Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Кріміналістічна методика

Дата конвертації02.12.2019
Розмір28.4 Kb.
Типреферат

Курсова робота

"Кріміналістічна методика"

ПЛАН:

Вступ

1. Сутність и джерела кріміналістічної методики

2. Структура и ЗАГАЛЬНІ принципи кріміналістічної методики

3. Наукові основи методики Розслідування

4. Сітуаційні Особливості етапів Розслідування

Висновок

Використана література

Вступ

Завдання успішного Розслідування злочінів, особливо стратегічного характеру, як показує слідчий досвід, що не могут буті вірішені Досить Швидко і методично правильно только с помощью ЗАСОБІВ и прійомів кріміналістічної техніки і тактики. Професійно Розкрити злочин по гарячих слідах и при відсутності таких, вірішіті всі інші завдання Розслідування, візначенікрімінально-процесуальним законом, у встановлений срок практично Неможливо, що не Керуюча при цьом спеціальнімі науково розроблення системами методів веденняслідства и попередження злочінів.

Методика Розслідування окремий відів злочінів - частина науки кріміналістікі, яка має озброїті слідчого науково-методичним комплексом знань та навиків Розкриття та Розслідування злочінів (І.Ф. Герасимов).

Методика Розслідування - це самостійній розділ кріміналістікі. Его складають наукові положення, рекомендації та методи Розслідування окремий відів злочінів, что ґрунтуються на Вимогах кримінально-процесуального законодавства.

В своїй работе мені хотілося б докладніше дослідіті це питання, тому что від знання Загальні положення кріміналістічної методики Розслідування злочінів много в чому Залежить ефективність та ШВИДКІСТЬ Розкриття злочінів.

1. Сутність и джерела кріміналістічної методики

Методику Розслідування визначаються так: «Кріміналістічна методика - це завершальній розділ науки кріміналістікі, Який є системою наукових положеннях (закономірностей, Принципів) и розроблення на їх основе практичних рекомендацій (алгоритмів, програм), Які забезпечують оптимальну організацію Розслідування та попередження окремий відів злочінів» ( В.П. Бахін).

Методика Розслідування - це сукупність (система) наукових становищем, тактичних ЗАСОБІВ, прійомів и методичних рекомендацій, Які застосовуються во время Розслідування, Розкриття та попередження злочінів (І.Ф. Крилов). Існують й інші визначення методики, например, О.М. Васильєва, М.0. Селіванова, В.Г.Танасевіча.

О.Н. Колесніченко дерло визначили методику як систему загальнонаукові становищем, методичних рекомендацій, Заснований на нормах кримінально-процесуального закону, Які Використовують з метою Розкриття та Розслідування злочінів.

Р.С. Бєлкін так визначили методику: «Кріміналістічна методика - це система визначених елементів, взаємозалежніх та взаємовізначальніх, розташованіх у Певного порядку, Які становляться структуру методики».

Методика Розслідування окремий відів злочінів як заключний частина кріміналістікі має своєю основною и головного задачею озброїті слідчіх науково-методичним комплексом знань, необхідніх для Вироблення навичок Розкриття, Розслідування и попередження окремий відів злочінів у різніх слідчіх сітуаціях.

У тій же година самє в рамках спеціфічніх методів Розслідування різніх відів злочінів практично реалізуються и всі рекомендації кріміналістічної техніки і тактики. У силу цього методика Розслідування стала такою галуззя кріміналістікі, без использование науково-практичних методичних рекомендацій якої Фактично Неможливо професійновесті и Керувати розслідуванням злочині, вірішуваті тактічні и Стратегічні завдання, а такоже завдання безупинності Підвищення якості цієїкріміналістічної ДІЯЛЬНОСТІ. [1]

З метою вірішеннязавдань, що стоять перед методикою, у ній на основе відповідного науково-методичного арсеналу віявляється, вівчається й узагальнюється все закономірне (загальне й особливе) наявне в практике Вчинення різніх відів злочінів и в ДІЯЛЬНОСТІ по їхрозслідуванню, что может буті використаних для розробки методів зазначеноговідукріміналістічної ДІЯЛЬНОСТІ.

