Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія органів внутрішніх справ (Контрольна)

Скачати 11.83 Kb.
Дата конвертації19.01.2018
Розмір11.83 Kb.
Типреферат

ІСТОРІЯ

ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ РОСІЇ

Тема №7

«Створення радянської міліції (1917-1920 рр.)»

план:

1. Правові основи створення органів міліції в 1917-1918 рр .;

2. Правові основи створення кримінально-розшукових органів.

3. Завершення організаційного становлення міліції.

Коріння процесу становлення радянської міліції ідуть у Лютневу революцію в Росії. Після повалення самодержавства царська поліція була ліквідована. Юридичним закріпленням процесу ліквідації стали постанови Тимчасового уряду від 06.03.1917 р про ліквідацію корпусу жандармів, і від 10.03.17 р про скасування Департаменту поліції. Була проголошена заміна поліції «народною міліцією». Правовою основою організації і діяльності міліції визначалася в постановах Тимчасового Уряду «Про затвердження міліції» і «Тимчасовому положенні про міліцію», видані 17 квітня 1917 року. У своїй постанові Тимчасова постанова намагався не допустити існування одночасно і народної міліції і збройних формувань трудящих, які існували в цей смутний час. Виниклі під час Лютневої революції Ради робітничих і селянських депутатів одночасно з народною міліцією організовували загони робочої міліції та інші збройні формування трудящих, які охороняли фабрики і заводи, і спостерігали за охороною громадського порядку. У постанові «Про затвердження міліції» Тимчасовий уряд вказало, що призначення народної міліції відбувається державною адміністрацією. Таким чином, народна міліції, створена відразу після Лютневої революції, стала невід'ємною частиною державного апарату.

Після Жовтневого перевороту, як зараз прийнято говорити, II Всеросійський з'їзд Рад юридично закріпив утворення Радянської держави і закріпив ліквідацію Тимчасового Уряду і його органів на місцях і в центрі. Центральні органи міліції припинили своє існування 2 грудня 1917 року. На місцях все залежало від волі нових «господарів життя». У багатьох містах і районах міліція Тимчасового Уряду розпускали, в інших же - здійснювалася її реорганізація під керівництвом напівграмотних політпрацівників.

Правовим підстава організації радянської міліції постанова НКВД «Про робочу міліцію» видане 28.10 (10.11). 17 р У цій постанові не передбачалися організаційні форми міліцейського апарату. Пов'язано це було, перш за все, з поглядами правлячої верхівки на державний устрій. Погляди ці полягали в тому, що зі зламом старої державної машини, насамперед, ліквідувалися армія і поліція, а їх функції переходили до збройного народу. Такий погляд існував деякий час після Жовтневої революції. Організаційно-правове вираження ця ідея отримала в тому, що формування робочої міліції відбувалося, як правило, на основі добровільності, і лише в окремих випадках формування відбувалося на основі повинності вводиться Радами.

