Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія створення і діяльність Міжнародного Кооперативного Альянсу

Скачати 67.22 Kb.
Дата конвертації21.12.2017
Розмір67.22 Kb.
Типреферат

Білкоопспілки

Гомельський Кооперативний інститут

Кафедра теорій та історій кооперацій

КУРСОВА РОБОТА

з історії та теорії кооперативного руху

на тему: «Історія створення і діяльність Міжнародного Кооперативного Альянсу»

Виконав: студент гр. Е 13 спеціальності «Менеджмент в банківській справі» заочного навчання Гавриленков С.Д.

Науковий керівник: асистент Бурмістрова Н.А.

Гомель, 1998.


ЗМІСТ

ВСТУП................................................. ............................................... 3

1. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ МКА ............................................. ... 5

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ МКА ........................................ 10

3. СТРУКТУРА МКА. ЦІЛІ, ФОРМИ І МЕТОДИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗВИТКУ КООПЕРТІВНОГО РУХУ ......................... 21

4. УЧАСТЬ РАДЯНСЬКОЇ кооперації в МКА ....................... 24

ВИСНОВОК ................................................. ...................................... 30

Список використаної літератури ............................ 34

ВСТУП

Міжнародні громадські організації відіграють дедалі зростаючу роль в житті сучасного суспільства. Вони об'єднують сотні мільйонів учасників профспілкового, кооперативного, жіночого, молодіжного та інших масових рухів.

Однією з найбільших міжнародних неурядових організацій є заснований в 1895 р Міжнародний кооперативний альянс (МКА) - визнаний світовий центр кооперативного руху. До початку 1980 р членами МКА складалися 346 млн. Кооператорів з 64 країн світу [1].

Кооперативний рух виник в Європі на рубежі XVIII і XIX століть. У багатьох країнах кооперативи займають важливе місце в сільськогосподарському і дрібному промисловому виробництві, в області збуту, постачання, кредиту, в наданні різних послуг. В даний час немає такої країни, в якій не функціонував би той чи інший вид кооперації.

Під підвищеним інтерес до кооперативних форм господарювання, власності та управління пояснюється в першу чергу величезними досягненнями в кооперативному будівництві соціалістичних країн і тим більшим впливом, яким користуються кооператори у своїх країнах і на міжнародній арені. Досвід здійснення ленінського кооперативного плану в СРСР та інших країнах соціалістичної співдружності вивчається і використовується в тій чи іншій мірі в усьому світі.

Необхідно відзначити, що в розвинених капіталістичних країнах в післявоєнні роки кооперативні організації стали важливою складовою частиною робочого і селянського руху і разом з прогресивними політичними партіями і профспілками беруть участь в боротьбі трудящих проти монополій, за мир, демократію і соціальний прогрес.

Безсумнівний теоретичний і практичний інтерес представляє бурхливий розвиток кооперації в країнах, що звільнилися від колоніального панування. Зараз у всіх країнах, що розвиваються кооперативний сектор є важливим інструментом економічного і соціального розвитку, одним із засобів боротьби за економічну самостійність і підйом народного добробуту. Ряди учасників міжнародного кооперативного руху в 60-70-х роках розширювалися головним образ му за рахунок кооператорів країн Азії, Африки і Латинської Америки.

Як масове громадський рух, що виступає в сучасну епоху з антимілітаристським, антимонополістичного і антіколоніалістскімі гаслами, кооперативний рух допомагає залучати мільйони трудящих і представників середніх верств міста і села в боротьбу проти імперіалізму, колоніалізму і расизму, за мир і роззброєння, демократизацію економічного та суспільного життя.

За останні роки практично на всіх громадських форумах, які обговорювали питання захисту демократії, допомоги країнам, що розвиваються, боротьби за мир і роззброєння, проти расизму і апартеїду, брали активну участь представники національних і міжнародних кооперативних організацій.

Інтернаціоналізація суспільного життя підсилює вплив сучасних міжнародних чинників на розвиток і діяльність кооперації. Розрядка напруженості створила сприятливі можливості для плідної діяльності кооперативних організацій, надала новий імпульс їх соціальної активності на національному рівні та міжнародному-в розділу х Міжнародного Кооперативного Альянсу.

Ця робота ставить собі за мету визначити та оцінити роль, яку грав МКА з моменту його створення і до теперішнього часу в русі кооператив рів за поліпшення свого соціально-економічного становища, мир, демократію і соціальний прогрес. Причому ця роль МКА розглядається в світлі історичного протиборства політичних сил в національних кооперативних організаціях і Міжнародному кооперативному альянсі.

Основним завданням роботи є:

· Встановлення передумов створення Міжнародного Кооперативного Альянсу (МКА);

· Опис основних етапів розвитку МКА;

· Опис структури, цілей, форм і методів діяльності МКА щодо розвитку кооперативного руху;

· Встановлення участі радянської кооперації в МКА.

Об'єктом роботи є споживча кооперація, предметом ж - Міжнародний Кооперативний Альянс, його створення і діяльність.

У роботі використана література таких авторів, як Крашенинников, Морозов, Маркус, Бланк та ін. Обсяг даної курсової роботи складає 35 сторінок і складається з Вступу, 4-х глав і Висновки.

1. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ МКА

Ці кооперативи як суспільно-господарські організації захисту класових інтересів трудящих, засновані на колективній, груповій власності, з'явилися в кінці XVIII - початку XIX ст. в Англії, Франції, інших країнах Європи і США. Це був період промислової революції, бурхливого розвитку великого машинного виробництва, руйнування феодального натурального господарства і затвердження капіталістичного устрою в економіці і суспільному житті великих європейських держав.

Коли мільйони розорених зароджуються капіталізмом селян і ремісників виявилися в пошуках роботи в містах, вони вже не могли забезпечити своє особисте споживання, минаючи ринок, тому що не мали ні землі, ні худоби, ні житла, ні знарядь ткацького і гончарного ремесла, т. Е . були відірвані від засобів виробництва. Засоби виробництва належали фабрикантам, купцям, землевласникам, домовласникам і банкірам, а наймані робітники (вчорашні селяни і Рема сленнікі) повинні були все необхідне для прожиткового мінімуму купувати у вигляді товарів.

У цих умовах багато товарів, наприклад тканини, зроблені робітниками в одному місті або селищі, споживалися в іншому місті або селищі, або за кордоном, куди продавав їх капіталіст, і не відразу після виробництва, а в різний час. Відбувся розрив між виробництвом і споживанням в просторі і частково в часі. Споживання втратило свій натуральний і напівнатуральний характер.

Освіта в містах, передмістях і робочих селищах численного пролетаріату, а також класу капіталістів і середніх соціальних верств, які обслуговують капітал, змінило не тільки характер, але також масштаби і структуру особистого споживання. Перш за все різко зросло споживання продовольства, одягу, взуття, товарів господарсько-побутового призначення, у багато разів зріс попит на житло, транспортні та інші послуги. Виникла об'єктивна необ ходимость в організації в більш широких масштабах виробництва, зберігання та продажу продуктів харчування, і, перш за все, випічки хліба, розвитку громадського харчування, житлового будівництва, надання різного роду послуг, т. Е. Виникла необхідність у створенні більш потужного, оперативного і доступного апарату особистого споживання для масового споживача - робочих, капіталістів і прилеглих до них соціальних груп, остаточно порвали з натуральним виробництвом і споживанням.

Ще на початку XIX ст. в великих європейських містах апарат особистого споживання, т. е. механізм закупівлі, транспортування, зберігання та продажу продовольства і товарів широкого споживання, здавання під найм житла, транспорт, послуги з ремонту і т. д., перебували головним чином в руках купців і лихварів . Послугами дрібних крамниць, трактирів, заїжджих дворів, майстерень, аптек та інших користувалися в більшості своїй феодали, їх слуги і багаті городяни-буржуа. Маси розорених безробітних селян, і ремісників, що заполонили на початку XIX ст. міста Англії, Франції та інших європейських країн, не мали коштів, щоб стати постійною клієнтурою дорогої, в основному купецької сфери обслуговування.

Купці вже мали щодо гарантовані доходи від феодальної знаті і багатих городян, тому вони були гостро зацікавлені в будівництві великих підприємстві торгівлі, громадського харчування, дешевих готелів, які змогли б задовольнити потреби швидко зростаючого міського населення. Купецький капітал в цілому давно пристосувався до феодальних виробничих відносин і міг діяти в їх вузьких рамках набагато вільніше, ніж промисловий капітал.

