Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія України

Скачати 67.14 Kb.
Дата конвертації03.07.2019
Розмір67.14 Kb.
Типреферат

план:

1. Політична роздрібненість Київської Русі Кін. XI- сер. XII ст.

1.1. Великі простори держави та етнічна неоднорідність населення.

1.2. Зростання великого феодального землеволодіння.

1.3. Відсутність чіткого незмінного механізму спадкоємності князівської влади.

1.4. Зміна торговельної кон` юнктури, частковий занепад Києва як торгового центру, з'явилися поліцентрії у Зовнішній торгівлі.

1.5. Посіління експансії Степове кочівніків (печенігів, половців та ін.).

2. Причини, характер, періодізація та розгортання національно-візвольної Війни (лютий 1648 серпень 1657рр.).

2.1. Українська національна революція.

2.2.Розгортання національно-візвольної Війни (лютий 1648-

серпень тисячу шістсот п'ятьдесят сім рр.).

2.3. Утворення Української гетьманської держави.

3. Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу та его Наслідки (друга половина 1994-1998 рр.).

3.1. Позитивні Тенденції та процеси.

Висновки

список літератури

Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI - середина XIII ст.).

У 1054 р. на 76-му году життя помер Ярослав Мудрий. З цього моменту почінається зміна форми правления в Давньоруській державі: одноосібна монархія поступово переростає у монархію федеративну. После смерти батька три брати - Ізяслав, Святослав та Всеволод - постелили между собою політичний союз, утворілі ТРІУМВІРАТ І, спільно управляючих державою, забезпечувалі єдність та безпека руських земель. Цей Унікальний союз проіснував почти двадцять років, но Бурхливий розвиток феодалізму, ріст та економічне Зміцнення місцевої земельної знаті, породжуючи відцентрові Тенденції, підрівалі его основи. До того ж КОЖЕН з тріумвірів БУВ претендентом на Першу роль у державі. Значного удару союзу Ярославічів Було завдан поразка руських войск у Битві з половцями на р. Альті тисячі шістьдесят-вісім р. Ця трагічна Подія прізвела до Захоплення кочівнікамі Переяславщини, повстання киян проти Ізяслава та різкого обострения суперечностей между тріумвіраті.

Для стабілізації ситуации у державі брати зібралісь у Вішгороді (тисячу сімдесят два р.). І хоча Їм удалось Прийняти важлівій Спільний документ - загально руський кодекс юридичних норм "Правду Ярославічів" - Це не відновіло їхньої колішньої єдності. Вже следующего року Святослав зайнять київський стіл, а его старший брат Ізяслав мусів рятуватіся Втеча до Польщі, что поставило Останню Крапка в довгій історії тріумвірату. Течение 1073- 1093 рр. Ярославічі по черзі сідалі у великокняжий крісло: 1073- 1076 рр. - Святослав, 1076-1078 рр. - Ізяслав, 1078-1093 рр. - Всеволод.

Напрікінці XIст. посил відцентрові Тенденції у державі, булу втрачено політична єдність, спалахнулі чісленні міжусобні Війни, Зросла зовнішня загроза. Всі Спроба княжих з'їздів (1097, 1100, 1101 и 1107 рр.) Заблокуваті негатівні Тенденції та пріпініті міжусобіці закінчіліся Невдача. Останнє намагання відновіті колишня велич та Могутність Київської Русі пріпадає на князювання Володимира Мономаха (1113-1125 рр.). Чісленні вдалі походи на половців, активна законодавчо діяльність (розробка знаменитого "Уставу" - своєрідного ДОПОВНЕННЯ до "Руської правди"), Подолання сепаратістськіх тенденцій, об'єднання 3/4 территории Русі тимчасово стабілізувалі становище держави и повернули ее в ряди наймогутнішіх країн Європи. После смерти В.Мономаха его сину Мстиславу (1125-1132 рр.) Лишь на короткий час удалось підтримати єдність руських земель. У XIIстолітті на теренах Русі Одне за одним з'являються ОКРЕМІ самостійні князівства и землі: Галицьке, Волинське та інші.

1. Великі простори держави та етнічна неоднорідність населення. Русь простягалася на значний теріторію, что, залежних від обставинних, могло буті або свідченням державної могутності, або ж Джерелом слабкості. Великий князь Ще не володів достаточно міцнім, структурованім и розгалуженім апаратом влади, які не МАВ розвінутої інфраструктурі (транспорт, дороги, засоби зв'язку та ін.) Для ефективного Здійснення своих Владніл повноважень на такій велічезній территории. Посилення відцентровіх тенденцій спріяла поліетнічність Київської Русі. Поряд зі слов'янами тут проживало понад 20 народів: на півночі та північному сході - чудь, весь, меря, мурома, мордва, на півдні - Печеніги, Половці, торки, каракалпаки; на північному Западе - литва и ятвяги. Процес механічного Приєднання та завоювання Нових земель у Київській Русі помітно віпереджав два інші процеси - формирование та Зміцнення апарату центральної влади та глибино консолідацію Нових народів и територій, їхнє Своєрідне "переварювання" і органічне включення у структуру Давньоруської держави, что створювало ґрунт для зростання відцентровіх тенденцій .

2.Зростання великого феодального землеволодіння. Розвиток
продуктивних сил, утвердження феодальних отношений спріялі появі та зміцненню великого землеволодіння. Базуючісь на натуральному господарстві, в Основі которого лежала замкнутість, велике землеволодіння посил владу місцевіх князів и бояр, створи передумови для розгортання процесів формирование економічної самостійності та Політичної відокремленості Давньоруська земель.

Велике феодальне землеволодіння створювалося різнімі шляхами: Захоплення земель сільської общини, освоєнням Нових земель та їх купівлею. Напрікінці XI- у XIIст. набуває Поширення практика роздачі земель боярам та дружинникам у Спадкове володіння (вотчину) в нагородили за службу князю. За підрахункамі фахівців, вотчинних володінь усіх рангів у Київській Русі Було понад 3 Тисячі. Спочатку це спріяло зміцненню центральної влади, Аджея почти КОЖЕН з Нових землевласніків, утверджуючісь у власній вотчіні, як правило, спірався на авторитет великого князя. Проти Цілком опанувавші підвладні землі, створи свой апарат управління, дружину, Місцева феодальна Верхівка дедалі более відчувала незручності від Сильної велікокнязівської власти, что посілювало ее потяг до економічної самостійності та Політичної відокремленості земель.

3. Відсутність чіткого незмінного механізму спадкоємності князівської влади. Трівалій годину (почти до 30-х років XX ст ..) среди історіків панували думка про ті, что основною причиною роздрібненості є Порушення Принципів престолонаслідування. Спочатку на Русі домінував "горизонтальний" принцип спадкоємності князівської влади (від старшого брата до молодшого, а после смерти представителей старшого поколения - від сина старшого брата до наступного за ВІКОМ). Помітне Збільшення чісельності нащадків Володимира Святославича та Ярослава Мудрого зумов тієї факт, что Вже напрікінці XIст. деякі з них, віходячі з власним інтересів, енергійно начали віступаті за "отчину", або "вертикальний", принцип (від батька до сина). Паралельне Існування, зміщення та накладання ціх двох Принципів, на мнение вчених, були причиною феодальної роздрібненості. І хоча з 50-х років XX ст. історична наука Цілком обґрунтовано намагається поясніті з'явилися відцентровіх тенденцій, віходячі з розвитку продуктивних сил, утвердження феодальних отношений ТОЩО, очевидно, слід Визнати, что неврегульованість питання про головний принцип престолонаслідування підрівала основи Давньоруської держави.

У центрі міжусобного противостояние, як правило, БУВ Кі'ів, Який того часу став не только символом, а й засоби власти. Лише за Одне століття (1146-1246 рр.) Київський стіл 46 разів переходив Із рук в руки. Найдовший правления трівало 13 років, а 35 князів перебувалі при власти НЕ более року. Київ БУВ своєріднім важель для нарощення и Розширення власного впліву, самє того КОЖЕН Із князів после оволодіння велікокнязівськім престолом перетворювався на активного поборника загально руської єдності. Ця боротьба доцентрової та відцентрової тенденцій значний мірою зумовлена ​​неврегульованістю питання про принцип спадкоємності князівської влади, булу суттю міжусобніх війн.

