Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Конституція УРСР 1978 р

Скачати 27.32 Kb.
Дата конвертації08.09.2019
Розмір27.32 Kb.
Типреферат

Організація влади за Констітуцією СРСР 1 977 р.

Очевидна утопічність завдання побудова комунізму заставил компартій-

них теоретіків вісуваті Нові ідеологемі, Які б малі засвідчіті прогрес

радянського Суспільства. Головного з них стало тверджень про вступ СРСР у етап

розвинутого соціалізму, Пожалуйста Вперше Було Зроблено у Доповіді Л.Брежнєва на урочіс-

Тости з нагоді 50-річчя Жовтневої революції и невдовзі повторення у звітній Доповіді

ЦК ХХІV з'їзду КПРС: «Самовідданою працею Радянська людей побудовали розвинутості

соціалістичне суспільство, про Пожалуйста В. І.Ленін говорів як про майбутнє Нашої країни »28.

Усі рядки, відведені в Програмі КПРС для побудова комунізму, давно минули. Партія

мусіла дати суспільству відповідь на запитання, як вона віконувала Власний програму.

Поставало й інше запитання: що робити з програмою КПРС? Однако керівництво Опис КПРС

вірішіло за краще для себе ухілітіся від ВІДПОВІДІ, сделать вигляд, что все идет за

планом, партія веде народ «від перемоги до перемоги», и вісь чергова, Мовляв, пере-

мога - партія ощаслівіла людей розвинутості соціалізмом.

Відтоді Було Прийнято вважаті, что радянська країна функціонує в условиях роз-

вінутого соціалізму. Вчення про розвинутості соціалізм Було оголошено Величезне

Внески в теорію марксизму-ленінізму. Заявляє, что в суспільстві розвинутого

соціалізму Вже «здійснюється гармонійній розвиток усіх его сторон: економічної,

соціально-Політичної и ідеологічної », Йому прітаманні« планомірне організоване и

невпінно Зростаючий народне господарство »,« Розподіл здійснюється по кількості и

якості праці »,« соціалістична демократія отрімує всебічній розвиток, становится всенарод-

ною, охоплює всі Сторони життя Суспільства »29 и Взагалі - це« науково оптімізована

система суспільніх отношений »30. За тверджень Л Брежнєва, у Радянський Союзі БУВ

Створений «повний простір для Дії Законів соціалізму, для Виявлення его перевага у

всех сферах суспільного життя »31.

Проголошення побудова розвинутого соціалізму зумов Прийняття новой

Конституції СРСР (1977 р.) И Конституції УРСР (1978 р.), З приводу чого були організо-

вані небачені за своими масштабами пропагандістські кампанії.У них були задіяні всі

управлінські структури, всі партійні, радянські, комсомольські функціонері, депутати,

чисельного ідеологічній актив. У всенародному обговоренні проекту Конституції СРСР,

за данімі партійніх ОРГАНІВ, в Україні взяло участь понад 35 млн осіб, тобто всі без

вінятку доросле населення32. В обговоренні проекту республіканського Основного

Закону взяло участь 32 млн осіб. До комісій за з підготовкі проекту Конституції УРСР, до

партійніх и Радянська ОРГАНІВ, редакцій газет, на телебачення и радіо надійшло понад

8 тис. пропозіцій и редакційніх зауваження относительно основних положень и статей проекту

Констітуції33. Звичайно, усе це подавалося пропагандою як «торжество Радянської

демократії »,« прояв вісокої Політичної актівності громадян в условиях розвинення

соціалізму »,« свідоцтво Громадської зрілості усіх Радянська людей », но насправді

творити партійнімі й Радянська апаратник.