Ідеї ​​спільної праці, суспільної власності, ведення господарства на засадах колективізму і самоврядування, що лежать в основі кооперативного руху, мають глибокі історичні корені. Однак як рух мас, в першу чергу трудящих, кооперація оформилася в період становлення і розвитку капіталістичних виробничих відносин.

У другій половині XIX століття в кооперативному русі відбулися помітні кількісні і якісні зміни. Ці кооперативи стали створювати оптові суспільства, союзи окремих видів за територіальною ознакою на районному, обласному та національному рівнях. У цей період виникли перші спонтанні контакти між кооперативними товариствами Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Голландії, Бельгії та інших країн. Це були акти солідарності, обмін досвідом кооперативного будівництва, перші торгові і економічні зв'язки.

Вони були частиною тих загальних, універсальних зв'язків між людьми, які швидко розвивалися з розширенням капіталістичного ринку, поглибленням суспільного поділу праці і товарного виробництва, т. Е. З розвитком капіталізму, коли, за словами В. І. Леніна, «господарська, політична і духовне життя людства все більш інтернаціоналізується ... »[2].

Серед кооператорів різних країн росло розуміння необхідності створення міжнародної кооперативної організації. Найбільшу зацікавленість в такому об'єднанні проявляло англійське кооперативний рух і його керівники. До 1890 р кооперативний рух в Англії і Шотландії набуло масового характеру і домоглося помітних економічних успіхів. Воно об'єднувало понад 1 млн. Членів, або близько 15% населення країни,

Англійські і шотландські кооператори наприкінці 80-х років завершили організаційну побудову на національному рівні, утворивши Англійське і Шотландське кооперативні оптові суспільства і Кооперативний союз.

Інтереси подальшого розвитку кооперативної торгівлі Великобританії вимагали виходу на міжнародну арену, налагодження торгового обміну з кооперативними організаціями різних країн. Тим більше, що в міру розширення господарської діяльності англійської та шотландської кооперації зростало протидію їй з боку приватного торгового капіталу і тих політичних сил в державних органах, які відображали його інтереси.

Безсумнівно, що на прагнення до створення міжнародного центру кооперації вплинула та обставина, що абсолютна більшість членів споживчих кооперативів у Великобританії, Франції, Бельгії, Німеччини становили робочі, найбільш свідомі і революційні представники яких придбали організаційний досвід, беручи участь в діяльності секцій 1 Інтернаціоналу (1864 1873 рр.), очолюваного К. Марксом, Ф. Енгельсом і їх соратниками.

Однією із загальних передумов виникнення Альянсу можна вважати те, що в середині XIX століття вже «склався ряд норм і інститутів міжнародного права, необхідних для діяльності міжнародних організацій» [3].

І нарешті, в міжнародному кооперативному центрі були зацікавлені деякі керівники кооперативного руху Великобританії, прихильники християнського соціалізму, які сподівалися через міжнародну асоціацію втілити в життя свою ідеалістичну, дрібнобуржуазну концепцію соціальної перебудови суспільства за допомогою кооперації та християнської моралі.

Крім того, на ініціаторів утворення Альянсу не міг не вплинути стрімке зростання неурядових громадських організацій, який спостерігався в кінці XIX століття [4].

Що стосується ідей співробітництва кооперативів різних країн, то вони зародилися ще в першій половині XIX століття, а перша спроба їх здійснення на практиці і створення міжнародного кооперативного центру можна вважати засновану в 1835 р в Лондоні Асоціацію всіх класів і всіх націй, одним із завдань якої ставилася пропаганда кооперативних ідей в міжнародному масштабі.

Наступна спроба була зроблена в 1860 р на конгресі Англійського кооперативного союзу. Англійські кооператори утворили Міжнародний комітет для установи міжнародного кооперативного центру. Однак цей комітет, як і Асоціація, проіснував недовго, оскільки розрізнені, нечисленні і економічно малопотужні кооперативи в Європі ще не були готові до широкої міжнародної співпраці.

Потім кооператори Англії та Франції в дні Всесвітньої промислової виставки в Парижі в 1867 р задумали скликати перший міжнародний кооперативний конгрес, проте уряд Наполеона III заборонив скликання конгресу.

У 1886 р на британському кооперативному конгресі в м Плімуті представник французької кооперації де Буавен знову закликав до створення міжнародного кооперативного центру. Зокрема, він запропонував обрати терміном на три роки Міжнародний комітет кооперації з місцеперебуванням в Манчестері. Цей орган повинен був увійти в зносини з усіма центральними кооперативними організаціями в Європі, Австралії, Америці, щоб спонукати їх застосовувати загальні принципи кооперації, посилати своїх представників на міжнародні конгреси і представляти доповіді про стан справ в кооперації їх країн.

На цьому і інших національних конгресах того часу, зокрема в Італії, Німеччині та Франції, висувалися ідеї і вносилися конкретні пропозиції про створення міжнародного кооперативного центру. Однак далі розмов справа не йшла.

Перші практичні кроки в галузі міжнародного кооперативного співробітництва були зроблені керівниками англійської кооперації. У 1889 р генеральний секретар Кооперативного союзу Великобританії християнський соціаліст Вансітарт Ніл створив ініціативний комітет по організації Міжнародного союзу друзів кооперативного виробництва. Цей комітет звернувся з відозвою до кооперативним спілкам інших країн заснувати міжнародний кооперативний центр зі штаб-квартирою в Лондоні.

В. Ніл і його прихильники ставили собі за мету створити таку міжнародну кооперативне об'єднання, яке сприяло б в першу чергу організації в про всіх країнах виробничих кооперативів. У розвитку цього виду кооперації християнські соціалісти бачили шлях вирішення соціальних проблем, можливість усунення антагоністичних суперечностей між експлуатованими і експлуататорами, мирного стирання відмінностей між капіталістами і робітниками. Вони висунули в той час ідею залучення робітників до участі в прибутках та управлінні підприємствами шляхом створення виробничих кооперативів або перетворення на подобу таких кооперативів капіталістичних підприємств. Робочі, проповідували вони, поступово стануть співучасниками володіння підприємствами, будуть користуватися доходами від їх виробничої діяльності нарівні з капіталістичними підприємцями, і таким чином ліквідується протиріччя між ду працею і капі талом, встановляться повну згоду і «християнська любов» між ними і в кінцевому рахунку соціалістичні виробничі відносини.

Християнські соціалісти закликали і споживчі кооперативи, які здійснюють виробничу діяльність, залучати найманих працівників до участі в прибутках і управлінні. Однак, за винятком шотландських кооперативів, вони не знаходили підтримки своїх ідей у ​​членів споживчої кооперації, що стало причиною серйозних розбіжностей і конфліктів між ними. Зокрема, довгий час вони не могли знайти спільної позиції і в питанні створення міжнародної кооперативної організації,

У 1892 р в Лондоні відбулася міжнародна конференція друзів кооперативного виробництва, яка розглянула і схвалила проект статуту майбутнього міжнародного кооперативного союзу і вирішила скликати його 1 конгрес в 1893 р Конференція створила спеціальний тимчасовий комітет для здійснення підготовчих робіт. Після смерті В. Нілу його роботу зі створення міжнародного кооперативного центру продовжив один з теоретиків англійської кооперації Генріх Вольф, який пропагував кредитні і сільськогосподарські кооперативи в Великобританії, мав широкі зв'язки з керівниками цих видів кооперації у Франції, Італії, Бельгії та Німеччини і не поділяв ідеї В. Нілу про створення союзу одних лише прихильників принципу участі в прибутках. Г. Вольф, який очолив тимчасовий комітет, звернувся із закликом до кооперативним організаціям різних видів, в тому числі і до споживчих, взяти участь в планованому міжнародному кооперативному конгресі. Ця ідея отримала схвалення в деяких кооперативах європейських країн, і в 1893 році була зроблена спроба скликати конгрес, проте останній не відбувся через малу чисельність його учасників і негативною позиції по відношенню до тимчасового комітету Кооперативного союзу Великобританії, що поєднував споживчі кооперативи.

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ МКА

Лише 19 серпня 1895 року в Лондоні за спільною ініціативою тимчасового комітету і Кооперативного союзу У елікобрітаніі був скликаний 1 установчий Міжнародний кооперативний конгрес, в роботі якого взяли участь 207 представників різних кооперативних організацій з Австралії, Австро-Угорщини, Англії, Бельгії, Голландії, Данії , Італії, Сербії, США, Франції, Швейцарії, а також спостерігачі від ряду країн, в тому числі Росії, Німеччини, Аргентини та Індії [5].

