * *

Якщо собака кусає людей, це не новина; Новина - якщо людина кусає собаку.

Чарлз Андерсон Дейла, "Нью-Йорк Сан"

* * *

Краще робити новини, ніж розповідати про них.

Уїнстон Черчілль

* * *

Радіо ніколи не замінить газету, тому що їм не можна зачинити муху.

* * *

Ніколи не вір газетам і дзеркалам.

Джон Осборн

* * *

Газета не знає відмінностей між велосипедної аварією і катастрофою цивілізації.

Джордж Бернард Шоу

* * *

Високий стиль газетяра - це пусті балачки про політику.

Ж. Лабрюйер

* * *

Поки будуть чорнило, буде чорно.

В. Гюго

* * *

Поки людина не розучиться тримати в руці перо, дурість і вульгарність будуть породжувати безглузду жорстокість.

В. Гюго

* * *

Газета - брудне кубло продажної думки.

О. Бальзак

* * *

Журналістика - справжнє пекло, прірву беззаконня, брехні, зради; вийти звідти чистим може тільки той, кого, як Данте, буде охороняти божественний лавр Вергілія.

О. Бальзак

* * *

Ось в двох словах суть журналістики. Дружба прощає провину, необдумане рух пристрасті, але вона невблаганна, якщо мова йде про торгівлю совістю, розумом, честю.

О. Бальзак

Список літератури

1. Лазутіна Г.В. Основи творчої діяльності журналіста. М. 2000

2. Учнів В.В. Бесіди про журналістику. М., 1988

3.Гуревіч С.М. Газета вчора, сьогодні, завтра. - М., 2004.

4. С.Г.Корконосенко. основи журналістики

5.Аграновскій В. Друга Найдавніша. Бесіди про журналістику

6. Ресурси мережі інтернет


  • Історія журналістської професії
  • 2.Із історії
  • які причини виникнення газети як засобу поширення інформації;
  • С.Г.Корконосенко
  • 2.3.Будущее журналістики
  • Про газетах - цікаві і забавні факти