В силу того, що формування робочої міліції не мали постійного штату, вони носили характер масових самодіяльних організацій. Однак реальний стан справ показало нежиттєздатність подібного підходу до організації ОВС. Керівництво партії володіло в той час тверезим розумом і здоровою пам'яттю. Уже в березні 1918 року комісар НКВД поставив перед Урядом питання про організацію радянської міліції на штатних засадах. Це питання було розглянуто на засіданні Уряду, і НКВД було запропоновано розробити і внести проект положення про радянську міліцію. 10 травня 1918 колегія НКВД прийняла наступне розпорядження: «Міліція існує як постійний штат осіб, що виконують спеціальні обов'язки, організація міліції повинна здійснюватися незалежно від Червоної Армії, функції їх повинні бути строго розмежовані». 15 травня це розпорядження було розіслано по телеграфу всім губернаторам Росії. 5 червня того ж року, був опублікований проект Положення про народну робочо-селянської охороні (міліції). У ньому уточнювалося і розшифровувалося розпорядження НКВС, яке ми цитували. Потім, з'їзд голів губернський Рад, який проходив з 30.07. по 01.08.18 р «визнав необхідність створення радянської робітничо-селянської міліції». 21.08.1918 року РНК розглянув проект Положення про радянську міліцію. РНК доручив НКВД, спільно з НКЮ, переробити проект в інструкцію, пристосувавши її (інструкцію) до виконання прямих обов'язків міліції. І, нарешті, 21.10.1918 року НКВД і НКЮ затвердили Інструкцію про організацію радянської робітничо-селянської міліції. 15.10.1918 р ця інструкція була розіслана в губернські і повітові управління міліції. Вона встановлювала організаційно-правові форми міліції для всієї Російської Федерації. Центральним органом радянської міліції стало Головне управління міліції. Воно здійснювало: загальне керівництво діяльністю радянської міліції; видання наказів і інструкцій, що визначають технічну і, обов'язково, політичну сторони роботи; нагляд за діяльністю органів міліції та т.п. Основні ланки апарату міліції складали губернські і повітові управління. Великі міста могли мати свою міську організацію міліції, але з особливого дозволу НКВД. Низова ланка апарату - ділянку на чолі з дільничним начальником, якому підпорядковувалися старші міліціонери і міліціонери. Губернські управління були одночасно органами НКВД і органами губернського Виконкому Рад. У грудні 1918 року ГУ міліції розробило і затвердило Загальну інструкцію міліціонерам, Інструкцію районним начальникам і їхнім помічникам, Інструкцію старшим і черговим по району міліціонерам, Інструкцію щодо вживання зброї. Всі нормативні акти були схвалені Першим Всеросійським з'їздом завідуючих губернськими і міськими управліннями міліції.

2. Система кримінального розшуку виникла в жовтні 1918 року, після затвердження в складі Головного управління міліції Центрального управління карного розшуку на правах відділу. До цього уг.розиск, безумовно, існував у великих містах, але децентралізовано, і підкорявся місцевим Радам. Центр розшук розробив план реорганізації всієї пошукової справи в Росії, хоча мова йшла фактично про нове створення пошукової системи, оскільки старих кадрів розстріляли, а нових не могло і бути.

Правовою основою створення радянського карного розшуку стало Положення про організацію відділу карного розшуку НКВД, видане 05.10.18 р, за яким органи уг.розиска засновувалися в містах з населенням не менше 40-45 тис. Чоловік. При губернських і міських управліннях міліції створені були відділення карного розшуку. Загальне керівництво системою карного розшуку здійснював НКВД.

Всі питання будівництва апарата карного розшуку ГУ міліції РСФСР вирішувало разом з місцевими Радами. У листопаді 1918 року було спрямовано у виконкоми місцевих Рад.

3. У складні роки становлення нової «робітничо-селянської» влади процес становлення міліції продовжувався. 3 квітня 1919 року РНК РРФСР видав декрет «Про радянську робітничо-селянської міліції», за яким співробітники міліції не підлягали призову в Красною Армію, залишалися на своїх місцях і вважалися прикомандированими до управлінь виконкомів Рад. На НКВД покладався обов'язок тримати в діючій армії 1/3 міліціонерів і 1/5 командного складу міліції. У міліції вводилася військова дисципліна і обов'язкове навчання військовій справі. Частини міліції, що знаходяться в районах бойових дій, за погодженням реввоенсоветов армій і фронтів з місцевими Радами, могли залучатися до навчання в бойових діях. При цьому вони переходили в підпорядкування до армійських воєначальників. 15 квітня 1919 року НКВД послав на місця циркуляр, який би «нерозумним» практичну реалізацію вищезгаданого декрету від 03.04.19 р Відповідно до декрету СНК і циркуляром НКВД була зроблена перебудова органів міліції, згідно військовим статутам. Правове закріплення порядку участі міліції в бойових діях звільнило її від спеціальних мобілізацій, що проводилися раніше.

Відповідно до декрету РНК від 03.04.19 р утримання всіх видів міліції приймалося на державний рахунок.

