Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія розвитку ґрунтознавства

Скачати 75.58 Kb.
Дата конвертації13.10.2018
Розмір75.58 Kb.
Типкурсова робота

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«Оренбурзька ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Хіміко-біологічний факультет

Кафедра загальної біології

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Ґрунтознавство і рослинництво»

Історія розвитку ґрунтознавства

виконавець

Гриньов В.В.

Оренбург 2009


зміст

Вступ

1. Людство пізнає грунт

1.1 Сільськогосподарські роботи в стародавньому Єгипті і Азії

1.2 Грунт у античних греків

1.3 Грунт в римській агрокультурі

2. Грунт в феодальну епоху

2.1 Китай, Японія, Індія

2.2 Візантія

2.3 Арабські халіфати

2.4 Західна Європа

2.5 Зародження знань про грунт на Русі

3. Європейське відродження

3.1 Століття Ломоносова

3.3 Напередодні виникнення генетичного грунтознавства

3.4 Живлення рослин і хімія грунтів

3.5 Агрогеологія і початок біології грунтів

3.6 Виникнення грунтової картографії

3.7 Розпал дискусій про чорноземі в 40 - 70 роки

4. В.В. Докучаєв - засновник генетичного грунтознавства

4.1 Співзасновники

5. Диференціація ґрунтознавства на початку XX століття

6. Торжество генетичного грунтознавства

6.1 Дослідження Гедройца

6.2 Вивчення ґрунтових ресурсів в СРСР

6.3 Географія грунтів світу

6.4 Наближення до сучасності

висновок

Список літератури


Вступ

Згадки про грунтах, їх опис, особливості землеробського використання, характеристика продуктивності грунтів зустрічаються вже в древніх рукописах і творах. Проте ще кілька тисячоліть для накопичення знань про грунти, перш ніж в кінці XIX в. сформувалася сама наука про грунти - грунтознавство. І.А. Крупеніков, який вивчав історію грунтознавства з найдавніших часів до наших днів, виділив умовно десять етапів становлення та розвитку науки про грунти.

1. Період первинного накопичення розрізнених фактів про властивості ґрунтів, їх родючість і способах обробки. Він відноситься до часу неоліту і бронзи, близько 10 тис. Років до н. е., коли зароджувалося землеробство і людина почала зіставляти грунту по їх здатності давати врожай.

2. Період використання грунтів в богарном і зрошуваному землеробстві. Грунти розрізнялися за якістю.

3. Період первинної систематизації знань про ґрунти. Він тривав з VIII ст. до н. е. по III ст. н. е .; до нього ставляться трактати Феофраста, Катона, Плінія, в яких розумілося істота грунту як природного явища. Особливе значення мали праці римського агронома Колумелли, якого іноді називають «Докучаєвим античного світу».

4. Період інтенсивних земельно-кадастрових робіт епохи феодалізму. Він пов'язаний з описом ґрунтів як земельних угідь для встановлення феодальних повинностей і привілеїв. До робіт цього періоду відносяться китайські кадастри, «геопоніки» в Візантії, землеоціночні акти в Німеччині, Англії, Франції та інших країнах Західної Європи, «Писцовойкниги» в Росії, оцінка грунтів в Литві, Білорусії та Україні.

5. Період зародження сучасних уявлень про родючість грунтів, про їх зв'язок з гірськими породами. А. Тюрго виступив з обгрунтуванням закону спадної родючості грунтів, Н. Валеріус висунув гіпотезу гумусового живлення рослин. М.В. Ломоносов у своїх роботах «Слово про явища повітряних», «Про шари земних» висловив сучасні для майбутнього XIX в. погляди на грунт і природу живлення рослин.

У 1765 р в Петербурзі було створено Вільне економічне суспільство, яке публікувало праці з різних питань агрономії, в тому числі щодо поліпшення грунтів. Воно відіграло провідну роль у здійсненні перших наукових робіт В.В. Докучаєва - засновника ґрунтознавства. Вчених особливо цікавили найродючіші ґрунти Росії - чорноземи.

6. Період розвитку агрогеологіі і агрікул'турхіміі. Він передував періоду становлення ґрунтознавства як самостійної науки і пов'язаний з поширенням капіталістичного способу виробництва в землеробстві Європи в XIX в.

У 1837 р в монографії К. Шпренгеля «Грунтознавство, або наука про грунті» вперше було використано слово «грунтознавство». Однак у той час грунту все ще розглядалися наукою геологією.

7. Період створення сучасного генетичного грунтознавства. У 1851 р була складена ґрунтова карта європейської частини Росії під керівництвом К. С. Веселовського. У цей період грунту посилено вивчають. Видатні роботи виконує В. В. Докучаєв, в 1883 р виходить у світ його класична праця «Російський чорнозем», в якому сформульовані основні положення науки про грунти.

Робота В.В. Докучаєва заклала основу сучасного генетичного грунтознавства - вчення про природні і ґрунтових зонах, факторах грунтоутворення, поняття про грунт як про особливий природно-історичному природному тілі, профіль якої складається з шарів, сформованих під впливом певних процесів. В.В. Докучаєв запропонував першу генетичну класифікацію грунтів.

З 1899 року в Москві почав видаватися щомісячний науковий журнал «Грунтознавство».

8. Період розвитку докучаєвського ґрунтознавства. Класичні дослідження провів К.К. Гедройц, який вивчав поглинальну здатність ґрунтів і їх колоїдні властивості, на основі яких він обгрунтував заходи з вапнування і Фосфоритування кислих грунтів, гіпсування солонців. Вивчено питання мікробіології грунтів. Опубліковані великі роботи з географії і картографування грунтів, ерозії грунтів та боротьби з нею.

Видано тритомник «Ґрунти СРСР» з докладною характеристикою грунтів європейської частини СРСР, многотомник «Агрохімічна характеристика грунтів СРСР», в якому в відповідно до адміністративного поділу СРСР описані природні умови формування грунтів і агрохімічні прийоми підвищення їх родючості.

9. Період лідируючого положення в світі докучаєвського вчення про грунти. Поширення докучаєвського вчення в інших країнах призвело до розвитку міжнародного співробітництва в галузі грунтознавства, створення в 1924 р Міжнародного товариства ґрунтознавців, першим президентом якого був обраний К.Д. Глінка. У цей період проходило інтенсивне дослідження грунтового покриву країн Африки, Азії і Південної Америки, створювалися національні кадри ґрунтознавців в результаті міжнародної допомоги по лінії ООН і двостороннього співробітництва країн.

10. Період робіт з охорони і раціонального використання ґрунтового покриву. Він включає новітній час, коли виникли серйозні екологічні проблеми, пов'язані з руйнуванням, деградацією і забрудненням ґрунтів.

Розглядаючи історію грунтознавства, переконуєшся в тому, що розвиток науки про грунті тісно пов'язане з рішенням виробничих завдань по отриманню необхідної рослинницької продукції. Ці завдання залишаються центральними і в даний час, але перед почвоведением стоять проблеми більш поглибленого вивчення властивостей ґрунтів і ґрунтових процесів, так як знання про них складають наукову основу для розробки нових, більш ефективних прийомів щодо підвищення родючості грунтів. [1]


1 Людство пізнає грунт

Десять тисяч років тому людина скоїла перехід від збирання і полювання до землеробства.

Найпримітивніший спосіб обробки грунту - мотичним-вимагав деяких знань про її фізичні властивості, до них треба було пристосовувати конструкцію мотик і споріднених їм знарядь, від цього ж залежав урожай. «Вихідний пласт» землеробства в долині Йордану і в сусідніх містах, можливо, сходить до IX-X тисячоліть до н. е. У районах Передньої Азії між VII і III тисячоліттями до н. е. землеробство розвивалося в місцевостях з піщаними і глинистими грунтами.

В лісистих і чагарникових районах Азії, Африки, Європи, Центральної і Південної Америки люди досить швидко перейшли до підсічно-вогневої системи землеробства. Вона вже об'єднувала кайдани технологічних процесів, з яких багато були пов'язані з грунтами: вибір лісової ділянки, подсека і пожог його, перемішування золи з грунтом, її розпушування спочатку палицями, потім мотиками, а, врешті-решт, і плугами з металевими сошниками. Виникали перші уявлення про роль золи в грунтовому родючості, її значення для живлення рослин. Людина рано пізнав особливості грунтів, клімату і ландшафтів передгірських територій, які з'явилися першими зачатками семи встановлених Н.І. Вавілов центрів світового землеробства. З передгір'їв воно перейшло в долини річок з їх родючими грунтами. Знання заплавних грунтів і ландшафту, стало передумовою для переходу до зрошуваного землеробства. [2]

1.1 Сільськогосподарські роботи в стародавньому Єгипті і Азії

Грунти ділилися на «пшеничні», що піддаються штучному затоплення; водно-болотні, призначені для культивування гідрофільних рослин і розведення птиці; «Степові», що не затоплюються Нілом. Грунти виноградників і садів цінувалися особливо.

Єгиптяни добре знали механічні - будівельні властивості своїх грунтів і підстилаючих гірських порід, розуміли сутність кальматажа і вміли його регулювати ( «висячі» сади ассірійської цариці Семіраміди). Зроблені вони були, але переказами, на штучних терасах, куди був принесений мелкозем, потім були висаджені декоративні і плодові дерева. Грунт садів штучно зрошувалася.

В Індії та Китаї задовго до нашої ери існували різні види землеробства, то це справедливо для Передньої Азії і великої області Середземномор'я, тут перепліталися п'ять видів землеробства: підсічно-вогневе, «предиррігаціонное», поливне, неполивное середземноморського типу; землеробство, «пов'язане з розведенням бульбових і кореневих рослин». Всі ці види землеробства так чи інакше пов'язані з певними знаннями про грунті. Середземноморське землеробство на малопотужних кам'янистих грунтах вимагало, з одного боку, їх збереження, а з іншого - частих розпушування для підтримки потрібної вологості.

«Бульбові землеробство» частіше базувалося на пухких і легких ґрунтах. З властивостями грунтів і видами землеробства тісно пов'язана тривала еволюція ґрунтообробних знарядь, винахід і подальше вдосконалення плуга.