4. Зміна торговельної кон'юнктури, частковий занепад Києва як торгового центру, з'явилися поліцентрії у Зовнішній торгівлі. Напрікінці XIст. половецькі кочовіща перерізалі торговельні шляхи до Чорного та Каспійського морів. Кроме того, серйозно удару транзітній торгівлі Київської Русі Було нанесено двома подіямі СВІТОВОГО значення: По-перше, слабіюча Візантія 1082 р. за поміч у війні з Сіцілією дала Дозвіл Венеции торгуваті без мита и мати свои порти на территории візантійської Імперії; по-друге, Хрестові походи відкрілі для італійськіх, французьких та німецькіх міст морський шлях на Схід, безпосередно зв'язали Західну Європу з Малою Азією, Візантією. Внаслідок цього Київ остался поза основними торговими шляхами. Це не только зумов частковий занепад Києва, а й спричинило поліцентрію у Зовнішній торгівлі. Дедалі серйозніше про себе заявляють Чернігів, Галич, Володимир- на-Клязьмі, Новгород, Смоленськ, Полоцька. Завдяк торгівлі зростан міста, Які ставали для місцевіх князів засоби Зміцнення їхньої самостійності, Джерелом ФІНАНСОВИХ доходів, опорою політічного впліву.

5. Посилення експансії Степове кочівніків (печенігів, половців та ін.). Лише Половці, як свідчать літопісі, у период від 1055 до 1236 р. здійснілі 12 великих нападів на Русь, почти Стільки ж широкомасштабних походів у відповідь організувалі руські князі. До того ж за цею годину Половці понад ЗО разів брали участь у міжусобніх князівськіх війнах.

Період феодальної роздрібненості - закономірній етап у розвитку Суспільства, Аджея роздрібненість - НЕ особлівість Київської Русі, а загальноєвропейська тенденція. Саме у цею годину відбулося залишкової формирование феодальної системи (чітко визначили права феодалів та повінності селян, завершівся процес становлення феодально-станової ієрархії, Склаві и вдосконалівся державний апарат ТОЩО). Роздрібнення Структури Політичної власти Було Цілком логічнім и природним наслідком феодальних отношений: роздрібненій форме земельної власності за відповідає роздрібнена форма держави, роздрібнена структура влади.

Отже, явіще роздрібненості суперечліве и неоднозначно. Особлівістю ПЕРІОДУ історії Київської Русі напрікінці XI - у середіні ХІІ ст. були, з одного боку, Посилення відцентровіх тенденцій, Втрата державної єдності, князівські міжусобіці, ослаблення держави, зниженя обороноздатності, Посилення тиску на Русь сусідніх держав, з Іншого - формирование великого землеволодіння, прогрес у сільському господарстві, піднесення міст, Значне зростання чісельності населення, розвиток східнослов'янської культури, и, -ї

Причини, характер, періодізація та розгортання національно-візвольної Війни (лютий 1648 серпень 1657рр.).

Українська національна революція.

У середіні XVII ст. в українських землях народний гнів вибухнув з такою силою, что кардинально змінів НЕ только Хід национальной історії, а й Суттєво вплінув на геополітічній розвиток всієї Європи. Ця Подія булу Глибока закономірнім, а не Випадкове явіщем: спрацював цілий комплекс факторів, Які Зроби широкомасштабний народний Виступ необхіднім и можливости. Перша група факторів спонукала, підштовхувала до проявив актівності, друга - робіла что Активність можливий, створювала грунт для ее розгортання.

Які ж причини робілі необхіднім початок національно-візвольної БОРОТЬБИ у тисяча шістсот сорок вісім р.?

У цею годину Надзвичайно ускладнено соціально-економічна ситуация в українських землях, что входили до складу Речі Посполитої. После Закінчення віснажлівої для Західної Європи Війни самє Польща становится одним з головних експортерів хліба. Основний польський порт Гданськ від І583 до 1648 р. у 2,5 рази збільшів відвантаження зерна. Орієнтація на Внутрішній та Зовнішній ривок, а не на удовольствие Власний потреб Суттєво вплінула на структуру поміщіцькіх господарств. Смороду активно превращаются в фільварки (виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, Заснований на щотіжневій панщіні та чітко орієнтоване на ринок). В Основі цієї трансформації лежали два взаємопов'язані процеси - Зміцнення феодальної земельної власності за та Посилення кріпацтва.

Польські та полонізовані українські феодала, намагаючися максимально збільшити свои прибутки, йшлі Шляхом Посилення ЕКСПЛУАТАЦІЇ селян.Саме тому помітно растет панщина, особливо у районах, сполучення Із зовнішнім РІНКОМ, например, у Східній Галичині та на Волині вона становила 5-6 днів на тиждень. Водночас невпінно зростан натуральні та Грошові податки. За оцінкою очевидця Г. Боплана, багата селянам в Україні у цею годину жилося "гірше, чем Галерний невільнікам". Справді, влада пана булу БЕЗМЕЖНИЙ - ВІН за своим Бажанов МІГ будь-кого з селян продати, обміняти, даже убити.

Помітно погіршуючі соціальне становище народних мас, фільварково панщини система водночас гальмувала розвиток простої капіталістічної КООПЕРАЦІЇ та початкових форм мануфактурного виробництва, зародки якіх були тоді у багатьох галузь промісловості, заважала вона й Формування єдиного Сайти Вся Україна. . . Потерпає українські селяни и від здачі феодалами своих маєтків у оренду. Лише 1616 р. більша частина українських земель, что належали Польщі, орендувалася єврейськімі підприємцями, Які, маючі на меті у короткий строк повернути з прибутком вкладені гроші, нещадно експлуатувалі селян и віснажувалі землі.

У складній ситуации опінію и міщанство, особливо у тих містах, Які перебувалі у приватній власності за феодалів. Міщанство віконувало повінності та сплачувало податки по20-30 грошів з "диму", церковну десятину та ін. Хоча на качана ХІІ ст. більшість міст України корістуваліся Магдебурзьке право, це самоврядування Постійно обмежувалося. Користуючися правом безмітного вивезення своих товарів и монополією на виробництво та переробку різніх відів продукції, феодальна знати Досить успешно конкурувала з жителями міст уторговельно-промисловій сфере. До того ж у політічному та економічному жітті міст провідну роль відігравалі поляки та інші іноземці, а українські міщані вітісняліся, что зумовлювало загроза "віпадання" українців Із загальнолюдського цівілізаційніх процесів, превращение їх у перспектіві на відсталу "Селянське націю".

Чи не задоволений Своїм становищем Було и Заможне реєстрове козацтво, Пожалуйста являло собою проміжній стан между шляхтою и селянством. Як и шляхта, реєстрові козаки звільняліся від кріпацтва та панщини, тобто корістуваліся індівідуальною свободою. Водночас Вищі Козацькі верстви всегда Бажана володіті закріпаченімі селянами и мати інші Рівні права зі шляхтою. На середину XVIIст. авторитет, Вплив, Активність та слава козацтва зростан, а права дедалі более обмежуваліся. Намагаючися взяти козацтво під контроль, польський уряд после придушенням Селянська-козацьких повстань у січні 1638 р. прийнять "ордінацію Війська Запорозького реєстрового", яка Суттєво обмежена самоврядування реєстровців. Скасовувалася віборність старшини, ліквідовувався козацький суд, на чолі війська вместо гетьмана Було поставлено польського комісара, а посади полковніків обіймала шляхта. Кроме того, козацький реєстр скорочувався до 6 тис. осіб, а всі віключені з реєстру автоматично ставали кріпакамі.

Ситуація в українських землях у середіні XVIIст. ускладнювалась и критичним становищем у Політичній сфере. Відсутність власної держави, розділених державотворча традиція, Масове ополячення української еліти були чіткімі симптомами катастрофи, что насувалася. Прогресуюча асіміляція українського народу поступово доходила до тієї Межі, за Якою ВІН мусів зійті з історичної сцени як самостійній суб'єкт. Намагаючися пріскоріті Хід цього процесса, польська сторона посил національно-релігійне гноблення. Спіраючісь на католицизм, польські магнати здійснювалі політику національного та культурного поневолення українського народу. Одним з основних ІНСТРУМЕНТІВ окатоличений в їхніх руках стала уніатська церква, якові активно підтрімувала Римська курія. Папа Урбан (1623-1644 рр.) У своих листах до керівніцтва Речі Посполитої Неодноразово призвал Сприяти Поширення унії та фізично зніщуваті ее протівніків. Один за одним в українських землях віросталі костьол, кляштор (монастирі), колегіумі та школи єзуїтів, а водночас дедалі БІЛЬШОГО Поширення набував процес передачі, Захоплення або руйнації православних культових споруд, утісків православних за їхню віру, переслідування вживання української мови та Поширення українських книг.

Отже, Відсутність власної держави, прогресуюча Втрата национальной еліти, церковний розкол, наростаюче закріпачення селянства НЕ только помітно гальмувалі у середіні XVII ст. Суспільний розвиток українського народу, а й робілі Цілком реальною загроза Втрата его национальной самобутності, асіміляції та знікнення з історичної сцени. Зазначені Чинник були, так би мовити спонукальності, смороду зумовлювало необходимость масового народного виступа самє у цею годину. Проти у природі та суспільстві кроме факторів, Які підштовхують до Дії, обов'язково ма ють існуваті ті, что роблять Цю дію можливий.

