Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія появи і розвитку журналістики

Скачати 21.07 Kb.
Дата конвертації09.04.2019
Розмір21.07 Kb.
Типреферат

Вступ

Журналістика є досить молодим і активно розвиваються соціальним інститутом пронизливим і впливає на всі сфери суспільства. Вивчення історії журналістки дозволяє більш глибоко зрозуміти не тільки її розвиток і сучасний стан в соціумі, а й розвиток суспільства в цілому.

Необхідність знання і розуміння причин і передумов, що сприяють появі та становленню журналістики, допоможе нам спрогнозувати її подальші тенденції та шляхи розвитку.

Пражурналістікі. Поява інформаційного спілкування

Форми інформаційного спілкування з'явилися вже на зорі людства. Це було необхідним кроком при переході від «первісного стада» до формування людських відносин. Величезну роль в цьому зіграли первинні форми праці формувалися людей, в процесі організації якого виникала необхідність обміну «повідомленнями». Спочатку це були знаки (в тому числі звукові), а потім стала виникати членороздільна мова. Так потреба в обміні інформацією привела до розвитку форм знакового спілкування. Це знакова спілкування сприяло згуртуванню людей при організації поведінки в характерних для первісно-общинного ладу областях діяльності. При цьому знакова і найбільше несе інформацію мовне спілкування виступало як складова частина всього життя людей.

Інформаційне спілкування, в якому опинилися, задіяні зір і слух, було потужним фактором впливу на людей і, що особливо важливо, - впливу в сфері громадської думки, яке тоді було чи не головною духовно організуючою силою в життєдіяльності людських спільнот.

Мова, жест, міміка стали чинниками формування уявлень про навколишній світ і способом впливу на поведінку людей як членів спільнот уже при первісному ладі. Зв'язка «інформація - громадська думка» свідчить про те, що провісники майбутніх масово-інформаційних процесів стали зароджуватися в далекі часи.

Поява ораторських виступів

З виникненням держави форми громадського життя ускладнилися, розвернулися процеси поділу праці, сформувалися політичні інститути і з'явилися професійні політики. У цей час особливо активну роль в поширенні громадської інформації відіграють оратори. Політична діяльність великих ораторів давнини, зокрема, Демосфена (Греція) і Цицерона (Рим), представляють яскравий прояв того, що можна вже з великою визначеністю назвати пражурналістской діяльністю, - цілеспрямоване поширення в масі людей відомостей, що роблять на них ідейно-психологічний вплив, формують їх думки, уявлення, прагнення, які спонукають до тих чи інших діями.

З давніх часів і до наших днів усні виступи ораторів були і залишаються найважливішою формою масово-інформаційної діяльності. Представники державної влади розсилали для оповіщення підданих своїх гінців: глашатаїв, дяків, герольдів. З усними формами поширення інформації пов'язані широко побутують зараз слова - «форум» (площа зборів в Римі), «трибуна» (виборні посади), «віче» (збори у слов'ян), «дума» та ін. Багато з них збереглися в назвах газет і журналів, що свідчить про міцні зв'язки журналістики з пражурналістіческімі явищами.

Традиції ораторських виступів широко використовувала церква і релігійні діячі, які стояли на чолі масових рухів. Політичне красномовство було складовою суспільно-політичної діяльності вже в XVIII столітті, а пізніше виявилося важливим атрибутом парламентської культури, взагалі виступів перед широкою публікою, в тому числі на мітингах і зборах.

Поява письмових форм передачі інформації

Одночасно з усними розвивалися письмові форми масової інформаційної діяльності. Пізніше виникли прокламації, листівки та ін. На їх основі сформувалися жанри публіцистики. Широко увійшли в журналістську практику.

Всі ці форми суспільної комунікації виникли в давнину як форми пражурналістской діяльності. Тоді ж з'явилося й щось на кшталт газети. У великих стародавніх державах усні форми поширення відомостей виявилися недостатніми, так само як і розсилка з гінцями письмових повідомлень. Тому виникли «писані» форми власне пражурналістікі - подібності газет у вигляді зведень актуальних матеріалів різного роду.

