Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку мов

Дата конвертації04.12.2018
Розмір48 Kb.
Типреферат

план

Мова - основа культури. Мова та письмові стародавньої Греції. 2

Мова і мовознавство в стародавньому Римі 9

Становлення писемності на рідних мовах в західноєвропейському культурному ареалі. 12

Мова в ранньосередньовічної Західній Європі 17

Мова в епоху пізнього Середньовіччя 18

Візантійський мову (4-15 ст.) 22

ЄВРОПЕЙСЬКЕ МОВИ 16-18 ст. 24

ЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 19 в. 27

Список літератури 31

Мова - основа культури. Мова та письмові стародавньої Греції.

Європейська культура в основних своїх витоках сходить до того, що було створено стародавніми греками на протязі великого ряду століть. Грекам ми як європейці зобов'язані не тільки своїми системами письма, а й філософією мови, риторикою, поетикою, стилістикою. Створена греками граматика виявилася праматір'ю всіх європейських граматик.

Протогрецькі племена, серед яких особливо виділялися ахейці і іонійці, з'являються на території нинішньої Греції (як на материку, так і на островах) до кінця 3-го тис. До н.е., відтісняючи і частиною асимілюючи пеласгов. Вони створюють великий ряд держав, з числа яких найбільшого прогресу досягають держави на о-ві Крит (Кнос, Фест, Агия-Тріада, Маллия). Тут, у носіїв мінойської культури, виникає і швидко (протягом 23-17 ст. До н.е.) еволюціонує від піктографічного до ієрогліфічного критське лист. Воно було схоже з єгипетським. Близько 18 в. була вироблена нова система - курсивне лінійне письмо А складового типу. Воно використовувалося, як свідчать пам'ятники, в 1700-1550 рр. до н.е.
Критяне підпорядковують собі ряд островів Егейського моря. Вони підтримують торговельні й дипломатичні зв'язки з Єгиптом і державами Передньої Азії. Але тектонічна катастрофа 1470 р привела до руйнування міст і сіл, до загибелі населення і флоту, до запустіння острова.

На материку, де відбувається складання елладської культури, формування грецьких держав почалося пізніше, лише з 17 ст. до н.е. (Мікени, Тірінф, Пілос та ін.), І йшло повільніше. Тільки до середини 17 - кінця 16 ст., При владі ахейських династов могутності досягли Мікени. У 16-13 вв. материкова Греція досягає найвищого розквіту. Микенская культура ахейців вплинула і на сусідні країни, в тому числі Єгипет. Ахейцями в 15-14 ст. була зроблена спроба пристосувати до свого діалекту критське лист, що завершилася появою складового листа Б.
Приблизно в 1200 р ахейці здійснюють оспіваний Гомером похід на Трою, яку вони руйнують вщент. З кінця 13 ст. відбувається швидкий занепад Елладської держав. З півночі вторгаються грецькі племена дорійців, що стояли на більш низькому рівні розвитку. Свою незалежність змогли зберегти тільки Афіни, куди і бігли багато з переможених ахейських держав.
З початком економічного і культурного зростання міст-держав став відчуватися надлишок міського населення, виникла необхідність створення численних колоній за межами Греції, в тому числі і в південній Італії, Сицилії, Малої Азії, на узбережжі Чорного моря.
Вирішальне для всієї грецької та європейської цивілізації мало створення на основі фінікійського письма грецького алфавіту зі спеціальними знаками для голосних (9 або 10 ст. До н.е.). Найдавніші що дійшли до нас його пам'ятники відносяться до 8 ст. до н.е. Поява писемності призвело до бурхливого зростання поетики, риторики, філософії, пробудило інтерес до проблем мови.

Спроби осмислення значення слів відзначаються, починаючи з Гомера і Гесіода. Етимологія виявляється першим проявом рефлексії над мовою в історії грецької лінгвофілософской думки. Спочатку панувало переконання в наявності нерозривному, природного зв'язку між словом і позначається їм предметом, що корениться в міфологічному мисленні. В етимологічному аналізі слова мислителі шукали ключ до розуміння природи предмету, що позначається. Греки вірили, що у кожного предмета є дві назви - в мові богів і в мові смертних. У філософії 5 ст. до н.е. починають висуватися твердження про чисто умовною зв'язку між предметом і його назвою. Спори древніх греків про природу імен послужили джерелом для формування найдавнішої в Європі філософії мови.
Високий був інтерес до практичних аспектів використання мови. У 5 ст. до н.е. зароджується наука про ораторське мистецтво - риторика. Головним методом навчання мови в цей період стає читання класичних і вже застарілих поетичних текстів з їх коментуванням. Так формуються зачатки філології. Починається діяльність по збиранню і поясненню глосс (старовинних або інодіалектних слів). У зв'язку з теорією музики, ритмікою і метрикою (особливо в піфагорейської школі з її поглибленим інтересом до проблем акустики) проводиться інтенсивне вивчення звукового ладу мови.
Для лінгвістичних занять була характерна замкнутість на матеріалі тільки грецької мови, властива і подальшим етапам розвитку античної лінгвістичної думки. Для початкового етапу становлення науки ще була властива розрізненість і несістематізірованность спостережень над мовою.

Головна тема суперечок давньогрецьких філософів - характер зв'язку між словом і предметом (між прихильниками принципу найменування physei 'по природі' і принципу nomo'по закону 'або thesei' по встановленню '). Геракліт висловлював віру в істинність мови, Парменід визнавав мова людей помилкової з самого початку, Демокріт був прихильником найменувань по встановленню, але виступав проти крайнощів представників цієї точки зору. Софіст Горгій стверджував глибоке розходження між словами і предметами. Продик проповідував байдужість імен самих по собі, придбання ними цінності лише в правильному вживанні. Антисфен, учень Сократа, бачив в дослідженні слів основу навчання.
В ході цих суперечок формулювалися і перші лінгвістичні спостереження. Так, Продик першим зайнявся проблемою синонімів, а софіст Протагор висунув проблему мовної норми і першим став розрізняти три роду імені і чотири типи висловлювання - питання, відповідь, прохання і доручення.