Прикладом такой чіновніцької творчості может слугуваті резолюція відразу жи

телів села Тішківці Городенківського району на Івано-Франківщині: «1. единогласно

схваліті проект Основного Закону УРСР. 2. Схваліті мудру ленінську політику партии и

правительства, спрямованостей на Зміцнення миру на Землі, на Підвищення добробуту Радянська

людей. 3. Кожному ПРАЦЕЗДАТНИХ тішківчаніну брати активну участь у Суспільно

корісній работе, до качана роботи позачергової Сесії Верховної Ради УРСР завер

шити посівну кампанію и Виконати піврічній план продаж Колгосп м'яса державі,

до дня Першої річниці Конституції СРСР Виконати трірічне завдання по виробництву

и продаж державі продукції тваринництва и рільніцтва. 4. домогтись прісвоєння

Тішківцям звання села Зразкове порядку и вісокопродуктівної праці »34. Певна річ,

подібні «Пропозиції і ДОПОВНЕННЯ» аж Ніяк не могли вплінуті на Зміст документів, Які

малі візначіті характер дальшого розвитку країни.

У Конституції СРСР и відповідно Конституції УРСР визначавши характер и Зміст

Радянської Політичної системи, у зв'язку з чим стверджував, что державна влада в

стране здійснюється народом через заради народних депутатов, Які становляться політічну

основу СРСР и діють на принципах демократичного централізму. Конституція УРСР

Вихід з того, что Українська РСР є соціалістічною загальнонародною державою,

яка вісловлює волю й Інтереси робітніків, селян та інтелігенції, трудящих РЕСПУБЛІКИ

всех національностей.

Формально Конституція СРСР розшіріла повноваження и повновладдя Верхо-

вної Ради СРСР, визначили предмети віняткової ее компетенції: Прийняття Конституції

СРСР, внесення до неї змін, Прийняття до складу СРСР Нових республік, утвердження

Утворення Нових автономних республік и областей, державних планів економічного

и СОЦІАЛЬНОГО розвитку СРСР, державного бюджету СРСР и звітів про їх Виконання,

Утворення підзвітніх Верховній раді ОРГАНІВ Союзу РСР. Водночас реальна влада за-

позбавляють за Президією Верховної Ради СРСР, головою якої став за сумісництвом гене-

ральний секретар ЦК КПРС Л.Брежнєв. Конституція СРСР +1977 р. НЕ только НЕ встанов-

лювали дієвіх ІНСТРУМЕНТІВ для недопущення такой антіконстітуційної практики, як

Прийняття Президією указів, что вносячи Зміни у діючі закони, а навпаки, легалізувалі

таку практику. Конституція Надала право ПРЕЗИДІЇ Верховної Ради СРСР у период между

сесіямі Верховної Ради СРСР вносіті Зміни до чінніх законодавчо АКТІВ, затвер-

джуваті Зміни в кордонах между союзних республікамі, утворюваті и ліквідовуваті

міністерства и Державні комітеті СРСР, звільняті й прізначаті осіб, что входила до

складу Ради Міністрів СРСР.

Конституція Української РСР копіювала союзних Основний Закон. Водночас у

ній Було охарактеризування правове становище РЕСПУБЛІКИ в складі СРСР, візначе-

НЕ коло вопросам, Які перебувалі в ее віданні та компетенції в особі найвищу ОРГАНІВ

власти УРСР. Так, Україна мала право брати участь у вірішенні вопросам, віднесеніх до

відання Союзу РСР, у Верховній раді СРСР, ПРЕЗИДІЇ Верховної Ради СРСР, Уряді СРСР

та других органах Радянського Союзу. Українській РСР Було даровано право забез-

печуваті комплексний економічний и соціальний розвиток на життя без территории, спрі-

яти здійсненню на Цій территории повноважень Союзу РСР, Проводити у життя решение

Найвищий ОРГАНІВ державної влади і управління СРСР. Останнє означало, что вищий

орган представніцької власти України НЕ МІГ буті суб'єктом формирование, а уряд рес-

публікі - Забезпечувати реалізацію национальной внутрішньої й зовнішньої політики,

обстоюваті національні Інтереси українського народу.

Фальш офіційніх тверджень и реалій політічного життя Найкраще видно на

прікладі радий народних депутатов. Як и Ранее, з Прийняття новой Радянської Кон-

стітуції діяв такий Механізм ДІЯЛЬНОСТІ радий усіх рівнів: представник трудящих збі-

раліся на Сесії для того, щоб в течение кількох днів обговорити и затвердіті решение,

підготовлені бюрократією виконавчих ОРГАНІВ. Тім самим депутати рад, по суті, були

позбавлені самостійності в законодавчій ДІЯЛЬНОСТІ, впліву на державне будівництво,

на втілення в життя прийнятя РІШЕНЬ.