Металеві частини плуга в Передній Азії зустрічаються з III тисячоліття до н. е. У Стародавній Месопотамії відомі два типи плугів - легкий і важкий. Перший застосовувався на легких і дрібних грунтах, його зазвичай тягнули осли. Важкий плуг з'явився пізніше. Він призначався для зв'язкових і потужних грунтів, в нього впрягали пару, четвірку або шістку биків. У народу майя спочатку панувала підсічно-вогнева система землеробства. Субтропічні грунти, взагалі дуже нестійкі, швидко виснажувалися. Найродючіші використовувалися поспіль не більше 3-4 років, потім їх треба було на 6-10 років залишати під лісом. Існувало в Південній і Центральній Америці і сьогодення зрошення.

У цей період люди багато дізналися про грунті і навчилися не тільки її обробляти, а й переробляти.

1.2 Грунт у античних греків

До древнім грекам сходять збереглися до нашого часу агрономічні, біологічні та географічні твори, в яких чимало говориться про землю - грунті, її родючості, властивості.

В епоху егейської культури (II тисячоліття до н.е.) грекам були відомі відмінності між грунтами, засвоєні прийоми їх обробки в рамках сухого землеробства середземноморського типу. У Греції випадало мало опадів, все землеробство було направлено на збереження грунтової вологи.

Вчення греків про грунті досягло розквіту в V-IV ст.до н.е., за часів Емпедокла, Арістотеля і його учнів. Вони узагальнили не тільки багатий досвід використання грунтів в землеробстві Греції, але і відомості, почерпнуті у народів інших країн, особливо Єгипту та Дворіччя, а також зібрані під час військових походів і подорожей. Знаючи про різноманітні якостях грунту, вони розглядали процеси, що відбуваються в ній. Аристотель і Теофраст вважали, що «грунт і її природу слід розглядати як жінку і мати».

Профіль грунту у греків трактується переважно в агрономічному аспекті. Головне якість грунту - родючість. Греки бачили в грунті тіло, змінюється в часі. Крім цих поетичних уявлень про грунті почали формуватися і погляди на неї, близькі до наукових.

Відомості про грунти Греції, їх використанні і обробці наводяться в трактаті «Про домашнє господарство» знаменитого давньогрецького історика і письменника Ксенофонта. Знання про грунті і тоді зв'язувалися з її впливом на рослини. Цьому приділив велику увагу перший ботанік стародавнього світу Феофраст з Ерес.

Давньогрецька наука була єдиною, в ній лише намічалася диференціація. Тісно зливалися один з одним історія і географія. Величезний внесок в початкове становлення географії, у всякому разі страноведческой її гілки, вніс Геродот з Галікарнас. У головному його творі «Історія в дев'яти книгах», повністю дійшов до нас, міститься багато відомостей країнознавчого характеру. Плавання по Нілу і огляд його берегів наштовхнули Геродота на думку що, велика частина цієї області є наносний землею. Грунт Лівії Геродот називає «червоною», про кількох місцях говорить, що грунт там світла. Мабуть, саме він першим застосував колірної принцип до найменування грунтів; це у нього запозичив Феофраст, часто посилаються на Геродота.

У IV ст. до н. е. Евдокс Кнідський припустив, що у Землі є пояса.

Ератосфен (бл. 276-194 рр. До н. Е.) - автор твору «Географічні записки» - вперше визначив довжину земного меридіана. Він виділяв п'ять поясів, що розрізняються по клімату. Йому ж належить інша спроба географічного районування - поділу суші на великі регіони.

Феофраст припустив, що грунт - щось особливе і важливе, їй притаманне профільне будова; родючість - її основна якість, вона мінлива в просторі і має свої особливості; рослини-дикі і культурні.

1.3 Грунт в римській агрокультурі

Грецька агрономія була спадкоємицею давньосхідної, точно так же сільськогосподарські знання римлян розвивалися під впливом знань греків.

З часу появи рукописи Катона, починається блискуча епоха римської агрономії, яка тривала до початку V ст. н.е. і завершилася твором Палладія. Протягом усього цього часу римляни наполегливо цікавилися грунтом як головним об'єктом будь-агрономічної діяльності.

Марк Порцій Катон Старший (234-149 рр. До н.е.) -автор багатьох творів, що не дійшли до нас, але його трактат «Про землеробство», що з'явився вперше близько 160 м до н.е., повністю зберігся. Він дає ряд порад про глибину оранки, застосуванні тих чи інших плугів. Катон докладно розбирає питання про гній, доходячи до тонкощів. Даються дуже детальні поради щодо вибору грунтів для різних сортів оливи і винограду. Протягом приблизно ста років праця Катона був на озброєнні хліборобів.

Марк Теренцій Варрон (116-27 рр. До н.е.) -В 37 м до н.е. він завершив написання трьох книг по сільському господарству. Він узагальнив нові відомості про землеробство і грунтах, вийшовши далеко за межі Італії. Варрон пропонує самостійність землеробства як науки. Варрон при характеристиці ґрунтів йде багато далі Катона і, використовуючи широко твори Феофраста, дає класифікацію грунтів Італії, що виходить, однак, за її географічні межі. Він прихильник внесення в грунт гною і перший висуває ідею про «великому союзі» між землеробством і тваринництвом.

Гай Пліній Старший (23 або 24-79 ст. Н.е.) - автор «Природної історії» в 37 книгах, що стала своєрідною енциклопедією природничо-наукових знань античності, вважав, що родючість грунту падає, і це не можна компенсувати жодними найдорожчими способами її обробки .

Луцій Юній Модерат Колумелла (I ст. Н.е.) написав трактат «Про сільське господарство», який спочатку складався з 4 книг, але до кінця життя автора було розширено до 12 книг. Праця Колумелли є справжню сільськогосподарську енциклопедію, в якій узагальнено весь досвід античної агрономії Середземномор'я, в тому числі і знань про грунт. Комбінуючи в мінливих поєднаннях ряд категорій вологості (мокра, волога, суха), огрядності (худа, середня, жирна), щільності, каменистости і ін., Колумелла створив логічну класифікацію грунтів. Нарівні з класифікацією грунтів Колумелла запропонував і класифікацію добрив. Він розрізняв п'ять їх основних категорій: гній, мінеральне добриво, зелене добриво, компост, добриво «землі землею».

Серйозним протиріччям «римського ґрунтознавства» або, краще сказати, «почвознанія» було широке уявлення про різних грунтах при відсутності якої б то не було ідеї про те, що таке грунт взагалі. [1]


2. Грунт в феодальну епоху

Феодалізм в Європі охоплює період з V по XVII ст. В одних регіонах світу його елементи виникли значно раніше, а в інших він затягнувся до XX в.

2.1 Китай, Японія, Індія

Китайці в феодальну епоху досягли великого мистецтва у виготовленні ґрунтообробних знарядь. У гірських районах Південного Китаю вже давно все простір «від підошви до стрімких кам'яних вершин оброблено у вигляді майданчиків, що лежать одна над другою». Терасування гірських схилів, як спосіб їх освоєння і боротьби з ерозією, виникло в ряді країн Південно-Східної Азії.

Землеробство зародилося в Японії порівняно пізно, що пояснюють особливостями гірничо-лісового ландшафту і затримкою в появі землеробських знарядь. Пізніше, в залізному віці, японці вдосконалили ручні знаряддя обробітку грунту. У IV-VII ст. йшло будівництво «великих каналів», водосховищ, і в результаті близько 600 тис. акрів землі стало використовуватися для посівів. У японців було занадто мало доброї землі, тому турбота про грунті переростала в схиляння перед нею. Грунти полів і садів оброблялися безперервно протягом сотень років, не знали відпочинку, але родючість їх не падало. Ретельно застосовувалися всі види місцевих добрив, «здавна вкоренилася досить раціональна система використання стрічкових рослин, що дають зелене добриво». Високого мистецтва досягли японці в спорудженні терас. Для захисту грунту від ерозії уступи терас засаджувалися лісовими смугами. Штучні грунту створювали і при винайденому в Японії «купчастих землеробстві».

У XVI ст. Японці стали відвойовувати землі у океану шляхом обвалування, осушення приморських низовин і створення штучних грунтів. До кінця XVIII в. було осушено під рис більше 200 тис. га земель. Перехід Японії на початку XVII ст. до суворої самоізоляції затримав розвиток країни, в тому числі розвиток агрономічних та природничо-наукових знань, але сприяв зміцненню національних традицій.

В Індії інтерес до грунту проявлявся ще в глибоку давнину. Не всі грунту зрошувалися. Неполивне землеробство було поширене на грунтах передгір'їв, де випадало досить дощів, і поблизу русел річок, на грунтах з високим рівнем грунтових вод. Поля ретельно удобрювали.

В уявленнях про грунті в Китаї, Японії та Індії було багато спільного: грунті приділялася велика увага, розроблялися подібні способи підтримки ґрунтової родючості.

2.2 Візантія

Чітке уявлення про знання візантійців про грунті дає об'ємиста сільськогосподарська енциклопедія, створена в X ст. Повна її назва «геопоніки, вибірки про сільське господарство». У книзі дається опис грунтів, клімату, всіх розділів землеробства, тваринництва, бджільництва та навіть рибальства.

Грунт вважається хорошою, якщо «в посуху вона не дуже сильно тріскається, якщо від проливних дощів вона не перетворюється в болото, а вбирає всю дощову вологу в свої надра». Зачіпаються і точніші методи визначення якості грунту, по Вергілію, шляхом отримання водної витяжки з «грудки грунту».

«Геопоніки» містять деякі нові уявлення про грунт-в них виявлений особливий інтерес до перегнійної грунті - «чорнозему», до глибоких шарів грунту в зв'язку з умовами зростання різних культур; повторені багато важливих, відомі раніше римлянам аспекти розуміння грунту.

2.3 Арабські халіфати

Араби здавна поділяли пустельні грунту на три види: рівнинні червоні піщані ґрунти, горбисті піщані ґрунти - більш безплідні і кам'янисті або «залізні» грунту. Крім того, були відомі долини тимчасових потоків, рясно зволожуємо під час рідкісних злив.