Найцінніший внесок в розвиток мови і в теорію мови вніс Платон (420-347 до н.е.). Йому належить найбільш цікавий для історії лінгвістичної думки діалог "Кратил", центральне місце в якому посідає питання про ставлення речі і її найменування. У діалозі Платон зіштовхує позиції Кратила (прихильника правильності імен від природи) і Гермогена (проповідує договір і угода), залучаючи в якості судді Сократа (устами якого говорить сам Платон, яка висловлює чимало суперечливих суджень і не приймає повністю жодної точки зору). Платон визнає не прямі, а віддалені зв'язку слова з предметом і допускає можливість вживання імен по звичці і договором.
Він відкриває поняття внутрішньої форми (мотивування) слова, розмежовуючи слова непохідні (невмотивовані) і похідні (мотивовані). Йому належить ідея про асоціацію між окремими звуками слова і якостями і властивостями речей (ідея звукосимволизма).

У наступних творах зростає скепсис Платона щодо того, що слова можуть служити джерелами знань про предмети, і, навпаки, більш категоричними стають твердження про тотожність між виражається думкою і словом.

Аристотель першим досліджує типи зв'язку значень всередині полісемічності слова, а також багатозначність відмінків і ін. Граматичних форм. Їм робиться твердження про відповідність значення позамовною реальності.

Аристотель проводить розмежування трьох "частин словесного викладу": звуку мови, стилю і слів різних розрядів. Він виділяє чотири розряду слів (імена, дієслова, союзи і займенники разом із прийменниками). Правда, у визначенні імені (onoma) і дієслова (rhema) змішуються морфологічні та синтаксичні критерії. Вперше здійснюється опис окремих класів дієслів. Але значущі частини слова ще не вичленяються.
Аристотель вказує на випадки розбіжності пропозиції (logos) і судження. Як типів пропозицій він розрізняє ствердження і заперечення. Їм визнається наявність безглагольних пропозицій. Йому притаманні зародкові уявлення про словоизменении і словотворенні (розрізнення імені і відмінка як тільки непрямої форми, поширення поняття відмінка і на дієслівні словоформи). Аристотеля належать також численні висловлювання з питань стилістики.
Істотний внесок у формування основ мовознавства внесли філософи елліністичного періоду (3-1 ст. До н.е.), особливо представники стоїчної школи (Зенон, Хрисипп, Діоген Вавілонський). Стоїки були переважно філософами і логіками, але вони розробляли свої вчення на базі мовного матеріалу (і особливо явищ граматичної семантики). У будові пропозиції і в класах слів вони шукали відображення реального світу. Звідси випливали визнання ними "природного" зв'язку між річчю і її назвою і захоплення етимологічним аналізом. Значення "вторинних" слів пояснювалися зв'язками в предметному світі. Стоїки розробили першу в історії науки про мову типологію перенесення назв (перенесення за подібністю, суміжності, контрасту).

В цілому грецька філософія 5-1 ст. до н.е. зіграла значну роль у формуванні логіцістского підходу до мови, який протягом більше двох - двох з половиною тисяч років характеризувався гострим увагою до онтологічних і гносеологічних аспектів вивчення мови, підкресленням пріоритету функціональних критеріїв у виділенні, визначенні та систематизації явищ мови, неувагою і байдужістю до змін мови в часі і до відмінностей між конкретними мовами, утвердженням принципу універсальності граматики людської мови. Філософи шукали гармонію між мовними і логічними категоріями.
Давньогрецьким філософам цього часу належать ідеї про сполученні позначає, що позначається і предмета. Для них немає окремих теорії судження і теорії пропозиції, вони не розмежовують логічне і лінгвістичне знання. Їм притаманний синкретизм терміна logos, що позначає і мова, і думка, і думка, і пропозиція. Вони не розчленовують логічні, синтаксичні та морфологічні характеристики одиниць мови (хоча і можуть акцентувати в тій чи іншій концепції один з аспектів взятого в цілісності явища).

На базі досягнень філософів і мовознавчої практики в період еллінізму виникає філологія, покликана вивчати, готувати до критичного виданню і коментувати пам'ятники класичної писемності. Сферою її інтересів є смислова сторона текстів.
В її надрах створюється граматика як самостійна дисципліна, що вивчає переважно формальні аспекти мови (а не його смислові аспекти, на відміну від філософії). Вона відокремилася в самостійну науку завдяки діяльності Олександрійської граматичної школи, яка зіграла величезну роль у закладанні основ європейської мовознавчої традиції. Граматика того часу представляє собою по суті аналог сучасної описової лінгвістики. У боротьбі з прихильниками принципу аномалії (Пергамський філософами-стоїками Кратета Малосскім і Секстом Емпіриком) олександрійці активно відстоюють принцип аналогії як основи описово-класифікаційної і нормалізаторскіх діяльності.

З їхньою діяльністю пов'язаний також розквіт лексикографії. У цей час активно збираються і піддаються тлумаченню глоси (застарілі слова - glossai і слова, обмежено зрозумілі, - lekseis. Видатними лексикографами елліністичного періоду були Зенодот, Аристофан Візан-тійскій, Аполлодор з Афін, Памфіл, Діогеніан.
Алексадрійци простежували мовні регулярності в класичних текстах, прагнучи відокремити правильні форми від неправильних і висуваючи на цій основі принцип аналогії (Аристофан Візантійський, особливо авторитетний в мовознавчих проблемах Аристарх Самофракійський). Ними детально розробляються парадигми відміни і відмінювання.

У олександрійської школі була створена перша в європейській науці систематична граматика (Techne grammatike 'Граматичне мистецтво') учня Аристарха Діонісія фракійці (170-90 до н.е.). У цій праці визначаються предмет і завдання граматики, викладаються відомості про правила читання і наголоси, про пунктуа-ції, наводиться класифікація приголосних і голосних, дається характеристика складів, формулюються визначення слова і пропозиції, дається класифікація частин мови (8 класів, виділених головним чином на морфологічної основі, з урахуванням лише в окремих випадках синтаксичного і семантичного критеріїв). Автор ретельно описує категорії імені і дієслова, наводить відомості про словотвір імен та дієслів. Він розрізняє артикль і займенник, виділяє привід Та й мова в самостійні частини мови, докладно класифікує прислівники, віднісши до їх числа частки, вигуки, віддієслівні прикметники. Більшість понять ілюструється прикладами.