Джерелами кріміналістічної методики є:

а) Конституція України;

б) Закони України;

в) норми крімінального и кримінально-процесуального Законів України;

г) Слідча судова и експертна практика;

д) положення науки. [2]

Норми кримінально-процесуального закону вплівають на побудову окремий методів, визначаються ПЕРЕЛІК слідчіх Дій, Які віднесені до першочерговіх та невідкладніх.

Практика є основою Пізнання та крітерієм істини. Взаємозв'язок практики з кріміналістічною методикою реалізується в таких безпосередньо:

1) вона є основою для визначення завдання относительно удосконалення методики Розслідування;

2) теоретичні положення наук перевіряються практикою Розкриття та Розслідування злочінів;

3) засоби та Прийоми Розслідування, что вінікають на практике, набуваються завершеної форми после наукового узагальнення та дослідження.

Наука як джерело кріміналістічної методики - проявляється у двох формах:

1) створення Нових технічних засобів та тактичних прійомів;

2) удосконалення Структури кріміналістічної методики, что Робить ее більш ефективного та Економічною, розшірює коло ЗАСОБІВ доказування.

Таким чином, Джерелами кріміналістічної методики є закон, практика та наука.

Інколи сюди ще відносять: організаційно-методичні, інформаційно-теоретичні и методологічні основи.

До первого и іншого з них належати Вивчення та узагальнення слідчої практики, Вивчення способів Вчинення злочінів, методи Розкриття та Розслідування, что дозволяє формулюваті принципи методики, розробляті кріміналістічну характеристику, класіфікуваті злочини.

Третє джерело - методологічні основи, їх суть Полягає в установленні на основе Пізнання механізму Здійснення и класіфікації злочінів закономірніх зв'язків между елементами кріміналістічної характеристики, формуванні Нових методів Розкриття та Розслідування злочінів, розробки програм та алгоритмів ДІЯЛЬНОСТІ слідчого в типових сітуаціях. Все це розвіває наукові та Практичні основи кріміналістічної методики. [3]

2. Структура и ЗАГАЛЬНІ принципи кріміналістічної методики

Методика Розслідування складається Із двох основних частин:

1) ЗАГАЛЬНІ наукові положення (Поняття, задачі, методика, кріміналістічна характеристика, Зміст та структура);

2) ОКРЕМІ відові и СПЕЦІАЛЬНІ методики Розслідування (Розслідування окремий відів злочінів согласно Особлівої части (розділи І-ХХ) КК України). [4]

Названі части складають структуру кріміналістічної методики, якові необходимо відрізняті від Структури окремий методик, Розслідування різніх відів злочінів, например, убивств, дорожньо-транспортних злочінів, крадіжкі ТОЩО.

При цьом загальніположення в кріміналістічній методіці значний мірою віконують роль своєрідного введення в суть ее предмету, завдання, структуру, джерел, зв'язку з іншімі галузь кріміналістікі. У наукових засадах, что розкривають Звичайно в монографічніх роботах, розглядаються інформаційно-теоретичні и методологічні початки методики Розслідування. У Цій части поряд з коротким виклад загальніхположень дається и самє загальнеуявлення про наукові основи методики Розслідування.

Загальні наукові положення (основи) методики - це засновані на законі та узагальненій слідчій практике вимоги та кріміналістічні рекомендації, Які спріяють найефектівнішому розслідуванню злочінів усіх відів. До них належати:

1 Дотримання законності;

2 плановість Розслідування;

3 оператівність та ШВИДКІСТЬ Розслідування;

4 індівідуальність Розслідування;

5 Взаємозв'язок слідчого з оперативним апаратом ОРГАНІВ Розслідування;

6 активне использование спеціальніх знань та технічних засобів;

7 использование допомоги громадськості.

На базі наукових основ и Даних других частин кріміналістікі и розробляються ОКРЕМІ методики Розслідування (конкретні методики), что складаютьдругу - особливо часть даної Галузі кріміналістікі. Зазначені методики є Власне Кажучи підсумковім елементом кріміналістікі в цілому. У них Фактично акумулюються дані всех частин кріміналістікі, трансформовані з урахуванням кріміналістічної спеціфікі різніх відів злочінів, сітуаційніх и других особливо ДІЯЛЬНОСТІ по їхрозслідуванню. Їх основу складає система науково обґрунтованих типових методичних рекомендацій з Розслідування окремий відів злочінів, что дозволяє при ретельному обліку індівідуальніх особливо шкірного такого діяння розкріваті и розслідуваті его в різніх типових и атипових слідчіх сітуаціях. [5]

Значний тіпізованістьчасток методик, їхня конкретна цілеспрямованість и відрізняють їх від Іншого структурного елементи методики Розслідування - ее Загальної Теорії, что носити у більшій мірізагальній інформаційно-методичний характер. Сполучення інформаційно-методичних початків и сітуаційно-тіпізованіх Даних часток методик и формує цілісну сукупність науково-методичних и практичних положень проекту свої загальне и частково в методиках Розкриття, Розслідування и попередження різніх відів злочінів.

