Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


История Малороссии

Скачати 92.52 Kb.
Дата конвертації17.07.2019
Розмір92.52 Kb.
Типреферат

История Малороссии

Територія. Під ім'ям Малоросії розуміються, звичайно, нинішня Чернігівська і Полтавська губернії, але в історичному сенсі поняття Малоросії набагато ширше; вона обіймала собою, понад те, теперішній Південно-західний край (т. е. губернії Київську, Подільську і Волинську), заходячи часом і в теперішню Галичину, Бессарабію, Херсонщину. Рікою Дніпром Малоросія ділилася на правобережну і лівобережну. На зазначеній території в питомо-вічовий період існували князівства Чернігово-Сіверської, Переяславське, Київське, Волинське, Подільська земля, почасти князівства Галицьке і Туровський. Татарська навала розорило і послабило територію пізнішої Малоросії. Кількість населення зменшилася до того, що Погодін виставив гіпотезу, нібито все воно пішло кудись на північ, а на місце його стало нове населення через Карпат. Але М.А. Максимович, в своїй статті: "Про уявний запустінні України в нашестя Батиєва і населенні її Новоприхожі народом" ( "Твори", тому I), а слідом за ним В.Б. Антонович, в статті "Київ, його доля і значення з XIV по XVI століття" ( "Монографії", I), поруч фактів довели, що повного запустіння малоросійської території після татарської навали не було, що населення її нікуди не йшло та ніякий народ в південної Русі не переселявся, хоча часткової колонізації заперечувати не можна. Після Батиєвої навали, коли влада руських князів на півдні ослабла, південна Русь підпала під владу Литви (див. Литовсько-російське держава, XVII, 818), а коли Литва, по люблінської унії 1569 р, остаточно з'єдналася з Польщею, - то під влада Польщі. При литовських князів виникло козацтво, з появою якого і починається політичне життя малоросійського народу.

Теорії походження козацтва. Питання про виникнення козацтва далеко не з'ясовано в історичній літературі. У XVII столітті він дозволявся шляхом філології. Знаходячи подібність в співзвуччі слів козак і коза, поляки Пясецький і Коховський пояснювали, що козаками називалися ті люди, які на своїх конях були швидкі і легкі, як кози. У XVIII столітті таким же зовнішнім філологічним шляхом, грунтуючись на співзвуччі в назвах, починають бачити в казках залишки або нащадків різних народів. Грабянка, а за ним Ригельман виробляли козаків від хозар; Ян Потоцький бачив у козаків нащадків тих косогов, яких великий князь Мстислав Володимирович поселив, в XI столітті, в Чернігівщині. На думку Татіщева, в Єгипті було місто Черказ (від нього і козаки згодом у російських людей називалися черкасами), жителі якого переселилися на Кавказ і стали називатися косоги. З Кавказу виводив козаків і Петро Симоновський, зближуючи римська назва Гиркании (область на Кавказі) з латинським словом hircus - козел. Польський історик Духінський і поет Падурра створили в своїй фантазії цілий народ з ім'ям козаків. Крім філологічних, були й інші спроби пояснити походження козаків. Польський історик Кромер і російський князь Щербатов бачили в казках залишки половців, Вольтер, в "Histoire de Charles XII" - залишки татар, Карамзін, Соловйов, Міллер, Самчевскій, Броневский - нащадків тюркського племені, що жило на півдні Росії і відомого під ім'ям Черних клобуків . Довести реальну зв'язок між козаками і цими народами неможливо: відомості про чорних клобуках і половців припиняються з XIII століття, звістки ж про козаків починаються з XVI. Правильніше пояснювати походження козацтва умовами життя того народу, з якого вийшли козаки. Уже в XVI столітті польський літописець Мартин Бєльський, дядько якого був першим старшиною в козацькому війську на початку XVI століття, каже, що козацтво виділилося з народу, завдяки розумовому складу і характеру деяких осіб. Погляд Бєльського поділяв і французький інженер Боплан, близько 20 років пробув на Україні і дивився на козацтво як на клас лицарів, а також і український літописець Самоїл Величко. Костомаров вважає козаків за міщан, які ходили спочатку на південь на промисли; умовами життя вони змушені були озброюватися і вести військовий спосіб життя. Карпов і Тумасов пов'язують козацтво з князівської дружиною, професор Н.П. Дашкевич - з Болохівської землею, професор П.В. Голубовський - з "бродниками", які ще в княжі часи займали степові місця. У 1863 р, в "Архіві Південно-західної Росії", професор В.Б. Антонович висловив думку, від якої згодом, після різкої критики М.А. Максимовича, рішуче відмовився, про зв'язок козацтва з давньоруськими вічовим громадами. Думка Максимовича ( "Твори", тому I), до якого останнім часом приєднався і яке найбільш повно обгрунтував В.Б. Антонович в своїй статті: "Київ, його доля і значення в XIV - XVI століттях", зводиться до наступного. У литовській державі вся земля вважалася власністю уряду і була поділена на служби, по 200 десятин, приблизно, в кожній. Служби ці лунали кожному бажаючому, під умовою виставляти з кожної служби по одному збройному воїну. Чи не виконувалося це умова - служба відбиралася. Одна особа могло володіти декількома службами. Вся територія литовського князівства була поділена на землі і повіти. У кожному повіті був замок, в якому сидів поветовий староста, що з'єднував у своїх руках роль головного адміністратора, судді і військового начальника. На обов'язки старост прикордонних повітів лежала захист кордонів від нападів ворога. В кінці XV століття кримський хан Менгу-Гірей розорив південну Україну. Залишки жителів, які не перебиті або незахоплених в полон, втекли на північ, в Волинь і Полісся. Великий простір землі в повітах Київському, Переяславському, Канівському, Черкаському, Брацлавському і Вінницькому залишалося пустелею; не знаходилося людей, які б хотіли брати там "служби". Прикордонні старости, для захисту кордонів, стали роздавати "служби" або сільським громадам, або окремих осіб не шляхетського походження, з обов'язком нести військову службу: звідси й виникла козацтво. Перша згадка про козаків зустрічається в кінці XV століття в хроніці Бєльського, який говорить, що в 1481 році, під час походу поляків проти татар, провідниками поляків були козаки. У 1491 року на галицькому Поділлі відбулося повстання селян проти шляхти; Кромер і Бєльський кажуть, що на чолі повсталих був козацький отаман Муха. У документах козаки згадуються в перший раз в 1499 році, коли в "привілеї", яке він дав великим князем Олександром місту Києву, було визначено, яке мито міщани повинні брати з козаків за Рибальський промисел. У новітній час теорію, висловлену в 1863 р В.Б. Антоновичем, знову висунув І.М. Каманін, у праці своїй "До питання про козацтво до Богдана Хмельницького" (Київ, 1894). Козацтво, на його думку - "споконвічне землевладельческое і хліборобське тубільне южнорусское населення, що усвідомлює свою національну осібність і віддане своїй вірі, яке, визнавши спочатку добровільно владу татар, а потім перейшовши під панування Литви, при вторгненні в його життя чужих шляхетсько-католицьких почав стало прагнути до відокремлення, до вироблення власних форм; але, внаслідок відсутності сильної центральної влади, з'єднаного польсько-турецького тиску ззовні, постійних чвар всередині, воно змушене було розвиватися л ш в багатосторонній, знесилює його боротьбі, яка і складає відмінну рису козацької історії ". Думка І.М. Каманіна піддав критиці М.К. Любавський, в статті: "Початкова історія малоросійського козацтва" ( "Журнал Міністерства Народної Освіти" 1895 VII). На думку М.К. Любавський, "історія малоросійського козацтва не представляє процесу, відмінного від того, який представляє історія великоросійського козацтва. Як у Великоросії, так і в Малоросії козак є спочатку відхожих промисловцем, що шукають заробітків на стороні, найчастіше на степовому привілля. Це степове привілля притягує до собі вихідців з різних місцевостей Русі, найчастіше з окраїнних. Вихідці, в видах самозахисту, групуються в збройні товариства, навколо окремих ватажків - отаманів. з плином часу степу починають колонізуется аться цими вихідцями, які влаштовуються в них на постійне життя, зберігаючи свою військову і громадську організацію. У степах з'являються козацькі хутори, козацькі слободи, є домовитий козаки, починається землеробство. Так було і в басейні Дніпра, так і в басейні Дону. Козаки - НЕ залишки якихось давньослов'янських вільних громад на пограниччі російської осілості, а збройні артілі промисловців, витягнутих з-за меж цієї осілості порожнечею степів. З прикордоння йшло в степ найбільше народу, а й внутрішні області держави давали в козацтві відомий відсоток. Досить імовірно, що саме слово "козак" зародилося в тюрко-татарської сфері і звідси перейшло і в генуезькі колонії, і на Русь, для позначення добичніка, степового промисловця, людини, що живе отхожими промислами. З плином часу воно стало додаватися до того розряду людей, які в наших літописах і угорських грамотах називаються бродниками ... Як козацьке землеволодіння не було споконвічним фактом, а розвивалося в плином часу, так і козацька автономія, козацька політична свобода не була споконвічним фактом, а розвивалася з плином часу ".