Одними з найголовнішіх чінніків, Які спріялі актівній національно-візвольній борьбе, були слабкість королівської влади та прогресуюче Посилення відцентровіх тенденцій у Речі Посполітій. Достатньо Сказати, что 250 магнатськіх родів (Острозькі, Заславські, Збаразькі, Вішневецькі та ін.), Які проживали на Волині, тримай у своих руках найбільші латіфундії в усій Речі Посполітій. Концентрація матеріальніх цінностей булу Величезне: +1629 р. 37 найбагатшіх Волинських магнатів володілі 3/4 усіх селянських господарств. Оцінюючі цею процес, Н. Полонська-Василенко Зазначає: "Це були" королев'ята "," віце-Королі "," Королик ", удільні князі новой генерації, справжніправітелі України, супроти якіх король и сейм НЕ малі ні авторитету, ні власти ".

Проявив слабкості королівської влади булу и Певна Втрата контролю над реєстровім козацтвом. Козацтво створювалося для оборони коронних земель, но оскількі польська скарбниця булу, як правило, порожніх, то основною формою оплати козацькому військові стало Розширення его вільностей и прав. Внаслідок чого реєстрове козацтво превратилась в вплівову самостійну силу, якові Вже наказами та "ордінаціямі" обмежуваті Було не только Важко, а й небезпечна, бо віпісані з реєстру козаки, на мнение офіційніх польських властей, ставали "постійнімі резервами бунту".

Селянська-Козацькі повстання Першої половини XVIIст. спріялі Накопичення воєнного досвіду, зростанню национальной самосвідомості українського народу, посилений єдності козаків та селян у борьбе за національне визволення, Формування психологічної готовності боротися до Переможне кінця.

Важлівімі причинами, что робілі можливий початок козацького повстання, є Посилення та Розширення сфери впливу Запорозької Січі, яка того часу булу своєріднім зародки української державності, что за питань комерційної торгівлі умів МІГ дива основою для создания повноцінної держави.

На жаль, среди історіків досі немає одностайності Стосовно вопросам тіпології, хронологічніх рамок та періодізації БОРОТЬБИ, что розпочалася 1 648 р. У Науковій та навчальній літературі, опісуючі цею народний Виступ, найчастіше вжівають три Терміни: "повстання" (козацьке, народне, українське, селянське), "війна" (козацька, селянська, громадянська, польсько-козацька, визвольна, національно-визвольна) та "революція" (козацька, буржуазна, національна, національно-визвольна, українська). Такий широкий оціночній спектр, очевидно, пов'язаний з тим, что доба шірокомасштабної національно-візвольної БОРОТЬБИ середини XVIIст. в українських землях Складанний з неоднаковіх за трівалістю та змістом періодів, у межах якіх домінувала то одна, то Інша тенденція. Саме ця особлівість національно-визвольних змагань, Певного мірою, и зумов таку розбіжність у термінології. Зауважімо, что розбіжність відносну, оскількі между Поняття "повстання", "війна", "революція" у контексті подій XVII ст. існує НЕ протіріччя, а Глибинне генетичний зв'язок. Народне повстання, Пожалуйста розпочалося 1 648 р., Охопівші більшу часть территории та населення України, Незабаром переросло у визвольну войну, а війна, зумов корінні, глібокі якісні Зміни у суспільному розвитку поступово переросла в національну революцію.

З Огляду на це "національна революція" є самє тім узагальнюючім терміном, Який адекватно відбіває суть, масштаби, змістта форми БОРОТЬБИ цієї доби. Аргументами на Користь терміна "національна революція" є ті докорінні (революційні) зрушення, Які відбуліся у жітті Суспільства у второй половіні XVII ст .:

- Утворення та розбудова Української национальной держави;

- встановлення Нових кордонів та поступове формирование державної территории;

- радікальні Зміни станової ієрархії, Прихід до вершин влади национальной за складом козацької старшини;

- Скасування кріпосного права, завоювання селянами особістої свободи;

- ліквідація Великої земельної власності за польських та ополячення українських феодалів та утвердження дрібної (фермерського типу) козацької власності за на землю;

- визволення українських міст з під влади короля, магнатів, шляхти, католицького духовенства;

- втягненій в орбіту СОЦІАЛЬНИХ змін абсолютної більшості населення, всех суспільніх станів та верств, что проживали в українських землях.

Революція характерізується переплетінням національно-визвольних та СОЦІАЛЬНИХ спонукальності мотівів. Значний роль відігравало и релігійне противостояние (католицизм - православ'я), оскількі вимоги та мета окремий суспільніх сил пріховуваліся під релігійною оболонки. Роль лідера віконувало козацтво, під керівніцтвом которого згуртувалося селянство, міщанство та духовенство. Ніні залішається відкрітім питання про хронологічні рамки революції. Як відомо, вона почалась у лютому 1648 р. й Захоплення повстанцями Запорозької Січі та избрания гетьманом Війська Запорозького Б. Хмельницького.

Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович (1595-1657) - гетьман України, творець Української держави. Походження з дрібної української шляхти (по матері - з козацької родини). Освіту здобув в одній Із Київських шкіл та у Львівській єзуїтській колегі добре знав декілька мов, Історію, юріспруденцію, військову дело ТОЩО. З юнацьких років на військовій службі. Взявши участь у походах проти Кримського ханства, а в часи повстань 30-х років XVIIст. Виступає на боці козаків. У січні 1648 на Запорозькій Січі ВІН піднімає повстання, поклали тім самим початок Українській національній революції. Во время національно-визвольних змагань проявивши себе як видатний державний діяч, досвідчений полководець, тонкий дипломат. До кінця свого життя Хмельницький проводив незалежну внутрішню політику, прагнув зміцніті міжнародні позіції України. Помер у Чігіріні. Похований у Суботові в Іллінській церкві.

Закінчення революції радянська Історіографія пов'язувала з 1654 р., Тобто роком Переяславської догоди с Россией, роком "возз'єднання", уякому вбачалася основних мета повстання. У сучасній Науковій и навчальній літературі переважає тверджень про ті, что Закінчення Візвольної Війни слід пов'язувати зі смертю Б. Хмельницького 1 657 р. Проти, на нашу мнение, це Дещо механічне трактування, оскількі візвольні змагання українського народу после цієї події НЕ Припін, а лишь змінілі свой характер, стало менше масштабними и локальнішімі. Тому обґрунтованішім можна вважаті Висновок В. Смолія та В. Степанкова про ті, что революція закінчілася после Падіння гетьмана П. Дорошенка 1 676 р.

Українська національна революція у своєму розвитку пройшла кілька етапів:

І етап (лютий 1648 - серпень 1657 рр.) - пріпадає на годину найбільшого піднесення національно-визвольних змагань та соціальної БОРОТЬБИ.

IIетап (вересень 1 657 - червень 1663 рр.) - Включає добу Громадянської Війни, что прізвела до поділу козацької України на два гетьманства.

IIIетап (червень 1663 - вересень 1 676 рр.) - охоплює период боротьбу за возз'єднання Української держави.

Отже, у середіні XVIIст. Відсутність власної держави, прогресуюча Втрата национальной еліти, церковний розкол, полонізація, окатоличений, наростаюче закріпачення селянства спонукалі українців до масового народного виступа, а слабкість королівської влади, розширення впліву Запорозької Січі, Втрата контролю над нею з боку Польщі робілі цею Виступ можливий. Народне повстання, что розпочалося 1648 р., Швидко переросло у визвольну войну, яка Згідно трансформувалася у національну революцію. Боротьба, что точилася в течение 1648-1676 рр. носила національно-визвольний, Релігійний та соціальний характер.

Розгортання національно-візвольної Війни.(Лютий 1648 - серпень тисячі шістсот п'ятьдесят сім рр.)

На Першому етапі Української национальной революції народну боротьбу Очола Чигиринський козацький сотник Б. Хмельницький (1595- г657 рр.). Безпосереднім приводом до повстання стала особиста кривда, завдан Богдану дрібнім польським шляхтичем Д. Чаплінським, Який зі своими слугами зруйнувалися та пограбував Родинний хутір Хмельницького Суботів, до смерти забивши малолітнього сина та захопів дружину. Всі звертання Хмельницького до польського суду та даже до самого короля закінчіліся безрезультатно: Чаплинського так и не Було покаране, а Богдан зізналася Нових утісків. Чи не знайшовши справедлівості в офіційніх влади, Чигиринський сотник дедалі более схіляється до думки про повстання. Незабаром ВІН тікає на Січ, де під его керівніцтвом козаки у січні 1648 р. Вигнан Урядовий гарнізон и звертаючись Хмельницького гетьманом. З цього моменту Запорозька Січ стала центром збирання повстанських сил, и базою для розгортання визвольного руху. Так особиста драма Хмельницького, яка булу віддзеркаленім трагедії поневоленним українського народу, стала тією іскрою, з якої розгорілося полум'я великого повстання.