Методика Розслідування окремий увазі злочин або окрема методика ставити систему положення та наукових рекомендацій, Які визначаються порядок ДІЯЛЬНОСТІ слідчого во время Розслідування окремий увазі злочин.

Кожний злочин індивідуальний и Розслідування его характерізується спеціфічнімі та індівідуальнімі Особливе. Например, Розслідування розбійніх нападів утворює окрему методику, або Розслідування убивств, учинених Із ЗАСТОСУВАННЯ вогнепальної оружия. Разом з тім Кожний розбійній напад та его Розслідування Індивідуальні, як и убийство Із ЗАСТОСУВАННЯ вогнепальної оружия.

Важлівім стріжневім понятійнім елементом усіх частин кріміналістічної методики Розслідування є методична Рекомендація, что представляет собою науково обґрунтовану пораду про найбільш доцільній способ Дії слідчого в тійчі іншій тіповій ситуации в процесі Розкриття, Розслідування и попередження злочінів.

3. Наукові основи методики Розслідування

Однако для шкірного виду злочінів існують структурні схеми, алгоритми ДІЯЛЬНОСТІ, Які прідатні для Розслідування будь-которого Іншого виду злочінів. Такі алгоритми ДІЯЛЬНОСТІ назівають структурою окремої методики. Вона Включає Такі основні елементи:

1) кріміналістічну характеристику даного виду злочінів;

2) обставинні, Які необходимо Встановити;

3) Особливості Порушення крімінальної справи;

4) першочергові слідчі Дії та оперативно-розшукові заходи;

5) типові слідчі ситуации, типові Версії та планування;

6) тактику провадження окремий слідчіх Дій;

7) профілактичні Дії слідчого.

Врахування переліченіх елементів во время Розслідування злочінів дозволяє візначаті направление Розслідування та оптимізувати діяльність слідчого,

Загальні (вихідні) положення кріміналістічної методики - це засновані на законі та узагальнені слідчою практикою вимоги та кріміналістічні рекомендації, Які спріяють найефектівнішому розслідуванню злочінів усіх відів. Структура Загальні положення візначається різнімі вчений неоднаково. Зокрема І.Ф. Пантелєєв та О.Ф. Савкін поділяють їх на три групи:

1) методи Розслідування;

2) кріміналістічні рекомендації;

3) положення, Які характеризують тактику слідчіх Дій и методику Розслідування в цілому.

В.П. Бахін назіває сім Загальні положення. Г.Г. Зуйков до них відносіть:

а) відповідність методичних рекомендацій Вимоги законності;

б) Взаємодія слідчого з оперативним апаратом міліції;

в) использование допомоги спеціаліста та громадськості;

г) Вивчення способів Вчинення злочінів;

д) узагальнення передового досвіду Розслідування.

І.А. Возгрін ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ подає як теоретичні основи кріміналістічної методики, что включаються дослідження предмета, системи, завдань, Принципів, джерел, зв'язків методики з іншімі галузь наукового знання. У літературі існують й інші конструкції. Р.С. Бєлкін, аналізуючі ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, прийшов до висновка, что Загальне для всіх є только законність, сістемність, плановість, Взаємозв'язок становищем, Які утворюють засіб Розслідування. ЦІ ПОСИЛАННЯ справедліві Стосовно методики Розслідування як розділу науки кріміналістікі.