Конституція СРСР и Конституція УРСР розшірілі Функції й повноваження міс-

цевих рад, віднеслі до їхнього відання вирішенню всех вопросам місцевого значення.

Причем Було визначили п'ять основних направлений ДІЯЛЬНОСТІ місцевіх радий: керівні-

цтво державности, господарсько и соціально-культурним будівництвом; затвердження

планів економічного й СОЦІАЛЬНОГО розвитку, місцевого бюджету и звітів про їх вико

нання; Здійснення управління підлеглімі Їм органами, підприємствами, установами и

організаціямі; забезпечення Виконання Законів, охорона державного и громадського

порядку, прав громадян; сприяння зміцненню обороноздатності країни. Місцеві ради

наділяліся правом коордінуваті й контролюваті роботу всех розташованіх на їх

территории підприємств, установ и ОРГАНІЗАЦІЙ относительно житлового й комунального будів-

ництва, виробництва товарів широкого вжитку и місцевіх будівельних матеріалів, а

такоже підприємств торгівлі, громадського харчування, освіти й охорони здоров'я.

Несмотря на закріплені в Основному Законі СРСР шірокі повноваження місцевіх радий

реальна влада на підвідомчій Їм территории НЕ реалізовувалася. Заради НЕ малі достатніх

джерел доходу. Смороду НЕ отримувалася грошей від підприємств, что були розташовані

на їхній территории, що не малі права залучаті й кошти населення. Тому заради Фактично

Знаходиться в тіні паралельних партійніх структур.Так саме и посади в системе радий

та підлеглих Їм установ вважаю Менш престижними, чем у партійніх органах. Як и

Ранее, скажімо, перший секретар міськкому партии за неписаним «табелем про ранги»

БУВ вищий, чем голова міськвіконкому, хоча Останній БУВ вищий, чем другий секретар

міськкому. Інструктор партійного комітету давав вказівки своєму колезі з апарату

відповідного радянського органу.

Досить складним оказался процес організаційного формирование радий усіх рівнів.

При вісуванні кандидатів практично НЕ враховуваліся організаційні якості, вміння

ставити завдання, Глибока розбіратіся в проблемах поточної політики. Ще гірше,

что на всех рівнях у радах опіняліся люди, Які обіймалі течение багатьох років

керівні партійні, Державні, військові та економічні посади, и Виконання Депутатська

обов'язків для них не Було чімось важлівім. Перебування на певній керівній посаді

автоматично означало й входження до складу депутатов. Зазначеним процес прізво-

див и до зловжівання властью в центрі й на місцях. Аджея віключає можлівість

контролюваті діяльність керівніх осіб. Як наслідок, падав престиж радий, зніжувався

Інтерес населення до їх ДІЯЛЬНОСТІ. Соціологічні дослідження зафіксувалі, что до 40%

Опитування не знали и не цікавіліся - хто представляет їх у радах35.

Віщим виконавчим и розпоряднім органом державної влади, согласно з Консти-

туцією СРСР 1977 р., Залишайся Рада Міністрів СРСР, а за Констітуцією УРСР - Рада

Міністрів УРСР. Як и Ранее, смороду формуван відповідно Верховною Радою СРСР и

Верховною Радою України. Були уточнені й конкретізовані компетенції й повнова-

ження Вищих ОРГАНІВ віконавчої власти. Передусім були візначені основні напрями

ДІЯЛЬНОСТІ Вищих ОРГАНІВ віконавчої власти. Зокрема, Рада Міністрів СРСР мала забез-

печуваті керівництво Опис народне господарство и соціально-культурним будівництвом,

розробляті и Здійснювати заходи относительно забезпечення зростання добробуту и ​​культури

народу, розвитку науки и техніки, раціональному Використання й охороні природних

ресурсов, Зміцнення грошово-кредитної системи, проведення єдиної політики цен,

оплати праці, СОЦІАЛЬНОГО забезпечення, організаціїдержавного страхування ТОЩО.

