Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія прокуратури Росії

Скачати 55.25 Kb.
Дата конвертації07.10.2018
Розмір55.25 Kb.
Типреферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державна освітня установа вищої професійної освіти

«Уссурійський державний педагогічний інститут»

Історичний факультет

Курсова робота

Тема: Історія прокуратури Росії.

Виконала студентка 742 групи

Цикура Наталя.

Перевірив: Пазенко Е.А.

Уссурійськ 2010 року.

зміст:

Вступ.

Глава I. Виникнення і розвиток прокуратури в Росії.

1.1. Поява і розвиток прокуратури в царський період.

1.2. Прокуратура в радянський і пострадянський періоди.

Глава II. Місце прокуратури в системі правоохоронних органів.

2.1. Структура і організація органів прокуратури.

2.2. Принципи організації і діяльності органів прокуратури.

Висновок.

Список використаної літератури.

Вступ.

В умовах переходу до ринкових відносин в нашій країні визначився курс на формування правової держави, який передбачає загальне без будь-яких винятків підпорядкування закону всіх суб'єктів суспільних відносин, послідовну і рішучу боротьбу з будь-якими правопорушниками, т. Е. Всемірне зміцнення законності.
У зв'язку з цим значно зростає роль прокуратури яка, покликана здійснювати нагляд за точним і однаковим виконанням діючих на території Російської Федерації законів органами місцевого самоврядування, міністерствами, відомствами та іншими органами державного і господарського управління та контролю, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями незалежно від їх підпорядкованості, громадськими організаціями та рухами, посадовими особами та громадянами.
Діяльність прокуратури регулюється Конституцією і Законом «Про прокуратуру Російської Федерації», прийнята 17 січня 1992 р

Предметом дослідження в даній роботі виступає прокуратура, об'єктом дослідження є місце, яке вона займає в системі правоохоронних органів, а також зміни, які зазнала прокуратура в процесі свого розвитку.
Метою роботи є всебічне вивчення історії прокуратури та її місце в правоохоронних органах.
Виходячи з поставленої мети, було поставлено ряд завдань:

- розглянути історію розвитку царської прокуратури;

- вивчити історію розвитку прокуратури в радянський і пострадянський періоди;

- дізнатися про структуру та організацію органів прокуратури;

- пояснити принципи організації і діяльності органів прокуратури.

Глава I. Виникнення і розвиток прокуратури в Росії.

1.1. Поява і розвиток прокуратури в царський період.

На відміну від судочинства, що зародився в далекому минулому, прокурорський нагляд в механізмі державності виник порівняно недавно (в країнах Європи створення прокуратури відноситься до XIV-XIX ст.).
Вперше прокуратура з'явилася у Франції за короля Філіпа IV, Ордонансом якого від 25 березня 1302 р засновувалася прокуратура як орган Представництва інтересів монарха. Термін "прокурор" (від лат. Procurare -надзірать, піклуватися) став застосовуватися лише на початку XVIII ст., А до цього відповідні посадові особи у Франції називалися "людьми короля". При цьому функції прокуратури з моменту її виникнення аж ніяк не зводилися до сфери суто правовий. Прокурор, як стверджував російський історик В. І. Веретенников, "є в точному і повному сенсі очима короля, через посередництво яких король може стежити за правильністю ходу всього державного механізму". [1]
На виконання цих обов'язків генерал-прокурор "завжди і в усьому" захищав інтереси королівської корони, аж до того, що стежив, щоб хто-небудь з вельмож самостійно не привласнював собі титули, не втручався в проблеми промислів і торгівлі, установи університетів. Прокурор спостерігав за призначеннями королівських чиновників, оцінюючи, наскільки вони задовольняють пропонованим їм вимогам, за справами релігії і церкви, щоб і тут не порушувалися інтереси корони. [2]
Прокурор також мав право вникати в діяльність по відправленню судової процедури. При цьому значне місце в діяльності прокуратури Франції, як, втім, згодом і Росії, займала обов'язок фіскалата, т. Е. Забезпечення інтересів скарбниці (фіску). Оскільки суд в той час був одним з головних джерел стягнення податків, прокурор повинен був піклуватися про те, щоб доводити всілякі провини громадян до відомостей суду, а також про вигідний для держави судовому рішенні. [3]
Створенню прокуратури Росія зобов'язана Петру I, який чітко позначив функції цього органу: здійснення контролю за дотриманням законності в діяльності центральних і місцевих органів державної влади.
За Петра - I Росія остаточно перетворилася на чиновницько - дворянську монархію з необмеженою владою імператора. Ламався звичний, усталений століттями спосіб життя; зазнавали корінні зміни всі основні державні структури. Петро Великий, твердої і впевненою рукою насаджував нові, незвичні для Російської держави органи, які з кожним днем ​​зміцнювалися і набирали силу. Боярську Думу змінив Правлячий сенат; накази збереглися лише частково, поступившись місцем так званим колегіям. З організацією Святійшого синоду імператор домігся повного підпорядкування церкви своєї влади. Створювалися регулярна армія і поліція, перетворювалося місцеве управління. Істотно оновлювалося і Російське законодавство - в першій половині XVIII століття в рік в середньому видавалося по 160 указів.
Видатна заслуга Петра - I полягала і в тому, що він вперше в Росії створив органи, спеціально призначені для контролю і нагляду за дотриманням законів. Спочатку це був інститут фіскалів, а потім - прокуратура.
В Указі від 27 квітня 1722 імператор назвав главу прокуратури - генерал-прокурора "оком государевим» і «стряпчим про справи державні". Представляючи сенаторам першого генерал-прокурора Павла Ягужинского, в чесності, сміливості, діловитості і принциповості якого Петро I був впевнений, імператор сказав: "Ось моє око, яким я буду все бачити. Він знає мої наміри і бажання, що він заманеться, то ви робіть, а хоча б вам здалося, що він надходить противно моїм і державним вигодам, ви одначе то виконуйте і, повідомивши мене про те, чекайте мого повеління ". [4]
При Уряді Сенаті було засновано посаду генерал-прокурора, якому наказувалося наглядати за законністю діяльності державних органів. Разом з тим, за задумом Петра I, прокуратура наділялася і істотними функціями щодо захисту прав громадян.
Прокуратура створювалася в Росії як орган імператорської влади, який здійснює від її імені та за її дорученням постійний нагляд і контроль за діями і рішеннями Сенату, інших центральних і місцевих установ. Суть самої посади прокурора Петро I висловив словами: "Цей чин яко око наше". З тих пір в суспільній свідомості і закріпилося уявлення про прокурора як про "оці государевому".
Функції прокуратури були досить широкими, хоча і видозмінювалися. Проте основним призначенням прокуратури практично на всіх етапах її існування (аж до 1864 року) був нагляд за виконанням законів усіма державними і громадськими органами, а також російськими підданими.
Загальна обов'язок прокурора полягала в здійсненні функції спостерігати за тим, "щоб закон не був ніким порушений і в разі помічених порушень вживати заходів до відновлення оного". [5]
Генерал-прокурор безпосередньо наглядав за тим, щоб вищий державний орган - Сенат, розглядав всі пов'язані з його компетенції справи, діяв у суворій відповідності з регламентом і імператорськими указами. Російський історик В. О. Ключевський писав: "Генерал-прокурор, а не Сенат стає маховим колесом всього управління: не входячи до його складу, не маючи сенатського голосу, був, однак, справжнім його президентом, дивився за порядком його засідань, порушував в ньому законодавчі питання, судив, коли Сенат надходив право або неправо ". [6]