Оскількі ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ нерідко назівають принципами, то можна віділіті Такі з них:

- законність наукових рекомендацій, тобто всі рекомендації повінні ВІДПОВІДАТИ и не суперечіті принципам крімінального процесса, буті етичним та гуманного;

- оптимальний набір слідчіх Дій, тобто в будь-Якій окремій методіці доцільно використовуват повну сукупність слідчіх Дій, яка Забезпечує вирішенню слідчої ситуации, Досягнення мети Розслідування;

- максимально использование технічних засобів, спеціальніх знань та допомоги громадськості;

- использование передового досвіду та слідчої практики. [6]

Діяльність - це форма отношений суб'єкта з навколішнім світом, способ Виявлення актівності особини, тому вона спрямована до Зміни, превращение умів в інтересах людей. Така діяльність корисна, вона відповідає інтересам Суспільства. Если діяльність суперечіть інтересам Суспільства та окремий ее громадян, вона протиправного, злочинна.

Злочином є передбачення ст. 11 КК України Суспільно небезпечне Винне діяння (дія або бездіяльність), пред'явлених суб'єктом злочини. Таким чином, злочин - це передбача крімінальнім законом дія (вчинок), например, крадіжка, шахрайство, вбивство, зґвалтування ТОЩО.

Основу конкретної ДІЯЛЬНОСТІ становляться навички! Застосування ЗАСОБІВ праці для Досягнення певної мети. Сукупність навичок ДІЯЛЬНОСТІ утворює способи, послідовність! Застосування якіх ставити Механізм ДІЯЛЬНОСТІ.

Механізм будь-якої ДІЯЛЬНОСТІ - це порядок, система (програма)! Застосування суб'єктом ЗАСОБІВ та прійомів праці до об'єкта з конкретною метою.

Механізм Вчинення злочинна - це послідовність прійомів! Застосування питань комерційної торгівлі ЗАСОБІВ до предмета безпосередно посягання з коріслівою метою. Предмети, Прийоми та засоби Вчинення злочинна посягання могут збігатіся, например, позбавлення життя вогнепальна зброєю, заволодіння майном Шляхом обману ТОЩО. Звідсі в кріміналістіці для визначення злочинної ДІЯЛЬНОСТІ, что віконується одним и тім же способом, вінікло Поняття «закономірності Вчинення злочинна» (Р. С. Бєлкін).

Способ Вчинення злочинна - це комплекс причинно та функціонально пов'язаних довільніх (і частково недовільніх) цілеспрямованіх Дій злочинця. ВІН детермінованій сукупністю Фактів об'єктивного та суб'єктивного характеру, склад та дія якіх сітуаційні, что обумовлює Відкритий характер способу як системи, відносну стійкість та повторюваність способів (Г. Г. Зуйков).

Способи Вчинення та прихований злочин е самостійнімі кріміналістічнімі Поняття (Р. С. Бєлкін). У методіці Розслідування смороду дають можлівість візначаті направление Розслідування, відшукуваті злочинця, встановлюваті Механізм злочин та много других обставинні.

Сучасні Досягнення суспільніх та технічних наук внесли до кріміналістікі много Нових методів и тактичних прійомів Виявлення, фіксації та дослідження матеріальніх джерел информации.

Оскількі в методіці практично реалізуються технічні засоби кріміналістічної та Прийоми слідчої тактики, ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (принципи), Які належати до ціх розділів науки кріміналістікі, залішаються правомірнімі и для кріміналістічної методики.

Нові методи ДОСЛІДЖЕНЬ розширюють Межі дослідження речових доказів, дозволяють вірішуваті проблему тотожності об'єктів на Нових якісно-кількісніх рівнях. Например, встановлюваті тотожність питань комерційної торгівлі об'єктів рідін та газоподібніх Речовини, ідентіфікуваті людину за звуковим мовлення, загально ознака листи, віявляті, фіксуваті та досліджуваті тверді сіпучі, рідкі та газоподібні об'єкти, Які дозволяють Розкрити «старі» злочини.

Методологічні основи є складового Частина кріміналістічної методики. До них самперед належати філософські категорії та закони:

- закон Загальне зв'язку явіщ, тобто всі факти, умови середовища, в якому Вчинено злочин, взаємопов'язані, Пізнання одного з них створює умови для Пізнання других;

- теорія відображення, за Якою: а) если є слід, то існує слідоутворюючій об'єкт, б) будь-який Взаємозв'язок породжує Зміни (сліді - матеріальні та ідеальні);

- категорії Загальне та окрема, тобто ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ властіві окремим явіщам, фактами и навпаки, всяке окреме е Частка для формирование Загальне. Зокрема, узагальнюючі слідчу практику Розробляють ЗАГАЛЬНІ методи Розслідування, Які властіві для Пізнання шкірного конкретного злочини.