Козацтво до Богдана Хмельницького. На початку XVI століття кількість козаків значно збільшилася. Вони не тільки обороняють край від татар, а й самі роблять на них нападу. Пізніші літописи називають за цей час кількох гетьманів; на думку В.Б. Антоновича, ці були, ймовірно, старости. Староста Черкаський і Канівський Остап Дашкевич здобув значну перемогу над татарами і пропонував литовському Великому князю дати козакам організацію; але його не послухали. Коли число козаків збільшилася, вони стали боронити не лише кордони держави, а й ті землі, куди вони ходили на промисли і які називалися, тому, "відходами". Люди, що ходили туди на промисел, зобов'язані були, після повернення додому, давати десятину заробітку старостам. Останні були, таким чином, зацікавлені в обороні "доглядів". У половині XVI століття староста Канівський та Черкаський, Дмитро Вишневецький, для захисту "доглядів" організував контингент козаків, по черзі ходили вниз по Дніпру. Там, на Хортиці або на Томаківському острові, вони побудували фортецю, яка стала зерном Запорізької Січі (див. XII, 275). Для історії козацтва і малоросійського народу взагалі особливе значення мала Люблінська унія. Польське право і польські порядки стали поширюватися на Литву і на Малоросію. Польща не знала вільного сільського населення, тим часом як в Литві близько 9/10 селян були вільними хліборобами. З введенням в Литві польського права вони підлягали поверненню у кріпаків. Козаки ще менш укладалися в державний лад, ніж вільні селяни; а тим часом знищити їх не було можливості. Король Стефан Баторій прагнув організувати козацтво вже існуюче, звести число його до мінімуму і покласти край подальшому його зростанню. Він розділив козаків на 6 полків, по 1000 чоловік в кожному; кожен козак мав по два Підпомічники. Козаки самі вибирали собі старшого, якого польський уряд називав старшим Війська Запорозького, козаки ж - гетьманом. Реформа Стефана Баторія не була затверджена Сеймом і, отже, не отримала сили закону. Поширення в Литві кріпосного права сприяло втечі селян і переходу їх в козацтво. Кількість козаків вже при Стефана Баторія далеко перейшло норму, їм встановлену, а 50 років по тому перепис налічувала до півмільйона козаків. Крім селян, до складу козацтва входили і інші незадоволені елементи, наприклад багато хто з манівців шляхти, якій вигідніше було користуватися козацької свободою, ніж нести службу господарями замків. Польський уряд не могло байдуже до цього ставитися. Приводом до рішучих заходів проти козацтва послужила спроба Івана Волошина, або Підкови, якому допомагали запорожці, зайняти молдавський престол. Стефан Баторій заборонив давати запорожцям селітру, порох, свинець, їстівні припаси. У 1589 - 1590 Сейм видав першу постанову щодо Запоріжжя: "Порядок з боку Низу і України". Воно містило в собі ряд суворих правил, і за невиконання їх загрожувало смертю. Результатом цих заходів була реакція з боку козацтва. У XVI столітті ми знаємо два козацьких повстання - Косинського і Наливайка. Косинський, - ймовірно, один з тих безземельних шляхтичів, які шукали собі щастя серед козаків, - напав з козацьким загоном, 1591 р, на Білу Церкву, забрав тут гроші і коштовності і знищив всі офіційні папери. Після цього він на цілих вісім місяців зник десь в степу, але повстання, підняте ним, не припинялося: вся Київщина і Брацлавщина були покриті невеликими загонами свавільців, які грабували зем'ян і міщан. Хвилювання поширилося на Волинь і Поділля. Восени 1592 р повернувся з степів Косинський, з добре озброєним військом, збирав податки з народу, вимагав від шляхти і міщан "послушенства" і присяги на вірність козацтву. 2 лютого 1593 року він був розбитий при містечку П'ятці польськими військами, з'явився з повинною і був прощений, але скоро знову виступив проти князя Вишневецького. Похід цей був невдалий; сам Косинський був убитий. Слідом за його смертю видано було нове постанову щодо запорізьких козаків, за яким вони оголошувалися ворогами і зрадниками батьківщини. У тому ж 1593 р Наливайко, грабував в Брацлавщині, вступив в угоду з запорізьким гетьманом Лободою. У наступному році з'єднані їх сили зустрілися, недалеко від Білої Церкви, з польськими військами під начальством гетьмана Жолкевського. Битва була жорстока, шкоди з обох сторін великий; козаки відступили до Києва в бойовому порядку і переправилися на лівий берег Дніпра. Поблизу Лубен відбулася рішуча битва: Лобода був убитий, Наливайко узятий в полон і страчений у Варшаві. З 10 тисяч козацького війська врятувалося тільки близько 1500, під начальством Кремпського, обраного отаманом замість Лободи. Повстання козаків на час затихають. У козацтво з'являється партія, що мала на увазі мирне зближення з поляками. У 1596 році була проголошена Брестська релігійна унія: до політичної і економічної причин розбрату між козаками і поляками приєдналася причина релігійна. У боротьбі між унією і православ'ям козаки стали на бік останнього. У 1597 р на короткий час ватажками вольниці є Мітла і Гедройц; потім польський уряд визнає старшим Тихона Байбузи, але козацтво протиставляє йому Полузу. У 1599 почалася у поляків війна з Молдовою. Коронний гетьман Замойський звернувся за допомогою до запорожців і отримав її під умовою, щоб з них була знята невинно накладена банніцу і видано платню. Своїм успіхом в Молдавії поляки багатьом були зобов'язані козакам; коронний гетьман обіцяв клопотати у короля про задоволення прохань запорожців, але обіцянку це відпало. На початку XVII століття на Запоріжжі з'являється Конашевич-Сагайдачний, людина талановита, хороший полководець і організатор. Не будучи ще гетьманом, він прославив себе цілу низку вдалих походів до Туреччини і Крим, які викликали б незадоволення польського уряду: козаки вважалися підданими Польщі, а тому їх походи зізнавалися порушенням мирних відносин між Туреччиною і Польщею. У 1617 р між коронним гетьманом Жолкевським і Конашевичем був укладений договір, за яким останній зобов'язався не ходити в турецьку землю. Коли, слідом за тим, польський уряд звернувся до козаків з проханням про допомогу у війні з Росією, Сагайдачний погодився, але при цьому уклав з поляками договір, який цілком не дійшов до нас і зміст його не цілком ясно: здається, Сагайдачний був визнаний кошовим на Запоріжжі і йому дана була влада над Київською Україною. Сейм не затвердив договору; Сагайдачний відступився від Києва і зайнявся організацією козацьких полків. У той час контингент козаків значно збільшився, завдяки посиленому втечі селян на Запоріжжя, і польський уряд мав зробити поступки козакам, так як загрожувала війна з турками. Коли король знову звернувся за допомогою до козаків, Сагайдачний погодився, але задумав провести дві надзвичайно важливі заходи: незалежність від унії і автономію козацтва. У той час проїздом на Україні був єрусалимський патріарх Феофан. Конашевич звернувся до нього з проханням відновити православну церкву в тому вигляді, як вона була до Брестської унії. Патріарх погодився; король Сигізмунд III, незважаючи на свій релігійний фанатизм, не протестував, але вимагав, щоб вся реформа залишалася в таємниці. Це було неможливо: вже найближчий Сейм опротестував реформу Конашевича. Знищити її, однак, не можна було, особливо з огляду на війни з турками. Іншою умовою допомоги полякам у цій війні було з боку козаків право вибору ними гетьмана і старшини. Сагайдачний перший став називатися гетьманом. Отримавши визнання в цьому гідність, він зажадав видачі Бородавки, який був старшим і тримав сторону поляків. Бородавка був відданий під суд і розстріляний перед козацьким табором. После этого Сагайдачный пошел, вместе с коронным гетманом Ходкевичем , против турок и содействовал победе под Хотином (1621); во время битвы он получил смертельную рану. Реформа казачества в демократическом смысле, произведенная Сагайдачным, не находила признания со стороны польского правительства, которое при всяком удобном случае стремилось ее уничтожить. Это повело к целому ряду казацких восстаний. Первое из них было в 1625 г. Гетманом на Запорожье выбрали Жмайло , и, по установившемуся обычаю, он считался гетманом всего казачества. В это время униаты решили отобрать у правительства все киевские церкви. На помощь киевлянам двинулись запорожцы, под предводительством Жмайла. На границе теперешних губерний Киевской и Херсонской, у Курукового озера, на урочище Медвежьи Лозы, казаки встретили польское войско. Произошла битва, не совсем удачная для казаков. Они принуждены были низложить с гетманства Жмайла и выбрать на место его Михаила Дорошенка , который был утвержден польским правительством. В то же время казаки заключили с поляками так называемый Куруковский договор: казакам был оставлен их суд, право выбирать гетмана и старшину; поляки обязывались платить казакам жалованье в 60 тысяч злотых ежегодно, зато число казаков было ограничено 6 тысячами и обязывались не нападать на турок. Раз что число казаков было ограничено, остальные должны были быть возвращены в крепостное состояние. Фактически это невозможно было исполнить. В 1627 г. польское правительство потребовало казаков в поход против шведского короля. Дорошенко собрал в Каневе раду, на которой было решено отказаться от этого похода, на том основании, что поляки пограбили у казаков разные пожитки и не пускают их ходить за море. Казаки требовали, чтобы реестры их были увеличены до 10 тысяч и чтобы король прислал им денег и сукна тысяч на десять. В 1628 г., во время неудачного похода в Крым, Дорошенко был убит. На его место гетманом был выбран Григорий Черный, державший сторону унии и поляков. В 1630 г. в киевском округе были расставлены польские войска. Казаки возмутились и убили Черного; гетманом был избран Тарас Трясило . Против Тараса Трясила действовал коронный гетман Конецпольский. Под Переяславлем казацкий табор был осажден поляками, но взять его они не могли. Что сделалось с Тарасом, неизвестно; есть предположение, что он был выдан казаками полякам и казнен в Варшаве. Конецпольский заставил казаков выбрать гетманом Тимоху Арандаренка, но уже в 1631 г. Арандаренко был сменен и вместо него мы встречаем Ивана Петрожицкого-Кулагу. Число реестровых казаков при нем доходило до 30 - 40 тысяч. Когда в 1632 г. был избран королем Владислав IV , православное духовенство получило от него привилегию, охранявшую права духовенства. Казаки послали к новому королю депутацию, прося, чтобы уничтожены были реестры, казаки не были обращаемы в крепостных и получили голос на Сейме наравне со шляхтой. Лично король был не в силах это сделать, на Сейме же об этом и говорить нельзя было. Только угрозами разорения панов в пограничных воеводствах Петрожицкий удержал Сейм от протеста против привилегии, данной Владиславом православному духовенству. Года на два борьба казачества с поляками затихает. Казаки в это время продолжали громить берега Черного моря под начальством запорожского кошевого Сулимы . Боясь Турции, которая, вместе с Москвой, собиралась напасть на Польшу, поляки обязались совершенно изгнать казаков из днепровских порогов. В 1635 г. Конецпольский поручил инженеру Бонлану построить на Днепре, ниже Самары и Князева острова, крепость Кодак. Запорожцы разорили эту крепость. Поляки послали против них два полка реестровых казаков, вступивших с Сулимой в переговоры; Сулима доверился им, впустил их в табор, а они арестовали его и всю старшину и выдали полякам. Сулима был казнен в Варшаве. Весной 1637 г. волновались казаки в Переяславле; вслед затем вспыхнуло восстание на Запорожье, под предводительством Павлика или Павлюга. Реестровые казаки, державшие сторону правительства, отнеслись враждебно к восстанию Павлика. Они свергли с гетманства Томиленка и выбрали угодного полякам Савву Кононовича. Новый гетман стал уговаривать казаков прекратить восстание, но был убит. Павлик и его товарищ Скидан не хотели, однако, разрывать с польским правительством и объясняли убийство Кононевича тем, что он был чужеземец, москаль и неспособен к гетманству. Конецпольский объявил, что казаки тогда получат прощение, если будут принимать к себе гетманом только того, кого им даст король, сожгут все свои челны и прекратят морские походы. На это казаки не могли согласиться. 11 октября 1637 г. Павлюк издал универсал, в котором призывал всех русских на защиту веры православной против поляков, которые хотят истребить казацкое войско и обратить всех жителей в неволю. 