Генерал-прокурор наділявся повноваженнями і в сфері правотворчості: пропонував Сенату приймати рішення з питань, не врегульованих правом. Йому підпорядковувалися обер-прокурор, прокурори колегій Сенату, провінцій. Він же був підзвітний лише імператору. "Генерал-прокурор, - писав російський вчений-політолог А. Градовський, - по старшинству останнє, за значенням перше місце в Сенаті, він засідає в Сенаті, ім'ям імператора контролює все, що там відбувається, має єдине і рішучий вплив на думку сенаторів" . [7]
Наглядала прокуратура за законністю діяльності та інших державних органів і структур. Так, вона вела спостереження за інтересами скарбниці, вела нагляд за арештантських справах, за місцями утримання ув'язнених під вартою.
Підкреслюючи цю обставину, видатний російський державний діяч, колишній міністр юстиції, генерал-прокурор Н. В. Муравйов свідчив, що в Росії "прокуратура з моменту її створення (1722 г.) і до судових реформ Олександра II (60-ті роки XIX ст .) була переважно органом загального (адміністративного) нагляду, а власне судова, обвинувальна або позовна діяльність ... становила лише одне з приватних доповнень до функції нагляду, ледь намічене в законі, слабке і незначне на практиці ".
Отже, первісною метою створення прокуратури в Росії було започаткування діяльності саме загального нагляду, тобто нагляду за законністю діяльності державних органів і посадових осіб та прийнятих ними правових актів. Поряд з цим прокуратура займалася також наглядом за дотриманням законності органами попереднього розслідування, розшуку, здійснювала підтримання державного обвинувачення в суді.
В окремі періоди вітчизняної історії (особливо за часів царювання Катерини II і Павла I) генерал-прокурор виступав не тільки як охоронець законності, а й як міністр юстиції, фінансів, внутрішніх справ '. Починаючи з 1802 року, коли було створено Міністерство юстиції, генерал-прокурор став одночасно і міністром юстиції, а губернська прокуратура стала перетворюватися в орган юстиції на місцях.
Судова реформа 1864 року знаменувала собою поворот прокуратури від положення загального охоронця законності, "ока государева", до функції обвинувальної влади - "викриття обвинувачених перед судом". Батьки судової реформи 1864 року - російські правознавці ввели прокурора в кримінальне судочинство, ліквідували інквізиційний процес, але разом з ним - і так званий загальний нагляд, який провадився прокуратурою в дореформений період.
Установа судових встановлень від 20 листопада 1864 р довіряється прокурорський нагляд в судах обер-прокурорам, прокурорам і їх товаришам під вищим наглядом міністра юстиції як генерал-прокурора. Повноваження прокурорів конкретизувалися Статутами кримінального та цивільного судочинства. За Статутом кримінального судочинства, наприклад, прокурори здійснювали нагляд за діяльністю судових слідчих, могли бути присутніми при виробництві будь-яких слідчих дій, давати вказівки слідчому, контролювати взяття обвинуваченого під варту, вимагати додаткового розслідування (ст. 278-287 Статуту). Після закінчення попереднього слідства прокурор давав висновок про віддання обвинуваченого до суду, викладаючи його в формі обвинувального акта. [8]
Обвинувальний акт прямував прокурором до суду. Беручи участь в судовому розгляді, прокурор підтримував обвинувачення, виступав в суді з обвинувальної промовою. Після винесення вироку він мав право на принесення апеляційного чи касаційного протесту. Але, як показало життя, враховувалися при цьому не інтереси держави, а амбіції окремих впливових владних структур, всесильної адміністрації, якій діяльність прокуратури у сфері нагляду за законністю, інакше кажучи загальний нагляд, "пов'язувала руки", заважала чинити свавілля і свавілля.
Саме тому втрата прокуратурою своєї общенадзорной функції розглядалася багатьма російськими політиками, державознавець, судовими діячами як істотний порок реформи.
Посилаючись лише на одного з багатьох - на А.Ф.Коні, який будучи ярим прихильником, прихильником судової реформи, торкаючись функцій прокуратури, підкреслював: "Скасування ... прав і обов'язків по нагляду за ходом несудових справ слід визнати великою помилкою укладачів судових статутів . Досконале зміна в характері діяльності, бути може, і виходило красивим з теоретичної точки зору, а й суперечило умовам нашої адміністративної життя і йшло врозріз з внутрішніми потребами нашого губернського ладу ".

1.2. Прокуратура в радянський і пострадянський періоди.

Дореволюційний інститут російської прокуратури був скасований Декретом РНК РРФСР від 24 листопада 1917 року "Про суд" № 1 з наступним формулюванням: "Скасувати донині існували інститути судових слідчих, прокурорського нагляду ...".
У перші роки становлення радянської влади функції нагляду за дотриманням законності розподілялися між низкою органів: ВЦВК, РНК, Наркомюст, Робітничо-селянська інспекція, місцеві Ради, ВЧК і ін. Однак зміцнення держави, перехід до мирного життя, розвиток цивільного обороту, введення нової економічної політики спонукали до вдосконалення і створення найбільш оптимальних органів державної влади, державного управління, інших владних структур. Тоді-то й постало питання про створення прокуратури як органу, головним завданням якого є нагляд за дотриманням законності, з тим щоб жодне рішення жодної місцевої влада не розходилося з законом.
Завдання забезпечення єдиної законності вимагала наділення прокуратури такими властивостями, принципами, як єдність, централізація, незалежність від місцевих органів влади і управління.
Датою створення прокуратури Російської Федерації слід вважати 28 травня 1922, коли сесія ВЦВК затвердила Положення про прокурорський нагляд в РРФСР. При розробці проекту більшість членів комісії висловлювалися за подвійне підпорядкування органів прокуратури: по вертикалі - вищим прокурорським органам і по горизонталі - місцевим виконкомам. В.І. Ленін заперечував проти принципу "подвійного підпорядкування", наполягав на єдиному вертикальному підпорядкуванні прокурорських органів. Його концепція стала основою Положення про прокурорський нагляд. [9]
ВЦВК засновував державну прокуратуру в складі Наркомюста (але не як автономну систему). Нарком юстиції очолював прокуратуру, будучи Прокурором Республіки. Прокурор Республіки в своїй діяльності спирався на помічників. Губернські прокурори та їхні помічники призначалися Прокурором Республіки. При трибуналах складалися особливі прокурори, підлеглі помічникові Прокурора Республіки.