Головними завдання методологічних основ кріміналістічної методики є:

а) Розкриття основних умов, у якіх проходити Розслідування;

б) формирование Принципів использование СУЧАСНИХ методів Пізнання Фактів Минулого;

в) розробка Нових методів для розв'язування конкретної ситуации Розслідування злочінів.

Методи Розслідування ділять на три групи:

1) методи практичної ДІЯЛЬНОСТІ осіб, Які проводять Слідство. В їх Основі -наукові (загальнонаукові та СПЕЦІАЛЬНІ наукові) методи Пізнання;

2) організаційно-управлінські методи провадження слідства збирання та обробка информации;

3) аналітичні методи, методи АНАЛІЗУ події злочини та зібраної информации;

смороду побудовані на законах інформатики, математичної статистики та прийому логічного Пізнання.

На теперішній час для ОБРОБКИ та зберігання в автоматизоване банках Даних (АБД) информации Використовують математичні, кібернетічні, кількісно-якісні методи, Різні види моделювання, логічного АНАЛІЗУ.

Алгоритм - це сукупність правил, Які визначаються ефективного процедуру вирішенню будь-которого завдання. Оскількі Розслідування - Ситуаційний процес, а Кожна ситуация ставити конкретнішими завдання, то порядок вирішенню ситуации є алгоритмом у его кріміналістічному розумінні. Кріміналістічна методика, особливо окрема - це алгоритми, Які пріпісують, як діяті слідчому, Які застосовуваті слідчі Дії, технічні засоби для Розслідування конкретного виду злочини (вбивство, злодійство, розбійніцтво, рекет ТОЩО). У зв'язку з ЦІМ кріміналістічні рекомендації за суттю складають алгоритми ДІЯЛЬНОСТІ для слідчого.

Еврістічна діяльність слідчого во время Розслідування найяскравіше віявляється при плануванні та візначенні напряму Розслідування Взагалі. На Основі узагальнення практики Розслідування останнім часом розроблені та розробляються еврістічні методи побудова типових версій. Зокрема, Ю.О. Відонов на основе статистичного взаємозв'язку елементів кріміналістічної характеристики предложили табліці, Які дозволяють прогнозуваті особу злочинця, его Місцезнаходження та деякі інші РІСД поведінкі особини, яка здійсніла вбивство в условиях неочевідності.

Розслідування - це Процесуальна діяльність слідчого, яка здійснюється засоби та методами переліченімі в законі, а такоже розроблення наукою кріміналістікою. Ця діяльність є визначення системою, до якої включено:

а) встановлення у віявленій події Ознака злочин;

б) Прийняття решение Стосовно качана Розслідування та визначення его напряму;

в) Впровадження невідкладніх слідчіх Дій та оперативно-розшукова ЗАХОДІВ относительно встановлення злочинця;

г) планування Розслідування та провадження подалі слідчіх Дій;

д) Нарешті, после встановлення обставинні, Які необходимо довести, Розслідування закінчується заключний етапом.

У крімінальному процесі Розслідування ділять на стадії Порушення крімінальної справи, дізнання, попереднє Слідство, Закінчення попередня слідства, направлення до суду, судів Розгляд, касаційне провадження.

4. Сітуаційні Особливості етапів Розслідування

Процес Розслідування, Звичайно Прийнято поділяті на кілька етапів як Дотримання одного з Принципів методики Розслідування и найчастіше поділяті на первісній, Наступний и заключний. За Деяк складнімбагатоепізоднім злочин, а такоже пов'язаним з порушеннях технічних, технологічних и других правил іноді віділяють підготовчій етап. (Однако, будучи не частина Розслідування, а лишь підготовкою до его качана, відповідно у Кримінально-процесуальним законі етапом Розслідування у прямомузмісті ВІН НЕ є). [7]

Зазначенійрозподіл процесса Розслідування має істотне методичне значення, тому что Кожний з віділеніх етапів має визначення спеціфіку в обсязі и методах даноїкріміналістічної ДІЯЛЬНОСТІ. Тому для Здійснення найбільш успішного Розслідування злочин на всех его етапах и на стадії підготовкі до него в методіці Розслідування Прийоми І спосіб Дій слідчого розробляються з урахуванням особливо зазначеним етапів. Відповідно в Кожній методіці віділяються Особливості Розслідування на первісному, наступна и заключний етапах.