Мова і мовознавство в стародавньому Римі

Латинське лист з'являється в 7 в. до н.е. швидше за все під впливом греків, здавна мали в Італії свої колонії. Власне латинський алфавіт склався в 4-3 ст. до н.е. Поступово він вдосконалюється (державний діяч Аппій Клавдій, вчитель Спурій Карвілій, поет Квінт Енній). Отримало розвиток рукописний лист (використовувалися лист епіграфічні, різновиди маюскульного капітального листи: рустічная, квадратна, унциал; маюскул був поступово витіснений Мінускул - полуінціалом, новим римським курсивом). Грамотність була широко поширена в римському суспільстві. Латинське лист лист послужило джерелом писемностей на багатьох нових європейських мовах (переважно в країнах, де провідником християнської релігії була римська церква).

Особливе місце в римському мовознавстві займає найбільший учений Марк Теренцій Варрон (116-27 рр. До н.е.). Йому належать трактати "Про латинську мову", "Про латинської мови", "Про подібність слів", "Про користь мови", "Про походження латинської мови", "Про давність букв", граматичний тому дев'ятитомної енциклопедичного праці "Наука", лінгвістичні вкраплення в праці з літератури, історії, філософії і навіть по сільському господарству. У своєму головному лінгвістичному праці - трактаті "Про латинську мову" він висловлює переконання в "трьохприватна" будові мови і необхідності її послідовного опису в трьох науках - етимології, морфології і синтаксисі. Викладу основ цих наук і присвячений трактат.

Вперше виділяються вихідна форма імені (називний відмінок) і вихідна форма дієслова (перша особа однини теперішнього часу в дійсного способу дійсного стану). Розрізняються слова схиляються (змінювані) і невідмінювані (незмінні).

З опорою на морфологічні ознаки виділяються чотири частини мови: імена, дієслова, дієприкметники, прислівники. Варрон робить тонкі зауваження на адресу аномаліст з приводу співвідношення граматичного роду і біологічної статі, числа граматичного і числа предметів. Він доводить наявність в латинській мові отложітельних відмінка (ablativus) і встановлює роль його показника у визначенні типу відмінювання іменників і прикметників. Підкреслюється можливість визначити тип дієвідміни дієслова по закінченню другої особи однини теперішнього часу. Варрон наполягає на необхідності виправлення аномалій в словоизменении при їх санкціонуванні в області словотвору.

В останнє століття Республіки до проблем мови звертаються багато письменників, громадські та державні діячі (Луцій Акцій, Гай Луцилий, Марк Туллій Цицерон, Гай Юлій Цезар, Тит Лукрецій Кар). В останні десятиліття Республіки і перші десятиліття Імперії формується літературний латинську мову (класична латинь).

На рубежі 4 і 5 ст. публікується трактат Макробия "Про відмінності і подібності грецького і латинського дієслова". Це була перша спеціальна робота з порівняльної граматиці.

У зв'язку з розпадом Римської імперії в кінці 4 ст. центр лінгвістичних занять перемістився до Константинополя. Тут на початку 6 ст. з'явилася найзначніша латинська граматика давнини - "Institutio de arte grammaticae" Присциана, що складалася з 18 книг. Автор спирається на Аполлонія Дискола і багатьох римських граматик, особливо на Флавія Капра. Він докладно описує ім'я, дієслово, дієприкметник, прийменник, союз, прислівник і вигук, викладає проблеми синтаксису (переважно в морфологічних термінах). Імені та разом з ним дієслова відводиться панівне становище в структурі пропозиції. Прісціаном використовуються дослідні прийоми опущення (елімінації) і підстановки (субституції). Стилістичний розділ відсутній.
Граматика Присциана підводила підсумок пошукам і досягненням античного мовознавства. Його курс використовувався у викладанні латинської мови в Західній Європі поряд з підручником Доната аж до 14 в. (Тобто протягом восьми століть).

Вчення про мову, що склалися в Греції і Римі, являють собою дві взаємозалежні і разом з тим цілком самостійні складові єдиної середземноморської мовознавчої традиції, що утворили вихідну, античну щабель у формуванні єдиної європейської лінгвістичної традиції.
Але історія європейської традиції - в зв'язку з розколом вже в ранньому середньовіччі християнської церкви, в зв'язку з наявністю великого ряду відмінностей історичного, економічного, політичного, культурного, етнопсихологічних, социолингвистического характеру між "латинським" Заходом і "греко-слов'янським" Сходом - є історія двох відносно самостійних потоків лінгвістичної думки. Одна і та ж антична мовознавча традиція стала основою відмінних один від одного традицій - західноєвропейської і східноєвропейської.

Перша з них (західноєвропейська) мала в якості джерел праці Доната і Присциана, а в якості матеріалу для досліджень протягом багатьох століть латинська мова. Багато в чому західна лінгвістична думка спиралася на постулати августіанства і згодом томізму.

Інша (східноєвропейська) традиція черпала свої ідеї переважно в працях Діонісія фракійці і Аполлонія Дискола в їх візантійської інтерпретації і в діяльності з переказу насамперед з грецького на рідні мови або на близькоспоріднених літературний (як це було у південних і східних слов'ян). Перевага віддавалася візантійським богословсько-філософським авторитетам. На європейському Заході інтерес до візантійських досягненням в мовознавстві і філософії прокинувся в основному в основному лише в гуманістичну епоху. На Сході ж Європи інтерес до досягнень західної логічної та граматичної думки з'явився в період східноєвропейського Предвозрождения і західного реформаторського руху, тобто і в одному, і в іншому випадках в кінці Середньовіччя.

Становлення писемності на рідних мовах в західноєвропейському культурному ареалі.