Прокурор Республіки наділявся правом входити з пропозиціями про скасування незаконних постанов наркоматів та інших центральних відомств, опротестовувати їх рішення в РНК і Президії ВЦВК, керувати діяльністю прокурорів на місцях.
Положенням на прокуратуру покладалися:
а) здійснення від імені держави нагляду за законністю дій всіх органів влади, господарських установ, громадських і приватних організацій і приватних осіб шляхом порушення кримінального переслідування проти винних і опротестування порушують закон постанов;
б) безпосереднє спостереження за діяльністю слідчих органів у галузі розкриття злочину, а також за діяльністю органів державного політичного управління;
в) підтримання обвинувачення в суді;
г) спостереження за правильністю утримання ув'язнених під вартою.
Ці чотири основні функції прокуратури збережуться потім у всіх наступних положеннях про прокурорський нагляд.
Таким чином, вже перший законодавчий акт про прокуратуру намітив всі чотири основні напрямки прокурорського нагляду, які отримали потім найменування галузей нагляду.
Надалі функція прокуратури в суді зазнала зміни. Так, на підставі прийнятих в 1924 р Основ судоустрою Союзу РСР і союзних республік на прокурора покладався нагляд за законністю судової діяльності. Органи прокуратури республік отримали право опротестування в касаційному і наглядовому порядку вироків, рішень і ухвал судів союзних республік.
Прокуратура РРФСР створювалася в складі Наркомату юстиції (НКЮ) на чолі з наркомом юстиції, який був одночасно і Прокурором республіки (з 1928 р Прокурор республіки став заступником наркома юстиції). У складі НКЮ був утворений відділ прокуратури, підлеглий безпосередньо Прокурору республіки. Один з помічників Прокурора республіки очолював військові прокуратури.
У безпосередньому підпорядкуванні Прокурора республіки перебували губернські прокурори. Місцевій владі вони не підпорядковувалися. У повітах діяли помічники губернських прокурорів. [10]
Таким чином, з моменту утворення прокуратура була централізована лише в межах союзних республік. Централізація ж у межах Союзу була здійснена значно пізніше.
Процес цей проходив етапами. У 1924 р була утворена Прокуратура Верховного Суду СРСР, яка діяла на підставі Положення про Верховний Суд СРСР від 23 листопада 1923 р а пізніше Положення про Верховний Суд СРСР і Прокуратури Верховного Суду СРСР від 24 липня 1929 р
Прокурор при Верховному Суді СРСР і його заступник призначалися Президією ЦВК СРСР. При прокурорі складалися три помічники - по загальному нагляду і судового нагляду, з нагляду за ОГПУ і помічник по Військовій прокуратурі і Військової колегії Верховного Суду СРСР. [11]
На Прокуратуру Верховного Суду СРСР покладалися:
а) спостереження з точки зору Конституції СРСР і загальносоюзного законодавства за законністю постанов союзних наркоматів та інших центральних установ СРСР, постанов ЦВК союзних республік і їх президій;
б) спостереження за законністю дій ОГПУ;
в) нагляд за законністю судових рішень Верховного Суду СРСР і спостереження за правильним і однаковим застосуванням загальносоюзного законодавства в практиці судових установ Союзу РСР і союзних республік.

Як бачимо, Прокуратура Верховного Суду СРСР здійснювала нагляд за законністю діяльності центральних органів союзних республік. Але при цьому вона не очолювала республіканські органи прокуратури і не керувала ними.
Положення змінилося з прийняттям ЦВК і РНК СРСР 20 червня 1933 р постанови про утворення Прокуратури СССР3, а 17 грудня 1933 р відповідного Положення про неї, яким скасовувалася Прокуратура Верховного Суду СРСР.
У наприкінці 1933 року було затверджено Положення про Прокуратуру СРСР, утвореної в червні того ж року. Регламентувалися функції Прокуратури СРСР і Верховного суду СРСР. З 1936 р все прокурорські органи стали підкорятися Прокуратурі СРСР, вийшовши з підпорядкування Наркомюстом республік.
Згідно з Положенням Прокуратура СРСР здійснювала:
а) нагляд за відповідністю постанов і розпоряджень окремих відомств Союзу РСР, союзних республік і місцевих органів влади Конституції СРСР і постановами Уряду СРСР;
б) спостереження за правильним і однаковим застосуванням законів судовими установами союзних республік, опротестування і зупинення виконання рішень всіх судів;
в) порушення кримінального переслідування і підтримання державного обвинувачення у всіх судах на території Союзу;
г) нагляд (на основі особливого Положення) за законністю і правильністю дій ОГПУ, міліції, виправно-трудових установ;
д) загальне керівництво діяльністю прокуратур союзних республік.
Прокуратуру Союзу очолював Прокурор СРСР, який призначається ЦВК СРСР, і його заступник, який затверджується Президією ЦВК СРСР. Вказівки і розпорядження Прокурора СРСР були обов'язкові для всіх органів прокуратури. Прокурори союзних республік призначалися і відгукувалися Прокурором СРСР за погодженням з ЦВК союзних республік. [12]
При Прокурорі СРСР діяли старші помічники і помічники, а також слідчі з найважливіших справах.
В Прокуратуру Союзу увійшли Військова прокуратура, яка перебувала раніше в складі Прокуратури Верховного Суду СРСР, а також залізнична прокуратура, яка підпорядковувалася до цього республіканським прокуратурах. У 1934 р в складі Прокуратури СРСР була утворена водна транспортна прокуратура.
Однак зазначеними організаційними заходами остаточна централізація прокурорської системи завершена ще не була: прокуратури союзних республік входили в структуру республіканських наркоматів юстиції, тому прокурори, будучи наркома юстиції або їх заступниками, підпорядковувалися ще й уряду. Таким чином, зберігся згубний для прокуратури принцип подвійного підпорядкування.
Завершення централізації прокурорської системи відбулося лише після прийняття постанови ЦВК і РНК СРСР від 20 липня 1936 року "Про утворення Народного комісаріату юстиції СРСР". Цією постановою прокурорсько-слідчі органи союзних республік виділялися з наркоматів юстиції республік і передавалися у безпосереднє підпорядкування Прокурора Союзу РСР.
У 1936 р була прийнята Конституція СРСР, яка присвятила суду і прокуратурі спеціальну главу - дев'яту. У ній були закріплені принципові положення організаційної побудови прокуратури як єдиної централізованої системи на чолі з Генеральним прокурором СРСР, що здійснює свої функції з нагляду за законністю та організації боротьби зі злочинністю, незалежно від місцевих органів.