Крім загальної (уездно-міський) міліції для організації правопорядку в країні організовується спеціалізовані види міліції. Так, 21 лютого 1919 ВЦВК видає постанову «Про організацію залізничної міліції і залізничної охорони», а ще до цього 25 липня 1918 РНК прийняв декрет «Про заснування річкової міліції». Потім в квітні 1919 року вийшов декрет ВЦВК про радянську річковий робітничо-селянської міліції. Спочатку залізнична і річкова міліції формувалися за територіальним принципом, але потім, в залізничній міліції формування відбувалося по лінійним відділам на кожній із залізниць, а річкова міліції стала формуватися стосовно до басейнів водних шляхів. В кінці 1920 року за рішенням Ради Праці і Оборони вся залізнична і водна міліції перейшли в розпорядження командувача внутрішніми військами республіки.

Восени 1919 року НКВД, обстеживши стан охорони на підприємствах, прийняв рішення організувати промислову міліцію. На неї покладалися завдання боротьби з розкраданнями гос.собственности і т.п. 3 березня 1920 року в складі ГУ міліції РСФСР утворили відділ, в губернський управліннях - відділення промислової міліції, на підприємствах - її підрозділу.

Для активізації боротьби зі злочинністю були здійснені заходи по об'єднанню органів ВЧК і міліції. У червні 1919 року 3-а Всеросійська конференція ЧК прийняла резолюцію «Про взаємини між місцевими ЧК і міліцією», схвалену НКВД. Вона встановила: «У колегії місцевих відділів управління вводити в якості членів голів ЧК». Для зміцнення апарату карного розшуку із середовища ЧК призначалися люди на посаді зав. кримінально-розшуковими відділеннями. У липні 1919 року відбулася часткове об'єднання апарата карного розшуку і транспортних ЧК. Співробітники карного розшуку, що обслуговують залізниці і водні шляхи відряджалися в розпорядження місцевих ЧК. У жовтні 1920 року було створено самостійні органи карного розшуку на транспорті організовані за лінійним принципом. У лютому 1919 року Центророзиску за згодою губернський виконкомів і твердження Главмилиции надавалося право відкривати відділення в містах з населенням менше 40 тис. Чоловік «... якщо за кількістю злочинів буде необхідно мати там число співробітників карного розшуку, достатнє для відкриття особливого відділення». У 1919-20-х роках карний розшук фактично проводив попереднє слідство у більшості справ. У квітні 1920 року органи карного розшуку і органи слідства були злиті в одне ціле. Однак уже наприкінці 1920 року, після введення народних слідчих у системі НКЮ, міліція перестала виконувати функції слідства.

В органах міліції починаються створюватися науково-технічні підрозділи. У лютому 1919 року колегія НКВД затвердила кошторис на освіту кабінету судової експертизи, реєстраційного та дактилоскопічного бюро і музею. Створений при Центророзиске кабінет судової експертизи був першим науково-технічним підрозділом, і не тільки в ОВС.

Досвід будівництва радянської міліції відбився в Положенні про робітничо-селянської міліції. 08.06.20 р проект Положення розглядався на засіданні РНК. Після схвалення СНК проект Положення 10.06.20 р затвердив ВЦВК. У Положенні закріплювався досвід перших років будівництва міліції. З виданням Положення, в основному, завершився період організаційного становлення міліції.

У Положенні підкреслювалося, що постачання міліції продовольством, спорядженням, обмундируванням, озброєнням, а також забезпечення сімей міліціонерів виробляються за рахунок державного бюджету. Рада Праці та Оборони 11.07.20 р прийняв постанову «Про постачання міліції продовольством, фуражем і предметами першої необхідності». У постанові вказувалося, що постачання постачанням міліції відбувається на загальних підставах з частинами Червоної Армії.

У жовтні 1920 року апарат Головного управління міліції РСФСР складався з 8-ми відділів: уездно-міський (загальною), промислової, залізничної, водної, слідчо-розшукової міліції, інспекторського відділу, відділу постачання і секретаріату.

література:

-Поліція і міліція Росії: сторінки історії. М., 1995

-Советская міліція: історія та сучасність 1917-87 рр. М., 87