Лист з'являється у того чи іншого народу, в тій чи іншій культурі, як правило, у зв'язку з виникненням необхідності задовольняти потреби його духовно-пізнавальної діяльності та державності. По відношенню до народів Європи цілком зберігає свою справедливість поширена в історії світової культури формула "За релігією слід алфавіт".

На її Сході було прийнято від Візантії християнство у формі, яка допускала можливість богослужіння на рідній мові і заохочувала створення свого алфавіту на основі грецького і переклад церковних текстів на рідну мову. На її Заході провідником християнства був Рим, проповідував принцип "трёх'язичія" (освячені авторитетом Біблії та християнської церкви давньоєврейську, грецьку та латинську мови). Тут в релігійному побуті в основному використовувався тільки латинську мову (часто в регіональній різновиди) і при необхідності створювалася своя писемність (спершу в допоміжних цілях), яка спирається на поступове, спочатку чисто стихійне пристосування латиниці до рідної мови, фонологічна система якого істотно відрізняється від латинської.

Всі європейські системи письма виникали на основі запозичення (авторського або стихійного) не так форм букв, скільки способів побудови алфавіту і системи графіки, що склалися в грецькому або латинською листі. Тут добре простежується формулюється загальної грамматология універсальний принцип розвитку систем письма в сторону їх фонетизації (і фонемізаціі - для мов фонематичного ладу), тобто руху від идеографии до фонографа (фонемографіі). Європейські системи письма є алфавітними, а такий лист є, як відомо, найбільш досконалу систему звукового письма для мов фонематичного ладу. Воно будується на одно-однозначним дотриманням між графемами і фонемами, тобто прагне до реалізації ідеальної формули графічної системи. І тим не менше часто спостерігаються відхилення від ідеалу, що складаються: а) в наявності безлічі графем ( "алограф" або "графемно рядів") для позначення однієї фонеми; б) у використанні різних графем для передачі обов'язкових і факультативних аллофонов однієї фонеми; в) у вживанні однієї графеми для позначення різних фонем - нерідко з урахуванням позиції в слові; г) в наявності ряду позиційних варіантів однієї графеми. Оптимальне рішення проблеми графіки полягає в побудові якщо і не вичерпного, то цілком достатнього і разом з цим економного набору правил фіксації фонематичний істотних для даної мови звукових відмінностей (фонологічних диференційних ознак).
Формування писемностей на основі латиниці представляло собою довгий і суперечливий процес стихійного пристосування знаків латиниці до іншого роду системам фонем, що плив за відсутності на початковому етапі попереднього осмислення принципів відбору були графем і додання їм в необхідних випадках інших функцій, при відсутності заздалегідь складеного зводу правил графіки, регулюючої відповідності між графемами і фонемами, і тим більше за відсутності орфографії, що уніфікує написання конкретних слів. Між культурними центрами (як правило, монастирями) і школами переписувачів йшла гостра конкурентна боротьба, пов'язана з відстоюванням тих чи інших графічних прийомів.

Створення писемності на базі латиниці проходило наступні основні етапи: записування місцевими письменами в текстах на латинській мові власних імен (топонімів та антропонімів) та інших слів; вписування на полях або між рядків латинських текстів перекладів на рідну мову окремих слів (глос), словосполучень і цілих речень; переклади релігійних (а згодом і світських) текстів на рідну мову; створення оригінальних текстів різних жанрів на рідній мові.

Перш за все лист виникло в Ірландії. Тут в 3-5 ст. (До прийняття християнства) використовувалося огам (воно полягало в нанесенні певного числа і розміру насічок, розташованих під певним кутом до ребра каменю). Близька до ідеалу фонографічность цієї системи письма свідчить про геніальність її творців. У 5 ст. ірландці приймають християнство і на початку 6 ст. створюють свій лист на латинській основі, що використовується ченцями для запису релігійних творів і епосу. Тут, в умовах культури з відсутністю різкої конфронтації християнства і язичництва, проповідується ідея "четвертого" мови. До 8 ст. огам повністю витісняється. На додаток до латинських літерам класичної пори використовуються диграфи для позначення дифтонгів і для фіксації виникли в результаті недавніх звукових переходів щілинних приголосних. Прийнято подвоєні написання для позначення глухих проривних приголосних у середині та кінці слів. Винаходяться способи передачі поєднанням букв м'якості приголосних після задніх голосних і твердості приголосних після передніх голосних.
Ірландські місіонери вели активну діяльність в Скандинавії, Німеччини, Франції, Бельгії, Італії, Паннонії і Моравії, серйозно вплинувши на встановлення в цих країнах певних графічних канонів і на усвідомлення цими народами права на широке використання листи на рідній мові. Особливо серйозний вплив вони надали на формування писемності у англосаксів. Разом з тим можна виявити сліди впливу на розвиток ірландської графіки з боку місіонерів з кельтської Британії.

Порівняно пізно писемність з'явилася в романоязичних країнах, що пояснюється, по всій очевидності, поширеним умінням читати і розуміти тексти на мертвому вже до 5 ст.латинською мовою. У романському мовному ареалі (Romania) спостерігалися серйозні відмінності в озвучуванні одного і того ж церковного тексту відповідно до особливостей місцевого народно-розмовної мови. Звертає на себе увагу реформа Карла Великого, який прагнув навести вимова в згоду з латинським написанням.