24 травня 1955 року Президія Верховної Ради СРСР затвердила Положення про прокурорський нагляд в СРСР, в якому була здійснена кодифікація норм, що встановлюють порядок утворення і структуру органів прокуратури, а також основні повноваження прокурорів у різних видах наглядової діяльності. Визначалися також обов'язки учасників прокурорсько-наглядових відносин.
Указом від 14 грудня 1966 було затверджено Положення про військову прокуратуру. Положення від 24 травня 1955 р.діяло близько чверті століття, поки не було замінено Законом про прокуратуру СРСР від 30 листопада 1979 р.3, прийняти відповідно до глави 21 Конституції СРСР 1977 р [13]
Конституція, а за нею і Закон визначили специфіку та характерні риси прокурорського нагляду, дали широкий типовий перелік суб'єктів, на яких поширюється нагляд прокуратури. Сама прокуратура проголошувалася як єдина, централізована система, очолювана Генеральним прокурором СРСР. Особливо виділено принцип незалежності прокуратури від місцевих органів. Чітко сформульовані порядок призначення та строки повноважень прокурорів всіх ланок прокурорської системи.
Простежуючи шляхи розвитку прокуратури в нашій країні, не можна не відзначити в цілому правильну оцінку значущості її діяльності на етапі, коли докладав зусиль сформувати правову державу, дану в резолюції XIX Конференції КПРС. Там сказано: "Необхідно рішуче підвищити відповідальність прокурорів, в повній мірі відновити ленінські принципи прокурорського нагляду, покликаного стежити за виконанням, однаковим розумінням і застосуванням законів по всій країні, наполегливо боротися з порушеннями соціалістичної законності, від кого б вони не виходили. Цьому завданню має служити подальше зміцнення незалежності прокурорів, виключення будь-якого тиску на них та втручання в їх діяльність ".
Розпад Союзу, нові політико-правові та економічні умови нашого життя, пов'язані з реальним поділом законодавчої, виконавчої та судової влади, становленням справжнього федералізму у взаєминах між Україною і Російською Федерацією і її суб'єктами, розвитком ринкових відносин, істотно змінили місце і роль прокуратури.
Фактичне анулювання союзного законодавства у зв'язку з підписанням так званого Біловезької угоди зумовило необхідність прийняття цілого ряду російських федеральних законів, одним з яких і був закон "Про прокуратуру Російської Федерації" від 17 січня 1993 У точній відповідності з Конституцією РРФСР 1978 р зазначений Закон підтвердив непорушність верховенства законності в країні, передбачив, що прокуратура здійснює нагляд за виконанням законів, вживає заходів, спрямованих на усунення їх порушень і привлеч ення винних до відповідальності, здійснює кримінальне переслідування. Виконанню цих завдань сприяє побудова прокуратури як єдиної централізованої системи, що здійснює свої повноваження незалежно від органів державної влади і управління, громадських і політичних організацій. Незалежність прокурорів гарантується забороною будь-якого втручання в здійснення прокурорського нагляду.
Вимоги прокурорів, що випливають з їх повноважень, підлягають безумовному виконанню посадовими особами та громадянами.Їх невиконання тягне за собою передбачену законом відповідальність Багато нового в теорію і практику прокурорського нагляду вніс Закон "Про прокуратуру Російської Федерації", прийнятий 17 січня 1992 г. Однак цей Закон був прийнятий в той час, коли ще діяла Конституція РРФСР 1978 року. До того ж цим Законом обсяг і повноваження прокурорського нагляду в порівнянні з раніше діючим законодавством стали значною мірою обмежені. Ухвалення Конституції Російської Федерації 12 грудня 1993 р зажадало підготовки нової редакції Закону про прокуратуру, внесення до нього істотних змін і доповнень.
Конституція Російської Федерації 1993 року присвячує прокуратурі ст.129, де встановлює, що вона становить єдину централізовану систему з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим і Генеральному прокурору Російської Федерації.
Зі змісту ст. 129 випливає, що Конституція не визначає функції (повноваження) прокуратури Російської Федерації, відносячи це та інші питання організації і діяльності прокуратури до предмету регулювання спеціального закону.
Прокуратура Російської Федерації - єдина федеральна централізована система органів, які здійснюють від імені Російської Федерації нагляд за дотриманням Конституції Російської Федерації і виконанням законів, що діють на території Російської Федерації. Прокуратура Російської Федерації виконує і інші функції, встановлені федеральними законами.
Прокурори відповідно до процесуального законодавства Російської Федерації беруть участь у розгляді справ судами, арбітражними судами, опротестовують суперечать закону рішення, вироки, ухвали і постанови судів.
Прокуратура Російської Федерації бере участь у правотворчій діяльності. Генеральна прокуратура Російської Федерації випускає спеціальні видання. [14]

Глава II. Місце прокуратури в системі правоохоронних органів.

2.1. Структура і організація органів прокуратури.

Систему прокуратури РФ відповідно до ст. 11 Закону про прокуратуру складають Генеральна прокуратура РФ; прокуратури суб'єктів Російської Федерації; прирівняні до них військові та інші спеціалізовані прокуратури (прокуратури військових округів, родів військ, флотів, транспортні прокуратури, природоохоронні прокуратури, прокуратури на режимних об'єктах і територіях); прокуратури міст і районів; інші територіальні прокуратури (міжрайонні, міст з районним поділом); військові (прокуратури гарнізонів); інші спеціалізовані прокуратури (транспортні та природоохоронні на правах прокуратур районів, прокуратури з нагляду за виконанням законів адміністраціями органів і установ, що виконують покарання, призначене судом); наукові та освітні установи, які є юридичними особами (НДІ проблем зміцнення законності та правопорядку при Генеральній прокуратурі РФ, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Генеральної прокуратури РФ і ін.); редакції друкованих видань, які є юридичними особами (редакція журналу "Законність"). Система прокуратури РФ може бути представлена ​​в наступній схемі:
Перераховані вище органи прокуратури становлять систему прокуратури РФ, оскільки володіють ознакою єдності, тобто не входять ні в яку іншу систему органів, централізованності, тобто підпорядкування кожного нижчестоящого прокурора вищестоящому прокурору і Генеральному прокурору РФ, єдності основних цілей і завдань, що стоять перед кожним прокурором, єдності повноважень, наданих кожному прокурору в межах його компетенції, єдності законодавства, що регулює діяльність прокурорів.
Системність органів прокуратури проявляється в їх тісному взаємозв'язку і взаємозалежності. Результати діяльності нижчестоящих прокуратур багато в чому залежать від діяльності вищих прокуратур (постановка конкретних завдань, контроль виконання, забезпечення кадрами і т.д.), а результати роботи вищих прокуратур прямо визначаються результатами діяльності нижчестоящих. Так, прокуратура суб'єкта РФ характеризується обсягом і якістю роботи, виконаної усіма міськими та районними прокуратурами, що знаходяться на території відповідного суб'єкта РФ. Генеральний прокурор подає звіт до Федерального Зібрання РФ і Президенту РФ не тільки про роботу Генеральної прокуратури РФ, а про роботу всіх прокуратур РФ.
Кожен з елементів (ланок) розглянутої вище системи прокуратури РФ складається з підрозділів, що становлять їх структуру.