8 декабря, под с. Кумейками, произошла ожесточенная битва, после которой казаки выдали полякам, во главе которых стоял Потоцкий, Павлика и Томиленка, Скидан же ушел. Выбрать нового гетмана Потоцкий не позволил, указав на то, что казаки все потеряли своим бунтом. Все выбранные полковники и старшины были отрешены; старшим был назначен Ильяш Караимович. Павлик с четырьмя товарищами был казнен в Варшаве; решено было уничтожить казачество, произведя новый выбор казаков, в числе 6 тысяч, и поставив начальниками над ними польских офицеров. В 1638 г. снова началось восстание в Запорожье, интересное в том отношении, что в восстании этом принимали участие не только казаки, но и крестьяне. Предводитель восстания, Остранин , был человек малоспособный и нерешительный. Он разбил поляков под Голтвой, но под Жолниным был окончательно разбит (13 июня 1638 г.) и с частью своего отряда ушел в Московские пределы, где основал город Чугуев. Это была первая казацкая колония в Слодобской Украйне. Казаки выбрали себе в гетманы Дмитра Гуню. Он укрепился близ устья Сулы и долго отбивался от поляков. Вынужденные недостатком съестных припасов, казаки сдались, получив обещание, что их не будут преследовать, когда они станут расходиться по домам. Обещание это не было сдержано; масса народу была казнена. Казаки были лишены права выбирать себе старшин; гетманская власть уничтожена; вместо гетмана был назначен комиссар от правительства, Петр Комаровский, с правом определять полковников. Реестр казаков был уменьшен до 1200 человек; семьи казаков, которые погибли во время последних казацких восстаний, были обращены в крепостное состояние. За казаками оставлены были их наследственные земли, но Потоцкий не привел этого постановления в исполнение, ссылаясь на невозможность межевать земли в зимнюю пору. Казаки должны были принести присягу в верности королю и Речи Посполитой; все их оружие, хоругви, булавы, доспехи были в руках победителей. Казачество, казалось, было уничтожено. В период времени с 1638 по 1648 и польские паны мало-помалу захватывают в свои руки громадные территории земли на Украине, обращают население в крепостное состояние, позволяют себе всевозможные насилия, наезды на имения владельцев и т. п. Народ обременяется массой налогов; новейшие ученые насчитывают их, по документам, до 40. Старшие к казакам назначались поляками. Поляки стеснили Запорожье и возобновили крепость Кодак; запорожцы вынуждены были вести кочевой образ жизни. Множество народу уходило в Московские пределы, на Дон, и там явилось новое, донское казачество. Московское правительство поощряло его. Вследствие беззащитности края, татары делали на него постоянные набеги, раза по два в год. Все это вместе взятое создавало почву для недовольства. Сам король Владислав IV в значительной степени содействовал восстанию, задумав обуздать своеволие шляхты. Чтобы осуществить этот план, он решился вступить в союз с иностранными государствами и привлечь на свою сторону остатки казаков. В 1646 г. был заключен общеевропейский союз для изгнания турок из Европы; во главе союза стала Венецианская республика. К нему примкнул и Владислав IV и, под предлогом предстоящей войны с турками, начал увеличивать свои военные силы путем найма иностранцев. В то же время канцлер Оссолинский отправился к казакам на Украину и вступил с ними в переговоры, результат которых нам неизвестен. Замыслы короля не могли долго оставаться тайной. Сейм 1646 г. произвел следствие над королем: он был обвинен в покушении на права шляхты, война с Турцией не была одобрена. Планы Владислава не удались, а только поселили в умах казаков убеждение, что король стоит на их стороне, шляхетство же - против них. При таком положении дел, достаточно было незначительного повода, чтобы вспыхнуло восстание. Хмельниччина. Поводом к восстанию 1648 г. послужило чисто личное дело одного из казацких старшин, Богдана Хмельницкого. Чигиринский подстароста Чаплинский напал на его дом, увел его жену и тайно обвенчался с ней по католическому обряду. Сын Хмельницкого, десятилетний мальчик, был так высечен, что вскоре умер. Хмельницкий жаловался, но безуспешно; тогда он стал подготовлять восстание. Коронный гетман Потоцкий велел его арестовать, но ему удалось бежать. Вместе с перекопским мурзой Туган-беем он отправился на Запорожье; запорожцы провозгласили его старшим войска Запорожского и под его начальством, вместе с татарскими войсками, выступили против поляков. Противники встретились в степи у урочища Желтые воды (в теперешней Херсонской губернии, Александрийского уезда). Реестровые казаки, на которых рассчитывали поляки, убили своих старшин и перешли на сторону Хмельницкого. Стефан Потоцкий, командовавший поляками, хотел было отступить, но принужден был вступить в битву, кончившуюся полным поражением поляков. Поражение польского войска было так неожиданно, что коронный гетман Николай Потоцкий (отец Стефана) долго не хотел ему верить. Войско Потоцкого попало, около Корсуни, в засаду. Оба гетмана, коронный Потоцкий и польный Калиновский , были взяты в плен и переданы татарам. После корсунского сражения Хмельницкий заложил лагерь у Белой Церкви и оттуда стал рассылать по Украине универсалы, возбуждая народ к восстанию. Впрочем, Хмельницкий не прочь был и помириться с поляками; с этой целью он отправил даже посольство в Варшаву, с извинительным письмом к королю; но посольство это не застало Владислава IV в живых. Универсалы Хмельницкого достигали своей цели: народ восставал. Отдельные отряды (загоны) бродили по Украине, мстя полякам и евреям. Духовенство деятельно возбуждало народ бороться за веру православную. Поляками овладел панический страх. Один только Иеремия Вишневецкий не побоялся выступить против казаков. Собрав до 8 тысяч шляхтичей, живших в его владениях, Вишневецкий стал нападать на загоны, жестоко поступая с захваченными в плен. Мятеж, однако, разрастался; сладить с ним собственными силами Вишневецкий не мог и должен был уйти на правую сторону Днепра. Переправиться туда он мог только в Любече, так как ниже все приднепровское население уже примкнуло к Хмельницкому. Киев также был в руках казаков. Против Вишневецкого Хмельницкий отправил Кривоноса, с отрядом силою до 10 тысяч человек. Хотя во всех стычках побеждал Вишневецкий, но постоянно принужден был отступать, боясь восставших крестьян. В конце концов он распустил свое войско и отправился в Варшаву, где в то время должны были происходить выборы короля. Положение Польши было критическое. Казацкое восстание охватило всю Украину, отозвалось и в Белой Руси. Положено было выставить против казаков 36 тысяч войска, в виде земского ополчения. Вишневецкий полагал, что его назначат главнокомандующим; но его обошли, а избрали трех полководцев - ученого юриста сенатора Николая Остророга, сендомирского воеводу, изнеженного и примкнувшего к роскошной жизни князя Доминика Заславского, и молодого, неопытного Александра Конецпольского. В помощь им был назначен совет из 10 лиц. У речки Пилявы (в Литинском уезде нынешней Подольской губернии) Хмельницкий встретил поляков, расположившихся лагерем, распустил слух, что ожидает помощи татар и, перерядив отряд Кривоноса в вывороченные кожухи, так напугал поляков, что они бросились в бегство. Осадив Замостье, Хмельницкий послал в Сейм послов с обещанием прекратить военные действия, если на польский престол будет избран Ян-Казимир; вероятно, Хмельницкий находился с ним в сношениях. Члены Сейма, испугавшись угроз казаков, выбрали Яна Казимира, который потребовал от Хмельницкого исполнения его обещания. Хмельницкий повиновался, отступил сначала к Киеву, затем к Переяславлю и там ожидал польских послов для переговоров. Посольство прибыло, но поляки не хотели делать никаких уступок. В это время к Хмельницкому приходили послы из Крыма, Турции, Молдавии, от трансильванского князя Ракочи, от царя Алексея Михайловича . Хмельницкий вновь издал универсалы с призывом на войну. Они имели такое действие, что все бросали свои занятия и шли в войско. В деревнях оставались только старики, калеки, женщины и дети, но и старики нередко ставили вместо себя наемников. Хмельницкий разделил весь народ на полки, полки на сотни, сотни на курени. Это были деления не только военные, но и территориальные (см. ниже). На правой стороне Днепра было 12 полков, на левой - столько же; число сотен в полку было неопределенно. Название "казак" потеряло свое специальное значение и распространилось на все малорусское население. Собрав войско и дождавшись крымского хана, Хмельницкий двинулся вместе с ним против поляков и настиг их у города Збаража. У Хмельницкого было 150 тысяч войска; он окружил польский лагерь и начал правильную осаду. Противники окопались валами. Положение польского войска, которым на этот раз начальствовал Иеремия Вишневецкий, было очень затруднительно, но на выручку ему шел сам король. Узнав об этом, Хмельницкий оставил часть войска под Збаражем, а сам двинулся навстречу королю. Армии встретились в Галиции, под Зборовом. 5 августа 1649 г. произошло сражение, кончившееся поражением поляков. Тогда канцлер Оссолинский решил употребить хитрость и, войдя в переговоры с ханом крымским, отделил его от Хмельницкого. Между Польшей и крымским ханом заключен был мир; поляки должны были дать подарки хану и простить казаков. После этого и Богдану Хмельницкому ничего не оставалось, как вступить в переговоры с королем; 9 августа был заключен так называемый Зборовский договор, по которому казаки не получили, в сущности, ничего нового; им были только подтверждены все права, которыми они когда-либо пользовались. Число войска запорожского должно было простираться до 40 тысяч; составление списков поручалось гетману; позволялось вписывать в казаки жителей как шляхетских, так и королевских имений. Евреи не могли жить в казацких полках; король позволил киевскому митрополиту заседать в Сенате; все должности и чины в воеводствах Киевском, Черниговском и Брацлавском король обещал замещать лицами православного исповедания; русские православные школы должны были оставаться в целости; иезуиты не могли жить в Киеве и других городах, где были православные школы; казаки и шляхта, приставшая к ним, должны получить прощение; договор должен быть утвержден на Сейме. Когда Ян-Казимир подписал этот договор, Хмельницкий явился к нему 10 августа и принес повинную. Зборовский договор вызвал неудовольствие как с той, так и с другой стороны. Поляки считали для себя унижением уступки, сделанные по договору; казаки скоро увидели всю его невыгоду. Сейм хотя и утвердил договор, но после долгих и горячих прений. Вслед за этим киевский митрополит Сильвестр Коссов прибыл в Варшаву, чтобы принять участие в заседаниях Сейма. Его к этому не допустили. В то же время Богдан Хмельницкий начал составление казацкого реестра. Под разными предлогами в казачество было записано гораздо больше 40 тысяч, но все же оставалась масса населения, которая должна была поступить в крепостное состояние. Поляки-владельцы имений начали возвращаться в свои поместья и преследовать тех, кто казался им наиболее виновным в смутах. Польское правительство постоянно указывало Хмельницкому на нарушение договора, а Хмельницкий, чтобы успокоить поляков, казнил недовольных, возбуждая этим ропот в народной среде. Война вспыхнула в следующем 1650 г., получив партизанский характер. Отдельные загоны снова бродили по Украине, снова грабили и убивали поляков и евреев. Главные силы противников встретились у местечка Берестечка (в нынешней Волынской губернии). Армия казаков, вместе с татарами, доходила, как тогда говорили, до полумиллиона. Несмотря на это, в самую решительную минуту, когда войско стояло уже в строю, Хмельницкий, неизвестно почему, отдал приказ отступать. Крымский хан, может быть подкупленный поляками, обратился в бегство. Хмельницкий, вместе с генеральным писарем Выговским, бросился было за ханом, чтобы уговорить его остаться, но хан велел арестовать их и продержал несколько времени у себя в плену. Казаки потерпели под Берестечком решительное поражение. Видя, что положение войска на правом берегу Днепра делается опасным, выбранный на место Хмельницкого Богун решил переправить его на левый берег. Во время переправы на казаков напали поляки и перерезали до 30 тысяч, остальные разбежались. В то же самое время польские войска одержали перевес и в северной части Украины, где литовский канцлер Радзивил разбил казачий отряд Кречовского; затем он переправился через Днепр, разбил черниговского полковника Небабу и овладел Киевом. Все это происходило в то время, когда Хмельницкий находился в плену у крымского хана. Выкупившись из плена, Хмельницкий начал было собирать войско, но увидел себя между двух огней и завел переговоры с польским правительством. Результатом этих переговоров был договор, заключенный в Белой Церкви и представляющий собой существенное ограничение Зборовского договора. Реестровых казаков должно быть только 20 тысяч; набирать их можно только из королевских имений Киевского воеводства; в шляхетских имениях казаки не могут оставаться; владельцы имений должны снова вступить во владения крестьянами; гетман казацкий находится под властью коронного гетмана. Белоцерковский договор был заключен без согласия казаков и даже казацкой старшины; поэтому в казацком войске на него смотрели только как на временное перемирие. В народе раздавался ропот. Хмельницкий не обращал на это внимания и действовал как будто заодно с поляками. Толпы населения стали убегать на левый берег Днепра, в пределы Московского государства, и заселять здесь так называемую Слободскую Украину. Из поселений, возникших тогда, образовались города и богатые местечки: Сумы, Лебедин, Ахтырка, Белополье, Короча и др. Хмельницкий обратился к царю Алексею Михайловичу с предложением переселить всех казаков в московские пределы. Московское правительство отклонило это предложение, ссылаясь на возможность столкновений с Польшей. Между тем на Украине снова появились польские паны и жолнеры, которых должен был содержать народ. Бегство в московские пределы сделалось затруднительным. Опять начались восстания. Польское правительство посылало Хмельницкому упрек за упреком, и гетман действовал в угоду ему. Он допустил назначение польской судной комиссии, которая приговорила несколько вождей казацких отрядов и войскового судью Гуляницкого к смертной казни. Хмельницкий подписал приговор, и все были казнены, кроме Гуляницкого, который убежал в Молдавию. Универсалы гетмана, требовавшие от народа повиновения польским панам, не достигали цели. Наконец, сам Хмельницкий поддался народному настроению и снова начал борьбу с поляками. 29 мая 1653 г. поляки были окружены казаками на урочище Батоге, близ города Ладыжина, и потерпели решительное поражение. Взятые в плен польские дворяне почти все были истреблены. Вскоре поляке оправились и снова выступили против казаков, укрепив свой лагерь у города Жванца. Казаки, с крымским ханом, окружили их здесь; но полякам удалось заключить с ханом договор, и он отступил, оставив казаков на произвол судьбы.