Необхідність в своєму письмовому мовою усвідомлюється у зв'язку з великим, що заважає розумінню письмових текстів розривом між канонічною латиною і розмовною мовою. Своя писемність формується у Франції в 9 ст., В Провансі в 11 ст., В Іспанії, Португалії, Італії та Каталонії в 12-13 ст. При цьому частими і значними були збіги - в силу спільності романської мови пізньої античності і раннього середньовіччя як вихідного матеріалу і деяких загальних тенденцій звукового розвитку - в арсеналі використовувалися графічних прийомів. Так, звичайно непослідовно позначається якість голосних, але досить інформативно передається за допомогою різних буквосполучень якість приголосних, наприклад, позначення среднеязичних бічного і носового сонантов. Ці нові фонеми фіксуються як результати зміни проривних заднеязичних приголосних. Для переписувачів характерно прагнення не відриватися від латинських прототипів шляхом створення етимологічних написань. Досить пізно (16 ст.) Починають розмежовуватися латинські букви Uu і Vv, Ii і Jj, що мало загальноєвропейський характер. Графема Ww (з здвоєного uu / vv) формується на німецькому грунті.
Перші чеські пам'ятники латиницею з'являються в 13 ст., Хоча латиниця проникла до західних слов'ян раніше глаголиці і кирилиці (до невдало закінчилася моравської місії Костянтина Філософа і Мефодія з їх учнями в 9 ст.). Чеську писемність створюють в монастирях монахи, які навчалися у німців. Тому настільки відчутний вплив зразків латинської та німецької графіки. Згодом з'являються конкуруючі диграфи для позначення численних чеських приголосних і діакритичних значків для передачі їх твердості і м'якості. Створення ідеальної фонографічної чеської графіки виявляється можливим тільки лише в результаті реформи Я. Гуса в 1412 р

Мова в ранньосередньовічної Західній Європі

Відмінності в шляхах розвитку в період середньовіччя європейського Заходу (романо-германського культурного ареалу - Romania і Germania) і європейського Сходу (греко-слов'янського культурного ареалу) були наслідком не тільки економічних, політичних і географічних чинників, що поділили Римську імперію на дві окремі імперії, а потім і християнство на західне і східне, але і, по всій очевидності, підсумком впливу факторів етнопсихологічних, а саме початкової неоднаковості менталітетів греків і римлян - двох великих народів древ ній Європи, що заклали фундамент європейської цивілізації.

Історія західноєвропейських мов раннього середньовіччя являє собою перш за все історію вивчення і викладання класичної латинської мови (на основі канонізованих посібників Доната і Присциана і численних коментарів до них, а також ряду римських авторів класичної та позднеримской пори). Істотно змінилися умови життя суспільства і умови побутування вже мертвого латинської мови, який продовжував, проте, активно використовуватися в церкви, канцелярії, науці, освіті, міжнародних відносинах і відповідно еволюціонувати в процесі його широкого вживання в різних етнічних колективах. У середньовічній побутово-розмовної латині накопичилися серйозні відмінності від класичної латинської мови. Здійснений в 5-6 ст. латинський переклад Біблії (Vulgata) відбивав новий стан цієї мови. Мова перекладу був освячений в очах церковників авторитетом Письма, до "язичницьким" же авторам античної доби й класичної латині вони ставилися зневажливо.

У підтримці та затвердження пріоритету латинської мови і в висунення саме латинської граматики на роль найважливішої дисципліни в системі середньовічного освіти важливу роль зіграв "учитель Заходу", колишній на державній службі у остготів римський філософ, теолог і поет Аніцій Манлій Северин Боецій (близько 480-524 ), що познайомив Захід (в якості перекладача і коментатора) з деякими філософсько-логічними творами Аристотеля і неплатників Порфирія, який передбачив у своїх працях положення зрілої схоластики і зал жив основи викладання "семи вільних мистецтв" (об'єднувалися в два цикли - тривіум і квадрівіум).

В 9-10 вв. середньовічні вчені починають звертатися до рідної мови і словесності. З'являються досліди письмової фіксації пам'яток давньоанглійської епосу (поема "Беовульф").

Розвивається мистецтво перекладу на рідну мову. Відомі зроблені королем Альфредом і вченими його оточення переклади творів папи Григорія, Боеція, Орозия, Августина. Найбільшою фігурою в перекладацькому мистецтві був Ельфрік. Він перевів "Книгу Буття", а потім все "П'ятикнижжя", твори отців церкви і дві книги проповідей. У передмовах до перекладів вказувалося, що вони орієнтовані на читачів, які знають тільки свою рідну мову.

Мова в епоху пізнього Середньовіччя

Пізніше середньовіччя є епоху докорінних змін в соціально-економічному і духовному житті західноєвропейського суспільства, серйозних досягнень в науці і культурі, формування принципово нової системи освіти, що відповідає потребам розвитку природничих наук, медицини, інженерної справи і т.п. і поступово витісняє колишню систему навчання "семи вільних мистецтв". Проте як і раніше латинь використовується в якості мови релігійних текстів, богослов'я, філософії, науки, освіти та міжнародного спілкування в Західній Європі, а також як предмет викладання і вивчення.
На роль нової цариці наук (замість граматики) висувається логіка, а потім і метафізика. У 12-14 вв. виникає великий ряд університетів (Болонья, Салерно, Падуя, Кембридж, Оксфорд, Париж, Монпельє, Саламанка, Лісабон, Краків, Прага, Відень, Гейдельберг, Ерфурт). До них від монастирських шкіл переходить роль головних освітніх та наукових установ. Нові, що визначають духовний прогрес ідеї формуються тепер переважно в університетах. Виникає і посилюється інтенсивний обмін ідеями і результатами інтелектуальної праці між новими науковими центрами Західної Європи.

Пізній схоласт-номіналіст Оккам різко виступав проти непотрібного множення реалістами уявних сутностей (принцип "бритви Оккама"). Він підкреслював, що природа створює лише речі. Позначення кваліфікується їм не як властивість слова, а як прояв властивості розуму через слово. Мова локалізується в свідомості людини, а граматика в думки.

Система поглядів Оккама, одного з останніх представників схоластики середньовіччя і її самого різкого критика, з'явилася предтечею ідеології епохи Відродження, яке в цілому не прийняло схоластики.
Схоластична логіка зазнала в 12-13 вв підйом. завдяки діяльності професорів Паризького університету, що сприяли поширенню та утвердження ідей Аристотеля. Більш повного знайомства з роботами Аристотеля Європа була зобов'язана діяльності арабських вчених і особливо іспансько-арабського філософа Абу-ль-Валіда Мухаммеда ібн Ахмеда ібн Рушда (в латинізоване формі Аверроес, 1126-1198). Арістотелізм в новому вигляді прийшов до Європи в формі аверроизма.