Відомо, що в Древньому Єгипті при дворі фараонів «виходила», у вигляді папірусних сувоїв, «газета»; на противагу їй існувало і опозиційний «видання». Але більш стійким виявилося інше пражурналістской підприємство: в римському державі за вказівкою Юлія Цезаря стали «виходити» і утримувалися протягом століть зведення різних звісток - «Acta Senatus» і «Acta diurnal populi Romani». Призначені для них повідомлення писалися на покритих гіпсів дошках, які вивішувалися на видних місцях. У письмових копіях «Асta» розсилали по містах і провінціях Риму.

Історія зберегла назви посад людей, які займалися виданням цих газет. Складання текстів поручилися спочатку квесторам, посадовим особам, котрі відають фінансовим і судовими справами. Потім відбирати інформацію стали префекти державного казначейства. Матеріал для цих видань збирав спеціальний чиновник із стану вершників. Вершник отримував право нагляду за виданнями тоді, коли ставав трибуном легіону.

І в інших країнах, наприклад, Японії, до виникнення друкарської техніки існували «газети» - відбитки з обпалених глиняних дощок. Відома найстаріша така «газета» - «Іоміурі каварабан» за 1615 р Англії поширювалися рукописні листки «News Letters».

«Служби новин»

Предтечі професії в усному інформуванні -глашатаі відомих у всіх країнах. У Москві новини вигукували на Іванівській площі, в Англії новинами обмінювалися в кав'ярнях, а інформаторів називали кедіі. У Німеччині новини розносили бродячі музиканти - шпільмани, які часто постачали свої повідомлення їдкими коментарями.

З розвитком пражурналістской діяльності виникає потреба у фахівцях «інформаційної служби». Справжню репортерської діяльність розгорнули французькі Нувелліст. Спочатку люди, схильні до обміну новинами, просто збиралися для спілкування на вулицях і площах Парижа. Потім найбільш підприємливі та здатні до пошуку інформації зробили це своєю інформацією. Вони завели спеціальні бюро новин, де розмножували необхідну інформацію для багатих парижан і провінційних замовників. Такі бюро новин - прообрази редакції з'явилися в Німеччині, Італії та інших країнах. Вони займалися добуванням і продажем зацікавленим людям відомостей про торговельні справи, про які прибувають і відбувають судах, про безпеку доріг і політичних подій.

Однак всі названі явища відносяться до пражурналістіке, як би сильно їх окремі риси ні походили на журналістику. Пражурналістской явища характеризуються обмеженим і непостійним розповсюдженням «видань», відсутністю друкарської техніки, що дозволяє швидко тиражувати газети і журнали.

Журналістика

Виникнення власне журналістики

Власне журналістика - друковані періодичні видання - могла виникнути тільки після винаходу друкарства. В Європі друкуються календарі, збірники вістей, листки - безпосередні попередники газет, журналів та альманахів. Але з часу винаходу друкарства пройде ще півтора століття, перш ніж друкарська техніка почне використовуватися для тиражування журналісткою періодики.

Вирішальним фактором виникнення журналістики виявилися соціально-економічні причини. Рубіж XVI-XVII століть - час активного формування ринкових відносин, зростання міжнародної торгівлі. В цей же час виникають великі централізовані абсолютистські держави, розвиваються наука і культура, поширюється грамотність, зростає прошарок освічених людей, розширюється читацька аудиторія, виникла поштова служба.

Всі ці соціальні, політичні, культурні економічні чинники послужили поштовхом для більш широкого і регулярного розповсюдження торгової, комерційної, наукової, культурної інформації, а також політичної - про внутрішнє і міжнародне становище справ. Технічні можливості тиражування інформації сприяють швидкому зростанню і розвитку всебічних зв'язків між країнами. Саме тому час виходу на арену історії буржуазії з її економічними інтересами, а потім і політичними домаганнями супроводжувалися становленням і розвитком журналістики. Крім, того, і феодально-клерикальні кола стали підтримувати розвиток друку, розуміючи її значення для політичної та ідеологічної боротьби.

перші газети

Перші газети, розраховані, насамперед на купців і городян, містили відомості про торговельні шляхи, цінах, ході торгівлі, рух товарів, внутрішнього життя країн, міждержавних відносинах і іншу інформацію, важливу для ділових людей того часу. Але вже «Gasette», створена за участю кардинала Рішельє, стала публікувати і політичні новини з орієнтацією на державні інтереси Франції.