Намагаючися як Найшвидший прідушіті Козацьку Іскру у самому зародки, Польща кинула проти повстанців чісленні війська. Козаки НЕ только витримала удар, а й в течение короткого часу тисячу шістсот сорок вісім р. Тричі получил бліскучі перемоги: у битвах під жовто Водами (травень), під Корсунем (травень), під Пилявцями (вересень). І Вже у ході ціх баталій Яскрава оказался талант Б. Хмельницького як воєначальніка. Успіх досягався Завдяк ЗАСТОСУВАННЯ різніх тактичних ЗАХОДІВ: Розгром ворога по Частинами у ході зустрічної битви (Жовті Води); перекриття противнику, что ухілявся від бою, шляху до відступу (Корсунь); создания психологічної кризиса у війську противника з метою его цілковітої деморалізації (Пілявці).

Успіхі повстанців на початкових етапі БОРОТЬБИ значний мірою пояснюються двома вдалині організаційнімі кроками гетьмана: Залучення на свой БІК реєстрового козацтва и Укладення союзу з кримського татарами! Розпочінаючі боротьбу проти Речі Посполитої, Б. Хмельницький застосувались абсолютно нову ее модель, у Якій зовнішньо політичний фактор БУВ одним Із центральних.

Переговори з кримського ханством були Надзвичайно важлівімі для Хмельницького, Аджея смороду давали змогу Забезпечити власний тил. Тому гетьман сам ВІВ переговори и даже НЕ зупинивсь перед тім, щоб Залишити в Криму Заручники свого сина. У середіні березня 1648 р. союз Було укладі, и на допомогу повстанцям вірушіло понад 3 тис. татарських вояків на чолі з Тугай-беєм.

Бліскучі перемоги повстанців під жовто Водами, Корсунем, Пилявцями над регулярними військовімі формуваннями Речі Посполитої зумов вихід візвольної боротьбу за Межі Звичайно повстання. У короткий час вона охопіла почти всю теріторію України, під знамена повсталіх стали козаки, селяни, міщані, духовенство та частина шляхти. Така масштабність національно-візвольної та антіфеодальної БОРОТЬБИ, Активність повстанських Формування у західніх районах Волинського та Руського воєводств зумов Посилення панічніх настроїв у самій Польщі. Звістка про ті, что Б. Хмельницький наближається до Львова, за спогади очевідців, прізвела до того, что "майже весь Люблін впав духом и все, что живе, вірушіло у шлях". Чи не кращий булу у цею годину и ситуация у Варшаві: "Тут немає Нікого, хто б не думав про порятунок найціннішого свого майна й свого життя".

Однако восени 1648 р. Б. Хмельницький, маючі можлівість розгроміті польську армію и захопіті столиці, обмежівся, лишь викуп зі Львова и Укладення перемир'я під Замостям. Що це Було: продуманий крок чи фатальна помилка козацького ватажка? Які ж фактори вплінулі на Такі решение и остаточно визначили їхній вибір?

Самперед у цею годину гетьмана, очевидно, турбувала проблема боєздатності власного війська, Аджея з чисельністю Перемога накопічувалася и Втома Збройних Формування повстанців.Джерела свідчать про різке СКОРОЧЕННЯ козацького війська после битви під Пилявцями. Це пояснюється тім, что частина полків за наказом гетьмана Почаїв діяті самостійно, а Певна Кількість повстанців, захопівші здобіч, самовільно втекла. Свою роль відігралі и відірваність від баз постачання, и голод, и епідемії. Тому перед вірішальнімі діямі Б. Хмельницький МІГ розраховуваті лишь на ЗО- 40 тис. вояків. Ситуація в Українському війську ускладнювалася нестача коней та облогової артілерії. До того ж насувалася зима, а до ведення бойовий Дій у зимовище условиях військо Було не підготовлене.

Чи не МІГ у цею годину Б. Хмельницький Повна мірою розраховуваті и на Кримський татар. Перед настане на Львів українське військо у вересні 1648 р. Неподалік вік Ямполя з'єдналося з ордою Крим-Гірея. За свідченням Деяк джерел, татари обіцялі свою підтрімку лишь на місяць. І действительно, после облоги Львова, обтяжені здобіччю, основні сили Орди на чолі з Калга-султаном повертаються до Криму, а з Хмельницьким залішається лишь незначна частина Формування Тугай-бея.

Гетьман мусів такоже зважаті на ті, что Польща мала ще Досить могутній воєнний Потенціал, існувала реальна загроза удару з боку Литви. Кроме того, после Укладення У жовтні 1 648 р.у Мюнстері світу, Який фіксував Закінчення трідцятілітньої Війни, Польща могла розраховуваті и на підтрімку своєї союзніці Австрії.

Певний Вплив на залишкову решение Б. Хмельницького НЕ йти на Варшаву мало й ті, что Козацькі війська дійшлі до етнографічніх між України. Перехід польського кордону МІГ внести Нові акценти у характер війні.Створювалася Цілком реальна загроза переростання національно-візвольної БОРОТЬБИ у несправедливості загарбніцьку войну. До того ж, если в українських землях гетьман МІГ розраховуваті на підтрімку місцевого населення, то на польській территории Місцеві жителі чинили б Опір.

Козацька старшина, Відчуваючи, что завоювала Вже достаточно міцні позіції, водночас боялася народного гніву, Який, вийшовши з під контролю, МІГ бі Суттєво зачепіті й Інтереси заможного козацтва. Тому в життя без більшості старшина Вимагаю Негайно Укладення перемир'я. Гетьман чудово розумів, что у, него за плечима розбурхане, розбалансоване суспільство, Пожалуйста Вийшла з рівновагі. Терміново та патенти Було осмісліті сітуацію, взяти під контроль Суспільні процеси, візначіті чіткі перспективи Подальшого розвитку українських земель.

Бурхливий розвиток подій, постійне Збройних противостояние прізвелі до того, что почти вся енергія та розум козацької верхівкі були зосереджені у військовій, а не Політичній сфере. Ті обставинні, а такоже природний консерватизм старшини, не дали змогі Побачити Нових перспектив, перспектив создания незалежної української держави. Б. Хмельницький та его соратники у цею годину твердо стояли на позіціях традіційного "козацького автономізму". Тому й мета у них булу не радикальною - започаткування власної державності, а порівняно поміркована - Реформування державного устрою Речі Посполитої - утвердження абсолютизму та Надання Україні такого ж статусу и прав, як Літві. З Огляду на це Цілком зрозумілою становится поведінка козацької верхівкі. Підтрімку избрания на трон короля Яна Казимира, відмову від контролю над західнім регіоном (третина візволеної территории України, з високо розвинутих виробництвом та значний людським потенціалом) Історики вважають невіправнімі помилки, но ЦІ кроки абсолютно логічно віплівають з Ідей автономізму, прихильники якіх були у цею чає як гетьман, так и більшість его прібічніків.

Отже, Укладення перемир'я під Замостям (листопад 1648 р.) Було наслідком взаємодії складного комплексу чінніків. Найголовніші з них - прогресуюча Втрата боєздатності козацького війська, послаблення ПІДТРИМКИ з боку татар, реальність поповнення польської армії Збройних формуваннями Литви та Австрії, вихід войск повстанців на етнографічні кордони України, захист старшиною Власний вузькостановіх інтересів, Відсутність чіткої програми подалі Дій, обстоювання гетьманом та его соратниками ідеї "козацького автономізму", нездатність козацької еліти Побачити реальність перспектив создания незалежної української держави.

23 грудня 1648 р. Б. Хмельницький на чолі повстанських війська тріумфально вступає до Києва. Его зустрічалі як "українського Мойсея", что "визволу свой народ від польського рабства". Між тім польська сторона, Використана умови перемир'я не для конструктивного діалогу з українцями, а для збіраннясіл, Вже у травні 1 649 р. розпочала масованій наступ на українські землі. Річ Посполита готувала комбінований удар, Який малі здійсніті три потужні збройні формирование на чолі з королем Яном Казимиром, Яремою Вишневецький та Литовсько гетьманом Янушем Радзівілом.

Вишневенький Ярема (1612-1651) - один Із наймогутнішіх магнатів Речі Посполитої. Походивши з українського князівського роду. Перейшов у католицтва. Виступає проти урядової політики централізації. Взявши участь у жорстокости прідушенні козацько-селянського повстання 1637-1638, Во время Візвольної Війни відзначівся у боях 1648 під Макнівкою, п'ятки и Старокостянтинова проти козацького війська, очолюваного М. Кривоносом. Ставши в 1649 корони гетьманом, продовжував прідушуваті визвольний рух в Україні заради Відновлення польсько-шляхетського панування.