До порядку денного конгресу були включені наступні питання:

1. Підстава Міжнародного кооперативного альянсу.

2. Організація міжнародних торговельних відносин між кооперативними організаціями.

3. Кооперативний виробництво.

4. Кооперативний банківська справа.

5. Споживча та сільськогосподарська кооперація.

Природно, що організаційне та ідейне керівництво роботою конгресу було зосереджено в руках представників англійської кооперації в особі лондонського підготовчого підкомітету. З 207 делегатів конгресу 160 були англійськими кооператорами.

Що очікували англійські кооператори від міжнародного кооперативного союзу, ясно викладено в першій доповіді після привітання голови одного з лідерів англійської кооперації Оуена Гринина.

«Тепер, - сказав він, - коли ми вступаємо на шлях об'єднання для взаємної допомоги і загального блага, чи є який-небудь продукт, який ми не могли б знайти в нашій спілці. Моє суспільство, директором якого я є, купує обгортковий папір для упаковки насіння, але цей папір виробляє одна кооперативна асоціація у Франції, і ми потребуємо лише в звичайному агентстві, щоб увійти в зносини з нашими братами - французами. Те ж саме можна сказати і про інших англійських кооперативних товариствах, які закуповують у величезних кількостях масло, сир, яйця і т. Д. В Данії, Голландії, фрукти в Італії, цукор в Німеччині, масло в Росії, і в свою чер гу ми можемо постачати іноземним кооператорам одяг, вироби з металу і т. д. »[6].

Далі О. Гринин запропонував створити в рамках Альянсу міжнародне комерційне агентство. Конгрес підтримав цю пропозицію. Була створена комісія для вивчення стану справ на місцях і підготовки проекту рішення за комерційним агентству до наступного конгресу.

Наміри англійських кооператорів були підтверджені їх практичними кроками в області розвитку міжнародної кооперативної торгівлі. Вже через кілька місяців після закінчення 1 конгресу вони організували в Лондоні виставку зразків товарів, які виробляли або продавали кооперативні організації Англії, Франції, Італії, Данії та інших країн. Експозиція цих товарів була влаштована в приміщенні щорічної виставки англійських виробничих кооперативів.

У розвитку міжнародної кооперативної торгівлі були зацікавлені також кооператори Франції, Швейцарії та інших країн, де в цей час, як і в Англії, великі приватні оптові торгові контори все частіше відмовляли споживчим кооперативам в поставках товарів під тиском своїх клієнтів - дрібних приватних торговців [7] .

I конгрес обговорив також вироблений тимчасовим комітетом і викликав великі розбіжності проект Статуту МКА, що складався з 12 статей. Зокрема, гостра дискусія розгорнулася навколо формулювання його першої статті, початковий варіант якої був такий, що в основі кооперативної діяльності повинні лежати принципи «власності, свободи і участі в прибутках». Після переробки тексту статті комісією, спеціально створеної для цієї мети, вона отримала таку редакцію: «Міжнародний союз заснований зусиллями організацій і осіб, які продовжують розпочату В. Нілом і його друзями справу, з метою содей наслідком кооперації та участі робітників у прибутках у всіх їх формах ». У Статуті говорилося про те, що Союз не займається питаннями політики і релігії, що в якості його керівного органу до наступного конгресу призначається тимчасовий Центральний комітет з 15 членів. У ньому були визначені розміри внесків індивідуальних і колективних членів.

Конгрес прийняв рішення про створення Міжнародного кооперативного альянсу (МКА), розміщенні його штаб-квартири в Лондоні і проведенні конгресів один раз в три роки.

Куці, реформістські рішення 1 конгресу МКА, переважання в ньому дрібнобуржуазних ідеологів, християнських соціалістів і що приєдналися до них філантропів з ліберальної буржуазії і аристократії (фабрикантів, графів, абатів, професорів) відображали в цілому розстановку політичних сил в керівництві національними кооперативними організаціями в кінці XIX століття [8].

Соціалістичне напрямок в кооперативному русі вже оформилося ідейно і організаційно, але було представлено в ньому меншістю. Незважаючи на те що окремі робочі споживчі товариства, очолюваних революційними соціалістами в Бельгії, Франції, Німеччини, Італії та інших країнах, швидко розвивалися, їх вплив ще не стало переважаючим в національних кооперативних об'єднаннях. На національному рівні перша кооперативна організація соці алістіческого напрямки - Біржа соціалістичних кооперативів Франції була створена лише в 1895 р

Природно, що реформістські організатори Альянсу, в основному представники найчисленнішого в той час англійської кооперативного руху, не змогли в повній мірі відображати і тим більше захищати корінні інтереси робітників і ремісників, які становлять більшість членів кооперативних організацій, що вступили в новий міжнародний центр. Вже на I і найближчих наступних конгресах вони обмежили роботу Альянсу обміном досвіду хо зяйственной і організаційної діяльності кооперативів різних країн, вдосконаленням кооперативного законодавства, пропагандою кооперативних принципів і участі робітників у прибутках, налагодженням економічних зв'язків між кооператорами різних країн, створенням кооперативного громадської думки.

Але, незважаючи на реформістський характер кооперативного інтернаціоналу, як називали тоді Альянс, сам факт його освіти був, без сумніву, прогресивним явищем у суспільному житті того часу. МКА об'єктивно посилював позиції кооперативного руху в боротьбі з капіталом і буржуазною державою, відкривши можливість її продовження на міжнародному рівні. Це був крок вперед від розрізненості сил до об'єднання. Взаємовигідна торгівля, акти взаємної матеріальної і моральної підтримки в конкурентній боротьбі з крамарями і фабрикантами, спільні виступи за прийняття спеціального кооперативного законодавства сприяли укріплений ію і розвитку кооперативного руху в різних країнах.

МКА відкривав також нові можливості для поширення серед кооператорів ідей наукового соціалізму, прихильниками якого вже в той час були десятки тисяч бельгійських, французьких і німецьких кооперованих робітників.

Нарешті, створення міжнародного кооперативного центру означа ло, що кооперативний рух, яке об'єднувало в 1895 р близько 2 млн. Членів, заявило про себе, як про фактор міжнародного значення.

II конгрес Міжнародного кооперативного альянсу відбувся 28 жовтня 1896 в Парижі. У ньому взяли участь близько 300 осіб - представників кооперативних товариств і приватних осіб, які виявили бажання приїхати на конгрес.

Паризький конгрес прийняв Статут, в якому формулювалися цілі, принципи та методи діяльності Альянсу. Члени Альянсу ставили перед собою вузькі практичні цілі: ознайомлення один з одним, спільне вивчення і пропаганда принципів кооперації, участь робітників і службовців в прибутках в кожної асоціації та встановлення ділових відносин між кооператорами різних країн [9].

У Статуті проголошувався принцип «політичного нейтралітету» кооперації. «Альянс, - зазначалося в ст. 2 - не займаючи ается н і політикою, ні релігією.

Кооперація в змозі обійтися власними коштами і не повинна служити інструментом будь-якої партії »

За допомогою принципу «політичного нейтралітету» духівники Альянсу хотіли відгородити кооперативний рух від класової боротьби, впливу ідей наукового соціалізму.

У Статуті були детально викладені методи діяльності Альянсу: форми і порядок зв'язків з національними організаціями, терміни скликання конгресів Альянсу, норми представництва в його центральних органах, розміри членських внесків, характер діяльності Центрального комітету Альянсу та його бюро. Згідно ст. 28 Статуту кожна країна могла направити в ЦК МКА від одного до шести представників в залежності від чисельності і «значення» кооперативного руху. Подібні норми представництва давали переваги найбільш розвиненим в той час кооперативним рухам Англії і Франції.

На II конгресі МКА продовжилася полеміка між представниками виробничої та споживчої кооперації, прихильниками і противниками принципу «участі в прибутках». З основною доповіддю на конгресі виступив представник виробничої кооперації Франції Бюіссон.

Він запропонував, щоб споживчі кооперативи ввели у себе систему участі в прибутках в такому вигляді, щоб половина чистого прибутку розподілялася між робочими, а інша частина - між кредиторами. Його виступ був зустрінутий в багнети представниками споживчої кооперації. Конгрес створив спеціальну комісію для вивчення цього питання, зокрема визначення самого поняття «участі в прибутках», проте комісія жодного разу не зібралася і не розробила жодних рекомендацій.