Конституція СРСР закріпіла такоже за Радою Міністрів СРСР ее повноваження относительно пла-

нування економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку СРСР, державної безпеки и оборони.

Аналогічно, согласно з Констітуцією України, визначавши система Вищих ОРГАНІВ

державної влади в Українській РСР.Відповідно до Ухвалення в грудні 1978 р. закону

України про Раду Міністрів УРСР уряд РЕСПУБЛІКИ складався з Голови Ради Міністрів,

его дерло заступніків и заступніків, міністрів УРСР, голів державних комітетів. У

Республіці створювалося 28 союзно-республіканськіх міністерств (Подвійного підпо-

рядкування - раді Міністрів УРСР и відповідному союзно-республіканському міністер-

ству СРСР): будівництва підприємств важкої индустрии, вищої та середньої спеціальної

освіти, внутрішніх справ, вугільної промісловості, геології, енергетики и електріфі-

кації, заготівель, закордонний справ, зв'язку, культури, легкої промисловості, лісного

господарства, лісної та деревообробної промісловості, меліорації та водного держ-

подарства, монтажних и спеціальніх будівельних робіт, м'ясної та молочной промис-

ловості, оборони, освіти, охорони здоров'я, промислового будівництва, промисло-

вості будівельних матеріалів, радгоспів, сільського господарства, торгівлі, фінансів,

харчової промисловості, чорної металургії, юстиції; 6 республіканськіх міністерств

(Підпорядкованіх лишь раді Міністрів УРСР): автомобільного транспорту, будівництва

и ЕКСПЛУАТАЦІЇ шосейніх доріг, комунального господарства, місцевої промісловості,

побутового обслуговування населення, СОЦІАЛЬНОГО забезпечення. Кроме того, створю-

валося 13 державних комітетів: у справах для будівництва, по професійно-технічній освіті,

по використаних трудових ресурсов, по телебачення и радіомовленню, по кінемато-

графії, у справах для видавництво, поліграфії та Книжкової торгівлі, по охороні природи, по

Нагляду за безпечним веденням робіт у промісловості и гірнічому нагляді, плановий

и цен; 2 Головні управління Заради Міністрів УРСР: з нафтопереробної та нафтохімічної

промісловості и матеріально-технічного постачання; Комітет народного контролю

УРСР; Комітет державної безпеки при раді Міністрів УРСР, об'єднання «Укрсільгосп-

техніка »; Центральне статистичне управління при раді Міністрів УРСР; комітеті з фі-

зічної культури і спорту, по державних преміях УРСР у Галузі науки техніки; Головні

управління: архівне, річкового флоту та ін .; управління з іноземного туризму та ін.

при раді Міністрів УРСР36.

Конституція СРСР +1977 р. з невелика редакційнімі змінамі повторила нор-

ми Конституції СРСР 1936 р. относительно ОРГАНІВ правосуддя, а такоже порядку избрания суд-

дів и народних засідателів. Согласно зі ст. 151, у Радянський Союзі діялі Верховний суд

СРСР, Верховні суди союзних республік, Верховні суди автономних республік, крайові,

обласні, міські суди, суди автономних областей, автономних округів, Районні (міські)

народні суди, в кож військові трибуналу у Збройних Силах. Щодо избрания Суддів,

то у Конституції Було закріплено право партійніх и Радянська ОРГАНІВ брати участь

у підборі кандидатів на посади Суддів и организации передвіборніх кампаній, а отже,

реальні Шансі буті обраних й переобранімі на новий строк малі лишь ті канди-

дати, что віконувалі всі вказівки й замовлення партійніх и Радянська ОРГАНІВ.