На території Ємену в V-VI ст. поєднувалися богарне землеробство і штучне зрошення. В горах було побудовано гігантське водосховище, огороджене греблею, яка в VI ст. була прорвана, що завдало величезної шкоди населенню та грунті. Існувало тут і террасное землеробство китайського типу. У XIV ст. на терасах з'явилися насадження кавового дерева, завезеного з Ефіопії. У арабів помічається деяка зневага до грунту, вони частіше говорять про родючих і неродючих місцевостях, без подальшої деталізації. Найвидатніший мислитель мусульманського світу Абу Ібн Сіна, чи Авіценна, говорить про будову земної кори і грунту: «В середині земної кулі повинна бути чиста земля, цілком відповідна простий природі землі. Над цією землею повинна бути земля в суміші з водою, тобто глина. Над цим або вода, або переважає земля. Арабський учений XIV в. Ібн Халдун, що жив в Іспанії, а потім в Тунісі, в своєму творі «Рихли» говорить про природу країн Магрибу, про їх кліматі і грунті, які мають вплив на людину. Ібн Халдун - єдиний серед арабів - передбачив дуже популярний в епоху Відродження і пізніше погляд про визначальний вплив грунту і клімату на соціальну структуру людського суспільства.

2.4 Західна Європа

В XI-XIII ст. відбувається масовий підйом сільського господарства: розширюються посівні площі, посилюється так звана внутрішня колонізація, т. е. освоєння нових грунтів - іноді родючих, іноді вимагали солідних меліорації (осушення боліт). В окремих місцях починають застосовувати в якості добрива мергель, виробляються прийоми дренажу надмірно зволожених грунтів.

В Англії в XII-XIII ст. було освоєно близько мільйона з чвертю акрів нових земель за рахунок пусток і боліт. Крім меліоративних прийомів осушення, був розроблений оригінальний спосіб боротьби з надлишковим зволоженням грунтів шляхом створення на полях за допомогою плуга опуклих гряд, розділених канавами для відводу води.

Альберт Великий розглядав взаємозв'язок води і грунту. У зв'язку з цим рада, як розподіляти гній на склоновой ріллі - у верхній частині треба класти більше гною, в нижній - менше, так як зверху він все одно частково буде змитий. Про зрошенні йдеться, що треба враховувати при цьому якість води: найбільше треба боятися солоної води - вона «висушує, обпалює грунт і зовсім противна зародженню рослин».

Головні досягнення останніх століть середньовіччя в Європі зводяться до відновлення античних джерел, до визнання ролі грунту в земельний кадастр, формуванню деяких нових поглядів на природу грунту і її роль в житті рослин. Все це в найбільшій мірі проявилося у праці Альберта Великого. [3]

2.5 Зародження знань про грунт на Русі

Перші історичні відомості про грунти нашої країни відносяться до її околиць, відомим грекам і римлянам. У районах європейської частини СРСР, наприклад в Придністров'ї, землеробські племена мешкали ще в IV-III тисячоліттях до н.е. У древніх слов'ян починаючи з VII-VIII ст. було розвинене орне землеробство і культура різноманітних сільськогосподарських рослин.

Землеробство в Київській Русі стояло на досить високому для свого часу рівні. Існували вже різні системи земледелія- «наїжджаючи рілля», переліг, підсік лісу; зароджувалися парова обробка грунту і трипілля. Це вимагало деяких знань про грунт - її потужності, часу, потрібного для її відновлення.

Існували кількісні співвідношення між різними типами земель по їх родючості: худі, середні і добрі грунти.

На Півночі Росії - в Двінській і Архангельської землі - рівень сільського господарства і агрономічних знань був вище, ніж в інших частинах держави. Орні землі тут високо цінувалися. Парове поле давало відпочинок грунті, в нього ж вносився гній, хоча і нерегулярно. При внесенні гною враховувалося природне родючість грунтів; там, де вони були особливо бідними, його завжди не вистачало.

Семен Ульянович Ремезов (1642-1720 рр.) Склав «креслярські книгу Сибіру», завершену в 1699-1701 рр. Це був перший російський географічний атлас з 23 карт великого формату. На них показані лісу, степу, піски, солоні озера, т. Е. Непрямі елементи грунтової характеристики території. Але ще раніше в процесі складання карт і збору для них матеріалу вівся «Список з креслення Сибірської землі».

До XVI-XVII ст. восторжествували народні уявлення про необхідність відпочинку (парове поле) і добрива (унавожіваніе) грунту для підтримки її родючості. [4]


3. Європейське відродження

У 1504-1506 рр. Леонардо да Вінчі (1452-1519 рр.) -геніальний художник, мислитель, інженер, перераховуючи «приклади і докази зростання землі», робить такий запис: «Візьми посудину і наповни його чистою землею і постав на дах: побачиш, що негайно ж почнуть проростати в ньому густо зеленіють трави і, зрослі, виробляти різні насіння; і коли діти знову впадуть до ніг своїх старих матерів, ти побачиш, що трави, зробивши своє насіння, засохли і, впавши на землю, в короткий термін звернулися в неї і дали їй приріст; потім побачиш ти, що народжені насіння здійснять те саме коло, і завжди будеш бачити, як народилися, зробивши природний своє коло, дадуть землі приріст, вмираючи і розкладаючись ».

У XVI-XVIII ст. грунтознавство ще не оформилася в самостійну науку, але знання в цій галузі суттєво розширилися, виникло велике число гіпотез про роль грунту в житті рослин.

Бернар Палисси (1510-1589 рр.) - французький художник-кераміст і вчений, поборник експериментального методу в природознавстві. У його опублікованих творах маса найрізноманітніших спостережень «щодо будови гір і складу різних грунтів, походження мінеральних речовин».

У творі, присвяченому харчуванню рослин солями, він висловив думку, що рослини харчуються «солями грунту» і вона важлива для них саме тому, що містить солі. З цієї ж причини гній ефективний як добриво; коли його вносять в грунт, то повертають їй «щось узяте з неї раніше.

Ван-Гельмонт (1579-1644 рр.) Поставив знаменитий експеримент. Він взяв 200 фунтів висушеної в печі грунту, помістив її в глиняний посуд і посадив у нього гілку верби, що важила 5 фунтів. Грунт в посудині поливали дощової або дистильованою водою; через п'ять років дерево верби було викопано, воно важило понад 169 фунтів (листя не прибиралися восени, вони залишалися в посудині). Після закінчення досвіду Ван-Гельмонт знову висушив грунт, і «отримав ті ж самі 200 фунтів, як і на початку досліду, за винятком приблизно 2 унцій. Отже, 169 фунтів деревини, кори і коренів виросли з однієї тільки води ».

В середині XVII ст. І.Р. Глаубер (1604-1670 рр.), Який вперше отримав азотну кислоту, припустив, що «основу» рослинності складає селітра. Він встановив також, що внесення селітри в грунт викликає збільшення врожаїв. Звідси Глаубер зробив категоричний висновок, що родючість грунту та ефективність таких добрив, як гній і кістки, повністю залежать від селітри.

Увага агрономів, хіміків та інших натуралістів фіксувалося на двох компонентах грунту «землисте початок» і гумус грунту.

Середина XVIII в. І.Г. Валлеріус, автор капітальної твори «Про хімічні основи землеробства», прийшов до висновку, що їжею рослин служить перегній, або гумус, або «огрядність» грунту. Решта її складові частини відіграють роль фіксаторів або розчинників «огрядності». Валлеріусу належить перше визначення поняття «гумус». Про його походження Валлеріус говорить коротко: «гумус відбувається шляхом руйнування рослинності».

Велику роль в становленні гумусовий теорії живлення рослин, так само як і взагалі в історії ґрунтознавства та агрономії, зіграв німецький вчений Альбрехт Данієль Теер (1752 - 1828 рр.), Професор Берлінського університету. Грунтуючись на досягненнях англійської плодосеменного землеробства, важливих практичних дослідах І.X. Шубарта (1734-1784 рр.) По введенню травосеяния в Німеччині, що супроводжуються зростанням і стабілізацією врожаїв, Теер надав гумусовий теорії широкий характер і наполегливо її пропагував у своїх працях, особливо в книзі «Основи раціонального землеробства», вперше виданої в 1809-1810 рр .

А. Теер чітко розчленовує поняття «перегній», або гумус, і «чорнозем»: «перегній не є землею і названий землею тільки тому, що знаходиться в порошістой стані». Він «є твір сили органічної» і складається з вуглецю, водню, азоту і кисню з домішкою фосфору, сірки і деяких інших елементів. Важливо відкриття Соссюра, що перегній містить менше кисню і більше вуглецю і азоту, ніж рослини.

Мартін Лістер запропонував детальну класифікацію піщаних і глинистих поверхневих порід грунтів Англії. Принцип цієї класифікації по відношенню до пісків був такий: спочатку вони поділялися гранулометричні на тонкі, грубі і скелетні; далі йшло поділ за забарвленням, із застосуванням широкої колірної гами: білі, сірі, бурі, червонувато-бурі і навіть сріблясті і золотисті. А. Теер запропонував класифікацію грунтів найбільшими таксонами в якій були шість класів: піщаний грунт, суглинок, глинистий, мергель, вапняна, перегнійна (болотна). У перших чотирьох класах виділено 13 пологів, наприклад пухкий пісок, глинистий пісок, середній суглинок, важкий суглинок і т.д. У XVIII ст. Тюрго першим сформулював закон спадної родючості грунту, згідно з яким кожне наступне вкладення в неї праці і капіталу оплачується все зменшується надбавкою урожаю.

Необхідно зробити висновок, що знання про грунти в XVI, XVII і особливо XVIII ст. просунулися в Європі дуже далеко. Грунтознавство ще не стало наукою, але погляд на грунт став більш науковим. [5]

3.1 Століття Ломоносова

Грунти В.Н. Татищев поділяє за родючістю на худі, середні і хороші, слідуючи тому порядку, який існував ще в «Писцовой книгах».