Проти литовська армія НЕ змогла подолати протідію білоруськіх повстанців, Яким Хмельницький відправів на допомогу Козацькі загони. У скрутну сітуацію попал и Я. Вишневецький, військо которого Хмельницький Оточі під Збаражем. Коли ж польський король вірушів на допомогу оточенім, гетьман Швидко маневри не только Зупини наступ поляків, а й примуси їх поспіхом будуваті табір для оборони. Шляхетське військо опінію у катастрофічному становіщі - назрівала подвійна поразка Речі Посполитої - під Зборовом и під Збаражем.

Проти у вірішальній момент, підкупленій поляками, кримський хан Іслам Гірей зрадив Хмельницького. І. зауважімо, что українсько-Татарський мілітарній альянс з моменту свого Виникнення БУВ дуже ненадійнім, Аджея Україна для Кримського ханства трівалій годину булу, з одного боку, об'єктом для грабунку, з Іншого - Певна загроза. З Огляду на це перемога України у протістоянні з річчю Посполитою, становлення та Зміцнення української державності зовсім НЕ пріваблювалі татар. Смороду всегда малі на меті только взаємо розслабленого протідіючіх сторон та провокування перманентного їх противостояние, тобто создания ідеальних умов для татарських набігів.

І під лещата обставинних Хмельницький БУВ змушеній піті на Укладення в серпні 1 649 р. Зборівського мирного договору. Відповідно до его умів козацький реєстр зростан до 40 тис. осіб, а козацька територія охоплювала Київське, Чернігівське та Брацлавське воєводства) На ціх землях влада належала гетьманові та его адміністрації. Київський митрополит здобувши місце в сенаті. Всім учасникам повстання проголошувалися Амністія. Водночас магнати и шляхта малі право вернуться до своих маєтків; більшість селян Повертайся у кріпацтво; воєводства Волинське та Подільське, як и до повстання, Залишайся під властью короля.

У цею период Б. Хмельницький та его прибічники боролися лишь за політічну автономію для козацького регіону.Зборівська угода, яка, здавалось би, скріпіла Досягнення поставленої мети, з часом показала свою нежіттєздатність. Вона НЕ зняла протіріч и суперечностей между Україною та Польщею, и боротьба спалахнула з новою силою. Вже у вересні 1650 р. король Ян Казимир во время таємної Бесіди з папськім нунцієм обговорював плани нового походу в Україну.Підтрімуючі Цю агресію, Римський Папа надіславши королю освячення меч и благословення на войну. І в лютому 1650 р. польські війська вдерлися на Поділля и захопілі містечко Красне. Ця Подія стала початком нового раунду противостояние, вірішальнім моментом которого булу битва під Берестечком (червень тисячі шістсот п'ятьдесят один р.). У Битві 150-200-тисячний польському війську протистоять 100 тис. війська повстанців, до якіх прієдналіся 50 тис. татар з Огляду на Цю статистику, Цілком зрозуміло, у Пожалуйста катастрофічне становище поставили повстанців татари, Які, що не витримала артілерійського обстрілу, у вірішальній момент покинули поле бою. Коли ж Б. Хмельницький Зробив Спроба Зупинити відступаючіх, то сам опинивсь в татарському полоні, з которого візволівся лишь через Деяк годину и за викуп.

Поразка під Берестечком зводу нанівець автономію козацької держави.Відповідно до умов Укладення 18 вересня +1651 р. Білоцерківського договору козацький реєстр обмежувався до 20 тис. чоловік, влада гетьмана пошірювалася лишь на Київське воєводство, Йому забороняліся Зовнішні отношения. Кроме того, шляхті Було дозволено повертатіся до своих маєтків.

За ціх обставинні Б. Хмельницький дедалі более розуміє, что вібітіся Власний зусилля з під польського панування, маючі лишь ненадійного союзника - татар, які не вдастся. До того ж для більшості володарів європейськіх держав ВІН БУВ лишь бунтівнік, что ВІВ боротьбу проти законного свого господаря - польського короля. Тому Б. Хмельницький змушеній БУВ шукати надійну та міцну державу-покровителя. Найбільш реальними кандидатурами були Росія та Туреччина, но оскількі Москва зайнять вічікувальну позицию, гетьман Зробив ставку на Оттоманську Порту. Ще во второй половіні 1650 р. Було укладі догоду зі Стамбулом про Надання Українським купцям права вільно плаваті Чорним морем, торгуваті без мита у турецьких володіннях. Напрікінці року оттоманська Порта формально прийнять Військо Запорозьке під свою протекцію. Спіраючісь на турецький підтрімку, у вересні 1650 р. гетьман направивши велосипеді козацьке військо до Молдавії, маючі на меті через шлюб его сина Тимоша з донькою Молдавська господаря Розанду вівіщіті свой рід до уровня князівського та укласті союз України з Молдавією. Проти для Б. Хмельницького Молдавська авантюра закінчілася Надзвичайно трагічно - 1653 р. гине его син Тиміш, Валахія та Трансільванія переходять напольській БІК, у Битві під Жванцем татари знову зраджують та укладають сепаратний мир з поляками. Ускладнення геополітічної ситуации в РЕГІОНІ, воєнні невдачі, формальна підтримка Оттоманської Порти підштовхнулі гетьмана до відмові від протурецької орієнтації та союзніцькіх отношений з Крим і визначили проросійській вектор зовнішньої політики Війська Запорозького.

Ще починаючі з 1648 р., Б. Хмельницький Неодноразово звертався до Москви з Проханов помочь у антіпольській борьбе. Даже загрожував війною, Якщо не буде Надано цієї допомоги. Проти Москва не Хотіла розріваті світу з Польщею и зайнять вічікувальну позицию. Та все ж бажання розшіріті сферу свого впліву, вікорістаті Україну як буфер проти Турции, залучіті українські Козацькі збройні формирование для відвою-вання у Речі Посполитої втрачених Россией територій спріялі того, что російський цар после Деяк Ваганов у имя Спасіння віри православної погодівся взяти Військо Запорозьке під свою опіку. Відповідну ухвалу про це прийнять 1 жовтня 1653 р. Земському собор. Юридичне цею акт оформлено підлас Російсько-українських переговорів у січні-березні 1654 р.у Переяславі Було УЗГОДЖЕНО прінціпові засади майбутнього договору (антіпольській військовий союз України та Росії, протекторат московського царя над Україною з береженого основних прав и вольностей Війська Запорозького) и Здійснено усний акт присяги. Вже на цьом етапі вінікають конфліктні ситуации та розбіжності у підходах до новостворене союзу. Спочатку російські посли відмовіліся принести присягу за царя, оскількі відповідно до спеціфікі їхнього державного устрою самодержець своим підданім НЕ прісягає, а потім боярин Бутурлін, Який очолював російську делегацію, отказался дати письмовий гарантію Збереження прав и вольностей України после того, як договір наберіть ЧИННОСТІ. Оскількі усі переяславські решение були уснімі, шкірні Із сторон могла трактуваті їх довільно. На Цій підставі фахівці вважають, что події січня тисячу шістсот п'ятьдесят чотири р. у Переяславі малі, головні чином, ритуально-сімволічній характер.

У березні 1654 р. у Москві козацька Делегація передала на Розгляд росіянам проект договору Із 23 пунктів, спрямованостей на Збереження української автономії.Після двотіжневіх переговорів Сторони дійшлі компромісу, Який увійшов у Історію під назв "Березневих статей 'і согласно з ЦІМ документом, Україна зберігала республіканську форму правления, територіально -адміністратівній поділ, нову систему соціально-економічних отношений, цілковіту незалежність проведенні внутрішньої політики. Водночас ОКРЕМІ статті обмежувалі ее суверенітет: збір податків з українсь кого населення здійснювався під контролем російської сторони; забороняліся діпломатічні зносини з Варшавою таСтамбулом. (Зауважімо, что за життя Б. Хмельницького конкретний Зміст "Березневих статей" козакам БУВ невідомий).

Серед історіків ще й досі НЕ втухають Дискусії з приводу визначення історико-юридичної суті Переяславська-Московского договором. Ситуація ускладнюється тим, что автентичний, підпісаній сторонами документ не зберігся, до нас дійшлі лишь его копії. Спектр Тлумачення цієї догоди Надзвичайно широкий, но найпошіренішімі є п'ять підходів: "персональна унія" (незалежні держави, что ма ють Власні уряд, візнають владу одного монарха); "Васальна залежність" України від Ртеії; "Автономія" України у складі России; "Возз'єднання" українського та російського народів; "Військовий союз" між Україною та Россией.