II конгрес обрав Центральний комітет в складі 37 чоловік і Бюро (адміністрацію) на чолі з директором, затвердив прапор і робоча мова Альянсу, рекомендувала оголосити в усіх країнах один день в році днем ​​кооперації.

У проекті Статуту Альянсу, схваленого ще 1 конгресом, цілий розділ (ст. 32-34) був присвячений установі, структурою і функціями Спеціального комерційного комітету-центру міжнародної кооперативної торгівлі [10].

На II конгресі це конкретна пропозиція англійських кооператорів не отримало повної підтримки представників кооперативних організацій інших країн, які ще не відчували потреби в міжнародному торговому обміні в такий больш ой мірою, як англійське кооперативний рух. Тому розділ VIII про спеціальний комерційному комітеті Альянсу був виключений з Статуту, а про необхідність встановити ділові зв'язки між кооперативами різних країн було зроблено запис в розділі 1 - «Цілі Міжнародного кооперативного альянсу».

Однак питання організації міжнародної кооперативної торгівлі в рамках Альянсу ще довго займав одне з центральних місць на конгресах МКА. З новою силою суперечка про найкращий механізм для розгортання торгівлі на міжнародному рівні розгорівся на III конгресі Альянсу.

II I конгрес МКА проходив в 1897 р в Голландії в м Делфті. Хоча за традицією конгрес почався з доповіді про участь робітників у прибутках та управлінні кооперативними підприємствами, делегати приділили основну увагу реальним і практичним проблемам - кооперативному законодавству і комерційним відносинам між кооперативами різних країн.

Для переходу від епізодичних торгових контактів до постійних зв'язків голландські кооператори запропонували заснувати «кооперативні біржі» із зразками товарів кооперативів різних країн; французькі кооператори наполягали на розвитку в кожній країні кооперативних оптових товариств з зовнішньоторговельної функцією; англійські - послідовно відстоювали ідею міжнародного торгового агентства при МКА.

Прийнята конгресом резолюція з цього питання закликала всіх членів МКА організовувати в кожній країні зовнішньоторговельне кооперативне об'єднання, яке має підтримувати зв'язки з бюро (адміністрацією) штаб-квартири Альянсу в Лондоні.

У 1896 р в Англії вже діяло зовнішньоторговельне кооперативне об'єднання, яке мало торгові угоди з французькими, бельгійськими, голландськими і норвезькими кооперативними товариствами [11].

У розвитку міжнародної кооперативної торгівлі були найбільш зацікавлені виробничі кооперативи, які прагнули шляхом усунення посередників на зовнішньому ринку поліпшити своє становище в конкурентній боротьбі з великим капіталом. У той же час міжнародний кооперативний торговий обмін надавав деякі переваги споживчим і іншим видам кооперативів, і його розширення покращувало перспективи розвитку кооперативного руху.

Дискусії з цього питання показали, що національним кооперативним організаціям ще належало виконати велику організаторську і комерційну роботу, щоб налагодити міжнародне взаємовигідне економічне співробітництво на постійній основі.

У роботі III конгресу вже взяли участь тоді ще революційні соціалісти - члени парламенту Голландії Ван К і Хелдт і один з керівників бельгійського соціалістичного кооперативу «Vooruit» ( «Вперед») Беверен [12]. Хоча представники соціалістичного чеського напрямки в кооперативних му русі не від крили на цьому форумі політичну дискусію про завдання та зміст діяльності МКА, їх поява в кооперативному інтернаціонал відображало зростання соціалістичного кооперативного руху, з яким вже не могли не рахуватися ліберально-буржуазні і дрібнобуржуазні лідери Альянсу.

Як ні парадоксально, саме в сфері господарської діяльності, де лідери Альянсу намагалися замкнути міжнародний кооперативний рух за допомогою принципу політичного нейтралітету, кооператори зіткнулися з політичною протидією з боку торгового і промислового капіталу. Незадоволені результатами конкурентної боротьби з кооперативними підприємствами багато англійські підприємці почали масові звільнення робітників - членів кооперативів. Англійська буржуазія розгорнула бурхливу політичну кампанію в парламенті і пресі за обмеження економічної діяльності кооперації за допомогою нових податків та інших заходів.

У 1898 р конгрес англійських кооперативних товариств в Петерборохе рішуче засудив практику переслідувань кооперативного руху, а також бойкот торговим капіталом кооперативних підприємств і закликав парламентський комітет Кооперативного союзу і Британського конгресу тред-юніонів вжити енергійних заходів на захист інтересів трудящих членів кооперативів і профспілок '.

Не встигли ще висохнути чорнило, якими був записаний пункт про політичний нейтралітет Альянсу, як кооператори Англії, Німеччини, Франції вступили в тривалий період то згасаючого, то загострюється політичне протистояння і вже не з окремими підприємцями, а з класом капіталістів. В Англії боротьба за свободу дій для кооперації завершилася створенням в 1919 р власної політичної кооперативної партії, що стала згодом колективним членом лейбористської партії.

Природно, що активізація соціальної діяльності кооперативного руху в Європі, тісно св язанная із загальним підйомом робітничого руху на початку XX століття, не могла не відбитися на роботі Альянсу.

Вже на IV конгресі МКА, який відбувся в 1900 р в Парижі, бельгійські кооператори-соціалісти Е. Ансель і Л. Бертран виклали позицію соціалістичної партії в отношени і кооперативного руху, підкресливши, що в Бельгії між соціалістичним рухом і кооперацією немає протиріч.

На IV конгресі виступили також кооператівісти - представники Німской наукової школи кооперації (Франція) Шарль Жид і де Буавен. Вони кваліфікували кооперацію як універсальний засіб класового співробітництва, «зближення кращих елементів різних класів».

Таким чином, вже в 1900 р в Альянсі намітилося два підходи до оцінки соціальних можливостей кооперативного руху: соціалістичний і реформістський (дрібнобуржуазний).

Як і на попередньому конгресі в Делфті, учасники кооперативного форуму в Парижі приділили багато уваги міжнародного торгового обміну між сільськогосподарськими, кредитними і споживчими товариствами різних країн.

Минуло всього два роки з моменту закінчення IV конгресу МКА, а в кооперативному русі відбулися важливі зміни. У Франції, Німеччині, Бельгії, Італії бурхливо розвивалася споживча кооперація робітників. У 1902 р Національна біржа соціалістичних споживчих товариств Франції об'єднувала 1600 кооперативів з 500 тис. Членів [13]. Німецькі пролетарські споживчі товариства, керівництво якими в значній мірі здійснювалося соціал-демократами, налічували в своїх рядах в 1902 р

До 1903 р кооперативне движени е Росії в МКА представляли окремі особи. Однак через кілька років членство окремих осіб в МКА було ліквідовано.

Московський союз споживчих товариств (МСПО) - перша організація, що стала членом МКА від Россі і; 1 5 березня 1903 року було прийнято постанову МСПО про вступ до МКА, а 15 і юля 1903 р Виконком МКА в Лон дон е прийняв вирішено ие про прийом МСПО в члени Альянсу [14]. Відтепер і до освіти в 1917 р Центросоюзу МСПО представляв в МКА споживчу кооперацію Росії.

Обрано ні в керівні органи МКА на початку XX століття Г. Вольф, В. Максвелл, Г. Мюллер, В. Таннер і інші намагалися нав'язати міжнародному кооператив вном дви жени ю принц ип політичного. ній тралітета - Практично. діяльність МКА в цей період зводилася до ство иву конгресів і до обміну інформаці їй між національними союзами .. У роки першої світової війни і ця діяч ність припинилася, Альянс став існувати лише формально про: він продовжував і здавать «Міжнародний бюлетень МКА» англійською, німецькою та французькою мовами, провів чотири невеликих конференції кооперативних організацій країн Антанти (вересень 1916 р фе брехун по н юнь 1919 р.- Парі ж і січень 1919 р.- Лондон).

МКА в 1914 р зверни всь із запитом до організаці ям - член ам МКА, чи згодні вони видати маніфест проти в війни відповідно до рішень Конгре сса в Глазго. Більшість організацій відповіли негативно [15].

Лідери кооперативних орган ізації й майже всіх країн - членів МКА під час першої світової війни увійшли до складу урядів і виступали на підтримку політи ки «до переможного кінця» [16].