Присоединение Малороссии к России. Убедясь в недостаточности собственных сил, Хмельницкий стал искать покровительства соседних держав. Сначала он обратился к Турции, затем к Москве. Долго длились переговоры; наконец, 1 октября 1653 г. собранный в Москве Земский собор высказался за принятие Малороссии под царскую руку. Царь послал своих уполномоченных в Переяславль, куда Хмельницкий велел собраться всем полковникам и старшине. 8 января 1654 г. была собрана общая рада, изъявившая желание соединиться с Московским государством. Тогда же были приведены к присяге гетман, старшина и все войско запорожское и прочитаны условия, на которых малорусский народ соединялся с Россией. Казаки остались ими довольны. Старшина требовала, чтобы царские послы присягнули за царя соблюдать условия соединения; послы отказались, считая это унижением для царя. В Киеве митрополит Сильвестр Коссов с духовенством сначала отказывался принести присягу Москве, но затем принес ее. В марте приехали в Москву послы войска запорожского, Запрудный и Тетеря . После долгих совещаний, условия соединения Малороссии с России были одобрены боярской думой и утверждены царем. За войском запорожским утверждены все его права и вольности; московские должностные лица не должны мешаться в малорусские суды; судить казаков должна их же старшина. Число казаков устанавливалось в 60 тысяч; шляхта, присягнувшая царю, должна остаться при своих правах, сохранить суды земские и городские; урядники в городах должны избираться. По смерти гетмана, должность его замещается по выбору. Если придут к гетману послы "с добрым делом", то гетман может их принимать и отпускать, донося только обо всем государю; если же придут послы "с худым делом", то он должен задерживать их, и без государева указа не отпускать. С турецким султаном и польским королем гетман не может сноситься без царского указа. Доходы и все сборы, собираемые в Малороссии, должны прямо вноситься в царскую казну через особых людей, которых пришлет царь. Воеводы московские не должны вмешиваться во внутренние распорядки запорожского войска. Последнему дан в вечное владение город Гадяч. В том же 1654 г. в июле прибыло в Москву посольство от малорусского духовенства, просившее: 1) чтобы малорусское духовенство не было изъято из-под власти константинопольского патриарха; 2) чтобы духовные власти удерживали свои должности до смерти, а преемники их определялись посредством вольного избрания как духовных, так и мирских людей, и чтоб государь не присылал москвичей в Малороссию на духовные места; 3) чтоб в духовных судах виноватых не отсылать в Москву. Все эти просьбы были уважены. Началась война Москвы с Польшей, удачная для Москвы. В 1656 г. был заключен мир, по которому московский царь удержал за собой Малороссию. После смерти Богдана Хмельницкого (1657) начинается в Малороссии борьба двух партий - старшинской, которая тянула к Польше, с ее аристократическими тенденциями, и народной, которая отстаивала демократические начала и оставалась верной Москве.

От смерти Богдана Хмельницкого до избрания в гетманы Мазепы (1657 - 1689). Еще при жизни Богдана Хмельницкого гетманом малороссийским был избран сын его Юрий, 16-летний юноша. Избрание это было сделано исключительно в угоду старому гетману; поэтому, когда он умер, среди старшины появилось недовольство. 24 августа в Чигирине была собрана рада, на которой Юрий Хмельницкий отказался от гетманства, а на его место, как бы временно, был выбран генеральный писарь Иван Выговский (1657 - 1659), с титулом "гетмана на тот час войска запорожского". Его не любил народ, как представителя польских дворянских взглядов. Уже в первые дни гетманства Выговского начинается движение против него народной массы, под начальством полтавского полковника Пушкаря или Пушкаренко. Собрав раду, Пушкарь доложил ей о сношениях Выговского с поляками, шведами и крымцами и стал доносить в Москву о намерении Выговского изменить ей. В то же время он решился действовать против гетмана и оружием. Из Запорожья к нему явилось 600 человек под начальством Якова Барабаша . Воззвания Пушкаря подействовали особенно на бездомовных и безземельных, которых много набралось за время смут. Все, что носило название голоты (голи), шло под начальство Пушкаря, без лошадей, без оружия, нередко даже без одежды, с рогатинами, дубинами, косами. Пушкарь составил из них пехотный полк, названный дейнеками. Партия Пушкаря с каждым днем увеличивалась, так как за казаками восставало и поспольство. В распоряжение гетмана были так называемые затяжные полки (затязци - иноземные), состоявшие из сербов, волохов, поляков, немцев. Эти войска были разбиты Барабашем. После этой победы авторитет Пушкаря среди малорусского народа еще более увеличился. Вскоре, однако, московское правительство приняло сторону Выговского. В феврале в Переяславле была собрана рада, на которой присутствовал московский посланник Хитрово . Снова был поднят вопрос о гетманстве, и снова выбран Выговский. На раде было постановлено принять московских воевод в Чернигов, Нежин, Переяславль и в другие города, где будет пристойно, а также в Киев. Воеводы и ратные люди должны были укреплять города и устраивать осады; они же должны были ведать и осадных людей; что же касается казаков, то их, по-прежнему, должны были ведать судом и расправой казацкие урядники. Хотя рада и согласилась на требования московского правительства, но намерение последнего вмешиваться во внутреннюю жизнь Малороссии порождало неудовольствие, особенно среди старшины. Выговский присягнул в верности московскому царю и, хотя в Москву не поехал, но успел убедить московского посла в преданности своей Москве. С немногими войсками из татар и немцев Выговский выступил против Пушкаря и разбил его под Полтавой; сам Пушкарь был убит. Тогда Выговский решил привести в исполнение свой давнишний план - соединить Малороссию с Польшей на началах федерации. 6 сентября 1658 г. под Гадячем собрана рада, на которой был прочитан и одобрен так называемый Гадячский договор с Польшей. Запорожское войско снова поддавалось Польше, на следующих главных условиях: вера греческая во всех областях Польши уравнивается с римской; митрополит Киевский и пять архиепископов должны занимать места в Сенате; войско запорожское определяется в 60 тысяч; гетман Великого княжения русского украинского (так теперь называлась Малороссия) должен быть первым киевским воеводой и генералом; сенаторы в Польше должны выбираться не только из поляков, но и из русских; в Киеве дозволяется устроить академию, которая пользовалась бы такими же правами, как Краковская; все иноверческие школы должны быть перенесены из Киева в другие места; разрешатся свободно устраивать коллегии, училища и типографии, свободно печатать книги, не оскорбляя только в них короля; случившееся при Хмельницком поддается полному забвению; податей с Малороссии никаких польское правительство не получает; Малороссия находится только под управлением гетманским; коренным войскам в Малороссии не быть; гетман имеет право чеканить монету; польское правительство должно стараться открыть путь к Черному морю Днепром; в случае войны Польши в Москвой казаки могут держать нейтралитет, но в случае нападения Москвы на Малороссию поляки должны помогать казакам; гетман не должен признавать над собой власти Москвы, но может быть в дружбе с Крымом; в Киевском воеводстве все уряды должны быть заняты православными, а в Брацлавском и Черниговском - попеременно с католиками. Гадячский договор остался в области предположений. Хотя Сейм после долгих прений и утвердил его, но в то же время московское правительство узнало об измене Выговского и велело пограничному воеводе Трубецкому двинуться против него. Трубецкой был разбит, но когда Выговский переправился на правый берег Днепра, противники его подняли голову и пригласили Трубецкого вновь вступить в Малороссию. Недалеко от Белой Церкви собралась новая рада, которая отрешила Выговского от гетманства и избрала Юрия Хмельницкого (1659 - 1662). На раде в Жердевой долине были постановлены статьи, которые должны были быть представлены царским воеводам на утверждение. Кроме подписания старых статей Богдана Хмельницкого, они заключали в себе и новые, в духе Гадячского договора. По всему видно, что их сочиняла партия казацких старшин, желавших, насколько возможно, охранить независимость своего края. Московское правительство не должно посылать воевод в города, кроме Киева; московские войска, которые будут присылаться на помощь казакам, должны состоять под начальством гетмана: гетман должен быть один для всех полков по обеим сторонам Днепра. Избрание гетмана должно быть вольное как для старших, так и для меньших; кроме войсковых людей никто не должен быть при избрании; по избрании к царскому величеству отправляются послы за подтверждением, в котором не может быть отказа. Всех иностранных послов вольно принимать гетману, отсылая только списки с привезенных ими грамот к царскому величеству. При заключении Московским правительством мира с окольными землями, особенно с ляхами, татарами и шведами, должны быть комиссары от войска запорожского, с вольными голосами. Духовенство малороссийское остается под властью константинопольского патриарха; избрание духовных властей по-прежнему должно быть вольное. Каждый может свободно основывать школы и монастыри. Когда статьи эти были пересланы московскому воеводе, князю Трубецкому, он отказался их принять, не признавая законной раду, происходившую в Жердевой долине. Для выбора гетмана князь Трубецкой собрал новую раду в Переяславле, на которой окончательно был выбрал гетманом Юрий Хмельницкий. Выбор этот был очень неудачен. Юрий Хмельницкий был человек бездарный, больной, бесхарактерный. Отличительной его чертой была жестокость; в минуты меланхолии, которые у него бывали довольно часто, на него нападал обыкновенно панический страх. Он скоро подпал влиянию старшин, приверженцев Гадячского договора с Польшей. Переяславская рада, 17 октября 1659 г., происходила в присутствии московских войск. На ней были подтверждены старые статьи Богдана Хмельницкого, а сверх того Трубецкой принудил казаков принять новые, которые он привез с собой из Москвы. Гетман, в силу этих статей, о всяких ссорных делах должен писать великому государю, без государева указа на войну никуда не ходить и никому не помогать, кто же пойдет самовольно, тех казнить; царские воеводы должны быть в городах Переяславле, Нежине, Чернигове, Брацлаве, Умани, не вступаясь в права и вольности малороссийские; казаки не имеют права сменить гетмана без царского указа; полковников и начальных людей гетман не может назначать, увольнять и казнить собственной властью; они должны быть избираемы в раде и непременно из православных. Переяславские статьи были записаны в книгу, подписаны гетманом и старшиной; гетман присягнул на верность московскому государству. В 1660 г. московское правительство предприняло поход на Польшу с большой армией, под предводительством Шереметева , который был окружен поляками у местечка Чуднова и вынужден сдаться. Юрий Хмельницкий, шедший на помощь Шереметеву, был также осажден поляками у местечка Слободища и отдался под власть Польши на условиях Гадячского договора. 