І Якби НЕ оцінювався українсько-російський договір 1654 р., Цілком очевидно, что Кожна Із сторон бачила у ньом Ефективний засіб для реализации Власний планів Москва Хотіла частково залежність України превратить в цілковіту, спочатку обмежіті, а в перспектіві скасуваті українські автономні права та вольності; Чигирин же решил, вікорістовуючі Россию як важіль, Нарешті вірваті українські землі зі складу Речі Посполитої та розбудовувати Власний незалежну державу.

Укладення Переяславського-московського договору кардинально змініло геополітічну сітуацію в РЕГІОНІ. У відповідь на інформацію, що з'явилася українсько-російськрго союзу влітку 1654 р. Річ Посполита та Кримське ханство підпісують "Вічний договір" про взаємодопомогу. Вже у Жовтні цього ж року кримський хан в ультіматівній форме требует от гетьмана розріву догоди з царем. В течение кількох місяців Б. Хмельницький добівався від Москви обіцяної у договорі допомоги. Коли вона надійшла, час Було Вже втрачено. Внаслідок вторгнення польсько-татарських войск Брацлавщину Було превратилась в пустелю (зруйновано 270 поселень, убито почти 10 тис. Немовляті взято у неволю 200 тис. Осіб). Отже, и промосковського орієнтація НЕ зміцніла української державності. А на гетьмана чека ще один важкий удар у зовнішньополітічній сфере. Побоюючісь шведської Загрози, Навесні 1655 р. Москва и Варшава ПІШЛИ НА зближені. Следующего року Було укладі московсько-польське Вільненське перемир'я. Українських делегатів на переговори у Вільно не допустили, хоча там и ставить питання про повернення України під владу короля. Укладення перемир'я Москви з Варшавою ставило хрест на Російсько-Українському військовому союзі й розв'язував гетьманові руки. Тепер зовнішньополітічній курс Б. Хмельницького БУВ спрямованостей на пом'якшення політічного тиску России; повернення західноукраїнськіх земель, что НЕ увійшлі до складу Війська Запорозького; убезпечення України від татарської Загрози; міжнародне Визнання своих дінастічності замірів - Приєднання до тітулугетьмана титулу суверенного князя и забезпечення спадковості верховної влади у новій Українській державі. Щоб здійсніті ЦІ задум, гетьман активно почав створюваті коаліцію в складі Швеции, Семигороду, Бранденбургу, України, Молдавії, Волощини та Литви. Все чіткіше у цею годину почав віявляті собі шведський вектор у Зовнішній політіці війська Запорозького. У червні тисяча шістсот п'ятьдесят сім р. до Чигирина прібуло Шведська посольство з підтвердженням готовності до комунальної БОРОТЬБИ проти Речі Посполитої. Проти трагічне Закінчення об'єднаного українськосько-семигородський походу на Польщу внесло свои корективи у Хід подій. Звістка про поразка прізвела до того, что Б.Хмельницького розбили апоплексічній удар, и ВІН у вересні тисяча шістсот п'ятьдесят сім р. помирає так и не здійснівші своих задумів.

Отже, на Першому етапі Української национальной революції (лютий 1648 - серпень тисячі шістсот п'ятьдесят сім рр.) Національно-візвольній борьбе були прітаманні Значне піднесення, порівняно високий рівень організованості, охоплення більшої части территории та населення України, переплетіння з Селянське війною. Цей период характерізується різкім ускладненням МІЖНАРОДНОГО становища українських земель. Еволюція поглядів Б. Хмельницького та его соратніків на процес державотворення визначавши дінаміку та різновекторність зовнішньополітічної Лінії Війська Запорозького. Спочатку Пошуки союзніків здійснюваліся у трикутнику "Польща - Туреччина - Росія", проти Незабаром после Укладення Вільнедського перемир'я у зовнішньополітічній моделі Б. Хмельницького з`явівся новий вектор - шведський.

Утворення Української гетьманської держави

У процесі розгортання національно-визвольних змагань (1648-1657 рр.) У середовіщі козацької еліти Вперше в історії української Суспільно-Політичної думки були чітко сформульовані фундаментальні основи национальной державної Ідеї:

- право українського народу на создание власної держави в етнічніх межах его проживання;

- незалежність и Соборність Української держави;

- генетичний зв'язок козацької державності з Київською Руссю, спадкоємність кордонів, традіцій та культури Княжої доби.

ЦІ положення и лягли в основу державотворчої ДІЯЛЬНОСТІ Б. Хмельницького, еволюція світогляду которого булу Надто складні - від Ідеї козацького автономізму до создания суверенної незалежної держави. После взяття під контроль значної части українських земель та ліквідації в них польської адміністрації, гостре стало питання про Власний національну державність. Необходимо Було Забезпечити регулювання економічного життя, правопорядок, захист населення та территории України. Спеціфічні засади внутрішньої организации козацької держави сформуваліся під Вплив двох основних факторів: традіцій та звічаїв суспільного життя українців, самперед Запорозької Січі, яка стала своєріднім зародки новоствореної держави, та складного геополітічного становища, что зумовлювало постійну сітуацію надзвичайного стану в державі. Обидвоє фактори визначили напіввійськовій характер української державності. Саме у цьом контексті слід спрійматі й Назву козацької держави - Військо Запорозьке.

Функціонування держави виявило у запровадженні власного теріторіального поділу, створенні та ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ публічної влади; введенні своєї податкової системи. За часів Хмельниччини територія Української держави простягалася почти на 200 тис. км 2 і охоплювала Лівобережжя, часть Правобережжя та Степу. На ціх землях проживало понад 3 млн. Осіб. В Основі адміністративного поділу лежала структура козацького війська. Територія держави поділялася на полки та сотні, что давало змогу в екстремальних условиях згуртуваті та мобілізуваті народні масі на боротьбу. Кількість полків НЕ булу став: если тисячі шістсот сорок дев'ять р. їх налічувалося 16, то 1650 р. - Вже 20.

Військово-сотенному територіально-адміністратівному поділу відповідала система ОРГАНІВ публічної влади. Ця система Фактично дублювала модель управління Запорозької Січі. Формально основним органом влади булу Військова (Генеральна) рада, яка вірішувала військові, Політичні, господарські, правові та інші питання. Проти вона НЕ булу Постійно діючою, до того ж Б. Хмельницький з метою Зміцнення гетьманської влади Частіше скликав старшинському раду, до якої Незабаром перейшла вся повнотіла власти в державі.

Гетьман БУВ главою и правителем України. ВІН очолював уряд и державну адміністрацію, БУВ головнокомандуючім, скликав ради, відав фінансами, керували зовнішньою політікою, МАВ право відаваті загальнообов'язкові для всіх Нормативні акти - універсали. Система ОРГАНІВ публічної влади мала три Рівні - генеральний, полковий и сотень. Реальна вища влада у державі належала генеральному урядові, до которого входили гетьман та генеральна старшина. Повноваження цього органу публічної влади пошірюваліся на всю теріторію України. На місцях управляли полкові та сотенні Уряди. Полковий уряд обірався полкової старшини и складався з полковника та полкових урядовців, а Сотенний - з сотника та его помічників (писар, осавул, хорунжий). У великих містах управління здійснювалося магістратамі, в малих, но прівілейованіх - отаманом.

Фінансову сферу держави гетьман спочатку контролював особисто, а з 1654 р.булу введено посаду Гетьманська підскарбія, Який контролював прибутки та видатки ВІЙСЬКОВОЇ Скарбниці. Поповнення Державної Скарбниці здійснювалося Із чотірьох основних джерел: Із земельного фонду, з Прикордонного торгового мита, з доходів від проміслів, торгівлі та з податків.

Своєріднім гарантом успішної розбудови Української держави стала національна армія. Вона сформувалася и Зросла на організаційніх принципах Запорозької Січі, ее ядро ​​становило реєстрове та запорозьке козацтво, вокруг которого об'єдналося повстале ( "покозачення") селянство та міське населення. Во время БОРОТЬБИ талановитих воєначальнікамі виявило себе полковники Максим Кривоніс, Іван Богун, Данило Нечай, Нестор Морозенко, Мартин Пушкар, Матвій Гладкий та ін. Армія формуван Із добровольців и у вірішальні моменти національно-визвольних змагань ее чісельність сяга до 100-150 тис. осіб.

Українська держава доби Хмельниччини сформувалася на двох принципова засідках, Які часто вступали между собою у протіріччя - демократії та авторитаризму. На початковій фазі національно-визвольних змагань переважають демократичні засади, про что свідчіть Існування таких суспільніх явіщ та норм:

- Функціонування ВІЙСЬКОВОЇ (Генеральної) ради, у Якій право голосу мала уся "чернь", тобто все військо;

- віборність всех посадових осіб від сотника до гетьмана;

- Відсутність жорсткий міжстановіх розмежування, что давало змогу міщанам и селянам "покозачітіся" і дива Частина прівілейованої верстви - козацтва;

З часом, коли ситуация становится критично, а демократія дедалі более набуває рис класичної охлократії (домінування в політічному жітті Суспільства натовпу, юрбі, всевладність та свавіллямас), під Вплив Б.Хмельницького та его однодумців набірають силу авторітарні початку. Безпосереднімі проявити цього процесса були:

- поступове обмеження впливу "чорних" рад та вітіснення їх старшинському радою;

- зосередження всієї повнотіла власти в руках гетьмана;

- домінування командних методів управління в державному жітті;

- встановлення Спадкового гетьманату, тенденція до переростання гетьманської влади у монархічну.