Керівники Альянсу отри цательного восприн яли перемогу Великої Жовтневої соціалістичної ре волюции і виникнення в 1917 р в Росії Радянської держави. Ними була підпри зроблена спроба позбавити Центросоюз його законного членства в МКА. Радянські кооператори розгорнули активну боротьбу за восстан овлення свого членства в Альянсі.

У січні 1920 року Верховна Рада Антанти прийняв рішення про припинення блокади. Перші торгові відно я західних країн з Радянською Росією були встановлені через Центросоюз. У 1920 р в Лондон виїхала радянська кооперативна делегація для встановлення торгових контактів. У надзвичайно важких умовах де Легація домоглася укладення торговельної угоди з Англії їй. В Англії було засновано представництво Центросоюзу.

Це не могло не позначитися на вирішенні питання про членство Центросоюзу в МКА.В цей же період радянськи е кооператори рішуче зажадали повернення Укоопспілці кооператив вних засобів, які перебували в банках західних країн (понад 5 млн. Руб. Золотом), фактичними господарями яких залишалися російські кооператори-емігранти.

В 1 92 1 м на Х кін Грессе в Базелі було прийнято рішення про відновлення процесів ванні членства Ц ентросоюз а в МКА. Слідом за ці м реше ние м емігрантський керівництво Центросоюзу було змушене передати кооперативні кошти і матеріальні цінності їх законним господарям - радянським кооператорам.

На світову до ооператівную арену вийшла кооперація нового типу - з ціалістіческая.

У 1922 р МКА об'єднував близько 25 млн., А в 1924 р - близько 40 млн. Членів переважно споживчих кооперативів [17]. Таким чином, членська база Альянсу зросла з 1913 р майже в 2 рази [18]. У 1921 р в Базелі на конференції жінок-делегаток базельського конгресу був створений Жіночий комітет Альянсу. Президентом Комітету було обрано член парламенту Емма Фрейндліх. Основним завданням комітету була підготовка створення Міжнародної кооперативної жіночої гільдії.

Під час Великої Вітчизняної війни МКА приймає рішення про відмову прийняти фашистську кооперативну організацію «Рейхбунд» в Альянс. Тема боротьби з фашистською загрозою кооперативному руху і світу була головною на XIV конгресі МКА, який проходив в 1934 р а Лондоні.

«Холодна війна» серйозно відбилася на діяльності МКА. У листопаді 1949 р Виконком МКА на своєму засіданні в Парижі без представників СРСР і Чехословаччини, порушуючи Статут, вніс поправки в правила прийому нових членів. Як наслідок цього деяким країнам було відмовлено в прийомі до Альянсу. Останні рецидиви «холодної війни» були подолані на початку 70-х років. Кооперативні організації країн, яким було раніше відмовлено в членстві в МКА, були прийняті.

Питання розвитку міжнародної кооперативної торгівлі були в центрі уваги двох конгресів МКА - XIX і XX. Було підтримано пропозицію про створення спеціального фонду МКА з надання допомоги кооперативам країн, що розвиваються.

До 1957 року кількість країн-членів МКА становило 41 (125 млн. Кооператорів) [19] багато в чому за рахунок кооперативів країн, що розвиваються: Гани, Нігерії, Камеруну, Цейлону, Малайзії та ін.

На наступному черговому XXI конгресі МКА (1960 р Лозанна) ставлення Альянсу до кооперації країн, що розвиваються також було одним з головних предметів дискусії. Однак Альянс приймав кооперативні організації країн, що розвиваються на правах «членів-кореспондентів», т. Е. Вони могли брати участь на засіданнях МКА тільки в якості спостерігачів і були позбавлені всіх повноважень і не могли чинити жодного впливу на діяльність МКА.

У 1966 р на XXIII конгресі у Відні відбулася одна з найважливіших подій в діяльності МКА, а саме: Альянс виключив з кооперативних принципів політичний і релігійний нейтралітет, ліквідувавши тим самим формальну перешкоду для встановлення тісних зв'язків з прогресивними профспілковими, жіночими та молодіжними організаціями.

За минулі роки Міжнародний кооператив вний альянс (МКА) перетворився у велику міжнародну організацію у МКА має статус «А» першої категорії в Економічній і Со ціально раді ООН, в ЮНЕСКО і ряді інших між народних організацій.

МКА активно співпрацює з МОП, ЮНЕСКО, ФАО, ЮНК-ТАД, ЮНІДО. Спільно з МОП була видана робота «Міжнародне фінансування кооперативів в країнах, що розвиваються», проведений спільний семінар в Найробі в 1974 р на тему «Ці кооперативи і населення». За субсидіями ЮНЕСКО кооперативні експерти виїжджали в країни, що розвиваються. Спільно з ФАО була організована в 1972 р регіональна конференція про роль кооперативів в програмах аграрних реформ. ЮНКТАД прийняв резолюцію «Роль кооперативного руху в торгівлі і розвитку». МКА підготував для ЮНКТАД в 1975 р доповідь по організації страхових кооперативів в країнах, що розвиваються. Для ЮНІДО були проведені дослідження по організації кооперативного житлового будівництва і т. Д.

Для фінансування розвитку кооперативної діяльності в країнах «третього світу» використовуються кошти програми розвитку ООН.

З метою координації виконання програми десятиліття кооперативного розвитку при МКА був створений Комітет кооперативного розвитку.

Для здійснення ряду проектів з надання допомоги кооперативам країн, що розвиваються використовуються кошти «Фонду розвитку МКА». Тільки з 1972 по 1975 р з цього Фонду витрачено понад 100 тис. Англійських фунтів стерлінгів. Значно розширилося участь жінок в діяльності кооперативних організацій. МКА приділяє все більшу увагу проблемам становища жінок в кооперативному русі. Ще в 1921 р в рамках МКА була створена Міжнародна (кооперативна жіноча гільдія (МКЖГ). У 1963 р вона об'єднувала понад 27 млн. Жінок-кооператорів з 30 країн. У 1963 р діяльність гільдії була «припинена» на 3 роки, а замість неї при секретаріаті Альянсу був створений жіночий відділ.

Незабаром після розпуску МКЖГ керівництво МКА під тиском міжнародної кооперативної громадськості був змушений повернутися до розгляду питання про відновлення діяльності в рамках МКА самостійного органу, який займався б питаннями діяльності жінок-кооператорів. Таким органом став створений в 1966 р Жіночий кооперативний консультативна рада МКА (ЖККС). Оскільки ЖККС не був самостійним органом, здатним приймати рішення, то цілком природно, що він не відповідав вимогам часу. Центросоюз разом з іншими кооперативними організаціями соціалістичних країн послідовно і принципово відстоював на засіданнях керівних органів МКА на необхідності активізації діяльності Жіночої ради, розширення його прав і повноваження, надання йому значимості і самостійності, підвищення його впливу в МКА.

Необхідність підвищення ролі жінок в міжнародному кооперативному русі пояснюється тим, що жінки займають значне місце в діяльності кооперативних організацій різних країн. У деяких національних кооперативних рухах більше половини числа кооператорів - жінки. В СРСР, наприклад, жінки становлять близько 70% працівників споживчої кооперації. Цілком природно, тому, що багато питань, такі, як бюджет сім'ї, виховання дітей, асортимент і якість продуктів і товарів широкого споживання, сфера обслуговування і други е, вимагають все більш активного втручання жінок.

У країнах, що розвиваються із завоюванням політичної незалежності серйозним завданням стало залучення жінок до сфери суспільної праці, професійна підготовка, поліпшення умов їх праці і життя.

Особливо важливе значення в міжнародному кооперативному русі мають питання мобілізації громадської думки жінок-кооператорів при вирішенні актуальних проблем сучасності.

З 1968 р представник ЖККС почав брати участь в якості спостерігача на засіданнях ЦК МКА. З 1971 р ЖККС отримав право мати постійного представника в ЦК МКА.

Однак ідеї та починання ради та активісток національних кооперативних організацій не завжди знаходили розуміння і підтримку МКА і не всі намічені ЖККС заходи втілювалися в життя.

ЖККС розробляв лише рекомендації Виконкому МКА з проблем міжнародного кооперативного жіночого руху.