Генеральну прокуратуру РФ (і одночасно всю систему прокуратури РФ) очолює Генеральний прокурор РФ. Генеральний прокурор РФ має першого заступника та заступників, чиї службові обов'язки визначаються Генеральним прокурором РФ.
Структуру Генеральної прокуратури РФ складають головні управління (Головне слідче управління, що складається з управління по нагляду за розслідуванням злочинів і слідчого управління); управління (організаційно-контрольне, кадрів, з нагляду за виконанням законів і законністю правових актів, з нагляду за виконанням законів про федеральну безпеку, у справах про неповнолітніх і молоді, друге управління, з нагляду за законністю судових постанов у кримінальних справах, по нагляду за законністю постанов судів у цивільних справах, щодо забезпечення участі прокурорів у арбітражному процесі, з нагляду за виконанням законів на транспорті та в митних органах, з нагляду за виконанням кримінальних на азан, міжнародно-правове управління та деякі інші); відділи на правах управління (безпеки, реабілітації жертв політичних репресій, криміналістики, листів); відділи у складі управлінь (організаційного забезпечення, планування і контролю, статистики та аналізу - в організаційно-контрольному управлінні; перший, другий, третій, пенсійний - в управлінні кадрів; по нагляду за дотриманням прав і свобод громадян, з нагляду за виконанням законів у сфері економіки, з нагляду за законністю правових актів, з нагляду за виконанням природоохоронного законодавства та ін. - в управлінні з нагляду за виконанням законів і законністю правових актів; по нагляду за слідством, дізнанням і оперативно-р розшукової діяльністю в федеральних органах податкової поліції, з нагляду за слідством, дізнанням і оперативно-розшуковою діяльністю в МВС РФ, по нагляду за розслідуванням особливо важливих справ в Генеральній прокуратурі РФ, з розслідування злочинів у сфері економіки, з розслідування бандитизму, умисних вбивств і ін . - в головному слідчому управлінні) і т.д.
У структуру Генеральної прокуратури РФ, крім названих, входять і такі підрозділи, як Секретаріат Генерального прокурора РФ (на правах управління); центр інформації та громадських зв'язків (на правах управління); приймальня (на правах управління) і деякі інші.
У структуру Генеральної прокуратури РФ входить колегія, очолювана Генеральним прокурором РФ, в яку входять перший заступник і заступники Генерального прокурора РФ (за посадою) та інші прокурорські працівники, які призначаються Генеральним прокурором (деякі начальники управлінь Генеральної прокуратури РФ, директор НДІ проблем зміцнення законності та правопорядку та ін.).
У Генеральній прокуратурі РФ на підставі положення, що затверджується Генеральним прокурором РФ, діє Науково-консультативна рада, до складу якого входять прокурорські працівники та вчені.
В названі структурні підрозділи Генеральної прокуратури РФ включені посади старших прокурорів і прокурорів, старших прокурорів-криміналістів і прокурорів-криміналістів, старших слідчих з особливо важливих справ і слідчих з особливо важливих справ, а також їх помічників.
Структура прокуратур суб'єктів РФ і прирівняних до них військових та інших спеціалізованих прокуратур має велику схожість зі структурою Генеральної прокуратури РФ, хоча і обмежена в розмірах через відмінність компетенції.
Очолюють ці прокуратури прокурори суб'єктів РФ і прирівняних до них прокуратур, їх перші заступники і заступники. Структуру названих прокуратур складають управління та відділи (на правах управлінь або в складі управлінь). Чисельність таких управлінь і відділів значно менше, ніж в структурі Генеральної прокуратури РФ.

Структура і чисельність складу конкретної прокуратури суб'єкта РФ, міста, району або прирівняних до них прокуратур залежить від соціально-економічної характеристики регіону, на території якого діє прокуратура, чисельності населення та інших факторів.

Під організацією прокуратури РФ розуміється встановлений Конституцією РФ і Законом про прокуратуру порядок призначення на посаду прокурорських працівників і порядок створення і ліквідації окремих органів прокуратури. Організацію прокуратури РФ слід відрізняти від організації прокурорського нагляду як основної функції органів прокуратури, яка буде розглянута в наступних розділах, присвячених окремим напрямкам прокурорського нагляду.
У ч. 2 ст. 129 Конституції України передбачено, що Генеральний прокурор РФ призначається на посаду і звільняється з посади Радою Федерації за поданням Президента РФ. Це положення отримало подальший розвиток в Законі про прокуратуру. Згідно ст. 12 названого Закону, якщо запропонована Президентом РФ кандидатура на посаду Генерального прокурора РФ не отримає необхідної кількості голосів членів Ради Федерації, то Президент РФ протягом 30 днів вносить на розгляд Раді Федерації нову кандидатуру. На жаль, Закон про прокуратуру не визначає, скільки разів Президент РФ може входити до Ради Федерації з такою пропозицією, якщо його кандидатури будуть відхилятися.
Недостатньо повно врегульовано питання і про звільнення Генерального прокурора РФ з посади. У Законі не визначено можливу кількість подань Президента РФ про звільнення з посади Генерального прокурора РФ, якщо Рада Федерації не погодиться з поданням Президента РФ, а також строки внесення таких подань.

Призначений на посаду Радою Федерації Генеральний прокурор РФ зобов'язаний згідно п. 3 ст. 12 Закону про прокуратуру прийняти присягу, причому текст її відрізняється від тексту присяги, що приймається згідно зі ст. 40 'названого Закону усіма іншими прокурорами (слідчими).
Текст присяги Генерального прокурора РФ говорить: "Присягаюся при здійсненні повноважень Генерального прокурора Російської Федерації свято дотримуватися Конституції Російської Федерації і закони Російської Федерації, захищати права і свободи людини і громадянина, що охороняються законом інтереси суспільства і держави".
Термін повноважень призначеного Генерального прокурора РФ - п'ять років. Порядок звільнення Генерального прокурора РФ з посади після закінчення п'ятирічного терміну і призначення цього ж особи на посаду Генерального прокурора РФ на новий термін, так само як і кількість таких п'ятирічних термінів, Законом не регламентується.
За відсутності Генерального прокурора РФ або в разі неможливості виконання ним своїх обов'язків (відпустка, тривала закордонне відрядження, відсторонення від посади) його обов'язки виконує перший заступник, а в разі його відсутності або неможливості виконання ним обов'язків обов'язки Генерального прокурора РФ виконує один із заступників Генерального прокурора РФ.