Соціально-економічна політика Б. Хмельницького та правительства Української держави залежався від результатівності воєнного та політічного противостояние з Польщею, позіції козацької старшини та розмахом Селянської антіфеодальної БОРОТЬБИ. Боротьба за соціальне визволення Вже влітку тисячу шістсот сорок вісім р. тісно переплелися з національно-визвольний Фактично переросла у Селянській войну. На Визволення землях активно відбувався процес ліквідації великого феодального землеволодіння, фільварково-панщінноїсістемі господарства та кріпацтва й утвердження козацької власності за на землю.

Умови Зборівського (1649 р.) Та Білоцерківського (+1651 р.) Договорів тимчасово загальмувалі розгортання ціх прогресивних змін. Знову відновлюються феодальне землеволодіння и колішні форми ЕКСПЛУАТАЦІЇ, что віклікало нове обострения СОЦІАЛЬНИХ протіріч та черговий виток Селянської Війни. Лише после перемоги у Битві під Батогом (одна тисяча шістсот п'ятьдесят два р.) На территории Української держави були остаточно ліквідовані фільварково-панщина система господарювання, велика земельна власність королівщіні, польських та українських магнатів и шляхти. На аграрному політику Б. Хмельницького, кроме зовнішніх факторів, активно вплівала козацька старшина, яка сама прагнула стати крупними земельними власниками. Проти гетьмана нашого Розуміючи, что основною масово рушійною силою національно-визвольних змагань є селянство, намагався гасить Виникнення Нових СОЦІАЛЬНИХ конфліктів и як МІГ гальмував зростання великого землеволодіння новітньої еліти.

Українська держава активно діяла на міжнародній Арені, про что свідчать чісленні діпломатічні контакти с Россией, Туреччина, Кримське ханством, Молдавією, Валахією, Семиграддям (Трансільванією), Швецією та іншімі державами.

Отже, в процесі національно-визвольних змагань у світогляді козацької еліти відбулася Певна еволюція від Ідеї козацької автономії до создания суверенної незалежної держави. В основу державотворчого процесса Було покладаючи модель військового теріторіального поділу та систему организации публічної влади Запорозької Січі. З часом під Вплив обставинних у жітті козацької держави посил Тенденції переростання демократії в авторитаризм, а РЕСПУБЛІКИ в монархію.

Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу та его Наслідки (друга половина 1994-1998 рр.)

Економічна криза на качана 90-х років негативно вплінула на рівень життя та на соціальну структуру Суспільства. После лібералізації цен 1992 р. Основна маса населення опінію за межею бідності. Если 1990 р. Частка заробітної плати у валовому національному доході становила почти 60%, то 1993 р. вона знизу до 39%, а 1994р. становила лишь 25-30%. Відбулося повне знецінення такой важлівої державної гарантії оплати праці, як Мінімальна заробітна плата. Так, если в розвинутих странах середня заробітна плата, як правильне перевіщує мінімальну більш як у 3-4 рази, то в Україні у Жовтні тисячу дев'ятсот дев'яносто два р. Мінімальна плата булу в 10 разів нижчих від середньої у народному господарстві, а в лістопаді 1 993 р. Взагалі становила лишь 7% середньої заробітної плати. Різко впала купівельна спроможність населення. Течение 1991-1994 рр. вона Фактично знизу у 5 разів.

Економічні негаразди негативно позначіліся на соціальній структурі України. Вже в 1992 р. за межею бідності опінію почти 64% населення, "середній клас" танув почти на очах, а Кількість багатших становила 10%. Внаслідок цього різко зросли суспільне напруженного между полюсами "багаті" - "бідні".

За ціх обставинні новообраній Президент Л. Кучма у Жовтні 1994р. Проголосуйте нову соціально-економічну стратегію. Принципова новизна у трансформації економіки пролягав у відмові від концептуальної тези "попередня стабілізація и лишь Згідно Реформування" та перехід до формули "прискореного реформуванняяк єдина Умова и Основний засіб Вихід з кри та економічної стабілізації". У соціально-Економічній політіці Було визначили Такі основні напрями та пріорітетні завдання:

І. Фінансова стабілізація - послаблення податкового пресу, Подолання Платіжної кризиса, поглиблення банківської реформи.

2. Регульована та контрольована державою лібералізація цен.

3. Докорінна структурна перебудова виробництва з метою создания рінкової економіки на основе Розширення приватного сектора.

4. децентралізація управління економікою.

5. Лібералізація зовнішньоекономічніх зв'язків, чітке визначення пріорітетів у регіональному спрямуванні зовнішньоекономічної політики.

6. Соціальний захист, Який передбачало докорінні реформи заробітної плати, соціальної допомоги та СОЦІАЛЬНОГО страхування, передачу через Акції у частное Користування населення державного майна.

Перші кроки на шляху Здійснення нового реформаційного курсу були Швидко і рішучімі. Одна за одною Вийшла урядові постанови про Підвищення зарплат, пенсій и стіпендій; про лібералізацію цен; лібералізацію експорту. Національний банк України видав Постанову про уніфікацію курсу валют та монетарістські методи стримування інфляції. Все це значний мірою Було зумовлено и тім, что принципова Вимоги МІЖНАРОДНОГО Валютного Фонду, Який Вже 26 жовтня 1994р. Надав Україні Перша частина позики, булу самє лібералізація цен.

Реалізація нового соціально-економічного курсу виявило суттєві Недоліки запропонованої Ліберально-монетаристської моделі Реформування: По-перше, ринок НЕ может регулюваті ціни природних монополістів; по-друге, глібокі структурні Зміни неможліві лишь на основе ринкова стімулів, смороду відбуваються за допомоги державного програмування; по-Третє, ринок погано розв'язує соціальні проблеми, а такоже проблеми невіробнічої сфері. Недосконалостей Механізм СОЦІАЛЬНИХ компенсацій, пов'язаний з лібералізацією цен, що не только не давши змогі розшіріті соціальну базу ринкового реформ, а й Суттєво підірвав ее, Зробив проблематично масово підтрімку нового реформаторського курсу.

Ситуація, что склалось, Вимагаю певної корекції стратегії 1994р., Ее адаптації до умов життя, что дінамічно змінюваліся, ДОПОВНЕННЯ програмою Антикризова Дій. Вже в квітні 1995 р. у своєму Зверненні до Верховної Ради України Президент признал потребу корекції реформ. Вона передбачало Посилення керованості економікою, Подолання кризиса державної влади, актівізації соціальної політики та ін. У політічніх колах пожвавіліся Дискусії относительно поиска власної української моделі ринкового трансформування економіки, прагматичного врахування особливо сучасного розвитку РЕСПУБЛІКИ. ЦІ ж Ідеї лягли в основу програми Антикризова Дій, якові Президент обнародував у життя без Доповіді з нагоді Першої річниці Конституції. Основними положеннями програми були прискореного ПРИВАТИЗАЦІЇ, легалізація за рахунок лібералізації податкової політики тіньової економіки, актівізація ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса, Отримання максимального економічного ефектів від зовнішньої торгівлі, енергійний перехід аграрного сектора на рейки інтенсіфікації виробництва, піднесення уровня ефектівності использование енергоресурсів, економічне забезпечення пріорітетного розвитку соціальної сфери.

Позитивні Тенденції та процеси.

1. Часткова фінансова и цінова стабілізація. У 1993 р. Інфляція в Україні становила понад 10000%, 1994 р. - 500%. У 1995 р. прогресуючу інфляцію удалось прізупініті: в січні вона становила - 21,2%, а Вже в травні - лишь 4,6%.

2. Певні структурні зрушення. Вже 1995 р. промисловими підприємствами недержавного сектора Було изготовлен 45% загально ОБСЯГИ промислового виробництва. Надалі ця тенденція набрала сили и в Першому півріччі 1998р. Недержавний сектор продукував 65,9% промислової продукції.

3. Започаткування процесса повернення Капіталу в Україну. Для дерло років Існування незалежної України булу характерною "втеча" капіталів за кордон. Це означало, что значний частина коштів, вірученіх за експорт українських товарів, осідала в західніх банках. У 1995 р. намітілася суттєва зміна напрямку руху валюти.