З ініціативи Центросоюза СРСР і кооперативних організацій інших соціалістичних країн на засіданнях керівних органів МКА було поставлено питання про необхідність зміни статусу ради, надання йому прав допоміжного комітету МКА. Це пропозиція отримала підтримку на XXV конгресі МКА в Варшаві (жовтень 1972 г.), і питання про надання ЖККС статусу допоміжного комітету Альянсу було вирішено позитивно.

Згідно зі статутом Жіночий комітет консультує МКА з проблем жіночого кооперативного руху при тісній співпраці з усіма органами Альянсу, включаючи його допоміжні комітети і робочі групи, проводить освітню та дослідницьку роботу, встановлює контакти з жінками-кооператорами і національними жіночими організаціями.

3. СТРУКТУРА МКА. ЦІЛІ, ФОРМИ І МЕТОДИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗВИТКУ КООПЕРТІВНОГО РУХУ

Вищим органом МКА є конгрес, який скликається один раз в 3-4 року. Між конгресами де ності МКА керують Центральний і Виконавчий комітети. Засідання Центрального комітету проводяться не рідше одного разу на рік. Зі складу Центрального комітету обирається Виконавчий комітет (Виконком). В даний час Виконком складається з 16 членів, включаючи президента і двох віце-президен тов МКА. На XXVI конгресі МКА в Парижі в 1976 р, президентом Альянсу був обраний Р. Керінек - президент Наці нальної Федерації і споживчих кооп ератівов Франції, віце-президентами А. І. Клімов - Голова правл ня Центросоюзу СРСР і П. Сойланд - президент Норвезького кооперативного союзу. І сполком збирає ся дв а р аза в рік. Штаб-квартира МКА н ах одітся в Лондоні.

МКА має 10 допоміжних комітетів:

1. Сільськогосподарський;

2. Риболовецький підкомітет;

3. Банківський;

4. Організація кооператив вной політики щодо захисту споживача (на правах доп омогательного комітету);

5. Житловий;

Америка

6. Міжнародна кооператив вная страхова федерація;

7. ІНТЕРКООП - Міжнародна органи зація споживчої кооперативної торгівлі;

8. Жіночий;

9. Міжнародний комітет робочих виробничих і ремісничих кооперативних товариств;

10. Міжнародна кооперативна нафтова асоціація (на правах допоміжного комітету).

Крім того, в МКА входять робочі групи. Серед них: консультативна груп а з питань підготовки кооператорів роз вающихся країн - АГІТКООП; ме ждународного робоча група кооперативних бі бліотекаре й і працівни ків документації; робоча група по кооперативної друку; робоча група по і сследованія; робоча група споживачів.

МКА має регіональні е бю про в Нью-Делі (Індія), яке обслуговує кооперативні організації Південно-Східної Азії, в м Моши (Танзанія), яке обслуговує кооперативні організації Східної і Центральної Африки. Функції Регіонального бюро МКА в Латинській Америці виконує організація кооперативів Америки (ОКА).

У Лондоні МКА видає: «Review оf International Cooperation»; «Cooperative News Service», «Consummer Affairs», «Agricultural Cooperative Bulletin».

За останні роки зросли авторитет і вплив МКА на міжнародній арені. Альянс став активніше виступати на захист ін тересов трудящих мас, брати участь в заходах, проводь мих ООН і її спеціалізованими установами, підтримувати акції демократи чеських і миролюбних сил. Розширилася діяльність Альянсу з надання допомоги кооператив вам країн, що розвиваються, посилилася його роль у розвитку кооп ератівного освіти, міжкооперативних співпраці, між народною кооперативної торгівлі. Альянс виступив організатор му ряду заходів, спрямованих на залучення в кооперативний рух жінок і молоді. Серйозну увагу МКА приділяється т пробле мам коопе ратівних демократії, зміцненням ю єдності рядів міжнародні ого кооперативного руху.

Все більшого значення в діяльності МКА набуває проблема захисту кооперативів, від натиску капіталістичних монополій, які все наполегливіше втручаються в традиційні сфери діяльності кооперативів.

В даний час в МКА па правах повноправних членів входять 160 кооперативних організаці ї з 65 країн, поєдную щих в своїх рядах понад 326 млн. Чоловік (табл. 1).

Таблиця 1 [20].

Ці кооперативи Кількість кооперативів Питома вага в МКА, кількість членів Питома вага в МКА,%
сільськогосподарські 217 530 31,86 63 251 749 19,40
споживчі 60 248 8,83 124 490 957 38,19
Кредитні 260 232 38,99 106 693 449 32,73
рибальські 12 641 1,85 1 862 026 0,57
житлові 55 350 8,11 11 356 583 3,48
виробничі 41 798 6,12 5 407 151 1,65
багатоцільові 28 954 4,24 12 984 330 3,98
Всього кооперативів в МКА - 676753. Їх загальний товарообіг, млн. Фунтів стерлінгів - 111599. Загальна кількість членів - 326 046 245.

Статутом Альянсу визначено цілі, права і обов'язки МКА, які полягають в наступному:

а) бути все мирним представником коопера ти вних організа цій всіх видів, які в своїй практи ке дотримуються його прин ципи;

б) поширювати у НД їм світі кооператив вние при нціпи і методи;

в) сприяти розвитку коопе рації; г) зберігати інтереси кооперативного руху в усі х його формах;

г) підтримувати хороші е відносини між які входять у його

склад організаціями;

д) сприяти розвитку дружніх і економічних відносин між кооперативними організаціями всіх видів як в національному, так і в міжнародному масштабі;

ж) сприяти зміцненню миру і безпеки.

Офіційними мовами МКА є англійська, російська, французька, німецька та й спан ський.

4. УЧАСТЬ РАДЯНСЬКОЇ кооперації в МКА

Одним з найважливіших подій, що зробили величезний економічний, політичний і ідеологічний вплив на міжнародний кооперативний рух, стало вступ в нього кооперації Радянського Союзу. «Всюди, - писав історик Альянсу В. Воткінс, - під впливом революційного руху в Росії кооперативні товариства трудящих прагнули до наступальних класовим дій, пориваючи з союзами, які строго дотримувалися політичного нейтралітету ... [21] »

З перших кроків своєї діяльності в Альянсі радянська кооперація виступила з програмою активної класової боротьби за поліпшення соціально-економічного становища трудящих-кооператорів, за союз з лівими силами в профспілковому і соціалістичному рухах, за демократію і мир. Так, наприклад, радянська делегація під час Гентського конгресу 1924 року направила вітання з висловленням солідарності страйкуючим гірникам Борінажа від свого імені (так як конгрес відхилив цю пропозицію) разом з повідомленням про передачу 1000 ф. ст. в фонд допомоги страйкуючим.

Конгрес в Генті значно розширив сферу діяльності радянської кооперації за кордоном. Членами Міжнародного товариства оптових закупівель стали Центросоюз, кооперативні союзи України, Грузії, Азербайджану та Вірменії [22]. Великим успіхом користувався радянський павільйон на міжнародній кооперативної виставці в Генті.

На Гентському конгресі радянська кооперація також значно розширила своє представництво в Альянсі. На виборах в ЦК МКА з 60-ти членів від Радянського Союзу було обрано 14 осіб, а голова правління Центросоюзу Л. Хінчук став членом Виконкому МКА [23].

У червні 1924 року з ініціативи Кооперативної секції в Москві відбулася II міжнародна конференція комуністів-кооператорів.

У лютому 1924 року в місті Галле ліві кооперативи об'єднались в союз, який почав видавати «Кооперативную газету» [24].

У розпал страйку англійських гірників в липні 1926 радянські робітники послали своїм англійським товаришам 11,5 млн. Руб., Що склало 61% всіх зборів за страйк [25].

Під час обговорення в 1935 р в Празі економічної програми МКА радянські кооператори знову заявили. Що Альянс і що входять в нього споживчі кооперативні організації при розробці своєї майбутньої діяльності повинні виходити з принципу міжнародної солідарності трудящих усього світу проти наступу капіталу, фашизму і в боротьбі за мир. В результаті активних дій представників кооперації Радянського Союзу і кооперативів інших республік керівництво Альянсу змушене було погодитися в принципі на співпрацю з двома міжнародними центрами профспілкового руху в Амстердамі і Москві.