У другій половині XVII століття з'явилися журнали, стали виникати щоденні газети. Нові видання швидко набували ті ознаки, які відрізняли їх від іншої друкованої продукції і без яких не можна було б говорити про сам факт існування преси. Це - регулярність і періодичність випуску, щодо великий тираж, широке поширення, оперативність і актуальність інформації. Практично відразу ж відбувся поділ друку на основні типи: оперативні, переважно подієві газети, більш схильні до аналізу і нагадують книгу журнали, порівняно рідкісні по періодичності календарі, бюлетені, почасові довідники. Зрозуміло, система сучасної преси дивиться значно багатшими і строкатіше.

Преса чи не з моменту свого народження стала учасницею ідеологічних і політичних процесів. Прогресивні ідеологи буржуазії прагнули використовувати друк для поширення своїх поглядів на суспільний устрій, а феодально-монархічні сили і ортодоксальна церква за допомогою газет відстоювали своє панування і привілеї. Ніяке інше засіб не могло конкурувати з пресою по здатності впливати на масову свідомість.

Спочатку головною зброєю політичної боротьби були виданні брошурна типу - памфлети. Саме памфлети стали головною ідеологічною зброєю під час Англійської буржуазної революції. А напередодні Великої Французької революції виникла буржуазно-політична преса газетного типу. Під час революції виходили знамениті газети: «Друг народу» Марата, «Пер Дюшен» Еберу, «Захисник конституції» Робесп'єра.

Так як на зміну феодальної замкнутості прийшли всі більш докладний поділ праці між виробниками і ринковий обмін товарами, причому в кооперацію між собою вступали жителі різних міст, країн і континентів. Як наслідок - пожвавилися зв'язки між населеними пунктами і державами. Без джерел інформації налагодити таке спілкування було б неможливо. Людина виривався з вузького кола уявлень про життя його інтереси, і цікавість тягнулися все далі за межі безпосереднього досвіду, і саме преса відкривала йому вікно у світ.

У Росії перша газета - «Ведомости» - стала виходити в 1702 році за указом і за участю Петра I .. Це було державне політичне видання, які пропагували петровські перетворення.

У XVIII - початку XIX століття журналістика розвивалася переважно в формах так званого «персонального журналізму», коли засновник і керівник видання був головним, а часом і єдиним автором, він же займався друкарською справою і розповсюдженням. Видавалися переважно журнали, газети займали друге місце. Тиражі були невеликі, вплив преси обмежувалося вузьким колом людей. У Росії навіть в середині XIX століття тираж в 5-6 тис. Примірників вважався величезним.

У XIX столітті європейська журналістика стала динамічно розвивається найважливішою областю суспільно-політичної, економічної, культурної життя суспільства.Вона відгукувалася на широке коло інтересів і запитів аудиторії, включаючи домоведення, аматорські заняття і моди. Політичні угруповання, урядові установи, наукові, культурні та інші товариства і асоціації прагнули обзавестися своїми виданнями, щоб з їх допомогою засобів масової інформації знайомити широкі кола громадськості зі сферою своїх занять, впливати на громадську думку і умонастрої людей. Сформувалася журналістика різних напрямків, що виражають інтереси різних соціальних сил.

З ростом значення журналістики все ширше використовувалися різні технічні засоби для відтворення та передачі інформації (техніка гравірування для ілюстрування, телеграф для передачі повідомлень, залізні дороги для доставки і т.д.). У другій половині XX століття були винайдені способи відтворення фотографічних знімків за допомогою клішірованія, ротаційна машина, лінотип. Газети і журнали завойовували широкі кола аудиторії, завдяки чому росли тиражі і доходи, формувалися редакційні гуртки, корпус професійних журналістів.

В кінці XIX виділилися два різновиди журналістики: масова (для широкого читача і низів суспільства) і якісна (для заможних, правлячих кіл, інтелігенції). Комерційна вигода змушує випускати масові бульварні газети, розраховані на невисокий смак обивателя. Безпринципні, готові нажитися на будь-якому скандалі і сенсації, які користуються пером як ключем до грошового сейфу, шантажисти, наклепники - такі характеристики журналістів бульварної преси.