Перший заступник та заступники Генерального прокурора РФ відповідно до п. 2 ст. 14 Закону про прокуратуру призначаються на посаду і звільняються з посади Радою Федерації за поданням Генерального прокурора РФ.

Згідно ст. 401 Закону про прокуратуру прокурорами і слідчими можуть бути громадяни Російської Федерації, які мають вищу юридичну освіту, отриману в освітній установі вищої професійної освіти, що має державну акредитацію, що володіють необхідними професійними і моральними якостями, здатні за станом здоров'я виконувати покладені на них службові обов'язки.
На посаді прокурора міста, району, прирівняних до них прокурорів призначаються особи віком не молодше 25 років, які мають стаж роботи прокурором (помічником прокурора, прокурором відділу) або слідчим в органах прокуратури не менше 3-х років.
На посади прокурорів суб'єктів РФ, прирівняних до них прокурорів призначаються особи віком не молодше 30 років, які мають стаж роботи прокурором або слідчим в органах прокуратури не менше 5 років. Зазначена вимога цілком зрозуміло, тому що для керівництва колективом прокурорських і слідчих працівників міської, районної або прирівняної до них прокуратури, а тим більше прокуратури суб'єкта РФ потрібні не тільки професійні знання, але й життєвий досвід, необхідний для вирішення повсякденних складних питань соціальної, економічної та політичної дійсності.
Організація прокуратури РФ передбачає не тільки порядок призначення відповідних вимог осіб на посади в органах прокуратури, а й створення або ліквідацію самих органів прокуратури. Згідно п. 2 ст. 11 Закону про прокуратуру освіту, реорганізація та ліквідація органів і установ прокуратури, визначення їх статусу та компетенції здійснюються Генеральним прокурором РФ. При цьому прийняті рішення завжди визначаються соціальними, економічними чи політичними процесами, що відбуваються в країні, завданнями, які ставляться перед прокуратурою РФ державою в особі вищих органів законодавчої і виконавчої влади. Такі завдання можуть визначатися державною необхідністю зміцнення законності в окремих регіонах (Кавказ), сферах суспільних відносин (екологічна безпека), розширенням сфери певних правопорушень (митний контроль), змінами адміністративно-територіального поділу тощо Цими ж причинами може бути обумовлено прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію органів і установ прокуратури.
Особливо слід підкреслити, що при здійсненні такого роду організаційних заходів неприпустимо створення або здійснення діяльності на території Російської Федерації органів прокуратур, які не входять в єдину систему прокуратури РФ.
Організація органів прокуратури РФ здійснюється через видаються Генеральним прокурором РФ відповідні накази, вказівки, розпорядження, положення та інструкції, за допомогою яких Генеральний прокурор РФ в межах виділеної штатної чисельності і фонду оплати праці встановлює штати і структуру Генеральної прокуратури РФ і нижчестоящих прокуратур, визначає повноваження структурних підрозділів, вирішує інші організаційні питання (будівництва необхідних приміщень, матеріально-технічного постачання і т.п.).

2.2. Принципи організації і діяльності органів прокуратури.

З прийняттям в 1991 році декларації Про Незалежності, в історії нашої країни почалася нова епоха яку ознаменувало перетворення в незалежну державу. У нас з'явилися нові цілі, прагнення, цінності. Але для успішного подальшого розвитку потрібна правова база, з основним несучим елементом - Конституцією. Природно це не могло з'явитися саме собою, все це потрібно було створювати. Звичайно багато в розбудові державності залишилося з часів СРСР, але більшу частину треба було змінювати відповідно до нових принципами демократичного управління державою. Спочатку була необхідна Конституційна реформа, необхідність в створенні нової Конституції.

Це було породжене головним чином двома факторами. Першим з них був курс суспільства в світове співтовариство відповідно до загальними закономірностями і тенденціями розвитку. І друге це необхідність в створенні правової основи переходу до ринкової економіки. [15]

Принцип (латинське слово - основа) містить в собі основні вихідні положення будь-якої теорії, науки, світогляду, політичної організації. Це і є загальним визначенням для поняття принципу. [16]

Принципи організації і діяльності прокуратури - це закріплені в Конституції основні вимоги, які висловлюють політичне і державне призначення прокуратури, визначають завдання та повноваження прокурорів, а також зміст і характер правових засобів і методів по здійсненню нагляду за точним і однаковим виконанням законів у державі, а також містять ознаки і якості, що визначають відміну органів прокуратури, в тому числі і від правоохоронних.

Дотримання принципів дозволяє прокуратурі успішно виконувати поставлені перед нею завдання щодо здійснення нагляду за точним і однаковим виконанням законів у державі.

До числа принципів прокурорського нагляду належать положення засновані на Конституції Принципи не слід змішувати з умовами і порядком виконання прокурором законоохранітельних функцій. Умови і порядок виконання прокурорами своїх функцій щодо принципів організації і діяльності прокуратури завжди носять підлеглий характер.

Принципи організації і діяльності прокуратури тісно пов'язані між собою і взаємообумовлені. Їх не можна відривати один від одного. Тільки комплексне їх розуміння і проведення в життя забезпечить діяльність прокурора відповідає вимогам Конституції та інших законів.

Здійснюючи нагляд в конкретних галузях права, прокурор повинен керуватися також принципами, визначальними сутність і значення саме в цій галузі. Так, наприклад, підтримуючи державне обвинувачення в суді у кримінальних справах, прокурор повинен враховувати такі принципи правосуддя як незалежність суддів і підпорядкування їх тільки закону, право підсудного на захист, презумпцію невинність, публічність і гласність процесу, і багато іншого. Якщо прокурор не дотримуватися цих принципів, він допустить порушення службового обов'язку і може поставити себе поза органів прокуратури.

Органи прокуратури становлять єдину і централізовану систему, очолювану Генеральним прокурором, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим: діють на основі законності, відповідно до Конституції, здійснюють нагляд за правильним і однаковим застосуванням законів, незважаючи ні на які місцеві відмінності і всупереч яким би то не було місцевим і відомчим впливам; вживають заходів до виявлення і своєчасного усунення будь-яких порушень закону від кого то- не було вони не виходили, до відновлення порушених прав і притягнення винних до встановленої законом відповідальності; взаємодіють з Радами Народних депутатів, іншими державними органами, громадськими організаціями і трудовими

колективами, спираються на активну допомогу громадян у справі зміцнення

правопорядку.

Органи прокуратури систематично інформують відповідно Президента, парламент, місцеві ради народних депутатів про стан, основні тенденції законності і злочинності, про виконання органами управління обов'язків щодо забезпечення дотримання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян.