23 апреля 1662 г. рада в Козельце объявила Юрия Хмельницкого изменником, низложила его и выбрала гетманом Сомка. В Москве не доверяли Сомку и не утвердили его в гетманском звании; он все время оставался только наказным гетманом. Летом 1662 г. Юрий снова пришел завоевывать левобережную Малороссию и осадил Сомка в Переяславле. Последнего выручил московский воевода Ромодановский . Хмельницкий принужден был отступить и вскоре после того собрал в городе Корсуне раду, на которой сложил с себя гетманское звание, постригшись в монахи. На место его гетманом был выбран муж одной из сестер его, Павел Тетеря, заботившийся исключительно о наживе. Он подтвердил Гадячский договор и вошел в сношения с Польшей, стараясь встать в более тесную связь с польской аристократией. За это Тетеря был очень непопулярен в народе. Тотчас после его избрания вспыхнуло восстание, под предводительством наволоцкого полковника Ивана Поповича . Тетеря принудил Поповича принять священство, а когда тот поднял восстание во второй раз, то казнил его. На левой стороне Днепра в это время шла борьба за гетманство. Главными кандидатами выступали нежинский полковник Золотаренко и кошевой гетман запорожский Иван Брюховецкий . Последнего рекомендовал московскому правительству воевода Ромодановский; вместе с тем он сумел заручиться симпатиями крестьянского населения, которому обещал возвратить прежние его права и уничтожить дворянство. В 1663 г. в Нежине была собрана так называемая "Черная рада", на которой участвовало и поспольство; здесь, без правильной подачи и счета голосов, Брюховецкий был провозглашен гетманом. С выбором Брюховецкого (1663 - 1669) в Малороссии снова явились два гетмана. Тетеря, желая принудить к повиновению левобережную Украину, уговорил короля Яна Казимира предпринять туда поход. В конце 1663 г. польские войска, под предводительством самого короля, вступили в Черниговщину и в начале 1664 г. подошли к Глухову, но города не взяли, после целого ряда приступов. Двинувшись затем к Новгородсеверску, они у деревни Пироговки, при переправе через реку Десну, потерпели решительное поражение и принуждены были отступить в Белоруссию. Чтобы укрепить свое положение, Тетеря стал казнить и изгонять опасных ему людей, но его жестокость еще больше возбудила против него население; он принужден был бежать, а гетманство захватил Стефан Опара, носивший звание медведовского полковника. Опара выступил против Брюховецкого, надеясь воспользоваться при этом татарской ордой, которая в это время шла в Малороссию; но татары арестовали Опару, как только он явился к ним в стан. Казаки, считая его погибшим, выбрали в гетманы Петра Дорошенко , внука Михаила Дорошенко. На первых порах новый гетман не заявлял своих симпатий ни к Польше, ни к Москве, но, опираясь на татар, старался разделаться со своими противниками на правом берегу Днепра. Главнейшим из них являлся Дрозденко , стоявший за принадлежность Малороссии к Москве. Он был захвачен Дорошенком и расстрелян: этим самым Дорошенко стал на сторону Польши. На левом берегу Днепра гетманом в то время продолжал быть Брюховецкий. Возбудив против себя население, он старался заручиться поддержкой московского правительства. Осенью 1665 г. он, первый из гетманов, отправился в Москву и подал там статьи, в которых просил государя денежные и всякие доходы с малороссийских городов собирать в государеву казну и посылать в город воевод и ратных людей. Статьи, поданные Брюховецким, были утверждены; гетман был пожалован в бояре, старшины, бывшие с ним - в дворяне. В Малороссии Брюховецкого встретил народный ропот, особенно когда явились переписчики и стали переписывать народ. После заключение Андрусовского перемирия масса народу бежала с правого берега на левый, распуская слух, что царь помирился с поляками для истребление казаков. Против московских ратных людей вспыхнуло восстание. В январе 1668 г. на раде в Гадяче против Москвы выступил сам Брюховецкий. Пограничному воеводе, князю Ромодановскому, поручено было усмирить восстание. Между тем произошел открытый разрыв между Брюховецким и Дорошенко: Брюховецкий был убит казаками, и гетманом обеих сторон Днепра был объявлен Дорошенко. На Опошнянском поле была собрана рада, у которой Дорошенко спросил, кому теперь покориться: москалями, полякам или туркам? Рада ответила диким криком, из которого Дорошенко заключил, что войско предпочитает турецкого господство. На левом берегу Днепра у Дорошенко оказался серьезный соперник, в лице запорожского писаря Суховенко. Дорошенко удалился на правую сторону, оставив на левой стороне наказным гетманом черниговского полковника Многогрешного . Последний изменил Дорошенко, перешел на сторону Москвы и в марте 1669 г., на раде в Глухове, был избран гетманом. Избрание это происходило в присутствии Ромодановского, причем, согласно воле царя, были подписаны новые статьи, известные под названием глуховских. Московские воеводы учреждаются в Киеве, Переяславле, Чернигове и Остре; они должны ведать только ратных людей; войску быть 30 тысячам, набирать его из старых казаков, а если не станет, то из мещанских и посполитских людей; в Москве должен жить выборный от войска человек, к которому гетман и должен писать, а он уже будет приносить гетманские письма приказным людям; в случае съезда московских послов и польских комиссаров, должны приглашаться и малороссийские выборные, но спрашивать их будут только в том случае, если речь будет идти о малороссийских делах. Дорошенко, между тем, был занят удержанием за собой правобережной Малороссии. Сначала он выдержал упорную борьбу с Суховенком, провозглашенным запорожцами гетманом, а затем поляки выдвинули против него нового гетмана, Михаила Ханенко . Не разрывая сношений с турками, Дорошенко вел переговоры и с Польшей, оставшиеся без результата. В 1672 г. Многогрешный, невоздержный на язык, особенно в нетрезвом виде, навлек на себя обвинение в измене царю, был арестован, предан суду и приговорен к смертной казни, но помилован и сослан и Селенгинск. Гетманом вместо него был выбран Иван Самойлович (1672 - 1687). На избравшей его раде были утверждены, с небольшими изменениями, глуховские статьи. В это время Дорошенко, получив уклончивый ответ от московского правительства, снова обратился к Турции, обещая стать к ней в вассальные отношения по примеру Молдавии и Валахии. Султан (Магомет IV) согласился и в августе 1672 г. двинулся в Червонную Русь. При урочище Батоге он встретил польское войско и казаков, под начальством Ханенко, и разбил их наголову. После этого Магомет соединился с Дорошенко и крымским ханом и осадил польского короля Михаила Вишневецкого под Бучачем. Король принужден был заключить постыдный мир, по которому уступал туркам Подолье и Украину и обязывался платить ежегодную дань. Сейм не утвердил Бучачского договора; война продолжалась, страна была опустошена, население бежало на левый берег Днепра. 17 марта 1674 г., на раде в Переяславле, гетманом обеих сторон Днепра был выбран Самойлович. Дорошенко в 1675 г. сложил с себя гетманское достоинство и уехал в Москву. В 1677 и 1678 г. последовали новые нашествия турок и татар на Украину; с ними явился Юрий Хмельницкий, занял несколько городов и стал управлять Малороссией на правах турецкого ленника. Турки скоро убедились в его неспособности и отозвали в Константинополь, присоединив правобережную Малороссию к молдаванскому господарству и поручив ее управлению господаря Иоанна Дуки. Дука начал деятельно заселять опустевшую страну, но через два года попал в плен к полякам. Самойлович переправился на правый берег Днепра, истребил построенные Дукой городки, захватил всех поселенцев и перегнал их на левый берег. В начале 1681 г. между Москвой, турками и татарами было заключено в Бахчисарае перемирие на двадцать лет, по которому Россия уступила туркам западную Украину, прежние владения Дорошенко, представлявшие и теперь, после нашествия Самойловича, настоящую пустыню. Гетманом снова был назначен Юрий Хмельницкий, но он стал позволять себе такие жестокости, что турецкое правительство вызвало его в Константинополь, предало суду и казнило. Теперь уже Турция не назначала новых гетманов, а управляла Малороссией через каменецких пашей. Польша также не оставляла своих притязаний на правый берег Днепра и старалась удержать за собой казаков. Когда Ханенко передался на сторону Москвы, польское правительство назначило гетманом подольского полковника Евстафия Гоголя , но он скоро перешел на сторону России, после чего Польша управляла Украиной через белоцерковских комендантов. В 1686 г. был заключен Вечный мир Москвы с Польшей; левобережная Малороссия, оставшаяся за Польшей, на целое столетие отделяется от правобережной. Самойловича не любили в Малороссии. Алчность его и его сыновей не знала пределов: за получение урядов брались посулы, а получившие эти уряды старались вознаградить себя, притесняя подчиненных; без взятки не было приступа к гетману. Народ был раздражен введением оранд (аренд) или откупов на вино, деготь и тютюн и налога за помол с мельниц. Сборы эти шли на содержание охочих полков, которые набирались из разных лиц, как малороссиян, так и чужеземцев, и расставлялись по квартирам у посполитых. Думали, что после заключения мира с Польшей аренды будут отменены. Вышло наоборот; ввиду ожидавшейся войны с Турцией аренды еще возросли: в 1685 г. с лубенского полка взималось 7010 злотых, а в 1686 г. было взыскано 17 000. Все это усиливало недовольство, которым пользовалась старшина, руководимая Мазепой. Самойловича обвинили в неудаче крымского похода, предпринятого князем В.В. Голицыным . С разрешения последнего, старшина арестовала Самойловича и свергла его с гетманства. Гетманом был избран генеральный писарь Мазепа (1687); при этом были подтверждены глуховские статьи, с присоединением нескольких новых. Гетман и старшина обязались соединять всякими способами малороссийский народ с великороссийским.