Фома Аквінський, який стояв на позиції синтезу реалізму і номіналізму, розрізняв три види універсалій: in re 'всередині речі', post re 'після речі' і ante re 'перед річчю'. Позначається пропозиції воно розумів як об'єднані зв'язкою значення суб'єкта і предиката. Їм розмежовувалися первинне значення слова і його вживання в мові. Розмежування іменника і прикметника служив логіко-семантичний критерій (вираз основного поняття і приписування йому ознаки). Він же ввів в логіку і граматику поняття суппоніровать 'мати на увазі'.

Пізнє середньовіччя характеризується посиленням інтересу до наукового вивчення рідних мов і використання цих мов для їх же опису (в умовах панував тоді білінгвізму з переважанням в офіційній сфері спілкування латинської мови).

У 13 ст. були створені чотири теоретико-граматичних трактату, які були написані по-ісландські і присвячені ісландському мови. Вони призначалися бути підручниками для скальдів. У них обговорювалися питання створення ісландського алфавіту на основі латинського письма, класифікація букв, ісландські частини мови, правила віршування, включаючи метрику. Цей факт примітний в світлі того, що перші граматики рідних мов і на рідних же мовах з'являються у Франції в 16 ст., В Німеччині в 15-16 ст., В Англії в 16-17 вв. Пояснення можна шукати в специфіці історії Ісландії, де введення християнства було актом альтинга як органу народовладдя в відсутність держави і де язичницькі жерці (роки) автоматично ставали християнськими священиками, а разом з тим і хранителями традиційної ісландської культури.

Початок листи в Ісландії латиницею відноситься до 7 ст. Власний алфавіт на основі латиниці створюється в 12 в. І в першому ж з трактатів, суто теоретичному, відстоюється право каж-дого народу мати свою абетку, викладаються принципи його побудови, починаючи з голосних. Можна відзначити суворе (на рівні вимог 20 в.) Проходження фонематическому принципом. У трактаті формулюється поняття различительного звукового ознаки (відмінності). У третьому трактаті дається порівняно повний опис морфологічного ладу ісландської мови, вводяться ісландські терміни (як правило, кальки з латинської) для частин мови.
У западнороманском культурному ареалі (особливо в Італії, Каталонії і Іспанії) спочатку проявляється активний інтерес до окситанська (провансальському) мови, на якому створювалися й поширювалися в 11-12 ст. пісні трубадурів. Відповідно до цього виникає потреба в посібниках з близькоспоріднених мов і мистецтва провансальської поезії.

У 12 ст. з'являється твір каталонця Раймона Відаля "Принципи віршування", що містить досить докладний і своєрідний аналіз мовної боку провансальських поетичних текстів. Тут перераховуються традиційні вісім частин мови. До класу "іменників" віднесені всі слова, що позначають субстанцію (власне іменники, особисті та присвійні местоіме-ня і навіть дієслова eser і estar), а до класу "прикметників" - власне прикметники, дієприкметники активного стану і інші дієслова. Обидва класи розбиваються на три роду. Враховується відкрита в 12 ст. диференціація дієслів на предикативні і непредикативні. Автор дає опис двухпадежного відміни і розглядає деякі аспекти парадигми дієслівного відмінювання. Трактат був дуже популярний в Каталонії і Італії, з'являлися численні наслідування йому.

Візантійський мову (4-15 ст.)

Східна Римська імперія і візантійська культура в цілому зіграли величезну, ще не оцінену в належній мірі роль в збереженні і передачі греко-римського філософського і наукової спадщини (в тому числі в області філософії і теорії мови) представникам ідеології і науки Нового часу. Саме візантійській культурі Європа зобов'язана досягненням в творчому синтезі язичницької античної традиції (переважно в позднеелліністіческой формі) і християнського світогляду. І залишається лише шкодувати, що в історії мовознавства до сих пір приділяється недостатня увага вкладу візантійських вчених у формування середньовічних лінгвістичних навчань в Європі і на Близькому Сході.
При характеристиці культури і науки (зокрема мовознавства) Візантії потрібно враховувати специфіку державної, політичної, економічної, культурної, релігійної життя в цієї могутньої середземноморської державі, що проіснувала понад тисячу років в період безперервного перекроювання політичної карти Європи, появи і зникнення безлічі "варварських" держав .

У культурному відношенні візантійці перевершували європейців.Багато в чому вони довгий час зберігали пізньоантичний уклад життя. Для них був характерний активний інтерес широкого кола людей до проблем філософії, логіки, літератури і мови. Візантія чинила потужний культурний вплив на народи прилеглих країн. І разом з тим до 11 в. візантійці оберігали свою культуру від іноземних впливів і запозичували лише згодом досягнення арабської медицини, математики тощо

У 1453 р Візантійська імперія остаточно впала під натиском турків-османів. Почався масовий вихід грецьких вчених, письменників, художників, філософів, релігійних діячів, богословів в інші країни, в тому числі і в Московську державу. Багато з них продовжили свою діяльність в ролі професорів західноєвропейських університетів, наставників гуманістів, перекладачів, духовних діячів і т.п. На частку Візантії випала відповідальна історична місія з порятунку цінностей великої античної цивілізації в період крутих ломок, і ця місія успішно завершилася їх передачею італійським гуманістам в предренессансного період.

Етнічний склад населення імперії був вельми строкатим з самого початку і змінювався протягом історії держави. Багато з жителів імперії були сизначально еллінізувати або романізовани. Візантійцям доводилося підтримувати постійні контакти з носіями найрізноманітніших мов - німецьких, слов'янських, іранських, вірменського, сирійського, а потім і арабського, тюркських і т.д. Багато з них були знайомі з письмовим староєврейською як мовою Біблії, що не заважало їм часто висловлювати вкрай пуриста, що суперечить церковним догмам ставлення до запозичень з нього. У 11-12 вв. - після вторгнення і розселення на території Візантії мно-гочісленних слов'янських племен і до утворення ними самостійних держав - Візантія була по суті справи греко-слов'янською державою.