Вплив журналістики сильно зросла. Вона стала активно втручатися у внутрішньополітичну боротьбу і міжнародні відносини, виявилася здатною не тільки впливати на прийняття політичних рішень, знищувати репутації великих політиків, а й скидати уряду. На перше місце вийшли щоденні газети, їх власники стали називати лордами (або баронами) преси, вони увійшли до правлячого істеблішменту суспільства.

Друк, радіо і телебачення

На рубежі XIX і XX століть було винайдено радіо і телебачення. Радіо стало важливим засобом масової інформації вже в 20-х роках, а телебачення - в кінці 40-х років XX століття. До 80-х років розвиток всіх трьох типів каналів масової інформації завдяки успіхам радіоелектроніки призвело до створення єдиної системи журналістики, до їх «рівноправності» (в деяких відносинах лідером стало телебачення). Початок формуватися єдиний світовий інформаційний простір, коли міждержавні кордони перестали бути перешкодою для поширення масової інформації. Наступ після ери «холодної війни» розрядки, а потім і мирного періоду в розвитку людства додало журналістиці ще більш вагому роль в процесах розвитку земної цивілізації. Якщо раніше в умовах ідейно-політичних зіткнень журналістику називали «п'ятої великою державою» або «третьою силою», то тепер все частіше її стали називати «четвертою владою» (крім законодавчої, виконавчої та судової) завдяки значній ролі в суспільстві через формування масової свідомості в світових масштабах.

Друк, радіо і телебачення являють собою своєрідний "тріумвірат" засобів масової інформації, кожне з яких має ряд особливостей, що проявляються у вигляді і способах донесення інформації до аудиторії. Однак при наявності специфічних властивостей печатку, радіо і телебачення мають щось спільне - це здатність донести до масової аудиторії більш-менш оперативно словесно-понятійну і емоційно-образну інформацію. Але є і своєрідні риси, що належать тільки якого-небудь одного засобу (кінематографічне зображення на телебаченні, словесно-буквена інформація в пресі, вневизуальное звукове повідомлення на радіо).

Ця сила журналістики обумовлена ​​значенням інформації в сучасному житті суспільства. І її роль буде збільшуватися в міру просування людства до розвиненого інформаційного суспільства, де вирішальним фактором розвитку стануть «інформаційні технології». Володіння інформацією і вміння працювати з нею набувають вирішальні значення.

У формується постіндустріальному інформаційному суспільстві діяльність ЗМІ серйозно змінюється і технічно. Після трьох перших етапів розвитку (усне мовлення, письмові форми, технічні засоби копіювання тексту і зображення, звуко- відеоматеріалів) настає четвертий, заснований на пануванні електронно-комп'ютерних засобів - цифрового запису і передачі інформації з використанням волоконно-оптичного кабелю і космічного зв'язку. Настає пора multimedia. коли «споживач» інформації буде мати у своєму розпорядженні заснованим на комп'ютерній базі єдиним пристроєм, що з'єднує властивості телевізора, радіоприймача, телефону, електронної пошти, факсу, фото- відеокамери, притому розміром з книгу. Інтерактивна (двосторонній зв'язок) з банками даних дозволить за допомогою принтера отримувати газету, створювану з урахуванням інтересів і смаків споживача за допомогою комп'ютера, «знає» переваги «господаря» і виконує його замовлення. Так «бродкастінг» перетворюється в «бродкетч»: виникає парадоксальне явище - індивідуалізована (або демассовізірованная) масова інформація.

В результаті компонування на «замовлення» масово-інформаційного «меню» виникає небезпека такої індивідуалізації одержуваної окремими споживачами інформації, що образи світу в свідомості людей будуть істотно (а часом і кардинально) різними. Єдиний реальний світ перетворюється тим самим у безліч незбіжних його «образів» -Версія. У цих умовах різко зросте значення такого джерела масової інформації, який би готувався журналістами як інтегруюча модель сучасності, що створює свого роду background, предоснову міросознанія і задає парадигму сприйняття всієї іншої інформації. Це особливо важливо для єдиного взаємозалежного світу інформаційної цивілізації XXI століття.