Перша згадка про темних ґрунтах півдня країни ми знаходимо в «Слові про родючість землі», сказаному 6 вересня г. 1756 в Санкт-Петербурзької Академії наук «професором ботаніки і натуральної історії» І.X. Гебенштрейтом.

Великий і оригінальний внесок в розвиток знань про грунт вніс М. В. Ломоносов (1711-1765 рр.). Довгий час він перебував за кордоном вивчаючи праці соратників. Після повернення з-за кордону Ломоносов на прохання князя Волинського переклав з німецької мови на російську «Ліфлянлскую економію» С. Губера-агрономічну енциклопедію, засновану на узагальненні сільськогосподарського досвіду Прибалтики. Проблеми грунтознавства та пов'язаних з ним наук зачіпаються в ряді творів Ломоносова і в найбільш узагальненому вигляді в трактаті «Про шарах земних», написаному в 1757-1759 рр. і опублікованому в 1763 р Ломоносов - переконаний актуалісти в поясненні змін, що відбуваються на «лику земній». Грунт, по Ломоносову, "не первісна і не первозданна матерія», а особливе геобиологической тіло. Вона утворилася «довготою часу» в результаті впливу вивітрювання і живих організмів на гірські породи, навіть в тому випадку, якщо вони представляли собою спочатку «кам'яні голі гори».

Саме М.В. Ломоносов ввів у науковий обіг термін «чорнозем». Він характеризує природні області Європейської Росії. Він зазначав відмінність цих «смуг» не тільки по клімату, рослинності і грунтів, а й за умовами сільського господарства в них.

Ломоносов довгий час керував в Академії наук Географічним департаментом і Класом землеробства. Приступивши до «поправлення російського атласу» і складання «вірною і грунтовної російської географії», Ломоносов в 1759 р розіслав по губерніях спеціальний запитальник.

XVIII століття ознаменувалося організацією в країнах Західної Європи наукових агрономічних товариств.

А.Т. Болотов (1738-1833 рр.) - видатний російський агроном, який залишив літературну спадщину в 350 томів «звичайного формату». Він дає порівняльну характеристику трьох грунтів піщаних, глинистих і чорнозему.

Автор першої «Флори Росії», академік П.С. Паллас (1741-1811 рр.).

Багато праці Російських ґрунтознавців знали в Європі. Наприклад, праця Ломоносова «Про шарах земних», описи подорожей Лепехіна, Палласа, Гюльденштедта, книга Плещеєва були видані на німецькому, а деякі і на французькою мовами.

Радищев на шляху в сибірське заслання «на десятирічне безвихідне перебування» взявся за вивчення природи краю. У його «Записках подорожі в Сибір» міститься безліч цінних зауважень про пристрій поверхні, рослинності, грунтах і землеробстві різних місцевостей. Він коротко описує грунту районів Предуралья, Уралу, Західного і Східного Сибіру. При поверненні із заслання Радищев веде «Щоденник подорожі з Сибіру».

Користуючись методикою відмулювання грунту, запозиченої у Комова, Радищев встановив великий вміст піщаних частинок ( «половину майже») в тютнарскіх чорноземах, виявив він у них також «кілька селітри і залізної солі». Було відмічено, що чорноземи мають гарну водопроникністю, є «пухкими». Орні підзолисті ( «сірі») грунту Радищев протиставляє чорноземам.

Радіщеву були відомі розроблені російськими агрономами, його сучасниками - Болотовим, Комовим, Друковцовим, способи боротьби з ерозією грунту на ріллі.

Завершуючи главу, можна з повною підставою говорити, що російське грунтознавство зрівнялося із закордонним вже в XVIII в. Російські вчені виробили своє розуміння грунту як геобиологической тіла природи, ввели в науковий обіг поняття «чорнозем» і почали дискусію з приводу його освіти, намацали ідею зональності грунтів, підійшли у багатьох аспектах до їх оцінкою, обробці, удобрення, ролі в економічному житті держави. [6]

3.3 Напередодні виникнення генетичного грунтознавства

У XIX ст. грунтознавство стає справжньою наукою, з'являється вже її назва, спочатку у німців, а потім і в Росії, в сучасному його звучанні.

Грунтознавство починає диференціюватися в більшій мірі, ніж раніше. Різкіше проявляється його залежність від успіхів хімії, геології, біології, а й його досягнення освоюються цими науками. Приблизно в середині століття Маркс і Енгельс використовують ряд понять про грунті в своїх економічних і філософських роботах. Як і в кінці XVIII ст., Російська наукова думка в галузі грунтознавства не поступається західній, тривають і наростають дискусії про чорноземі. Вивчення грунту зосереджується навколо ряду вузлових проблем.

3.4 Живлення рослин і хімія грунтів

Теорія гумусового живлення рослин переможно перейшла з вісімнадцятого століття в дев'ятнадцяте. Її канони поділяли багато, в тому числі такі видатні вчені, як Г. Деві і Я. Берцсліус. Англійський хімік і фізик Г. Деві (1778-1829 рр.), Відомий також як автор книги «Елементи агрокультурної хімії». Деві вважав, що рослини харчуються гумусом грунту, тому і масла є хорошим добривом, бо містять вуглець і водень. Користь гною визначалася тим же; вапно виробляє сприятливий ефект, так як «розчиняє твердий рослинний матеріал». Однак увагу Деві до харчування рослин речовинами грунту породило у нього інтерес до грунту взагалі. Він іследует гранулометрію і хімічний склад грунтів Англії та Ірландії; може бути, перший становить перелік приладів і реактивів, необхідних для аналізу грунтів. Деві вивчав фізичні властивості ґрунтів, показавши, що ставлення їх до нагрівання і охолоджування залежить від хімічного і гранулометричного складу. Деві вважав, що грунт «утворилася на початку шляхом розкладання скель і кам'яних нашарувань» під дією кисню повітря, води і вуглекислоти.

Затятим прихильником гумусовий теорії живлення рослин був шведський хімік і мінералог Й.Я. Берцеліус (1779-1848 рр.). Займаючись поряд з іншими проблемами хімії складом і будовою органічних речовин, зокрема кислот приділив багато уваги перегнійним речовин грунту. Експериментальними дослідженнями Берцелиуса, його сучасника К. Шпренгеля, голландського хіміка Г. Мульдер та інших вчених в 20-30-і роки були виділені такі гумусові речовини грунту: гумінових кислот, розчинна в лугах; її індиферентна форма - гумин, або гумусовий вугілля; креновая і апокреновая кислоти, багато солі які легко розчиняються у воді.

Мульдер протягом двадцяти років (1840-1862 рр.) Уточнював цю схему, вважаючи, що «кислоти» грунтового гумусу є строго індивідуальними безазотними сполуками; він також встановив наявність в складі гумусу звичайних органічних кислот: оцтової, мурашиної, а також деяких інших речовин.

Буллі 1830 р і Малагуті в 1855 р штучно отримали гумусоподобние речовини, обробляючи вуглеводи кислотами. Всі ці дані знайшли відображення в солідному і популярному «Підручнику хімії» Берцелиуса.

Шпренгель (1787-1859 рр.), Видав в 1837 р в Лейпцигу першу спеціальну книгу з ґрунтознавства.

Професор Московського університету М.Г. Павлов (1793-1840 рр.). Його книги «землеробська хімія» (1825) і «Курс сільського господарства» (1837) зіграли значну роль в розвитку агрономії в Росії.

Р. Герман знайшов у чорноземах не тільки гумінових кислот, а й фульвокислоти. Ще більш важливим було відкриття їм того факту, що азот входить до складу перегнійних речовин грунту як постійна складова частина. Він показав, що при «випахіванія» чорноземів в них зменшується вміст гумусу, яке «складається переважно у втраті перегнійної (гуминовой) кислоти і перегнійної витяжки.

Юстус Лібіх (1803-1873 рр.) В 1840 р випустив роботу «Хімія в додатку до землеробства і фізіології рослин». Він стверджував, що рослини мають невичерпний запас вуглекислоти в повітрі. Перевага гумусу полягає в тому, що він постійно виділяє вуглекислоту. Мінеральні елементи рослини беруть з грунту, чому сприяють безперервно йде процес вивітрювання і кислі виділення коренів. Азот рослини поглинають в формі аміаку, який ними береться з ґрунту, добрив або з повітря.

На початку XIX ст. італійці Ламбрушіні і Гаццері провели досліди з поглинання грунтом поживних елементів з розчинів, а також фарбувальних і пахучих речовин.

Дослідження і висновки Уея були настільки точні для того часу, що його слід вважати засновником наукової трактування поглинальної здатності грунтів, якій судилося зіграти велику роль в історії ґрунтознавства. Пильна увага залучили два найважливіших елементи живлення рослин - фосфор і азот. Після низки дискусій Жан Батист Буссенго (1802-1887 рр.), Не відкривши механізму явища, довів, що всі рослини беруть азот із грунту, крім бобових, які самі збагачують її цим елементом. Цей видатний французький хімік з'явився засновником вегетаційного методу.

Підкреслимо, що до 70-80-х років минулого століття різними шляхами був накопичений величезний матеріал з хімії грунтів, не приведений в єдину систему, але, тим не менше, надзвичайно збагатив наукове уявлення про грунт.

3.5 Агрогеологія і початок біології грунтів

В.М. Севергин (1765-1826 рр), відомий як хімік, географ і творець російської наукової термінології. У мінералогії він з'явився продовжувачем ідей Ломоносова і виконав його заповіт про створення праці по мінералогії нашої країни. У 1809 р Севергін випустив «Досвід мінералогічного землеопісаніе Російської держави».

У 1771 р М.І. Афонін висловив думку про створення колекції грунтів. Першим це виконав Севергін. У різних губерніях він збирав 54 зразка орних грунтів і, супроводивши їх поіменним описом, передав Вільному економічному суспільству. Це була перша або, у всякому разі, одна з перших ґрунтових колекцій в світовій практиці.

Великий вплив на розвиток грунтознавства зробило згадуване твір Севергина «Досвід мінералогічного землеопісаніе Російської держави». Перший том містить опис гір і рівнин Росії; другий обіймає «показання мінералів по губерніях».