У Брюсселі в 1936 р відбулася громадянська маніфестація прихильників миру, в якій взяли участь і радянські делегати, які висунули гасло: постійна участь кооперативних організацій, кооперативних і жіночих гільдій всіх країн в роботі для справи миру. У резолюції кооперативної комісії, в розробці якої активну участь взяли представники Центросоюзу і яка одностайно було затверджено конгресом, зокрема йшлося про те, що «... враховуючи, що в даний момент надзвичайно необхідно рішуче перепинити шлях війні і одночасно взятися за побудову світу, пропагандистська і освітня діяльність кооперації на користь миру повинна бути посилена і розширена »[26].

Після перемоги у Великій Вітчизняній війні багато довелося потрудитися і радянським кооператорам, перш ніж була відновлена ​​діяльність і налагоджені всі функції кооперативів в звільнених районах країни.

У післявоєнний період радянські кооператори продовжували вести наполегливу боротьбу за співпрацю кооперативів усіх країн.

У 1946 р на першому післявоєнному конгресі МКА, який проходив в Цюріху, представник Центросоюзу, виступаючи по звіту ЦК МКА, заявив, що ЦК МКА не використав усіх можливостей кооперативного руху для боротьби за мир, за запобігання війни, ЦК МКА включився в боротьбу за світ з великим запізненням і його робота в цій області виявилася малоефективною, в період війни ЦК МКА не мав зв'язків з більшістю членів, які не здійснював координацію зусиль національних кооперативних організацій щодо якнайшвидшого розгрому фашистських агресорів і встановлю енію світу.

На XVII конгресі МКА в 1948 р (Прага) була прийнята внесена Центросоюз резолюція про світ. На цьому ж конгресі було визнано доцільним співробітництво МКА зі Всесвітньою федерацією профспілок, а також за ініціативою Центросоюзу в Статут МКА був включений новий пункт, який визначає однією з цілей Альянсу - сприяння встановленню тривалого миру і безпеки.

XIX конгрес МКА в 1954 (Париж) прийняв резолюцію про світ, внесену делегацією Центросоюзу.

На ХХ конгресі в 1957 р (Стокгольм) кооператори СРСР спільно з кооператорами Чехословаччини, Японії та Італії внесли резолюцію, яка закликає до негайного припинення роботи по вдосконаленню, виготовлення та випробування атомної і водневої зброї, до знищення існуючих запасів цієї зброї і застосування атомної енергії лише в мирних цілях. Резолюція була прийнята.

З ініціативи радянських кооператорів ЦК МКА приймає рішення, в якому знайшла відображення ідея загального і повного роззброєння.

XXII конгрес МКА в 1963 р (Борнемут) за пропозицією Центросоюзу прийняв резолюцію, в якій зазначалося, що однією з найбільш гострих проблем сучасності є встановлення міцного миру і безпеки на землі, світу без зброї і воєн.

З огляду на нагальну необхідність згуртування всіх антимонополистических сил в інтересах розширення боротьби проти монополій, а також роль кооперативів в цій боротьбі, кооператори соціалістичних країн завжди підтримували пропозиції і ініціативи, спрямовані на залучення кооперативів в боротьбу проти капіталістичних монополій.

З ініціативи Центросоюза і кооперативних організацій країн - членів РЕВ питання стратегії і тактики кооперативів в їх боротьбі з капіталістичними монополіями були винесені на XXV конгрес МКА, який відбувся у Варшаві в 1972 р

Після активної дискусії XXV конгрес Міжнародного кооперативного альянсу прийняв спеціальну резолюцію «Ці кооперативи і наднаціональні корпорації», в якій він:

· Зазначає посилилися виступи громадськості в зв'язку з швидким розвитком наднаціональних корпорацій і представленої ним загрози суспільним інтересам, особливо інтересам споживачів, робітників, селян, службовців, дрібних підприємців; національному суверенітету, справедливому і еквівалентному поділу праці, стабільності валютно-фінансових систем. Такі загрози випливають з непокори наднаціональних картелів вимогам забезпечення принципу гласності результатів господарської діяльності, з безконтрольною експансії монополістичного капіталу, з можливостей стратегічного капіталовкладення у монополістичних груп, націлених на розвиток одних економічних секторів на шкоду іншим, таким чином спотворюючи економічний розвиток, внаслідок погоні монополій за максимальною прибутком;

· Такий стан є одночасно викликом міжнародному кооперативному руху і доброю нагодою для нього організувати боротьбу зі зловживаннями великих приватних об'єднань, що зосередили в своїх руках економічну владу, надавати їм ефективний опір, сотрудн ічая в цій області зі спеціалізованими установами ООН та іншими міжнародними організаціями з метою впливу і здійснення міжнародного контролю, здатного усунути ці зловживання;

· Підкреслює, що в багатьох випадках, як на національному рівні, так і в міжнародному плані кооперативні підприємства вже змогли надати протидію зловживаючи данням наднаціональних корпорацій, особливо монополістичних концернів, як в сфері виробництва, так і в сфері розподілах посилився в останні роки настанням капіталістичних монополій на позиції кооперативів.

Так, наприклад, в 1967 р МКА підготував доповідь «Ці кооперативи і монополії», в якому одним з головних знарядь кооперативів в їхній протидії натиску монополій визначалося співробітництво між кооперативами на всіх рівнях.

У 1972 р на XXV конгресі МКА в Варшаві в доповіді МКА «Багатонаціональні корпорації та міжнародний кооперативний рух», на засіданнях Центрального комітету в 1973 р в Будапешті і в 1974 р у Відні в доповідях «Співпраця між кооперативами» розглядався досвід співпраці між кооперативами, в тому числі в галузі створення спільних виробничих підприємств, міжнародних кооперативних оптових товариств, міжнародної кооперативної торгівлі, спільних ис обстежень з метою використання досягнень науково-ті хн іческого прог ЄСУА в діяльності кооперативів.

Центросоюз і кооперативні організації країн - членів РЕВ, з огляду на актуальність питання співпраці між кооперативами як фактора розвитку взаєморозуміння між народами і країнами, як реального вкладу кооператорів в справу миру і соціального прогресу, внесли в Альянс пропозицію обговорити тему співпраці на черговому конгресі МКА.

У 1974 р у Відні було прийнято рішення про створення робочої групи в рамках МКА, якій було доручено узагальнити, проаналізувати наявний досвід у співпраці між кооперативами і виробити рекомендації по його посиленню і розширенню. Пропозиції робочої групи були обговорені на XXVI конгресі МКА в Парижі.

Виступаючи на XXVI конгресі МКА, голова правління Центросоюзу СРСР А. П. Клімов підкреслив, що розвиток кооперативного співробітництва має бути направлено на здійснення комплексу цілей - економічних, соціальних, культурних та науково-технічних в їх глибокої взаємозв'язку. Розвиток і поглиблення співробітництва на всіх рівнях кооперативного руху і в різних аспектах відповідає дійсності та економічним, і соціальним потребам, і потребам кооперативів, розширюють можливості зміцнення кооперативного господарства в інтересах членів, сприяють підвищенню ролі та авторитету кооперативів в окремих країнах і на міжнародній арені.

За доповідями була проведена широка дискусія і прийнята спеціальна резолюція.Була висловлена ​​рекомендація, щоб кооперативні організації зробили все необхідне для розвитку співпраці між кооперативами на місцевому, національному, регіональному і міжнародному рівнях, використовуючи з цією метою накопичений досвід.

Важливим фактором міжнародного кооперативного співробітництва є кооперативна зовнішня торгівля. Ця форма з трудничества, будучи частиною міжнародних економічних і торгових відносин, сприяє матеріалізації розрядки, міжнародного поділу праці і створює сприятливі передумови для поліпшення взаєморозуміння між народами і кооператорами, є внеском у зміцнення миру в усьому світі. Крім того, міжнародна кооперативна торгівля в значній мірі сприяє посиленню економічного потенціалу кооперативів, розширення асортименту товарів, що надходять в кооперативні магазини, сприяє зміцненню конкурентоспроможності кооперативів, вирішення проблеми зайнятості населення.

Центросоюз неодноразово виступав ініціатором постановки питання про розвиток міжнародної кооперативної торгівлі в органах МКА.

У 1973 р кооперативні організації соціалістичних країн внесли ряд конкретних пропозицій щодо посилення діяльності Альянсу, спрямованих на розвиток міжнародної кооперативної торгівлі, намічена подальша активізація діяльності Інтеркоопа. Інтеркооп як орган МКА, покликаний сприяти розвитку міжнародної кооперативної торгівлі, був заснований в 1970 р в результаті злиття кооперативного оптового комітету і комітету з роздрібної торгівлі МКА. У 1976 р членами Інтеркоопа були 28 центральних організацій споживчої кооперації з 21 країни.