Багато уваги приділялося риториці, висхідній до ідей античних авторів Гермогена, Менандра Лаодикийского, Афтон і розвиненою далі візантійцями Пселлом і особливо відомим на Заході Георгієм Трапезундська. Риторика була покладена в основу вищої освіти. Її зміст становили вчення про тропи і фігури мови. Риторика зберігала властиву ще античності орієнтацію на мовця, тоді як філологія орієнтувалася на сприймає художню мову. Візантійський досвід вивчення культурної сторони мови в розробці поетики, стилістики та герменевтики зберіг своє значення в середні століття і в наш час.

Значних успіхів візантійці досягли в практиці і теорії перекладу. Вони здійснювали переклади західних богословів і філософів, активізувавши цю діяльність після завоювання Константинополя хрестоносцями. З'являлися "грецькі Донато" (грецькі підрядники до латинського тексту), які спочатку допомагали вивчення латинської мови, а потім служили італійським гуманістам посібниками для вивчення грецької мови). Видатними перекладачами були візантійці Димитрій Кідоніс, Геннадій Схоларий, Плануд, венеціанці Яків з Венеції, вихідці з Південної Італії Генрик Аристипп і Леонтій Пілат з Катанії.

ЄВРОПЕЙСЬКЕ МОВИ 16-18 ст.

Уже в кінці Середньовіччя в економічних, соціальних, політичних і духовних умовах життя європейського суспільства почали відбуватися докорінні зрушення, що зайняли ряд наступних століть. Вони були обумовлені боротьбою старого (феодального) і нового (капіталістичного) господарських укладів. Йшов інтенсивний процес формування націй і консолідації держав, наростали суперечності між строгими церковними догматами і новим волелюбним світосприйняттям, ширилися народні рухи за реформацію церкви. Заново відкривалися і переосмислювались цінності античного світу.

Діячі історії, літератури, мистецтва, філософії, науки стали переходити від studia divina до studia humaniora, до ідеології гуманізму (в епоху Відродження), а потім раціоналізму (в епоху Просвітництва), на зміну якому прийшов ірраціональний романтизм. Було іобретено книгодрукування. Відбувалися великі географічні відкриття в різних країнах світу.
Істотно розширилося коло завдань, які постали перед мовознавцями 16-18 ст. Вивчення та опису вимагало безліч конкретних мов - як мертвих (в продовження традиції, успадкованої від середньовіччя), так і живих. Об'єктами дослідження виявлялися мови як свого народу, так і інших народів Європи, а також мови народів екзотичних країн; мови письмово-літературні та народно-розмовні. Росла потреба в створенні граматик окремих мов, емпіричних по методу і нормалізаторскіх за програмними цілями, і універсальних граматик, т. Е. Граматик Людського мови взагалі, є за своїм характером теоретичними, дедуктивним.

За латинською мовою в Західній Європі ще деякий час зберігалися основні позиції в науці, освіті, богослужінні. Але разом з тим посилювалися позиції рідних мов. Вони набували нові соціальні функції і більш високий статус. Поруч з мертвими літературними мовами (латинською на Заході і старослов'янським на Сході) складалися власні літературні мови. У 1304-1307 рр. Данте Аліг'єрі (1265-1321) публікує на латинській мові свій трактат "Про народного мовлення", в якому вказує на "природний", "природний", "благородний" характер своєї мови і "штучність" латинської мови.

У 16-18 вв. частим було звернення до існуючих поруч з природними мовами комунікативним системам: Френсіс Бекон (1561-1626) підкреслював неєдиний мови як засобу людського спілкування. Г.В. Лейбніцем був висунутий проект створення штучного міжнародної мови на логіко-математичної основі.
Про живучість цієї ідеї свідчить створення в 17-20 ст. близько 1000 проектів штучних мов як на апріорної, так і на апостеріорної основі (тобто або незалежно від конкретних мов, або з використанням їх матеріалу), з яких визнання отримали далеко не всі: волапюк, розроблений в 1879 р Йоганном Мартіном Шлейером ( 1842-1912); есперанто, створений в 1887 р Людвиком Лазарем Заменгофом (1859-1917); продовжує у вигляді модифікації есперанто ідо, запропонований в 1907 р Л. Бофроном; латино-синьо-флексіонние, створений в 1903 р математиком Пеано; окциденталь, запропонований в 1921-1922 рр. Едгаром де. Валь; новіаль як результат синтезу ідо і окциденталь, здійсненого в 1928 р Отто Есперсеном; інтерлінгва як плід колективної творчості, що виник в 1951 р
Тим самим були закладені основи інтерлінгвістики як дисципліни, що вивчає принципи лінгвопроектірованія і процеси функціонування штучно створених мов.

У 16-18 вв. активно розроблялися питання природи і сутності мови, її походження і т.п., причому це робилося виключно в роботах філософів. Так, представник філософської граматики Ф. Бекон 1561-1626) протиставляв її по цілям і завданням граматиці "буквеної", т. Е. Практичній. Джамбаттиста Віко (1668-1744) висунув ідею об'єктивного характеру історичного процесу, який проходить в своєму розвитку три епохи - божественну, героїчну і людську, а також конкретизує той же загальний напрямок і ті ж зміни епох ідею розвитку мов. Першим висунув ідею штучної мови Рене Декарт (1596-1650). Джон Локк (1632-1704) пов'язував вивчення значень з пізнанням сутності мови. Г.В. Лейбніц (1646-1716) відстоював звукоподражательную теорію походження мови, як і Вольтер / Франсуа Марі Аруе (1694-1778). М.В. Ломоносов (1711-1765) пов'язував мову з мисленням і бачив його призначення в передачі думок. Жан Жак Руссо (1712-1778) виступив як автор теорії про два шляхи походження мови - на основі соціального договору і з емоційних проявів (з вигуків). Дені Дідро (1713-1784) шукав витоки мови в спільності для певної нації навичок висловлювати думки голосом, закладених в людях богом. Багато уваги проблемам філософії мови приділяв Іммануїл Кант (1724-1804).
Особливу популярність здобули "Дослідження про походження мови" Йоганна Готфріда Гердера (1744-1803), який був сучасником найбільших представників філософії історії Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770-1831) і Фрідріха Вільгельма Йозефа Шеллінга (1775-1854) і надав на них істотний вплив .