Вчені, які отримали найменування агрогеологов, в загальному резонно вважали, що агрономія, не маючи на те права, узурпувала грунт як об'єкт дослідження, звужуючи її трактування до сприйняття лише орного шару, який теж досліджувався односторонньо і утилітарно. Па насправді грунтознавство - гілка геології, або, як тоді говорили, геогнозії, а грунт - землистий, поверхнево лежить гірська порода.

У Росії одним з центрів агрогеологіі був університет в Дерпті (Тарту, Естонія). Там працював А. Петцгольд, який вивчав чорноземи і інші грунту з геологічної точки зору. Його змінив І. Лемберг, видатний крісталлохімік і мінералог, який досліджував поглинальну здатність ґрунтів ряду прибалтійських районів Європи і прийшов до висновку, що «грунтознавство є частина хімічної геології».

Агрогеологі створили класифікації грунтів. Фаллу і його послідовник А. Майер ділили їх на два основні класи: 1) первинні, або корінні, 2) наносні. Перші поділяються на що утворилися з кристалічних порід (граніту, порфіру, базальту та ін.) І з осадових (пісковиків, глин, вапняків. В. Кноп (1817-1891 рр.) Запропонував класифікацію грунтів за хімічним складом з поділом на три класи: силікатні (глиноземні, залізисті, кремнеземні або піщані), карбонатні (вапняні, доломітні), сульфатні (гіпсові, ангідридні). Більш дрібні підрозділи грунтів він встановлював за процентним вмістом в них піску, різних силікатів, карбонатів і т. д.

Представники агрогеологіческого напрямки визначали деякі фізичні властивості грунту - їх щільність, ставлення до води і тепла. Найбільшого успіху в цьому досяг німець Шумахер. Румунський вчений Іонеску де ла Брад, в 1860-1868 рр. вивчив грунту в трьох повітах Румунії, зазначив вплив на них клімату, розділив їх на 11 груп з урахуванням песчанистости, глинястості і гумусного. Ф. Зенфт розділив грунту на «сирі», або «грубі», що не містять перегною, і «перегнійним», які він називав «культурними». П.Л. Костичев в своїй класифікації грунтів 1886-1887 рр. поряд з кварцовими, силікатними, доломітовими і іншими виділяв чорноземні і болотні грунти. Більш категорично і зовсім з інших позицій роль організмів в утворенні ґрунту постулював Ч. Дарвін. У 1837 р після відвідування тропічних країн він прочитав в Лондонському геологічному суспільстві доповідь «Про освіту рослинного шару (грунту) діяльністю дощових черв'яків». Великий натураліст вважав, що черв'яки, захоплюючи ґрунт, переробляючи її і викидаючи знову, створюють верхній Темна шар грунту. Надалі він розширив цю роботу до обсягу монографії.

3.6 Виникнення грунтової картографії

Перші спроби картографування грунтів робилися ще на початку XVIII ст.

Багатолисті карта частини Східної Європи ( «від Балтійського моря до Дунаю і Дніпра») була складена в 1806 р відомим польським просвітителем і геологом, главою Департаменту промисловості та ремесел Станіславом Сташицем (1755-1826 рр.).

Грунтову карту території «від Прута до Інгулу» (Бессарабія і Херсонська губ.) Склав в 1856 р А.І. Гроссул-Толстой. Вона була розділена на чотири більш-менш широтних смуги, які змінювали одна одну з півночі на південь: 1) «справжня чорноземна смуга»; 2) «супесчано-чорноземна смуга»; 3) «суглинна смуга з більш значною домішкою чорнозему»; 4) «глинисто-вапняна смуга з незначною домішкою чорнозему».

В Японії, де були сильні самобутні традиції розуміння грунту, в 1881 р запросили керувати грунтовими дослідженнями німця М. Феска, який до цього зарекомендував себе знавцем картографії грунтів. У 1885-1887 рр. він опублікував агрогеологіческую класифікацію і схематичну карту грунтів країни.

Велике було вплив поглядів Рихтгофена, який на прикладі країн Далекого Сходу доводив, що в результаті посиленого вивітрювання, властивого цьому клімату, грунту неминуче втрачають поживні речовини. У зв'язку з цим в Японії набули популярності ідеї, з одного боку Лібіха (повне повернення), а з іншого - Мальтуса (спадної родючості).

У 1797 р в Росії засновується «Депо карт», в 1812 р воно переводиться до складу Військового відомства, яке силами офіцерів Генерального штабу приступає до складання військово-топографічних карт губерній і описів до них.

Перша грунтова карта Європейської була складена економістом і кліматологом К.С. Веселовським (1819-1901 рр.) І видана в 1851 р, без змін передрукована в 1853 р 1873-1879 рр. було зроблено видання нової грунтової карти Європейської Росії (без Фінляндії і Кавказу) більш детально. Цю роботу провів відомий економіст і статистик В.І. Чаславска (1834-1878 рр.), Якому допомагав В. В. Докучаєв. [7]

3.7 Розпал дискусій про чорноземі в 40 - 70 роки

Для виникнення теоретичного грунтознавства важливі були, не тільки не стільки успіхи ґрунтознавства в Західній Європі, скільки доля проблеми чорнозему в Росії.

У 1840 р знавець степів південного сходу Росії Е.А. Еверсман в книзі «Природна історія Оренбурзького краю», розглядаючи сопряженно ґрунти і рослинність степів, прийшов до висновку, що вони «протягом століть, а може бути і тисячоліть, від щорічно вмираючої і поновлюється рослинності вкрилися шаром чорнозему». У міру поліпшення цієї грунту «трави почали рости розкішніше і, через це саме, освіта чорнозему прискорилося».

Відомий геолог Н.Д. Борисяк в промові на «урочистих зборах Харківського університету», присвяченій чорнозему, висловився за болотне його походження. Праця «Геоботанічні дослідження про чорноземі» Ф.І. Рупрехт (1814-1870 рр.), Виступав проти геологічних концепцій, він вважав, що північна дерновий ґрунт - «еквівалент чорнозему».

Геобиологической погляд на чорнозем Шмідта, виражено в раціональної дуалістичної формі. Він пропонував «розділяти» чорноземи: 1) «по мінеральним складом» і 2) за показниками «складу щодо перегною». За «мінеральним складом» чорноземи південного заходу Росії були розділені на шість груп: в'язкі глинисті (80% глинистих частинок), глинисті (65-80%), піщано-глинисті (50-65%), суглинні (35-50%) , глинисто-піщані (20-35%) і піщані (5-20%).

Грунт розглядалася як орний шар (агрономи), або як поверхнева пухка порода (геологи), що не оформився науковий погляд на походження грунту, її зв'язок з іншими «силами» природи; нарешті, не існувало ще й самого ґрунтознавства, хоча були вже створені великі фрагменти науки про грунті.


4 В.В. Докучаєв - засновник генетичного грунтознавства

Василь Васильович Докучаєв народився 1 березня 1846 г. Перші наукові роботи Докучаєва були присвячені вивченню генезису поверхневих відкладень, форм рельєфу, річкової мережі і боліт Північно-Західної Росії і завершилися виданням в 1878 р книги «Способи освіти річкових долин європейської Росії».

У 1875 р Чаславска запрошує Докучаєва взяти участь в складанні грунтової карти Європейської Росії. Пояснювальний текст до неї «Картографія російських грунтів» Докучаєв публікує в 1879 р

Швидкий успіх, що супроводжувала Докучаєву в розробці чорноземного питання і висунення його на сучасний теоретичний рівень, визначався багато в чому геніальністю вченого. Докучаєв енергійно береться за дозвіл чорноземного питання. У доповіді «Підсумки про російською чорноземі» (1877 г.) він перерахував погляди па походження чорнозему, віддаючи перевагу трактуванні Ф.І. Рупрехта.

У 1877 р Докучаєв обстежив центр і південний захід чорноземної смуги, в 1878 р.-південний схід, Крим, Північний Кавказ, узбережжя Чорного і Азовського морів. У 1881 р він повторно відвідує Україну і Бессарабію, а в 1882 р почалася його експедиція в Нижегородську губернію, в південних повітах якої були поширені чорноземи. В цілому він проїхав і головним чином пройшов пішки по чорноземної смузі більше 10 тис. Км, описав велику кількість геологічних оголень і грунтових розрізів, зібрав зразки ґрунтів і підстилаючих порід.

Одночасно Докучаєв формулює положення про п'ять факторах-почвообразователямі - кліматі, материнської породі, рослинності, рельєфі і віці країни, знаючи характер яких для тієї чи іншої місцевості, «легко передбачити, якими будуть там і грунту».

Докучаєв написав на основі своїх подорожей знаменитий «Російський чорнозем». Ця книга обсягом понад 40 друкованих аркушів складається з 10 глав. У першій викладається історія вивчення чорнозему, в наступних шести-опис окремих частин чорноземної смуги і її грунтів, VIII - Походження рослинно-наземних ґрунтів взагалі і російського чорнозему зокрема, IX - Будова чорнозему і його ставлення до рельєфу, X - Вік чорнозему і причини його відсутності в північній і південно-східній частинах Росії. Висновки докучаєвського вчення про походження чорноземних ґрунтів зводяться до наступного: 1) головним вихідним матеріалом для утворення маси чорноземних та інших рослинно-наземних ґрунтів служать органи наземної рослинності і елементи материнської породи; 2) в освіті маси саме чорноземних грунтів бере участь рослинність трав'яних степів, особливо її коренева система; 3) в процесах освіти всіх рослинно-наземних ґрунтів, в тому числі і чорноземних, істотну роль грає виникнення з рослинних та інших органічних залишків перегною, або гумусу, т. Е. Продуктів неповного розкладання органічних залишків, що забарвлюють грунт в темний колір; 4) специфічними процесами при утворенні чорноземів є: накопичення великої кількості перегною, що володіє нейтральною реакцією ( «солодкого гумусу»), його розподіл серед мінеральної маси, з якої він тісно перемішаний, його глибоке поширення по профілю грунтів; 5) у зв'язку з цим чорнозем при «нормальному його залягання має профіль, чітко розчленовується на генетичні горизонти» А, В і С.