Відповідно до Конституції, органи прокуратури здійснюють свої повноваження незалежно від яких би то не було місцевих органів, підкоряючись Генеральному прокурору.

Необхідно підкреслити, що в Законі про прокуратуру було використано і подальший розвиток, конституційні принципи, що відносяться як до організації, так і до діяльності органів прокуратури. Закріплені в Законі про прокуратуру принципи носять загальнообов'язковий характер, тобто вони обов'язкові не тільки для органів прокуратури, а й для всіх державних органів, громадських організацій, громадян і посадових осіб, за законністю діяльності яких здійснюють нагляд органів прокуратури.

Принципи прокурорського нагляду, як і принципи будь-якої іншої діяльності, відображають як об'єктивні, так і суб'єктивні початку. Вся справа в тому, що ідеї або положення до того як вони отримують своє законодавче закріплення в нормах права, носять об'єктивний характер, вони не залежать від волі законодавця. Розглянемо ці принципи: [17]

1. Принцип законності.

Принцип законності, притаманні всім видам державної діяльності, стосовно прокурорському нагляду має особливий зміст, відмінне, ніж в інших видах державної діяльності, і отримує своє вираження в тому, що не тільки вся діяльність прокуратури будується на основі закону і допустима лише в формах, передбачених законом, а й сама діяльність повинна здійснюватися законними методами і протікати в законних формах.

Тобто стосовно прокурорському нагляду принцип законності має подвійну спрямованість - зовнішню і внутрішню. Зовнішня спрямованість полягає в тому, що прокурори здійснюють нагляд за точним і однаковим виконанням законів; внутрішня - в тому, що здійснюючи цей нагляд, прокурори зобов'язані законними способами і засобами виявляти порушення закону і законними засобами реагувати на порушення закону. Інакше і бути не може. Не можна здійснювати нагляд за виконанням законів, коли сам при здійсненні своєї діяльності не керуєшся законом. Федеральний закон «Про прокуратуру Російської Федерації» прямо зобов'язує органи прокуратури РФ здійснювати свої повноваження в суворій відповідності з діючими на території Російської Федерації законами. Принцип законності в діяльності прокуратури ні в якому разі не можна протиставляти доцільності, оскільки в самому законі виражена найвища державна доцільність.

Прокурор при вирішенні будь-якого питання виходить із закону, і тільки із закону. Це не формалізм в його діяльності, а правильне відповідно до Конституції Росії і Законом про прокуратуру РФ виконання покладених на нього повноважень. Критерієм оцінки його діяльності є закон, і тільки з позиції закону прокурор повинен оцінювати той чи інший нормативний акт.

2. Принцип єдності прокурорського нагляду.

Принцип єдності виявляється, по-перше, в єдності завдань, які виконують Генеральний прокурор РФ і підлеглі йому прокурори, здійснюючи нагляд за точним і однаковим виконанням законів. Незалежно від того, Генеральний це прокурор РФ або прокурор району, всі вони зобов'язані виконувати завдання з охорони політичної та економічної системи держави, законних інтересів громадян, а також підприємств: установ і організацій.

По-друге, всі прокурори є представниками держави і єдиної системи прокурорських органів. Принцип єдності дозволяє одну особу прокурорського нагляду замінити іншим. Нижчому прокурору може бути доручено виконання обов'язків вищестоящого прокурора. У той же час вищестоящий прокурор може брати на себе виконання всіх обов'язків нижчестоящого прокурора.

По-третє, як представники держави, єдиної системи прокурорських органів прокурори діють незалежно від напрямку їх діяльності і по відношенню до всіх піднаглядним об'єктів, прокурор всюди виступає органом нагляду за виконанням законів РФ.

По-четверте, вся діяльність органів прокуратури регулюється єдиними нормативними актами.

3. Принцип централізації прокурорського нагляду.

З принципом єдності тісно пов'язаний принцип централізації прокурорського нагляду, який означає, що підпорядкованість органів прокуратури йде тільки по вертикалі кожен нижчий прокурор підпорядкований вищестоящому, а всі прокурори - Генеральному прокурору РФ.

Підпорядкованість прокурорів включає в себе:

- уявлення нижчими прокурорами вищим прокурорам звітів про діяльність прокуратури, інформації про стан законності і правопорядку, витребуваних вищестоящої прокуратурою справ і матеріалів;

- проведення нижчими прокурорами, згідно з наявними даними про порушення законів, перевірок, результати яких необхідні вищим прокурорам для аналізу стану законності та діяльності по її забезпеченню;

- реалізацію з урахуванням місцевих умов рекомендацій вищих прокурорів щодо впровадження позитивного досвіду і наукових рекомендацій в організацію і діяльність прокуратури, щодо підвищення кваліфікації прокурорів.

Відповідно до Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації» Генеральний прокурор РФ керує органами прокуратури Російської Федерації, видає накази, вказівки, розпорядження та інструкції, обов'язкові для виконання всіма працівниками органів прокуратури РФ, і контролює їх діяльність.

4.Принцип незалежності.

Відповідно до Федерального закону РФ «Про прокуратуру Російської Федерації» органи прокуратури РФ здійснюють повноваження в межах своєї компетенції незалежно від органів державної влади і управління, громадських і політичних організацій і рухів. Генеральний прокурор РФ і підлеглі йому прокурори при здійсненні нагляду за виконанням законів незалежні від яких би то не було місцевих органів. І це, безумовно, правильно. Якби існувала «подвійна» підпорядкованість прокурора по вертикалі і горизонталі, то прокуратура не змогла б об'єктивно виконувати свої наглядові функції.

Принцип незалежності проявляється насамперед в особливому порядку призначення на посаду та звільнення з посади прокурорів.

Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету. Ця обставина теж грає важливу роль в забезпеченні незалежності прокуратури.

Щоб захистити прокурора від впливу з боку політичних партій, закон забороняє створення і діяльність політичних партій та їх організацій в органах прокуратури. Крім цього, прокурори не мають права займатися по совмecтітельству іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової та творчої. Незалежність забезпечується також недоторканністю прокурорів. Відповідно до закону кримінальну справу, а також провадження про адміністративне правопорушення відносно прокурорського працівника можуть бути порушені тільки за згодою вищестоящого прокурора. Розслідування кримінальної справи, будь-яка перевірка повідомлення про факт правопорушення прокурорським працівником є ​​виключною компетенцією прокуратури. Не допускається привід, особистий огляд прокурорського працівника, а також огляд його речей і використовуваного їм транспорту.

У законі прямо сказано, що вплив в якій би то не було формі органів державної влади і управління, громадських і політичних організацій і рухів, засобів масової інформації, а також посадових осіб на прокурора з метою вплинути на прийняте ним рішення або перешкодити його діяльності тягне за собою встановлену законом відповідальність.