ЄВРОПЕЙСЬКІ МОВИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 19 в.

У 10-20-х рр. 19 в. завершується тривалий (близько двох з половиною тисячоліть) період розвитку європейських мов.

Було б некоректно оцінювати весь попередній етап як донаукових. Треба враховувати, що немає повного збігу змісту, що вкладається сьогодні в терміни типу наука, дисципліна, вчення, теорія, дослідження, пізнання, і того тлумачення, яке їм давалося в різні історичні періоди розвитку людської дослідницької діяльності і в різних культурних ареалах. Уже в давнину нерідко говорили про науку, маючи на увазі заняття за описом мовних фактів, їх класифікації та систематизації, їх поясненню (пор. Древнеиндийскую трактування cabdacastra як не має меж вчення, науки, теорії, спеціальної наукової дисципліни про словах і звуках; вживання в позднеантичную пору грецького слова grammatikos і латинського слова grammaticus для позначення спершу всякої освіченої людини, обізнаного в мові і літературі, вміє тлумачити тексти древніх письменників, і лише потім граматика-професіонала, мовознавця і в загально вченого; висування середньовічними вченими, зосереджує свої зусилля на вирішенні суто професійних мовознавчих проблем, протиставлення старої, описово-нормативної граматики як мистецтва і нової, пояснювальній, теоретичної граматики як науки).

Європейське "традиційне" мовознавство було продуктом тривалого розвитку дослідницької думки і послужило досить міцним фундаментом для нового мовознавства. Воно до кінця 18 ст. досягло серйозних результатів у багатьох відношеннях: продовження багатою античною мовознавчої традиції; наявність сформованого в період середньовіччя в рамках практичної і теоретичної граматики (в процесі складання численних трактатів-коментарів до класичних посібникам Доната і Присциана) категоріального апарату, за допомогою якого згодом описувалися свої рідні мови, а потім і "екзотичні" для європейських вчених мови; досить чітке розмежування фонетики, морфології та синтаксису; розробка номенклатури частин мови і членів речення; ґрунтовні дослідження морфологічних категорій ( "акціденцій") частин мови і які висловлюються їх за допомогою граматичних значень (перш за все в школі МОДИСТО); істотні успіхи в описі формальної і логіко-семантичної структури пропозиції (особливо в розроблених на логічній основі універсальних граматиках, до числа яких належить і знаменита "Grammaire generale et raisonnee" А. Арно і К. Лансло); перші спроби намітити відмінності між категоріями, притаманними всім мовам, і категоріями, властивими окремим мовам; закладання основ лінгвістичної універсології (теорії мовних універсалій); розвиток вчень про мовному знаку; накопичення знань про види лексичних значень, про синоніми, про способи словотворення і словотворчих зв'язках між лексичними одиницями; досягла високого досконалості лексикографічна діяльність; майже ніколи не припинялися з античних пір етимологічні дослідження; складання в основному дійшла до наших днів традиційної лінгвістичної термінологія.

Ще до настання 19 в. був усвідомлений факт множинності мов і їх нескінченної різноманітності, що послужило стимулом до розробки прийомів порівняння мов і їх класифікації, до формування принципів лінгвістичного компаративізму, що має справу з множинами співвідносяться мов. Робилися спроби застосувати концептуальний апарат універсальної граматики для порівняльного опису різних мов і навіть для докази родинних зв'язків між мовами (С.Ш. Дюмарсе, І. Бозе, Е.Б. де Кондільяк, К. де Габелін, І. Лудольф, Дж. Харріс , Дж. Біттні, Дж. Бернет / лорд Монбоддо, Дж. Прістлі і ін.). З'являлися досліди не тільки їх географічної, а й генеалогічної класифікації або всередині окремих груп мов - перш за все німецької та слов'янської (Дж. Хікс, Л. тен Кате, А.Л. фон Шльоцер, І.Е. Тунман, І. Добровський), або також з охопленням мов, поширених на великих територіях Євразії (І.Ю. Скалигер, Г.В. Лейбніц, М.В. Ломоносов).

В кінці 19 ст.наростало розуміння того, що необхідний ще один важливий поворот у поглядах на мову, його природу і сутність, які адекватно відповідали б новітнім досягненням фізики, математики, логіки, семіотики, антропології, етнології, етнографії, культурології, соціології, експериментальної психології, гештальт-психології, фізіології вищої нервової діяльності, загальної теорії систем, загальної теорії діяльності, аналітичної філософії та інших наук, які досліджують не тільки становлення і розвиток досліджуваних об'єктів, скільки їх структурно системну організацію і їх функціонування в певному середовищі.

20 в. висунув в центр уваги мовознавців інші проблеми. Почав затверджуватися пріоритет синхронического підходу до мови (тим більше що його сучасний стан носія мови цікаво перш за все), що стало результатом наукового подвигу, здійсненого І.А. Бодуен де Куртене, Н.В. Крушевський, Ф.Ф. Фортунатова, Ф. де Соссюр, Л.В. Щербой, Е.Д. Полівановим, Н.С. Трубецьким, Р.О. Якобсоном, В. Матезиусом, К. Бюлером, Л. Ельмслева, А. Мартіне, Л. Блумфилдом, Е. Сепіром, Дж. Фёрсом, а також їх учнями і численними продовжувачами. Зміна синхронізмом діахронізма в ролі лідируючого принципу ознаменувала собою кордон між мовознавством 19 в. і мовознавством 20 в.

Список літератури

1 .. Апресян, Ю.Д. Ідеї ​​і методи сучасної структурної лінгвістики (короткий нарис). М., 1966.

2. Березін, Ф.М. Історія лінгвістичних навчань. М., 1975

3. Березін, Ф.М. Історія російського мовознавства. М., 1979. XX в.

4. Звегинцев, В.А. Історія мовознавства ХІХ-ХХ століть у нарисах і витягах. М., 1964. Ч. 1; М., 1965. Ч. 2.

5. Загальне мовознавство: Стародавній світ. Л., 1980.