У период від 1955 до одна тисячі дев'ятсот вісімдесят п'ять р. функція ВИЩОГО Нагляду за правильним и однаково

Виконання Законів на всій территории СРСР належала Прокуратурі СРСР. Конституція

СРСР 1 977 р. в основному відтворіла Ранее прійняті норми. Був лишь скороче-

ний строк повноважень Генерального прокурора - з семи до п'яти років. Однако у

Тисяча дев'ятсот сімдесят дев'ять р. БУВ чинний новий закон про прокуратуру, за Яким уточнюваліся основні

принципи организации й ДІЯЛЬНОСТІ прокуратури: діяті на основе соціалістічної за-

конності, відповідно до Конституції СРСР, констітуцій союзних и автономних респу-

БЛІК, Радянська Законів; Здійснювати нагляд за правильним однаково Виконання

Законів, незважаючі на будь-які Місцеві Відмінності; Уживати ЗАХОДІВ до Виявлення

и своєчасного Усунення будь-якіх порушеннях Законів, Незалежності від того, ким смороду

були скоєні. Закон поклали на прокуратуру Координацію ДІЯЛЬНОСТІ правоохороних

ОРГАНІВ у борьбе зі злочином й іншімі правопорушення. З органу Нагляду про-

Куретура перетворіласяна орган управління, оскількі коордінація є одним з методів

управління. Однако нововведення не малі суттєвого впліву на діяльність прокура-

тури з укріплення правопорядку и законності. Прокуратура, як и інші правоохоронні

органи, які не захищали простих людей від посягань на їхні права з боку ОРГАНІВ власти

и окремий посадових осіб.

Согласно з Положенням про органи народного контролю СРСР, что Було затвер-

Джені ухвалив ЦК КПРС и Радою Міністрів СРСР у +1968 р., народний контроль

являв собою розгалужену систему комітетів, груп и постів, загальне керівництво Опис

Якими здійснював Утворення УРЯДОМ СРСР Комітет народного контрою СРСР. заради

міністрів союзних и автономних республік утворювалі республіканські комітеті на-

рідного контролю, а Місцеві ради - відповідно обласні, міські, Районні комітеті. при

сільських радах, на підпріємствах, в організаціях, установах, Колгосп и Радгосп

створюваліся групи и пости народного контролю, что діялі на засадах громадсько

самодіяльніх Формування. До функцій ОРГАНІВ народного контролю входило Надання

допомоги партии й Урядовим установам у покращенні планування и забезпечення сво-

єчасного Виконання планів; ведення Боротьба з безгосподарністю, нераціональнімі

Втрата сировини, матеріалів; Здійснення контролю за правильною організацією

праці та ее оплати з урахуванням кількості й якості праці; боротьба з порушника

законності й державної дисципліни, бюрократизмом и тяганіною.

Отже, Конституція СРСР 1977 р., Что іменувалася Констітуцією розвинутого з-

ціалізму, мала самперед пропагандистсько характер. «Нова Конституція, - заявляв

Л.Брежнєв у Доповіді на Сесії Верховної Ради СРСР у Жовтні тисяча дев'ятсот сімдесят сім р. - це, можна сказа-

ти, концентрованій підсумок Усього шістдесятірічного розвитку Радянської держави.

Вона Яскрава свідчіть про ті, что Ідеї, проголошені жовтня, Заповіти Леніна успешно

втілюються в життя »37. Чи не менше пустопорожніх декларацій Було й у Конституції УРСР.

Зокрема, як Головні Громадські права й обов'язки вона Вимагаю поважаті правила

соціалістичного співжіття, з гідністю нести високе звання радянського громадянина,

зміцнюваті дружбу націй и народностей Радянської багатонаціональної держави.

Якіх суттєвіх змін у структурі ОРГАНІВ власти и державному управлінні у сво-

єму змісті смороду не несли. Однако у ній булу чітко зафіксована керівна роль КПРС у ра-

дянському суспільстві. «Керівною и спрямовуючою силою радянського Суспільства, -

записано в ст. 6 Конституції СРСР 1977 р., - ядром его Політичної системи, державних

и Громадського ОРГАНІЗАЦІЙ є Комуністична партія Радянського Союзу ... Комуністична

партія візначає Генеральний перспективу розвитку Суспільства, лінію внутрішньої и

зовнішньої політики СРСР, Керує великою Творче діяльністю радянського народу,

надає планомірного, науково обґрунтованого характеру его борьбе за победу

комунізму »38. На практике написанням у документі означало, что будь-який орган влади,

установа, громадська організація існують лишь за умови, что смороду проводять політику

КПРС. Партією, а точніше ее апаратом, здійснювалося повне панування над усіма сфе-

рами життя радянського Суспільства, в тому чіслі над державою и ДЕРЖАВНИЙ орга-

нами, Громадська організаціямі як складового елементами Політичної системи.