Діяльність слідчого по поповнення відсутнього первинного матеріалу, необхідного для Ухвалення решение про початок Розслідування чи відмову в порушенні крімінальної справи, такоже має визначення методичний аспект. Зокрема, характер СИТУАЦІЙ, что складаються в Сейчас период, візначаєзагальній напрямок Перевірки, комплекс перевірочніх Дій (Який віключає слідчі, кроме Огляду місця події) и їх послідовність. Разом з тим методи цієї Перевірки визначаються и короткими законними термінамі ее Здійснення, и непроцесуальною формою ДІЯЛЬНОСТІ. [8]

На первісному етапі Розслідування на основе первинної информации, а такоже Додатковий Даних (если булу попередня перевірочна діяльність) вісуваються Можливі слідчі Версії и складається план Розслідування. Фактічні дані одержують Шляхом первісніх слідчіх Дій, что, віходячі зі спеціфічніх завдань (Виявлення всех ознака злочин, виявлення и затримання винного по гарячих слідах), необходимо провести на самому качана Розслідування у відносно обмеження срок. Усічічастіна ціх Дій могут буті и невідкладнімі.

Методичні рекомендації для цього й Іншого періодів по визначених основних напрямків и методів Розслідування много в чому залежався від слідчіх СИТУАЦІЙ, что складаються на качана Розслідування. Много з ціх СИТУАЦІЙ носять типовий характер. Розрізняються смороду лишь ОБСЯГИ наявної информации про подію злочини и прічетніх до ньогоосіб. Відповідно визначаються й основні напрямки Розслідування. Например, для первісного етапу характерні следующие ситуации:

1) маютьсявідомості про подію злочини и про нібіто Вінну у ньомуособу (головні чином, від потерпіліх), но ще не ясно, чи Дійсно булу ця Подія, чи мала воно злочинний характер и чи прічетна до неїзазначенаособа (зґвалтування, грабіж, розбій, дача й одержаний хабара и т.д.). Напрямок Розслідування - встановлення дійсності події, ее конкретних обставинні, прічетності до неї запідозреної особини. При цьом велосипеді значення має Виявлення відповідніх слідів и речових доказів та особливо взаємін между учасниками події. При необхідності підозрювана особа затрімується;

2) встановлен Подія з Ознака злочин и відомі конкретні особи, что несуть за це відповідальність по своєму службовомустановіщу, но характер їхньої особістої провини НЕ з'ясовано (Порушення правил безпеки на виробництві и транспорті й ін.). Напрямок Розслідування - з'ясування безпосередніх и основних причин події и ступенів впліву на Виникнення основних причин кожної з зазначеніхосіб, виявлення вінніх и доведення їх провини;

3) встановлен Подія з Ознака злочин, вчініті якові и скористати ее результатами могли только особи з визначеного кола по своєму статусу (підроблені відаткові документи, безтоварні операции, знищення обліковіх документів и ін.) Чи для Здійснення якої вімагаються особливі Професійні навички и знання (виготовлення підробленіх грошей, цІННИХ ПАПЕРІВ, злом сховище з Використання складних методів и т.д.). Напрямок Розслідування - дослідження поведінкі, пов'язаної з досліджуваною подією, кожної з запідозреніх осіб, характеру їх отношений до Виявлення, встановлення факту использование ким-небудь з них результатів злочин;

4) встановлен Подія з Ознака злочин, но відсутні чи почти відсутні Відомості про Вінну особу (крадіжка, таємні убийства й ін.). Напрямок Розслідування - з Використання типових версій Виявлення максімальної кількості Даних, что характеризують злочинця, району его можливий перебування, просівання Виявлення запідозреніх осіб, встановлення и затримання вінної особини.

Характер типових слідчіх СИТУАЦІЙ на Наступний етапі Розслідування у основномувізначається результатами первісніх слідчіх Дій. В одних випадка Основним напрямком Розслідування є розшук Вже встановлення злочинця, а в інші - все Ще не встановлений, у третіх - напрямок на збирання Додатковий Фактично Даних, Які б вікрівалі Вже затриманого злочинця, пред'явлення Йому обвинения и т.п. Відповідно візначається комплекс необхідніх слідчіх и оперативно-розшукова Дій и їх черговість.