Інтеркооп організовує обмін досвідом в торгівлі, сприяє виробництву спільних закупівель продовольчих і промислових товарів, а також виробничого кооперування. Наприклад, тільки по закупкам непродовольчих товарів зовнішньоторговельний оборот членів Інтеркоопа зріс в 1975 р з 40 млн. До 150 млн. Американських доларів. За останні роки Інтеркооп підписав ряд міжнародних угод з оптових закупівель промислових і продовольчих товарів для своїх членів.

Кооператори соціалістичних країн завжди виступали за всебічний взаємовигідне співробітництво кооперативів, вважаючи його одним з важливих елементів формування відносин довіри і взаєморозуміння в міжнародному кооперативному русі. Чим далі і глибше буде розвиватися всебічне співробітництво кооператорів, тим ширші перспективи відкриваються перед ними. Успішна і ефективна діяльність кооперативів багато в чому залежить від подальшого розширення співпраці між країнами і народами, від міжнародного поділу праці. «Йти в ногу з часом, вийти на рівень вимог і можливостей науково-технічної революції можна, лише спираючись на широкий міжнародний поділ праці, - підкреслив Л. І. Брежнєв у своїй промові, яку він виголосив з трибуни Всесвітнього конгресу миролюбних сил. - Звідси - необхідність взаємовигідного довгострокового, великомасштабного економічного співробітництва - як двостороннього, так і багатостороннього »[27].

МКА, національні кооперативні організації покликані внести свій внесок у всебічний розвиток цієї ефективної, взаємовигідній форми спілкування народів.

Глибокі зміни, що відбуваються в економічному і соціальному житті сучасного суспільства, за новим підняли проблему кооперативної демократії. Питання збереження і вдосконалення кооперативної демократії глибоко хвилюють багатомільйонні маси кооператорів і є предметом постійної уваги МКА і національних кооперативних організацій. Проблема кооперативної демократії є насамперед соціально-політичної, так як «стан кооперативної демократії завжди є відображенням стану демократії в цілому в тих чи інших соціальних умовах, в тій чи іншій країні, бо умови існування кооперації, можливості її розвитку і втілення в життя кооперативних принципів , в тому числі і принципу демократії, визначаються існуючим суспільним ладом »[28].

Капіталістичний лад, заснований на експлуатації людини людиною, його економічна, політична та соціальна структура знаходяться в прямому протиріччі з демократичним характером кооперативного руху. «Економічна та соціальна структура капіталістичного суспільства, - йдеться в документі, прийнятому Конференцією комуністичних і робочих партій Європи (29-30 червня 1976 р Берлін), - вступає у все більшу суперечність з потребами трудящих і народних мас, а також з вимогами соціального прогресу і демократичного і політичного розвитку »[29].

ВИСНОВОК

Ідеї ​​співпраці кооперативів різних країн зародилися ще в першій половині XIX ст, а першою спробою їх здійснення на практиці і створення міжнародного кооперативного центру можна вважати засновану в 1835 р в Лондоні Асоціацію всіх класів і націй, одним із завдань якої ставилося пропаганда кооперативних ідей в міжнародному масштабі.


19 серпня 1995 р Міжнародний кооперативний Альянсу виповнилося 100 років. За цей порівняно невеликий історичний термін з асоціації, що об'єднувала кілька сот тисяч кооператорів, Альянс перетворився в одну з найбільших міжнародних неурядових організацій, що об'єднала сотні мільйонів чоловік. В даний час в значній мірі змінився зміст діяльності Альянсу. Крім вирішення професійних питань, він проводить активні акції на захист миру, проти монополій, за поліпшення соціально-економічного становища пересічних кооператорів-трудящих.


Цілі, форми і методи діяльності Міжнародного Кооперативного Альянсу сприяють розвитку кооперації, зміцнення миру і безпеки в усьому світі, розвитку дружніх і економічних відносин між кооперативними організаціями всіх видів як в національному, так і в міжнародному масштабі, а також дозволяють підтримувати хороші відносини між які входять у його склад організаціями і поширювати в усьому світі кооперативні принципи і методи.


Радянська кооперація з самого моменту своєї появи на міжнародній кооперативної арені активно боролася за те, щоб досягнуті сприятливі зміни в міжнародній обстановці набули незворотного характеру, щоб ще більш прискореними темпами розвивався процес розрядки напруженості в світі, за те, щоб тривало зміцнення міжнародної обстановки на користь стабільного світу і всебічного плідного співробітництва держав і народів.

Список використаних джерел

1. Бланк Г. Я. «Основи теорії та історії споживчої кооперації СРСР», 1963.

2. Крашенинников А. І., Морозов А. М., «Міжнародний кооперативний рух», Москва, Економіка, 1977.

3. Крашенинников А. І., «Міжнародний Кооперативний Альянс», Москва, Економіка, 1980.

4. Маркус, «Кооперація східної Європи - проблеми і перспективи»

5. Макаренко А. П., Крашенинников А. І., Кізілевіч А. В., Паламарчук В. Є., Хвостов Б. Н., «Теорія кооперації», Москва, Економіка, 1982.


[1] Крашенинников А. І. Міжнародний Кооперативний Альянс. Москва, Економіка, 1980, стор. 5.

[2] Ленін В. Повне зібрання творів, т. 23, стор. 318.

2 Морозов Г.І. Міжнародні організації. Думка, 1969, с. 10.

[4] Коваленко І. І. Міжнародні неурядові організаціі.- М .: Міжнародні відносини, 1976, с. 9.

[5] Доповідь з Першого міжнародного кооперативного конгресу. 1896 року, стор. 28-33.

[6] Доповідь з Першого міжнародного кооперативного конгресу. 1896 року, стор.51.

[7] Озеров І. Товариства споживачів в Західній Європі, Америці та Росії.- Спб., 1900, с. 95.

[8] Пічікан Г. Етапи розвитку кооперативного інтернаціонала.- Тифліс, 1926, с. II.

[9] Міжнародний Кооперативний Альянс, II конгрес. Париж, 1896, стор. 152.

[10] Міжнародний Кооперативний Альянс, II конгрес. Париж, 1896, стор. 56.

[11] Озеров І. Товариства споживачів в Західній Європі, Америці та Росії, СПб., 1900, с. 96.

[12] 3-й конгрес Міжнародного Кооперативного Альянсу. Делфт, 1897, стор. 81.

[13] Вейль Ж. Історія соціального руху у Франції (1852-1902 рр.) - М., 1906, с. 385.

[14] «Союз споживачів», 1903, №11, с. 7-8.

[15] Міжнародний довідник по кооперативному руху. Вид. кооперативної секції ІККІ, 1924, с. 30,31.

[16] Міжнародний довідник по кооперативному руху. Вид. Кооперативної секції ІККІ, 1924, стор. 30.

[17] Доповідь з XI-го конгресу МКА. 1924 стр. 45.

[18] Ваткінс В. П. Міжнародний Кооперативний Альянс 1895-1970 р.р., стор. 149.

[19] Крашенинников А. І. «Міжнародний Кооперативний Альянс», Москва, Економіка, 1980, стор. 134.

[20] А. І. Крашенинников, А. М. Морозов. «Міжнародний кооперативний рух», «Економіка», Москва, 1977 р стр.185

[21] Воткінс В. П. Міжнародний Кооперативний Альянс 1895-1970, стор. 133.

[22] Воткінс В. П. Міжнародний Кооперативний Альянс 1895-1970, стор. 26.

[23] Доповідь з XI-го конгресу МКА. 1924 стр. 170,171.

[24] Історія споживчої кооперації в Західній Європі, стр. 314.

[25] Травневий І. М. Спогади радянського дипломата. - М .: Наука, 1971, стор. 80.

[26] Крашенинников А. І., Морозов А. М. «Міжнародний кооперативний рух», Москва, Економіка, стор. 208.

[27] Брежнєв Л. І. «За справедливий, демократичний світ, за безпеку народів і міжнародне співробітництво» .- Мова на Всесвітньому конгресі миролюбних сил. Москва, 26 жовтня 1973 р М "Политиздат, 1973, стор. 24.

[28] Клімов А. П. Сучасна кооперативна демократія, XXIV конгрес МКА. М., Центросоюз, 1969, стор. 118.

[29] «Комуніст», 1976, № 10, стор. 21.


  • Гомель, 1998.