Внутренний строй левобережной Малороссии в XVII веке. К концу XVII века военная организация, существовавшая у казаков еще до Богдана Хмельницкого, была перенесена на гражданское общество. Во главе ее стоял гетман, носивший титул Гетмана Войска Запорожского и выбиравшийся из казаков малороссийских или запорожских, пожизненно, на генеральной раде. По идее своей рада эта должна была являться собранием всего народа; но она никогда не имела этого характера; равно как никогда не получала определенной организации. Состав ее, место, время созвания, поводы, по которым она созывалась, были случайны. О времени созвания рады иногда оповещают заранее, а иногда случайный состав казачества в походе, как например при выборе Мазепы, составляет раду. Большей частью на раду собираются одни казаки, но иногда в ней участвует и поспольство, главным образом, впрочем, жители городов, мещане. Такая рада называлась черной: она выбрала, например, Брюховецкого. Правильной подачи голосов не было. Верх получала обыкновенно наиболее сильная часть старшины. Самым существенным правом рады было избрание гетмана вольными голосами; но в действительности оно совершалось обыкновенно под сильным влиянием московского воеводы. Гетману принадлежала власть военная и гражданская. Он считался главным предводителем войска; при соблюдении известных условий, указанных договорными пунктами с Москвой, он мог сноситься с иностранными государствами и вообще являлся официальным представителем Малороссии. Управлял гетман при помощи генеральной войсковой канцелярии, а в некоторых случаях советовался, кроме генеральной старшины, и с полковниками, которых он созывал в известные периоды на раду. Но и рада полковников часто оставалась мертвой буквой, если гетман пользовался авторитетом в стране и поддержкой Москвы и ладил с генеральной старшиной. В таких случаях все внутреннее управление административное, финансовое и даже судебное фактически лежало целиком в руках гетмана, издававшего универсалы по различным отраслям управления. Мало-помалу он стал присваивать себе право назначения на уряды до полковника и даже, в некоторые периоды, до генеральной старшины включительно; он раздавал и отбирал местности, устанавливал нормы гражданских отношений между отдельными лицами и экономическими группами. В финансовых делах, с совета, а иногда и без совета генеральной старшины, он вводил и отменял налоги. В отсутствие гетмана его заменяло, по его же назначению, лицо из высшей старшины, носившее титул наказного гетмана. Возле гетмана стояла так называемая генеральная старшина, к которой принадлежали генеральные обозный, судья, писарь, есаул, хорунжий и бунчужный (неизвестно в точности, все ли время существовала эта последняя должность). Генеральный обозный заведовал артиллерией, генеральный судья - генеральным судом, генеральный есаул - войском в мирное время, генеральный хорунжий - войсковым знаменем, генеральный бунчужный - бунчуком, как атрибутом гетманской власти. При гетмане для административных дел состояла генеральная войсковая канцелярия, в состав которой входила, в качестве членов, генеральная старшина. Делопроизводством в ней заведовал генеральный писарь. Высшая старшина выбиралась на раде; обыкновенно - в одно время с гетманом; но так как подобные рады были не часты, то назначение генеральной старшины без рады также, несомненно, имело место, причем, вероятно, гетман играл решающую роль. При гетмане, в качестве чиновников особых поручений, состоял особый разряд бунчуковых товарищей, по преимуществу из сыновей знатной старшины. Возведение в это звание зависело всецело от усмотрения гетмана. В административном отношении левобережная Малороссия делилась на девять полков, с 1663 г. - на десять. Полковое управление было организовано по образцу центрального. Во главе полка стоял полковник. По пунктам 1659 г. гетман без рады и совета старшин не мог выбирать полковников, но практика во многом отступала от этого принципа. Власть полковника в своем полку была обширна. Он был предводителем полка в военное время; ему принадлежало административное управление полком; как и гетман, он имел право раздавать местности в пределах своего полка. В отсутствии полковника его замещал наказный полковник, обыкновенно из полковой старшины. В известное время полковники съезжались на раду к гетману. Возле полковника в полку стояла полковая старшина: полковые обозные, судья, писарь, есаул и хорунжий. Все вместе они составляли полковую канцелярию, при посредстве которой полковник управлял полком. Полковая старшина должна была быть выбранной полчанами, но и это правило нарушалось, и выборная полковая старшина заменялась нередко, особенно к концу XVII века, назначенной. При полковниках находились, в качестве чиновников особых поручений, значковые товарищи. В это звание жаловались дети полковой старшины. Кроме того, существовали еще войсковые товарищи, стоявшие выше значковых. Полки делились на сотни, во главе которых стояли выбранные из жителей сотники. Значение выборного начала здесь часто парализовалось тем, что сотники выбирались из одной и той же фамилии; полковники также стремились захватить назначение сотников в свои руки. При сотнике находилась выборная сотенная старшина: атаман, писарь, есаул и хорунжий, составлявшие вместе сотенный уряд. Сотни делились на курени, во главе которых стояли куренные атаманы. Над посполитыми в селах начальствовали войты, выбранные громадой или назначенные державцей имения. Организация малорусского суда еще не вполне выяснена. Д.П. Миллер и А.М. Лазаревский устанавливают для Малороссии следующие виды судов: суд сельский, особый у казаков и особый и поспольства, суд сотенный, совместный для обоих сословий, затем суд полковой и, наконец, генеральный. В решениях сотенного суда встречается участие громады - "старинных, зацных людей". Суд полковой действовал, по-видимому, совместно с членами магистрата или ратуши и часто являлся первой инстанцией. В составе полкового суда находились всегда и "зацные персоны". А.М. Лазаревский думает, что это были свидетели, в не судьи. Генеральный суд в XVII веке редко действовал как апелляционная инстанция. Случалось, что гетман сам судил и полагал резолюции, на основании сведений, собранных через особо командированных для этого лиц. Некоторые дела, особенно если они касались важных лиц, разбирались не генеральным, а особо составленным для этого судом. Об устройстве и управлении городов в Малороссии см. Право магдебургское в левобережной Малороссии (XXIV, 894).

Гетманство Мазепы (1687 - 1708). В первые годы гетманства Мазепы происходил ряд народных восстаний. Казаки, ушедшие из обоза после свержения Самойловича, подучали поспольство к грабежам и восстанию, и посполитые грабили владельцев маетностей и арендарей. Полковники и сотники принялись ловить виновных и производить над ними розыски, сопровождавшиеся большими жестокостями. Постройка, согласно условию с Москвой, городка на Самаре произвела волнение между запорожцами, а вопрос о посполитых, вписавшихся в казаки во время последнего крымского похода и не хотевших возвращаться в первобытное состояние, создал массу недовольных в Малороссии. Между казачеством и посполитством не было еще проведено резкой границы; на практике переход из одного сословия в другое еще был свободен; Мазепа старался запретить или, по крайней мере, затруднить его. Подобные распоряжения побуждали более отважную часть населения бежать в Запорожье. В начале 1690-х годов Малороссию постигла моровая болезнь, потом засуха. Восстание, поднятое Петриком (Петром Ивановичем) , было легко подавлено Мазепой при помощи русских войск. Часть населения стала переходить на правый берег, чему немало способствовало польское правительство. Королем в то время был Ян Собесский, всецело поглощенный борьбой с турками. Еще в звании коронного гетмана он долго воевал в Украине, высоко ценил военные качества казаков; по его мнению, они одни умели состязаться в партизанской войне с татарами, зная татарские военные хитрости. Поэтому он был заинтересован в поддержании казацкого войска и не только не запрещал, но даже поощрял поселения на территории между Днепром и Днестром, объявленной нейтральной по договору 1686 г. Самым видным деятелем в деле восстановления казачества на правом берегу Днепра был Палей , полковник Белоцерковский. Понимая, что благоприятное отношение польского правительства к казачеству может быть только временным, Палей вошел в сношения с Мазепой и царем, с целью подчинить царю правобережную Малороссию. Царь отклонил предложение Палея; несочувственно отнесся к нему и Мазепа, которому не нравилась демократическая колонизация. Он ответил Палею, что если он хочет присоединиться к Москве, то пусть переселяется со всем населением на левый берег Днепра. Палей не сделал этого, но его товарищи, Самус и Искра , перешли на левый берег. Когда, при Августе II, между Польшей и Турцией был заключен мир, польское правительство объявило казакам, что они могут разойтись. Казаки не повиновались. В 1702 г. восстание охватило киевское воеводство, Полесье, часть Волыни и Подолию. Палей снова просил поддержки у царя, но безуспешно. Петр приказал Мазепе переправиться на правый берег Днепра, чтобы помочь полякам против Карла XII. Переправившись туда в 1704 г., Мазепа занялся раньше всего подавлением восстания Палея, пригласил его к себе, арестовал его и отправил в Москву; Палей был сослан в Сибирь и возвращен оттуда уже после измены Мазепы. В начале своего гетманства Мазепа верно служил русскому государству, участвовал во Втором Крымском походе князя В.В. Голицына, потом в Азовском походе, несколько раз виделся с Петром I, который всегда принимал его радушно. Мысль об измене зародилась у Мазепы во время похода на правый берег Днепра. Вероятно, на него повлияли слухи о том, что преобразования, начатые Петром в России, коснутся и Малороссии; но главной причиной было желание создать в Малороссии автономное государство и приобрести для себя полную независимость. Сначала Мазепа, при посредстве иезуитов, вел переговоры с польским королем Станиславом Лещинским, рассчитывая автономную Малороссию отдать под протекторат Польши; но затем, когда Карл XII стал двигаться по направлению к Малороссии, Мазепа завел с ним сношения. В его планы были посвящены писарь Орлик и немногие из старшин. Когда Карл XII вступил, в 1708 г., в пределы Малороссии, Мазепа передался на его сторону, но за ним последовали только немногие казаки и самая незначительная часть старшин. Мазепу не любили в Малороссии; он был очень непопулярен среди народа. 6 ноября 1708 г. был выбран гетманом намеченный Петром слабохарактерный и ничтожный стародубский полковник Скоропадский . После полтавской битвы Мазепа бежал вместе с Карлом XII и скоро умер. Казаки, бывшие с ним, избрали себе гетманом Орлика, но он фактически никогда не был гетманом.