Знайомство в 1888 р з великим фахівцем по степовому землеробству А.А. Ізмаїльським (1851-1914 рр.) Викликало у Докучаєва інтерес до питань «виснаження» чорноземів, а також і їх фізичними властивостями, структурі і гідрології, причин періодичних посух.

У 1892 р Докучаєв видає «на користь постраждалих від неврожаю» книгу «Наші степи колись і тепер», в якій він запропонував план охорони чорноземних грунтів, боротьби з посухою.

Перемагаючи важку недугу, Докучаєв в останні роки життя продовжував наполегливо працювати. Він звернувся до глибоких проблем тих гілок природознавства, які були йому особливо близькі; головним тут треба вважати його вчення про зональність ґрунтів і природи взагалі.

Експедиції по Буковині, Бессарабії, Середньої Азії і особливо трирічні дослідження грунтів Кавказу (1898-1900 рр.) Дозволили вченому сформулювати закони зональності грунтів.

Життя Докучаєва обірвалася в 1903 р Ідеї вченого занадто випереджали його час, лише в слабкій мірі здійснилися його пропозиції.

Докучаєв став творцем генетичного грунтознавства як науки, главою славної плеяди однодумців-натуралістів, їх натхненником на нові звершення. На жаль, далеко не всі його думки і ідеї знайшли швидке втілення в теорії і на практиці.

4.1 Співзасновники

Цікаві дослідження з фізики ґрунтів, з'ясування природи глини, способам її визначення провів французький фізик і агроном Ю. Шлезінг (1824-1919 рр.), Якого цитували Докучаєв, Костичев, Сибірцев, Вільямс.

Павло Андрійович Костичев (1845-1895 рр.) - видатний ґрунтознавець, агроном, мікробіолог, геоботаник. У 1877 р ВЕО привертає Костичева до хімічного вивчення чорнозему. Незабаром він стає на багато років постійним опонентом Докучаєва в його поглядах на чорнозем. Він провів експериментальну перевірку і спростував теорію Грандо, що вважав, що органічне «чорну речовину» ґрунту відіграє велику роль в харчуванні рослин.

Нідерландський мікробіолог М. Бейерінк (1851-1931 рр.) В 1888 р відкрив бульбочкових бактерій, що фіксує азот повітря на коренях бобових рослин. Так було з'ясовано причина і розкритий механізм участі бобових рослин. У 1901 р Бейерінк відкрив азотобактер - вільно живе в грунті аеробне бактерію, що фіксує азот. У 1893 р російський мікробіолог С.Н. Виноградський (1856-1953 рр.) Виділив із ґрунту анаеробну бактерію клостридиум, засвоює молекулярний азот. Пізніше він вивчив целлюлозоразрушающіх бактерії, серобактерии, железобактерии і відкрив процес хемосинтезу.

Костичев приділив увагу засоленим грунтів, перший досліджував грунту виноградників Криму і Кавказу, а також Алешковский піщаний масив у пониззі Дніпра. Він автор агрономічних науково-популярних книг «Вчення про добриві грунтів» (1884 г.), «Вчення про механічній обробці грунтів» (1885 г.) і інших.

Євген Вольдемар Гільгард (1833-1916 рр.). У 1893 р він оприлюднив класифікацію грунтів, в якій розділив їх на: 1) залишкові, або володіють постійністю залягання, що представляють собою продукт вивітрювання гірських порід на місці; 2) переміщені водою, силою гравітації (сюди входили колювіальні і алювіальні грунти); 3) «еолові грунту» - кам'янисті грунти пустель, піщані і пилуваті грунту. Гільгард розбив все грунту помірного пояса на три групи - гумідних, арідні і перехідні.

Микола Михайлович Сибірцев (1860-1900) значно вдосконалив методи грунтової зйомки, досліджував чорноземи і підзолисті ґрунти, багато займався практичною бонітування ґрунтів, зблизивши її найбільшою мірою з землеоціночних робіт статистиків, створив місцевий музей з дуже повної ґрунтової і геологічної експозицією. Він брав участь в «Особливою експедиції» Докучаєва, а з 1894 р завідував кафедрою «ґрунтознавства з найближчими до нього відділами геології» в Новоалександрійський інституті сільського господарства і лісівництва. Неоціненний внесок Сибірцева в методику регіональних описів грунтів, зразковим в цьому відношенні був його нарис про геології і грунтах Арзамаського повіту Нижегородської губернії (1884 г.). Новим словом в науці з'явилася написана двома роками пізніше монографія «Хімічний склад рослинно-наземних ґрунтів Нижегородської губернії».

Сибірцев, дізнавшись про своє призначення на першу в світі кафедру генетичного ґрунтознавства, написав Докучаєву. Він намітив наступні розділи курсу: 1) генезис грунтів (почвообразователі і їх співвідношення); 2) морфологія грунтів (різноманітність грунтових типів); 3) грунт як предмет хімічних, фізичних і біологічних досліджень; 4) методи ґрунтознавства; 5) статистика і географія грунтів; 6) ставлення грунтознавства до сільського господарства і лісівництва.

У 1898 р вийшла в світ «Схематична грунтова карта Європейської Росії», прикладена до ряду його праць.

Грунтознавство стає однією з основ гігієни і епідеміології.

Видатний угорський лікар-гігієніст І. Фодор (1843-1901 рр.), Автор оригінальних методів визначення вологості грунту і вмісту пилу в повітрі, опублікував монографію «Гігієна грунту».

М. Дрехіціану дав «геолого-агрономічний» опис одного з повітів Румунії, з'явилися аналогічні опису, супроводжувані картами деяких районів Угорщини, Г. Хорузіцкі і П. Трейтца.

У 1899 р під редакцією учня Докучаєва П.В. Отоцкий почав виходити журнал «Грунтознавство»; він швидко набув міжнародного характеру, ніж сприяв згуртуванню ґрунтознавців. У перших номерах журналу були опубліковані статті Г.М. Висоцького, К.Д. Глінки, Г.Ф. Морозова.

В останню чверть минулого століття в грунтознавстві сталася справжня наукова революція, рівної якій не було до цього. Грунтознавство оформилося як теоретична наука, самостійна галузь природознавства, були створені наукові класифікації грунтів, вчення про їх зональності, видані в повному розумінні слова грунтові карти, створений класичний підручник ґрунтознавства, з'явилися фахівці-професіонали в цій галузі науки, не тільки в Європі, але і в Америці були досягнуті істотні успіхи у вивченні грунтів. Чітко оформився як провідний російський науковий центр грунтознавства. [1]


5 Диференціація ґрунтознавства на початку XX століття

Костянтин Дмитрович Глінка (1867-1927 рр.) Розділив грунту по оптимальному зволоженню (латерити, червоноземи), середнього (підзолисті і ін.), Помірного (чорнозем, індійський чорнозем), недостатнього (бурі, сірі пустельні, пустельні кори), надлишкового, тимчасово-надмірного зволоження.

С.С. Неуструев і Н.А. Димо встановили існування в напівпустелях Середньої Азії самостійного типу грунтів - сіроземів, або светлоземов.

Еміль Раману 1851 -1926 рр.), Учень вільним і Е. Ебермайера. У 1893 р Раману випустив книгу «Лісове грунтознавство», а в 1905 р - «Грунтознавство», що витримало три видання.

П. Трейтца (1866-1935 рр.) Ще в 1894 р почав дослідження окремих частин Угорщини як агрогеолог. У 1898 році вийшов його нарис і «грунтова карта» округу Мадяр-Овач.

Основоположником наукового ґрунтознавства в Болгарії з'явився Нікола Петков Пушкарьов (1874-1943 рр.) - вчений-енциклопедист, автор багатьох оригінальних робіт і перекладів праць з ботаніки, агрогрунтознавство.

Микола Олександрович Дімо (1873-1959), який вивчав грунту Саратовської, Пензенської та Чернігівської губерній, роль грунтових тварин, який розробляв методи і прилади для лабораторного дослідження грунтів. У 1907 р Н.А. Димо спільно з ботаніком Б.А. Келлером випустив монографію «В області напівпустелі», в якій описав комплексність грунтового і рослинного покриву Прикаспійської низовини; особливу увагу було приділено засоленим грунтів, їх морфологічної та хімічної характеристиці.

П.С. Коссовіч (1862-1915) -агроном за освітою. Він завідував кафедрою і хімічною лабораторією Лісового інституту в Петербурзі, видавав «Журнал досвідченої агрономії». Факторами грунтоутворення він вважав: гірську породу, принесення речовин в грунт, винос речовин із ґрунту, кліматичні елементи, рельєф, рослинність, тварин. У лабораторії Коссовіч досліджував круговорот сірки і хлору в природі, а також хімічний склад різних типів грунтів за профілем. Вважається, що Коссовіч «підвів хімічний фундамент» під генетичне грунтознавство. Їм були отримані перші капітальні дані по валовому хімічному складі чорноземів, які показали їх профільну однорідність.

Я. Ван-Беммелен (1830-1911 рр.) Відомий дослідженнями, поглинальної здатності грунтів. Спочатку він, подібно до свого попередника Уею, не сумнівався в хімічній природі поглинальної здатності, але потім прийшов до висновку, що поглинання представляє собою явище адсорбції. Однак на кількість поглинаються речовин впливає не тільки структура цих сполук, а й концентрація іонів в розчині.

У 1908 р Гедройц публікує свою знамениту статтю «колоїдального хімія і грунтознавство», в ній вже було встановлено взаємозв'язок між поглинаючою здатністю грунтів і грунтових розчином, який служить безпосереднім джерелом поживних речовин для рослин.

Г.Н. Висоцький (1865-1940 рр.) Почвовед, географ, кліматолог, геоботаник. Водний режим ґрунтів і його типи (промивний, непромивний, випітної) Висоцький ставив в залежність від клімату і рельєфу і висував питання про «орокліматіческіх засадах» класифікації грунтів. Висоцький вивчив морфологію чорноземів в дуже глибоких розрізах, з'ясував особливості їх карбонатного профілю (карбонатні максимуми), роль гіпсу, значення кореневих систем, кротів і дощових черв'яків, виявив причини труднощів лісорозведення на чорноземах, особливо південних.