У зв'язку з появою нових відмінних від колишніх часів умов зникають старі принципи (політизованість, партійний контроль), з'являються нові (демократичні принципи в сфері охорони прав людини). І основна мета органів прокуратури сприяння здійсненню верховенства закону в усіх сферах нашого життя.

Висновок.

У роботі була розглянута історія прокуратури та її місце в правоохоронних органах, за підсумками проведеного дослідження, необхідно відзначити наступне:
Прокуратура в Росії була створена за Петра I, який чітко позначив функції цього органу: здійснення контролю за дотриманням законності в діяльності центральних і місцевих органів державної влади. В Указі від 27 квітня 1722 імператор назвав главу прокуратури - генерал-прокурора "оком государевим» і «стряпчим про справи державні". Загальна обов'язок прокурора полягала в здійсненні функції спостерігати за тим, "щоб закон не був ніким порушений і в разі помічених порушень вживати заходів до відновлення оного".
Судова реформа 1864 року знаменувала собою поворот прокуратури від положення загального охоронця законності, "ока государева", до функції обвинувальної влади - "викриття обвинувачених перед судом".
Датою створення прокуратури Російської Федерації слід вважати 28 травня 1922, коли сесія ВЦВК затвердила Положення про прокурорський нагляд в РРФСР. При розробці проекту більшість членів комісії висловлювалися за подвійне підпорядкування органів прокуратури: по вертикалі - вищим прокурорським органам і по горизонталі - місцевим виконкомам.
Прокуратура в сучасній Росії це - єдина федеральна централізована система органів, які здійснюють від імені Російської Федерації нагляд за дотриманням Конституції Російської Федерації і виконанням законів, що діють на території Російської Федерації. Прокуратура Російської Федерації виконує і інші функції, встановлені федеральними законами.
Перехід до нових економічних умов, природно, зажадав перегляду деяких принципів діяльності прокуратури, вдосконалення її форм і методів. Однак, не можна не визнати, що склалася в нашій країні система прокуратури витримала випробування часом. Вона може без корінних структурних змін служити надійним гарантом законності і правопорядку, дієвим механізмом сучасного державного і суспільного устрою, успішно справлятися з поставленими перед нею завданнями.

Список використаної літератури.

1. Веретенников В. І. Нариси історії генерал-прокуратури в Росії доекатерінінского часу. Харків, 1955. С. 27-40.

2. Семенов В.М. Правоохоронні органи. Підручник. - М .: Юридична література, 1990. с.133.

3. Ісаєв І.А.Історія держави і права Росії / Підручник для юридичних вузів. Вид. 3-е перераб. і доп. - М .: Юрист, 1996. с. 133-135.

4. Скуратов Ю. Коротко про історію Прокуратури // Законність №1 12.1996.

5. Судоустрій і правоохоронні органи в РФ / Під ред. В.І.Швецова. - М .: "Проспект", 1997 с.34-35.

6. Правоохоронні органи РФ: Підручник / За ред. Ю.И.Скуратова, В.М. Семенова. - М .: Юрід.літ., 1998. с. 45-52.

7. Авакьян С.А, Конституція Росії: природа, еволюція, сучасність, РЮІД, "Сашко", 2000 с. 12-16.

8. Трікс А.В. Довідник прокурора. СПб., 2007 за. 41.

9. Федеральний закон РФ «Про Прокуратурі Російської Федерації» від 17.01.1992 р (в ред. Від 28.11.2009 р).

10. Конституція РФ. Прийнята на всенародному голосуванні 12 грудня 1993 (в ред. Від 30.12.2008 р).

11. Дореформений (петровська) прокуратура (1772-1864 рр.) (В.Г. Бессараб, "Журнал російського права". № 8, серпень 2002р.)

12. Пострадянська російська прокуратура (В.Г. Бессарабов, "Журнал російського права", № 3, березень 2003р.)

13. Семенов В.М. Правоохоронні органи. Підручник. - М .: Юридична література, 1990, 400 с.

14. Казанцев С.М. Історія царської прокуратури. СПб .: З-Петербург.1993 с. 46-57.

15. Радянська прокуратура. Історія і сучасність / Гл. ред. Р.А. Руденко. М .: Юрид. лит., 1977 с. 35-40.

16. Радянська прокуратура. Нариси історії / Відп. ред. проф. І.І. Карпець. М., 1993 с. 23-34.

17. Гуценко К.Ф., Ковальов М.А. Правоохоронні органи. Підручник для юридичних вузів і факультетів. 3-е видання, перероблене і доповнене. - М .: Зерцало, 1997, 368 с.


[1] Веретенников В. І. Нариси історії генерал-прокуратури в Росії доекатерінінского часу. Харків, 1955. С. 27-40

[2] Семенов В.М. Правоохоронні органи. Підручник. - М .: Юридична література, 1990. с.133

[3] Ісаєв І.А.Історія держави і права Росії / Підручник для юридичних вузів. Вид. 3-е перераб. і доп. - М .: Юрист, 1996. с. 133-135

[4] Скуратов Ю. Коротко про історію Прокуратури // Законність №1 12.1996

[5] Судоустрій і правоохоронні органи в РФ / Під ред. В.І.Швецова. - М .: "Проспект", 1997 с.34-35

[6] Судоустрій і правоохоронні органи в РФ / Під ред. В.І.Швецова. - М .: "Проспект", 1997 с.35

[7] Ісаєв І.А.Історія держави і права Росії / Підручник для юридичних вузів. Вид. 3-е перераб. і доп. - М .: Юрист, 1996.

[8] Скуратов Ю. Коротко про історію Прокуратури // Законність №1 12.1996

[9] Правоохоронні органи РФ: Підручник / За ред. Ю.И.Скуратова, В.М. Семенова. - М .: Юрід.літ., 1998.

[10] Скуратов Ю. Коротко про історію Прокуратури // Законність №1 12.1996

[11] Судоустрій і правоохоронні органи в РФ / Під ред. В.І.Швецова - М.: "Проспект", 1997 С.59-61

[12] Ісаєв І.А.Історія держави і права Росії / Підручник для юридичних вузів. Вид. 3-е перераб. і доп. - М .: Юрист, 1996. с. 405

[13] Ісаєв І.А.Історія держави і права Росії / Підручник для юридичних вузів. Вид. 3-е перераб. і доп. - М .: Юрист, 1996. с.416-418

[14] Правоохоронні органи РФ: Підручник / За ред. Ю.И.Скуратова, В.М. Семенова. - М .: Юрід.літ., 1998.

[15] Авакьян С.А, Конституція Росії: природа, еволюція, сучасність, - РЮІД, "Сашко", 2000.

[16] Трікс А.В. Довідник прокурора. СПб., 2007.

[17] Федеральний закон РФ «Про Прокуратурі Російської Федерації» від 17.01.1992 р (в ред. Від 28.11.2009 р).