Время Скоропадского (1708 - 1722). Полуботок . Первая Малороссийская коллегия (1722 - 1727). Приняв гетманство, Скоропадский обратился к царю с просьбой об утверждении всех прав, вольностей и порядков войсковых. Царь обещал содержать малороссийский народ ненарушимо по своей милости, а обстоятельные статьи дать после, так как во время похода это невозможно. Далее, гетман просил, чтобы во время походов малороссийский наказный гетман действовал самостоятельно, а не находился под командой русских генералов. В этом ему было отказано. Обещано было, что воеводы не будут вмешиваться в малорусские дела. Русские гарнизоны, поставленные по городам во время войны, были оставлены только в некоторых городах полтавского полка. По случаю разорения края казаки были уволены от службы на одно лето, хотя гетман просил их уволить на несколько лет. В январе 1710 г. царь дал гетману грамоту с подтверждением пунктов, на основании которых соединился с Россией Богдан Хмельницкий. Казалось, что Петр I думает оставить в Малороссии все по-старому; но вышло иначе. При гетмане был назначен состоять для наблюдения особый великорусский чиновник, Измайлов . Ему даны были две инструкции - явная и тайная. Первая обязывала Измайлова наблюдать, чтобы гетман самовольно никого из старшин не отставлял от должности; чтобы старшины избирались с общего совета и утверждались царем; чтобы в числе старшин не было поляков; чтобы местности были раздаваемы и отбираемы не иначе как с согласия генеральных старшин и с разрешения государя. В тайных статьях Измайлову предписывалось наблюдать за поступками гетмана и старшины, проведывать тайно о доходах, которые получают гетман и старшина и доносить, кто из казаков наиболее расположен к царю и какого достоин уряда. Измайлов скоро был отозван, а вместо него для "совета о государевых делах" при гетмане определено было состоять двум лицам - стольнику Протасьеву и думному дьяку Виниусу. Положение Скоропадского как гетмана, было вообще незавидное, тем более, что он постоянно дрожал за свое звание. Раньше великороссы не владели местностями в пределах Малороссии; теперь Меншиков получил всю Поченскую волость, причем ему, вопреки закону и обычаю, отданы были и местные казаки. Начались волнения: десять лет добивались поченские казаки своих прав, которые были, наконец, восстановлены. Получили от Скоропадского маетности в Малороссии и Головкин , Шафиров , Шереметев. После Прутского похода в Малороссии явилось много выходцев из Сербии и Молдавии, которые, указывая на то, что они помогали России, требовали имений. Царь приказывал гетману удовлетворять их просьбы. Постои войска тяжело отражались на Малороссии как в экономическом, так и в нравственном отношениях. У Скоропадского было отнято право смещать и назначать новых полковников, пока на то не будут присланы указы. В первые годы ему удалось провести своих кандидатов, но они позволяли себе разные насилия над жителями, о чем Протасьев постоянно доносил царю. Петр, поэтому, не стеснялся назначать полковников, по своему выбору, из иноземцев и людей посторонних. В 1715 г. царь ограничил власть малороссийских полковников, запретив им по своему выбору определять полковых старшин. За старостью и болезненностью гетмана вместо него к бумагам прикладывали печать канцеляристы, у которых хранилась и самая печать. Когда это дошло до сведения государя, он учредил при гетмане генеральную войсковую канцелярию (1720). Положение Малороссии и ее управления Протасьев рисовал в это время в самых мрачных красках: "... самые последние чиновники добывают себе богатство от налогов, грабежа и винной продажи; ежели кого определит гетман сотником, хотя из самых беднейших людей или слуг своих, то через один или два года явятся у оного двор, шинки, грунты, мельницы и всякие стада, и домовые пожитки". В 1720 г. была учреждена в Глухове судебная канцелярия. В 1722 г. повелено было, для прекращения возникшего в малороссийских судах и войске беспорядка, быть при гетмане бригадиру Вельяминову и шести штаб-офицерам из украинских гарнизонов. Вслед затем состоялся указ об учреждении малороссийской коллегии под председательством бригадира Вельяминова. После смерти Скоропадского (1722) управление Малороссией перешло, временно, в руки черниговского полковника Полуботка, который послал Петру, находившемуся в Персидском походе, просьбу о разрешении выбрать нового гетмана; но Петр отвечал, что выбор отлагается впредь до возвращения его из похода. Когда прибыл в Глухов Вельяминов и открыл действия малороссийской коллегии, начались пререкания между ним и Полуботком. О сборах в Малороссии Полуботок дал Вельяминову только самые общие сведения, утверждая, что о количестве их и о расходе в генеральной канцелярии ничего не известно. В то же время народ, много терпевший от своей старшины и ненавидевший ее, стал обращаться с жалобами в коллегию. В 1722 г. Стародубский полк бил челом государю, чтобы пожаловал им полковника "из великороссийских персон". Вследствие этого прошения Петр назначил в некоторые малорусские города комендантов, желая этим подготовить путь к перемене. В июле 1723 г. на новую просьбу Полуботка о разрешении выбрать гетмана последовал такой указ: "Как всем известно, что со времен первого гетмана Богдана Хмельницкого даже до Скоропадского, все гетманы явились изменниками, и какое бедствие терпело от того наше государство, особливо Малая Россия, как еще свежая память есть о Мазепе, то и надлежит приискать в гетманы верного и известного человека, о чем и имеем мы непрестанное старание; а пока оный найдется, для пользы вашего края, определено правительство, которому велено действовать по данной инс трукции; и так до гетманского избрания не будет в делах остановки, почему о сем деле докучать не надлежит". Полуботок продолжал, однако, "докучать", посылая прошения о выборе гетмана будто бы от всего народа. Петр потребовал Полуботка в Петербург к ответу, а власть, принадлежавшую гетману, передал коллегии. Генеральная старшина должна была только исполнять распоряжения коллегии, как прежде исполняла распоряжения гетмана. Привилегии старшины и державцев относительно свободы их имений от налогов были уничтожены. Князь М.М. Голицын был назначен главным командиром над всеми нерегулярными войсками, в том числе и над малороссийскими казаками. Войсковая генеральная канцелярия потеряла свое значение. В том же 1723 г. казаки, под начальством Голицына, выступили в поход к Буцкому броду. Во время стоянки лагерем на реке Коломаке, главным образом при содействии миргородского полковника Апостола , были написаны челобитные об отмене сборов и об избрании гетмана и отосланы в Глухов, а оттуда в Петербург. Эти коломацкие челобитные рассердили Петра. А.І. Румянцев послан был расследовать, действительно ли народ участвовал в составлении челобитных. Румянцев привез отрицательный ответ, раскрыв целую сеть интриг Полуботка и других старшин. Полуботок с товарищами был заключен в Петропавловскую крепость, где и умер в 1724 г. При Екатерине I генеральным старшинам и миргородскому полковнику Апостолу велено было, по суду, вечно жить в Петербурге, "для того, чтобы народу малороссийскому впредь от них обид и разорения не было". Скоро, однако, они были отпущены в Малороссию. В 1726 г. Верховный тайный совет постановил собрать снова в Малороссии гетмана, сложить новые подати и брать только те, которые существовали при прежних гетманах; суды должны быть составлены из одних только малороссиян, с правом переносить дела в Малороссийскую коллегию. Постановление это не было приведено в исполнение, и во все продолжение царствования Екатерины I делами Малороссии управляла Малороссийская коллегия. За это время Вельяминову удалось составить приблизительный свод малорусских приходов и расходов (см. "Сборник Русского Исторического Общества", том 63, стр. 486). Оказалось, что в Малороссии с разных статей в прежнее время собиралось деньгами 72 128 рублей 24 1/4 копейки, а не собиралось, по разным причинам, 42 366 рублей 95 1/4 копейки. Всех денежных сборов, значит, числилось 114 495 рублей 20 копеек.

Даниил Апостол (1727 - 1734). Междугетманство (1734 - 1750). Граф К.Г. Разумовский (1750 - 1764). Когда вступил в престол Петр II , решено было уничтожить Малороссийскую коллегию и восстановить гетманское достоинство. Тогда же было запрещено великороссам покупать земли в Малороссии, "чтоб оттого малороссиянам не было учинено озлобления". Малороссийские дела были переданы из Сената в Иностранную коллегию. 22 июля 1727 г. был подписан указ о выборе гетмана и старшины, но в инструкции, данной посланному в Малороссию Наумову, говорилось, что гетманом непременно должен быть выбран Апостол. Вслед за Апостолом была выбрана и генеральная старшина, по рекомендации Наумова. В 1728 г. Апостол подал от себя, старшины и всего малороссийского народа прошение о нуждах малороссийских. На это прошение последовали ответы, известные под именем "решительных пунктов" и подтверждавшие Малороссии все ее вольности и права. Суд должен производиться выборными судьями. Генеральный суд получает новую организацию. Президентом его является гетман, а суд состоит из шести членов - трех малороссиян и трех великороссиян, которые обязаны решать дела по малороссийским правам, но без взяток. Гетман избирается вольными голосами, по-прежнему; но выбирать его и смещать малороссияне не могут без особого на то указа царского. Гетман не имеет права один назначать и сменять старшину, а также казнить смертью. Выборы на уряды должны происходить вольными голосами. В генеральную старшину и полковники выбиралось по 2 - 3 кандидата, которых гетман представлял императору. Для замещения должностей полковой старшины полковником совместно с полковой старшиной, сотниками и знатными казаками, также избираются по 2 - 3 кандидата; столько же кандидатов избираются и в сотники, всеми казаками сотни. Кандидаты в полковую старшину и в сотники представляются гетману, который из них и замещает соответствующие уряды, непременно православными; новокрещенным иноземцам запрещается занимать уряды. Все сборы, наложенные на малорусский народ Малороссийской коллегией, отменяются; оставляются только те, которые взимались еще при гетманах. От сборов этих освобождаются только одни казаки. Духовенству малороссийскому никто не должен продавать, закладывать или другим каким-нибудь способом отдавать земли. В монастыри и церкви позволяется делать вклады только деньгами. Решено перевести на русский язык магдебургские и саксонские права и, при посредстве сведущих людей, составить из них одно целое. С целью привести в известность имения частновладельческие ранговые и свободные, никому еще не отданные во владение, по распоряжению гетмана Апостола, во всех десяти полках Малороссии было произведено следствие о маетностях. Собранный материал обрабатывался полковой старшиной и сотниками, составлявшими историю каждого села и определявшими его положение в момент следствия. Составленные таким образом книги генерального следствия представляют, по выражению А.М. Лазаревского, "источник первостепенного значения для истории землевладения в Малороссии". В 1729 г. была образована комиссия для рассмотрения книг правных и составления из них общего свода. Составленный ею сборник, известный под названием "Прав, по которым судится малорусский народ", в 1744 г. был представлен в Сенат и там заглох. Главный результат изменений, которые были произведены в судах при Апостоле, заключался в том, что в роль судей была поставлена вся старшина, как полковая, так и генеральная, и суд окончательно смешался с администрацией. По ходатайству Апостола, число великороссийских полков, стоявших на квартирах в Малороссии, было ограничено в 1731 г. шестью. Когда, в 1734 г., умер Апостол, в Малороссии учреждено было временное правление, под названием правления гетманского уряда. Оно состояло из шести лиц - трех великороссиян и трех малороссиян - и должно было руководствоваться малороссийскими правами, царскими указами и "решительными пунктами" 1728 г. Первое место в правлении занимал князь Шаховской . При нем была произведена ревизия казакам, посполитым и подсуседкам разных чинов, а также мастеровых, с целью определить платежи и повинности, которые они должны нести. В связи с этим был принят ряд мер против уменьшения числа рядового казачества. С целью прекратить уклонение казаков от воинской повинности запрещено было архиереям посвящать в попы и дьяконы малороссийскую старшину, рядовых казаков, а также старшинских и казачьих детей. После смерти князя Шаховского (1737) правители Малороссии сменялись весьма часто. После воцарения Елизаветы Петровны малороссийская старшина и полковники отправили в Петербург трех депутатов, для ходатайства по малороссийским делам. Чтобы облегчить положение Малороссии, пострадавшей от войны, снова был разрешен вольный переход крестьян с места на место, запрещенный генеральной войсковой канцелярией в 1739 г.; запрещено было великороссиянам закреплять за собой малороссиян; была сложена недоимка; уничтожены почты, устроенные в Малороссии на время войны. С 1745 г. управление Малороссией находилось в руках членов войсковой генеральной канцелярии. В 1750 г. в гетманы был выбран заранее намеченный императрицей на эту должность граф Кирилл Григорьевич Разумовский, который в 1751 г. прибыл в Малороссию. Его сопровождал, в виде ментора, Григорий Николаевич Теплов , впоследствии сыгравший большую роль в судьбе Малороссии, способствуя уничтожению ее самобытных порядков. По выбору Теплова был назначен новый состав генеральной канцелярии. Гетман, не обращая внимания на существующие узаконения, стал самовольно назначать и сменять полковников, раздавать имения в вечное и потомственное владение и т. п. С другой стороны, при Разумовском были отменены разные сборы, установленные Самойловичем и Мазепой и тяжело ложившиеся на народ; были закрыты таможни на границах Малороссии и Великороссии и объявлена свобода торговли между Севером и Югом. В 1754 г. уничтожены существовавшие в Малороссии внутренние таможенные сборы. В 1760 г., по прошению Разумовского, малороссийские дела были перенесены из Коллегии иностранных дел в Сенат. В 1764 г. были введены, по литовскому статуту, суды земские, городские и подкоморские, когда-то, еще при польском владычестве, существовавшие в Малороссии. Малороссия была разделена на 20 поветов. Вообще управление Разумовского было тягостно для малороссиян. Он не знал больных мест своей родины и непосредственное заведование краем вверил той самой старшине, которую в стремлениях ее к окончательному порабощению народа мог сдерживать только суровый надзор великороссийских чиновников. При Разумовском старшина окончательно взяла верх и, пользуясь родственными связями с гетманом, спешила забирать оставшиеся еще свободные села "в вечное и потомственное свое и наследников своих владение" - формула совершенно новая, впервые явившаяся в гетманских универсалах при Разумовском. В 1752 г. генеральная старшина обратилась к гетману с "нижайшим доношением", в котором просила о запрещении крестьянских переходов, указывая на то, что переход посполитых, находясь, будто бы, в противоречии с малорусскими правами, представляет злоупотребление, вредно отзывающееся на интересах фиска и на государстве вообще, так как самое население последнего прогрессивно уменьшается. Непосредственные результаты этого прошения неизвестны, но в 1760 г. Разумовским был издан универсал, касающийся переходов крестьян. Гетман не отменил прямо переходов: он только требовал, чтобы все движимое имущество, нажитое посполитым, оставалось, при переходе, за тем владельцем, у которого посполитый жил. Всем владельцам запрещено было, под страхом наказания, принимать к себе посполитых без письменных отпусков от прежних владельцев. Последние, правда, обязаны были давать отпуски, когда посполитый хотел уйти, но на практике это соблюдалось плохо и вызывало массу злоупотреблений.