Інтернет і електронні ЗМІ

В останнє десятиліття приєднується і активно розвивається четвертий тип каналів інформації - всесвітня комп'ютерна мережа (представлена ​​в наш час Інтернетом), в якій значне місце (поряд зі спеціальною) займає масова інформація. Це електронні версії і дайджести газет, тобто мережеві газети і журнали, радіо- і теле - "сетевещаніе", сайти ( "сторінки") окремих журналістів, притому оперативно змінюють зміст і одержувані в режимі реального часу. Таким чином, комп'ютерні мережі з'єднують в собі можливості всіх типів ЗМІ, щоправда, друковані тексти можуть читатися лише з монітора (і при необхідності друкуватися на власному принтері). Важливо врахувати також, що найбільша частина інформації передається на іноземних мовах, що ускладнює для багатьох повноцінне освоєння інформації навіть при наявності в кого ьютере програми-перекладача. Більш того, нинішня інформаційне середовище Мережі перевантажена чисто комп'ютерною інформацією, так само як і сильно політизованою інформацією в соціальних областях. З іншого боку, ситуація повільно змінюється в тому сенсі, що вся інформація стає комерційною, тобто комерціалізованої. На багатьох сайтах неможливо побачити повної структури новин, оскільки переважають так звані "гарячі" теми, сенсації дня. Інтернет - користувачеві пропонується лише короткий огляд найбільш важливих подій. Складно сказати, чи є Інтернет засобом масової інформації. Швидше за все поки не є, але ситуація розвивається таким чином, що Інтернет як джерело інформації стає більш структурованим, підбірка новин починає здійснюватися менш хаотично, багато новин поширюються офіційними джерелами. Незабаром, ймовірно, Інтернет стане повноцінним засобом масової інформації.

Основною перевагою електронного видавництва перед традиційним є висока оперативність інформації: після верстки видання її можна миттєво помістити в мережу. Застосування гіперпосилань забезпечує швидкий доступ до довідкової інформації, крім того, є можливість включати в текст мультимедійний кошти. Колірна палітра монітора більш різноманітна в порівнянні з поліграфічною, до того ж можна використовувати об'ємну 3D графіку.

З економічної точки зору, на перший погляд, електронне видавництво не вимагає великих фінансових вкладень, так як відсутні витрати на поліграфічні послуги, матеріали, зберігання готової продукції, витрати на транспорт, багаторазову додруківка. Прямими витратами, беручи до уваги оплату журналістської праці, будуть кошти на установку сервера з якісними лініями зв'язку.

висновок

Як і всякий громадський інститут, журналістика пройшла складний історичний шлях, перш ніж зайняти своє сьогоднішнє становище в світі. Вона виникла, удосконалювалася, і росла під впливом того суспільства, якому була покликана служити. Преса є продуктом і складовою частиною людської цивілізації, «дзеркалом» національної та світової культури, а зміст і форми її діяльності прямо залежать від потреб певної соціальної системи на конкретному рубежі історії.

Головною метою курсової роботи було виявлення причин, які сприяли появі, розвитку та становленню журналістики, як повноцінного і обов'язкового соціального інституту сучасного суспільства. Я постарався виділити ряд основних передумов і причин:

1. Інформаційна (необхідність передачі інформації як такої)

2. Розвиток духовної культури суспільства

3. Матеріально-технічний розвиток суспільства

4. Потреба суспільства

Економічні перетворення в суспільстві

Її участь в ідеологічних і політичних процесах.

Список літератури

Корконосенко С. Г. Основи журналістики: Підручник для вузів. - М. Аспект Пресс, 2001 - 287 с.

Прохоров Е. П. Введення в теорію журналістики: Навчальний посібник. - М. Изд. РІП-Холдинг, 2000. - 308 с. - (Практична журналістика)

Світич, Л. Г. Професія: журналіст. Навчальний посібник. - М .: Аспект Пресс, 2003. - 255 с.


  • Пражурналістікі.
  • Поява ораторських виступів
  • Поява письмових форм передачі інформації
  • «Служби новин»
  • Журналістика
  • Друк, радіо і телебачення
  • Інтернет і електронні ЗМІ
  • Список літератури