Типові слідчі ситуации и напрямки Подальшого Розслідування на завершальній етапі головного чином пов'язані з якістю и повнотіла Даних, покладених в основу обвинения, відношенням обвінувачуваного до зібраніх доказів, новим обставинні, что відкріліся при допіті обвінувачуваного. Однією з типових СИТУАЦІЙ є, например, Визнання обвінувачуванім своєї провини при наявності переконливою и достатніх доказів. У цьом випадка Основним напрямком Подальшого Розслідування є підготовка и Виконання вимог, пов'язаних Із закінченням Розслідування. Типів на цьом етапі є и ситуации, у якіх при наявності переконливою и дуже повний доказів вінуватості обвінувачені частково чи Цілком НЕ візнають своєї провини. У подібніх випадка Основний напрямок Подальшого Розслідування пов'язується з перевіркою и з'ясування Додатковий обставинних и можливости новим пред'явленням обвинения або з Виконання вимог, пов'язаних Із закінченням Розслідування.

Висновок

Таким чином Кріміналістічна методика Розслідування злочінів - це завершальній розділ науки кріміналістікі, Який є системою наукових положеннях (закономірностей, Принципів) и розроблення на їх Основі практичних рекомендацій (алгоритмів, програм), Які забезпечують оптимальну організацію Розслідування та попередження окремий відів злочінів.

Джерелами кріміналістічної методики є:

а) Конституція України;

б) Закони України;

в) норми крімінального и кримінально-процесуального Законів України;

г) Слідча судова и експертна практика;

д) положення науки.

Методика Розслідування складається Із двох основних частин:

1) ЗАГАЛЬНІ наукові положення (Поняття, задачі, методика, кріміналістічна характеристика, Зміст та структура);

2) ОКРЕМІ відові и СПЕЦІАЛЬНІ методики Розслідування (Розслідування окремий відів злочінів согласно Особлівої части (розділи І-ХХ) КК України).

Список використаної літератури

1. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К .: Атіка, 2001..

2. Криміналістика: підручник / за ред. Р.С. Бєлкіна. --М .: Юрид. літ., 1986.

3. Криміналістика: підручник / за ред. П.Д. Біленчука. - К .: Атіка, 2001..

4. Криміналістика: підручник / за ред. професора А.Н. Васильєва. - М .: 1971.

5. Криміналістика: підручник / за ред. професора І.Ф. Крилова. - Л .: тисяча дев'ятсот сімдесят шість.

6. Криміналістика: підручник / за ред. І.Ф. Пантілєєва, Н.А. Сєліванова. - М .: Юрид. літ., 1984.

7. Криміналістика: підручник / за ред. професорів А.Г. Філіпова, А.Ф. Волинського. - М .: Спарк, 1999..

8. Криміналістика: підручник / за ред. Н.П. Яблокова. - М .: Юрист, 2000..


[1] Криміналістика: підручник / за ред. Н.П. Яблокова. - М .: Юрист, 2000.

[2] Криміналістика: підручник / за ред. П.Д. Біленчука. - К .: Атіка, 2001..

[3] Криміналістика: підручник / за ред. П.Д. Біленчука. - К .: Атіка, 2001..

[4] Криміналістика: підручник / за ред. П.Д. Біленчука. - К .: Атіка, 2001..

[5] Криміналістика: підручник / за ред. Н.П. Яблокова. - М .: Юрист, 2000.

[6] Криміналістика: підручник / за ред. П.Д. Біленчука. - К .: Атіка, 2001..

[7] Криміналістика: підручник / за ред. професорів А.Г. Філіпова, А.Ф. Волинського. - М .: Спарк, 1999.

[8] Криміналістика: підручник / за ред. Н.П. Яблокова. - М .: Юрист, 2000.


 • 1. Сутність и джерела кріміналістічної методики
 • Джерелами кріміналістічної методики є
 • Наука як джерело кріміналістічної методики - проявляється у двох формах
 • 2. Структура и ЗАГАЛЬНІ принципи кріміналістічної методики
 • Загальні наукові положення (основи) методики
 • ОКРЕМІ методики Розслідування
 • 3. Наукові основи методики Розслідування
 • Методи Розслідування ділять на три групи
 • 4. Сітуаційні Особливості етапів Розслідування
 • Методика Розслідування складається Із двох основних частин
 • Список використаної літератури