В.Р. Вільямс почав формувати погляди про головну роль в утворенні і еволюції грунтів чотирьох рослинних формацій: дерев'янистої, луговий трав'янистої, степової трав'янистої, пустельній.

У 1912 р вийшла першим виданням стала в подальшому, після багаторазових доповнень, знаменитої книга Е. Рассела «Грунтові умови і зростання рослин».

Грунтознавство після Докучаєва початок диференціюватися на «дочірні дисципліни».

У 1909 р в Будапешті відбулася Перша міжнародна «агрогеологіческая конференція», в якій взяли участь вчені Австро-Угорщини, Німеччини, Бельгії, Румунії та Росії.

Підсумком другої конференції були створені три постійні комісії: 1) за методикою механічного аналізу грунтів під головуванням А. Аттерберга (Швеція), 2) за методикою хімічного дослідження грунтів під головуванням А. Зігмоіда (Угорщина) і 3) по номенклатурі і класифікації грунтів під головуванням Б. Фростеруса (Фінляндія). Було прийнято рішення видавати міжнародний журнал німецькою мовою «Internationale Mitteilungen fur Bodenkude» під редакцією проф. Ф. Ваншаффе (Німеччина) і висловлено побажання щодо офіційного перетворенні в міжнародний орган російського журналу «Ґрунтознавство».

Проте, за період всього в 15 років XX ст.в розвитку ґрунтознавства можна відзначити великі досягнення: з'явилися нові фундаментальні курси «Ґрунтознавства», перша світова грунтова карта, значних успіхів досягли мінералогія, хімія, фізика та біологія грунтів, проникнення грунтово-генетичних поглядів в агрономію стало більш помітним, почалося міжнародне співробітництво ґрунтознавців. [ 8]


6. Торжество генетичного грунтознавства

Куртіс Флетчер Марбут (1863-1935 рр.), Який змінив М. Уітнея на посаді керівника Грунтового бюро, ділив грунту на три групи светлоокрашенние (бурі, сірі, бурі та ін.), Темна (чорні, темно-бурі та ін.) І «інші».

У 1919-1920 рр. американський ботанік Г.Л. Шанц, вивчаючи рослинність Африки, зібрав зразки ґрунтів з різних місць від Каїра на півночі до мису Доброї Надії на півдні. Зразки були проаналізовані в лабораторії Марбута, на підставі чого він склав грунтову карту континенту і дав опис поширених тут грунтів. У 1917 р виходить робота англійця Д. Камбелла про походження, структуру і мінералогічний склад латерітов (тропічної грунту). В СРСР після Великої Жовтневої революції грунтознавство як би народилося заново. Незабаром після Жовтня 1918 р при Комісії експедиційних досліджень Академії наук, керованої В.І. Вернадським, створюється Грунтовий відділ, який згодом реорганізується в інститут. Його перший директор, учень Докучаєва академік Ф.Ю. Левінсон-Лессінг (1861 -1939). Грунтовий інститут, що носить ім'я Докучаєва, існує і зараз, будучи одним з провідних світових наукових центрів за своїм профілем. У 1922 р в Московському університеті відкривається перша університетська кафедра і Інститут ґрунтознавства; їх керівником стає В.В. Геммерлінг (1880-1954 рр.), Учень О.М. Сабаніна. Н.А. Димо створив Інститут ґрунтознавства та геоботаніки і кафедри ґрунтознавства в Ташкенті, С.А. Захаровим такий же кафедри в Тбілісі; в Харкові грунтовий науковий центр очолює А.Н. Соколовський. Ці центри не тільки готують кадри, а й проводять регіональні дослідження.

6.1 Дослідження Гедройца

Костянтин Каетановіч Гедройц (1872-1932 рр.) - видатний ґрунтознавець, фізхімік і агроном - вивчав поглинальну здатність ґрунтів, їх хімічний аналіз і розробку на цій основі абсолютно нових принципів меліорації грунтів з негативними агрономічними властивостями. У 1923 р вийшло в світ перше видання його капітального твори «Хімічний аналіз грунту».

Незрівнянно більше важливі дослідження Гедройца, присвячені явищам поглинання в грунті. Він дає йому нове визначення, вважаючи, що до цієї області відноситься поглинання грунтом речовин з розчину; твердих суспензій і газів, і розділяє поглинальну здатність ґрунтів на п'ять видів: механічну, фізичну (адсорбцію), фізико-хімічну, хімічну та біологічну; найбільш важливою з них Гедройц вважав фізико-хімічну, або обмінну, яка управляє обміном катіонів між грунтовим розчином і грунтовим що поглинає комплексом.

Найважливіше значення мала робота Гедройца- «Грунтовий поглинаючий комплекс і грунтові поглинені катіони як основа генетичної класифікації ґрунтів». Він розділив всі грунту на насичені і ненасичені підставами. Гедройц виділив чотири головних грунтових типу: латеритними, підзолистий, чорноземний і солонцевих.

Угорець А. Зігмонді і особливо швейцарець Георг Вигнер поглиблено вивчали природу і будову ґрунтових колоїдів, їх заряди, амфотерность, сам механізм явищ поглинання та обміну не тільки катіонів, а й аніонів.

Швед А. Аттерберг встановив для грунтів ряд «констант» ( «кордону» плинності, липкості та ін.) Їх зволоження, при яких виявляються механічні характеристики грунтів. А.Ф. Лебедєв (1882 - 1936 рр.) Теоретично і експериментально обгрунтував класифікацію форм ґрунтової води, виділивши такі її форми: гігроскопічна, максимальна гігроскопічна, плівкова, гравітаційна; вони розрізнялися за ступенем рухливості і тісноті зв'язку з грунтом. Великі дослідження з фізики ґрунтів у зв'язку з їх обробкою провів відомий агроном А.Г. Дояренко. Він і його співробітники в динамічному розрізі комплексно вивчили фізичні властивості і режими ґрунтів - водний, повітряний, тепловий, структурний стан. При цьому для польових і лабораторних спостережень був сконструйований ряд оригінальних приладів. [1]

6.2 Вивчення ґрунтових ресурсів в СРСР

Леонід Іванович Прасолов (1875-1954), який вивчав грунту в Самарській губернії, в Сибіру, ​​на Північному Кавказі, в околицях Ленінграда, береться за зведення матеріалів. У 1916 р в роботі «Про чорноземі приазовських степів» він показав, що, крім поділу території на грунтові зони і підзони, дуже важливий інший спосіб районування, заснований на виділенні ґрунтових областей або провінцій. Л. І. Прасолов в 1922 р видає книгу «Грунтові області Європейської Росії». Робота Прасолова внесла корисні поправки і доповнення в картину географії ґрунтів Європейської Росії, яка була намальована свого часу Докучаєвим і Сибірцевим.

С.С. Неуструев (1874-1928 рр.) - знавець ґрунтів Заволжя, Середньої Азії, який встановив сіроземними тип грунтоутворення. Він встановив такі явища: 1) освіту пилуватих корок на поверхні ґрунтів; 2) пожовтіння пісків: чим давніший піски, тим вони більш жовті; 3) освіту сольових кірок і конкрецій в різних грунтах, освіту аккиршей; 4) присутність в грунтах стійких продуктів стародавнього грунтоутворення; 5) процеси утворення солончаків; 6) велика глинистість грунтових горизонтів в сіро-бурих грунтах і в пісках в порівнянні з нижчого рівня грунтами.

Поступово оформлялася ієрархічна система грунтової зйомки, починаючи з маршрутної і закінчуючи детальної, практично потрібної для цілей землеустрою. Велику роль тут зіграв А.А. Красюк (1885-1933 рр.)-Дослідник грунтів півострова Канін, Якутії, дуже багатьох районів Нечорноземної області, Закавказзя. Його книга «Ґрунти і їх дослідження в поле» довго була універсальним посібником з грунтової зйомки. [8]

6.3 Географія грунтів світу

У 1924 р Б. Фростерус видає роботу про грунтах Фінляндії, зазначає переважання на її території подзолистого і болотного процесів ґрунтоутворення. Для горизонтів А і В різних підзолистих грунтів він встановлює деякі характерні параметри за вмістом гумусу, колоїдів, обмінних підстав і пропонує в залежності від цього позначати горизонти як А1, А2, А3 і т. Д. Це одна з ранніх спроб за допомогою кількісних критеріїв розглядати грунтові горизонти як діагностичні. У Швеції вивченням грунтів займаються А. Аттерберг, О. Тамм, а також Свен Оден - видатний дослідник гумусових речовин, він запропонував для рухливих органічних кислот грунту (Креновая і апокреновой) загальна назва «фульвокислоти».

Узагальнення всіх перерахованих досліджень зробив німецький вчений Г. Штремме, що склав в 1927 р грунтову карту Європи. Для розуміння його теоретичних поглядів важливо, що він ще в 1914 році здійснив першу спробу дослідження грунтів Німеччини на типологічну основі.

У 1935 р Марбут видав Атлас американських грунтів в якому наводилася їх класифікація, ряд картографічних матеріалів, фотографії характерних ґрунтових розрізів і відповідають їм ландшафтів, добірки аналізів: гранулометричних, валових хімічних, карбонатів, реакції, загального азоту.

Підсумки розвитку ґрунтознавства та аспектів використання грунтів були підведені в особливому збірнику «Ґрунти і людина» виданому в 1938 р

В кінці 20-х років дослідженням грунтів різних країн Південної Америки за дорученням сільськогосподарських установ займається чилієць Адольфо Маттеї. У його роботах даються описи ряду грунтів, супроводжувані небагатьма ще аналізами гранулометричного складу, вмісту гумусу, поживних речовин. Починаючи з 1930 р він публікує схематичні грунтові карти Чилі, Бразилії, Аргентини, а в 1935 р випускає першу карту «ґрунтових типів» всієї Південної Америки.

Дж.А. Прескотт - ґрунтознавець з Австралії. Він опублікував схематичну карту Австралії. Через два роки він її уточнює і публікує, назвавши обережно картою «ґрунтових зон».