Чісельність КПРС Постійно зростан, в середіні 1980-х років вона ставала

ла понад 17,5 млн Членів и кандидатів у члени партии, з них понад 3 млн - в УРСР.

Партійній прошарок среди працюючий населення РЕСПУБЛІКИ перевіщів десять

відсотків39. Во время прийому в партію діяв старий принцип відбору «кращих представ

ників робітнічого класу, Колгоспна селянства и Трудової інтелігенції ». У лавах КПРС

опінію Чима політично інертніх, соціально и морально незріліх и відсталіх

людей. Утім, Фактично керівну роль у Радянський суспільстві відігравала не як така

КПРС и даже не так кличуть входити номенклатура, до якої в УРСР входило понад 200 тис. по-

сад40, а самперед партійній апарат. У зазначеним период розшарування комуністів

на партійну верхівку и рядового партійну масу Постійно збільшувалося. Одночасно булу

послаблена роль віборніх партійніх ОРГАНІВ.

З'їзди партии малі здебільшого декларативний характер, Виступи делегатів у

більшості життя без зводу до самозвітів и невтрімніх компліментів на адресу ЦК и

его політбюро на чолі з «дорогим товаришем Леонідом Іллічем Брежнєвім». Комплі-

плементарним машина весь час набирала обертів. Єлейне славослов'я на адресу Брежнєва

Почалося на ХХІV з'їзді, посильний на ХХV и сягнуло апогею на ХХVІ з'їзді. за цею

период Л.Брежнєв получил почти усі Державні нагороди й Відзнаки, Які только можна

Було отріматі, среди них: Чотири Золоті Зірки Героя Радянського Союзу, Золоту Зірку

Героя Соціалістічної Праці, орден Перемоги, звання маршала Радянського Союзу,

Міжнародну Ленінську премию та Ленінську премії у Галузі літератури, понад 200 ор-

денів и медалей41. У Народі жартома говорили, что Незабаром товаришу Л.Брежнєву

придется делать операцію з Розширення грудної кліткі, Аджея на ній вже не по-

міщаються всі нагороди. Майже Кожний Виступ на тому чи ІНШОМУ форумом, тихий чи

других зборах, включаючі збори Громадського ОРГАНІЗАЦІЙ, супроводжувався ухилом

у БІК генерального секретаря ЦК КПРС. А далі йшов потік діфірамбів. усі партійні

функціонері мусіли Постійно делать все, щоб роздмухаті его культ. Як Офіційно

Вважаю, це мало Сприяти піднесенню авторитету партійного керівніцтва в стране та

за ее межами. З-поміж тих, хто активно віхваляв «вірного ленінця», «дорогого Леоніда

Ілліча », були й Керівники української компартії на чолі з В.Щербіцькім.

Вельми характерно, что именно ті Керівники, что були віявлені в Корупції, в зло-

вжіванні службових становищем, особливо вітончуваліся в компліментах. це булу

своєрідна Дімова Завіса, яка пріховувала їхні неблаговідні справи, засіб для отри-

мання Нагороди, Нових відзнак. Тож сформувався Справжній сімбіоз неосталіністів и

корумпованіх елементів. Усе це у нормальних людей не могло не віклікаті почуття

огиду. Тім более, что на очах розвивалась оберніть пропорційна залежність: чим

гірше йшлі справи в стране, тім более его оточення вправляється у винаходи на-

ймальовнічішіх епітетів для генсека, Котре дряхлів на очах.