Уничтожение гетманства. Управление графа П.А. Румянцева . Введение в Малороссии общерусских порядков. В 1764 г. гетман Разумовский созвал в Глухов малороссийскую старшину на генеральную раду, обратившуюся к императрице Екатерине II с просьбой о восстановлении и подтверждении своих прав. На том же собрании старшины лицами, желавшими угодить Разумовскому, был поднят вопрос об учреждении в Малороссии гетманства, наследственного в роде графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Самому гетману мысль эта очень понравилась, но она не встретила сочувствия в большей части старшины и среди высшего малорусского духовенства. Прошение не было подано, но самая мысль о нем раздражила Екатерину II. В секретнейшем наставлении князю А. Вяземскому , назначенному в 1764 г. генерал-прокурором, императрица выразилась так: "Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть провинции, которые правятся конфирмованными им привилегиями, и нарушить оные отрешением всех вдруг весьма непристойно б было; однако ж, и называть их чужестранными и обходиться с ними на таковом же основании есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностью, глупость. Сии провинции, также Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они обрусели и перестали бы глядеть, как волки в лесу. К тому приступ весьма легкий, если разумные люди избраны будут в тех провинциях; когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб и имя гетмана исчезло, не токмо б персона какая была произведена" ("Сборник Российского Исторического Общества", VII, 348). Разумовский был вызван в Санкт-Петербург, очень холодно принят и вынужден подать в отставку. 10 ноября 1764 г., вместо гетманского правления, была утверждена Малороссийская коллегия, президентом которой, в звании малороссийского губернатора, был назначен граф Петр Александрович Румянцев. Коллегия состоялась из 4 малороссийских и 4 великороссийских членов. На последующие события в Малороссии большое влияние оказала записка Г.Н. Теплова: "О непорядках, которые происходят от злоупотребления прав и обыкновений, грамотами подтвержденных Малороссии". В записке своей Теплов старается доказать, что малорусский народ издревле был народом русским и выставляет на вид все злоупотребления, которые происходили от малорусских прав и обыкновений (напечатана во 2 томе "Записок о южной Руси", Кулиша). Влияние записки Теплова заметно в секретном наставлении, данном в ноябре 1764 г. Екатериной II Румянцеву, при назначении его генерал-губернатором Малороссии ("Сборник Русского Исторического Общества", VII, 376 - 391). Ему поручалось, между прочим, принять меры к уничтожению крестьянских переходов. Приехав в Малороссию весной 1765 г., Румянцев целое лето употребил на личный осмотр края. Свои наблюдения он изложил в "Записке о усмотренных в Малой России недостатках, о исправлении которых в Малороссийской коллегии трактовать должно" ("Чтения в обществе Нестора Летописца", V, отд. III, стр. 101). В том же году была начата, по его распоряжению, так называемая Румянцевская опись (см.). В 1767 г. Румянцев отменил действие "решительных пунктов" 1728 г. относительно порядка выбора сотников. Кандидатов в сотенную старшину должна была избирать полковая старшина, вместе с сотниками, и представлять на утверждение Румянцева. Вообще Румянцев действовал на первых порах очень горячо и энергично. Он борется против волокиты в судах, старается привести в известность законы в Малороссии и установить ведомство земских судов, определяет адвокатов, для помощи казакам, в судах земском и городском и т. д. Иногда энергия его переходила в превышение власти, как это было, например, при выборе депутатов в комиссию для сочинения проекта нового уложения. Румянцев самовольно сделал распоряжение, противоречившее манифесту Екатерины II и обряду о выборе депутатов, чтобы жители малолюдных городов не избирали депутата в комиссию, "чтоб не обратилось то им в тягость", а со всеми своими нуждами и желаниями обращались прямо к нему. Он вмешивался лично или через чиновников в выборы депутатов, в составление наказов. Дело о выборе депутатов в Нежине, в которое вмешался Румянцев, привело к разбирательству в военном суде, который приговорил было депутатов-ослушников воли Румянцева к вечной ссылке и даже смертной казни. В наказах своих в Екатерининскую комиссию малорусские обыватели изложили довольно обстоятельно свои нужды; им только нельзя было касаться некоторых вопросов, особенно вопроса о восстановлении гетманства. Заходила речь о малорусских правах и в самой комиссии; наиболее горячо и талантливо отстаивал их депутат лубенского шляхетства Г.А. Полетика . С введением в Малороссии, в 1782 г., общерусских учреждений и образованием в ней наместничеств, должны были прежде прекратить свое существование прежние малорусские учреждения. В 1783 г. был прекращен свободный переход поспольства и, таким образом, юридически утверждено в Малороссии крепостное право (см. Посполитые, XXIV, 691 - 694). В том же году введена в Малороссии подушная подать и реформировано военное устройство малороссийских казаков: из малороссийских казаков велено было набрать десять регулярных кавалерийских полков. В 1789 и 1791 годы эти полки были раскассированы между кирасирскими, конно-егерскими, гусарскими и драгунскими полками, комплектование которых происходило посредством обычных наборов. В связи с учреждением карабинерных полков находилось и переименование малорусских чинов в великорусские; в 1784 г. предписано было прежних малороссийских чинов более не давать. Изданная в 1785 г. жалованная грамота дворянству была распространена и на Малороссии и, таким образом, малорусское шляхетство окончательно слилось с великорусским дворянством. В 1786 г. были отобраны у малорусских монастырей недвижимые имения; часть монастырей была закрыта, для другой введены штаты и положено жалованье. Крестьяне бывших монастырских имений поступили в казенное ведомство. Павел I , вместо 3-х наместничеств, учредил одну губернию Малороссийскую; губернским городом ее был назначен Чернигов. В 1802 г. император Александр I повелел образовать из Малороссийской губернии две, Черниговскую и Полтавскую. При императоре Николае I были уничтожены последние намеки на прежнюю самобытность Малороссии. В 1831 г. в Малороссии было отменено магдебургское право и повелено было ввести для малорусских учреждений и лиц, в них служащих, наименования, установленные учреждением о губерниях ("поветы" переименованы в уезды, "маршалы" - в предводителей, департаменты генерального суда - в палаты гражданскую и уголовную и т. д.). 15 апреля 1842 г. было, наконец, отменено для Малороссии судопроизводство и решение дел по Литовскому статуту, причем некоторые статьи его были внесены, для губерний Черниговской и Полтавской, в Свод Законов.

Правобережная Малороссия в XVIII веке. Когда в 1714 г. этот край окончательно поступил во владение Польши, он был почти лишен крестьянского населения, перешедшего на левый берег. На правом берегу Днепра преобладало крупное землевладение. Первым делом возвратившихся в свои имения землевладельцев было, ввиду недостатка рабочих рук, позаботиться о колонизации своих земель. Колонизация эта шла путем основания слобод. Землевладельцы обещали поселенцам ряд льгот, на известное число лет освобождали их от всех повинностей и налогов и даже иногда помогали им деньгами для первого обзаведения. Для зазывания населения помещики пользовались обыкновенно помощью особых агентов - вербовщиков (осадчих). Население тех мест, где экономическое положение было тяжелым, с охотой шло в "слободы", и к концу первой половины XVIII века правобережная Малороссия снова представляется страной достаточно населенной. К концу первой половины XVIII века кончились сроки почти всех льготных условий; край был уже густо заселен и помещики в рабочих руках более не нуждались. Поэтому, при заключении новых условий, они уже ничем не стеснялись, и оседлое население все более закрепощалось. "Шляхетская среда, - говорит профессор В.Б. Антонович, - была слишком неразвита, слишком эгоистична и недальновидна, чтобы пойти навстречу стремлениям массы народной и добровольными уступками открыть путь для прогресса в гражданском развитии Речи Посполитой. Требуя безусловного подчинения своим целям, отрицая абсолютно все гражданские и человеческие права народа, шляхтичи вызывали необходимо реакцию с его стороны... Она проявлялась в новой форме, возрастала с каждым годом и быстро охватывала массу крепостного люда. Эта новая форма назвала сь теперь гайдамачеством" ("Исследование о гайдамачестве"). Восстания гайдамаков достигали иногда очень широких размеров. В 1768 г. произошло самое страшное из них, известное под именем Колиивщины. После кровавого усмирения этого движения гайдаматчина не прекратилась, а существовала в виде мелких вспышек до самого падения Польши. Польское правительство всячески старалось устранить возможность массовых народных движений: развились доносы, преследовались крестьяне и священники, будто бы подучившие население к восстанию. В 1789 г. возникло, например, на Волыни целое дело о мнимом заговоре, будто бы составленном, по внушению русского правительства, крестьянами и духовенством для истребления местного дворянства ("Архив Юго-западной России", часть III том 5). По второму польскому разделу (1793) правобережная Малороссия была присоединена в России. Дальнейшую историю ее в XIX веке см. Юго-Западный край. Література. Шафонский, "Описание Черниговского наместничества"; Бантыш-Каменский, "История Малой России"; Маркевич, "История Малороссии"; "Бесiди про часи козацкi на Укаинi" (Чернiвцi, 1897); А Я. Ефименко, "Очерки истории правобережной Украины"; Н.І. Костомаров, "Монографии"; его же, "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"; П.А. Кулиш, "История воссоединения Руси"; М. Максимович, "Собрание сочинений" (том I); В.Б. Антонович, "Монография по истории Западной Руси" (том I); О.І. Левицкий, "Очерк внутренней истории Малороссии во второй половине XVII века" ("Киевские Университетские Известия", 1874); Ф.М. Уманец , "Мазепа"; А.М. Лазаревский, "Заметки о Мазепе" ("Киевская Старина", 1898); "Полуботок" ("Русский Архив", 1880, I); "Семья Скоропадских" ("Исторический Вестник", 1880, VIII); "Описание старой Малороссии" (рецензия на этот труд В.А. Мякотина и Д.И. Багалея); Васильчиков , "Семейство Разумовских"; Д.П. Миллер, "О судах земских, городских и подкоморских в Малороссии в XVIII веке" (рецензия на этот труд - А.М. Лазаревского). Для истории правобережной Малороссии важны вступительные статьи в "Архиве Юго-Западной России" (В.Б. Антоновича, О.И. Левицкого, М.Ф. Владимирского-Буданова и др.). По отдельным вопросам общественного и гражданского быта Малороссии см. ряд статей в "Киевской Старине" с 1882 г. Ср. также литературу в статье Духовенство, Литовско-русское государство, Магдебургское право в Малороссии, Поземельная община, Польша, Посполитые, Старшина, Суды в Малороссии, Уния. Н. Василенко.