У 1936 р видатний американський ґрунтознавець, учень Марбута Дж. Торп публікує роботу про географію ґрунтів Китаю, що супроводжувався картою. Він застосував в даному випадку класифікаційні ідеї свого вчителя і розділив грунту країни на педокали і педальфери. Серед перших він, використовуючи російську термінологію, називає чорноземи, каштанові грунти, а також «пустельні», «лужні» (засолені), алювіальні. До групи педальферов увійшли підзолисті ґрунти і червоноземи - всього п'ять підрозділів. У ці тже роки публікують роботи, супроводжувані картами, про грунтах Яви і Суматри - Е. Моор, Куби - Беннет і Аллісон, Східної Африки - Г. Мільн, В. Беклі, В. Мартін і ін.

Г. капи видав книгу «Ґрунтова кислотність» в ній давалося сучасне поняття сутності грунтової кислотності, її значення для хімічних і фізичних властивостей ґрунтів і фізіології рослин і мікроорганізмів.

Ейльхард Альфред Мітчерліх (1874-1956 рр.) - грунт цікавила його виключно з агрономічної і лісогосподарської точок зору. Мітчерліх провів ряд нових досліджень фізичних властивостей грунту - її складання і структури, скважности, вологоємності, водопроникності -і впливу на них добрив і оброблюваних рослин.

Санте Еміль Маттсон (1886-1945 рр.), Серія його робіт об'єднаних під загальним заголовком «Закони колоїдного поведінки грунтів».

З'явилися нові звідні праці по грунтам Фінляндії, належали почвоведам старого покоління - Б. Аарнио і Фростеруса.

С. Миклашевський (1874-1949 рр.), Що склав грунтові карти Польщі і Литви, автор книги «Ґрунти Польщі».

До вивчення ґрунтів Хорватії приступив М. Грачанін, він перший описав своєрідні грунту островів Адріатичного моря, засоленість яких є наслідком повітряної імпульверізаціі солей. Узагальненням досліджень румунських ґрунтознавців послужили роботи Д. Іонеску-Шішешть і Г. Кокулеску про «ґрунтових типах» і Н. Чернеску про «факторах клімату» і ґрунтових зонах Румунії.

А.А. Зігмонді почав з традиційного для Угорщини питання про засолених грунтах, їх властивості, генезис і меліорації. Він склав, крім того, найбільш повний для свого часу бібліографічний огляд за засоленим грунтів.

Василь Робертович Вільямс (1863-1939 рр.), На протязі 47 років викладав грунтознавство і загальне землеробство в Московської сільськогосподарської академії ім. Тімірязєва. Вільямс відомий як дослідник з багатьох більш-менш приватним розділах і питань ґрунтознавства: фізики і гранулометрії грунтів, будови та генезису грунтів річкових заплав, засолених грунтів Муганской степу і «чайних грунтів» в Західній Грузії і ін.

Михайло Михайлович Філатов (1877-1942 рр.), Учень О.М. Сабаніна, відомий дослідник грунтів Східного Сибіру, ​​Московської, Пензенської, Уфімської губерній, автор підручника але географії ґрунтів. У 1938 р він організував в університеті кафедру ґрунтознавства, а до цього випустив дві книги з цієї дисципліни - «Ґрунти і грунти в дорожньому справі» і «Основи дорожнього грунтознавства». Великими фахівцями - співзасновниками грунтознавства були Н.В. Оріатскій і В.В. Охотин - автор «тричленної» класифікації грунтів і грунтів по гранулометричному складу.

Питання фізики грунтів в Москві продовжував інтенсивно вивчати Н.А. Качинський з співробітниками, а на Україні-А.Н. Соколовський і М.М. Годлін.

А.А. Роде (1896-1979 рр.) Розглядав підзолисті ґрунти, виходячи з уявлень К.К. Гедройца та С. Маттсона, як результат сильного руйнування всіх мінеральних компонентів ґрунту під впливом постійно поновлюється кислотності грунту.

Великої зведенням і узагальненням з'явився виданий в 1939 р під редакцією Л.І. Прасолова тритомник «Ґрунти СРСР. Європейська частина СРСР ». У його створенні взяли участь багато провідних грунтознавці країни.

Володимир Миколайович Сукачов (1880-1967 рр.) Закладає в ці роки основи нової науки про біогеоценозах, в структурі якого грунті належить значне місце. Злити воєдино грунтознавство і геоботаніку в особливе вчення про типах земель прагнув Л.Г. Раменский (1884-1953 рр.); цьому присвячена його книга «Введення в комплексне грунтово-геоботанічних дослідження земель».

6.4 Наближення до сучасності

Виявилися нові точки дотику ґрунтознавства з конструктивним напрямком в географії, з вченням про біосферу і з біогеохімією, з глобальної екологією і сучасними концепціями охорони природного середовища. Принципово змінилися аспекти міжнародного співробітництва, яке в області грунтознавства тепер здійснюється під егідою Організації Об'єднаних Націй. За їхньої підтримки інтернаціональний колектив ґрунтознавців завершив складання світової грунтової карти. Керівниками роботи були португалець Д. брамани і бельгієць Р. Дюдаль; активну роль у цьому відігравав радянський грунтознавець В.А. Ковда, багато років, служив в апараті ЮНЕСКО.

Російська школа дотримується Радянської як і раніше виходить з генетичної концепції, але істотно збагаченої даними по екології грунтів і експериментальними їх характеристиками, отриманими за допомогою новітніх методів. Це ясно простежується в найбільш капітальних працях В.Р. Волобуєва, В.А. Ковда, С.В. Зонна, І.П. Герасимова, М.А. Глазовський, а із зарубіжних вчених-Р. Таверньє, Ф. Дюшофура, І. Саболч, К. Кіріце, Е. Евальда, Ю. грашки і ін. [1]


висновок

Накопичення емпіричних знань про грунт почалося в кінці мезоліту. Систематизація відомостей була розпочата в працях письменників і філософів Античності. В середні віки проводилися опису земельних угідь з метою встановлення феодальних повинностей (наприклад, «Писцовойкниги» в Росії). У XVII-XIX ст. відбувається розвиток теорії живлення рослин, яка сформувала новий погляд на грунт. У 1629 Ван-Гельмонт запропонував теорію, що рослини харчуються тільки водою, на початку XIX століття її змінила теорія гумусного харчування. Тільки в 1840 Юстус Лібіх спростував її і висунув свою теорію мінерального живлення, що послужило основою виникнення агрохімії. Тоді ж виникла і науково-прикладна дисципліна, яка називається почвоведением, проте розглядає грунт лише як середовище розвитку коренів, що складається з мінеральних і органічних компонентів. Паралельно в Німеччині розвивається і геологічне грунтознавство, за яким грунт вважалася верхньою частиною кори вивітрювання. У Росії М. В. Ломоносов в роботі «Про шарах земних» першим висловив ідею значну роль рослин і їх залишків в утворенні грунту. Наступний етап розвитку російського ґрунтознавства пов'язана з діяльністю Вільного економічного суспільства. У XIX столітті суспільство організовує експедиції з метою створення грунтової карти. Жваві дискусії відбувалися в той час навколо генезису чорноземів. Президент Товариства І.А. Гюльденштедт в 1790-х запропонував теорію рослинно-наземного походження, інші дослідники наполягали на їх формуванні в ході геологічних процесів. Виникнення сучасного генетичного грунтознавства пов'язано з ім'ям професора Василь Васильович Докучаєв, який вперше встановив, що грунти мають чіткі морфологічні ознаки, що дозволяють розрізняти їх, а географічне поширення ґрунтів на поверхні Землі так само закономірно, як це властиво рослинам і тваринам. У своїй монографії «Російський чорнозем» він вперше розглядає грунт як самостійне природне тіло, що формується під впливом 5 факторів: живих організмів, властивостей породи, рельєфу, клімату і часу розвитку. 1883 рік вважається часом виникнення грунтознавства як науки. Велику роль у розвитку науки зіграв П.А. Костичев, один з основних опонентів Докучаєва, що доповнив своїми положеннями його погляди. Учень Докучаєва Н.М. Сибірцев створив перший підручник з генетичного грунтознавства. [1]


Список літератури

1. Крупеніков І.А. Історія ґрунтознавства (від часу його зародження до рашіх днів) М: Наука, 1981.

2. Крохаль Ф.С. Про системи землеробства. Історичний нарис. М., 1960

3. Бєляєв О.О. Араби, іслам, арабський халіфат а раннє Середньовіччя. 2 - ге вид. М .: Наука, 1966

4. Адрианов Б.В. Землеробство наших предків. М .: Наука, 1978

5. Афанасьєв Я.М. Грунтознавство і агрохімія. Мінськ: Наука і техніка, 1977

6. Качинський Н.А. Агрономія і ґрунтознавство Московському університеті за 200 років.Ми .: вид - во МГУ, 1970

7. Неуструев С.С. Генезис і географія грунтів. М .: Наука, 1977

8. Захаров С.А. Курс ґрунтознавства 2 - ге вид. М., 1931


 • 1.1 Сільськогосподарські роботи в стародавньому Єгипті і Азії
 • 1.2 Грунт у античних греків
 • 1.3 Грунт в римській агрокультурі
 • 2. Грунт в феодальну епоху
 • 2.1 Китай, Японія, Індія
 • 2.5 Зародження знань про грунт на Русі
 • 3. Європейське відродження
 • 3.3 Напередодні виникнення генетичного грунтознавства
 • 3.4 Живлення рослин і хімія грунтів
 • 3.5 Агрогеологія і початок біології грунтів
 • 3.6 Виникнення грунтової картографії
 • 3.7 Розпал дискусій про чорноземі в 40 - 70 роки
 • 4 В.В. Докучаєв - засновник генетичного грунтознавства
 • 5 Диференціація ґрунтознавства на початку XX століття
 • 6. Торжество генетичного грунтознавства
 • 6.1 Дослідження Гедройца
 • 6.2 Вивчення ґрунтових ресурсів в СРСР
 • 6.3 Географія грунтів світу