4. Інтенсіфікація процесса ПРИВАТИЗАЦІЇ. Вже 1995 р. приватизовано 8 тис. великих та Середніх підприємств України и практично завершено малу приватизацію.

5. роздержавлення землі и майна сільськогосподарських підприємств. Понад 4 млн. Громадян получил земельні ділянки у приватну власність.

6. Перегляд податкової системи з метою Зменшення податкового тиску на економічну діяльність и забезпечення рівності юридичних и фізичних осіб усіх форм власності за. На качану 1995 р. состоялся перехід до оподаткування прібутків підприємств та ОРГАНІЗАЦІЙ за ставкою 30%, скорочено податкові пільги. Ставка податку на Доданий ВАРТІСТЬ знизу з 28% до 20%.

7. Суттєве Зменшення від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі. У 1998р. Україна здійснювала зовнішньоторговельні операции з партнерами Із 164 стран світу. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі зменшіть почти на третина и становило 1 млрд. Долларов.

Однако ЦІ Тенденції НЕ Набуль сталого характеру. Зрушення, спрічінені їхньою дією, - це лишь прориви в окремий економічних сферах. Ситуація залишилась складаний, что засвідчуютьекономічні показатели Першої половині 1998 р. У цею годину збіткове працювала більша частина (51%) підприємств, что на 6% перевіщіла аналогічні показатели попередня року. Тільки 101 Із 9,7 тис ', Обстеження підприємств здійснювалі комплексну механізацію та автоматізацію виробничих процесів. Нову конкурентоспроможну продукцію освоювалі лишь 9,2% промислових підприємств, нову техніку - всього 1%. За бартерними умів підприємствами у першій половіні 1998р. Було реалізовано 41,7% продукції. На Сайти Вся праці посил тенденція зростання Безробіття - на липень 1998р. Кількість безробітніх порівняно з початком року Зросла на чверть.

Вже восени 1998р. під Вплив руйнівніх процесів на ФІНАНСОВИХ ринках России та Південно-Східної азії, Які актівізувалі негатівні Тенденції у вітчізняній економіці, знову розпочався спад промислового виробництва, что у вересні сягнув 2,6%, розгорнулась інтенсивна девальвація гривні. Негаразди посілювалісь и значний зростанням заборгованості держави з виплати зарплат и пенсій (на 1 жовтня 1998р. Вона становила: Із зарплат - 3,2 млрд. Грн., Із пенсій - 1,1 млрд. Грн.).

Обострения проблем Реформування економіки зумовлені недостатнім ступенів обґрунтованості економічних реформ; повільнім Формування правової бази Реформування; Протистояння между гілкамі власти; опором реформам з боку опозіційніх сил; недосконалостей механізмом СОЦІАЛЬНИХ компенсацій; зовнішньоекономічнімі прорахункамі ТОЩО.

Отже, после семи років поиска оптімальної моделі Реформування, апробації різніх ее варіантів в економіці України Позитивні Тенденції та процеси переплітаються з негативними. Про певне оздоровлення вітчізняного економічного сектора свідчіть Зменшення бюджетного дефіціту, певні структурні зрушення, пожвавлення в літакобудівній, суднобудівній, автомобілебудівній та електронній промісловості, започаткування процесса повернення Капіталу в Україну, зниженя від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі ТОЩО. Водночас зберігаються негатівні процеси - растет Кількість збітковіх підприємств, значний Кількість продукції реалізовується через бартерні догоди, невпінно збільшується заборгованість держави Із виплат заробітної плати, растет Безробіття ТОЩО.

Висновки.

Висновок первого питання.

Давньоруська держава залишилась Яскравий слід у мировой истории ІХ-ХІІІ ст. ее внесок до середньовічного політічного, економічного, суспільного й культурного життя бувнадзвічайно Вагомий.

Вийшовши на історічну сцену з походам Аскольда на Константинополь и нажахавші середньовічній світ середини IX ст., Київська Русь поступово перейшла від воєнніх сутічок з сусіднімі країнамі до рівноправної участия в політічному жітті Європи та близьким Відразу. Руські Володарі постелили мірні й Союзні догоди з Візантією й германського імперією, Польщею й Угорщиною, Литвою та ятвягами, скріплюючі їх годиною, что Було нормою міжнародніх отношений середньовіччя, дінастічності шлюб. Київська Русь відіграла вагому роль у міждержавніх відносінах, ее втручання в тій чи Інший Конфлікт бувало Досить, щоб стріматі его.

Великий міжнародний авторитет и військова міць Давньоруської держави поєднуваліся звісокім рівнем економічного розвитку. Вісокопродуктівнімі були землеробство и скотарство, ремесла и промисли, а енергійні й багаті руські купці були відомі мало не в усьому тогочасної мире. Руські люди создали Багата духовну й матеріальну культуру.

Навала орд Батия завдан непоправної Шкоди Русі. Перестала існуваті держава, погибли сотні тисяч людей, у вогні пожеж були зніщені міста и села, палац и храми, книги й ікони. Та руський народ зумів вістояті й відродіті життя. Традиції Київської Русі виявило настолько живучими й міцнімі, что дійшлі до наших днів, здобувші нове життя в матеріальній и духовній культурі українців, росіян и білорусів.

Висновок іншого питання.

3 самого качана боротьба охопіла "всю Русь" й спрямовувалася проти національно-релігійного гноблення з боку Польщі. Українці прагнулі звільніті від "ляхів" "Руську землю" й добиться "відокремлення Русі від Корони". З кінця 50-х рр. Народні масі розпочалі такоже боротьбу проти колоніальної політики России, уряд якої намагався звесті нанівець суверенітет козацької України; смороду кож чинили спротив Спроба Кримського ханства й Порти підпорядкуваті ее своим інтересам.

Невід'ємною складового революції булу соціальна боротьба. Незважаючі на виразности окреслені жорстокість та розбійніцькій й грабіжніцькій аспекти, основний ее Зміст пролягав у ліквідації всех різновідностей феодальної залежності й існуючіх форм ЕКСПЛУАТАЦІЇ, у віборені особістої свободи и Вільної (фермерського типу) власності за на землю. Влітку тисячі шістсот п'ятьдесят-два р. селяни и міщані де-факто Добилися Визнання з боку українського правительства головнішіх соціально-економічних завоювань.

Отже, боротьба носила національно-визвольний, Релігійний та соціальний характер, ее головніші завдання пролягав в тому, щоб добитися создания незалежної соборної держави и ліквідуваті існуючу феодальну модель соціально-економічних отношений й утвердити нову, в Основі якої лежала б дрібна власність фермерського типу.

Наслідки революції виявило для української нації катастрофічнімі: чи не удалось ні создать держави в етнічніх межах України, ні відстояті незалежності козацькій Україні, хоча за свободу Було заплачено Неймовірно скроню Ціну - Втрата (від воєнніх Дій, голодовок, епідемій, Захоплення в Ясір, переселення) становили около 65-70% усіх українців (2,6 (3,2) -3 (3,5) млн. осіб від около 5 млн. мешканців етноукраїнськіх земель Речі Посполитої), а в Правобережній Україні около 85-90% жителей регіону; зізналася руйнування почти всі міста України.

Що стосується третього питання то можна сделать Висновок, что у переломні моменти можна досягті суспільної гармонії лишь тоді, коли паралельно з радикальними перетворенням у політіці, економіці, соціальній сфере відбуваються адекватні зрушення в культурі. Це засвідчує історичний досвід. Аджея внаслідок діалектічної роботи з комерційними суспільством культура є, по-Перш, індікатором суспільного розвитку (відображає стан морального здоров'я Суспільства, рівень економічних и політічніх свобод, характерізує его духовний Потенціал); по-друге, синтезатором суспільного досвіду (сягаючі корінням у традиції попередніх поколінь, органічно поєднує позитивний досвід Минулого з сучасним, враховує Тенденції майбутнього); по-Третє, стабілізатором суспільніх процесів (перебуваючих під значний Вплив пануючого типу суспільніх отношений, економічного укладу політічного режиму, соціально-класової структури, етнічніх и національніх отношений, культура активно впліває на духовну архітектоніку Суспільства, Шляхом періодічної радікалізації або стабілізації Громадської думки актівізує або гальмує Суспільні процеси у різніх сферах життя, намагаючися Забезпечити суспільну гармонію при переході до Нових орієнтірів, пріорітетів, шкали цінностей); по-четверте, інтегратором суспільніх сил (культура має здатність об'єднувати людей Незалежності від їхньої світоглядної та ідеологічної орієнтації, национальной пріналежності у певні соціальні спільноті, а народи - у Світову цівілізацію.


  • Відсутність чіткого незмінного механізму спадкоємності князівської влади.
  • 2. Причини, характер, періодізація та розгортання національно-візвольної Війни (лютий 1648 серпень 1657рр.).
  • 3. Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу та его Наслідки (друга половина 1994-1998 рр.).