После Прийняття Конституції партійна номенклатура заходити активно пере-

конуваті громадян у тому, что вона Постійно шукає шляхи Здійснення реального на-

родовладдя, Залучення населення до участі у справах для держави и Суспільства, прагнем

максимально повно закріпітікомплекс констітуційніх прав и свобод Радянська

людей. Одночасно номенклатура, ее каральній апарат ретельно слідкувалі за тім,

щоб у жодних науковому або художньому творі, публічному віступі НЕ Було такого,

что НЕ збігалося з оцінкамі партійніх и Радянська ОРГАНІВ. У зв'язку з ЦІМ напри-

кінці 1960-х років зізналася цькувань з боку влади видатний український письменник

О.Гончар. У его Романі «Собор» партійні можновладці побачим пропаганду релі-

гійності та спроба підірваті авторитет партии. Будь-яка критика режиму, Дій партии НЕ

допускає, а інакодумці жорстокости переслідуваліся.

Логіка адміністративно-командної системи прізвела до того, что керівна роль

КПРС трансформувалася в діяльність партапарат по вирішенню потокової господар-

ських, соціально-економічних, культурних, Військових та других проблем.Безпосеред-

ню роботу в цьом напрямі проводили галузеві (промислові, сільськогосподарські,

Адміністративні та ін.) відділи республіканськіх, обласних, міськіх, районних комітетів

партии. Партійні комітеті перебрали на себе Чима потокової оперативно розпоряд-

них функцій. Чиновники волілі давали вказівки Господарник, альо ні за що НЕ від-

повідаті. За суті, адміністративно-розпорядча робота практично вітісніла Політичні

методи керівніцтва.

Схожі процеси характерізувалі й розвиток других Громадського ОРГАНІЗАЦІЙ,

профспілок, комсомолу. І хоча в констітуційному порядку булу определена роль ма-

сових ОРГАНІЗАЦІЙ, формально розшірені їхні права, у самих Громадського організаці-

ях йшлось розростання апарату функціонерів. Посілівся формалізм у ДІЯЛЬНОСТІ гро-

мадськіх ОРГАНІЗАЦІЙ. Смороду все более концентруваліся на віконанні розпорядно-

оперативних функцій. Для них булу характерна несамостійність ДІЯЛЬНОСТІ.

Майже повна Відсутність залежності перебування на будь-Якій керівній посаді

(У тому чіслі формально віборній) від Громадської думки виробляти до деградації

партійно-державної еліти й усієї номенклатури. Чімдалі более в номенклатурному

середовіщі пошірюваліся Такі негатівні явіща, як кумівство, протекціонізм, хабар-

ництво, демагогія, підлабузніцтво у стосунках з начальством и зарозумілість относительно

підлеглих и всех громадян. Відбулося повне відчуження влади від народу, что, як відо-

мо, рано чи Пізно виробляти до Падіння будь-которого режиму влади.

Замкнена й закрита система Функціонування власти всех рівнів доповнювалася

різнімі прівілеямі, Якими дедалі более оточувала себе партійно-державна номен-

клатура. У 1970-х роках ширше мережа спеціальніх, розрахованіх на номенклатури

туру, магазинів, лікувальніх и оздоровчих закладів, установ побутового обслуговуван-

ня. Набуль Поширення практика закупівлі за кордоном невеликих партій вісокоякіс-

них промислових и продовольчих товарів, Які розповсюджуваліся вінятково среди

зазначеної категорії осіб. Кроме того, Вищі чини правительства, ЦК и Верховної Ради, Керівники

відомств, міністри малі Постійно закріплені сімейні дачі. За рахунок державних коштів

смороду утрімувалі штатних прислугу: прибиральниця, поварів, перукарів та ін. до по-

слуг дітей еліти були найкращі дитячі Дошкільні заклади, школи, по закінченню якіх

смороду часто з порушеннях усіх правил надходили до престижних Вищих Навчальних

закладів. Безумовно, усе це нельзя Було Приховати від народу, Який втомився від

брехлівої комуністичної пропаганди. ВІН дедалі крітічніше ставівся до чинного

державного ладу, до КПРС и ее керівніцтва, до власти загаль. У міф про розвинення

соціалізм и комуністічні перспективи на качана 1980-х років НЕ вірілі ні правляча

Верхівка, ні народні масі.